25.09.2014 Views

5 - Häfele

5 - Häfele

5 - Häfele

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

5

SALICE DUOMATIC PREMIUM ve

SALICE DUOMATIC menteşeler DUOMATIC tas menteşeler hakkında bilgi . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 - 5.4

Kapak pistonları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.5 - 5.8

Stoper, koruyucu kapak ve tas derinliği kontrol aparatı . . . . . . . . . . .5.9

DUOMATIC PREMIUM tas menteşeler . . . . . . . . . . . . . . . . .5.10- 5.13

110° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.10

155° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.11

110°, sabit kapak için . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.12

105°, 19 mm ve üstü alüminyum çerçeve profilleri için . . . . . . . . . . 5.13

DUOMATIC tas menteşeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.14- 5.32

105°, 10 mm ve üzeri ahşap kalınlıkları için . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.14

155°, 10 mm ve üzeri ahşap kalınlıkları için . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.15

94°, 32 mm’ye kadar kapak kalınlıkları için . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.16

94°, 40 mm’ye kadar profilli kapaklar için . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.17

110° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.18

165° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.19

Özel köşe birleşimleri için çözüm örnekleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.20

120°, negatif açılı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.21

94°, pozitif açılı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.22

30°, 37° ve 45° açılı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.23

94° veya 110°, sabit kapak için . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.24

70°, köşe dolapları için . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25

DUOMATIC alüminyum çerçeve profilleri için tas menteşeler, 105° 5.26

DUOMATIC buzdolabı kapakları için tas menteşeler, 94° . . . . . . . .5.27

DUOMATIC cam ve aynalı kapaklar için tas menteşeler, 110° . . . .5.27

DUOMATIC lambalı ve profilli kapaklar için tas menteşeler, 110° . .5.28

DUOMATIC bas aç tas menteşeler, 110° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.29

DUOMATIC bas aç tas menteşeler, 165° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.30

DUOMATIC bas aç tas menteşeler, 94°, sabit kapak için . . . . . . . .5.31

DUOMATIC bas aç menteşeler, 105°, alüminyum çerçeve

profilleri için . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.32

DUOMATIC bas aç ile kapak çözümleri . . . . . . . . . . . . . . . . .5.33 - 5.35

DUOMATIC SM menteşe tabanları klipsleyerek montaj . . . .5.36 - 5.37

DUOMATIC A menteşe tabanları sürerek montaj . . . . . . . . . . . . . .5.38

DUOMATIC tas menteşeler için aksesuarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.39

HÄFELE METALLAMAT Tas menteşeler

METALLAMAT tas menteşeler hakkında bilgi . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.40

METALLAMAT S sürerek montaj tas menteşeler . . . . . . . . .5.41 - 5.48

110° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.41

METALLA S 105° sürerek montaj tas menteşe ve tabanı . . . . . . . . 5.42

110°, pozitif açılı (30° ve 45°) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.43

170° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.44

110° sabit kapak ve 90° düşer kapak menteşesi . . . . . . . . . . . . . . 5.45

Köşe dolapları için, 110° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.46

METALLAMAT S cam kapaklar için tas menteşeler, 110° . . . . . . . .5.47

METALLAMAT S alü. çerçeve profilleri için tas menteşeler, 110° . .5.48

METALLAMAT S menteşe tabanları sürerek montaj . . . . . . . . . . . .5.49

METALLAMAT K klipsleyerek montaj tas menteşeler . . . . . .5.50 - 5.56

METALLAMAT K bas-aç tas menteşe, 110° . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.50

110° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.51

110°, pozitif açılı (30° ve 45°) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.52

170° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.53

110°, sabit kapak için . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.54

Köşe dolapları için, 110° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.55

METALLAMAT K alü. çerçeve profilleri için tas menteşeler, 110° . .5.56

METALLAMAT K menteşe tabanları klipsleyerek montaj . . . . . . . . .5.57

METALLAMAT Mini tas menteşeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.58 - 5.60

METALLAMAT Mini ahşap kapaklar için tas menteşeler, 95° . . . . .5.58

METALLAMAT Mini cam kapaklar için tas menteşeler, 95° . . . . . . .5.59

METALLAMAT Mini sabit cam kapaklar için, 95° . . . . . . . . . . . . . . .5.60

METALLAMAT RS ahşap kapaklar için tas menteşeler, 270° . . . . .5.61

METALLAMAT Yavaş kapanma mekanizmaları . . . . . . . . . .5.62 - 5.63

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.0

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Menteşeler ve alüminyum çerçeveli kapak profilleri

Paslanmaz çelik tas menteşeler, 100° . . . . . . . . . . . . . . . . .5.64

Alüminyum çerçeveli kapak profilleri . . . . . . . . . . . . .5.65 - 5.68

Alüminyum kapak çerçevesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.69

REGULA tas menteşeler, 250° . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.70 - 5.71

Yaprak menteşeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.72

Sabit ve çıkarılabilir milli menteşeler . . . . . . . . . . . . .5.73 - 5.74

Boy menteşe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.74

Mil / Pivot menteşeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.75

Gizli menteşeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.76 – 5.79

Gönyeburun menteşeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.80

Tas deliksiz menteşe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.81

Karavan menteşesi, 90° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.81

Cam kapak menteşeleri ve kulpları . . . . . . . . . . . . . .5.82 – 5.84

Düşer / Kalkar kapak menteşeleri

5

Düşer kalkar kapak menteşeleri

(Minifix ile gizli bağlantı) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.85 – 5.86

Düşer kalkar kapak menteşeleri . . . . . . . . . . . . . . . .5.87 – 5.89

Düşer kapak makasları ve sınırlayıcılar

Frenli düşer kapak makası, 2 kollu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.90

Frensiz düşer kapak makası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.90

Frenli düşer kapak makası, 1 kollu . . . . . . . . . . . . . .5.91 – 5.94

Sınırlayıcılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.95

Kalkar kapak makasları

Gazlı amortisörler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.96 - 5.101

Ayarlanabilir frenli kalkar kapak makası, mafsallı . .5.101 - 5.102

Oturma grubu (sandık) makası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.103

Sehpa makası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.104

Düşer / Kalkar kapak makasları - HUWIL

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

DUO / DUO FORTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.105 - 5.107

MAXI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.108 - 5.110

MAXI Bas aç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.111

MAXI UP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.112 - 5.113

Yaylı makas donanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.114

FREE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.115

STRATO / E-STRATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.116 - 5.119

VERSO / E-VERSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.120 - 5.123

SENSO / E-SENSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.124 - 5.127

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.1


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Tas Menteşeler - Bilgi

Derinlik ayarı

DUOMATIC Tas menteşeler - Salice

!

5

DUOMATIC A sürerek monte edilmiş menteşeli kapaklarda

derinlik ayarı

Kapakta +2,8 mm’ye kadar derinlik ayarı yapılabilir. Menteşe

tabanındaki uzunlamasına delik vasıtasıyla menteşe kaydırılır.

Vida tekrar sıkılmalıdır.

"

DUOMATIC SM haç tipi tabanlı, klipsleyerek monte edilmiş

menteşeli kapaklarda derinlik ayarı

Eksantrik vasıtasıyla kapakta -0,5 mm’den +2,8 mm’ye kadar

derinlik ayarı yapılabilir.

Başka bir vidanın sökülmesi gerekmemektedir.

Ürün no. 329.68.X, 329.69X, 329.73.X

§

DUOMATIC SM düz tabanlı, klipsleyerek monte

edilmiş menteşeli kapaklarda derinlik ayarı

Eksantrik vasıtasıyla kapakta -0,5 mm’den +2,8 mm’ye kadar

derinlik ayarı yapılabilir.

Başka bir vidanın sökülmesi gerekmemektedir.

Ürün no. 329.67.X

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.2

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Tas Menteşeler- Bilgi

DUOMATIC Tas menteşeler - Salice

Sağ/sol ayarı

Kapağın, DUOMATIC tas menteşeleri ile sağ / sol

ayarı

Özel bir ayar tekniği, kapağın sağ / sol

ayarlanmasını, 0,7 mm’lik değer değişmeden,

mümkün kılar. Ayar vidası menteşe kolunda -1,5

mm’den +4,5 mm’ye kadar olan sağ / sol ayar

imkanına sahiptir. Profil kapak menteşeleri ve mini

menteşelerde bu değer -0,5 mm’ye düşer. Kapak

mobilya yan paneline bağlı olarak, mobilyadan

çıkmadan hareket eder. İlave ayara gerek

duyulmamaktadır.

5

Yükseklik ayarı

!

DUOMATIC A sürerek ve klipsleyerek monte

edilmiş menteşeli kapaklarda yükseklik ayarı

İki bağlantı vidasının gevşetilmesiyle kapakta

±2 mm yükseklik ayarı yapılabilir. Boyuna delikler

menteşe tabanının her iki yöne kaymasını sağlar.

Ardından vidalar tekrar sıkılmalıdır.

"

DUOMATIC haç tipi tabanlı, klipsleyerek monte

edilmiş menteşeli kapaklarda yükseklik ayarı

Eksantrik vasıtasıyla kapakta ± 2 mm’lik yükseklik

ayarı yapılabilir. Başka bir vidanın sökülmesi

gerekmemektedir.

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

§

DUOMATIC düz tabanlı, klipsleyerek monte

edilmiş menteşeli kapaklarda yükseklik ayarı

Eksantrik vasıtasıyla kapakta ± 2 mm’lik yükseklik

ayarı yapılabilir. Başka bir vidanın sökülmesi

gerekmemektedir.

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.3


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Tas Menteşeler - Bilgi

DUOMATIC Tas menteşeler - Salice

Bini

Taban dahil menteşe

yüksekliği

Bini tipleri

Menteşe kol

boyu

Kapak

Yan panel

Kapak

aralığı

Kapak

kapanma mesafesi

Tas mesafesi

Fuga

Kapak basma

mesafesi

Tam bini

Düz

Yarım bini

Yarım deve

boynu

İçerlek

Tam deve

boynu

Açılı uygulamalarda bini tipleri

5

İçerlek

Kapağın dış kenarı

ile gövdenin iç kenarı

temas halindedir.

Yarım binili

Kapağın iç kenarı ile

gövdenin iç kenarı

temas halindedir.

Binili

Kapağın dış kenarı ile

gövdenin dış kenarı

temas halindedir.

Maksimum binili

Tas menteşenin

geometrisine bağlıdır.

Sivri köşe

Kapağın iç ve dış

kenarı yan panel ile

temas halindedir.

Beher kapak için tas menteşe adedi

Her kapakta kullanılacak menteşe sayısının tespitinde aşağıdaki

faktörler göz önüne alınmalıdır.

Kapak ağırlığı kg

Kapak genişliği mm

• Kapak genişliği ve yüksekliği

• Kapak ağırlığı

• Kapak malzemesi

Örnek grafiğe göre kapak yüksekliği 1500 mm ve kapak ağırlığı

9 -12 kg olan bir kapakta üç tas menteşe kullanılmalıdır.

Kapak

yüksekliği mm

Menteşe adedi

Menteşe tabanı seçimi

Taban kalınlığı

Minimum fuga

Minimum fuga

Kapak basma mesafesi

Fuga

Tas mesafesi

Gerekli olan minimum fuga menteşe tipine, tas mesafesine ve

kapak kalınlığına bağlıdır. Tas mesafesi ve kapak kalınlığı ölçüleri

belirlendikten sonra, gerekli minimum fuga uygulama tablosundan

bulunabilir.

Örnek

Kapak basma mesafesi 10 mm ve tas mesafesi 3 mm olan bir

kapak için 6 mm kalınlığında bir menteşe tabanı seçilmelidir.

Kapak basma mesafesi mm

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3 4 5 6 0

3 4 5 6 3

3 4 5 6 6

3 4 5 6 9

Tas mesafesi mm

Menteşe tabanı kalınlığı mm

Örnek

Kapak kalınlığı 19 mm ve tas mesafesi 4 mm olan kapakta

2,0 mm’lik minimum fuga oluşur.

Kapak

Tas mesafesi mm

kalınlığı mm

3 4 5 6

16 1,2 1,2 1,1 1,1

18 1,7 1,7 1,6 1,6

19 2,0 2,0 1,9 1,9

20 2,4 2,3 2,2 2,2

22 3,3 3,1 3,0 2,9

24 4,5 4,2 4,0 3,9

26-32 Deneme yapılması önerilir

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.4

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Tas Menteşeler - Bilgi

SMOVE Kapak pistonu, yumuşak ve sessiz kapanma için - Salice

SMOVE Kapak pistonu kapağın yumuşak ve sessiz kapanmasını

sağlar, mobilya üretildikten sonra da monte edilebilir. (Bkz.sayfa 5.6)

Delik içine monte edilerek

450 mm - 600 mm arası genişliğe sahip olan kapaklar için önerilir. Yüksekliği 1600 mm’nin üzerinde olan kapaklarda, alüminyum veya ahşap

çerçeveli kapaklarda, mobilyanın üst, alt ya da yan panelinde 2 SMOVE kapak pistonu kullanılması önerilir.

Adaptör ile, vidalanarak

Uygulama için

Ø10 mm çapında

ve 50 mm

derinliğinde bir

delik açılmalı ve

SMOVE piston

bu deliğe

yerleştirilmelidir.

5

450 mm - 600 mm arası genişliğe sahip olan kapaklar için önerilir. Yüksekliği 1600 mm’nin üzerinde olan kapaklarda, alüminyum veya ahşap

çerçeveli kapaklarda, mobilyanın üst, alt ya da yan panelinde 2 SMOVE piston kullanılması önerilir.

Adaptörü tavsiye

edilen pozisyona

vidalayın ve

SMOVE pistonu

adaptöre

yerleştirin

Adaptör ile, yapıştırılarak

Sürekli ve iyi bir yapıştırma için aşağıdaki önerileri dikkate alınız:

1) Adaptörün yerleştirileceği yüzeyi, aseton içeren temizleme

maddesiyle temizleyin ve yağdan arındırın.

2) Çift taraflı yapışkan bant üzerindeki koruyucu folyoyu çıkarın.

3) Adaptörü yapıştırın ve yaklaşık 1 dakika sıkıca bastırın.

4) SMOVE pistonu adaptöre yerleştirin.

5) Adaptörü ilk 12 saat içerisinde sürekli kullanmayın.

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Bas aç, kulpsuz kapaklar için - Salice

Bas aç, yaylı tas menteşeler ve çıt çıtlı bir mekanizmadan oluşur.

(Bkz.sayfa 5.29 - 5.35)

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.5


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

SMOVE Kapak Pistonu

SMOVE Kapak pistonu - Salice

Menteşe tarafının karşısına yan panel alnına montaj Deliğe monte

Montaj bilgisi

Çapı Ø 10 mm, derinliği minimum 50 mm olan delik açın.

SMOVE kapak pistonunu deliğe yerleştirin.

Renk

Ürün no.

Gri 356.33.509

5

Montaj bilgisi

SMOVE kapak pistonunu menteşe tarafının karşısına yan panel

alnına yerleştirin. Pistonun panelin ortasına yakın

konumlandırılması kullanım performansını arttırır.

Paket içeriği: 1 veya 250 Adet

450 mm - 600 mm arası genişliğe sahip olan kapaklar için önerilir.

Yüksekliği 1600 mm’nin üzerinde olan kapaklarda veya alüminyum ve

ahşap çerçeveli kapaklarda, mobilyanın üst, alt ya da yan panelinde 2

SMOVE kapak pistonu kullanılması önerilir.

Üst veya alt panel alnına montaj

Deliğe monte

Montaj bilgisi

Çapı Ø 10 mm, derinliği minimum 50 mm olan delik açın.

SMOVE kapak pistonunu deliğe yerleştirin.

Renk

Ürün no.

Gri 356.33.510

Paket içeriği: 1 veya 250 Adet

Montaj bilgisi

SMOVE kapak pistonunu üst veya alt panel alnının ortasına

yerleştirin.

Yüksekliği 1600 mm’nin üzerinde olan kapaklarda veya alüminyum ve

ahşap çerçeveli kapaklarda, mobilyanın üst, alt ya da yan panelinde 2

SMOVE kapak pistonu kullanılması önerilir.

Menteşe tarafında alt veya üst panel alnına montaj

Deliğe monte

Montaj bilgisi

SMOVE kapak pistonunu menteşe tarafında alt veya üst panel

alnına yerleştirin.

Kapak iç kenarından 27 mm’lik bir mesafeye montajı önerilir.

Montaj bilgisi

Çapı Ø 10 mm, derinliği minimum 50 mm olan delik açın.

SMOVE kapak pistonunu deliğe yerleştirin.

Renk

Ürün no.

Gri 356.11.520

Paket içeriği: 1 veya 250 Adet

Yüksekliği 1600 mm’nin üzerinde olan kapaklarda veya alüminyum ve

ahşap çerçeveli kapaklarda, mobilyanın üst, alt ya da yan panelinde 2

SMOVE kapak pistonu kullanılması önerilir.

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.6

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

SMOVE Kapak Pistonu

SMOVE Kapak pistonu için adaptör - Salice

Vidalanarak montaj

Kapak pistonu

Haç tipi adaptör

Montaj

Pistonu adaptöre

yerleştirerek

Pistonu alına açılan

deliğe yerleştirerek

• Bağlantı: Ø 4 mm sunta vidaları ile (37 x 32 delik)

• Kılavuzsuz

Renk

Ürün no.

Gri 356.11.562

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Çiftli adaptör

• Kullanım alanı: Kapakların yumuşak ve sessiz kapanmasını

sağlar

• Montaj: Adaptöre veya 10 mm çapında deliğe

yerleştirerek

Adaptör içerisine veya panel alnına montaj

5

• Fonksiyon:

• Malzeme:

Hava akımı ile yavaşlatma

Plastik

• Bağlantı: Ø 4 mm sunta vidaları ile (5,5 x 32 delik)

• Kılavuz ile

Renk

Ürün no.

Gri 356.11.580

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Renk

Ürün no.

Gri 356.37.650

Paket içeriği: 1 veya 100 Adet

Adaptör - Kılavuzsuz

Yapıştırılarak montaj

Adaptör

Renk Malzeme Ürün no.

Gri Plastik 356.37.571

Nikel kaplama mat 356.37.671

Paket içeriği: 1 veya 100 Adet

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

• Bağlantı: Çift taraflı yapışkan bant ile

• Kılavuz ile

Renk

Ürün no.

Gri 356.11.530

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø4,0 mm p Sayfa 2.4

Adaptör - Kılavuzlu

Renk Malzeme Ürün no.

Gri Plastik 356.37.591

Paket içeriği: 1 veya 100 Adet

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.7


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kapak Pistonu

Kapak pistonu - Zamak gövdeli

Vidalanarak montaj

YENİ

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Montaj yönü:

• Ayar:

• Donanım:

Gövde zamak, piston plastik

Gövde nikel kaplama, piston siyah / açık gri

ya da siyah / açık gri / gümüş gri

Menteşe tarafına vidalanarak

Yavaşlatma vidası ile kademesiz ayarlanabilir

40 Newton (standart menteşeler)

20 Newton (tas delik çapı 26 mm olan mini

menteşeler için)

Kapak pistonu - KÖŞE

4.0

• Kullanım alanı:

Düz ve yarım binili kapaklarda, yaylı menteşeler

ile

5

Yavaşlatma gücü Piston rengi Ürün no.

20 N Siyah / açık gri 356.15.629

40 N Siyah / açık gri / gümüş gri 356.15.630

Paket içeriği: 20 veya 100 Adet

Kapak pistonu - İKİLİ

4.0

• Kullanım alanı:

Düz ve yarım binili kapaklarda, yaylı ve kapalı

konumda tutma özellikli menteşeler ile

Yavaşlatma gücü Piston rengi Ürün no.

2 x 20 N Siyah / açık gri 356.15.640

Paket içeriği: 10 veya 50 Adet

Kapak pistonu - TURBO

• Malzeme: Gövde ve piston plastik

• Üst yüzey / renk: Gövde açık gri, piston siyah / açık gri ya da

siyah / açık gri / gümüş gri

• Montaj yönü: Menteşe tarafına vidalanarak

• Ayar:

Yavaşlatma vidası ile kademesiz ayarlanabilir

• Kullanım alanı: Düz ve yarım binili kapaklarda, yaylı ve kapalı

konumda tutma özellikli menteşeler ile

• Donanım: 40 Newton (standart menteşeler)

20 Newton (tas delik çapı 26 mm olan mini

menteşeler için)

Yavaşlatma gücü Piston rengi Ürün no.

20 N Siyah / açık gri 356.15.520

40 N Siyah / açık gri / gümüş gri 356.15.521

Paket içeriği: 20 veya 100 adet

HOSPA Havşa başlı sunta vidaları p Sayfa 2.4

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.8

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kapak Pistonu

MARS - Kapak pistonu

Tam binili kapaklar için

YENİ

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Montaj yönü:

• Ayar:

• Montaj:

Plastik

Gri

Menteşe tarafına vidalanarak, sol ve sağda

kullanılabilir

Aletsiz elle yavaşlatma ayarı

Üzerinde bulunan hazır sunta vidası ile

• Kullanım alanı:

Tam binili kapaklarda kullanıma uygundur

Ayarlanabilir

yavaşlatma kuvveti

5

• Kolay ve hızlı montaj

• Vida deliği açmaya gerek yok

• Kılavuzu sayesinde rahat montaj

• Farklı kapak ölçülerinde kusursuz performans

• Alet gerektirmeden elle kolay ayar imkanı

Paket içeriği: 1 Adet

Ürün no.

356.37.900

Vidalama Montaj Montaj detayı Ayarlanabilir yavaşlatma gücü

MARS pistonu her zaman dolabın

menteşe olan tarafına monte ediniz.

Kapak başına önerilen piston adedi ve pozisyonu

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

02.08.2011

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.8A


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Stoper

Stoper

Yapıştırılarak montaj

• Malzeme: Plastik (Poliüretan)

• Renk: Şeffaf, beyaz veya kahverengi gövde

• Sertlik derecesi: A 60-70

• Montaj:

Kendinden yapışkanlı (eskimeye karşı dayanıklı

akrilik yapıştırıcıyla)

• Teslimat şekli: Tabakalar halinde

• UV dayanıklı, sararma yok, aşınmaya dayanıklı

Stoper

Bastırılarak montaj

Ø 6 mm delik için

• Malzeme: Plastik

Renk

Ürün no.

Şeffaf 356.21.420

Paket içeriği: 50, 1000 veya 5000 Adet (Tabaka başına 50 Adet)

Renk

Ürün no.

Şeffaf 356.20.421

Paket içeriği: 500 veya 5000 Adet

Bastırılarak montaj

Ø 8 mm delik için

5

Renk

Ürün no.

Şeffaf 356.25.400

Paket içeriği: 200, 1000 veya 5000 Adet (Tabaka başına 200 Adet)

• Malzeme: Plastik ve kauçuk

• Sertlik derecesi: 2,0 mm bastırılan için A 80; 2,5 mm bastırılan

için A 60

• Bastırma: 2,0 mm veya 2,5 mm

• Donanım: Ekli

Koruyucu kapak

Ø 35 mm tas delikler için, bastırılarak montaj

Gövde/stoper rengi Bastırma Sertlik derecesi Ürün no.

Açık gri/beyaz 2,0 mm A 80 356.19.570

Açık gri/şeffaf 2,5 mm A 60 356.19.540

Paket içeriği: 500 veya 5000 Adet

Delik içine monte

Ø 5 mm delik için

• Malzeme: Plastik

• Malzeme: Plastik

Renk

Ürün no.

Beyaz 340.41.702

Kahverengi 340.41.104

Paket içeriği: 1 veya 100 Adet

Renk

Ürün no.

Beyaz 356.20.707

Paket içeriği: 500 Adet

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

DUOMATIC PREMIUM Menteşe

Tas derinliği kontrol aparatı

YENİ

• Malzeme: Plastik

• Renk:

Beyaz

• Kullanım alanı: DUOMATIC PREMIUM menteşeler için

açılan tas deliklerinin derinliğinin kontrolünde

Ürün no.

Tas derinliği 13,5 mm için 329.24.990

Paket içeriği: 1 Adet

DUOMATIC PREMIUM Tas menteşeler p Sayfa 5.10 - 5.13

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.9


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC PREMIUM Tas Menteşeler

DUOMATIC PREMIUM Tas menteşeler - Salice

110°

Tam bini

Yavaş

kapanma

Fuga

• Menteşe kolu: Düz (boyun yüksekliği 0 mm)

5

Menteşe tabanı ile tam binili menteşe

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye

montajı:

• Ayarlama:

• Kapak kalınlığı:

• Maks. kapak genişliği:

• Menteşe başına

maks. ağırlık:

• Otomatik kapanma

Tas ve menteşe kolu çelik

Nikel kaplama

Vidalı

DUOMATIC A menteşe tabanına

sürerek veya DUOMATIC SM menteşe

tabanına klipsleyerek

Kademesiz sağ / sol ayarı -1.5 mm’den

+4.5 mm’ye kadar; Yükseklik ayarı

-2 mm’den +2 mm’ye kadar;

Derinlik ayarı DUOMATIC A menteşe

tabanı ile +2.8 mm’ye kadar,

DUOMATIC SM menteşe tabanı ile

-0.5 mm’den +2.8 mm’ye kadar

16 - 26 mm

600 mm

4,5 kg

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.17.700 329.17.400

Dübelli, makineyle 329.17.710 329.17.410

Paket içeriği: 50 adet

Yarım bini

Fuga

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu (boyun yüksekliği 9 mm)

Tas ölçüleri

Tas derinliği

13,5 mm

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.17.702 329.17.402

Dübelli, makineyle 329.17.712 329.17.412

Paket içeriği: 50 adet

İçerlek

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

13,5

• Menteşe kolu: Tam deve boynu (boyun yüksekliği 17 mm)

23.03.2012

Delme şeması 48 / 6 Delme şeması 45 / 9,5

Dübelli (makineyle)

13,5 13,5

Delme şeması 48 / 6 Delme şeması 45 / 9,5

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.17.703 329.17.403

Dübelli, makineyle 329.17.713 329.17.413

Paket içeriği: 50 adet

Tas derinliği kontrol aparatı p Sayfa 5.9

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Menteşe tabanları p Sayfa 5.36 - 5.38

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.10

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC PREMIUM Tas Menteşeler

DUOMATIC PREMIUM Seri 900 - Sessiz Menteşe

105°

Tam bini

Sessiz

kapanma

Fuga

• Menteşe kolu: Düz (boyun yüksekliği 0 mm)

Sürerek tip menteşe tabanı ile tam binili menteşe

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye

montajı:

• Ayarlama:

• Kapak kalınlığı:

• Maks. kapak genişliği:

• Menteşe başına

maks. ağırlık:

• Otomatik kapanma

Tas ve menteşe kolu çelik

Nikel kaplama

Vidalı

DUOMATIC A menteşe tabanına

sürerek

Kademesiz sağ / sol ayarı -1.5 mm’den

+4.5 mm’ye kadar; Yükseklik ayarı

-2 mm’den +2 mm’ye kadar;

Derinlik ayarı DUOMATIC A menteşe

tabanı ile +2.8 mm’ye kadar

15 - 20 mm

500 mm

3,5 kg

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delme şeması 48 / 6

Vidalı 329.92.700

Paket içeriği: 50 adet

Yarım bini

Fuga

5

Tas ölçüleri

Tas derinliği

12 mm

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu (boyun yüksekliği 9 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delme şeması 48 / 6

Vidalı 329.92.702

Paket içeriği: 50 adet

İçerlek

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

• Menteşe kolu: Tam deve boynu (boyun yüksekliği 17 mm)

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Delme şeması 48 / 6

Not: DUOMATIC A sürerek tip menteşe tabanları ile kullanıma uygundur.

3 mm menteşe tabanı kullanılması önerilir.

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delme şeması 48 / 6

Vidalı 329.92.703

Paket içeriği: 50 adet

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Menteşe tabanları p Sayfa 5.38

23.03.2012

30.11.2011

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.10A


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC PREMIUM Tas Menteşeler

DUOMATIC PREMIUM Tas menteşeler - Salice

155°

Tam bini

Yavaş

kapanma

Menteşe tabanı ile tam binili tas menteşe

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye

montajı:

Tas basınçlı zamak döküm, menteşe kolu

çelik

Nikel kaplama

Vidalı

DUOMATIC A menteşe tabanına sürerek

veya DUOMATIC SM menteşe tabanına

klipsleyerek

• Delik ölçüleri: Tas derinliği 13,5 mm

• Ayarlama: Kademesiz sağ/sol ayarı, - 1,5 mm’den + 4,5

mm’ye kadar; Yükseklik ayarı, - 2 mm’den

+ 2 mm’ye kadar; Derinlik ayarı, DUOMATIC

A menteşe tabanı ile + 2,8 mm’ye kadar,

DUOMATIC SM menteşe tabanı ile

- 0,5 mm’den + 2,8 mm’ye kadar

• Kapak kalınlığı: 16 - 22 mm

• Otomatik kapanma

• Tasa entegre yavaşlatma mekanizması

8-Tas mesafesi

• Menteşe kolu: Düz

Paket içeriği: 25 Adet

E

Fuga

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.29.300 329.29.200

Yarım bini

5

Tas ölçüleri

Tas derinliği

13,5 mm

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

13,5 13,5

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Delme şeması 48 / 6 Delme şeması 45 / 9,5

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.29.302 329.29.202

Paket içeriği: 25 Adet

Tas derinliği kontrol aparatı p Sayfa 5.9

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Menteşe tabanları p Sayfa 5.36 - 5.38

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.11


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC PREMIUM Tas Menteşeler

DUOMATIC PREMIUM Tas menteşeler - Salice

Sabit kapak için, 110°

Normal sabit kapak için, 110°

Yavaş

kapanma

• Menteşe kolu: Düz

5

Menteşe tabanı ile sabit kapak menteşesi

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye

montajı:

• Delik ölçüleri:

• Ayarlama:

Tas çelik , menteşe kolu basınçlı zamak

döküm

Nikel kaplama

Vidalı, dübelli (makineyle)

DUOMATIC A menteşe tabanına sürerek

veya DUOMATIC SM menteşe tabanına

klipsleyerek

Tas derinliği 13,5 mm

Kademesiz sağ / sol ayarı, + 4,5 mm' ye

kadar; Yükseklik ayarı -2 mm'den + 2 mm'ye

kadar; Derinlik ayarı DUOMATIC A menteşe

tabanı ile +2,8 mm'ye kadar, DUOMATIC SM

menteşe tabanı ile -0,5 mm'den +2,8 mm'ye

kadar

• Kapak kalınlığı: 16-22 mm

• Otomatik kapanma

• Tas mesafesi 3 - 6

• Tasa entegre yavaşlatma mekanizması

Tas mesafesi

Menteşe tabanı kalınlığı 0 mm

E min.:

DUOMATIC A menteşe tabanı

için = 61 mm

DUOMATIC SM menteşe tabanı

için = 70 mm

Arka eksantrikli

DUOMATIC SM menteşe tabanı

için = 74 mm

Menteşe tabanı kalınlığı 3 mm

Tas ölçüleri

Tas derinliği

13,5 mm

Menteşe tabanı kalınlığı 6 mm

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

13,5

13,5

Tas bağlantısı Ürün no. Ürün no.

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.11.700 329.11.400

Dübelli, makineyle 329.11.710 329.11.410

Paket içeriği: 50 Adet

Delme şeması 48 / 6 Delme şeması 45 / 9,5

Dübelli (makineyle)

13,5 13,5

Delme şeması 48 / 6 Delme şeması 45 / 9,5

Tas derinliği kontrol aparatı p Sayfa 5.9

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Menteşe tabanları p Sayfa 5.36 - 5.38

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.12

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC PREMIUM Tas Menteşeler

DUOMATIC PREMIUM Tas menteşeler - Salice

19 mm ve üstü çerçeve genişliği olan alüminyum

çerçeve profilleri için, 105°

Tam bini

Yavaş

kapanma

• Menteşe kolu: Düz

Menteşe tabanı ile tam binili menteşe

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın

gövdeye montajı:

Tas basınçlı zamak döküm,menteşe kolu

çelik

Nikel kaplama

Vidalı

DUOMATIC A menteşe tabanına sürerek

veya DUOMATIC SM menteşe tabanına

klipsleyerek

• Otomatik kapanma

• Tasa entegre yavaşlatma mekanizması

Tas bağlantısı

Ürün no.

Vidalı 329.48.500

Paket içeriği: 50 Adet

Yarım bini

5

Montaj ölçüleri

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu

Tas bağlantısı

Ürün no.

Vidalı 329.48.502

Paket içeriği: 50 Adet

İçerlek

• Menteşe kolu: Tam deve boynu

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Tas bağlantısı

Ürün no.

Vidalı 329.48.503

Paket içeriği: 50 Adet

Tas derinliği kontrol aparatı p Sayfa 5.9

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Menteşe tabanları p Sayfa 5.36 - 5.38

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.13


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC PREMIUM Tas Menteşeler

DUOMATIC Tas menteşeler - Salice

10 mm ve üzeri kapak kalınlıkları için, 105°

Tam bini

10 mm ve

üzeri kapak

kalınlıkları için

• Menteşe kolu: Düz (boyun yüksekliği 0 mm)

Fuga

5

Menteşe tabanı ile tam binili tas menteşe

• Malzeme: Tas ve menteşe kolu çelik

• Üst yüzey: Nikel kaplama

• Tas bağlantısı: Vidalı

• Kapağın gövdeye

montajı:

DUOMATIC A menteşe tabanına sürerek

veya DUOMATIC SM menteşe tabanına

klipsleyerek

• Ayarlama: Kademesiz sağ/sol ayarı, -1,5 mm’den +4,5

mm’ye kadar; Yükseklik ayarı, -2 mm’den

+2 mm’ye kadar; Derinlik ayarı,

DUOMATIC A menteşe tabanı ile +2,8

mm’ye kadar, DUOMATIC SM menteşe

tabanı ile -0,5 mm’den +2,8 mm’ye kadar

• Kapak kalınlığı: 10 - 20 mm

• Otomatik kapanma

Tas ölçüleri

Tas derinliği

8 mm

Tas bağlantısı

Ürün no.

Vidalı 329.28.600

Paket içeriği: 50 Adet

Yarım bini

Fuga

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu (boyun yüksekliği 9 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Vidalı 329.28.602

Paket içeriği: 50 Adet

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

SMOVE Kapak pistonu p Sayfa 5.6

Menteşe tabanları p Sayfa 5.36 - 5.38

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.14

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC Tas Menteşeler

DUOMATIC Tas menteşeler - Salice

10 mm ve üzeri kapak kalınlıkları için, 155°

Tam bini

10 mm ve

üzeri kapak

kalınlıkları için

• Menteşe kolu: Düz (boyun yüksekliği 0 mm)

Fuga

Menteşe tabanı ile tam binili tas menteşe

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye

montajı:

Tas basınçlı zamak döküm, menteşe kolu

çelik

Nikel kaplama

Vidalı

DUOMATIC A menteşe tabanına sürerek

veya DUOMATIC SM menteşe tabanına

klipsleyerek

• Ayarlama: Kademesiz sağ/sol ayarı, -1,5 mm’den +4,5

mm’ye kadar; Yükseklik ayarı, -2 mm’den

+2 mm’ye kadar; Derinlik ayarı,

DUOMATIC A menteşe tabanı ile

+2,8 mm’ye kadar, DUOMATIC SM menteşe

tabanı ile -0,5 mm’den +2,8 mm’ye kadar

• Kapak kalınlığı: 10 - 20 mm

• Otomatik kapanma

Tas bağlantısı

Ürün no.

Vidalı 329.29.600

Paket içeriği: 25 Adet

Yarım bini

Fuga

5

Tas ölçüleri

Tas derinliği

8 mm

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu (boyun yüksekliği 9 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Vidalı 329.29.602

Paket içeriği: 25 Adet

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

SMOVE Kapak pistonu p Sayfa 5.6

Menteşe tabanları p Sayfa 5.36 - 5.38

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.15


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC Tas Menteşeler

DUOMATIC Tas menteşeler - Salice

32 mm’ye kadar kapak kalınlıkları için, 94°

Tam bini

32 mm’ye

kadar kapak

kalınlıkları için

• Menteşe kolu: Düz (boyun yüksekliği 0 mm)

Fuga

5

Menteşe tabanı ile tam binili tas menteşe

• Malzeme: Tas ve menteşe kolu çelik

• Üst yüzey: Nikel kaplama

• Tas bağlantısı: Vidalı

• Kapağın gövdeye

montajı:

DUOMATIC A menteşe tabanına sürerek

veya DUOMATIC SM menteşe tabanına

klipsleyerek

• Ayarlama: Kademesiz sağ/sol ayarı, -1,5 mm’den +4,5

mm’ye kadar; Yükseklik ayarı, -2 mm’den

+2 mm’ye kadar; Derinlik ayarı,

DUOMATIC A menteşe tabanı ile +2,8

mm’ye kadar, DUOMATIC SM menteşe

tabanı ile -0,5 mm’den +2,8 mm’ye kadar

• Kapak kalınlığı: 16 - 32 mm

• Otomatik kapanma

Tas ölçüleri

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.01.600 329.01.509

Paket içeriği: 50 Adet

Yarım bini

Fuga

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu (boyun yüksekliği 9 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.01.602 329.01.518

Paket içeriği: 50 Adet

İçerlek

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

Fuga

• Menteşe kolu: Tam deve boynu (boyun yüksekliği 17 mm)

Delme şeması 48 / 6 Delme şeması 45 / 9,5

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.01.603 329.01.536

Paket içeriği: 50 Adet

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

SMOVE Kapak pistonu p Sayfa 5.6

Menteşe tabanları p Sayfa 5.36 - 5.38

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.16

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC Tas Menteşeler

DUOMATIC Tas menteşeler - Salice

40 mm’ye kadar profilli kapaklar için, 94°

Tam bini

40 mm’ye

kadar kapak

kalınlıkları için

Fuga

Menteşe tabanı ile tam binili tas menteşe

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye

montajı:

Menteşe kolu basınçlı zamak döküm, tas

çelik

Nikel kaplama

Vidalı veya dübelli (makineyle)

DUOMATIC A menteşe tabanına sürerek

veya DUOMATIC SM menteşe tabanına

klipsleyerek

• Ayarlama: Kademesiz sağ/sol ayarı, -0,5 mm’den +5,5

mm’ye kadar; Yükseklik ayarı, -2 mm’den

+2 mm’ye kadar; Derinlik ayarı,

DUOMATIC A menteşe tabanı ile +2,8

mm’ye kadar, DUOMATIC SM menteşe tabanı

ile -0,5 mm’den +2,8 mm’ye kadar

• Kapak kalınlığı: 20 - 40 mm

• Otomatik kapanma

• Menteşe kolu: Düz (boyun yüksekliği 0 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no

Vidalı 329.05.605

Dübelli, makineyle 329.05.640

Paket içeriği: 50 Adet

Yarım bini

5

Tas ölçüleri

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

Tas derinliği

13 mm

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu (boyun yüksekliği 11 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no

Vidalı 329.05.614

Dübelli, makineyle 329.05.641

Paket içeriği: 50 Adet

İçerlek

Fuga

Dübelli, makineyle

Fuga

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

SMOVE Kapak pistonu p Sayfa 5.6

Menteşe tabanları p Sayfa 5.36 - 5.38

• Menteşe kolu: Tam deve boynu (boyun yüksekliği 22 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no

Vidalı 329.05.632

Dübelli, makineyle 329.05.642

Paket içeriği: 50 Adet

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.17


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC Tas Menteşeler

DUOMATIC Tas menteşeler - Salice

110°

Tam bini

Fuga

5

Menteşe tabanı ile tam binili tas menteşe

• Malzeme: Tas ve menteşe kolu çelik

• Üst yüzey: Nikel kaplama

• Tas bağlantısı: Vidalı, dübelli (makineyle)

• Kapağın gövdeye

montajı:

DUOMATIC A menteşe tabanına sürerek

veya DUOMATIC SM menteşe tabanına

klipsleyerek

• Ayarlama: Kademesiz sağ/sol ayarı, -1,5 mm’den +4,5

mm’ye kadar; Yükseklik ayarı, -2 mm’den

+2 mm’ye kadar; Derinlik ayarı,

DUOMATIC A menteşe tabanı ile +2,8

mm’ye kadar, DUOMATIC SM menteşe

tabanı ile -0,5 mm’den +2,8 mm’ye kadar

• Kapak kalınlığı: 16 - 26 mm

• Otomatik kapanma

• Menteşe kolu: Düz (boyun yüksekliği 0 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.17.600 329.17.507

Dübelli, makineyle 329.17.610 329.17.552

Paket içeriği: 50 Adet

Yarım bini

Fuga

Tas ölçüleri

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu (boyun yüksekliği 9 mm)

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.17.602 329.17.516

Dübelli, makineyle 329.17.612 329.17.561

Paket içeriği: 50 Adet

İçerlek

Delme şeması 48 / 6 Delme şeması 45 / 9,5

Dübelli (makineyle)

Fuga

• Menteşe kolu: Tam deve boynu (boyun yüksekliği 17 mm)

Delme şeması 48 / 6 Delme şeması 45 / 9,5

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.17.603 329.17.520

Dübelli, makineyle 329.17.613 329.17.570

Paket içeriği: 50 Adet

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

SMOVE Kapak pistonu p Sayfa 5.6

Menteşe tabanları p Sayfa 5.36 - 5.38

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.18

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC Tas Menteşeler

DUOMATIC Tas menteşeler - Salice

165°

Tam bini

8-Tas mesafesi

Fuga

• Menteşe kolu: Düz (boyun yüksekliği 0 mm)

Menteşe tabanı ile tam binili tas menteşe

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın

gövdeye montajı:

Tas basınçlı zamak döküm, menteşe kolu

çelik

Nikel kaplama

Vidalı, dübelli (makineyle)

DUOMATIC A menteşe tabanına sürerek

veya DUOMATIC SM menteşe tabanına

klipsleyerek

• Ayarlama: Kademesiz sağ/sol ayarı, -1,5 mm’den +4,5

mm’ye kadar; Yükseklik ayarı, -2 mm’den

+2 mm’ye kadar; Derinlik ayarı,

DUOMATIC A menteşe tabanı ile +2,8

mm’ye kadar, DUOMATIC SM menteşe

tabanı ile -0,5 mm’den +2,8 mm’ye kadar

• Kapak kalınlığı: 16 - 28 mm

• Otomatik kapanma

Tas ölçüleri

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.07.700 329.07.609

Dübelli, makineyle 329.07.710 329.07.654

Paket içeriği: 25 Adet

Yarım bini

Paket içeriği: 25 Adet

İçerlek

1+Tas mesafesi

Fuga

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu (boyun yüksekliği 9 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.07.702 329.07.618

Dübelli, makineyle 329.07.712 329.07.663

5

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

6+Tas mesafesi

Fuga

Delme şeması 48 / 6 Delme şeması 45 / 9,5

• Menteşe kolu: Tam deve boynu (boyun yüksekliği 17 mm)

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Dübelli (makineyle)

Delme şeması 48 / 6 Delme şeması 45 / 9,5

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.07.703 329.07.620

Dübelli, makineyle 329.07.713 329.07.670

Paket içeriği: 25 Adet

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

SMOVE Kapak pistonu p Sayfa 5.6

Menteşe tabanları p Sayfa 5.36 - 5.38

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.19


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC Tas Menteşeler

DUOMATIC Tas menteşeler - Salice

Özel köşe birleşimleri için çözüm önerileri (örnekler)

-45° -30° -22,5°

Tas menteşe: 329.09.600 / Sayfa 5.21

Menteşe tabanı: 329.73.500 / Sayfa 5.37

Tas menteşe: 329.09.601 / Sayfa 5.21

Menteşe tabanı: 329.73.500 / Sayfa 5.37

Tas menteşe: 329.09.601 / Sayfa 5.21

Menteşe tabanı: 329.84.110 / Sayfa 5.38

-15° -7,5° +7,5°

5

Tas menteşe: 329.05.605 / Sayfa 5.17

Menteşe tabanı: 329.84.100 / Sayfa 5.38

Tas menteşe: 329.01.600 / Sayfa 5.16

Menteşe tabanı: 329.84.110 / Sayfa 5.38

Tas menteşe: 329.01.600 / Sayfa 5.16

Menteşe tabanı: 329.84.110 / Sayfa 5.38

+10° +15° +24°

Tas menteşe: 329.05.605 / Sayfa 5.17

Menteşe tabanı: 329.84.120 / Sayfa 5.38

Tas menteşe: 329.25.600 / Sayfa 5.22

Menteşe tabanı: 329.73.500 / Sayfa 5.37

Tas menteşe: 329.25.601 / Sayfa 5.22

Menteşe tabanı: 329.73.500 / Sayfa 5.37

+30° +37° +45°

Tas menteşe: 329.25.602 / Sayfa 5.23

Menteşe tabanı: 329.73.500 / Sayfa 5.37

Tas menteşe: 329.25.604 / Sayfa 5.23

Menteşe tabanı: 329.73.500 / Sayfa 5.37

Tas menteşe: 329.25.605 / Sayfa 5.23

Menteşe tabanı: 329.73.500 / Sayfa 5.37

+52,5° +60° +70°

Tas menteşe: 329.25.605 / Sayfa 5.23

Menteşe tabanı: 329.84.110 / Sayfa 5.38

Tas menteşe: 329.25.605 / Sayfa 5.23

Menteşe tabanı: 329.84.100 / Sayfa 5.38

Tas menteşe: 329.25.605 / Sayfa 5.23

Menteşe tabanı: 329.84.120 / Sayfa 5.38

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.20

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC Tas Menteşeler

DUOMATIC Tas menteşeler - Salice

Negatif açılı ahşap kapaklar için, 120°

- 30° Köşe açılı

Menteşe tabanı ile -30° açılı tas menteşe

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye

montajı:

• Ayarlama:

• Kapak kalınlığı: 16 - 26 mm

• Otomatik kapanma

Tas ölçüleri

Menteşe kolu basınçlı zamak döküm, tas

çelik

Nikel kaplama

Vidalı, dübelli (makineyle)

DUOMATIC A menteşe tabanına sürerek

veya DUOMATIC SM menteşe tabanına

klipsleyerek

Kademesiz sağ/sol ayarı, +4,5 mm’ye kadar;

Yükseklik ayarı, -2 mm’den +2 mm’ye kadar;

Derinlik ayarı, DUOMATIC A menteşe tabanı

ile +2,8 mm’ye kadar, DUOMATIC SM

menteşe tabanı ile -0,5 mm’den +2,8 mm’ye

kadar

Tas bağlantısı

Ürün no

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.09.601 329.09.515

Dübelli, makineyle 329.09.611 329.09.521

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

- 45° Köşe açılı

Tas bağlantısı

Ürün no

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.09.600 329.09.514

Dübelli, makineyle 329.09.610 329.09.520

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

5

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Delme şeması 48 / 6 Delme şeması 45 / 9,5

Dübelli (makineyle)

Delme şeması 48 / 6 Delme şeması 45 / 9,5

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

SMOVE Kapak pistonu p Sayfa 5.6

Menteşe tabanları p Sayfa 5.36 - 5.38

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.21


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC Tas Menteşeler

DUOMATIC Tas menteşeler - Salice

Pozitif açılı ahşap kapaklar için, 94°

15° Köşe açılı

5

Menteşe tabanı ile 15° açılı tas menteşe

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye

montajı:

• Ayarlama:

• Kapak kalınlığı: 16 - 26 mm

• Otomatik kapanma

Tas ölçüleri

Menteşe kolu basınçlı zamak döküm, tas

çelik

Nikel kaplama

Vidalı, dübelli (makineyle)

DUOMATIC A menteşe tabanına sürerek

veya DUOMATIC SM menteşe tabanına

klipsleyerek

Kademesiz sağ/sol ayarı, +4,5 mm’ye kadar;

Yükseklik ayarı, -2 mm’den +2 mm’ye kadar;

Derinlik ayarı, DUOMATIC A menteşe tabanı

ile +2,8 mm’ye kadar, DUOMATIC SM

menteşe tabanı ile -0,5 mm’den +2,8 mm’ye

kadar

Tas bağlantısı

Ürün no

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.25.600 329.25.500

Dübelli, makineyle 329.25.610 329.25.510

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

24° Köşe açılı

Tas bağlantısı

Ürün no

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.25.601 329.25.501

Dübelli, makineyle 329.25.611 329.25.511

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

Delme şeması 48 / 6 Delme şeması 45 / 9,5

Dübelli (makineyle)

Delme şeması 48 / 6 Delme şeması 45 / 9,5

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

SMOVE Kapak pistonu p Sayfa 5.6

Menteşe tabanları p Sayfa 5.36 - 5.38

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.22

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC Tas Menteşeler

30° Köşe açılı

45° Köşe açılı

Tas bağlantısı

Ürün no

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.25.602 329.25.502

Dübelli, makineyle 329.25.612 329.25.512

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

30° Köşe açılı

Tas bağlantısı

Ürün no

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.25.605 329.25.505

Dübelli, makineyle 329.25.615 329.25.515

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

45° Köşe açılı

5

Tas bağlantısı

Ürün no

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.25.603 329.25.503

Dübelli, makineyle 329.25.613 329.25.513

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Tas bağlantısı

Ürün no

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.25.606 329.25.506

Dübelli, makineyle 329.25.616 329.25.516

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

37° Köşe açılı

45° Köşe açılı

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Tas bağlantısı

Ürün no

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.25.604 329.25.504

Dübelli, makineyle 329.25.614 329.25.514

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Tas bağlantısı

Ürün no

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.25.607 329.25.507

Dübelli, makineyle 329.25.617 329.25.517

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

SMOVE Kapak pistonu p Sayfa 5.6

Menteşe tabanları p Sayfa 5.36 - 5.38

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.23


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC Tas Menteşeler

DUOMATIC Tas menteşeler - Salice

Sabit kapak için, 94° veya 110°

Normal sabit kapak için, 94°

• Tüm DUOMATIC A ve DUOMATIC SM menteşe tabanlarıyla

kullanılır.

5

Menteşe tabanı ile sabit kapak menteşesi

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye

montajı:

• Ayarlama:

• Kapak kalınlığı: Minimum 16 mm

• Otomatik kapanma

Tas ölçüleri

Menteşe kolu basınçlı zamak döküm, tas

çelik

Nikel kaplama

Vidalı, dübelli (makineyle)

DUOMATIC A menteşe tabanına sürerek

veya DUOMATIC SM menteşe tabanına

klipsleyerek

Kademesiz sağ/sol ayarı, +4,5 mm’ye kadar;

Yükseklik ayarı, -2 mm’den +2 mm’ye kadar;

Derinlik ayarı, DUOMATIC A menteşe tabanı

ile +2,8 mm’ye kadar, DUOMATIC SM

menteşe tabanı ile -0,5 mm’den +2,8 mm’ye

kadar

Tas bağlantısı

Ürün no

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.11.600 329.11.505

Dübelli, makineyle 329.11.610 329.11.550

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Küçük sabit kapak için, 94°

• Sadece 28 x 32 mm delikli DUOMATIC A menteşe tabanlarıyla

kullanılır.

Tas bağlantısı

Ürün no

Delme şeması 48 / 6

Vidalı 329.34.600

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Uzun sabit kapak için, 110°

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

• Tüm DUOMATIC A ve DUOMATIC SM menteşe tabanlarıyla

kullanılır.

Tas bağlantısı

Ürün no

Delme şeması 48 / 6

Vidalı 329.35.600

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Delme şeması 48 / 6 Delme şeması 45 / 9,5

Dübelli (makineyle)

Delme şeması 48 / 6 Delme şeması 45 / 9,5

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

SMOVE Kapak pistonu p Sayfa 5.6

Menteşe tabanları p Sayfa 5.36 - 5.38

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.24

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC Tas Menteşeler

DUOMATIC Tas menteşeler - Salice

Köşe dolapları için, 70°

23 mm’ye kadar olan kapak kalınlıkları için

Tam bini

Menteşe tabanı ile tam binili tas menteşe

• Malzeme: Tas basınçlı zamak döküm, hareketli kol çelik

• Üst yüzey: Nikel kaplama

• Tas bağlantısı: Vidalı, dübelli (makineyle)

• Kapağın gövdeye

montajı: DUOMATIC A menteşe tabanına sürerek

veya DUOMATIC SM menteşe tabanına

klipsleyerek

• Ayarlama: Kademesiz sağ/sol ayarı, -1,5 mm’den +4,5

mm’ye kadar; Yükseklik ayarı, -2 mm’den

+2 mm’ye kadar; Derinlik ayarı,

DUOMATIC A menteşe tabanı ile +2,8

mm’ye kadar, DUOMATIC SM menteşe

tabanı ile -0,5 mm’den +2,8 mm’ye kadar

• Kapak kalınlığı: Minimum 16 mm

• Otomatik kapanma

Tas ölçüleri

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

Tas bağlantısı

Ürün no

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.19.700 329.19.600

Dübelli, makineyle 329.19.710 329.19.610

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Montaj bilgisi

Tas mesafesi = 3-6

Menteşe tabanı delik mesafesi hesabı

Köşe kenarlı kapaklar için örnek :

Kapak kalınlığı mm

Menteşe tabanı delik mesafesi mm

Haç tipi menteşe tabanının delik mesafesinin belirlenmesi

Delik mesafesi (X) = 47 - kapak kalınlığı

20 27

16 31

19 28

18 29

Kapak kalınlığı mm

Menteşe tabanı delik mesafesi mm

Düz menteşe tabanının delik mesafesinin belirlenmesi

Delik mesafesi (X) = 31 - kapak kalınlığı + 32

20 43

16 47

19 44

18 45

Menteşe tabanı yüksekliğinin hesaplanması

Keskin kenarlı kapaklar için örnek:

5

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Delme şeması 48 / 6 Delme şeması 45 / 9,5

Dübelli (makineyle)

Delme şeması 48 / 6 Delme şeması 45 / 9,5

Kapak kalınlığı

mm

Tas mesafesi

mm

Menteşe tabanı kalınlığı mm

Menteşe tabanı yüksekliğinin belirlenmesi

Menteşe tabanı yüksekliği (H) = 26 - Kapak kalınlığı - Tas mesafesi

20 5 1

16 6 4

19 3 3

18 4 5*

(26 - 18 - 4 + 1 ayar değişikliği)

Bilgi

* Standart olmayan menteşe tabanı yükseklikleri, yan panellere

yapılacak ilaveler yardımıyla elde edilir.

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

SMOVE Kapak pistonu p Sayfa 5.6

Menteşe tabanları p Sayfa 5.36 - 5.38

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.25


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC Tas Menteşeler

DUOMATIC Tas menteşeler - Salice

Alüminyum çerçeve profilleri için, 105°

Tam bini

Fuga

5

Menteşe tabanı ile tam binili tas menteşe

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye

montajı:

• Otomatik kapanma

Tas basınçlı zamak döküm, menteşe kolu

çelik

Nikel kaplama

Vidalı

DUOMATIC A menteşe tabanına sürerek

veya DUOMATIC SM menteşe tabanına

klipsleyerek

• Menteşe kolu: Düz (boyun yüksekliği 0 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no

Vidalı 329.23.610

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Yarım bini

Uygulama ölçüleri

Fuga

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu (boyun yüksekliği 9 mm)

45° Köşe açılı

Tas bağlantısı

Ürün no

Vidalı 329.23.630

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

İçerlek

Tas bağlantısı

Ürün no

Vidalı 329.37.501

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Fuga

• Menteşe kolu: Tam deve boynu (boyun yüksekliği 17 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no

Vidalı 329.23.640

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

SMOVE Kapak pistonu p Sayfa 5.6

Menteşe tabanları p Sayfa 5.36 - 5.38

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.26

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC Tas Menteşeler

DUOMATIC Tas menteşeler - Salice

Buzdolabı kapakları için, 94°

DUOMATIC Tas menteşeler - Salice

Cam ve aynalı kapaklar için, 110°

Yapıştırılarak

montaj

Menteşe tabanı ile tam binili tas menteşe

• Malzeme: Tas ve hareketli kol çelik

• Üst yüzey: Nikel kaplama

• Tas bağlantısı: Vidalı

• Kapağın gövdeye

montajı: DUOMATIC A menteşe tabanına sürerek

• Ayarlama: Kademesiz sağ/sol ayarı, +4,5 mm’ye kadar;

Yükseklik ayarı, -2 mm’den +2 mm’ye kadar;

Derinlik ayarı, DUOMATIC A menteşe tabanı

ile +2,8 mm’ye kadar

• Kapak kalınlığı: Minimum 16 mm

• Otomatik kapanma

Tas ölçüleri

Menteşe tabanı ile tam binili tas menteşe

• Malzeme: Tas basınçlı zamak döküm, menteşe kolu

çelik

• Üst yüzey: Nikel kaplama

• Tas plakası Kapağa yapıştırmak için (camın delinmesi

gerekmez)

• Kapağın gövdeye

montajı: DUOMATIC A menteşe tabanına

sürerek veya DUOMATIC SM menteşe

tabanına klipsleyerek

• Ayarlama: Kademesiz sağ/sol ayarı, -1,5 mm’den +4,5

mm’ye kadar; Yükseklik ayarı, -2 mm’den

+2 mm’ye kadar; Derinlik ayarı, DUOMATIC

A menteşe tabanı ile +2,8 mm’ye kadar,

DUOMATIC SM menteşe tabanı ile

-0,5 mm’den +2,8 mm’ye kadar

• Otomatik kapanma

Uygulama ölçüleri

5

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

Tas mesafesi 0-22

Delme şeması 48 / 6

Tam bini

Tam bini

• Sadece DUOMATIC A (sürerek montaj) menteşe tabanlarıyla

kullanılır.

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Tas bağlantısı

Ürün no

Delme şeması 48 / 6

Vidalı 329.36.600

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Fuga

• Menteşe kolu: Düz

Tas bağlantısı

Ürün no

Yapıştırılarak 329.43.500

Paket içeriği: 1 veya 25 adet

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

SMOVE Kapak pistonu p Sayfa 5.6

Menteşe tabanları p Sayfa 5.36 - 5.38

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.27


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC Tas Menteşeler

DUOMATIC Tas menteşeler - Salice

Lambalı ve profilli kapaklar için, 110°

Yuvarlatılmış, lambalı ve profilli kapaklar için uygulama

örnekleri

Menteşe tabanı ile tam binili tas menteşe

5

• Malzeme: Tas ve menteşe kolu basınçlı zamak döküm

• Üst yüzey: Nikel kaplama

• Tas bağlantısı: Vidalı veya dübelli (makineyle)

• Kapağın gövdeye

montajı: DUOMATIC A menteşe tabanına sürerek

veya DUOMATIC SM menteşe tabanına

klipsleyerek

• Ayarlama: Kademesiz sağ/sol ayarı, -1,5 mm’den +4,5

mm’ye kadar; Yükseklik ayarı, -2 mm’den

+2 mm’ye kadar; Derinlik ayarı, DUOMATIC

A menteşe tabanı ile +2,8 mm’ye kadar,

DUOMATIC SM menteşe tabanı ile

-0,5 mm’den +2,8 mm’ye kadar

• Kapak kalınlığı: 16 - 28 mm

• Otomatik kapanma

Tas ölçüleri

Tas derinliği

9 mm

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

Dübelli, makineyle

Tam bini

• Menteşe kolu: Düz

Fuga

Tas bağlantısı

Ürün no

Vidalı 329.26.600

Dübelli, makineyle 329.26.610

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

SMOVE Kapak pistonu p Sayfa 5.6

Menteşe tabanları p Sayfa 5.36 - 5.38

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.28

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC Tas Menteşeler

DUOMATIC Tas menteşeler - Salice

Bas aç ile kulpsuz açılım

110°

Tam bini

Bas aç

• Menteşe kolu: Düz (boyun yüksekliği 0 mm)

Fuga

• Malzeme: Tas basınçlı zamak döküm, hareketli kol çelik

• Üst yüzey: Nikel kaplama

• Tas bağlantısı: Vidalı veya dübelli (makineyle)

• Kapağın gövdeye

montajı: DUOMATIC A menteşe tabanına sürerek

veya DUOMATIC SM menteşe tabanına

klipsleyerek

• Ayarlama: Kademesiz sağ/sol ayarı, -1,5 mm’den +4,5

mm’ye kadar; Yükseklik ayarı, -2 mm’den

+2 mm’ye kadar; Derinlik ayarı,

DUOMATIC A menteşe tabanı ile +2,8

mm’ye kadar, DUOMATIC SM menteşe

tabanı ile -0,5 mm’den +2,8 mm’ye kadar

• Kapak kalınlığı: 16 - 26 mm

Tas ölçüleri

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.17.900 329.17.800

Dübelli, makineyle 329.17.910 329.17.810

Paket içeriği: 50 Adet

Yarım bini

Fuga

5

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu (boyun yüksekliği 9 mm)

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.17.902 329.17.802

Dübelli, makineyle 329.17.912 329.17.812

Paket içeriği: 50 Adet

İçerlek

Delme şeması 48 / 6 Delme şeması 45 / 9,5

Fuga

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Dübelli, makineyle

Delme şeması 48 / 6 Delme şeması 45 / 9,5

• Menteşe kolu: Tam deve boynu (boyun yüksekliği 17 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.17.903 329.17.803

Dübelli, makineyle 329.17.913 329.17.813

Paket içeriği: 50 Adet

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Menteşe tabanları p Sayfa 5.36 - 5.38

Bas aç p Sayfa 5.33 - 5.35

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.29


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC Tas Menteşeler

DUOMATIC Tas menteşeler - Salice

Bas aç ile kulpsuz açılım

165°

Tam bini

Bas aç

8-Tas mesafesi

• Menteşe kolu: Düz (boyun yüksekliği 0 mm)

Fuga

5

• Malzeme: Tas basınçlı zamak döküm, hareketli kol çelik

• Üst yüzey: Nikel kaplama

• Tas bağlantısı: Vidalı veya dübelli (makineyle)

• Kapağın gövdeye

montajı: DUOMATIC A menteşe tabanına sürerek

veya DUOMATIC SM menteşe tabanına

klipsleyerek

• Ayarlama: Kademesiz sağ / sol ayarı, - 1,5 mm’den

+ 4,5 mm’ye kadar; Yükseklik ayarı,

- 2 mm’den + 2 mm’ye kadar; Derinlik ayarı,

DUOMATIC A menteşe tabanı ile

+ 2,8 mm’ye kadar, DUOMATIC SM menteşe

tabanı ile - 0,5 mm’den + 2,8 mm’ye kadar

• Kapak kalınlığı: 16 - 28 mm

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.07.900 329.07.800

Dübelli, makineyle 329.07.910 329.07.810

Paket içeriği: 25 Adet

Yarım bini

1+Tas mesafesi

Fuga

Tas ölçüleri

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu (boyun yüksekliği 9 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.07.902 329.07.802

Dübelli, makineyle 329.07.912 329.07.812

Paket içeriği: 25 Adet

İçerlek

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

6+Tas

mesafesi

Fuga

• Menteşe kolu: Tam deve boynu (boyun yüksekliği 17 mm)

Delme şeması 48 / 6 Delme şeması 45 / 9,5

Dübelli, makineyle

Delme şeması 48 / 6 Delme şeması 45 / 9,5

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delme şeması 48 / 6 45 / 9,5

Vidalı 329.07.903 329.07.803

Dübelli, makineyle 329.07.913 329.07.813

Paket içeriği: 25 Adet

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Menteşe tabanları p Sayfa 5.36 - 5.38

Bas aç p Sayfa 5.33 - 5.35

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.30

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC Tas Menteşeler

DUOMATIC Tas menteşeler - Salice

Bas aç ile kulpsuz açılım

Normal sabit kapak için

Sabit kapak için, 94°

Bas aç

• Tüm DUOMATIC A ve SM menteşe tabanlarıyla kullanılır.

Tas bağlantısı

Ürün no

Delme şeması 48 / 6

Vidalı 329.11.900

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye

montajı:

Menteşe kolu basınçlı zamak döküm, tas

çelik

Nikel kaplama

Vidalı

DUOMATIC A menteşe tabanına sürerek

veya DUOMATIC SM menteşe tabanına

klipsleyerek

• Ayarlama: Kademesiz sağ/sol ayarı, -1,5 mm’den +4,5

mm’ye kadar; Yükseklik ayarı, -2 mm’den

+2 mm’ye kadar; Derinlik ayarı,

DUOMATIC A menteşe tabanı ile

+2,8 mm’ye kadar, DUOMATIC SM menteşe

tabanı ile -0,5 mm’den +2,8 mm’ye kadar

• Kapak kalınlığı:

Minimum 16 mm

Tas mesafesi

E min.:

DUOMATIC A menteşe tabanı

için = 61 mm

DUOMATIC SM menteşe tabanı

için = 70 mm

Arka eksantrikli

DUOMATIC SM menteşe tabanı

için = 74 mm

5

Tas ölçüleri

Menteşe tabanı kalınlığı 0 mm

Menteşe tabanı kalınlığı 3 mm

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

Menteşe tabanı kalınlığı 6 mm

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Delme şeması

48 / 6

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Menteşe tabanları p Sayfa 5.36 - 5.38

Bas aç p Sayfa 5.33 - 5.35

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.31


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC Tas Menteşeler

DUOMATIC Tas menteşeler - Salice

Bas aç ile kulpsuz açılım

Tam bini

Alüminyum çerçeve profilleri için, 105°

Bas aç

Fuga

• Menteşe kolu: Düz (boyun yüksekliği 0 mm)

5

Menteşe tabanı ile tam binili tas menteşe

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye

montajı:

Tas basınçlı zamak döküm, hareketli kol çelik

Nikel kaplama

Vidalı

DUOMATIC A menteşe tabanına sürerek

veya DUOMATIC SM menteşe tabanına

klipsleyerek

Tas bağlantısı

Ürün no

Vidalı 329.23.810

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Yarım bini

Uygulama ölçüleri

Fuga

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu (boyun yüksekliği 9 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no

Vidalı 329.23.830

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

İçerlek

Fuga

• Menteşe kolu: Tam deve boynu (boyun yüksekliği 17 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no

Vidalı 329.23.840

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Menteşe tabanları p Sayfa 5.36 - 5.38

Bas aç p Sayfa 5.33 - 5.35

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.32

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Bas Aç İle Kapak Çözümleri

Bas aç ile kapak çözümleri - Salice

Kulpsuz kapaklar için

Mıknatıs

Karşı parça çakılarak

• Malzeme:

• Renk:

• Montaj:

Gövde plastik, karşı parça çelik

Gövde bej, karşı parça galvaniz

Gövde delik içine monte edilerek, karşı parça

çakılarak

Montaj bilgisi

Mıknatıs montajı

Kılavuz yardımı ile adaptör

D+6 D

Mıknatısı adaptörün içine

yerleştirin. Adaptörü, kılavuz

yardımı ile dolabın üst, yan ya da

alt paneline vidalayın.

D

Kılavuzsuz adaptör

Ø10

40

0.5

Ø11.5

Ürün no.

356.06.401

2.5

S

32

7.5

T

Mıknatısı adaptörün içine

yerleştirin. Adaptörü, delik ölçüleri

7,5 x 32 mm olacak şekilde

dolabın üst, yan ya da alt paneline

vidalayın.

5

Paket içeriği: 1 veya 250 Adet

Karşı parça yapıştırılarak

Delik içine monte edilerek

• Malzeme:

• Renk:

• Montaj:

Gövde plastik, karşı parça çelik

Gövde bej, karşı parça galvaniz

Gövde delik içine monte edilerek, karşı parça

yapıştırılarak

Ø 10

S

40 min

Dolabın üst, yan ya da alt

panelinde çapı Ø 10 mm, derinliği

minimum 40 mm olan delik açın.

Mıknatısı deliğe yerleştirin.

2.5

T

Karşı parça montajı

40

Ø10

0.5

Paket içeriği: 1 veya 250 Adet

Adaptör

Ø11.5

Ürün no.

356.06.402

Çakılarak

Karşı parçayı mıknatısa takın.

Kapağı kapatın. Karşı parçanın

vidasının ucu, kapakta monte

edileceği noktayı gösterecektir.

Kapağı tekrar açın ve karşı

parçanın üstüne bastırın.

• Malzeme:

• Renk:

• Montaj:

Plastik

Bej

Vidalanarak

Yapıştırılarak

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Kılavuz ile

7.5

Paket içeriği: 1 veya 250 Adet

Kılavuzsuz

7.5

Paket içeriği: 1 veya 250 Adet

Ürün no.

356.06.410

Ürün no.

356.06.420

Karşı parçayı mıknatısa takın.

Yapışkan bant üzerindeki koruyucu

folyoyu çıkarın. Kapağı kapatın.

Bu şekilde, karşı parçanın doğru

pozisyonda yerleştirilmesi sağlanır.

Kapağı tekrar açın ve karşı parçanın

iyice yapışması için üstüne bir süre

bastırın.

Bas aç menteşeler p Sayfa 5.29 - 5.32

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.33


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Bas Aç İle Kapak Çözümleri

Bas aç ile kapak çözümleri - Salice

Kulpsuz kapaklar için

Bas aç

• Malzeme:

• Uygulama:

• Montaj:

Plastik

Gövde, üst taban veya alt taban

Vidalı

Bas aç - Tek kapak için

Ayarlanabilir

Kılavuzlu

Kılavuzsuz

5

• Özellikler:

Paket içeriği: 1 veya 50 adet

D = Yan panele ve alt

panele kapak

basma mesafesi

Y = Minimum 8.5 mm

Derinlik ve yandan ayarlamalı bas aç

Renk

Ürün no.

Gri 329.44.571

Donanım

Ürün no.

Kılavuzlu 329.44.500

Kılavuzsuz 329.44.501

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Birlikte verilen parçalar

1 Bas aç

2 Kapatma tapası

Bağlantı vidaları (Vidalı montajda)

Montaj bilgisi:

1) Bas aç’ın uygulanacağı yüzeyi aseton içeren temizleme

maddesiyle temizleyin ve yağdan arındırın.

2) Çift taraflı yapışkan bant üzerindaki koruyucu folyoyu çıkarın.

3) Bas aç’ı yapıştırın ve yaklaşık 1 dakika sıkıca bastırın.

4) Bas aç’ı ilk 12 saat içerisinde sürekli kullanmayın.

Bas aç - İki kapak için

Bas aç

Ayar imkanı

yaklaşık 4 mm

4.5±

2

37

72.5

16

10.5

5.25

1.5

Standart tas

menteşe ile

kullanıma

uygun

32

48

Ø6.4

10.5

20/40

x

Ø6.25

Renk

Ürün no.

Gri 329.44.591

Paket içeriği: 1 veya 50 adet

• Vidalanarak montaj

• Standart tas menteşe ile kullanılabilir

• Ayar imkanı 4 mm

X mm

Ürün no.

20 356.02.501

40 356.02.502

Paket içeriği: 1 adet

Bas aç menteşeler p Sayfa 5.29 - 5.32

Bas aç karşılıkları p Sayfa 5.35

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.34

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Bas Aç

Bas aç için karşılık - Salice

Ahşap kapaklar için

Bastırılarak, tam veya yarım binili kapaklar için

Bas aç için karşılık - Salice

Alüminyum çerçeveli kapaklar için

Vidalanarak, 17 – 35 mm profiller için

Renk

Ürün no.

Gri 329.44.532

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Tam vaya yarım binili kapağa montaj

Karşılık

Bas aç

• 17– 35 mm çerçeve profilleri için

Renk

Ürün no.

Gri 329.44.541

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Alüminyum çerçeveye montaj 17– 35 mm

5

Vidalanarak, içerlek kapaklar için

Kılavuz ile

Kapak basma mesafesi

Vidalanarak, 35 - 45 mm profiller için

Renk

Ürün no.

Gri 329.44.530

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Kılavuzsuz

• 35–45 mm çerçeve profilleri için

Renk

Ürün no.

Gri 329.44.531

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

İçerlek kapağa montaj

Renk

Ürün no.

Gri 329.44.540

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Alüminyum çerçeveye montaj 35 - 45 mm

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Karşılık

Bas aç

Kapak basma mesafesi

Bas aç menteşeler p Sayfa 5.29 - 5.32

5.35

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.35


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC Menteşe tabanları

DUOMATIC SM Menteşe tabanları - Salice

Klipsleyerek montaj

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Ayarlama:

Basınçlı zamak döküm

Nikel kaplama

Eksantrik ile derinlik ve yükseklik ayarı

Vidalı

Sunta vidaları ile

Delik ölçüleri

Mesafe D, mm

Ürün no.

0 329.67.040

3 329.67.043

6 329.67.046

Paket içeriği: 50 Adet

5

Vidalı

Monte edilmiş özel vidalar ile

Delik ölçüleri

Mesafe D, mm

Ürün no.

Vida boyu 7,5 mm

0 329.67.050

3 329.67.053

6 329.67.056

Paket içeriği: 50 Adet

Dübelli, makineyle montaj

Monte edilmiş dübeller ile

Delik ölçüleri

Mesafe D, mm

0 329.67.010

3 329.67.013

6 329.67.016

Paket içeriği: 50 Adet

Vidalı

Sunta vidaları ile

Delik ölçüleri

Mesafe D, mm

Ürün no.

0 329.68.000

2 329.68.002

3 329.68.003

4 329.68.004

6 329.68.006

Paket içeriği: 50 Adet

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.36

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC Menteşe Tabanları

DUOMATIC SM Menteşe tabanları - Salice

Klipsleyerek montaj

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Ayarlama:

Çelik

Nikel kaplama

Eksantrik ile derinlik ayarı

Boylamasına delik ile ± 2 mm yükseklik ayarı

Vidalı

Sunta vidaları ile

Delik ölçüleri

Mesafe D, mm

Ürün no.

0 329.73.500

2 329.73.502

3 329.73.503

4 329.73.504

6 329.73.506

Paket içeriği: 50 Adet

5

Vidalı

Monte edilmiş özel vidalar

ile

Delik ölçüleri

Mesafe D, mm

Ürün no.

Vida boyu 7,5 mm

0 329.73.520

2 329.73.522

3 329.73.523

4 329.73.524

6 329.73.526

Paket içeriği: 50 Adet

Vidalı

Monte edilmiş özel vidalar ve açılan dübeller ile

Delik ölçüleri

Mesafe D, mm

Ürün no.

Vida boyu 7,5 mm

0 329.73.540

2 329.73.542

3 329.73.543

4 329.73.544

6 329.73.546

Paket içeriği: 50 Adet

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.37


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC Menteşe Tabanları

DUOMATIC A Menteşe tabanları - Salice

Sürerek montaj

• Malzeme: Çelik

• Üst yüzey: Nikel kaplama

• Ayarlama: Boyuna delik ile ± 2 mm yükseklik ayarı

DUOMATIC A Açılı menteşe tabanları - Salice

Sürerek montaj

15°

Delik ölçüleri

YENİ

Vidalı

Sunta vidaları ile

Delik ölçüleri

32

Ürün no.

329.84.100

37

Paket içeriği: 1veya 50 Adet

5

Mesafe D, mm

Ürün no.

0 329.80.528

2 329.80.546

3 329.80.555

4 329.80.564

6 329.80.582

9 329.80.590

Paket içeriği: 50 Adet

+/-7,5°

Delik ölçüleri

YENİ

Vidalı

Monte edilmiş özel vidalar ve açılan dübeller ile

Delik ölçüleri

5

32

Ürün no.

329.84.110

37

Paket içeriği: 1veya 50 Adet

Mesafe D, mm

Ürün no.

Vida boyu 11 mm

0 329.80.700

2 329.80.702

3 329.80.703

Vida boyu 7,5 mm

0 329.80.710

4 329.80.714

6 329.80.716

+10°/+30°

Delik ölçüleri

YENİ

Paket içeriği: 50 Adet

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Paket içeriği: 1veya 50 Adet

Bilgi

Uygulama örnekleri için bakınız sayfa 5.20

Ürün no.

329.84.120

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.38

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

DUOMATIC Aksesuarlar

DUOMATIC Tas menteşeler için aksesuarlar - Salice

DUOMATIC Menteşe kapakları

• Malzeme:

• Üst yüzey:

!

Çelik

Nikel kaplama

"

Tas menteşeler için

!

Ürün no.

105° 329.32.500

94°, 110°, 120°, 155°, 165°

Cam kapak menteşeleri

Mini menteşeler

"

Açılı menteşeler 329.32.510

Sabit kapak menteşeleri

Köşe menteşeleri

Paket içeriği: 50 Adet

Sipariş bilgisi

Menteşe kapakları 30.000 adet ve üzeri siparişlerde logolu olarak

üretilebilir.

5

DUOMATIC Tas kapağı

• Kullanım alanı:

• Malzeme:

• Üst yüzey:

Ø 35 mm tas deliği için

Çelik

Nikel kaplama

Paket içeriği: 50 Adet

Ürün no.

329.32.530

Sipariş bilgisi

Menteşe kapakları 30.000 adet ve üzeri siparişlerde logolu olarak

üretilebilir.

Tas deliği kapağı

• Malzeme:

Plastik

Yanlış açılan Ø35 mm

tas deliklerini

kapatmak için

Renk

Ürün no.

Beyaz 262.86.790

Kahverengi 262.86.190

Siyah 262.86.390

Paket içeriği: 1, 100 veya 1000 Adet

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.39


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

METALLAMAT Tas Menteşeler - Bilgi

METALLAMAT S/K/RS Tas menteşeler

METALLAMAT S / S - Cam / S - Al

• Menteşe kolunu menteşe tabanına sürerek montaj

METALLAMAT K

• Menteşe kolunu menteşe tabanına klipsleyerek montaj

METALLAMAT MİNİ

• Menteşe kolunu menteşe tabanına takarak montaj

METALLAMAT RS

• Menteşe kolunu menteşe tabanına takarak montaj

Ayar imkanı

3 yönde ayar imkanı imalat ve montaj hatalarını tolere eder.

5

METALLAMAT S

METALLAMAT Mini

A Sağ / sol ayarı

B Yükseklik ayarı

Menteşe kolunda + 3 mm, - 0,5 mm Menteşe tabanında ± 2 mm

A Sağ / sol ayarı

Menteşe kolunda + 3 mm, 0 mm

B Yükseklik ayarı

Menteşe tabanında ± 2 mm

C Derinlik ayarı

Menteşe kolunda + 4 mm, 0 mm

C Derinlik ayarı

Menteşe kolunda + 4 mm, 0 mm

METALLAMAT K

A Sağ / sol ayarı

Menteşe kolunda + 3 mm, - 1 mm

B Yükseklik ayarı

Menteşe tabanında ± 2 mm

C Derinlik ayarı

Menteşe kolunda + 5 mm,

- 1,5 mm

Bini

Menteşe kol boyu

Taban dahil

menteşe yüksekliği

Bini tipleri

Tas mesafesi

Kapak kapanma

mesafesi

Fuga

Kapak basma

mesafesi

Tam bini

Düz

Yarım bini

Yarım deve boynu

İçerlek

Tam deve boynu

Kapaklarda kullanılacak tas menteşe adedinin

hesaplanması

Her kapakta kullanılacak menteşe sayısının tespitinde aşağıdaki

faktörler göz önüne alınmalıdır.

• Kapak genişliği ve yüksekliği

• Kapak ağırlığı

• Kapak malzemesi

Örnek : Aşağıdaki grafiğe göre ;

Kapak yüksekliği 1500 mm ve kapak ağırlığı 6 - 9 kg

olan bir kapak için üç tas menteşe kullanılmalıdır.

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.40

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

METALLAMAT Tas Menteşeler

METALLAMAT S Tas menteşeler

110°

Tam bini

• Menteşe kolu: Düz (boyun yüksekliği 0 mm)

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye montajı:

• Ayarlama:

• Kapak kalınlığı:

• Otomatik kapanma

Tas ve menteşe kolu çelik

Nikel kaplama

Vidalı veya dübelli

Sürerek

3 yönde ayarlanabilir (uygun

menteşe tabanı ile)

16 - 22 mm

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 48 / 6

Vidalı 312.00.500

Dübelli 312.00.510

Delik şeması 45 / 9,5

Vidalı 312.00.550

Dübelli 312.00.560

Paket içeriği: 200 Adet

5

Tas ölçüleri

Yarım bini

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu (boyun yüksekliği 9 mm)

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

Delik şeması 48 / 6 Delik şeması 45 / 9,5

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 48 / 6

Vidalı 312.00.501

Dübelli 312.00.511

Delik şeması 45 / 9,5

Vidalı 312.00.551

Dübelli 312.00.561

Paket içeriği: 200 Adet

İçerlek

Dübelli

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Delik şeması 48 / 6

Delik şeması 45 / 9,5

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Menteşe Tabanları p Sayfa 5.49

Kapak pistonları p Sayfa 5.6 - 5.8

METALLAMAT Yavaş kapanma mekanizması p Sayfa 5.62

• Menteşe kolu: Tam deve boynu (boyun yüksekliği 15 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 48 / 6

Vidalı 312.00.502

Dübelli 312.00.512

Delik şeması 45 / 9,5

Vidalı 312.00.552

Dübelli 312.00.562

Paket içeriği: 200 Adet

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.41


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

METALLA Tas Menteşeler

METALLA S Tas menteşeler

105°

YENİ

Tam bini

• Menteşe kolu: Düz (boyun yüksekliği 0 mm)

5

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye montajı:

• Ayarlama:

• Kapak kalınlığı:

• Otomatik kapanma

Tas ve menteşe kolu çelik

Nikel kaplama

Vidalı

Sürerek

3 yönde ayarlanabilir (uygun

menteşe tabanı ile)

16 - 22 mm

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 48 / 6

Vidalı 312.60.500

Paket içeriği: 200 Adet

Yarım bini

Tas ölçüleri

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu (boyun yüksekliği 9 mm)

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 48 / 6

Vidalı 312.60.501

Paket içeriği: 200 Adet

İçerlek

Delik şeması 48 / 6

METALLA S Menteşe tabanları

Çelik

Sunta vidaları ile

• Menteşe kolu: Tam deve boynu (boyun yüksekliği 16 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 48 / 6

Vidalı 312.60.503

Paket içeriği: 200 Adet

• Üst yüzey:

• Delik aralığı:

• Ayarlama:

Nikel kaplama

32 mm

Boyuna delikler vasıtasıyla yükseklik ayarı

Mesafe D, mm

Ürün no.

0 312.70.500

2 312.70.502

Paket içeriği: 200 Adet

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Kapak pistonları p Sayfa 5.6 - 5.8

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.42

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

METALLAMAT Tas Menteşeler

METALLAMAT S Tas menteşeler

30° ve 45° Köşe açısı için, 110°

30° Köşe açılı

Yarım bini

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu (boyun yüksekliği 9 mm)

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye montajı:

• Ayarlama:

• Kapak kalınlığı:

• Otomatik kapanma

Tas ölçüleri

Tas ve menteşe kolu çelik

Nikel kaplama

Vidalı veya dübelli

Sürerek

3 yönde ayarlanabilir (uygun

menteşe tabanı ile)

16 - 22 mm

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 48 / 6

Vidalı 312.04.500

Dübelli 312.04.510

Delik şeması 45 / 9,5

Vidalı 312.04.550

Dübelli 312.04.560

Paket içeriği: 200 Adet

45° Köşe açılı

Yarım bini

5

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu (boyun yüksekliği 9 mm)

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

Delik şeması 48 / 6 Delik şeması 45 / 9,5

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 48 / 6

Vidalı 312.04.501

Dübelli 312.04.511

Delik şeması 45 / 9,5

Vidalı 312.04.551

Dübelli 312.04.561

Paket içeriği: 200 Adet

45° Köşe açılı

İçerlek

Dübelli

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Delik şeması 48 / 6

Delik şeması 45 / 9,5

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Menteşe tabanları p Sayfa 5.49

Kapak pistonları p Sayfa 5.6 - 5.8

METALLAMAT Yavaş kapanma mekanizması p Sayfa 5.60

• Menteşe kolu: Tam deve boynu (boyun yüksekliği 18 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 48 / 6

Vidalı 312.04.502

Dübelli 312.04.512

Delik şeması 45 / 9,5

Vidalı 312.04.552

Dübelli 312.04.562

Paket içeriği: 200 Adet

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.43


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

METALLAMAT Tas Menteşeler

METALLAMAT S Tas menteşeler

170°

Tam bini

• Menteşe kolu: Düz (boyun yüksekliği 0 mm)

5

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye montajı:

• Ayarlama:

• Kapak kalınlığı:

• Otomatik kapanma

Tas ve menteşe kolu çelik

Nikel kaplama

Vidalı veya dübelli

Sürerek

3 yönde ayarlanabilir (uygun

menteşe tabanı ile)

16 - 24 mm

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 48 / 6

Vidalı 312.05.500

Dübelli 312.05.510

Paket içeriği: 200 Adet

Tas ölçüleri

Yarım bini ve içerlek

YENİ

0 mm taban ile

yarım bini uygulama

9 mm özel taban ile

içerlek uygulama

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

Dübelli

D = 0 mm

D = 9 mm

• Menteşe kolu: Tam deve boynu (boyun yüksekliği 9 mm)

Delik şeması 48 / 6 Delik şeması 48 / 6

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 48 / 6

Vidalı 312.05.700

Delik şeması 45 / 9,5

Vidalı 312.05.750

Paket içeriği: 200 Adet

METALLAMAT S Menteşe tabanı

170° menteşe, yarım bini ve içerlek

uygulaması için

YENİ

24.03.2011

27.01.2011

Metallamat 170° yavaşlatma mekanizması p Sayfa 5.63

Menteşe tabanları p Sayfa 5.49

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

D = 9 mm

• Ayarlama:

Mesafe D, mm

Ürün no.

0 312.10.560

9 312.12.509

Paket içeriği: 200 Adet

D = 0 mm

Boyuna delikler vasıtasıyla yükseklik ayarı

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.44

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

METALLAMAT Tas Menteşeler

METALLAMAT S Tas menteşeler

Sabit kapak için, 110°

METALLAMAT S Tas menteşeler

Düşer / Kalkar kapak menteşesi, 90°

YENİ

• Malzeme:

Tas ve menteşe kolu çelik

• Üst yüzey:

Nikel kaplama

• Tas bağlantısı:

Vidalı

• Kapağın gövdeye montajı: Sürerek

• Ayarlama: 3 yönde ayarlanabilir (312.10.550

menteşe tabanı ile)

• Kapak kalınlığı:

16 - 22 mm

• Malzeme:

Tas ve menteşe kolu çelik

• Üst yüzey:

Nikel kaplama

• Tas bağlantısı:

Vidalı

• Kapağın gövdeye montajı: Sürerek

• Ayarlama:

3 yönde ayarlanabilir (uygun

menteşe tabanı ile)

• Kapak kalınlığı:

16 – 22 mm

5

Tas ölçüleri

Tas bağlantısı için

delik ölçüleri

Vidalı

Tas ölçüleri

Tas bağlantısı için

delik ölçüleri

Tam bini

Delik şeması 48 / 6

Tam bini

16-22

• Menteşe kolu: Tam deve boynu (boyun yüksekliği 18 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 48 / 6

Vidalı 312.06.500

Paket içeriği: 200 Adet

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

METALLAMAT S Menteşe tabanı

Sabit kapak için, çelik

Sunta vidaları ile

• Ayarlama:

Mesafe D, mm

Ürün no.

0 312.10.550

Paket içeriği: 200 Adet

Boyuna delikler vasıtasıyla yükseklik ayarı

• Menteşe kolu: Düz (boyun yüksekliği 0 mm)

Tas bağlantısı Tas yönü Ürün no.

Delik şeması 24 / 21,5

Vidalı Sol 312.02.700

Vidalı Sağ 312.02.710

Paket içeriği: 200 Adet

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Kapak pistonları p Sayfa 5.6 - 5.8

Menteşe tabanları p Sayfa 5.49

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.45


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

METALLAMAT Tas Menteşeler

METALLAMAT S Tas menteşeler

Köşe dolapları için, 110°

YENİ

Tam bini

Ayar imkanı

5

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye

montajı:

• Ayarlama:

• Kapak kalınlığı:

Tas ve menteşe kolu çelik

Nikel kaplama

Vidalı veya dübelli

Sürerek

3 yönde ayarlanabilir

(uygun menteşe tabanı ile)

16 – 24 mm

Uygulama örneği

Tas ölçüleri

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

Delik şeması 48 / 6 Delik şeması 45 / 9,5

Dübelli

Delik şeması 48 / 6

Delik şeması 45 / 9,5

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 48 / 6

Vidalı 312.20.701

Dübelli 312.20.711

Delik şeması 45 / 9,5

Vidalı 312.00.751

Dübelli 312.00.760

Paket içeriği: 200 Adet

Menteşe tabanları p Sayfa 5.49

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.46

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

METALLAMAT Tas Menteşeler

METALLAMAT S-Cam Tas menteşeler

Cam kapaklar için, 110°

Tam bini

• Menteşe kolu: Düz (boyun yüksekliği 0 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Vidalı 312.02.500

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye montajı:

• Ayarlama:

• Cam kalınlığı:

• Otomatik kapanma

Tas plastik, menteşe kolu çelik

Tas siyah, menteşe kolu nikel

kaplama

Vidalı

Sürerek

3 yönde ayarlanabilir (uygun

menteşe tabanı ile)

4 - 6 mm

Paket içeriği: 200 Adet

Yarım bini

5

Tas ölçüleri

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu (boyun yüksekliği 9 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Vidalı 312.02.501

Paket içeriği: 200 Adet

İçerlek

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

• Menteşe kolu: Tam deve boynu (boyun yüksekliği 15 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Vidalı 312.02.502

Paket içeriği: 200 Adet

Kapak

Oval

• Malzeme:

• Paket içeriği:

Plastik

Plastik ara parça ve bağlantı vidaları ile

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Tas bağlantısı

Ürün no.

Nikel, mat 312.03.600

Siyah 312.03.300

Krom 312.03.200

Paket içeriği: 200 Adet

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Menteşe tabanları p Sayfa 5.49

Kapak pistonları p Sayfa 5.6 - 5.8

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.47


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

METALLAMAT Tas Menteşeler

METALLAMAT S-AI Tas menteşeler

Alüminyum çerçeve profilleri için, 110°

Tam bini

• Menteşe kolu: Düz (boyun yüksekliği 0 mm)

5

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye montajı:

• Ayarlama:

• Otomatik kapanma

Tas basınçlı zamak döküm,

menteşe kolu çelik

Nikel kaplama

Vidalı

Sürerek

3 yönde ayarlanabilir (uygun

menteşe tabanı ile)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Vidalı 312.01.500

Paket içeriği: 200 Adet

Yarım bini

Uygulama ölçüleri

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu (boyun yüksekliği 9 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Vidalı 312.01.501

Paket içeriği: 200 Adet

İçerlek

• Menteşe kolu: Tam deve boynu (boyun yüksekliği 15 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Vidalı 312.01.502

Paket içeriği: 200 Adet

Menteşe tabanları p Sayfa 5.49

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.48

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

METALLAMAT Menteşe Tabanları

METALLAMAT S Menteşe tabanları

Çelik

Sunta vidalar ile

• Üst yüzey:

• Delik aralığı:

• Ayarlama:

Nikel kaplama

32 mm

Boyuna delikler vasıtasıyla yükseklik ayarı

Mesafe D, mm

Ürün no.

0 312.10.560

3 312.10.563

Paket içeriği: 200 Adet

Monte edilmiş özel vidalar ile

• Üst yüzey:

• Delik aralığı:

• Ayarlama:

Nikel kaplama

32 mm

Boyuna delikler vasıtasıyla yükseklik ayarı

Mesafe D, mm

Ürün no.

0 312.10.510

3 312.10.513

Paket içeriği: 200 Adet

5

Monte edilmiş özel vidalar ve açılan Ø 10 mm dübeller ile

• Üst yüzey:

• Delik aralığı:

• Ayarlama:

Nikel kaplama

32 mm

Boyuna delikler vasıtasıyla yükseklik ayarı

Mesafe D, mm

Ürün no.

0 312.10.520

3 312.10.523

Paket içeriği: 200 Adet

Monte edilmiş özel vidalar ve açılan Ø 5 mm dübeller ile

• Üst yüzey:

• Delik aralığı:

• Ayarlama:

Nikel kaplama

32 mm

Boyuna delikler vasıtasıyla yükseklik ayarı

Mesafe D, mm

Ürün no.

0 312.10.530

3 312.10.533

Paket içeriği: 200 Adet

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

METALLAMAT Menteşe kapağı

Sipariş bilgisi

Menteşe kapakları 40.000 adet ve üzeri

siparişlerde firma logolu olarak

üretilebilir.

• Malzeme:

• Üst yüzey:

Ürün no.

Logosuz 312.03.650

Hafele Logolu 312.03.660

Firma Logolu

312.03.66X

Paket içeriği: 200 Adet

Çelik

Nikel kaplama

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.49


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

METALLAMAT Tas Menteşeler

METALLAMAT K Tas menteşeler

Bas aç ile kulpsuz açılım, 110°

YENİ

Tam bini

Bas aç

5

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Montaj:

• Kapağın gövdeye

montajı:

• Ayarlama:

• Kapak kalınlığı:

Tas ve menteşe kolu çelik

Nikel kaplama

Vidalı

Vidalanarak

Klipsleyerek

3 yönde ayarlanabilir

(uygun menteşe tabanı ile)

16 – 22 mm

• Menteşe kolu: Düz (boyun yüksekliği 0 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 48 / 6

Vidalı 312.22.700

Paket içeriği: 200 Adet

Tas ölçüleri

Mıknatıs / İtici

Mıknatıs / İtici

Adaptörlü mıknatıs / İtici

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

• Malzeme:

• Renk:

• Montaj:

Plastik

Gri

Gövde delik içine veya adaptör içine monte

edilerek, adaptör vidalanarak montaj

Ürün no.

Mıknatıs / İtici 356.05.500

Adaptörlü mıknatıs / İtici 356.05.510

Paket içeriği: 1 veya 100 Adet

Delik şeması 48 / 6

Karşı parça

Çakılarak

Yapıştırılarak

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Montaj:

Çelik

Nikel kaplama

Çakılarak veya yapıştırılarak

Montaj

Ürün no.

Çakılarak 356.05.520

Yapıştırılarak 356.05.521

Paket içeriği: 1 veya 100 Adet

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Menteşe tabanları p Sayfa 5.57

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.50

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

METALLAMAT Tas Menteşeler

METALLAMAT K Tas menteşeler

110°

Tam bini

Klipsleyerek

montaj

• Menteşe kolu: Düz (boyun yüksekliği 0 mm)

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye montajı:

• Ayarlama:

• Kapak kalınlığı:

• Otomatik kapanma

Tas ve menteşe kolu çelik

Nikel kaplama

Vidalı veya dübelli

Klipsleyerek

3 yönde ayarlanabilir (uygun

menteşe tabanı ile)

16 - 22 mm

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 48 / 6

Vidalı 312.20.500

Dübelli 312.20.510

Delik şeması 45 / 9,5

Vidalı 312.20.550

Dübelli 312.20.560

Paket içeriği: 200 Adet

Yarım bini

5

Tas ölçüleri

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu (boyun yüksekliği 9 mm)

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 48 / 6

Vidalı 312.20.501

Dübelli 312.20.511

Delik şeması 45 / 9,5

Vidalı 312.20.551

Dübelli 312.20.561

Paket içeriği: 200 Adet

İçerlek

Delik şeması 48 / 6 Delik şeması 45 / 9,5

Dübelli

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Delik şeması 48 / 6

Delik şeması 45 / 9,5

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Menteşe tabanları p Sayfa 5.57

Kapak pistonları p Sayfa 5.6 - 5.8

METALLAMAT Yavaş kapanma mekanizması p Sayfa 5.62

• Menteşe kolu: Tam deve boynu (boyun yüksekliği 15 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 48 / 6

Vidalı 312.20.502

Dübelli 312.20.512

Delik şeması 45 / 9,5

Vidalı 312.20.552

Dübelli 312.20.562

Paket içeriği: 200 Adet

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.51


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

METALLAMAT Tas Menteşeler

METALLAMAT K Tas menteşeler

30° ve 45° Köşe açısı için, 110°

30° Köşe açılı

Yarım bini

5

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye

montajı:

• Ayarlama:

• Kapak kalınlığı: 16 - 22 mm

• Otomatik kapanma

Klipsleyerek

montaj

Tas ve menteşe kolu çelik

Nikel kaplama

Vidalı veya dübelli

Klipsleyerek

3 yönde ayarlanabilir (uygun

menteşe tabanı ile)

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu (boyun yüksekliği 9 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 48 / 6

Vidalı 312.22.500

Dübelli 312.22.510

Delik şeması 45 / 9,5

Vidalı 312.22.550

Dübelli 312.22.560

Paket içeriği: 200 Adet

45° Köşe açılı

Yarım bini

Tas ölçüleri

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu (boyun yüksekliği 9 mm)

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 48 / 6

Vidalı 312.22.501

Dübelli 312.22.511

Delik şeması 45 / 9,5

Vidalı 312.22.551

Dübelli 312.22.561

Paket içeriği: 200 Adet

45° Köşe açılı

İçerlek

Delik şeması 48 / 6 Delik şeması 45 / 9,5

Dübelli

Delik şeması 48 / 6

Delik şeması 45 / 9,5

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Menteşe tabanları p Sayfa 5.57

Kapak pistonları p Sayfa 5.6 - 5.8

METALLAMAT Yavaş kapanma mekanizması p Sayfa 5.62

• Menteşe kolu: Tam deve boynu (boyun yüksekliği 18 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 48 / 6

Vidalı 312.22.502

Dübelli 312.22.512

Delik şeması 45 / 9,5

Vidalı 312.22.552

Dübelli 312.22.562

Paket içeriği: 200 Adet

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.52

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

METALLAMAT Tas Menteşeler

METALLAMAT K Tas menteşeler

170°

Tam bini

Klipsleyerek

montaj

• Menteşe kolu: Düz (boyun yüksekliği 0 mm)

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye montajı:

• Ayarlama:

• Kapak kalınlığı:

• Otomatik kapanma

Tas ve menteşe kolu çelik

Nikel kaplama

Vidalı veya dübelli

Klipsleyerek

3 yönde ayarlanabilir (uygun

menteşe tabanı ile)

16 - 24 mm

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 48 / 6

Vidalı 312.23.500

Dübelli 312.23.510

Delik şeması 45 / 9,5

Dübelli 312.23.560

Paket içeriği: 200 Adet

5

Tas ölçüleri

Yarım bini ve içerlek

YENİ

0 mm taban ile

yarım bini uygulama

9 mm özel taban ile

içerlek uygulama

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

D = 0 mm

D = 9 mm

• Menteşe kolu: Tam deve boynu (boyun yüksekliği 9 mm)

Delik şeması 48 / 6

Dübelli

Delik şeması 45 / 9,5

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 48 / 6

Vidalı 312.23.705

Delik şeması 45 / 9,5

Vidalı 312.23.755

Paket içeriği: 200 Adet

METALLAMAT K Menteşe tabanı

170° menteşe, yarım bini ve içerlek

uygulaması için

YENİ

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Delik şeması 48 / 6

Delik şeması

45 / 9,5

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Menteşe tabanları p Sayfa 5.57

Metallamat 170° yavaşlatma p Sayfa 5.63

D = 9 mm

• Ayarlama:

D = 0 mm

Boyuna delikler vasıtasıyla yükseklik ayarı

Mesafe D, mm

Ürün no.

0 312.30.540

9 312.32.509

Paket içeriği: 200 Adet

25.03.2011

27.01.2011

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.53


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

METALLAMAT Tas Menteşeler

METALLAMAT K Tas menteşeler

Sabit kapak için, 110°

Klipsleyerek

montaj

5

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye montajı:

• Ayarlama:

• Kapak kalınlığı:

• Otomatik kapanma

Tas ölçüleri

Tas ve menteşe kolu çelik

Nikel kaplama

Vidalı

Klipsleyerek

3 yönde ayarlanabilir (uygun

menteşe tabanı ile)

16 - 22 mm

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

Tam bini

Delik şeması 48 / 6

• Menteşe kolu: Tam deve boynu (boyun yüksekliği 18 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 48 / 6

Vidalı 312.25.500

Paket içeriği: 200 Adet

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Menteşe tabanları p Sayfa 5.57

Kapak pistonları p Sayfa 5.6 - 5.8

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.54

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

METALLAMAT Tas Menteşeler

METALLAMAT K Tas menteşeler

Köşe dolapları için, 110°

YENİ

Tam bini

Ayar imkanı

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye

montajı:

• Ayarlama:

• Kapak kalınlığı:

Tas ve menteşe kolu çelik

Nikel kaplama

Vidalı veya dübelli

Klipsleyerek

3 yönde ayarlanabilir

(uygun menteşe tabanı ile)

16 – 24 mm

Uygulama örneği

5

Tas ölçüleri

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

Delik şeması 48 / 6 Delik şeması 45 / 9,5

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Delik şeması 48 / 6

Delik şeması 45 / 9,5

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 48 / 6

Vidalı 312.20.705

Dübelli 312.20.715

Delik şeması 45 / 9,5

Vidalı 312.20.755

Dübelli 312.20.765

Paket içeriği: 200 Adet

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Menteşe tabanları p Sayfa 5.57

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.55


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

METALLAMAT Tas Menteşeler

METALLAMAT K-AI Tas menteşeler

Alüminyum çerçeve profilleri için, 110°

Tam bini

Klipsleyerek

montaj

• Menteşe kolu: Düz (boyun yüksekliği 0 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Vidalı 312.21.500

5

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye montajı:

• Ayarlama:

• Otomatik kapanma

Tas basınçlı zamak döküm,

menteşe kolu çelik

Nikel kaplama

Vidalı

Klipsleyerek

3 yönde ayarlanabilir (uygun

menteşe tabanı ile)

Paket içeriği: 200 Adet

Yarım bini

Uygulama ölçüleri

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu (boyun yüksekliği 9 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Vidalı 312.21.501

Paket içeriği: 200 Adet

İçerlek

• Menteşe kolu: Tam deve boynu (boyun yüksekliği 15 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Vidalı 312.21.502

Paket içeriği: 200 Adet

Menteşe tabanları p Sayfa 5.57

Kapak pistonları p Sayfa 5.6 - 5.8

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.56

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

METALLAMAT Menteşe Tabanları

METALLAMAT K Menteşe tabanları

Çelik

Sunta vidaları ile

Klipsleyerek

montaj

• Üst yüzey:

• Delik aralığı:

• Ayarlama:

Nikel kaplama

32 mm

Boyuna delikler vasıtasıyla yükseklik ayarı

Mesafe D, mm

Ürün no.

0 312.30.540

3 312.30.543

Paket içeriği: 200 Adet

Monte edilmiş özel vidalar ile

• Üst yüzey:

• Delik aralığı:

• Ayarlama:

Nikel kaplama

32 mm

Boyuna delikler vasıtasıyla yükseklik ayarı

Mesafe D, mm

Ürün no.

0 312.30.520

3 312.30.523

Paket içeriği: 200 Adet

5

Monte edilmiş özel vidalar ve açılan Ø 10 mm dübeller ile

• Üst yüzey:

• Delik aralığı:

• Ayarlama:

Nikel kaplama

32 mm

Boyuna delikler vasıtasıyla yükseklik ayarı

Mesafe D, mm

Ürün no.

0 312.30.510

Paket içeriği: 200 Adet

Monte edilmiş özel vidalar ve açılan Ø 5 mm dübeller ile

• Üst yüzey:

• Delik aralığı:

• Ayarlama:

Nikel kaplama

32 mm

Boyuna delikler vasıtasıyla yükseklik ayarı

Mesafe D, mm

Ürün no.

0 312.30.530

3 312.30.533

Paket içeriği: 200 Adet

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

METALLAMAT Menteşe kapağı

Sipariş bilgisi

Menteşe kapakları 40.000 adet ve üzeri

siparişlerde firma logolu olarak

üretilebilir.

• Malzeme:

• Üst yüzey:

Ürün no.

Logosuz 312.03.650

Hafele Logolu 312.03.660

Firma Logolu

312.03.66X

Paket içeriği: 200 Adet

Çelik

Nikel kaplama

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.57


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

METALLAMAT Tas Menteşeler

METALLAMAT Mini Tas menteşeler

95°

Tam bini

• Menteşe kolu: Düz (boyun yüksekliği 0 mm)

5

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye montajı:

• Ayarlama:

• Kapak kalınlığı:

• Otomatik kapanma

Tas ve menteşe kolu çelik

Nikel kaplama

Vidalı

Takılarak

3 yönde ayarlanabilir (uygun

menteşe tabanı ile)

13 - 20 mm

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 38 / 7,5

Vidalı 312.40.500

Dübelli 312.40.550

Paket içeriği: 200 Adet

Yarım bini

Tas ölçüleri

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu (boyun yüksekliği 9 mm)

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

Dübelli

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 38 / 7,5

Vidalı 312.40.501

Dübelli 312.40.551

Paket içeriği: 200 Adet

İçerlek

• Menteşe kolu: Tam deve boynu (boyun yüksekliği 15 mm)

Delik şeması 38 / 7,5

Delik şeması 38 / 7,5

METALLAMAT Mini Menteşe tabanları

Çelik

Sunta vidaları ile

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 38 / 7,5

Vidalı 312.40.502

Dübelli 312.40.552

Paket içeriği: 200 Adet

• Üst yüzey:

• Delik aralığı:

• Ayarlama:

Mesafe D, mm

Ürün no.

0 312.46.500

3 312.46.503

Paket içeriği: 200 Adet

Nikel kaplama

32 mm

Boyuna delikler vasıtasıyla yükseklik ayarı

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Yavaş kapanma mekanizması p Sayfa 5.63

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.58

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

METALLAMAT Tas Menteşeler

METALLAMAT Mini-Cam Tas menteşeler

Cam kapaklar için, 95°

Tam bini

• Menteşe kolu: Düz (boyun yüksekliği 0 mm)

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye montajı:

• Ayarlama:

• Cam kalınlığı:

• Otomatik kapanma

Tas plastik, menteşe kolu çelik

Tas siyah, menteşe kolu nikel

kaplama

Vidalı

Takılarak

3 yönde ayarlanabilir (uygun

menteşe tabanı ile)

4 - 6 mm

Tas bağlantısı

Ürün no.

Vidalı 312.41.300

Paket içeriği: 200 Adet

Yarım bini

5

Tas ölçüleri

• Menteşe kolu: Yarım deve boynu (boyun yüksekliği 9 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Vidalı 312.41.301

Paket içeriği: 200 Adet

İçerlek

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

26

• Menteşe kolu: Tam deve boynu (boyun yüksekliği 15 mm)

Tas bağlantısı

Ürün no.

Vidalı 312.41.302

Paket içeriği: 200 Adet

Kapak

Oval

• Malzeme:

• Paket içeriği:

Plastik

Plastik ara parça ve bağlantı vidaları ile

Tas bağlantısı

Ürün no.

Siyah 312.47.300

Krom 312.47.200

Paket içeriği: 200 Adet

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

METALLAMAT Mini Menteşe tabanları

Çelik

Sunta vidaları ile

• Üst yüzey:

• Delik aralığı:

• Ayarlama:

Mesafe D, mm

Ürün no.

0 312.46.500

3 312.46.503

Paket içeriği: 200 Adet

Nikel kaplama

32 mm

Boyuna delikler vasıtasıyla yükseklik ayarı

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Kapak pistonları p Sayfa 5.6 - 5.8

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.59


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

METALLAMAT Tas Menteşeler

METALLAMAT Mini-Cam Tas menteşeler

Sabit cam kapaklar için, 95°

YENİ

Sabit kapak menteşesi

5

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye

montajı:

• Ayarlama :

• Cam kalınlığı:

Tas plastik, menteşe kolu zamak

Tas siyah, menteşe kolu nikel kaplama,

Vidalı

Sürerek

3 yönde ayarlanabilir

(uygun menteşe tabanı ile)

4- 6 mm

Tas bağlantısı

Ürün no.

Vidalı 312.40.700

Paket içeriği: 1 Adet

Tas ölçüleri

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Kapak

• Malzeme:

• Paket içeriği:

Oval

Plastik

Plastik ara parça ve bağlantı vidaları ile

Menteşe tabanı

Mini - cam sabit kapak menteşesi için özel

• Malzeme:

• Üst yüzey:

Zamak

Nikel kaplama

Tas bağlantısı

Ürün no.

Siyah 312.47.300

Krom 312.47.200

Paket içeriği: 200 Adet

Paket içeriği: 200 Adet

Ürün no.

312.40.510

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Kapak pistonları p Sayfa 5.6 - 5.8

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.60

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

METALLAMAT Tas Menteşeler

METALLAMAT RS Tas menteşeler

270°

Tas bağlantısı

Ürün no.

Delik şeması 52 / 6,5

Nikel kaplama 312.50.600

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tas bağlantısı:

• Kapağın gövdeye montajı:

• Ayarlama:

• Kapak kalınlığı:

• Otomatik kapanma

Tas ve menteşe kolu basınçlı

zamak döküm,

Nikel kaplama

Vidalı

Takılarak

3 yönde ayarlanabilir (uygun

menteşe tabanı ile)

16 - 24 mm

Paket içeriği: 200 Adet

5

Tas ölçüleri

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

Tam bini

Yarım bini

Delik şeması 52 / 6,5

Delik şeması 52 / 6,5

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

METALLAMAT RS Menteşe tabanları

Basınçlı zamak döküm

Sunta vidaları ile

• Üst yüzey: Nikel kaplama

• Delik aralığı: 32 mm

• Ayarlama: Boyuna delikler vasıtasıyla yükseklik ayarı

Mesafe D, mm

Ürün no.

0 312.56.600

Paket içeriği: 200 Adet

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.61


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

METALLAMAT Aksesuarlar

METALLAMAT Yavaş kapanma mekanizması

Ayarlanabilir

yavaşlatma

kuvveti

Özellikler

• Sessiz ve yavaş kapanma.

• İki veya üç menteşeli kapaklarda bir adet yavaşlatma mekanizması

kullanılması yeterlidir.

• İki menteşeli kapaklarda alttaki menteşeye, üç menteşeli kapaklarda

ortadaki menteşeye monte edilmelidir.

• İlave delik açılmasına gerek yoktur.

• Ayarlanabilir yavaşlatma kuvveti.

• Farklı boyun yüksekliklerine ve farklı açılara sahip tas

menteşelerde uygulanabilir.

• Kapak ağırlığı maksimum 20 kg’ye kadar uygundur.

5

Vidalanarak montaj

Aletsiz montaj

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Montaj:

Bağlantı parçası basınçlı zamak döküm,

Yavaşlatma mekanizması plastik

Bağlantı parçası nikel kaplama

Yavaşlatma mekanizması gri

Vidalanarak

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Montaj:

• Kullanım alanı:

Bağlantı parçası çelik, yavaşlatma

mekanizması plastik

Bağlantı parçası nikel kaplama

Yavaşlatma mekanizması gri

Bastıralarak

45 / 9,5 mm ve 48 / 6 mm delik şemasına uygun

YENİ

Delik şeması, mm

Ürün no.

45 / 9,5 312.07.700

48 / 6 312.07.701

Ürün no.

312.07.710

Paket içeriği: 200 Adet

Paket içeriği: 200 Adet

Beher kapak için yavaşlatıcı mekanizma adedi

Kapak

yüksekliği mm

Yavaþlatýcý mekanizma

Menteşe adedi

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.62

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

METALLAMAT Aksesuarlar

METALLAMAT Yavaş kapanma mekanizması

YENİ

YENİ

Metallamat 170° tas menteşe için yavaşlatma

mekanizması

Universal tas menteşeler için yavaşlatma

mekanizması

5

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Montaj:

• Kullanım alanı:

Bağlantı parçası çelik, yavaşlatma mekanizması

plastik

Bağlantı parçası nikel kaplama, yavaşlatma

mekanizması gri

Vidalanarak

METALLAMAT 170° menteşeler ile

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Montaj:

Bağlantı parçası çelik, yavaşlatma mekanizması

plastik

Bağlantı parçası nikel kaplama, yavaşlatma

mekanizması gri

Vidalanarak

Ürün no.

312.07.720

Ürün no.

312.07.721

Paket içeriği: 1 Adet

Paket içeriği: 1 Adet

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Beher kapak için yavaşlatıcı mekanizma adedi

Kapak

yüksekliği mm

Yavaþlatýcý mekanizma

Ayarlanabilir

yavaşlatma

kuvveti

Menteşe adedi

Özellikler

• Sessiz ve yavaş kapanma.

• İki veya üç menteşeli kapaklarda bir adet yavaşlatma mekanizması

kullanılması yeterlidir.

• İki menteşeli kapaklarda alttaki menteşenin, üç menteşeli kapaklarda

ortadaki menteşenin üst tarafına kabin gövdesine monte

edilmelidir.

• Ayarlanabilir yavaşlatma kuvveti.

• Kapak ağırlığı maksimum 20 kg’ye kadar uygundur.

Metallamat 170° tas menteşeler p Sayfa 5.44 ve 5.53

Metallamat mini tas menteşeler p Sayfa 5.58

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.63


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Paslanmaz Çelik Tas Menteşeler

Paslanmaz Çelik Tas Menteşe

100°

• Malzeme: Paslanmaz çelik 1,4301

• Üst yüzey: Paslanmaz çelik, parlak

• Tas bağlantısı: Vidalı

• Kapağın gövdeye

montajı: Takılarak

• Ayarlama: Derinlik ayarı, sağ / sol ayarı

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

Vidalı

5

Tam bini

17.5

7.5

Delme şeması 43 / 4

• Menteşe kolu: Düz

49

(D)

25

12

11

Tas bağlantısı

Ürün no

Vidalı 327.20.000

Paket içeriği: 1 veya 40 Adet

Paslanmaz çelik menteşe tabanı

Sunta vidaları ile

H=12 25

Ø 4

Ürün No.

Haç tipi menteşe tabanı 327.30.000

32

44

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

4.5

41.5

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Kapak pistonları p Sayfa 5.6 - 5.8

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.64

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Alüminyum Çerçeveli Kapak Profilleri

Bilgi

Alüminyum çerçeveli cam kapak çözümleri

Alüminyum çerçeveli cam kapak siparişleriniz istediğiniz ölçülerde, fitili ve camı (kalınlık 4 mm) monte edilmiş, dilerseniz Häfele

METALLAMAT menteşe yerleri açılmış bir şekilde teslim edilir. Dolayısıyla hazır bir çerçeve almış olursunuz ve dolaplarınıza hemen monte

edebilirsiniz.

Kulpsuz kapak çözümleri

Kulplu kapak çözümleri

YENİ

G1, geniş çerçeveli uygulama, 45 x 6,5 mm

G1 ve KG1, geniş çerçeveli kulplu uygulama

5

G2, geniş çerçeveli uygulama, 45 x 19 mm

G2 ve KG2, geniş çerçeveli kulplu uygulama

D1, dar çerçeveli yuvarlak köşeli uygulama, 19 x 20,5 mm

D1 ve KD, dar çerçeveli ve yuvarlak köşeli kulplu uygulama

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

D2, dar çerçeveli dik köşeli uygulama, 19 x 20,5 mm

D2 ve KD, dar çerçeveli ve dik köşeli kulplu uygulama

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.65


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Alüminyum Çerçeveli Kapak Profilleri

G1, Geniş çerçeveli profil, 45 x 6,5 mm G2, Geniş çerçeveli profil, 45 x 19 mm

20,9

R0,2

6,5

5,2

R0,75

1,2

36,9

45

R0,2

12,6

R0,2 42,6

R0,2

15

R1

21 18,6

R1

19

9,6

6,5

R1

37,4

42,6

45

1,2

YENİ

R1

R3

14

• Malzeme:

• Üst yüzey:

Alüminyum

Mat ve parlak eloksal, inox

• Malzeme:

• Üst yüzey:

Alüminyum

Mat ve parlak eloksal, inox

5

Ölçü, mm Tip Üst yüzey Ürün no.

45 x 6,5 G1 Mat eloksal 562.30.929

Parlak eloksal 562.30.029

Inox 562.30.129

Paket içeriği: Metre (İstenilen ölçülerde kesilerek)

KG1, Geniş çerçeveli kulplu profil

G1 tipi geniş çerçeveli profillerle kullanılır

3

Ölçü, mm Tip Üst yüzey Ürün no.

45 x 19 G2 Mat eloksal 562.30.939

Parlak eloksal 562.30.039

Inox 562.30.139

Paket içeriği: Metre (İstenilen ölçülerde kesilerek)

KG2, Geniş çerçeveli kulplu profil

G2 tipi geniş çerçeveli profillerle kullanılır

3

1,2

5,5

5,2

6,5

37,64

38,44

18,64

19

9,6

6,5

R1

1,2

R1

15

18,6

11,6

14

42,6

45

R1

42,6

45

R1

• Malzeme:

• Üst yüzey:

Alüminyum

Mat ve parlak eloksal, inox

• Malzeme:

• Üst yüzey:

Alüminyum

Mat ve parlak eloksal, inox

Ölçü, mm Tip Üst yüzey Ürün no.

45 x 6,5 KG1 Mat eloksal 562.30.969

Parlak eloksal 562.30.069

Inox 562.30.169

Paket içeriği: Metre (İstenilen ölçülerde kesilerek)

Bilgi

Profiller fitilli olarak sunulmaktadır.

Ölçü, mm Tip Üst yüzey Ürün no.

45 x 19 KG2 Mat eloksal 562.30.959

Parlak eloksal 562.30.059

Inox 562.30.159

Paket içeriği: Metre (İstenilen ölçülerde kesilerek)

Bilgi

Profiller fitilli olarak sunulmaktadır.

METALLAMAT S tas menteşeler p Sayfa 5.41

Cam Tipleri p Sayfa 5.67

Alüminyum çerçeveli kapak prof.sip.formu p Sayfa 5.68

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.66

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Alüminyum Çerçeveli Kapak Profilleri

D1, Dar çerçeveli profil, yuvarlak köşeli

R1 1,2 5,1

6,7

Cam tipleri

YENİ

19 16,6

9,5

18,97

R1

18,1

R3

Düz Satine Füme

20,5

• Malzeme:

• Üst yüzey:

Alüminyum

Mat ve parlak eloksal, inox

Ölçü, mm Tip Üst yüzey Ürün no.

19 x 20,5 D1 Mat eloksal 562.30.909

Parlak eloksal 562.30.009

Inox 562.30.109

Paket içeriği: Metre (İstenilen ölçülerde kesilerek)

D2, Dar çerçeveli profil, dik köşeli

R1

19 16,6

R1

1,2 5,1

18,1

20,5

6,7

9,5

R3

19

Siyah Ayna Füme ayna

Renk

Ürün no.

Düz 564.72.901

Satine 564.72.903

Füme 564.72.907

Siyah 564.72.905

Ayna 564.72.911

Füme ayna 564.72.909

Paket içeriği: m 2 (İstenilen ölçülerde kesilerek)

Bilgi

Cam tiplerinde kalınlık 4 mm’dir.

Hazır kapak için hesaplama örneği

5

• Malzeme:

• Üst yüzey:

Alüminyum

Mat ve parlak eloksal, inox

Ölçü, mm Tip Üst yüzey Ürün no.

19 x 20,5 D2 Mat eloksal 562.30.919

Parlak eloksal 562.30.019

Inox 562.30.119

Paket içeriği: Metre (İstenilen ölçülerde kesilerek)

KD, Dar çerçeveler için kulplu profil

D1 ve D2 tipi dar çerçeveli profillerle kullanılır

3

0,90 m

0,36 m

0,36 x 0,90 m ölçülerinde D1 tipi parlak çerçeveli, kulplu ve füme

camlı kapağın siparişi için:

562.30.009: 0,36 m + 0,90 m + 0,36 m = 1,62 m

562.30.049: 0,90 m = 0,90 m

564.72.907: 0,90 m x 0,36 m = 0,324 m 2

20,5

5,1

5,9

6,7

38,44

1,2

Profil tipine göre cam ölçüsü hesaplanması

Camsız alınan çerçevelerde cam ölçüsü aşağıdaki gibi hesaplanır.

A mm

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

• Malzeme:

• Üst yüzey:

Alüminyum

Mat ve parlak eloksal, inox

16,6

19

Ölçü, mm Tip Üst yüzey Ürün no.

19 x 20,5 KD Mat eloksal 562.30.949

Parlak eloksal 562.30.049

Inox 562.30.149

Paket içeriği: Metre (İstenilen ölçülerde kesilerek)

Bilgi

Profiller fitilli olarak sunulmaktadır.

G1 tipi profil için

B mm

A - 3,5 mm

B - 3,5 mm

G2, D1, D2 tipi profiller için A - 1,4 mm

B - 1,4 mm

Alüminyum dar çerçeveler için tas menteşeler p Sayfa 5.48 ve 5.56

Alüminyum çerçeveli kapak prof.sip.formu p Sayfa 5.68

25.04.2011

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.67


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Alüminyum Çerçeveli Kapak Profilleri

Alüminyum çerçeveli kapak profilleri sipariş formu

5

25.04.2011

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.68

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Alüminyum Kapak Çerçevesi

Ahşap kapaklar için çerçeve

YENİ

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Genişlik:

• Kullanım alanı:

• Donanım:

Alüminyum

Mat veya parlak

18 veya 19,5 mm

Ahşap kapak çerçevesi olarak, hazır

kesilmiş ölçülerde

Tırnaklı, kanal içerisine oturtularak

Genişlik,

mm

Üst yüzey

Uzunluk,

mm

Ürün no.

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Genişlik,

mm

Paket içeriği: 1 Adet

Üst yüzey

Uzunluk,

mm

Ürün no.

18 Mat 147 126.18.930

197 126.18.931

247 126.18.932

297 126.18.933

347 126.18.934

397 126.18.935

447 126.18.936

497 126.18.937

547 126.18.938

597 126.18.939

697 126.18.940

797 126.18.941

897 126.18.942

997 126.18.943

1197 126.18.944

2900 126.18.949

Parlak 147 126.18.030

197 126.18.031

247 126.18.032

297 126.18.033

347 126.18.034

397 126.18.035

447 126.18.036

497 126.18.037

547 126.18.038

597 126.18.039

697 126.18.040

797 126.18.041

897 126.18.042

997 126.18.043

1197 126.18.044

2900 126.18.049

19,5 Mat 147 126.18.950

197 126.18.951

247 126.18.952

297 126.18.953

347 126.18.954

397 126.18.955

447 126.18.956

497 126.18.957

547 126.18.958

597 126.18.959

697 126.18.960

797 126.18.961

897 126.18.962

997 126.18.963

1197 126.18.964

2900 126.18.969

Parlak 147 126.18.050

197 126.18.051

247 126.18.052

297 126.18.053

347 126.18.054

397 126.18.055

447 126.18.056

497 126.18.057

547 126.18.058

597 126.18.059

697 126.18.060

797 126.18.061

897 126.18.062

997 126.18.063

1197 126.18.064

2900 126.18.069

Paket içeriği: 1 Adet

5

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.69


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

REGULA Tas Menteşeler

REGULA Tas menteşeler

Fuga 6 mm

Tam bini

• Açılma: 250°

• Kapak basma mesafesi: 13 mm

5

Tam bini

• Açılma: 250° (yarım bini, ortadan basan /

orta dikmeyi paylaşan 180°)

• Malzeme:

Tas ve menteşe kolu basınçlı

zamak döküm

• Üst yüzey:

Nikel kaplama

• Tas bağlantısı:

Vidalı veya dübelli

• Menteşe kolunun bağlantısı: 32 mm’lik sıralı deliklere

vidalanarak veya bastırılarak

• Kapağın gövdeye montajı: Sürerek

• Yan panel kalınlığı: 19 mm

• Kapak kalınlığı:

20 mm’ye kadar

• Ayarlama:

Yükseklik ve sağ/sol ayarı

Tas menteşe ölçüleri

3.5

Tas bağlantısı Menteşe kolu bağlantısı Ürün no.

Delme şeması 48 / 6

Vidalı

Ø 5 mm’lik monte edilmiş açılan

dübeller ile bastırılarak

344.21.020

Dübelli

Paket içeriği: 50 Adet

Ø 5 mm’lik monte edilmiş özel

vidalar ile

344.21.010

Vidalanarak 344.21.000

Ø 5 mm’lik monte edilmiş açılan 344.21.120

dübeller ile

Ø 5 mm’lik monte edilmiş özel

vidalar ile

344.21.110

Vidalanarak 344.21.100

Delme şeması 45 / 9,5

Dübelli

Ø 5 mm’lik monte edilmiş açılan

dübeller ile bastırılarak

344.21.220

Ø 5 mm’lik monte edilmiş özel

vidalar ile

344.21.210

Vidalanarak 344.21.200

Tas bağlantısı için delik ölçüleri

6

14

12

6

14

12

9.5

14

12

45

35

48

35

10

5.5

14

12

52

35

48

35

Vidalı

Delme şeması 48 / 6

Dübelli

Delme şeması 48 / 6

37

10.5

8

Dübelli

Delme şeması 45 / 9,5

Menteşe kolu bağlantısı için delik ölçüleri

32

Vidalı / Dübelli

(Çap Ø 5 mm)

10

Dübelli

Delme şeması 52 / 5,5

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.70

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

REGULA Tas Menteşeler

Yarım bini / ortadan basan

Yarım bini / orta dikmeyi paylaşan

19

6.5

6

6.5

1

6

180°

• Açılma: 180°

• Kapak basma mesafesi: 6,5 mm

• Açılma: 180°

• Kapak basma mesafesi: 6,5 mm

Tas bağlantısı Menteşe kolu bağlantısı Ürün no.

Delme şeması 48 / 6

Vidalı Ø 5 mm’lik monte edilmiş 344.21.021

açılan dübeller ile bastırılarak

Ø 5 mm’lik monte edilmiş özel 344.21.011

vidalar ile

Vidalanarak 344.21.001

Dübelli Ø 5 mm’lik monte edilmiş 344.21.121

açılan dübeller ile bastırılarak

Ø 5 mm’lik monte edilmiş özel 344.21.111

vidalar ile

Vidalanarak 344.21.101

Delme şeması 45 / 9,5

Dübelli Ø 5 mm’lik monte edilmiş 344.21.221

açılan dübeller ile bastırılarak

Ø 5 mm’lik monte edilmiş özel 344.21.211

vidalar ile

Vidalanarak 344.21.201

Delme şeması 52 / 5,5

Dübelli Ø 5 mm’lik monte edilmiş 344.21.321

açılan dübeller ile bastırılarak

Ø 5 mm’lik monte edilmiş özel 344.21.311

vidalar ile

Vidalanarak 344.21.301

Paket içeriği: 50 Adet

Tas bağlantısı Menteşe kolu bağlantısı Ürün no.

Delme şeması 48 / 6

Vidalı

Ø 5 mm’lik monte edilmiş

açılan dübeller ile bastırılarak

344.21.023

Dübelli

Ø 5 mm’lik monte edilmiş özel

vidalar ile

344.21.013

Vidalanarak 344.21.003

Ø 5 mm’lik monte edilmiş 344.21.123

açılan dübeller ile bastırılarak

Ø 5 mm’lik monte edilmiş özel

vidalar ile

344.21.113

Vidalanarak 344.21.103

Delme şeması 45 / 9,5

Dübelli Ø 5 mm’lik monte edilmiş

açılan dübeller ile bastırılarak

344.21.223

Ø 5 mm’lik monte edilmiş özel

vidalar ile

344.21.213

Vidalanarak 344.21.203

Delme şeması 52 / 5,5

Dübelli Ø 5 mm’lik monte edilmiş

açılan dübeller ile bastırılarak

344.21.323

Paket içeriği: 50 Adet

Ø 5 mm’lik monte edilmiş özel

vidalar ile

344.21.313

Vidalanarak 344.21.303

5

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm

Tasın bağlantısı ve menteşe kolu emniyeti için p Sayfa 2.4

HOSPA Yassı başlı sunta vidası Ø 3,5 mm

Menteşe kolunun bağlantısı için p Sayfa 2.11

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.71


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Yaprak Menteşeler

Yaprak menteşe

YENİ

Kırıklı yaprak menteşe

Tip L1, tam binili kapak için

35

25

50

17

5

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Montaj yönü:

• Boy:

• Et kalınlığı:

• Mil Ø:

• Montaj:

Tip A, düz

Çelik

Nikel kaplama mat veya pirinç kaplama

Sol, sağ uyumlu

50 mm

1,5 mm

8 mm

Vidalanarak

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Boy:

• Et kalınlığı:

• Mil yuvası Ø:

• Tip:

• Kapak kalınlığı:

• Yön:

• Montaj:

Pirinç (dar profil malzemeden çekilmiş)

Parlak, nikel kaplama mat,

nikel kaplama parlak

50 mm

2 mm

8 mm

Tip L1

20 – 21 mm

Sol veya sağ

Vidalanarak

Uygulama

Üst yüzey Yön Ürün no.

Nikel kaplama, mat Sol 331.08.717

Sağ 331.08.708

Pirinç kaplama Sol 331.08.511

Sağ 331.08.502

Paket içeriği: 1 veya 20 Adet

Tip L1

Tip D, binili

2

16.5

18.5

8

20.5

Üst yüzey Yön Ürün no.

Nikel kaplama, mat Sol 331.08.735

Sağ 331.08.726

Pirinç kaplama Sol 331.08.539

Sağ 331.08.520

Paket içeriği: 1 veya 20 Adet

Üst yüzey Yön Ürün no.

Parlak Sol 307.01.832

Sağ 307.01.823

Nikel kaplama, mat Sol 307.01.636

Sağ 307.01.627

Paket içeriği: 1 veya 20 Adet

Sipariş bilgisi

Aşağıdaki koşullar için özel üretim yapılır (min. sipariş miktarı 20

adet):

• Boy 40 mm, 60 mm

• Diğer üst yüzeyler için lütfen danışınız.

HOSPA Havşa başlı sunta vidası p Sayfa 2.4

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.72

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Sabit Milli Menteşeler

Sabit milli menteşeler

Sabit milli

Dar

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Tip:

• Montaj:

• Paket içeriği:

Pirinç

Parlak

A, düz

Vidalanarak

Bağlantı vidaları ile

Boyut

A x B, mm

Mil Ø

C, mm

Et kalınlığı

D, mm

Paket içeriği: 1 veya 20 Adet

Vida

Ø, mm

Delik

adedi

Ürün no.

19 x 16 3,6 0,8 Ø 2,0 4 354.50.803

25 x 19 3,6 0,8 Ø 2,0 4 354.50.812

38 x 22 3,6 0,8 Ø 2,0 4 354.50.821

51 x 25 3,6 0,8 Ø 2,0 6 354.50.830

Yarım geniş

Boyut

A x B, mm

Mil Ø

C, mm

Et kalınlığı

D, mm

Paket içeriği: 1 veya 20 Adet

Vida

Ø, mm

Delik

adedi

Ürün no.

25 x 21 3,5 0,8 Ø 2,5 4 354.51.819

38 x 25 4,0 0,9 Ø 2,5 4 354.51.828

51 x 30 4,5 0,9 Ø 2,5 6 354.51.837

5

Tam geniş

Boyut

A x B, mm

Mil Ø

C, mm

Et kalınlığı

D mm

Paket içeriği: 1 veya 20 Adet

Vida

Ø, mm

Delik

adedi

Ürün no.

38 x 32 3,6 0,8 2,0 4 354.52.825

51 x 34 3,6 0,8 2,0 6 354.52.834

38 x 51 3,6 0,8 2,0 6 354.53.813

25 x 20 3,6 0,8 2,0 6 354.53.822

Sabit milli menteşeler

Kayar katlanır kapaklar için

Vidalanarak montaj

Ölçüler 40 x 30 mm

• Malzeme: Çelik

• Yaprak şekli: Yuvarlatılmış

• Donanım: Sabit mil ile, plastik yüzüklü

Ölçüler 50 x 42 mm

42

28

50

32

1.2

16

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

• Üst yüzey:

• Tip:

• Montaj:

Nikel kaplama

A, düz

Vidalanarak

Paket içeriği: 10 veya 500 Adet

Ürün no.

354.14.709

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,0 ve 4,5 mm p Sayfa 2.4

• Üst yüzey: Galvaniz

• Tip: A, düz

• Montaj: Vidalanarak

Paket içeriği: 1 veya 250 Adet

5.5

Ürün no.

354.14.914

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.73


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Sabit Milli Menteşeler

Sabit milli menteşeler

Sabit milli

• Malzeme: Çelik veya paslanmaz çelik, Kalite 1.4301

• Tip: A, düz

• Montaj: Vidalanarak

Boyut

A x B, mm

Mil Ø

C mm

Et kalınlığı

D mm

Vida

Ø mm

Delik

adedi

Malzeme / üst yüzey

Ürün no.

5

Dar

Yarım geniş

Tam geniş

Enine

A

B

A

D

B

C

Dar

25 x 20 3,6 0,8 2,5 4 Çelik, galvaniz 354.01.906

30 x 22 4,0 0,9 2,5 4 Çelik, galvaniz 354.01.915

3,8 0,8 2,5 4 P. Çelik, Kalite 1.4301 354.01.710

40 x 26 4,3 0,9 2,5 4 Çelik, galvaniz 354.01.924

4,3 0,9 2,5 4 P. Çelik, Kalite 1.4301 354.01.720

50 x 31 5,1 1,15 3,0 6 Çelik, galvaniz 354.01.933

5,0 1,0 3,0 6 P. Çelik, Kalite 1.4301 354.01.730

60 x 34 5,7 1,35 3,0 6 Çelik, galvaniz 354.01.942

5,4 1,20 3,0 6 P. Çelik, Kalite 1.4301 354.01.740

80 x 41 6,7 1,45 3,5 6 Çelik, galvaniz 354.01.950

6,8 1,50 3,5 6 P. Çelik, Kalite 1.4301 354.01.750

Yarım geniş

25 x 22 3,6 0,8 2,5 4 Çelik, galvaniz 354.02.903

40 x 32 4,3 0,9 2,5 4 Çelik, galvaniz 354.02.921

50 x 39 5,1 1,15 3,0 6 Çelik, galvaniz 354.02.930

60 x 46 5,7 1,35 3,0 6 Çelik, galvaniz 354.02.949

Tam geniş

30 x 30 4,0 0,9 2,5 4 Çelik, galvaniz 354.03.919

40 x 40 4,3 0,9 2,5 4 Çelik, galvaniz 354.03.928

4,3 0,9 2,5 4 P. Çelik, Kalite 1.4301 354.03.720

50 x 50 5,1 1,15 3,0 6 Çelik, galvaniz 354.03.937

5,0 1,0 3,0 6 P. Çelik, Kalite 1.4301 354.03.730

60 x 60 5,7 1,35 3,0 6 Çelik, galvaniz 354.03.946

5,4 1,20 3,0 6 P. Çelik, Kalite 1.4301 354.03.740

80 x 80 6,7 1,45 3,5 6 Çelik, galvaniz 354.03.950

7,0 1,50 3,5 6 P. Çelik, Kalite 1.4301 354.03.750

Enine

23 x 50 4,8 0,9 2,5 6 Çelik, galvaniz 354.31.913

25 x 60 5,1 0,9 3,0 6 Çelik, galvaniz 354.31.922

28 x 80 5,9 1,20 3,0 6 Çelik, galvaniz 354.31.931

6,4 1,20 3,0 6 P. Çelik, Kalite 1.4301 354.31.730

32 x 100 6,6 1,30 3,0 6 Çelik, galvaniz 354.31.940

6,4 1,20 3,0 6 P. Çelik, Kalite 1.4301 354.31.740

33 x 120 6,6 1,40 3,5 8 Çelik, galvaniz 354.31.959

34 x 140 7,2 1,60 3,5 8 Çelik, galvaniz 354.31.968

7,0 1,50 3,5 8 P. Çelik, Kalite 1.4301 354.31.760

D

C

Paket içeriği: 10 veya 100 Adet

Boy menteşe - Vidalanarak montaj

Çelik

• Et kalınlığı:

• Mil Ø:

• Donanım:

0,7 mm (40 mm açık genişilikte: 0,8 mm)

3,3 mm (40 mm açık genişilikte: 3,5 mm)

Kıvrılmış

20.02.2012

09.01.2012

07.02.2011

• Boy: 3,5 m

• DIN 7956’e göre üretim

Paslanmaz çelik, Kalite 4016

Açık genişlik B mm Üst yüzey Ürün no.

32 Pirinç kaplama 351.01.537

Pirinç renkli, laklanmış 351.00.531

Nikel kaplama 351.01.735

Karartılmış 351.01.137

Paket içeriği: 3,5 m 1 Adet

• Et kalınlığı:

• Mil Ø:

• Donanım:

Paket içeriği: 3,5 m

0,8 mm

3,5 mm

Kıvrılmış

Açık genişlik B mm

Ürün no.

32 351.04.039

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.74

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Mil Menteşeler

Mil menteşe

Aynı uzunlukta kanatlı

Pivot menteşe

Yan panel

Taban

Kapak

• Açılma: 180°

• Malzeme:

Çelik

• Renk:

Sarı kromaj

• Et kalınlığı:

3 mm

• Açılma sınırlaması: Durdurucusuz

• Montaj:

Vidalanarak

Boy, mm

Ürün no.

65 361.03.510

Paket içeriği: 1 veya 20 çift

Menteşeler için aksesuar

Ankastre buzdolabı kapağı için

• Kullanım alanı: Buzdolabı kapağı ile dolap kapağını

bağlamak için

• Malzeme: Plastik

• Renk: Kahverengi

• Paket içeriği: Bağlantı vidaları ile

• Açılma: 140°

• Malzeme:

Plastik

• Renk:

Beyaz, kahverengi veya siyah

• Kapak kalınlığı: 12 – 21 mm

• Açılma sınırlaması: Durdurmasız

• Montaj:

Bastırılarak

Fonksiyon

Kapağın yerinden çıkarılması:

Küçük bir tornavida yardımıyla

yaylı mili yukarıya doğru

bastırınız.

Şartları: Kapak ve kovandaki

delikler birbiri ile çakışmalıdır.

Kapak ayarı:

Plakayı döndürerek kapak açıklığı

büyütülebilir veya küçültülebilir.

Ayarlanmış kapak açıklığını küçük

sunta vidasıyla sabitleyiniz.

5

Uygulama

Yan panel

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Montaj:

• Kılavuzu buzdolabının dış yüzeyine vidalayınız.

• Buzdolabının kapağını 90° açın ve rayı kılavuzun içine

yerleştiriniz.

• Rayı yatay olarak dolap kapağına vidalayınız.

• Mobilya kapağı açılırken buzdolabı kapağı da açılacaktır.

Paket içeriği: 1 Adet

Ürün no.

568.16.007

Kapak

açık

Kapak kapalı

Renk

Ürün no.

Beyaz 361.22.710

Kahverengi 361.22.110

Siyah 361.22.310

Paket içeriği: 1, 20 veya 200 Çift

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.75


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Gizli Menteşeler

ZYSA Gizli menteşe

L

Delik Ø

• Kullanım alanı: 14 - 32 mm ahşap kalınlıkları için

• Açılma: 180°

• Malzeme: Pirinç

• Üst yüzey: Mat

• Yön:

Sağ ve solda kullanılabilir

• Montaj: Vidalanarak

Delme ölçüleri

Delik Ø

Montaj bilgisi

• Bir germe vidasının sıkılmasıyla sabit bir oturma sağlanır.

• Aşırı yüklenmeler durumunda alın tarafındaki silindirlerin her biri

bir sunta vidası veya ahşap vidası ile sabitlenir.

5

Uygulama ve planlama ölçüleri

Ahşap kalınlığı mm 14–19 17–22 20–26 22–28 24–32

Vida Ø mm 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0

Boy L mm 11,0 13,5 15,5 16,5 17,5

Delik Ø mm 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0

Yuva derinliği T mm 11,0 13,5 15,5 16,5 17,5

A ölçüsü mm 16,5 20,0 23,0 25,0 27,0

B ölçüsü mm 2,0 2,2 3,0 3,0 3,0

Fuga F mm 2,5 3,5 3,0 3,0 3,0

Ahşap kalınlığı, mm Paket içeriği, Adet Ürün no.

14 – 19 1 veya 48 341.22.506

17 – 22 1 veya 48 341.23.503

20 – 26 1 veya 24 341.13.507

22 – 28 1 veya 24 341.11.503

24 – 32 1 veya 24 341.12.500

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Gizli menteşe

52

18

Delme ölçüleri

• Kullanım alanı: 24 mm üzeri ahşap kalınlıkları için

• Açılma: 180°

• Malzeme: Gövde plastik, mafsal çelik

• Üst yüzey: Gövde beyaz, mafsal galvaniz

• Montaj: Vidalanarak

24

Paket içeriği: 1 veya 30 Adet

Ürün no.

341.04.710

Gizli menteşe

Delme ölçüleri

Uygulama ve planlama ölçüleri

Ahşap kalınlığı mm 18–20 19–21

Vida Ø mm 4,0 4,5

A ölçüsü mm 12,0 13,0

B ölçüsü mm 39,0 65,0

C ölçüsü mm 12,0 20,0

D ölçüsü mm 1,5 2,0

E ölçüsü mm 15,5 18,0

Fuga F mm 24,0 23,0

Fuga G mm 4,0 3,0

Fuga H mm 4,0 4,0

• Kullanım alanı: 18 - 21 mm ahşap kalınlıkları için

• Açılma: 180°

• Malzeme: Çelik

• Üst yüzey: Pirinç kaplama

• Montaj: Vidalanarak

Ahşap kalınlığı, mm Paket içeriği, Adet Ürün no.

18 – 20 1 veya 140 341.05.500

19 – 21 1 veya 50 341.05.521

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 2,5 mm p Sayfa 2.4

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.76

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Gizli Menteşeler

VIDI-SUPER Gizli menteşe

Delme ölçüleri

• Kullanım alanı: 12 mm üzeri ahşap kalınlıkları için

• Açılma: 180°

• Malzeme: Gövde plastik, mafsal pirinç

• Renk:

Siyah, gövde

• Montaj: Vidalanarak

Paket içeriği: 1 veya 48 adet

Ürün no.

341.00.322

Gizli menteşe

Mafsal pirinç

Delme ölçüleri

Delme ölçüleri

• Kullanım alanı: 16 mm üzeri ahşap kalınlıkları için

• Açılma: 180°

• Malzeme: Gövde plastik, mafsal pirinç veya çelik

• Montaj: Vidalanarak

Gövde rengi Mafsal üst yüzeyi Ürün no.

Mafsal pirinç

Beyaz Nikel kaplama 341.04.701

Kahverengi Bronzlaştırılmış 341.04.101

Siyah Karartılmış 341.04.301

Mafsal çelik

Beyaz Galvaniz 341.04.700

Kahverengi Sarı kromaj 341.04.100

Paket içeriği: 1 veya 100 Adet

5

Mafsal çelik

VICI Gizli menteşe

• Kullanım alanı: 19 mm üzeri ahşap kalınlıkları için

• Açılma: 180°

• Malzeme: Gövde basınçlı zamak döküm, mafsal pirinç

• Montaj: Vidalanarak

Gövde üst yüzeyi

Ürün no.

Nikel kaplama 341.25.712

Pirinç kaplama 341.25.516

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Delme ölçüleri

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

HOSPA Havşa başlı sunta vidası p Sayfa 2.4

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.77


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Gizli Menteşeler

SOSS Gizli menteşe

13 – 38 mm ahşap kalınlıkları için

Uygulama ve planlama ölçüleri

Ahşap

kalınlığı, mm

13 – 16 19 – 24 19 – 25 22 – 26 28 – 34 35 – 38

A ölçüsü, mm 9,6 12,8 12,8 15,9 19,2 25,4

B ölçüsü mm 42,9 44,3 60,3 69,3 95,2 116,7

C ölçüsü mm 22,0 19,0 31,5 34,0 52,1 65,3

D ölçüsü mm 5,5 5,0 6,5 7,3 9,8 12,0

E ölçüsü mm 6,0 13,1 12,0 15,6 17,8 24,3

Fuga F mm 17,0 21,1 21,8 27,2 32,5 43,7

Fuga G mm 2,4 3,0 3,2 4,0 4,8 6,4

Fuga H mm 2,7 2,5 2,7 3,5 4,0 5,5

5

Delme ölçüleri

• Açılma: 180°

• Malzeme: Gövde basınçlı zamak döküm, mafsal çelik

• Montaj: Vidalanarak

• Bağlantı vidaları: Paket içeriğine dahil

Ahşap kalınlığı,

mm

Üst yüzey

Paket içeriği,

Adet

Ürün no.

13 – 16 Pirinç kaplama 1 veya 24 341.07.518

Nikel kaplama 1 veya 24 341.07.718

19 – 24 Pirinç kaplama 1 veya 24 341.07.527

Nikel kaplama 1 veya 24 341.07.727

19 – 25 Pirinç kaplama 1 veya 12 341.07.536

Nikel kaplama 1 veya 12 341.07.736

22 – 26 Pirinç kaplama 1 veya 4 341.07.545

Nikel kaplama 1 veya 4 341.07.745

28 – 34 Pirinç kaplama 1 veya 2 341.07.554

Nikel kaplama 1 veya 2 341.07.754

35 – 38 Pirinç kaplama 1 veya 2 341.07.563

Nikel kaplama 1 veya 2 341.07.763

41 – 51 mm ahşap kalınlıkları için

D

B

A

C

E

Uygulama ve planlama ölçüleri

Ahşap kalınlığı, mm 41 – 45 48 – 51

A ölçüsü, mm 28,6 35,0

B ölçüsü, mm 117,4 138,8

C ölçüsü, mm 62,5 74,2

D ölçüsü, mm 9,7 12,0

E ölçüsü, mm 30,0 39,1

Fuga F, mm 50,8 62,2

Fuga G, mm 6,4 9,5

Fuga H, mm 9,6 8,0

Delme ölçüleri

• Donanım:

Kaydırıcı plastik yüzeyli mafsal

Ahşap kalınlığı, mm Üst yüzey Ürün no.

41 – 45 Pirinç kaplama 341.07.572

Nikel kaplama 341.07.772

48 – 51 Pirinç kaplama 341.07.581

Nikel kaplama 341.07.781

Paket içeriği: 1 veya 2 Adet

HOSPA Havşa başlı sunta vidası p Sayfa 2.4

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.78

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Gizli Menteşeler

SEPA Gizli menteşe

SEPA-MINI Gizli menteşe

• Kullanım alanı: 12 mm üzeri ahşap kalınlıkları için

• Malzeme: Pirinç

• Montaj: Vidalanarak

• Kullanım alanı: 24 mm üzeri ahşap kalınlıkları için

• Açılma: 180°

• Malzeme: Pirinç

• Montaj: Vidalanarak

Delme ölçüleri

9 9

Delme ölçüleri

L

7

5

Montaj

Montaj

Kapak

Yan

panel

Yan

panel

Kapak

Yan

panel

Yan

panel

Kapak

Kapak

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

L,

mm

L1,

mm

Kapak

Kapak

Delikler,

adet

Yan

panel

Üst yüzey

41 23 6 Nikel kaplama

parlak

Yan

panel

Paket içeriği, Ürün no.

Adet

1 veya 20 341.26.701

Mat 1 veya 20 341.26.501

52 34 8 Nikel kaplama 1 veya 20 341.26.702

parlak

Mat 1 veya 20 341.26.502

88 70 8 Nikel kaplama 1 veya 10 341.26.703

parlak

Mat 1 veya 10 341.26.503

L ölçü, mm L1 ölçü, mm Üst yüzey Ürün no.

39 23 Nikel kaplama parlak 341.27.700

Mat 341.27.500

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Bombeli kapak

çözümleri için

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,0 mm p Sayfa 2.4

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.79


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Özel Kullanım Amaçlı Menteşeler

GS 45 Gönyeburun menteşe

Gönyeburun düşer kapak menteşesi

Gönyeburun menteşe GS 45°

5

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Kapak kalınlığı:

• Yan panel kalınlığı:

• Ayarlama:

• Montaj:

Ayarlama şeması

Tas basınçlı zamak döküm, hareketli kol

çelik

Nikel kaplama

16 – 22 mm

16 – 22 mm, 20 mm’den itibaren kenar

3 mm zımparalanmalıdır

3 boyutlu

Vidalanarak

• Açılı kesit: 45°

• Açılma: 90°

• Malzeme:

Tas basınçlı zamak döküm, hareketli kol

çelik

• Üst yüzey: Nikel kaplama

• Kapak kalınlığı: 16 – 22 mm

• Yan panel kalınlığı: 16 – 22 mm, 20 mm’den itibaren kenar

3 mm zımparalanmalıdır

• Ayarlama:

3 boyutlu

• Montaj:

Vidalanarak

• Mutlaka düşer / kalkar kapak makası ile uygulayınız

36 36

Yükseklik

Derinlik

Genişlik

Yükseklik

66

66

Yükseklik ayarı 3 mm,

Yan panel genişlik ve derinlik ayarı 1,5 mm

GS 45 Gönyeburun menteşe

36 36

Delik ölçüleri

5.5 7 7 5.5

13.5 13.5

52

35

35

52

66

66

• Açılım kesiti: 45°

• Açılma: 135°

Eğim 45°

Delme ölçüleri

Ayarlama şeması

13.5 5.5 7 7 5.5 13.5

52

35

35

52

Yükseklik

Sağ / sol

Derinlik

Yükseklik

Yükseklik ayarı

3 mm,

sağ / sol ve

derinlik ayarı

1,5 mm

Yan panel

Eğim 45°

Bini

Yan panel

Kapak

Kapak kapalı

Paket içeriği: 1, 20 veya 60 Adet

Yan panel

Kapak açık

Kapak

Ürün no.

325.00.708

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Montaj yönü

Kapak

Taban

Kapak kapalı

Paket içeriği: 1 veya 20 Adet

Kapak

Kapak açık

Taban

Ürün no.

325.02.702

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.80

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Özel Kullanım Amaçlı Menteşeler

EASY MONT Tas deliksiz menteşe

90°

Düşer / Kalkar kapak menteşesi

Karavan ve yatlarda hafif kapaklar için, 90°

YENİ

• Malzeme:

Çelik

• Üst yüzey:

Galvaniz

• Kapak kalınlığı: 16 mm ve üstü

• Yan panel kalınlığı: 16 – 22 mm

• Montaj:

Vidalanarak

• Ayarlama:

Boyuna delikler yardımıyla sağ/sol ve

derinlik ayarı

• Otomatik kapanmalı veya kapanmasız

Menteşe ölçüleri

5

PZ2 tornavida ile

ayarlanabilir.

Montaj

3.5

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Montaj:

• Ayar imkanı:

• Kapak ağırlığı:

• Ölçüler:

Çelik

Nikel kaplama

Vidalanarak, tas deliği gerektirmez

Vida yuvaları ile yatay ve derinlik ayarı

2,1 kg’a kadar

Kapak kalınlığı: 15 veya 16 mm için

Kapak eni: Maksimum 800 mm

Kapak yüksekliği: Maksimum 340 mm

Ara plakasız

Her iki tarafta 5’er ara plakası

1 Ara plakalı

Kapalı

menteşe

Fonksiyon:

- Otomatik kapanma ve açılma mekanizması ile

- Çekme gücü kapak ağırlığına göre ayarlanabilir, farklı kapak

ağırlıkları için farklı menteşe tiplerine gerek yoktur.

Kapaklar için

Tam bini

Yarım bini

Fuga

Fuga

İçerlek

Ürün no.

Otomatik kapanmalı 343.33.970

Otomatik kapanmasız 343.34.960

Paket içeriği: 1, 10 veya 100 Adet

Her iki taraftan vidalanarak montaj

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Ara plaka

• Malzeme:

Plastik

• Renk:

Beyaz

• Birbiri üstüne monte edilebilir

Paket içeriği: 1, 20 veya 500 Adet

Yan panel kalınlığı < 20 mm’den itibaren

takviye olarak menteşeye bir ara plakası

bağlanır. Ara plakaları ile büyük köşe

mesafeleri veya fugalar elde edilebilir.

Kalınlık, mm

Ürün no.

2 343.34.780

HOSPA Yassı başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.11

Kapak açıkken

Kapak kapalıyken

Montaj

Ürün no.

Vidalanarak 356.36.600

Paket içeriği: 100 Adet

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.81


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Cam Kapak Menteşeleri

Cam kapak menteşesi

170°

İçerlek, köşe menteşe

4.0

• Kullanım alanı:

• Hareketli kol:

• Ayarlama:

Cam kapaklar için

Düz

Boyuna delikler vasıtasıyla

5

Tam bini

• Malzeme: Basınçlı zamak döküm

• Kapak yüksekliği: Maksimum 600 mm

• Kapak genişliği: Maksimum 450 mm

• Cam kalınlığı: Maksimum 5 mm

• Ayarlama: 3 boyutlu

• Donanım: Girişli

• Montaj:

Yan panele vidalanarak, cam kapağa

kenetlenerek

• Paket içeriği: Plastik ara parçalı

• Camda delik açmaya gerek yoktur

Üst yüzey

Ürün no.

Krom kaplama, parlak 361.93.240

Parlak nikel kaplama 361.93.640

Paket içeriği: 1 veya 50 Çift

Sipariş bilgisi

Kapak yüksekliği > 600 mm için orta menteşe sipariş ediniz.

Orta menteşe

Kapak yüksekliği 600 mm’den itibaren

Tam bini

4.0

4.0

• Kullanım alanı:

• Hareketli kol:

• Ayarlama:

Dışa açılımlı cam kapaklar için

Dirsekli

Boyuna delikler vasıtasıyla

• Hareketli kol:

• Ayarlama:

Düz

Boyuna delikler vasıtasıyla

Montaj

Montaj

Üst yüzey

Ürün no.

Krom kaplama, parlak 361.93.241

Nikel kaplama, parlak 361.93.641

Paket içeriği: 1 veya 50 Çift

Üst yüzey

Ürün no.

Krom kaplama, parlak 361.93.242

Nikel kaplama, parlak 361.93.642

Paket içeriği: 1 veya 50 Çift

HOSPA Yassı başlı sunta vidası p Sayfa 2.11

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.82

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Cam Kapak Menteşeleri

GLARIOR Cam kapak menteşesi

95°

Cam kapak menteşesi

Görünür menteşe mili ile, 180°

• Kullanım alanı: Cam kapaklar için

• Malzeme: Basınçlı zamak döküm

• Cam kalınlığı: 6 – 8 mm

• Donanım: Yaysız

• Montaj: Alt ve üst panele vidalanarak, cam kapağa

kenetlenerek

• Paket içeriği : Cam tutucu plaka ile

• Camda delik açmaya gerek yoktur

• Kullanım alanı: Cam kapaklar için

• Malzeme: Basınçlı zamak döküm

• Cam kalınlığı: Maksimum 5,0 mm

• Donanım: Tutucu ile

• Montaj: Yan panele vidalanarak, cam kapağa

kenetlenerek

• Camda delik açmaya gerek yoktur

5

Montaj

Montaj

Cam kapağa bağlantı şekli

• Folyoyu çıkarınız.

• Cam tutucu plakayı yerleştiriniz.

• Döner parçayı yerleştiriniz.

• Cam kapağın pozisyonunu

ayarlayınız.

• Vidasını sıkıştırınız.

Folyo

Cam kapak

Tampon

Cam tutucu

plaka

Cam tutucu

plaka

Üst yüzey

Ürün no.

Parlak nikel kaplama 361.97.600

Siyah, mat 361.97.300

Paket içeriği: 1 veya 50 Çift

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Paket içeriği: 1, 10 veya 100 Adet

Döner parça

Üst yüzey

Ürün no.

Nikel kaplama, mat 361.49.603

Nikel kaplama, parlak 361.49.701

Krom kaplama, parlak 361.49.201

HOSPA Havşa başlı sunta vidası p Sayfa 2.4

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.83


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Cam Kapak Menteşeleri

CLARONDA Cam kapak menteşesi

105°

SIMPLEX-CLIP Cam kapak menteşesi

Aletsiz kenetlemek için, 110°

Klips

açık

min. 0.5

32

5

• Kullanım alanı: Cam kapaklar için

• Malzeme: Pirinç

• Cam kalınlığı: 4 – 6 mm

• Donanım: Yaysız

• Dayanak: Sağ ve solda kullanılabilir

• Montaj: Vidalanarak

• Camda delik açılması gerekir

• Kapak ve yan parçanın ayrı montajı

• Kenetleme vidası vasıtasıyla kapak askıdan çıkarılabilir

Montaj

• Kullanım alanı: Cam kapaklar için

• Malzeme: Çelik, kovanlar ve klips plastik

• Üst yüzey: Kovan ve klips siyah

• Cam kalınlığı : 5,0 mm

• Donanım: Kademesiz, kovanlı

• Montaj: Tabana bastırılarak ve cam kapağa

kenetlenerek, aletsiz

• Camda delik açmaya gerek yoktur

Montaj

Üst yüzey

Ürün no.

Krom kaplama, parlak 361.47.207

Paket içeriği: 1 veya 10 Adet

SIMPLEX Cam kapak menteşesi

110°

Menteşe üst yüzeyi

Ürün no.

Krom kaplama, parlak 361.42.221

Paket içeriği: 1 veya 50 Çift

Cam kapak kulpu

Takılarak montaj

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Cam kalınlığı:

• Montaj:

Paket içeriği: 1 veya 100 Adet

Basınçlı zamak döküm (mıknatıslı değil),

kelepçe vidası çelik, stoper plastik

Nikel kaplama, mat veya siyah

Maksimum 6 mm

Takılarak

Üst yüzey

Ürün no.

Nikel kaplama, mat 154.22.717

Siyah 154.22.313

• Kullanım alanı: Cam kapaklar için

• Malzeme: Çelik, kovanlar plastik

• Üst yüzey: Kovan siyah

• Cam kalınlığı: Maksimum 4,7 mm

• Donanım: Kademesiz, kovanlı

• Montaj: Tabana bastırılarak ve cam kapağa

kenetlenerek

• Camda delik açmaya gerek yoktur

Montaj

min.12

Paket içeriği: 1 veya 50 Çift

min. 6

Menteşe üst yüzeyi

Ürün no.

Krom kaplama, parlak 361.42.202

Siyah, mat 361.42.300

• Kullanım alanı:

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Cam kalınlığı:

• Montaj:

Cam kapaklar için

Çelik

Krom kaplama, nikel kaplama veya siyah

4 – 6 mm

Kendinden yapışkanlı köpük tampona

takılarak

Üst yüzey

Ürün no.

Krom kaplama 245.66.221

Siyah 245.66.321

Paket içeriği: 100 veya 200 Adet

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.84

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Düşer / Kalkar Kapak Menteşeleri

Düşer / Kalkar kapak menteşeleri

90°

Ahşap kapaklar için

Bastırılarak

Minifix ile

gizli bağlantı

Ahşap kapak detayı

Delik ölçüleri

12.5

12.5

5

Ahşap kapak,

FALL-EX Bar makası (frenli) ile kullanım örneği

16–20

18

30

Kapaktaki delik ölçüsü

Montaj

• Düşer / Kalkar kapak menteşesini kapaktaki yuvaya bastırınız.

• Havşa başlı Ø 3,5 x 20 mm sunta vidasıyla menteşe gövdesini iç

tarafından vidalayınız.

Uygulama ve planlama ölçüleri

Kapak

Sunta vidası

Çerçeve

Düşer / Kalkar

kapak menteşesi

Alüminyum çerçeveli kapak,

FALL-EX bar makası (frenli) ile kullanım örneği

Kapak açık

30

MINIFIX 15 Bağlantı

gövdesi

• Malzeme:

• Üst yüzey:

Basınçlı zamak döküm

Nikel kaplama

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Uygulama

• Düşer / Kalkar kapak menteşeleri MINIFIX 15 bağlantı gövdesiyle

birlikte monte edilir.

• Ön taraftaki bir yuvaya hızlı ve basit monte edilir.

• Çekme mili ve menteşe tek parça olduğundan, yüksek denge

sağlanır.

Kapak kapalı

Paket içeriği: 1 veya 100 Adet

Ürün no.

342.77.700

Sipariş bilgisi

MINIFIX 15 Bağlantı gövdesini ve sunta vidasını ayrıca sipariş

ediniz.

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.85


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Düşer / Kalkar Kapak Menteşeleri

Alüminyum çerçeve için

Bastırılarak

MINIFIX 15 Bağlantı gövdesi

Minifix ile

gizli bağlantı

• Malzeme:

• Kullanım alanı:

Basınçlı zamak döküm

18 mm ve üstü ahşap kalınlıği için

5

Alüminyum çerçeveli kapak örneği

Delik ölçüleri

Ahşap kapak kapalıyken alttan detaylı görüntü

Alüminyum çerçeve delik ölçüsü

Montaj

• Düşer / Kalkar kapak menteşeleri alüminyum çerçeveye takınız.

• İki adet havşa başlı Ø 3,5 x 13 mm sunta vidasıyla menteşe

gövdesinin iç tarafından sabitleyiniz.

Uygulama ve planlama ölçüleri

Alüminyum çerçeveli kapak kapalıyken alttan detaylı görüntü

Delik ölçüleri

Alüminyum

çerçeve

Çerçeve

8

34

X+5.5

18

x = Plaka kalınlığı-8 mm

20.6

Düşer / Kalkar kapak menteşesi

Bağlantı gövdesi

Minifix 15

X

Ø15

Tabandaki delik ölçüsü

Kapak açık

18

Üst yüzey

Ürün no.

Ham 262.26.074

Nikel kaplama 262.26.574

Paket içeriği: 100 veya 2000 Adet

Kapak kapalı

Paket içeriği: 1 veya 100 Adet

Ürün no.

342.77.710

Sipariş bilgisi

MINIFIX 15 Bağlantı gövdesini ve sunta vidalarını ayrıca sipariş

ediniz.

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.86

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Düşer / Kalkar Kapak Menteşeleri

Düşer / Kalkar kapak menteşeleri

90°

Düşer / Kalkar kapak menteşesi

270°

• Malzeme:

• Montaj:

Plastik ve basınçlı zamak döküm

Vidalanarak

Plastik ve basınçlı zamak döküm

• Montaj:

Vidalanarak

Üst yüzey

Ürün no.

Beyaz / Krom kaplama 342.75.226

Kahverengi / Altın renkli 342.75.520

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Basınçlı zamak döküm

Malzeme Üst yüzey Ürün no.

Çelik Siyah mat 342.62.310

Nikel kaplama, parlak 342.62.710

Pirinç Nikel kaplama, mat 342.63.600

Mat 342.63.502

Paket içeriği: 1 veya 100 Adet

Delik ölçüleri

2

6

5

3

8.5

8.5

12

30

30

30

Üst yüzey

Ürün no.

Nikel kaplama 342.75.628

Altın renkli 342.75.824

Karartılmış 342.75.128

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Delik ölçüleri

21

Tabandaki ve kapaktaki delik ölçüsü

Uygulama ve planlama ölçüleri

Kapak

Taban

Kapak

Taban

Kapak

Taban

5

23.5

23.5

Kapak açık

Kapak kapalı

Tabandaki delik ölçüsü

Kapaktaki delik ölçüsü

Taban kalınlıklarına göre planlama ölçüleri

15–19

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

12 mm

19

16 mm 19 mm

14

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 2,5 mm p Sayfa 2.4

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.87


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Düşer / Kalkar Kapak Menteşeleri

Düşer / Kalkar kapak menteşesi

3 yönde ayarlanabilir, 90°

Basınçlı zamak döküm

• Malzeme:

• Montaj:

Plastik ve basınçlı zamak döküm

Vidalanarak

Plastik ve basınçlı zamak döküm

Delik ölçüleri

Delik ölçüleri

9

10

11

5

35

20

Tabandaki ve

kapaktaki delik ölçüsü

27.5

Uygulama ve planlama ölçüleri

Taban

b = Kapak kalınlığı

c = Fuga

Kapaktaki delik ölçüsü

Tabandaki delik ölçüsü

Uygulama ve planlama ölçüleri

Taban

Kapak

Taban

Kapak

Kapak basma

mesafesi

ayarlanabilir

Kapak açık

Kapak kapalı

Ayarlama şeması

Fuga A

Fuga B

Kapak açık

Kapak kapalı

Ayarlama şeması

a = Sağ/sol ayarı: ± 1 mm

Yükseklik ayarı: + 2 mm

b = Derinlik ayarı: ± 2,5 mm

Kapak basma mesafesi mm 6,0 7,0 8,0

Fuga A mm 2,5 2,0 1,6

Fuga B mm 0,5 1,0 1,6

Üst yüzey

Ürün no.

Nikel kaplama, siyah 342.76.303

Nikel kaplama 342.76.705

Paket içeriği: 1 veya 100 Adet

a = Sağ/sol ve derinlik ayarı

b = Yükseklik ayarı: + 2, - 1 mm

1 mm’lik yuvarlakta

fuga hesaplaması

Üst yüzey

Ürün no.

Nikel kaplama 342.66.730

Paket içeriği: 1, 10 veya 50 Adet

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,0 mm p Sayfa 2.4

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.88

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Düşer / Kalkar Kapak Menteşeleri

Düşer kapak menteşesi

YENİ

Yavaş

kapanma

• Kullanım alanı:

• Malzeme:

• Renk:

• Donanım:

• Açılma açısı: 100°

• Maksimum moment: 10,5 N / m

Makyaj, mücevher ve giysi kutusu

kapaklarında

Basınçlı zamak döküm

Nikel kaplama, mat

Yavaş kapanma mekanizmalı ve ayarlı

menteşe

Paket içeriği: 1 Çift

Ürün no.

356.56.600

Montaj ölçüleri

Kapak ve gövde genişliği eşit ise

Kapak için

Yavaşlatıcılı menteşe kapağa montajı

5

Bilgi

L min.= 21 mm

M min.= 54 mm

M maks.= L + 33 mm

Yavaşlatıcılı menteşe gövdeye montajı

Gövde için

Kapak

90° açık konuma getirilmeli

Kapak

Ayar vidası

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Bilgi

Eğer kapak ölçüsü gövdeden daha büyük ise delik mesafesi şöyle

hesaplanır:

Kapak genişliği= A

Gövde genişliği= B

Delik mesafesi (kapağın köşesinden)= S

S= 74+(A - B) / 2

Ayar vidası

Gövde

Kapak kapalı konuma getirilir

Bilgi

Yavaşlatıcılı menteşenin gövdeye montajında menteşe 90° konumuna

getirilmelidir. Sert olması durumunda ayar vidası üzerinden

gevşetilmelidir.

Tüm montaj işlemleri tamamlandıktan sonra kapak yavaşça açıp

kapatılmalı. Bu esnada istenilen sertlik sağlanıncaya kadar ayar vidası

1/4 oranda sıkıştırılmalıdır; bu işlem istenilen sonuç alınıncaya

kadar devam ettirilmelidir.

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.89


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Düşer Kapak Makasları

Düşer kapak makası (frenli)

Ayarlanabilir frenli, 2 kollu

STOPMATIC Plastik gövde ile

Düşer kapak makası

Fren etkisi yok

Birleşim noktasında yuvalı kılavuz ile

5

• Malzeme: Çelik çubuk ve köşebent, plastik gövde

• Üst yüzey: Krom kaplama, beyaz gövde

• Donanım: Vidalanmış köşe tertibatı ile

• Montaj yönü:Sağ ve solda kullanılabilir

• Montaj: Vidalanarak

Fren ayarı

Frenin vida ile ayarlanması

• Gevşetirken fren kuvveti artar

• Sıkarken fren kuvveti azalır

• Malzeme: Çelik

• Üst yüzey: Nikel kaplama

• Montaj yönü:Sağ ve solda kullanılabilir

• Montaj: Vidalanarak

Montaj

Montaj

Bilgi

Kılavuz çubuklarda yağ,

gres ve temizleme maddesi

olmamalıdır.

Yuvalı kılavuz

C ölçüsü

C ölçüsünü, deneyerek

belirleyiniz.

Alt taban

Kapak

L

3.5

C ölçüsü

C ölçüsünü, deneme

montajı yaparak belirleyiniz.

Boy L, mm Montaj yüksekliği, mm A ölçüsü, mm

150 min. 135 125

200 min. 170 160

250 min 200 190

300 min. 230 230

Kapak

Boy

L, mm

Alt taban

Montaj

yüksekliği, mm

Paket içeriği: 1 veya 10 Adet

Kapak

A ölçüsü,

mm

B ölçüsü,

mm

Ürün no.

200 350 – 450 225 125 365.40.708

250 450 – 550 275 150 365.40.726

300 550 – 650 325 175 365.40.744

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.4

HOSPA Mercimek başlı sunta vidası Ø 3,5 mm p Sayfa 2.10

Boy L, mm

150 365.10.753

200 365.10.754

250 365.10.755

300 365.10.756

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.90

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Düşer Kapak Makasları

Düşer kapak makası (frenli)

Ayarlanabilir frenli, 1 kollu

Montaj

Dikine montaj

FALL-EX Piston çubuklu

Ahşap kapaklar için

Yan panel

L

Kapak açık

Ø 3

veya

Ø 5

C ölçüsü

C ölçüsünü, deneme montajı

yaparak belirleyiniz.

Alt taban

Kapak

Boy L, mm Montaj yüksekliği, mm A ölçüsü, mm

250 300 – 400 214,5

330 350 – 450 288,0

465 400 – 500 406,5

5

Yatay montaj

4.0

Yan panel

• Malzeme: Çelik, pirinç dörtgen boru

• Üst yüzey: Nikel kaplama

• Donanım: Köşe tertibatlı

• Montaj yönü: Sağ ve solda kullanılabilir

• Montaj: 32 mm’lik delik sistemine uygun

Fren ayarı

Piston çubuğunu çevirerek freni

ayarlayınız.

• Saat yönünde fren kuvveti azalır

• Saat yönünün tersinde fren kuvveti

artar

Ø 3

veya

Ø 5

Alt taban

Kapak açık

L

C ölçüsü

C ölçüsünü, deneme montajı

yaparak belirleyiniz.

Kapak

Boy L mm Montaj yüksekliği mm A ölçüsü mm

250 300 – 400 22,5

330 350 – 450 54,5

465 400 – 500 118,5

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Boy L, mm

Ürün no.

250 372.17.753

330 372.17.762

465 372.17.771

Paket içeriği: 1 veya 10 Adet

Düşer / Kalkar kapak menteşeleri p Sayfa 5.85 - 5.88

VARIANTA Havşa başlı özel vidalar

Ø 5,0 mm vida yuvası için

HOSPA Mercimek başlı sunta vidası Ø 4,0

mm köşe tertibatı için

p Sayfa 2.14

p Sayfa 2.10

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.91


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Düşer Kapak Makasları

Düşer kapak makası (frenli)

Ayarlanabilir frenli, 1 kollu

Mafsallı

Ahşap kapaklar için, çelik gövdeli

Mafsallı

Ahşap kapaklar için, plastik gövdeli

16

45

16

32

5

• Açılma:

80° – 100°, ayar vidasıyla ayarlanabilir

• Malzeme:

Çelik, plastik gövde

• Üst yüzey:

Krom kaplama, siyah veya beyaz

gövde

• Donanım:

Köşe tertibatlı

• Montaj yönü:

Sağ ve solda kullanılabilir

• Montaj:

Vidalanarak

• Köşe tertibatına montaj: Takmak için (Hızlı montaj)

• Paket içeriği:

Bağlantı vidaları ve montaj kılavuzu ile

Delik ölçüleri

• Açılma: 90°

• Malzeme:

Çelik

• Üst yüzey:

Nikel kaplama

• Donanım:

Köşe tertibatlı

• Montaj yönü:

Sağ ve solda kullanılabilir

• Montaj:

Vidalanarak

• Köşe tertibatına montaj: Takmak için (Klipsli montaj)

• Paket içeriği:

Bağlantı vidaları ve montaj kılavuzu ile

Fren ayarı

Frenin vida ile ayarlanması

• Gevşetirken fren kuvveti azalır

• Sıkarken fren kuvveti artar

Yan panelde

Montaj

Montaj

Kapak

Kapak

Renk

Ürün no.

Siyah 365.30.300

Beyaz 365.30.700

Paket içeriği: 1 veya 10 Adet

Alt taban

Montaj yönü

Ürün no.

Sol 365.30.611

Sağ 365.30.610

Paket içeriği: 1 veya 10 Adet

Düşer / Kalkar kapak menteşeleri p Sayfa 5.85 - 5.88

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.92

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Düşer Kapak Makasları

Düşer kapak makası (frenli)

Ayarlanabilir frenli, 1 kollu

Adaptör

Alüminyum çerçeve için

Mafsallı

Alüminyum çerçeveli kapaklar için, çelik gövdeli

54

44

20

32

17

17

• Açılma: 90°

• Malzeme:

Çelik

• Üst yüzey:

Nikel kaplama

• Donanım:

Vidalama plakası ile

• Montaj yönü:

Sağ ve solda kullanılabilir

• Montaj:

Vidalanarak

• Köşebente montaj: Takılarak (Klipsli montaj)

• Paket içeriği:

Bağlantı vidaları ve montaj kılavuzu ile

Fren ayarı

Frenin vida ile ayarlanması

• Gevşetirken fren kuvveti azalır

• Sıkarken fren kuvveti artar

• Kullanım alanı:

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Montaj:

Paket içeriği: 1 veya 20 Adet

Bağlantı plakasını alüminyum

çerçeveye bağlamak için

Basınçlı zamak döküm

Nikel kaplama

Önceden monte edilmiş vidalarla

kelepçelenerek

Ürün no.

563.25.960

5

Montaj

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Alt taban

Montaj yönü

Ürün no.

Sol 365.30.621

Sağ 365.30.620

Paket içeriği: 1 veya 10 Adet

Kapak

Düşer / Kalkar kapak menteşeleri p Sayfa 5.85 - 5.88

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.93


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Düşer Kapak Makasları

Çekme kablolu ve yavaşlatıcı mekanizmalı

düşer kapak makası

Ayarlanabilir frenli

Ahşap ve alüminyum çerçeveli kapaklar için

Montaj ölçüleri

YENİ

5

Birlikte verilen parçalar

Sabitleme parçaları da dahil uygun bağlantı parçaları

• Malzeme: Alüminyum

• Üst yüzey: Paslanmaz çelik renkli

• Montaj yönü: Sağ ve solda kullanılabilir

• Montaj: Üst panele

• Ölçüler: 40 x 20 mm (G x Y)

İçten içe gövde yüksekliği: Maksimum

550 mm. (A)

İçten içe gövde derinliği: Minimum 230 mm. (B)

• Kapak ağırlığı: Maksimum 12 kg.

Not

800 mm’ye kadar genişlikteki kapaklar için bir adet. 800 mm’den

fazla kapak genişlikleri için 2 adet mekanizma gerekmektedir.

Montaj

B,

mm

C,

mm

D,

mm

E,

mm

Ürün no.

Sol

Ürün no.

Sağ

İçten içe gövde yüksekliği 0 - 250 mm (A ölçüsü)

min. 230 37 160 20 365.46.011 365.46.010

İçten içe gövde yüksekliği 251 - 320 mm (A ölçüsü)

min. 280 37 160 20 365.46.021 365.46.020

İçten içe gövde yüksekliği 321 - 420 mm (A ölçüsü)

min. 350 37 256 20 365.46.031 365.46.030

İçten içe gövde yüksekliği 421 - 550 mm (A ölçüsü)

min. 445 37 256 20 365.46.041 365.46.040

Paket içeriği: 1 Adet

Sipariş bilgisi

Bu düşer kapak makası ile birlikte 342.66.730 kodlu düşer / kalkar

kapak menteşelerinin kullanılması önerilir.

Dar alüminyum çerçeve

uygulaması

Geniş alüminyum çerçeve

uygulaması

Düşer / kalkar kapak menteşeleri p Sayfa 5.85 - 5.88

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.94

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Sınırlayıcılar

Sınırlayıcılar

Plastik

Çelik

• Üst yüzey:

• Boy:

• Montaj:

Nikel kaplama

150 mm

Vidalanarak

Montaj yönü

Ürün no.

Sol 371.32.755

Sağ 371.32.700

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Delik ölçüleri

• Kullanım alanı: Hafif kapaklarda düşer kapak makası olarak

• Boy:

200 mm

Renk

Ürün no.

Beyaz 366.73.702

Kahverengi 366.73.104

Gümüş renkli 366.73.200

Paket içeriği: 1 veya 100 Adet

5

Delik ölçüleri

Kapak

Üst panel

Üst panel veya

yan panel

Kapak veya klape

Montaj

Montaj

Üst panel

Kapak

Üst panel

Kapak

Boy

Sınırlayıcı olarak kullanım

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Alt taban

Düşer kapak makası olarak

kullanım

Kapak

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,0 mm p Sayfa 2.4

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.95


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak Makasları

LIFT-O-MAT FR Gazlı amortisör - Stabilus

Ahşap kapaklar için

YENİ

Bağlantı parçaları

• Malzeme: Plastik, gri

Gövde için bağlantı parçası

Paket içeriği: 1 Adet

Ürün no.

373.71.290

Kapak için bağlantı parçası

5

Paket içeriği: 1 Adet

Ürün no.

373.71.292

Bağlantı pimi

• Kullanım alanı: Mutfak dolapları, ofis mobilyası, sandık

dolapları, oyuncak kutuları

• Malzeme: Çelik gazlı amortisör, plastik bağlantı noktaları

• Üst yüzey: Amortisör ve bağlantı parçaları gümüş gri renkte

• Donanım: Sürtünmeyi arttırıcı parça sayesinde kapağın

kilitleme gerektirmeden her noktada durması

Paket içeriği: 1 Adet

Ürün no.

373.71.297

Amortisör N

Ürün no.

40 373.71.540

60 373.71.541

100 373.71.543

Paket içeriği: 1 Adet

Sipariş bilgisi

Bağlantı parçalarını lütfen ayrıca sipariş ediniz.

Gerekli amortisörlerin sayısı

Kapak yüksekliği mm

Kapak genişliği, mm

450 500 600 900 1200

Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet

300 1 40 1 40 1 40 1 40 2 40

400 1 40 1 40 1 40 2 40 2 40

500 1 60 1 60 2 40 2 60 2 60

600 2 40 2 40 2 40 2 60 2 100

Her açıda durma özelliği

Kapak ağırlığı, kg

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet

300 1 40 1 40 1 40 1 60 1 60 2 40 2 40 2 40 2 60

400 1 40 1 40 2 40 2 40 2 40 2 40 2 60 2 60 2 60

500 1 40 1 60 2 40 2 40 2 60 2 60 2 60 2 100 2 100

600 1 40 2 40 2 40 2 60 2 60 2 60 2 100 2 100 2 100

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.96

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak Makasları

LIFT-O-MAT Gazlı amortisör - Stabilus

Ahşap kapaklar için

Bağlantı parçaları

• Malzeme: Plastik, gri

Gövde için bağlantı parçası

Paket içeriği: 1 Adet

Ürün no.

373.71.290

Kapak için bağlantı parçası

5

Paket içeriği: 1 Adet

Ürün no.

373.71.292

Bağlantı pimi

• Kullanım alanı:

• Malzeme:

• Üst yüzey:

Mutfak dolapları, ofis mobilyası, sandık

dolapları, oyuncak kutuları

Çelik gazlı amortisör, plastik bağlantı noktaları

Amortisör ve bağlantı parçaları gümüş gri

renkte

Paket içeriği: 1 Adet

Ürün no.

373.71.297

Amortisör N

Ürün no.

60 373.71.511

100 373.71.513

140 373.71.515

Paket içeriği: 1 Adet

Tek seferde otomatik

açılma

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Sipariş bilgisi

Bağlantı parçalarını lütfen ayrıca sipariş ediniz.

Gerekli amortisörlerin sayısı

Kapak yüksekliği mm

Kapak genişliği mm

450 500 600 900 1200

Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet

300 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60

400 2 60 2 60 2 60 2 100 2 100

500 2 100 2 100 2 100 2 140 - -

600 2 140 2 140 - - - - - -

Kapak ağırlığı kg

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet

300 2 60 2 60 2 60 2 60 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100

400 2 60 2 60 2 100 2 100 2 100 2 140 2 140 2 140 - -

500 2 100 2 100 2 100 2 140 2 140 2 140 - - - - - -

600 2 100 2 140 2 140 - - - - - - - - - - - -

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.97


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak makasları

LIFT-O-MAT FR Gazlı amortisör - Stabilus

Alüminyum çerçeveli kapaklar için

YENİ

Bağlantı parçaları

• Malzeme:

Çelik, krom kaplama

Gövde için bağlantı parçası

18

Ø 30

Paket içeriği: 1 Adet

Ürün no.

373.71.294

Kapak için bağlantı parçası

5

19

31

18

32

46

Ürün no.

373.71.295

• Kullanım alanı:

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Donanım:

Mutfak dolapları, ofis mobilyası, sandık

dolapları, oyuncak kutuları

Çelik gazlı amortisör, plastik bağlantı noktaları

Amortisör ve bağlantı parçaları gümüş gri

renkte

Sürtünmeyi arttırıcı parça sayesinde kapağın

kilitleme gerektirmeden her noktada durması

Paket içeriği: 1 Adet

Kapak için bağlantı parçası

Ürün no.

373.71.296

Paket içeriği: 1 Adet

Amortisör N

Paket içeriği: 1 Adet

Ürün no.

40 373.71.550

60 373.71.551

100 373.71.553

Her açıda durma özelliği

Sipariş bilgisi

Bağlantı parçalarını lütfen ayrıca sipariş ediniz.

Gerekli amortisörlerin sayısı

Kapak yüksekliği mm

Kapak genişliği, mm

450 500 600 900 1200

Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet

300 1 40 1 40 1 40 1 40 2 40

400 1 40 1 40 1 40 2 40 2 40

500 1 60 1 60 2 40 2 60 2 60

600 2 40 2 40 2 40 2 60 2 100

Kapak ağırlığı, kg

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet

300 1 40 1 40 1 40 1 60 1 60 2 40 2 40 2 40 2 60

400 1 40 1 40 2 40 2 40 2 40 2 40 2 60 2 60 2 60

500 1 40 1 60 2 40 2 40 2 60 2 60 2 60 2 100 2 100

600 1 40 2 40 2 40 2 60 2 60 2 60 2 100 2 100 2 100

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.98

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak makasları

LIFT-O-MAT Gazlı amortisör - Stabilus

Alüminyum çerçeveli kapaklar için

Bağlantı parçaları

• Malzeme:

Çelik, krom kaplama

Gövde için bağlantı parçası

18

Ø 30

Paket içeriği: 1 Adet

Ürün no.

373.71.294

Kapak için bağlantı parçası

19

31

18

5

32

46

Ürün no.

373.71.295

Paket içeriği: 1 Adet

• Kullanım alanı:

• Malzeme:

• Üst yüzey:

Mutfak dolapları, ofis mobilyası, sandık

dolapları, oyuncak kutuları

Çelik gazlı amortisör, plastik bağlantı noktaları

Amortisör ve bağlantı parçaları gümüş gri

renkte

Kapak için bağlantı parçası

Ürün no.

373.71.296

Paket içeriği: 1 Adet

Amortisör N

Paket içeriği: 1 Adet

Ürün no.

60 373.71.531

100 373.71.533

140 373.71.535

Tek seferde otomatik

açılma

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Sipariş bilgisi

Bağlantı parçalarını lütfen ayrıca sipariş ediniz.

Gerekli amortisörlerin sayısı

Kapak yüksekliği mm

Kapak genişliği, mm

450 500 600 900 1200

Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet

300 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60

400 2 60 2 60 2 60 2 100 2 100

500 2 100 2 100 2 100 2 140 - -

600 2 140 2 140 - - - - - -

Kapak ağırlığı, kg

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet

300 2 60 2 60 2 60 2 60 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100

400 2 60 2 60 2 100 2 100 2 100 2 140 2 140 2 140 - -

500 2 100 2 100 2 100 2 140 2 140 2 140 - - - - - -

600 2 100 2 140 2 140 - - - - - - - - - - - -

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.99


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak Makasları

LIFT-O-MAT PTL Gazlı amortisör - Stabilus

Kapalı pozisyonda kilitleme fonksiyonu

Ahşap kapaklar için

5

• Kullanım alanı:

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Donanım:

• Özellik:

Toplantı masalarındaki gizli priz kutusu,

oturma gruplarının arka, kol ve başlık

kısımları, gizli bar veya monitör taşıyıcı

sistemler

Çelik gazlı amortisör

Amortisör siyah, bağlantı uçları gümüş gri

renkte

Kapalı pozisyonda mekanik kilitleme sistemi,

tükenmez kalem prensibi ile çalışır ve kapalı

pozisyonda hafif bir içe bastırma hareketi ile

serbest kalır. Gazlı amortisör yavaşça kalkar.

Güç desteği ve kilitleme sistemi fonksiyonu

bir aradadır.

• Taşıma kapasitesi: Maksimum 15 kg (açık pozisyonda )

Amortisör N

Ürün no.

150 638.60.300

Paket içeriği: 1 Adet

Aşağıya hafif

bastırarak kilit açılır

Aşağıya bastırarak

otomatik kilitleme

Alt üst bağlantı parçası

Malzeme

Ürün no.

Çelik, galvaniz 638.60.390

Paket içeriği: 1 Adet

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.100

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak Makasları

Gazlı amortisör

Ahşap veya alüminyum çerçeveli kapaklar için

YENİ

Kalkar kapak makası

Ayarlanabilir frenli

Mafsallı

Ahşap kapaklar için, plastik gövdeli

• Kullanım alanı:

• Malzeme:

• Üst yüzey:

Mutfak dolapları, ofis mobilyaları,

sandık dolapları, oyuncak kutuları

Çelik gazlı amortisör, çelik bağlantı parçaları

Amortisör, gri renkte; bağlantı parçaları, nikel

Ahşap çerçeve

245

16 16

80~90

90º

245~260

• Açılma:

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Donanım:

• Montaj yönü:

• Köşe tertibatının montajı:

• Köşe tertibatına montaj:

• Paket içeriği:

80°–100°, ayar vidasıyla

ayarlanabilir

Çelik, plastik gövde

Krom kaplama, siyah veya beyaz

gövde

Köşe tertibatlı

Sağ ve solda kullanılabilir

Vidalanarak

Takılarak (Klipsli montaj)

Bağlantı vidaları ve montaj kılavuzu

ile

5

Alüminyum çerçeve

20

Delik ölçüleri

245

80~90

12

16

90º

245~260

Amortisör N Kapak ağırlığı, kg Ürün no.

50 5 373.82.000

60 6 373.82.001

80 8 373.82.002

100 10 373.82.003

120 12 373.82.004

150 15 373.82.005

Paket içeriği: 1 Set

20

Yan panelde

Montaj

Kapak

Kapak ağırlığı kg

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Kapak yüksekliği mm

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet Adet Kuvvet

300 2 50 2 50 2 50 2 60 2 80 2 80 2 80 2 100 2 100

400 2 50 2 60 2 80 2 100 2 100 2 120 2 120 2 150 - -

500 2 80 2 100 2 100 2 120 2 150 2 150 - - - - - -

600 2 100 2 120 2 150 - - - - - - - - - - - -

Birlikte verilen parçalar

1 Gazlı amortisör

1 Ahşap kapak için bağlantı parçası

1 Alüminyum kapak için bağlantı parçası

1 Gövde için bağlantı plakası

Düşer / Kalkar kapak menteşeleri p Sayfa 5.85 - 5.88

Renk

Ürün no.

Siyah 365.31.300

Beyaz 365.31.700

Paket içeriği: 1 veya 10 Adet

28.09.2011

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.101


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak Makasları

Kalkar kapak makası

Ayarlanabilir frenli

Mafsallı

Alüminyum çerçeveli kapaklar için, çelik gövdeli

Mafsallı

Ahşap kapaklar için, çelik gövdeli

17

43

32

49

32

15

39

49

22

5

• Açılma: 90°

• Malzeme:

Çelik

• Üst yüzey:

Nikel kaplama

• Donanım:

Vidalama plakası ile

• Montaj yönü: Sağ ve solda kullanılabilir

• Montaj:

Vidalanarak

• Köşebente montaj: Takılarak (klipsli montaj)

• Paket içeriği: Bağlantı vidaları ve montaj kılavuzu ile

Fren ayarı

Frenin vida ile ayarlanması

• Gevşetirken fren kuvveti azalır

• Sıkarken fren kuvveti artar

• Açılma: 90°

• Malzeme:

Çelik

• Üst yüzey:

Nikel kaplama

• Donanım:

Köşe tertibatlı

• Montaj yönü:

isteğe bağlı olarak sol veya sağ

• Montaj:

Vidalanarak

• Köşe tertibatına montaj: Takmak için (Klipsli montaj)

• Paket içeriği:

Bağlantı vidaları ve montaj kılavuzu

ile

Montaj

93

Fren ayarı

Frenin vida ile ayarlanması

• Gevşetirken fren kuvveti azalır

• Sıkarken fren kuvveti artar

194.5

92

32

39

50

170

12.8

21

Alüminyum çerçeve

Montaj

Montaj yönü

Ürün no.

Sol 365.31.621

Sağ 365.31.620

Paket içeriği: 1 veya 10 Adet

Kapak

Adaptör

Alüminyum çerçeve için

54

44

20

32

17

• Kullanım alanı:

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Montaj:

Paket içeriği: 1 veya 20 Adet

17

Bağlantı plakasını alüminyum

çerçeveye bağlamak için

Basınçlı zamak döküm

Nikel kaplama

Önceden monte edilmiş vidalarla

kelepçelenerek

Ürün no.

563.25.960

Montaj yönü

Ürün no.

Sol 365.31.611

Sağ 365.31.610

Paket içeriği: 1 veya 10 Adet

Düşer / Kalkar kapak menteşeleri p Sayfa 5.85 - 5.88

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.102

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Özel Kullanım Amaçlı Makas Donanımları

Oturma grubu (sandık) makası

Açılma açısı 90°

YENİ

Montaj

Kapak

• Kullanım alanı:

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Açılım:

Kapakları güvenli şekilde 95° açıda tutmak için

Çelik

Sarı kromaj

Menteşe kolundaki açılım mesafesi kapağın

karkasa çarpmasını önler.

• Öne ve yukarı doğru geniş bir açıyla (110 mm) açıldığı için kalın

döşemelerle de kullanılabilir

• Sırt desteği ile taban arasında fuga boşluğu bırakmanıza gerek

yoktur

• 8 kg ve 12 kg’lik modellerde kullanılan ağırlık destek yayları kolay

ve konforlu bir kullanım sağlar

Yaysız

Hafif kapaklar için

Kullanım alanı

Ürün no.

Hafif kapaklar 643.01.506

Paket içeriği: 10 Çift

5

Yaylı

8 ve 12 kg’ye kadar kapak ağırlıklarında

Kullanım alanı

Ürün no.

8 kg’ye kadar kapaklarda 643.01.515

12 kg’ye kadar kapaklarda 643.01.524

Paket içeriği: 1 veya 10 Çift

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.103


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Özel Kullanım Amaçlı Makas Donanımları

Yukarı ve yana açılan sehpa makası - Tavoflex

Tavoflex bağlantı, sehpa tablalarını 200 mm yukarı

kaldırır ve 150 mm ileri çıkartır.

YENİ

Avantajları:

- Orta sehpa kolaylıkla kahve sehpası olarak kullanılabilir.

- Bağlantı sehpa tablasını yükseltir ve yana doğru kaydırır. Bu

fonksiyon ile oturur pozisyonda kullanıma kolaylık sağlar ve alt

tarafında kalan boşluk stok alanı olarak kullanılabilir.

- Üst tabla gazlı pistonlar sayesinde kolaylıkla kalkar. Senkronizasyon

çubukları dengeli hareket etmesini sağlar.

- Entegre yavaş kapanma mekanizması yumuşak ve sessiz kapanma

sağlar. Güvenlik kilidi istem dışı kapanmayı önler.

- Mekanizmanın yanında yer alan kapaklar parmak sıkışmasını önler.

Montaj

5

• Malzeme:

• Maksimum taşıma

kapasitesi:

• Montaj:

• Montaj genişliği:

• Uygulama alanı:

Çelik, plastik kaplama, beyaz alüminyum

RAL 9006

5 kg

32 mm delik sistemine uygun vidalanarak

698 mm

4 Farklı yükseklik ve pozisyonlarda ve

masanın içinde stoklama imkanı sağlayan

hareketli sehpa tablaları için

Delik şeması

2

1

5

3

4

1 Senkronizasyon çubuğu

2 Koruyucu yan kapak

3 Yavaş kapanma mekanizması

4 Gaz basınçlı piston

5 Güvenlik kilidi

Uygulama

İki elinizle masa tablasını son noktaya kadar kaldırıp

çekiniz.

Her iki taraftan

güvenlik mandalını

kilitleyiniz.

Paket içeriği: 1 Set

Ürün no.

643.12.200

Bilgi

Tavoflex: Masa tablasını kaldırıp ileri iten gazlı pistonlu, yavaş kapanma

mekanizmalı ve senkronizasyon çubuklu sistem.

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.104

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Düşer / Kalkar Kapak Makasları - HUWIL

Düşer / Kalkar kapak makasları - DUO ve DUO FORTE

Ahşap kapaklar ve alüminyum çerçeveli kapaklar için

Ayarlanabilir frenli

5

• Kullanım alanı: Ahşap kapaklar ve alüminyum çerçeveli kapaklar için

• Fonksiyon: Tutma ve frenleme fonksiyonları ile kapak her konumda durabilir

• Açılma: 75°, 90° veya 110°

• Malzeme: Basınçlı zamak döküm destekler, çelik bağlantı parçası

• Üst yüzey: Nikel kaplama

• Donanım: Kendiliğinden kilitleme fonksiyonu ile

• Montaj yönü: Sağ ve solda kullanılabilir

• Montaj: Alet gerektirmeden (klips tekniği) önceden monte edilmiş bağlantı

parçaları ile

• Kenar mesafesi: İsteğe bağlı olarak 28 mm veya 37 mm

• Paket içeriği: Montaj talimatıyla birlikte

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Kalkar kapak makası

Düşer kapak makası

DUO ve DUO FORTE ürünleri

hem kalkar kapak, hem de düşer

kapak makası olarak

kullanılabilmektedir

Tas menteşeler p Sayfa 5.41

Düşer / Kalkar kapak menteşeleri p Sayfa 5.85 - 5.88

HOSPA Mercimek başlı sunta vidası p Sayfa 2.10

Ø 3,5 mm

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.105


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Düşer / Kalkar Kapak Makasları - HUWIL

Düşer / Kalkar kapak makası - DUO

Hafif kapaklar için

Kullanım alanı

Kenara Ürün no.

mesafe,

mm

Ahşap kapaklar için 28 373.66.611

37 373.66.612

Alüminyum çerçeveli kapaklar için 28 373.66.621

37 373.66.622

Paket içeriği: 1 Adet

DUO Makas sayısı belirleme şeması

5

Tutma ve destek

fonksiyonu için

Kapak ağırlığı (kg)

16

14

12

10

8

6

4

2

0

20

75° açılma için

25 30 35 40 45

Kapak yüksekliği (cm)

50

Kapak ağırlığı (kg)

90° açılma için 110° açılma için

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

20 25 30 35 40 45 50

20 25 30 35 40 45 50

Kapak yüksekliği (cm)

Kapak yüksekliği (cm)

Kapak ağırlığı (kg)

Frenleme

fonksiyonu için

Kapak ağırlığı (kg)

16

16

16

14

14

14

12

12

12

10

10

10

8

8

8

6

6

6

4

4

4

2

2

2

0

0

0

20 25 30 35 40 45 50

20 25 30 35 40 45 50

20 25 30 35 40 45 50

Kapak yüksekliği (cm) Kapak yüksekliği (cm) Kapak yüksekliği (cm)

Kapak ağırlığı (kg)

Kapak ağırlığı (kg)

Montaj ve ayar bilgileri

Yan panele sabitlemek için

vida yuvası

Ahşap kapaklara sabitlemek için

bağlantı parçası

Alüminyum çerçeveye

sabitlemek için bağlantı parçası

Allen SW4 ayar vidasıyla

frenleme fonksiyonu ayarı

Kalkar kapak makası montaj ölçüleri

Düşer kapak makası montaj ölçüleri

Açılma

Açılım açısı

Kenar mesafesi

28 / 37

A ölçüsü,

mm

75° 160 148

90° 160 106

110° 128 108

C ölçüsü,

mm

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.106

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Düşer / Kalkar Kapak Makasları - HUWIL

Düşer / Kalkar kapak makası - DUO FORTE

Ağır kapaklar için

Kullanım alanı

Kenara Ürün no.

mesafe,

mm

Ahşap kapaklar için 28 373.66.631

37 373.66.632

Alüminyum çerçeveli kapaklar için 28 373.66.641

37 373.66.642

Paket içeriği: 1 Adet

DUO FORTE Makas sayısı belirleme şeması

75° açılma için 90° açılma için 110° açılma için

Tutma ve destek

fonksiyonu için

Kapak ağırlığı (kg)

Kapak ağırlığı (kg)

Kapak ağırlığı (kg)

5

Kapak yüksekliği (cm)

Kapak yüksekliği (cm)

Kapak yüksekliği (cm)

Frenleme

fonksiyonu için

Kapak ağırlığı (kg)

Kapak ağırlığı (kg)

Kapak ağırlığı (kg)

Kapak yüksekliği (cm)

Kapak yüksekliği (cm)

Kapak yüksekliği (cm)

Montaj ve ayar bilgileri

Yan panele sabitlemek için

vida yuvası

Ahşap kapaklara sabitlemek için

bağlantı parçası

Alüminyum çerçeveye

sabitlemek için bağlantı parçası

Allen SW4 ayar vidasıyla

frenleme fonksiyonu ayarı

Kalkar kapak makası montaj ölçüleri

Düşer kapak makası montaj ölçüleri

Açılım açısı

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Açılma

A ölçüsü,

mm

Kenar mesafesi

28 / 37

75° 224 212

90° 192 182

110° 160 161

C ölçüsü,

mm

Bilgi

Düşer kapak makası olarak kullanıldığında bir mıknatıs

yerleştirilmelidir.

189 + 32 mm’lik kullanım yüksekliğinde 160 + 32 mm’lik

mesafede bir mıknatıs yerleştirilmelidir.

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.107


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak Makasları - HUWIL

Kalkar kapak makası - MAXI

Ahşap kapaklar ve alüminyum çerçeveli kapaklar için

Ayarlanabilir frenli

5

• Açılma: 75°, 90° veya 110°

• Malzeme: Basınçlı zamak döküm destekleri, çelik

köşebent ve vida yuvası, plastik menteşe

koruyucusu ve ayar vidası

• Üst yüzey: Nikel kaplama

Bej ayar vidası

Menteşe koruyucusu

– Model A gri

– Model B bej

– Model C beyaz

– Model D siyah

• Donanım: Açarken hidrolik destekli

• Montaj yönü: Sağ ve solda kullanılabilir

• Montaj: Alet gerektirmeden (klips tekniği) önceden

monte edilmiş köşebentlere

• Kenar mesafesi: İsteğe bağlı olarak 28 mm veya 37 mm

• Paket içeriği: Montaj talimatıyla birlikte

Frenin ayarlanması

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.108

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak Makasları - HUWIL

Kalkar kapak makası - MAXI

Ayarlanabilir frenli

Alüminyum çerçeveli kapaklar için, çerçeve genişliği 20 mm

Model

Ürün no.

A 373.69.902

B 373.69.900

C 373.69.901

D 373.69.903

Paket içeriği: 1 veya 10 Adet

Gövde için bağlantı parçası

Ürün no.

Klipsli bağlantı 373.69.905

Basmalı klipsli bağlantı 373.69.909

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Yavaşlatma mekanizması

5

• Kullanım alanı:

• Malzeme:

28 mm veya 37 mm kenar mesafeleri için

Basınçlı zamak döküm

Kenar mesafesi

Ürün no.

28 mm 373.69.907

37 mm 373.69.906

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Kapak için bağlantı parçası

Üst yüzey

Ürün no.

Nikel kaplama 373.69.799

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Sipariş bilgisi

Yavaşlatma mekanizması verildiğinde, gövde için bağlantı parçasını

ayrıca sipariş etmenize gerek yoktur.

Ahşap kapaklar için veya 45 mm’lik çerçeve genişliğinden fazla

alüminyum çerçeve için

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Ürün no.

Klipsli bağlantı 373.66.036

Basmalı klipsli bağlantı 373.69.908

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

VARIANTA silindir başlı özel vidalar 5,0 mm p Sayfa 2.13

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.109


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak Makasları - HUWIL

Uygun kalkar kapak makası seçimi - MAXI

Tablolarda belirtilen kapak ağırlıkları 1 adet MAXI için geçerlidir.

600 mm üzeri kapak genişlikleri için 2 adet MAXI kullanılması önerilir.

75° açılma için

5

Model A B C D

Ürün no. 373.69.902 373.69.900 373.69.901 373.69.903

Kapak yüks.,

mm

Kapak ağırlığı,

kg

300 3,8 – 7,1 6,7 – 13,7 11,9 – 21,0 15,4 – 27,3

400 2,8 – 5,3 5,0 – 10,3 8,9 – 15,8 11,6 – 20,5

500 2,3 – 4,3 4,1 – 8,3 7,2 – 12,5 9,4 – 16,2

600 1,9 – 3,5 3,3 – 7,0 5,9 – 10,6 7,6 – 13,7

700 1,6 – 3,0 2,8 – 5,7 5,0 – 8,8 6,5 – 11,4

800 1,4 – 2,7 2,5 – 5,1 4,4 – 7,9 5,7 – 10,4

900 1,3 – 2,4 2,2 – 4,6 4,0 – 7,0 5,2 – 9,1

1000 1,1 – 2,1 2,0 – 4,1 3,6 – 6,3 4,6 – 8,2

Alüminyum çerçeveli kapak

Ahşap kapak

90° açılma için

Model A B C D

Ürün no. 373.69.902 373.69.900 373.69.901 373.69.903

Kapak yüks.,

mm

Kapak ağırlığı,

kg

300 3,0 – 5,3 5,1 – 10,2 9,1 – 15,8 11,9 – 20,8

400 2,3 – 4,0 3,8 – 7,6 6,9 – 11,9 8,9 – 15,6

500 1,8 – 3,2 3,1 – 6,1 5,5 – 9,6 7,2 – 12,5

600 1,5 – 2,7 2,6 – 5,1 4,6 – 7,9 6,0 – 10,4

700 1,3 – 2,2 2,1 – 4,2 3,8 – 6,6 4,9 – 8,7

800 1,1 – 2,0 1,9 – 3,9 3,4 – 5,9 4,4 – 7,8

900 1,0 – 1,8 1,7 – 3,4 3,0 – 5,2 3,9 – 6,9

1000 0,9 – 1,6 1,5 – 3,0 2,7 – 4,7 3,6 – 6,2

Alüminyum çerçeveli kapak

Ahşap kapak

110°açılma için

Model A B C D

Alüminyum çerçeveli kapak

Ahşap kapak

Ürün no. 373.69.902 373.69.900 373.69.901 373.69.903

Kapak yüks.,

mm

Kapak ağırlığı,

kg

300 2,4 – 4,0 3,9 – 7,5 6,8 – 11,6 9,2 – 15,0

400 1,8 – 3,0 2,9 – 5,6 5,1 – 8,7 6,9 – 11,2

500 1,4 – 2,4 2,4 – 4,5 4,0 – 7,1 5,7 – 9,0

600 1,2 – 2,0 1,9 – 3,8 3,3 – 5,9 4,5 – 7,6

700 1,0 – 1,7 1,7 – 3,1 2,9 – 4,8 3,8 – 6,2

800 0,9 – 1,4 1,4 – 2,8 2,6 – 4,3 3,4 – 5,6

900 0,8 – 1,3 1,3 – 2,5 2,3 – 3,8 3,0 – 5,0

1000 0,7 – 1,2 1,1 – 2,2 2,0 – 3,5 2,7 – 4,5

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.110

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak Makasları - HUWIL

Kalkar kapak makası - MAXI Bas Aç

MAXI Bas aç çözümü kulpsuz kapaklarda kullanılır. Önceki sayfalarda

belirtilen MAXI makaslara ilave olarak aşağıdaki mıknatıslı

iticilerin birlikte kullanılması gerekmektedir.

Uygun kalkar kapak makası seçimi

Tablolarda belirtilen kapak ağırlıkları 1 adet MAXI Kalkar Kapak

Makası için geçerlidir. 600 mm üzeri kapak genişlikleri için 2 adet

MAXI Kalkar Kapak Makası kullanılması önerilir.

75° açılma için

Model A B C D

Ürün no. 373.69.902 373.69.900 373.69.901 373.69.903

Kapak yüks.

mm

Kapak ağırlığı

kg

300 2,0 – 3,8 4,0 – 7,7 7,0 – 14,0

400 1,6 – 3,1 3,0 – 6,3 5,0 – 11,5 7,0 – 12,5

500 1,3 – 2,5 2,7 – 5,2 4,7 – 8,4 5,5 – 10,5

600 2,4 – 4,5 4,3 – 7,8 4,7 – 8,4

700 2,2 – 4,0 4,0 – 7,5 4,3 – 8,0

Uygulama Ölçüleri

800 3,6 – 6,2 3,9 – 7,3

900 3,4 – 5,8 3,5 – 6,7

5

16.5

121

105

19

90° açılma için

19

12.5

32

217

233

Model A B C D

Ürün no. 373.69.902 373.69.900 373.69.901 373.69.903

Kapak yüks.,

mm

Kapak ağırlığı,

kg

min.

16.5

Mıknatıs / İtici

Mıknatıs / İtici

63 (54)

32

18 (27)

81

Adaptörlü mıknatıs / İtici

300 2,0 – 3,5 3,3 – 6,7 6,0 – 10,3 7,8 – 13,6

400 1,5 – 2,6 2,5 – 5,0 5,5 – 7,8 5,8 – 10,2

500 1,2 – 2,1 2,0 – 4,0 3,6 – 6,3 4,7 – 8,7

600 1,0 – 1,8 1,7 – 3,3 3,0 – 5,2 3,9 – 6,8

700 0,9 – 1,4 1,4 – 2,7 2,5 – 4,3 3,2 – 5,7

800 0,7 – 1,3 1,2 – 2,6 2,2 – 3,9 2,9 – 5,1

900 0,7 – 1,2 1,1 – 2,2 2,0 – 3,4 2,6 – 4,5

1000 0,6 – 1,0 1,0 – 2,0 1,8 – 3,1 2,4 – 4,1

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

• Malzeme:

• Renk:

• Montaj:

Plastik

Gri

Gövde delik içine veya adaptör içine monte

edilerek, adaptör vidalanarak montaj

Ürün no.

Mıknatıs / İtici 356.05.500

Adaptörlü mıknatıs / İtici 356.05.510

Paket içeriği: 1 veya 100 Adet

Karşı parça

Çakılarak

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Montaj:

Yapıştırılarak

Paket içeriği: 1 veya 100 Adet

Çelik

Nikel kaplama

Çakılarak veya yapıştırılarak

Montaj

Ürün no.

Çakılarak 356.05.520

Yapıştırılarak 356.05.521

110°açılma için

Model A B C D

Ürün no. 373.69.902 373.69.900 373.69.901 373.69.903

Kapak yüks.,

mm

Kapak ağırlığı,

kg

300 1,2 – 2,9 2,6 – 5,5 4,6 – 9,5

400 0,9 – 2,2 2,0 – 4,4 3,8 – 7,0 4,6 – 8,7

500 0,7 – 1,8 1,7 – 3,4 3,1 – 5,8 3,7 – 6,5

600 1,4 – 3,0 2,6 – 4,7 3,1 – 5,8

700 2,3 – 4,1 2,8 – 4,5

800 2,0 – 3,8 2,4 – 4,1

900 2,1 – 3,9

1000 1,8 – 3,7

HOSPA Havşa başlı sunta vidası Ø 3,0 mm p Sayfa 2.4

MAXI kalkar kapak donanımları p Sayfa 5.109

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.111


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak Makasları - HUWIL

Ahşap sandık makası - MAXI UP

YENİ

5

• Kullanım alanı: Sandıklardaki ahşap kapaklar için

• Açılma: Yaklaşık 75°

• Malzeme: Destekler; basınçlı zamak döküm, köşebent ve

vida yuvası; çelik, menteşe koruyucusu ve ayar

vidası; plastik

• Üst yüzey: Nikel kaplama, koruyucu kapak, gri

• Renk: Model F: Mavi

Model G: Kahverengi

Model H: Siyah

• Montaj: Alet gerektirmeden (klips tekniği) önceden

monte edilmiş köşebentlere

Montaj bilgisi

Ayar imkanı

Yükseklik ayarı

±2 mm

Sağ/sol ayarı

+3/-1 mm

Derinlik ayarı

±1,5 mm

Tutma gücü

ayarı

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.112

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak Makas Donanımları - HUWIL

Ahşap sandık makası - MAXI UP

Kapak için bağlantı parçası

Ahşap kapaklar için veya 45 mm’lik çerçeve genişliğinden fazla

alüminyum çerçeve için

Model Renk Ürün no.

F Mavi 373.85.700

G Kahverengi 373.85.701

H Siyah 373.85.702

Paket içeriği: 1 Adet

Ürün no.

Klipsli bağlantı 373.66.036

Basmalı klipsli bağlantı 373.69.908

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Alüminyum çerçeveli kapaklar için, çerçeve genişliği 20 mm

5

Sipariş bilgisi

Gövde ve kapak için bağlantı parçaları ile yavaşlatıcı mekanizmayı

lütfen ayrıca sipariş ediniz.

Maksimum kapak ağırlığı için örnek ölçüm tablosu

Model F G H

Kapak yüksekliği,

mm

Kapak ağırlığı,

kg

1 makas ile

400 1.6 - 3.1 3.0 - 5.3 5.2 - 9.4

500 1.3 - 2.6 2.5 - 4.2 4.3 - 7.5

600 1.1 - 2.5 2.3 - 4.2 4.0 - 6.7

2 makas ile

400 3.2 - 6.2 6.6 - 10.6 10.4 - 18.8

500 2.6 - 5.2 5.0 - 8.4 8.6 - 5.0

600 2.2 - 5.0 4.6 - 8.4 8.0 - 13.4

Gövde için bağlantı parçası

Ürün no.

Klipsli bağlantı 373.69.905

Basmalı klipsli bağlantı 373.69.909

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Yavaşlatma mekanizması

• Kullanım alanı:

• Malzeme:

28 mm veya 37 mm kenar mesafeleri için

Basınçlı zamak döküm

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Kenar mesafesi, mm

Ürün no.

28 373.69.907

37 373.69.906

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Üst yüzey

Ürün no.

Nikel kaplama 373.69.799

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Sipariş bilgisi

Yavaşlatma mekanizması verildiğinde, gövde için bağlantı parçasını

ayrıca sipariş etmenize gerek yoktur.

VARIANTA silindir başlı özel vidalar 5,0 mm p Sayfa 2.13

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.113


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak Makas Donanımları

Yaylı makas donanımı

Gerekli yay kuvveti tablosu ( N )

Kalkar kapak donanımları

75°

Kapak Kapak genişliği mm

yüks., mm 400 450 500 600 800 1000

200 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 180 1 x 180

220 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 180 –

240 1 x 120 1 x 120 1 x 180 1 x 180 – 2 x 120

260 1 x 120 1 x 120 1 x 180 1 x 180 2 x 120 1 x 120

1 x 180

4.0

280 1 x 180 1 x 180 1 x 180 1 x 180 1 x 120

1 x 180

2 x 180

300 1 x 180 1 x 180 1 x 180 2 x 120 2 x 180 1 x 180


320 1 x 180 1 x 180 2 x 120 2 x 180 2 x 180 –

340 2 x 120 2 x 120 2 x 180 2 x 180 1 x 180 –


5

• Malzeme:

• Üst yüzey:

• Yay:

• Yay kuvveti:

• Montaj:

• Paket içeriği:

Montaj

Çelik

Nikel kaplama

Spiralli yay

180 N’ye kadar

32 mm’lik delik sistemine uygun

Montaj talimatıyla birlikte

360 2 x 180 2 x 180 2 x 180 2 x 180 – –

380 2 x 180 2 x 180 2 x 180 2 x 180 – –

400 2 x 180 2 x 180 2 x 180 – – –

420 2 x 180 2 x 180 2 x 180 – – –

440 2 x 180 2 x 180 – – – –

460 2 x 180 – – – – –

480 1 x 180


– – – – –

A ölçüsü = Bini

Bilgi

Sadece1 adet yay kuvveti belirtilmişse ek olarak yaysız bir donanım

gereklidir. Tablodaki bilgiler 19 mm kalınlıkta, kapaklar için

hesaplanmıştır.

Yay kuvveti N Montaj yönü Ürün no.

Çelik, nikel kaplama

120 Sol 372.44.611

Sağ 372.44.601

180 Sol 372.44.612

Sağ 372.44.602

Paket içeriği: 1 veya 50 Adet

Yan panel şeması

32

64

22

37

Gerekli yay kuvvetinin hesaplanması

(Kapak yüksekliği mm – 82) x Kapak ağırlığı kg

3,7

+ 40 = Yay

kuvveti N

HOSPA Yassı başlı sunta vidası Ø 4,0 mm p Sayfa 2.11

VARIANTA Havşa başlı özel vidaları Ø 5,0 mm p Sayfa 2.14

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.114

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak Makas Donanımları - HUWIL

Kalkar kapak makası - FREE

Ahşap kapaklar ve alüminyum çerçeveli kapaklar için

• Açılma: 90°

• Malzeme: Çelik donanım, plastik kapaklar

• Üst yüzey: Nikel kaplama donanım, gri kapak

• Menteşe gerektirmez

• Geniş çeşitlilikte kapak ağırlığı için tek sistem

• Entegre yavaş kapanma mekanizması

• Kolay montaj

• Parmağın dokunmasıyla açılır

• 3 yönde ayar imkanı (± 1,5)

• Maksimum kapak yüksekliği: 700 mm

• Maksimum kapak ağırlığı: 17 kg

Yavaşlatıcılı

Kapak yüksekliği, mm Kapak ağırlığı, kg Ürün no.

250 3,5 - 4,2 372.91.521

4,1 - 8,2 372.91.522

7,0 - 12,0 372.91.523

9,4 - 16,4 372.91.524

400 1,5 - 2,5 372.91.521

3,0 - 5,0 372.91.522

4,4 - 7,6 372.91.523

5,9 - 10,2 372.91.524

8,7 - 14,1 372.91.525

500 2,3 - 4,1 372.91.522

3,5 - 6,1 372.91.523

4,7 - 8,2 372.91.524

7,0 - 11,3 372.91.525

10,4 - 14,4 372.91.526

600 3,9 - 6,8 372.91.524

5,8 - 9,4 372.91.525

8,6 - 12,0 372.91.526

700 3,3 - 5,8 372.91.524

5,0 - 8,1 372.91.525

7,4 - 10,2 372.91.526

Paket içeriği: 1 veya 5 Set

Birlikte verilen parçalar

2 Adet makas donanımı (sağ ve sol)

2 Adet kapak

2 Adet ahşap kapak bağlantı parçası

Sipariş bilgisi

Alüminyum çerçeveli kapaklar için adaptörü ayrıca sipariş ediniz.

Alüminyum çerçeveli kapaklar için adaptör

Çerçeve genişliği 20 mm

5

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Ayar uygulamaları

Yükseklik ayarı

±1,5 mm

Sağ / sol ayarı

±1,5 mm

Derinlik ayarı

±1,5°

Tutma gücü

ayarı

• Malzeme:

• Üst yüzey:

Paket içeriği: 1 Set

Çelik

Nikel kaplama

Birlikte verilen parçalar

2 Adet adaptör

12 Adet vida

Ürün no.

372.92.290

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.115


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak Makas Donanımları - HUWIL

Kalkar kapak Makası - FREE

Ahşap veya alüminyum çerçeveli kapaklar için

YENİ

• Menteşesiz kalkar kapak makası:

Free 1.7 ve Free 3.15, iki model ile en çok tercih edilen dolap

yükseklikleri ve kapak ağırlıkları için çözüm sunar

• Ağır kapaklar için bile rahat çalışma sağlar

• Şık tasarımı ve minimal yapısı sayesinde dolap askı elemanlarına

kolay ulaşım sağlar, aynı zamanda düşük derinlikteki

dolaplara da uygulanabilir

• Kolay, verimli ve zaman kazandıran montaj

• Geri dönüşüm: Tercihe bağlı olarak geri dönüşüme uygun biyolojik

kapaklar kullanılabilir

En üst seviyede esneklik

• En üst seviyede esneklik

• Fonksiyonel tasarım

• Her iki modelde aynı delik ölçüsü

ile çalışır (32 / 37 mm sıralı delik

sistemine uygun)

• Gri ve beyaz renkte şık koruyucu

kapaklar

A Free 1.7

B Free 3.15

5

En üst seviyede çalışma kolaylığı

• Kapak ağırlığı 15 kg’a kadar

• Kapak kalınlığı 28 mm’e kadar

(90° açılma açısında çarpma olmadan)

• Açılma açısı 107° (90° ile sınırlandırılabilir)

Kolay montaj imkanı

• Düşük açma kuvveti

• Kapak her pozisyonda durur

• Sessiz ve yavaş kapanma

Hızlı montaj

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Yan panelde açılan deliklere

mekanizmayı yerleştirin ve mekanizmanın

üzerinde takılı olarak gelen

vidaları sıkın. Hepsi bu kadar, montaj

tamam.

Kapak montajı, klipslere

yerleştirilerek. Hepsi bu kadar,

montaj tamam.

Tutma gücü ! ve boşluk ayarlı " - $ kapaktan kolaylıkla yapılır,

açılma açısı ayarı da mekanizmanın üzerinde bulunan sürgü ile

yapılır % (model 3.15).

13.05.2013

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.115A


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak Makas Donanımları - HUWIL

Kalkar kapak Makası - FREE 1.7

Ahşap veya alüminyum çerçeveli, tek kanatlı,

küçük kapaklar için

YENİ

Kapak ağırlıkları için örnek ölçüm tablosu

Model A B C

Kapak yüksekliği mm Kapak ağırlığı kg

250 1.3 - 3.8 2.9 - 6.4 5.4 - 11.8

275 1.2 - 3.3 2.5 - 5.7 4.8 - 10.6

300 1.1 - 3.1 2.4 - 5.1 4.4 - 9.6

325 1.0 - 2.8 2.1 - 4.6 4.0 - 8.8

350 0.9 - 2.6 2.0 - 4.2 3.7 - 8.1

375 0.9 - 2.3 1.9 - 3.8 3.5 - 7.5

400 0.8 - 2.1 1.7 - 3.6 3.2 - 7.0

5

• Malzeme: Mekanizma: Çelik, koruyucu kapak: Plastik

• Üst yüzey/renk: Mekanizma: Nikel kaplama, koruyucu kapaklar:

Gri, RAL 7035 veya beyaz, RAL 9003

• Kapak yüksekliği: 250 - 400 mm

• Açılma açısı: 107° (90°’de sınırlandırmak için opsiyonel olarak

verilen açılma açısı sınırlandırıcısı gerekir)

• Ayar imkanı: + 1,5 mm yükseklik, sağ-sol, derinlik ve tutma

gücü ayarı

• Montaj: Mekanizma, önceden monte edilmiş vidalar ile

vidalanarak, kapak bağlantı parçası üzerine

aletsiz (klipsleyerek) takılarak

Birlikte verilen parçalar

Her set:

2 adet makas donanımı (sol / sağ)

2 adet koruyucu kapak (sol / sağ)

2 adet ahşap veya çerçeve genişliği 45 mm olan alüminyum

çerçeveli kapak bağlantı parçası

1 set montaj talimatı

1 delik şablonu

Model

Gri kapaklı

Ürün no.

Açılma açısı sınırlandırıcı

Beyaz kapaklı

Ürün no.

A 372.91.320 372.91.720

B 372.91.321 372.91.721

C 372.91.322 372.91.722

Paket içeriği: 1 Set

Montaj

• Kullanım alanı: Açılma açısının 107°’den 90°’ye düşürülmesinde

Kapak kalınlığı Y mm 16 19 22 26 28

X mesafesi mm (16 mm 83 74 64 52 46

üst panel kalınlığı ile)

Malzeme

Ürün no.

Plastik 372.91.499

Paket içeriği: 1 Set

13.05.2013

Dolap için delik şeması

Kapak için delik şeması

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.115B

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak Makas Donanımları - HUWIL

Kalkar kapak Makası - FREE 3.15

Ahşap veya alüminyum çerçeveli, tek kanatlı,

büyük kapaklar için

YENİ

Kapak ağırlıkları için örnek ölçüm tablosu

Model D E F G

Kapak yüksekliği mm Kapak ağırlığı kg

400 4.7 - 9.6 5.9 - 12.4 8.9 - 18.6 11.8 - 23.3

425 4.4 - 9.0 5.6 - 11.6 8.3 - 17.4 11.0 - 21.8

450 4.1 - 8.4 5.2 - 10.9 7.8 - 16.3 10.4 - 20.5

475 3.9 - 8.0 4.9 - 10.3 7.4 - 15.4 9.8 - 19.3

500 3.7 - 7.5 4.7 - 9.7 7.0 - 14.6 9.2 - 18.3

525 3.5 - 7.1 4.4 - 9.2 6.6 - 13.9 8.8 - 17.3

550 3.3 - 6.8 4.2 - 8.8 6.3 - 13.2 8.3 - 16.5

575 3.2 - 6.5 4.0 - 8.4 6.0 - 12.5 8.0 - 15.6

600 3.0 - 6.2 3.8 - 8.0 5.7 - 12.0 7.6 - 15.0

• Malzeme: Mekanizma: Çelik, koruyucu kapak: Plastik

• Üst yüzey/renk: Mekanizma: Nikel kaplama, koruyucu kapaklar:

Gri, RAL 7035 veya beyaz, RAL 9003

• Kapak yüksekliği: 400 - 600 mm

• Açılma açısı: 90° veya 107° (mekanizma üzerinden

ayarlanabilir)

• Ayar imkanı: + 1,5 mm yükseklik, sağ-sol, derinlik ve tutma

gücü ayarı

• Montaj: Mekanizma, önceden monte edilmiş vidalar ile

vidalanarak, kapak bağlantı parçası üzerine

aletsiz (klipsleyerek) takılarak

Birlikte verilen parçalar

Her set:

2 adet makas donanımı (sol / sağ)

2 adet koruyucu kapak (sol / sağ)

2 adet ahşap veya çerçeve genişliği 45 mm olan alüminyum

çerçeveli kapak bağlantı parçası

1 set montaj talimatı

1 delik şablonu

Model

Gri kapaklı

Ürün no.

Beyaz kapaklı

Ürün no.

D 372.91.330 372.91.730

E 372.91.331 372.91.731

F 372.91.332 372.91.732

G 372.91.333 372.91.733

Paket içeriği: 1 Set

5

Montaj

Alüminyum çerçeveli kapaklar için adaptör

Çerçeve genişliği 20 mm

Kapak kalınlığı Y mm 16 19 22 26 28

X mesafesi mm (16 mm 83 74 64 52 46

üst panel kalınlığı ile)

• Montaj: Sol, sağ uyumlu

• M4 x 10 mm vidalar ile

Malzeme Üst yüzey Ürün no.

Zamak Nikel kaplama 372.91.599

Paket içeriği: 1 Set

Delik şeması

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Dolap için delik şeması

Kapak için delik şeması

*B = K - F - 5.5

Not: Bağlantı parçası

buzlu ve dalgalı camlarda

gözükmez.

13.05.2013

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

5.115C


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak Makas Donanımları - HUWIL

Kalkar kapak makasları - STRATO ve E-STRATO

Ahşap kapaklar ve alüminyum çerçeveli kapaklar için

Paralel hareket

Yavaşlatıcılı

5

STRATO - Manuel açma ve kapama

Ayar uygulamaları

Yükseklik ayarı

±3 mm

Sağ / sol ayarı

±3 mm

Derinlik ayarı

E-STRATO - Elektrikli açma ve kapama

Tutma gücü

ayarı

Açılım açısı

ayarı

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.116

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak Makas Donanımları - HUWIL

Kalkar kapak makası - STRATO

Ahşap kapaklar ve alüminyum çerçeveli kapaklar için

Paralel hareket

Yavaşlatıcılı

Alüminyum çerçeveli kapaklar için adaptör

Çerçeve genişliği 20 mm

Montaj

Montaj

5

• Kullanım alanı:

• Malzeme:

• Üst yüzey:

Kalkar kapak makas donanımını

alüminyum çerçeveli kapaklarda

sabitlemek için, çerçeve genişliği 20 mm

Çelik

Krom kaplama, mat

• Malzeme:

• Üst yüzey:

Çelik, alüminyum donanım, plastik kapaklar

Krom kaplama, mat donanım, gümüş renkli

RAL 9006 kapak

• Ahşap kapaklar için bağlantı malzemesi paket içeriğine dahildir.

• Entegre yavaş kapanma mekanizması

Yan panel kalınlığı, mm Yükseklik, mm Ürün no.

16 16,5 372.67.795

19 19,5 372.67.796

Paket içeriği: 2 Adet

Enine çubuk

Kapak yüksekliği, mm Kapak ağırlığı, kg Ürün no.

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

342 (342 - 420) 1,5 - 4,0 372.68.931

4,0 - 7,2 372.68.932

6,5 - 11,5 372.68.933

420 (420 - 500) 2,0 - 3,5 372.68.901

3,5 - 7,0 372.68.902

6,5 - 11,0 372.68.903

8,0 - 16,0 372.68.904

500 (500 - 550) 3,8 - 10,0 372.68.913

6,0 - 15,0 372.68.914

600 (550 - 650) 3,5 - 10,0 372.68.923

6,0 - 14,5 372.68.924

Paket içeriği: 1 veya 5 Set

Sipariş bilgisi

Enine çubuğu ve alüminyum çerçeveli kapaklar için adaptörü ayrıca

sipariş ediniz.

• Kullanım alanı: Her iki makas donanımını bağlamak için

• Malzeme: Alüminyum

• Üst yüzey: Gümüş renkli, eloksal

Gövde

genişliği, mm

Paket içeriği: 1 Adet

Yan panel

kalınlığı, mm

Boy, mm

Ürün no.

600 16 / 19 477 372.67.983

900 16 / 19 777 372.67.985

1200 16 / 19 1077 372.67.987

1500 16 / 19 1377 372.67.989

1800 16 / 19 1677 372.67.990

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.117


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak Makas Donanımları - HUWIL

Kalkar kapak makası - E-STRATO

Ahşap kapaklar ve alüminyum çerçeveli kapaklar için

Paralel hareket

Elektrikli

Kumanda şekli

Uzaktan kumanda düğmesi 35 mm çapında delik açılarak mobilya

içine gömülebilir.

5

• Makas donanımları için elektrikli açma kapama

• Programlanabilir uzaktan kumandalı açma düğmesi

• Uzaktan kumandalı açma düğmesi birden çok makas

donanımını çalıştırabilir

• Sessiz hareket ve entegre yavaş kapanma

• Elektrik kesintisi halinde makas donanımı gücü artmış

şekilde çalışmaya devam eder

• İlave bir güç yardımı olmaksızın makas çalıştırılır

• Her iki yönde (açma- kapama) önüne engel gelince

otomatik durur

Uygulama

• Malzeme: Çelik, alümimyum donanım, plastik kapaklar

• Üst yüzey: Krom kaplama mat donanım, gümüş renkli

RAL 9006 kapak

• Nominal Voltaj: 18 V

• Giriş Voltajı: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

• Ahşap kapaklar için bağlantı malzemesi paket içeriğine dahildir

• Entegre yavaş kapanma mekanizması

Ayar uygulamaları

Yükseklik ayarı

±3 mm

Sağ / sol ayarı

±3 mm

Derinlik ayarı

Tutma gücü

ayarı

Açılım açısı ayarı

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

28

5.118

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak Makas Donanımları - HUWIL

Kalkar kapak makası - E-STRATO

Alüminyum çerçeveli kapaklar için adaptör

Çerçeve genişliği 20 mm

Elektrikli

Montaj Ölçüleri

Kapak

yüksekliği

mm

X Y D H K R S T U

Montaj

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

342 - 420 342 186 308 295 205 28 0.8 333 200

350 186 308 295 205 38 0.8 346 200

420 186 308 295 205 98 0.8 416 200

420 - 500 420 255 380 395 271 5 1.2 414 265

450 255 380 395 271 35 1.2 444 265

500 255 380 395 271 85 1.2 494 265

500 - 550 500 293.5 420 450 312.5 30 1.3 494 295

550 293.5 420 450 312.5 80 1.3 544 295

550 - 650 550 313.5 440 480 332.5 50 1.3 544 315

600 313.5 440 480 332.5 100 1.3 594 315

600 313.5 440 480 332.5 150 1.3 644 315

Birlikte verilen parçalar

1 Adet pilli uzaktan kumanda düğmesi

1 Adet bağlantı kablosu (2,000 mm) fiş ile birlikte

1 Adet kontrol ünitesi

1 Adet allen anahtar 4 mm

2 Adet makas donanımı, kapak ile

2 Adet kapak için bağlantı parçası (ahşap kapaklar için veya 45

mm’lik çerçeve genişliğinden fazla alüminyum çerçeve için)

2 Adet bağlantı kablosu

4 Adet vida M5 x 16 mm

1 Set montaj talimatı

Kapak yüksekliği, mm Kapak ağırlığı, kg Ürün no.

342 -420 1.5 - 4.0 372.68.941

3.5 - 7.0 372.68.942

6.0 - 10.5 372.68.943

420 - 500 2.0 - 3.5 372.68.951

3.0 - 7.0 372.68.952

6.0 - 10.5 372.68.953

8.0 - 14.0 372.68.954

500 - 550 3.8 - 9.0 372.68.961

7.0 - 12.0 372.68.962

550 - 650 4.5 - 10.0 372.68.971

6.0 - 11.0 372.68.972

Paket içeriği: 1 Set

Sipariş bilgisi

Enine çubuğu ve alüminyum çerçeveli kapaklar için adaptörü ayrıca

sipariş ediniz.

Delik şablonu

Ürün no.

Senso / Strato / Verso Kapak 372.64.890

Strato / Verso Yan Panel 372.68.990

Paket içeriği: 1 Adet

• Kullanım alanı:

• Malzeme:

• Üst yüzey:

Yan panel kalınlığı, mm Yükseklik, mm Ürün no.

16 16,5 372.67.795

19 19,5 372.67.796

Paket içeriği: 2 Adet

Enine çubuk

Kalkar kapak makas donanımını

alüminyum çerçeveli kapaklarda

sabitlemek için, çerçeve genişliği 20 mm

Çelik

Krom kaplama, mat

• Kullanım alanı: Her iki makas donanımını bağlamak için

• Malzeme: Alüminyum

• Üst yüzey: Gümüş renkli, eloksal

Gövde

genişliği, mm

Paket içeriği: 1 Adet

Yan panel

kalınlığı, mm

Boy, mm

Ürün no.

600 16 / 19 477 372.67.983

900 16 / 19 777 372.67.985

1200 16 / 19 1077 372.67.987

1500 16 / 19 1377 372.67.989

1800 16 / 19 1677 372.67.990

5

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.119


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak Makas Donanımları - HUWIL

Kalkar kapak makasları - VERSO ve E-VERSO

Ahşap kapaklar ve alüminyum çerçeveli kapaklar için

Diyagonal hareket

5

VERSO - Manuel açma ve kapama

Ayar uygulamaları

Yükseklik ayarı

±3 mm

Sağ / sol ayarı

±3 mm

Derinlik ayarı

E-VERSO - Elektrikli açma ve kapama

Tutma gücü

ayarı

Açılım açısı

ayarı

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.120

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak Makas Donanımları - HUWIL

Kalkar kapak makası - VERSO

Ahşap kapaklar ve alüminyum çerçeveli kapaklar için

Diyagonal hareket

Alüminyum çerçeveli kapaklar için adaptör

Çerçeve genişliği 20 mm

Montaj

Montaj

5

• Kullanım alanı:

• Malzeme:

• Üst yüzey:

Kalkar kapak makas donanımını

alüminyum çerçeveli kapaklarda

sabitlemek için, çerçeve genişliği 20 mm

Çelik

Krom kaplama, mat

Birlikte verilen parçalar

2 Adet makas donanımı

2 Adet kapak

1 Montaj talimatı

Yan panel kalınlığı, mm Yükseklik, mm Ürün no.

16 16,5 372.67.795

19 19,5 372.67.796

Paket içeriği: 2 Adet

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Kapak yüksekliği, mm Kapak ağırlığı, kg Ürün no.

420 - 550 2,0 - 4,0 372.67.901

4,0 - 8,0 372.67.902

6,0 - 10,0 372.67.903

8,0 - 17,0 372.67.904

550 - 650 2,0 - 3,5 372.67.901

3,5 - 7,0 372.67.902

6,0 - 10,0 372.67.903

9,0 - 16,0 372.67.904

650-800 3,0 - 6,5 372.67.902

5,0 - 10,0 372.67.903

9,0 - 15,0 372.67.904

Paket içeriği: 1 ve 5 Set

Sipariş bilgisi

Enine çubuğu ve alüminyum çerçeveli kapaklar için adaptörü ayrıca

sipariş ediniz.

Delik şablonu

Ürün no.

Senso / Strato / Verso Kapak 372.64.890

Strato / Verso Yan panel 372.68.990

Paket içeriği: 1 Adet

Enine çubuk

• Kullanım alanı: Her iki makas donanımını bağlamak için

• Malzeme: Alüminyum

• Üst yüzey: Gümüş renkli, eloksal

Gövde

genişliği, mm

Paket içeriği: 1 Adet

Yan panel

kalınlığı, mm

Boy, mm

Ürün no.

600 16 / 19 477 372.67.983

900 16 / 19 777 372.67.985

1200 16 / 19 1077 372.67.987

1500 16 / 19 1377 372.67.989

1800 16 / 19 1677 372.67.990

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.121


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak Makas Donanımları - HUWIL

Kalkar kapak makası - E-VERSO

Ahşap kapaklar ve alüminyum çerçeveli kapaklar için

Diyagonal hareket

Elektrikli

Kumanda şekli

Uzaktan kumanda düğmesi 35 mm çapında delik açılarak mobilya

içine gömülebilir.

5

• Makas donanımları için elektrikli açma kapama

• Programlanabilir uzaktan kumandalı açma düğmesi

• Uzaktan kumandalı açma düğmesi birden çok makas

donanımını çalıştırabilir

• Sessiz hareket ve entegre yavaş kapanma

• Elektrik kesintisi halinde makas donanımı gücü artmış

şekilde çalışmaya devam eder

• İlave bir güç yardımı olmaksızın makas çalıştırılır

• Her iki yönde (açma- kapama) önüne engel gelince

otomatik durur

Uygulama

• Malzeme: Çelik, alümimyum donanım, plastik kapaklar

• Üst yüzey: Krom kaplama mat donanım, gümüş renkli

RAL 9006 kapak

• Nominal Voltaj: 18 V

• Giriş Voltajı: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

• Ahşap kapaklar için bağlantı malzemesi paket içeriğine dahildir

• Entegre yavaş kapanma mekanizması

Ayar uygulamaları

Yükseklik ayarı

±3 mm

Sağ / sol ayarı

±3 mm

Derinlik ayarı

Tutma gücü

ayarı

Açılım açısı ayarı

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.122

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Kapak Makas Donanımları - HUWIL

Kalkar kapak makası - E-VERSO

Alüminyum çerçeveli kapaklar için adaptör

Çerçeve genişliği 20 mm

Elektrikli

Birlikte verilen parçalar

1 Adet pilli uzaktan kumanda düğmesi

1 Adet bağlantı kablosu (2,000 mm) fiş ile birlikte

1 Adet kontrol ünitesi

1 Adet allen anahtar 4 mm

2 Adet makas donanım, kapak ile

2 Adet kapak için bağlantı parçası (ahşap kapaklar için veya

45 mm’lik çerçeve genişliğinden fazla alüminyum çerçeve için)

2 Adet bağlantı kablosu

4 Adet vida M5 x 16 mm

1 Set montaj talimatı

Montaj

5

Model A B C D

Kapak

Kapak ağırlığı, kg

yüksekliği, mm

420 2.0 - 5.0 4.0 - 9.0 6.0 - 12.0 10.0 - 18.0

500 2.0 - 4.5 4.0 - 8.0 6.0 - 14.0 8.0 - 16.0

600 2.0 - 4.5 4.0 - 8.0 6.0 - 11.0 8.0 - 15.0

700 - 3.5 - 6.5 6.0 - 10.0 8.5 - 14.0

800 - 3.5 - 5.5 5.0 - 9.5 8.0 - 12.0

Model

Ürün no.

A 372.67.931

B 372.67.932

C 372.67.933

D 372.67.934

Paket içeriği: 1 Set

• Kullanım alanı:

• Malzeme:

• Üst yüzey:

Yan panel kalınlığı, mm Yükseklik, mm Ürün no.

16 16,5 372.67.795

19 19,5 372.67.796

Paket içeriği: 2 Adet

Enine çubuk

Kalkar kapak makas donanımını

alüminyum çerçeveli kapaklarda

sabitlemek için, çerçeve genişliği 20 mm

Çelik

Krom kaplama, mat

Sipariş bilgisi

Alüminyum çerçeveli kapaklar için adaptörü ve enine çubuğu ayrıca

sipariş ediniz.

Delik şablonu

• Kullanım alanı: Her iki makas donanımını bağlamak için

• Malzeme: Alüminyum

• Üst yüzey: Gümüş renkli, eloksal

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Ürün no.

Senso / Strato / Verso Kapak 372.64.890

Strato / Verso Yan Panel 372.68.990

Paket içeriği: 1 Adet

Gövde

genişliği, mm

Paket içeriği: 1 Adet

Yan panel

kalınlığı, mm

Boy, mm

Ürün no.

600 16 / 19 477 372.67.983

900 16 / 19 777 372.67.985

1200 16 / 19 1077 372.67.987

1500 16 / 19 1377 372.67.989

1800 16 / 19 1677 372.67.990

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.123


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Katlanır Kapak Makas Donanımları - HUWIL

Kalkar kapak makasları - SENSO ve E-SENSO

Ahşap kapaklar ve alüminyum çerçeveli kapaklar için

Katlanır kapaklar için

Yavaşlatıcılı

5

Montaj

• Malzeme:

• Üst yüzey:

Çelik gövde ve hareketli kol, plastik kapak

Krom kaplama mat gövde, gümüş gri renkte RAL

9006 plastik koruyuculu hareketli kol

• Entegre yavaş kapanma mekanizması

• 3 yönde ayar imkanı

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.124

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Katlanır Kapak Makas Donanımları - HUWIL

Kalkar kapak makası - SENSO

Kapak için bağlantı parçası

Alüminyum çerçeveli kapaklar için, çerçeve genişliği 20 mm

.

Kapak yüksekliği, mm Kapak ağırlığı, kg Ürün no.

550 (540 - 580) 3,0 - 6,5 372.64.901

6,0 - 12,0 372.64.902

9,0 - 18,0 372.64.903

12,0 - 24,5 372.64.904

600 (580 - 640) 3,0 - 6,0 372.64.911

6,0 - 11,0 372.64.912

9,0 - 17,0 372.64.913

12,0 - 23,0 372.64.914

650 (640 - 700) 3,0 - 5,0 372.64.921

5,0 - 10,0 372.64.922

8,0 - 16,0 372.64.923

10,5 - 21,5 372.64.924

720 (700 - 780) 3,5 - 5,5 372.64.931

5,0 - 9,0 372.64.932

7,0 - 15,0 372.64.933

9,0 - 20,0 372.64.934

800 (780 - 840) 5,0 - 9,0 372.64.942

7,0 - 13,0 372.64.943

9,0 - 17,0 372.64.944

865 (840 - 900) 5,5 - 12,0 372.64.953

7,5 - 16,0 372.64.954

Paket içeriği: 1 veya 10 Set

Kapak için bağlantı parçası

Birlikte verilen parçalar

2 Adet makas donanımı

4 Adet vida M5 x 16 mm

1 Montaj talimatı

Ahşap kapaklar için veya 45 mm’lik çerçeve genişliğinden fazla

alüminyum çerçeve için

• Kullanım alanı:

• Malzeme:

Paket içeriği: 1 veya 10 Adet

.

Kalkar kapak makas donanımını kapağa

bağlamak için

Plastik

Üst yüzey

Ürün no.

Gümüş gri, RAL 9006 372.64.991

Sipariş bilgisi

Alüminyum çerçeveli kapaklar için ayrıca 372.64.995 kodlu

adaptörü sipariş ediniz.

Alüminyum çerçeveli kapaklar için adaptör

372.64.991 kodlu kapak bağlantı parçasını monte etmek için

Üst yüzey

Ürün no.

Gümüş gri, RAL 9006 372.64.995

Paket içeriği: 1 Adet

Sipariş bilgisi

372.64.991 kodlu kapak bağlantı parçasını ayrıca sipariş ediniz.

Kanatlar arası orta menteşe

Ahşap kapaklar ve alüminyum çerçeveli kapaklar için

5

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

• Kullanım alanı:

• Malzeme:

Paket içeriği: 1 veya 10 Adet

Kalkar kapak makas donanımını kapağa

bağlamak için

Plastik

Üst yüzey

Ürün no.

Gümüş gri, RAL 9006 372.64.990

Delik şablonu

Ürün no.

Senso / Strato / Verso Kapak 372.64.890

Senso Yan Panel 372.64.891

Paket içeriği: 1 Adet

• Kullanım alanı: Ahşap kapaklar veya alüminyum çerçeveli

kapaklar için

• Malzeme: Basınçlı zamak döküm

• Üst yüzey: Nikel kaplama

Bilgi

900 mm ve üstü gövde genişliklerinde üç adet orta menteşenin

kullanılması tavsiye edilir.

Ürün no.

Ahşap kapak için (Varianta vida ile montaj) 372.64.792

Alüminyum çerçeveli kapak için (Yassı başlı vida 372.64.793

ile montaj

Paket içeriği: 1 veya 10 Adet

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.125


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Katlanır Kapak Makas Donanımları - HUWIL

Kalkar kapak makası - E-SENSO

Ahşap kapaklar ve alüminyum çerçeveli kapaklar için

Katlanır kapaklar için

Elektrikli

Kumanda şekli

Uzaktan kumanda düğmesi 35 mm çapında delik açılarak mobilya

içine gömülebilir.

5

• Makas donanımları için elektrikli açma kapama

• Programlanabilir uzaktan kumandalı açma düğmesi

• Uzaktan kumandalı açma düğmesi birden çok makas

donanımını çalıştırabilir

• Sessiz hareket ve entegre yavaş kapanma

• Elektrik kesintisi halinde makas donanımı gücü artmış

şekilde çalışmaya devam eder

• İlave bir güç yardımı olmaksızın makas çalıştırılır

• Her iki yönde (açma- kapama) önüne engel gelince

otomatik durur

Uygulama

• Malzeme: Çelik, alümimyum donanım, plastik kapaklar

• Üst yüzey: Krom kaplama mat donanım, gümüş renkli

RAL 9006 kapak

• Nominal Voltaj: 18 V

• Giriş Voltajı: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

• Ahşap kapaklar için bağlantı malzemesi paket içeriğine dahildir

• Entegre yavaş kapanma mekanizması

Ayar uygulamaları

Yükseklik ayarı

±3 mm

Sağ / sol ayarı

±3 mm

Derinlik ayarı

Tutma gücü

ayarı

Montaj Ölçüleri

Açılım açısı ayarı

Kapak ∂ D H R T U V W

yüksekliği, mm

550 (540 - 580) 100° 57.5 290 63.5 70 139 192 390

600 (580 - 640) 100° 73.5 326 79.5 70 130 170 405

650 (640 - 700) 103° 67.5 340 73.5 95 160 220 425

720 (700 - 780) 102° 75.5 378 81.5 96 207 261 456

800 (780 - 840) 100° 71.5 392 77.5 85 255 260 500

865 (840 - 900) 102° 47.5 400 53.5 120 260 315 525

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.126

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com


Menteşeler, Düşer / Kalkar Kapak Donanımları

Kalkar Katlanır Kapak Makas Donanımları - HUWIL

Kalkar kapak makası - E-SENSO

Kapak için bağlantı parçası

Alüminyum çerçeveli kapaklar için, çerçeve genişliği 20 mm

Elektrikli

Birlikte verilen parçalar

1 Adet pilli uzaktan kumanda düğmesi

1 Adet bağlantı kablosu (2,000 mm) fiş ile birlikte

1 Adet kontrol ünitesi

1 Adet allen anahtar 4 mm

2 Adet makas donanımı, kapak ile

2 Adet kapak için bağlantı parçası (ahşap kapaklar için veya

45 mm’lik çerçeve genişliğinden fazla alüminyum çerçeve için)

2 Adet bağlantı kablosu

4 Adet vida M5 x 16 mm

1 Set montaj talimatı

Kapak yüksekliği, mm Kapak ağırlığı, kg Ürün no.

555 (540 – 580) 2.5 – 6.5 372.64.801

6.0 – 11.0 372.64.802

9.5 – 18.0 372.64.803

13.0 – 22.0 372.64.804

600 (580 – 640) 2.5 – 6.0 372.64.811

5.5 – 10.0 372.64.812

7.5 – 17.0 372.64.813

12.0 – 21.0 372.64.814

650 (640 – 700) 3.0 – 5.5 372.64.821

5.5 – 9.0 372.64.822

7.0 – 14.5 372.64.823

10.5 – 18.5 372.64.824

720 (700 – 780) 3.0 – 5.0 372.64.831

4.5 – 8.0 372.64.832

7.0 – 14.0 372.64.833

9.0 – 16.5 372.64.834

800 (780 – 840) 4.5 – 8.0 372.64.841

7.0 – 11.0 372.64.842

9.0 – 14.0 372.64.843

865 (840 – 900) 5.0 – 10.0 372.64.851

7.0 – 12.0 372.64.852

Paket içeriği: 1 Set

Sipariş bilgisi

Alüminyum çerçeveli kapaklar için adaptörü ve bağlantı parçasını

ayrıca sipariş ediniz.

Delik şablonu

Ürün no.

Senso / Strato / Verso Kapak 372.64.890

Senso Yan Panel 372.64.891

Paket içeriği: 1 Adet

• Kullanım alanı:

• Malzeme:

Paket içeriği: 1 veya 10 Adet

.

Kalkar kapak makas donanımını kapağa

bağlamak için

Plastik

Üst yüzey

Ürün no.

Gümüş gri, RAL 9006 372.64.991

Sipariş bilgisi

Alüminyum çerçeveli kapaklar için ayrıca 372.64.995 kodlu

adaptörü sipariş ediniz.

Alüminyum çerçeveli kapaklar için adaptör

372.64.991 kodlu kapak bağlantı parçasını monte etmek için

• Malzeme:

Paket içeriği: 1 Adet

Basınçlı zamak döküm

Üst yüzey

Ürün no.

Gümüş gri, RAL 9006 372.64.995

Sipariş bilgisi

372.64.991 kodlu kapak bağlantı parçasını ayrıca sipariş ediniz.

Kanatlar arası orta menteşe

Ahşap kapaklar ve alüminyum çerçeveli kapaklar için

.

5

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Kapak için bağlantı parçası

Ahşap kapaklar için veya 45 mm’lik çerçeve genişliğinden fazla

alüminyum çerçeve için

• Kullanım alanı:

• Malzeme:

Paket içeriği: 1 veya 10 Adet

Kalkar kapak makası kapağa bağlamak için

Plastik

Üst yüzey

Ürün no.

Gümüş gri, RAL 9006 372.64.990

• Kullanım alanı: Ahşap kapaklar veya alüminyum çerçeveli

kapaklar için

• Malzeme: Basınçlı zamak döküm

• Üst yüzey: Nikel kaplama

Bilgi

900 mm ve üstü gövde genişliklerinde üç adet orta menteşenin

kullanılması tavsiye edilir.

Ürün no.

Ahşap kapak için (Varianta vida ile montaj) 372.64.792

Alüminyum çerçeveli kapak için (Yassı başlı vida 372.64.793

ile montaj

Paket içeriği: 1 veya 10 Adet

Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com 5.127

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!