A Ç ILI Ş LARA Ç ILI Ş LARA Ç ILI - İSTANBUL (1. Bölge)

istanbulavrupa.vgm.gov.tr

A Ç ILI Ş LARA Ç ILI Ş LARA Ç ILI - İSTANBUL (1. Bölge)

170

İstanbul-Aksaray’daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun

en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal

Valide Sultan Camii’ndeki restorasyon çalışması

sona erdi. Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı

Sayın Bülent Arınç, Fatih Belediye Başkanı Sayın Mustafa

Demir, Vakıflar Genel Müdürü Sayın Dr. Adnan Ertem,

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Vakıflar

İstanbul I.Bölge Müdürü Sayın İbrahim Özekinci ve

İstanbul Müftüsü Sayın Mustafa Çağrıcı’nın katılımlarıyla

4 Mart 2011 Cuma günü düzenlenen törenin ardından camii,

kısa bir aradan sonra yeniden ibadete açıldı.

Törende konuşma yapan Başbakan Yardımcısı ve

Devlet Bakanı Sayın Bülent Arınç, “İstanbul, vakıf zengini

bir şehrimiz. Vakıf Medeniyetinin en güzel örneklerini

bu şehir taşıyor. Bugüne kadar çok büyük eserler

gerçekleştirdik. Geçtiğimiz kurban bayramında Süleymaniye

Camii’nin restorasyonu bitti, yeniden ibadete

açıldı. Geçmişte vakıf eserleri ihmal edildi ve hatta yıllar

öncesinde satıldı, el değiştirdi ve özel mülkiyetlere konu

edildi.

restorasy n

A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI

Ama Hükümetimiz döneminde, bu şuuru bu sorumluluğu

arkadaşlarımızla birlikte yeniden tesis ettik, vakıfları

kucakladık, onlara sahip çıktık ve Türkiye’de vakıf medeniyetini

yeniden inşa etmeye çalışıyoruz ve bunda da muvaffak

oluyoruz.’’dedi. Konuşmaların ardından Başbakan

Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Bülent Arınç, Vakıflar

Genel Müdürü Sayın Adnan Ertem, Fatih Belediye Başkanı

Sayın Mustafa Demir ve Basın İlan Kurumu Genel

Müdürü Sayın Mehmet Atalay ve vatandaşlarla birlikte caminin

açılış kurdelesini kesti.

Sultan II. Mahmut’un eşi ve Sultan Abdülaziz’in annesi

olan Pertevniyal Valide Sultan tarafından, daha evvel yanmış

olan Kâtip Camii’nin arsası üzerine 1868-71 yıllarında

yaptırılan Pertevniyal Valide Sultan Camisinin Mimarları

Sarkis Balyan ve Agop Balyan’dır. Cami dışında mektep,

türbe, muvakkithane ve sebilden oluşan bir külliye hüviyetindeki

yapılar, geniş bir avlu içinde olup, anıtsal avlu kapısıyla

dikkat çekmektedir. Yapının restorasyonu yaklaşık 3,5

yıl süren çalışmanın ardından tamamlanmıştır.


Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R

NUR-U OSMANİYE CAMİİ İBADETE AÇILDI

XVIII. Yüzyılın en önemli ibadet yapılarından

biri olan Nur-u Osmaniye Camii, içinde barındırdığı

barok özelliklerle ön plana geçmiştir.

Kare plana sahip harim bölümünün üzerini bir kubbe

örtmekte olup, güney kısmı hariç, her yönü bir mahfil

katı dolaşmaktadır. Çift minareli yapının kuzeyinde, alışılmadık

şekilde poligonal bir avlu yer almaktadır. Caminin

içini, oldukça zevkli işlenmiş barok bezemeler kuşatmakta

olup, bunlar yapıyı boğmadan ele alınmıştır. Kalemişleririnin,

caminin ilk yapım dönemiyle yaşıt oluşu,

onları farklı kılmaktadır. Bir süreden beridir sıva altında

bulunan bazı kalemişlerinin açığa çıkarılması da güzel

bir sürpriz olmuştur. Restorasyondan evvel, dışı kadar iç

duvarları da oldukça kararmış olan caminin mermerleri

ve taşları özgün hallerine dönmüştür.

Caminin İçi, açıklıkların fazlalığının da etkisiyle son

derece ferahtır. Caminin restorasyonu restorasyonu tamamlanmış

olup, 18 Mayıs 2012 Cuma günü yeniden

ibadete açılmıştır.

restorasy n 171


172

Fatih, Cağaloğlu’nda yer alan medrese

Sultan III. Mehmet döneminde Sadrazamlık

yapan Hadım Hasan Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Fevkâni medresenin alt katı dükkanlar,

sebil ve çeşme; üst katında hücrelerle

restorasy n

A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A

HADIM HASAN PAŞA MEDRESESİ

Süleymaniye’de, Mimar Sinan Caddesi

üzerinde yer almaktadır. Sebille beraber inşaedilen

türbe, 1922 yılında Mimar Ali Talat

MİMAR SİNAN TÜRBESİ

dershanesi yer almaktadır. Kuzey cephesi,

XIX. yüzyılda yol genişletilirken kesilmiştir.

1830’lu yıllarda onarılan medrese, harabe

halindeyken, 2011 yılında restorasyonu tamamlanarak

hizmete açılmıştır.

Bey tarafından restore edilmiştir. Süleymaniye

Camiinin restorasyonunu tâkiben türbe

de restore edilmiştir.


Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R

Aslı, XIV. yüzyıl başlarında yapılmış bir

Katolik kilisesidir. Yapı, 1475-78 arasında

camiye çevrilmiştir. Bu sıra bazı yapısal değişikliklere

uğrayan yapı1731 yangınının

ardından tamir edilen cami, yeni yangınlara

Arazi şartlarının ve yanı başındaki eski

mescit yapısının konumundan dolayı “L”

şeklinde bir plana raptedilen medrese

XVI. yüzyılda bir külliye dâhilinde İbrahim

Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmış-

ARAP CAMİİ I. KISIM

maruz kaldığından 1807-08 ve 1854-55 yıllarında

yeniden onartılmıştır. 1913-19 yıllarında

ciddi bir restorasyon gören caminin

son restorasyonunun birinci kısmı 2011 yılında

tamamlanmıştır.

İBRAHİMPAŞA (ESEKAPI) MEDRESESİ

tır. Doğusunda mescit yapısının yer aldığı

külliyenin batı ve kuzeyi bir çevre duvarıyla

kuşatılmıştır. Kuzey duvarına sonradan

eklenen çeşme de duvarla birlikte restore

edilmiştir.

restorasy n 173


174

Tophane’de, sahilde bulunan cami, H.986-

991/ M.1578-83 yıllarında Kaptan-ı Derya

Kılıç Ali Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.

Külliye halindeki yapılar topluluğunun

camisi plan itibariyle Ayasofya’yı andırmaktadır.

Caminin iç mekânı, H.1331/M.1912

Süleymaniye’de İstanbul Üniversitesi

Yabancı Diller Fakültesi’nin önündedir.

II. Bayezid’in defterdarlığını yapan

restorasy n

A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A

KILIÇ ALİ PAŞA CAMİİ

yılında restore edilmiştir. XX. Yüzyıl başlarındaki

onarımı, 1938-39’daki dış cephe onarımı

takip eder. Son kapsamlı restorasyonu,

2011 yılında tamamlanmış ve cami ibadete

yeniden açılmıştır.

CENDERECİZÂDE MUHİTTİN ÇELEBİ TÜRBESİ

Cenderecizâde Muhittin Çelebi için yapılmıştır.

Türbe, 2011 yılında restore edilmiştir.


Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R

BAYRAMPAŞA MEDRESESİ

Fatih’teki Haseki semtinde bulunan med-

resenin banisi Bayram Paşa olup, medrese

tüm özellikleriyle klasik Osmanlı mimarisinin

bir örneğidir. Yapının restorasyonu

Fatih-Davutpaşa’da bulunan tekke, Nakşibendi

tarikatinden Şeyh el-Hac Süleyman

Efendi tarafından XVIII. yüzyılın ikinci yarısın-

BEŞİKÇİZÂDE TEKKESİ

tamamlanmış olup, 2011 yılında yeniden hizmete

açılmıştır.

da yaptırılmıştır. XIX. yüzyılın ikinci yarısında

yenilendiği bilinen yapının restorasyonu tamamlanmış

ve hizmete açılmıştır.

restorasy n 175


176

Fatih ilçesinde, Millet Caddesinde bulunan

cami, Kazasker Abdurrahman Efendi tarafından

H. 912/ M.1506’da Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.

Dikdörtgen planlı, kâgir yapının

çatısı kiremitle kaplıdır. 1918 yılındaki büyük

restorasy n

A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A

KAZASKER ABDURRAHMAN EFENDİ CAMİİ

Fatih ilçesi, Kumkapı semti, Şarapnel Sokakta

bulunmaktadır. Yığma kilise, Osmanlı

döneminde yapılmıştır. Gümrük ve Ticaret

yangında yalnızca duvarları kalan yapı, 1953

yılında aslına uygun ihyâ edilmiş, Millet Caddesi

açılırken 1957 yılında yıktırılmıştır. Yapı,

2011 yılında ihya edilmiştir.

VORTVOTS VORODMAN KİLİSESİ

Bakanı Sayın Hayati Yazıcı’nın katılımıyla kilise,

yeniden ibadete açıldı.


Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R

MAHMUT EFENDİ ZAVİYESİ (EMİR BUHARİ TEKKESİ)

Fatih’teki yapı, Nakşî tekkesidir. Banisi,

Sultan II.Bayezid olup, H.1034 yılındaki Fatih

yangınında harap olmuş, Sadrazam Kara

Fatih’in Çarşamba semtindeki kütüphane,

Sultan I.Abdülhamit döneminde, Damatzâde

Mehmet Murat Efendi tarafından inşâ etti-

Mustafa Paşa tarafından yeniden yaptırılmıştır.

Restorasyonu 2011 yılında tamamlanan

eserlerimizdendir.

MURAT MOLLA KÜTÜPHANESİ

rilmiştir. Kütüphane binasının restorasyonu

tamamlanarak hizmete açılmıştır.

restorasy n 177


178

Fatih-Samatya caddesi üzerindedir. Sul-

tan III.Selim’in Kalfası Nazperver Kadın tarafından

H.1207/M.1792 yılında yaptırılan

mektep binası, dikdörtgen planlı ve kâgir

restorasy n

NAZPERVER KALFA SIBYAN MEKTEBİ

Ortaköy-Kuruçeşme arasında, deniz kenarındadır.

Bânisi, Defterdar İbrahim Paşa

olup, 1661’de yaptılmıştır. Sultan II. Mahmut

devrinde 1833 yılında; Sultan II. Abdulhamit

A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R

olup, iki katlıdır. Yapının restorasyonu tamamlanmış

olup, 2011 yılında hizmete açılmıştır.

DEFTERDAR İBRAHİM PAŞA CAMİİ

döneminde, 1885 yılında; 1941 yılında Vakıflar

İdaresi’nce onarım yapılmıştır. Son restorasyonu

2011’de yapılmış ve ibadete yeniden

açılmıştır.

More magazines by this user
Similar magazines