29.08.2022 Views

Skogsentreprenören #4 2022

Regeringen ändrar artskyddet Så funkar akutstödet Gemensam bränsleklausul Lär känna företagsutvecklaren Christer Leijonhufvud. Han vann Skol-SM i skotarkörning Hamnade i Sverige av en slump – och blev kvar! Elmia Wood Mittia Gård & Skog

Regeringen ändrar artskyddet

Så funkar akutstödet

Gemensam bränsleklausul

Lär känna företagsutvecklaren Christer Leijonhufvud.

Han vann Skol-SM i skotarkörning

Hamnade i Sverige av en slump – och blev kvar!

Elmia Wood

Mittia Gård & SkogSHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SKOGS<br />

ENTREPRENÖREN<br />

EN TIDNING FRÅN SKOGSENTREPRENÖRERNA • NUMMER 4 <strong>2022</strong> • SEPTEMBER–OKTOBER<br />

Det handlar om ett<br />

tillfälligt akutstöd<br />

till oss företagare<br />

som kämpar för vår<br />

överlevnad. Inte om<br />

grädde på moset<br />

till industrier<br />

med redan<br />

saftiga vinster.<br />

ÅRSSTÄMMA <strong>2022</strong><br />

11–12 NOVEMBER<br />

SKOGSENTREPRENÖRERNAS ORDFÖRANDE<br />

OM STÖDÅTGÄRDERNA TILL NÄRINGEN.<br />

Planteringskungen<br />

OM OSUND KONKURRENS, SAMVERKAN, KOJOR OCH PRESTATIONSKRAV<br />

SÅ FÅR DU DET NYA<br />

STATLIGA AKUTSTÖDET<br />

Kompensationen för de<br />

skenande kostnaderna,<br />

så funkar det i praktiken.<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

SOM VÄXLADE SPÅR<br />

Fortfarande entreprenör<br />

i skogen men nu<br />

bredare än någonsin.<br />

JÄMSTÄLLD NÄRING =<br />

ATTRAKTIV BRANSCH!<br />

Snabbvägen till mer<br />

kunskap om mångfald<br />

och inkludering.


INNEHÅLL<br />

Multientreprenören<br />

Naturvårdskontroller, revisioner och specialuppdrag.<br />

Möt Lasse Laronsson – skogsentreprenör med en<br />

sällsynt spretig portfölj. Sidan 30<br />

NYHETER<br />

12. Skogsmaskinsindex moderniseras<br />

Nya serier och småputs på gång i höst.<br />

12. Regeringen ändrar artskyddet<br />

Förbudet att störa fåglarna snart inget bekymmer?<br />

16. Så funkar akutstödet<br />

Risk för strid om entreprenörernas pengar.<br />

18. Gemensam bränsleklausul<br />

Branschen enad – Skogsmaskinsindex bäst.<br />

20. Bli mer jämställd<br />

Gå Skogsentreprenörernas nya kurs – helt gratis.<br />

22. Förstärkning<br />

Lär känna företagsutvecklaren Christer Leijonhufvud.<br />

34. Stämman<br />

Uppladdning och nedräkning inför årets viktigaste helg.<br />

40. Han vann Skol-SM i skotarkörning<br />

Landets skickligaste skolelever gjorde upp.<br />

Allt om akutstödet<br />

Därför ska det till entreprenörerna<br />

– inte till kunderna. Sidan 16<br />

Rasmus Kvarnebrink vann!<br />

Tog hem Skol-SM i skotarkörning<br />

i hård konkurrens. Sidan 40<br />

REPORTAGE<br />

06. René Schiller<br />

Hamnade i Sverige av en slump – och blev kvar!<br />

24. Elmia Wood<br />

Skogsentreprenörerna tog plats på stora scenen.<br />

25. Mittia Gård & Skog<br />

Om kostnadsexplosion och akuta stödpengar.<br />

30. Entreprenör med bredd<br />

Sålde maskinen men blev kvar i skogen.<br />

Tina Thörner till stämman<br />

Rallystjärnan kommer till Arlanda XPO<br />

11–12 november, gör du? Sidan 34<br />

Ny företagsutvecklare<br />

Christer Leijonhufvud stärker upp<br />

medlemsstödet. Sidan 22<br />

Skogsmaskinsindex<br />

– snart ny branschstandard?<br />

Sidan 18<br />

I VARJE NUMMER<br />

24. Panelen<br />

– nya ansikten!<br />

Amanda, Petter, Björn och bröderna Rooth redo.<br />

26. Fråga experten<br />

Fråga söker svar – så får du fart på Ichemistry.<br />

36. Skogsmaskinsindex<br />

Timkostnaden upp nästan 200 kronor på ett år!<br />

38. Medlemsnytta!<br />

Det vi inte klarar själva – gör vi tillsammans!<br />

42. Årsringar<br />

Extra allt om barkspaderevolutionen.<br />

3<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


OLOFSFORS ROSA BANDET<br />

Ditt engagemang har betydelse!<br />

Hjälp oss i den viktiga kampen mot bröstcancer genom att delta i<br />

Rosa Bandet <strong>2022</strong>.<br />

Under oktober månad och t o m den 6 november, kan du skänka<br />

en valfri gåva via vår insamling ”Olofsfors Rosa Bandet <strong>2022</strong>” hos<br />

Bröstcancerförbundet.<br />

Gåvor om 5 000 kr eller mer, ger dig även chansen att få ett par rosa<br />

skogsmaskinsband till ett värde av ca 100 000 kr.<br />

Var med och bidra du också!<br />

Läs mer på www.olofsfors.se/rosabandet och följ oss i sociala medier.<br />

Make your own way<br />

CoverB<br />

Nytt bärande band,<br />

med bättre grepp och<br />

bärighet. Tack vare<br />

sin form ligger bandet<br />

stadigt på däcken.<br />

Kovax+<br />

Nästa generation<br />

KovaX. Nytt materialval<br />

och 20 % kraftigare<br />

profil.<br />

CoverX 180<br />

Ny variant av CoverX<br />

med 20 % större bäryta.<br />

För extremt våta och<br />

känsliga marker.<br />

Kundservice tel: 0930-311 40 • www.olofsfors.se


SKOGSENTREPRENÖRERNAS ORDFÖRANDE<br />

OM STÖDÅTGÄRDERNA TILL NÄRINGEN.<br />

LEDARE<br />

Stöd till entreprenören<br />

– inte skogsindustrin!<br />

DIESEL, KEDJOR, BAND och tusen av annat … Sedan nyår finns det knappt något som inte<br />

blivit dyrare. På grund av de ökade kraven på inblandning av förnybart i bränslet har vi fått se<br />

skenande kostnader på i stort sett allt.<br />

Nyligen hörde jag någon av våra folkvalda skylla prishöjningarna på kriget – och visst, Putin<br />

har ställt till med mycket elände men just de svenska bränslepriserna ska han inte ta åt sig<br />

äran för. Det hundhuvudet ska snarast bäras av våra egna folkvalda. Att öka kravet på andelen<br />

biobränsle för miljöns skull är förstås inte fel, men utan egen inhemsk storskalig produktion<br />

behövs inga stora matematiska kunskaper för att inse vad som händer med kostnaderna när<br />

alternativ saknas. Bränslet är motorn i samhället. Och dyrare diesel leder direkt till såväl ökade<br />

produktionskostnader som dyrare transporter, oavsett om det handlar om en liter mjölk eller<br />

en packning till en hydraulpump. I tider som dessa är företagen heller inte dummare än att de<br />

passar på att höja sina priser ytterligare någon procent för att öka marginalerna.<br />

Vi skogsentreprenörer har träffats stenhårt av den nya verkligheten – och som branschorganisation<br />

såg vi tidigt åt vilket håll det barkade. Det gjorde också att vi kunde sätta igång vårt<br />

påverkansmaskineri för att få politiken att förstå hur skenande kostnadsutveckling och inflation<br />

slår mot vår lågmarginalbransch.<br />

De politiska hjulen mal sakta men strax innan Riksdagens sommarledighet kom äntligen<br />

beslutet om stödåtgärder. Stödet är mycket välkommet, men samtidigt är det olyckligt att<br />

staten valt att administrera hjälpen enligt samma modell som den ordinarie koldioxidskatteåterbäringen.<br />

Detta gör att många av våra kunder ännu inte förstått att det handlar om<br />

tillfällig akuthjälp till oss företagare som kämpar för vår överlevnad. Inte om grädde på moset till<br />

skogsbolag och industrier med redan stora vinster.<br />

Såväl politikerna som varit med och fattat beslutet, Skatteverkets experter och jurister som<br />

låtit granska frågan för vår räkning, är överens om att stödet ska gå till de som tillhandahåller<br />

maskinerna och förbrukar bränslet. Med andra ord är detta ett stöd som ligger utanför den<br />

ordinarie uppgörelsen i bränsleklausulen mellan kund och entreprenör. Återigen. Detta är ett<br />

akutstöd direkt riktat till skogens entreprenörer!<br />

SKOGSENTREPRENÖRERNA<br />

Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm<br />

Postadress: Box 55680, 102 15 Stockholm<br />

Tel. 08-655 41 90<br />

Fax. 08-655 41 45<br />

E-post: se@skogsentreprenorerna.se<br />

Hemsida: www.skogsentreprenorerna.se<br />

REDAKTION<br />

Frans Johansson – Chefredaktör<br />

frans.johansson@skogsentreprenorerna.se<br />

Tel. 073-933 15 31<br />

Kristin Johansson – Formgivare<br />

kristin@askai.se<br />

ANNONSER<br />

Janne Glasberg<br />

janne.glasberg@skogsentreprenorerna.se<br />

Tel. 070-347 03 00<br />

Jesper Sahlberg<br />

jesper.sahlberg@skogsentreprenorerna.se<br />

Tel. 060-57 21 50<br />

PRODUKTION<br />

Askai AB<br />

ANSVARIG UTGIVARE<br />

Lars Blixt<br />

lars.blixt@skogsentreprenorerna.se<br />

TRYCK<br />

Kroonpress<br />

SKOGSENTREPRENÖRERNAS STYRELSE<br />

Kolbjörn Kindströmer – Ordförande<br />

Anders Öhman – Vice ordförande<br />

Håkan Nilsson – Ledamot<br />

Philip Jämtgård – Ledamot<br />

Göran Andersson – Ledamot<br />

Lars Blixt – Ledamot<br />

Mathias Karlsson – Extern ledamot<br />

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK<br />

Följ oss på Facebook och få senaste nytt.<br />

Sök på Skogsentreprenörerna och gilla oss!<br />

SKOGS<br />

ENTREPRENÖREN<br />

EN TIDNING FRÅN SKOGSENTREPRENÖRERNA • NUMMER 4 <strong>2022</strong> • SEPTEMBER–OKTOBER<br />

Det handlar om ett<br />

tillfälligt akutstöd<br />

till oss företagare<br />

som kämpar för vår<br />

överlevnad. Inte om<br />

grädde på moset<br />

till industrier<br />

med redan<br />

saftiga vinster.<br />

ÅRSSTÄMMA <strong>2022</strong><br />

11–12 NOVEMBER<br />

Kolbjörn Kindströmer<br />

Ordförande, Skogsentreprenörerna<br />

Tidningen Skogsentreprenören ges ut av Skogsentreprenörerna och kommer ut fem gånger årligen.<br />

Abonnemanget ingår i medlemsavgiften. Vill du också ha tidningen?<br />

Hör av dig till se@skogsentreprenorerna.se, så ordnar vi en prenumeration.<br />

Planteringskungen<br />

OM OSUND KONKURRENS, SAMVERKAN, KOJOR OCH PRESTATIONSKRAV<br />

SÅ FÅR DU DET NYA<br />

STATLIGA AKUTSTÖDET<br />

Kompensationen för de<br />

skenande kostnaderna,<br />

så funkar det i praktiken.<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

SOM VÄXLADE SPÅR<br />

Fortfarande entreprenör<br />

i skogen men nu<br />

bredare än någonsin.<br />

JÄMSTÄLLD NÄRING =<br />

ATTRAKTIV BRANSCH!<br />

Snabbvägen till mer<br />

kunskap om mångfald<br />

och inkludering.<br />

Omslagsbilden är tagen av<br />

Kaspar Meinke i trakterna av Hammerdal.<br />

5<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE


REPORTAGE<br />

Mångkulturellt!<br />

Banktjänstemannen från tyska Bremen jagade<br />

äventyret och hamnade av en slump i Jämtland.<br />

Sedan många år driver René Schiller Håxås skogstjänst<br />

– ett av Sveriges största skogsvårdsföretag.<br />

TEXT FRANS JOHANSSON FOTO KASPAR MEINKE<br />

7<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

Egentligen räcker det med ett ynka litet ord. Nu<br />

är det många år sedan René Schiller fastnade i<br />

Sverige men den tyska satsmelodin tvättar man<br />

inte bort i första taget.<br />

– Allt började egentligen med att jag gjorde en<br />

längre resa till Nepal, men väl hemma hade jag fått smak<br />

på äventyr och ville i väg igen. Men då var pengarna slut.<br />

Av en slump upptäckte han platsannonsen där det söktes<br />

plantörer till Sverige.<br />

– Det var flera svenska skogsvårdsbolag som gått<br />

samman för att rekrytera från Tyskland. Det här var innan<br />

branschen började plocka från öst.<br />

René Schiller låter nästan en smula nostalgisk då han<br />

berättar om sina första år i skogen.<br />

På den tiden kom de flesta för upplevelsens skull, man<br />

tjänade okej och det var kul!<br />

– Själv hamnade jag hos en bra entreprenör i Strömsund<br />

där jag trivdes jättebra. Sedan blev jag rätt snart tillfrågad<br />

om jag kunde rekrytera fler från Tyskland och bli lagbas.<br />

Det slutade med att han lockade en hel drös med kompisar<br />

till Sverige, och snart hjälpte René fem entreprenörer med att<br />

få tag i duktigt folk. Det ena gav det andra och René Schiller<br />

stannade kvar i Sverige över vintern för att lära sig svenska.<br />

– Inför andra säsongen annonserade jag via tyska<br />

arbetsförmedlingen med hjälp av Eures, som samarbetar<br />

över gripande med EU:s arbetsförmedlingar. På den tiden fick<br />

man över 300 ansökningar på en enda annons!<br />

Mer eller mindre alla lockades av äventyret, men idag är<br />

motivbilden en annan:<br />

– Ja, den har ju skiftat. Nu är det mer en familjefar som<br />

inte kan lösa familjens försörjningsbehov på hemmaplan.<br />

Det är kniven på strupen och en markant skillnad,<br />

konstaterar René.<br />

Pengamässigt skiljer det sig också. Under hans första<br />

tid gick det faktiskt att leva ett helt år på det man tjänade<br />

under en säsong om man levde hyfsat enkelt och bara<br />

skulle försörja sig själv. Det är det få som klarar idag.<br />

2005 – DÅ HAN SJÄLV fattat beslutet om att starta eget fick<br />

han mycket nytta av sina erfarenheter som bankutbildad.<br />

Att sköta bokföringen och lära sig de svenska skattereglerna<br />

var inga bekymmer.<br />

Första säsongen som egen gick han in som underentreprenör.<br />

Tillsammans med tre andra i laget tog man på<br />

sig att plantera 300 000 plantor på en månad.<br />

– Följande säsong fortsatte jag som underentreprenör<br />

och året efter fick jag det första egna avtalet.<br />

Sedan dess har det rullat på och 2010 planterade Håxås<br />

skogstjänst ungefär tre miljoner plantor och det började bli<br />

läge att ombilda till aktiebolag.<br />

Så här drygt tio år senare planterar företaget ungefär<br />

14 miljoner plantor – en rätt stadig nivå sedan fyra–fem år.<br />

– Sedan röjer vi också 1 400 hektar men med<br />

7 000 hektar plantering är det fortfarande vår huvudsyssla.<br />

Sannolikt är man också Strömsunds mest<br />

mångkulturella företag.<br />

– Förra säsongen hade vi säsongsanställda från<br />

17 nationer, och det är ungefär samma i år. Ett vanligt år<br />

Håxås rekordtröjor<br />

Tröjan får alla<br />

i företaget som själv<br />

planterat över en<br />

miljon plantor. I år<br />

delade man dessutom<br />

ut en t-shirt med<br />

trycket 7.000.000+<br />

till plantören<br />

Czeslaw Witek.<br />

Han har rekordet på<br />

Håxås skogstjänst.<br />

8<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

kommer de flesta från Rumänien och Ukraina, men vi har<br />

ju till och med anställda från Nepal och Sydafrika.<br />

Att det blivit så handlar mycket om munreklam. Idag<br />

kommer 70 procent av rekryteringarna via redan anställda,<br />

så man kan lugnt säga att företaget är internationellt.<br />

”Med tanke på hur branschen<br />

ser ut idag är det ingen<br />

fara om någon plockar<br />

marknadsandelar.”<br />

Med så många språk och nationaliteter blir förstås<br />

administrationen ett kapitel för sig, samma sak med de kulturella<br />

skillnaderna. Glöm att det går att blanda hur som helst.<br />

– Under många år hade vi till exempel anställda från<br />

Uzbekistan, och det var väldigt annorlunda. Snabbt fick<br />

man lära sig att fredag var nya söndag, och inför varje<br />

lunch skrek någon Abet över hela hygget. Då ställde alla sin<br />

mat på ett hembyggt bord och delade med sig till varandra.<br />

I deras kultur handlar allt om laget och inte individen.<br />

En gång började det regna och René berättar om hur en<br />

av killarna tog någon annans regnrock.<br />

– En stund senare kom jackans ägare och frågade efter<br />

sina regnkläder och jag tänkte hur ska det här sluta? Men<br />

det var helt naturligt. Det var inte min jacka utan vår. Det<br />

skulle jag aldrig fått uppleva med ett lag tyskar.<br />

Att säkra bemanningen är inte som förr – och ett par<br />

riktigt tuffa pandemi-år följt av kriget i Ukraina har fått<br />

situationen att eskalera till nya nivåer.<br />

– Inför första året med Coronapandemin var det extremt.<br />

Här i Sverige lyckades vi ju i och för sig få till ett undantag<br />

från inreseförbudet för de gröna näringarna men viktiga<br />

länder som Nepal och Sydafrika satte ju stopp för utresorna.<br />

Det var jobbigt för dem och jobbigt för oss.<br />

– Lyckligtvis har vi alltid lyckats hålla kvoten anställda från<br />

EU-länderna på runt 60–70 procent, och det har räddat oss.<br />

– Vårt första riktiga avtal 2007 tecknade vi faktiskt med<br />

Persson invest och vi samarbetar fortfarande, säger René.<br />

Det brukar sägas att ungefär 70 procent av allt skogsvårdsarbete<br />

görs av landets tio största skogsvårdsföretag.<br />

Från början tuffa konkurrenter men idag mer samarbetspartners:<br />

– Ja, mycket har verkligen förändrats till det positiva<br />

efter att vi började med branschgemensamma möten 2018.<br />

Nu träffas vi återkommande och diskuterar våra branschproblem<br />

och försöker hitta gemensamma lösningar. Innan<br />

kändes det osäkert om det var en kompis eller konkurrent<br />

man talade med. Nu pratar vi alla som branschkollegor och<br />

det är väldigt positivt, förklarar René.<br />

HAN STICKER INTE UNDER STOL med att det finns<br />

konkurrens, men det är inget som skrämmer. Åtminstone<br />

inte så länge det handlar om konkurrens på lika villkor.<br />

– Med tanke på hur branschen ser ut idag är det ingen<br />

fara om någon plockar marknadsandelar. Sanningen är att<br />

vi försökt minska de senaste åren, och jag känner ju till<br />

flera andra stora som allvarligt funderar på om det är värt<br />

att köra vidare. Helt ärligt vet jag inte om vi heller vill hålla<br />

på nästa år.<br />

Svårigheterna att tjäna pengar och den ständigt<br />

återkommande utmaningen med att få tag i personal tar på<br />

krafterna. Men som ständig optimist tycker han sig ändå se<br />

tendenser på att saker sakta flyttar sig åt rätt håll.<br />

– Jag älskar min roll och det vi gör, men det finns ju<br />

gränser. Ska det ständigt handla om priset och måste man<br />

alltid mötas av oförståelse från kundsidan går det ju inte.<br />

Många gånger får man träffa tjänstemän som inte förstår<br />

I TAKT MED ATT personalutmaningarna ökat har det också<br />

blivit allt viktigare att tänja ut säsongen så långt det går.<br />

– Traditionellt sett har kunderna haft stopp i juli, vilket<br />

vi försökt få bort i åratal då våra anställda inte har råd att<br />

åka hem. Men med coronan, och nu kriget i Ukraina, har<br />

kundsidan fått acceptera juliplantering. Nu känns det inte<br />

längre som om någon tycker det är så farligt.<br />

En positiv bieffekt är också att man slipper tappa tempo<br />

efter ledigheten.<br />

– Även en erfaren plantör behöver en–två veckor för att<br />

få upp farten, konstaterar René och pratar en stund om<br />

hängivenhet. Hans anställda blir allt mer specialiserade och<br />

att mixa mellan röjning och plantering är inte optimalt.<br />

Själv brukar René ansvara för att varje år skola in ett av<br />

sina nybörjarlag. Det är i alla fall ambitionen, men vissa<br />

säsonger har varit så fullspäckade att det inte gått.<br />

Med planterings- och röjningslag för Holmen, Sveaskog,<br />

SCA, Persson invest, Gällö skog, plus ett antal mindre<br />

privata så rör man sig på en tredjedel av landets yta<br />

– från Luleå och Storuman i norr till Sveg och Bollnäs<br />

söderut.<br />

9<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

”Speciellt kontrollerna är ju<br />

alldeles för veka idag. Som<br />

bransch måste vi verkligen bli<br />

vassare och skärpa till oss.”<br />

vad de köper, vars enda uppgift är att pressa priser. Andra<br />

gånger saknar de mandat att förhandla – och då är ju<br />

perspektiven vid förhandlingsborden oförenliga.<br />

Hur rumsren är branschen idag?<br />

– Definitivt bättre och mer kontrollerad än tidigare, men<br />

visst finns det företag som utnyttjar sin personal. Det<br />

händer fortfarande att man får nyanställda som berättar<br />

skräckhistorier om tidigare ställen. Många är rädda för<br />

konfrontation så de stannar kvar längre än de borde.<br />

René Schiller konstaterar snabbt att så länge det finns<br />

kunder som väljer att se mellan fingrarna så kommer de<br />

oschyssta företagen att finnas kvar.<br />

– Säger kunderna ja till anbud som ligger 20 procent<br />

under alla andras ges grogrund till fulspelarna.<br />

Men certifieringar är väl ett sätt att hålla ordning?<br />

– Vi talar ju om företag som slussar pengar förbi Skatteverket,<br />

och då är det inte heller svårt att manipulera PEFC.<br />

Det jag försöker säga är att vill vi verkligen ha en ren<br />

bransch behöver vi gå ett steg djupare, ibland två. Speciellt<br />

kontrollerna är ju alldeles för veka idag. Som bransch måste<br />

vi verkligen bli vassare och skärpa till oss.<br />

Själv säger han också att det är stor skillnad mellan de<br />

olika certifieringarna. Kunderna knutna till FSC har betydligt<br />

större krav på sig att kontrollera arbetsmiljö och de<br />

sociala delarna, vilket också märks i uppföljningarna.<br />

– FSC-kunderna måste prata med de anställda och göra en<br />

del kontroller, till exempel kring boendet. Sedan ska man ju<br />

veta att det inte alltid är helt lätt att hitta rätt nivå mot den<br />

privata sfären och den personliga integriteten. Det är faktiskt<br />

inte självklart att man som anställd vill visa sitt sovrum.<br />

Under det senaste året har René Schiller varit tämligen<br />

aktiv i kojfrågan där Arbetsmiljöverket på senare tid<br />

spänt musklerna och på allvar börjat göra kontroller ute i<br />

verkligheten.<br />

Så hur går det då? René skrattar lite:<br />

– Vi har sammanställt hur de olika kundbolagen ställer<br />

sig och man kan tydligt se att de som är FSC- certifierade<br />

har en skarpare linje, de kräver kojor punkt slut.<br />

Arbetsmiljöverket har i skrivande stund gjort<br />

21 kontroller och merparten av de kontrollerade<br />

entreprenörerna fick anmärkningar.<br />

14 månader har gått, men där entreprenören inkommit<br />

med alternativa lösningsförslag har myndigheten bara<br />

återkommit i ett av fallen.<br />

– Fast just i det fallet var inte svaret så spännande.<br />

Entreprenören hänvisade bara till att han följde FSC:s krav<br />

och det nöjde sig myndigheten med. I grunden vet vi alltså<br />

10<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

fortfarande inget om vilka alternativa lösningar utöver kojor<br />

som kan tänkas godkännas.<br />

Inför årets säsong lyckades Håxås skogstjänst på olika<br />

vägar skrapa ihop tolv kojor, men enligt René tycker de<br />

anställda mest att det är en belastning.<br />

– Att tvingas att köra över sin personal på grund av krav<br />

på saker de inte vill ha är inte roligt. Jag tycker faktiskt det<br />

här är lite halvjobbigt.<br />

Låga ersättningsnivåer och höga krav,<br />

är det en bransch som går att förändra?<br />

– Säkert mer än vad vi tror, och jag tror mycket sitter<br />

i att vi entreprenörer diskuterar och driver frågorna<br />

tillsammans. Sedan finns det förstås regler för vad vi inte<br />

diskuterar eftersom vi mitt i allt är konkurrenter. Pris<br />

skulle vi till exempel aldrig prata om. Däremot talar vi<br />

mycket om prestationskraven – och vi kan konstatera att<br />

ska vi vara en attraktiv bransch som folk vill jobba i så kan<br />

vi inte kräva ökningar på si eller så många procent. Din<br />

fråga var om branschen går att förändra? Ja absolut, utan<br />

tvekan!<br />

René är tillbaka vid kojfrågan där en arbetsgrupp med<br />

entreprenörer och representanter från kunderna, fack och<br />

arbetsgivareorganisation, jobbat tillsammans. Även om<br />

resultatet knappast kan kallas samstämmigt har kommunikationen<br />

varit strålande, och han ser en bra plattform för<br />

vidare samtal om lönsamhet och attraktivitet för branschen<br />

som helhet:<br />

– Jag tycker dialogen funkat bra och varit respektfull<br />

även i de tuffa situationerna. Kan vi på allvar äntligen<br />

börja prata om bortsättning och prestation i ett sånt här<br />

forum går det att komma hur långt som helst. Zoomar vi ut<br />

och blickar 30 år framåt har vi kanske bra maskiner som<br />

planterar i skogen. Men fram till dess måste vi kunna säkra<br />

rimliga arbetsvillkor för våra anställda och lönsamhet. Det<br />

är enda sättet att skapa en attraktiv bransch.<br />

Han funderar en stund.<br />

– Visst kommer det kosta kundsidan en del pengar. Men<br />

det är ändå små investeringar i förhållande till vinningarna<br />

med kraftfulla och stabila entreprenörer.<br />

Ett viktigt forum och ett steg i rätt riktning är också<br />

skogsvårdsträffen i Orbaden där René Schiller var en av<br />

nyckelpersonerna.<br />

– Innan vi hade dialog i branschen höll faktiskt alla<br />

dessa stora komplicerade frågor på att kväva mig. Saker<br />

blir övermäktigt om man ska lösa allt själv. Faktiskt tror<br />

jag inte vi hade funnits kvar som företag om forumet för<br />

entreprenörernas gemensamma samtal inte hade blivit av.<br />

EFTER KNAPPT 20 ÅR i Sverige har han acklimatiserats väl<br />

hemma i Hammerdal.<br />

– Både jag och min fru, som också är från Tyskland, trivs<br />

verkligen jättebra.<br />

Att hinna med ett liv utanför företaget har dock varit en<br />

prövning:<br />

– Tjusningen från början var att jobba ett halvår och vara<br />

ledig resten. Man blev inte världens rikaste men det skapade<br />

både stor trygghet och möjligheter till en fantastisk fritid.<br />

Numera är det mycket året om, men René har på<br />

senare år arbetat med sig själv för att få balans mellan<br />

arbetsroll och familj. Nu går det faktiskt bra att både vara<br />

ledig och sjuk ibland.<br />

– Under de senaste åren har vi massivt förändrat vår<br />

ansvarsfördelning och kompetensspridning. Dagarna<br />

med en lång rad av uppgifter som bara jag kunde göra<br />

är räknade. Mina fantastiskt drivna anställda högst<br />

upp i företagets arbetsledning – som numera har blivit<br />

delägare, har trappat upp hela vägen och nu axlar vi<br />

arbetsbelastningen tillsammans.<br />

– Det är inte jag själv som driver Håxås Skogstjänst, det<br />

är vi. Det är utan tvekan den absolut bästa förändringen vi<br />

lyckats få till under senare år.<br />

11<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


NYHETER & NOTISER<br />

Genomlysning av Skogsmaskinsindex<br />

SKOGSBRUK. Sedan starten 2014<br />

har Skogsmaskinsindex hållit koll<br />

på kostnadsförändringarna för<br />

skogsmaskinsentreprenad. Varje<br />

månad har Statistiska centralbyrån<br />

kommit med nya siffror<br />

framtagna på exakt samma sätt<br />

som bestämdes vid starten.<br />

Med tiden sker dock förändringar<br />

och nya kostnader som<br />

till exempel Adblue tillkommer,<br />

avskrivningstider förändras, nya<br />

typer av reparationer kommer till,<br />

bränsleförbrukningen ändras med<br />

mera. Allt sammantaget gör att<br />

det är hög tid för en genomlysning<br />

av hela Skogsmaskinsindex.<br />

Under hösten kommer en<br />

grupp med representanter från<br />

Skogsentreprenörerna, kunder,<br />

Skogforsk, Statistiska centralbyrån<br />

och Forest Link att gå<br />

igenom hela Skogsmaskinindex<br />

för att uppdatera det som behövs.<br />

Dessutom bildas en grupp som får<br />

möjlighet att komma med inspel<br />

efter varje möte.<br />

Först ut i förändringsarbetet blir<br />

att se över de befintliga serierna<br />

och hur de mäts. Därefter väntar<br />

en översyn kring hur de sammanvägda<br />

serierna för skördare och<br />

skotare är viktade procentuellt.<br />

Det ska också skapas två nya<br />

sammanvägda serier för skördare<br />

och skotare där lönekostnaderna<br />

är inräknade. Ambitionen är<br />

även att skapa ett underlag för en<br />

sammanvägd markberedarserie.<br />

Vid eventuella förändringar<br />

i beräkningarna av någon serie<br />

kommer Skogsmaskinsindex<br />

att fortsätta redovisa den<br />

gamla serien parallellt med<br />

den nya under en period om<br />

minst ett år, detta då det kan<br />

finnas kontrakt som är knutna<br />

till specifika serier.<br />

Massiv brist på personal<br />

bromsar företagens tillväxt<br />

Regeringen ändrar<br />

artskyddsförordningen<br />

SKOGSBRUK. Regeringen<br />

har beslutat om ändringar i<br />

artskyddsförordningen, enligt<br />

Miljödepartementet.<br />

Ändringen innebär att<br />

förbudet att störa fåglar<br />

begränsas. Störningar som<br />

inte hotar en population<br />

kommer inte att omfattas av<br />

förbudet.<br />

Ändringarna träder i kraft<br />

1 oktober i år.<br />

FÖRETAGANDE. Företagarnas<br />

senaste Småföretagarbarometer<br />

visar att en rekordhög andel av<br />

landets småföretag räknar med<br />

att behöva höja priserna på sina<br />

produkter och tjänster ytterligare.<br />

Tidigare bekant på ny arbetsplats<br />

SKOGSBRUK. Skogsentreprenörernas<br />

tidigare<br />

vd Anna Furness har nu fått<br />

jobb på Mellanskog. Under<br />

deras avdelning för skogsbruk<br />

I undersökningen anger<br />

också en tredjedel av de svarande<br />

svårigheterna med att hitta<br />

lämplig personal som det största<br />

hindret för tillväxt. Även det en<br />

rekordhög siffra.<br />

blir hon ansvarig för skogsförvaltningen.<br />

Anna Furness lämnade<br />

Skogsentreprenörerna i slutet<br />

av sommaren 2021.<br />

12<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


Malwa kommer<br />

med ny storskördare<br />

TEKNIK. Nu ger sig Malwa på<br />

allvar in i det större segmentet<br />

med sin nya åttahjuliga skördare<br />

980. Maskinen har en Kesla 875-<br />

kran utrustad med ett Logmax<br />

3000T-aggregat. Malwa 980 drivs<br />

av en Cat C4-motor på 177 hk.<br />

Pandemidipp – inte i skogen i varje fall!<br />

SKOGSBRUK. De svenska skogarna<br />

har levererat rekordnivåer<br />

under 2021, med knappt 97 miljoner<br />

skogskubikmeter avverkat.<br />

Med undantag för 122 miljoner<br />

skogskubikmeter efter stormen<br />

Gudrun 2005 har avverkningen<br />

aldrig varit större. Det är en<br />

ökning med 3,8 procent i<br />

jämförelse med 2020 då avverkningen<br />

uppgick till 93,1 miljoner<br />

skogskubikmeter.<br />

I jämförelse med 2020 så<br />

uppskattas avverkningen av<br />

sågtimmer från barrträd ha ökat<br />

med 5,7 procent. Avverkningen<br />

av massaved ökade i sin tur med<br />

1 procent och brännved med<br />

7,1 procent.<br />

Allt enligt ny statistik från<br />

Skogsstyrelsen.<br />

Kampanj<br />

Twin Forestry skogsdäck<br />

Serious Tires for Serious Foresters<br />

SPARA<br />

UPP TILL<br />

24 000:-<br />

PER<br />

MASKIN<br />

Vid köp av minst två Trelleborg Twin Forestry skogsdäck under kampanjperioden<br />

1 september - 30 november <strong>2022</strong> får du en kontantåterbäring på upp till 3 000 kronor per däck.<br />

Läs mer om kampanjen via QR koden till vänster eller på adressen nedanför.<br />

https://www.trelleborg.com/sv-se/wheels/kampanj-twinforestry


NYHETER & NOTISER<br />

Digitala val till<br />

sektionsstyrelser<br />

SKOGSBRUK. Några av Skogsentreprenörernas<br />

regionala<br />

sektioner har fram till nu saknat<br />

styrelse eller fungerande valberedning.<br />

Ibland både och. För<br />

att säkra medlemsdemokratin ska<br />

sektionerna Vindeln, Jämtland,<br />

Vrigstad och Borås nu testa en ny<br />

enkel modell med digitala val via<br />

appen Easyvote.<br />

Inför valet får alla i sektionen<br />

en länk till en lista över samtliga<br />

sektionsmedlemmar. Sedan är det<br />

bara att kryssa. De enda som inte är<br />

nomineringsbara är de som redan<br />

ingår i Skogsentreprenörernas<br />

centrala styrelse.<br />

Då valperioden är över skickas<br />

resultatet till den centrala valberedningen<br />

– som då kontaktar<br />

de med flest röster för att ställa<br />

frågan om de kan tänka sig att<br />

vara förtroendevalda. Om inte,<br />

ställs frågan till de som har fått<br />

näst flest röster, och så vidare. På<br />

Skogsentreprenörernas årsstämma<br />

utses sedan sektionsombuden<br />

formellt av stämman.<br />

Komatsu köper upp Bracke Forest<br />

TEKNIK. Komatsu Forest har förvärvat<br />

Bracke Forest AB i Bräcke<br />

från Cranab. Sedan 2014 har<br />

Bracke och Komatsu samverkat<br />

kring utveckling genom att dela<br />

med sig av teknik och erfarenhet<br />

av både skogs- och entreprenadmaskiner.<br />

Bracke Forest började tillverka<br />

redskap för skogsbruket redan<br />

1922 och har sedan 2013 ägts av<br />

Cranab.<br />

Kantzon vid gallring?<br />

SKOGSBRUK. Skogforsk undersöker<br />

nu tillsammans med<br />

SLU hur man kan börja skapa<br />

kantzoner redan vid gallring.<br />

Sex fältförsök görs i Svealand,<br />

och vid dessa ska man undersöka<br />

hur olika former av gallring intill<br />

små vattendrag påverkar den<br />

strandnära skogen.<br />

– På provytor, som är ut lagda<br />

längs vattendragen, kommer<br />

skogen att gallras på fyra olika sätt,<br />

säger projektledaren Eva Ring, som<br />

är forskare på Skogforsk.<br />

Ny vice ordförande<br />

i LRF Entreprenad<br />

SKOGSBRUK. Skogsentreprenörerna<br />

är tillsammans med landets<br />

maskinstationer och farmartjänster<br />

en del av LRF via LRF<br />

Entreprenad.<br />

Nu står det klart att Skogsentreprenörernas<br />

ordförande<br />

Kolbjörn Kindströmer blir ny vice<br />

ordförande i LRF Entreprenad.<br />

Skarpt test av eldriven timmerbil<br />

TEKNIK. I ett gemensamt<br />

projekt mellan SCA, Scania och<br />

Skogforsk rullar nu en eldriven<br />

timmerbil på prov.<br />

Skogforsk kommer att<br />

följa bilen under lång tid för att<br />

kartlägga vad som krävs för en<br />

bred implementering av eldrivna<br />

virkesbilar över hela landet.<br />

Bland annat ska man titta på<br />

energiförbrukning, kapacitet och<br />

driftskostnader. Sedan är planen<br />

att den ska införlivas i bolagets<br />

ordinarie fordonsflotta.<br />

I full drift räknar SCA med att<br />

den eldrivna timmerbilen ska<br />

minska bolagets koldioxidutsläpp<br />

med 55 000 kilo per år.<br />

14<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


Alfta tar över kurs anmälningarna<br />

SKOGSBRUK. Under lång tid<br />

har Skogsentreprenörerna<br />

marknadsfört och administrerat<br />

Alfta Skogstekniskas<br />

SYN-kurser.<br />

Från och med nu kommer<br />

dock Alfta själva att hantera<br />

anmälningar och fakturering.<br />

– Rent praktiskt blir<br />

det ingen större skillnad<br />

för medlemmarna, säger<br />

Skogsentreprenörernas<br />

Georgia Metaxas.<br />

Även i fortsättningen<br />

anmäler man sig smidigt och<br />

enkelt till kurserna via Skogsentreprenörernas<br />

hemsida<br />

www.skogsentreprenorerna.se<br />

Småländska Terri växer!<br />

TEKNIK. Terri expanderar i<br />

Älmhult. Tack vare ökad försäljning<br />

och stor efterfrågan på den<br />

senaste modellen Terri 3 byggs<br />

nu nya lokaler. De nya lokalerna<br />

är beräknade att tas i bruk under<br />

tidig vår 2023.<br />

Väl klart kommer 3 200<br />

kvadratmeter fördelas på<br />

monteringshall, reservdelslager,<br />

kontor och personalutrymmen.<br />

Med den nya utbyggnaden<br />

kommer den totala fabriksytan<br />

att bli 25 000 kvadratmeter.<br />

En säkrare skogsentreprenad<br />

SKOGSBRUK. Sebastian Lindqvist,<br />

Skogsentreprenörernas rådgivare<br />

i arbetsmiljöfrågor, är nu tillbaka<br />

från sin föräldraledighet.<br />

Därmed är också projektet<br />

En Säkrare Skogsentreprenad<br />

igång igen. Passa på att boka helt<br />

kostnadsfri arbetsmiljörådgivning<br />

redan idag.<br />

Du hittar kontaktuppgifter,<br />

mallar och instruktioner på:<br />

https://sam.skogsentreprenorerna.se<br />

Välkommen till<br />

Skogsentreprenörerna!<br />

JB Skog – Edsbro<br />

Värne Skog – Vetlanda<br />

FAST Logging Resele – Resele<br />

Kåre Nilzon Skogsentreprenad<br />

i Hammarby – Nora<br />

Christer Röj och Fix – Åsele<br />

Stighalls Skogsmaskiner<br />

– Vilhelmina<br />

PJ Skog & Maskin<br />

– Sollebrunn<br />

Levrasjöns Skogstjänst<br />

– Bromölla<br />

Anderssons Skog och<br />

Naturvård – Ålberga<br />

Sörmlands Skogsentreprenad<br />

– Katrineholm<br />

Fjärrstyrd markberedning testas<br />

TEKNIK. Skogforsk har fått<br />

finansiering från Troëdssonfonden<br />

för att utveckla och demonstrera<br />

fjärrstyrd markberedning.<br />

Målet är att föra tekniken kring<br />

fjärrstyrning av skogsmaskiner<br />

närmare tillämpning.<br />

Att man valt en mark beredare<br />

för projektet beror på att den<br />

bedöms som mindre komplicerad<br />

att fjärrstyra. Bland annat ska<br />

relästationer utvecklas och<br />

utvärderas för att förbättra<br />

radiokommunikationens täckning.<br />

Man kommer också att undersöka<br />

olika förarstöd för att tillgodose<br />

maskinförarens informationsbehov.<br />

En annan del i projektet<br />

handlar om att ta reda på hur<br />

terrängkörningen påverkas vid<br />

fjärrstyrning samt om och i så fall<br />

hur ett digitalt planeringsverktyg<br />

kan vara till hjälp vid ruttplaneringen.<br />

15<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


NYHETER<br />

Så funkar akutstödet!<br />

Riksdagen har beslutat om ett akutstöd för att kompensera för den extrema kostnadsutvecklingen.<br />

– Nu återstår bara att få hela kundsidan att inse att detta handlar om ett stöd till entreprenörerna,<br />

säger Skogsentreprenörernas företagsutvecklare Mats-Erik Larsson.<br />

TEXT FRANS JOHANSSON ILLUSTRATION KRISTIN JOHANSSON<br />

Efter mycket om och men beslutade<br />

Riksdagen under sommaren om ett<br />

tillfälligt riktat akutstöd till jord, skog<br />

och fiske för att lindra den extremt<br />

snabba kostnadsutvecklingen i spåren av<br />

reduktionsplikten och den ökande inflationen.<br />

Stödpaketet som trädde i kraft den 1 juli<br />

är uppdelat i tre delar: För perioden den<br />

1 januari i år till den 30 april handlar det<br />

totalt om 4,74 kronor i återbäring per liter.<br />

För perioden den 1 maj till den 30 september<br />

blir subventionen 3,35 kronor och mellan den<br />

1 oktober och 30 juni 2023, 4,40 kronor.<br />

– För de företag som redan har sökt återbetalning<br />

för första kvartalet <strong>2022</strong> kommer<br />

Skatteverket automatiskt betala ut mellanskillnaden<br />

upp till det belopp som nu har<br />

beslutats. Företagen behöver inte kontakta<br />

Skatteverket eller göra en ny ansökan, förklarar<br />

Skatteverkets sektionschef Titti Campalto.<br />

Skogsentreprenörerna har i perioder sedan<br />

i början av året arbetat mycket intensivt med<br />

att få till stånd ett stöd, och enligt ordförande<br />

Kolbjörn Kindströmer är det ingen tvekan om<br />

att stödet ska till entreprenören, inte kunden:<br />

– Stödet administreras måhända som<br />

den ordinarie koldioxidskatteåterbäringen,<br />

men akutstödet ligger utanför den<br />

ordinarie uppgörelsen i bränsleklausulen.<br />

Både Finansutskottet och Skatteverket är<br />

tydliga med att stödet ska gå till de som<br />

tillhandahåller maskinerna och förbrukar<br />

dieseln, så det känns rätt solklart,<br />

förklarar han.<br />

Under sommaren har Skogsentreprenörerna<br />

också låtit jurister fördjupa sig i<br />

frågeställningen.<br />

– Det är ingen tvekan i det här fallet, och<br />

det finns även en tidigare bedömning gjord av<br />

Skatteverket som ger stöd.<br />

Vad göra om kunden hänvisar till att<br />

det är skogsägaren som har rätt till stödet?<br />

– Då tycker jag att man först ska titta i sitt avtal.<br />

Kolla även ifall det står om koldioxidskattereduktionen<br />

påverkar diesel klausulen. Den<br />

största delen av det nya stödet är återbetalning<br />

av energiskatt, även om det administreras på<br />

samma sätt som koldioxid skattereduktionen.<br />

Be sedan om en tydlig förklaring på hur man<br />

tänkt räkna ut stödet retroaktivt till markägaren,<br />

svarar Mats-Erik Larsson.<br />

Det är också viktigt att framhålla att det<br />

handlar om ett stöd till företag som befinner<br />

sig i en exceptionell ekonomisk påfrestning,<br />

inte om att göra feta än fetare:<br />

– Sedan får man ju inte glömma att<br />

regering och riksdag varit tydliga med att<br />

stödet handlar om att mildra den snabba<br />

kostnadsutvecklingen för långt mer än diesel.<br />

Att stödet förpackats som en nedsättning av<br />

dieselskatten handlar bara om att det redan<br />

fanns en fungerande administrativ struktur<br />

som underlättar för att snabbt kunna komma<br />

igång och distribuera ut stöden.<br />

Vill du veta mer?<br />

Missade du Skogsentreprenörernas<br />

webbinar om det statliga akutstödet?<br />

Det och mycket annat hittar du på<br />

www.skogsentreprenorerna.se<br />

Här hittar du dessutom Skogsentreprenörernas<br />

argument varför<br />

stödet ska till entreprenören.<br />

16<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


Professionell service för din skogsmaskin från John Deere<br />

finns över hela Sverige!<br />

Mer om vårt stora servicenätverk hittar du på vår hemsida.<br />

Där kan du också läsa om TimberCare G-serie serviceavtal,<br />

samt om våra eftermarknadsprodukter och tjänster.<br />

Läs av QR-koden via en app i din<br />

smartphone så får du en länk till<br />

serviceinfo på vår hemsida.<br />

”Jag har valt John Deere för arbetsmiljön,<br />

tillförlitligheten och mätnoggrannhet!”<br />

Christer Pettersson<br />

Långhundra Skogsmaskiner


NYHETER<br />

Branschen överens om<br />

gemensam bränsleklausul<br />

En bränsleklausul – inte flera. I en bred överenskommelse har landets<br />

köpare av skogsentreprenad enats om att följa Skogsmaskinsindex.<br />

– Det här kommer att underlätta markant för alla parter, konstaterar<br />

Mats-Erik Larsson, Skogsentreprenörerna.<br />

TEXT FRANS JOHANSSON ILLUSTRATION KRISTIN JOHANSSON<br />

Skogsentreprenören har tidigare i år<br />

rapporterat om att branschen är på<br />

väg mot en gemensam standardiserad<br />

bränsleklausul – istället för många<br />

som idag.<br />

– Det är ett stort steg i rätt riktning. Med<br />

många typer av klausuler har det blivit både<br />

krångel och förvirring. Att skapa förutsägbara<br />

avtal är a och o för alla parter, och kanske har<br />

det aldrig varit viktigare än i tider som dessa,<br />

förklarar Skogsentreprenörernas företagsutvecklare<br />

Mats-Erik Larsson.<br />

Skogsentreprenörerna, Skogforsk,<br />

Forest Link och ett antal kunder har under<br />

året jobbat för att ena branschen om en<br />

bränsleklausul – och nu är man i land<br />

och överens om en klausul som bygger på<br />

Skogsmaskinsindex.<br />

– Med data från Statistiska Centralbyrån är<br />

den både trovärdig och gör det enkelt för alla<br />

att bygga vidare till fullt indexreglerade avtal,<br />

konstaterar Mats-Erik Larsson.<br />

MED KLAUSULEN kan entreprenad ersättningen<br />

lätt justeras kontinuerligt i samband med<br />

ordinarie fakturering, som normalt sker varje<br />

månad – och uppdaterad data finns ständigt<br />

tillgängligt via Skogsmaskinsindex:<br />

– Nu går det alltså att reglera entreprenadersättningen<br />

i förhållande till driv medelskostnadens<br />

variation över tid. Det tar bort<br />

eventuell osäkerhet mellan beställare och<br />

entreprenör när avtal ska tecknas och<br />

underlättar administrationen. Men det är<br />

självklart fortsatt parterna som avtalar om<br />

tillämpningen av den här klausulen eller<br />

någon annan klausulmodell, säger Skogforsks<br />

Anders Mörk.<br />

I arbetet med klausulen som koordinerats<br />

av Skogforsk har man medvetet samarbetat<br />

brett, vilket förhoppningsvis gör att bränsleklausulen<br />

på sikt blir standard i avtalen.<br />

– Vi har velat ha en bred förankring för att<br />

få in så många viktiga synpunkter och inspel<br />

som möjligt, säger Anders Mörk.<br />

Gruppen är också överens om att det som<br />

idag blir Skogsentreprenörerna som kommer<br />

att drifta Skogsmaskinsindex.<br />

18<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


TRACKS<br />

KOMMER SNART!<br />

NYHET! OFA FLOTEC<br />

De nya bärande OFA Flotec-banden påminner om banden<br />

på grävmaskiner, men tillverkas av starkare, hålfria<br />

bandplattor som är särskilt anpassade till skogsmaskiner.<br />

Banden har breda och plana bandplattor, vilket gör<br />

att marktrycket fördelar sig jämnt över den enskilda<br />

plattan, och mellanrummet mellan plattorna är betydligt<br />

mindre än normalt. Tillsammans ger det banden och<br />

skogsmaskinen en utmärkt bärighet.<br />

Körning med maskin utrustad med vårt bärande<br />

band är behagligare för föraren, eftersom bandet<br />

minskar maskinens svängning och gör driften jämnare.<br />

Maskinen går därmed också att köra i högre hastighet,<br />

vilket förbättrar arbetseffektiviteten.<br />

OFA SISU<br />

Bandplatta 55x55 mm<br />

ger 20% mer material<br />

• Breda och jämna bandplattor<br />

• Kort avstånd mellan plattorna<br />

• Sidostyrning högre än normalt, håller kvar bandet<br />

• Mindre rullmotstånd sparar bränsle<br />

• Sjunkning och utrustningsskador av maskiner minskas<br />

• Skador på mark och skogsvägar minskas<br />

• Drivningstidpunkten är mer flexibel på mjuk mark<br />

Passform som handen<br />

i handsken, banden<br />

sitter perfekt på däcken<br />

Frågor?<br />

Tveka inte att höra av dig:<br />

Wilma Wastesson<br />

011-19 70 46<br />

wilma.wastesson@nordfarm.se<br />

Har du funderingar så<br />

finns jag ett samtal bort<br />

Kraftiga brodd med<br />

mått på 40x50x32 mm<br />

BOGGIBAND<br />

PÅ LAGER FÖR<br />

SNABB LEVERANS!<br />

alla maskiner, priser och återförsäljare på nordfarm.se<br />

Gäller t.o.m. 31/12-<strong>2022</strong>, priser exkl moms. Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Reservation för felskrivning/feltryck.


NYHETER<br />

Jämställt – mer attraktivt!<br />

En attraktiv bransch kräver arbetsgivare som erbjuder en bra arbetsmiljö och en<br />

inkluderande och välkomnande kultur. Tack vare ett samarbete med Sveaskog<br />

erbjuder nu Skogsentreprenörerna sina medlemmar en gratis webbutbildning<br />

i jämställdhetsfrågor – passa på du också!<br />

TEXT OCH FOTO FRANS JOHANSSON<br />

Sveaskog bjuder nu Skogsentreprenörernas<br />

medlemmar på sin<br />

webbaserade jämställdhetsutbildning<br />

– helt gratis för alla som är sugna på<br />

att lära mer om jämställdhet, mångfald och<br />

inkludering.<br />

– Det känns bra att vi genom samarbetet<br />

med Skogsentreprenörerna kan fungera<br />

som ett stöd i det här viktiga arbetet, säger<br />

Sveaskogs HR-partner Lisa Liljenstrand.<br />

Sedan Sveaskog 2019 började erbjuda sina<br />

egna entreprenörer utbildningen i jämställdhet<br />

har nu närmare 800 personer som inte är<br />

anställda på Sveaskog gått den:<br />

– Tillsammans krokar vi arm för att<br />

skapa en bransch där alla ska känna sig<br />

inkluderade, fortsätter Lisa Liljenstrand.<br />

Ytterst handlar det alltså om att göra<br />

branschen attraktiv för så många som möjligt:<br />

– Ja, och med en bra fysisk arbetsmiljö och<br />

en inkluderande och välkomnande kultur ger<br />

man goda förutsättningar att kunna trivas<br />

och göra ett bra jobb, samtidigt som det blir<br />

lättare att rekrytera nya medarbetare, säger<br />

Skogsentreprenörernas verksamhetsledare<br />

Magnus Nilsson.<br />

UTBILDNINGEN SOM HITTAS bland kurserna på<br />

Skogsentreprenörernas hemsida varvar teoriavsnitt<br />

med diskussions- och reflektionsfrågor<br />

inom ämnen som normer, genus och jargong.<br />

Enligt Lisa Liljenstrand får kursen bäst<br />

effekt om den genomförs i grupp, till exempel<br />

vid arbetsplatsträffar, där det är möjligt<br />

att utbyta tankar och idéer i diskussionsövningarna.<br />

Men den går även utmärkt att<br />

göra enskilt, eftersom alla övningar är möjliga<br />

att göra som rena reflektionsövningar.<br />

– Normer är ofta svåra att upptäcka, just<br />

därför att de är så självklara. Med kompetens<br />

på området blir det lättare att se saker som<br />

behöver utvecklas för att fler ska trivas. Det<br />

blir helt enkelt lättare att se oss själva utifrån<br />

och ifrågasätta gamla sanningar, säger hon<br />

vidare.<br />

Sveaskogs utbildning är animerad, har en<br />

berättarröst och är cirka 40 minuter lång,<br />

exklusive diskussion och reflektion.<br />

Kursen kommer att finnas tillgänglig via<br />

Skogsentreprenörernas hemsida under 1,5 år<br />

från lanseringsdatumet den 1 september.<br />

20<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


Höstens PEFC-kurser<br />

NATUR- OCH KULTURHÄNSYN<br />

– GRUNDKURS AVVERKNING (2 DAGAR)*<br />

Godkänd kurs ger kompetensbevis i<br />

Natur- och kulturhänsyn, vilket är ett<br />

krav enligt bland annat PEFC för vissa<br />

personalkategorier och entreprenörer.<br />

20 oktober Smålandsstenar<br />

NATUR- OCH KULTURHÄNSYN<br />

– RÖJNING (1 DAG)*<br />

Godkänd kurs ger kompetensbevis i<br />

Natur- och kulturhänsyn, vilket är ett<br />

krav enligt bland annat PEFC för vissa<br />

personalkategorier och entreprenörer.<br />

15 september Alfta<br />

NATUR- OCH KULTURHÄNSYN<br />

– MARKBEREDNING (1 DAG)*<br />

Godkänd kurs ger kompetensbevis i<br />

Natur- och kulturhänsyn, vilket är ett<br />

krav enligt bland annat PEFC för vissa<br />

personalkategorier och entreprenörer.<br />

23 September Alfta<br />

NATUR- OCH KULTURHÄNSYN<br />

– FÖRNYELSEDAG AVVERKNING (1 DAG)*<br />

Godkänd kurs ger kompetensbevis i<br />

Natur- och kulturhänsyn, vilket är ett<br />

krav enligt bland annat PEFC för vissa<br />

personalkategorier och entreprenörer.<br />

13 september Sunne<br />

14 september Mora<br />

22 september Alfta<br />

27 september Åtvidaberg<br />

28 september Nyköping<br />

29 september Uppsala<br />

11 oktober Överkalix<br />

12 oktober Älvsbyn<br />

13 oktober Skellefteå<br />

18 oktober Osby<br />

19 oktober Smålandsstenar<br />

25 oktober Askersund<br />

26 oktober Uppsala<br />

27 oktober Alfta<br />

Kurser<br />

anordnas på<br />

avrop om man<br />

är tillräckligt<br />

många!<br />

FÖRSTA HJÄLPEN L-ABC/HLR (HALVDAG)*<br />

Utbildningen syftar till att ge deltagarna<br />

grundläggande kunskaper i livräddande första<br />

hjälpen samt hjärt-lungräddning.<br />

Deltagarna får utbildningsbevis.<br />

26 september Alfta<br />

27 september Mora<br />

19 oktober Uppsala<br />

20 oktober Nyköping<br />

21 oktober Åtvidaberg<br />

2 november Älvsbyn<br />

3 november Skellefetå<br />

4 november Örnsköldsvik<br />

16 november Sunne<br />

17 november Örebro<br />

18 november Uppsala<br />

Läs mer och anmäl dig till utbildningarna<br />

www.skogsentreprenorerna.se/kurser<br />

ALFTA SKOGSTEKNISKA I SAMARBETE MED SKOGSENTREPRENÖRERNA<br />

Kranspetsstyrning<br />

från FTG Moheda.<br />

På Elmia Wood visade FTG upp nya kranspets<br />

styrningen FTG X-ACT, tillsammans<br />

med nya stora griplastarkranen Moheda<br />

M81DT, monterad på Moheda M151 4WD<br />

för första gången. En nyhet som skapade stort<br />

intresse bland både besökare och journalister.<br />

FTG X-ACT System bygger på avancerad<br />

teknik för att känna av kranens position.<br />

Föraren kan nu enkelt fokusera på kranspetsen<br />

och styra den i önskad riktning.<br />

Moheda M141/151 4WD har även fått nytt<br />

lastrede och skotarbankar som tillval. En<br />

svetsad, kraftig konstruktion som ger ett<br />

flexibelt och breddbart lastutrymme.<br />

Kontakta din närmaste återförsäljare för att få<br />

veta mer om nya Moheda M81DT och kranspetsstyrningen<br />

X-ACT du också.<br />

FTG Cranes AB<br />

Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors<br />

0521-26 26 30<br />

www.ftgforest.com<br />

FTG Xcrane Advanced Crane<br />

Tip System känner hela tiden av<br />

var kranen befinner sig via givare<br />

på telskop, vipparm, lyftarm<br />

och svängmotor. Datorn samkör<br />

sedan både lyft, vik och teleskop.<br />

Det innebär att föraren kan fästa<br />

blicken på kranspetsen och styra<br />

den i önskad riktning, med en<br />

spak för horisontell och en för<br />

vertikal rörelse. Det gör kranen<br />

mycket precis och enkel att styra.


NYHETER<br />

22<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


NYHETER<br />

Skogsentreprenörerna<br />

stärker rådgivningen<br />

Skogsentreprenörerna stärker nu sin medlemsservice med<br />

ytterligare en rådgivningstjänst inom kalkylering, avtal och<br />

annat som rör lönsamhet. Välkommen Christer Leijonhufvud.<br />

TEXT OCH FOTO FRANS JOHANSSON<br />

Christer Leijonhufvud blir en<br />

nyckelperson. Med erfarenhet från<br />

både småföretagarfrågor och skog<br />

tycker jag vi gjort en mycket bra<br />

rekrytering, konstaterar Skogsentreprenörernas<br />

verksamhetsledare Magnus Nilsson.<br />

Christer Leijonhufvud kommer närmast<br />

från redovisningsbyrån Deloitte där han hjälpt<br />

företag med löpande bokföring men han har<br />

även en jägmästarexamen och erfarenhet av<br />

att driva eget företag inom planläggning.<br />

– Allt Skogsentreprenörerna gör handlar på<br />

ett eller annat sätt om att ge förutsättningar<br />

till att driva företag med lönsamhet, och<br />

Christer kommer att bli otroligt värdefull i<br />

vår resa framåt, säger Skogsentreprenörernas<br />

företagsutvecklare Mats-Erik Larsson.<br />

Christer Leijonhufvud som påbörjade sin<br />

tjänst i början av sommaren kommer att<br />

jobba nära Mats-Erik Larsson, och skolas nu<br />

in i viktiga verktyg som Skogsmaskinsindex,<br />

Maskinkalkylen och Ichemistry.<br />

– Livskraftiga entreprenörer är en<br />

förutsättning för ett hållbart skogsbruk – att<br />

få hjälpa till inom det här området känns<br />

som ett väldigt viktigt arbete, säger Christer<br />

Leijonhufvud, som kommer att jobba från<br />

hemmet i Kall, fyra mil nordost om Åre.<br />

23<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


SKOGSENTREPRENÖRERNA PÅ SOMMARTURNÉ <br />

Efterlängtad comeback<br />

i år för Elmia Wood!<br />

Inte riktigt lika stort som tidigare men ändå större<br />

än det mesta och en plats väl värd att återvända till.<br />

Elmia Wood levererade i vanlig ordning.<br />

– Häromdagen antog EU-parlamentet<br />

ändringar i förnybart-direktivet. Rätt upp<br />

och ner vill utskottet förbjuda det man kallar<br />

primära skogsbränslen, alltså till exempel<br />

grot.<br />

– Måhända är vi en del av Europa, men<br />

vi här i Norden har våra speciella förutsättningar.<br />

Och ska jag adressera något till våra<br />

politiker är det att nu agera kraftfullt och söka<br />

stöd från andra regeringar i EU för att stoppa<br />

förslaget från EU-parlamentet.<br />

TEXT OCH FOTO FRANS JOHANSSON<br />

Knappt inga fullstora skogsmaskiner<br />

alls men i övrigt var det mesta sig<br />

likt på Elmia Wood i skogarna kring<br />

Bratteborg, utanför Jönköping.<br />

Sammanlagt fanns 270 utställare på<br />

plats, betydligt färre än tidigare år men<br />

ändå tillräckligt många för att Elmia Wood<br />

även fortsatt ska räknas som en av landets<br />

tyngsta.<br />

I år hade Elmia kraftsamlat med ett digert<br />

seminarieprogram. I direkt anslutning till<br />

landsbygdsministerns invigningstal pratade<br />

Skogsentreprenörernas ordförande<br />

Kolbjörn Kindströmer om entreprenörernas<br />

utmaningar och möjligheter.<br />

Bland annat tog han upp lönsamhetsutmaningen,<br />

och behovet av ökat samarbete<br />

mellan entreprenör och kund.<br />

– Koldioxidskattesubventionen på diesel är<br />

ett högaktuellt exempel. Liksom jordbruket<br />

måste vi entreprenörer ha möjlighet att få ta<br />

del av det nya akutstödet.<br />

Trots att det är relativt tydligt att pengarna<br />

ska gå till entreprenörerna finns det tyvärr<br />

ett antal stora kunder som ser stödet som sitt,<br />

och plockar tillbaka det via entreprenören.<br />

Det är inte ok, menade Kolbjörn Kindströmer.<br />

Under sina minuter på scenen efterlyste<br />

han också en politik som både nationellt och<br />

på EU-nivå backar upp svenskt skogsbruk.<br />

FREDAGENS POLITIKERDEBATT lockade också<br />

publik till scenen. Samtliga riksdagspartier,<br />

utom Miljöpartiet, var representerade.<br />

Diskussionerna kretsade kring valfrågor<br />

som ägande- och brukanderätten.<br />

Sammanlagt lockade Elmia Wood <strong>2022</strong> i år<br />

26 000 besökare och mässgeneralen Anders<br />

Roman var nöjd så här i skuggan av pandemi<br />

och krig:<br />

– Som handelsplats och evenemang har<br />

Elmia Wood haft fantastiska dagar. Mässan<br />

har löpt på bra, mycket tack vare ett gott<br />

teamarbete. Men också genom fantastiskt<br />

engagemang från utställare och inte minst<br />

från alla besökare. Redan nu är det klart att<br />

Elmia Wood öppnar portarna igen i början av<br />

sommaren 2025.<br />

24<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


ELMIA WOOD, SKOGSMASKINSDAGARNA OCH MITTIA GÅRD & SKOG<br />

Fokus på lönsamhet under<br />

sektionsmötet på Mittia!<br />

Ett gemensamt stormöte för fem av<br />

Skogsentreprenörernas sektioner,<br />

ett eget scenprogram tillsammans<br />

med Föreningen Skogen, grillkväll<br />

för medlemmarna och fullt ös med<br />

medlems värvningen i montern. I år var det<br />

premiär för Skogs entreprenörerna på Mittia<br />

Gård & Skog i Ljusdal.<br />

– Även om det var några extremt sena<br />

avhopp så lyckades vi faktiskt att slå<br />

utställarrekord, konstaterade Mittias<br />

projektledare Henrik Bruveris.<br />

Något publikrekord blev det däremot<br />

inte – det satte lördagens ösregn effektivt<br />

stopp för.<br />

Skogsentreprenörernas monter var under<br />

perioder en stor sjö och entreprenören<br />

Lövet Löfgren som bemannade montern var<br />

nöjd med att vi i år satsat på barstolar och<br />

bord med extra långa ben.<br />

Betydligt bättre väder var det dagen<br />

innan. Skogsentreprenörernas sektionsmöte<br />

under fredagen lockade ett 30-tal<br />

medlemmar – och dagens hetaste ämne<br />

var utan tvekan det statliga akutstödet, där<br />

flera av kund företagen ännu inte förstått<br />

att stödet är till entreprenörerna.<br />

Till sektionsmötet kom medlemmar från<br />

både Hälsingland, Dalarna, Sundsvall,<br />

Jämtland och Uppland – bland annat<br />

Lars Blixt, som i sin roll som ledamot i<br />

Skogsentreprenörernas centrala styrelse,<br />

kunde berätta att flera av sektionerna i en<br />

pilot nu ska prova digital nominering till<br />

sektionsstyrelserna.<br />

Under de båda dagarna i Ljusdal<br />

arrangerade Skogsentreprenörerna<br />

ett antal seminarier på stora scenen<br />

alldeles i anslutning till montern.<br />

Bland annat intervjuades ordförande<br />

Kolbjörn Kindströmer under rubriken<br />

Entreprenörernas utmaningar och<br />

möjligheter:<br />

– I Skogsmaskinsindex ser man en total<br />

kostnadsökning på nästan 200 kronor i<br />

timmen. Som politiker är det alldeles för<br />

lätt att skylla på Putin, men detta handlar<br />

om resultatet av reduktionsplikten.<br />

Han passade också på att förklara<br />

syftet med det tillfälliga akutstödet som<br />

Skogsentreprenörerna lobbat hårt för<br />

att få till:<br />

– Både politikerna som beslutat om<br />

stödet, Skatteverket och våra jurister som<br />

granskat, är helt överens om att det ska<br />

gå till entreprenörerna. Inte till kundsidan<br />

som redan gör stora vinster.<br />

Viktigast inför riksdagsvalet i höst?<br />

Ja, utan tvekan att vi får en regering<br />

som står upp för den svenska skogen<br />

gentemot EU.<br />

MED 23 SEKTIONER SPRIDDA ÖVER LANDET ÄR SKOGSENTREPRENÖRERNA ALDRIG LÅNGT BORTA<br />

Landet<br />

runt!<br />

Överkalix<br />

Älvsbyn<br />

Skellefteå<br />

Lycksele<br />

Vindeln<br />

Örnsköldsvik<br />

Jämtland<br />

Sundsvall<br />

Härjedalen<br />

Hälsingland<br />

Dalarna<br />

Västmanland<br />

Uppland<br />

Värmland<br />

(SMIV)<br />

Örebro<br />

Sörmland<br />

Skaraborg<br />

Östra Götaland<br />

Vänersborg<br />

Borås<br />

Vrigstad<br />

Emmaboda<br />

Hässleholm<br />

25<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


Nya!<br />

PANELEN<br />

Hans&Roger Rooth<br />

Amanda Rumler<br />

Björn Schubert<br />

Peter Carlberg<br />

Driver tillsammans Rooth<br />

Skogsvård i Tösse, Dalsland.<br />

Utför gallring och slutavverkning<br />

med tre grupper.<br />

Har även trailerverksamhet<br />

och grävmaskin.<br />

Driver Rumler Skogsvård<br />

i Hallsberg. Röjer och<br />

planterar med hjälp av ett<br />

tjugotal säsongsanställda<br />

medarbetare.<br />

Enmansföretagare med fokus<br />

på beståndsgående- och<br />

tätortsnära gallringar. Har<br />

avtal med Skogssällskapet<br />

och rör sig i Mellansverige.<br />

Äger Tuna skog i Borlänge<br />

med två grupper som kör<br />

för Bergkvist Siljan.<br />

BLEV DET NÅGON<br />

SOMMARSEMESTER I ÅR?<br />

– Vi brukar ta tre veckor<br />

varje sommar, så även i år.<br />

Vi har gjort mindre turer<br />

i Sverige och en resa till<br />

Rhodos.<br />

– Ja, faktiskt min första<br />

sedan jag startade mitt<br />

företag. Vi spenderade<br />

två veckor i Lettland, sedan<br />

var vi hemma och njöt av<br />

svensk sommar.<br />

– Som relativt nystartad<br />

har jag inte haft någon semester.<br />

Jag fick möjligheten<br />

av min produktionsledare<br />

att köra på under sommaren<br />

och har utnyttjat det men har<br />

ändå hunnit med lite fritid<br />

på helgerna. Bland annat<br />

har det blivit tältning med<br />

sambon och grabben, och så<br />

höbärgning.<br />

– Vi stod stilla fyra veckor<br />

efter midsommar med bägge<br />

skördarna. Jag och familjen<br />

tillbringade som vanligt<br />

ledigheten på Gotland.<br />

ALLT HAR BLIVIT<br />

DYRARE UNDER ÅRET.<br />

HAR DU KLARAT ATT TÄCKA<br />

FÖR FÖRETAGETS ÖKADE<br />

KOSTNADER?<br />

– Vi har drivit företag i över<br />

30 år och har aldrig sett en<br />

sådan prisutveckling på diesel,<br />

förbrukningsmaterial och<br />

höjda priser på skogsmaskiner,<br />

bilar och lastbilar som<br />

nu. Det är en svår nöt att<br />

knäcka då index har stigit så<br />

rejält. Man får vänja sig vid<br />

en ny prisnorm på allt man<br />

ska köpa. Vi möts av förståelse<br />

från våra kunder att vi<br />

behöver höja ersättningar.<br />

– Vi har planerat resor och<br />

objekt väldigt noga. Sedan<br />

har vi även fått höja vår<br />

ersättning hos några bolag.<br />

– Eftersom jag skrev avtal<br />

när prisökningen inleddes<br />

hamnade jag ganska bra från<br />

start tack vare Mats-Eriks<br />

hjälp med kalkyl- och avtalsgranskning.<br />

Sedan har jag så<br />

klart märkt av kostnaderna<br />

men har kunnat täcka upp<br />

för det skapligt genom<br />

dieselklausulen.<br />

– Vi har ett indexstyrt avtal<br />

som fungerar bra, men när<br />

kostnaderna stiger så fort<br />

som de gjort under våren<br />

ligger man ändå alltid lite<br />

efter.<br />

DET ÄR VALÅR. VILKEN BLIR<br />

BRANSCHENS VIKTIGASTE<br />

VALFRÅGA?<br />

– Bränsle- och elpriserna<br />

behöver ner. Sedan allt som<br />

rör att förenkla företagandet.<br />

– Större trygghet för<br />

skogsägarna, nationellt<br />

själv bestämmande om<br />

skogen samt självklart<br />

bränslepriserna.<br />

– Det är svårt att peka ut<br />

någon specifik fråga när<br />

hela den nordeuropeiska<br />

skogsbruksmodellen står<br />

under ständiga angrepp<br />

från både politiker och<br />

aktivister. Men jag ser det<br />

ändå som väldigt viktigt<br />

att Sverige får behålla<br />

bestämmanderätten över<br />

hur vi brukar våra skogar,<br />

och att de inhemska politikerna<br />

måste kunna stå upp<br />

mot Bryssel i dessa frågor.<br />

För entreprenadbranschen<br />

tror jag att politiska beslut<br />

kring dieselskatt och<br />

reduktionsplikt kommer att<br />

spela en avgörande roll då<br />

bränslet är en så pass stor<br />

kostnad i företagen.<br />

– Jag tror att de stora<br />

valfrågorna om lag och<br />

ordning, samt att få folk i<br />

arbete är viktiga även för<br />

skogen. Annars är det nog<br />

vad som händer i omvärlden<br />

som kommer att spela störst<br />

roll framöver.<br />

SKOGSBRANSCHEN FÅR<br />

IBLAND KRITIK FÖR ATT INTE<br />

VARA JÄMSTÄLLD. VAD ÄR EN<br />

JÄMSTÄLLD NÄRING FÖR DIG?<br />

– Vi är 15 stycken i<br />

företaget, varav en kvinna<br />

som kör trailer. Det har<br />

inte funnits något utbud av<br />

kvinnliga skogsmaskin förare.<br />

– Att både kvinnor och män<br />

jobbar inom skogsbranschen,<br />

samt har samma möjlighet<br />

att få jobb – oberoende<br />

av kön, ursprung eller<br />

sexualitet. Den som är bäst<br />

lämpad för jobbet ska få det.<br />

– För mig är en jämställd<br />

näring en där ingen särbehandlas<br />

på ett negativt sätt<br />

utifrån kön, läggning eller<br />

hudfärg. Samtidigt tycker jag<br />

också att det är bra att som<br />

Skogsentreprenörerna gjort,<br />

lyfta frågan om jämbördighet<br />

mellan entreprenörer och<br />

uppdragsgivare.<br />

– Det är att alla oavsett kön<br />

ska ha samma rättigheter,<br />

skyldigheter och möjligheter<br />

i branschen. Jag ser mycket<br />

positivt på att fler tjejer söker<br />

sig till skogen. Bara fördelar<br />

med jämställdhet, dessutom<br />

fördubblar vi antalet<br />

potentiella skogsarbetare om<br />

branschen är öppen för både<br />

kvinnor och män.<br />

26<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


LÄNGE LEVE<br />

DINA KEDJOR<br />

•<br />

• Vill du trygga din tillgång på vassa<br />

kedjor?<br />

•<br />

Vill du avgöra själv<br />

vilka som ska kasseras?<br />

•<br />

Vill du<br />

ha en skärpa som ger mer<br />

skogskubik per<br />

kedja?<br />

Svensktillverkade<br />

Get a<br />

grip!<br />

Nytt matarhjul för<br />

den tuffaste skogen!<br />

NEXT GENERATION - Efter tester på olika<br />

aggregat lanserar vi nu ett helt nytt matarhjul<br />

med unika egenskaper på skog med<br />

riktigt tjock bark.<br />

Innovativ design<br />

Koniskt<br />

Två års garanti<br />

Bästa pris<br />

Marknadsledande<br />

Kontakta oss för gratis provkörning!<br />

Kenneth Tomasson, 070-511 84 94, kenneth.tomasson@finnskogsvalsen.se<br />

Telefon 0560-148 70 • www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen.se<br />

927 KR<br />

I MÅNADEN*<br />

* Beräknat på 60 månader.<br />

Sedvanlig kredit-prövning<br />

sker hos Wasa Kredit.<br />

Netto- pris tot. 47.800 kr<br />

Vi vill vara<br />

branschens bästa<br />

uppdragsgivare<br />

För oss är det viktigt att du som entreprenör<br />

har rätt förutsättningar för att kunna bedriva<br />

ett hållbart och effektivt skogsbruk.<br />

Därför erbjuder vi marknadens bästa<br />

förutsättningar – ett utvecklande samarbete<br />

med avtal som löper över flera år, schysst<br />

fördelning av risker, möjlighet till finansiering<br />

av maskiner och en affär som bygger på både<br />

volym och kvalitet.<br />

sveaskog.se<br />

WWW.MARKUSSON.SE - 0175-713 26


FRÅGA EXPERTEN<br />

Så länge kan kunden klaga på ditt jobb!<br />

Nyligen kom en fråga om hur lång tid kunden<br />

har rätt att klaga och ha synpunkter efter en<br />

utförd entreprenad. Här kommer svart på vitt.<br />

Det råder som bekant avtalsfrihet, vilket betyder<br />

att två avtalsparter i stort sett kan sätta samman<br />

vilka avtal de vill. Med anledning av detta så kan<br />

olika avtal hantera denna typ av situationer olika.<br />

Svaret på frågan får alltså bli generellt och utgå ifrån<br />

vad som står i de Allmänna Bestämmelserna för<br />

Skogsentreprenad – ABSE 20.<br />

I ABSE 20, kapitel 5, kan man läsa vad som<br />

generellt står om Ansvar och Avhjälpande. Paragraf<br />

tre rör leveransgarantier och skadeståndsanspråk<br />

som i förekommande fall ska vara skriftligt ställt till<br />

utföraren, senast tre månader efter slutrapporterad<br />

entreprenad.<br />

Sedan har man som utförare ansvar för fel och brister<br />

enligt sjätte paragrafen, samt följdskada som kan<br />

uppkomma till följd av fel och brist enligt paragraf<br />

sju. Vidare talar nionde paragrafen i samma kapitel<br />

om ansvarsbegränsning. Ansvarsbegränsningen<br />

säger att skadeståndsskyldighet är begränsat till<br />

235 prisbasbelopp per enskilt skadetillfälle, såvida<br />

befintlig försäkring inte täcker för högre belopp.<br />

Kring detta är det även viktigt att titta på vad som står<br />

i paragraf tio, om ansvarstid. Entreprenören ansvarar<br />

inte för fel och brister som framträder senare än två år<br />

efter att entreprenaden klarrapporterats. Dock är det<br />

även viktigt att hålla i minnet att tvåårsregeln inte<br />

gäller om entreprenören skulle befinnas skyldig till<br />

grov vårdslöshet och oaktsamhet. Då gäller istället en<br />

period om tio år som ansvarstid.<br />

Slutligen talar paragraf elva om underrättelseskyldighet.<br />

Här åligger det beställare att utan<br />

dröjsmål till entreprenören inkomma med underrättelse<br />

om fel och/eller brist, samt skada till följd<br />

av fel och/eller brist, upptäcks. Beställaren är här<br />

ersättningsskyldig för den merkostnad som försent<br />

framställd underrättelse orsakat entreprenör.<br />

Det generella svaret är alltså att tidsbegränsning<br />

finns, på hur länge en kund kan klaga på utförd tjänst<br />

och även göra anspråk på eventuellt skadestånd.<br />

Det finns även lättnader i ansvarstider, förutsatt att<br />

man verkligen gjort allt enligt regelboken. Slutligen<br />

finns det även rättigheter till ekonomisk ersättning<br />

om beställarsidan inte agerar raskt nog om något<br />

eventuellt skulle vara bristfälligt.<br />

Avsteg från ABSE går dock att göra i samband med<br />

avtalstecknande. Då är det viktigt att man avtalat<br />

separat om det som avstegen avser.<br />

Ebbe Lindberg<br />

Företagsutvecklare<br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

Företagsutvecklare<br />

EKONOMI<br />

mats-erik.larsson@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 98 50<br />

EBBE LINDBERG<br />

Företagsutvecklare<br />

MEDLEMSANSVARIG, TEKNIK, METOD,<br />

REKRYTERING & FÖRETAGSLEDNING<br />

ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 42<br />

Jag har kört fast med Ichemistry – vad göra?<br />

Många frågor rör kemikalie hanteringssystemet<br />

Ichemistry. Här kommer hjälp till självhjälp!<br />

Som bekant har du som medlem i Skogsentreprenörerna,<br />

eller certifierad via SE Certifiering,<br />

gratis tillgång till kemikaliehanteringssystemet<br />

Ichemistry. Här får du enkelt och smidigt ordning på<br />

dina kemikalier. Samtidigt är säkerhets databladen<br />

alltid uppdaterade.<br />

Så hur kommer man igång? För att skaffa mobilappen,<br />

sök på ichemistry där appar finns. När du<br />

laddat ner den, kontakta Skogsentreprenörerna om<br />

ett kund-id.<br />

Vill du hellre använda datorn? Öppna upp din<br />

webbläsare och gå in på www.secertifiering.se,<br />

klicka på Hjälpmedel, därefter Ichemistry. Fyll i<br />

dina uppgifter, och inom kort får du ett mail med<br />

användar uppgifter och möjligheter att välja ett eget<br />

lösenord. Rekommenderade webbläsare är Microsoft<br />

Edge och Google Chrome.<br />

För att logga in via webben – gå in på<br />

www. skogsentreprenorerna.se, klicka på fliken<br />

Medlemsförmåner, därefter Ichemistry. I nästa steg,<br />

knappa in användarnamnet och lösenordet du fått<br />

via mail. Det är samma uppgifter både till applikationen<br />

i mobilen och datorn. För att logga in via<br />

appen i mobilen: Fyll i ditt kund-id som du fått från<br />

Skogsentreprenörerna. I nästa steg fyll i användarnamn<br />

och lösenord. Har du glömt dem? Klicka på<br />

Glömt lösenord.<br />

Väl inne i programmet lägger du till produkter<br />

i kemikalielistan genom att först klicka på Verktyg,<br />

därefter Inventering, sedan Globala produkter.<br />

Hur gör jag i appen då? Klicka på Produkter, tryck<br />

sedan på symbolen Hantera inventering, längst<br />

upp till höger. Skriv in produkten – till exempel<br />

handelsnamn, produktnummer eller SDB-nummer i<br />

sökrutan. Tryck på Sök globalt.<br />

Vill du sortera produkterna, klicka på rubrikerna<br />

i listan inne i Ichemistry. Det går även att söka bland<br />

kemikalierna man redan lagt upp genom att scanna<br />

QR-koden på produktens förpackning. Det går dock<br />

inte att lägga till nya kemikalier i sin lista genom att<br />

scanna QR-kod.<br />

Om flera på samma företag behöver inloggning<br />

till Ichemistry, går det bra att använda samma login.<br />

Men kom ihåg att loggar någon ur, ja då blir samtliga<br />

utloggade. Upplevs det som ett problem, hör av er<br />

till Skogsentreprenörerna så skapar vi ytterligare<br />

användare till er.<br />

Christer Leijonhufvud,<br />

Företagsutvecklare<br />

CHRISTER LEIJONHUFVUD<br />

Företagsutvecklare<br />

EKONOMI<br />

christer.leijonhufvud@skogsentreprenorerna.se<br />

070 – 233 15 54<br />

SEBASTIAN LINDQVIST<br />

Rådgivare<br />

ARBETSMILJÖ<br />

sebastian.lindqvist@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 44<br />

LARS LARONSSON<br />

TF Verksamhetsansvarig<br />

SE CERTIFIERING<br />

lars.laronsson@secertifiering.se<br />

070 – 821 86 65<br />

28<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


Svensktillverkade<br />

Get a<br />

grip!<br />

Nytt matarhjul för<br />

den tuffaste skogen!<br />

NEXT GENERATION - Efter tester på olika<br />

aggregat lanserar vi nu ett helt nytt matarhjul<br />

med unika egenskaper på skog med<br />

riktigt tjock bark.<br />

Innovativ design<br />

Koniskt<br />

Två års garanti<br />

Bästa pris<br />

Marknadsledande<br />

Kontakta oss för gratis provkörning!<br />

SLANG<br />

Kenneth Tomasson, 070-511 84 94, kenneth.tomasson@finnskogsvalsen.se<br />

Telefon 0560-148 70 • www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen.se<br />

EXPRESS<br />

Vi minimerar kostsamma driftstopp!<br />

• Akut slangservice på plats<br />

• Förebyggande underhåll<br />

• Kvalitetstestade produkter<br />

Ett nummer - i hela Sverige<br />

020-46 46 00<br />

Vad vill du<br />

få ut av din<br />

försäkring?<br />

Svensk Skogsmaskinförsäkring erbjuder en<br />

försäkring som är anpassad till dina behov<br />

som skogsmaskinsägare. Du som har köpt en<br />

Just nu!<br />

Förmånligt prova<br />

på pris!<br />

nytillverkad skogsmaskin har nu<br />

också möjlighet att prova på vår<br />

försäkring i 6 månader till ett<br />

extra förmånligt pris.<br />

Vill du veta mer ring;<br />

AB Svensk Skogsmaskinförsäkring<br />

tel 026-51 52 09<br />

www.svenskskogsmaskinforsakring.se<br />

hydroscand.se<br />

Skogsentreprenörens försäkring


REPORTAGE


REPORTAGE<br />

Många bäckar små<br />

Vilka alternativa vägar finns egentligen när man<br />

är klar som entreprenör? Fråga Lasse Laronsson<br />

i blekingska Lyckeby – han har receptet!<br />

TEXT OCH FOTO FRANS JOHANSSON<br />

Lasse Laronsson trampar över stock och sten med<br />

pärmen i handen. Det är snustorrt i marken,<br />

solen står i zenit och i det tysta förbannar jag min<br />

egen dumhet. Varför glömma vattenflaskan?<br />

Tanken från början var några snabba nyhetsrader<br />

om Lasse som ska vikariera som ansvarig för SE<br />

Certifiering under en period i höst och vinter då ordinarie<br />

Sophia Bergqvist ska vara föräldraledig. För dagen är dock<br />

Lasse Laronsson i Sydveds tjänst där han på konsultbasis<br />

gör naturvårdskontroller – alltså kontrollerar körskador,<br />

naturvärdesträd, kulturlämningar och annat.<br />

Objektet, några hektar i närheten av Hoka utanför<br />

Karlshamn, är inte hundraprocentigt. Kanske kunde ytterligare<br />

någon högstubbe sparats och kantzonen ner mot ån<br />

hade gärna fått vara mer generös. Men i övrigt hittar han<br />

mest bara ett par ställen som borde risats bättre.<br />

Uppdraget för Sydved har han haft i fyra år och sakta<br />

men säkert ökar antalet objekt som är godkända enligt<br />

certifieringsreglerna. Sammanlagt gör Lasse varje år ett<br />

hundratal kontroller i Skåne, Blekinge, Halland och Kalmar<br />

län, ett arbete som sedan återkopplas både till entreprenörerna<br />

och uppdragsgivaren.<br />

– Jobbet med naturvärdeuppföljningar är en del av Sydveds<br />

internrevision, och i uppföljningsprogrammet är jag<br />

med och utvärderar och utvecklar, förklarar Lasse.<br />

Då han 1985 började som entreprenör för Sydved var det<br />

däremot inte så noga:<br />

– Det har verkligen hänt enormt mycket och nuförtiden<br />

tycker jag faktiskt näringen lämnar stor hänsyn. Skulle<br />

den här trakten avverkats på 80-talet hade det inte varit ett<br />

enda träd kvar här.<br />

Samtidigt tycker han det är hög tid att entreprenörerna<br />

börjar sträcka på sig, det pratas helt enkelt för lite om<br />

maskinförarens höga kompetens och ansvar när det<br />

kommer till naturvård och naturhänsyn.<br />

Efter 30 år som entreprenör åt Sydved minns han i<br />

början vilken pest och pina det var när certifieringarna kom<br />

med sina krav. Idag känns allt annorlunda:<br />

– Ju äldre desto klokare och det handlar ju inte bara<br />

om skogen, certifieringen är basen till konkurrens på lika<br />

villkor. Visst, det kommer alltid att finnas marodörer men<br />

utan gemensamma regler blir det ingen ordning alls. Då är<br />

det ju fritt fram för de oseriösa att göra hur de vill.<br />

På sikt tror han på ökat fokus när det kommer till<br />

skogsvårds arbetet. Han tar röjningsarbetet som exempel<br />

där han menar att delar av säsongsarbetskraften inte hängt<br />

med kompetensmässigt när det handlar om naturvård.<br />

ÅR 2018, DÅ HAN SJÄLV VALDE att lägga av som maskinentreprenör<br />

kände han sig helt klar med maskinerna,<br />

däremot inte med friheten som företagare.<br />

Efter dialog med Sydved fick han först frågan om att göra<br />

stubbuppföljningar, vilket senare ledde fram till dagens<br />

naturvårdskontroller och kurser i spårlös avverkning och<br />

metoddagar.<br />

Länge har han också gjort revisioner åt SE Certifiering<br />

och skött Skogsentreprenörernas metodutbildningar i<br />

södra Sverige. Det senare har dessutom spillt över till<br />

motsvarande kurser för Skogsentreprenörernas danska<br />

systerorganisation DM&E.<br />

Själv tycker Lasse att han fått till en bra mix där han får<br />

nytta av all erfarenhet som entreprenör:<br />

– Verkligen! Jag tycker allt är lika roligt och bra<br />

komplement till varandra. I Sverige har det ju gått lite<br />

halvtrögt med metodutbildningarna men i Danmark har de<br />

blivit väldigt uppskattade.<br />

Ett annat ben i Lasse Laronssons spretiga portfölj är<br />

uppdragen för Komatsu Forest. Här sköter han igångsättningen<br />

av nya och begagnade maskiner när det börjar<br />

bli dags för leverans.<br />

31<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

”Man ska inte vara dumdristig<br />

men det man tror på ska man<br />

aldrig vara rädd att pröva.”<br />

– Jag körde själv rött i alla år, så precis som med allt det<br />

andra föll det sig rätt naturligt.<br />

Oftast kommer maskinerna till anläggningarna i<br />

Hässleholm eller Värnamo där Lasse sedan plockar ihop det<br />

sista, justerar, kontrollerar och ställer in datorn.<br />

– Sedan går jag igenom skötsel och saker som<br />

brandskydd ihop med kunden. Beroende på om vi har tid<br />

lägger vi in någon förare i datorn också och börjar titta på<br />

kraninställningar eller intrimning av aggregaten. Annars<br />

tar vi det på plats i skogen.<br />

Lasse Laronsson pratar en lång stund om hockeyn –<br />

och sidospåret som tränare, vilket följt honom en stor del<br />

av livet. Det är samma där, man ska aldrig vara rädd att<br />

utmana sig själv.<br />

– Man ska inte vara dumdristig men det man tror på ska<br />

man aldrig vara rädd att pröva.<br />

Som nu med SE Certifiering …<br />

– Planen var egentligen att minska ner på internrevisionerna<br />

men så kom frågan om jag ville vikariera för<br />

Sophia Bergqvist som ansvarig för SE Cert, och det gick<br />

ju inte att säga nej till. Nu kör jag en 4 500 mil om året, så<br />

det ska faktiskt bli lite skönt med mer jobb som kan göras<br />

hemifrån.<br />

Du som entreprenör och medlem har följt<br />

Skogsentreprenörerna under många år.<br />

Hur mår organisationen <strong>2022</strong>?<br />

– Jag tror faktiskt Skogsentreprenörerna börjar må riktigt<br />

bra. Ta en sådan knäckfråga som bränsleklausulen. Att<br />

Skogsentreprenörerna utses till att hantera en gemensam<br />

klausul åt hela näringen tycker jag säger allt – vi har ett<br />

stort förtroende i övriga Skogssverige!<br />

32<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


SPELAR INGEN ROLL VILKET TYP AV ARBETE<br />

VILKEN TYP AV TERRÄNG ELLER VILKEN ÅRSTID DET ÄR<br />

SÅ HAR VI SVÄRD SOM KLARAR AV ALLA MÖJLIGA<br />

UPPGIFTER<br />

order@iggesundforest.se<br />

www.iggesundforest.se


NYHETER<br />

ÅRSSTÄMMA <strong>2022</strong><br />

11–12 NOVEMBER<br />

Gör som Tina Thörner!<br />

Kom till Skogsentreprenörernas årsstämma på Arlanda XPO<br />

Efter ett hektiskt år är det snart dags<br />

för Skogsentreprenörernas medlemmar<br />

att samlas för årets viktigaste<br />

möte – årsstämmohelgen. I år på<br />

Arlanda XPO mellan Stockholm och Uppsala<br />

– nära oavsett var i landet man befinner sig!<br />

– Vi har två mycket speciella år i<br />

ryggen, men nu kan vi äntligen träffas i<br />

stor skala. Många har faktiskt redan anmält<br />

sig, det här kommer bli riktigt bra!<br />

Det säger en peppad Anders Öhman, vice<br />

ordförande i Skogsentreprenörerna – tillika<br />

stämmo ansvarig.<br />

Tillsammans med mässproffset Anna<br />

Verdin, som under många år skött det<br />

praktiska, har han aktivt jobbat fram ett<br />

inspirerande program, noga avvägt med en<br />

precis lagom dos nytta och nöje. Bland annat<br />

rivstartar man helgen med en inspirerande<br />

föreläsning med före detta kartläsaresset<br />

Tina Thörner.<br />

– Själv slår jag gärna ett extra slag för<br />

själva årsmötet. Den demokratiska processen<br />

är basen i en branschorganisation som<br />

vilar på föreningsgrunder, och stämman är<br />

den viktigaste arenan som vi har för våra<br />

gemensamma frågor, fortsätter Anders Öhman.<br />

SKOGSENTREPRENÖRERNAS stämma kickar<br />

igång med en mässa där leverantörer och<br />

samarbets partners från branschen samlas<br />

precis som tidigare år.<br />

– Bokningsläget ser bra ut inför mässan<br />

och det märks verkligen att det inte bara<br />

är medlemmar som är sugna på att komma<br />

ut och träffa folk igen, säger Anna Verdin,<br />

som i vanlig ordning också lovar ett bra<br />

medföljande program för de som tar med sig<br />

familjen.<br />

Lördagen blir medlemsdagen med<br />

årsstämma men innehåller också paneldebatt<br />

och seminarier. Det bjuds även på intressanta<br />

diskussioner och föredrag inom näringen och<br />

branschaktuella ämnen.<br />

Varmt välkommen till Skogsentreprenörernas<br />

årsstämmohelg<br />

den 11–12 november! Du bokar enklast<br />

via www. skogsentreprenorerna.se.<br />

34<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


MAXIMUM POWER IN FOREST<br />

MAXIMUM POWER IN FOREST<br />

WHERE THE<br />

WHERE<br />

ROAD ENDS,<br />

THE<br />

ROAD TRACKS ENDS,<br />

TRACKS TAKE OVER<br />

TAKE OVER<br />

Lintexon OÜ<br />

Nicklas Bergström<br />

072-722 90 22, nicklas.bergstrom@me.com<br />

www.lintexon.com<br />

DRIVER DU SKOGSBRUK ELLER LANTBRUK?<br />

Vi hämtar och köper motordelar, boggielådor och annat metallskrot<br />

Har du uttjänta band, trasiga motordelar, hydraulikcylindrar eller batterier som behöver tas<br />

om hand? Inga problem. Det löser vi. Tveka heller inte att kontakta oss för hjälp med större<br />

maskindelar, såsom axlar, boggielådor och krandelar. Vi är din kompletta återvinnare helt<br />

enkelt - från Kiruna i norr till Vetlanda i söder.<br />

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information:<br />

020-566 566 · info.sverige@kuusakoski.com · www.kuusakoski.com


SKOGSMASKINSINDEX<br />

Timkostnaden upp nästan 200 kronor på ett år<br />

Skördare och skotare, inklusive diesel.<br />

AKTUELLT<br />

Från juni ifjol till samma månad i år har<br />

kostnaderna stigit till nya rekordnivåer. På ett år<br />

har den sammanvägda serien för skördare<br />

exklusive diesel och lön ökat med 8,8 procent.<br />

Motsvarande för skotare är 9,5 procent.<br />

Tittar vi på serierna skördare respektive<br />

skotare inklusive diesel är ökningen för skördare<br />

26,3 procent och för skotare hela 32,3 procent.<br />

Ett räkneexempel: Vi utgår från att timpengen<br />

på en skotare för ett år sedan var 900 kronor<br />

i timmen. Sedan dess har lönen på cirka<br />

320 kronor stigit med 2,7 procent = 8,64 kronor.<br />

Övriga kostnader, inklusive diesel, Denna del<br />

motsvarade för ett år sedan 580 kronor. Här är<br />

ökningen 32,3 procent = 187,34 kronor.<br />

Summa, detta ger en total kostnadsökning<br />

på 195,98 per timme. Den nya timpengen bör<br />

således vara 1 095,98 kronor för att hålla jämna<br />

steg med kostnadsökningarna.<br />

PS. Juli månads data redovisas tillsammans med<br />

augustisiffrorna som presenteras i september.<br />

Skördare och skotare, exklusive diesel.<br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

FÖRETAGSUTVECKLARE<br />

LÄS MER OM INDEX, KLAUSULER<br />

OCH ÖVRIGA KOSTNADER!<br />

Du hittar våra guider på www.skogentreprenorerna.se<br />

NYA SKOGSMASKINSINDEX<br />

– BÅDE SMIDIGARE OCH ENKLARE!<br />

Skogsmaskinsindex nås nu via en egen<br />

hemsida – vilket garanterar att serierna alltid<br />

är uppdaterade. Samtidigt blir det lätt att<br />

nå uppgifterna oavsett om man använder<br />

telefon, dator eller läsplatta.<br />

Du vet väl att du enkelt kan få kontroll på svängningarna kring många<br />

av dina fasta kostnader. Vill du minska riskerna i ditt företagande?<br />

Prenumerera på nya förbättrade Skogsmaskinsindex du också.<br />

BESTÄLL DIN PRENUMERATION PÅ WWW.SKOGSENTREPRENORERNA.SE<br />

Skogsmaskinsindex görs av Statistiska centralbyrån och säljs enbart via Skogsentreprenörerna.<br />

36<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


MAXIMERA ERA DÄCKS LIV<br />

Kedjor och band<br />

för krävande<br />

förhållanden!<br />

TYRES•RIMS•ACCESSORIES<br />

info@otrane.se . 0730-87 90 90 . www.otrane.se<br />

Viktigt!<br />

Behandla även vid avverkning<br />

av granbarkborreskadad skog.


För företagare med hjärtat<br />

i skogen. Ju fler vi är, desto<br />

starkare kan vi driva våra<br />

gemensamma frågor!<br />

Som medlem i Skogsentreprenörerna<br />

får du branschgemenskap, rådgivning,<br />

påverkan, verktyg, omvärldsbevakning<br />

och mycket mer.<br />

Skogsentreprenörerna är en medlemsägd<br />

förening och branschorganisation<br />

som samlar småföretagare som arbetar<br />

i och för den svenska skogen.<br />

Välkommen du också!<br />

FÖRETAGANDE<br />

> BRANSCHGEMENSKAP<br />

Genom opinionsbildning och lobbyarbete<br />

driver vi tillsammans våra frågor. Och ju fler<br />

vi är, desto starkare.<br />

> NÄTVERK<br />

Utbyt erfarenhet och kunskap med andra<br />

entreprenörer. Tack vare våra sektioner<br />

finns Skogsentreprenörerna representerade<br />

över hela landet. Välkommen till våra möten<br />

du också!<br />

> RÅDGIVNING<br />

Få hjälp med allt från avtal och ekonomi,<br />

till juridik, ledarskap och teknik.<br />

Skogsentreprenörernas företagsutvecklare<br />

finns för dig och är specialister på just dina<br />

frågor. Du som medlem får två timmars<br />

kostnadsfri rådgivning per år.<br />

> KURSER<br />

Skräddarsydda kurser för att utveckla ditt<br />

företagande. Oavsett om det handlar om<br />

bättre produktivitet, ekonomi och juridik,<br />

personal, eller de vanliga PEFC-kurserna.<br />

MEDLEM<br />

Därför ska du vara medlem<br />

i Skogsentreprenörerna<br />

> VERKTYGSLÅDAN<br />

Maskinkalkylprogram, skogsmaskinsindex,<br />

avtalsmallar och andra handfasta verktyg.<br />

Vi finns för dig och har det du behöver.<br />

OPINION<br />

> BÄTTRE VILLKOR<br />

Skogsentreprenörerna företräder dig i frågor<br />

och sammanhang som är viktiga för din<br />

verksamhet. Vi gör din röst hörd.<br />

> VI SYNLIGGÖR VÅRA FRÅGOR<br />

Genom opinionsbildning och lobbyarbete<br />

på olika nivåer driver Skogsentreprenörerna<br />

våra frågor. Vi arbetar för en sund och<br />

lönsam utveckling för våra medlemmar.<br />

OMVÄRLDEN<br />

> SKOGSENTREPRENÖREN<br />

Med Skogsentreprenörernas egen tidning<br />

håller du dig uppdaterad. Reportage och<br />

nyheter. Ingår i ditt medlemskap!<br />

> RABATTER<br />

Förmånliga rabatter. Med många medlemmar<br />

kan vi förhandla ner priserna och få bra<br />

rabatter på en rad produkter, exempelvis<br />

utrustning, försäkringar och bränsle.<br />

Rabatt på vår egen<br />

SE-Certifiering – bara<br />

för dig som medlem!<br />

PETER LUNDQUIST<br />

Peter Lundquist Skogsentreprenad AB<br />

DÄRFÖR ÄR JAG MEDLEM<br />

”Skogsentreprenörerna<br />

är plattformen<br />

till allt jag<br />

behöver. För mig<br />

som företagare<br />

är det a och o att<br />

vara påläst.<br />

Kunskap är<br />

makt!”<br />

Tveka inte att höra av dig till oss!<br />

Två timmar rådgivning<br />

från företagsutvecklare ingår<br />

i medlemsskapet varje år.<br />

VI FINNS<br />

FÖR DIG!<br />

EBBE LINDBERG<br />

Företagsutvecklare: Rekrytering,<br />

teknik & metod, personal &<br />

företagsledning, medlemsansvarig<br />

ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 42<br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

Företagsutvecklare: Ekonomi<br />

mats-erik.larsson@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 98 50<br />

CHRISTER LEIJONHUFVUD<br />

Företagsutvecklare: Ekonomi<br />

christer.leijonhufvud@skogsentreprenorerna.se<br />

070 – 233 15 54<br />

LASSE LARONSSON<br />

TF Verksamhetsansvarig: SE Certifiering<br />

lars.laronsson@secertifiering.se<br />

070 – 821 86 65<br />

SEBASTIAN LINDQVIST<br />

Rådgivare: Arbetsmiljö<br />

sebastian.lindqvist@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 44<br />

GEORGIA METAXAS<br />

Huvudkontoret: Administration & Ekonomi<br />

georgia.metaxas@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 41<br />

SOPHIA BERGKVIST (föräldraledig)<br />

Verksamhetsansvarig: SE Certifiering<br />

sophia.bergkvist@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 49<br />

!<br />

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!<br />

RÅDGIVNING • OPINION • VERKTYG<br />

KURSER • NÄTVERK • RABATTER<br />

Mitt namn .................................................................<br />

Mitt företag ...............................................................<br />

www.skogsentreprenorerna.se<br />

Postadress ...................................................................<br />

Mailadress ...................................................................<br />

Scanna QR-koden<br />

och ansök direkt<br />

via vår hemsida<br />

Adress ........................................................................<br />

Telefon .........................................................................<br />

Skicka in talongen till: Skogsentreprenörerna, Box 556 80, 102 15 Stockholm, eller maila dessa uppgifter till se@skogsentreprenorerna.se<br />

38<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


Gripar<br />

Allt för skogsentreprenören<br />

Vi har alltid<br />

gripar på lager!<br />

Maskinsvärd & kedjor<br />

Det är brist på maskinsvärd<br />

och kedjor just nu.<br />

Men Samsons har väldigt<br />

mycket på lager!<br />

Kedjeslipning!<br />

Vi levererar slipade<br />

skogsmaskinkedjor<br />

samt renoverade svärd<br />

i södra Norrland samt<br />

mellansverige!<br />

Alla priser är exkl. moms<br />

AdBlue • Bandlås • Boggieband • Broddar • Däck • Filter • Färgmunstycken • Glykol • Gripar • Kedjefångare<br />

Kedjor • Markberedningständer • Matarhjul • Märkfärg • Oljor • Rotatorer • Slirskydd • Smörjfett • Stolar • Svärd<br />

0278-450 22 • www.samsons.se<br />

info@samsons.se<br />

HYPRO 755 HB<br />

Processorn som ger fler skogsbrukare möjligheten att äga<br />

och använda en stark och konkurrenskraftig avverkningsmaskin!<br />

Komplett utrustad med eget variabelt lastkännande hydraulsystem<br />

och har även vidvinkelaxel för kraftuttagsdrift.<br />

HYPRO 450 XL<br />

En smidig, stark, enkel och lättmanövrerad traktorprocessor<br />

– omtyckt och populär allroundmaskin som fungerar lika<br />

suveränt i klenare slutavverkning som i förstagallring. Har<br />

både Hög- och Lågfart (med upp till 5 m/s)!<br />

HYPRO – Marknadsledande Traktorprocessorer, Fällgripar och Skotarvagnar<br />

Tel. 0479 220 59 • www.hypro.se


NYHETER<br />

Han vann Skol-SM <strong>2022</strong><br />

Rasmus Kvarnebrink från Jälla yrkesgymnasium vann Skol-SM i skotarkörning – där landets<br />

skickligaste skolelever gjorde upp om vem som är vassast på att köra skotare!<br />

– Underbart, men jag hade det lite på känn, säger han i en kommentar.<br />

TEXT FRANS JOHANSSON FOTO EBBE LINDBEERG<br />

Under våren har det skett regionala<br />

kvaltävlingar i Svenljunga, Vännäs<br />

och Jälla, vilket landade i totalt<br />

nio finalister, som möttes vid finaltävlingen<br />

i samband med Nifsarpsdagen på<br />

Nifsarpsskolan i Eksjö. I år var också första<br />

året som en tjej var med i finalen, nämligen<br />

Anna Berglund från Tärnsjö.<br />

– Alla tävlande var otroligt skickliga!<br />

Tiderna var helt i klass med de mer<br />

erfarna förarna som brukar göra upp i SM<br />

i skotarkörning på Skogselmia, konstaterar<br />

Ebbe Lindberg – tävlingsansvarig på<br />

arrangerande Skogsentreprenörerna.<br />

Vid tävlingen kör de tävlande en<br />

80–100 meter lång bana. Längs sträckan ska<br />

de sedan lasta stockar som är utlagda enligt<br />

vissa regler, och framme vid mållinjen ska<br />

fem träkubbar staplas till ett torn med hjälp<br />

av gripen. Stapeln måste stå upp åtminstone<br />

fram tills dess att gripen parkerats på lasset,<br />

och då är också heatet över.<br />

– Rasmus Kvarnebrinks segertid blev<br />

5.32.75 och det är i toppklass, fortsätter<br />

Ebbe Lindberg.<br />

HAN VILL OCKSÅ passa på att berömma<br />

funktionärerna från Nifsarpsskolan:<br />

– De gjorde en fantastisk insats och skötte<br />

allt med den ära.<br />

För Skogsentreprenörerna som branschorganisation<br />

är Skol-SM i skotarkörning en<br />

viktig väg till att entusiasmera och locka en<br />

ny generation till branschen.<br />

PÅ PRISPALLEN:<br />

1. RASMUS KVARNEBRINK, JÄLLA YRKESGYMNASIUM<br />

2. HAMPUS LUNDQVIST, NATURBRUKSGYMNASIET I BURTÄSK<br />

3. EMIL LINDROOS, JÄLLA YRKESGYMNASIUM<br />

40<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


BRÄNSLE & SMÖRJMEDEL<br />

OKQ8<br />

Upp till en krona i rabatt per liter diesel.<br />

Rabatter på drivmedel och tillbehör för<br />

kortkunder och bulkleveranser.<br />

PREEM<br />

Rabatt på drivmedel och tillbehör,<br />

upp till 65 öre per liter diesel.<br />

AGA GAS AB<br />

Gas och gasutrustning. Upp till 32 procent!<br />

AIR LIQUIDE<br />

Gas och gasutrustning. Upp till 26 procents<br />

rabatt på gas!<br />

FÖRSÄKRINGAR<br />

TRYGG-HANSA<br />

Branschanpassad maskinförsäkring,<br />

gruppförsäkring och sjukvårdsförsäkring.<br />

FORDON<br />

MITSUBISHI<br />

Rabatt på person- och transportbilar<br />

STÖLDSKYDD & SÄKERHET<br />

EUROSAFE<br />

15–20 procent i rabatt på stöldskydd<br />

och annan säkerhetsutrustning. Just<br />

nu hela 40 procent på DNA-märkning!<br />

BOENDE<br />

BEST WESTERN HOTELS & RESORTS<br />

15 procent rabatt på övernattningar.<br />

Gäller Flex Rate-pris, i Norden och Baltikum.<br />

NORDIC CHOICE HOTELS<br />

12 procents rabatt på alla hotell inom kedjan<br />

Nordic Choice i Norden och Baltikum.<br />

KONTOR<br />

TELLIQ<br />

Elektronisk körjournal för 149:- ex. moms i<br />

månaden, inklusive tjänsten Säker hemkomst.<br />

OFFICE DEPOT<br />

Upp till 33 procent på kontorsmateriel och<br />

datortillbehör.<br />

VERKTYG, MASKINER & KLÄDER<br />

SWEDOL<br />

15 procent i rabatt på Swedols sortiment och<br />

25 procent på Björnkläder, Gesto och Award.<br />

GROLLS<br />

15 procents rabatt på Grolls sortiment<br />

av yrkeskläder.<br />

GERM<br />

Medlemspris på ADR-klassade bränsletankar<br />

i alla storlekar.<br />

ÖVRIGT<br />

NEXTORY<br />

Läs ljudböcker gratis i 30 dagar.<br />

SPECSAVERS<br />

Glasögon och skyddsglasögon.<br />

Från 590:- ex. moms.<br />

Upptäck våra fina medlemsrabatter – det kan löna sig!<br />

FX FXT FXS<br />

FÖR GREPP OCH SLITSTYRKA HAR<br />

TL95 BLIVIT EN BRANSCHSTANDARD.<br />

FÖR EXTRA KRÄVANDE BEHOV<br />

FINNS FX, FXT OCH FXS.<br />

MAXIMALT GREPP<br />

OCH BÄRIGHET<br />

CLARK TXL OCH ATF GER MINIMAL<br />

SPÅRBILDNING OCH MARKPACKNING.<br />

SKRÄDDARSY BANDETS BREDD<br />

EFTER DINA BEHOV OCH ÖNSKEMÅL.<br />

Ägare till Clark Tracks är Nordic Traction, Gunnebo.<br />

www.clarktracks.se


ÅRSRINGAR<br />

FOTO DIGITALT MUSEUM<br />

”Ha du bärke nan stock idag då?”<br />

Nostalgi. Tillbaka till 80-talet. Alltså 1880. Under epoken då virket flottades<br />

till industrierna barkades stockarna – vilket gjordes av huggaren direkt efter<br />

kvistningen. Detta för att virket skulle hinna torka något före flottningen och<br />

inte bli till sjunktimmer. På den tiden tummades stockarna, de mättes in<br />

före transporten, och med det var förstås köparen väldigt angelägen om att<br />

slutdestinationen skulle nås.<br />

Vad som gällde fanns noggrant formulerat i flottningsföreningarnas<br />

föreskrifter. Här beskrevs om timret skulle rundbarkas. Eller, räckte det kanske<br />

med fläck- eller randbarkning? När det var kallt och barken bara lossnade i små<br />

bitar, sa man att det var sprättbark. Vid plusgrader hyvlades barken av i stora<br />

sjok. Såna dagar kunde hälsningsfrasen vara ”idag äré långbarken.”<br />

Fram till cirka 1880 användes yxor för alla moment, från fällning till barkning<br />

– och en fullt utrustad huggare hade både huggyxa, kvistyxa och barkyxa. Vid<br />

tiden introducerades dock ett par revolutionerande nymodigheter.<br />

Stocksågen och barkspaden.<br />

Stocksågen underlättade fällningen och kapningen, och gav dessutom raka<br />

snitt utan virkesförluster. Barkspaden effektiviserade i sin tur barkningen.<br />

Barkspaden användes sedan under nästan hela flottningsepoken, och det var<br />

först de sista decennierna som flottningsavläggen fick mobila barkmaskiner.<br />

TEXT LARS BLIXT<br />

Aldri nänsen trodd nan människ´ de skull komma na vassar´.<br />

Sju år va n´ Sigfrid då han hadd fähllt hele dan åt pappa sin.<br />

Men då han komme himm på kvällssia fråge Viklund:<br />

”Ha du bärke nan stock idag då?”<br />

”Jaa, sa n´ Sigfrid”– som va sju år– ”Jäg ha bärke åtta.”<br />

”Mään” la n´tell, ”jäg hadd ju bärkspadan.”<br />

På Junselemål av Nils-Erik ”Nicke” Sjödin, ur boken Åslappe<br />

42<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2022</strong>


ROTTNE H8 E<br />

NY GENERATION FÖR<br />

BESTÅNDSGÅENDE GALLRING<br />

Rottne H8 E är en kompakt och smidig skördare med unika egenskaper som exakt spårning, pendelarmar<br />

på hjulen och steglös transmission. Rottne H8 E är en markant uppgradering av den populära föregångaren<br />

Rottne H8 D . Den smidiga skördaren har uppdaterats på flera punkter och utrustas med den nya och starkare<br />

kranen, RK75, samt har kranspetsstyrning som tillval.<br />

Rottne H8 E är mycket lättkörd med minimalt utrymmesbehov, vilket ger goda förutsättningar för<br />

en skonsam gallring och ett skadefritt bestånd – och dessutom hög produktivitet. Eftersom<br />

Rottne H8 E arbetar inne i beståndet blir det enklare för föraren att besluta vilka träd som<br />

ska gallras bort då det aldrig är mer än 6–7 meter till träden.<br />

VÅRA SERVICEVÄNLIGA SKOTARE OCH SKÖRDARE MED FANTASTISK FÖRARKOMFORT UPPFYLLER<br />

ALLA BEHOV FRÅN KLEN GALLRING TILL TUFF SLUTAVVERKNING. VI ERBJUDER SVENSKTILLVERKADE<br />

PRODUKTER AV HÖGSTA KVALITET MED DEN SENASTE TEKNIKEN, ETT VÄL UTBYGGT SERVICENÄT<br />

SAMT ETT KOMPETENT OCH TREVLIGT BEMÖTANDE.<br />

ROTTNE.COM


Applåder för Malwa 980<br />

Vi visste att vi hade något stort på gång, men mottagandet<br />

980 fick på Elmia överträffar allt. Tack alla som tyckte och<br />

tänkte, provade och satt i, gillade och applåderade.<br />

Nu rustar vi för att ha kapacitet att kunna leverera både<br />

560 och 980 under första halvåret nästa år.<br />

Så känn dig mycket välkommen att boka in demo och<br />

visning av en eller båda maskinerna på din hemmaplan<br />

eller hos oss.<br />

Ring Martin Sander 0703-51 41 76, Erik Östergren<br />

0706-67 72 42 eller Jocke Karlsson 0702-20 66 63<br />

och bestäm tid.<br />

Fotografera av QR-koden med din mobiltelefon, så får du bilder och text om 980.<br />

Vill du hellre ha en tryckt broschyr? Ring i så fall 0320-79 44 50, så skickar vi den till dig.<br />

Nu väntar en ny tid i skogen<br />

Malwa Forest AB Fältspatsvägen 1, 511 91 Skene | 0320-79 44 50<br />

info@malwa.se | www.malwa.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!