01.07.2016 Views

Knivsta/Märsta/Sigtuna 2016 Sommarspecial

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Inne att vara ute sid 8-9<br />

Att fixa ditt eget utekök behöver<br />

inte vara krångligt eller dyrt. Det<br />

viktigaste är att komma igång.<br />

Krysset sid 22<br />

Vinn upp till tio<br />

stycken trisslotter<br />

i vårt korsord.<br />

“Att odla sin trädgård”sid 2<br />

“ Då jag suttit här en stund fick jag lust och<br />

energi tillbaka. Guds hand och människans i<br />

samarbete vilade över trädgården..”<br />

knivsta/märsta/sigtuna<br />

VILLAtidningen<br />

ÅRGÅNG 43 • SOMMARSPECIAL • <strong>2016</strong> • RIKSUPPLAGA 1 100 000 EXEMPLAR • SVERIGES STÖRSTA TABLOIDA VILLATIDNING UTGIVNINGSVECKA 26<br />

Thomas Ravelli s. 4-5<br />

“Efter karriären<br />

kände jag att jag<br />

behövde få vara<br />

hemma med<br />

familjen och varva<br />

ner ”<br />

Så skapar du rum i<br />

trädgården<br />

Precis som våra bostäder är uppdelade<br />

för olika syften och behov, kan<br />

ni skapa trädgårdens ”rum” så utemiljön<br />

blir mycket mer än bara en<br />

tomt runt huset. sid 10-12<br />

FOTO: Henrik Jansson / GT / TT<br />

FOTO: Skånska Byggvaror<br />

Bygga utan bygglov<br />

Planerar du att berika din trädgård<br />

med en ny friggebod i sommar? I så<br />

fall bör du se till att följa reglerna.<br />

Vi reder ut när du behöver söka<br />

bygglov eller tillstånd. sid 6<br />

KONFERERA PÅ HEMMAPLAN!<br />

Vi har öppet hela sommaren för konferens, bröllop och fest.<br />

Varmt välkomna till oss.<br />

För mer info och bokning<br />

www.noorsslott.se • 018-38 05 00<br />

Café<br />

Café<br />

Hörnet<br />

Dagens lunch<br />

kl. 11–13<br />

ÖPPETTIDER V.26-32<br />

Mån–fre kl. 9–18.<br />

Lör-sön stängt.<br />

Centralvägen 16,<br />

<strong>Knivsta</strong><br />

tel. 018- 34 36 00<br />

Golfstugan<br />

vid Särstabadet<br />

Mån-Tors 11-19/Fre-Sön 10-20<br />

Vid otjänligt väder har vi stängt.<br />

Här kan du spela minigolf och köpa sallad, kaffe,<br />

korv, smörgås och glass. Vi tar kontanter och Swish.


2 SOMMARSPECIAL<br />

Villatidningen <strong>2016</strong><br />

Krönika: Henry Bronett<br />

MED SPRAYAD POLYURETAN<br />

• Villa & vindsisolering<br />

• Villor, – mer boyta fastigheter och tunnare och väggar vindsvåningar<br />

• Villa - Golvfyllningar mer & boyta vindsisolering och tunnare tak/vägg<br />

• Lager – mer Stopp boyta och tunnare väggar<br />

• Villa och för<br />

& industrilokaler<br />

kalla och dragiga golv<br />

vindsisolering<br />

Golvfyllningar<br />

Accumulatortankar<br />

• Krypgrunder, – mer boyta golv och m.m tunnare väggar<br />

– Försäljning Stopp för kalla av PIR/Polyuretanskivor<br />

och dragiga golv<br />

• Försäljning • Golvfyllningar av PIR skivor<br />

Accumulatortankar<br />

– Stopp för kalla och dragiga golv<br />

• 0705-94 Försäljning 26 92<br />

• Accumulatortankar av • jorgen@polyterm.se<br />

PIR/Polyuretanskivor<br />

Kontor/Fabrik<br />

• Försäljning<br />

0581-62<br />

av PIR/Polyuretanskivor<br />

08 30<br />

0705-94 www.polyterm.se 26 92 • jorgen@polyterm.se<br />

Kontor/Fabrik 0705-94 26 0581-62 92 • jorgen@polyterm.se<br />

08 30<br />

www.polyterm.se<br />

Kontor/Fabrik 0581-62 08 30<br />

www.polyterm.se<br />

MARKNADENS EFFEKTIVASTE ISOLERING<br />

Att odla sin trädgård<br />

20%rabatt<br />

på inträdet när<br />

du köper en<br />

fikapåse på<br />

Slottet Café.<br />

Museum med kalla kårar<br />

och privat trädgård<br />

Museum i äkta 1500-talsruiner vid Uppsala slott,<br />

där de hemska Sturemorden ägde rum 1567.<br />

Öppet nästan varje dag 11/6-14/8.<br />

Vissa dagar stänger vi tidigare, se webben.<br />

Guidning fredag – måndag. Köp biljetter på webben.<br />

16th century ruins by Uppsala Castle where the horrid Sture murders occured.<br />

By a picnic bag at Slottet Café to enjoy in the bastion garden, and<br />

get 20% discount on entrance.<br />

www.vasaborgen.se<br />

KUNSKAP, HISTORIA, KULTUR<br />

Foto: Stewen Quigley, Mia Ulin, Peter Lindbom. Pelle Svanslös © Jan Gissberg/Sagogränd AB<br />

FÖR NÅGRA ÅR sedan skrev<br />

jag en krönika åt Villatidningen<br />

om trädgårdar<br />

som varande våra möjliga<br />

paradis. Hur ville jag forma<br />

min trädgård? Ville jag<br />

skapa mig ett paradis på<br />

jorden kanske (ordet kommer<br />

från persiskans ”pairidaeza,<br />

pardis” och betyder<br />

ungefär ”inhägnad, park”)?<br />

De persiska trädgårdarna<br />

var också tydligt konstruerade<br />

med beskrivningen av<br />

paradiset i bibeln som förebild.<br />

Fast det finns andra<br />

aspekter som kan hjälpa<br />

oss att bestämma hur en<br />

trädgård ska vara. Fick jag<br />

drömma lite, skulle min<br />

vara en jag fick vila i, hämta<br />

kraft ur. Mer så än att<br />

vara en trädgård att beskådas<br />

och beundras på håll<br />

eller som grannar skulle<br />

nickande gillande åt.<br />

DET VAR NÄR jag fick äran<br />

och det stora nöjet att regissera<br />

en opera på Läckö Slott,<br />

Italienskan i Alger, som<br />

jag för första gången kom i<br />

kontakt med Simon Irvine,<br />

även om det inte var direkt<br />

än. Då visste jag inte att det<br />

var Simons vision, hans<br />

tankar och kloka händer<br />

som format, förädlat och<br />

framgent också vårdar<br />

trädgården på Läckö. Hit<br />

tog jag gärna min tillflykt i<br />

pauser mellan repetitioner<br />

på borggården. Här fanns<br />

på en gång antydan till<br />

naturlighet, vildhet och av<br />

människan skapad harmoni.<br />

Trädgården gjorde intryck<br />

utan att för den skull vara<br />

prålig. Den var vilsam utan<br />

att bli kvävande. Tillåtande<br />

var den och jag kände mig<br />

välkommen. Då jag suttit<br />

här en stund fick jag<br />

lust och energi tillbaka.<br />

Guds hand och människans<br />

i samarbete vilade<br />

över trädgården. Simons<br />

trädgård har på det viset<br />

också del i den succé som<br />

senare blev av Rossinis opera<br />

på Läckö slott.<br />

DEN ENGELSKE ÖVERRABBIN-<br />

EN Lord Jonathan Sacks,<br />

tolkade en gång människans<br />

relation till gud som<br />

varande ett samarbete.<br />

Skapelsen är långt ifrån<br />

klar, inget är ännu perfekt<br />

och färdigt. Människan har<br />

möjlighet att förbättra det<br />

naturliga, att lägga sig i och<br />

positivt forma, utveckla det<br />

som finns runt henne. Och<br />

inbegripet självklart också<br />

människan, vi själva. Så<br />

tolkar jag rabbinens ord<br />

och trädgården blir i det<br />

perspektivet, en fantastiskt<br />

vacker metafor för samarbetet<br />

med skaparen. Det<br />

naturliga i sig behöver inte<br />

alltid vara eftersträvansvärt,<br />

av godo. Det är också<br />

upp till oss att skapa en<br />

miljö som gör det lättare<br />

att andas, släpper in skratt,<br />

glädje och ger plats åt<br />

harmoni. Att så odla sin<br />

trädgård, både den inre och<br />

yttre, är en högeligen eftersträvansvärd<br />

syssla.<br />

SIMON IRVINE ÄR en inspiration.<br />

Högeligen kulturell<br />

i ordets bästa bemärkelse.<br />

Med stor eftertanke och<br />

omsorg och med ett lätt<br />

drag av attraktiv melankoli,<br />

formar han varsamt och<br />

skapar sina trädgårdar. En<br />

sann medskapare.<br />

Henry Bronett<br />

redaktionen@villatidningen.se<br />

Stadsvandringar, guidade turer<br />

och UPPlevelser i Uppland.<br />

FOR A MEMORABLE VISIT<br />

PELLE SVANSLÖSVANDRINGAR NÄSTAN VARJE DAG KL 13<br />

INFO & BILJETTER: www.uppsalaexperience.se<br />

VILLAtidningen<br />

Kungsgatan 111, 2 tr<br />

753 18 Uppsala<br />

Växel: 018-10 37 40<br />

Webb: www.villatidningen.se<br />

Ansvarig utgivare: Dan Lindau<br />

dan_l@villatidningen.se<br />

Redaktion:<br />

Gabriella Lindau<br />

(gabriella_l@villatidningen.se)<br />

Maria Zaitzewsky Rundgren<br />

(maria_z@villatidningen.se)<br />

Per-Åke Hultberg<br />

(perake@villatidningen.se)<br />

Therese Quennerstedt<br />

(therese_q@villatidningen.se)<br />

Thomas Edgren<br />

thomas_e@villatidningen.se)<br />

Produktion:<br />

Promote Relations AB<br />

(www.prab.se)<br />

Tryck:<br />

V-TAB AB <strong>2016</strong><br />

Distribution:<br />

SDR, Posten<br />

Vill du boka annons i nästa<br />

nummer?<br />

Michael Ekvall 018-10 37 30<br />

(michael_e@villatidningen.se)<br />

Anders Beckman 0707-43 39 34<br />

(anders_b@villatidningen.se)<br />

Jona Lindau 018-60 09 90<br />

(jona_l@villatidningen.se)<br />

Roger Ahlbom 070-592 70 89<br />

(roger_a@villatidningen.se)<br />

Jacob Lindroos 070-592 98 05<br />

(jacob_l@villatidningen.se)<br />

Annons Villatidn_UE_Vasaborgen.indd 1 <strong>2016</strong>-06-15 08:35:03


Villatidningen <strong>2016</strong><br />

SOMMARSPECIAL<br />

3<br />

Diplomerad<br />

entreprenör<br />

Är du typen som tänker lite längre?<br />

Våra miljövänliga lösningar för enskilda avlopp passar dig som<br />

tänker långsiktigt, Enskilt och avlopp längre ändå. BAGA bioTank ger dig bästa<br />

möjliga avloppsrening med enklare installation, trygga garantier<br />

och serviceavtal som faktiskt betyder något.<br />

Våra miljövänliga lösningar för enskilda avlopp passar dig som<br />

tänker långsiktigt, www.baga.se<br />

och längre ändå. BAGA bioTank ger dig bästa<br />

Vi hjälper dig hela vägen!<br />

möjliga avloppsrening med enklare installation, trygga garantier<br />

och Från serviceavtal ansökningshandlingar som faktiskt betyder till kommunen, något. till komplett<br />

och godkänt installerad anläggning från BAGA.<br />

Avloppsanläggningar ◆ Minireningsverk ◆ Infiltration/markbädd<br />

www.baga.se<br />

Hög<br />

skyddsnivå<br />

Normal<br />

skyddsnivå<br />

Är du typen som tänker lite längre?<br />

www.baga.se<br />

Tel: 070 - 581 27 61<br />

info@nokab.se<br />

frisörerna<br />

på Torget<br />

Drop In-klippning<br />

utan tidsbokning<br />

018-34 50 03<br />

Sågverkstorget (Snett mittemot Willys)<br />

Må-fre 9-18 lö 10-14<br />

<strong>Knivsta</strong><br />

8 minuter<br />

med tåget<br />

från Uppsala<br />

Linda Josefin Hanna Jessica Rebecka Carina Marie<br />

Tidsbokade behandlingar<br />

Apoteksv 8 (mittemot thairestaurangen)<br />

Boka på telefon eller online:<br />

018-34 50 30<br />

www.frisorernapatorget.se<br />

DROP-IN<br />

TIDER<br />

Helgöppet lör–sön kl.12–15,<br />

25/6 – 12/8 öppet alla dagar kl.12–18<br />

Malsta, NORRTÄLJE • 0176 22 62 62<br />

kontakt@gokartforalla.com • gokartforalla.com<br />

GRUPP-<br />

RACE?<br />

se vår<br />

hemsida!<br />

www.andresmaleri.se<br />

020-058 02 20<br />

”Ett smart alternativ<br />

till fönsterbyte”<br />

• Fönsterrenovering<br />

GRÖN & MOSS-FRIA TAK OCH VÄGGAR!<br />

JUST NU 30 KR/KVM<br />

(Inkl. rotavdrag)<br />

• Vi konverterar tvåglasfönster<br />

till energismarta treglasfönster<br />

• Isolerar mot drag,<br />

kallras och buller<br />

• Upp till 20% lägre<br />

uppvärmningskostnad<br />

• Upp till halverad bullerstörning<br />

• Upp till 60% bättre isolervärde<br />

070- 553 78 05<br />

fonstersystem@gmail.com<br />

fonstersystem.com<br />

annons_gronfri_villatidning-2.indd 1 <strong>2016</strong>-06-17 10:39:38


t i din butik<br />

4 SOMMARSPECIAL<br />

Villatidningen <strong>2016</strong><br />

AR SIG<br />

DAGAR. VILKEN DAIKIN<br />

VÄRMEPUMP<br />

ren och<br />

PASSAR<br />

luften<br />

DIG?<br />

ommer?<br />

Ett komplett program med<br />

värmepumpar utvecklade<br />

för det svenska klimatet<br />

Profilen: Thomas Ravelli<br />

THOMAS RAVELLI<br />

ÄR SVERIGES<br />

FOTBOLLSHJÄLTE<br />

mmaren.<br />

ungerar som<br />

kt intrimmat,<br />

är experter på<br />

DAIKIN BERGVÄRME<br />

Anpassar sig alltid efter hur mycket energi som<br />

behövs i ditt hus. Spara upp till 80 procent.<br />

DAIKIN LUFT/VATTEN<br />

Tyst, effektiv smart värmekälla för värme och<br />

varmvatten ur uteluften. Överlägsen värmeeffekt.<br />

DAIKIN LUFT/LUFT<br />

Högeffektiva och innovativa. Modeller för<br />

alla behov. Vilken passar dig? Nu hela tio års<br />

kompressorgaranti på Emura X, Caldo X<br />

och Nexura X.<br />

Skribent: Therese Quennerstedt<br />

FOTO:<br />

FOTO:<br />

Pär Beckstrand/Tv4<br />

Per Larsson / TT<br />

innebär att vi<br />

else till ett<br />

husklimat.<br />

kan erbjuda<br />

er och lokaler.<br />

yla och värme.<br />

ter.<br />

För 22 år sedan gjorde Thomas Ravelli de två mest oförglömliga räddningarna i<br />

svensk fotbollshistoria i kvartsfinalen mot Rumänien under VM i USA. Livet ser något<br />

annorlunda ut för målvaktshjälten idag men är fortfarande fyllt av spännande och<br />

utvecklande projekt.<br />

Luftmiljöbutiken i Stockholm AB<br />

Tel: 08-612 87 70 - www.luftmiljobutiken.se<br />

Välkomna till vårt nya showroom på Birger Jarlsgatan 83!<br />

HAN BLIR FORTFARANDE påmind<br />

om hur sommaren<br />

-94:a påverkade Sverige.<br />

Han blir stoppad av människor<br />

Tel: 0709-10<br />

som vill prata<br />

11<br />

med<br />

15<br />

honom och ta bilder eller<br />

som bara klappar honom<br />

på axeln och ler. Han säger<br />

att han trivs med uppmärksamheten<br />

eftersom det ger<br />

honom energi.<br />

– Att få vara delaktig i att<br />

skapa glädje åt så många<br />

människor är fantastiskt<br />

kul. Att dessutom få ha visat<br />

vad jag kunde prestera i<br />

rätt tillfälle är naturligtvis<br />

helt enormt, säger han och<br />

fortsätter:<br />

– Tack vare mina två<br />

straffräddningar fick jag<br />

äntligen det erkännande<br />

jag hade kämpat för under<br />

14 säsonger som landslags-<br />

Luftmiljöbutiken i Stockholm AB<br />

anders@luftmiljobutiken.se<br />

www.luftmiljobutiken.se<br />

målvakt.<br />

IDAG BESKRIVER HAN sitt<br />

förhållningssätt till fotbollen<br />

som avslappnat.<br />

– Jag tittar på de stora<br />

matcherna och vill då att<br />

de bästa laget ska vinna.<br />

Spelar Sverige vill jag<br />

naturligtvis att de alltid ska<br />

vinna även när de spelar<br />

dåligt.


Villatidningen <strong>2016</strong> SOMMARSPECIAL<br />

5<br />

Profilen: Thomas Ravelli<br />

fakta:<br />

THOMAS RAVELLI<br />

Ålder: 56år<br />

Yrke: Programledare och journalist.<br />

Bor: Bostadsrätt på Södermalm i<br />

Stockholm.<br />

Familj: Fru Cathrine, barnen Christoffer<br />

27, Josefine 25 och Emelie 23.<br />

Bor: Mölnlycke utanför Göteborg.<br />

Yrke: Egen företagare, föreläsare,<br />

inspiratör.<br />

Fritidsintressen: Golf, tennis, sköta<br />

trädgården.<br />

FOTO: Tomas Leprince / KvP / TT<br />

Thomas Ravelli visar upp en uppförstorad<br />

bild av frimärket som visar hans<br />

avgörande straffräddning i kvartsfinalen<br />

mot Rumänien 1994.<br />

Här bor Thomas<br />

idag i Mölnlycke<br />

utanför<br />

Göteborg.<br />

MITT UNDER STUNDANDE fotbolls-<br />

EM i Frankrike tittar<br />

han på en hel del matcher.<br />

Under Sveriges första<br />

match var han på plats i<br />

Paris.<br />

– Stämningen bland fotbollsfansen<br />

var hjärtlig. Det<br />

var dock stora kontroller<br />

innan vi kom in på arenan.<br />

Alla visiterades två gånger,<br />

säger han och fortsätter:<br />

– Jag tycker att det märktes<br />

att Parisborna var på<br />

tårna. Det finns en oro och<br />

anspänning i luften efter<br />

alla hemska terrordåd som<br />

har inträffat.<br />

LANDSLAGET -94:A VAR det<br />

bästa Sverige någonsin har<br />

haft. Ravelli har även stora<br />

förhoppningar om att det<br />

Svenska landslaget inom<br />

ett år ska kunna klättra<br />

några steg.<br />

– Vi hade flera spelare<br />

från topplag i Europa medan<br />

landslaget idag bara har<br />

Zlatan. Det räcker inte, det<br />

går inte att förlita sig på att<br />

han ska ordna det, säger<br />

Ravelli.<br />

Han tror trots allt att de<br />

yngre kommer att lyfta<br />

sig och att spelarna från<br />

U21-landslaget kommer att<br />

utvecklas och ta för sig mer<br />

framöver. Thomas Ravelli<br />

tror även att det kommer<br />

att bli bra med byte av förbundskapten.<br />

– Det är ett krävande arbete<br />

och man orkar inte ha<br />

det allt för lång tid, säger<br />

han.<br />

THOMAS RAVELLI AVSLUTA-<br />

DE fotbollskarriären som<br />

40-åring eter att spelat de<br />

sista åren i USA. Han hade<br />

aldrig någon tanke på att<br />

själv bli tränare.<br />

– Efter karriären kände<br />

jag att jag behövde få vara<br />

hemma med familjen och<br />

varva ner efter mina 26 år<br />

som fotbollsspelare.<br />

Han började därefter att<br />

föreläsa om individutveckling<br />

i grupp och arbetslag.<br />

– Det svåraste som faktiskt<br />

kan låta så enkelt är<br />

att skapa sig sin egen målbild.<br />

För att sedan ta sig dit<br />

krävs delmål.<br />

För tre år sedan startade<br />

han tillsammans med<br />

brodern Andreas Ravelli<br />

företaget Ravelli AB. Företaget<br />

säljer bland annat<br />

hemtextil, strumpor, underkläder,<br />

t-shirtar och<br />

träningskläder som föreningar/lag<br />

och skolklasser<br />

får sälja och därmed även<br />

ta del av vinsten.<br />

– Tanken är att de ska<br />

kunna tjäna pengar till<br />

... oro och<br />

anspänning i<br />

luften...<br />

skolresor, cuper och liknande.<br />

Företaget omsatte 15<br />

miljoner förra året, varav 6<br />

miljoner gick till barn- och<br />

ungdomsverksamheten.<br />

Företaget bidrar även med<br />

1 krona per förpackning<br />

till organisationen Friends.<br />

– Det är roligt att ge tillbaka<br />

till det som jag själv<br />

har växt och utvecklats i,<br />

säger han.<br />

THOMAS RAVELLI BOR sedan<br />

14 år tillbaka i ett hus i<br />

Mölnlycke utanför Göteborg.<br />

Han är väldigt pedantisk<br />

och ser till att allt<br />

i trädgården är tipp topp.<br />

– Det ska skötas om ordentligt,<br />

maskrosor ska<br />

plockas och gräset ska trimmas,<br />

säger han och medger<br />

att trädgårdsarbete, även<br />

ogräsrensning, är meditativt<br />

för honom.<br />

– Allt monotont arbete<br />

där man inte behöver tänka<br />

tycker jag är skönt.<br />

HAN TRÄFFAR INTE sina lagspelare<br />

i 94:a laget så ofta<br />

men han har däremot mer<br />

kontakt med Stefan Lindqvist<br />

som han spelade med<br />

i IFK Göteborg. Även han<br />

bor i Mölnlycke.<br />

– Vi träffas ibland och tittar<br />

på fotboll tillsammans,<br />

säger Thomas Ravelli.<br />

Vilket många är avundsjuka<br />

på. Thomas Ravelli<br />

blev nämligen framröstad<br />

av spelbolaget Betson<br />

som den som svenska<br />

folket helst vill titta på fotbolls-EM<br />

tillsammans med.<br />

– Det måste ha blivit<br />

något fel i omröstningen,<br />

det kan inte stämma, säger<br />

han och skrattar.<br />

5 snabba<br />

Slutspelet – alla matcher<br />

Missa inte upplösningen av EM! Här kommer spelschemat:<br />

Kvartsfinaler:<br />

• Bästa fotbollsminne: Straffarna mot Rumänien.<br />

30/6 21.00: (Match 45) Segrare match 37-Segrare match 39<br />

1/7 21.00: (Match 46) Segrare match 38-Segrare match 42<br />

2/7 21.00: (Match 47) Segrare match 41-Segrare match 43<br />

3/7 21.00: (Match 48) Segrare match 40-Segrare match 44<br />

Semifinaler:<br />

6/7 21.00: (Match 49) Segrare match 45-Segrare match 46<br />

7/7 21.00: (Match 50) Segrare match 47-Segrare match 48<br />

Final:<br />

10/7 21.00: Segrare match 49-Segrare match 50<br />

• Sämsta fotbollsminne: När vi åkte ur allsvenskan med Öster 1988.<br />

• Blåvitt eller Öster: Helt omöjligt att välja, även Åtvidaberg finns starkt i mitt<br />

hjärta.<br />

• EM eller VM: EM har blivit så stort idag att det nästan är VM utan några få<br />

lag. Men VM har jag mer minnen ifrån.<br />

• Tomas Brolin eller Henrik Larsson: Brolin, hans karriär blev kort men han<br />

var fantastisk när han var på topp. Henke hade en längre karriär.<br />

Thomas Ravelli bjuder på en selfie till<br />

Villatidningens läsare från Paris.


6 SOMMARSPECIAL<br />

Villatidningen <strong>2016</strong><br />

Trädgård: Uterum<br />

Bygge utan bygglov<br />

Planerar du att berika din trädgård med en ny friggebod i sommar? Kanske vill du<br />

glasa in verandan eller investera i ett atte-fallshus? I så fall bör du se till att följa<br />

reglerna. Vi reder ut när du behöver söka bygglov eller tillstånd.<br />

FOTO: Skånska byggvaror<br />

VEM HAR INTE vid något tillfälle<br />

gått vilse i en snårig<br />

lagformulering? Ibland kan<br />

det kännas rent omöjligt<br />

att skapa sig en klar bild av<br />

vad som menas med vissa<br />

bestämmelser. Bygglovslagstiftningen<br />

är inget undantag.<br />

Därför är det viktigt<br />

att börja i rätt ände när du<br />

tänkt göra ändringar.<br />

– Du bör alltid kontakta<br />

kommunen innan du<br />

påbörjar byggprocessen,<br />

oavsett vad. Då vet du vad<br />

som gäller redan från start,<br />

säger Menna Hagstroem,<br />

bygglovarkitekt på Planoch<br />

Byggnadsnämnden i<br />

Uppsala.<br />

HON BERÄTTAR ATT du som<br />

har ett en- eller tvåbostadshus<br />

normalt sett får föra<br />

upp en eller flera friggebodar<br />

med en sammanlagd<br />

area som är max 15<br />

kvadratmeter på tomten.<br />

Detta bygglovsfritt.<br />

Eller ett attefallshus på<br />

max 25 kvadratmeter. Det<br />

enda du behöver göra är att<br />

upprätta en anmälan till<br />

byggnadsnämnden och invänta<br />

ett startbesked.<br />

SEDAN FÖREKOMMER EN del<br />

begränsningar i handlingsfriheten.<br />

Friggeboden får<br />

till exempel inte vara mer<br />

än tre meter hög, och den<br />

ska ha en lämplig form<br />

och färg. För attefallshuset<br />

gäller istället en höjdgräns<br />

på fyra meter från mark<br />

till högsta taknock.<br />

Samtidigt behöver du ett<br />

skriftligt medgivande från<br />

grannen om du bygger närmare<br />

tomtgränsen än 4,5<br />

meter. Om grannen inte<br />

godkänner dina byggplaner<br />

måste du istället ansöka<br />

om bygglov.<br />

– Kommunen kan även<br />

ha utarbetat en detaljplan<br />

DÅ KAN DU BYGGA UTAN LOV OM DU HAR<br />

ETT EN- ELLER TVÅBOSTADSHUS<br />

• Friggebod. Räknas som komplementbyggnad.<br />

Kräver inte bygglov när den uppfyller vissa krav.<br />

• Attefallshus. Klassas som komplementbyggnad<br />

eller komplementbostadshus. Kräver en anmälan<br />

och sällan bygglov. Får dock inte uppföras utan<br />

vidare i försvarets influensområden och vid järnväg.<br />

• Nya inglasade uterum. Gäller som nybyggnad,<br />

tillbyggnad eller kom-plementbyggnad om de är<br />

fristående. Kräver bygglov, med vissa un-dantag.<br />

• Glasa in ett befintligt uterum med tak. Räknas som<br />

fasadändring eller tillbyggnad. Kräver bygglov, med<br />

vissa undantag.<br />

Kom ihåg att alla byggen bedöms från fall till fall av<br />

din kommun.<br />

för just ditt bostadsområde,<br />

som innebär utökad<br />

lovplikt. Du kanske bor i<br />

en särskilt värdefull kulturmiljö<br />

eller inom område<br />

som utgör riksintresse för<br />

total-försvaret. I dessa fall<br />

måste kommunen genomföra<br />

en bedömning. Men<br />

även utanför detaljplanen<br />

kan det finnas särskilda<br />

områdesbestämmelser man<br />

måste ta hänsyn till, förklarar<br />

Hagstroem.<br />

UTANFÖR DETALJPLAN KAN<br />

du göra en liten tillbyggnad<br />

till en- och tvåbostadshus<br />

samt komplementbyggnad<br />

med vissa begränsningar,<br />

om området inte bedöms<br />

som en sammanhållen<br />

bebyggelse där det behövs<br />

bygglov med hänsyn till<br />

omfattningen av byggnadsverk<br />

i området. Bland<br />

annat får inte tillbyggnaden<br />

eller komplementbyggnaden<br />

dominera över<br />

det tidigare byggnadsbeståndet<br />

på fastigheten.<br />

Strandskyddet stipulerar i<br />

sin tur att du inte får bygga<br />

närmare marina miljöer<br />

än 100 meter, ibland är<br />

strandskyddet utökat till<br />

300 meter. Generellt får du<br />

inte heller bygga för nära<br />

järnvägsområden eller allmänna<br />

vägar. Tänk även<br />

på att andra tillstånd kan<br />

behövas som i närhet till<br />

fornminnen samt inom<br />

landskapsbildskydd.<br />

I vissa fall kan du dock<br />

ha möjlighet att beviljas<br />

dispens.<br />

HAR DU ISTÄLLET tänkt glasa<br />

in en befintlig uteplats med<br />

tak? Även här kan det finnas<br />

omständigheter som<br />

gör att du måste ansöka<br />

om bygglov. Ingreppet kan<br />

nämligen räknas som en<br />

bygglovspliktig fasadändring<br />

eller tillbyggnad. För<br />

en- och tvåbostadshus krävs<br />

inget bygglov för att bygga<br />

en högst 15 kvadratmeter<br />

stor tillbyggnad som inte<br />

blir högre än bostadshusets<br />

nock. Du måste göra en anmälan<br />

till byggnadsnämnden<br />

och få ett startbesked<br />

innan du börjar bygga.<br />

VILL DU VETA mer rekommenderar<br />

Hagstroem att<br />

du går in på Boverkets hemsida<br />

och tar del av deras<br />

informationstexter.<br />

– Den förste juli kommer<br />

även en ändring som innebär<br />

att byggnadsnämnden<br />

måste behandla anmälningsärenden<br />

inom<br />

fyra veckor, räknat från<br />

den dag då samtliga handlingar<br />

inkommit som behövs<br />

för att fatta beslut i<br />

ärendet, avslutar hon.<br />

Tina Quist<br />

redaktionen@villatidningen.se<br />

Checklista inför bygget<br />

• Följ reglerna. Ta hänsyn till plan- och bygglagen. Tänk<br />

på att byggnaden ska passa in i omgivningen och till<br />

karaktären på ditt hus.<br />

• Kontakta kommunen. Detta för att få veta vad som<br />

gäller i ditt specifika fall. Även byggen som normalt är<br />

bygglovsbefriade kan vara belagda med lovplikt.<br />

• Anmäl. Skicka in erforderliga blanketter, ritningar<br />

med mera till byggnadsnämnden och vänta på start<br />

besked.<br />

• Betala dina avgifter. Det kan vara värt att känna till att<br />

byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked<br />

och slutbesked.<br />

FOTO: Willab GARDEN<br />

FUKTÅTGÄRDER<br />

När du vill få ditt på det torra igen<br />

Fukt är boven i dramat vid väldigt många skador på hus och i inomhusmiljöer.<br />

Men fuktproblem går att åtgärda oavsett om de beror på<br />

dålig ventilation, läckor eller brister i byggkostruktionen. Ännu bättre är<br />

det förstås att stoppa fuktskador innan de uppstår. Vilken hjälp du än<br />

behöver, ser vi till att du får ditt på det torra.<br />

Radon och fuktskador – vi hjälper dig!<br />

Norsborg 08 – 534 702 50<br />

Sollentuna 08 – 626 21 00<br />

Norrtälje 0176 – 128 40<br />

Södertälje 08 – 550 350 50<br />

www.ocab.se<br />

SANERING • RENGÖRING • AVFUKTNING • BYGGNADSMILJÖ • JOUR


BAD- OCH BASTUPRODUKTER SOM STICKER UT!<br />

Relax fr.<br />

6.600:-<br />

På bilden syns en produkt från vår Relax serie. Där ingår också bl.a. bastusvalkare.<br />

TOPSPA XS - UTOMHUSSPA<br />

isolerad, med lock, elvärme, bubbel och filtrering<br />

33.155:-<br />

(Norm. 34.990:-)<br />

EL<br />

Fr. 1.413:-/mån<br />

(Kontantinsats 3.155:-)<br />

Alltid klar för användning!<br />

Lyxiga bastutunnor i<br />

värmebehandlad furu<br />

Fr. 32.190:-<br />

Fr. 1.413:-/mån<br />

(Kontantinsats 2.190:-)<br />

LÄMPLIGA FÖR<br />

TÄTBEBYGGELSE!<br />

FINNTUB NORDIC<br />

Badtunna i plast med extern<br />

vedkamin på 25 kW<br />

Fr. 947:-/mån<br />

GAS<br />

Fr. 17.000:-<br />

Fr. 813:-/mån<br />

VED<br />

www.spadealers.se<br />

info@spadealers.se<br />

Ring oss! 076-948 5060<br />

CITY-BALJAN BASIC<br />

Effektiv och snabb uppvärmning med 24<br />

kW gasolkamin. Obs! Lock ingår ej. Finns<br />

med invändigt plastmaterial eller värmebehandlad<br />

furu (bild).<br />

Vi har allt från enkla badtunnor till<br />

avancerade spabad. Egen planering,<br />

utveckling och tillverkning garanterar<br />

hög kvalitet, produktkännedom och<br />

kundservice. Ole Sten, grundare och<br />

vd, SpaDealers<br />

ÅTERFÖRSÄLJARE:<br />

• BANDHAGEN, Pooltorget,<br />

Stallarholmsvägen 43<br />

• SOLLENTUNA, Svensk Stugservice,<br />

Kyrkvägen 1 V (Sollentunagården)<br />

• VÄRMDÖ, SpaDealers,<br />

Skärgårdsvägen 157, VÄRMDÖ<br />

Vid förfrågan uppge ref. VT5<br />

AquaClarus<br />

reningsverk<br />

som hängs över<br />

badets kant<br />

Passar alla badtunnor<br />

på marknaden<br />

19.900:-<br />

1.990:-<br />

195:-/mån<br />

(räntefritt 12 mån)


8 SOMMARSPECIAL<br />

Villatidningen <strong>2016</strong><br />

Trädgård: Utekök<br />

Inne att vara ute<br />

Sommarmiddag under bar<br />

himmel? Gärna! Uteköket<br />

är årets mest populära<br />

trädgårdspryl. Att fixa ditt<br />

eget behöver varken vara<br />

krångligt eller dyrt – det<br />

viktigaste är att komma<br />

igång.<br />

TÄNK DIG ATT kunna få ut<br />

fler soltimmar av sommaren.<br />

Det är skäl nog<br />

att börja drömma om ett<br />

utekök. I en grönskande<br />

trädgårdsmiljö kan hela<br />

sällskap umgås över matlagningen.<br />

Det gör inget<br />

om det skvätter i gräset,<br />

och doften av grillat och<br />

färskhackade kryddväxter<br />

ramar in festen eller sätter<br />

piff på vardagen.<br />

Men det är förstås både<br />

prisigt och svårt att fixa<br />

I Enkla Trädgårdens utekök finns en diskbänk och en kran<br />

med kallvatten för att kunna skölja av grönsaker. Det finns<br />

också praktiska hyllor för förvaring, Foto: Husqvarna<br />

ett utekök – ja, så måste<br />

det väl vara? Nej. Inte om<br />

man frågar arkitekten och<br />

författaren Hans-Gunnar<br />

Samuelsson. Han har<br />

bland annat skrivit boken<br />

“Utekök”, prisad av Måltidsakademien.<br />

– Min devis är att det är<br />

bättre att börja med något<br />

enkelt och billigt. Många<br />

fastnar i planeringsstadiet<br />

och tänker att det<br />

måste bli ett kostsamt<br />

och invecklat projekt.<br />

Det lättaste är att bara<br />

bära ut ett gammalt<br />

träbord och sätta i-<br />

gång. Då har du en stabil<br />

arbetsbänk som går<br />

att komplettera med<br />

en grill. Sedan kan du<br />

bygga vidare därifrån,<br />

säger Samuelsson.<br />

Till att börja med<br />

bör du prova ut en<br />

lämplig plats. Vill du<br />

ha uteköket i nära<br />

anslutning till ditt<br />

vanliga kök? I hörnan<br />

av trädgården med<br />

morgonsol? Eller kanske<br />

ställt mot en fondvägg av<br />

högresta buskar, ett plank<br />

eller en mur?<br />

FÖRSTA SOMMAREN KAN det<br />

vara en god idé att hålla<br />

sig till flyttbara bänkar av<br />

enklare slag för att testa sig<br />

fram. I varje fall om du siktar<br />

på ett stationärt utomhuskök<br />

som du byggt själv.<br />

Alternativet är förstås att<br />

köpa ett färdigmonterat<br />

utekök försett med hjul.<br />

En betongskiva kan du gjuta i valfri form och<br />

helt anpassa efter ytan i just din trädgård.<br />

Börja med<br />

något enkelt<br />

och billigt<br />

På marknaden hittar du<br />

idag allt från lyxvarianter<br />

till budgetkoncept: En<br />

bekväm lösning för den<br />

som önskar ett utekök utan<br />

att fördenskull vilja lägga<br />

tid på att göra det själv.<br />

Köket blir sedan enkelt att<br />

ställa in under hösten.<br />

Vilka material ska man då<br />

satsa på?<br />

Samuelsson tycker här att<br />

du bör tänka på sådant som<br />

hållbarhet och naturmaterial.<br />

– Trä, betong, rostfritt<br />

stål och natursten<br />

är säkra val. Betongbänkskivor<br />

är roliga, eftersom<br />

du gjuter dem i valfri form.<br />

Spånskivor och laminat<br />

passar däremot bättre för<br />

Ett tryggt val<br />

för hela familjen<br />

Vi på Folkpool har spridit badglädje till svenska folket i snart<br />

50 år och är stolta över att vara Sveriges största leverantör<br />

av både pooler och spabad.<br />

Varmt välkommen till Folkpool.<br />

Värme<br />

på köpet!<br />

Köp komplett pool<br />

och få anpassad<br />

värmepump<br />

på köpet *<br />

Öppettider se folkpool.se<br />

Folkpool Täby<br />

Leverantörsvägen 2A<br />

(Arninge Centrum)<br />

Folkpool Järfälla/<br />

Barkarby<br />

Saldovägen 2<br />

Folkpool Upplands<br />

Väsby<br />

Kranvägen 4<br />

(InfraCity Västra)<br />

Folkpool Kungens<br />

Kurva<br />

Geometrivägen 3<br />

Folkpool Järna<br />

Ullängsvägen 1<br />

Folkpool Nacka/<br />

Värmdö<br />

Mörtnäs Hagväg 1<br />

(Värmdö Köpcentrum)<br />

* Se hela kampanjen på folkpool.se


Villatidningen <strong>2016</strong> SOMMARSPECIAL<br />

9<br />

Trädgård: Utekök<br />

Checklista<br />

Utekök<br />

Välj rätt plats<br />

Satsa på hållbara material<br />

Dra vatten och el<br />

(efter önskemål)<br />

Säkra mot regn och kyla<br />

Ett färdigmonterat utekök på hjul är en enkel<br />

och bekväm lösning. Foto: Outstanding<br />

inomhusbruk. De blir ofta<br />

fuktiga, varpå de sväller<br />

och spricker, förklarar Samuelsson.<br />

Du kan även dra vatten<br />

och el och utestänga regn<br />

och kyla. Spana in vår<br />

checklista för att avgöra<br />

vilken utrustning du behöver<br />

eller skulle vilja ha.<br />

komma igång direkt och<br />

hänge dig åt själva upplevelsen.<br />

Enkelt och bekvämt!<br />

Bygga eget eller köpa<br />

färdigmonterat?<br />

Om du bygger eget har du<br />

ett roligt projekt framför<br />

dig och får dessutom sätta<br />

din personliga prägel på<br />

uteköket.<br />

Skydda<br />

Köper du däremot en färdig<br />

paketlösning kan du<br />

Tina Quist<br />

redaktionen@villatidningen.se<br />

Skapa ditt eget utekök med hjälp av laspallar<br />

och färg. Foto: Azkonobel.<br />

Checklista<br />

Utrustning<br />

Här kan du botanisera fritt.<br />

Arbetsbänk<br />

Förvaringsytor<br />

Diskho<br />

Slitstarka redskap<br />

Grill<br />

Wokbrännare<br />

Grillrökskåp<br />

Utomhuskyl<br />

Färska kryddor<br />

Parasoll<br />

Terrassvärmare<br />

Skärmtak<br />

din vind eller<br />

Skydda<br />

krypgrund<br />

din vind eller<br />

krypgrund<br />

& från mögel. fukt, lukt<br />

& mögel.<br />

från fukt, lukt<br />

Med TrygghetsVaktens geniala avfukt are skyddar du både krypgrund och vind<br />

Upp till marknadens till 7 års garanti lägsta energi • Minimalt förbrukning. underhåll Över 20.000 • helt Näst nöjda intill kunder. ljudlös<br />

Upp till 7 års garanti • Minimalt underhåll • Näst intill ljudlös<br />

Boka kostnadsfri<br />

kontroll av din vind eller<br />

krypgrund!<br />

Gäller t o m 30/8-16<br />

Med TrygghetsVaktens geniala avfuktare skyddar du både krypgrund och vind<br />

till marknadens lägsta energiförbrukning. Över 20.000 helt nöjda kunder.<br />

Boka kostnadsfri<br />

kontroll av din vind eller<br />

krypgrund!<br />

Gäller t o m 9/3-16.<br />

Mögel är ohälso samt<br />

– skydda din familj redan idag!<br />

Mö<br />

– skydda din<br />

Vi ger rådgivning, utför<br />

saneringar och installerar TrygghetsVakten:<br />

Vi ger rådgivning, utför<br />

saneringar och installerar TrygghetsVakten:<br />

Fuktskadecenter<br />

i Stockholm AB<br />

Vi Vi fuktsäkrar ditt hem ditt hem<br />

070 070 – 774 – 774 10 39 10 39<br />

www.fuktskadecenter.se<br />

08 – 51 5108 74 40 – 51 51 74 40<br />

www.varmahem.com<br />

www.varmahem.com<br />

Monter<br />

C :15<br />

Villa familjens mässa<br />

i Kista<br />

www.trygghetsvakten.se<br />

www.trygghetsvakten.se


10 SOMMARSPECIAL<br />

Villatidningen <strong>2016</strong><br />

Trädgård: Skapa rum<br />

Familjeträdgården<br />

MED RUM FÖR ALLA!<br />

Precis som våra bostäder<br />

är uppdelade för olika<br />

syften och behov med<br />

sovrum, vardagsrum,<br />

kök, lekrum, tvättstuga<br />

och badrum, kan ni skapa<br />

trädgårdens ”rum” så utemiljön<br />

blir mycket mer än<br />

bara en tomt runt huset.<br />

Men hur får man då till det?<br />

Om alla i familjen, både<br />

vuxna och barn, skriver<br />

eller ritar varsin önskelista<br />

på vad man saknar eller vill<br />

göra i trädgården får man<br />

ett brett diskusionsunderlag,<br />

även om vissa förslag<br />

kan verka orimliga rent<br />

praktiskt eller ekonomiskt<br />

i denna fas. Tillåt tankar<br />

och fantasier att få utrymme<br />

som utgångsläge. Dessa<br />

sorteras efter hand. Allt<br />

kan i alla fall inte ordnas på<br />

en gång, vare sig praktiskt<br />

eller ekonomiskt.<br />

DISKUTERA OCH PRIORITERA<br />

för minst tre år! Att hålla<br />

familjeråd är smart för att<br />

diskutera och prioritera<br />

bland önskemålen för att<br />

se vad som kan bli möjligt<br />

och rimligt att få till. Dela<br />

sedan gärna upp förslagen<br />

för år ett, två, tre - men så<br />

alla får något att njuta av i<br />

en snar framtid.<br />

VAD KAN DET finnas<br />

för önskningar? Kanske är<br />

det någon som drömmer<br />

om den där maffiga rosplanteringen<br />

i röda nyanser,<br />

med doftande överraskningar<br />

längs uppfarten?<br />

En avskärmad viloplats för<br />

egna lässtunder i skuggan?<br />

Eller vill just du kunna<br />

odla dina egna grönsaker,<br />

bär och kryddor? Är det<br />

någon som vill göra slag<br />

i saken och anlägga den<br />

där näckrosdammen med<br />

Koi och guldfiskar bredvid<br />

uteplatsen? Eller en uppvärmd<br />

pool?<br />

De små barnen kan ha<br />

tjatat om en liten lekstuga<br />

med sandynor och gungor<br />

för rofylld fantasilek<br />

kombinerad med full fart<br />

och klättring. Visst har<br />

de större barnen kanske<br />

fantiserat sedan några år<br />

om en asfalterad basketplan<br />

eller en egen skateboardramp?<br />

Medan en av<br />

dem önskar en egen friggebod<br />

för att där kunna få<br />

vara ifred med kompisarna<br />

i rockbandet.<br />

GIVETVIS FINNS ÄVEN praktiska<br />

behov, som fungerande<br />

plats för cyklarna, rymligare<br />

bilparkering, insynsskydd<br />

vid matplatser (både<br />

inne och utomhus), vid<br />

poolen eller för att slippa<br />

se in till grannen...<br />

Något utrymme för alla<br />

trädgårdsmaskiner och<br />

redskap. En plats att hänga<br />

tvätten. En behaglig skuggig<br />

matplats i middagssolen<br />

för familjen och kanske<br />

hela tjocka släkten.<br />

En passage som leder till<br />

nästa trädgårdsrum, med<br />

matplats.<br />

Odlingsbäddar i ett av<br />

trädgårdsummen?<br />

FOTO: Jennie Finkelstein<br />

Så skapar du<br />

rum i trädgården<br />

”Ett trädgårdsrum är en tydligt markerad yta för en<br />

kombination av syfte och funktion! ”<br />

YTAN – Börja med att fundera ut vad ni ska ha rummet<br />

till och på hur stor yta som behövs. Detta beror bland<br />

annat på hur många personer som ska kunna vistas där.<br />

En mysvrå i en berså för en person eller fyra personer<br />

kräver ju olika yta. En bollplan för hela gänget har sina<br />

behovsmått. En cykelparkering sin, etc.<br />

VAR – Hitta den optimala platsen för just det rummet.<br />

En boulebana kan ligga nära uteplatsen, eller längst bort<br />

på tomten. En lekyta för de små barnen bör ligga nära där<br />

vuxna vistas, för trivsel, trygghet och säkerhet. Tvätten vill<br />

de flesta inte ha för synlig, men inte heller för långt bort av<br />

praktiska skäl. Grönsaksodlingarna bör ligga vindskyddat,<br />

men soligt, för god tillväxt och avkastning.<br />

HUR – Rama in rummen med träd, buskar, perenner,<br />

ettåriga växter, eller sätt upp staket, plank, spaljéer,<br />

pergola eller bygg en mur eller annat önskvärt. Det går<br />

bra att blanda material. Eller håll dig till ett. Det är en<br />

smaksak.<br />

MEN BLIR DET INTE MER SVÅRTSKÖTT?<br />

Det är lätt att tro att trädgården blir svårskött om ni<br />

skapar flera rum i stället för att ha en större lättklippt<br />

gräsyta, men icke! Det kan bara ta lite tid att anlägga<br />

trädgårdsrummen, men de som kan bli mycket lättskötta<br />

på sikt om man jämför med att klippa gräsmattan minst<br />

en gång i veckan om den ska vara fin. Träd, buskar och<br />

fleråriga perenna växter har en etableringstid på ett<br />

till några år, men sedan är planteringar förhållandevis<br />

lättskötta, beroende på hur noga man anlagt och vad<br />

man valt för växter. Allt växande kräver givetvis underhåll<br />

av någon form. Tänk över ert intresse och förbered för<br />

enklast tänkbara underhåll.<br />

FOTO: Jennie Finkelstein<br />

Vi vill ha utsikt<br />

men mindre<br />

insyn, säger de<br />

flesta villaägare.


Villatidningen <strong>2016</strong> SOMMARSPECIAL<br />

11<br />

WWW.BARRVAXTSPECIALISTEN.SE 4.<br />

Vi erbjuder industri- och villagrindar, staket och stängsel samt garageportar för<br />

både industri och villa. Allt tillverkas enligt dina behov – allt är skräddarsytt.<br />

Det finns över sextio olika utföranden att välja bland. Produkterna vi säljer är<br />

varmförzinkade och pulverlackerade med tio års rostgaranti. Grindarna kan<br />

tillverkas som skjulgrindar eller slanggrindar (tvåbladsgrindar.)<br />

Fabriken som tillverkar dessa grindar och portar ligger i Polen och använder sig av<br />

den senaste tekniken och teknologin. De säljer sina produkter över hela Europa.<br />

Deras huvudmål är kvalitet och service.<br />

Vi säljer även barrväxter, som Thuja<br />

Smaragd, idegran, gran, enbär och<br />

andra barrväxter. Vi har många års<br />

erfarenhet och samarbetar med särskilt<br />

utvalda leverantörer, för att kunna<br />

garantera utmärkt kvalitet på våra växter.<br />

Vårt sortiment kompletteras av fontäner, statyer och utemöbler<br />

tillverkade av konststen. Stenen påminner i mycket om marmor<br />

vad gäller fysiska och estetiska egenskaper och motståndskraft<br />

mot väder.<br />

VÄLKOMNA TILL VÅRAN HEMSIDA WWW.BARRVAXTSPECIALISTEN.SE<br />

il 072-252-24-44 070-960-65-66 WITOLD@BARRVAXTSPECIALISTEN.SE<br />

SWORAB HB GLÖMSTAV. 522B, 141-32 HUDDINGE, STOCKHOLM<br />

*Erbjudandet gäller vid köp av garageport och motor samt montage.<br />

Erbjudandet gäller t.o.m 160731.<br />

Erbjudandet går ej att kombinera med andra erbjudanden.<br />

www.crawfordcenter.se<br />

Södertälje Södertälje Bromma Bromma<br />

Svalängsvägen Svalängsvägen 2 Voltavägen 2 Voltavägen 13 13<br />

Telnr 08-551 Telnr 531 08-551 20 531 20<br />

Välkommen till<br />

SOMMARKAMPANJ!<br />

Så vet du att allt ordnar sig<br />

Att planera för sin egen bortgång kan kännas både<br />

märkligt och svårt. Därför har vi tagit fram en helt<br />

ny kostnadsfri tjänst till våra kunder.<br />

Tillsammans med våra erfarna jurister upprättar<br />

vi ditt testamente. Om du vill tar vi hand om och<br />

bevakar dina viktiga dokument såsom försäkringsbrev,<br />

avtal, och testamente. Givetvis får du fri rådgivning<br />

hos våra jurister och begravingsrådgivare. Allt du<br />

behöver göra är att teckna en begravningsförsäkring<br />

hos oss. Läs mer på www.ignis-funebris.se<br />

Passa på att byta<br />

Garageport i sommar!<br />

Så bjuder vi på kryssning med<br />

Vi borde kanske inte ens nämna ordet försäkring<br />

utan istället nöja oss med att säga IGNIS Omtanke.<br />

I GNIS Försäkringar<br />

i samarbete med<br />

IGNIS<br />

Uppsala Uppsala<br />

Kungsgatan Kungsgatan 115 E 115 E<br />

Begravnings byråer<br />

Telnr 018-418 Telnr 018-418 90 00 90 00<br />

specialisterna<br />

Pris<br />

från 15.500:-<br />

exklusive<br />

rot-avdrag


12 SOMMARSPECIAL<br />

Villatidningen <strong>2016</strong><br />

Trädgård: Skapa rum<br />

SKISS – SYFTET är att skapa<br />

spänning genom att inte<br />

kunna se allt i rummet förrän<br />

man är där.<br />

Passager mellan ”rummen”<br />

i villaträdgårdar kan<br />

man skapa av alla tänkbara<br />

material för att förstärka<br />

nyfikenhet och förväntningar.<br />

Om ni på väg mot entrén<br />

till villan passerar<br />

genom en liten miniallé<br />

på fyra prydnadsträd, kan<br />

den trånga passagen med<br />

ljus och skuggspel ge samma<br />

effekt som en pampig<br />

slottsallé . En liten pergola<br />

som ni går igenom med<br />

Om ni asfalterar uppfarten för att få en<br />

lättskött och bekväm infart för bilar, kan<br />

barn och ungdomar även nyttja ytan för<br />

bollspel eller skateboardtrick.<br />

Några frodiga odlingsbäddar, lådor eller<br />

krukor för giftfria grönsaker, bär och andra<br />

nyttigheter kan verkligen inspirera till<br />

sundare matlagning och roligare måltider,<br />

samt blir ett härligt skafferi för pollinerande<br />

insekter.<br />

bara tre steg kan även den<br />

ge samma upplevelse.<br />

BILD– HUR SORTERAR ni<br />

och väljer bland de olika<br />

förslagen? Börja gärna med<br />

att var och en får en lättordnad<br />

önskan uppfylld i<br />

trädgården, anpassad efter<br />

tid, budget och arbetsinsats,<br />

för att efterhand<br />

utöka ”rum” efter röstning,<br />

lottning eller vanligt sunt<br />

samråd.<br />

Det kan hjälpa att besöka<br />

fina parker och trädgårdar<br />

och granska hur de ser ut<br />

och används, men framför<br />

allt vad ni upplever som<br />

härligt, spännande eller ej.<br />

Sök gärna i litteratur för<br />

att få inspiration eller hjälp<br />

för hur man går tillväga.<br />

Lycka till med att skapa<br />

rum för hela familjen!<br />

Jennie Finkelstein<br />

redaktionen@villatidningen.se<br />

Hitta vinn – vinn möjligheter med era trädgårdsrum<br />

En agillitybana för hunden eller kaninen i<br />

trädgården kan utveckla en spontan utelek<br />

till ett engagerande intresse för flera i<br />

familjen.<br />

Det kan vara härligt att torka lakan i vinden.<br />

Planterar du dessutom en hallonhäck eller<br />

blomstrande buskar runt eller framför<br />

tvätten, döljer du fladdrande strumpor<br />

och kalsonger och sätter behaglig doft till<br />

textilierna.<br />

ILLUSTRATION: Camilla Bengtsson<br />

Passager<br />

höjer spänningen!<br />

Tänk er att ni färdas genom<br />

en allé upp till en större<br />

herrgård. Ni funderar på<br />

hur det kommer se ut när<br />

ni kommer fram. Till slut<br />

öppnar sig en större gårdsplan<br />

framför huvudbyggnaden,<br />

men på sidorna finns<br />

det murar eller häckar som<br />

ramar in trädgårdsrum som<br />

bara går att ana genom<br />

trånga öppningar och<br />

väcker på nytt ditt intresse.<br />

Nyströms Cement<br />

– en bra grund att stå på<br />

Hus av Leca - Naturligtvis bäst!<br />

Källarväggar:<br />

För att förhindra fukt i källarväggar och<br />

krypgrund använder vi oss av Isodräns<br />

fuktskydd som dränerar, kapillärbryter,<br />

värmeisolerar och torkar ut.<br />

Detta leder till en torr och varm källarvägg<br />

som ger ett behagligare inomhusklimat<br />

och sänker dina uppvärmningskostnader!<br />

Cellplastisolering<br />

Golvvärme<br />

För ett varmt och behagligt<br />

golv använder vi oss av<br />

Thermotech golvvärmesystem.<br />

Bjälklagselement<br />

Bjälklag av armerad<br />

lättklinkerbetong<br />

NC-block<br />

Med våra egenproducerade<br />

NC-block i leca bygger du<br />

ditt hus rätt från början.<br />

Torrstaplas, fylls med bruk i<br />

speciella spår och bildar<br />

ett murverk utan synliga<br />

fogar.<br />

Leca byggblock<br />

Massivblock 70-400mm<br />

ALBA kantelement<br />

Prefabricerad i längder upp till<br />

6000 mm och projektanpassas så<br />

att ett minimum av arbetsplatsinsatser<br />

erfodras.<br />

ALBA grundbalk<br />

och grundsula<br />

Prefabricerad i längder upp till<br />

6000 mm och projektanpassas så<br />

att ett minimum av<br />

arbetsplatsinsatser erfodras.<br />

Sulorna tillverkas som standard i<br />

längderna 2,0, 3,0 och 5,0 meter.<br />

från grund till färdigt hus, hur<br />

man bygger med NC-blocket.<br />

RÖ 762 93 RIMBO TEL 0175-77 41 91 FAX 0175 624 60


Villatidningen <strong>2016</strong> SOMMARSPECIAL<br />

13<br />

Aktuellt: Rut & Rot<br />

Fler ruttjänster i vårbudget<br />

Sedan den 1 januari <strong>2016</strong> halverades maxbeloppet du kan få som skattereduktion<br />

för RUT-tjänster, åtminstone om du fyllt 65 år. Avdrag för matlagning, bartendertjänster<br />

och poolstädning slopades helt. Nu har regeringen istället valt att utöka<br />

med andra tjänster.<br />

DE NYA RUTAVDRAGEN är en<br />

del av regeringens vårbudget<br />

som riksdagen röstar<br />

om nu i juni. Det föreslås<br />

träda i kraft den första augusti<br />

i år.<br />

Bland annat införs skattereduktion<br />

för reparation<br />

och underhåll av vitvaror<br />

i bostaden. Arbetet ska<br />

utföras i bostaden, vilken<br />

inkluderar garage, förråd<br />

eller tvättstuga. Utökningen<br />

av rut-avdraget gör<br />

att en skattereduktion för<br />

vissa trädgårdstjänster,<br />

flyttjänster och it-tjänster<br />

blir införd.<br />

De nya rutavdragen – enligt<br />

regeringens vårbudget<br />

• Beskärning och borttagning<br />

av träd och buskar.<br />

• Flytt av bohag och annat<br />

lösöre mellan bostäder<br />

samt till och från magasinering<br />

i samband med flytt<br />

mellan bostäder.<br />

• Installation, reparation<br />

och underhåll av data- och<br />

informationsteknisk utrustning,<br />

dataprogram och<br />

dataförbindelser samt handledning<br />

och rådgivning i<br />

samband med sådant arbete.<br />

Vad är ruttjänster?<br />

Det arbete som köparen<br />

söker rutavdrag för, ska<br />

tillhöra hushållsarbetets<br />

kärnområde och utföras<br />

i en bostad som han eller<br />

hon bor i eller använder<br />

som fritidsbostad, eller som<br />

köparens föräldrar bor i<br />

eller använder som fritidsbostad.<br />

Gå in på skatteverket.se<br />

för att försäkra dig<br />

om att du har rätt att göra<br />

skatteavdrag.<br />

Gabriella Lindau<br />

gabriella_l@villatidningen.se<br />

Älvkarleby Turist<br />

& Konferenshotell<br />

Hur mycket<br />

avdrag får du?<br />

Rot- och rutavdraget<br />

räknas ihop och är<br />

max 50 000 kronor per<br />

person och år.<br />

Rutavdrag<br />

För rutarbete kan du<br />

dra av max 50 procent<br />

av arbetskostnaden,<br />

max 25 000 kr per år<br />

för dig som inte fyllt<br />

65 år vid årets ingång.<br />

Du som fyllt 65 år vid<br />

årets ingång kan få<br />

max 50 000 kr i rutavdrag.<br />

Rotavdrag<br />

För rotarbete kan du<br />

dra av max 30 procent<br />

av arbetskostnaden.<br />

Rotavdraget är max<br />

50 000 kr per person<br />

och år.<br />

Konferens, bröllop och upplevelser i unika miljöer intill Dalälven<br />

Varesig du kommer hit för en konferens med dina kollegor, hyra våra<br />

festlokaler, äta gott eller bara njuta av naturen så har du hittat rätt, om du<br />

letar efter en inspirerande miljö och ett trevligt bemötande.<br />

Resor till hela världen<br />

Resor Erfarenhet<br />

Erfarenhet<br />

och<br />

och<br />

kunskap,<br />

kunskap,<br />

trygghet till trygghet<br />

och<br />

och hela engagemang,<br />

engagemang,<br />

världen<br />

starka<br />

starka<br />

möten<br />

möten<br />

och<br />

och<br />

upplevelser.<br />

upplevelser.<br />

Djur,<br />

Djur,<br />

natur,<br />

natur,<br />

kultur<br />

kultur<br />

All Erfarenhet All<br />

sightseeing<br />

sightseeing och och kunskap, och<br />

många<br />

många trygghet måltider<br />

måltider och ingår<br />

ingår engagemang, i<br />

i<br />

priset.<br />

priset.<br />

Vi starka Vi<br />

har<br />

har<br />

ställt möten ställt<br />

resegaranti<br />

resegaranti och upplevelser. till<br />

till<br />

Kammarkollegiet.<br />

Kammarkollegiet.<br />

Djur, natur, kultur<br />

All sightseeing och många måltider ingår i priset.<br />

Vi har ställt resegaranti till Kammarkollegiet.<br />

Sicilien<br />

24<br />

24 september,<br />

september, 8 dagar,<br />

dagar, fr fr 15.550:-<br />

En<br />

En av<br />

av Medelhavets<br />

Medelhavets vackraste<br />

vackraste öar.<br />

öar. Vi<br />

Vi ser<br />

ser<br />

spåren<br />

spåren av<br />

av både<br />

både greker,<br />

greker, normander<br />

normander och<br />

och<br />

romare.<br />

romare.<br />

Besök<br />

Besök<br />

på<br />

på<br />

Etna<br />

Etna<br />

och<br />

och<br />

de<br />

de<br />

Eoliska<br />

Eoliska<br />

öarna.<br />

öarna.<br />

Kuba Karibiens pärla<br />

Gör<br />

Gör som<br />

som president<br />

president Obama,<br />

Obama, besök<br />

besök Kuba.<br />

Kuba.<br />

Vi<br />

Vi tar<br />

tar dig<br />

dig runt<br />

runt i<br />

i Havanna<br />

Havanna och<br />

och andra<br />

andra<br />

vackra<br />

vackra städer<br />

städer och<br />

och berättar<br />

berättar om<br />

om minnena<br />

minnena<br />

från<br />

från<br />

kolonialtid<br />

kolonialtid<br />

och<br />

och<br />

revolutionen,<br />

revolutionen,<br />

naturligtvis<br />

naturligtvis<br />

lite<br />

lite<br />

sol<br />

sol<br />

och<br />

och<br />

bad<br />

bad<br />

och<br />

och<br />

mycket<br />

mycket<br />

musik.<br />

musik.<br />

Kina<br />

Lilla<br />

Lilla<br />

rundresan<br />

rundresan<br />

8 17<br />

17 - 10<br />

oktober,<br />

oktober, - 13 dagar, 9<br />

dagar,<br />

dagar, fr 13.450:-<br />

fr fr 22.850:-<br />

Beijing Stora<br />

Stora rundresan<br />

rundresan<br />

m tillägg Xian, 12 sept, 28 okt<br />

Beijing 25<br />

25<br />

oktober,<br />

oktober,<br />

m tillägg,<br />

14<br />

14<br />

dagar,<br />

dagar,<br />

Xian,<br />

fr fr<br />

Guilin,<br />

28.290:-<br />

Yangshou, 12 sept<br />

Shanghai – Hong Kong, 10 oktober<br />

Kroatien: Lopud &<br />

Sicilien Dubrovnik<br />

24 27<br />

27 september,<br />

augusti,<br />

augusti, 8<br />

dagar,<br />

dagar, 8 dagar,<br />

fr fr fr 9.950kr:-<br />

15.550:-<br />

En Förläng<br />

Förläng av Medelhavets sommaren<br />

sommaren vackraste<br />

vid<br />

vid vackra<br />

öar. Vi ser<br />

spåren medelhavet.<br />

medelhavet.<br />

både greker, normander och<br />

romare. Besök på Etna och de Eoliska<br />

öarna.<br />

Kroatien & Serbien<br />

Kuba 2 september, Karibiens 7 dagar, fr 11.950:-<br />

pärla<br />

2 september, 7 dagar, fr 11.950:-<br />

Kulturlandskapet<br />

Kulturlandskapet<br />

vid<br />

vid<br />

Donau<br />

Donau<br />

under<br />

under<br />

Gör som president Obama, besök Kuba.<br />

vinskörden.<br />

vinskörden.<br />

Vi tar dig runt i Havanna och andra vackra<br />

städer och berättar om minnena från<br />

Borneo<br />

kolonialtid och revolutionen, naturligtvis<br />

lite 28<br />

28<br />

sep,<br />

sep, sol och<br />

10<br />

10<br />

feb,<br />

feb, bad<br />

11<br />

11 och<br />

dagar,<br />

dagar, mycket<br />

fr fr 27.450:-<br />

musik.<br />

Regnskog, Lilla Regnskog, rundresan näsapor,<br />

näsapor,<br />

orangutanger,<br />

orangutanger,<br />

sköldpaddor. 17<br />

sköldpaddor.<br />

oktober, 9 Och<br />

Och<br />

dagar, mycket<br />

mycket<br />

fr 22.850:-<br />

mycket<br />

mycket<br />

mer..<br />

mer..<br />

Stora rundresan<br />

Georgien<br />

25 oktober, 14 dagar, 3<br />

september,<br />

september, 9<br />

dagar,<br />

dagar,<br />

fr fr<br />

fr 13.450:-<br />

28.290:-<br />

Kulturlandet<br />

Kulturlandet<br />

vid<br />

vid<br />

Sidenvägen.<br />

Sidenvägen.<br />

En<br />

En<br />

resa<br />

resa<br />

i<br />

i<br />

historien.<br />

historien.<br />

Mellan<br />

Mellan<br />

Svarta<br />

Svarta<br />

Havet<br />

Havet<br />

och<br />

och<br />

Kaukasus.<br />

Kaukasus.<br />

Extra<br />

Extra<br />

lågt<br />

lågt<br />

introduktionspris.<br />

introduktionspris.<br />

Lite mer av allt…<br />

Lite mer av allt…<br />

Mer<br />

Mer<br />

information<br />

information<br />

på<br />

på<br />

vår<br />

vår<br />

hemsida.<br />

hemsida.<br />

Ring<br />

Ring<br />

och<br />

och<br />

beställ<br />

beställ<br />

vår<br />

vår<br />

katalog.<br />

katalog.<br />

Mer information på vår hemsida.<br />

Ring och beställ vårens katalog.<br />

Vår stora<br />

Vår Sydamerikaresa<br />

stora<br />

Sydamerikaresa<br />

Ecuador,<br />

Ecuador, Galapagos,<br />

Galapagos, Peru,<br />

Peru, Bolivia<br />

Bolivia<br />

22<br />

22 okt,<br />

okt, 21<br />

21 dagar,<br />

dagar, fr fr 61.900:-<br />

Vi<br />

Vi<br />

tar<br />

tar<br />

dig<br />

dig<br />

med<br />

med<br />

till<br />

till<br />

regnskogen,<br />

regnskogen,<br />

22 okt, 21 dagar, fr 61.900:-<br />

Ecuador, Galapagos, Peru, Bolivia<br />

Andernas<br />

Andernas höjde,<br />

höjde, Galapagos<br />

Galapagos djurliv,<br />

djurliv,<br />

Inkaindianernas Vi Inkaindianernas tar dig med till Cusco<br />

Cusco regnskogen, och<br />

och<br />

Machu<br />

Machu<br />

Picchu, Andernas Picchu,<br />

Titicacasjön<br />

Titicacasjön höjde, Galapagos och<br />

och<br />

mycket<br />

mycket djurliv, mer.<br />

mer.<br />

Inkaindianernas Cusco och Machu<br />

Picchu, Titicacasjön och mycket mer.<br />

St Petersburg<br />

St Petersburg<br />

20<br />

20 september,<br />

september, 4 dagar,<br />

dagar, fr fr 9.450:-<br />

Vår<br />

Vår<br />

närmaste<br />

närmaste<br />

kulturstad,<br />

kulturstad,<br />

Östersjön<br />

Östersjön<br />

pärla. 20 september, Vi ser det 4 historiska dagar, fr centrum 9.450:-<br />

pärla.<br />

pärla. Vi<br />

Vi ser<br />

ser det<br />

det historiska<br />

historiska centrum<br />

centrum<br />

med Vår med närmaste bl<br />

bl a<br />

Eremitaget<br />

Eremitaget kulturstad, och<br />

och Östersjön gör<br />

gör<br />

en<br />

en<br />

tur<br />

tur<br />

till pärla. till<br />

Sommarpalatset.<br />

Sommarpalatset.<br />

Vi ser det historiska centrum<br />

med bl a Eremitaget och gör en tur<br />

till Sommarpalatset.<br />

Kroatien<br />

Kroatien<br />

Mellan Orienten<br />

Mellan<br />

och Medelhavet<br />

Orienten<br />

och Medelhavet<br />

8 oktober,<br />

oktober, 8 dagar,<br />

dagar, fr fr 14.450:-<br />

Förläng<br />

Förläng<br />

sommaren<br />

sommaren<br />

vid<br />

vid<br />

det<br />

det<br />

vackra<br />

vackra<br />

Adriatiska 8 oktober, Havet. 8 dagar, Split, fr 14.450:- Trogir, Brac,<br />

Adriatiska<br />

Adriatiska Havet.<br />

Havet. Split,<br />

Split, Trogir,<br />

Trogir, Brac,<br />

Brac,<br />

Dubrovnik Förläng Dubrovnik sommaren och<br />

och<br />

Mostar.<br />

Mostar. vid det Mycket<br />

Mycket vackra sightseeing<br />

Adriatiska seeing<br />

sight-<br />

och<br />

och Havet. underbar<br />

underbar Split, mat.<br />

mat.<br />

Trogir, Brac,<br />

Dubrovnik och Mostar. Mycket sightseeing<br />

och underbar mat.<br />

Vandra i Nepal<br />

Vandra i Nepal<br />

2 oktober,<br />

oktober, 11<br />

11 dagar,<br />

dagar, fr fr 20.950:-<br />

Följ<br />

Följ med<br />

med oss<br />

oss till<br />

till världens<br />

världens tak!<br />

tak! Vi<br />

Vi vandrar<br />

vandrar i<br />

i<br />

Annapurna-området. 2 Annapurna-området. oktober, 11 dagar, fr Hisnande<br />

Hisnande 20.950:-<br />

vyer,<br />

vyer,<br />

vandring<br />

vandring som<br />

som passar<br />

passar den som<br />

som klarar<br />

klarar att<br />

att<br />

Följ gå<br />

gå t<br />

med<br />

ex<br />

ex<br />

Bergslagsleden.<br />

Bergslagsleden.<br />

oss till världens<br />

Besöker<br />

Besöker<br />

tak! Vi vandrar<br />

byar<br />

byar<br />

och<br />

och<br />

i tempel.<br />

tempel.<br />

Annapurna-området.<br />

Möjlighet<br />

Möjlighet<br />

till<br />

till<br />

cykel<br />

cykel<br />

Hisnande<br />

någon<br />

någon<br />

vyer,<br />

dag.<br />

dag.<br />

vandring som passar den som klarar att<br />

gå t ex Bergslagsleden. Besöker byar och<br />

Indien Gyllene triangeln<br />

tempel. Möjlighet till cykel någon dag.<br />

Indien Gyllene triangeln<br />

25<br />

25 oktober,<br />

oktober, 9 dagar,<br />

dagar, fr fr 19.250:-<br />

Indien Gyllene triangeln<br />

med 25 med oktober, Taj<br />

Taj<br />

Mahal,<br />

Mahal, 9 dagar, Ranthambhore<br />

Ranthambhore fr 19.250:- med<br />

med<br />

En<br />

En oförglömlig<br />

oförglömlig resa<br />

resa mellan<br />

mellan Delhi,<br />

Delhi, Agra,<br />

Agra,<br />

tigersafari<br />

tigersafari<br />

samt<br />

samt<br />

Jaipur.<br />

Jaipur.<br />

En oförglömlig resa mellan Delhi, Agra,<br />

med Taj Mahal, Ranthambhore med<br />

Dubai & Abu Dhabi<br />

tigersafari samt Jaipur.<br />

Dubai & Abu Dhabi<br />

Dubai & Abu Dhabi<br />

24<br />

24 oktober,<br />

oktober, 6 dagar,<br />

dagar, fr fr 18.450:-<br />

Lyxiga<br />

Lyxiga dagar<br />

dagar i<br />

i Förenade<br />

Förenade Arabemiraten.<br />

Arabemiraten.<br />

Stadssightseeing, 24 Stadssightseeing, oktober, 6 dagar, ökensafari,<br />

ökensafari, fr 18.450:-<br />

världens<br />

världens<br />

högsta<br />

högsta<br />

byggnad<br />

byggnad<br />

Burj<br />

Burj<br />

Khalifa.<br />

Khalifa.<br />

Möjlighet<br />

Möjlighet<br />

Lyxiga till<br />

till<br />

shopping<br />

shopping<br />

dagar i<br />

och<br />

och<br />

Förenade<br />

sol<br />

sol<br />

och<br />

och<br />

Arabemiraten.<br />

bad.<br />

bad.<br />

Stadssightseeing, ökensafari, världens<br />

högsta byggnad Burj Khalifa. Möjlighet<br />

till shopping och sol och bad.<br />

Sydafrika<br />

Sydafrika<br />

Vilda djur & natur<br />

27<br />

27 oktober,<br />

oktober, 10<br />

10 dagar,<br />

dagar, Vilda djur & natur fr fr 24.900:-<br />

Safari<br />

Safari<br />

i<br />

i<br />

Entabeni-reservatet.<br />

Entabeni-reservatet.<br />

Besök<br />

Besök<br />

i<br />

i<br />

27 oktober, 10 dagar, fr 24.900:-<br />

Soweto<br />

Soweto och<br />

och underbart<br />

underbart vackra<br />

vackra Kapstaden.<br />

Kapstaden.<br />

Safari i Entabeni-reservatet. Besök i<br />

Soweto och underbart vackra Kapstaden.<br />

Uganda<br />

Uganda<br />

26<br />

26 november,<br />

november, 12<br />

12 dagar,<br />

dagar, fr fr 32.450:-<br />

Fyra<br />

Fyra nationalparker<br />

nationalparker i<br />

i i<br />

i Afrikas<br />

Afrikas pärla.<br />

pärla.<br />

Chans<br />

Chans att<br />

att se<br />

se Big<br />

Big Five.<br />

Five. En<br />

En höjdpunkt<br />

höjdpunkt<br />

är Fyra är<br />

ätet<br />

ätet nationalparker med<br />

med<br />

bergsgorillorna<br />

bergsgorillorna i i Afrikas i<br />

i<br />

de pärla. de<br />

dimhöljda Chans dimhöljda att se bergen<br />

bergen Big Five. i<br />

i<br />

Bwindi.<br />

Bwindi.<br />

En höjdpunkt<br />

är ätet med bergsgorillorna i de<br />

dimhöljda bergen i Bwindi.<br />

26 november, 12 dagar, fr 32.450:-<br />

Tanzania Safariresa<br />

30<br />

30 sept,<br />

sept, 4 nov,<br />

nov, 10<br />

10 feb,<br />

feb, 9 dagar,<br />

dagar,<br />

Tanzania Safariresa<br />

fr fr 31.000:-<br />

30 sept, 4 nov, 9 dagar, fr 31.000:-<br />

NYHET<br />

NYHET<br />

NYHET<br />

6 dagar<br />

dagar safari<br />

safari i Ruaha<br />

Ruaha Nationalpark,<br />

Nationalpark, där<br />

där vi<br />

vi<br />

6 kommer<br />

kommer dagar safari<br />

riktigt<br />

riktigt i Ruaha<br />

nära<br />

nära<br />

djuren.<br />

djuren. Nationalpark,<br />

Möjlighet<br />

Möjlighet där<br />

att<br />

att<br />

vi<br />

kommer förlänga<br />

förlänga riktigt<br />

med<br />

med<br />

mer<br />

mer nära<br />

safari<br />

safari djuren.<br />

eller<br />

eller Möjlighet<br />

sol<br />

sol<br />

och<br />

och<br />

bad.<br />

bad.<br />

att<br />

förlänga med mer safari eller sol och bad.<br />

tel. 026-726 20<br />

info@alvkarleby.nu • www.alvkarleby.nu<br />

Tel Tel 019-333000<br />

Järntorgsg 9, 9, Örebro<br />

Tel 019-333000<br />

Järntorgsg 9, Örebro


14 SOMMARSPECIAL<br />

Villatidningen <strong>2016</strong><br />

Omgivande terräng<br />

Behandlad yta - ca 2m bred<br />

Trädgård: Skadedjur<br />

”Det osynliga viltstaketet”<br />

Sprides 0-15m från skyddad yta<br />

Våra fyra REVIRA-produkter skyddar mot bl.a. rådjur, älg, sork,<br />

mullvad, kanin, hare, grävling, grannens katt, vildsvin och mot möss.<br />

REVIRA är helt ofarligt för djur och användare, miljövänligt,<br />

långtidsverkande, ekonomiskt, enkelt och effektvt.<br />

REVIRA Ultra mot möss: enkelt, effektivt och giftfritt. Sprides runt husgrunden.<br />

Läs referenser, produktinformation och beställ på www.biotek.se<br />

universal<br />

Säljs i välsorterade Gardencenter-, Granngården-,<br />

Lantmännen-, Swedish Agro-butiker och i vår webbutik.<br />

www.biotek.se<br />

0430-706 80 • info@biotek.se Spara annonsen!<br />

TIPSA<br />

OSS!<br />

extra<br />

special<br />

ultra<br />

"<br />

Nyhet <strong>2016</strong><br />

Läsartips!<br />

biotek<br />

ren biologi - ny teknik<br />

Dela med er av era tips gällande hus och<br />

trädgård. Låt andra läsare inspireras! Vi<br />

kommer under <strong>2016</strong> presentera läsartips<br />

och berättelser under segmentet<br />

”läsartips”. Skicka gärna in bilder om det<br />

är något ni vill att vi ska visa upp!<br />

Maila till tips@villatidningen.se.<br />

VILLAtidningen<br />

(O)djur i<br />

din trädgård!<br />

Vill du slippa ovälkomna<br />

gäster i trädgården? Här<br />

kommer trädgårdsexperten<br />

Jennie Finkelsteins<br />

bästa tips!<br />

RÅDJUR – lockas till<br />

trädgårdar för att<br />

det finns lättillgängliga<br />

godsaker<br />

där och kan hoppa<br />

över de flesta staket. För<br />

att mota dem behövs minst<br />

1,80 meter högt viltstaket<br />

eller liknande.<br />

Produkter på marknaden<br />

som har illaluktande<br />

ämnen (för rådjur), kan<br />

hjälpa i bästa fall, eller ett<br />

tag, men det finns inga garantier.<br />

Även otvättad ull,<br />

urin och hund kan avskräcka,<br />

men inte alltid.<br />

Ett rådjur är alltid mån<br />

om sin flyktväg. Trånga<br />

utrymmen, utspridda vattenslangar<br />

och leksaker att<br />

kliva över, kan också hjälpa,<br />

så ni får prova er fram.<br />

gropen ända upp till ytan.<br />

Plantera trädet i gropen.<br />

MÖRDARSNIGLAR – är en<br />

plåga på vissa platser. De<br />

är aktiva i fuktigt väder<br />

eller kvällstid. Det finns<br />

snigelgift som är godkänt<br />

för människor, djur och natur<br />

på marknaden, men det<br />

kan bli en stor kostnad om<br />

ni har en stor tomt.<br />

Öl är något ni kan lura<br />

dem med. En djup skål,<br />

en nedgrävd flaska/burk<br />

eller liknande fyller ni<br />

med väldoftande öl. Detta<br />

lockar dem från långt håll<br />

och när de väl hamnat i<br />

ölen kommer de inte upp så<br />

lätt igen, utan kan slängas<br />

dagen efter. Ha ett skydd<br />

över fällan mot regn, så att<br />

inte ölen späds ut, eller så<br />

att ni slipper se den, och<br />

skyddar även mot hunden<br />

eller barnen.<br />

MYROR – brukar gilla torra<br />

miljöer för att lägga ägg<br />

där, eller så hämtar de jord<br />

från urnor i trädgården.<br />

De är även en indikator på<br />

löss, då de ”mjölkar” lössen<br />

på sockerlösning. Det finns<br />

flera godkända medel på<br />

marknaden. Vanligt kallt<br />

vatten eller såpvatten kan<br />

hjälpa mot löss och andra<br />

mindre parasitangrepp. Det<br />

viktigaste är att ha koll på<br />

sina växter, och inte vänta<br />

för länge med någon<br />

åtgärd, eftersom växter<br />

stressas av angrepp.<br />

Jennie Finkelstein<br />

redaktionen@villatidningen.se<br />

Reningsverk I VÄRLDSKLASS<br />

– enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp<br />

FÅGLAR – Starar,<br />

skator kråkor och<br />

kajor gillar bär och håller<br />

noga utkik efter när de är<br />

mogna, men det är inte<br />

roligt om de plockar rent så<br />

inga bär blir kvar till familjen.<br />

Bärnät är en smart<br />

uppfinning och kan mota<br />

fåglarna, inte alltid. Lägg<br />

annars en leksaksorm eller<br />

en låtsasrovfågel nära, så<br />

kan det eventuellt hjälpa.<br />

TIPS!<br />

Våga vara frågvis på din plantskola,<br />

som brukar ha kunnig personal.<br />

Eller sök på nätet eller i böcker efter<br />

växter som skadedjur inte gillar.<br />

conclean.se | Tel. 019-500 03 00<br />

SORKAR – av olika<br />

sorter kan göra<br />

stor skada i en<br />

trädgård. De märks inte alltid<br />

förrän det lilla fruktträdet<br />

plötsligt välter, då inga<br />

rötter finns kvar. Ibland<br />

kan man se hål i gräset,<br />

och om ni går på en yta där<br />

de rör sig mycket sjunker<br />

marken ner, då den blivit<br />

perforerad. Katter kan bli<br />

mästare på att hålla borta<br />

sorkar. Att hålla gräset kort<br />

hjälper en hel del. Det finns<br />

även vibrerande skrämselprodukter<br />

mot sork, som<br />

kan fungera. Men om ni<br />

oroas för att samma sak<br />

händer det nya fruktträdet<br />

som ska planteras, lägg<br />

fint kycklingnät nederst<br />

i gropen, så att det klär


Villatidningen <strong>2016</strong> SOMMARSPECIAL<br />

15<br />

www.alfredholm.se<br />

018-15 00 75<br />

info@alfredholm.se<br />

HÅLL UTKIK EFTER TÄVLINGAR!<br />

www.facebook.se/villatidningen.se<br />

VILLAtidningen<br />

KAN ROSA SIDENBAND<br />

ERSÄTTA ETT FÖRLORAT BRÖST?<br />

Varje år får ca 8 000 kvinnor i Sverige bröstcancer.<br />

Det finns hopp om framtiden men det krävs mer forskning.<br />

Din gåva till Bröstcancerfonden kan inte ersätta ett förlorat<br />

bröst, men rädda liv.<br />

Hammarlund Måleri<br />

& Kakel AB<br />

Vi utför måleritjänster och kakelsättning<br />

för bostäder, offentliga byggnader,<br />

affärslokaler och industrifastigheter.<br />

PlusGiro: 90 05 91-9 Bankgiro: 900 5919 www.bro.se<br />

www.ctc.se<br />

Värmepumpen med<br />

mest varmvatten<br />

i klassen!<br />

En av Sveriges bästa<br />

bergvärmepumpar har<br />

blivit ännu bättre!<br />

A +++<br />

Boka ett<br />

kostnadsfritt<br />

hembesök<br />

på ctc.se och<br />

få 5 Triss!<br />

Med vår senaste teknik är CTC GSi-12<br />

en av marknadens modernaste bergvärmepumpar.<br />

Den är varvtalsstyrd,<br />

utrustad med pekskärm och har en<br />

mycket hög verkningsgrad.<br />

ANVÄND RÄTTEN TILL ROTAVDRAG!<br />

ÅTERFÖRSÄLJARE:<br />

Rasbo Rör AB<br />

0702-298 800<br />

Yresta 65, Uppsala<br />

*Energiklass – golvvärme eller radiatorer.<br />

Långhundra VVS<br />

070-78 600 12<br />

Hagtorpsv. 72, <strong>Knivsta</strong><br />

Hammarlund Måleri & Kakel<br />

Peter 070-388 05 80<br />

www. hammarlundmaleriokakel.se


ALLT FÖR EN<br />

GOD SOMMAR!<br />

Välkommen till ICA Maxi Gnista<br />

Hos oss på ICA Maxi hittar du det mesta du behöver till riktigt bra priser, vare<br />

sig du ska fylla på i kylen eller pigga upp hemmet och garderoben inför våren.<br />

Dessutom erbjuder vi massor av andra fördelar som förenklar vardagen.<br />

EGET BAGERI<br />

I hjärtat av butiken finns bageriet, där<br />

våra duktiga bagare och konditorer<br />

erbjuder rykande färskt bröd och<br />

bakverk, som bakats med kärlek utan<br />

tillsatser, vad sägs om lite surdegsbröd?<br />

MANUELL DELIKATESS<br />

Välkommen till den manuella delikatessen!<br />

Kom hit och låt dig inspireras av<br />

all vår härliga färdigmat och vårt stora<br />

utbud på ostar, skinkor och salami!<br />

Manuell delikatess varje dag kl. 7–22.<br />

CAFÉ<br />

Ta en paus i vårt Café! Här erbjuder vi<br />

lättare luncher samt butiksproducerade<br />

smörgåsar och bakverk.<br />

MANUELL FISK<br />

Finns det bättre snabbmat än färsk fisk?<br />

Fånga den snabbt och enkelt i vår disk<br />

med personlig service. Vi hjälper dig att<br />

plocka fram de godaste fiskarna,<br />

skaldjuren och tillbehören.<br />

Manuell fisk varje dag kl. 7–22.<br />

Välkommen till vår manuella delikatess!<br />

Kom in till oss och låt dig inspireras av all<br />

vår härliga mat och vårt stora utbud.<br />

Här finns allt för en god sommar!<br />

7–22<br />

ÖPPET ALLA DAGAR<br />

Visthusvägen 1, tel: 018-88 88 600<br />

www.maxignistauppsala.se


Villatidningen <strong>2016</strong> SOMMARSPECIAL<br />

17<br />

Motor: Min båt<br />

Daycruiser<br />

Bowrider<br />

Välj båt efter behov<br />

Har det blivit dags att förverkliga båtdrömmen? Då bör du fundera över hur du tänkt<br />

använda din nya trotjänare och skissera en budget över alla beräknade utgifter. Vi<br />

hjälper dig att navigera rätt på oceanen av alternativ.<br />

SOLSKIMRANDE VÅGOR,<br />

GRÖNSKANDE sommaröar<br />

och doften av vatten i en<br />

svalkande fläkt. Visst är det<br />

härligt med båt i semestertid?<br />

Tre storfavoriter bland<br />

svenska båtägare är styrpulpetbåt,<br />

bowrider och<br />

daycruiser. Men vilken av<br />

dem bör man egentligen<br />

satsa på då man väl beslutat<br />

sig för att att skaffa båt?<br />

SVARET HÄNGER TILL stor<br />

del på sådant som användningsområde<br />

och vilken<br />

budget du tänkt avsätta för<br />

båtlivet.<br />

– Styrpulpetbåten har en<br />

öppen planlösning och lämpar<br />

sig väldigt väl för transporter<br />

och dagtursåkande.<br />

De lite större exemplaren<br />

har även kapell. En bowrider<br />

påminner i mycket om<br />

styrpulpetbåten, men har<br />

Checklista inför båtutflykten<br />

“Ju bättre förberedelser, desto roligare upplevelser.”<br />

Här hittar du Mats Erikssons bästa tips för att få ut det<br />

mesta av båtturen:<br />

• Kontrollera bränslenivån och båtens sjöduglighet.<br />

• Kontrollera sjökortet.<br />

• Se till att det finns flytväst åt alla ombord.<br />

• Ta reda på det du behöver om destinationen.<br />

• Boka bord i förväg inför restaurangbesök.<br />

• Packa lämpliga kläder, badkläder och solskyddsolja.<br />

en stängd vindruta framåt.<br />

De mindre varianterna<br />

passar bra för finåkning,<br />

säger Mats Eriksson, vd på<br />

Sweboat, Båtbranschens<br />

riksförbund.<br />

EN DAYCRUISER GER även<br />

utrymme för spontanövernattningar.<br />

Den kommer<br />

alltid med en liten ruff, ett<br />

kapell, två korgplatser och<br />

två sovplatser.<br />

Mats Eriksson, VD på<br />

Sweboat, Båtbranschens<br />

riksförbund<br />

Båttypen är visserligen<br />

inte lika mycket av ett arbetsredskap<br />

som styrpulpetbåten,<br />

men den är ändå<br />

fullt tjänlig för transporter.<br />

Dess främsta nisch är dock<br />

turer fram och tillbaka till<br />

land.<br />

FÖR DIG SOM vill skaffa båt<br />

gäller det alltså att planera<br />

inför köpet, så att valet faller<br />

på rätt kandidat.<br />

Eriksson anser rentav att<br />

du bör involvera hela familjen<br />

i förberedelserna:<br />

– Låt alla berätta vad de<br />

har för behov, önskemål<br />

och förväntningar. Vad ska<br />

ni använda båten till? Är<br />

det viktigt att den är ny<br />

eller går det bra med ett<br />

begagnat exemplar? Var<br />

kan man förvara den under<br />

sommaren och vintern?<br />

Hur mycket får båtlivet<br />

kosta?<br />

Tänk på att det tillkommer<br />

utgifter i form av<br />

försäkringar, service och<br />

båtplats. Därför kan det<br />

komma väl till pass att skissera<br />

en budget.<br />

PRISLISTA FÖR NYA BÅTAR<br />

Styrpulpetbåt – Från 100 000- 500 000 kronor.<br />

Bowrider – Från 300 000 kronor till en miljon.<br />

Daycruiser – Från 300 000 kronor till en miljon.<br />

Se även till att båten är korrekt CE-märkt för<br />

din säkerhet.<br />

ÄNNU EN FASETT av juvelen<br />

är förstås miljöfaktorn.<br />

Något som kan vara värt<br />

att väga in i diskussionen<br />

kring nytt eller begagnat.<br />

Idag blir båtmotorerna<br />

alltmer bränslesnåla. Både<br />

de och skroven blir dessutom<br />

allt lättare i produktion.<br />

Och precis som inom<br />

bil-branschen har elektronikutvecklingen<br />

skett<br />

i raketfart:<br />

– På en modern daycruiser<br />

har du solpaneler som laddar<br />

båtbatteriet och batteriet<br />

Styrpulpet<br />

för belysningen ombord.<br />

Det är smidigt, snygg och<br />

billigt. Samtidigt märks en<br />

väldig boom vad gäller aluminiumskrov<br />

med en insida<br />

i plast. Vilket är nästan<br />

helt underhållsfritt, säger<br />

Eriksson till sist.<br />

HAR DU NÅTT ett beslut? I så<br />

fall, skål – och “båten upp”!<br />

Tina Quist<br />

redaktionen@villatidningen.se<br />

TÄVLING: Han vann<br />

badtunnan från SpaDealers<br />

Härmed säger vi grattis till Torbjörn Backman från<br />

Västerås, som kammade hem en badtunna från SpaDealers<br />

i Villatidningens senaste läsartävling! Vinstens<br />

värde? 17 000 kr.<br />

Hej Torbjörn! Vi börjar väl<br />

med en klassisk vinnarfråga.<br />

Hur känns det?<br />

– Det känns bra. Riktigt<br />

bra. Det är perfekt med en<br />

badtunna såhär lagom till<br />

sommaren. Dessutom är tajmingen<br />

väldigt välprickad<br />

på andra sätt. Vi är ganska<br />

nyinflyttade och har ännu<br />

inte hunnit fixa så mycket<br />

i vårt nya hem.<br />

Är du nöjd med din vinst?<br />

– Ja, badtunnan är bättre<br />

än vad jag trodde. Den<br />

överträffar mina förväntningar<br />

på många sätt. Jag<br />

hade tänkt skaffa ett spabad<br />

i plast från början.<br />

Man har ju hört talas om<br />

trätunnor som läcker, men<br />

den sortens problem har vi<br />

inte haft. Det känns faktiskt<br />

som en fördel att den<br />

är av naturmaterial. Bäst<br />

är förstås att kunna bada<br />

utomhus, att vattnet är uppvärmt<br />

och att tunnan har<br />

massagetillbehör.<br />

Har du hunnit med något<br />

invigningsdopp?<br />

– Ja, två stycken. Det<br />

kommer blir många mysiga<br />

familjestunder – framför<br />

allt framåt hösten, skulle<br />

jag tro!<br />

VI SÄGER TACK Torbjörn, för<br />

din tid – och grattis ännu en<br />

gång till din vinst! En inte<br />

så galen tunna att hoppa i...<br />

Tina Quist<br />

redaktionen@villatidningen.se


18 SOMMARSPECIAL<br />

Villatidningen <strong>2016</strong><br />

KOMPLETT BILHJÄLP<br />

Älvkarleby Turist & Konferenshotell<br />

Välkommen till oss på Trepe Bil AB som driver Autoexperten Bilverkstad här i <strong>Knivsta</strong>.<br />

• AC Konferens, Service och bröllop reparation och upplevelser<br />

• Service i unika och miljöer reparation intill Dalälven nyare bilar enligt<br />

tillverkarens anvisningar och med bibehållna<br />

Varesig du kommer hit för en konferens med<br />

garantier<br />

dina kollegor, hyra våra festlokaler, äta gott<br />

• Service eller bara och njuta reparation av naturen så äldre har du bilar hittat med<br />

prisvärda rätt, om reservdelsalternativ<br />

du letar efter en inspirerande miljö<br />

• Utbildade och mekaniker ett trevligt bemötande.<br />

Autoexperten Verkstad<br />

Trepe Bil AB i <strong>Knivsta</strong><br />

Trunstavägen 37<br />

Tel: 070- 34 34 101<br />

Måndag - Fredag 8.00-17.00<br />

Lunchstängt 13.00-13.45<br />

Mail: bilverkstad@trepebil.se<br />

• 12 månaders assistans försäkring utan<br />

kostnad ingår vid service<br />

• Garanti på både nya och begagnade<br />

reservdelar<br />

• Däck och fälg service och försäljning<br />

• Upp till 24 månaders räntefri delbetalning<br />

• Försäljning av reservdelar<br />

Var rädd om din bil och dina pengar<br />

- serva och reparera bilen klokt<br />

tel. 026-726 20 • info@alvkarleby.nu • www.alvkarleby.nu<br />

KOMPLETT<br />

BILHJÄLP<br />

• AC Service och reparation<br />

• Service och reparation nyare bilar enligt tillverkarens<br />

anvisningar och med bibehållna garantier<br />

• Service och reparation äldre bilar med<br />

prisvärda reservdelsalternativ<br />

• Utbildade mekaniker<br />

• 12 månaders assistans försäkring utan kostnad<br />

ingår vid service<br />

• Garanti på både nya och begagnade reservdelar<br />

• Däck och fälg service och försäljning<br />

• Upp till 24 månaders räntefri delbetalning<br />

• Försäljning av reservdelar<br />

Autoexperten Verkstad<br />

Trepe Bil AB i <strong>Knivsta</strong><br />

Trunstavägen 37<br />

Tel: 070- 34 34 101<br />

Måndag - Fredag 8.00-17.00<br />

Lunchstängt 13.00-13.45<br />

Mail: bilverkstad@trepebil.se<br />

Var rädd om din bil<br />

och dina pengar<br />

- serva och reparera<br />

bilen klokt<br />

Hni11sto<br />

Hermons Mosl,in RB<br />

OAX ATT PLANERA<br />

OCH PLANTERA!<br />

Vi Levererar, Transporterar, Schaktar, Planerar.<br />

Vi utför även Sprängtjänster och enskilt avlopp<br />

MATJORD Bilkärra 300:­<br />

BARKMULL Bilkärra 300:-<br />

sw-analyserad JORD<br />

018-34 12 73 • 0706-891 512 • 0702-688 755 • 0709-46 50 54<br />

hermansmaskin@hotmail.com<br />

TIPSA<br />

OSS!<br />

Läsartips!<br />

Dela med er av era tips gällande hus och<br />

trädgård. Låt andra läsare inspireras! Vi<br />

kommer under <strong>2016</strong> presentera läsartips<br />

och berättelser under segmentet<br />

”läsartips”. Skicka gärna in bilder om det<br />

är något ni vill att vi ska visa upp!<br />

Maila till tips@villatidningen.se.<br />

VILLAtidningen


Villatidningen <strong>2016</strong> SOMMARSPECIAL<br />

19<br />

Enskilt avlopp: Del 5<br />

Ställ rätt frågor<br />

– slipp oväntade utgifter<br />

Läs tidigare delar<br />

av avlopps serien på<br />

villatidningen.se<br />

Ska du uppgradera eller<br />

installera nytt enskilt<br />

avlopp till fritidshuset?<br />

Tänk på att samma regler<br />

gäller oavsett om det är<br />

ett fritidshus eller permanentboende.<br />

Man kan<br />

inte förvänta sig att göra<br />

ett mycket enklare avlopp<br />

bara för att man spenderar<br />

mindre tid där.<br />

I DAGENS MODERNA fritidshus<br />

så har de flesta indraget<br />

vatten, en vattenspolande<br />

toalett och kanske<br />

en dusch. Standarden är<br />

helt enkelt högre än när<br />

sommarstugorna började<br />

komma på 30-40-talet, även<br />

om dessa självklart finns<br />

kvar. Har man ett sådant<br />

äldre fritidshus så kan<br />

man oftare ha ett enklare<br />

avlopp, men är huset enligt<br />

dagens standard, så blir avloppet<br />

detsamma.<br />

Frågor du kan ställa<br />

dig innan installation av<br />

avlopp till fritidshuset är<br />

till exempel vilken standard<br />

du vill ha. Om du har<br />

oregelbunden elförsörjning<br />

bör du välja en anläggning<br />

som klarar detta. Vilka möjligheter<br />

finns till underhåll,<br />

service och slamtömning?<br />

Klarar du dig utan<br />

indraget vatten och istället<br />

bär in vatten i hinkar<br />

behövs ingen avloppsanläggning<br />

om du exempelvis<br />

kastar diskvattnet över<br />

våtkomposten. Finns det ett<br />

rör ut från diskbänken så<br />

behöver du tänka igenom<br />

hur detta vatten ska renas<br />

utan risk för lukt och försumpning.<br />

Hur mycket använder du<br />

fritidshuset? Alla anläggningar<br />

måste byggas<br />

för en belastning som<br />

motsvarar minst ett hushåll<br />

vid permanentboende.<br />

Vissa anläggningar mår<br />

dock inte bra av att de används<br />

sällan, till exempel<br />

en del minireningsverk.<br />

FUNDERAR DU PÅ att köpa ett<br />

fritidshus med en befintlig<br />

avloppsanläggning gäller<br />

det att ställa rätt frågor till<br />

rätt person, för att undvika<br />

onödiga kostnader.<br />

Även om det är nytt så<br />

måste du vara säker på<br />

att tillstånd finns och<br />

att det är installerat på<br />

rätt sätt. Avloppet är inte<br />

ett dolt fel, därför gäller<br />

undersökningsplikten. Du<br />

har en skyldighet att själv<br />

kontroller att det fungerar.<br />

Går det att spola<br />

i toan? Finns alla delar<br />

som ska finnas i avloppet?<br />

Redan innan visningen,<br />

ring till miljökontoret<br />

i kommunen och ställ<br />

frågor. Då kan du snabbt få<br />

reda på om det är nytt eller<br />

gammalt och om det finns<br />

tillstånd. Ibland är det bättre<br />

att få information från<br />

kommunen istället för fastighetsägaren<br />

och mäklaren.<br />

PÅ AVLOPPSGUIDEN FINNS en<br />

broschyr som heter ”Att<br />

köpa hus med enskilt avlopp”.<br />

Där hittar du alla<br />

frågor du bör ställa för att<br />

slippa oväntade utgifter.<br />

Gabriella Lindau<br />

gabriella_l@villatidningen.se<br />

Läs mer<br />

avloppsguiden.se<br />

Här finns information om det mesta som rör en skilda<br />

avlopp, bland annat avloppsteknik, hur du planerar ditt<br />

avlopp samt förteckningar över entreprenörer, konsulter<br />

och avloppsprodukter. Här finns snart också en helt ny<br />

marknadsöversikt på avloppsprodukter som ersätter den<br />

tidigare från 2011.<br />

smaavlopp.se<br />

Kunskapscentrum Små Avlopps hemsida med information<br />

främst riktad till yrkesverksamma inom området.<br />

havochvatten.se<br />

På Havs- och vattenmyndighetens hemsida finns information<br />

om bland annat lagar och regler för enskilda avlopp.<br />

konsumentverket.se<br />

Mer information om konsumentlagstiftning hittar du på<br />

Konsumentverkets hemsida.<br />

www.mullis.se<br />

lantmateriet.se<br />

På Lantmäteriets hemsida finns information om vilka<br />

regler som gäller för gemensamhetsanläggningar.<br />

E-post. info@mullis.se Tfn. 08-656 54 56<br />

Vill du annonsera<br />

i nästa nummer?<br />

Kontakta mig för att annonsera i<br />

tidningen eller om du vill diskutera<br />

ett bra upplägg för just ditt företag.<br />

Michael Ekvall<br />

018-10 37 30<br />

michael_e@villatidningen.se<br />

AVLOPPSARBETEN I<br />

HELA STOCKHOLMS<br />

SKÄRGÅRD SAMT<br />

MÄLAREN.<br />

Vi utför avloppsarbeten i hela Stockholms skärgård<br />

samt även Estlandsvägen, Mälaren. Vi är auktoriserade Vaxholm och diplomerade<br />

som entreprenör inom detta och samarbetar med flera<br />

företag på marknaden, 070-511 bl.a FANN, 30 28 BAGA, UPONOR,<br />

EVERGREEN, TOPAS, KLARO Reningsverk m.fl.<br />

info@saxarensbrygg.se<br />

www.saxarensbrygg.se<br />

Kontakta oss så kommer vi<br />

ut och lämnar offert.<br />

Ring<br />

mig!<br />

Få en lyxigare känsla med de<br />

designade, urinseparerande<br />

porslinsstolarna, som kan fås med<br />

eller utan vattenspolning.<br />

Mullis tillverkar biologiska<br />

toalettsystem i rostfri plåt.<br />

De är miljövänliga, luktfria och<br />

behöver varken el eller vatten.<br />

Vi har ett flertal olika storlekar<br />

på tankarna som går att<br />

anpassa efter just era behov.<br />

Mullis tillverkar biologiska<br />

toalettsystem i rostfri plåt.<br />

De är miljövänliga, luktfria och<br />

behöver varken el eller vatten.<br />

Estlandsvägen, Vaxholm<br />

070-511 30 28<br />

E-post. info@mullis.se Tfn. 08-656 54 56<br />

info@saxarensbrygg.se<br />

www.mullis.se<br />

E-post: info@mullis.se<br />

Tfn: 08-656 54 56<br />

www.mullis.se<br />

Mullis tillverkar biologiska<br />

Vi<br />

Mullis<br />

har<br />

tillverkar<br />

ett flertal<br />

biologiska toalettsystem<br />

olika storlekar<br />

toalettsystem i rostfri plåt. i rostfri<br />

på<br />

plåt.<br />

tankarna<br />

Mullis De är tillverkar miljövänliga,<br />

som De är går<br />

biologiska<br />

miljövänliga, luktfria<br />

att<br />

och behöver luktfria varken och<br />

anpassa<br />

el eller vatten.<br />

efter<br />

Vi behöver just<br />

har ett<br />

era<br />

flertal varken behov.<br />

olika el storlekar eller vatten. på<br />

toalettsystem i rostfri plåt.<br />

tankarna som går att anpassa efter just era behov.<br />

De är miljövänliga, Vi har ett luktfria flertal olika och storlekar<br />

behöver Få varken på tankarna lyxigare el eller känsla som vatten. går med att de<br />

Få en<br />

designade, anpassa<br />

lyxigare känsla<br />

efter urinseparerande<br />

just<br />

med<br />

era<br />

de<br />

behov.<br />

designade,<br />

urinseparerande porslinsstolarna, som<br />

Vi har ett porslinsstolarna, flertal olika storlekar som kan fås med<br />

kan fås med eller utan vattenspolning.<br />

på tankarna eller som utan går vattenspolning.<br />

Få en lyxigare känsla med de<br />

anpassa efter just era behov.<br />

designade, urinseparerande<br />

porslinsstolarna, som kan fås med<br />

eller utan vattenspolning.<br />

Få en lyxigare känsla med de<br />

E-post. info@mullis.se Tfn. 08-656 54 56<br />

designade, urinseparerande<br />

www.mullis.se<br />

porslinsstolarna, som kan fås med<br />

eller utan vattenspolning.<br />

E-post. info@mullis.se Tfn. 08-656 54 56<br />

www.mullis.se<br />

www.saxarensbrygg.se


20 SOMMARSPECIAL<br />

Villatidningen <strong>2016</strong><br />

Egen brunn: Vattenkvalité<br />

Gott vatten kan<br />

vara otjänligt<br />

Vatten är vårt viktigaste livsmedel, därför är det viktigt att det vatten vi dricker<br />

håller god kvalité. Att bara titta, smaka och lukta på vattnet säger faktiskt inte så<br />

mycket som man kanske tror. Vatten som smakar friskt och gott kan vara skadligt<br />

och grumligt brunt vatten kan vara helt okej.<br />

FÖR DIG MED egen dricksvattenbrunn<br />

är det en god idé<br />

att göra ett dricksvattenprov<br />

vart tredje år för att<br />

se vilka eventuella problem<br />

som just du har. Du kan<br />

genom att kryssa i en ruta<br />

på formuläret se till att<br />

provsvaren även skickas till<br />

kommunen. Då får kommunen<br />

en stor hjälp om<br />

den rådande dricksvattenkvalitén<br />

i området. De kan<br />

även hjälpa dig att tolka<br />

informationen i provsvaret.<br />

– Ofta får man hem sidor<br />

med mycket siffror och förkortningar<br />

som kan vara<br />

svåra för fastighetsägaren<br />

att förstå. Vad är det som<br />

gör att det inte är godkänt?<br />

Det ligger på kommunens<br />

ansvar att kunna svara på<br />

frågor om dricksvattenprovet,<br />

säger Astrid Grinell,<br />

redaktör på VA-guiden.<br />

Vilka är de vanligaste<br />

föroreningar i vattnet som<br />

kan vara skadliga för oss?<br />

– Det man blir sjuk av är<br />

bakterier. Man kan även bli<br />

sjuk av naturliga förekomster<br />

av mineraler i vatten,<br />

exempelvis arsenik och<br />

uran.<br />

– Barn är mer känsliga<br />

och där finns fler parametrar<br />

för dålig hälsoutveckling.<br />

Exempelvis kan<br />

för mycket fluor orsaka<br />

benskörhet.<br />

Men om det smakar gott så<br />

är det bra?<br />

– Många tänker att man<br />

kan se på vattnet, eller känna<br />

på smak och lukt om<br />

det är bra eller dåligt men<br />

det hänger sällan ihop. Vattnet<br />

kan smaka friskt och<br />

gott men ändå vara farligt.<br />

Sedan kan det se grumligt<br />

ut och kanske lukta<br />

av svavel men vara helt ok<br />

att dricka, så det är åt båda<br />

hållen.<br />

Vattnet kan<br />

smaka friskt<br />

och gott...<br />

– För mycket av de vanligaste<br />

föroreningarna i vatten,<br />

exempelvis järn och<br />

mangan, gör kanske att<br />

vittvätten inte blir vit och<br />

ger missfärgningar på toa<br />

och handfat. Som dricksvatten<br />

kan det vara helt ok,<br />

men det kan bli en teknisk<br />

anmärkning, säger Grinell<br />

Det finns olika typer<br />

av anmärkningsgrader<br />

beroende på om det är hälsomässiga,<br />

eller tekniska<br />

som påver-kar ledningar i<br />

huset, men också estetiskt.<br />

Man kanske inte vill dricka<br />

brunt eller starkt luktande<br />

vatten.<br />

Om det visar sig att vattenkvalitén<br />

brister, hur går<br />

man vidare?<br />

– Beroende på vilka anmärkningar<br />

man fått så behöver<br />

man ta tag i de som<br />

är hälsomässiga först. Finns<br />

bakterier? Då behöver man<br />

kalla dit en expert för att ta<br />

reda på om en avloppsanläggning<br />

kanske ligger för<br />

nära eller om ett rör gått<br />

sönder.<br />

KONTROLLERA BRUNNENS<br />

SVAGA punkter. Är konstruktionen<br />

tät? Det kan<br />

många gånger räcka att bli<br />

av med problemen genom<br />

olika tätningsåtgärder i<br />

brunnen.<br />

– Om det är mer tekniska<br />

eller estetiska anmärkningar<br />

kan man välja själv om<br />

man vill slippa brunt järnsmakande<br />

vatten.<br />

Var kan man vända sig för<br />

rådgivning?<br />

– För att borra efter<br />

dricksvatten så måste man<br />

vara certifierad. Så en certifierad<br />

brunnsborrningsfirma<br />

kan man vända sig<br />

till för att se vad de har för<br />

expertis. De brukar vara<br />

väldigt kunniga, avslutar<br />

Astrid Grinell.<br />

Gabriella Lindau<br />

gabriella_l@villatidningen.se<br />

Att bara lukta eller smaka på vattnet räcker inte för att avgöra om det är säkert att<br />

dricka och använda.<br />

Utfällningar av till exempel järn, kalk, mangan och koppar påverkar ibland disk- och<br />

tvättmaskiner, varmvattenberedare, badrumsutrustning och tvätt. Det kan bli dyrt.<br />

Om du installerar en vattenrening som behöver backspolas får detta vatten inte ledas<br />

till din slamavskiljare eller avloppsanläggning.<br />

Tillfällig<br />

reningsinsats<br />

För att komma till rätta<br />

med problem med kemiska<br />

ämnen i vattnet behöver<br />

man ibland installera filter,<br />

bland annat för att avskilja<br />

partiklar och för att förbättra<br />

lukt och smak. Tänk på att<br />

de kan behöva bytas ofta.<br />

Kontakta fackkunniga filterleverantörer<br />

för att diskutera<br />

vad som är lämpligt.<br />

Läs mer:<br />

Geologiska och tekniska<br />

förhållanden: Sverige geologiska<br />

undersökning: sgu.se<br />

Dricksvattenkvalitet:<br />

Livsmedelsverket:<br />

livsmedelsverket.se<br />

Tekniska problem: Svenska<br />

Brunnsborrares Branschorganisation<br />

Geotec: geotec.se,<br />

Sveriges Avanti-borrare<br />

Förening: avantisystem.se<br />

Vilken vattenrening?<br />

När kvaliteten på dricksvattnet behöver åtgärdas är nästa<br />

steg att ta reda på vilken sorts rening som är aktuell.<br />

Så här kan det gå till vid val av reningsutrusning:<br />

• Mängden vatten som ska behandlas uppskattas eller<br />

beräknas.<br />

• Förutsatt att en pumpanordning finns, omsätts brunnens<br />

vatten minst två gånger. Därefter tas ett vattenprov.<br />

Vattenanalysen ska omfatta både mikrobiologisk<br />

och kemisk kvalitetsbedömning.<br />

• Använd analyssvaren för att göra en bedömning om<br />

rening är nödvändig och praktiskt möjlig för att uppnå<br />

god vattenkvalitet. Analyslaboratorier eller vattenreningsföretag<br />

kan i de flesta fall bistå med hjälp i<br />

bedömningen.<br />

• Grunduppgifter angående vattenmängd och kvalitet<br />

lämnas till några olika vattenreningsfirmor.<br />

• Teknisk-ekonomisk värdering görs av lämnade<br />

uppgifter innefattande bland annat utrusningens<br />

omfattning och mått.<br />

• Efter installation och driftstart är det viktigt med<br />

förnyad kvalitetskontroll efter en viss tids körning,<br />

cirka tre månader är lämpligt.<br />

TIPSA<br />

OSS!<br />

Läsartips!<br />

Dela med er av era tips gällande hus och trädgård.<br />

Låt andra läsare inspireras! Vi kommer<br />

under <strong>2016</strong> presentera läsartips och berättelser<br />

under segmentet ”läsartips”. Skicka gärna in<br />

bilder om det är något ni vill att vi ska visa upp!<br />

Maila till tips@villatidningen.se.<br />

VILLAtidningen


RADON<br />

Villatidningen <strong>2016</strong> SOMMARSPECIAL<br />

21<br />

VISSTE DU ATT<br />

en Jets vakuumtoalett använder så lite<br />

som 0,5 liter vatten per spolning?<br />

ANLITA ETT PROFFS TILL<br />

Som jämförelse använder en traditionell vattentoalett i<br />

Dricker du radioaktivt vatten?<br />

snitt 6 liter per spolning<br />

GRÄVNINGSARBETET<br />

www.jets.se<br />

Radonett är Europas mest sålda och effektiva radonavskiljare.<br />

Den ger högsta reningsgraden av radon<br />

i samtliga tester utförda av SSI och råd & rön.<br />

RADONETT<br />

• garanterar en reningsgrad av radon på 97–99,9 %<br />

FOTO: FireGrader, Shutterstock<br />

FOTO: FireGrader, Shutterstock FOTO: FireGrader, Shutterstock<br />

Radonett<br />

ger dig och dina barn<br />

ett sunt och friskt<br />

vatten!<br />

• tar bort svavelväte, metangas och CO 2<br />

• höjer pH-värdet till ca 7,5 på naturlig väg utan kemikalier<br />

Utför alla slags arbeten inom bygg och markentreprenader<br />

samt sprängning. Vi är även auktoriserade tank installatörer.<br />

Så vill du ha en trygg resa genom just DITT drömprojekt så<br />

Uppskattningsvis finns 50.000 brunnar i Sverige som har<br />

hälsofarligt vatten med för hög radonhalt som måste åtgärdas!<br />

SÖDRA<br />

Ring 0248-102 78 så hjälper vi dig<br />

ENTREPRENAD<br />

Radonett, Box 64, 795 21 Rättvik<br />

Radonett är Europas mest sålda och effektiva radonavskiljare.<br />

Den ger högsta reningsgraden av radon<br />

i samtliga tester utförda av SSI och råd & rön.<br />

RADONETT<br />

tveka inte att kontakta oss!<br />

TOCKHOLMS<br />

Fredrik Johansson Muskövägen 70, Muskö<br />

072-2250887 / fredrik_je@hotmail.com<br />

RADON<br />

Dricker du radioaktivt vatten?<br />

• garanterar en reningsgrad av radon på 97–99,9 %<br />

• tar bort svavelväte, metangas och CO 2<br />

• höjer pH-värdet till ca 7,5 på naturlig väg utan kemikalier<br />

Uppskattningsvis finns 50.000 brunnar i Sverige som har<br />

hälsofarligt vatten med för hög radonhalt som måste åtgärdas!<br />

AVLOPPSSYSTEM FÖR BÅDE<br />

VILLA OCH FRITIDSHUS<br />

– kretsloppsanpassat för en<br />

bättre miljö<br />

Med smarta avloppslösningar från Jets får du samma komfort i<br />

fritidshuset som hemma. Systemet är enkelt att anpassa, sköta<br />

och underhålla. Det är dessutom miljövänligt, kretsloppsanpassat<br />

och håller högsta skyddsklass. Med Jets får du det tryggt och<br />

bekvämt – till glädje för både gäster och familj.<br />

Läs mer om Jets och hitta din lokala återförsäljare på www.jets.se<br />

Radonett<br />

ger dig och dina barn<br />

ett sunt och friskt<br />

vatten!<br />

www.radonett.com<br />

info@radonett.com<br />

Ring 0248-102 78 så hjälper vi dig<br />

Radonett, Box 64, 795 21 Rättvik<br />

www.radonett.com<br />

info@radonett.com


N 832 © PROPRES / info@propres.se<br />

,<br />

22 SOMMARSPECIAL 3 dagar på NESPRESSO<br />

4-stjärnigt Villatidningen <strong>2016</strong><br />

Villatidningen NUMMER 8 2014<br />

1. ca 60 sthotell konto i B<br />

Fråga 1<br />

Fråga 2<br />

3<br />

I vilken stadsdel i Göteborg startade<br />

Skandiamäklarna senast ett nytt Petra Marklund nyligen av vars plat<br />

MAESTRIA<br />

Vilket X. ca programledarjobb 35 st hoppade<br />

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN NESPRESSO<br />

1. Mö<br />

First Hotel Carlshamn 2. HHHH ca 5 st<br />

kontor?<br />

Stora trenden: PRESENTKO<br />

sedan ersattes av Sanna Nielsen?<br />

X. Mö<br />

Mitt i landskapet som kallas Sveriges<br />

2. His<br />

BLACK<br />

1. Mölnlycke<br />

1. Så ska det låta<br />

Gourmetkaffe<br />

PRESENTKORT<br />

X. Mölndal trädgård och alldeles X. Allsång vid Blekinges<br />

på Skansen<br />

2. Hisingen<br />

2. Melodifestivalen<br />

vackra skärgård,<br />

PÅ<br />

ligger<br />

SPARMA<br />

Nespresso<br />

Karlshamn<br />

Maestria<br />

som<br />

black<br />

har massor av attraktioner att bjuda<br />

PÅ SPARMAX<br />

till ett värde av 4599:<br />

Att kaffe ses som den viktigaste har en distinkt och unik smak som kan<br />

morgondrycken är för de flesta ingen härledas till det klimat och den plats, höjd, på. Med ett skönt läge i centrum ligger<br />

ditt hotell. Upplev kulturkvarteten<br />

Återvinning<br />

överraskning och under de senaste tio och väderlek där den odlas. Vinn ett presentkort till ett värde av 200<br />

åren har efterfrågan på gourmetkaffe,<br />

alltså kaffe av väldigt hög kvalitet, OLIKA FAKTORER STYR vilket kaffe som<br />

Du vet väl att du enkelt kan återvinna<br />

exploderat. Men väldigt få känner till blir gourmetkaffe. Dels handlar det om<br />

dina använda Nespressokapslar?<br />

(700 m) och Karlshamn Namn: museum samt Namn<br />

det arbete som ligger bakom varje böna kvaliteten på jordmånen där mineralerna<br />

Lägg dem i närmaste insamling för<br />

som slutligen hamnar i din morgonkopp. är en bidragande faktor, men även odlings-<br />

metall, med kaffesumpen kvar!<br />

Namn:<br />

och bearbetningsmetoderna, transporten, Kreativum Science Center Du (3,5 hittar mer km). information på Adres<br />

DEN ÖKADE EFTERFRÅGAN speglar det växande<br />

intresset i Sverige för mat och dryck föredrar odlingar där kaffet Adress: skördas för<br />

Postnr: Ort:<br />

lagringen och förpackningen. Nespresso<br />

Adress: nespresso.com.<br />

med högklassiga och hållbara råvaror, hand. I jämförelse med maskinskörd, där<br />

menar Mikael Andersson, Referent Coffee<br />

Specialist på Nespresso i Malmö. är handplockning en mycket delikat<br />

maskiner skakar loss bönorna från träden, Ankomst<br />

Telef<br />

Telefon:<br />

metod<br />

Telefon: E-post:<br />

– Jag tror att det i Sverige ligger i linje eftersom varje böna plockas när just den Valfri<br />

PRESENTKORT<br />

t.o.m. 21/12 <strong>2016</strong>.<br />

med vårt gedigna intresse för mat och har rätt mognadsgrad. Detta resulterar i en<br />

Lämna dit<br />

dryck. Det finns med oss, vi uppskattar hög homogen skörd av högsta kvalitet, där inga<br />

Ja, jag tar gärna emot<br />

kvalitet helt enkelt. Efterfrågan på gourmet-klassat<br />

kaffe har<br />

bönor tappats på marken eller på annat<br />

PÅ<br />

vuxit enormt de senaste<br />

10-15 åren, säger Mikael Andersson.<br />

LIMHAMNS<br />

sätt har skadats.<br />

KÖTT PÅ LIMHAM<br />

specialerbjudanden<br />

& VILT<br />

frå<br />

OM FLER VILL GOURMETKAFFE BORDE DET Nespresso. Ju bättre vi blir på att ta hand<br />

BEGREPPET ”SPECIAL-KAFFE”, ELLER gourmetkaffe<br />

som används idag, myntades för första<br />

SÄTTA HÖG PRESS PÅ ODLARE OCH ODLINGAR om odlingar och gårdar desto bättre blir<br />

VILLAtidningen<br />

OCH I SIN TUR MILJÖN?<br />

kaffet. Så när vi arbetar med hållbarhet är<br />

gången på mitten av 1970-talet. Det var –Jag tror att efterfrågan på högkvalitativt det för att förbättra miljön och även odlarnas<br />

situation, både socialt och ekonomiskt.<br />

till<br />

VILLAtid<br />

ett värde av 500:<br />

www.skandiamaklarna.se<br />

ett uttryck för en kaffeböna som kunde kaffe och hållbara odlingsmetoder går<br />

leverera något exceptionellt och hade en hand i hand. Är vi måna om vår mark, Det blir en resultat som alla vinner på,<br />

aromatisk profil som stack ut bland mängden.<br />

Det är en böna som inte har några vi månar om<br />

är vi måna om vår produkt. En produkt säger Mikael.<br />

nespresso.com<br />

VILLAtidningen<br />

vill vi ska bli helt perfekt.<br />

SVERIGES STÖRSTA TABLOIDA VILLATIDNING<br />

defekter, är av ideal storlek, densitet och Perfektionism är inte förhandlingsbart på<br />

VILLA<br />

Artikeln är ursprungligen hämtad från SvD.se<br />

SVERIGES STÖRSTA TA<br />

Vinnarna publiceras nästa vecka på vår Facebooksida samt på vill<br />

Vinn ett presentkort till ett värde av 2000:-<br />

Skicka in ordet som bildats i de blå<br />

rutorna och du har chans att vinna<br />

trisslotter!<br />

För att ditt svar ska registreras krävs mobilappen<br />

WyWallet. För mer information: www.wywallet.se<br />

Lycka till!<br />

Bildkrysset <strong>Sommarspecial</strong> <strong>2016</strong><br />

SVERIGES STÖRSTA TABLOIDA VILLATIDNING<br />

DE<br />

DELAR<br />

VÅRT<br />

RIKE<br />

EXV.<br />

GLAN,<br />

TISAREN,<br />

SILJAN<br />

OMTALAD<br />

TILL LEDA<br />

TAR DET<br />

LUGNT<br />

DESIN-<br />

FICERA –<br />

VATTEN<br />

KOLUGN<br />

Nespresso.<br />

Lycka til<br />

SLUT<br />

HAR NOG<br />

RABATT<br />

IBLAND<br />

BRUKAR RUM<br />

OFTAST<br />

MAJORITET KAN SES<br />

ÖVER I LÅNG<br />

FÅTAL RAD<br />

HAR ROM<br />

– OCH<br />

SÄTTS I<br />

MARKEN<br />

I vilke<br />

de Sk<br />

Ly<br />

SVERIGES STÖR<br />

1:A PRIS<br />

10 st trisslotter<br />

2:A PRIS<br />

5 st trisslotter<br />

3:E PRIS<br />

2 st trisslotter<br />

Vinnare av krysset nr 4 <strong>2016</strong><br />

1:A PRIS | 10 trisslotter<br />

Åke Peterson, Lund<br />

2:A PRIS | 5 trisslotter<br />

Eva Tengwan, Sävedalen<br />

3:E PRIS | 2 trisslotter<br />

Lars-Göran Kallin, Åkersberga<br />

Skriv in korsord<br />

(mellanslag) och<br />

ordlösningen som bildats<br />

i de blå rutorna i ett sms.<br />

Skicka det till 72456.<br />

Kostnad för sms: 5 kr +<br />

ev. operatörsavgift.<br />

Rätt lösning krysset, föregående nummer.<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

DYML I NG<br />

Vinnarna<br />

meddelas<br />

per post.<br />

ORK OCH STÄLLE<br />

STÅR PÅ ÄR SOM<br />

LÄTT<br />

NORDEN-<br />

DOLDA<br />

STICKER<br />

ATT FÖRSTÖRA SÅDAN<br />

RÉAUMUR- OCEAN<br />

DIMMA<br />

SKIÖLDS AVSIKTER<br />

SIG<br />

GÄRNA<br />

ÄR KONKURRENS-<br />

TERMO- HUD-<br />

OCH FÖR- FARTYG; RENSADE<br />

ZOLA-<br />

ODUGLIG INDUSTRI K METER LÄRA H LORAT V STJÄRNA B ULL F FLICKA<br />

SIOUX-<br />

6<br />

INDIANEN<br />

ÄR EN N O R D A M E R I K A N<br />

STICKER<br />

ÄR LIK<br />

UT E N SKRÖNA E V I G T A K A<br />

1<br />

BAKVERK<br />

INDRÄNKT<br />

MED SAFT<br />

ELLER<br />

U D D A R LIKÖR S A V A R I N<br />

HAR MAN<br />

3<br />

BÖR NOG<br />

MÅNGEN<br />

LASTBAR<br />

MÖBEL<br />

PÅ SINA<br />

L I M M A T VANOR Ä N D R A<br />

HAR AV- SPRÄNGD<br />

FINSK<br />

GÅNGS- ÄR GOD<br />

KOMMUN<br />

GER<br />

BETYG ATT STAD I<br />

MED<br />

KANONER<br />

V Ä S S A VÄNTA T-LÄN A N K A TRÄSK<br />

STADGA<br />

MÅ MAN OS-STAD<br />

VISSA<br />

ILLA-<br />

GÖR MAN<br />

PENNOR<br />

SINNAD<br />

BLIVANDE<br />

IBLAND G<br />

KRITIK<br />

ELEVER A T E N T A D E L<br />

UNDER-<br />

HÄR KAN<br />

HÅLLER<br />

ARTIST<br />

KVINNOR<br />

VISA<br />

G I G O L O UPP SIG A R E N A<br />

HAR VÄL<br />

GÅR<br />

GUBBE<br />

RIVA, BRIST-<br />

ROMMEN<br />

PETA, ANDE<br />

A N N A L E R AV SIG N PLOCKA<br />

RIKTNING<br />

A V<br />

ÅRS-<br />

SOM EN<br />

BÖCKER<br />

ELLIPS<br />

HÅRT<br />

AKTUELL<br />

VATTEN<br />

I S<br />

TID<br />

O V A L P U R E<br />

FASONERADES<br />

INTA<br />

SOM EVA SUR<br />

ANGER<br />

VAR DEN HAR<br />

FÖRSÅT- PERSONS<br />

DRAMATISK DARIO<br />

BRUN-<br />

MAN VÄL<br />

LIGT<br />

MÄRKA<br />

KARAKTÄR<br />

EJ PÅ SIG<br />

SAMMANFOGAD F O ALGER B<br />

VAPEN<br />

LINNET<br />

K I N K I G<br />

INNE<br />

KAPAR<br />

E P I T E T<br />

FINA<br />

KVARTS-<br />

BÖR MAN<br />

FORM-<br />

JU KÅK-<br />

L O C K A N D E MULLRAR G O D I S S K Å L<br />

ATIONER<br />

STÄDER T<br />

GÖR<br />

STUMP<br />

4<br />

KÖPMÄN<br />

GROV,<br />

FÖR ATT<br />

P A R K E R A<br />

VARM<br />

TJÄNA P Å S L A T Å T L A S E<br />

VÄV<br />

STÄLLA<br />

ÄR ILLA<br />

IDISSLARE<br />

NÄSTAN<br />

TÅLD<br />

5<br />

HAR FYRA<br />

FRI FRÅN<br />

PERSON<br />

RENSA<br />

SJÖGÅNG<br />

S M U L<br />

FRISTAD<br />

M I S S H A G L I G M A G A R<br />

FISK<br />

VÄNDER<br />

BÖR EJ<br />

EJ TILL-<br />

HAR FÖR-<br />

ÖGON-<br />

TA IN<br />

LÅTET<br />

TJÄNARE<br />

VATTEN<br />

KREDIT<br />

STÄRK-<br />

KOMMER<br />

ANDE<br />

OFTA<br />

K A P P A N E K O R O L A G A A N<br />

UNGE<br />

IGEN<br />

UPPGIFT<br />

ÄR DET<br />

HAR<br />

METALL-<br />

FÖR-<br />

LORADE<br />

FÖRLAG<br />

BIT<br />

GJORT<br />

R A D E BERMUDA S A K N A T E D E R A T STATLIG T E N<br />

POSTALT<br />

KROM<br />

CHEF<br />

KAN MAN<br />

BEHÖVA<br />

2 FLIT<br />

7<br />

GÖRA<br />

OCH<br />

SLAG-<br />

KAN EJ<br />

VID SKRIV- D E R B Y ARBETE I REDSKAP R A C K E T OCH ICKE N E G E R A<br />

ARBETE<br />

LOKAL<br />

FILATELIST<br />

UTDÖD,<br />

GÖR DEN<br />

TÄVLING<br />

GJORDE<br />

KLUMPIG<br />

SOM HAR<br />

DET S A M L A D E DUV- D R O N T INVÄND- A N D R A R<br />

FÅGEL<br />

NINGAR<br />

SÅDANA<br />

HÄNDER ÄR<br />

OPARTISKA<br />

DUGER<br />

SOM MAT<br />

INTENSIVT<br />

LJUS<br />

B 987 © PROPRES / info@propres.se<br />

Bilder från Stockholms Antikmässa<br />

ÄR/VAR<br />

BETYG<br />

SOM IG<br />

OCH BC<br />

GÖR NOG<br />

BARNRIK<br />

FAMILJ<br />

DÅ OCH DÅ<br />

TRÄD<br />

GÖRS<br />

DET VID<br />

LÖPANDE<br />

BAND<br />

GJORDE<br />

HON I<br />

SITT ESSE<br />

5:A VELLINGE HÖKÖPINGE —FRILIGGANDE VILLA IHÄRLIGAHÖKÖPINGE!<br />

Friliggande villa ihärliga Hököpinge!<br />

GJORDE<br />

KORTOXE?<br />

PRIS 3395 000 KR BOAREA 150 KVM ANTAL RUM 5ROK BYGGÅR 1999 ADRESS GÖR BLASTVÄGEN 15<br />

KAN<br />

UTGÖRA<br />

ETT SAM-<br />

HÄLLE<br />

2<br />

GUDOM<br />

FÅR DET<br />

ATT<br />

PORLA<br />

HT+VT GÖR MAN<br />

LYXÅK – RISIGT?<br />

KORT KÄND<br />

SKRIVET GÅS<br />

BOTTEN<br />

BREDD-<br />

GRADER<br />

LOJ?<br />

EP 80 KWH/M²/ÅR RING FÖR VISNING! MÄKLARE DANIEL LUNDIN 070-1880024<br />

DRAR<br />

MÅ ROLL STRECK<br />

AV<br />

AKTÖR SÅDANA<br />

TAR BRA<br />

KAN HON<br />

SES PÅ<br />

4<br />

VELLINGE HÖKÖPINGE OLÄNDIGA—PASSAPÅ, SISTATOMTENIOMRÅDET!<br />

OMRÅDEN<br />

PRIS 1395 000 KR TOMTAREA 762KVM ADRESS RAMELS VÄG17RING FÖR VISNING!<br />

MÄKLARE CAROLINETHAGESSON 070-1880011<br />

KAN<br />

STOPPAS<br />

I KAMIN<br />

SER MAN<br />

EJ MED<br />

GODA<br />

ÖGON PÅ<br />

KÖR MAN<br />

MILJÖ-<br />

GOD-<br />

TYCKLIGA<br />

NÄRANDE<br />

FÖDA<br />

1 2 3 4 5 6 7 8<br />

riksförbund.<br />

DU OCH<br />

DU – OCH<br />

NICKEL<br />

80 ST<br />

TEXTILT<br />

ARBETE<br />

I KÅTA<br />

LEDARE<br />

MASKIN-<br />

DEL SOM<br />

GLIDER<br />

MOT<br />

ANNAT<br />

VÄNLIGT<br />

MED<br />

Bygg din drömvilla iVellinge!Fin byggklar tomt om 762kvm med en byggrättom190 kvm samt<br />

carport och friggebod.<br />

rekommenderas<br />

av villaägarnas<br />

ETT,<br />

GOTLAND<br />

OCH JOD<br />

6<br />

I DÅLIGT<br />

SKICK ÄR<br />

I ...<br />

VIRVELN<br />

BELLEVUE SJÖSIDA—GEDIGEN BYGGMÄSTARVILLA PÅ LUGN GATA<br />

Välbyggt hus med nybyggdpool och trädgård isydväst. Med gott om sällskapsutrymmen och<br />

TRANSsovrum<br />

är detta det perfekta husetför familjen.<br />

PORTERAR<br />

UTGÅNGSPRIS 8795 000 KR/BUD BOAREA 209 KVM BIAREA 122 FÖDAN KVM ANTALRUM 7(VARAV5SOVRUM) TOMTAREA<br />

890 KVM ADRESS HÖGALIDEN 10 RING FÖR VISNING! MÄKLARE VIDARE HENRIK SANDQVIST070-188 00 14<br />

KVÄVE,<br />

BILJON<br />

HALLAND<br />

SOM<br />

OCH<br />

FÖRLED<br />

NORGE<br />

LÄGGER<br />

DRAR ÅT<br />

7<br />

SIG<br />

ELEKTR-<br />

ONER<br />

KANTA<br />

FÅGEL – SKADE-<br />

DJUR ANSER VISSA<br />

SLÅR GOLFARE UT<br />

GÖR DE<br />

IBLAND<br />

PÅ SYLTA<br />

VARAR<br />

FRÅN<br />

ARLA TILL<br />

SÄRLA<br />

BOLLAR FRÅN<br />

”SOM<br />

MUREN”<br />

SON<br />

KORT<br />

ORDNA OM PÅ<br />

NOTARKET<br />

INTAKTA<br />

ÖVER-<br />

RASKNING<br />

HÄR KAN DU BESÖKA<br />

VIGELANDSPARKEN<br />

ÄR DET DÅ DU KAN<br />

KURA SKYMNING<br />

KAN<br />

MAN<br />

LOTT<br />

KOMMER<br />

NÄRMARE<br />

BRUKAR MAN OFTA<br />

FÖRE ANTAGNING<br />

INGÅR I TJOCKA<br />

SLÄKTEN<br />

BOR I<br />

GRANN-<br />

LÄNDER<br />

DRYCK<br />

5<br />

ÄR VÄL<br />

FÅGEL-<br />

VÄGEN<br />

Namn: Adress: Postadress:<br />

1<br />

CHOSER<br />

8<br />

HJÄRTE-<br />

VARMT<br />

DÖLJER<br />

SKIDOR<br />

KAN FÅS<br />

MOT<br />

REVERS<br />

GLÖD<br />

MÅ DEN<br />

SOM<br />

UTPROVAR<br />

KLÄDER<br />

IBLAND<br />

ORSAKAR SVÄVANDE<br />

DROPPAR I LUFTEN<br />

KAN RISKABELT<br />

KATT<br />

3:A ARLÖV ARLÖV/BURLÖV —ÖPPENOCH MODERN TREA MED STOR BALKONG<br />

Ljust lägenhet med fantastisk utsikt. Möjligheter finns att enkeltbygga till ett extra sovrum då<br />

lägenheten från början var en fyra.<br />

PRIS 1595 000 KR AVGIFT 5894 KR BOAREA 101.5 KVM ANTALRUM 3ROK BYGGÅR 2007 VÅNINGSPLAN 4 ADRESS<br />

TÅGVIRKESGATAN6KONTOR MALMÖ 040-6925500 MÄKLARE MARCUS ABRAHAMSSON 070-1880018<br />

ILSKEN<br />

SLUT<br />

PÅ<br />

TRAMS<br />

skandiamäklarna Malmö,Slussplan 5,<br />

SOM<br />

VAR-<br />

DAGEN?<br />

Skicka till: Villatidningen Sverige, Kungsgatan 111, 753 18 Uppsala, senast den 31/7. Märk kuvertet ”krysset <strong>Sommarspecial</strong> <strong>2016</strong>”.<br />

GÖR<br />

MAN<br />

KÖTT<br />

3<br />

KAN EJ FÖRS<br />

SKÄNKT BAK<br />

KRÄVAS LJUSET<br />

SLINGRAR<br />

SIG<br />

UPPÅT I<br />

TRÄDEN<br />

KAN MAN<br />

EFTER SIN<br />

SJÄLS<br />

ÄLSKADE<br />

Fyll i ordet som bildats av de numrerade blåfärgade rutorna<br />

5:A VELLINGE HÖK<br />

Friliggande villa ihärl<br />

PRIS 3395 000 KR BOAREA<br />

EP 80 KWH/M²/ÅR RING F<br />

VELLINGE HÖKÖP<br />

Bygg din drömvilla i<br />

carport och friggebo<br />

PRIS 1395 000 KR TOMTA<br />

MÄKLARE CAROLINETHA


est. 2000<br />

INGA JOBB ÄR FÖR<br />

STORA ELLER SMÅ<br />

AVLOPPSANLÄGGNINGAR • HUSGRUNDER<br />

UTBYGGNAD & REPARATION • TOMTPLANERING<br />

STENSPRÄCKNING • STENSÄTTNINGAR<br />

UTGRÄVNINGAR OCH ÅTERFYLLNINGAR AV POOLER<br />

LASTBILSGATAN 8<br />

754 54 UPPSALA<br />

MARK & BYGG AB<br />

info@skuttunge.se • 070-821 17 01


Varför inte ringa Sveriges största mäklare?<br />

Om våra<br />

konkurrenter<br />

hade lika många<br />

nöjda kunder<br />

som vi hade de varit<br />

<strong>Knivsta</strong>s största<br />

mäklare.<br />

Vi är väldigt stolta över att vara <strong>Knivsta</strong>s största mäklare. För<br />

vi vet vad det är som ligger bakom. Hårt arbete som ger nöjda<br />

kunder. Nöjda kunder som rekommenderar oss för fler kunder.<br />

Så om du vill sälja din bostad eller ha en fri värdering, varför inte<br />

ringa <strong>Knivsta</strong>s största mäklare?<br />

FASTIGHETSBYRÅN KNIVSTA/ 018-34 55 90/ KNIVSTA@FASTIGHETSBVRAN.SE / FASTIGHETSBVRÅN.SE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!