Views
3 years ago

Görev Analizi Sonucu Bir Savaş Uçağının Motor ... - Hava Harp Okulu

Görev Analizi Sonucu Bir Savaş Uçağının Motor ... - Hava Harp Okulu

Görev

Görev Analizi Sonucu Bir Savaş Uçağının Motor İtki Gereksiniminin BelirlenmesiBu inceleme verilerine dayanarak motor tasarımınınilk aşaması olan parametrik çevrim analizi artıkgerçekleştirilebilir. Uçuş koşulları, tasarım seçimlerive kısıtları ışığında motorun tasarım noktasındaki (ondesign-point)performansı (özgül itki, özgül yakıtsarfiyatı) belirlenebilecektir. Bu analiz sonrasındagerçekleştirilecek performans çevrimi (off-designpoint) analizi sonucunda ise motorun her koşuldakidavranışı modellenebileceğinden, bu analiz sırasındavarsayılan ve β gibi faktörlerin iterasyondöngüsünde en başa dönülüp düzeltmesi/sağlamasıyapılabilecektir.6. KAYNAKLAR[1] Oates G.C., “Aerothermodynamics of GasTurbine and Rocket Propulsion”, AIAA EducationSeries, ISBN 978-1563472411, 1997.[2] Oates G.C., “Aircraft Propulsion SystemsTechnology and Design”, AIAA Education Series,ISBN 978-0930403249, 1989.[3] Mattingly J.D., “Elements of Propulsion: GasTurbines ad Rockets”, AIAA Education Series, ISBN978-1563477799.[4] Mattingly J.D.,Heiser, W.H., Pratt, D.T.,“Aircraft Engine Design”, AIAA Education Series,2002.[5] Duman S., “Parametric Cycle Analysis and FanDesign of a Low By-Pass Ratio Turbofan Engine”,Lisans Bitirme Tezi, İTÜ Uçak ve Uzay BilimleriFakültesi, 2010.[6] Aviation Week and Space Technology, 2009Aerospace Source Book, 2009.[7] Janes Information Group, “Janes All TheWorld’s Aircraft”, 92 nd Edition, ISBN 978-0710623072, 2001.[8] International Civil Aviation Organization,“Manual of the ICAO Standard Atmosphere”, Doc7488-CD, Third Edition,ISBN 92-9194-004-6 , 1993.[9] International Organization for Standardization,“Standard Atmosphere”, ISO 2533:1975, 1975.[10] Raymer D.P., “Aircraft Design: A ConceptualApproach”, AIAA Education Series, ISBN 978-1563478291, 2006.[11] Jonas, E, “Aircraft Design Lecture Notes”,U.S. Air Force Academy, Colorado Springs, CO,ABD, 1984.[12] Knowledge Design Inc., “Missile Index”,http://missile.index.ne.jp/en, 2004.ÖZGEÇMİŞLERSerdar DUMAN1987 yılında doğmuştur. 2010 yılı İstanbul TeknikÜniversitesi Uçak Mühendisliği mezunudur.Turbomakina Aerotermodinamiği ve HesaplamalıAkışkanlar Dinamiği konularıyla ilgilenmektedir. Şuanda İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri İleriTeknolojiler ABD Uçak-Uzay MühendisliğiBölümünde Yüksek Lisans Eğitimine devametmektedir.Yrd.Doç.Dr. Onur TUNÇER1979 yılında İzmir'de doğdu. Orta öğrenimini 1997yılında İzmir Fen Lisesi'nde tamamladı. 2001 yılındaOrtadoğu Teknik Üniversitesi Makine MühendisliğiBölümü'nden şeref derecesi ile mezun oldu. Aynıalanda doktora derecesini ABD'de Louisiana StateUniversity'den 2006 yılında aldı. Doktora çalışmasıgaz türbin motorlarında yanmanın deneyselincelenmesi üzerinedir.2006-2007'de LSU Turbine Innovation and EnergyResearch Center'da (TIER) doktora sonrası araştırmacıolarak görev aldı. 2007-2008 yılları arasında askerlikhizmetini Balıkesir'de Kara Kuvvetleri AstsubayMeslek Yüksek Okulu Makine Bilimleri Bölümü'ndeyedek subay olarak tamamladı. 2008-2009 akademikyılında İstanbul Teknik Üniversitesi UçakMühendisliği Bölümü'nde misafir öğretim üyesiolarak ders verdi. 2009 yılında aynı bölüme "YardımcıDoçent" olarak atandı.İlgi ve çalışma alanları arasında "Yanma, Roket İçBalistiği, Uçak Motorları ile Konvansiyonel EnerjiDönüşüm Sistemleri" gibi konular sayılabilir. Yirmiyiaşkın uluslararası ve ulusal yayını bulunmaktadır. Dr.Tunçer 2010 yılında İTÜ Rektörlüğü'nün de desteğiyleTrisonik Araştırma Merkezi bünyesinde "YanmaLaboratuvarı Kurulumu" çalışmalarını yürütmüştür.AIAA, ASME ve IEEE üyesidir.EKSembolleraBCABCMC DC DRC D0C LC 1 ,C 2Dg 0hHAk TDSes hızıEn iyi seyir irtifasıEn iyi seyir Mach sayısıSürükleme katsayısıEk sürükleme katsayısıSıfır taşımada kaldırma katsayısıTaşıma katsayısıMotorun özgül yakıt sarfiyatı ile ilgili sabitlerSürükleme kuvvetiYerçekimi ivmesiİrtifaHücum açısıPas geçme hız oranıDUMAN, TUNÇER38

Görev Analizi Sonucu Bir Savaş Uçağının Motor İtki Gereksiniminin Belirlenmesik TOK 1K 2LMM CAPM CLM LoiterM TOnNPP sP stdqRR cSSFCs Bs FRs Gs Ls Rs TostdTTRT stdT SLt FRt RVV TDWW PEW TOz eKalkış hız oranıTaşıma-sürükleme kutupsalı birinci katsayısıTaşıma-sürükleme kutupsalı ikinci katsayısıTaşıma kuvvetiMach sayısıMuharabe hava karakolu Mach sayısıTırmanış Mach sayısıAvare uçuş Mach sayısıKalkış Mach sayısıYük çarpanıDönüş sayısıBasınçArtık güçStandart gün basıncıDinamik basınçİlave sürükleme kuvvetiDönüş yarıçapıReferans kanat alanıÖzgül yakıt sarfiyatıFrenleme mesafesiSerbest rule mesafesiKalkış rulesi mesafesiİniş mesafesiKalkış rotasyonu mesafesiKalkış mesafesiISA standart gün koşullarıİtkiGüç kolu oranıStandart gün sıcaklığıDeniz seviyesinde itkiSerbest rule süresiRotasyon süresiHızTeker koyma süratiAğırlıkSarfedilen mühimmat ağırlığıKalkış ağırlığıEnerji irtifasıYunan Harfleriαβγδδ 0θθ 0μ TOμ BξΠρφΩİtki azalması faktörüAğırlık oranıÖzgül ısılar oranıBoyutsuz statik basınçBoyutsuz toplam basınçBoyutsuz statik sıcaklıkBoyutsuz toplam sıcaklıkKalkış sürtünme katsayısıFrenleme sürtünme katsayısıYardımcı parametreGörev bacağı ağırlık oranı (sondaki/baştaki)Havanın yoğunluğuİtki vektörü ile veter uzunluğu arasındaki açıAçısal hızDUMAN, TUNÇER39

Tarihçe - Hava Harp Okulu
casa cn 235 uçağının dış aerodinamik yüklerinin ... - Hava Harp Okulu
askı ve ileri uçuştaki bir helikopter gövdesinin ... - Hava Harp Okulu
operatif hava harekatının planlamasında görsel ... - Hava Harp Okulu
Savaş Uçaklarının Bakım Faaliyetlerinde Hata ... - Hava Harp Okulu
hızlı evrimsel eniyileme için yapay sinir ağı ... - Hava Harp Okulu
insansız kara araçları ve muharebe gereksinimleri - Hava Harp Okulu
insansız hava araçlarının genetik algoritma ... - Hava Harp Okulu
Bir Uçağın İrtifa Kontrolünde Klasik ve Bulanık ... - Hava Harp Okulu
TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMLERİNDE ... - Hava Harp Okulu
İYON (PLAZMA) NİTRÜRLEMENİN SERT ... - Hava Harp Okulu
dalgacık tabanlı görüntü sıkıştırma tekniği - Hava Harp Okulu
radyo frekansı ile tanımlama sistemi seçiminde ... - Hava Harp Okulu
av-bombardıman uçaklarının bazı tasarım ... - Hava Harp Okulu
Gemi Sistemleri İçin Entegre Bakım Yönetimi ... - Hava Harp Okulu
dört rotorlu hava aracı için gerçek zamanda ... - Hava Harp Okulu
Veri İletim Yöntemleri ve Optik Veri İletiminin - Hava Harp Okulu
Yüzey Kaplaması ve Destek Katman İlavesinin ... - Hava Harp Okulu
Anlık Basınç Yükü Etkisi Altındaki Konsol Bir ... - Hava Harp Okulu
kara, deniz, hava harp okulu'na girmek isteyen kız ve erkek ... - Ösym
sıvı kristalin ısı transferi uygulamalarında ... - Hava Harp Okulu
havacılıkta kullanılan petek yapılar - Hava Harp Okulu
araç yorulma analizi sonucuna göre hasar ... - Hexagon Studio
Konutlarda İç Hava Kalitesi İle İlgili Ölçüm Sonuçlarının Analizi
istanbul anadolu yakası 2b alanlarının uydu görüntüleri ile analizi