Views
3 years ago

Pokaż treść!

Pokaż treść!

Pokaż

URZĄDSTATYSTYCZNYW KATOWICACHSTATISTICALOFFICEIN KATOWICEmmy / i/ \ T Ó '/i'

 • Page 2 and 3: OBJAŚNIENIE ZNAKÓW UMOWNYCHKreska
 • Page 4 and 5: ZESPÓŁ REDAKCYJNYPrzewodniczącyE
 • Page 6 and 7: PREFACEThe Słatictical Office in K
 • Page 8 and 9: SPIS TABLICTabl.Str.Powiat będziń
 • Page 10 and 11: POWIATY (Cd.)Tabl.Powiat cieszyńsk
 • Page 12 and 13: POWIATY (Cd.)Tabl.Powiat kłobucki
 • Page 14 and 15: POWIATY (Cd.)Tabl.Powiat myszkows k
 • Page 16 and 17: POWIATY (Cd.)Tabl.! Str.Powiat raci
 • Page 18 and 19: POWIATY (Cd)Tabl.Powiat tyski (dok.
 • Page 20 and 21: POWIATY (dok.)Tabl.Str.Powiat żywi
 • Page 22 and 23: MIASTA NA PRAWACH POWIATU (cd.)Tabl
 • Page 24 and 25: MIASTA NA PRAWACH POWIATU (cd.)Tabl
 • Page 26 and 27: MIASTA NA PRAWACH POWIATU (cd.)Tabl
 • Page 28 and 29: Tabl.Str.Mysłowice (dok.)Świadcze
 • Page 30 and 31: MIASTA NA PRAWACH POWIATU (cd.)Tabl
 • Page 32 and 33: MIASTA NA PRAWACH POWIATU (cd.)Tabl
 • Page 34 and 35: MIASTA NA PRAWACH POWIATU (dok.)Tab
 • Page 36 and 37: UWAGI OGÓLNE1. Dane według powiat
 • Page 38 and 39: 10. Przeciętne miesięczne wynagro
 • Page 40 and 41: 28. Dane o domach i zakładach pomo
 • Page 42 and 43: Ludność (stan w dniu 31 XII)ogó
 • Page 44 and 45: POWIATYUrodzenia żywena 1000 ludno
 • Page 46 and 47: Pracujący ^ (stan w dniu 30IX)POWI
 • Page 48 and 49: Zużycie przez gospodarstwa domoweP
 • Page 50 and 51: Mieszkania oddane do użytkuMieszka
 • Page 52 and 53:

  POWIATYpyłowych ^wt/km2Emisja zani

 • Page 54 and 55:

  Uczniowie szkół (stan na początk

 • Page 56 and 57:

  Ludność naPOWIATY1 lekarza 1 leka

 • Page 58 and 59:

  Baza noclegowa w obiektach noclegow

 • Page 60 and 61:

  Nakłady inwestycyjne (ceny bieżą

 • Page 62 and 63:

  Podmioty gospodarki narodowej ®(st

 • Page 64 and 65:

  LUDNOŚĆ NA1 KM^Wiggg R.stan w dni

 • Page 66:

  SALDO MIGRACJI NA 1000 LUDNOŚCI W

 • Page 69:

  BEZROBOCIE ZAREJESTROWANEW POWIATOW

 • Page 72 and 73:

  ABONENCI TELEFONII PRZEWODOWEJ (STA

 • Page 75 and 76:

  UCZNIOWIE SZKÓŁ ŚREDNICH TECHNIC

 • Page 77 and 78:

  LUDNOŚĆ NA 1 PIELĘGNIARKĘ W 199

 • Page 79 and 80:

  WIDZOWIE W KINACH NA 1000 LUDNOŚCI

 • Page 81 and 82:

  PowiatW skład powiatu wcłiodzi 7

 • Page 83 and 84:

  SAMORZĄD TERYTORIALNY (dok.)Stan w

 • Page 85 and 86:

  BĘDZIŃSKI5Tabl. 7 (7).PODSTAWOWE

 • Page 87 and 88:

  Tabl. 11 (11). ZASOBY MIESZKANIOWE

 • Page 89 and 90:

  LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE' (dok.)St

 • Page 91 and 92:

  Tabl. 20 (20).ZAKŁADY AMBULATORYJN

 • Page 93 and 94:

  LATAOBIEKTY NOCLEGOWEObiektyMiejsca

 • Page 95 and 96:

  Tabl. 32 (32).PODMIOTY GOSPODARKI N

 • Page 97 and 98:

  BĘDZIŃSKITabl. 34 (34). WAŻNIEJS

 • Page 99 and 100:

  Szkoły (stan na początku roku szk

 • Page 101 and 102:

  Powiati i m i i fw skład powiatu w

 • Page 103 and 104:

  WYSZCZEGÓLNIENIE1998 1999w osobach

 • Page 105 and 106:

  HELSKI25abl. 7 (41).PODSTAWOWE URZ

 • Page 107 and 108:

  l. 11 (45).ZASOBY MIESZKANIOWE WED

 • Page 109 and 110:

  WYSZCZEGÓLNIENIEa - ogółemb - dl

 • Page 111 and 112:

  WYSZCZEGÓLNIENIE 1998 1999Przychod

 • Page 113 and 114:

  Tabl. 27 (61). BAZA NOCLEGOWA TURYS

 • Page 115 and 116:

  Tabl. 32 (66).PODMIOTY GOSPODARKI N

 • Page 117 and 118:

  BIELSKITabl. 34 (68). WAŻNIEJSZE D

 • Page 119 and 120:

  Szkoły (stan na początku roku szk

 • Page 121 and 122:

  GMINYPowierzchniagruntów(stan w dn

 • Page 123 and 124:

  CIESZYŃSKITabl. 3 (71).LUDNOŚĆ W

 • Page 125 and 126:

  1998 1999WYSZCZEGÓLNIENIEogółemk

 • Page 127 and 128:

  Komunalne oczyszczalnie ścieków..

 • Page 129 and 130:

  Tabl. 13(81).WYSZCZEGÓLNIENIE 1998

 • Page 131 and 132:

  SZKOLNICTWO SPECJALNEStan na począ

 • Page 133 and 134:

  Tabl, 24 (92).POMOC SPOŁECZNAStan

 • Page 135 and 136:

  WYSZCZEGÓLNIENIEPowierzchniai grun

 • Page 137 and 138:

  CIESZYŃSKITabl. 33 (101).PODMIOTY

 • Page 139 and 140:

  CIESZYŃSKITabl. 35 (103). WAŻNIEJ

 • Page 141 and 142:

  Szkoły (stan na początku roku szk

 • Page 143 and 144:

  GMINYPowierzchniagruntów(stan w dn

 • Page 145 and 146:

  WIEKogółem mężczyżni kobiety o

 • Page 147 and 148:

  WYSZCZEGÓLNIENIE1 1998 1999ogółe

 • Page 149 and 150:

  Komunalne oczyszczalnie ¿cieków..

 • Page 151 and 152:

  CZĘSTOCHOWSKI71Tabl. 13 (116).WYCH

 • Page 153 and 154:

  Podstawowe:szkoły.................

 • Page 155 and 156:

  ;ZĘSTOCHOWSKIJbl. 25 (128).ŚWIADC

 • Page 157 and 158:

  WYSZCZEGÓLNIENIEw liczbachbezwzal

 • Page 159 and 160:

  Tabl. 33 (136)OSOBY PRAWNE I JEDNOS

 • Page 161 and 162:

  GMINYAbonencitelefonicznitelefoniip

 • Page 163 and 164:

  GMINYSzpitale ogólnePrzychodniei o

 • Page 165 and 166:

  Powiat« ¡ M o nw skład powiatu w

 • Page 167 and 168:

  w osobachw odsetkachWyższe ..Polic

 • Page 169 and 170:

  GLIWICKI89Tabl. 7 (144).PODSTAWOWE

 • Page 171 and 172:

  Tabl. 11 (148). ZASOBY MIESZKANIOWE

 • Page 173 and 174:

  WYSZCZEGÓLNIENIEa - ogółemb - d

 • Page 175 and 176:

  WYSZCZEGÓLNIENIE 1998 1999Przychod

 • Page 177 and 178:

  LATAOBIEKTY NOCLEGOWEObiektyMiejsca

 • Page 179 and 180:

  Tabl 32 (169).PODMIOTY GOSPODARKI N

 • Page 181 and 182:

  GMINYPowierzchniaa»»w km^Ludnoś

 • Page 183 and 184:

  iSzkoły (stan na początku roku sz

 • Page 185 and 186:

  Powiatw k io m mW skład powiatu wc

 • Page 187 and 188:

  K ŁO B U C K I1 0 7Tabl. 4 (175).S

 • Page 189 and 190:

  KŁOBUCKI109Tabl. 7 (178).PODSTAWOW

 • Page 191 and 192:

  Tabl. 11(182).ZASOBY MIESZKANIOWE W

 • Page 193 and 194:

  Tabl. 15(186).WYSZCZEGÓLNIENIEa -

 • Page 195 and 196:

  KŁOBUCKI115Tabl. 21 (192). PRACOWN

 • Page 197 and 198:

  WYSZCZEGÓLNIENIEw liczbachbezwzgl

 • Page 199 and 200:

  ":iTabl. 31 (202).OSOBY PRAWNE I JE

 • Page 201 and 202:

  GMINYAbonencitelefonicznitelefoniip

 • Page 203 and 204:

  iGMINYSzpitale ogólne Przy- !Aptek

 • Page 205 and 206:

  Powiatm i i i i i i a i iw skład p

 • Page 207 and 208:

  LUBLINIECKI 127Tabl. 4 (207).SAMORZ

 • Page 209 and 210:

  Tabl. 7 (210).WYSZCZEGÓLNIENIE 199

 • Page 211 and 212:

  Tabl. 11 (214). ZASOBY MIESZKANIOWE

 • Page 213 and 214:

  WYSZCZEGÓLNIENIEa - ogółemb - d

 • Page 215 and 216:

  WYSZCZEGÓLNIENIE 1998 1999Przychod

 • Page 217 and 218:

  LATAOBIEKTY NOCLEGOWE1i1ObiektyMiej

 • Page 219 and 220:

  Tabl. 32 (235).PODMIOTY GOSPODARKI

 • Page 221 and 222:

  LUBLINIECKITabl 34 (237). WAŻNIEJS

 • Page 223 and 224:

  Szkoły (stan na początku roku szk

 • Page 225 and 226:

  Powiatm m m io m mW skład powiatu

 • Page 227 and 228:

  w osobachw odsetkachRADNI WEDŁUG P

 • Page 229 and 230:

  Komunalne oczyszczalnie ścieków..

 • Page 231 and 232:

  WYSZCZEGÓLNIENIE 19981999Dzieci...

 • Page 233 and 234:

  MIKOŁOWSKI153Tabl. 16 (253).SZKOLN

 • Page 235 and 236:

  iWYSZCZEGÓLNIENIE1998 1999!1 korzy

 • Page 237 and 238:

  1111Tabl. 30 (267). WARTOŚĆ BRUHO

 • Page 239 and 240:

  GMINYLudnośćchnia^^i w km^ w tys.

 • Page 241 and 242:

  Szpitale ogólneGMINY placówki ł

 • Page 243 and 244:

  Powiatmmmmmw skład powiatu wchodzi

 • Page 245 and 246:

  WYSZCZEGÓLNIENIE1998w osobach1999w

 • Page 247 and 248:

  MYSZKOWSKI167Tabl. 7 (277).PODSTAWO

 • Page 249 and 250:

  Tabl. 11 (281).ZASOBY MIESZKANIOWE

 • Page 251 and 252:

  WYSZCZEGÓLNIENIEa - ogółemb - dl

 • Page 253 and 254:

  MYSZKOWSKI 173Tal. 21 (291).APTEKI

 • Page 255 and 256:

  LATAOBIEKTY NOCLEGOWEObiektyiMiejsc

 • Page 257 and 258:

  IiTabl. 32 (302).PODMIOTY GOSPODARK

 • Page 259 and 260:

  GMINYPowierz-Ludność«cłinia 3^w

 • Page 261 and 262:

  GMINYBiblioteki publiczne i filie (

 • Page 263 and 264:

  WIEKogółem mężczyżni kobiety o

 • Page 265 and 266:

  Tabl. 6 (310).BEZROBOTNIStan w dniu

 • Page 267 and 268:

  iPSZCZYŃSKITabl. 9 (313).OCHRONA

 • Page 269 and 270:

  PSZCZYŃSKI189Tabl. 13 (317).WYCHOW

 • Page 271 and 272:

  WYSZCZEGÓLNIENIE 1998/1999 1999/20

 • Page 273 and 274:

  WYSZCZEGÓLNIENIE 1998 1999Domy i z

 • Page 275 and 276:

  WYSZCZEGÓLNIENIESklepy i punkty sp

 • Page 277 and 278:

  Tabl. 34 (338).OSOBY PRAWNE I JEDNO

 • Page 279 and 280:

  iGMINYmieszkaniaZasoby mieszkaniowe

 • Page 281 and 282:

  GMINYPowierzchniagruntów(stan w dn

 • Page 283 and 284:

  RACIBORSKITabl. 3 (342).LUDNOŚĆ W

 • Page 285 and 286:

  Tabl. 6 (345).BEZROBOTNIStan w dniu

 • Page 287 and 288:

  RACIBORSKI207Tabl. 9 (348).OCHRONA

 • Page 289 and 290:

  Dzieci...........................Na

 • Page 291 and 292:

  Podstawowe:szkoły.................

 • Page 293 and 294:

  RACIBORSKI213Tabl. 24 (363).POMOC S

 • Page 295 and 296:

  WYSZCZEGÓLNIENIEw liczbachbezwzgl

 • Page 297 and 298:

  Tabl. 33 (372).OSOBY PRAWNE I JEDNO

 • Page 299 and 300:

  GMINYGmina miejskaRacibórz........

 • Page 301 and 302:

  GMINYSzpitale ogólneDomyi zakłady

 • Page 303 and 304:

  Powiatw f m m iw skład powiatu wch

 • Page 305 and 306:

  1999w osobach~T w odsetkachWyższe

 • Page 307 and 308:

  RYBNICKI227Tabl. 7 (380).PODSTAWOWE

 • Page 309 and 310:

  iZASOBY MIESZKANIOWE WEDŁUG STOSUN

 • Page 311 and 312:

  WYSZCZEGÓLNIENIEa - ogółemb - dl

 • Page 313 and 314:

  Apteki.............................

 • Page 315 and 316:

  WYSZCZEGÓLNIENIEw liczbactibezwzgl

 • Page 317 and 318:

  Tabl. 32 (405).OSOBY PRAWNE I JEDNO

 • Page 319 and 320:

  GMINYmieszkaniaZasoby mieszkaniowe

 • Page 321 and 322:

  W skład powiatu wchodzi 9 gmin:■

 • Page 323 and 324:

  TARNOGÓRSKI 243Tabl. 4 (410).SAMOR

 • Page 325 and 326:

  TARNOGÓRSKI245Tabl. 7 (413).PODSTA

 • Page 327 and 328:

  iTabl. 11 (417)ZASOBY MIESZKANIOWE

 • Page 329 and 330:

  WYSZCZEGÓLNIENIEa - ogółemb - dl

 • Page 331 and 332:

  Przychodnie........................

 • Page 333 and 334:

  TARNOGÓRSKITabl. 27 (433)BAZA NOCL

 • Page 335 and 336:

  PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ >ZARE

 • Page 337 and 338:

  GMINYPowierz­Ludność achniaw knn

 • Page 339 and 340:

  GMINYa - placówkib - uczniowieGmin

 • Page 341 and 342:

  Tabl. ---------------------- 34 (44

 • Page 343 and 344:

  TYSKITabl. 3 (443).LUDNOŚĆ WEDŁU

 • Page 345 and 346:

  1998 1 1999WYSZCZEGÓLNIENIEogółe

 • Page 347 and 348:

  WYSZCZEGÓLNIENIE 1998 1999Komunaln

 • Page 349 and 350:

  TYSKI269Tabl. 13 (453).WYCHOWANIE P

 • Page 351 and 352:

  Tabl. 17 (457).SZKOLNICTWO ŚREDNIE

 • Page 353 and 354:

  TYSKITabl. 23 (463).KULTURA (dok.)S

 • Page 355 and 356:

  Tabl. 29 (469).PODMIOTY GOSPODARKI

 • Page 357 and 358:

  GMINY! 'Ludność" ZgonyPowierz­Pr

 • Page 359 and 360:

  GMINYBiblioteki publiczne i filie (

 • Page 361 and 362:

  WIEK1998ogółem ¡ mężczyżni I

 • Page 363 and 364:

  WYSZCZEGÓLNIENIEogółem1998kobiet

 • Page 365 and 366:

  WODZISŁAWSKI285Tabl. 9 (480).OCHRO

 • Page 367 and 368:

  W O D Z IS Ł A W S K I2 8 7Tabl. 1

 • Page 369 and 370:

  1WYSZCZEGÓLNIENIE 1998/ 1999 1999/

 • Page 371 and 372:

  W O D Z IS Ł A W S K I291Tabl. 24

 • Page 373 and 374:

  Tabl. 29 (500).WYSZCZEGÓLNIENIEw l

 • Page 375 and 376:

  OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACY

 • Page 377 and 378:

  GMINYAbonencitelefonicznitelefoniip

 • Page 379 and 380:

  Szpitale ogólneGMINY placówki ł

 • Page 381 and 382:

  Powiatm m m € u im mW skład powi

 • Page 383 and 384:

  w osobachw odsetkachWyższe........

 • Page 385 and 386:

  Tabl. 7 (512)WYSZCZEGÓLNIENIE i 19

 • Page 387 and 388:

  ZAW IERCIAŃSKITabl. 11 (516). ZASO

 • Page 389 and 390:

  1i1iZ A W IE R C IA Ń S K ITabl. 1

 • Page 391 and 392:

  WYSZCZEGÓLNIENIE 1998 1999Szpitale

 • Page 393 and 394:

  WYSZCZEGÓLNIENIE 19981999Kina stal

 • Page 395 and 396:

  Tabl. 33 (538).PODMIOTY GOSPODARKI

 • Page 397 and 398:

  GMINYGminy miejskiePowierz­Ludnoś

 • Page 399 and 400:

  jiii-ijjiGMINYa - placówkib - uczn

 • Page 401 and 402:

  GMINYGminy miejskiePoręba.........

 • Page 403 and 404:

  ŻYW IECKITabl. 3 (543).LUDNOŚĆ W

 • Page 405 and 406:

  WYSZCZEGÓLNIENIEogótemi1998 1999k

 • Page 407 and 408:

  Ż Y W IE C K I 3 2 7Tabl. 9 (549).

 • Page 409 and 410:

  WYSZCZEGÓLNIENIEDzieci............

 • Page 411 and 412:

  Ż Y W IE C K I331Tabl. 17 (557).SZ

 • Page 413 and 414:

  Ż Y W IE C K I3 3 3Tabl. 25 (565).

 • Page 415 and 416:

  WYSZCZEGÓLNIENIE1w liczbachbezwzgl

 • Page 417 and 418:

  Tabl. 34 (574).OSOBY PRAWNE I JEDNO

 • Page 419 and 420:

  GMINYGmina miejskaAbonencitelefonic

 • Page 421 and 422:

  iGMINYGmina miejska•.............

 • Page 423 and 424:

  Miasto na prawach powiatuTabl. 1 (5

 • Page 425 and 426:

  w osobach' w odsetkachRADNI WEDŁUG

 • Page 427 and 428:

  BIELSKO-BIAŁATabl. 8 (583).OCHRONA

 • Page 429 and 430:

  B IE L S K O - B IA Ł ATabl. 12 (5

 • Page 431 and 432:

  B IE L S K O - B IA Ł A351Tabl. 16

 • Page 433 and 434:

  Stacje pogotowia ratunkowego.Karetk

 • Page 435 and 436:

  LATAOBIEKTY NOCLEGOWEObiektyistan w

 • Page 437 and 438:

  Tabl, 32 (607).PODMIOTY GOSPODARKI

 • Page 439 and 440:

  Miaste I>wíatum n o mTabl. 1(609).

 • Page 441 and 442:

  1998 1999WYSZCZEGÓLNIENIE 1-------

 • Page 443 and 444:

  Wodociągi:WYSZCZEGÓLNIENIE 1998 1

 • Page 445 and 446:

  Tabl. 11 (619).ZASOBY MIESZKANIOWE

 • Page 447 and 448:

  WYSZCZEGÓLNIENIEa - ogółemb - dl

 • Page 449 and 450:

  Tabl. 20 (628).WYSZCZEGÓLNIENIE 19

 • Page 451 and 452:

  iiMuzea i oddziały muzealne:placó

 • Page 453 and 454:

  Tabl. 33 (641).PODMIOTY GOSPODARKI

 • Page 455 and 456:

  Miaste na prawach pewíatut m m é

 • Page 457 and 458:

  J _RADNI WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁC

 • Page 459 and 460:

  CHORZÓW3 7 9Tabl. 7 (649).PODSTAWO

 • Page 461 and 462:

  i 1iiiZASOBY MIESZKANIOWE WEDŁUG S

 • Page 463 and 464:

  WYSZCZEGÓLNIENIEa - ogółemb-dla

 • Page 465 and 466:

  WYSZCZEGÓLNIENIE1998 1999Szpitale

 • Page 467 and 468:

  Kina stałe:obiekty................

 • Page 469 and 470:

  Tabl. 32 (674). WARTOŚĆ BRUTTO Ś

 • Page 471 and 472:

  Miasto na prawa cii powiatua ^ S f

 • Page 473 and 474:

  WYSZCZEGÓLNIENIE11998 1999w osobac

 • Page 475 and 476:

  CZĘSTOCHOWATabl. 8 (684).OCHRONA

 • Page 477 and 478:

  Dzieci.............................

 • Page 479 and 480:

  WYSZCZEGÓLNIENIEI 1998/ 1999 ! 199

 • Page 481 and 482:

  C Z Ę S T O C H O W A4 0 1Tabl. 23

 • Page 483 and 484:

  WYSZCZEGÓLNIENIEI Po- r, wierz-I c

 • Page 485 and 486:

  Tabl 32 (708).PODMIOTY GOSPODARKI N

 • Page 487 and 488:

  Miasto na prawach powiatuf t Ą i i

 • Page 489 and 490:

  iw osobachw odsetkachRADNI WEDŁUG

 • Page 491 and 492:

  DĄBROWA GÓRNICZA41 1Tabl 7 (716).

 • Page 493 and 494:

  Tabl 11 (720). ZASOBY MIESZKANIOWE

 • Page 495 and 496:

  D Ą B R O W A G Ó R N IC Z A415Ta

 • Page 497 and 498:

  WYSZCZEGÓLNIENIE1998 1999Szpitale

 • Page 499 and 500:

  D Ą B R O W A G Ó R N IC Z A4 1 9

 • Page 501 and 502:

  Tabl. 33 (742).PODMIOTY GOSPODARKI

 • Page 503 and 504:

  Miasto na prawach powiatum m mTabl.

 • Page 505 and 506:

  WYSZCZEGÓLNIENIERADNI WEDŁUG POZI

 • Page 507 and 508:

  Komunalne oczyszczalnie ścieków..

 • Page 509 and 510:

  G L IW IC E4 2 9Tabl. 12 (755).WYCH

 • Page 511 and 512:

  WYSZCZEGÓLNIENIE 1998/1999 1999/20

 • Page 513 and 514:

  Stacje pogotowia ratunkowego.F ilie

 • Page 515 and 516:

  WYSZCZEGÓLNIENIEw liczbachbezwzgl

 • Page 517 and 518:

  Tabl. 33 (776)OSOBY PRAWNE I JEDNOS

 • Page 519 and 520:

  WIEKogółem mężczyżni kobiety o

 • Page 521 and 522:

  WYSZCZEGÓLNIENIEr1998 1999— ^mę

 • Page 523 and 524:

  WYSZCZEGÓLNIENIE 1998 1999rKomunal

 • Page 525 and 526:

  J A S T R Z Ę B IE - Z D R Ó J4 4

 • Page 527 and 528:

  J A S T R Z Ę B IE - Z D R Ó J447

 • Page 529 and 530:

  Stacje pogotowia ratunkowego.Karetk

 • Page 531 and 532:

  WYSZCZEGÓLNIENIEPlacówkiw liczbac

 • Page 533 and 534:

  Tabl. 34 (810).OSOBY PRAWNE I JEDNO

 • Page 535 and 536:

  JAWORZNOTabl. 3 (813).LUDNOŚĆ WED

 • Page 537 and 538:

  WYSZCZEGÓLNIENIE! ogółem1I1998 1

 • Page 539 and 540:

  Komunalne oczyszczalnie ścieków..

 • Page 541 and 542:

  J A W O R Z N O4 6 1Tabl, 13 (823),

 • Page 543 and 544:

  Podstawowe:szkoły.................

 • Page 545 and 546:

  JAWORZNOTabl. 26 (836).ŚWIADCZENIA

 • Page 547 and 548:

  WYSZCZEGÓLNIENIEw liczbachbezwzgl

 • Page 549 and 550:

  Tabl. 34 (844).OSOBY PRAWNE 1JEDNOS

 • Page 551 and 552:

  1KATOWICETabl. 3 (847).LUDNOŚĆ WE

 • Page 553 and 554:

  iiWYSZCZEGÓLNIENIEi 1998i 1: ogoł

 • Page 555 and 556:

  Komunalne oczyszczalnie ścieków..

 • Page 557 and 558:

  Dzieci...........................Na

 • Page 559 and 560:

  KATOWICETabl. 17 (861).SZKOLNICTWO

 • Page 561 and 562:

  KATOWICE481Tabl. 24 (868).POMOC DOR

 • Page 563 and 564:

  WYSZCZEGÓLNIENIEPowierzchniagrunt

 • Page 565 and 566:

  Tabl. 33 (877).PODMIOTY GOSPODARKI

 • Page 567 and 568:

  Miasto na prawach powiatu» i m o i

 • Page 569 and 570:

  w osobachw odsetkachRADNI WEDŁUG P

 • Page 571 and 572:

  MYSŁOWICE491Tabl. 7 (885).PODSTAWO

 • Page 573 and 574:

  ZASOBY MIESZKANIOWE WEDŁUG STOSUNK

 • Page 575 and 576:

  WYSZCZEGÓLNIENIEa - ogółemb - dl

 • Page 577 and 578:

  Szpitale ogólne ..................

 • Page 579 and 580:

  WYSZCZEGÓLNIENIE 1998 1999Muzea i

 • Page 581 and 582:

  Tabl. 33 (911).PODMIOTY GOSPODARKI

 • Page 583 and 584:

  Tabl. 1(913).POWIERZCHNIA. LUDNOŚ

 • Page 585 and 586:

  w osobachw odsetkachWyższe........

 • Page 587 and 588:

  PIEKARY ŚLĄSKIETabl. 8 (920).OCHR

 • Page 589 and 590:

  Dzieci...........................Na

 • Page 591 and 592:

  PIEKARY ŚLĄSKIE511Tabl. 16 (928).

 • Page 593 and 594:

  PIEKARY ŚLĄSKIE513Tabl. 23 (935).

 • Page 595 and 596:

  WYSZCZEGÓLNIENIEw liczbachbezwzgl

 • Page 597 and 598:

  Tabl 32 (944).OSOBY PRAWNE I JEDNOS

 • Page 599 and 600:

  RUDA ŚLĄSKATabl. 3 (947).LUDNOŚ

 • Page 601 and 602:

  TabL6(950).BEZROBOTNI*Stan W dniu 3

 • Page 603 and 604:

  RUDA ŚLĄSKATabl, 9 (953).OCHRONA

 • Page 605 and 606:

  Dzieci...........................Na

 • Page 607 and 608:

  RUDA ŚLĄSKA527Tabl, 17 (961).SZKO

 • Page 609 and 610:

  RUDA ŚLĄSKA529Tabl. 24 (968).POMO

 • Page 611 and 612:

  iWYSZCZEGÓLNIENIEw liczbachbezwzgl

 • Page 613 and 614:

  OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACY

 • Page 615 and 616:

  RYBNIKTabl. 3 (980).LUDNOŚĆ WEDŁ

 • Page 617 and 618:

  RYBNIK537Tabl. 6 (983).PODSTAWOWE U

 • Page 619 and 620:

  Tabl. 10 (987).ZASOBY MIESZKANIOWE

 • Page 621 and 622:

  WYSZCZEGÓLNIENIEa - ogółemb - dl

 • Page 623 and 624:

  WYSZCZEGÓLNIENIE 1998 1999Przychod

 • Page 625 and 626:

  iLATAOBIEKTY NOCLEGOWEObiektyMiejsc

 • Page 627 and 628:

  iiTabl. 31 (1008). PODMIOTY GOSPODA

 • Page 629 and 630:

  Tabl. 1(1010).POWIERZCHNIA. LUDNOŚ

 • Page 631 and 632:

  w osobachw odsetkachWyższe........

 • Page 633 and 634:

  SIEMIANOWICE ŚLĄSKIETabl. 8 (1017

 • Page 635 and 636:

  SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE555Tabl. 12 (

 • Page 637 and 638:

  SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE557Tabl. 16 (

 • Page 639 and 640:

  Tabl. 24 (1033). ŚWIADCZENIA POMOC

 • Page 641 and 642:

  WYSZCZEGÓLNIENIEw liczbacłibezwzg

 • Page 643 and 644:

  Tabl. 32 (1041).' OSOBY PRAWNE I JE

 • Page 645 and 646:

  SOSNOWIECTabl. 3 (1044).LUDNOŚĆ W

 • Page 647 and 648:

  Tabl. 6 (1047).BEZROBOTNIStan w dni

 • Page 649 and 650:

  SOSNOWIEC569Tabl. 9 (1050).OCHRONA

 • Page 651 and 652:

  Dzieci...........................Na

 • Page 653 and 654:

  SOSNOWIEC573Tabl 17(1058). SZKOLNIC

 • Page 655 and 656:

  Stacje pogotowia ratunkowegoFilie..

 • Page 657 and 658:

  w liczbachbezwzględnychna10 tys. m

 • Page 659 and 660:

  Tabl. 34 (1075). OSOBY PRAWNE I JED

 • Page 661 and 662:

  ŚWIĘTOCHŁOWICETabl, 3 (1078).LUD

 • Page 663 and 664:

  ŚWIĘTOCHŁOWICE583Tabl. 6 (1081).

 • Page 665 and 666:

  ZASOBY MIESZKANIOWE WEDŁUG STOSUNK

 • Page 667 and 668:

  WYSZCZEGÓLNIENIEa - ogółemb - dl

 • Page 669 and 670:

  ŚWIĘTOCHŁOWICE589Tabl. 20 (1095)

 • Page 671 and 672:

  WYSZCZEGÓLNIENIEw liczbachbezwzgl

 • Page 673 and 674:

  i---1Tabl. 31 (1106). OSOBY PRAWNE

 • Page 675 and 676:

  TYCHYTabl, 3 (1109).LUDNOŚĆ WEDŁ

 • Page 677 and 678:

  T Y C H Y5 9 7Tabl. 6 (1112).PODSTA

 • Page 679 and 680:

  Tabl. 10 (1116). ZASOBY MIESZKANIOW

 • Page 681 and 682:

  T Y C H Y601Tabl. 14 (1120). LICEA

 • Page 683 and 684:

  WYSZCZEGÓLNIENIE 1998 1999Przychod

 • Page 685 and 686:

  1LATAOBIEKTY NOCLEGOWEO G Ó Ł E M

 • Page 687 and 688:

  Tabl. 32 (1138). PODMIOTY GOSPODARK

 • Page 689 and 690:

  Miasto na prawach powiatuXAiltX iTa

 • Page 691 and 692:

  w osobachw odsetkachRADNI WEDŁUG P

 • Page 693 and 694:

  Z A B R Z E6 1 3Tabl. 7 (1146).PODS

 • Page 695 and 696:

  Tabl 11 (1150). ZASOBY MIESZKANIOWE

 • Page 697 and 698:

  Z A B R Z E6 1 7Tabl. 15 (1154). LI

 • Page 699 and 700:

  Z A B R Z E6 1 9Tabl. 20 (1159). SZ

 • Page 701 and 702:

  Z A B R Z E 621Tabl. 27 (1166). KUL

 • Page 703 and 704:

  WYSZCZEGÓLNIENIEw tys. złOgółem

 • Page 705 and 706:

  Tabl. 34 (1173). OSOBY PRAWNE I JED

 • Page 707 and 708:

  ŻORYTabl, 3 (1176).LUDNOŚĆ WEDŁ

 • Page 709 and 710:

  1i1998 1999WYSZCZEGÓLNIENIEogółe

 • Page 711 and 712:

  WYSZCZEGÓLNIENIE 1998 1999Komunaln

 • Page 713 and 714:

  WYSZCZEGÓLNIENIE 1998 1999Dzieci..

 • Page 715 and 716:

  Ż O R Y6 3 5Tabl. 17(1190). SZKOLN

 • Page 717 and 718:

  ŻORY637Tabl. 26 (1199). KULTURASta

 • Page 719 and 720:

  WYSZCZEGÓLNIENIEw tys. złOgółem

 • Page 721 and 722:

  Tabl. 33 (1206). OSOBY PRAWNE I JED

 • Page 723 and 724:

  ♦UiÑQO84 4 4 444 4o0u