Views
3 years ago

Narratiiv muinasaja kasvatuses (Maria Tilk) - Haridus

Narratiiv muinasaja kasvatuses (Maria Tilk) - Haridus

Narratiiv muinasaja kasvatuses (Maria Tilk) -

M a r i a T i l k Ajalookandidaat, Tallinna ülikooli kasvatusteaduste instituudi dotsent Narratiiv muinasaja kasvatuses RESÜMEE Narratiivne lähenemine kasvatuse ajaloo uurimisel annab ühelt poolt lisavõimalusi elustada eri aegade ja kultuuride kasvatussituatsioone. Teiselt poolt rikastab see üldistavaid karakteristikuid. Riigieelses ajas kujunes mütoloogiline maailmanägemine oma tabude, õiguse ning seadustega, kohustusliku initsiatsiooniga, teadjate-õpetajate-ðamaanide autoriteedi ja vastutusega. Narratiiv lubab kasvatusajaloos näha kasvatusaspektide laia spektrit, mis eksisteerivad müüdi täiuses ja terviklikkuses: filosoofia, ajalugu, poeesia, eetika, eepiline kirjandus, kunst ja kasvatus. Iga aspekt sulandub tervikusse, mis toetub müütilisele mõtlemisele. Sellest kaugest perioodist on meieni jõudnud paljud kasvatusarusaamad ja neid on enam, kui esmapilgul võiks arvata. Narratiiv kui arhilugu on inimmõtlemisele ja keelele omane iidsetest aegadest. Lugudel oli püha tähendus ning need sisendasid hirmu ja omasid autoriteeti. Kirjaeelse ühiskonna kasvatusmudelis võime näha narratiivkasvatust selle täiuses. Järeltulijaid kasvatati ja valmistati eluks ette lugude jutustamise kaudu. Lood ise olid kasvatusnarratiivid. Neid oli tohutu hulk, igal rahval omad. Kuid ühisnimetajaks oli alati kogutud tarkuse edasiandmine ja kinnistamine. Järgnevalt on analüüsitud narratiivkasvatuse põhiobjekti ehk müüti kui iidset kasvatusnarratiivi. See näitab, et kasvatamine müütide kaudu oli muinasajal põhiline õpetus looduslike tingimustega kohanemise ning töö- ja võitlusvõtete omandamise kõrval. Märksõnad: müüt ja selles sisalduvad kirjaeelse inimese kasvatamise aspektid: filosoofia, religioon, eetika, haridus, esteetika, rituaal. HARIDUS 11–12/2008 23

vs südame metodoloogia (Juha Suoranta) - Haridus
Kuidas õpetada keemiat? (Lembi Tamm) - Haridus
Konstantin Konik 1932. ja 1933. aastal (Küllo Arjakas) - Haridus
MAAILMATAJU 2016
Maailmataju 2018
Haire112 1/2011 - Päästeamet
Loe 2007 talve ajakirja - Ülikooli Apteek
Elukestev õpe müütide võrgus (Liis Roodla, Tiina Jääger) - Haridus
Miks on tähtis filosoofiat õpetada? - Haridus
2001 oktoober nr 33/34 - Eesti Psühholoogide Liit
Eesti Teaduste Akadeemia 70 (Karl Kello) - Haridus
Haire112 1/2011 - Päästeamet
Ma suudan olukorda kontrollida - Haridus
HOOLIVA HOOLDAJA KÄSIRAAMAT - Sotsiaalministeerium
Keskkonnajärelevalve 2011 - Keskkonnaministeerium
Lev Võgotski teooria täna (Peeter Tulviste, Jaan Valsiner) - Haridus
Maailma Vaade Nr. 8 trükiversiooni .pdf lae alla
ILU KODU SPORT MOOD - Rocca al Mare Kaubanduskeskus
ÄRIPARGID JA ÄRIKINNISVARA - Postimees
ILU KODU SPORT MOOD - Rocca al Mare Kaubanduskeskus
Eesti lähiminevik Rootsi ajalooõpikuis (Olev Ott) - Haridus
„Kevade” ja tänane kool (Mare Müürsepp) - Haridus
Maailmataju
Maailmataju 1
Kas Eesti kool on maailmahariduseks valmis? (Tõnis Lukas)
Reformikiri suvi 2012(pdf, 5.0 MiB) - Reformierakond
Loe ajakirja (pdf) - Digi