Views
3 years ago

Akademski curriculum vitae - Mašinski fakultet - untz

Akademski curriculum vitae - Mašinski fakultet - untz

Edukacija i

Edukacija i usavršavanje Datumi septembar 1978 ÷ maj 1986. Stečena kvalifikacija Osmogodišnje osnovno obrazovanje Oblast nauke i struke, stečena zvanja osnovno znanje i vještine Ime i vrsta organizacije Osnovna škola Teočak Datumi septembar 1986. do maj 1990. Stečena kvalifikacija Mašinski tehničar Oblast nauke i struke, stečena zvanja mašinstvo opšti smjer i vještine Ime i vrsta organizacije Centar za srednje-usmjereno obrazovanje i vaspitanje Ugljevik Datumi Oktobar 1994. ÷ decembar 1999. Stečena kvalifikacija Diplomirani inžinjer mašinstva Oblast nauke i struke, stečena zvanja Energetsko mašinstvo i vještine Ime i vrsta organizacije Univerzitet u Tuzli Datumi Maj ÷ juli 2001. Stečena kvalifikacija I stepan njemačkog jezika Oblast nauke i struke, stečena zvanja Jezik i vještine Ime i vrsta organizacije Geothe Institut Bremen , Germany Datumi Juli 2001. ÷ juni 2002. Stečena kvalifikacija Specijalizacija Oblast nauke i struke, stečena zvanja Termo fluidni procesi i pojave i vještine Ime i vrsta organizacije Institut za mehaniku fluida Univerziteta Erlangen – Nirnmber, Njemačka Datumi Mart 2001.÷ juni 2002. Stečena kvalifikacija Oblast nauke i struke, stečena zvanja Postdiplomski magistarski studij – Industrijski inženjering i vještine Ime i vrsta organizacije Univerzitet u Tuzli Datumi Mart 2004. Strana 2 - Curriculum vitae Univerzitet u Tuzli

Stečena kvalifikacija Oblast nauke i struke, stečena zvanja i vještine Magistar tehničkih nauka iz oblasti mašinstva energetsko mašinstvo Naučni radovi u okviru formalne edukacije Naziv rada Institucija na kojoj je rad izrađen Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Institucija na kojoj je rad izrađen Godina i mjesto Kratak sadržaj Heat transfer of the rotation finned pipe TMT 2004. 8 TH International research / expert conference ,,Trends in the development of machinery and associated technology,, St.767-770, ISBN 9958-617-21-8. 2004, Neum, BiH Rotirajuća orebrena cijev kao segment rotacionog hladnjaka motora SUS predložena je kao alternativa postojećem hladnjaku motora SUS. Data je analiza karakterističnih veličina rotacionog hladnjaka i poređenje tih veličina sa klasičnim benzinskim hladnjakom Golf 2. Numerical modelling of combustion gas flow in fan's rotating channels TMT 2004. 8 TH International research / expert conference ,,Trends in the development of machinery and associated technology,, St.751-754, ISBN 9958-617-21-8 2004. Neum, BiH Numeričkim simulacijama i eksperimentalnim ispitivanjima pokazano je da se može od 20÷50 % energije korištene za pokretanje industrijskih ventilatora sačuvati povećanjem efikasnosti njegove konstrukcije. Komentar Naziv rada Institucija na kojoj je rad izrađen Godina i mjesto Kratak sadržaj The Centrifugal Filtration of the Coolant within Ice Intelligent Manufacturing & Automation-Technology-Men-Nature St.003-004,ISBN 3-901509-24-0 2004, Vienna, Austria U rotacionim hladnjacima intezitet taloženja čestica je sporiji nego u klasičnim automobilskim hladnjacima, što je sa stanovišta prenosa toplote jako bitno. Kod hlađenja tečnosti motora SUS redovito se nalaze razne čestice prljavštine i otpada nastale različitim fizičko–hemijskim procesima unutar bloka motora i instalacije za hlađenje. Nastale prljavštine se najvećim svojim dijelom lijepe unutar bloka motora, oko cilindara, a mimo toga se znatan dio prljavština taloži unutar hladnjaka. Komentar Naziv rada Institucija na kojoj je rad izrađen Godina i mjesto Kratak sadržaj Minimization of Hydraulic Losses in Induced Draft Fan Intelligent Manufacturing & Automation-Technology-Men-Nature St.005-006, ISBN 3-901509-24-0 2004,Vienna, Austria Dimni plinovi nastali sagorijevanjem čvrstog goriva u kotlovskim postrojenjima sadrže dosta čvrstih čestica i pepela. Zbog složenosti strujanja u obrtnim rešetkama, a pogotovo ako se radi o navedenim dimnim plinovima, interesantno je vidjeti šta je sa hidrauličnim gubicima zbog toga što takva struja posjeduje veliku kinetičku energiju. Komentar Strana 3 - Curriculum vitae Univerzitet u Tuzli

Akademski curriculum vitae - Mašinski fakultet - untz
Akademski curriculum vitae Personalne ... - Univerzitet u Tuzli
Akademski curriculum vitae - untz
Akademski curriculum vitae
Akademski curriculum vitae - Rudarsko-geološko-građevinski ...
curriculum vitae iculum vitae - LUMENS - Fakultet za menadžment u ...
Curriculum Vitae - Medicinski fakultet Rijeka
Curriculum Vitae - Medicinski fakultet Rijeka
Curriculum Vitae - Medicinski fakultet Rijeka
Curriculum vitae - Medicinski fakultet Rijeka
Curriculum Vitae - Iwa-cons.com
Europass-Curriculum Vitae - Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Curriculum vitae - Medicinski fakultet Rijeka
Curriculum vitae - Medicinski fakultet Rijeka
european curriculum vitae format - LUMENS - Fakultet za ...
CURRICULUM VITAE - Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Europass-Curriculum Vitae - Medicinski fakultet
Europass-Curriculum Vitae - Medicinski fakultet
Europass-Curriculum Vitae - Medicinski fakultet
Europass-Curriculum Vitae - Medicinski fakultet
Europass-Curriculum Vitae - Medicinski fakultet
Curriculum Vitae - Efsa.unsa.ba
Curriculum Vitae - Medicinski fakultet Rijeka
CURRICULUM VITAE - Institut Ekonomskih Nauka
Europass-Curriculum Vitae - Poljoprivredni fakultet u Osijeku
CURRICULUM VITAE - Građevinski Fakultet Univerziteta u Sarajevu
Zoran ogaš ŽIVOTOPIS Curriculum vitae - Medicinski fakultet, Split
Curriculum Vitae Nenad Grubić - Građevinski Fakultet Univerziteta u ...