30.12.2019 Views

Decor January-February 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Merhaba 2020, Hallo Deutschland!

Yine geldik bir yılbaşı sayısına ve yine geldik dolu dolu Almanya fuarlarına. Her sene olduğu gibi

Heimtextile ve Domotex ile başlayan serüvenimizde 2020 yılı etabı ile karşınızdayız. Sektör ocak

ayı için çok umutlu. Bizlerde öyle… tüm üreticilerimiz adına güzel bir fuarlar ayı olmasını diliyor,

yeni yılın başta ülkemiz olmak üzere hem ekonomimize hem de diğer çalışmalarımız adına hayırlı

bir yıl olmasını gönülden diliyorum.

Enes Karadayı

Batı Anadolu’nun hazineleri…

Bildiğiniz gibi 2 yıl önce yola çıktığımız Türkiye halı haritası serüvenine ara vermeden her sayı

devam ediyoruz. Her ne kadar herhangi bir yöremize ait bir halıyı, sadece bir sayı ile anlatamasakta,

bu derdimiz devam edecek. Genel hatlarıyla ve bilinen özellikleri ile bu halılarımızı anlatarak,

elimizden geldiğince sizlere ve dünyanın dört bir yanında katıldığımız fuarlardaki ziyaretçilere

Türk’ün el hazinesi olan halılarımızı anlatmayı kendimize görev edindik. Bu sayımızda ise Milas’a

yolculuğumuz. Türk halısı denince akla gelen nadide eserlerden olan bu halıyla alakalı yazımızı

keyifle okumanızı diliyorum.

Hello 2020, Hallo Deutschland!

We have come again to a new issue of New Year and to the feast of Germany fairs. As we do every

year with our special Heimtextil and Domotex editions we are ready for our 2020 adventure in

these fairs. The sector is very hopeful for January. We wish it becomes a good month of fairs for

all of our manufacturers and I wish a happy New Year for our economy, especially for our country

and our other activities.

The treasures of Western Anatolia…

Two years ago, we set out a series of special editions aiming to produce a map of Turkey’s carpets.

Each issue is another step for this adventure. Although we cannot cover fully a carpet belonging to

each region in one issue, we will keep going this series. We have made it our mission to introduce

and tell about the rich treasure of Turkish handmade carpets in all the fairs we participated all

over the world. In this issue, our journey focused on carpets made in Milas. I wish you to read our

article about this charming carpet which is one of the rare works that comes to mind whenever

Turkish carpets is mentioned.

Managing Editor

(Responsible)

MEHMET SÖZTUTAN

mehmet.soztutan@img.com.tr

ENES KARADAYI

enes.karadayi@img.com.tr

Ali Erdem

ali.erdem@img.com.tr


İçindekiler / Index

10

Kültür hazinemiz;

Milas Halısı

70

Dolce Vita

artık yurtdışında

14

Konuk Tasarımcı:

Phil Pond

74

AGT’den

yeni yıl koleksiyonu

62

Royal ve Tencel’den

sürdürülebilir dokunuş

88

2020

mobilya trendleri

66

Doğa dostu

Hasırlar

120

Hayalleriniz Dekora

ile ayaklarınızın altında

Finance Manager

CUMA KARAMAN

cuma.karaman@img.com.tr

Accounting Manager

YUSUF DEMİRKAZIK

yusuf.demirkazik@img.com.tr

İstanbul Magazin Grubuİ

HLAS MEDIA CENTER

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi

No:11 Medya Blok Kat:1

34197 Yenibosna / İstanbul / Turkey

Tel: 0212 454 22 22

Faks: 0212 454 22 93

SAMİ AKTAŞ

sami.aktas@img.com.tr


Kültür

hazinelerimizden

Milas Halısı

Karya veya Karia’nın topraklarına yolculuğumuz.

Kısaca Karya, Büyük Menderes Nehri’nin güneyini,

Muğla ilinin iç ve kuzey kısımlarını kapsayan

coğrafyanın eski çağlardaki ismidir. Yunanlıların

Ege’de koloniler kurmasından önceye dayanan tarihi

ile Karya, aynı zamanda Milas halıları için anayurt

olarak dikkat çekiyor. Önceleri burada halının olup

olmadığı her ne kadar tartışılsa da, 11. Yy ve sonrası

yıllarda Türklerin eline geçen bölgede, özellikle 13.

Yy ve sonrasında Türk halıcılığının gelişmeye başladığı

söylenmekte. Zaman içerisinde farklı değişimlere

uğrayan her sanat eseri gibi Milas halılarının da

belirgin bir şekil alması 16. Yy ve sonrasında gerçekleşmiş.

Özellikle 16. ve 17 yüzyıllar arasında Anadolu’da yoğun

olarak rastladığımız el sanatı ile birlikte Milas Halısı

da öne çıkmış. Bölgesinde diğer farklı türdeki halı gibi

Yörüklerin elinden çıkan Milas Halısı, önceleri çabuk

toparlanması, kolay taşınabilirliği açısından küçük

ebatlı dokumalar olarak karşımıza çıkıyor.

Zamanla tüccarlardan gelen taleplere göre boyutlarda

çeşitlilik gösteren Milas Halıları, 19 yy İngilizlerin

Şark Halıyı açmaları Milas’ta dokunan halının

Avrupa Barok tarzını yansıtmasına, kültürel geçişe

ve motif çeşitliliğine yol açmış. Milas halılarında

bitkisel bezemelerin artması ve göbek konulması bu

döneme denk gelmektedir.

Milas halısının teknik özellikleri

Milas halısı yüne yün olarak çift düğüm tekniğiyle

dokunur. Yüzyıllardır kök boyalarla renklendirilen

Milas Halısı “çift düğüm” , “yün” ve “kök boya” geleneğini

koruyarak “ıstar” diye adlandırılan tezgahlarda

dokunmuş. Milas’ın ve Muğla’nın pek çok köyünde

tespit edebilen dokumacılık günümüzde, Bodrum

Karaova, Karacahisar, Ören, Türkevleri, Çökertme,

Bozalan, Kayaönü, Gürceğiz, Bayır, Mumcular, Çitlik

köylerinde bir iki üretici tarafından sürdürülüyor.

Milas halılarında, halıya adını veren desenlerin yanı

sıra halılara işlenen yöreye özgü pek çok motif vardır.

Bunlardan bazıları ala boncuk, köpek izi, tavuka-

10 DECOR • January - February 2020


yağı, eli belinde, karanfil, baklaçiçeği, patlıcan, tütün

yaprağı, gemici suyu, çıngıllı cafer, yengeç, yılan,

hayat ağacı, testere, anahtar, göl, kandil gibi adlarla

bilinir.

Milas halıları genellikle üç boyutta dokunur. En yaygın

olarak dokunan boyut olan seccadelerin ortalama en

– boy uzunlukları 120 x 200 cm kadardır. Taban halısı

denilen halıların boyutları ise seccadelerin boyutlarının

bir katıdır ve yaklaşık 210 x 350 cm kadardır. Seccade

ile taban halısı arasında bir de yarım taban denilen

bir ara boyutta halı dokunur. Çeyrek halı olarak

adlandırılan halıların boyutları ise seccadelerin yarısı

kadardır ve yaklaşık 90 x 140 cm dolaylarındadır.

Şark Halı Kumpanyası

Milas Halısı dolayısıyla Batı Anadolu’da üretilen

halılar için çok fazla söz edilen ve Batı Anadolu ticari

halıcılığın başladığı olay olarak kabul edilen, The

Amalgamated Oriental Carpet Manufacturers (Birleşmiş

Doğu Halıları İmalatçıları Şirketi’ni-Şark Halı

Kumpanyası) için farklı görüşler yer almakta. Bu

şirketin geleneksel Türk halıcılığının gelişmesinde

önemli rol oynadığını söyleyenler ya da tam tersini

savunanlar bir kenara dursun, biz bu sayede halının

değişim sürecine girdiğini çok rahat görebiliyoruz.

Çünkü önceden kök boya, çivitotu, muhabbet çiçeği,

papatya, palamut meşesi gibi doğal boyalar kullanılırken,

halı ticareti ile farklı renklerdeki sentetik boyalarda

artık halıcılıkta kullanılmaya başlamış.

Son olarak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Milas

Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Berna Sevinç’e,

Selçuk Mergen ve Olcay Akdeniz’e, Milas Halısı

ile alakalı yapmış olduğumuz araştırmaya hem doküman

hem de fotoğraf anlamında destek olduklarından

dolayı teşekkürü bir borç bilirim.

Kaynakça:

www.milas.org.tr / www.mugla.ktb.gov.tr / www.geka.gov.tr

XIX. Yüzyıl Başlarında Batı Anadolu Halılarının Değişim Süreci / Yrd. Doç. Dr. Elvan Anmaç

January - February 2020 • DECOR 11


Milas Carpet, one of

our cultural treasures

Our journey is to Caria or land of Caria. In short,

Caria is the ancient name of the geography covering

the south of the Büyük Menderes River and the inner

and northern parts of Muğla. With its history dating

back to the Greeks’ establishment of colonies in the

Aegean, Karya also attracts attention as the homeland

for Milas

carpets. Although

it was previously

discussed whether

the carpet is here,

it is said that the

Turkish carpets

started to develop

in the region which

was captured by

the Turks in the

11th century and

later, especially in

the 13th century

and later. Like any

artwork that has

undergone different

changes over time,

Milas carpets have

taken a distinctive

shape in the 16th

century and later.

Especially between

the 16th and 17th

centuries, with the

intense handcrafts

we found in Anatolia,

Milas Carpet

came to the fore.

Milas Carpets, which

are handled by Yörüks like other different types of

carpets in the region, appear before us as small sized

fabrics for quick recovery and easy portability. Over

time, Milas Carpets, which vary in sizes according to

the demands of the merchants, opened the Oriental

Carpet by the British in the 19th century. The increase

in vegetative decoration and insertion of the navel in

Milas carpets coincide with this period.

Technical characteristics of Milas carpets

Milas carpets are woven with wool by double knot

technique. Milas Carpet, which has been colored with

root dyes for centuries, has been woven in looms

called “ıstar” while preserving the tradition of fame

and root paint. Weaving, which can be detected in

many villages of Milas

and Muğla, is carried

out by two producers in

the villages of Karaova,

Karacahisar, Ören,

Türkevleri, Çökertme,

Bozalan, Kayaönü, Gürceğiz,

Bayır, Mumcular

and Çitlik.

Milas carpets, carpets,

as well as patterns that

give the name of the

region has many motifs

specific to the region.

Some of these are

known as colorful beads,

dog tracks, chicken legs,

hand on hips, cloves,

legumes, eggplants,

tobacco leaves, sailor juice,

rattling Cafer, crab,

snake, tree of life, saw,

key, lake, oil lamp.

Milas carpets are generally

woven in three

dimensions. The most

commonly woven size of

prayer rugs is an average

length of 120 x 200

cm. The size of the carpets

called floor carpets is a multiple of the size of the

prayer rugs and is about 210 x 350 cm. Between the

prayer rug and the floor carpet, there is an intermediate

size carpet called half-floor.

The carpets, called quarter carpets, are about half

the size of the prayer rugs and are about 90 x 140 cm

in size.

12 DECOR • January - February 2020


Oriental Carpet Manufacturers

There are different views for The Amalgamated Oriental

Carpet Manufacturers, which is widely mentioned

for the carpets produced in Western Anatolia due to

Milas Carpets and accepted as the event where Western

Anatolian commercial carpets started. No matter

who says that this company plays an important role in

the development of traditional Turkish carpet weaving

or vice versa, we can easily see that the carpet

has entered the process of change. Because before

the natural dyes such as root dye, indigo, budgerigar,

chamomile, acorn oak were used, the carpet trade

started to be used in synthetic colors of different

colors with carpet trade.

Finally, I would like to thank Berna Sevinç, Selçuk

Mergen and Olcay Akdeniz Lecturers at Milas Vocational

School of Muğla Sıtkı Koçman University, Selçuk

Mergen and Olcay Akdeniz for their support both in

terms of documents and photographs.

Source:

www.milas.org.tr / www.mugla.ktb.gov.tr / www.geka.gov.tr

XIX. Yüzyıl Başlarında Batı Anadolu Halılarının Değişim Süreci / Yrd. Doç. Dr. Elvan Anmaç

January - February 2020 • DECOR 13


Konuk Tasarımcı

Phil Pond’un

perspektifinden

tasarım

Uluslararası kabul görmüş ve saygın bir tasarımcı olan

Phil Pond perakendeciler, üreticiler, konut geliştiricileri,

oteller, restoranlar, tüketici ve ticaret basınıyla

çalışmaktadır. Onlara, insanların gelecekteki istekleri,

ihtiyaçları ve arzuları hakkında derinlemesine bilgi

sağlıyor. Müşterileri yeni gelecekte insanların nasıl

yaşayacağı konusunda bilgilendiren Pond, Décor dergisine

verdiği röportajda bu zor işi nasıl yönetebileceğini

detaylandırdı. Özel röportajın tam metni aşağıdadır.

Her şeyden önce, Phil Pond’u tanıyalım.

Biz, Scarlet Opus olarak müşterilerimiz için tüketici

ve tasarım trendlerini yüksek büyüme stratejilerine

dönüştürüyoruz. Uluslararası iç mekanlar sektörü için

tüketici, iş ve tasarım anlayışı sağlamaya yönelik bir

İngiltere Trend Tahmin ajansıyız. Ürün geliştirme ve

ilham verici pazarlama fikirlerinde kreatiflik konusunda

iç mekan sektöründe kıskanılacak bir üne sahibiz

diyebilirim. Müşterilerimiz arasında Nike/sappi, Louvre

Hotels, Steelcase Inc, Mannington Inc, Le Creuset,

Interface Inc. ve Modulyss bulunmaktadır. 10 yıldır TISE

(ABD), Décor & Design (Avustralya), INDEX & Workspace

(Dubai), The Flooring Show (İngiltere) gibi etkinliklerinde

konuşmacı olarak yer aldım. Global olarak zemin

kaplama sektöründe çalışarak uzmanlaştım. Pazarlama

uzmanlığımı, uluslararası dersler aracılığıyla kolej

14 DECOR • January - February 2020


Konuk Tasarımcı

ve üniversite öğrencilerine aktarıyorum. 2014 yılında

İngiltere’de Lancaster Üniversitesi tarafından Sanat

ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğrenci girişimcisi

olarak dersler verdim. Birkaç yıl boyunca birçok ülkede

popüler ticaret ve tüketici dergilerine, bloglara ve

basına düzenli olarak demeçler verdim.

Halı sizin için ne ifade ediyor?

Halı, herhangi bir iç tasarım projesi için önemli bir husus

olması gereken iç mekan ürünlerinden biridir. Ancak,

dünya üreticileri ürün tasarımına çok az yatırım

yaptığı için, tüm dünyada halı satışları 1995’ten beri

düştü. Birçok üretici artık mevcut değil. Halı üreticilerinin

bugün sunduğu renkler ve desenler, tüketicilerin

arzularından çok uzak. Sonuç olarak, LVT, ahşap,

seramik satışları aynı süre zarfında önemli ölçüde

artmıştır. Bu üreticiler güzel tasarımlar ve renklerde

ürünler; trend bilgisine ve kendi tasarım kaynaklarına

yatırım yapıyorlar. İşyerinde kullanılmak üzere

üretilen halılar çok daha iyi ve iç mimarlar tarafından

çokça dikkate alınıyor.

Halının tasarımı ile diğer ürünlerin tasarımları arasındaki

fark nedir?

Hiçbiri olmamalı. Ne yazık ki bugün halı tasarımları,

iç mekanlar için mevcut veya gelecekteki tasarım

trendleriyle uyumlu değil. Genel olarak, konut kullanımı

için halı üreticileri trendlerin çok gerisinde;

satışlarından da bunu anlayacaklar. Diğer iç mekan

ürünleri, modern desenler, malzemeler ve renklerde

şık; aynı zamanda çekici. Bu, ekim ayında GAIB

tasarım yarışmasında gösterildi. Tasarımcılar çarpıcı

ve çok ticari tasarımlar yaptılar. Üreticilerin kendi

tasarımlarından çok daha iyiydiler. Ancak, örnekleri

sergilemekte yanlış renk ve düzey efekti yüzünden

kötüydü.

Genellikle hangi sektörlere hizmet ediyorsunuz?

Markamız Scarlet Opus, halı sektörü hariç tüm

iç mekan sektörlerine gelecekteki tasarım Trend

Zekası sağlar (genel olarak bu sektör müşterilerin

gerçekten ne istediğini bilmez). Otomotiv iç mimarları,

mobilya, duvar kağıdı, LVT, mutfak, yatak, tekstil,

ev eşyaları, züccaciye üreticileri ve diğerleri ile

çalışıyoruz.

Bir tasarım yaptığınızda genellikle yakın geleceğin

trendlerine uyuyor mu? Gelecekteki trendlerle

nasıl bir ilişkiniz var? Hissediyor, tahmin ediyor,

tahmin ediyor veya başka ne var?

Scarlet Opus, dünyadaki 3 yıl önce gelecekteki

tasarım trendlerini belirleyen çok az sayıda (14)

Trend İstihbarat kuruluşundan biridir. Tasarımcı ve

üretici müşterilerimizin her zaman güncel trendlere

uygun ürünler ürettiğinden emin oluruz. Yakın ve

uzak gelecekteki eğilimlere uyacak ürünlere sahip

olmalarını planlamalarına yardımcı oluyoruz. Bu

şekilde müşterilerimiz sürekli ve güvenli iş büyümesinin

tadını çıkarır. Daha fazla satış, daha fazla kar,

daha fazla pazar payı, daha iyi marka bilinirliği gibi...

Trendler, her yıl aylarca çalışan araştırmacı ekibimiz

tarafından belirlenir. Bunu yapmak için birçok alanda

araştırma yapıyoruz.

Birçok tasarımcı müşteri talebine göre çalışır. Talep

odaklı üretim hangi koşullarda özgürlüğünüzü

etkiler?

Sektör doğru profesyonellerle çalıştığında, müşterinin

talep ettiği ile iç tasarımcının sunmak istediği

şey arasında hiçbir fark yoktur. Trend tahmincileri,

tasarımcıları ve imalatçıları müşterinin 1, 2 veya 3

yıllık sürede ne talep edeceği hakkında bilgi verir.

Üreticilerin bu arzuyu karşılayacak ürün yapmak için

zamanları var.

İç mekan tasarımcıları daha sonra becerilerini kullanma

özgürlüğüne, seçim yapmak için moda renklere,

desenlere ve malzemelere sahip olmalılar.

January - February 2020 • DECOR 15


Konuk Tasarımcı

As an internationally acknowledged and respected

designer Phil Pond works with retailers, manufacturers,

housing developers, hotels, restaurants, consumer

& trade press. He has been providing them with

in-depth information about the future wants, needs &

desires of people. Informing clients about how people

will be living in the new future, Pond detailed how

he can manage this difficult job in an interview he

granted to Décor magazine. Full text of the exclusive

interview follows.

Design from the

perspective of

Phil Pond

First of all, let’s know Phil Pond.

Phil translates consumer & design trends into high

growth business strategies for clients of Scarlet

Opus. A UK Trend Forecasting agency dedicated to

providing consumer, business & design insight for the

Interiors sector internationally.

Phil has an enviable reputation in the interiors sector

for creativity in product development & inspirational

Marketing ideas. Clients have included Nike/sappi,

Louvre Hotels, Steelcase Inc, Mannington Inc, Le

Creuset, Interface Inc., Modulyss. For 10 years he has

spoken at Interiors events including TISE (USA), Décor

& Design (Australia), INDEX & Workspace (Dubai), The

Flooring Show (UK). He has worked in and specialised

in the flooring industry globally. He owned a UK producer

of Axminster carpet from 2002-2007.

He passes on his marketing expertise to college &

university students via his international lectures

and in 2014 was honoured by Lancaster University

in the UK with his appointment as ‘Entrepreneur in

Residence’ to the Faculty of Art & Social Sciences in

recognition of his lectures and mentoring for under &

post graduates. He’s regularly contributed articles to

popular Trade & Consumer magazines, blogs & press

in many countries for a number of years.

What does Carpet mean to you?

Carpet is one of those interiors products that should

be a major consideration for any interior design

project. It certainly used to be in the ‘60s &, ‘70s. But,

because the manufacturers of the world invest little

in product design, across the whole world, sales of

carpet have fallen since 1995. Many manufacturers

no longer exist. The colors & patterns that carpet

manufacturers offer today are far away from what

consumers’ desire. As a result, sales of LVT, wood,

ceramics have dramatically increased over the same

period of time. These manufacturers make products

in beautiful designs and colors. They invest in Trend

knowledge and their own design resources. Carpet

manufactured for use in the Workplace is much better

16 DECOR • January - February 2020
Konuk Tasarımcı

and given lots of consideration by interior designers.

Manufacturers of carpet for residential use, are their

own worst enemies. Carpet is a highly desired floor

covering but it has been many years since the consumer

has made it their first choice.

What is the difference between the design of a carpet

and designs of other products?

There should be none. Unfortunately, today the designs

of carpet are not aligned with current or future

design trends for interiors. In general, manufacturers

of carpet for residential use are a long way behind the

trends; their sales will show them this. Other interior

products are fashionable, appealing, in contemporary

patterns, materials and colors. This was demonstrated

at the GAIB design competition in October; the

designers created stunning and very commercial designs,

they were much better than the manufacturers

own designs. But, to make the samples for display,

each of the designs was in some way spoilt because

the manufacturers used the wrong colors & different

surface effects.

Many designers work according to customer demand.

In what conditions demand oriented production

affect your freedom?

When the industry works with the correct professionals

there is no difference between what a customer

demands and what the interior designer wants to

provide. Trend Forecasters inform the designers and

manufacturers what customer demands in 1, 2 or 3

years’ time will be. The manufacturers have time to

make product that will meet this desire. The interior

designers then have lots of freedom to use their creative

skills, they have fashionable colors, patterns and

materials to work with and choose from.

Which sectors do you usually serve?

Scarlet Opus provide future design Trend Intelligence

to all of the interiors sectors, except the carpet sector

(in general this sector remains ignorant of what customers

really want). We work with Automotive interior

designers, furniture, wallpaper, LVT, kitchen, bed,

textile, housewares, glassware manufacturers and

many others.

When you make a design it usually fits with the trends

of the near future? How do you relate with future

trends? Do you feel, guess, predict or what else?

Scarlet Opus is one of a very few (14) Trend Intelligence

agencies in the world that identify future design

trends 3 years before they happen. We make sure that

our designer & manufacturer clients always make

products that fit the current trends. We help them

plan to have products that will fit the near and far future

trends. In this way our clients enjoy constant and

secure business growth; more sales, more profits,

more market share, better brand awareness.

Trends are identified by our team of researchers working

for many months each year. They research many

areas to do this.

January - February 2020 • DECOR 17


Emka

Halı’dan

yeni Bamboo

serisi

Emka Halı, tozu olmayan ve leke çıkma özelliği bulunan özel bir iple ürettiği

yen serisinin tüketicilerin beğenisine sunuyor. 2020 yılı ile birlikte iç piyasanın

yanı sıra yurtdışına açılmayı hedeflediklerini belirten Emka Halı Yönetim

Kurulu Başkanı Emre Kandilli, yeni ürünlerini Avrupa ve Amerika

bölgelerine göndererek ihracatı arttırma hedefinde olduklarını söyledi.

Öncelikle Emka Halı olarak ne kadar zamandır sektöre hizmet veriyorsunuz?

Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve dürüst çalışma ilkelerini

benimseyerek 2014 yılında kurulan markamız, genç ve dinamik kadrosuyla

büyümesini sürdürmektedir. Emka Halı, eskiye dayanan sektör

tecrübesiyle her geçen gün büyüyen ve gelişen halı pazarında yerini almış

ve kısa sürede tercih edilen bir firma olmuştur. Müşteri istek, ihtiyaçlarını

tespit ederek pratik ve uygun çözüm önerileri geliştiriyoruz. Sektörde

kararlı bir duruşu olan markamız, müşteri memnuniyetini her zaman ön plan-

18

DECOR • January - February 2020


da tutarak hizmet vermeyi kendine ilke edinmiştir.

Bu doğrultuda müşterilerimize en iyi ürün ve hizmeti

sunabilmek için her geçen gün kendimizi yeniliyoruz.

Son koleksiyonlarınızdan bahseder misiniz?

Son oluşturduğumuz koleksiyon Bamboo serisi. Triko

akrilik malzemelerden üretilen bu koleksiyondaki halılarımız,

lazer kesim ile daha zarif bir görünüme kavuştu.

Son trend renk ve desen uyumu olan Bamboo

serimiz, tozu olmayan ve leke çıkma özelliği bulunan

özel bir iple üretilmiştir.

İhracat çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Öncelikli olarak yeni serimizi iç piyasada tanıtmak istiyoruz.

Bunun yanı sıra 2020 yılında ihracata yönelik

polyester ürünlerden oluşan yeni koleksiyonlarımız

olacak. Bu ürünü Avrupa ve Amerika bölgelerine göndermeyi

düşünüyoruz. Bu bölgeler dışında yeni pazar

ve ülke arayışlarımız devam ediyor. Fuarlar ve müşteri

ziyaretleri ile bu ağımızı 2020 yılında daha fazla

geliştirme amacındayız.

Son yılları ve 2020 yılını değerlendirmek gerekirse

halı sektör ve markanız adına neler söyleyebilirsiniz?

Son yıllarda halı sektörünü iç pazarda değerlendirecek

olursak sektör bir miktar daralmaya gitti. Bu

dönemdeki ekonomik koşulların durağanlığı pazara

etki etmiştir. Ancak Emka Halı olarak iç pazardaki payımızı

Bamboo serisi ile geliştirip, Türkiye geneli 200

noktaya satış yapma hedefimiz var. 2020 yılında bu

sayıyı artırarak iç pazar piyasasında ulusal bir marka

olmayı hedeflemekteyiz.

January - February 2020 • DECOR 19


New Bamboo series

from Emka Carpet

Emka Carpet presents the new series produced with

a special rope that does not contain dust and has the

ability to stain. Emre Kandilli, Chairman of the Board

of Directors of Emka Carpet, stated that they aim to

open up to the domestic market as well as abroad by

the year 2020 and that they aim to increase exports by

sending their new products to European and American

regions.

First of all, how long have you been serving the sector

as Emka Carpet?

Established in 2014 by adopting high quality service,

customer satisfaction and honest working principles,

our brand continues to grow with its young and

dynamic staff. Emka Carpet has taken its place in the

growing and developing carpet market with its experience

based on the old sector and became a preferred

company in a short time. We develop practical

and appropriate solution suggestions by identifying

customer requests and needs. Our brand, which has

a determined stance in the sector, has always given

priority to customer satisfaction. In this direction, we

are renewing ourselves every day to provide the best

products and services to our customers.

Can you tell us about your latest collections?

The latest collection we created is Bamboo series. Our

carpets in this collection which is produced from tricot

acrylic materials, have gained a more elegant appearance

with laser cutting. The latest trend in color

and pattern harmony, our Bamboo series is produced

with a special rope that doesn’t have dust and is stain

resistant.

Can you give us information about your export

activities?

First of all, we would like to introduce our new series

in the domestic market. In addition, we will have new

collections of export-oriented polyester products in

2020. We intend to ship this product to Europe and

America. Our search for new markets and countries

outside these regions continues. We aim to further

develop this network in 2020 through fairs and customer

visits.

If you need to evaluate the last years and 2020, what

can you say for the carpet sector and your brand?

If we consider the carpet sector in the domestic

market in recent years, the sector has contracted a

little. The stagnation of economic conditions in this

period affected the market. However, as the series

Bamboo Emka Carpet develop our market share in the

domestic market, our goal is to make sales to Turkey

in general have 200 points. By increasing this number

in 2020, we aim to become a national brand in the

domestic market.

20

DECOR • January - February 2020Ahşap mobilya

pazarı 2025’e

kadar 580 milyar

doları geçecek

Global Market Insights, Inc.’in yeni

araştırma raporuna göre 2025’e

kadar ahşap mobilya pazarının 580

milyar doları geçeceği öngörülüyor.

Küresel olarak kırsal ve kentsel alanlarda, modüler

ve şık ahşap mobilyaya olan artan talebin ahşap

mobilya sektörünü yönlendirdiği tahmin ediliyor.

Yüksek indirim oranlarının faydalarının ulaşılabilirliği,

kişileştirme seçenekleri ve hızlı teslimat gibi

nedenlerle e-ticaret kanallarının kullanımının artması

sektörün büyüklüğünü arttıracak. Ek olarak,

ev ve ofis iç tasarımının gelişmesi için lüks ahşap

mobilyaların popülaritesinin artması, sektörün genişlemesi

için potansiyel büyüme fırsatları sunacak.

Küresel ısınmaya ilişkin artan tartışmalar, tüketicilerin

çevre dostu mobilyalara talep göstermelerini

ve üreticilerin ürünlerini sürdürülebilir çevre dostu

ürünler kullanarak geliştirmelerini sağladı. Dahası,

ahşap mobilya pazarının oyuncuları sektördeki

paylarını genişletmek için çevre dostu ve uyumlu

ürünler geliştirme konusuna sürekli olarak katkı

sağlıyorlar.

Dünya çapında büyüyen emlak yatırımları ticari

komplekslerin, mesken binaların ve ofis alanlarının

artması ile ve bunun da ürün talebini arttırmasına

sebep oldu. Aynı zamanda geçim standartlarının

yükselmesi ve çekirdek aile sayısının artması da

sektörde talebi destekleyen unsurlar oldu. Bunlara

ek olarak modern ofis iç mekanlarına olan ihtiyacın

artması da ahşap pazarının büyümesine katkıda

bulunuyor.

Kompakt ve taşınabilir mobilyaların en iyi şekilde

yere uyarlanmasına olan tercihlerin gelişmesi sektördeki

talebi destekliyor. Sektörün aktif oyuncuları

sürekli olarak ürün portföylerini genişletmeye ve

market paylarını büyütmek ve bu pazarda rekabetçi

pay elde etmek için sektöre yönelik sundukları

çözümleri arttırmaya odaklanıyor.

Herman Miller, Inc, Bush Industries Inc., Dorel

Industries Inc., Natuzzi S.p.A, Kinnarps AB, Sauder

Woodworking Co, Kimball International, Meike International

Household Products Co. Ltd. and Samson

Holding Ltd., büyük ahşap mobilya üreticileri

arasındadır. Küresel ahşap mobilya pazarı pastası,

geniş bölgesel oyuncuların varlığı ve çok uluslu

şirketler ile birlikte oldukça parçalara ayrılmıştır.

Üreticiler bu pazardan rekabetçi bir pay elde etmek

için; teşvikler, kazanç, ürün inovasyonları, stratejik

yatırımlar, yeni ürün piyasaya sürme, online dağıtım

platformlarına ve üretim kapasitelerini genişletmeye

uyum gibi konularla iç içedirler. Örneğin 2018’de

Dorel home firması, ürün portföyünü genişletmek

ve Avrupa pazarına girmek için İngiltere merkezli

mobilya firmasını Alphason’u satın aldı.

22

DECOR • January - February 2020Wooden furniture market size to

exceed $580 bn by 2025

Wooden Furniture Market size

is estimated to surpass USD 580

billion by 2025; according to a new

research report by Global Market

Insights, Inc.

Growing demand for modular and elegant wooden

furniture in both urban and rural areas across the

globe is anticipated to drive the wooden furniture

market. Rising consumer preference of e-commerce

channels for purchasing the products owing to

benefits including availability of higher discounts,

customization options and faster delivery this will fuel

the industry size. In addition, increasing popularity of

luxury wooden furniture for improving the home and

office interior designs will provide potential growth

opportunities for the industry expansion.

Growing concerns regarding global warming has

resulted in an increase in demand for eco-friendly

24

DECOR • January - February 2020


furniture among the consumers thereby enabling the

manufacturers to develop products using sustainable

eco-friendly material. Moreover, wooden furniture

market participants are increasingly focusing on providing

eco-friendly and adaptable products for gaining

a competitive edge in the market.

Growing real estate investments across the globe

has resulted to increase in the number of commercial

complexes, residential buildings and office spaces

thereby fueling the product demand. Also, rising

disposable income in conjunction with improving living

standards coupled with increase in the number of

nuclear families are strongly supporting the demand

in the industry. Additionally, increasing requirement

for modern office interiors offering productive and

comfortable working environment will proliferate

wooden furniture market expansion.

Growing preference for compact & portable furniture

for optimum space utilization are strongly supporting

the demand in the industry. Industry players are

constantly focusing on enhancing their product portfolio

and upgrading their solutions to gain competitive

advantage and enhance their market share.

Residential segment accounted for more than 65% of

the wooden furniture market share in 2018. Growing

consumer inclination towards purchasing luxury furniture

and home decor products with unique designs

and excellent aesthetics have enhanced the product

demand in residential buildings. In addition, favorable

government housing schemes and policies coupled

with rise in the number of single households that are

looking for basic living, bedroom and kitchen configurations

is anticipated to further steer the demand in

the industry.

Commercial segment will witness CAGR at over 6%

up to 2025. Modern work life concepts such as study

rooms of learning oriented kids, teenagers and students

have urged the need for cutting edge, modular

furnishings to generate a better learning atmosphere.

For instance, in March 2017, Microsoft announced to

collaborate with Steelcase for developing technology-enabled

workplace solutions by upgrading Microsoft

architecture and furniture that would help in

increasing creativity among employees. Additionally,

rising investments toward construction and remodeling

of new hotels, educational institutions, hospitals

and offices will positively influence market growth.

Asia Pacific leads the wooden furniture market accounting

for over 45% of the industry share in 2018.

Factors such as rising disposable income, rapid

urbanization coupled with improvement in the living

standards are among the key factors stimulating the

growth of the product across the region. Rapid growth

in the tourism and hospitality industry coupled with

high preference for traditional wooden furniture will

further augment the regional growth.

North America wooden furniture market will witness

CAGR of over 5.5% from 2019 to 2025. Increasing demand

for elegant and modular furniture in the region

owing to higher growth in the real estate sector have

escalated the industry share. Presence of key players

offering luxurious interior products coupled with high

popularity of online distribution channels that offer

convenience and timesaving will boost the regional

growth. For instance, in April 2017, Ethan Allen to

collaborate with Amazon for acquiring larger consumer

base and expansion of its geographical reach by

utilizing Amazon’s online sales platform.

Herman Miller, Inc, Bush Industries Inc., Dorel

Industries Inc., Natuzzi S.p.A, Kinnarps AB, Sauder

Woodworking Co, Kimball International, Meike International

Household Products Co. Ltd. and Samson

Holding Ltd., are among major wooden furniture manufacturers.

Global wooden furniture market share is

highly fragmented with the presence of large regional

players and multinational corporations. The manufacturers

are involved in mergers and acquisitions, product

innovations, strategic investments, new product

launches, utilization of online distribution platform

and production capacity expansions for gaining a

competitive share. For instance, in 2018, Dorel home

acquired Alphason, a UK-based furniture company for

expansion of its product portfolio and business across

European market.

January - February 2020 • DECOR 25


Power‐Heat‐Set excels in quality

Power‐Heat‐Set GmbH – one of the leading companies in

the heatsetting business.

26 DECOR • January - February 2020


A team of skilled and experienced engineers continually

develop and improve the heatsetting equipment.

Power‐Heat‐Set’s R&D department in Töging focuses

on bringing advantages to their customers and are

always striving to improve such aspects as quality,runability,

productivity, energy saving and handling.

Power‐Heat‐Set’s machine portfolio currently offers

two different machine types, namely GVA and HiPer-

Set and each are available in three different sizes.

The GVA offers the best flexibility and high performance

for heatsetting carpet yarn with up to 96 ends.

Due to its 6 channel configuration heatsetting of small

lots on different belts, it is even possible to run different

colors of the same yarn or straight set and frieze

at the same time. The HiPerSet uses only one channel

to heatset the yarn with overheated steam. Up to 84

ends can be processed at the same time.

Both systems, the GVA and the HiPerSet, are heatsetting

with overheated steam under atmospheric

pressure. With the removal of obstructions to airflow,

a high volume of climate circulation is achieved

with relatively high compression allowing yarn to be

heated quickly and thoroughly to the required heatset

temperature. This improved flow allows shorter dwell

times.

The machines are very economical due to their low

energy costs. Despite their low energy costs which

makes the machines very economical to run, the processability

still remains high and the yarn treated still

provides a very high carpet quality.

The company Power‐Heat‐Set GmbH is based in

Töging am Inn near Munich, Germany. The company

has been supplying the carpet industry with machines

and components for carpet yarn treatment for

over 40 years.

All of Power‐Heat‐Set’s equipment is manufactured

by highly‐qualified technicians at the German

based headquarters in Töging. There is a team of

mechanics and technicians available worldwide for

installations and service. The US subsidiary in Dalton,

Georgia, together with the sales agencies and

representatives from all over the world, guarantee a

quick response time.

January - February 2020 • DECOR


Yarım asrı

aşkın sürede

Abdioğulları

1963 yılında Abdi Sütçü tarafından bir aile şirketi

olarak kurulan Abdioğulları Plastik ve Ambalaj San.

A.Ş. (ABCO) bugün Avrupa ve Ortadoğu’daki lider

üreticilerden biri konumundadır. Yarım asırlık süre

içerisinde hızlı, sağlam ve stratejik adımlarla büyüyen

şirketin tamamı Adana Organize Sanayi’de olmakla

beraber bugün toplamda 8 entegre üretim tesisi mevcuttur.

ABCO 2018’de yayınlanan ISO 500 listesinde

Türkiye’nin en büyük 383. firması durumundadır.

Filback halı tabanı yatırımına devam niteliğindeki

yeni teknik tekstil yatırımları

Şimdiye kadar plastik dokumadan tarımsal ve endüstriyel

ambalajlama sektörlerinde lider konumda olan

firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütçü, özellikle

2012 yılında yapmış olduğu Filback halı tabanı yatırımlarının

devamı niteliğindeki teknik tekstil yatırımlarıyla

başarılı işlere imza atacaklarını belirtti.

Suni Çim Halı Tabanı, Fibrilize İp ve Nonwoven yatırımları

Avrupa menşeili son teknolojiye sahip makinelerle yatırım

faaliyetlerine hızla devam eden ABCO, nonwoven

sektörüne yönelik Feltback markasını ve dokunmuş

halı sektörüne hizmet edecek fibrilize ip ürününü JRY

markası ile müşterilerine duyurdu. Yine çeşitliliğin

amaçlandığı yatırımlarıyla Turfback, Trioback, Fixbond,

Fineback, Twinback markaları altında suni çim

halı müşteri portföyüne yönelik alternatifler olarak

sunmaya başladı.

Toplam 8 tesisinse 1500 işçi istihdamında ki başarı

Toplam 8 tesisinde 1500 işçi istihdamında ki başarının

eğitim, dinamiklik, inovasyon, Ar-GE çalışmaları ve

teknolojiyi takip etmekle doğru orantılı olduğunu belirten

Salih Sütçü; ihracatın olmazsa olmaz önemine

değinerek sektörlerindeki en gözde fuarlara katılım

sağlayıp yenilikleri ve müşteri beklentilerini yakından

takip ederek liderliğini sürdürmeyi hedeflediklerini

belirtti. Dengeli ve istikrarlı bir büyüme grafiğiyle

ürünlerinin 4 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracatını

gerçekleştirdiği FİLPA Ambalaj ve Dış Ticaret A.Ş.

TİM’in son verilerine göre Türkiye’nin en çok ihracat

yapan 416. firması konumundadır. Filpa için Avrupa,

Ortadoğu pazarları öne çıkan pazarlardır. Bunun yanı

sıra kapalı bir ekonomik yapıya sahip olması, olası

krizlerin minimum düzeyde hissediliyor olması sebebiyle

Afrika pazarlarının da her geçen sene önemi

artıyor.

Yenilenebilir Enerjiye Yatırım

Abdioğulları AŞ. hem çevreyi koruma hem de enerji

maliyetlerini düşürmek amacıyla ISO 50001 Enerji

Yönetim Sistemini kurdu. İlk yatırımı olan 1 MW’ lık

Güneş Enerjisi Santralini (GES) 2016 yılında devreye

almış ve aradan geçen zaman içerisinde yaptığı

yatırımlar ile GES gücünü 3 MW’ a çıkarmıştır. ABCO

2020 yılında toplam GES gücünü 13 MW ’a çıkarmayı

28 DECOR • January - February 2020Cotton Box,

40 yıllık

tecrübeyle

büyümeye

devam ediyor

Markanın 2020 hedefi, Batı

Avrupa ülkelerinde yetkili

satıcılık ve distribütörlük

vermek.

Tekstil sektörünün köklü firmalarından Sümaş

Tekstil’in 2008 yılında kurduğu Cotton Box, hem iç

piyasa hem de yurtdışında büyümeye devam ediyor.

Türkiye’de 1000’in üzerinde dünyada ise 35 ülkede

200 noktada bulunan Cotton Box, Türk tekstilini yeni

pazarlarda tanıtmak için ihracat ağını genişletecek.

Hedeflerinde İskandinav pazarı, Afrika kıtası ve Amerika

oldukları söyleyen Cotton Box Yönetim Kurulu

Başkanı Nuri Turgut, sağlıklı hammadde kullanımından

koleksiyonlarına kadar birçok konuda bilgi verdi.

Öncelikle markanız, üretim kapasiteniz ve pazar

payınız hakkında bilgi verir misiniz?

Ev tekstili sektöründe 40 yılı aşkın süredir Sümaş

Tekstil olarak başlayan hikayemiz, 2008 yılında

kurduğumuz Cotton Box markasıyla devam ediyor.

Sektörünün güçlü oyuncularından biri olarak bugün,

Türkiye’de 1000’in üzerinde, dünyada da 35 ülkede

200’ün üzerinde satış noktasıyla hizmet vermeye devam

ediyoruz. Üretimimizin %35’ini kendi markamızla

ihraç ederek Türkiye ev tekstili sektörünü global

arenada başarıyla temsil ediyoruz.

Bunun yanı sıra, tasarım ve inovasyon odaklı da büyüyor

ve ülke ekonomisine katkı sağlama hedefimizi

sürdürüyoruz. İç pazarda profesyonel anlamda ilk

3 markanın içindeyiz. Nihai tüketici bazında ise ilk 5

markanın içindeyiz.

Yeni ürünleriniz ve koleksiyonlarınızın özellikleri

hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

Kaliteli üretimimiz, doğal ham madde kullanımımız,

özgün tasarımları ve çevreci yaklaşımı ile global arenada

Denizli ev tekstilini marka çatısı altında başarı

ile temsil ediyoruz. Bebek, genç ve yetişkinler için

pamuklu ev tekstili alanında; nevresim takımı, yorgan-yastık

grubu, havlu-bornoz grubu, yatak örtüsü

ve abiye grubundan oluşan geniş ürün gamımız mevcut.

Yılda iki kez koleksiyon yeniliyoruz. 2019 yılında

yaz koleksiyonumuzda ‘Gelenekten Geleceğe’ konsepti

ile Alaturca, Nature, Garden ve Marine serilerini

ekledik. Kış koleksiyonumuzda ise Toprak, Denim,

Folk Art gibi oldukça ilgi gören yenilikleri sektöre

sunduk. Her dekorasyon zevkine uygun tasarımlar

geliştiriyoruz.

30

DECOR • January - February 2020


Yurtiçinde ve yurtdışında mağazalaşma hedefleriniz

neler?

İç piyasadaki 2020 hedefimiz, bayi sayımızı % 10 artırmak.

Yurtdışında ise ulaşmakta zorlandığımız Batı

Avrupa ülkelerinde yetkili satıcılık ve distribütörlük

anlaşmaları yapmak. Mevcutta kendi markamızla

pazarda yer aldığımız Balkanlar, Doğu Avrupa, Kuzey

Afrika, Orta Asya, Rusça konuşan ülkeler, Orta Doğu

ve Körfez ülkelerinde kendi marka tabelamız ile

bayilerimize perakende satış mağazaları açtırmak,

marka bilinirliğimizi kalıcı hale getirmek istiyoruz. Biz

Cotton Box olarak marka pazarlaması yapan bir firmayız.

Markamız üzerine kısaca belirttiğim çerçevede

yatırım ve belirttiğim coğrafyalarda ihracat hedefimiz

var. 2023 için hedefimiz, gerek yurt içinde, gerek yurt

dışında, doğrudan mağazalar açarak kendi markamızı

doğrudan nihai tüketiciye ulaştırmaktır. Sayısını ve lokasyonlarını

yaşadığımız süreç belirlese de bu hedef

doğrultusunda iş planlarımızı şekillendiriyoruz.

Hem iç piyasaya hem de yurtdışına hitap eden bir

marka olarak, farklı kültürlerdeki tüketicilere hitap

ederken hangi noktalara dikkat ediyorsunuz?

Her ne kadar iletişimin geldiği nokta itibarı ile kültürler

arasındaki geçişkenlik en üst seviyeye çıksa

da, yine de bir İskandinav kültürü ile Akdeniz kültürü,

bir Körfez ülkeleri kültürü ile Rus kültürü farklılıklar

taşıyor. Ürün ve desenlerimizde bu farklı kültürlerden

motifler kullanarak her tüketicinin kendinden bir

şeyler bulmasını sağlıyoruz.

İhracat yaptığınız ülke ve bölgeler nereler?

Balkanlar, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya, Ortadoğu,

Körfez ve Doğu Blok ülkelerine kendi markamızla

ihracat yapıyoruz. Hedef pazarlarımız arasında

İskandinav pazarı, Afrika kıtası ve Amerika var.

Ürünleriniz insan vücuduna direkt temas ediyor. Sizin

bu konuda dikkat ettiğiniz noktalar ve bu konuda

sahip olduğunuz sertifikalar nelerdir?

Tüm koleksiyonlarımızda sağlıklı uykunun temelinin

‘sağlıklı ham madde’ olduğu bilinciyle hareket ediyoruz.

Ürünlerimizde sadece pamuk ipliği kullanıyoruz.

Avrupa standartlarında üretim gerçekleştiriyoruz ve

insan vücuduna değen ürünlerimizin en doğal şekilde

tüketiciye ulaşması için baskı ve boya aşamasında da

doğal maddelerden yararlanıyoruz. İSO 9001 ve Eko Tex

belgeleri ile üretimimizde standartları kontrol ediyoruz.

January - February 2020 • DECOR 31


Cotton Box continues to grow

with 40 years of experience

The brand’s 2020 goal is to provide

authorized dealers and distributors in

Western European countries.

Cotton Box, established in 2008 by Sümaş Tekstil,

one of the well-established companies in the textile

sector, continues to grow both in the domestic market

and abroad. In the world of 1000 in Turkey over 200

locations in 35 countries located Cotton Boxer, will expand

its network to promote Turkish textile exports in

new markets. Saying that they are Scandinavian market,

African continent and America in their targets,

Nuri Turgut, Chairman of Cotton Box, gave information

on many subjects from healthy raw material usage

to collections.

First of all, can you give us information about your

brand, production capacity and market share?

Our story, which started in the home textile sector as

Sümaş Textile for more than 40 years, continues with

the Cotton Box brand that we established in 2008.

As one of the strongest players in the industry today,

over 1,000 in Turkey, we continue to offer services

with over 200 sales points in 35 countries in the world.

35% of our production exported by our own brand we

represent Turkey successfully the home textiles industry

in the global arena. In addition, we are growing

with a focus on design and innovation and we continue

to contribute to the national economy. We are among

the top 3 brands in the domestic market professionally.

We are among the top 5 brands on the basis of the

final consumer.

Can you inform us about your new products and features

of your collections?

We successfully represent Denizli home textile under

the brand roof in the global arena with our quality

production, natural raw material usage, unique designs

and environmentalist approach. In the field of

cotton home textiles for infants, young and adults; bed

linen set, quilt-pillow group, towel-bathrobe group,

bed cover and evening dresses group is available in a

wide range of products. We renew the collection twice

a year. In 2019, we added Alaturca, Nature, Garden

and Marine series to our summer collection with

the concept From Tradition to Future. In our winter

collection, we introduced innovations such as Toprak,

Denim and Folk Art to the sector. We develop designs

to suit every decoration taste.

What are your goals of domestic and international

stores?

Our 2020 target in the domestic market is to increase

the number of our dealers by 10%. To make

authorized sales and distributorship agreements in

Western European countries which we have difficulty

in reaching abroad. In the Balkans, Eastern Europe,

North Africa, Central Asia, Russian-speaking countries,

Middle East and Gulf countries, where we are

currently in the market with our own brand, we want

to open retail stores with our own brand signage and

make our brand awareness permanent. As Cotton

Box, we are a brand marketing company. Within the

framework I have briefly stated on our brand, we have

investment and export target in the geographies I

have specified. Our goal for 2023 is to open our own

brand directly to the final consumer by opening direct

stores both at home and abroad. Although we determine

the number and locations of the process, we

shape our business plans in line with this goal.

As a brand that addresses both the domestic market

and abroad, what points do you pay attention to when

addressing consumers in different cultures?

Even though the transition between the cultures has

reached the highest level from the point of communication,

a Scandinavian and Mediterranean culture

and a Gulf countries culture and Russian culture have

differences. By using motifs from these different

cultures in our products and designs, we ensure that

every consumer can find something of their own.

Where are the countries and regions to which you

export?

We export to Balkans, Eastern Europe, North Africa,

Central Asia, Middle East, Gulf and East Block countries

with our own brand. Our target markets include

the Scandinavian market, the African continent and

America.

Your products are in direct contact with the human

body. What do you pay attention to and what certificates

do you have?

In all of our collections, we act with the awareness

that temel healthy raw material inin is the basis of

healthy sleep. We use only cotton yarn in our products.

We produce in accordance with European standards

and we use natural materials in the printing

and dyeing stages in order to reach the consumers in

the most natural way. We control the standards in our

production with ISO 9001 and Eco Tex certificates.

32

DECOR • January - February 2020CIFF – Şangay, 4 günlük bir etkinlikten de öte!

Yurt içinde ve yurt dışında büyük bir

üne sahip olan 44. China International

Furniture Fair (CIFF), 7-10 Eylül 2019

tarihlerinde Şangay’da Hongqiao’da

bulunan National Exhibition &

Convention Center’de yapıldı.

“Küresel Yaşam İçin Bir Paradigma”

teması ile yapılan efsanevi etkinlik

1.500’den fazla katılımcı ve binlerce

meşhur markayı ağırladı. Fuarda

Türkiye göze çarpan milli katılımcılar

arasında olup geniş bir ürün gamı

sergiledi.

Çin’in “Tasarım” gücünü daha cazibeli ve daha

güvenilir yapma konusunu kendine ideal ve hedef

etmiş olan CIFF her zaman bu konuda ısrarlı olmaya

devam ediyor. Bu yıl da bu iddiasını daha güçlendirmek

için 4.1 holünü “Çağdaş Tasarım Holü” yaparak

birçok ünlü markayı bu alanda topladı ve bu

konuda EAST Design Show ile Design Dream Show

(DDS) etkinlikleri ile güç birliği yaparak Çin tasarım

trendlerine yön verdi. Bu alanda Camerich ve HC28

gibi önde gelen isimlerin 1000 metrekareden daha

büyük alanda şov yapmaları dikkat çekti. Onların

yanısıra birçok meşhur tasarım stüdyoları da son

ürünleri ile görücüye çıktılar. Mobilya ve iç dekorasyon

alanında çok büyük bir ürün yelpazesiyle bu yılki

şovunu yapan CIFF’e adeta alıcı akını gözlendi.

1998 yılında kurulan CIFF bugüne kadar 44 etkinliği

büyük bir başarıyla gerçekleştirdi. 2015 yılından

itibaren fuar Mart aylarında Guangzhou şehrinde,

Eylül ayında da Şangay’da yapılıyor. CIFF fuarı ev

mobilyası, ofis mobilyası, ev dekoru, ev tekstili, dış

mekan ve eğlence mekan dekorasyonları, ticari

mobilya, yan sanayi gibi mobilya ve iç dekorasyonun

bütün kollarını kapsıyor.

34

DECOR • January - February 2020CIFF – Shanghai, more than a 4-day event

With a good reputation both

at home and abroad, the

44th China International

Furniture Fair (CIFF)

was held at the National

Exhibition & Convention

Center, Hongqiao, Shanghai

during September 7-10,

2019. With the theme of

“A Paradigm for Global

Living”, the legendary

show attracted over 1,500

exhibitors and thousands

of famous brands. Turkey

was one of the most eyecatching

national exhibitors

displaying a broad range of

products.

Making China’s “Design” more attractive and more reliable was

the initial intent and ideal that CIFF has always insisted on. To

emphasize it more, CIFF made great efforts to build Hall 4.1 into

“Contemporary Design Hall”, brought together excellent design

brands in modern design and independent design in the home

furniture industry, and joined hands with EAST Design Show and

Design Dream Show (DDS) to lead the Chinese design trend. It is

worth mentioning that the well-known domestic furniture brands

CAMERICH and HC28 had bought booths of more than 1000 square

meters in the design hall, and exhibited their new products

along with many other design studios.

Showcasing a broad range of furniture and interior decoration

items the show was held successfully and attracted a huge buyers

inflow to Hongqiao in Shanghai.

Founded in 1998, China International Furniture Fair (Guangzhou/

Shanghai) (“CIFF”) has been successfully held for 44 sessions.

Starting from September 2015, it takes place annually in Pazhou,

Guangzhou in March and in Hongqiao, Shanghai in September,

radiating into the Pearl River Delta and the Yangtze River Delta,

the two most dynamic commercial centers in China. CIFF covers

the entire industry chain including home furniture, homedecor

& hometextiles, outdoor & leisure, office furniture, commercial

furniture, hotel furniture and furniture machinery & raw materials.

The spring and autumn session host over 6000 brands from

China and abroad, gathering over 340,000 professional visitors in

total. CIFF generates the world’s most preferred one-stop trading

platform for product launch, domestic sales and export trade in

the home furnishing industry.

36 DECOR • January - February 2020Karmen

Halı Home

markası

ile evlere

giriyor

2019 yılında Karmen Halı tarafından kurulan yeni

marka Karmen Home, dekoratif baskılı halı ürünleri

ile de sektörde yerini aldı. Bu yeni markaları

ve Karmen Halı’nın ihracat çalışmaları hakkında

bilgi veren Karmen Halı Pazarlama Müdür Salih

Dörterler, artık daha hızlı güncelleyebilecekleri

bir alanda üretim yaptıklarını söyledi. 2020 yılı

içerisinde yatırımları geliştireceklerini belirten

Dörterler, bu sayede ürün yelpazesini arttırarak

pazardan daha fazla pay almak istediklerini sözlerine

ekledi.

Öncelikle Karmen Halı’nın kuruluşundan bugüne

kadarki hikayesini sizden dinleyebilir miyiz?

Halı üretimine 1983 yılında başlayan firmamız,

2001 yılında yeni ortaklık yapısı ve modern tesisleriyle

kendini yenilemiş ve şuanda üretim ve

pazarlama yapan bir marka olarak hizmet ver-

38

DECOR • January - February 2020


mektedir. Günümüz itibarı ile iç pazarda yaklaşık 1000

bayi ile çalışıyoruz. İhracatta ise yaklaşık 25 ülkeye

aktif çalışmamız devam etmektedir.

Koleksiyonlarınızı oluştururken nelerden ilham

alıyorsunuz?

Koleksiyonlarımızı oluştururken, tasarım ekibimizin

özgün çalışmaları bizim için önceliklidir. Bunun dışında

bu ekiple mobilya ve tekstil fuarlarını takip ederek

sektörü ve trendleri takip ediyoruz. Ayrıca saha ekibimizle

birlikte gerçekleştirdiğimiz bayi ziyaretlerimizdeki

taleplerde koleksiyonlarımızı tamamlamamızda

önemli rol oynuyor.

Karmen Home markanızla müşterilerinize ne tarz

ürünler sunuyorsunuz? Bu marka nasıl ortaya çıktı?

Karmen Home; son yıllarda baskı teknolojilerinin

gelişmesi ile tüketicilerimizin dekoratif tarzda ürün

talebi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Karmen Home olarak, müşterilerimize renk ve desen

kısıtlaması olmaksızın, sürekli güncellenen üstün

kaliteli ürünler sunmaktayız.

İhracat çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

İhracat yaptığınız bölge ve ülkelerle birlikte, 2020

yılında bu alanda nasıl çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz?

İhracat çalışmalarına son 1 yılda ağırlık vererek

toplam satışımız içeresinde %40 oranına ulaşmış

durumdayız. Yurtdışına yıllardır sattığımız akrilik

ürünlerin yanı sıra, son 1 yıldır polipropilen ve polyester

koleksiyonlar da üretiyoruz. İhracatta büyük pazar

payı olan bu ürünler, Karmen Halı tecrübesiyle her

geçen gün güncellenerek yurt dışı müşterilerimizin

beğenisine sunuluyor. 2020 yılı içerisinde yatırımlarımızı

genişleterek, ürün yelpazemizi, dolayısı ile

üretimimizi arttırmayı planlamaktayız.

Son yılları ve 2020 yılını değerlendirmek gerekirse

halı sektörü ve markanız adına neler söyleyebilirsiniz?

İç Pazardaki ekonomik kriz nedeniyle zor geçen 2018-

2019 yılları, son aylardaki hareketlenmeyle beraber

normal seyrine girmiş görünmektedir. Maraton

koşucusu olan imalatçılar olarak, 2020 yılında da yine

yatırım, gelişim, pazarlama faaliyetlerimizi gayretle

sürdürerek ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya

devam etme kararlılığındayız.

Sizce bir halı markasının tanıtımında en önemli olan

şey nedir?

Üretici, Mağaza ve Tüketici zincirinde en önemli unsur

olan GÜVEN konusu markanın temel taşıdır. Bu

güvenin ana unsurları, asla taviz verilmeyen Karmen

Halı kalitesi, hızlı servis ağı, sürekli geliştirilen güncel

ürünler ve son kullanıcı memnuniyetidir.

Son olarak neler eklemek istersiniz?

Bizler Karmen ailesi olarak, tüketicilerimizin talepleri

doğrultusunda, markamızı yeni yatırımlarımız ve güncel

ürünlerimiz ile destekleyerek istikrarlı bir şekilde

ülkemize katma değer oluşturmak idealiyle çalışmalarımız

sürdürmekteyiz.

January - February 2020 • DECOR 39


Karmen Carpet is entering the

houses with the Home brand

Karmen Home, which was established in 2019 by

Karmen Carpet, took its place in the sector with

decorative printed carpet products. Karmen Carpet

Marketing Manager Salih Dörterler, who gave information

about these new brands and the export works

of Karmen Carpet, said that they now produce in an

area where they can update faster. Stating that they

will develop investments in 2020, Dörterler added

that they would like to increase their product range

and get more shares from the market.

First of all, can you listen to the story of Karmen

Halı from its foundation until today?

Our company which started to produce carpet in

1983, renewed itself in 2001 with its new partnership

structure and modern facilities and now serves as

a brand engaged in production and marketing. As of

today, we are working with approximately 1000 dealers

in the domestic market. On the other hand, we

continue our active activities in 25 countries.

What inspires you when making your collections?

While making our collections, the original work of

our design team takes priority for us. In addition, we

follow furniture and textile fairs with this team and

follow the industry and trends. In addition, we play

an important role in completing our collections in the

demands of our dealer visits with our field team.

40 DECOR • January - February 2020


What kind of products do you offer to your customers

with your Karmen Home brand? How did this

brand come about?

Karmen Home continues to work in line with the

demand of our customers in decorative style with the

development of printing technologies in recent years.

As Karmen Home, we offer our customers superior

quality products that are constantly updated without

any color and pattern restrictions.

Can you give us information about your export activities?

How do you plan to work in this field in 2020

together with the regions and countries you export

to?

We have reached 40% of our total sales by focusing

on export activities in the last 1 year. In addition to

the acrylic products that we have sold abroad for

years, we also produce polypropylene and polyester

collections for the last 1 year. These products, which

have a large market share in exports, are updated

every day with the experience of Karmen Carpet and

offered to the overseas customers. We are planning

to expand our investments in 2020 and increase our

product range and therefore our production.

If you need to evaluate the last years and 2020, what

can you say for the carpet sector and your brand?

The years of 2018-2019, which were difficult due to

the economic crisis in the domestic market, seem to

have returned to their normal course due to the activity

in recent months. As marathon runners, we are

determined to continue contributing to our country’s

economy by continuing our investment, development

and marketing activities in 2020.

What do you think is the most important thing in the

promotion of a carpet brand?

TRUST, which is the most important element in the

manufacturer, store and consumer chain, is the

cornerstone of the brand. The main elements of this

trust are the quality of Karmen Carpet which is never

compromised, fast service network, continuously

developed products and end user satisfaction.

What would you like to add?

We, as the Karmen family, continue our works with

the idea of making added value to our country consistently

by supporting our brand with our new investments

and current products in line with the demands

of our consumers.

January - February 2020 • DECOR 41


Hamit Akçay

Muzaffer Akçay

Fatih Halı’dan

eskimeyen halılar

Sultanahmet denince akla gelen ürünlerden birisi

de hiç kuşku yok ki Türk sanatının en önemli yapı

taşlarından birisi olan el halıları geliyor. Gelen

turistler ülkelerine götürebilecekleri en özel

hediyeler hala Türk Halısı. Ancak son zamandaki

gelişmeler ve el işçiliğinin azalması, eski halıları

eskimeyen yapmanın yolunu açtı. Fatih Halı bunu

yapan markalardan. Yeni üretimin yanı sıra aynısı

tekrar yapılamayacak olan eskimeye yüz tutmuş

halıları alıyor ve yeniden ayaklarımızın altına

seriyor. Gelin devamını marka kurucusu Muzaffer

Akçay’dan dinleyelim.

42

DECOR • January - February 2020


Eskimeye yüz tutmuş el halıları artık vintage olarak

tekrar odaları süsleyecek

Fatih Halı markası olarak son dönem çalışmalarınızdan

bahseder misiniz?

Fatih Halı olarak büyük taban vintage halılar hazırlıyoruz.

Yine eski ve atıl halıları kullanıyoruz. Katma

değeri yüksek ürünler ve standart olmayan ürünler

yapıyoruz. Ayrıca, yine trend olan bambu halılar

satıyoruz. Bu anlamda Gaziantep’te üretici bir firma

ile Fatih Halı olarak bir kolleksiyon hazırladık. Toptan

anlamda yoğun olarak bu iki ürün başta olmak üzere

faaliyetlerimize devam ediyoruz.

January - February 2020 • DECOR 43


Son dönem trend halıları Bambu ve

Vintage halılar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Halıda trendler buraya kayıyor

diyebilir miyiz?

El halılarında modern üretim yapıldığı

taktirde yoğun bir satış trendi yakalanabilir.

Biz bu trendi, eski kullanılmış halıları

vintage haline getirerek yakalamaya

çalıştık. Bu sayede atıl halılar ekonomiye

kazandırılmış oldu. Aynıları yapılamayacağından

bunun çok önemli bir iş olduğunu

düşünüyoruz. Gaziantep’te makine

halısı ile bizim bu halılarımızdan ilham

alarak malzemeleri yüzde yüz organik

olan bambu halıları yaptı. Ayrıca halıya

el işçiliği katarak kalitesini yükseltti. Halı

sektöründe innovasyonu bambu ürünler

ile Gaziantep yaptı. Dünya pazarında da şu

anda yoğun ilgi görüyor. Sanırım önümüzdeki

birkaç yıl daha bambu halılar çok

satacak.

Sultanahmet ve Kapalıçarşı bölgesindeki

halı mağazaları turizm sektörü ile paralel

olarak çalışıyor. Son dönem Turizm

sektötünü ve 2020 yılı hakkındaki ön

görülerinizi paylaşır mısınız?

Kesinlikle turizm sektörü ile perakende

halı pazarı birlikte çalışıyor. Son 3-4 yıldır

turizm ve halı sektörü düşük sezonlar

geçirdi. 2019 yılı itibari ile turist sayısındaki

artış halı sektörünü de olumlu yönde

etkiledi. 2020 de ise hem ziyaretçi sayısı

açısından hem de turist kalitesi açısında

daha canlı bir sezon geçireceğimize

inanıyorum. Ayrıca, Galataport limanının

açılması ile gemi turizminin de bu canlılıkta

etkisi olacağına inanıyorum.

Sektöre fuarların katkısı nedir? Sizin katıldığınız

fuarlar ve bu fuarlar hakkındaki

değerlendirmeleriniz dinleyebilir miyiz?

Halı sektörü için fuarlar çok önemli buluşma

alanlarıdır. Fatih Halı olarak yıllarca

uluslararası fuarlarda bulunduk, bundan

sonrada yer alacağız. Ancak son birkaç

yıldır fuarlardaki verimlilik düştü. Online

alışverişler arttı. Artık fuarlar kadar online

satışlarda bizim sektör için önemli bir

platform. Halıcılar olarak e-ticarette daha

çok önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum.

44 DECOR • January - February 2020Eren Saçak kısa sürede

sektörde tanınan bir marka oldu

Sektörde yaklaşık 40 yıllık tecrübesiyle 2018 yılında

saçak üretimine başlayan Eren Saçak, kısa sürede

hızlı adımlarla büyümeye devam etti. Kısa süre içerisinde

Asya, Ortadoğu ve Balkan ülkelerine ihracat

gerçekleştirdiklerini söyleyen Yönetim Kurulu Üyesi

Gökhan Özbağ, sektörü ve marka başarılarını değerlendirdi.

Öncelikle Eren Saçak’ın kuruluşundan bugüne kadarki

sürecini anlatır mısınız?

Eren Saçak, seksenli yılların sonunda Anadolu’nun

tekstil de önde gelen markalarından Özbağ Halı ve

Özbağ Battaniye’nin, sanayi kültürünü çok iyi şekilde

öğrenmiş ve tecrübe edinmiş neslinin devamı olan

bir markadır. Firmamız aile şirketi olup 2018 yılında

saçak imalatına başlayarak kısa zamanda piyasaya

hakim oldu. Vizyonumuz daima müşteri memnuniyeti

ve kalitedir. Bu memnuniyeti ve kaliteyi devamlılığı

sağladığınız zaman başarıyı elde etmiş oluyorsunuz.

Azim ve istikrarlı çalışmalarımız, Eren Saçak ailesi

olarak bizleri mutlu ediyor. Bizde bu mutluluğumuzu

tüm Eren saçak müşterilerimize paylaşıyor ve mutluluğumuza

mutluluk katıyoruz.

Üretim kapasiteniz hakkında bilgi verir misiniz?

Eren saçak her ay 30 ton saçak imalatı yapmaktadır. Bu

üretim kapasitemiz zamanla çalışmalarımızın karşılığı

olarak artacaktır. Bünyemizde çalışan tecrübeli

personelimiz, firmamızı kalite bakımından üst seviyeye

çıkarmaktadır. Makinalarımızda ürettiğimiz saçakların

dışında el emeği ile örülen saçaklarımızda oluyor.

Onları da kadın eli değerek taçlandırıyor ve kadın personellerimiz

ile saçaklarımızda farklı boyut katıyoruz.

Bu sayede halılarda çok güzel görüntüler sergiliyoruz.

Bizim işimiz aşkımızdır. Biz işimize aşk ile sevgi ile bakarak

onu halılarımızın vazgeçilmezi yapıyoruz.

46 DECOR • January - February 2020


2018 yılında kurulan marka iç piyasada ve yurtdışında birçok halı

üreticisinin saçak ihtiyacını karşılıyor.

Ürettiğiniz saçaklar ve özellikleri nelerdir?

Eren saçak olarak düğümlü saçak, örgülü saçak ve

düğümsüz spor saçaklar yapıyoruz. Saçaklarda ilk önceliğimiz

kaliteyi yakalamak. Gerek ipin kalitesi gerek

ise makinadaki işçiliğin kalitesi iyi olmalıdır. Ürünlerimiz

bazısı akrilik ipliklerden, bazısı polyester ve pamuk

ipliklerinden yapılmakta olup tecrübeli personel ekibi

tarafından boyahane kazanların da boyanıyor. Renklendirilmiş

iplikleri siparişe göre üretim planlamasına

alıyoruz. Siparişi bitmiş ürünler son derece özenle ambalajlanmış

olarak müşterilerimize anlaşmalı lojistik

firmalar ve kargo ile sevkiyatı gerçekleşiyor.

Hangi ülke ve bölgelere ihracat yapıyorsunuz?

Firmamız kısa sürede başarılara imza atarak Asya, Ortadoğu

ülkeleri ve balkan ülkelerine ihracat yapmaktadır.

Bu sayı her geçen gün artmakla birlikte, yeni yılda

daha fazla ülke ve bölgeye ulaşma hedefindeyiz.

Makine halısı üretiminde Türkiye ve Gaziantep

lider konumunda. Saçak üretiminde de bu durum

geçerli mi?

Dünya üzerinde saçak denilince artık akla Gaziantep

geliyor. Çünkü halıda Gaziantep bu liderliğini koruduğu

gibi saçak imalatında da korumaya devam edecektir.

Son olarak neler eklemek istersiniz?

Eren saçak olarak rotamız her zaman doğru adımlar

ile başarıya başarı katarak ilerlemektir.

Önde gelen makina halı ve dijital baskı halı imalatçıları

bizi zamanla daha iyi tanıyacaklar ve daha iyi anlayacaklardır.

2020 yılının hepimiz için hayırlara vesile

olmasını ve bereketli bir yıl olmasını dilerim.

January - February 2020 • DECOR 47


Our vision was always customer satisfaction and quality.

When you ensure this satisfaction and continuity

of quality, you achieve success. Our perseverance and

steady efforts make us happy as Eren Sacak family.

We share this happiness with all our Eren fringe customers

and try to add happiness to their happiness.

Eren Sacak became a

well-known brand in the

sector in a short time

Established in 2018, the brand

meets the fringe and frill needs of

many carpet manufacturers in the

domestic market and abroad.

Eren Saçak started to produce fringe in 2018 with

nearly 40 years of experience in the sector and continued

to grow rapidly in a short time. Gokhan Ozbag,

member of the Board of Directors, said that they

have exported their products to Asia, Middle East and

Balkan countries and evaluated their achievements in

the markets.

First of all, can you tell us about the activities of

Eren Sacak since its establishment?

At the end of the eighties, Eren Sacak is a continuation

of the generation that has learned and experienced

the industrial culture of Ozbag Halı and Ozbag Blanket

companies which is one of the leading brands in Anatolia

in textile sector. Our company is a family-owned

company and started to produce fringe and frills for

carpets in 2018, dominated the market in a short time.

Can you give information about your production

capacity?

Eren Sacak produces 30 tons of fringes every month.

This production capacity will increase as a result of

our work in the future. Our experienced staff working

in our company, always try to get our quality up. In

addition to the fringes we produce in our machines,

some of our fringes and frills are handcrafted by women’s

touch and that adds different dimensions to our

products. In this way, we exhibit very beautiful images

on carpets. Our job is our love. We make our carpets

indispensable by looking at our work with love.

What are the kinds and characteristics of fringes

you produce?

As Eren Sacak, we make knotted fringes, braided

fringes and knotless fringes. Our first priority is to

produce quality. Both the quality of the rope and the

quality of the workmanship on the machine should

be good. Some of our products are made of acrylic

yarns, some of them are made of polyester and cotton

yarns, and are dyed in dyeing boilers by our experienced

staff team. The finished products are packaged

with utmost care and delivered to our customers by

contracted logistics and cargo companies.

Which countries and regions do you export to?

Our company exports mostly to Asia, Middle East

countries and Balkan countries. Although the number

of customers increases day by day, we aim to reach

them in more countries and regions in the new year.

Gaziantep is at the leading position in Turkey in

machinery carpet production. Does this also apply to

fringe production?

When it comes to fringes on the world, Gaziantep

comes to mind now. Because Gaziantep will continue

to maintain its leadership in carpet production as well

as in fringes manufacturing.

What would you like to add?

As Eren Fringe, our route is always to advance by

adding new success stories to our success with the

right steps. Leading machine carpet and digital printing

carpet manufacturers will know about our name

and understand us soon. I wish the year 2020 to be a

blessing for all of us.

48

DECOR • January - February 2020İplik aktarma

makinası üretiminde

söz sahibi olan İbili Makine,

yurtdışından getirilen

makine parçalarını da

artık Gaziantep’te

üretecek.

İbili Makina kurucusu Sefer İbili

İbili Makine ithal edilen makine

parçalarını Türkiye’de üretecek

İbili makine 1985 yılında Sefer İbili tarafından kurulmuş.

Şuanda çocukları tarafından üretime devam

marka, iplik sarım makinaları ve ürettikleri makine

parçaları ile sektöre hizmet veriyor. Dokuma tezgahlarında

artık olan iplikleri tekrar sararak geri

dönüşüm yaptıklarını ifade eden İbili Makine Yönetim

Kurulu Üyesi Funda İbili, bu sayede sektörde daha

az atık olmasını sağladıklarını söyledi. Aynı zamanda

yurtdışında üretilen makine parçalarını da 2020 yılı

ile birlikte üretmeye başladıklarını aktaran İbili, bu

sayede dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerinin

altını çizdi.

Öncelikle firmanızın kuruluşunu ve bugünlere gelişini

sizden dinleyebilir miyiz?

Firmamız 1985 yılında Sefer İbili tarafından 60 metrekarelik

küçük çaplı bir atölyede kuruldu. Daha sonra

1992 yılında Ünaldı mahallesindeki yeni yerine geçerek

büyümeye devam eden markamız, 2010 yılında

geçtiği yeni üretim tesislerinde faaliyetlerini arttırarak

devam ettiriyor. İbili Makine, üretim konularında

tecrübeli mühendisler ve uzman personelden oluşan

dinamik bir kuruluştur. Bu firmayı babamız Sefer İbili

kurdu. Bizler de çocukları olarak babamızın bizlere

devrettiği bayrağı daha ileriye taşımak adına çalışmalarımıza

Gaziantep OSB’de devam ediyoruz.

Sektöre verdiğiniz hizmetler neler?

Bizler, makine ve ekipmanları geliştirecek sanayinin

hizmetine sunuyoruz. Marka olarak imalatçı

firmaların büyük ihtiyacı olan makinelerin üretimini

yapıyoruz. Babamız Sefer İbili 1997 yılında Gaziantep

50

DECOR • January - February 2020


ilk masra makinasını yaptı. 2010 yılında birleşen İbili

Makine ve Işık Lazer Makine, halı ve tekstil sektörüne

yönelik her türlü makinelerin imalatına başladı.

Ürettiğiniz bu makinalar, sektörde hangi alanlarda

kullanılıyor?

Halı firmaları dokuma yaptıkları zaman bobinler üzerinde

artan iplikler oluyor. Bizim makinalarımız artık

olarak çıkan bu iplikleri tekrardan üretime kazandırıyor.

Bu sayede atık olarak daha önceden ayrılan

ürünler, makinelerimiz sayesinde tekrardan üretime

kazandırılmış oluyor. Aynı zamanda boyadan çıkan

iplikler, direk dokumaya uygun olmuyor. Bizim makinalarımız

bu iplikleri tekrardan sararak dokumaya

uygun hale getiriyorlar. Biz hem halı hem de iplik

üreten markalara uygun makinalar yapıyoruz.

Makine üretiminde diğer firmalardan farkınız nedir?

Biz öncelikle sattığımız ürünün arkasındayız. Makine

ile ilgili bir problem yaşandığında dünyanın neresinde

olursa olsun en kısa zamanda destek veriyoruz. İç

piyasada bunu kendi elemanlarımızla, yurtdışında ise

birlikte çalıştığımız işbirlikçi firmalarla bunu gerçekleştiriyoruz.

Makine üretiminin yanı sıra, sattığımız

veya sektörde bulunan makinelerin periyodik

bakımlarını da yapıyoruz. Mümkün olan durumlarda

makineleri kendi üretim merkezimize getirerek bu

çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Aksi durumlarda

ise makinenin bulunduğu yerde bu hizmetimizi gerçekleştiriyoruz.

İhracat yaptığımız ülke ve bölgeler nerelerdir?

Yine aynı iplik ve bobin aktarma makinalarını Özbekistan

ve Kazakistan başta olmak üzere Türki Cumhuriyetler

ve doğu blok ülkelerinin çoğuna ihraç ettik.

Bunun dışında Ortadoğu’da Mısır ve Irak başta olmak

üzere farklı ülkelerle ihracat çalışmaları gerçekleştirdik.

Bu çalışmalarımız 2020 yılında artarak devam

edecektir.

2020 yılında firma olarak ne gibi hedefleriniz var

Bu yıl, daha fazla makine üretmek ve katma değerli

üretim yapmak için çalışacağız. Özellikle yurtdışından

gelen ürünleri üreterek tedarikçi firma olmak için

gerekli çalışmalarımızı yaptık. Bu yıl bu konuda da

firmalara destek vereceğiz.

January - February 2020 • DECOR 51


İbili Makine will produce imported machinery in Turkey

İbili Makine, one of the leaders of the yarn

transfer machine manufacturer, will now be

able to produce imported machines parts in

Gaziantep as well.

İbili Makine was established in 1985 by Sefer İbili. The

brand, which continues to produce by its children,

serves the sector with yarn winding machines and

machine parts they produce. Funda İbili, a member

of the Board of Directors of İbili Machinery, stated

that they rewound the yarns that are no longer in

the weaving looms. At the same time, they started to

produce machinery parts manufactured abroad by the

year 2020, and underlined that they aim to reduce the

dependence on foreign countries.

First of all, can we listen to the establishment of

your company and its coming to you today?

Our company was founded in 1985 by Sefer İbili in a

small workshop of 60 square meters. Afterwards, our

brand continued to grow by passing its new place in

Ünaldı neighborhood in 1992 and continues its activities

in 2010 by increasing its production facilities.

İbili Makine is a dynamic organization consisting of

engineers and expert personnel experienced in production.

Our father Sefer İbili founded this company.

We, as their children, continue our efforts to carry the

flag that our father handed over to us.

What are the services you provide to the sector?

We offer machinery and equipment to the industry to

develop. As a brand, we manufacture machines that

are in great need of the manufacturing companies.

Our father Sefer İbili built the first table machine in

Gaziantep in 1997. In 2010, İbili Makine and Işık Lazer

Makine started to manufacture all kinds of machines

for carpet and textile sector.

Which fields are these machines used in the sector?

When carpet companies do weaving, there are increasing

yarns on the bobbins. Our machines now bring

these yarns back into production. In this way, previously

separated products as waste, our machines

are brought back to production. At the same time, the

yarns from the dye are not suitable for direct weaving.

Our machines wind these yarns again and make them

suitable for weaving. We produce machines suitable

for both carpet and yarn producing brands.

What is your difference in machine production from

other companies?

We are primarily behind the product we sell. Whenever

there is a problem with the machine, we support

it as soon as possible, no matter where in the world.

We do this with our own employees in the domestic

market and with the collaborating companies we work

with abroad. In addition to the production of machinery,

we also perform periodical maintenance of the

machines we sell or in the sector. Whenever possible,

we carry out these works by bringing the machines

to our own production center. Otherwise, we perform

this service where the machine is located.

What are the countries and regions to which we

export?

We also exported the same yarn and bobbin transfer

machines to Uzbekistan and Kazakhstan, and to most

of the Turkic Republics and eastern block countries.

In addition, we carried out export activities in the

Middle East with Egypt and Iraq. These activities will

continue in 2020.

What are your goals as a company in 2020?

This year, we will try to produce more machines and

make value-added production. In particular, we made

the necessary efforts to become a supplier company

by producing products from abroad. This year we will

support companies in this regard.

52

DECOR • January - February 202042 yıllık firma tecrübesiyle dekoratif halı sektörüne

öncülük eden Taşkın Halı Yönetim Kurulu Başkanı

Şevket Taşkın ile dekoratif halıların sektördeki yerini

ve firmanın hedeflerini konuştuk.

Bize biraz kendinizden ve fabrikanızdan bahseder

misiniz?

1978 yılından beri sektörde üretici kimliğimizle faaliyetlerimize

devam etmekteyiz. 2020 yılı itibari ile

7000 m 2 kapalı ve 3000 m 2 açık alana sahip bir tesis

içerisinde, yıllık 3 milyon metrekare yeni makine

parkurumuz ile üretimimiz tüm hızıyla devam ediyor.

Aynı bina içerisinde bir showroom’a sahibiz. Tüm

müşterilerimizi günlük olarak buraya davet etmekte

ve yaptığımız tüm trendleri kendilerine sunmaktayız.

Fabrikamız gerekli olan tüm makine ekipmanına

sahip olmakla beraber kendi bünyemizde profesyonel

dizaynırlarımızın hazırlamış olduğu koleksiyonlarımızı,

konfeksiyon, paketleme ve sevkiyat depolarındaki

hızlı işlem akışı ile müşterilerimize ulaştırmaktayız.

Yeni yatırım planlarınız var mı?

Üretim fabrikaları yatırım yapmak zorundadır. Taşkın

Halı, ilk kurulduğu günden bu yana hep krizlerde

büyümeyi alışkanlık haline getirmiştir. Bu süreçte öncelikle

varlığını korumak, akabinde ise oluşan pazar

boşluklarını doldurma adına temel nitelikte adımlar

atmaktadır. Üretimde ve pazarlamada yapılan revizyonlar

ve yeni yatırımlarımız da bunu desteklemektedir.

Dekoratif halı sektöründe entegre bir üretimle

iddialıyız.

Seroni Domotex

Hannover’de

Yenilikler Sunacak

Hangi marka ile faaliyet gösteriyorsunuz? Ürün

gamınızda neler yer alıyor?

“SERONİ” adında tek bir markamız var. Hem yerel

hem de uluslararası pazarlarda kalitesini kanıtlamış

bir marka. Kaliteli polyester iplikten dokunmuş parlak,

mat ve fantazi shaggy tarzı pek çok ürün gamımız

mevcut. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda

alternatif üretimler de yapmaktayız.

Kaliteniz ve müşteri memnuniyet politikanız hakkında

bilgi verebilir misiniz?

Bu konu hakkında pek çok şey söylenebilir fakat

kısaca özetlemek gerekirse “Müşterilerimiz bizim

tercümanımızdır”. Biz “Kalite olmadan üretim olmaz”

anlayışı ile yola çıktık ve halen bu anlayış ile yolumuza

devam ediyoruz. Merdiven altı tabir ettiğimiz üreticilerle

ürünlerimizin hiçbir şekilde mukayese dahi

edilemez.

54

DECOR • January - February 2020


Firmanız Ocak 2020 de Almanya’nın Hannover

şehrinde düzenlenecek olan DOMOTEX fuarında

yeni ürünleri ile boy gösterecek. Müşterilerinize

sunacağınız ürünlerin diğer rakip ürünlerden ayıran

özelliği ne olacaktır?

Türkiye’deki üreticilere rakip gözüyle bakmıyoruz,

onlar sektörden meslektaşlarımız. Rakiplerimiz Çin,

Hindistan vs. Ürünlerimizin özelliği tabii ki öncelikle

kalitemiz. Hem yerel hem de uluslararası pazarlarda

kalitemizi kanıtlamış bir firmayız. Kesinlikle kaliteden

taviz vermiyoruz. Tabi bunun yanında modern bir

çizgimizin olması ve müşteri istek ve ihtiyaçlarına

hızlı bir şekilde cevap verebilmemiz. Ayrıca pek çok

ürün yelpazesinde yapmış olduğumuz sürdürülebilir

yenilikler bizi diğer firmalardan ayıran özelliğimiz

olmaktadır.

Bu sektörde başarının sırrı sizce nedir?

Biz bu sırrı öncelikle güven sonra tasarım ve inovasyon

olarak görüyoruz. Günümüzde üretmekten

ziyade tasarım, renk ve teknik özellikler de sizi kaliteli

kılıyor. Hedefimiz hep daha kaliteli ve farklıyı yakalamak

olduğu için ürün çeşitliliğimiz, tasarım gücümüz

ve hızlı hareket edebilen Ar-Ge miz sayesinde üst

segment kaymaz taban halı ve paspas sektöründe

dünyanın önemli firmaları arasına girmeyi başardık.

Bu gerçekten gurur verici..

Tasarım ve Ar&Ge ekibinizden bahseder misiniz?

Sektörümüzün geleceği Ar-Ge, inovasyon ve tasarıma

verdiği önem oranında şekillenecektir. Uluslararası

pazarlarda yer almak isteyen firmaların rekabet

ortamına ayak uydurabilmeleri için sürekli yeni ve

özgün tasarımlar oluşturmaları gerekmektedir. Ar-Ge

ekibimiz müşteri odaklı tasarım yaptığı gibi ülke bazlı

ürünler de geliştiriyor.

Bazı firmaların desenlerimizi kopya etmesi bizim doğru

yolda ilerlediğimizi gösteriyor ve bu bize motivasyon

olarak geri dönüyor.

January - February 2020 • DECOR 55


We have a wide range of products that shiny, matt,

exotic and shaggy style woven from quality polyester

thread. We do alternative productions in line with

customer demand.

Seroni will offer

innovations at

Domotex Hannover

We talked about the position of decorative carpets in

the sector and the goals of the company with Şevket

Taşkın, the Board of Directors Chairman of Taşkın

Halı, a leading company in the sector with 42 years of

experience.

Would you tell us a little about yourself and your

factory?

We have been operating as a producer since 1978. As

of 2020 we have been producing at full speed in a facility

with 7000 m 2 indoor and 3000 m2 outdoor space

and a new machine park of 3 million square meters

annually. We have a showroom in the same building.

We invite all our customers here on a daily basis and

present all the trends we make to them. Our factory

has all the necessary mechanical equipment and we

supply the collections prepared our own professional

designers with the expedient process flow of our

ready-garment, packaging and dispatch warehouses.

Do you have plans for new investments?

Production factories have to make new investments.

Taşkın Halı has made it a habit to grow during crises

since the day it was established. During this process

the company takes basic steps first to maintain its

existence then to fill the gaps in the market. The revisions

made in production and marketing and our new

investments support this.

What brand are you operating under? What is in your

product range?

We have a brand called “SERONİ”. This brand has

proven its quality both in the domestic and international

markets.

Could you tell us about your quality and customer

satisfaction policy?

Many things could be said on this subject but to

summarize, “Our customers are our translators”. We

set out with the approach that “Production cannot be

without quality” and we are still continuing on this

path with the same approach. Our products cannot

be compared in any way with the products made by

under the counter producers.

Your company will be making an appearance at the

DOMOTEX fair taking place in Hannover, Germany

in January 2020. What will distinguish the products

you are going to present to your customers from the

rivals?

We do not see the producers in Turkey as rivals, they

are colleagues in the sector. Our rivals are China,

India, etc. Our distinction is of course our QUALITY.

We are a company that has proven our quality both

in the domestic and international markets. We never

compromise on quality. In addition to this our modern

line and our ability to respond quickly to customer

requests and demands make out stand out. Plus the

sustainable innovations we have brought to many

of our product lines make us distinctive from other

companies.

What do you think is the secret to success in this

sector?

We see this secret as being trust and then design and

innovation. In our present day design, color and technical

features more than production make you good

quality. Since our goal is always to produce better

quality and achieve distinction, we have succeeded in

becoming one of the world’s important companies in

the upper segment non slip carpets and mats sector

thanks to our product variety, design strength and

fast moving R&D. This is a great source of pride..

Would you tell us about your Design and R&D Team?

The future of our sector will be shaped by the importance

our sector places on R&D, innovation and

design. Companies have to constantly create new and

unique designs to keep up with the competition if they

want to be included in international markets. Our R&D

team not only does customer oriented designing but

also develops country based products.

The fact that some companies are copying our work

shows we are advancing on the right path and this

motivates us.

56

DECOR • January - February 2020Sektörde yeni, tecrübede eski olan Fustat Life,

sektörünün öncü firmalarından birisi olarak çalışmalarına

devam ediyor. Halıda zengin desen çeşitliliği

sunan marka, kaliteden esaslı üretim yapıyor. Genç

ve dinamik kadrosu ile en son teknoloji makinalarla

çalışmanın avantajını yakaladıkları ifade eden Fustat

Life Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Elmalı, marka

olarak söktürün eğilim gösterdiği yurt içi ve yurt dışındaki

birçok önemli fuarlarda yer aldıklarını söyledi.

Dekoratif halının yanı sıra halı örtüleri de imal ettiklerini

sözlerine ekleyen Elmalı, hedefleri doğrultusunda

emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizdi.

Öncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?

Şuan sektörde Türkiye’nin en kaliteli halı üreticileri

arasında yer alıyoruz. Halıda 3 yıllık bir deneyime

sahibiz. Markamızı Belemir Halı’yı, Türkiye ve dünyaya

tanıtıyoruz. Sürekli sosyal medya aracılığıyla ciddi

reklamlar yapıp, her evde halılarımızı ve halı örtülerimizi

sergilemeye çalışıyoruz. Tüm dünya ülkelerinde

ürünlerimizle yer alarak uluslararası bir marka olma

yolunda ilerlemekteyiz.

Fustat Life

Belemir markası

ile büyümeye

devam ediyor

Fustat Life, kısa zamanda

dünyanın 12 ülkesine

ihracatlar yaptı.

58 DECOR • January - February 2020


Belemir Halı markasıyla yaptığını üretiminizden

bahseder misiniz?

Örme, laminasyon, dijital ve pres aşamalarını kendi

bünyemizde yapıyoruz. Dışarıda fason iş yaptırmıyoruz.

Sürekli Ar-Ge çalışmaları yapmaktayız. Kumaş ve

deri gramajlarımız istenilenin üstündedir. Maliyetlerimizin

çok yüksek olmasına rağmen kaliteden asla vaz

geçmiyoruz. Müşterilerimizin fikirleri ve yorumları

bizler için ön plandadır. Markalaşma yolunda bunlardan

asla taviz vermiyoruz.

2020 yılında hangi modeller ön planda olacak?

Sektörde edindiğimiz tecrübeler ışığında bu sezonun

daha hareketli olacağını ön görüyoruz. Açık tonda

ve sade desenlerin, 2019 yılında ön planda olduğunu

gördük. Bunlarla beraber eskitme modellerin de her

zamanki gibi ön planda olacağını düşünüyoruz.

İç piyasa satışlarınızı nasıl yönetiyorsunuz?

Ürünlerimizi iç piyasaya toptancılar aracılığı ile

ulaştırmaktayız. Bayi kanallarımızı halen oluşturmuş

değiliz. İleriki dönemlerde bayilikler oluşturarak yolumuza

devam edeceğiz. Perakende satış, hedeflerimiz

arasında kesinlikle yer almamaktadır.

Makina halıları ihracatta zirveyi korurken bir önceki

yıla nazaran ihracat oranı yükseldi. Siz ihracat

rakamlarınıza baktığınızda tabloyu nasıl yorumluyorsunuz?

İnsanlar ciddi oranda dijital baskılı ve yıkanabilir

halılara yönelmeye başladı. Bunların en büyük nedenleri,

kolay yıkanabilir olması, leke tutmaması, halı

tozu minimum dereceye indirmesi, kolay taşınabilir

olması ve istediğiniz deseni net olarak basıp rahatlıkla

konsept yapılabilir olmasıdır. Kısa zaman içerisinde

dekoratif halı daha fazla ön plana çıkmaya ve daha çok

ilgi çekmeye devam edecektir. Bu da Türkiye’nin Halı

sektöründe ihracat rakamlarının yükselmesine etki

edecektir. Bizde firma olarak ihracat çalışmalarımızı

arttırmak için fuarlara katılıyoruz. Domotex Hannover’in

yanı sıra 2020 yılının temmuz ayında gerçekleştirilecek

olan Domotex Turkey fuarına da katılacağız.

January - February 2020 • DECOR 59


Fustat Life continues to grow with

Belemir brand

Fustat Life has exported to

12 countries in a short time.

Fustat Life, which is new in the sector and old in

experience, continues to work as one of the leading

companies in its sector. Offering a rich variety of

patterns on the carpet, the brand makes production

based on quality. Stating that they have taken advantage

of working with the latest technology machines

with their young and dynamic staff, Fustat Life

Chairman of the Board of Directors Süleyman Elmalı

said that they took part in many important domestic

and international fairs where the brand was exploded.

Elmalı added that they also produce carpet covers as

well as decorative carpets, underlining that they walk

confidently in line with their goals..

Can we get to know you and your company first?

At this sector, we are one of Turkey’s biggest producers

of quality carpets. We have 3 years experience

in carpet. Belemir Carpet our brand, and we introduce

Turkey to the world. We constantly make serious

advertisements through social media and try to show

our carpets and carpet covers in every house. We

are on our way to becoming an international brand by

taking part in our products all over the world.

Could you tell us about your production with Belemir

Carpet brand?

We do knitting, lamination, digital and press stages

in our own structure. We’re not outsourcing. We are

constantly conducting R & D studies. Our fabric and

leather weights are higher than desired. Although our

costs are very high, we never give up on quality. Our

customers’ ideas and comments are in the foreground

for us. We never compromise on the way to branding.

Which models will be in the forefront in 2020?

We anticipate that this season will be more active

in the light of our experience in the sector. In 2019,

we saw that light and simple patterns were in the

foreground. Along with these, we think that obsolete

models will be at the forefront as usual.

How do you manage your domestic sales?

We deliver our products to the domestic market through

wholesalers. We still have not made our dealer

channels. We will continue our way by making dealerships

in the future. Retail sales are definitely not

among our targets.

While machine rugs maintained their peak in

exports, the export rate increased compared to the

previous year. When you look at your export figures,

how do you interpret the table?

People started to turn to digital printed and washable

carpets. The main reasons for this are that it is easy

to wash, does not stain, carpet dust to a minimum

degree, easy to carry and the desired design can be

clearly printed on the concept can be made easily.

In a short time, the decorative carpet will continue

to come to the fore and attract more attention. This

will impact on the rise in export figures of Turkey’s

carpet industry. As a company, we participate in fairs

in order to increase our export activities. In addition to

Domotex Hannover, we will also participate in Domotex

Turkey, which will be held in July 2020.

60 DECOR • January - February 2020Precision Türkiye

ve Ortadoğu

distribütörü Ateks

Uzun yıllar Tufting parçaları konusunda çalışma

sağlayan Precision, sektörün tecrübeli markası olan

Ateks ile Türkiye ve Ortadoğu distribütörlüğü konusunda

6 yıldır süren çalışmalarına devam ediyor.

Sektöre her geçen gün yeni ürünler kazandıran bu iki

marka, ürün kalitesi ve tecrübeleri ile üretime beraber

devam ediyorlar. Özellikle Tekli Kanca ve Modül

Kanca, Duratex Tufting Bıçakları, Tufting iğneleri,

Hassas Tamir Tabancaları, Modül Tarak, Tarak ve

Tufting Aksesuarları konusunda uzmanlaşan marka,

müşterilerinin talep ettiği makine, iğne ve platin parçalarını

temsilcisi olduğu İsviçre, İngiltere ve Amerika’da

ürettirip müşterilerine sunuyor.

Tekli kanca ve Modül kancalar

Precision marka yüksek hız çeliği, Tungsten ve

modül kancaları üretilmektedir. Precision, 1977’de

Amerika’da ilk Tip-Patch kanca üreticisi olmuştur.

10.000.000’dan fazla parça satışı ile ürün kalitesini

kanıtlayan markanın amacı, yeni ve yenilikçi ürünler-

62

DECOR • January - February 2020


le ilgilenen müşterilere istedikleri parçaları tedarik

etmek.

Duratex Tufting bıçakları

Tufting üretiminde kullanılan farklı inceliklerde ve

açılardaki bıçaklar, Precision markası altında yüksek

teknolojili tesislerde üretiliyor.

Hassas Tamir tabancaları

Precision markası aynı zamanda, Tufting makinalarında

üretilen halıların üretimi sırasında oluşan hataları

tamir etmek için tamir tabancaları üretiyor. Tüm

hav boylarına göre farklı tamir tabancası ürütmekten

marka, üretilen Tufting halılara göre tamir tabancası

tedarik edebilme tecrübesine sahip.

Modül tarak, tekli tarak

Tufting makinalarında kullanılan tekli modül ve özel

tasarlanmış tarakları üreten Precision, bu konuda da

istenilen özelliklerdeki tarak üretebilme yeteneğini

kendi know-how’ı içerisinde barındırıyor. Temsilcisi

olduğumuz Yangzhou Yarun Fabric ile de tufting sektöründe

kullanılan birinci taban, ikinci taban, keçe ve

fujinbackle de müşterilerimize hizmet veriyoruz.

January - February 2020 • DECOR 63


Ateks - distributor of Precision in

Turkey and Middle East

Single Hook and Module Hooks

Precision branded high-speed steel, Tungsten and

module hooks are being produced. Precision was the

first Tip-Patch hook producer in U.S.A in 1977. The

purpose of the brand, which has proven its quality

by selling more than 10,000,000 pieces of parts is to

provide the parts demanded by the clients who are

interested in new and innovative products.

Duratex Tufting Knives

Knives in various thicknesses and angles which are

being used in tufting production are being produced

under the Precision brand, in high-tech facilities.

Having many years of specialization in tufting parts

Precision continues to work with Ateks, an experienced

name in the industry, in Turkey and Middle East

distributorship for 6 years. These two brands which

bring new products each passing day to the sector,

continue their production together with their product

quality and experience. The brand that has specialized

especially on Single Hook, Module Hook, Duratex

Tufting Knives, tufting needles, Sensitive Repair Guns,

Module Dredger, Dredger and Tufting Accessories,

presents the machinery, needle and platinum parts

to its clients by having them produced in Switzerland,

England and the U.S.A, where it represents.

Sensitive Repair Guns

The Precision brand also produces repair guns to

repair the defects occurring during the rug manufacturing

in tufting machines. The brand is capable of

producing various guns according to all pile sizes and

also has the experience to provide repair guns for

tufting rugs.

Module Dredger, Single Dredger

Precision, which produces single module and custom-designed

dredgers that are used in tufting

machines, contains its capability in its know-how to

produce dredgers on-demand. We serve our customers

with the first base, second base, felt and fujinback

used in the tufting sector through Yangzhou

Yarun Fabric which we represent.

Yarun Fabric

64

DECOR • January - February 2020Royal Halı ve Tencel’den

dekorasyona sürdürülebilir dokunuş

Tencel ve Royal Halı, yaptıkları iş

birliği ile geleceğimize miras olan

sürdürülebilir bir çevre konusunda

adım attı ve halı sektörüne botanik

kökenli elyaftan üretilen doğal

halıları kazandırdı.

Royal Halı A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Royal

Halı’nın Altunizade, Atlas Halı’nın Halikarnas ve Pierre

Cardin Halı’nın Magnifique koleksiyonlarında, doğaya

saygılı yöntemlerle üretilen Tencel botanik kökenli elyaf

kullanıldı. Özel koleksiyonlar, Türkiye’nin yanı sıra

20 ülkede daha satışa sunulacak. Tencel ile üretilen

halılar, botanik kökenli elyaf sayesinde ciltte nazik bir

dokunuş bırakarak her adımda doğayı hissettiriyor.

66 DECOR • January - February 2020


Canlı renkleri ve parlaklıklarıyla dikkat çeken koleksiyondaki

halılar, ev dekorasyonunda sürdürülebilirliğe

farklı bir bakış açısı sunuyor.

Doğal yumuşaklıklarıyla yaşam alanlarına konfor

getirirken doğaya saygılı üretim yöntemleriyle kullanıcıların

kendilerini iyi hissetmesini sağlayan Tencel,

Türkiye’nin önde gelen halı markalarından Royal Halı

ile gerçekleştirdiği iş birliği ile üç yeni koleksiyonu,

botanik kökenli elyaf içeren ipliklerle üretildi.

Miray Demirer Acar: Doğal konforu ve iç rahatlığını

bir arada sunuyoruz

Dünyanın önde gelen botanik kökenli elyaf üreticilerinden

Lenzing Grubu’nun Türkiye&Orta Doğu ve Afrika

Pazarlama ve Markalama Müdürü Miray Demirer

Acar, günümüz tüketicilerinin yalnızca giyimde değil,

ev tekstilinde de sürdürülebilir alternatifler aradığını

söyledi. Acar, “Lenzing tarafından çevre dostu yöntemlerle

üretilen Tencel botanik kökenli elyafların

kullanıldığı ev tekstili ürünleri, tüketicilere konforun

yanı sıra iç rahatlığı da sunuyor. Tekstil sektöründeki

önde gelen sürdürülebilir elyaf markalarından

biri olarak kabul edilen Tencel, birçok uluslararası

markanın çevre dostu özel koleksiyonlarında yer buluyor.

Bu kapsamda son olarak, halı sektörünün öncü

markalarından Royal Halı ile iş birliği gerçekleştirdik.

Tencel elyaflar içeren ipliklerle dokunan birbirinden

dekoratif halıları görmenin heyecanını ve mutluluğunu

yaşıyoruz. Ev dekorasyonunun en önemli parçalarından

biri olan halıda da sürdürülebilir alternatifler

olmasının çevreye duyarlı tüketicilerin ilgisini çekeceğini

düşünüyoruz” dedi.

çevreye saygılı bu ürünleri üreterek pazara sunduk.

Ürünlerimiz sahaya iner inmez Türkiye’de büyük ilgi

görmeye başladı, Ocak 2020’de Almanya’da düzenlenecek

Domotex Halı Fuarı’nda dünyanın beğenisine

de sunacağız. Türkiye’de ve ihracat yaptığımız 20’nin

üzerinde ülkede kullanıcılarımız, bu özel koleksiyonla

evlerinin rahatlığında adeta doğada yürüyormuş gibi

hissedecek” diye konuştu.

Yorgunluğu ve stresi almaya yardımcı

Royal Halı Grubu’nun Tencel botanik kökenli elyaf kullanarak

ürettiği üç koleksiyon, ciltte nazik bir dokunuş

bırakırken nem emme özelliği sayesinde elektrostatik

yük oluşumunun önüne geçiyor. Botanik kökenli elyafın

etkisiyle canlı renklere ve parlaklığa erişen halılar

özel boyama yöntemleri ile renklendirilerek evlerin en

dekoratif objesi haline geliyor.

Selim Şentürk: Kullanıcılarımız doğada yürüyormuş

gibi hissedecek

Royal Halı Grubu Pazarlama Müdürü Selim Şentürk’te

botanik kökenli elyaf içeren ipliklerle üretilen

yeni koleksiyonlar hakkında bilgi verdi. Royal Halı’nın

Altunizade, Atlas Halı’nın Halikarnas ve Pierre

Cardin Halı’nın Magnifique koleksiyonlarında bu doğal

ipliklerin kullanıldığını belirten Şentürk, “Türkiye’deki

ve dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarımıza özel

ürünler sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bir yandan teknolojiyi ve yeniliği odak noktamıza

alırken diğer yandan gelişmiş üretim tekniklerimize

doğaya saygılı olmaya özen gösteriyoruz. Bu çalışmada

da üç farklı veri üzerinde durduk: Geliştireceğimiz

ürün hem tüketicinin evine yakışacak, hem doğallığın

huzurunu evlere taşıyacak hem de çevreye saygılı

olacaktı. Bu doğrultuda bizimle aynı düşünceleri

taşıyan Lenzing Grubu ile bir araya geldik ve kullanıcıyı

doğada yürüyormuş gibi rahat bir his veren,

January - February 2020 • DECOR 67


Sustainability in

home decoration

with Royal Halı

and Tencel

Cooperation

Cooperating for a sustainable

environment for our future

heritage, Tencel and Royal Halı

produce natural carpets made of

fibers of botanic origin.

The collections of the Royal Group- Royal’s Altunizade,

Atlas’s Halikarnas and Pierre Cardin’s Magnifique

collections- are now made of Tencel fibers of botanic

origin produced with environmentally responsible

methods. Special collections will be offered for sale

in 20 countries, including Turkey. Carpets produced

with Tencel are gentle on skin and offer a pure feeling

of nature at every step. The carpets in the collections

stand out with vibrant and brilliant colors, bringing a

different perspective to sustainability in home decoration.

Tencel made a cooperation with Turkey’s leading carpet

brand Royal Halı products made of Tencel fibers

bring comfort to indoor areas with a natural softness,

making consumers feel good with environmentally

conscious production methods. Three new collections

of Royal, Atlas and Pierre Cardin brands of Royal

Halı are produced with yarns made of Tencel fibers of

botanic origin.

Miray Demirer Acar: Products made of our fibers

combine natural comfort with a peace of mind

Miray Demirer Acar, Marketing Communication &

Branding Manager Turkey, Middle East and Africa of

the Lenzing Group, the world’s leading producer of

botanic fibers, says that today consumers look for

sustainable alternatives not only in apparels, but

also in home textile. “Home textile products containing

Tencel fibers of botanic origin and produced

with environmentally friendly methods by Lenzing

68

DECOR • January - February 2020


offer consumers comfort as well as a good peace

of mind. As one of the leading sustainable fiber

brands in the textile industry, Tencel is included in

the eco-friendly special collections of many international

brands. Recently, we made a cooperation

with Royal Halı, one of the leading brands in the

carpet industry. We are enthusiastic and happy to

see decorative carpets woven with yarns made of

Tencel fibers. Carpets are one of the key pieces of

home decoration and we believe that sustainable

alternatives will appeal environmentally conscious

consumers” explains Acar.

Selim Şentürk: Our end-users will feel as if they

are walking in the nature

Selim Şentürk, Marketing Manager of Royal Halı

Group, gave some information about their new collections

made of yarns containing botanic fibers.

“Natural fibers are used in Royal’s Altunizade,

Atlas’s Halikarnas and Pierre Cardin’s Magnifique

collections. We are continuing our efforts to offer

special products to our end-users in Turkey and all

over the world. On one hand, we focus on technology

and innovation, and on the other hand we pay

attention to respecting the environment through

our advanced production methods. In developing

our products, we take into consideration three

core criteria: being decorative, bringing a peace of

nature to homes and respecting the nature. In line

with these criteria, we came together with Lenzing

Group to produce and introduce eco-responsible

products that make end-users feel as if they are

walking in the nature. Our products drew great interest

as soon they were introduced in the market.

In 2020 January, we are going to present them to

international customers at Domotex Carpet Fair in

Germany. With this special collection, our end-users

in Turkey and over 20 countries that we are

exporting, will feel as if they are walking in the nature

from the comfort of their home”, said Şentürk.

Helps relieving fatigue and stress

Royal Group’s three collections made of Tencel

fibers of botanic origin are gentle on skin. Their

ability to absorb moisture makes these carpets

tension-free with minimal electrostatic charging.

Fibers of botanic origin grant these carpets vivid

colors and brightness while the special dying

methods make them one of the most decorative

objects at home.

January - February 2020 • DECOR 69


Doğa dostu

hasırlar

Rana Hasır,

geri dönüştürdüğü

plastik atıklarla

hasır üretiyor.

Son dönemlerde plastik atıkların,

yaşanılabilir bir dünyayı tehdit

ettiğini çok sık duyuyoruz. Markaların

her sektörde daha fazla önem vererek

çalışmalar yaptığı “Geri Dönüşüm” ilkesi, halı

sektörüne hasır şeklini alıyor. Bu konuda üretim

yapan Rana Hasır, plastik atıklardan hasır üretimi yaparak

bu konuda üzerine düşen görevi yapıyor. Binlerce

ton atık plastiği denizlerden ve okyanustan uzaklaştırılarak

ürün haline getirdiklerini ifade eden Rana Hasır Genel Müdürü

Yahya Çapkur, böyle bir şirketin başında olmanın sevincini yaşıyor.

Öncelikle Rana Hasır olarak ne zamandan beri faaliyet gösteriyorsunuz?

Marka olarak ürettiğiniz ürünlerden ve kapasitenizden bahseder misiniz?

Rana Hasır, 2013 yılında Gaziantep 2. Organize sanayi bölgesinde kurulmuş bir

markadır. Kuruluş tarihi çok eski olmasa da, 1965 yılından bu yana halı ve iplik sektöründe

çalışan bir ailenin bilgi birikimi ve tecrübesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Marka

olarak plastik hasır, cami hasırı ve dış cephe halısı üretiyoruz. Ürünlerimiz bazı ülkelerde

halı yerine, bazı ülkelerde halının altına yalıtım için, bazı ülkelerde ise dış cephelerde dekoratif

70 DECOR • January - February 2020


halı olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de ise camilerde,

plajlarda ve piknik alanlarında kullanılmaktadır.

2013 yılında kurulduğumuzda yıllık

500.000 m2 üretim kapasitemiz var iken şuan yılda

1.500.000 m2 üretim kapasitemiz mevcuttur.

Ürünlerinizi hangi ülke ve bölgelere gönderiyorsunuz?

2018 yılına kadar ağırlıklı olarak Ortadoğu ve

Afrika ülkelerine çalışıyorduk. Bu pazarlar dışında

son yıllarda yaptığımız kalite yatırımları ile

Amerika’daki büyük zincir marketler ile çalışmaya

başladık. Ayrıca yaz sezonlarında Türkiye’deki

bazı market zincilerinde de ürünlerimiz satılmaktadır.

Son olarak neler eklemek istersiniz?

Özetle Dedem Hilmi Çapkur’un 1965 yılında kurduğu

firmamızın, bir yatırımı olarak kurulmuş olan Rana

Hasır’ı çok önemsiyorum. Ailemin 3. neslini temsil

etmenin gururunu yaşıyorum. Her yıl binlerce ton atık

plastiği doğadan, denizlerden ve okyanustan uzaklaştırılarak

ürün hale getirilmesini sağlayan bir şirketin

başında olmak, beni en mutlu eden şey.

Geri dönüşüme yaptığınız katkılar ve bu katkıların

ürünlerinize yansımaları nelerdir?

Dünyadaki tüketiciler artık daha bilinçli alışveriş

yapmakta. Geri dönüşümden yapılan ürünler her

geçen gün daha önemli hale gelmekte. Dünyadaki

tekstil markaları, her geçen yıl ürünlerindeki

geri dönüşüm oranını artırmayı hedef haline

getirmiştir. Biz Rana Hasır olarak müşterilerimize

hem geri dönüşüm, hem de %100 Virgin

Polipropilen seçeneği sunuyoruz. Bu konuda da

markaları ve müşterilerimizi elimizden geldiğince

geri dönüşüme teşvik ediyoruz. İnsanların

evlerinde dekor için kullandıkları ürünün atık

plastiklerin geri dönüşümünden yapılmış olması

hem tüketiciyi hem de şirket olarak bizi memnun

etmektedir. Benim şahsım adına yaptığım bu işin

en sevdiğim yanı da budur.

Üretim yaptığınız sektörün dünya ve Türkiye’deki

hacmi ne kadardır? Siz bu hacimden ne

kadar pay alıyorsunuz?

Ürettiğimiz ürün Türkiye’de camilerde, piknik

alanlarında ve plajlarda kullanılmaktadır.

Plastik hasır denilince insanların aklına hala

eski zamanlar gelmektedir. Ancak Avrupa’da ve

Amerika’da bu ürün leke tutmadığı ve kolayca

yıkanabildiği için dış cephe ve iç cephede halı

yerine tercih edilmektedir. Afrika ülkelerinde

ise halıdan çok daha ucuz olduğu için halı yerine

kullanılmaktadır

January - February 2020 • DECOR 71


Nature-friendly

mats

Rana Hasır produces mats with

recycled plastic waste.

Recently, we hear very often that plastic waste threatens

a livable world. The principle of Recycling, in

which brands work more and more in every sector,

takes the form of a mat for the carpet sector. Rana

Hasır, which manufactures in this field, produces the

mat from plastic waste and performs its duty in this

regard. Yahya Çapkur, General Manager of Rana Hasır,

expresses that thousands of tons of waste plastics

are removed from seas and oceans and turned into

products.

First of all, when did you begin to work as Rana Hasır?

Could you tell us about the products you produce

as a brand and your capacity?

Rana Hasır was established in 2013 in Gaziantep 2nd

Organized Industrial Zone. Although its establishment

date is not very old, it has been continuing its activities

with the knowledge and experience of a family

working in carpet and yarn sector since 1965. We produce

plastic mats, mosque mats and exterior carpets.

Our products are used in some countries instead of

carpets, in some countries for insulation under the

carpet, in some countries as decorative carpets on the

facades. In the mosques in Turkey, beaches and picnic

areas are used. When we were established in 2013,

we have an annual production capacity of 500.000 m 2

and now we have an annual production capacity of

1.500.000 m 2 .

Which countries and regions do you ship your products

to?

Until 2018, we mainly worked in the Middle East and

African countries. Apart from these markets, we have

started to work with big chain markets in America

with our quality investments in recent years. Also in

some grocery chains in summer season in Turkey

also our products are sold.

What are the contributions you make to recycling and

the effects of these contributions on your products?

Consumers in the world are now shopping more

consciously. Recycling products are becoming more

and more important. Textile brands in the world have

made it a goal to increase the recycling rate of their

products every year.

We as Rana Hasır ffer our customers both recycling

and 100% Virgin Polypropylene. In this regard, we

encourage brands and customers to recycle as much

as we can. The fact that the product that people use

for decor in their homes is made from the recycling of

waste plastics, both the consumer and the company

as we are satisfied. This is my favorite part of this

work that I do for myself.

What is the volume that you made the world and in

Turkey’s manufacturing sector? How much share do

you get from this volume?

We produce products in the mosques in Turkey, it is

used in picnic areas and beaches. When people say

plastic mats, people still think of old times. However,

in Europe and America, this product is preferred to

replace carpets on the exterior and interior surfaces

as it does not stain and can be washed easily. It is

used in African countries instead of carpet because it

is much cheaper than carpet.

What would you like to add?

In summary, I care very much about Rana Hasır which

was founded as an investment of our company founded

by my grandfather Hilmi Çapkur in 1965. I am

proud to represent the 3rd generation of my family.

Every year thousands of tons of waste plastic away

from nature, seas and oceans away from being a product

that makes it possible to be in the company, what

makes me happy.

72 DECOR • January - February 2020Dolce Vita yurtdışına açılıyor

2019 yılında 2 mağaza

açıp bir de marka tanıtan

Dolce Vita Halı, artık

yurtdışında da hizmet

verecek. İhracatta özellikle

ülke bazlı marka

distribütörlükleri vermek

istediklerini belirten Dolce Vita Halı Yönetim Kurulu

Başkanı Metin Taşkıran, yeni yapılanmaları hakkında

bilgi verdi. Yeni nesle teknolojiyi kullanarak ulaştıklarını

ve onlardan ilham aldıklarını söyleyen Taşkıran,

kurumsallaşmanın önemine dikkat çekti.

Dolce Vita iç piyasadan sonra yurtdışına da açılıyor.

Sizi bu düşünceye yönlendiren noktalar nelerdir?

Dolce Vita markamızın yanına eklediğimiz luxury

markamız Massimo, özellikle yurtdışındaki otel ve

2019’da iç yapılanmasını

genişleten Dolce Vita, 2020 yılında

yurtdışına açılıyor.

kontrat işlerde yoğun talep

görmektedir. Bunu daha sürdürülebilir

bir yapıya oturtmak

için Almanya’da düzenlenen

Domotex Hannover 2020

fuarında katılımcı olarak yer

almaktayız.

İhracat noktasında yapmayı düşündüğünüz yenilikler

nelerdir?

Alışılagelmiş fason ihracattan farklı olarak ülke bazlı

marka distribütörlükleri vermek istiyoruz. Massimo

markamızda kişiye özel halılarla mimarlara, mobilyacılara

ve inşaat şirketlerine direk hizmet vermek

amacındayız. Bunun yanında ilk önce Avrupa’nın belli

şehirlerinde mağazalar açmak ya da franchise vermeyi

düşünüyoruz.

74 DECOR • January - February 2020


Koleksiyonlarınızı oluştururken nelerden ilham

alıyorsunuz?

Koleksiyonlarımızı oluştururken gençlerden ilham aldık.

Yeni neslin sosyal medya ve internetten güncel ev

modasını çok iyi takip ettiğini biliyoruz. Bundan dolayı

müşteri odaklı renk, desen ve iplikteki son trendleri

kendi tasarım ekibimizle birlikle halıya yansıtıyoruz.

2019 yılında gerçekleştirdiğiniz yeni marka ve yapılanmanızın

sonuçları neler oldu?

2019 da iki farklı yatırımımız oldu. Birincisi Türkiye’de

luxury segmentte ön plana çıkan Massimo markamızdır.

Yurtiçi ve yurtdışında kişiye özel tasarım, halıda

çok hızlı yol aldı. Bu akım, yurtiçinde özellikle mimarların,

lüks mobilyacıların ve inşaat şirketlerinin çözüm

ortağı oldu. İkinci yatırımımız perakende mağazalar

konusunda oldu. Markalarımızın son tüketiciye direk

ulaşması ve marka bilinirliğini arttırmak için iki yeni

mağaza açmış bulunmaktayız. İlki İzmir Karabağlar

ana cadde üzerinde bulunup, toplamda2.200 m 2 ’dir.

İkinci mağazamız ise İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki

Cemil Topuzlu Caddesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Son yılları ve 2020 yılını değerlendirmek gerekirse

halı sektör ve markanız adına neler söyleyebilirisiniz?

Son 2 yıl ülkemizde halı sektörü için çok zorlayıcı

oldu. Her sektörde olduğu gibi halı sektöründe

de köklü firmaların çok zor durumlara düştüğünü

gördük. Kurumsallığın ve markalaşmanın amatörce

yapılması, sektörümüzün en büyük sorunudur.

2020 yılında bayi ve personel eğitimlerine biraz daha

yoğunlaşıp doğru ürün satışı ve tek fiyat konusunda

ısrarcı olmayı sürdüreceğiz.

Sizce bir halı markasının tanımında en önemli olan

şey nedir?

En önemli şey, son tüketiciye ürünü nasıl sunduğunuzdur.

Burada da dikkat edilmesi gereken konu,

bilgili personel ve AVM’lerde olduğu gibi ürünlerin tek

fiyatlı satılmasıdır. 36 yıldır içinde olduğumuz halı işini

severek icra ediyoruz.

Dünya’daki trendleri takip edip sektörümüze ve ülkemize

katkı sağlamak için elimizden gelen her şeyi

daima yapacağız.

January - February 2020 • DECOR 75


Dolce Vita opens abroad

Dolce Vita, which expanded its

internal structure in 2019, opens

abroad in 2020.

Dolce Vita Carpet, which opened 2 stores and introduced

a brand in 2019, will now serve abroad. Dolce

Vita Carpet Chairman Metin Taşkıran stated that

they want to give country-based brand distributions

in exports and gave information about their new

structuring. Taşkıran said that they reached the

new generation by using technology and got inspiration

from them and drew attention to the importance

of institutionalization.

Dolce Vita also opens to foreign markets after the

domestic market. What points you to this idea?

Our luxury brand Massimo, which we added to our

Dolce Vita brand, is in high demand especially in hotels

and contract works abroad. In order to make this

more sustainable, we take part in Domotex Hannover

2020 in Germany as a participant.

What are the innovations you intend to make at the

point of export?

Unlike conventional subcontracting, we would like to

offer country-based brand distributorships. We aim

to provide direct services to architects, furniture and

construction companies with custom carpets in our

Massimo brand. In addition, we first consider opening

stores or franchises in certain European cities.

76 DECOR • January - February 2020


What inspires you when making your collections?

We were inspired by young people while creating our

collections. We know that the new generation follows

current home fashion very well from social media and

the internet. Therefore, we reflect the latest trends

in customer-oriented color, pattern and yarn on the

carpet with our own design team.

What were the results of your new brand and structuring

in 2019?

In 2019, we had two different investments. First

Massimo our brand to the fore in the luxury segment

in Turkey. Domestic and abroad personalized design,

the carpet has gone very fast. This movement became

a solution partner of architects, luxury furniture

and construction companies in Turkey. Our second

investment was in retail stores. We have opened two

new stores in order to reach our consumers directly

and increase brand awareness. The first one is located

on the main street of Karabağlar, İzmir and has a

total area of 2,200 m2. Our second store continues its

activities on Cemil Topuzlu Street in Kadıköy district

of Istanbul.

If you need to evaluate the last years and 2020,

what can you say for the carpet sector and your

brand?

The last 2 years has been very challenging for the

carpet sector in our country. As in every sector, we

saw that the well-established firms in the carpet

sector fell into very difficult situations. The most

important problem of our sector is the fact that

corporateism and branding are made amateurishly.

In 2020, we will continue to concentrate more

on dealer and personnel training and insist on the

right product sale and single price.

What do you think is the most important thing in

the definition of a carpet brand?

The most important thing is how you present the

product to the end consumer. Here again, the issue

is the sale of products at a single price, as in knowledgeable

staff and shopping malls. We have been

performing the carpet business that we have been

in for 36 years. We will always do everything in our

power to follow the trends in the world and contribute

to our sector and country.

January - February 2020 • DECOR 77


AGT’den yeni yıla yeni koleksiyonlar

Ağaç ve orman ürünleri sektörünün öncü markalarından AGT, yeni yıla yeni

ürettiği Supramat ve Effect Elegance koleksiyonları ile merhaba diyor.

Ulusal ve uluslararası pazarda mobilya, dekorasyon

ve inşaat sektörlerine MDF, MDF-LAM, panel, profil

ve parke üreterek, 5 kıtada 80’ten fazla ülkede faaliyet

gösteren AGT, yeni sezonda farklı parke ve panel ürün

gruplarında ilham veren iki koleksiyonu kullanıma

sunuyor. “Supramat” panel serisi yaşam alanlarına

yenilikçi ve zamansız ipeksi bir dokunuş kazandırırken,

“Effect Elegance” parke serisi doğanın özgün

detaylarını evinize taşıyor.

Yaşam Alanlarınızda Zamansız Renklere Yer Açın

Mobilya kapaklarından duvar panolarına, mobilya

arkalıklarından kütüphanelere kadar her mekana

özel dekorasyon çözümleri sunan AGT’nin yeni panel

koleksiyonu “Supramat” 20 farklı renk seçeneği ile

geliyor. İnci Beyazı, Ay Işığı, Pembe Papatya, Rustik

Kırmızı, Makaron Yeşili, Buz Grisi, Londra Mavisi,

Siyah İnci, Kar Beyazı, Pasifik Büyüsü gibi isimler taşıyan

Supramat serisi renkleri; üstün yüzey desenleri,

ipeksi dokunuşu, mat lake efekti sayesinde estetik

ve zerafeti iç mekanlarınıza taşıyor. Supramat panel

serisi, mat yüzeyi ile yaşam alanlarınıza sofistike bir

atmosfer kazandırırken yüksek çizilme dayanımı ile

de uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.

Effect Elegance ile Evinizde Doğa Yürüyüşü

AGT’nin ilhamını yeryüzünün eşsiz güzelliklerini

sunan coğrafi harikalarından alan “Effect Elegance”

parke serisi, 8 farklı dekor seçeneği ile doğayı

ayaklarınızın altına seriyor. “Atlas” Afrika kıtasının

kuzeybatısındaki Atlas Dağları’nın benzersiz tonlarını

yansıtırken, “Elbruz” buzul kayaların manzarasını

dekorasyonunuzla buluşturuyor. “Logan” ile yaşam

alanlarınızı gün batımının huzur veren tonlarına

büründürebilir, “Nirvana” ile mistik bir atmosfere

kavuşabilirsiniz. “Everest” zirvelerden gelen esintiyi,

“Toros” Akdeniz’in eşsiz doğasını, “Rosso” dağlarda

batan güneşin romantizmini, “Solaro” Capri’deki Monte

Solaro’nun sisli sabahlarını iç mekanlarınıza taşıyor.

Patentli Uniclick kilit sistemi sayesinde oldukça

kullanışlı bir tasarıma sahip olan “Effect Elegance”,

Register Emboss Sac, AC4 ve AC5 aşınma sınıfı, 15 ve

20 yıl ürün garantisi gibi kullanıcı dostu özellikleriyle

dikkat çekiyor.

78

DECOR • January - February 2020Tresette ile

mutfaklar

akıllanacak

Aslandağ Grubunun A plus mutfak

markası Tresette Mutfak, akıllı

mutfaklar üretmek için Ar-Ge

çalışmalarına hız verdi.

Aslandağ Grubu’nun hazır mutfak sektörüne kazandırdığı

yerli üretim olan Tresette Mutfak, yurt içinde

lüks projelerde ve dünyanın çeşitli noktalarında tüketiciler

tarafından tercih ediliyor. Son dönemde teknolojiyi

mutfaklara taşımak için çalışmalarına hız veren

markanın yeni hedefi; “Akıllı Mutfak”. Bu konuda

Ar-Ge çalışmalarına başladıklarını ifade eden Aslandağ

Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Aslandağ,

ilerleyen yıllarda sesli komut sistemi ile mutfakların

kontrol edilebileceğinin müjdesini verdi.

Öncelikle mutfakta son dönem trendleri hakkında

neler söylemek istersiniz?

Artella’nın ardından Tresette mutfak grubu ile de

müşterilerimize hizmet ediyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin

ilk üç markasından birisiyiz diyebiliriz. Mutfak

bizim çok sevdiğimiz bir grup ve marka olarak bize

güzel değerler katıyor. Biz bu işin çekirdeğinden geliyoruz

ve bu işe atölyecilik ile başladık. İlk zamanlarda

da mutfak yapıyorduk. Daha sonra kapıya geçtik ve iki

markamızda aynı cirolarda. Ama mutfak dediğim gibi

bizim için daha keyifli.

Mutfaklar, artık eskisi gibi sadece yemek yapılan bir

yer olmaktan çıkarak devamlı yaşanan aktif bir alana

dönüştü. Buna bağlı olarak, iletişim çağında teknolojinin

de daha iyi bir noktaya gelmesi, inşaat sektöründeki

küçülmeler, evlerin daha minimal şekilde dizayn

edilmesi tüketicilerin alışkanlıkları da değişti. Artık

bizim ürünlerimize mutfak dolabı değil, mutfak mobilyası

denmeye başlandı. İnsanalar burada yemek pişirip

yiyor, bulaşıklarını yıkıyor, depolama alanı olarak

kullanıyor. Bunların hepsini bir alanda topladığı için

buranın adını mutfak değil, vakit geçirebileceğimiz

bir yer olması gerekiyor. Biz de bu yönde çalışmalar

yapıyoruz. Bunlar için özel renkler ve tasarımlarla

müşterileri karşısına çıkıyoruz. İnsanların kişisel

yaşam tarzına, kültürüne, yaş ortalamasına göre

bir alanı müşteriye tasarlayıp sunuyoruz. Bizi farklı

kılanda budur.

Metrekarelerin küçülmesi ve mutfakların artık

yaşanabilir bir alan olması ile birlikte sekiz mutfaklarda

hangi noktalara dokunuyorsunuz?

Öncelikle çok dar alanları insanların kullanımına

80

DECOR • January - February 2020


en rahat şekilde açmak gerekiyor. Önce bir tasarım

yapıyorsunuz ve bunun yanında tamamen ankastre

ürün ve cihazlar var. Bunların yanı sıra dolapların içini

tamamen kullanılabilir hale getirmemiz gerekir. Mesela

mutfakların diplerinden çıkan özel çekmeceler,

şişelikler, baharatlıklar gibi. Müşterilerimiz mutfağındaki

en ücra noktaları dahi kullanmak istiyor. Bunlara

karşı marka olarak bizde ürünlerin içindeki şişeler,

sepetler, aydınlatma detayları gibi noktalara dokunmaktayız.

Önceden müşteriler bir mutfak mobilyasına

baktıklarında çekmeceyi çekerdi ve frenleme sistemi

var mı diye bakardı. Artık buna bakmıyorlar. Çünkü

bu bir standart haline geldi ve zaten olması gerekiyor.

Farklı veya kullanışlı bir aydınlatma sistemi var mı?

Tezgah üzerindeki ankastrede ne gibi farklı özellikler

var. Onların ilgilendiği noktalar artık bunlar. Bunun

dışında normalde bulaşık makineleri tezgah altına

konur. Biz de bulaşık makinalarını tezgah altına ama

bel hizasında yerleştiriyoruz. Müşterilerimiz eğilmeden

herhangi bir zorluk çekmeden kullanım kolaylığı

sağlanmış oluyor.

2020 ve sonrası için yeni ürünleriniz var mı?

Mutfaklarda genelde aksesuarlarla ilgili ciddi çalışmalarımız

var. Örnek olarak söylemek gerekirse,

aydınlatmalarda düğmeli kapak ve envanterler kullanırdık.

Şimdi ise dokunmatik tuşların olduğu sensörlü

dolap kapıları daha çok tercih edilmeye başlandı.

Bizim önümüzdeki dönem yapmayı planladığımız

ürünler ise sesli komut ile çalışacak. Hayalimiz bu.

Bunlarla alakalı Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor.

Mutfağa girdiğinizde akıllı sisteme bir komut veriyorsunuz.

Pirinç almak istediğinizde pirinç neredeyse

orası açılacak. Bunlar bizim gelecekte müşterilere

sunacağımız ürünler olacak.

Kültürlere göre mutfaklar da değişiyor. Yurtdışındaki

müşterileriniz sizden neler talep ediyor?

İnsanların yaşam tarzına göre herkesin bir mutfak

hayali var. Örnek olarak Amerika’ya biz mutfak

satıyor. Onların her şeyi geniş. Genelde ada mutfak

tarzında, istasyonların ortada olduğu mutfakları seçiyorlar.

Metrekare olarak geniş yerler olduğundan

bunları yapmak daha kolay oluyor. Ama Türkiye’de

ada mutfak dairelerin küçük olmasından dolayı

duvar kenarında isteniyor. Avrupa ise bu ikisinin

arasında. Hem ada hem de köşe dönen U mutfaklar

tercih ediliyor. Dairenin ve konutun durumuna göre

bunlar değişkenlik gösteriyor. San Francisco’da

yaptığımız mutfaklar 60 metrekare salonla birleşik

yaşam alanları.

January - February 2020 • DECOR 81


Kitchens will be smart

with Tresette

Tresland Mutfak, A plus kitchen brand of

Aslandağ Group, accelerated its R & D

efforts to produce smart kitchens.

Tresette Mutfak, which is produced by Aslandağ Group in

the ready-made kitchen sector, is preferred by the consumers

in luxury projects in various places in the world.

Recently, the brand’s new goal is to accelerate its efforts to

carry technology to kitchens; “Smart Kitchen”. Stating that

they started R & D studies on this issue, Aslandağ Group

Chairman Cemal Aslandağ gave the good news that the

kitchens could be controlled by voice command system in

the following years.

First of all, what would you like to say about the latest

trends in the kitchen?

Following Artella, we also serve our customers with the

Tresette kitchen group. In this sense, we can say we are

one of the top three brands in Turkey. The kitchen adds nice

values to us as a group and brand we love very much. We

come from the core of this business and we started this

business with workshop. We used to make kitchen in the

early days. Then we went to the door and the same turnover

in our two brands. But as I said the kitchen was more enjoyable

for us. The kitchens have changed from being a place

where food is used to being an active area to living. As a

result of this, the technology has reached a better point in

the communication age, the contraction in the construction

sector and the design of the houses in a more minimal way

have changed the habits of consumers. Our products are

now called kitchen furniture, not kitchen cabinet. People

cook and eat here, wash their dishes and use it as a storage

area. Since all of these are gathered in one area, the name

of this place should be not a kitchen, but a place where

we can spend time. We are working in this direction. For

these, we meet customers with special colors and designs.

We design and offer an area to the customer according to

people’s personal lifestyle, culture and average age. That’s

what makes us different.

Which points do you touch in the eight kitchens with the

shrinkage of square meters and the kitchens are now a

habitable area?

First of all, it is necessary to open very narrow spaces in

the most comfortable way. First you make a design and

besides, there are completely built-in products and devices.

We also need to make the inside of the cabinets fully

usable. For example, special drawers coming out from the

bottom of kitchens, bottles, spices. Our customers want

to use even the most remote points in their kitchen. As a

brand against them, we touch the points such as bottles,

baskets, lighting details in the products. Previously, when

customers looked at kitchen furniture, they would pull the

drawer and see if there was a braking system. They don’t

look at it anymore. It is because it has become a standard

and needs to be already. Is there a different or useful lighting

system? What are the different features of the built-in

countertop? That’s what they’re interested in. Otherwise,

dishwashers are normally placed under the counter. We

place the dishwashers under the counter but at the waist

level. Our customers are provided ease of use without any

difficulty without bending.

Do you have new products for 2020 or later?

In kitchens, we have serious studies about accessories. To

illustrate, we used button covers and inventories for lighting.

Now, touch-sensitive cabinet doors with sensors have

become more preferred. The products we plan to make

in the coming period will work with voice commands. This

is our dream. Our R & D activities are continuing. When

you enter the kitchen, you issue a command to the intelligent

system. When you want to buy rice, it’s almost there.

These will be the products we will offer to our customers

in the future.

Kitchens are changing according to cultures. What do your

customers abroad demand from you?

According to people’s lifestyle, everyone has a culinary

dream. For example, we sell kitchen to America. Everything

of them is extensive. They usually choose the island

kitchen style, with the stations in the middle of the kitchen.

Since there are large areas in square meters, it is easier to

make them. But the walls are asked edge of the island due

to the small apartment kitchen Turkey. Europe is between

these two. Both island and U kitchens are preferred. These

vary depending on the condition of the apartment and the

housing. The kitchens we built in San Francisco are living

spaces combined with a 60 square meter lounge.

82

DECOR • January - February 2020HOM Design Center: En iyiler için ev, ofis

mobilyası ve aksesuardan daha fazlası

Şehrin merkezinde tasarım,

zanaat ve sanatla buluşuyor.

İstanbul’un tasarım ve dekorasyon alanındaki premium

markalarına ev sahipliği yapan ilk alışveriş

merkezi HOM Design Center, ünlü mimarlık ofisi

Broadway Malyan’ın imzasını taşıyan Skyland İstanbul

bünyesinde tasarımı zanaat ve sanatla buluşturuyor. 3

kata yayılan merkezde; ev ve ofis mobilyasından, tekstil,

beyaz eşya ve aksesuara, Türkiye’den ve dünyadan

100’ün üstünde marka aynı çatı altında yer alıyor.

Yalnız tasarımları değil, tasarımcıları ve takipçilerini

de bir araya getiren HOM’da; mimarlar, sanatçılar,

zanaatkârlar, modacılar ve tasarım dünyasının önde

gelen isimleri işlerini sergiliyor. Tarzını tasarımla ortaya

koymak isteyenler, ihtiyaç duyduğu her şeyi HOM

Design Center’da buluyor. Ünlü markaların en yeni

ürünleri, özgün konsept ve etkinliklerle buluşurken;

84

DECOR • January February 2020


tasarım tutkunları, yaşam ve çalışma

alanlarını farklılaştıracak trendleri

HOM Design Center’da yakalıyor.

Mobilya ve Dekorasyonda Alışverişin

En Konforlu Adresi

3 katta 40 bin m 2 ’lik alana yayılan

HOM Design Center, sağladığı kolaylıklar

ve hizmetlerle ev ve ofis

mobilyasının yanı sıra, dekoratif

ürünler ve daha fazlasına tek noktadan

ulaşmak isteyenlere konforlu bir

alışveriş imkanı sunuyor. 2. köprüye

olan yakınlığı ile öne çıkan, 1. ve 3.

köprülerin bağlantı yolları üzerinde

yer alan Skyland İstanbul bünyesindeki

HOM Design Center, İstanbul’da

tüm yolların kesiştiği bir noktada

bulunuyor. Levent ile Maslak arasındaki

merkezi konumuyla İstanbul’un

her noktasından hızlıca erişilebilen

HOM’a İstanbul Havalimanı’ndan 25

dakikada ulaşmak mümkün.

January February 2020 • DECOR 85


HOM Design Center: Home and office

furniture, accessories and so much

more for those seeking the best

HOM Design Center, the first shopping center in

Istanbul to host premium design and decoration

brands, is where design meets craftsmanship and art

in a concept mall situated within Skyland İstanbul, a

prestigious building designed by global architecture

and design studio Broadway Malyan. Spread on three

floors, HOM Design Center offers shopping opportunities

for over 100 Turkish and international brands of

home and office furniture, textiles, white goods and

accessories.

In addition to providing a meeting point for designs,

designers and their followers, HOM Design Center

also offers a space where architects, artisans, fashion

designers and prominent figures of the design

world exhibit their creativity. Those seeking designs

to express their styles find everything they need at

HOM Design Center, where the newest products of

leading brands are presented with unique concepts

and events. Design fans follow the latest trends to

distinguish their living and work spaces at HOM Design

Center.

The Place to Shop Furniture, Accessories and More

HOM Design Center is spread on 40 thousand squa-


Design meets craftsmanship and

art at the heart of the city.

re meters (430 thousand square feet) across three

floors, where home and office furniture, decorative

objects, accessories and more are offered in a comfortable

and pleasant shopping environment. HOM

Design Center is situated within Skyland Istanbul,

which enjoys a prime location with proximity to the

second bridge that connects European and Asian

sides of the city and also offers easy access to the

other two bridges. Its central location between

Levent and Maslak districts, at the junction of major

roads in the city makes it possible to reach HOM in

no time while a drive to or from the Istanbul Airport

takes only 25 minutes.

87


Turgay Terzi:

“Taklit edilmeyecek ürün yok.

Biz taklit edilmesi zor ürünler yapıyoruz.”

Tasarımın daha ön planda olduğu

ürünlerin yanı sıra proje bazlı çalışmalar

yapan Art Design, tüketicilerin

de taleplerini göz önüne alarak artık

daha farklı materyallerin kullanıldığı

ürünler üretiyor. Ahşabın yanı sıra

metal, seramik ve ayna gibi metaryellere

de tasarımlarında yer verdiklerini

söyleyen Art Design Yönetim

Kurulu Başkanı Turgay Terzi, müşterilerin

bakış açısının zenginliğinin

kendileri için de avantaj olduğunu

söylüyor. Avrupa’ya göre ülke olarak

üretimin hem zaman hem de fiyat

anlamında daha uygun olduğunun da

altını çizen Terzi, bu potansiyeli kullanmamız gerektiğine

dikkat çekerek neler yapılması gerektiği hakkındaki

sorularımızı yanıtladı.

Öncelikle müşterileriniz son zamanlarda sizden ne

tarz ürünler talep ediyor? Son dönem trendleri hakkında

bizleri bilgilendirir misiniz?

Sektörde son birkaç yıldır kullanılan ürünlere rağbet

azaldı. Son zamanlarda müşteriler farklı malzeme ve

materyallerin kullanıldığı ürünleri talep etmeye başladı.

Artık metal, ayna, seramik gibi malzemeleri mobilyanın

üzerinde daha çok görmeye başladık. İnsanlar,

standartların dışında farklı tarz ve

akımları bir araya getirerek yaşadıkları

alanları oluşturuyorlar. Basmakalıp

bir oluşum artık yok. Bunun sebebi

yine bu sektörde bulunan birbirini çok

tekrar ve takip eden ürünler. İnsanlar

bunlardan sıkıldığı için farklı bir tarzın

peşinde koşuyorlar. Kastettim şey modern,

ahşap dokuların da kullanıldığı,

içinde metal ve seramiklerin yer aldığı

ürünler. Bunlar son zamanlarda biraz

daha fazla rağbet görüyor.

Biz de marka olarak bu arayış konusunda

ciddi çalışmalar yapıyoruz.

Çünkü artık yaptığımız tasarımın değerini

alamaz hale geldik. Taklit edilmeyen ürün yok.

Ama farklı malzemeleri bir üründe kullanıyorsanız,

bu ürünlerin birbiriyle olan uyumu, işçiliği ve birleşme

detayı işin kalitesini ortaya çıkarıyor. Biz biraz

daha buna önem vermeye başladık.

Biz zaten marka olarak tasarıma önem veren ve

tasarımlarımızın ön planda olduğu ev, villa, restoran,

ofis gibi projelerde çalışmaya özen gösteriyoruz.

Tüketiciler bizlere boş mekan verir ve bizler de

onların zevk ve tarzına göre o mekanları tasarlarız.

Bizim marka olarak avantajlı olduğumuz noktanın bu

olduğunu düşünüyorum.

88 DECOR • January - February 2020


Peki, yurtdışında da bu durum aynı mı? İnsanlar bir

üründe farklı malzemelerin bir araya geldiği ürünler

mi tercih ediyorlar?

Bu bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Çünkü farklı

kültürle karşı karşıya kalıyorsunuz. Örneğin Arap

yarımadasında yaşayan tüketicilerin eskisi gibi altın

varaklı ürünlere olan ilgisi yok. En azından bizim hitap

ettiğimiz müşteri kitlesi için bunu söyleyebilirim. Bu

değişimin sebebi ise orada yaşayan insanların artık

daha fazla seyahat etmeleri. Türki Cumhuriyetler’de

yaşayanların hala klasik merakı var. Ama Avrupa’ya

gittiğimizde özellikle ahşabın doğal renk tonu çok

tercih ediliyor. Ürünlerde ayna, metal ve yeşillik

kullanıyoruz. Dediğim gibi her bölgenin farklı istekleri

var. Ama genel olarak baktığımızda insanlar böyle bir

ihtiyaçları olduğunda artık araştırma yapıyorlar ve bu

araştırmalardan sonra sunulan tasarımlarla birlikte

kendilerine bir yön belirliyorlar. Herkes kendilerini

özel hissetmek istiyor ve bu tarz tasarımlar onlar için

daha etkili ve çekici oluyor. Hal böyle olunca da bizim

işimiz bir tık daha zorlaşıyor. Çünkü farklı malzemeleri

bir arada kullanmak diğer ürünleri tasarlamaktan

her anlamda daha zor. Bu durum bizim işimizi her ne

kadar zorlasa da, risklerini olabildiğince azaltarak

bunun önüne geçmeye çalışıyoruz.

Proje bazlı çalışmalarınızdan bahsettiniz. Müşterilerinize

bu alanda ne gibi farklı çözümler sunuyorsunuz?

Bizim projelerimizin hepsi birbirinden güzel. Sadece

alan olarak tasarımlarımızı daha çok ortaya çıkartacağımız

projeler farklı oluyor. Burada diğer önemli

bir nokta ise bu isteği bize ileten kişilerin fikirleri ve

bakış açısı. Tüketiciyi kullanım standardının daha

üstünde ve daha farklı şeylere zorluyoruz. Bu da bizim

için daha yenilikçi tasarım fikrimizi ortaya çıkarıyor.

avantaj. Ama bunu tam anlamıyla kullanamıyoruz. Bu

konuda olmamız gereken seviyenin altında olduğumuzu

düşünüyorum.

Peki, sizce bunu geliştirmek için neler yapılmalı?

Bunun firma ve yönetimsel olarak iki boyutu var. Hem

firmaların kendi başlarına bir şeyler yapmaları lazım,

hem de ülke yöneticilerinin bu konudaki potansiyeli

sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp, işi biraz

daha kitlesele çevirmesi gerektiği düşüncesindeyim.

Avrupa’da bu iş bir strateji üzerine kurulu. Bu stratejiyi

yöneticileriyle birlikte Avrupa’daki firmalar da

çok güzel kullanıyor ve başarıyor. Türkiye’de birlikte

hareket edememe sıkıntısı var. Öncelikle bunu düzeltmeliyiz.

Ülkedeki yetkililerin bu sektörün önemini fark

ederek doğru firmaları doğru şekilde organize edecek

bir yapılanmaya gitmeleri gerekir. Sadece İstanbul’da

ya da Ankara’da bu üretimi yapmıyoruz. İnegöl’de,

Kayseri’de, Antakya’da ve diğer Türkiye’nin çeşitli

yerlerinde çok ciddi şekilde üretim yapan markalar

var ve bu markaların çok güzel pazarlayabilecekleri

ürünler var. Bunların hepsini doğru strateji ile pazarlayabildiğimizde,

dünyadan ülkemize doğru bir akımın

olabileceğini hep beraber göreceğiz.

Yurtdışında sizin tarzınızda üretim yapan markalardan

farkınız nedir diye sorsak neler söylemek

istersiniz?

Vizyonu olan her ülkede bu tarz çalışmaları yapan

firmalar var. Burada bizi farklı kılan şey tecrübe,

üretimdeki pratiklik ve hızlılık. Son olarak tabii ki

maddiyat ön plana çıkıyor. Avrupa’daki bir firmadan

bu tarz bir çalışma istediğinizde bizim istediğimizin

iki üç katı daha fazla bir ücret talep ediliyor. Bunun

yanı sıra Avrupa’da 8 ayda üretilecek bir ürünü biz 2

ayda üretip gönderebiliyoruz. Bu durum da müşteriler

tarafından tercih edilmemizin sebebi. Burada

firma yapılanması ve ülkenin şartları da söz konusu.

Avrupa’da ve Türkiye’de çalışma saatleri konusunda

çok fark var mesela. Aslında Türkiye için bu büyük bir

January - February 2020 • DECOR 89


Turgay Terzi:

‘’There are no products that cannot be imitated.

We make products that are difficult to be imitated.”

ART Design, which carries out project-based works in

addition to products where design is at the forefront,

now produces products that use different materials

considering the demands of consumers. Turgay Terzi,

the Chairman of Art Design, says that they use materials

such as metal, ceramics and mirrors that are

intended to be used more in design. Underlining that

production is more appropriate in terms of time and

price as a country compared to Europe, Terzi pointed

out that we should use this potential and answered

our questions about what should be done.

First of all, what kind of products do your customers

demand from you recently? Can you inform us about

the latest trends?

The demand for products used in the sector for the

last few years has decreased. Recently, customers

have started to use different materials and materials.

We have started to see more materials such as metal,

mirror and ceramic on the furniture. People make

spaces where they live by bringing together different

styles and trends outside the standards. A stereoty-

90

DECOR • January - February 2020


pical formation no longer exists. The reason for this

is again the successive and successive products in

this sector. Because people are bored of them, they

pursue a different style. I mean modern, wood textures

are used, and for metal and ceramic products.

They have been gaining a bit more demand lately. We,

as the brand, are doing serious work on this quest.

Because we can no longer take the value of our design.

No unimitated products. But if you use different

materials in a product, the harmony, craftsmanship

and combination details of these products reveal the

quality of the work. We started to pay more attention

to this. We take care to work on projects such as houses,

villas, restaurants, offices, which give importance

to design as a brand and where our designs are at

the forefront. Consumers give us free space and we

design those spaces according to their taste and style.

I think this is the point where we are advantageous as

our brand.

Well. Is this the same abroad? Do people prefer

products that combine different materials in one

product?

This varies by region. Because you are facing a different

culture. For example, consumers living in the

Arabian peninsula have no interest in gold leaf products.

At least I can say that for the customer base we

address. The reason for this change is that the people

living there now travel more. Those living in the Turkic

Republics still have a classic curiosity. But when we

go to Europe, the natural color tone of wood is especially

preferred. We use mirror, metal and greenery

in our products. As I said, each region has different

demands. But in general, when people need such a

thing, they do research now, and after these researches,

they determine their direction with the designs

presented. Everybody wants to feel special and these

designs are more effective and attractive for them. As

such, our business becomes more difficult. Because

it is more difficult to use different materials together

than to design other products. Although this situation

challenges our business, we try to prevent this by

minimizing the risks as much as possible.

You mentioned your project based works. What

different solutions do you offer to your customers in

this area?

Our projects are all beautiful. Only projects that we

will reveal more of our designs as space are different.

The other important point here is the opinions and

perspectives of the people who conveyed this request

to us. We are forcing consumers to go above and beyond

the standard of use. This brings us to our more

innovative design idea.

What do you want to say if you ask what is your difference

from the brands that produce in your style

abroad?

Vision of existing companies engaged in this type of

work in each country. Here is what makes us different

experiences, practicality and speed in production. Finally,

of course, it comes to the fore materiality. When

you ask for such work from a European company, you

are charged two to three times as much as we do. In

addition, we can produce and send a product to be

produced in 8 months in Europe in 2 months. In this

case, the reason why we are preferred by customers.

Here firm structuring and conditions of the country in

question. for example, there are big differences in working

hours in Europe and Turkey. In fact, this is a great

advantage for Turkey. But we can’t fully use it. I think

we are below the level we should be in this regard.

So, what do you think should be done to improve it?

This has two dimensions, firm and managerial. Both

companies need to do something on their own and

I think that the potential of the country managers

should not only provide financial support but also turn

the business into a mass. In Europe, this business

is based on a strategy. Together with its managers,

this strategy is being used and succeeded very well in

European companies. There can not move my distress

together in Turkey. We have to fix this first. The authorities

in the country should realize the importance

of this sector and go to a structure that will organize

the right companies in the right way. We don’t do this

production only in Istanbul or Ankara. Inegol, Kayseri,

Turkey, Antakya and other brands are very seriously

engaged in producing products in various places and

can have a very good market for these brands. When

we are able to market all of these with the right strategy,

we will see together that there will be a trend

from the world to our country.

January - February 2020 • DECOR 91


2020 mobilya trendlerinde

neler olacak?

Adaçayı yeşili sıklıkla

dekorasyonda görülecek…

Kırlentlere büyük figürler ve

pastel tonlar hakim olacak…

Mobilya detaylarında pirinç, krom

ön planda olacak…

Ahşabın zarafeti ve mermer sık

sık buluşacak…

Yeni gelen mevsimin özelliklerine göre evinizi yenileyebilmek,

yeni yılın renklerine göre yaşam alanlarınızı

şekillendirmek isteyebilirsiniz. Yeni yılda mobilya

trendleri hakkında ilham verecek fikirler için ise Kilim

Mobilya Tasarım Ekibi, 2020 mobilya trendlerini açıkladı.

Özgün tasarlanmış, daha çok metal, doğal ahşap

veya mermer yüzeylere sahip mobilyaların 2020 yılında

sıklıkla görüleceğini söyleyen ekip, kahverenginin

yanı sıra krem, gri, koyu mavi ve adaçayı yeşilinin

renk tercihinde ön planda olacağını belirtti.

Tıpkı giyim modası gibi dekorasyon dünyasının da her

yıl yenilenen bir modası ve trendleri var. Bu noktada

ev dekorasyonunda en çok ön plana çıkan ve dönemsel

olarak yenilenen ürünlerin başında mobilyalar

92

DECOR • January - February 2020geliyor. Kilim Mobilya Tasarım Ekibi, 2020 yılında

genel mobilya tasarımından mobilyalarda kullanılan

malzemeye, kumaşlardan renklere kadar yaşam

alanlarımızda göreceğimiz tüm yenilikleri açıkladı.

++Özgün tasarımlarla yaşam alanları şekilleniyor…

Son yıllarda insanların evlerini döşerken kullandığı

mobilyaların sadece kendine özel olmasını istediğini

söyleyen tasarım ekibi, bu nedenle özgün tasarlamış

ürünler ürettiklerini söyledi. Daha çok metal, doğal

ahşap ve/veya mermerle kombine edilen mobilyaların

202o’ye damga vuracağını kaydeden ekip ayrıca, kahverenginin

yanı sıra krem, gri, koyu mavi ve adaçayı

yeşilinin renk tercihinde ön planda olacağını, detaylarda

ise rosa ve bakır yerine pirinç ve krom kullanımının

öne çıkacağını aktardı.

Doğalığın yanı sıra geometrik tasarımlar 2020 yılına

damga vuracak

Ahşabın doğal halini hissettirecek renkleri, açık soft

renklerle tamamlayacak dekoratif objelerin evlerde

daha fazla görülmeye başlanacağını aktaran Kilim

Mobilya Tasarım Ekibi, yatak odası, çocuk odası,

yemek odası gibi panel mobilya olarak adlandırılan

grupta daha yumuşak geçişlerin görüleceğini

ve geometrik detaylara hakim tasarımlarla sıklıkla

karşılaşılacağını ifade etti. Tasarım ekibi, bu grupta

soft renkler dışında yeşil ve mat siyah rengin ön plana

çıkacağını da anlattı. Öte yandan oval kenarlar ve açılı

köşeler ise mobilyalardaki hareketi artıran kesim

hatları olarak karşımıza çıkacak.

Aksesuarlar detaylandırmak için oldukça önemli

Oturma odası, köşe takımı, koltuk grupları olarak

tanımlanan soft grupta 2019 yılında ivme kazanan

yüksek ayaklı yatak olabilen ürünler 2020 yılında

da kendini gösterecek. Silinebilen ve kir tutmayan

kumaş trendi devam edecek. Örme kumaşlar ile

kadife kumaşlar mobilya kaplamalarında kullanılırken,

tamamlayıcı ürünlerde sehpa, avize ve lambalar

daha çok dekoratif kullanımlarıyla ön planda olmaya

devam edecek. Halı seçiminde ise koyu ama sade

kullanımlar görülecek.

Renkler 2019’un aksine daha pastel…

Renklerde ise 2019 yılının aksine pastal renklerin hakim

olacağının altını çizen tasarım ekibi; kahve kremlerinin

yanı sıra gri, koyu mavi ve ada çayı yeşilinin ön

plana çıkacağını detaylarda ise metal, pirinç ve krom

detayların mobilyaları tamamlayacağını söyledi. Ekip,

kırlentlerde de yine pastel renklerin ve daha büyük

figür-desenlerin yer alacağını anlattı.

94 DECOR • January - February 2020What will happen in the

2020 furniture trends?

Sage green will frequently be

seen in decoration… Large

figures and pastel tones will

dominate the cushions… Brass

and chrome will stand out in the

furniture details… The elegance

of wood and marble will often

meet…

You may want to renew your house according to the

characteristics of the new season and shape your

living space in line with the colors of the new year.

Kilim Mobilya Design Team has announced the 2020

furniture trends for ideas that will inspire furniture

trends in the new year. Noting that original-design

furniture with metal, natural wood or marble surfaces

will be seen frequently in 2020, the team stated

that cream, gray, dark blue and sage green, as well

as brown, will come to the fore in color preference.

Just like clothing fashion, the decoration world has a

fashion and trend renewed every year. At this point,

furniture is one of the most prominent and periodically

renewed products in home decoration. Kilim

96

DECOR • January - February 2020Mobilya Design Team has unveiled all the innovations

we will see in our living spaces in 2020, from general

furniture design to materials used in furniture and

from fabrics to colors.

Living spaces are shaped with original designs…

The design team said that in recent years people

want the furniture used to furnish their homes to be

custom-made, adding they produce original designed

products in this regard. The team also noted that furniture

combined with more metal, natural wood and /

or marble will mark 2020, and that cream, gray, dark

blue and sage green, as well as brown, will be at the

forefront in color preference, while the use of brass

and chrome instead of rosa and copper will come

forward in details.

Natural as well as geometric designs will mark

2020

Kilim Mobilya Design Team pointed out that the decorative

objects that will complement the colors that

will unveil the natural state of wood with with fine and

soft colors will be seen more in the houses, adding

that softer transitions will be observed in the group

called panel furniture such as bedroom, children’s

room, dining room, while designs that dominate geometric

details will be frequently encountered.

The design team explained that in this group, besides

soft colors, green and matt black will come to the

fore. Meanwhile, oval edges and angled corners will

be seen as cutting lines that increase the movement

in furniture.

Accessories are very important for detailing

In the soft group, which is defined as sitting set,

corner set and armchair groups, products that can

become high-legged beds that have gained momentum

in 2019 will also manifest themselves in 2020.

The trend of wipeable and dirt-repellent fabric will

continue. While knitted fabrics and velvet fabrics are

used in furniture coverings, coffee tables, chandeliers

and lamps in complementary products will

continue to be at the forefront with their decorative

uses. In the selection of carpets dark but plain tones

will stand out.

Unlike 2019, colors are more pastel...

The design team underlined that pastel tones will

prevail in colors in contrast to 2019, adding coffee

creams, as well as gray, dark blue and sage green,

will come to the fore in details, while metal, brass

and chrome details will complement the furniture.

The team further stressed that pastel colors and larger

figures and patterns will dominate the cushions.

98 DECOR • January - February 2020ECR Etiket ile her marka özel!

Etiket sektörüne 2018 yılında girmiş bulunmaktadır. Bu

sektörde ana faaliyet alanımız dijital Halı etiketleri üretmek

ve Dijital yazıcı ile toner tedariki sağlamaktadır.

Etiket üretiminde hangi hammaddeden (kuşe,

lamine, floresan, geri dönüşümlü, termal vb.)

yararlanıyorsunuz? Teknolojinin gelişmesi etiket

sektörünü nasıl etkiledi?

Halı etiketleri halıların arkasına ısıl (ütü) işlem yöntemiyle

yapıştırılan suya dayanıklı ve zorlansa dahi çıkmayan

lamineli kumaş etiketlerdir. Polyesterden dokunur ve her

iki tarafına farklı malzemelerden laminasyon yapılır.

Hızlı teslimat, kaliteli dijital baskı,

rekabet edilebilir fiyat politikası ve her

markaya özgü özel tasarım ile ECR Etiket

dünyanın halı merkezi olan Türkiye’deki

halı üreticilerinin çözüm ortağı oluyor.

Halı üreticileri için kaliteli, markayı yansıtan ve uzun

ömürlü etiket kullanımı önemlidir. Baskı sektöründe

etkinliğini günden güne artıran dijital baskının sunduğu

avantajlardan yararlanan ECR Etiket, halı üreticilerine

uygun fiyatta, istenilen adette ve kısa sürede hizmet

veriyor. Müşteri memnuniyetinin önemli olduğu

bilincine sahip olan ECR etiket, rekabet edilebilir fiyat

politikası ile halı sektöründe tercih edilen firmalardan

olmayı başarıyor. Yeni baskı teknolojisi, Sıvı toner sistemi

ve etiket kumaşını da kendileri üretiyor olmaları

nedeniyle müşterilerin dijital baskı etiket maliyetlerini

yarı yarıya düşürdüklerini ifade eden ECR Etiket Firma

Yetkililerinden Ece Tekerekoğlu, halıya özgü etiket

basarak her markanın özel olduğuna vurgu yapıyor.

Bu etiketlerin baskısı geleneksel olarak ofset tekniğiyle

baskı firmalarında yapılıp halı üreticilerine

tedarik edilirdi. Fakat teknolojik gelişmeler, artan

hız ve esneklik talepleri neticesinde artık dijital baskı

teknolojisi her alanda olduğu gibi halı sektöründe de

ön plana çıkmaya başlamıştır, etiketlerde kullanılmaya

başlanmıştır.

Halı sektörüne üretilen etiketlerde nelere dikkat

ediliyor? Müşterilerin beklentileri ne yönde oluyor?

Siz bu beklentilere nasıl cevap veriyorsunuz?

Halı üreticisi müşterilerimiz artık kendi firmalarında

dijital etiket baskılarını üretim hattının içinde ve

sisteme entegre bir şekilde kolayca yapabilmektedir.

Halı müşterilerinin talep ve beklentileri yükselmiştir.

Aynı ürünlerin farklı desenleri için az miktarda dahi

olsa farklı etiket tasarımları talep etmektedirler.

Hızlı ve esnek servis beklemektedirler. Dolayısıyla

kendi kontrollerinde olan ve onlara esneklik sağlayan

dijital baskı yöntemi ön plana çıkmıştır.

ECR Etiketin kuruluş öyküsü nedir? Bünyenizde

hangi tür etiket ürünleri vardır?

ECR firması 2016 yılında Gaziantep’te kuruldu. Makina,

iplik ve etiket sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

100 DECOR • January - February 2020


Ofset baskı firma dışından, baskı yapan firmalardan

tedarik edilir. Dolayısıyla hazırlanan etiket tasarımının

gönderilmesi, onaylanması ve üretimi bir kaç

güne kadar sürebilmektedir. Bu da halı üreticisinin

üretim akışını bozabilmektedir. Oysa halı üreticisi

kendi içinde dijital baskı yaptığında bu süre bir kaç

dakikaya düşmektedir.

Ofset baskı kalıp sistemi ile yapıldığından küçük

miktarlarda kalıp ek bedeli doğmaktadır veya firma

az miktar ihtiyacı olsa dahi fazlasını almak zorunda

kalmaktadır. Bu da maliyetleri arttırmaktadır, israfa

yol açmaktadır. Oysa dijital baskıda firmanın ihtiyacı

bir tane ise bile bir tane basabilmektedir.

Dijital baskı halı üreticisinin üretim prosesinin bir

parçasıdır ve kullanılan Planlama/Üretim yazılım

sistemi ile entegre çalışır. Dolayısıyla üretim emri

“Üreticisi olduğumuz etiketler

yoğun yapışma ve örtücülüğe

sahiptir. Piyasadaki etiketlere

nazaran daha yüksek

kalitededir. Dolayısıyla

etiketlerimiz sırt yüzeyi

bozuk Shaggy, Sisal veya BCF

gibi halılarda dahi rahatça

kullanılabilmektedir bu da

halı üreticisini çift yoğunluklu

özel etiket alma maliyetinden

kurtarmaktadır.”

girildiğinde etiketler otomatik olarak hem etiketin tasarımını

hem de barkod kısmını basar. Böylece sonradan

barkod etiketi yapıştırma zahmeti ve maliyeti

ortadan kalkar ve etiketler üretimden sıralı basıldığı

için karıştırma ve hata yapma riski olmaz. İstenirse

sistem desen arşivinden otomatik olarak halı desenini

etikete yerleştirip basabilir. Böylece etiket o halıya

özgünleşmiş olur. Bu özellikle zincir mağazalar tarafından

talep edilmektedir.

Dijital baskının diğer bir avantajı da firma içinde

tasarlanıp basıldığından dışarıya tasarım gönderildiğinde

yaşanan mahremiyet problem yaşanmayacaktır,

müşteri bilgileri paylaşılmış olmayacaktır.

Biz kesilmiş (yaprak) etiket beslemeli sıvı toner sistemi

ile çalışan dijital yazıcı tedarik ediyoruz. Toner sistemimizin

verimliliği ve kumaşımızın kendi üretimimiz olması

sebebiyle halı üreticisinin dijital baskılı etiket maliyetini

neredeyse yarı yarıya düşürüyoruz. Başlangıçta

15 gün tamamen ücretsiz deneme süresi tanıyoruz.

Denemeler sonunda maliyet düşüşüne kendileri şahit

January - February 2020 • DECOR 101


sıkılaştırıcı para politikasına ve kademeli faiz arttırımına

gitmesiyle, gelişmekte olan ekonomilerde kaynak

bulma sıkıntıları başladı ve borçlanma maliyetleri

hayli yükseldi. Neticesinde büyüme hızları düştü. Son

zamanlarda da ABD’nin ticari partnerlerine uyguladığı

ticaret savaşları, Çin ekonomisinde başlayan daralma,

Birleşik Krallığın Avrupa’dan sancılı ayrılışı gibi sebeplerle

tüm dünya zorlu bir sürece girmiş bulunuyor.

Bunlara ek olarak bizleri daha da çok coğrafyamızdaki

ve komşularımızdaki savaşlar ve istikrarsızlıklar

olumsuz etkilemektedir. Biz Türkiye’de döviz kuru

istikrarının 2020’da sağlanacağı görüşündeyiz. Fakat

Türkiye’de istikrarlı bir büyüme hikâyesi için coğrafyanın

ve komşu ülkelerin istikrara kavuşması gerekiyor.

Firmamızın işçilik hariç tüm maliyetleri döviz bazında

gerçekleşmektedir. Satışımız da döviz bazındadır.

Dolayısıyla döviz kurundaki hareketlilikler bizi direk

olarak değil indirekt olarak etkilemiştir. Müşterilerimiz

etkilenince sipariş kayıpları yaşıyoruz. Her şeye

rağmen 2020 yılından umutluyuz.

oluyorlar ve satın alma kararını rahatça verebiliyorlar.

Bizim yazıcımız yaklaşık mevcut olanların 4’te bir

fiyatındadır ve yaprak beslemeli olduğundan bıçak

maliyeti ve zahmeti bulunmamaktadır.

Firmanın iç piyasa ve ihracat dağılımı nedir? Bu

anlamda 2020 yılına yönelik hedefleriniz nelerdir?

Firmamızın dijital etiket hizmetinde hemen hemen

tüm satış geliri yurtiçinden sağlanmaktadır. Bunun

sebebi tedarik sağladığımız halı sektörünün dünya

üretim üssünün Gaziantep ve Türkiye olmasıdır. Yurtdışında

sadece birkaç firma ile çalışıyoruz.

Ana hedefimiz yurtiçi çünkü dünyada dokuma halı

üretim merkezi Gaziantep. Buna rağmen 2020 yılında

yurtdışındaki müşteri sayımızı arttıracağız.

Ekonomik açıdan ülkemizin hatta dünyanın zorlu

geçtiği bir süreçte (döviz kurlarındaki dalgalanma,

dolar etkisi ve ödeme şekillerinin değişmesi) 2019

yılı sizin açınızdan nasıl geçti? Bu perspektiften

baktığımızda 2020 yılına yönelik beklentiler nelerdir?

Ekonomik sıkıntılar Türkiye ile sınırlı değil. Amerikan

merkez bankasının genişlemeci para politikasından

102 DECOR • January - February 2020Officer, who states that they have reduced the digital

printing label costs of the customers by half due to

new printing technology, liquid toner system, and their

own label fabric manufacturing, emphasizes every

brand is special with labels exclusive to the carpet.

Every brand

is special

with ECR Etiket!

ECR Etiket is the solution partner

of the carpet manufacturers in

Turkey, world’s carpet central,

with fast delivery, high-quality

digital printing, competitive price

policy and special design for

every brand.

Using high quality, brand-reflective and long-lived labels

is important for carpet manufacturers. ECR Etiket

offers its services to the carpet manufacturers at a reasonable

price and requested numbers in a short time

benefiting from advantages of digital printing, which

increases its effectiveness from day to day. ECR Etiket

appreciating the significance of customer satisfaction

has started to achieve its goal to be one of the preferred

companies in the carpet industry with its competitive

price policy. Ece Tekerekoğlu, ECR Etiket Company

What is the foundation history of ECR Etiket? What

kind of label products do you have?

ECR Etiket was established in 2016 in Gaziantep. The

company operates in the machinery, yarn and label

industries. It entered the label industry in 2018. Our

core business in this sector is to manufacture digital

carpet labels and supply digital printer and toner.

Which raw material (coated, laminated, fluorescent,

recycled, thermal etc.) you use in label production?

How did the development of technology influence

the label industry?

Carpet labels are adhered to the back of the carpets

by thermal treatment (ironing) and they are water-resistant

and laminated fabric labels which do not

remove even if they are forced. They are woven from

polyester and lamination is performed on both sides

with various materials. The printing of these labels

was traditionally made in printing companies with the

offset method and supplied to the carpet manufacturers.

However, digital printing technology has started to

come into prominence in the carpet sector as in every

field and started to be used for labels as a result of

technological developments and increasing demands

for speed and flexibility.

What is important for the labels produced in the

carpet industry? What are the expectations of the

customers? How do you meet these expectations?

Today, our carpet manufacturer customers are able to

make their digital label printing within their production

lines and as integrated with the system easily. Demand

and expectations of carpet customers have increased.

They demand different label designs for different

patterns of the same products, even in small quantities.

They expect a fast and flexible service network.

Therefore, digital printing method which is under their

control and providing flexibility to them has come into

prominence. Offset printing is supplied from printing

companies externally. Accordingly, the design, approval,

and manufacturing of the prepared label design

may last up to a few days. This may affect the manufacturing

flow of the carpet manufacturer. However,

when the carpet manufacturer makes digital printing

by itself, this period reduces to a few minutes. As the

offset is made by the printing mold system, additional

104 DECOR • January - February 2020


“The labels manufactured by us have a high adhesion and coverage feature.

It has a higher quality compared to the labels on the market. Accordingly,

our labels can be used easily even for carpets such as Shaggy, Sisal or

BCF which have a rough surface at the back, and this saves the carpet

manufacturer from the cost of buying a double-density special label.”

mold cost occurs or the company has to buy more even

if it needs a small quantity. This increases costs and

leads to waste. However, in digital printing, if the company

needs one label, one label can be printed. Digital

printing is part of the manufacturing process of the

carpet manufacturer and functions integrated with the

Planning/Manufacturing software system used. Therefore,

when the manufacturing order is instructed,

both the label design and the barcode part are printed

automatically. This eliminates the struggling and cost

for the barcode label sticking afterward, and there is

no risk of derangement and error because the labels

are printed consecutively in the manufacturing process.

If desired, the system can automatically insert

the carpet pattern from the pattern archive and print.

Accordingly, the label has become exclusive to the

carpet. This is especially demanded by chain stores.

Another advantage of digital printing is that design

and printing are performed within the company. In this

way, when the design is sent to out of the company,

there will be no problem regarding the privacy and the

customer information will not be shared. We supply a

digital printer which functions with a cut (sheet) feed

label liquid toner system. Due to the efficiency of our

toner system and as the fabric is our own manufacturing,

we reduce the digitally printed label cost of the

carpet manufacturer by almost half. At the start, we

allow for a completely free trial period for 15 days. At

the end of the trials, they witness the cost reduction

and easily make the purchasing decision. The price of

our printer is 1/4 of the available printers in the market

and does not have blade cost and problem because it

has the sheet-fed feature.

What is the company’s distribution of the domestic

market and export? In this regards, what are your

goals for 2020?

Almost all sales revenues of the company arisen

from digital label service are provided from the

domestic market. This is because the manufacturing

center of the world’s carpet industry, which we

provide services, is Gaziantep and Turkey. We have

cooperation with only a few companies abroad.

Our main target is the domestic market. Because

the carpet weaving center in the world is Gaziantep.

After all, we will increase the number of our customers

abroad in 2020.

How was 2019 for your company when our

country or even the world was in a difficult period

(fluctuation in exchange rates, effects of dollar and

changes in payment methods) in terms of economic

aspects? From this perspective, what are your

expectations for 2020?

Economic difficulties are not limited to Turkey. Moving

US central bank from expansionary monetary

policy to tightening monetary policy and due to the

gradual rate increase, sourcing problems began in

emerging economies and borrowing costs increased

considerably. As a result, growth rates decreased.

Recently, the whole world has faced a difficult period

due to reasons such as trade wars which the US has

recently imposed upon its trading partners, shrinking

in the Chinese economy and the painful departure

of the United Kingdom from Europe. In addition to

these, the wars and instabilities in our geography

and neighboring countries negatively affect us. In

2020, we think that the exchange rate stability will be

achieved in Turkey. But for a steady growth story in

Turkey, the geography around Turkey and neighboring

countries need to be stabilized.

All the costs of our company excluding labor are realized

on a foreign currency basis. Our sales are also on

a foreign currency basis. Therefore, the exchange rate

fluctuations did not directly affect us but indirectly.

We experience order losses when our customers are

affected by this. Despite all, we are hopeful in 2020.

January - February 2020 • DECOR 105


Miraç Halı ihracatta ilk 30’da

Miraç Halı 13 yıldan bu yana aralıksız büyüyerek

devam ediyor.

Hakan Emre Mercan

2006 yılında Küsget Halıcılar sitesinde faaliyete başlayan

Miraç Halı, 2010 yılında 2. Organize Sanayi Bölgesine

daha sonra ise 2014 yılında 5. Organize sanayi

bölgesindeki 25 bin m 2 yeni tesiste üretimine devam

ediyor. Duvardan duvara, parça halı, Polyester, PP,

Akrilik halılar ürettiklerini söyleyen Miraç Halı Yönetim

Kurulu Üyesi Hakan Emre Mercan, “Firmamızın

misyonu, araştırma geliştirme faaliyetlerine yoğunlaşarak

kalite bilincine, yenilikçi ve yaratıcılık ruhunu

tüm çalışanlarımıza aşılamak, kalite ve verimlilikte

de artırmayı sağlamaktır. Vizyonumuz ise; yurt içi ve

yurt dışı müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak

düzeyde dünya standartlarında yüksek kaliteli ürünler

geliştirmek desen portföyümüzü artırıp müşterilerimizin

beğenilerine sunmak ve dünya genelinde 1

numaralı marka olmaktır” diye konuştu.

Miraç Halı’nın kuruluşundan bugünlere gelişini

sizden dinleyebilir miyiz?

2006 yılında Küsget Halıcılar sitesinde başlayan faaliyetimiz,

2010 yılında 2. OSB’de devam ederken, 2014

yılında 5. OSB’deki 25 bin m 2 kendi tesisimizde üretim

ve hizmete vermeye başladık. Polip, akrilik, polyester

makine halısı üretimi yaparken ürünlerimizin tamamını

ihracata yönlendirdik. 2017 yılında %25’lik bir

üretim artışı kaydettik ve ihracat sıralamasında ilk 30

firma arasında yer aldık.

Bünyenizdeki halı türleri nelerdir? Sizin ihracat

yaptığınız ülkelerde en çok tercih edilen halı türü

nedir?

Biz duvardan duvara proje ve parça halı olarak

Polyester, PP, Akrilik halılar üretiyoruz. PP Halı

tüketimi bir çok pazarımızda diğer ürün gruplarına

nazaran daha fazla. PP Heatset, akrilik iplikler ile

zengin bir renk ve desen yelpazesine sahip olan

firmanın birçok farklı kalitede sınırsız ebat çeşitliliği

ile yurt içi ve yurt dışı her türlü müşteri ihtiyacını

karşılayacak kapasiteye sahibiz. Domotex’in Çin,

Almanya ve Türkiye’deki fuarlarında müşterilerimiz

ile bir araya geliyoruz. Fuarların iş hacmimize büyük

katkısı olduğunu eklemek isterim. Amerika, Kanada,

Brezilya, Suudi Arabistan başta olmak üzere 30

ülkeye ihracat yapıyoruz.

Yeni koleksiyonunuzda hangi temadan yola çıktınız?

Mobilya ve dekorasyon dünyasında olan yenilikler

halıdaki trendleri ne ölçüde etkiliyor?

Halı en kolay değiştirilebilir tasarım objesi olarak

özellikle Mobilya ve Perde ürünleri ile uyumlu tercih

ediliyor. Mobilya veya Perde dünyasındaki en küçük

değişim Halı trendlerini de etkiliyor. Bizim bu yıl

tercih ettiğimiz temamız yaşam alanlarına renk katan

canlı renk grupları ve daha sakin ve uyumlu gri, vizon

ve mat mavi tonlar oldu.

Bugün ulaştığınız teknolojik üretim parkuru için

nasıl bir yatırım yaptınız?

2006 yılında Küsget Halıcılar sitesinde mütevazı bir

yatırımla başlattığımız şirketimiz yıllar içindeki dikey

büyüme ile bugün 5. OSB’de 25 bin m 2 tesisimizde

devam etmektedir. Polip, akrilik, polyester makine

halısı üretimi yaparken ürünlerimizin tamamını

ihracata yönlendirdik. Güneydoğu Anadolu İhracatçı

birliği İhracat sıralamasında ilk 30 firma arasındayız.

Kaynaklara ulaşım, Nitelikli işgücü ve Lojistik

anlamında Gaziantep yatırım için doğru adres. Ayrıca

pazarın kalbi burada attığı için pazara ulaşmak kolay

olmaktadır.

Miraç Halı olarak müşterilerinize sunduğunuz hizmetler

nelerdir? Müşteri neden sizi tercih etmeli?

Bütün ürün ve hizmetlerimizde temel şart toplam

kalite yönetimi ilkeleri doğrultusunda ve kalitede

maksimum düzeyi yakalamaktır. Yurt içi ve yurt dışı

müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak düzeyde

dünya standartlarında yüksek kaliteli ürünler geliştirmek

desen portföyümüzü artırıp müşterilerimizin

beğenilerine sunmak ve dünya genelinde 1 numaralı

marka olmaktır. Modern işletmeciliği, sürekli iyileşme

ve gelişmeyi, yeniliği ve yaratıcılığı ilke edinen

firmalarının müşteri memnuniyetini ön planda

tutuyoruz. Bu yüzden yüksek Kaliteyi hızlı ve uygun

fiyatlar sunuyor ve açık iletişim sağlıyoruz.

2020 yılı beklentileriniz nelerdir? Gündemde yeni

bir yatırım ya da proje var mıdır?

2020 yılında üretim ve ihracat miktarımızı arttırmayı hedefliyoruz.

Bu yıl satışta 10% bir büyüme beklentimiz var.

106

DECOR • January February 2020Miraç Halı

took its place

in the first

30 in Exports

Miraç Halı keeps on working by

continuously growing for 13 years.

Started its operations in Küsget Carpet Makers Site

in 2006, Miraç Halı Miraç Carpet) moved to the 2nd

Organized Industrial Zone in 2010 and since than it

continued manufacturing rugs in its 25 thousand square

meter new facility in the 5th Organized Industrial

Zone until 2014. Miraç Halı Member of Board of

Directors Hakan Emre Mercan expressed that they

manufactured wall to wall rugs, area rugs, polyester,

PP, Acrylic rugs and he added, “Our firm’s mission is

to implant the quality conscious, the innovative and

creative spirit to our employees, increase the quality

and productivity by concentrating on research and

development activities. Our vision is to develop high

quality world standards products on such a level to

satisfy our domestic and international clients’ expectations,

increase our pattern portfolio and offer it to

our clients’ and be the number one brand worldwide”.

Could we listen from you the story of Miraç Halı

from its establishment to date?

Our operations started in Küsget Carpet Makers

Site in the year of 2006 moved to the 2nd Organized

Industrial Zone in 2010 and after that we started to

manufacture and serve in our 25 thousand square

meter new facility in the 5th Organized Industrial Zone

in 2014. When we manufacture polyp, acrylic, polyester

machine rugs, we directed all of our products to

export. We export approximately to 30 countries. The

year of 2017 was a good year for us. We showed a 25%

increase in manufacturing. In the export ranking, we

took our place in the first 30 in 2017 and we’ll do our

best to add new regions to our successful exportation.

What are the rug types within your organization?

What is the most preferred rug type among the

countries you export?

We manufacture both wall to wall rugs and Polyester,

PP, Acrylic rugs as area rug. In our opinion, PP rug

demand is higher comparied the other product groups.

We have the capacity to provide all kind of domestic and

international client’s needs with unlimited size range in

so many different quality and the firm’s with rich color

and pattern range with PP Heatset, acrylic threads. We’ve

attended all of Domotex rug exhibitions. We have the

opportunity to see the products on site by coming together

with our clients in the exhibitions in China, Germany

and Turkey. I’d like to add that the exhibitions have a great

contribution to our work load. We export to 30 countries,

especially to U.S.A, Canada, Brazil and Saudi Arabia.

Which theme did you start from your new collection?

On what scale do the innovations in furniture and

decoration world effect the trend in rugs?

Rug is being preferred matching with especially

furniture and curtain products as the easiest changeable

design object. The smallest change in furniture

and curtain world effects the rug trend as well.

Our preferred theme for this year was vibrant color

groups which liven up the life spaces and calmer and

more matching gray, mink and dull blue tones.

What kind of investment did you make for the

technological manufacturing line you’ve reached

today? What kind of machinery and technology is

being used in manufacturing?

Our company that we have started operating with a

humble investment in Küsget Carpet Makers Site in

the year of 2006, through vertical growth in years, today

continues to operate in 5. Organized Industrial Site

with 25 thousand square meter area. While manufacturing

polyp, acrylic, polyester machine-made rugs,

we directed all of our products. We are among the

first 30 of export ranking list, made by South Eastern

Exporters Association. Gaziantep province is the right

place for investment in terms of access to resources,

qualified labor and logistics. Also, it’s easy to access to

the market, since the heart of the market beats here.

What are the services you offer to your clients as

Miraç Halı? Why should the customers choose you?

The essential condition in all of our product and

services is to reach the maximum level of quality

towards the total quality management principles.

Our vision is to develop high quality world standards

products on such a level to satisfy our domestic

and international clients’ expectations, increase our

pattern portfolio and offer it to our clients’ and be

the number one brand worldwide. We prioritize the

customer satisfaction by adopting modern business

administration, constant progress and development,

innovation and creativity as principle. That is why

we offer high quality at high-speed and reasonable

prices and provide open communication.

What are your expectations for the year 2020? Is there

any a new investment or project on your agenda?

We target to increase our manufacturing and exportation

in the year 2020 as well. We have a 10% sales

growth this year.

108 DECOR • January February 2020DOMOTEX asia / CHINAFLOOR

tasarım etkisini genişletiyor

Asya Pasifik bölgesindeki halı ve yer döşemelerinin lider Domotex Asia, tasarım

ve konferans alanlarını genişleterek yeni ve geri dönen markaları ağırlıyor.

Domotex Asia’da halı, iç tasarımın itici gücü olarak

yerini alacak. Özel bir salon ile ev ve tasarım halılarının

merkez üssü olacak olan fuara, sektörden

yoğun ilgi bekleniyor. 2019 yılında ilk kez sergilenen

ve başarılı olan Chinese Original Carpet Design Show,

bu sene genç Çinli halı tasarımcılarının eserlerini

tanıtma için tekrardan fuarda yer alacak. Almanya,

Belçika, İran ve Türkiye’den ülke pavyonları da

ürünlerini halı salonlarında sergileyecek. Geleneksel

olarak DOMOTEX asia / CHINAFLOOR B2B odaklı

olmakla birlikte, pazardaki değişikliklerden dolayı son

kullanıcılara da hitap edecek. Bu yıl fuarda bulunan

her sektörünün bir teması olacak. Ahşapta vurgulanan

ürün kategorisi dikkate alınarak yerden ısıtmada

yeni teknolojiler, yeni tasarımlar ve yeni ürünler tüm

salonda sergilenecek. Yerden ısıtma sistemleri için

vazgeçilmez ürün olan ahşap, bu sektörün Çin’deki

büyümesiyle daha da önem kazanacak. Çin Ulusal

Orman Ürünleri Sanayicileri Derneği’ne göre, Çin’deki

ahşap döşeme markalarının yaklaşık% 80’i yeni

ürünler geliştirdi. Aynı zamanda, pazar payı yıllık%

30’dan fazla arttı. 2025 yılında, yerden ısıtma sistemleri

için ahşap pazar büyüklüğünün 10 milyar RMB’ye

(yaklaşık 1.4 milyar USD) ulaşması beklenmektedir.

Junckers, Foglie d’Oro, Edelholz, IBF, Teclic, Doğa,

Fudeli, Bloor, Jinyi, Licher, Nuogao ve Moganshan gibi

uluslararası ve yerel pazar liderleri fuardaki yerini

alacaklar. Ayrıca bu salonda, özel InnovAction kampanyasında

pazardaki en son gelişmeler aktarılacak.

Sert yer kaplamalarını oluşturan, Taş Plastik Kompozit

(SPC) döşeme içeren markalar yaklaşık 70.000

metrekare alanda bulunacaklar. Bunlar arasında ünlü

iç mekan tasarımcılarının izleyicileri iç mekanlarda

bu ürünleri kullanma konusunda eğitecekleri InnovAction

kampanyası ve tasarım forumunu barındıran

bir “İlham Salonu” olacak. InnovAction, yeni ürünleri

uygun iç mekanlarda sergileyecek. InnovAction

ürünlerini sunmanın bu yeni yolu ile hem üreticilerin

fikirlerini paylaşması hem de ziyaretçilerin pazar

trendlerini takip etmeleri hedefleniyor.

110 DECOR • January - February 2020DOMOTEX asia/CHINAFLOOR

expands its design influence

Shanghai. DOMOTEX

asia/CHINAFLOOR – the leading

trade show for carpets and floor

coverings in the Asia Pacific

region - expands the design and

conference area and welcomes new

and returning brands.

For the 22nd edition, each flooring sector will have a

theme. The highlighted product category in wood is

solid wood for ground heating systems. The category

is taking over the entire hall showing new technologies,

new designs and new products in floor heating.

Solid wood for ground heating systems is growing in

China – according to China National Forest Products

Industry Association, around 80% of China’s wood

flooring brands have developed the product. At the

same time the market share is increasing by more

than 30% annually. It is expected that by 2025, the

market size of solid wood for ground heating systems

will reach RMB 10 billion (approx. 1.4 billion USD).

The international and local market leaders, such as

Junckers, Foglie d’Oro, Edelholz, IBF, Teclic, Nature,

Fudeli, Bloor, Jinyi, Licher, Nuogao and Moganshan

112 DECOR • January - February 2020


have already confirmed their participation at the

show. Also in this hall we see the latest developments

in the market in the dedicated InnovAction

campaign.

The resilient flooring section will be spread out

to 69,500 sqm gross, featuring Stone Plastic

Composite (SPC) flooring. Among the resilient

halls, there will be an “Inspiration Hall”, housing

InnovAction campaign and design forum, where

famous interior designers will educate the

audience on using resilient flooring in interior.

The InnovAction will be upgraded by showcasing

the new products within matching interior

spaces. This new way of presenting the InnovAction

products is ideal for both manufacturers

to share the ideas and for visitors to keep up to

date with the market trends. Carpet section will

promote carpet as a driving force for interior

design, with a dedicated hall being the epicenter

of home and design carpets and the host hall for

the Luxury Brands Carpet Show – a showcase

of the most sought-after international high-end

carpet design brands. After the successful first

edition in 2019, Chinese Original Carpet Design

Show comes back to promote the works of

young Chinese carpet designers. Country pavilions

from Germany, Belgium, Iran and Turkey

will also showcase their products among the

carpet halls. Traditionally DOMOTEX asia/CHI-

NAFLOOR has been focused on B2B, however

due to the market changes, the end users are

more and more welcome to the show. In order to

give the oriental carpets and rugs the spotlight

and follow the trends, Indian and Afghanistan

pavilions will be creating a new area -“Treasure

of Orient”.

In 2020, DOMOTEX asia/CHINAFLOOR will cover

more than 185,000 sqm of gross space, taking

up 16 halls at the Shanghai New International

Expo Center. Five of the exhibition halls will be

dedicated to carpets and rugs, four to wood,

bamboo and other hard floors, 2 to FLOORTECH

asia and 5 halls to resilient floor coverings. In

2019, the show gathered 1,579 exhibitors from

36 countries and attracted 66,875 trade visitors,

of which 15,092 international, coming from 107

nations. DOMOTEX asia/CHINAFLOOR is a part

of the dynamic international DOMOTEX brand

based in Hannover, Germany, along with three

other platforms: DOMOTEX Turkey, DOMOTEX

USA and – making its debut this year – DOMO-

TEX Mexico.

January - February 2020 • DECOR 113


Ageless

carpets from

Fatih Halı

Handmade carpets that are

getting old will now decorate

the rooms as vintage

114 DECOR • January - February 2020


One of the products that comes to mind when you say

Sultanahmet is undoubtedly one of the most important

building blocks of Turkish art hand carpets. The

most special gifts that tourists can bring to their

country are still Turkish Carpets. However, the recent

developments and the decrease in hand workmanship

paved the way for making old carpets not aging. Fatih

Halı is one of the brands that do this. In addition to the

new production, it takes the old carpets that cannot be

done again and puts them back under our feet. Let’s

hear more from the brand founder Muzaffer Akçay.

Could you tell us about your recent works as Fatih

Halı brand?

As Fatih Halı, we are preparing large base vintage

carpets. Again, we use old and inert carpets. We

make high value-added products and non-standard

products. We also sell bamboo carpets which are

again trendy. In this sense, we have prepared a collection

with a manufacturer in Gaziantep as Fatih Halı.

We continue our activities mainly in the wholesale

sense, especially with these two products.

What do you think about Bamboo and Vintage Carpets?

Can we say that trends in carpet are shifting

here?

If modern production is made in hand-made carpets,

an intensive sales trend can be caught.

We tried to catch this trend by turning old used carpets

into vintage. In this way, dormant carpets were

brought to the economy. Since the same cannot be

done, we think this is a very important job. Inspired

by our carpets in Gaziantep machine made carpets

and materials made of 100% organic bamboo carpets.

In addition, by adding craftsmanship to the carpet, it

improved its quality. Gaziantep has made innovation

in the carpet sector with bamboo products. It is also

receiving great interest in the world market.

I think the next few years will sell a lot more bamboo

carpets.

January - February 2020 • DECOR 115


Carpet stores in Sultanahmet and Grand Bazaar are

working in parallel with the tourism sector. Could

you tell us about your recent tourism sector and

your predictions about 2020?

Certainly the tourism sector is working together with

the retail carpet market. For the last 3-4 years the

tourism and carpet industry has gone through low

seasons. As of 2019, the increase in the number of

tourists affected the carpet sector positively. In 2020,

I believe that we will have a more lively season both

in terms of the number of visitors and the quality of

tourists. In addition, I believe that ship tourism will

have an impact on this vitality with the opening of the

port of Galataport.

What is the contribution of sectoral fairs? Can we

listen to your evaluations about these fairs you

attended?

Fairs are very important meeting areas for the carpet

sector.

As Fatih Halı we have been in international fairs for

years and we will take part in that.

However, in the last few years, efficiency in fairs has

decreased. Online shopping has increased. It is now

an important platform for our industry in online sales

as far as fairs. As carpets, I think we should give more

importance to e-commerce.

116 DECOR • January - February 2020Hayalleriniz

Dekora ile

ayaklarınızın

altında

Sekiz renk iplik yerine,

16 milyon dijital renk…

Teknolojinin halı sektörüne yansıması hiç kuşkusuz

baskılı halıların üretimini beraberinde getirdi. Hem

dekoratif anlamda istenilen şekillerin kısa sürede

halıya aktarılması, hem de maliyet açısından daha

ucuz bir ürün olması, bu tarza sahip tüketicilerin bu

ürünlere yönelmesini kolaylaştırdı. Türkiye’de bu

konuda üretim yapan markaların en önemlilerinden

olan Dekora Halı, kaliteli makinalarıyla bu sektörde

kendine yer edindi. Üretimden tercih edilmelerine

kadar birçok konuda sorularımızı cevaplayan Dekora

122 DECOR • January - February 2020


Halı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sığındı, ilerleyen

yıllarda dijital baskılı ürünlerin makine halısı seviyesine

ulaşacağının altını çizdi.

Öncelikle Dekora Halı’nın bugünlere gelişini sizden

dinleyebilir miyiz?

Dijital dünyanın halıya yansıması olan dijital baskılı

halı ortaya çıkınca, bu sektörde bir Türkiye markası

oluşturmak için Dekora Halı’yı kurduk. Dekora halı,

Gaziantep ‘in en büyük Türkiye’nin önde gelen dijital

baskılı halı tesisidir. Üretiminin %70’lik kısmını ihracat

oluşturmaktadır. Kalan %30’luk kısmı Türkiye de

zincir haline gelmiş markalara üretim yapmaktadır.

Halının evler de ki önemli bir dekorasyon ürünü

olduğuna karar verdikten sonra, dekorasyondan

aldığımız ilham ile dekora markasına karar verdik.

Günümüz de insanlar artık ürettiğimiz halılara “dekoratif

halı” olarak tanımlamaya başladılar. Yeni nesil

dünyada halı; dekoratif olarak evlerimizi tamamlayan,

renkleri ile evlerimizin şıklığına şıklık katıp

zarafet veren bir dekorasyon ürünü halini almıştır.

İnsanlar evleriyle halı uyumlarını birebir sağlamaya

çalışmakta, biz de dekoratif fikri ile çıktığımız bu yol

da halıya hayat verdik. Makine halısın da olan sekiz

renk iplik yerine, 16 milyon dijital renk kullanmaya

başladık. Bu sayede insanların hayal ettiği her şeyi

ayaklarının altına serdik.

Baskılı halılar son dönemde çok tercih edilmeye

başladı. Bu, halı piyasasını nasıl etkiliyor?

Dijital baskılı halılar yenidünya düzeninin kabul

gördüğü halılardır. Dijital baskılı halılar, öncelikle

çamaşır makinasın da yıkanabiliyor. Yıkanması

temizlenmesi ve kuruması hızlı olan bu ürün hayatı

kolaylaştırıyor. Ayrıca anti-alerjik, anti bakteriyel,

kanserojen madde içermemesi, insan ve doğa

sağlığına zarar vermemesi ve toz leke tutmaması

gibi özellikleri, bu ürünün tercih edilme nedenlerinden

bazılarıdır. Ancak en çok tercih edilmesinin

başında her eve göre tasarlanabilmesi ve renklenebilmesidir.

Anlattığımız avantajların yanı sıra bir de

halıya ayrılan bütçe var. Makina halılarının fiyatının

yüksekte kalması da tüketicileri bu halıya daha çok

yöneltmiştir. Dijital baskılı halı dünya halı ticaretin

de kendine bir pay çıkarmıştır. Bu pay küçümsenemeyecek

ölçüdedir. Öngörüler ise gelecek yakın

zaman da dijital baskılı halının girmediği ev kalmayacağı

yönündedir.

Bu sektörde üretim yapan diğer markalardan sizi

ayıran özellikleriniz neler?

Her ne kadar en iyi ürün, en mutlu müşteri prensipleri

ile çalışsak da, farkında olmamız gereken rakiplerimiz

var. Dilersiniz ki, halı dediğiniz zaman akla

Gaziantep gelir.

January - February 2020 • DECOR 123


Şehrimizin bize verdiği bu ruh bizi işimiz de en iyisi

yapmaktadır. Çalışan ekibimiz, halı sektöründe

yetişmiş işinin uzmanı kişileridir. Desen ve tasarım

ekibimizin çalışmaları, makinelerimizin en iyi ve en

yeni sistem olması, bizim üretimde daha ön sıralarda

yer almamızı sağlıyor. Dijital halının dünyası, halının

hayat kazanmasıdır. Sektör de birçok firma, fiyata

göre mal çıkardığından dolayı kaliteyi bastırmaktadır.

Bu durum bizim tercih edilmemizi sağlıyor.

Baskılı ürün üretiminde en önemli nokta nedir? Makinalar

ve kullanılan baskı materyallerini neye göre

seçiyorsunuz?

Dijital baskılı halıların en önemli noktası doğru renkler

ve renklerin canlılığıdır. Renkler ne kadar uyum

sağlar ve ne kadar doğa da hayat bulur ise sizin de deseniniz

öyle kıymet görür. Dijital baskılı halıda desen

günlerce izlenebilir. Adeta bir tablo gibi. Tabi ki bunlar

ne kadar önemli ise diğer yandan makinaların özelliği

de o derece önem arz etmektedir. Gelişmiş sistemimiz

ve Japon marka makinelerimiz, kaliteli ürünler

çıkarıyor. Tüm bunları tecrübeyle yoğurunca sınıfının

en iyisi olma özelliğini başarıyoruz.

Koleksiyonlarınızı oluştururken nelerden ilham

alıyorsunuz?

Koleksiyonlarımızı hazırlarken genç kuşağın algılarından

ve beğenilerinden yola çıkıyoruz. Çünkü dijital

baskı demek hayal gücü demek. Bizde genç fikirlerin

hayal ettiklerinden öteye gidiyoruz. Dekora halı olarak,

‘’gençlerin ve kendini genç hissedenlerin evlerindeki

dekoru tamamlıyoruz.’’ diyoruz. Bu düşünce ile

çıktığımız yolda koleksiyon hazırlarken desen bölümümüze

ciddi yatırım yapıyor ve bunu işin merkezi

olarak görüyoruz. Koleksiyonlarımızın da en önemli

özelliği dijital halı dünyasına ışık tutmasıdır.

İhracat çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

İhracat yaptığınız bölge ve ülkelerle birlikte, 2020

yılında bu alanda nasıl çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz?

Markamızın satış kapasitesinin %70’i ihracat olup,

Ortadoğu’dan Avrupa’ya kadar birçok ülkeye ihracat

yapıyoruz. Bu başarının sırrı müşterilerimizi anlayıp

tam olarak neyi istediğini bilip ona göre taleplerine

cevap vermek. Bilirsiniz ki her toplumun yaşayışı,

inanışı, kültürü farklıdır. Biz bu toplumları kendi

içimizde özümseyerek ve anlayarak tercihlerine göre

koleksiyon sunmaya çalışıyoruz. Satışımızın katlanarak

artması, müşterimizin bize güvenmesiyle anlam

kazanmıştır. 2020 yılında mevcut müşteriler dışında

yeni müşteriler ile anlaşma sağlayarak, dünyanın dört

bir yanında markamızı tanıtacağız.

Son olarak neler eklemek istersiniz?

Küreselleşen dünyada teknoloji ve dijitalleşme, halı sektöründe

de ilgi gördü. Artık insanların evlerinde renklendirilmiş

halılar görmek hoşuna gidiyor. Mağaza ve toptancılar

da son dönemdeki satışlardan oldukça memnun

kalmaktadırlar. Dilerim 2020 yılında dijital halılar her

evde ayaklar altına serilsin. Dekora halı olarak inanıyoruz

ki, önümüzdeki halı trendi dijital renkler ve dekoratif

süslemeler olacak. Gelecek yakın zaman da dijital baskılı

halı satışları, makina halısı seviyesine ulaşacaktır.

124 DECOR • January - February 2020Your dreams are under your feet with Dekora

Instead of eight color threads, 16 million digital colors…

The reflection of the technology to the carpet sector

certainly brought along the production of printed

carpets. Both the transfer of the desired shapes in

a decorative sense to the carpet in a short time and

the fact that it is a cheaper product in terms of cost

made it easier for the consumers with this style to

turn to these products. The brand that manufactures

this issue in Turkey Dekor, one of the most important

carpets was a place in this industry with quality

machines. Mahmut Sığındı, Member of the Board of

Dekora Carpet who answered our questions on many

issues from production to preference, underlined that

digital printed products will reach the level of machine

carpet in the following years.

First of all, could you listen to the arrival of Dekora

Carpet?

When the digital printed carpet which is reflected in

the digital world appeared, we founded Dekora Carpet

in order to make a Turkish brand in this sector.

Decora Carpet is the largest in Gazitantep and the leading

digital printed carpet plant in Turkey. 70% of its

production consists of exports. The remaining 30% of

its production has become the brand chain in Turkey.

After deciding that the carpet is an important decoration

product in the houses, we decided for the Dekora

brand with the inspiration we received from the

decoration.

Today, people have started to define the carpets we

produce as “decorative carpets. New generation carpet

in the world; it has become a decoration product

that completes our houses as decorative and adds

elegance and gracefulness to the elegance of our

houses with its colors. People are trying to ensure

their harmony with their homes one by one, and we

have given life to the carpet in this way we started

with the decorative idea. We started to use 16 million

digital colors instead of eight color yarns, which

are also carpets. In this way, we laid everything that

people dreamed under their feet.

126

DECOR • January - February 2020


Printed carpets have become very popular recently.

How does this affect the carpet market?

Digital printed carpets are accepted by the new world

order. Digitally printed carpets, primarily can be

washed in the washing machines. This product, which

is quick to wash, clean and dry, makes life easier. In

addition, anti-allergic, anti-bacterial, carcinogenic

substances, does not harm human and natural health

and dust stains, such as the properties of the product,

are among the reasons why this product is preferred.

However, it is the most preferred one that can

be designed and colored according to every house. In

addition to the advantages we have mentioned, there

is a budget allocated to the carpet. The fact that the

price of machine carpets remains high has also directed

consumers to this carpet. Digitally printed carpet

has made its share in the world carpet trade. This

share cannot be underestimated. The predictions are

that there will not be a home where the digital printed

carpet does not enter the future.

What distinguishes you from other brands that produce

in this sector?

While we have the best products, the most happy

customer principles we have, the competitors have to

be aware of. You wish that when you say carpet, Gaziantep

comes to mind. This spirit that our city gives us

makes our business the best. Our team of employees

is experts in the carpet sector. The work of our design

and imagination team, and the fact that our machines

are the best and newest system, enable us to take the

lead in production. The world of digital carpets is the

life of carpets. In the sector, many companies suppress

the quality because they produce goods according

to the price. This makes us preferable.

What is the most important point in the production of

printed products? What do you choose the machines

and the printing materials used?

The most important point of digital printed carpets is

the correct colors and vividness of colors. The more

harmonious the colors and the more nature come to

life, the more valuable your pattern is. Pattern can be

watched for days on digital printed carpet. It’s like a

painting. Of course, the more important they are, the

more important the machines feature is. Our advanced

system and Japanese brand machines produce

quality products. When we make all these with experience,

we succeed to be the best in class.

++What inspires you when making your collections?

While preparing our collections, we start from the

perceptions and tastes of the young generation. It is

because the digital printing means imagination. We go

beyond what young ideas dream. As Dekora Carpet,

we say that we complete the decor in the homes of

young people and those who feel young. With this in

mind, while making a collection on the way we go out,

we make a serious investment in our design department

and see this as the center of the business. The

most important feature of our collections is to shed

light on the world of digital carpet.

Can you give us information about your export activities?

How do you plan to work in this field in 2020

together with the regions and countries you export to?

70% of the sales capacity of our brand is export and

we export to many countries from Middle East to

Europe. The secret of this success is that understanding

our customers and knowing exactly what they

want and responding to their demands accordingly.

You know that every society’s life, belief and culture

are different. We are trying to present collections

according to their preferences by assimilating and understanding

these societies within us. The exponential

increase in our sales has gained meaning with the

trust of our customers. In 2020, we will be introducing

our brand around the world by providing agreements

with new customers besides existing ones.

What would you like to add?

In the globalizing world, technology and digitalization

have attracted interest in the carpet sector. Now

people like to see colored carpets in their homes. Stores

and wholesalers are also very satisfied with the

recent sales. I wish that in 2020, digital carpets will be

laid in every house. As Dekora Carpet, we believe that

the coming carpet trend will be digital colors and decorative

decorations. In the near future, digital printed

carpet sales will reach machine carpet level.

January - February 2020 • DECOR 127
Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!