20.01.2015 Views

25 aastat lõpetamisest

25 aastat lõpetamisest

25 aastat lõpetamisest

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>25</strong> <strong>aastat</strong> lõpetamisest<br />

1986 - 2011


Lõpetajad 1986<br />

LA-101, LA-101õ, LS-101<br />

1. Urmas Aiaste<br />

2. Peeter Akkel<br />

3. Vladimir Antson<br />

4. Karl Apsolon<br />

5. Erich Elmi<br />

6. Raivo Irve<br />

7. Andrus Jõgi<br />

8. Valdeko Kamenik<br />

9. Tõnis Karel<br />

10. Urmas Kivikink<br />

11. Tarvo Korrovits<br />

12. Liivi Käär<br />

13. Paul Leemet <strong>25</strong>. Kalle Pentel 36. Margus Tamm<br />

14. Andrus Lehtmets 26. Hannes Perkmann37. Mare Tammisto<br />

15. Taavo Lige 27. Edgar Piir 38. Priit Tilga<br />

16. Andres Lill 28. Valdur Puusepp 39. Toomas Timmusk<br />

17. Kersti Lukas 29. Ulvi Rähmi 40. Heli Tohver<br />

18. Aime Miilberg 30. Siim Sarv 41. Maarika Tõnismäe<br />

19. Mart Miilberg 31. Karli Sassi 42. Külli Täheväli<br />

20. Vitali Mirošnitšenko32. Peeter Schutting 43. Heiki Uuemaa<br />

21. Andrus Moor 33. Aivar Surva<br />

22. Jaagup Oviir 34. Maimu Sünd<br />

23. Margus Paapsi 35. Anu Tamm<br />

24. Heldur Paulson<br />

44. Toomas Vabamäe<br />

45. Tiia Vijard<br />

46. Toivo Vällo


Mõned põnevamad diplomiprojektide teemad<br />

• Ümbrikkettaseadme kontroller<br />

• Mikroarvuti CM-1800 ja telemehaanikakompleksi TM-120 liides<br />

• Tekstiredaktor Kronos-protsessoril baseeruvale arvutile<br />

• Mikroarvuti "Iskra 226" kohandamine tööks operatsioonisüsteemiga CP/M<br />

• Liides arvuti M-4030 ühendamiseks andmeedastusseadmega Akord-1200<br />

• Kassettsalvesti PK-1 ühendamine arvutiga EC-1036<br />

• Arvutustehnika arvestuse andmepanga projekteerimine<br />

• ENSV Plaanikomitee Arvutuskeskuse kaadriarvestussüsteemi andmepank<br />

Ajad olid sellised...<br />

Aga millised siis täpselt t


Enamik meist asus TPIsse õppima aastal 1981<br />

• Eesti NSVs käis ideoloogiatöö parandamise sildi all hirmus venestamine<br />

• NSV Liidus kehtestati suve- ja talveaeg<br />

• ETV lõpetas must-valgete saadete edastamise<br />

• Prints Charles abiellus Diana Spenceriga<br />

• USAs alustas tööd MTV<br />

• Ekraanile jõudis seriaali Dynasty esimene osa<br />

• Esimese USA kosmosesüstiku Columbia esmalend<br />

• USA katsetas esimest korda tiibraketti<br />

• Poolas haaras võimu sõjavägi<br />

• Ronald Reagan sai USA presidentiks<br />

• Müügile jõudis IBM PC


Nagu hiljem teada saime, oli<br />

1981 kõige sügavam s<br />

stagnaaeg<br />

Siin-seal oli siiski vaheldust märgata... m<br />

1982<br />

1984 1985<br />

Kuni areenile astus...


А вот у нас здесь вот<br />

перестройка идёт, вот так вот,<br />

товарищи!<br />

Нет плохих вопросов,<br />

есть толко плохие<br />

ответы! Ведь у нас же<br />

сейчас гласность!<br />

Ну кто же водку пьёт<br />

Мы же ведём борьбу<br />

против пьянства и<br />

алкоголизма!<br />

Ja nii saabuski...


Aasta 1986<br />

• Uutmine ja avalikustamine käisid hirmsa hooga<br />

• Teadusliku kommunismi riigieksami eel selgus ootamatult, et sotsialism NSV Liidus<br />

polegi arenenud ja kommunismi ei paista ka kuskilt<br />

• Halley komeet lähenes Maale 63 miljoni kilomeetri kaugusele<br />

• Reagan ja Gorbatšov kohtusid Islandil<br />

• Jaapani majanduse kogutoodang inimese kohta ületas USA oma<br />

• Stokholmis mõrvati Rootsi peaminister Olof Palme<br />

• Kosmosesüstik Challenger plahvatas stardil, meeskond hukkus<br />

• Tšernobõli aatomielektijaamas lendas õhku reaktor<br />

• IBM valmistas 1-megabitise mälukiibi<br />

• TPI valmistus 50. aastapäevaks, aula läks remonti ja diplomid anti meile kätte hoopis<br />

Jaan Tombi nimelises kultuuripalees


September 1981-Juuni 1986<br />

LS-11<br />

– LS-101<br />

•1981. aastal võeti LS-erialale vastu <strong>25</strong> inimest<br />

•Neist tervelt 10 olid naisterahvad<br />

•Kohe pärast matriklite kätteandmist saadeti meid põllumajanduslikele töödele


September 1981-Juuni 1986<br />

LS-11<br />

– LS-101


September 1981-Juuni 1986<br />

LS-11<br />

– LS-101<br />

•Pärast kuuajalist müttamist pääsesime lõpuks ometi loengutesse<br />

•Algus oli raske, juba enne esimest sessi kahanes meie rühm kahe inimese võrra<br />

•Polnud ka ime, sest võidelda tuli nii ECi perfokaartidega kui ka Nairiga, millel sisendväljundseadmeks<br />

oli kirjutusmasin<br />

•Hiljem täienes meie rühm veel kuue inimese võrra varem sisseastunute ja õhtuse<br />

teaduskonna arvelt<br />

•Viimastel kursustel toimus mõningane hajumine ajas ja ruumis, aga 1986. aastal sai<br />

LS-eriala diplomi 22 inimest<br />

•Tööle suunati meid kõikvõimalikesse kohtadesse alates TPI automaatika kateedrist ja<br />

lõpetades Vanemuise teatriga


September 1981-Juuni 1986<br />

LS-11<br />

– LS-101


Me oli(e)me üsna erilised<br />

•Algkoosseisus oli tervelt 10 naisterahvast<br />

•Meie olime viimane aastakäik, kust mehi otse TPIst nekrutiks ei võetud<br />

•Meie rühmas formeerus koguni kolm abielupaari<br />

•See tekitas suure segaduse arvepidamises<br />

•Kui A ja B omavahel abielluvad ja neil sünnib laps,<br />

siis füüsiliselt on lapsi ikka üks,<br />

aga statistiliselt, kui me peame arvet oma rühma saavutuste üle, läheb kirja kaks last –<br />

sest A-l on laps ja B-l on laps<br />

•Et pilt uhkem välja näeks, kasutangi edaspidi statistilisi, mitte füüsilisi ühikuid


Mis sai edasi<br />

•Kuigi 1986. aastal ei tuntud veel mõistet infotehnoloogia, on praktiliselt kõik meist<br />

lühemat või pikemat aega IT alal töötanud<br />

•Preguse seisuga on enamiku inimeste töö samuti ITga seotud<br />

•Peale itimehe ja –naise peetakse veel muidki ameteid:<br />

•Õpetaja<br />

•Vallavanem<br />

•Pastor<br />

•Toimetaja<br />

•Direktori abi (2)<br />

•Turundusjuht<br />

•Asedirektor<br />

•Divisjoni direktor


Inimeste oma sõnul on nad olnud ka:<br />

Mis sai edasi<br />

•Ainuomanik-juhataja-raamatupidaja-spetsialist-koristaja<br />

•Arvutilukksepp<br />

•Bilansivõimeline telefonineiu<br />

•Kodumasinatega äritseja<br />

•Konsultant-aferist<br />

•Sotsiaal- ja haridusnõunik<br />

•Spetsialist<br />

•Spordimetoodik<br />

•Telekaparandaja<br />

•Transamees<br />

•Tuletõrjuja<br />

•Vabakutseline


Mis sai edasi<br />

Tööasjade kõrval ka pisut isiklikumat laadi statistikat<br />

•Meil on kamba peale kokku vähemalt 56 last ja 6 lapselast<br />

•Lõpetamisest möödunud <strong>aastat</strong>e jooksul oleme juurde võtnud 220 kilo<br />

•Samas tuleb tunnustavalt märkida, et kahel meie rühmakaaslasel on<br />

kehakaal 10 kilo võrra vähenenud ja ühel samaks jäänud<br />

•Üks meie rühmakaaslane on <strong>25</strong> aasta jooksul 2 cm pikemaks kasvanud


Mis sai edasi<br />

Oleme usinalt tegelenud ka looma- ja linnupidamisega:<br />

•20 lehma ja 10 mullikat/vasikat (keskmiselt, kaua aega)<br />

•16-pealine kanakari (10 <strong>aastat</strong> tagasi)<br />

•Terve parv viirpapagoisid<br />

•Mitmesugused koerad (sealhulgas labrador, mastif, suuršnautser, taksikoer,<br />

kaukaasia lambakoer, niisama tore krants ja peoga kutsikaid)<br />

•Kassid (võimatu kokku lugeda)<br />

•4 merisiga<br />

•2 parti (lendasid kamina korstna kaudu sisse)<br />

•Hiir (võõrast prügikastist püütud)<br />

•Akvaariumikalad<br />

•Krevetid (akvaariumis, mitte salatis, palju)<br />

•Hamster<br />

•Jänes


Mis saab edasi<br />

•Ettekanne teemal “<strong>25</strong> <strong>aastat</strong> lõpetamisest” on läbi<br />

•Arvestades tänase (automaatika)päeva tähtsust , on mõningad analüütikud pakkunud<br />

välja, et hiljemalt homme järgnevad pohmell ja peavalu<br />

Tänan tähelepanu t<br />

eest!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!