15.02.2021 Views

Bibeln tillgänglig för framtida generationer

En tidning om att skriva testamente.

En tidning om att skriva testamente.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bibeln tillgänglig för

framtida generationer

– En tidning om att skriva testamente


Liksom regn och snö faller från himlen

och inte vänder tillbaka dit utan vattnar

jorden, får den att grönska och bära frukt,

och ger säd att så och bröd att äta, så är det

med ordet som kommer från min mun: det

vänder inte fruktlöst tillbaka utan gör det jag

vill och utför mitt uppdrag.

Jes 55:10–11

Omslagsbild: Kaley Payne. Bibelsällskapet i Sydafrika har delat ut pysselböcker med bibliskt innehåll på skolor och daghem runt om i Sydafrika,

som här på Impendulo Daycare Center i en fattig del av staden Boksburg, strax utanför Johannesburg.

Tryckt: Lenanders tryckeri, 2020. Redaktör och formgivare: Sofie Siverman. © Svenska Bibelsällskapet.


Kära bibelvän!

Vårt uppdrag som kristna är tydligt: gå ut och gör alla folk

till lärjungar. I det uppdraget är Bibeln en omistlig del. Som

generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet är det en nåd att

få ha det som uppgift – att göra Bibeln översatt, känd, spridd och

använd.

Vad betyder Bibeln för dig? För mig personligen är den min

dagliga följeslagare. I Bibelns berättelser möter jag Guds tilltal.

När jag läser eller lyssnar till bibelordet, inbjuds jag att gå in i

berättelsen och med Guds Andes hjälp låta Gud fylla mitt liv med

mening. Min bön är att jag i mitt umgänge med Bibeln ska kunna

leva ett liv i Kristi efterföljd.

Tänk att få vara en del av ett arbete som får ge detta vidare till

människor! Både i Sverige och i andra delar av världen. Och jag

vet att det ger ringar på vattnet även efter att jag avslutat min

tjänst på Bibelsällskapet och till och med när jag lämnat jordelivet.

Oavsett var vi befinner oss i livet är det aldrig för tidigt att fundera

på vad vi vill lämna efter oss. Kanske kan denna trycksak vara en

hjälp i de funderingarna?

Vänliga hälsningar

Anders Göranzon

Generalsekreterare, Svenska Bibelsällskapet

3


Korta fakta om

Svenska Bibelsällskapet

CIRKA

700

ÄR SPRÅKEN SOM BIBELN

FINNS ÖVERSATT TILL I

SIN HELHET.

20

INTERNATIONELLA

PROJEKT STÖDS AV SVENS-

KA BIBELSÄLLSKAPET

I BIBELBUTIKEN

FINNS BIBLAR PÅ

UNGEFÄR

80

OLIKA SPRÅK

VÄRLDENS FÖRSTA BIBELSÄLLSKAP,

THE BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY,

STARTAS I ENGLAND, MED SYFTE

ATT ”UPPMUNTRA TILL EN BREDARE

SPRIDNING AV DE HELIGA SKRIFTERNA”.

›1804

PRÄSTEN OCH PSALMFÖRFATTAREN JOHAN

OLOF WALLIN HÅLLER BRANDTAL OCH

MENAR ATT SPRÅKET I KARL XII:S BIBEL ÄR

TILLRÄCKLIGT MODERNT. DETTA GÖR ATT EN

NY BIBELÖVERSÄTTNING DRÖJER 100 ÅR.

›1816

›1815

SVENSKA BIBELSÄLLSKAPET

BILDAS OCH KÖPER EN

FASTIGHET MED BIBELTRYCKERI

I STOCKHOLM.

4


Bild: Katri Saarela

BIBELKUNSKAP OCH BIBELGLÄDJE PÅ

LANDETS MELLANSTADIESKOLOR

Tänk dig en mellanstadieklass som med stor glädje och

engagemang får uppleva Bibelns berättelser. Detta händer

just nu på Sveriges skolor och har pågått sedan år 2000 tack

vare läromedlet Bibeläventyret.

Svenska Bibelsällskapet utbildar varje år nästan 100

instruktörer, som ofta är anställda i en lokal församling. De

hjälper eleverna att lära sig Bibelns berättelser med alla

sinnen. Eleverna deltar i draman, häpnar över trollerier,

rappar tio Guds bud, memorerar rörelser och nyckelord, rör

sig på en karta över Bibelns länder, öppnar en stor bibel med

olika saker i och så vidare. Lärare uppskattar pedagogiken

och barnen har kul och lär sig mycket. Dessutom får de en

positiv bild av Bibeln.

Cirka 600 instruktörer genomför cirka 1 500 bibeläventyr

per år. Vår förhoppning är att fler församlingar upptäcker

möjligheten att hjälpa skolan med bibelundervisning på detta

sätt. Skolorna är ofta öppna, men fler instruktörer behövs.

Att investera i rekrytering av fler instruktörer är att investera

i kommande generationers bibelkunskap och bibelglädje.

– Den nya översättningen är härlig att läsa! säger 16-årige Mihkkal Karpoff.

FÖRSTA ÖVERSÄTTNINGEN PÅ 124 ÅR

– Den är lätt att förstå, även om språket är mäktigt, säger

16-årige Mihkkal Karpoff i Utsjoki, Finland, efter att ha läst

texten i den nya nordsamiska bibeln för första gången. Ett år

tidigare, under hans konfirmationstid, användes fortfarande

översättningen från 1895.

En nyöversättning av den nordsamiska bibeln togs fram

i ett samarbete mellan bibelsällskapen i Norge, Sverige och

Finland och lanserades hösten 2019.

En gemensam skrift skapar en större samhörighet bland

de nordsamisktalande i de olika länderna och stärker deras

gemensamma identitet. Av de samiska språken som finns

i Finland, Norge och Sverige är nordsamiska det som talas

av flest personer, med tiotusentals utövare vilket utgör 75

procent av den samiska befolkningen.

Bild: Olof Brandt

Bibeläventyrsinstruktörerna hjälper mellanstadieelever att lära sig Bibelns

berättelser genom cirka 1 500 bibeläventyr varje år.

50-ÅRSJUBILEUM!

SVENSKA BIBELSÄLLSKAPET HAR HITTILLS DISTRIBUERAT ÖVER

780 000 HELBIBLAR OCH NYA TESTAMENTEN. SIFFRAN FÖR BRITTISKA

BIBELSÄLLSKAPETS UTGIVNING I SVERIGE ÄR NÄSTAN DUBBELT SÅ STOR.

›1865

›1826 ›1872

SVENSKA BIBELSÄLLSKAPET

MISTER SITT STÖD FRÅN

BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET

EFTERSOM MAN VILL FORTSÄTTA

ATT TRYCKA APOKRYFERNA.

SVENSKA BIBELSÄLLSKAPET

TILLDELAS SIN FÖRSTA ÅRLIGA

RIKSKOLLEKT I SVENSKA KYRKAN.

5


Nu är 50 år

6


av väntan över

Det är en mild fin dag när Bibelsällskapets team anländer till den lilla kinesiska byn.

De är där för att förmedla biblar. När de står på framsidan av den packade kyrkan,

är det ett ansikte som drar blickarna till sig, ett strålande glatt ansikte på en äldre

kvinna med endast en tand. Fru Liu, 96 år, har gått många kilometer på morgonen till

kyrkan eftersom hon har hört att biblar ska delas ut. Även om hon varit kristen i mer

än 50 år har Liu, eller ”syster Entand” som hon kärleksfullt kallas, aldrig ägt en bibel.

TEXT OCH BILD: UNITED BIBLE SOCIETIES

Hon ler brett när en helt ny bibel sätts i händerna på

henne, och hon börjar den långa vandringen tillbaka

till sin by. Bibelsällskapets

personal reser vidare. Sex kilometer

nedåt vägen råkar de på Liu igen. De

passar då på att höra vad hon känner för

sin nya bibel.

– Jag kan inte komma ihåg vad jag

åt som senaste måltid, men jag minns

psalmerna jag lärde mig för 50 år sedan

när jag först blev kristen, berättar hon.

Jag minns tydligt den dagen jag fann

Gud, och nu kommer jag alltid att

minnas söndagsmorgonen när jag fick

min första bibel.

Förödande skada

Liu hörde talas om Jesus för första gången i början av år

1960. Hon hade brutit benet medan hon arbetade på ett fält.

Det var en svår skada som gjorde henne sängliggande i mer

än åtta månader. En spåkvinna sade till henne att hon var så

dålig för att hon hade förargat en ande genom att hugga ner

en alm utanför sitt hus, och att hon skulle bygga ett skydd åt

anden. I sinom tid återhämtade sig fru Liu tillräckligt för att

kunna gå med två stolar som stöttor.

– Jag tror egentligen att jag blev bra eftersom Gud hade ett

syfte för mig, reflekterar hon.

En dag linkade Liu iväg för att besöka sin vän Ershen som

råkade ha en kristen släkting på besök. Ershen bad släktingen

att be för Liu, och hon gjorde det viskande, rädd för att bli

upptäckt. Det var kulturrevolution och kristendomen var

strängt förbjuden.

Djupt rörd

Liu rördes djupt av bönerna. Ershens släkting talade till Gud

”Jag minns tydligt den

dagen jag fann Gud, och

nu kommer jag alltid att

minnas söndags morgonen

när jag fick min första

bibel.”

som om han var en kärleksfull far. Det var helt annorlunda

än att behöva blidka arga andar. Liu hade massor av frågor:

”Vem är denne Gud? Kan han vara min

pappa också?”

Släktingen hade inte någon bibel,

men hon citerade bibelställen och

förklarade dem. Vid slutet av dagen

kände Liu att hon ville bli kristen. Men

Ershen varnade henne.

– Kristna förföljs, så du kan inte ta

lätt på beslutet. Prata med din familj.

På vägen hem, tungt lutad över sina

två stöttor, växte Lius övertygelse bara

starkare. Hon trodde på Jesus. Hon

berättade för sin man om sin tro, och

han sade att han skulle stödja henne.

Hon lärde sig att be och bad varje

dag, och med tiden kunde hon gå utan stöd. Liu hittade

andra troende i sin by, en grupp som leddes av en 80-årig

kvinna som hade en handskriven kopia av Bibeln. Liu gick

på hemliga möten där ledaren läste ur Bibeln och lärde dem

kristna sånger.

– Vi var tvungna att träffas sent på natten och sjunga väldigt

tyst. En natt kom den kommunistiska partisekreteraren i vår

by och sparkade upp dörren, misstänksam över vad vi sjöng.

Han sade åt oss att sjunga sångerna högt för honom. Så vår

ledare sjöng en av Maos propagandasånger. Det fungerade.

Han lämnade oss.

I dag bor fru Liu med sin yngste sons familj. De är fattiga,

och hon delar rum med familjens getter, men hon är glad

över vad Gud har gjort i hennes liv.

– Jag har alltid haft en kamrat. Det är min Herre.

Bibelspridningen i Kina är ett projekt som Svenska

Bibelsällskapet stödjer långsiktigt.

7


”Eftersom jag älskar Bibeln vill jag

också att andra ska älska den”

Trots att det gått mer än 70 år kan Brenda

Dainton fortfarande komma ihåg första

gången hon hörde någon läsa ur Bibeln för

henne. Och det är ingen överdrift att säga

att den har format hennes liv sedan dess.

TEXT OCH BILD: HOWARD BARKER, BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY

gick i grundskola och en av lärarna brukade läsa ur

Bibeln för oss. Jag minns fortfarande berättelsen om

”Jag

kvinnan i templet som lade i två små mynt och gav

mer än alla andra, berättar Brenda. Det satte verkligen fart på

min fantasi. Jag gillade tanken på att ge allt för Herren.

Brenda växte upp i ett trångt hus med tre sovrum i Tottenham

i norra London, tillsammans med sin mor, far och sju

bröder och systrar. De var inte en familj som brukade gå till

kyrkan, och religiösa verksamheter såg man ner på. Så när

Brenda, fascinerad av berättelsen hon fått

höra i skolan, bad om en bibel i tioårspresent,

förvånade sig hennes föräldrar.

– De trodde att de fått en religiös toka

på halsen, skrattar Brenda. Jag misstolkade

deras reaktion och trodde att jag hade bett

om något hemskt dyrt – så jag sade aldrig

något mer om saken.

Men när födelsedagen väl kom, fick

Brenda en väl inslagen bibel av sin syster,

och att läsa den blev snart en del av livet.

– Jag tog med den på semestern, jag delade

den med mina yngre syskon, och jag

läste igenom hela för första gången när jag

var 15, berättar Brenda. Jag såg den liksom alltid som något

dyrbart.

I tioårsåldern började Brenda gå till söndagsskolan i den

närliggande Baptistkyrkan, och hon tog sin sex år gamla syster

och sin yngste bror med sig.

– Vi kom den första dagen – vi var sena – och klev in i en

stor sal som var helt full med barn som sjöng. Medan vi såg

på bestämde jag mig för att jag skulle trivas där, berättar hon.

Brenda började gå på söndagsgudstjänster när hon var 16 år,

och senare samma år – trots att hon var livrädd för att sänka

huvudet under vattnet – döptes hon.

Under de sex årtionden som har gått sedan dess har Brenda

varit lärare, arbetsledare i ett varuhus i London, diakon i

8

”Jag kan inte åka till Kina

eller någonstans för att

dela ut biblar, men jag kan

ge en gåva för att arbetet

ska bli gjort.”

kyrkan och stödperson för kvinnor i en kristen organisation.

Hon tog hand om sin gamla mor i fyra år, och flera har friat

till henne (med hon tackade alltid nej), och hon har upplevt

en översvämning som förstörde det första huset hon köpte.

Hon har förlorat sex av sina syskon på grund av en genetisk

åkomma, hon har blivit moster, gammelmoster och gammelgammelmoster.

Men Brenda säger att genom alla upp- och nedgångar var

det Bibeln som fick henne att fortsätta:

– Jag älskar Bibeln eftersom Gud finns i

den. Gud talar till oss och visar sig för oss

genom Bibeln, och han visar oss också oss

själva. Jag behöver ingen annan bok bara

jag har Bibeln; jag läser igenom den varje

år.

Det är den här passionen för Bibeln som

nyligen har inspirerat Brenda att lämna en

gåva till Bibelsällskapet i sitt testamente.

– Eftersom jag älskar Bibeln, vill jag att

andra människor också ska älska den, säger

hon helt kort. Alla har rätt att få äga Guds

ord, att få lära sig läsa det och använda det.

Jag kan inte åka till Kina eller någon annanstans

för att dela ut biblar, men jag kan ge en gåva för att arbetet

ska bli gjort.

Brenda har ordnat så att hennes egendom ska delas lika mellan

fem välgörenhetsorganisationer – och hennes val verkar

fullborda en perfekt cirkel tillbaka till det där första mötet med

Bibeln i skolan. Brenda förklarar:

– Jag gav mitt liv åt Gud när jag blev kristen, så det här huset

och allt som finns i det tillhör honom.

Berättelsen om änkans uppoffring, som berörde Brenda så

djupt när hon var ett barn, har format hela hennes inställning

till sitt liv och ägodelar. Nu kommer hennes gåva att föra Bibelns

berättelser vidare till framtida generationer, en garanti

för att fler unga människor ska få möjlighet att höra Guds ord.


”Vi såg Bibeln ge

människor nåd och hopp”

– När det gäller vår familj har vi tre verkliga passioner i livet,

säger Peter. Att resa, påta i trädgården och högst av allt annat

värderar vi Bibeln – vi läser den tillsammans och använder den

i våra liv.

Paret, som hela sina liv har stött och varit volontärer för Bibelsällskapet,

har valt att testamentera en gåva till Bibelsällskapet

för att fortsätta det uppdrag de har lagt ner så mycket av sin

tid och energi på.

Som pensionerade lärare har Peter och Mary rest till Ghana,

Tanzania, Kambodja och nu senast Österrike med Bibelsällskapet

för att se de projekt de varit med och finansierat –och de

beskriver sina resor som upplevelser som har förändrat våra liv.

– Kraften i Guds ord att förändra liv är så uppenbar i länder

som Kambodja, säger Peter. Vi såg hur Bibeln gav nåd och

hopp åt folket.

Paret, som har två vuxna döttrar, säger att livet har haft sina

utmaningar med pengabekymmer och sjukdomar. Men deras

tro har stärkts av att de läser Bibeln varje dag och håller fast vid

Gud som mittpunkten i deras liv.

Paret som spred

Guds ord i liv och död

När Eric och Violet Roulet kände Guds kallelse att hjälpa till att

översätta Bibeln åt fulfulde-talande i Kamerun, Afrika, var det

ett uppdrag som skulle komma att fortsätta långt efter deras

bortgång.

Eric, som arbetade för Bibelsällskapet, ägnade 17 år åt en

första översättning av Nya testamentet för sitt folk som består

av vandrande herdar. Det var en mödosam uppgift bland ett

folk som starkt motsatte sig evangeliet. Eric skrev att det var

med ”darrande fruktan” som de åtog sig arbetet.

Markus och Johannes evangelium hade översatts under

1920-talet, men de var fulla av fel. Eric upptäckte, till exempel,

att ”enfödde son” hade översatts till ”stolle” eller ”idiot”.

Eric skrev en gång: ”Inget främmande språk, hur flytande

man än talar det, kan riktigt ersätta ens modersmål när det

gäller att förstå evangeliets budskap.” Deras arbete gav frukt år

1963, när Nya testamentet på fulfulde publicerades.

Eric arbetade för Bibelsällskapet i Algeriet till sin pension,

medan Violet, som tidigare varit missionärssjuksköterska, gav

deras fyra barn undervisning i hemmet. Eric dog år 1984, och

när Violet gick bort år 2010, vid 97 års ålder, lämnade hon en

testamentsgåva till Bibelsällskapet.

Gåvan gick direkt till Kamerun, för att finansiera en reviderad

fulfuldebibel och fortsätta det arbete paret hade påbörjat

mer än ett halvt sekel tidigare. År 2014 blev den reviderade

upplagan äntligen klar och släpptes. I dag kan mer än 4,6 miljoner

fulfulde-talande läsa och höra Guds ord på sitt modersmål,

tack vare det här parets vision, trofasthet och generositet.

”Vad vi har hört och lärt känna, vad våra fäder berättade för

oss, vill vi inte dölja för våra barn. Vi skall berätta för kommande

släkten om Herrens ära och hans makt och om de under han

gjort.” Ps 78:4

BILD: PRIVAT BILD: HOWARD BARKER

– Kraften i Guds ord att förändra liv är så uppenbar i länder som Kambodja,

säger Peter Stewart som tillsammans med sin fru Mary stöttat det Brittiska

Bibelsällskapet i hela sina liv.

I dag kan mer än 4,6 miljoner fulfulde-talande i Kamerun läsa och höra Guds

ord på sitt modersmål, tack vare Eric och Violet Roulets vision, trofasthet och

generositet.

9


Bibelarbete

i världen

BILD: JOSÉ GARCÍA

B I L D : S Y R I SKA

B I B E L S Ä L LSKA P E T

I Guatemala är det mycket vanligt att utsatta flickor får barn tidigt, många

är under 14 år. Dessa upplever ofta förtvivlan och hopplöshet i sin situation

då de bor i ett land där det sociala skyddsnätet är väldigt begränsat. Genom

projektet ”Barn som får barn” kan landets bibelsällskap hjälpa flickorna så

att de andliga, känslomässiga och psykologiska såren kan läkas. Genom

BIbelns budskap kan de återfå hopp och tro på framtiden och sig själva.

I det krigsdrabbade Syrien behöver barnen hopp och glädje,

och till julen satsar Bibelsällskapet på bibelböcker för barn.

Böckerna delas ut i kyrkor och på olika evenemang. När det

inte råder fred är inre frid desto viktigare. Att under festliga

former få del av julens berättelser och en bok att ta med sig

hem eller till den plats dit man flytt är en välkommen gåva.

Alfabetisering är bron mellan bibelöversättning och bibelengagemang. Det

är även grundläggande för att kunna ta sig ur fattigdom och utanförskap.

Bland de esahie- och gurunetalande i Ghana är det endast 20 procent av den

vuxna befolkningen som kan läsa och skriva. Bibelsällskapet i landet bedriver

därför alfabetiseringsprojekt. På bilden ser vi firandet av den internationella

alfabetiseringsdagen i Ghana.

BILD: WILLIAM OWUSU ANSERE

UNITED BIBLE SOCIETIES BILDAS.

SVENSKA BIBELSÄLLSKAPET BLIR

EKUMENISKT I OCH MED ATT ANDRA

SAMFUND ÄN SVENSKA KYRKAN BJUDS IN.

›1946 ›1986

›1982

SVENSKA BIBELSÄLLSKAPET GÅR

IN I ETT NORDISKT PROJEKT MED

SAMISKA BIBELÖVERSÄTTNINGAR.

SVENSKA BIBELSÄLLSKAPET

UTGER EN ”VARSAM REVISION”

AV GT FRÅN 1917.

10


Fakta om att

skriva testamente

Vad är ett testamente?

Ett testamente är en handling där kvarlåtenskapen förordnas,

det vill säga där den fördelas på det sätt du själv önskar. Den

som skriver sitt testamente kallas testator. Den som får egendom

till följd av testamente kallas testamentstagare.

Måste jag skriva testamente?

Du behöver inte skriva något testamente om du inte vill. Saknas

ett testamente när någon dör fördelas kvarlåtenskap enligt

arvsordningen. Genom att skriva ett testamente ger du däremot

uttryck för hur du vill ha det – det som förr kallades din

sista vilja. Kort sagt: i ditt testamente är det din vilja som styr i

den mån det är möjligt.

Hur fungerar arvsordningen?

Saknas ett testamente när någon dör är det lagen som reglerar

arvordningen. Arvsordningen delar in släktingar i tre arvsklasser.

När arvingar inte finns i en tidigare arvsklass, får de

som hör till nästa klass del av arvet. Grundtanken med arvsordningen

är att det i första hand är barnen (bröstarvingarna)

som ska ärva föräldrarna.

Kan jag själv skriva mitt testamente?

Du kan själv skriva ditt testamente, men du bör rådfråga någon

som är juridiskt sakkunnig. Vissa formkrav måste vara

uppfyllda för att ett testamente ska stå sig vid eventuellt ifrågasättande

från arvingarnas sida. Testamentet bör vara utformat

så att det inte uppstår några tolkningssvårigheter. Se gärna exemplet

på sidan 15.

Hur skriver man ett testamente?

Huvudregeln är att ett testamente ska upprättas skriftligen och

bevittnas av två ojäviga personer. Det är viktigt att vittnena

uppfyller de krav som finns för att testamente ska gälla. Vittnena

ska intyga att den som upprättar testamentet är ”vid sunt

och fullt förstånd” och att testamentet utgör hans eller hennes

yttersta vilja. Den som skriver testamentet ska i vittnenas samtidiga

närvaro underteckna detta eller om underskrift skett

tidigare vidkännas sin namnteckning på handlingen. Testamentsvittnena

behöver inte känna till testamentets innehåll,

men de ska vara väl medvetna om att det är ett testamente

de bevit tnar.

BIBELSÄLLSKAPETS KANSLI

FLYTTAR TILL UPPSALA EFTER

›1997

182 ÅR I STOCKHOLM.

BIBELBUTIKEN ÖPPNAR.

›1996 ›2000

HUVUDMANNARÅDET INFÖRS I

BIBELSÄLLSKAPETS NYA STADGAR. FÖRUTOM

OLIKA KRISTNA SAMFUND FINNS DÄR ÄVEN

REPRESENTANTER FÖR SVENSKA AKADEMIEN,

VITTERHETSAKADEMIEN OCH SKOLVÄRLDEN.

LANSERING AV BIBEL 2000 INLEDS.

BIBEL 2000 KOMMER UT.

11


Kan man göra tillägg i ett testamente?

Det går bra att göra tillägg till ett testamente. Tänk bara

på att samma regler gäller som vid upprättandet: det ska

undertecknas skriftligen och bevittnas av två ojäviga vittnen.

För att undvika motstridiga testamenten är det oftast

lämpligt att upprätta ett helt nytt testamente och samtidigt

upphäva tidigare gjorda förordnanden.

Kan jag återkalla mitt testamente?

Det går att återkalla ett testamente. Det finns inget särskilt

som reglerar detta. Det enklaste är att riva handlingen.

Detta har var och en sin fria rätt att göra utan hänsyn till

eventuella tidigare utfästelser.

Ska testamente registreras hos myndighet?

Testamente registreras inte vare sig hos myndighet eller

i domstol. Däremot är det viktigt att det förvaras på ett

säkert ställe, bankfack förslagsvis. Något som däremot kan

vara viktigt att tänka på är att man, när man har upprättat

ett testamente, berättar för sina närmaste att det existerar.

När bör jag skriva ett testamente?

I följande fall krävs ett testamente för att din kvarlåtenskap

ska fördelas som du själv vill:

• Om du vill att ditt/dina fosterbarn/styvbarn ska ärva dig.

• Om du inte har några arvsberättigade släktingar och

inte vill att Allmänna Arvsfonden ska få kvarlåtenskapen.

• Om du önskar att särkullbarn ska ärva, med undantag

för laglott, först när efterlevande make avlidit.

• Om du vill ha en särskild fördelning av dina prydnadsföremål,

värdesaker, möbler med mera till dina

arvingar.

• Om du är sammanboende och vill att din sambo ska

ärva dig.

• Om du vill att någon som inte är arvsberättigad ska få

del av dina efterlämnade tillgångar. Det kan vara en

vän, en avlägsen släkting, en förening eller en organisation

du vill stödja.

Genom att du skriver ett testamente kan dina tillgångar

fördelas på vem du vill. Den enda inskränkningen är

att bröstarvingar har laglig rätt till hälften av kvarlåtenskapen,

den så kallade laglotten. Återstoden har du rätt

att testamentera hur du vill.

Innefattas även livförsäkringar i ett testamente?

Nej, när det gäller försäkringar utfaller försäkringsbeloppet

till den som är insatt som förmånstagare. Man bör således

alltid kontrollera med försäkringsbolaget vem som

är insatt som förmånstagare i ens försäkring. Vill man

ändra detta ska det ske skriftligen till försäkringsbolaget,

och man ska även begära skriftlig bekräftelse på att ändringen

skett.

Vad händer när någon dör?

När någon dör bildas ett dödsbo, som utgör en självstän-

BIBELPRISET INSTIFTAS.

›2004

KERSTIN EKMAN BLIR DEN

FÖRSTA PRISTAGAREN.

SVENSKA BIBELSÄLLSKAPET

FIRAR 200-ÅRSJUBILEUM OCH

PROVÖVERSÄTTNINGEN 2015

” NÄR TIDEN VAR INNE ...” GES UT. BOKEN

ÖVERLÄMNAS TILL BIBELSÄLLSKAPETS

›2015

BESKYDDARE KUNG CARL XVI GUSTAF.

›2012

BIBELSÄLLSKAPET STARTAR EGET

FÖRLAG OCH BESLUTAR ATT GE UT

PROVÖVERSÄTTNINGAR AV NYA

TESTAMENTET.

12


dig juridisk person. Där ingår den avlidnes alla tillgångar

och skulder. Inom tre månader efter dödsfallet

ska en bouppteckning genomföras. I den

ska även efterlevande make/makas tillgångar och

skulder antecknas och värderas var för sig. Sammanboendes

tillgångar och skulder ska antecknas

och värderas till den del de utgör gemensam

bostad och gemensamt bohag, förutsatt att sambon

vid förrättningen begärt bodelning enligt

sambolagen.

När vinner ett testamente laga kraft?

Ett testamente måste vinna laga kraft innan det

kan verkställas. Det sker omedelbart om samtliga

arvingar godkänner det, vilket oftast sker i nära

samband med dödsfallet. Om arvingarna inte godkänner

utan endast tar del av testamentet har de sex

månader på sig att väcka klandertalan i domstol. Väcks

ingen klandertalan inom den tiden vinner testamentet

laga kraft.

När testamentet vunnit laga kraft kan arvskifte förrättas.

Det innebär att arvingarna och eventuella övriga testamentstagare

delar upp de återstående tillgångarna. När

arvskiftet, som enligt lag måste vara skriftligt och undertecknat

av arvingarna, är gjort upplöses dödsboet.

BILD: ALINE DASSEL/PIXABAY

SVENSKA BIBELSÄLLSKAPET ARBETAR BLAND

ANNAT MED BIBELÖVERSÄTTNING TILL

LULESAMISKA OCH MEÄNKIELI. DESSUTOM

STÖDJER SVENSKA BIBELSÄLLSKAPET ETT

20-TAL INTERNATIONELLA PROJEKT VIA

UNITED BIBLE SOCIETIES.

›2020-

›2019 talet ›2038

GENOM ETT SAMARBETE MELLAN FINSKA,

NORSKA OCH SVENSKA BIBELSÄLLSKAPEN

GES EN NYÖVERSÄTTNING AV BIBELN UT PÅ

NORDSAMISKA. DEN FÖRSTA SEDAN 1895.

UBS VISION FÖR 2018–2038:

1 200 ÖVERSÄTTNINGSPROJEKT SKA VARA I

MÅL. DETTA BETYDER ATT ATT 600 MILJONER

MÄNNISKOR KOMMER ATT FÅ TILLGÅNG TILL

BIBELN PÅ SITT HJÄRTAS SPRÅK.

13


Checklistor

För dig som skriver testamentet (testator)

Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av

dig och två samtidigt närvarande vittnen som båda

är vid full psykisk hälsa.

Du får inte vara släkt med vittnena.

De får inte heller stå med i testamentet.

Dina testamentsvittnen behöver inte se innehållet i

testamentet.

Med sina vittnesmål bekräftar de din namnteckning

och intygar att du är vid full psykisk hälsa.

Du och dina vittnen kan inte bevittna digitalt med

hjälp av mobilt Bank-ID eller liknande.

Du behöver inte registrera ditt testamente någonstans.

Förvara det på en plats där det säkert hittas, till exempel

i ett hemarkiv eller ett bankfack.

Ge gärna en kopia av det till några personer som du

litar på.

Det finns olika företag och aktörer som erbjuder testamentsförvaring.

Då förvaras det på en säker plats

och den som får hand om ditt dödsbo får reda på att

det finns ett testamente via den tjänsten.

Du kan när som helst skriva om ditt testamente eller

skriva ett så kallat tilläggstestamente, det är alltid den

senast giltiga versionen av ditt testamente som gäller.

Du ska aldrig skicka originalet någonstans (utom till

testamentsförvaring).

Checklista för dig som bevittnar testamentet

(vittne)

Testamentet ska bevittnas och undertecknas av dig

och ett vittne till (sammanlagt två vittnen) vid ett

och samma tillfälle.

Som testamentsvittne ska du ha fyllt 15 år och vara

vid full psykisk hälsa.

Du får inte vara testamentstagare, det vill säga få en

del av arvet.

Du får inte vara gift med eller släkt med testatorn.

Du behöver inte läsa eller känna till innehållet i

testamentet.

Din uppgift är att intyga att testatorns namnunderskrift

är korrekt och att han eller hon har skrivit

testamentet av fri vilja och vid full psykisk hälsa.

Kontrollera att testamentet är korrekt daterat.

Kontrollera att testatorn har skrivit under sista sidan

och signerat eventuellt övriga sidor.

Skriv under testamentet.

Glöm inte namnförtydligande och personnummer

(ååååmmdd–xxxx).

Checklista för dig som vill ge en gåva till en eller

flera organisationer (testator)

Skriv inte att fast egendom ska säljas först, då blir

gåvan mindre värd.

Öronmärk inte gåvan till ett specifikt projekt, då

detta kan ha avslutats när testamentet vinner laga

kraft. Detta kan få till följd att organisationen inte

kan emotta din gåva.

Ge hellre en procentuell andel än ett fast belopp.

Ange gärna organisationsnummer så är du säker på

att det hamnar hos rätt organisation.

Om du skänker till en organisation med 90-konto

kan du vara helt säker på att det är en kvalitetssäkrad

verksamhet och att pengarna kommer fram till det

ändamål du valt.

Berätta gärna för organisationerna att du inkluderat

dem i ditt testamente så att de kan tacka dig. Du behöver

inte skicka en kopia av testamentet till dem.

14


Att skriva testamente

Ett testamente behöver inte vara svårt att skriva, som du ser i

exemplet här nedan. Viktigast är att testamentet är enkelt och

tydligt, att det utrycker din vilja samt att det bevittnas. Är du

osäker på hur du ska göra kan du kontakta Bibelsällskapets

kansli i Uppsala, en jurist eller din lokala begravningsbyrå.

Exempel

TESTAMENTE

Jag, Kim Svensson, 19200101-1234, förklarar härmed att det är min yttersta vilja att min kvarlåtenskap efter att jag har

avlidit ska tilldelas och fördelas enligt detta testamente.

Min bror Per Svensson, 19300101-1234, ska erhålla 100 000:-

Min vigselring skall tillfalla min brorsdotter Anna Svensson 19500101-1234.

Donation

Av den kvarlåtenskap som återstår är det min vilja att resten av denna egendom tillfaller

Svenska Bibelsällskapet, 802000-3292.

Ort den xx-xx-xx

Namn

Adress

Namnteckning

Kim Svensson, som vi personligen känner, har denna dag, med sunt förnuft och fullt förstånd och av fri vilja,

förklarat ovanstående testamente innefatta hennes/hans yttersta vilja. Kim Svensson har också egenhändigt

undertecknat detsamma.

Det intygar vi, undertecknade och samtidigt närvarande vittnen.

Ort den xx-xx-xx

Namnteckning, vittne 1

Namn

Adress

Namnteckning, vittne 2

Namn

Adress

15


Och på första plats

KRÖNIKÖR: AILI LUNDMARK

Fick du också höra i skolan

att man inte ska börja en ny

mening med ordet och? Det är

en regel som mer än en författare

tagit lätt på genom åren.

I min forskning om språk och

stil i svensk barnlitteratur

har jag funnit att bilderboksdrottningen

Elsa Beskow i

vissa böcker inleder nästan var tredje mening med

konjunktionen och. Även i Bibeln förekommer det

att meningar börjar på detta sätt. Både Gamla och

Nya testamentet innehåller texter med en särskild

förkärlek för ett sådant där inledande och.

Tänk bara på skapelseberättelsen i Första Moseboken

med de återkommande satserna ”Och det blev

så” samt ”Och Gud såg att det var gott” (jag citerar

här ur Bibel 2000). Det kunde förstås ha stått något

i stil med ”När Gud hade sagt detta, blev det precis

så” respektive ”När Gud såg på vad han skapat fann

han att det var gott”. I stället möter vi ett språk som

i sin enkelhet och med sina inledande och skänker

emfas åt de väldiga händelser som skildras.

Eller gå till Markusevangeliet, vars författare gjort

bruket av och till en paradgren. Här är grundtexten

full av det lilla grekiska ordet καὶ, som helt enkelt

betyder och. Just när jag skriver detta pågår vid

Svenska Bibelsällskapet ett idogt arbete med en ny

svensk översättning av bland annat Markusevangeliet.

Inom gruppen som arbetar med detta projekt

är vi eniga om att inledande och hör hemma i

den allmänt enkla berättarstil som präglar Markus

evangelium. Det är ett ord som skapar så kallat

”flyt” i texten och som kan ge intensitet åt enskilda

episoder. Men det kan också bli för mycket av det

goda. Det verkar faktiskt som om det grekiska καὶ

är mindre betonat än vårt svenska och, vilket gjort

det oproblematiskt för författaren att strö ut denna

konjunktion i texten som socker på en tallrik gröt.

Börjar man översätta vart och ett av dessa och till

svenska riskerar man dock att texten inte bara låter

flytande utan orimligt tjatig. Därför har vi valt

att låta och synas på svenska där ordet onekligen

bidrar till en ledig stil och ett gott sammanhang i

texten, men att utelämna och där det på svenska

mest skulle bli störande för läsningen, exempelvis

i början på ett nytt stycke.

Sådana här avvägningar kan vi alla göra när vi formulerar

texter i vardagen. Skriver vi promemorior

och protokoll på en arbetsplats eller i föreningslivet

passar inledande och inte in i den formella stilen,

utan vi håller oss till den gamla regeln från skolan

och finner andra sätt att skapa sammanhang i

texten, med hjälp av adverb och bisatser. Skriver vi

däremot ett entusiastiskt mejl till bästa vännen ger

ett inledande och den rätta schvungen och det härliga

flöde som texten behöver. Bruket av inledande

och bör alltså inte bara styras av en enkel regel om

rätt och fel, utan framför allt av gott omdöme i varje

given situation, en fingertoppskänsla man övar upp

genom att läsa och skriva flitigt. Och därmed sätter

jag punkt för denna krönika.

Svenska Bibelsällskapet

är kyrkornas och samfundens mötesplats för bibelarbete.

Bibelsällskapet bildades år 1815 och är medlem i världens

största bibelorganisation, United Bible Societies (UBS).

Den gemensamma uppgiften är att ge alla

människor tillgång till Guds ord.

bg 900–6263

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!