Wykorzystanie metody fitoindykacji do oceny stanu siedliska leśnej ...

wseiz.pl
  • No tags were found...

Wykorzystanie metody fitoindykacji do oceny stanu siedliska leśnej ...

mg/100 g s.m.Impatiens parviflorakontrolanawożenie14000120001000080006000400020000MgSCaKPNRys. 4. Zawartość biogenów w organach niecierpka drobnokwiatowego4. WNIOSKI1. Badane pod względem pobierania podstawowych biogenów rośliny(w warunkach stresu wywołanego oddziaływaniem ściekami krochmalniczymi)można podzielić na dwie grupy: (i) potasolubne (Fagus sylvatica, Dryopteriscarthusiana, Impatiens parviflora) oraz (ii) uniwersalne – z dużympowinowactwem do azotu jak i potasu (Urtica dioica, Rubus idaeus). Gatunki teokazały się doskonałymi chemoindykatorami stanu siedliska.2. Uzyskane wyniki wykazały, że dodatkowa pula biogenów wprowadzona donaturalnych siedlisk zakłóca gospodarowanie pierwiastkami w roślinach i ichewolucyjnie uwarunkowaną ekologiczno-fizjologiczną tolerancję na alokacjępierwiastków.3. Oczyszczanie i utylizacja ścieków w środowisku glebowo-roślinnym budzizwykle wiele kontrowersji. Konsekwencje ekologiczne takiego wykorzystaniaścieków to przede wszystkim groźne zakłócenia i przekształcenia w strukturzei funkcjonowaniu ekosystemów, w tym silna eutrofizacja lądowa, a w90

More magazines by this user
Similar magazines