Taimekasvatuse_alused.pdf - Räpina Aianduskool

rapina.ee

Taimekasvatuse_alused.pdf - Räpina Aianduskool

Taimekasvatuse alused

E-kursus

Katrin Uurman (2010),

Räpina Aianduskool


Kursuse info

Koostajad: Sirje Tooding, Katrin Uurman, Tairi

Albert

Õpetajad: Sirje Tooding, Katrin Uurman, Tairi

Albert

Õppekava: Aianduserialade riiklik õppekava

Moodul: Aianduse alused

Osamoodul: Taimekasvatuse alused

Teemad: mullaõpetus, väetusõpetus,

taimekaitse

Maht: 4AP

Keskkond: Moodle

Keel: eesti


Kursuse eesmärgid

Anda ülevaade:

muldade omadustest ning nende mõjutamise

võimalustest;

kasvusubstraatidest ja multšidest, nende

kasutamistest ja mõjust mullale;

väetistest, nende toimeainetest, kasutamisest,

mõjust toitekeskkonnale;

taimekahjustajatest ja nende tõrjevõimalustest

umbrohtudest ja nende tõrjevõimalustest;

taimekaitsevahendite ohutust kasutamisest ja

säilitamisest;

taimekaitsetunnistusest.


Õpiväljund

Kursuse läbimisel õppija teab ja tunneb:

muldasid, multšimaterjale;

väetiste tüüpe ning nende kasutamise aegu ja

viise;

taimekaitsevahendeid ja ohutustehnika

reegleid nende kasutamisel;

taimekaitsetunnistust.


Õpiväljundid

Õppija oskab:

määrata mulla lõimist ja reaktsiooni;

valmistada erinevaid turba- ja mullasegusid

ning komposti;

väetada taimi arvestades mullaomadusi ja

väetatava taime nõudeid;

määrata taime kahjustajaid kahjustuspildi

alusel;

säilitada ohutult taimekaitsevahendeid.


Kursuse materjalid

Konspektid

Fotoalbumid

Sõnaraamat

Enesetestid

Foorumid

Iseseisvad tööd


Näiteid materjalidest

More magazines by this user
Similar magazines