06.03.2019 Views

Golv till Tak #2 - 2019

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT

OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK

ÅRGÅNG 48 | PRIS SEK 60 | NR 2 2019

Möt den erfarne golvläggaren

Möt plattsättaren

mitt i livet

Möt lärlingarna

på väg in

i yrket

# 2 / 19


HighLine Custom

www.unidrain.se

BADRUMSDESIGN

UTAN GRÄNSER

Unidrain ® är ett elegant golvavlopp som

ger full frihet att designa badrummet

utan de tekniska begränsningar som

traditionella golvbrunnar har. Golvfallet

läggs endast åt ett håll och underlättar

val av stora golvplattor.

UNIDRAIN ® CUSTOM

DESIGNSERIE - HIGHLINE

Linje:

Hörn:

DESIGNSERIE - CLASSICLINE

Linje:

Hörn:

HIGHLINE PANEL

CLASSICLINE GALLER

HIGHLINE RAM

Höjd: 10, 12, 15, 25 mm

(ramen kan väljas bort)

AVLOPPSARMATUR

Golvbrunn Linje: 300 till 1200 mm

Golvbrunn Hörn: 200 mm

Golvbrunn Modul: Måttanpassade

golvbrunnar efter behov vid längder

över 1200 mm och upp till 7,5 m

CLASSICLINE RAM

Höjd: 6, 8, 10, 12 mm

(ramen är obligatorisk)

AVLOPPSARMATUR I

ROSTFRITT STÅL

Alltid metall i golv- väggvinkeln

för en optimal, säker och stabil

montering

FIXTUR

Fixtur vid installation i träbjälklag

UTLOPPSHUS

Välj ur ett brett sortiment

BYGG DIN UNIDRAIN PÅ WWW.UNIDRAIN.SE


Innehåll 2 /19

2 ”Yrket har många fördelar”

6 ”Ett jobb att vara stolt över”

10 Ambitiöst lärlingsprogram – något att ta efter?

14 Här går arkitekterna till i stim ...

20 Stockholm Design Week omfattar hela stan

23 Sätter tråden i fokus

24 Aktuellt från BASTA

25 # Golv

28 Golvteknik – nu som onlinekurs

30 Fråga GVK

32 Benny

2

6

MÖT VARDAGEN

I det här numret gör vi flera nedslag

i vardagen. Vi får träffa en erfaren

golvläggare med hela 35 år i yrket.

Vi får träffa en plattsättare mitt i livet

som hoppas kunna jobba vidare i

många år till. Och vi får träffa ett

gäng lärlingar i Mariestad som ingår

i ett intressant nystartat lärlingsprogram.

Med tanke på behovet av golvläggare

och plattsättare, och rekryteringsproblemen,

är detta något att följa

upp. Och det kommer vi att göra.

Eftersom Stockholm Furniture &

Light Fair med ”utvidgningen”

Stockholm Design Week just passerat

får vi naturligtvis också en redogörelse

för vad som hände och vad som visades.

I nästa tidning kan vi sedan se fram

emot en rad exempel på hur företag

inom branschen tar sitt ansvar för

miljön och klimatet med mera, för då

är temat Hållbarhet.

ELISABETH SEDIG

CHEFREDAKTÖR

redaktion@gtt.se

10

OMSLAGSBILD: Pontus Olsson, lärling på Ottossons Golv i Mariestad

FOTO: André Nordblom

HEMSIDA: golvtilltak.nu

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Sedig

REDAKTION: Golv till Tak, Box 12 250, 102 26 Stockholm. TEL: 070-772 2682. E-POST: redaktion@gtt.se

ANNONSER: Adsales Group AB, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm. TEL: 073-590 25 32. E-POST: fernando@adsales.se

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR Förlags AB, Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm. TEL: 08-702 30 90. E-POST: info@gtt.se

ÅRSPRENUMERATION: 380:– exkl moms. LÖSNUMMER: 48:– exkl moms

TRYCK: Brandfactory AB, Stockholm

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller Golvbranschens Riksorganisation.

FÖRLAG: GBR Förlags AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736

Medlem i Sveriges Tidskrifter. Upplagan TS-kontrollerad. ISSN 0345-3979


› FRÅN ALLRA FÖRSTA

början var Ola Frehler

byggnadsarbetare och

rivare, men sedan 35

år tillbaka är han golvläggare,

ett yrke som

han är både glad och

stolt över.

2 | GOLV TILL TAK | #2 - 2019


”YRKET HAR

MÅNGA FÖRDELAR”

Det tycker Ola Frehler som är golvläggare på Miljögolv i Stockholm.

Och de fördelar han först tänker på är självständigheten och kamratandan.

Samt variationen – för uppdragen är av skilda slag, ingen dag är den andra

lik och eventuella problem måste man lösa efter eget huvud. Just den dag

vi besöker Ola på jobbet är problemet ett textilgolv som inte riktigt beter sig

som väntat.

– Att vara golvläggare är ett tungt

jobb, det kommer man aldrig ifrån.

Men det är ett fritt arbete där man

får lösa många problem självständigt

och det gör jobbet så roligt, säger

Ola Frehler som arbetar på Miljögolv

i Stockholm.

35 ÅR SOM GOLVLÄGGARE

Ola har arbetat som golvläggare

sedan 1984 och har trivts bra hela

tiden. Kroppen har hållit för det

tunga jobbet.

– Jag har haft tur. Många golvläggare

får ont i rygg eller knän efter

många år i yrket, men det har jag

sluppit, säger Ola, som idag är 58 år.

Han berättar att han istället haft

problem med sina axlar men detta

har, enligt läkarna, ingenting med

hans yrkesval att göra.

Trots att arbetet är tungt, finns

det mycket som håller honom kvar i

yrket.

KAMRATSKAP GER

TRYGGHET

– Sammanhållningen mellan oss som

jobbar är enorm. Det ger stor trygghet,

som betyder mer än hög lön.

För Ola tror att det finns andra

golv läggare i Stockholm som har en

högre timpenning eller ackordslön än

vad han själv har.

– Men vad är det värt om man inte

trivs till 100 procent.

Ola funderar lite, så säger han:

– Jag brinner nog verkligen för jobbet

och företaget. Jag bor i Örbyhus, fem

mil norr om Uppsala och pendlar

nästan varje dag till Stockholm. Det

är en bilresa på, i bästa fall, en timme

och en kvart men jag ser det inte som

betungande.

LYSSNAR PÅ LJUDBÖCKER

I BILEN

Att han inte pendlar riktigt varje dag

beror på att företaget, Miljögolv, har

kunder även i Uppsala. Innan han

började arbeta på Miljögolv var han

anställd på ett golvföretag i Uppsala.

– Jag har aldrig ångrat att jag började

jobba i Stockholm. Den tid det

tar att köra mellan Uppsala och

Stock holm ägnar jag åt att lyssna på

ljudböcker. Man får också tid för

reflek tion och man hinner varva ner

innan man kommer hem, säger Ola.

Det har hänt en hel del på miljösidan

sedan han började jobba som

golvläggare för 35 år sedan.

– Idag är praktiskt taget alla limmer

vatten baserade och miljövänliga.

Mate rial i olika golv och mattor har

också utvecklats till det bättre, säger

han.

FORTLÖPANDE UTBILDNING

Som golvläggare behöver man behärska

alla typer av golvmaterial och

tekniker. Därför sätter sig Ola och

hans kollegor till exempel vart femte

år i skolbänken för att genomgå

utbild ning och förnya sin behörighet

att jobba med plastmatta i våtrum.

– På ett auktoriserat företag måste

vi som golvläggare ha uppdaterad

behörighet för att få arbeta i våtrum,

säger han.

Ett par dagar före vårt möte slutförde

han en del av ett stort projekt i Uppsala.

Nu stod han mellan två uppdrag

och blev inkallad till en blixtinsats

till Convendums nya kontor på

Katarinavägen vid Slussen i Stockholm.

– Det har hänt något helt oförklarligt

här. En textilmatta i ett par av

de små kontorsrummen har på några

små ytor fått sin lugg nedtryckt under

skyddsplasten och luggen vägrar resa

sig ordentligt igen.

ETT MYSTERIUM

Både Ola Frehler och hans kollega

Magnus Björklund är helt oförstående.

– Något sådant har jag aldrig varit

med om under alla mina år som golvläggare,

säger Ola och Magnus håller

med. De har tränade mattögon och

ser att luggen har sjunkit ner. De har

beställt en ångtvätt, som de hoppas

ska kunna lösa problemet.

– Det har helt enkelt hänt något

med mattan från det att vi lade den

tills nu, när vi drog av plasten, konstaterar

Ola.

Han säger att detta är ett typiskt

fall då golvläggaren får rycka ut och

försöka lösa ett problem han inte på

något sätt har vållat.

Den aktuella mattan ska skifta i

färg. Nästan överallt på de jättelika

ytorna är den vackert melerad och

skiftar i olika grå nyanser. Men i de

aktuella kontorsrummen ser den lite

mer platt ut på några ställen.

Under intervjun dyker också matt­

› TEXT OCH FOTO:

Inger Evertson

”Arbetet är

ibland tungt,

men det finns

många hjälpmedel

för att

göra olika

moment mindre

ansträngande

för kroppen.”

› FORTSÄTTNING

på sid 4

#2 - 2019 | GOLV TILL TAK | 3


› JOBB ÄR DET ALLTID

gott om i golvbranschen,

säger golvläggare

Ola Frehler.

Snart är mattan i

Convendums nya

lokaler på plats.

”En bekant till

mig undrade om

jag inte ville

börja som golvläggarlärling.

Jag tog chansen

och det har jag

aldrig ångrat.”

leverantören Alexander Dahl upp.

Han arbetar på det företag som hans

far, Arne, startade i början av 1970-

talet, Dahl Agenturer.

– Jag har aldrig sett att luggen

inte reser sig ordentligt när skyddsplasten

tagits av. Det här är en populär

och tålig matta som är väldigt omtyckt,

både av arkitekter och brukare.

Den är mycket vacker med sina skiftande

färger, säger han.

Alexander Dahl är förstås angelägen

om att komma fram till vad

som kan ha orsakat problemet. På

något sätt har mattan blivit tillplattad

på några få ställen – men hur?

VARIATIONEN I UPPDRAGEN

ÄR ETT PLUS

I högsta grad involverad i hela ombyggnaden

är projektledaren, Pehr

Westman från Atrium Ljungberg.

– I dessa lokaler fanns tidigare

Telenor. De hyrde 10 000 kvadratmeter

av oss. Nu har de flyttat ut och

vi anpassar lokalerna så att de blir

skräddarsydda för våra nya hyresgäster,

säger han.

En av dem som ska flytta in är

Convendum. Det är ett modernt

kontorshotell, där man kan bli medlem

och få tillgång till alla faciliteter

på de orter där företaget har sina

lokaler, det vill säga Stockholm och

Göteborg. Förutom Convendum

kom mer också bland andra SEB att

ha ett kontor i fastigheten.

Vår golvläggare, Ola Frehler, säger

att det är variationen i uppdragen

som är det roliga med jobbet. Två

dagar är inte lika och man får lösa de

eventuella problem som dyker upp

efter eget huvud.

EN LYCKLIG SLUMP

Att Ola Frehler över huvud taget började

jobba som golvläggare var egentligen

en slump.

– Som 23-åring jobbade jag bland

annat som rivare när en bekant till

mig undrade om jag inte ville börja

som golvläggarlärling. Då som nu

var det ont om golvläggare. Jag tog

chansen och det har jag aldrig ångrat.

Jag skulle önska att fler ungdomar

fick upp ögonen för golvläggaryrket,

säger han.

Det är ständig brist på golvläggare

och yrkeskåren har en hög medelålder.

Yrket har många fördelar, menar

Ola. Självständighet och oftast bra

kamratanda finns bland dem. Att

alltid få jobba inomhus och hantverks

andan är andra. Arbetet är

ibland tungt, men det finns många

hjälpmedel för att göra olika moment

mindre ansträngande för kroppen.

– Jag tycker att det är konstigt att

inte fler ungdomar upptäcker det

här intressanta hantverks yrket. Den

som väljer denna framtid på yrkesskolan

har väldigt stora chanser att

få jobb efter skolans slut, säger Ola

Frehler innan han och kollegan

Magnus börjar fundera över var det

är bäst att inta sin lunch. ■

4 | GOLV TILL TAK | #2 - 2019


”Hold the

Line” – en

innovativ

formstudie

”Hold the Line” är resultatet

av ett nära och kreativt samarbete

mellan svenska Note

Design Studio och våra begåvade

tekniker. Tillsammans

har vi tittat på vilka möjligheter

som gömmer sig mellan

fogarna på våra slitstarka

homogena plastgolv i iQserien.

Konceptet ”Hold the

Line” har inspirerats av färgsprakande

sportplaner sedda

ur ett fågelperspektiv där vi

sätter svetstråden i fokus.

Linjer,

färger &

former


”ETT JOBB

ATT VARA STOLT ÖVER”

Så känner Rodrigo Corvalan, som arbetar på Ekenhuset, inför sitt jobb som

plattsättare. Den främsta fördelen, som Rodrigo ser det, är att man gör något

som är beständigt och användbart för brukaren under många år – något att

vara just stolt över.

› TEXT OCH FOTO:

Inger Evertson

”Jag vill fortsätta

jobba som plattsättare

så länge

jag kan, men jag

tror faktiskt inte

att kroppen

håller ända tills

jag är 67. Och

då kan mina

kunskaper som

guld- och silversmed

komma

väl till pass.”

Rodrigo Corvalan är plattsättare och

arbetar hos Ekenhuset. Han kommer

från Chile och flyttade till Sverige

för att tjäna ihop pengar för att kunna

studera vidare i Chile. Tanken var

att bo i Sverige ett par år för att sedan

ta sig tillbaka till hemlandet igen.

Men ödet ville annorlunda. Rodrigo

träffade Anna. Det mötet gjorde

att det blev otänkbart att flytta tillbaka

till Chile. Idag är Rodrigo och

Anna gifta och har två barn, 9 och

12 år gamla.

– Vi reser till Sydamerika ungefär

vartannat år. Min mamma bor i Chile

och pappa bor i Mexiko och Brasilien.

Barnen ser verkligen fram emot att

resa dit och träffa sina kusiner, säger

Rodrigo.

GULDSMED I CHILE

När Rodrigo kom till Sverige var han

guld- och silversmed.

– Jag hade kanske kunnat få jobb

inom mitt yrke i Sverige men när jag

kom, för 16 år sedan, var det en skriande

brist på byggnadsarbetare.

Det var lätt att få jobb och Rodrigo

började jobba som rivare på olika

byggen.

– Jag fick sedan jobb som byggnadsarbetare,

att bygga istället för att

riva. Under de första åren var jag lärling

och sedan har jag vidareutbildat

mig, så idag arbetar jag som plattsättare,

ett jobb som jag verkligen

trivs med, säger han.

JOBBAR TVÅ OCH TVÅ

Rodrigo började på Ekenhuset för

några år sedan. Han hade tidigare ett

liknande jobb på ett annat företag.

– Vi arbetar oftast två och två.

När man har lärt känna en kollega

och vet exakt hur arbetskamraten

jobbar är det svårt att helt plötsligt

byta, säger Rodrigo.

Så, vad gör man då om man vill

byta jobb?

Jo, man går båda två till en presumtiv

arbetsgivare och berättar vad

man kan. Men det finns en hake:

”Ni måste anställa båda eller ingen.”

Det var precis vad Rodrigo och

hans kollega, Michel Ekström, gjorde.

Ekenhuset såg potentialen hos de

båda kollegorna och båda fick anställning.

– Vi trivs väldigt bra här. Alla

rutiner fungerar. Man behöver aldrig

oroa sig för att material som man

behöver inte ska finnas. Detsamma

gäller yrkeskläder. Ibland behöver

man nya plagg och det finns rutiner

för det och i stort sett alla situationer

som kan uppstå. Det gör att man kan

koncentrera sig på plattsättningen,

vilket också gör att man utför ett bra

jobb, säger Rodrigo.

BADRUM, KÖK OCH GOLV

Vi går upp till bygget i Älvsjöstaden,

där Rodrigo och Michel jobbar just

nu.

– Vårt jobb är att kakla alla badrum,

alla kök och att lägga plattor på

alla golv som ska ha klinker eller andra

keramiska material.

Vi går in i ett badrum.

– Det här gjorde vi i förmiddags,

säger Rodrigo och pekar stolt på de

nykaklade vita väggarna. Golvet är

redan klart och försett med skyddspapper

för att det inte ska skadas.

Tidsplanen är, som alltid, pressad

och Rodrigo och Michel behöver göra

en våning på tre eller fyra dagar.

– Detta är ett vitt standardkakel,

men i vissa lägenheter har de blivande

bostadsrättsägarna gjort tilläggsbeställningar

så att de får ett annat, lite

mer exklusivt kakel, säger han, samtidigt

som han tar sig en extra titt på

de silverblänkande listerna som finns

i hörnen.

– Det här ser bra ut, säger han och

verkar riktigt nöjd.

Samtidigt som vi pratar monterar

Rodrigo också vant och snabbt en

klämring i golvbrunnen.

NOGGRANN, SNABB

OCH SJÄLVGÅENDE

Vi går vidare och träffar på Michel.

Han ligger på knä och städar minutiöst

golvet i ett badrum som ska få

keramiska plattor dagen efter.

– Det är viktigt att golvet är helt

rent för här ska vi ”gumma”, alltså

lägga tätskikt, innan vi sätter plattorna,

förklarar Rodrigo.

Sedan vidtar fogning och silikonering

innan golvet är klart.

Vad krävs det då av en bra plattsättare?

– Man måste vara väldigt noggrann

samtidigt som man kan arbeta

snabbt. Sedan är det viktigt att vara

självgående. Det är inte möjligt att

göra ett moment och sedan vänta på

att en arbetsledare ska tala om vad

man ska göra i nästa fas. Man måste

hela tiden se vad som behöver göras

och kunna arbeta flexibelt, säger

Rodrigo.

Innan man lägger tätskikt och

sätter plattor i ett badrum måste det

kontrolleras. Det finns många saker

› FORTSÄTTNING på sid 8

6 | GOLV TILL TAK | #2 - 2019


”Det är ett väldigt

roligt yrke. Man ser

verkligen att man

har gjort något när

dagen är slut.”

› RODRIGO CORVALAN trivs med sitt jobb som plattsättare på Ekenhuset. Alla rutiner

fungerar och då kan man koncentrera sig på att göra ett bra jobb, konstaterar han.

#2 - 2019 | GOLV TILL TAK | 7


› OVAN:

FRITT FRÅN DAMM

och andra partiklar

måste golvet vara

när det blir dags för

tätskikt. Rodrigo

Corvalan och hans

kollega Michel Ekström

städar minu tiöst.

› TILL HÖGER:

DET HÄR BADRUMMET

gjorde vi klart i förmiddags,

berättar Rodrigo

och pekar stolt på de

nykaklade väggarna.

I just den här lägenheten

har de blivande

bostadsrättsinnehavarna

nöjt sig med

vitt standardkakel.

som ska granskas, men den allra viktigaste

är fallet mot golvbrunnen.

– Vi mäter alltid fallet mot brunnnen

innan vi börjar med tätskiktet.

Om fallet inte är inom de godkända

riktlinjerna måste något göras. Ibland

är det så lite som skiljer så att vi kan

spackla på ett sådant sätt så att fallet

blir inom de givna ram arna. Men

ibland måste vi helt enkelt be dem

som har utfört golvavjämningen att

göra om och göra rätt, säger han.

ROLIGT YRKE

Att vara plattsättare är ett tungt jobb

med många tunga lyft.

– Jag vill jobba som plattsättare så

länge jag kan, men jag tror faktiskt

inte att kroppen håller ända tills jag

är 67. Jag behöver nog byta yrke

innan dess. Och då kan mina kunskaper

som guld- och silversmed

komma väl till pass, säger Rodrigo,

som i dag är 38 år gammal.

Rodrigo hoppas dock att han kan

arbeta som plattsättare i många år till.

– Det är ett väldigt roligt yrke.

Man ser verkligen att man har gjort

något när dagen är slut. Sedan är det

väldigt roligt att kunna säga: ”Det

här huset har jag varit med om att

bygga”. Man gör något som är beständigt

under lång tid.

När vi skiljs åt börjar arbetsdagen

gå mot sitt slut. Rodrigo lämnar

arbets platsen med siktet inställt på

skolan, där han ska hämta ett av sina

barn. ■

8 | GOLV TILL TAK | #2 - 2019


egecarpets.com

Years of fossilisation produce the dark mysterious substance that

powered the Industrial Revolution. Coal is a hyper realistic design by

Tom Dixon, which has been digitally translated into soft textile flooring.


AMBITIÖST LÄRLINGS-

PROGRAM

– NÅGOT ATT TA EFTER?

› ELIN BERGSTRÖM

är den som håller i

lärlingsprogrammet

som ska säkra att

Ottossons inför framtiden

har tillgång till

kompetenta golvläggare

och plattsättare.

För att säkra sin framtida kompetensförsörjning har Ottossons Golv dragit igång ett ettårigt

lärlingsprogram för golvläggare och plattsättare. Och man har inte behövt leta efter intresserade,

deltagarna har sökt sig hit av egen kraft. Nu har man tio lärlingar som kommer att

ha avslutat sin utbildning hos Ottossons i november. Kanske ett initiativ som kan få spridning?

10 | GOLV TILL TAK | #2 - 2019


Ottossons Golv i Mariestad har liksom

många golventreprenörer haft problem

att rekrytera duktiga medarbetare.

När det finns jobb som behöver

utföras är det en besvik else att inte

ha kunniga golvläggare och plattsättare

att tillgå. Med tidigare goda

erfarenheter av enstaka lärlingar beslutade

Ottossons att göra en rejäl

satsning på ett lärlings program. Vi

besöker Ottossons där vi får tala med

Elin Bergström och med fyra deltagare

i programmet.

PILOTPROJEKT

FÖR GOLVKEDJAN

Initiativet till satsningen är helt Ottossons

eget, men det välkomnas och får

aktivt stöd av Golvkedjan, som ser

satsningen som ett pilotprojekt. Det

är många som skulle vara intresserade

av att kunna rekrytera genom lärlingsverksamhet,

men det kan vara förnuftigt

att först dra lärdom av erfarenheter

från Ottossons Lärlings ­

program 2019.

Hos Ottossons är det Elin Bergström

som är sammanhållande kraft

i lärlingsprogrammet. Hon berättar

om målsättningen att utbilda och

träna tio lärlingar med helt olika förutsättningar.

Syftet är att successivt

utveckla kunniga och självständiga

mattläggare och plattsättare med den

rätta serviceandan. På så vis kommer

företaget att stå starkt och redo för

morgondagens uppdrag.

De tio lärlingarna är nu en fjärdedel

av Ottossons hela personal. Då

är det inte bara de tre handledarna

som engageras som stöd för lärlingarna.

När vi besöker Ottossons har

lärlingarna just avslutat ett introduktionspass

med Kia Ekedahl från

Golvkedjan.

STORT INTRESSE

ATT DELTA I PROGRAMMET

Det har inte varit svårt för Ottossons

att finna kandidater. De flesta har på

något sätt redan haft kontakt med

företaget, man kan ha fått en rekommendation

av kamrater som redan

är anställda eller på annat sätt hört

talas om det. En deltagare kommer

från skolan. En har fått kontakt via

arbetsförmedlingen. Ottossons har

inte behövt leta eller truga. Deltagarna

har spontant sökt sig till lärlingsprogrammet.

Som lärling har

man anställning hos Ottos sons och

kan se fram mot en bra arbetsmarknad

som golvtekniker i Skaraborg.

› TAREK ALHALBI är en

av de tio deltagarna i

Ottossons nya lärlingsprogram.

Han har

arbetat som golvläggare

i Syrien och

kan redan bra svenska,

men tycker att han har

en del att lära om hur

svenska arbetsplatser

fungerar.

› TEXT:

Magnus Rönnmark

› FOTO:

André Nordblom

› FORTSÄTTNING

på sid 12

#2 - 2019 | GOLV TILL TAK | 11


› FORTSÄTTNING

från sid 11

Ambitiöst lärlingsprogram

– något att

ta efter?

Det är en stor

satsning man

gör på Ottossons

med Lärlingsprogram

2019.

De tio lärlingarna

utgör nu 25 procent

av hela personalen.

› PONTUS OLSSON

(till höger) försöker

sig på att lägga klinker

under överinseende

av Christian Främst.

En för vår bransch välkänd slagsida är

det dock. Av de tio är bara en kvinna.

› SEBASTIAN PERSSON tycker det är intressant att lära sig om tekniker och material.

Förutom lärande i arbete ingår en rad studiebesök hos olika leverantörer i programmet.

UTBILDNING

I LÖPANDE ARBETE

Mycket av lärlingsverksamheten bedrivs

i form av aktivt arbete under

överinseende av handledare. Två

hand ledare är specialister på mattläggning

och en är plattsättningsansvarig.

Det krävs flexibilitet av handledarna

eftersom lärlingarnas bakgrund

och kunskaper är mycket olika. Tarek

Alhalbi har till exempel redan erfarenhet

från arbete som golvläggare i

Syrien, men tycker att det finns

mycket han behöver lära sig om

arbete på en svensk arbetsplats. Han

talar redan bra svenska. Ändå tycker

han att han lär sig mer av språket i

arbetet.

Pontus Olsson behöver inte någon

språkutbildning och har viss erfarenhet

av golvarbete på egen hand.

Annars kommer han från båtmarknaden,

vilket kan vara en merit vid

våtrumsarbeten.

Både Sebastian Persson och Bahnan

Zaya tycker det är intressant och

ibland överraskande att bekanta sig

med moderna metoder och material.

Bahnan har annars mångårig

erfarenhet från golvbranschen, närmare

bestämt som plattsättare i Irak.

Där är det keramikplattor som dominerar

helt. Mattor är sådant som man

lägger ovanpå.

MATERIALTEKNIK

HOS LEVERANTÖRER

Varvat med den praktiska utbildningen

kommer lärlingarna få undervisning

i materialteknik av några stora

leverantörer till Ottossons. Sika kommer

att informera om lim, avjämning,

fix, fog med mera. Lärlingarna

kommer också att besöka Konradssons

i Jönköping för att få fördjupad

kunskap om keramikprodukter och

plattsättningsmetoder. Det blir även

ett besök i Göteborg där Forbo ska

ge information om olika material

och produkter för golvbeläggning.

Den 7 november har lärlingarna

gått igenom hela Lärlingsprogram

2019 och då är det dags för festlig

avslut ning i Mariestad. Efter slutlig

utvärdering kan sedan Golvkedjans

medlemmar fundera på om lärlingsprogram

av det här slaget kan vara

värt att satsa på på flera orter i

Sverige. Det blir också intressant att

höra hur de tio lärlingarna har upplevt

ett år av arbete och utbildning i

golvteknik. ■

12 | GOLV TILL TAK | #2 - 2019


VÄRLDENS FÖRSTA

CO₂- NEUTRALA GOLV

Marmoleum består till 97 % av naturliga

råvaror som binder mer koldioxid än tillverkningen

vilket resulterar i en CO₂-neutral produkt.

Läs mer på: forbo-flooring.se

Avser halvhårda golv och Marmoleum 2,5 mm i tillverkningsfasen A1 – A3 enl. EPD.


RESTFUKT?

HÄR GÅR ARKI

TILL I STIM ...

HUR LÖSER DU RESTFUKT I NYPRODUKTION?

… sa en golvutställare på möbelmässan i Älvsjö

nyligen. Och golvleverantörerna samlades som

hungriga hajar för att jaga sitt byte.

Limma med ARDEX AF 180 ett lim som tål restfukt upp

till 95%. Se till att du som entreprenör skriver en

avvikelserapport till beställaren.

Också ett sunt alternativ till PU-limmer för alla företag

som tänker på sina golvläggare! Ring 08-556 315 50

när du vill veta mer! Vi har många referensobjekt.

Finns i välsorterad fackhandel.

ANNONS

För stjärnarkitekten Gert Wingårdh är möbelmässan ”... ett fantastiskt

ställe att vara på, vi tar alla våra kunder hit och alla är också

exalterade av allt och det är skvaller och mycket som händer.”

www.ardex.se


TEKTERNA

70-årsjubilerande Bolon hade byggt sig en stor borg inne i B-hallen där man

visade upp sina nya kollektioner.

Möbelmässan i Älvsjö – eller

Stock holm Furniture & Light Fair

som är dess officiella namn – gick

i år av stapeln 5 – 9 februari.

Mässan är ett centrum för nordisk

inte riör design med besökare och

utställare från hela Norden. Även

i år fanns det ett stort antal golvutställare

på plats och mässan har

verkligen utvecklats till Sveriges

stora och årliga golvmässa. Det är

här arkitekterna samlas och det är

här man kan påverka dem – vilket

golvleverantörerna numera insett.

Design blir mer och mer

Att designbegreppet ständigt

utvidgas är möbelmässan ett

levande bevis för. Här finns förutom

golvbeläggningar från många

leverantörer även golvbrunnar

och golvavlopp från Purus och

Unidrain samt socklar från Döllken.

Men lim, spackel och cement lär

även i fortsättningen finnas kvar

på Nordbygg. Där någonstans går

väl gränsen.

Golv på stan också

Det är inte bara på själva möbelmässan

man kan se golv under

mässveckan. De showrooms

som finns på stan har full verksamhet

och på Stockholm Design

District, gamla Tobaksmonopolet

på Södermalm, har ett antal golvleverantörer

sina showrooms

öppna från tidigt till sent. Fullt

med evenemang och mat och

dryck i ett aldrig sinande flöde.

Se sid 20 för en närmare genomgång

av aktiviteterna på stan.

Allt starkare aktör

I år uppgick antalet utländska besökare

till 31,5 procent, vilket är

en ökning med 0,5 procent från

förra året. Besökarna kom från

99 länder. Flest besök gjordes från

Norge, Finland, Danmark och Storbritannien.

Att mässan är en viktig

nordisk mötesplats betonades av

flera utställare.

– Det är roligt att se att vi fortsatt

växer på den internationella

designarenan, säger mässans

projektchef Cecilia Nyberg. Mässan

är en mötesplats för affärer och

samtidigt fyller vi en viktig social

funktion.

– Vår satsning på Stockholm

Design Week – för att addera

innehåll till mässbesöket och

stärka Stockholm som designdestination

– har givit ett fantastiskt

resultat. Veckan hade i år

över 400 event, vilket är dubbelt

så många jämfört med förra året,

avslutar en glad Cecilia Nyberg.

Så det verkar som att intresset

för möbelmässan inte kommer

att minska i framtiden! Vilket rimligen

innebär att golvbranschens

intresse fortsätter att öka.

En social händelse

Mässans sociala funktion betonas

av Gert Wingårdh, välkänd svensk

stjärnarkitekt. Numera även känd

från TV med sina husprogram.

– Jag tror jag har varit här i stort

sett varje år sedan mitten av

1980- talet, säger Gert. Det bästa

med att vara på mässan är att

träffa alla människor, du vet aldrig

vilken typ av kontakt du får här.

För mig är detta det tillfälle på året

då jag kan vara säker på att träffa

alla vänner och kollegor. Det är ett

fantastiskt ställe att vara på, vi tar

alla våra kunder hit och alla är

också exalterade av allt och det är

skvaller och mycket som händer.

Så det är verkligen, verkligen en

social händelse.

Vad visades?

Nedan följer ett axplock av vad

Golv till Tak hittade bland montrar

och utställda produkter.

Jubileum

För 70-årsfirande Bolon var mässsans

nyhet kollektionen Diversity.

Den innehåller tre olika mönster

– Bling, Buzz och Bouquet – i vävd

vinyl och finns i totalt tolv färger.

Fortsättning på sid 17

#2 - 2019 | GOLV TILL TAK | 15


16 | GOLV TILL TAK | #2 - 2019


Per Lundberg, Forbo Flooring, ger en

förhandsvisning av den nya linoleumkollektionen

Marmoleum Marbled.

Kollektionen består av 90 färger i olika

tjocklekar och med olika baksidor.

I centrum av Kasthalls monter fanns

kollektionen Melange Family.

”En identitet – tre personligheter” är

mottot för denna kollektion som innehåller

två vävda och en tuftad kvalitet.

Finns både som avpassat och som

heltäckning.

Kollektionen har fyra basfärger

– grått, beige, brunt och svart –

med inslag av nyanser som terrakotta,

akvamarin och tallgrönt och

har vävts i Bolons jacquardvävstolar.

Buzz and Bouquet finns

som Bolon Studio-plattor, vilket

möjliggör en ännu större individualisering.

Egen regi

En stor nyhet hos Interface var att

försäljningen nu efter årsskiftet

sker helt i egen regi efter att

tidigare ha varit geografiskt delad

med Ehrenborg. Detta innebär

bland annat att man ökar sin säljpersonal

för att ha full täckning

över hela Sverige. Till detta kommer

även försäljningen av gummigolv

från Nora, som ju numera

också ingår i koncernen, och där

det finns en egen säljkår.

I montern visades den nya

kollek tionen av textilplattor, The

Visual Code, samt konceptet LVT

meet carpet, det vill säga hur man

kombinerar mjuka och halvhårda

golvplattor i ett mönster utan synliga

skarvar. I detta fall är det textil

och LVT med samma tjocklek

som möts.

Både textil och linoleum

I montern hos Forbo Flooring

fanns förstås Furniture Linoleum,

det vill säga möbellinoleum, men

även nyheter på både textil- och

linoleumsidan. En ny linoleumkollektion

kallad Marmoleum

Marbled med 90 färger premiärvisades

samt en ny färgstark

Flotex-kollektion med namnet

Flotex By Starck med tre mönsterbilder.

Namnet kommer från den

franske arkitekten och designern

Philippe Starck som tagit fram

mönsterbilderna för den nya

kollek tionen.

– Vi fick en väldigt bra respons

på vår nya Flotex säger Per Lundberg,

försäljningschef på Forbo

Flooring. Den väckte uppmärksamhet

och intresse bland arkitekterna.

Och det känns verkligen

helt rätt för oss att finnas här på

möbelmässan. Här når vi våra

kunder och beställare på ett bra

sätt. Dessutom når vi långt. Vi har

haft både norska och danska

kollegor i montern för att ta hand

om sina landsmän och de har haft

fullt upp.

Ny linoleum

Gerflor trummade förstås för sin

tyska DLW-linoleum i montern.

DLW köptes upp förra året och

kompletterar nu fransmännens

golvsortiment på ett bra sätt. Det

var också förhandsvisning av den

nya linoleumkollektionen Lino

Art Urban med tolv färger. Den

ersätter den tidigare arkitektkollektionen

Scandinavian Collection.

Lanseringen börjar nu under

våren berättade Anders Nordin,

Gerflor-DLW.

I montern fanns även Ingemar

Jensen från engelska Gradus,

som ägs av Gerflor, med profiler

och tillbehör. Ett segment med

stadig tillväxt, enligt Ingemar.

Textil förstås

Hos Kasthall fanns nyheten

Melange Family som är tre olika

mattor – de vävda Macro och

Häggå samt den tuftade Loop –

där materialgemenskapens naturklang

och färgpalettens omfång

ger ett släktskap som möjliggör

kombinationer både i och mellan

Fortsättning på sid 18

#2 - 2019 | GOLV TILL TAK | 17


Fortsättning från sid 17:

”Här går arkitekterna till i stim ...”

miljöer. Alla tre enheterna kan

vara heltäckningsmattor eller

avpassade mattor.

Trä med mera

Hos Kährs var årets trägolvsnyheter

en blandning av ultra matta

ytor, mönstergolv och ekplank.

I kollektionen med ultramatta

golv, Lumen Collection, tillkommer

askgolven Drift, Verve och

Ardor tillsammans med ekgolvet

Glow. Golven med holländskt

mönster får ett nytillskott i form

av Ek Palazzo Biondo. Det tillkommer

även en helt ny kollektion med

enstavsgolv i naturliga nyanser

och utseenden, där ekens olika

karaktärsdrag är en del av golvens

design. Kollektionen heter Boardwalk

Collection och innehåller

fyra ekplank: Pallido, Luce, Ombra

och Tramonto.

En nyhet för Kährs är också samarbetet

med belgiska Modulyss

där Kährs blivit ensamåterförsäljare

för Norden av deras textilgolv.

Modulyss hade en egen monter

på mässan där huvudbudskapet

var att Kährs ansvarade för all försäljning!

Kan man förmoda att när

avtalet mellan företagen var klart

i mitten på januari var det för sent

att avboka montern?

Vart tog telefonkioskerna

vägen ...

… undrade vi för två år sedan och

hoppades att akustik- och textilgolv

kanske minskat behovet av

små inboxade hytter där man kan

tänka eller prata i telefon utan att

störa eller bli störd. Kort sagt att

kunna neutralisera storrumskontorets

nackdelar.

Men ack, vad vi bedrog oss.

I år återkom hytterna på bred

front igen. Nästan så att en science

fictionförfattare kunnat skriva

”Telefonkioskerna anfaller”. Nu

fanns de återigen hos alla större

möbeltillverkare i olika färger och

utföranden. Dessutom fanns det

stora mängder med lösa och fasta

skärmar och väggpaneler med

mjuka och fluffiga ytor. Allt under

begreppet Akustik.

The same procedure

as last year?

Så heter det i Grevinnan och

betjänten varje nyårsafton och

för den och för nästa möbelmässa

gäller standardsvaret: ”The same

procedure as every year”. På

samma sätt äger nästa Stockholm

Furniture & Light Fair rum 4 – 8

februari 2020 på Stockholmsmässan.

Thomas Åkerblad

Hos Kährs var årets trägolvsnyheter en blandning av ultramatta ytor, mönstergolv och ekplank.

”Telefonkioskerna anfaller!” Eller snarare fanns de överallt igen efter några års bortovaro. Har ljudmiljöerna i storrumskontoren

blivit sämre eller är det ett fenomen som går i vågor?

18 | GOLV TILL TAK | #2 - 2019


GOLV - VERKTYG - MASKINER - PROFILER

BESÖK VÅR WEBBSHOP

WWW.GPSHOP.SE

NY KATALOG - Beställ ditt ex.

En intressant mönsterbild i Dahl Agenturers monter. Mattan

är Balsans syntetmatta Print där kunden själv kan bestämma

sitt mönster.

ANNONS

Golvprofil Sverige AB - www.gpshop.se - Bangatan 14 - Falköping

Telefon: 0515 16700 - Fax: 0515 16735 - E-mail: info@golvprofil.se


STOCKHOLM DESIGN WEEK

OMFATTAR HELA STAN

Det är inte bara i montrarna på Stockholmsmässan leverantörerna visar upp sig den här veckan. Som vanligt hade

alla showrooms olika aktiviteter. Det var trängsel på Stockholm Design District på Söder liksom på Studio B3 intill

Norra Bantorget. Kasthall och Bolon hade också full verksamhet i sina showrooms. Men en del företag hade också

hittat mer speciella ställen att bjuda in till. Det som stod ut lite var Egetæppers föreläsnings- och mingelkväll i den

nya Arket-butiken på Drottninggatan och Tarketts utställning på restaurang Tak vid Brunkebergstorg.

MER LONDON-INSPIRERAT PÅ ARKET

I butiken Arket i centrala Stockholm passade Egetæpper en av kvällarna under Stockholm Design

Week på att bjuda på festlig presentation av de nya mönstren i den uppmärksammade kollektionen

Industrial Landscape. På plats fanns den än mer uppmärksammade designern själv, Tom Dixon.

Gästerna anländer till Eges kvällsaktivitet i den nya Arket-butiken och möts då av en matta ur Industrial

Landscape-kollektionen med det nya mönstret Coal.

Egetæpper bjöd under Stockholm

Design Week in till en kvällsaktivitet

i den nya Arket-butiken på

Drottninggatan i Stockholm.

Här visade man upp kollektionen

Industrial Landscape som fått två

nya mönster – Coal och Iron.

Även designern för kollektionen,

Tom Dixon, fanns på plats och

berättade om de tankar som ligger

till grund för hans arbete.

Talar hellre hållbarhet

än trender

Tom Dixon är en internationellt

välkänd brittisk designer som till

stor del inriktat sig på inredning

och som hämtar mycket av sin

inspiration från den gamla och lite

slitna industriella London-miljön.

Därför är det helt följdriktigt att

det är den som porträtteras i den

kollektion som Ege för några år

sedan gav honom helt fria händer

att skapa. Kolrök och Londontegel

har vi sett på en del trendiga

golv nu i ett par år. Men trender är

inget Tom Dixon vill tala om.

– Det är töntigt att följa trender,

tycker han.

Och väljer istället att tala om

hållbarhet, både genom nyutveckling

av material och genom återvinning.

– När råmaterialen blir en bristvara

och moraliskt oförsvarliga att

använda kan vi ersätta dem med

konstgjorda imitationer. Digitala

tekniker tänjer på gränserna för

det verkliga och det overkliga

samtidigt som de gör det möjligt

att använda gamla tiders material

och ämnen på ett hållbart och

ansvars fullt sätt, förklarar han.

Två nya mönster

Tom Dixon talar också gärna om

gamla material som kan användas

länge och åldras vackert och där

man kan se skönheten i det slitna.

Ett av hans nya tillägg till

Industrial Landscape-kollektionen,

mönstret Iron, kan sägas vara ett

typexempel på den saken. Det

ska visa hur den oxiderade metallytans

gradvisa sönderfall ger upphov

till en slumpmässigt färgad

patinering. Den andra nyheten,

mönstret Coal, visar på ett ganska

realistiskt sätt förkolnade ytor,

och kolet var ju själva drivkraften

i den industriella revolutionen. Så

det blir lite symboliskt, och samtidigt

dekorativt.

”Minnen av London”

Förutom nyheterna består kollektionen

av ytterligare fem mönster:

Smoke visualiserar röken från

fabrik erna och verkstäderna,

Fortsättning på sid 22

20 | GOLV TILL TAK | #2 - 2019


Ett snölandskap inomhus skapat av Tarketts plastgolv i iQ-serien.

Golvmaterial går att använda till mycket!

SNOWTOPPED

– MÖBELMÄSSANS

HÖJDPUNKT?

”Under takåsarna i Paris” går refrängen i en gammal

schlagertext. Och under möbelmässan svingade sig

Tarkett ännu högre genom att ta sig upp på Stockholms

takåsar.

Ovanpå Petter Stordalens hotell i Gallerian i centrala

Stockholm och med en vidsträckt utsikt över huvudstaden

ägde utställningen Snowtopped rum under Stockholm

Design Week. Snowtopped är en installation skapad av

Tarkett i samarbete med Note Design Studio som visar

på nya designmöjligheter med material som traditionellt

brukar läggas som golv.

Inspirationen till Snowtopped är hämtad från det nordiska

vinterlandskapets mjuka och böljande siluett. Ett landskap

där snötoppar i olika storlekar och former skapar en

suggestiv miljö för besökaren att vandra runt i, med en

känsla av att vara omsluten av snö och inte veta vad som

döljer sig därunder. Färgskalan skiftar i vita och ljusgrå

toner och de subtila mönstren skapar skimrande effekter

som påminner om olika lager av snö.

– Vi ville utforma en miljö som lyfter fram mångsidigheten

och flexibiliteten i själva materialet och göra det på

ett oväntat sätt, säger Charlotte Ackemar från Note

Design Studio.

Snowtopped är skapad med Tarketts homogena och

hållbara plastgolv i iQ-serien, ett golv material som återfinns

i offentlig miljö världen över och som till verkats i

Sverige sedan 1940- talet.

Thomas Åkerblad

ANNONS

100 ÅR

AV SÄKRA VÅTRUM -

NU MED MARKNADENS

MEST FLEXIBLA SORTIMENT

Med valmöjligheter som traditionella system, primerfritt och

H-metoden eller varför inte vår senaste nyhet KeraSafe Speed,

en produkt till allt så kan du välja helt efter ditt sätt att arbeta.

Vi har lösningen som ger dig ett säkert våtrum som håller.

Kiilto firar 100 år

I oktober 1919 startade familjen Solja

Kiilto i Tampere. 100 år senare är

företaget forfarande familjeägt och

fjärde generationen är delaktiga i

företaget. Vi fortsätter att utveckla,

utforska och hitta på nya produkter

allt med en ödmjuk respekt för

natur och miljö.

kiilto.se


For experts from experts

Smarta konstruktioner för svaga underlag

De nya golvavjämningsmassorna HL 10 och HL 50 kombinerar de bästa egenskaperna från

gips och cement. De torkar snabbt, bygger snabbt styrka och har lågt krymp. Armera med

glasfiberarmeringsnätet PZG, ett tunt, smidigt och lättarbetat armeringsnät utan bygghöjd.

Besök www.casco.se för mer information

ANNONS

Fortsättning från sid 20: ”Mer London-inspirerat på Arket”

medan Wash har inspirerats av

den vita färg som tillfälligt täcker

butiksfönster under renoveringar.

I Blur speglar sig den förvrängda

staden i flyktiga vattenstråk,

medan Tide visar de ständigt föränderliga

sedimenten i floden

Themsens tidvatten. Brick, som

är det sjunde och sista mönstret,

symboliserar Londons tegel stenar

som syns överallt i stadsbilden.

– Det är minnen av London,

förklarar Tom Dixon. Som en förfallen

stad. En sönderfallande

och ful stad. Man skulle kunna bli

depri merad om man inte såg den

naturliga skönheten.

Att aktiviteten förlades till just

den här butiken beror på att den

H&M-ägda Arket-kedjan vill satsa

på en tydlig miljöprofil. Därför har

man bland annat valt Econyl­mattor

från Ege, det vill säga mattor som

tillverkats av återvunna fisknät

och annat nylonavfall, för provrummen

och man kommer även

att sälja baddräkter av Econyl.

Elisabeth Sedig

Tom Dixon i egen hög person berättar om sina tankar och inspirationskällor, omgiven av ett av sina verk

– mattan Blur ur kollektionen Industrial Landscape som här fått klä såväl scen som fåtöljer.

22 | GOLV TILL TAK | #2 - 2019


SÄTTER TRÅDEN I FOKUS

Tarketts nya koncept Hold the line visar hur man med svetstråd kan skapa spännande och oväntade uttryck

– den som står för designen får här fullt ut använda sin kreativitet och golvläggaren sin yrkesskicklighet.

Tarkett har nyligen presenterat

konceptet Hold the line där man

utforskar möjligheterna att skapa

nya kreativa uttryck med hjälp

av svetstråd. På 1990-talet var

det visserligen inte ovanligt att

använda avvikande svetstråd

men då handlade det om räta linjer

– det här är något helt annat!

Har använt geometriska

former från sportplaner

Möjligheterna är så mycket större.

Det finns oändliga möjligheter

i färg och form. Det finns svetstrådar

i väldigt många olika färger.

De kan framhävas, kontrastera,

döljas eller gå ton i ton med golven.

Och de behöver inte alls gå i räta

linjer.

Till presentationen av Hold the

line har man hämtat inspirationen

från linjer, färger och former på

sportplaner och vi känner igen

kontrasten och formerna från till

exempel basket- och handbollsplaner.

Men den ursprungliga

idén till projektet kom upp vid

förra årets möbelmässa i Stockholm,

där Tarkett hade en monter

med röda svetstrådar som gav liv

åt det i övrigt grå vinylgolvet. Det

väckte stort intresse, främst från

arkitekter som alltid i stor mängd

besöker möbelmässan.

som fått visa upp sin yrkesskicklighet.

– Note har gjort skisser, berättar

han. Sedan har jag fräst ut spåren

och svetsat, cirklar och räta linjer.

Jag har gjort 36 stycken prover.

I dem har vi använt iQ Megalit, iQ

Granit och iQ Eminent, det här

fungerar ju med alla homogena

plastgolv.

Robert är lite av perfektionist

och det syns på resultaten. Ett

knep han har för att få svetsarna

perfekta är att använda tavelkrita.

– Jag blev upplärd av en tysk på

1980-talet, fortsätter han, och han

var stenhård. Sedan var jag golvläggare

i 27 år och hade som mål

att aldrig få en besiktningsanmärkning

– jag brinner verkligen för

yrket.

Efter en tid som projektledare

på Ekenhuset och en period på

Sika hamnade Robert så som

tekniker på Tarkett. Nu kommer

hans exempel på vad man kan

åstadkomma med svetstråd att

visas upp runt om i landet under

våren av Tarketts säljare.

Elisabeth Sedig

Full användning för keativitet

och yrkesskicklighet

Montern, som också fick flera utmärkelser,

hade skapats av Note

Design Studio och de gick nu tillsammans

med Tarkett vidare

med att undersöka de kreativa

möjligheterna med svetstråd. Nu

har vi alltså resultatet – Hold the

line.

För den som ska designa ett

golv visar Hold the line på spännande

möjligheter som man kanske

inte tidigare varit medveten

om och som vi därför inte tidigare

sett användas i någon större utsträckning.

Och för golvläggaren

innebär ett golv av det här slaget

ett tillfälle att få verklig användning

av sin hantverksskicklighet.

Att lägga det kräver en kompetent

golvläggare.

Exempel att inspireras av

Tarkett har tagit fram ett antal

prover som illustrerar möjligheterna.

Här är det Tarketts egen

golvtekniker Robert Andersson

Några av Tarketts exempel på vad man kan

åstadkomma med svetstråd. De ingår i formstudien

Hold the line som hämtat inspirationen

från linjer och former man kan se på sportplaner.

#2 - 2019 | GOLV TILL TAK | 23


AKTUELLT FRÅN BASTA

BASTA genomför nu intressanta förändringar som avser kriterier för hormonstörande ämnen samt öppnar

för en bättre klassning av vissa produkter. Det senare avser sådana produkter som i sin leveransform

– men inte i inbyggt skick – innehåller så kallade riskminskningsämnen. Ett förbättrat verktyg för loggböcker

är också under utveckling.

De nya kriterierna för hormonstörande ämnen börjar gälla från halvårsskiftet och den bättre klassningen

gäller sedan årsskiftet.

Att ha BASTA på datorn är en integrerad del av byggprocessen.

Kriterier

BASTA kompletterar kriteriet

för hormonstörande ämnen och

initierar en branschdialog för att

diskutera hur det nya kriteriet ska

användas i praktiken. Kriteriet

kommer från 1 juli omfatta halter

≥ 0,1 procent av ämnen som

bedöms uppfylla definitionen för

hormonstörande ämnen som tilllämpas

av EU-kommissionen.

Detta är en komplettering av

kriteriet 5 för hormonstörande

ämnen, kriteriet kommer fortsatt

inkludera ämnen som får helhetsbedömningen

Cat 1 eller Cat 2 i

EUs EDS-databas samt ämnen

som är upptagna i kandidatförteckningen

på grund av att de har

hormon störande egenskaper i

enlighet med REACH Artikel 57 f.

BASTA kommer att initiera en

branschdialog för att diskutera

hur det nya kriteriet för hormonstörande

ämnen ska användas

i praktiken. Ett vägledningsdokument

kommer att tas fram i samarbete

med IVL Svenska Miljöinstitutet

som tydliggör tillämpningen.

Vägledningsdokumentet

kommer att tas fram under första

halvåret 2019.

– Med betoning på kriterierna

tänker vi lägga över mer ansvar på

tillverkarna och gå ifrån systemet

med listor, säger Sussi Wetterlin,

vd för BASTA. Vi har redan en

diskussion igång med golvbranschen

om detta.

EDS-databasen gäller fortsatt

men ska på sikt fasas ut som en

följd av tillämpningen av det nya

kriteriet. En tidsplan för när detta

ska ske kommer att tas fram i

samband med att vägledningsdokumentet

färdigställs.

Den 1 januari gjordes därför

inga ändringar i BASTA- eller

BETA-kriterierna. Det betyder att

kriteriedokumenten 2018:A2 fortsatt

gäller fram till 1 juli i år.

Ny kravnivå

BASTA inför en ny kravnivå för

kemiska produkter som ändrar

sitt kemiska innehåll vid användning.

Gruppen kallas BETA till

BASTA och ska ge bättre information

om produkten när den är

inbyggd i fastigheten. BETA till

BASTA betyder att produkten vid

leveransen klarar BETA-nivån

men att den när den är inbyggd

klarar den mer krävande BASTAnivån.

I BASTA-systemet bedöms en

produkt alltid utirån sin leveransform,

det vill säga den form den

levereras i till byggarbetsplatsen.

Många härdande eller torkande

kemiska produkter kan för sin

funktion och prestanda innehålla

riskminskningsämnen i sin leveransform

och hamnar därför i

BETA-registret. När produkten

sedan används och härdar eller

torkar, så kommer dessa ämnen

ofta att förändras då de ingår i en

härdningsprocess, alternativt att

de avgår i en torkningsprocess.

Den härdade/torkade produkten

klara därför ofta kraven i BASTAregistret.

För att kvalificera sina produkter

till denna grupp måste tillverkaren

på ett trovärdigt sätt kunna visa

att produkten genomgår en härdningsprocess/torkning

under de

förhållanden som kan förväntas

på en byggarbetsplats och att de

i inbyggt läge har ett kemiskt innehåll

som klarar BASTA-kriteriet.

I likhet med övriga produkter

i BASTA-systemet, så måste den

som använder produkter i BETA

till BASTA fortsatt ta hänsyn till

gällande arbetsmiljölagstiftning.

Man måste dock tänka på att

när produkter i BASTA-systemet

används för till exempel certifieringar

av byggnader och i andra

upphandlingskrav, tar dessa inte

hänsyn till den nya gruppen BETA

till BASTA. Produkter som visas

i denna grupp kommer även fortsättningsvis

att hanteras som

BETA av sådana aktörer.

Det betyder till exempel att

även om en produkt har beteckningen

BETA till BASTA, så kommer

den inte att accepteras på

nivån Guld i Miljöbyggnad utan

även fortsatt enbart för nivån

Silver.

Information om att produkten

i inbyggt skede klarar BASTA är

dock viktigt i samband med medvetna

materialval och avvikelsehantering

i certifieringssystemen

eller övrig kravställning.

Thomas Åkerblad

24 | GOLV TILL TAK | #2 - 2019


# GOLV

DEIVYS JOSUE PATINO TRESPALACIOS

Nöjd med resultatet!!

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

2019 - 02 - 02 MATHEUS ULBRICH

2019 - 02 - 01

PATRIK HELLSTRAND

Det gjorde vi bra, svetsen kvar.

Dagens bild /badrum.

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser

2019 - 01 - 18

61

43

70

LEIF ÖSTMAN

Slipade lite fernissade golv förra veckan, sen vit bets / matt lack.

2019 - 02 - 08

DANIEL ERIKSSON

När fixet tagit slut.

2019 - 01 - 28

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser

27

52

TIMMERVIKSGOLV

2019 - 02 - 10

HÄNKE HÄRDIN

Ännu en nöjd kund,

med sitt nya badrum.

2019 - 02 - 05

Produktionsstopp på Timmerviks

Golv AB. Tur att man har snälla

grannar som ser till att produktionen

kan återgå.

PAUL HUG

Plötsligt händer det, efter 20 år är

lärlingstiden över.

2019 - 01 - 02

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

Källa: Instagram, Timmerviksgolv

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

26

58 gilla-markeringar

64

#2 - 2019 | GOLV TILL TAK | 25


UZIN SELECTION SVERIGE

Varumärket UZIN är känt och uppskattat av golvläggare världen över. UZIN:s sortiment

av innovativa, perfekt skräddarsydda produkter för installation av golv och trägolv gör

UZIN till ett självklart val.

Nu vill vi försöka göra vardagen lite enklare för alla våra UZIN användare och presenterar

UZIN Selection Sverige – 18 stycken noga utvalda kvalitetsprodukter som klarar hela

90% av alla applikationer!

Mer information om UZIN Selection Sverige och

våra återförsäljare finns på www.uzin.com.

UZIN. YOUR FLOOR. OUR PROMISE.

ANNONS

VINYLNYHETER

Starfloor Click Ultimate heter Tarketts ljuddämpande

vinylgolv för hemmiljö som ska

vara både tyst, varmt och mjukt att gå och stå

på. Golven tillverkas i plank- och plattformat

och har en akustik baksida som ger en stegljudsdämpning

på 19 decibel. En kärna av

komposit gör att golvet klarar temperaturväxlingar

på från 10 och upp till 60 grader.

Den nya kollektionen innehåller 15 olika träoch

stenmönster och läggs med klicklåssystem.

Golvet ska tack vare sitt skyddande

ytskikt vara tåligt och kan läggas direkt på

befint ligt golv så länge ytan är hård och plan.

Total tjocklek är 6,5 millimeter, varav slitskiktet

mäter 0,55 millimeter. Starfloor Click Ultimate

är ftalatfritt och har låga emissionsvärden. ■

DET BÄSTA FRÅN

GIPS OCH CEMENT

De nya avjämningsmassorna HL 10 och HL 50

från Casco Floor Expert sägs kombinera de

bästa egenskaperna från gips och cement.

De torkar snabbt, bygger snabbt styrka och

har lågt krymp.

Avjämningsmassorna bygger på den nya

tekniken Hybrid active dry technology vilken

gjort det möjligt att ta fram avjämningsmassor

som klarar applicering av golvbeläggning, även

på tjocka skikt, under samma dag. Produkterna

är också gjorda för att klara varierande klimat

under installationen. ■

26 | GOLV TILL TAK | #2 - 2019


MISSA INTE VÅRENS EVENT MED UZIN UTZ GROUP

STARKA VARUMÄRKEN FÖR ETT STARKT HANTVERK

14 mars

Växjö

9 maj

Falun

16 maj

Norrköping

För mer information

och kommande event,

besök www.uzin.se

ANNONS

KLINKERRAM MED TÄTSKIKTSSKYDD

Patrik Engdahl som är platt sättare

i på Ekonomigolv i Sölvesborg och

GVK-utbildad i Tätskikt Keramik,

har utvecklat en ny typ av klinkerram

som skyddar tätskiktet i golvbrunn

vid golv med keramiskt

ytskikt. Istället för att klinkerramen

endast utgör en del av ytskiktet

mellan de keramiska plattorna

och brunnssilen har den kompletterats

med en konisk del som går

ned till kläm ringen, så när som

på en mindre spalt. Via spalten

dräneras vatten från fästmassa

och golvvägg-vinkel till golvbrunnen.

Många fogmassor, vilka ofta

används för att skydda tätskiktet,

är idag för täta och tillåter inte

dräne ring i tillräcklig grad. När

hela familjen duschar utan längre

mellanrum kan skador uppstå vid

dörröppning.

Fördelar med klinkerram med tätskiktsskydd:

• Man slipper skydda tätskiktet

med fogmassa

• Konstruktionen säkrar dränering

från fästmassa och golvvägg-vinkel

till golvbrunn

• Tätskiktet är skyddat vid

rengöring i brunn

• Det blir rent och snyggt under

brunnssilen

• Det går alltid att lyfta upp det

centrerade vattenlåset

Produkten finns idag som prototyp

och patentet är klart. Frågor

om fortsättningen kan ställas till

Patrik Engdahl på pengdahl@

hotmail.se. ■

Klinkerramen (3) är utformad med en konisk del ner mot klämringen (2) men

medger en spalt mellan klinkerramen och klämringen / tätskiktet. Den koniska

delen ger ett mekaniskt skydd av tätskiktet (1).

Prototypen visad i en golvbrunn från Jafo.

#2 - 2019 | GOLV TILL TAK | 27


GOLVTEKNIK

– NU SOM ONLINEKURS

Golvteknik finns nu även som en onlinekurs – så nu blir den utbildningen enklare och snabbare!

Nu finns alltså en kurs i Golvteknik

online. Kursen ger kunskap om

den senaste läggningstekniken,

tips för att undvika vanliga fel,

materialkunskap samt kunskap

om regelverk. Den behandlar

också relevanta delar inom områdena

arbetsmiljö och juridik

samt vikten av att dokumentera

sitt arbete. Kursen blandar teori

och frågor med filmade inslag där

golvleverantörer berättar om olika

materialtyper. Målsättningen är

att kursdeltagaren efter kursen

ska ha skaffat sig en mer gedigen

grund att stå på när det gäller att

lägga golv på rätt sätt – och därmed

kan undvika de vanligaste

läggningstekniska felen.

Det här innehåller

onlinekursen

Deltagaren ska genomgå kursens

alla elva avsnitt och måste sedan

klara slutprovet. Det går att göra

om provet obegränsat antal gånger,

tills godkänt resultat uppnås.

Följande delar ingår:

Allmänna delar

• Introduktion

• Arbetsmiljö

• Grundläggande juridik – entreprenad

och konsument

• Dokumentation av förutsättningar

och eget arbete

Tekniska delar

Golvavjämning

• Lim

• Trä

• Linoleum

• Plast

• Textil

• Gummi

Beräknad tidsåtgång är 2 – 2,5

timmar.

Så här går anmälan till

Kursdeltagaren behöver ha tillgång

till dator. Mobil eller surfplatta

fungerar också, men dator ger

bäst upplevelse.

Anmälan till kursen går till så här:

• En administratör (en person på

företaget som har tillgång till

Golvbranschens medlemssidor

på golvbranschen.se ) går in på

kursens anmälningssida och

anmäler en eller flera montörer.

• Montörerna får ett mail och ett

sms med länk och inloggningskod.

• Deltagaren loggar in, går igenom

alla kursdelar och gör slutprovet.

Deltagaren har tre månader på

sig att slutföra kursen.

• När kursprovet är godkänt har

deltagaren klarat kursen och får

ett diplom

Ett alternativ till fysisk kurs

Golvbranschen erbjuder sedan

tidigare en fysisk kurs i Golvteknik.

Kursen genomförs runt om i landet

och föreläsarna kommer från

anslutna leverantörsföretag och

Golvbranschen. Det är på förslag

från de anslutna företagen som

kursen nu har digitaliserats, för att

det ska gå enkelt och snabbt att

genomgå den. Onlinekursen är

alltså ett alternativ till den fysiska

FAKTA OM KURSEN

Onlinekursen vänder sig till montörer och arbetsledare som har haft yrkesbevis

under minst fem år. Det är ett enkelt sätt att uppdatera kunskaperna

inom material och läggningsteknik.

För nyanställda rekommenderas främst Golvbranschens, GBRs, fysiska

kurs i Golvteknik. Den är mer djupgående och ger möjlighet att ställa frågor

till föreläsarna.

Anställda hos leverantörsföretag samt GBR-godkända besiktningsmän är

också välkomna att gå både den fysiska kursen och onlinekursen.

Anmälan sker på GBRs medlemssidor, golvbranschen.se/medlem.

kursen, men riktar sig främst till

erfarna golvläggare och arbetsledare.

Kompetens är en viktig hörnsten

inom Auktoriserat Golvföretag.

Genom att medarbetarna är

väl utbildade kan de vanliga läggningstekniska

misstagen undvikas.

Tanken är helt enkelt att göra rätt

från början! Ett av kraven på auktoriserade

golvföretag är att samtliga

golvläggare och arbetsledare

ska gå kursen i Golvteknik. Från

och med nu är det alltså möjligt

att klara det kurskravet online.

Patrik Nordahl

GOLVBRUNNSNYHETER

Jafo har tagit fram två nya golvbrunnar i rostfritt stål för

installa tion i betongbjälklag. Golv brunn arna, RS75 Flex

och RB75 Flex, har båda en integrerad höjd justerbar golvbrunnsfläns

för optimal höjdanpassning vid gjutning. Vid

ingjutning mon teras brunnarna med Jafo Golvbrunnsfixtur

RSK 7133915, ett hjälpmedel för fixering för att säkerställa

att golvbrunnen gjuts in i rätt höjd och i våg.

Brunnar och vattenlås till verkas i 1,5 milli meter tjockt

rostfritt stål och uppfyller Säker Vatteninstallations och

GVKs krav. Klämringen är skruvad och tillverkad av grå

plast och fästs med specialskruvar i rostfritt stål. Ett rött

skyddslock ska göra golvbrunnen lätt att lokalisera samt

göra att den syns väl under hela byggprocessen.

Golvbrunnen RS75 Flex med sidoutlopp ersätter den

tidigare modellen RSK 7113151 och RB75 Flex med

botten utlopp ersätter modellen RSK 7113150. ■

EVENTS AV GOLVINTRESSE

DOMOTEX ASIA / CHINAFLOOR

Shanghai New International Expo Centre,

SNIEC

26 – 28 mars

DOMOTEX TURKEY

Gaziantep Middle East Fair Center

27 – 30 april

FASTIGHETSMÄSSAN

Åbymässan

4 – 5 september

Göteborg

HEM, VILLA & BOSTADSRÄTT

Stockholmsmässan

11 – 14 oktober

DOMOTEX MEXICO

Centro Citibanamex

15 – 19 oktober

Mexico City

28 | GOLV TILL TAK | #2 - 2019


NY HANDSKE

FÖR PLATTSÄTTARE

UPPDATERAT LINNE

Boråstapeter släpper nu en ny version av sin

tidigare tapet kollektion Linen under namnet

Linen Second Edition. Kollektionen består av

enfärgade tapeter med linnestruktur som ska

ge de rum de pryder en mjuk, textil känsla och

ett stilla skimmer. Den nya kollektionen innehåller

17 nya nyanser till vilka inspiration hämtats

från den svenska naturen och dess årstider,

material, växtlighet och mineral.

− Vi på Boråstapeter märker av en längtan till

färg och glädje i inredningen. Speciellt längtan

till de mörkare nyanserna som kan ge hemmet

en omslutande trygghet eller skapa nya förtrollande

stämningar, säger Ulrica Hurtig,

senior designer på Borås tapeter.

Bland de nya tonerna finns bland annat djupt

lila, gråsvart, mörkt blått och grönt. Men även

den neutrala färgpaletten har kompletterats

med flera naturliga och varma linne-beige och

gyllene kulörer. Sammanlagt innehåller kollektionen

36 färger. ■

Tebo Byggtillbehör har tagit fram en plattsättarhandske

för att förenkla arbetet för platt sättare

och göra det mer skonsamt. Handsken skyddar

knog arna, med hjälp av stötdämp ande skumplattor

över just knogar och handflata, men

lämnar fingrarna fria för att inte minska fingertoppskänslan.

Handsken är ofodrad och tillverkad av syntetläder.

Hand ryggen består av elastiskt spandex

och handsken har ett mönstrat silikongrepp.

På tummens ovansida finns ett svettband av

frotté och handsken knäpps med kardborreband

runt handleden. Sammanlagt tillverkas

handsken i tre olika storlekar. ■

#2 - 2019 | GOLV TILL TAK | 29


FRÅGA

GVK

GER BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Uzin lanserar ett nytt hjälpmedel

för att öppna bruk- eller spackelsäckar.

Med Ripper minimerar

man dammet som uppstår när

man häller en säck med torrt bruk

ner i en hink.

Ripper placeras direkt på blandningshinken

och säcken läggs

ovanpå öppningsanordningen

som då skär upp den. Tack vare

den centrala skärningen kan säckinnehållet

flöda direkt ner i hinken

utan att det blir en massa damm

och säcken fungerar samtidigt

som ett skydd. Dessutom sparar

man ryggen då man slipper att stå

och hålla i säcken. En enkel och

praktisk lösning. ■

Har du frågor som rör regelverk för våtrum? Frågor om

godkända konstruktionslösningar, tätskiktsprodukter eller

något annat? Ställ din fråga till oss så ska vi låta våra experter

svara. Skriv ned din fråga och mejla till info@gvk.se.

Kan kunden kräva att vi gör om

hela badrummet för att åtgärda

fel? Eller har vi som entreprenör

möjlighet att delreparera ett

tätskikt?

Ofta leder en delreparation till fler

skarvar än när man installerar tätskikt

i hela utrymmet och resultatet

kan oftast inte likställas med

ett utförande där tätskikt installeras

i hela utrymmet på en gång.

I första hand ska man rådfråga sin

tätskiktsleverantör som ska ha en

anvisning för hur delreparation

ska ske. Det är också viktigt att

kontrollera att delreparation kan

ske med bibehållen produktgaranti.

Saknas anvisning eller garanti för

delreparation rekommenderar

GVK inte en delreparation.

Av praktisk erfarenhet vet vi att

plastmattor kan delrepareras med

gott resultat och metoden att byta

ut en plastmatta och svetsa i uppviket

är till exempel en allmänt

vedertagen metod som alltså är

godkänt att göra. Även tätskiktsfolier

har goda förutsättningar att

kunna delrepareras.

Jon Herrdahl

jon@gvk.se

Är det ett krav att våtrumsväggar

ska förstärkas med

15 millimeter konstruktionsplywood?

När man monterar skivmaterial

på en vägg ska skivleverantörens

rekommendationer följas, bland

annat avseende avstånd mellan

reglar, dimensioner, skivtjocklek

och skivbredd. Detta för att säkerställa

att väggen är tillräckligt hållfast

för valt ytskikt. Infästningar

i en vägg av denna typ måste göras

i regel, kortling eller en annan för

detta beprövad konstruktionsdetalj.

Som alternativ rekommenderar

GVK ”våtrumsväggen” med en

15 millimeter konstruktionsplywood.

Våtrumsväggen kan likställas

med en massiv konstruktion

när det gäller infästningar.

Man behöver alltså inte ta hänsyn

till bakomliggande reglar eller

kort lingar då infästningar kan göras

”var som helst”. Väggen är utvecklad

gemensamt av byggbranschen

och provad på RISE, Reserach

Institutes of Sweden, i Borås och

är därför en säker lösning både

avseende hållfasthet och eventuella

infästningar.

Jon Herrdahl

jon@gvk.se

Vilka krav ställs på GVK-auktoriserade

företag? Hur följs kraven

upp?

GVK-auktoriserade företag förbinder

sig att följa GVKs Allmänna

Villkor. I korthet innebär det att

det auktoriserade företaget ska:

• Följa branschregler och rekommendationer

från GVK. Detta

gäller även om en underentreprenör

utför arbetet.

• Säkerställa att arbetsledare och

montörer uppfyller GVKs fastställda

utbildningskrav (till exempel

en fortbildningsdag vart

femte år).

• Utföra kontroll av arbete enligt

de krav som GVK-auktorisationen

ställer.

• Anmäla samtliga våtrumsarbeten

till GVK ( AB Svensk

Våtrumskontroll ) och acceptera

slumpmässig kontroll av utförda

arbeten.

• Omedelbart åtgärda påtalade

anmärkningar vid en stickprovskontroll.

Om inte företaget efterlever kraven

riskerar företaget uteslutning.

Christoffer Lundkvist

christoffer@gvk.se

FRI FANTASI

Mr Perswall lanserar nu kollektionen

Imaginarium, en barn- och

ungdomskollektion i vilken man

försökt fånga och spegla målgruppens

gränslösa kreativitet

och fantasi.

− När vi designade Imaginarium

hade vi en enda målsättning: att

skapa en drömvärld för alla barn,

säger Nina Starck, design- och

produktchef på Mr Perswall.

I kollektionen finns också ett

brett utbud av drömvärldar och

platser man kan drömma om för

både de riktigt små och de som

hunnit bli lite större. Här finns

bland annat lekfulla djurmönster,

sagovärldar, en fullsatt fotbollsarena,

rymd och planeter och lite

glitter. Kollektionen består av 38

artiklar fördelat på 28 mönster

som kan beställas skräddarsydda

efter önskemål och väggstorlek.


30 | GOLV TILL TAK | #2 - 2019


FINALIST TILL JÄMSTÄLLDHETSPRIS

Priset Jämställdhetsbygget är byggbranschens

nya jämställdhetspris. Syftet är att hylla satsningar

som har bidragit till en mer jämställd

bygg- och anläggningsbransch. Nu har man

nominerat tre finalister och Golvkedjan är en

av dem. Motiveringen till att Golvkedjan blivit

nominerade lyder:

"En mer jämställd golvbransch – Golvkedjan

driver ett aktivt hållbarhetsarbete för en mer

jämställd golvbransch. Genom att starta ett

förändringsarbete på bred front i hela verksamheten

ger de en förändrad bild av vilka som

passar som golvläggare. De arbetar genuint

och ärligt med jämställdhetsfrågan i alla sina

processer och med en konkret tiopunktslista

ger de exempel på hur de har gått tillväga

under 2018."

– Det är fantastiskt roligt förstås! Vi är stolta

över det vi gjort hittills men hade inte räknat

med att det skulle uppmärksammas så här.

Väldigt roligt! Så svarar Golvkedjans vd Lars-

Åke Lidén på den klassiska frågan "Hur känns

det?".

– Vad ger jämställdhetsarbetet för effekt

i Golvkedjan?

– Vidgade vyer, tror jag. Säkert en bättre

stämning och en bättre generell arbetsmiljö

för dem som börjat få en större andel kvinnliga

montörer. Blandade arbetsplatser fungerar ju

bättre än enkönade. Golvbranschen är en

väldigt manligt dominerad bransch och när vi

pratar med våra många manliga montörer visar

det sig att även de ofta uppskattar den mindre

grabbiga jargongen som naturligt följer med

fler kvinnliga kollegor. Vi kan inte mäta någon

ekonomisk fördel än, men den kommer ju

som konsekvens av en bättre arbetsmiljö,

förstås, fortsätter Lars-Åke.

– Och hur går då Golvkedjan vidare med

jämställdhetsarbetet?

– På alla möjliga sätt. Det handlar framförallt

om att hitta fler kvinnor som vill bli hantverkare,

förmå dem att komma till just våra företag, se

till att de trivs och utvecklas hos oss. Det är en

stor utmaning, men det kommer vi att fixa,

tror Lars-Åke.

–Till vår årliga montörsutbildning i Holland

var endast kvinnliga medarbetare inbjudna, ett

sätt att uppmärksamma och visa uppskattning

till våra kvinnliga montörer, avslutar han.

Golvkedjans medtävlare om priset Jämställdhetsbygget

är JMs Snickarpodden och

Uppsalahems Jämställd upphandling. Vilken

som slutligen får priset kommer att tillkännages

på Årets Bygge 26 mars, på Cirkus i Stockholm.


GOLVBRANSCHENS

RIKSORGANISATION, GBR

GBR Service AB – GBR Förlags AB

HEMSIDOR:

golvbranschen.se

golvtilltak.nu

POSTADRESS: Folkungagatan 122

116 30 Stockholm

TELEFON: 08-702 30 90

FAX: 08-643 98 11

E-POST: info@golvbranschen.se

VD: Johan Aspelin

EKONOMI: Mats Tingstam

Carina Vässblad

JURIDIK: Joanna Nordström

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Adnerfall

Patrik Nordahl

ADM TIDNING: Carola Lennström

UTB/INDEX: Malin Bergström

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS

FÖRENING, GFF

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF

Ordf Björn Törnquist

Welin & Co AB

Tel: 08 - 544 104 41

LINOTOL FYLLER 90 OCH VÄXER VIDARE

Sven Voeler startade 1929 Linotolgolv i Göteborg.

Sedan dess har företaget vuxit stadigt

och finns idag i Norrköping, Stockholm, Malmö,

Göteborg och Middelfart i Danmark. Företaget

erbjuder helhetslösningar inom golv, från konstruktion

till alla typer av ytbeläggningar.

– Vi har haft en kraftig tillväxt, främst de

senaste tre åren och vi ser att den fortsätter,

säger marknadschef Pether Skoglund. I Norge

PRENUMERERA!

En årsprenumeration

Golv till Tak kostar

bara 380:- (exkl moms)

och då får du åtta välmatade

och intressanta

nummer av tidningen.

Gå in på golvtilltak.nu

och beställ idag!

har vi genomfört ett antal uppdrag och vi

utökar vår närvaro där. Vi kommer dessutom

att etablera oss i Norrland för att fortsätta

ökningen av de uppdrag vi har i norra Sverige.

Och i mars kommer en stor nyhet då vi presenterar

ett företagsförvärv som ytterligare breddar

vårt erbjudande som helhetsleverantör inom

golvlösningar. ■

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm

Tel 08-702 3090

www.gvk.se E-post info@gvk.se

VD: Johan Aspelin

Teknik: Jon Herrdahl

Christoffer Lundkvist

Kurser/adm: Anki Blomqvist

Nina Widell

08-702 3099

08-702 3092

08-702 3093

08-702 3091

REGIONALA FÖRENINGAR

GBR-NN

GBR-SN

GBR-ÖST

GBR-MITT

GBR-VÄST

GBR-SYD

Ordf Joakim Nilsson

LKB Måleri & Golv AB

Tel: 0920-23 07 65

Ordf Daniel Hägg

Jannes Golv i Hudiksvall AB

Tel: 0650 - 177 60

Ordf Thomas Håkanson

Ekens Golv AB

Tel: 08-505 814 24

Ordf Tomas Larsson

BBM i Karlstad AB

Tel: 054-17 25 00

Ordf Arne Lidman

Assmundsons Golv AB

Tel: 031-69 10 30

Ordf Per Andersson

Ljungby Golv AB

Tel: 0372-153 60


Vatten är en del av livet

Välj ett golv som också kan vara det!

En olycka händer så lätt. Ett glas välter, man spiller ut något. Och då är det skönt

att ha ett golv som tål vatten. Pergo erbjuder laminat- och vinylgolv som är 100 % vattentåliga.

Till och med våra trägolv är behandlade för att hindra vatten och hålla sig som nya.

AquaSafe skyddar mot vatten och spill

» 10 års vattengaranti på Sensation-golv

» 5 års vattengaranti på nya Elegant Plank

» 5 års vattengaranti på Classic Plank

Nyhet – StayClean håller lackade trägolv nya!

» ytbehandling som täcker hela plankan

» förhindrar att smuts får fäste

» kortändsbehandling förhindrar vatten att tränga in på våra oljade golv

Betong och marmor – nya moderna dekorer

» 100 % vattentåligt

» unik slitstyrka med ytskiktet TitanV

» 100 % fritt från ftalater

läs mer på pro.pergogolv.se


POSTTIDNING B

Utgivare:

GBR Förlags AB

Folkungagatan 122

116 30 STOCKHOLM

BEGRÄNSAD

EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds

försändelsen med nya adressen på

baksidan (ej adressidan)

Inget mer smygande

ETT GOLVLIM FÖR TYSTA TRÄGOLV

Till skillnad från vanliga vattenbaserade parkettlim är Maxi Bond Parquette baserat på avancerad Axios

Tri-linking Technology. Resultatet är ett golvlim med fördelar för alla:

- Golvläggaren får ett lättarbetat och tidsbesparande lim för alla typer av parkett och krävande underlag.

- Slutanvändaren får ett tyst och luktfritt golv med lång livstid, som kan beträdas omedelbart.

Axios Tri-linking Technology:

Ljuddämpande

- tystare golv att gå på

Inbyggd flexibilitet

- följer trägolvets

naturliga rörelse

Smidig, lättarbetad

konsistens - sparar

arbetstid

Fuktresistent - golvet kan läggas

redan innan betonggolvet

torkat helt

Certifierat med M1 och EC1 Plus

- garanterar låga emissioner

och bättre arbetsmiljö

Ger luktfri miljö och golvet

kan användas direkt

Lång livstid

- lagt golv ligger!

Fungerar med värmegolv

Läs mer på www.bostik.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!