Views
6 years ago

G LA S ILO Pismo ministru za zdravje Zdravstvena nega smo ljudje ...

G LA S ILO Pismo ministru za zdravje Zdravstvena nega smo ljudje ...

G LA S ILO Pismo ministru za zdravje Zdravstvena nega smo ljudje

leto XVII, {tevilka 1, januar 2009 Foto: BMM GLASILO Zbornice zdravstvene in babi{ke nege Slovenije – Zveze strokovnih dru{tev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije UVODNIK Pismo ministru za zdravje AKTUALNO Zdravstvena nega smo ljudje PRIDOBIVAMO NOVA ZNANJA Informacijski sistem in zdravstvena nega

G LA S ILO Zbornica – Zveza v novo leto v novih prostorih ...
dokument Zbornice - Zveze ZDRAVSTVENA NEGA V LUÄŒI ZAHTEVE
ZDRAVSTVENA NEGA V SLOVENIJI - KAM IN ... - Zbornica - Zveza
30 let sekcije operacijskih - perioperativna zdravstvena nega
klinična pot za endoprotezo kolka - perioperativna zdravstvena nega