Predstavitev pomembnejših investicij in novosti v ponudbi - Slovenia

slovenia

Predstavitev pomembnejših investicij in novosti v ponudbi - Slovenia

Predstavitev pomembnejših investicij in novosti v ponudbi Postojnske jame, ki že potekajo ali so za

začetek predvidene v kratkem:

Biološka čistična naprava v Koncertni dvorani Postojnske jame

Največji prispevek inovacije je pri odpravljanju negativnih vplivov turistične rabe jame na okolje. Iz

predhodnih sanitarij so se komunalne odplake iz Koncertne dvorane Postojnske jame iztekale

neposredno v podtalnico, ki teče v Planinsko jamo. Postojnsko-Planinski jamski sistem je znan po največji

jamski biodiverziteti – največjem številu različnih vrst jamskih živali na svetu, kar je izjemen naravni

fenomen. Zato je naloga in obveza upravljalca, da to pestrost podzemnega sveta tudi ohrani. Vode iz

čistilne naprave bodo zagotavljale 98 % prečiščenost, kar pomeni da se lahko uporabijo tudi za izpiranje

kot sanitarna voda.

Inovativnost projekta: postavitev čistilne naprave v pogojih kraške jame, kjer veljajo posebni

naravovarstveni režimi glede posegov v jami vezani na hrup, delovne pogoje, emisije škodljivih snovi in

temperaturo (9-10 0 C); čistilno napravo je bilo potrebno načrtovati tako, da so jo pred umestitvijo v

jamsko okolje razstavili, prepeljali in ponovno sestavili, inovativne so tudi nove tehnične rešitve

prečiščevanja.

Nov razstavno prodajni objekt v Koncertni dvorani in odprtje poštnega urada v Koncertni dvorani

V letu 2010 se je začela prva faza obnove objekta v Koncertni dvorani Postojnske jame, v letu 2011 pa

naj bi se obnova z drugo fazo zaključila. V razstavno prodajnem objektu v Koncertni dvorani Postojnske

jame bo več vsebin. V prodajnem delu bodo obiskovalcem na voljo avtentični spominki, knjige, DVD-ji,

CD-ji, otroške igrače. Urejen bo razstavni del, kjer bomo obudili spomin na nekdanji poštni urad v

Postojnski jami in pomembnejše dogodke, ki so zaznamovali turistični razvoj. Razstavno prodajno

razstavni objekt v Postojnski jami bo predvidoma odprt v maju 2011.

Restavracija Proteus

Proti koncu gredo tudi obnovitvena dela v novi restavraciji Proteus v centru mesta Postojna, nekdaj znano

pod imenom Jadran. Odprtje nove restavracije, katere ime je povezano s Postojnsko jamo in bližnjimi

simboli (skulptura na stavbi IZRK, vodnjak na trgu) je predvideno v maju.

Nova celostna grafična podoba

Vzporedno s postopkom preimenovanja podjetja je potekala tudi prenova celostne grafične podobe.

Osnovno podobo logotipa je narekovala prepoznavnost kapniške skupine Briljanta in Stebra, pa tudi

tradicija uporabe omenjenega simbola, ki se povezuje s turistično tradicijo Postojnske jame. Okrogla

oblika osnove logotipa je bila izbrana kot ena najpopolnejših oblik v naravi in geometriji ter hkrati simbol

neskončnosti in večnosti, kakor si v prenešenem pomenu lahko predstavljamo tudi Postojnsko jamo.

Grafični znak je dopolnjen z napisom Postojnska jama in prevodom (cave-grotte – höhle). V nekaterih

aplikacijah pa je predvidena tudi uporaba znamenitega stavka Luke Čeča, ki ga je izrekel ob odkritju

notranjih delov Postojnske jame: »Tu je nov svet – tu je paradiž!«. Za posebne priložnosti so predvidene

še nekatere izpeljanke logotipa, ki vključujejo različne dodatke – letnico 1818, tirnice in podobno.

Uvajanje novega Ticketing-programa Dragon

Zahteve na področju informacijske tehnologije narekujejo nenehno prilagajanje spremembam. Prav to pa

narekuje posodobitev informacijskega sistema, ki jo prinaša nov računalniški program »Dragon«. Pravkar

poteka zaključna faza, uporabi aplikacije je predvidena že aprila, pred prazniki. Osnovna funkcija

računalniškega programa je povezovanje posameznih enot znotraj podjetja in celovita podpora pri delu

rezervacijske službe, prodaje na blagajni vstopnic, organizacije dela vodniške službe in gostinstva,

predstavljal pa bo tudi bazo podatkov za analitične obdelave ter spremljanja rezultatov, ki so pomembni

pri poslovnih odločitvah. V projektu je združeno vsebinsko znanje Postojnske jame in tehnično znanje

Programskega ateljeja AZ. Nadgradnja sistema pomeni povezovanje različnih slovenskih tiketing -

ponudnikov in možnost nakupa integriranega slovenskega turističnega produkta oz. projekt enotne

turistične karte, ki bi jo bilo možno kupiti na različnih lokacijah v Sloveniji za ogled različnih znamenitosti,

kar bi pomenilo tudi podaljševanje časa obiskovalcev v Sloveniji. Na vstopnicah, ki spremljajo novo

tehnično rešitev, se bo grafični motiv spreminjal, kar bo zanimivo tudi za zbiratelje.

Novost predstavlja spletna aplikacija, ki bo omogočala pristop k sodobnemu načinu trženja in nakup

storitev preko svetovnegaspleta, kar doslej ni bilo mogoče.


Prenova spletne strani

Od začetka februarja potekajo aktivnosti, ki so potrebne za prenovo spletne strani www.postojnskajama.si.

Zakupljenih imamo več internetnih domen, med katerimi je nosilna in ena pomembnejših prav

omenjena. Vodilna misel pri prenovi je bila spletno mesto prenoviti tako, da bo poleg informativne imelo

tudi prodajno funkcijo in bo delovalo kot podpora ostalim prodajnim aktivnostim Postojnske jame, kot so

npr. promocijske akcije. Uporabnikom želimo ponuditi tudi enostaven dostop do informacij ter poenostaviti

uporabniško izkušnjo. Po postavitvi vsebine bomo v sodelovanju z agencijo Innovatiff pristopili še k

boljšemu pozicioniranju spletne strani na iskalnikih in promocijo Postojnske jame. Nenazadnje bo

sodobnejši administrativni vmesnik omogočal tudi enostavnejše in hitrejše urejanje vsebin.

Napoved pomembnejših dogodkov v letu 2011

Postojnska jama v očeh otrok in mladostnikov, 16. april 2010 od 10.00 do 15.00

Postojnska jama razpisuje Natečaj za otroke in mladostnike, namenjen povezovanju učnih načrtov z

vsebinami Postojnske jame. Izobraževalni promocijski dan za vrtce in šole poteka že tradicionalno na

sobotni dan pred dnevom Zemlje, v sodelovanju z ZRSŠ in ZEOS d.o.o. 16. aprila 2011 bo v Postojnski

jami potekala zaključna prireditev Natečaja POSTOJNSKA JAMA v očeh otrok in mladostnikov. Od 10.00

do 15.00 ure se bo predstavilo 24 ustanov s 39 različnimi ustvarjalnimi predstavitvami projektnih nalog.

Postojnska jama je vsem prijavljenim skupinam namenila nagrado, 65% popust za obisk Postojnske

jame, Vivarija in Predjamskega gradu. Ob 15.00 uri bo podelitev 3 nagrad za izvirnost predstavitve ter 3

nagrad koordinatorjem za uspešno promocijsko aktivnost med šolskim letom. Natečaj POSTOJNSKA

JAMA v očeh otrok in mladostnikov 2012 bo objavljen junija pred zaključkom šolskega leta na

www.postojnska-jama.si.

Rojstvo Erazmove penine, Predjamski grad, 26. maja 2010, za vabljeno strokovno javnost

Da bi obudili zgodovinsko povezavo Predjamskega gradu z Vipavsko dolino, je februarja 2010 Vinski

konvent Erazma Predjamskega iz Postojne v sodelovanju z vinarjem g. Bogdanom Makovcem iz Brij na

Vipavskem, dal v grad za leto dni v hrambo in zorenje 365 steklenic penine iz lokalne sorte vinske trte

Klarnica. Grozdje je pridelano in predelano v penino po posebnem postopku, ki je v gradu zorela leto dni

in se navzela uporniškega duha Erazma Predjamskega.

Binkoštno slavje,

Začetek letošnjega praznovanja pomeni prireditev Baletna pravljica v Postojnski jami (Plesna dvorana,

22.5.) Blatenega društva iz Postojne.

Tradicionalno ohranjanje praznovanja Binkošti: v nedeljo, 12. junija bo v Postojnski jami sv. maša, na

binkoštni ponedeljek pa imajo domačini brezplačen vstop v Postojnsko jamo.

Praznovanje bo zaključila prireditev izbora Miss Slovenije za Miss sveta, ki bo v Koncertni dvorani, 19.

junija 2011.

16. Erazmov viteški turnir, 16-17. julij

Erazmov viteški turnir, ki se bo odvijal 16. in 17. julija 2011 v Predjami, je ena največjih in najbolj

prepoznavnih srednjeveških prireditev v Sloveniji. To dokazuje tudi množičnost obiska in precejšnje

zanimanje za ogled srednjeveške prireditve, tudi iz tujine. Letos bo na prireditvi nastopilo več kot 200

posameznikov in nastopajočih gostujočih viteških skupin, ki prihajajo iz Italije, Hrvaške in Slovenije.

Letošnji Erazmov viteški turnir je že šestnajsti po vrsti. Uvod v nedeljski srednjeveški turnir bo sobotna

»Noč ognja in zabave«. Sobotni program bo obiskovalcem ponudil ogled nočnega obleganja gradu,

srednjeveške plese, igre z ognjem ter zabavo ob srednjeveški glasbi pozno v noč. Predjamski grad bo v

soboto na ogled vse do polnoči. Osrednji del nedeljskega Erazmovega viteškega turnirja bo obujanje

legende o Erazmu Predjamskem in obleganje Predjamskega gradu, prireditev pa bo sestavljena iz cele

palete dogodkov zanimivih tako za otroke, kot odrasle.

34-milijonti obiskovalec – predvidoma julija 2011

Evidenca obiskovalcev Postojnske jame se vodi od 17. avgusta 1819, ko jo je obiskal takratni

prestolonaslednik Ferdinand. Ta datum šteje tudi za začetek novodobnega turizma Postojnske jame in

hkrati pomeni temelj turističnemu razvoju Postojne. Od takrat pa do danes si je Postojnsko jamo ogledala

nepregledna množica obiskovalcev iz vsega sveta in predvidoma bomo v juliju gostili 34. milijontega.

Temu dogodku bomo namenili posebno pozornost in ga obeležili s prireditvijo, o datumu in programu pa

bomo javnost vsekakor še obveščali.

More magazines by this user
Similar magazines