14.09.2018 Views

Economic Walker

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MEDIROYAL

FIXERAD WALKER

WAL100 Mediroyal Fixerad Walker

Detta är en lätt och stabil walker med

fixerade metallskenor för en effektiv

fot och fotledsimmobilisering. Den är

tillverkad av formsprutad plast och

metallskenor tillverkade av aluminium.

Den har två kardborrband över foten

och tre kardborrband över skenorna

som kan justeras individuellt. Fotdelen

är polstrad med tryckavlastande skum

med slutna celler på insidan och en

slitsula på utsidan. Klädseln är tillverkad

av polyesterskum som andas och som

har en komfortabel insida mot huden.

Klädsel kan beställas separat vid

behov med artikelnummer WAL102.

Indikationer: Fotledsskador, stabila

fotledsfrakturer, stressfrakturer i framfot

eller mellanfot eller hälsenerupturer.

WAL100 MEDIROYAL FIXERAD WALKER

Storlek

Small

Medium

Large

Skostorlek

35-39

40-43

44-45

WAL102-Vänster

WAL102-Höger

WAL102 Hälsenekilar

Dessa kilar ger en totalhöjd på 4 cm

och är uppdelade i 12 separata kilar

som är självhäftande. Detta möjliggör

finjustering av den höjd som behövs

för optimal avlastning av hälsenan. Vid

behov av att minska höjden tar man

bara bort kil för kil. Tillverkad av PE/

EVA med slutna celler. Finns i både

höger eller vänsterutförande och passar

alla storlekar.

www.mediroyal.se

info@mediroyal.se

facebook.com/Mediroyalnordic

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!