Views
3 years ago

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ - Fortuna PS logo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ - Fortuna PS logo

3.1. W okresie od dnia 1

3.1. W okresie od dnia 1 października 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. dla Uczestników dostępne będą promocyjne produkty: (i) mleko Łowickie UHT 3, 2% 1l oraz (ii) mleko Łowickie UHT 2, 0% 1l, zwane dalej "Produktami". 3.2. Ponadto w okresie od dnia 1 października 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. dla Uczestników pod adresem www.lowickie-konkurs2012.com dostępna będzie aplikacja, za pośrednictwem, której Uczestnik może przystąpić do Loterii. 3.3. W celu udziału w losowaniu nagród, Uczestnik powinien w okresie od dnia 1 października 2012 r. od godziny 0: 01 do dnia 31 stycznia 2013 r. do godziny 23: 59 dokonać zgłoszenia do Loterii, zwane dalej "Zgłoszeniem". 3.4. Zgłoszenia do Loterii Uczestnik może dokonać w jeden z następujących sposobów: (i) przesłać na adres Organizatora (ul. Leonarda 6/8 lok. 5; 01 – 183 Warszawa) 6 kodów kreskowych wyciętych z 6 promocyjnych opakowań Produktów oraz wskazać swoje imię i nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym oraz numer telefonu kontaktowego; (ii) wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.lowickie-konkurs2012.com wpisując 6 numerów seryjnych wraz z symbolem literowym znajdujących się na opakowaniu Produktu z 6 promocyjnych opakowań Produktu oraz wskazując swoje imię i nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym oraz numer telefonu, a także potwierdzić, że nie jest osobą, o której mowa w pkt 2.2. Regulaminu. Jeden Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń do Loterii. W Zgłoszeniu Uczestnik powinien wskazać numer telefonu, pod którym jest dostępny w godzinach od 10: 00 do 16:00. 3.5. W dniu 13 grudnia 2012 r. oraz 14 lutego 2013 r. w siedzibie Organizatora spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń zostanie przeprowadzone losowanie Loterii ("Losowanie"). 3.5.1. W trakcie Losowania przeprowadzonego w dniu 13 grudnia 2012 r. losowane będą Zgłoszenia, które wysłane zostały do Organizatora w okresie od 1 października 2012 r. od godziny 0: 01 do dnia 30 listopada 2012 r. do godziny 23: 59 i jednocześnie zostały doręczone do Organizatora (zgłoszenia nadesłane pocztą) do dnia 5 grudnia 2012 r. W trakcie Losowania zostanie wylosowanych sześćdziesiąt Zgłoszeń. Każdy Uczestnik, którego Zgłoszenie zostanie wylosowane, jako jedno z pierwszych dziesięciu otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 3.8.1. Regulaminu. Każdy Uczestnik, którego Zgłoszenie zostanie wylosowane w trakcie Losowania, jako jedno z kolejnych pięćdziesięciu otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 3.8.2. Regulaminu. Zgłoszenia, które zostały wysłane w sposób - 2 -

określony w pkt 3.4. (i) i które zostaną doręczone do Organizatora po dniu 5 grudnia 2012 roku wezmą udział w Losowaniu, które odbędzie się w dniu 14 lutego 2013 roku. 3.5.2. W trakcie Losowania przeprowadzonego w dniu 14 lutego 2013 r. losowane będą Zgłoszenia, które wysłane zostały do Organizatora w okresie od 1 grudnia 2012 r. od godziny 0: 00 do dnia 31 stycznia 2013 r. do godziny 23: 59 i jednocześnie zostały doręczone do Organizatora do dnia 4 lutego 2013 r. (Zgłoszenia nadesłane pocztą) oraz Zgłoszenia, które zostały wysłane w okresie od 1 października 2012 r. do 30 listopada 2012 r. i nie zostały doręczone do Organizatora do dnia 5 grudnia 2012 r. W trakcie Losowania zostanie wylosowanych sześćdziesiąt Zgłoszeń. Każdy Uczestnik, którego Zgłoszenie zostanie wylosowane, jako jedno z pierwszych dziesięciu otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 3.8.1. Regulaminu. Każdy Uczestnik, którego Zgłoszenie zostanie wylosowany w trakcie Losowania, jako jedno z kolejnych pięćdziesięciu otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 3.8.2. Regulaminu. 3.5.3. W trakcie każdego Losowania zostanie wylosowanych dodatkowo 5 Zgłoszeń w celu stworzenia listy rezerwowej A na wypadek, gdyby zwycięzca nagrody, o której mowa w pkt 3.8.1. Regulaminu nie był uprawniony do otrzymania nagrody lub odmówił jej przyjęcia oraz dodatkowo 10 Zgłoszeń w celu stworzenia listy rezerwowej, B na wypadek, gdyby zwycięzca nagrody, o której mowa w pkt 3.8.2. Regulaminu nie był uprawniony do otrzymania nagrody lub odmówił jej przyjęcia. 3.6. Jeden Uczestnik w każdym z losowań może wygrać nagrodę tylko jeden raz. 3.7. Uczestnicy Loterii dokonując Zgłoszenia do Loterii wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a w szczególności wyrażają zgodę, na wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby niniejszej Loterii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie Uczestnicy Loterii dokonując Zgłoszenia do Loterii wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.). 3.8. Nagrodami w Loterii jest: 3.8.1. 20 voucherów uprawniających do skorzystania z usługi turystycznej, na którą składa się 7 dniowy wyjazd dla dwóch osób do Doliny Gastein (pobyt hotelu w 4*; śniadania i obiadokolacje; skipass) na warunkach określonych na voucherze o wartości 8.190,00 zł. każdy wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 910, 00 zł. Łączna wartość jednej nagrody wynosi 9.100,00 złotych brutto. 3.8.2. 100 mikserów ręcznych Bosch model MFQ40304 o wartości 149.00 zł. brutto każdy. 3.9. Pula nagród w Loterii wynosi 196.900,00 złotych brutto. - 3 -

Regulamin konkursu na logo i hasło Osiedla Majków
Regulamin Loterii Promocyjnej "Mikołaj" - Fortuna PS logo
Regulamin loterii promocyjnej "Metamorfoza ... - Fortuna PS logo
Regulamin Loterii Piłkarskiej - Fortuna PS logo
Regulamin loterii Megabingo Radom - Fortuna PS logo
- 1 - REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Przyjaciel ... - Fortuna PS
Regulamin loterii Wygraj samochód z Galerią ... - Fortuna PS logo
Regulamin loterii Zdrapka - Fortuna PS logo
Regulamin loterii Strefa Kibica - Fortuna PS logo
Regulamin loterii Zdrapka - Fortuna PS logo
Regulamin loterii urodzinowej E. Leclerc - Fortuna PS logo
Regulamin loterii "Magia Kodów 2006" - Fortuna PS logo
Regulamin loterii "Jackpot" - Fortuna PS logo
Regulamin loterii Zdrapka - Fortuna PS logo
Regulamin loterii Wielkie Otwarcie CH Nova Park - Fortuna PS logo
Regulamin Loterii Promocyjnej SEPOS - Fortuna PS logo
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „OSRAM ...
Regulamin Loterii Promocyjnej - Makro
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ - Coca-Cola Hellenic Polska
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ... - Chiquita
Regulamin Loterii Promocyjnej „Lokata SGB. Wielkie ... - express bank
Regulamin Loterii Promocyjnej „Lokata SGB (jesień ... - Pa-Co-Bank
Regulamin Loterii Promocyjnej „Lokata SGB (jesień 2011 ...
Regulamin Loterii Promocyjnej „Świąteczna kumulacja” - Play
Regulamin Loterii Megaloteria TVP
Regulamin Loterii Promocyjnej "Lokata SGB (wiosna 2012)"
Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazw? ? Loteria ... - Mediaexpert.pl
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „KARTOMANIA” I ... - mBank