07.06.2023 Views

whitepaper_sverige_one2feed_juni2022_k1_2_

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6 tips<br />

till ett bättre liv<br />

på gården<br />

Automatisk utfodring


6 tips till ett bättre liv på gården<br />

De flesta bönder har många uppgifter som ska<br />

lösas varje dag. Men alla vill ha ett bättre liv på<br />

gården.<br />

Här är den stora nyheten! Men nya automatiserade<br />

processer på gården rör vi oss i<br />

riktningen att gården “kan passa sig själv”.<br />

Det ger frihet till jobb och familj. Samtidigt<br />

finns pengar att spara på löner och annat om<br />

man väljer rätt lösning.<br />

Hanteringen av grovfoder är en av uppgifterna<br />

på gården som kräver mycket arbetstid.<br />

I den här e-boken fokuserar vi därför på hur<br />

Automatutfodring kan minska den fysiska<br />

hanteringen av grovfoder och frigöra tid för<br />

andra uppgifter.<br />

En investering i Automatutfodring kräver<br />

grundligt förarbete.<br />

Därför får du här 6 tips som ger dig en<br />

överblick och förhandskunskap innan du börjar<br />

investera i “ett bättre liv på gården”.<br />

Trevlig läsning!<br />

Innehåll:<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

Välj lösning efter behov sidan 3<br />

Vid byte av befintlig anläggning sidan 5<br />

Undvik dyra servicekostnader sidan 7<br />

Undvik driftstopp sidan 9<br />

Tilläggsprodukter sidan 11<br />

Välj automatiskt sidan 13<br />

Jesper Scriver<br />

Sales and Support<br />

js@<strong>one2feed</strong>.dk<br />

Tel. +45 6144 2777<br />

Hans Scriver<br />

CEO<br />

hs@<strong>one2feed</strong>.dk<br />

Tel. +45 2023 7688<br />

6 tips till ett bättre liv på gården 2


01<br />

Välj lösning<br />

efter behov<br />

6 tips till ett bättre liv på gården 3


Välj lösning efter behov<br />

Innan investering i ett nytt utfodringssystem<br />

bör man tänka igenom sina<br />

framtidsplaner. Hur ser behovet ut om<br />

5 till 10 år? Vilka förändringar kommer<br />

att ske?<br />

Vi ger här några tips om hur man väljer<br />

rätt lösning utefter behov.<br />

1: Gör en kravlista<br />

Före investering i automatutfodring (t.ex.<br />

utfodringsrobot, avlastningsbord och Cutter)<br />

bör man avsätta tid till att skapa en kravlista.<br />

Använd den tid du behöver så har du en<br />

bra utgångspunkt att inleda en kvalificerad<br />

dialog och få rätt erbjudanden från flera<br />

tillverkare.<br />

3: Hellre lite för stor kapacitet<br />

Speciellt vid köp av avlastningsbord<br />

rekommenderar vi alltid att du köper en<br />

lösning som säkerställer att kapaciteten<br />

även i framtiden är tillräckligt stor. Därför är<br />

det ofta lämpligt att investera i en lite större<br />

kapacitet än vad du behöver idag.<br />

4: Be om en genomarbetad 3D-ritning<br />

Få tillverkaren att skapa en 3D-ritning och<br />

en skiss på lösningen så att du enklare kan<br />

ta ställning till erbjudandet. Det kräver att du<br />

tar bilder och mått på platsen. Kontrollera om<br />

det är en förutsättningslös del av tillverkarens<br />

offert.<br />

2: Tänk på framtiden<br />

Investera gärna i maskiner som kan kopplas i<br />

hop med andra märken. Därigenom säkrar du<br />

dig för framtiden.<br />

Om du till exempel vill ha ett nytt avlastningsbord<br />

från en annan tillverkare kan det<br />

enkelt ersättas utan att det blir för komplicerat<br />

och dyrt.<br />

Tänk på att rikta in dig på framtida<br />

behov med ett nytt styrsystem.<br />

T.ex. vilka funktioner och fått det finns<br />

behov av.<br />

6 tips till ett bättre liv på gården<br />

4


02<br />

Utbyte av befintlig<br />

anläggning<br />

6 tips till ett bättre liv på gården<br />

5


Vid byte av befintlig anläggning<br />

Att byta ett utfodringssystem kan vara<br />

ett planerat beslut om man önskar<br />

en mer effektiv och driftsekonomisk<br />

anläggning. Det kan likväl vara ett beslut<br />

som tagits på grund av ett plötsligt<br />

avbrott som kräver en stor investering<br />

för att kunna lösas.<br />

Här följer några tips för hur man ser över<br />

möjligheterna om man ska byta ut en<br />

befintlig anläggning.<br />

1: Vad finns på marknaden idag?<br />

Gå ut på nätet och ta en snabb titt på vilka<br />

utfodringssystemer som finns på marknaden<br />

idag. Vad har den tekniska utvecklingen<br />

gett för nya möjligheter när det kommer<br />

till att förbättra gårdens driftsekonomi och<br />

driftsäkerhet? Vad kostar en ny anläggning<br />

och hur kan den eventuellt finansieras?<br />

2: Vad har jag användning för?<br />

Gör er egen ”kravspecifikation” med de<br />

parametrar som är viktiga för driften<br />

på gården. Ge varje parameter poäng i<br />

förhållande till dess betydelse. Värdera<br />

utifrån detta vilken parameter en ny<br />

foderanläggning ska ha höga poäng på.<br />

Involvera eventuellt familjen då beslutet kan<br />

ha betydelse för livet på gården.<br />

3: Välj tre leverantörer.<br />

Utifrån kravspecifikationen är det nu möjligt<br />

att välja ut exempelvis tre leverantörer<br />

som vid en snabb anblick ser ut att uppfylla<br />

de viktigaste kraven. Be var och en av de<br />

tre leverantörerna om ett 30-minuters<br />

onlinemöte där du får en genomgång<br />

av lösningen. På ett onlinemöte får man<br />

en snabb översikt över lösningen och<br />

människorna bakom den. Bjud därefter in<br />

en eller två av leverantörerna till en fysisk<br />

genomgång av ladugården/stallet och dina<br />

behov så att du kan få en presentation med<br />

en offert.<br />

4: Tänk framåt och bakåt!<br />

Kom ihåg att kontrollera vilka möjligheter<br />

som finns i den programvara som<br />

styr foderanläggningen. En bra<br />

programvarulösning kan programmeras<br />

för att styra maskiner som du framöver<br />

överväger att integrera i ladugården/stallet.<br />

Samtidigt kan en bra programvarulösning<br />

även ställas in för att styra de befintliga<br />

maskinerna som inte ska bytas ut.<br />

Gör er egen ”kravspecifikation”<br />

med de parametrar<br />

som är viktiga för driften<br />

på gården.<br />

6 tips till ett bättre liv på gården 6


03<br />

Undvik dyra<br />

servicekostnader<br />

6 tips till ett bättre liv på gården 7


Undvik dyra servicekostnader<br />

Inköpspriset på ett system är naturligtvis<br />

avgörande men det är också viktigt att ta<br />

med servicekostnaderna i utvärderingen.<br />

Här har vi samlat några tips på hur du<br />

tar med eventuella framtida servicekostnader<br />

i beräkningarna när du ska fatta<br />

ett beslut.<br />

1: Skaffa referenser<br />

Be tillverkaren om namn och telefonnummer<br />

till ett par bönder som har erfarenhet av det<br />

system du funderar på att köpa. Prata med<br />

dem om vilka servicekostnader de haft efter<br />

installationen.<br />

2: Få priser på slitdelar<br />

Tillsammans med ett erbjudande på Automatisering<br />

av utfodring bör man be tillverkaren<br />

om erbjudande på de slitdelar som oftast<br />

behöver bytas.<br />

4: Vad kan du göra själv?<br />

Det finns fördelar att utföra en del av<br />

servicearbetet själv. Man blir bättre bekant<br />

med sitt utfodringssystem. Man spar<br />

servicekostnader för en servicetekniker.<br />

Och man kan ofta komma igång snabbare<br />

vid driftstopp. Välj därför en leverantör som<br />

tillhandahåller ett serviceschema och en<br />

vägledning hur man själv utför de enklaste<br />

serviceuppgifterna.<br />

5: Välj dygnet runt-support<br />

Om man själv kan utföra visst servicearbete<br />

kan det vara värt att välja ett foderhanteringssystem<br />

som ger dygnet runt-support<br />

direkt från tillverkaren. En driftstörning eller<br />

ett driftstopp kan lika gärna inträffa på<br />

kvällen eller under helgen.<br />

3: Fundera på ett serviceavtal<br />

Vissa tillverkare erbjuder att teckna serviceavtal.<br />

Det är en väldigt bra idé om man vill ha<br />

en överblick från start och undvika oväntade<br />

servicekostnader. Be att få med serviceavtalet<br />

i offerten från tillverkaren om du vill<br />

ha det.<br />

Prata med ett par bönder som har handlat hos<br />

aktuell tillverkare och ta reda på vilka servicekostnader<br />

de har på anläggningen.<br />

6 tips till ett bättre liv på gården 8


04 03<br />

Undvik driftstopp<br />

driftstopp<br />

6 tips till ett bättre liv på gården 9


Undvik driftstopp<br />

Driftstopp och driftstörningar kan vara<br />

av olika karaktär. Vissa kan man enkelt<br />

lösa själv. Andra begär hjälp från tillverkaren<br />

eller en tekniker. Driftstopp tar<br />

tid och kostar pengar om man inte har<br />

ett serviceavtal som täcker uppgiften.<br />

Därför är driftsäkerheten en avgörande<br />

parameter när du köper nytt utfodringssystem.<br />

Här är några tips på hur du bäst<br />

säkrar dig mot driftstopp.<br />

1: Fråga en referens<br />

Här kan du även använda referenserna från<br />

tillverkaren för att undersöka omfattningen<br />

och arten av de driftsproblem som kan<br />

uppstå på det foderhanteringssystem du<br />

funderar på att köpa.. Fråga eventuellt<br />

samtidigt om hur driftsekonomin och<br />

kapitalavkastningen varit för systemet.<br />

2: Vad gör jag vid driftstopp?<br />

Vid driftstopp och driftstörningar är det<br />

viktigt att vara förberedd. Skapa en lista över<br />

de situationer där ett larm blir en utmaning<br />

och fråga om det. Få alltid en överblick över<br />

eventuella driftstopp och få en förväntningsuppskattning<br />

från din leverantör på<br />

hur driftstopp hanteras.<br />

3: Skaffa en larmlista och vägledning<br />

Det är viktigt att det finns en larmlista med<br />

beskrivning av de olika larmen samt vägledning<br />

om hur det enskilda problemet kan<br />

lösas. En enskild larmkod som kan slås upp är<br />

en enkel och bra lösning. Med instruktionerna<br />

i handen kan du i många fall lösa problemet<br />

själv utan att ringa en servicetekniker,<br />

elektriker eller maskinleverantören.<br />

Fråga tillverkarens referenser<br />

om anläggningens driftsäkerhet.<br />

Kan man till exempel hitta och<br />

lösa det enskilda problemet själv<br />

– utan att tillkalla en dyr servicetekniker?<br />

6 tips till ett bättre liv på gården 10


05<br />

Tilläggsprodukter<br />

6 tips till ett bättre liv på gården 11


Tilläggsprodukter<br />

Det finns många utfodringsmetoder.<br />

Välj den som passar din och dina<br />

medarbetares vardag. Och välj därefter<br />

om du vill investera i ny utrustning på en<br />

och samma gång eller över tid.<br />

Om du väljer metoden över tid är det<br />

några faktorer som ska tänkas igenom så<br />

att du inte får problem i framtiden.<br />

1: 1 – 2 – 3 – klart<br />

När du skapat en behovslista och har jämfört<br />

den med din ekonomi vet du om du ska köpa<br />

allt på en gång eller om det skulle vara mer<br />

lönsamt att dela upp utgifterna. Genom att<br />

dela upp inköpen över tid säkerställer du<br />

en omvandling av systemet som gör att du<br />

därefter kan ta nya och bättre beslut för ditt<br />

företag utifrån en bra grund.<br />

2: Använt<br />

Använt utrustning kan vara vägen framåt när<br />

det är dags att köpa in ny foderutrustning.<br />

Vid installation av ett automatiskt<br />

fodersystem kan det finnas mycket pengar<br />

att spara genom att titta på exempelvis<br />

använda magasin och stationära blandare för<br />

grovfoder. Många leverantörer har använda<br />

maskiner tillgängliga som de gärna ser<br />

kommer till användning igen.<br />

3: Det rätta programmet för dig<br />

Din utfodring bestämmer vilket program<br />

du kan använda på din dator och mobil. Det<br />

kan vara stor skillnad på dessa program.<br />

Undersök och välj med omsorg innan du<br />

köper utrustning. Genom att välja rätt<br />

från början är du medveten om dina ramar<br />

och kommer inte att råka ut för några<br />

överraskningar i framtiden om du vill utvidga<br />

eller ändra din utrustning.<br />

Hur utfodrar jag mina djur idag? Hur kommer<br />

jag utfodra mina djur om 10–15 år?<br />

Använt utrustning kan vara vägen<br />

framåt när det är dags att köpa in ny<br />

foderutrustning.<br />

6 tips till ett bättre liv på gården 12


06<br />

Välj<br />

automatiskt<br />

6 tips till ett bättre liv på gården 13


Välj automatiskt<br />

Vill man ha högre driftsäkerhet,<br />

lägre arbetskostnader och snabbare<br />

kapitalavkastning måste ett<br />

utfodringssystem styras av väl<br />

fungerande mjukvara. Därför är det<br />

viktigt att välja ett system som är<br />

användarvänligt, säkert och anpassat<br />

utefter dina behov!<br />

Här kommer ett par tips när det gäller<br />

programvara till ett automatiskt<br />

utfodringssystem.<br />

1: Hur automatiskt ska det vara?<br />

Prata med tillverkaren om hur automatisk<br />

lösning du behöver för att det ska passa<br />

dina behov. Ska styrningen vara baserad på<br />

vridknappar, pekskärm eller en app? Vem ska<br />

använda lösningen?<br />

Är det personer med kunskap om automatik<br />

eller kan systemet bli för komplicerat så att<br />

någon i verksamheten inte kan använda<br />

maskinen?<br />

2: Få en ordentlig genomgång<br />

Få en grundlig genomgång av programmet<br />

för att välja tillverkare. Det kan vara ett<br />

fysiskt möte eller ett onlinemöte med<br />

tillverkaren. Det bästa är att få en demonstration<br />

hos en kollega i närheten. Det ger<br />

möjlighet att se både programvaran och<br />

foderhanteringsanläggningen i drift.<br />

3: Välj det mest användarvänliga<br />

Det kan finnas program som verkar komplicerade<br />

och svåra att använda. Särskilt<br />

när man går från manuell till automatisk<br />

foderhantering. Samtidigt är det viktigt<br />

att alla som ska använda programmet och<br />

styra utfodringssystemet kan använda<br />

programmet. Välj därför mjukvara efter<br />

om den har en intuitiv och användarvänlig<br />

design som alla generationer kan använda.<br />

Tryckknappar och vridreglage är också en<br />

del av programmet, så vad vill du ha av<br />

lösningen, så du får ett bättre liv på gården?<br />

Ett användarvänligt program spar tid<br />

och besvär. Vad är ditt behov nu och i<br />

framtiden?<br />

6 tips till ett bättre liv på gården 14


Ett bättre liv på gården<br />

I den här e-boken har vi delat med oss av de<br />

viktigaste tipsen när det gäller val av foderutrustning.<br />

Och det finns flera fallgropar man<br />

ska undvika.<br />

Ska vi sammanfatta det hela?<br />

Så att du och familjen gör rätt val som bidrar till<br />

ett bättre liv på gården.<br />

Vi vill gärna erbjuda ett kostnadsfritt och icke<br />

bindande möte där vi tar utgångspunkt i era behov<br />

och ger feedback<br />

gällande val av den optimala lösningen för er.<br />

Kontakta oss här så kontaktar vi dig.<br />

Kontakta oss<br />

På One2Feed är vi specialister på automatiska<br />

foderanläggningar som kan skräddarsys individuellt<br />

för varje enskild gård.<br />

Som företag föddes vi ur den danska jordbrukskulturen<br />

där effektivitet och kvalitet präglar<br />

modern mjölkproduktion. De första One2Feedprodukterna<br />

kom ut på marknaden 2008 och har<br />

med tiden vidareutvecklats och anpassats för olika<br />

marknader.<br />

Med vår kunskap om utfodring och utfodringsutrustning<br />

hjälper vi lantbrukare att göra rätt val<br />

för sin verksamhet. Med våra produkter skapar<br />

vi automatisk utfodring och foderhantering som<br />

bidrar till ett bättre liv på gården.<br />

ONE2FEED A/S<br />

Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Danmark<br />

Tel: +45 8757 2777 E-post: mail@<strong>one2feed</strong>.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!