Views
3 years ago

opisy przedmiotów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

opisy przedmiotów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

opisy przedmiotów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w

SEMESTR I Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: AATOMIA 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: POLSKI 4. Kierunek: KOSMETOLOGIA 5. Specjalność: KOSMETOLOGIA SPECJALISTYCZNA 6. Rok: I Semestr: I 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: dr W. Romanowski 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: mgr E. Szura 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: Forma zajęć Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia/ Ćwiczenia tablicowe Laboratorium/ Ćwiczenia praktyczne 15 15 zaliczenie 10. Liczba punktów ECTS: 2 zaliczenie 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 12. Wymagania wstępne: Projekt Wiadomości z biologii i anatomii na poziomie liceum ogólnokształcącego Seminarium 13. Cele kształcenia: Nauczenie pojęć: narząd, tkanka, budowy narządów, nauczenie układów funkcjonalnych w organizmie człowieka tak, aby po zakończeniu zajęć student znał ich funkcję, podstawy budowy poszczególnych narządów ich umiejscowienie z podstawowymi wiadomościami z anatomii topograficznej. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: 14.1. Wykład: 1. Anatomia jako nauka. Rys historyczny. Różnice anatomia, histologia, fizjologia. Podstawowe zasady opisu budowy człowieka ze szczególnym zwróceniem uwagi na płaszczyzny opisu. 1

listopad 2009 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Nyski Festiwal Nauki - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Ekologiczna dziczyzna z jeleniowatych - Państwowa Wyższa Szkoła ...
1. Nauki artystyczne - Instytut Jazzu - Państwowa Wyższa Szkoła ...
Bohater w reklamie prasowej - raport badawczy - Wyższa Szkoła ...
Informator 2011 - Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
Idea wolonatriatu w aspekcie historycznym - Wyższa Szkoła ...
Informator 2013 - Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
Polska prezydencja w RUE - próba bilansu - Wyższa Szkoła ...
Boże Narodzenie 2012 w WSH… - Wyższa Szkoła Humanitas
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Ks. Prof. dr hab ...
Studia - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
festiwal - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
opisy przedmiotów xi 09 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ...
Pobierz plik (.pdf) - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Regulamin Projektu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ALINA BRYLL - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Wzorzec artykułu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Dorobek naukowy - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
pobierz (.pdf) - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
regulamin studiów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Biuletyn nr 7.pdf - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
§1 §2 §3 §4 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE ...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie
Tekst do pobrania.pdf - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ...
Ogłoszenie o zamówieniu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ...
STUDIUM - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
1 Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ul ...