301_Å vigir Kolaboracija.pdf - HrOUG

hroug.hr

301_Å vigir Kolaboracija.pdf - HrOUG

Zašto govorimo o kolaboracijiooooIskustvo (udruživanjem u grupu lakše e postižemociljeve nego pojedinačno)no)Evidentna potreba za sinergijomPoslovni aspekt (pojedinac, grupa, organizacija,društvo/drtvo/država/nacija)Socijalni aspektHrOUG 2007Copyright © 2007, Altin usluge d.o.o.Slide 3


Problem tradicionalne organizacije (2)oooSporost protoka informacijaStruktura često egzistira zbog sebe sameSmanjena efikasnosti organizacije u cjeliniHrOUG 2007Copyright © 2007, Altin usluge d.o.o.Slide 7


Problem subordinacijeSektor 2UpravaXXOdjel 21Odjel 22XOdjel 23HrOUG 2007Copyright © 2007, Altin usluge d.o.o.Slide 8


Problem koordinacijeUpravaSektor 1Sektor 2 Sektor 3 Sektor NXOdjel 12 Odjel 22 Odjel N2XXHrOUG 2007Copyright © 2007, Altin usluge d.o.o.Slide 9


Oblici tradicionalne organizacijeoPokušaj poboljšanja ili prilagodba specifičnimpotrebama:o centralna, stožerna, linijskao funkcionalna, matrična, projektnao hibridna, kolegijalna, amorfnaoRješavanje specifičnih zahtjeva ali osnovniproblemi i dalje postojeHrOUG 2007Copyright © 2007, Altin usluge d.o.o.Slide 10


Transformacija u procesnu organizacijuooooProces je skup međuzavisnih radnji i resursakoji transformiraju ulazne elemente u izlazne(ISO 9001:2000)Proces služi i razbijanju organizacijskih barijeraSvaki rad odvija se kao proces (prirodno stanje)Kvaliteta procesa određuje kvalitetu upravljanjaHrOUG 2007Copyright © 2007, Altin usluge d.o.o.Slide 11


Transformacija u procesnu organizaciju (2)HrOUG 2007Copyright © 2007, Altin usluge d.o.o.Slide 12


Proces prema normi ISO 9000HrOUG 2007Copyright © 2007, Altin usluge d.o.o.Slide 13


Zahtjevi modernog dobaoooooPojava novih vrsta (digitalnih) sadržajaajaPodrškaživotnom ciklusu sadržajaajao Nastanak sadržajaajao Korištenje sadržajaajao Arhiviranje sadržajaajao Brisanje sadržajaajaKomplementarnost stvaranja i korištenja sadržajaajaPromptna reakcija na promjenuEfikasnog iskorištavanje sadržaja aja (bilo gdje, uvrijeme kad treba, točno i razumljivo)HrOUG 2007Copyright © 2007, Altin usluge d.o.o.Slide 14


Karakteristike sadržajaajaooooooNestrukturirani sadržajaj čini 80% ukupnog sadržajaajaEksponencijalni rast količine ine sadržajaajaProblem traženja potrebnog sadržajaajaProblem izgubljenog sadržajaajaProblem pristupa sadržaju aju (dijeljenje sadržaja)aja)Osoblje koje radi s informacijama gubi dnevno oko3-44 sata na traženje potrebnih informacijaHrOUG 2007Copyright © 2007, Altin usluge d.o.o.Slide 15


Piramida sadržajaajaJavni (web)PubliciraniZajedničkiinternetextranetintranetDocument ManagementRecord ManagementRazina projektaSuradnja u timovimaPrava pristupa informacijamaOsobniUredske aplikacijeOff-line sinkronizacijaHrOUG 2007Copyright © 2007, Altin usluge d.o.o.Slide 16


Značaj aj sadržajaajaoVrijednost moderne organizacije sastoji se od:o 10-30% knjigovodstvena vrijednosto 70-90% intelektualni kapitalooUpravljanje sadržajem ajem je imperativUpravljanje znanjemHrOUG 2007Copyright © 2007, Altin usluge d.o.o.Slide 17


Definicija kolaboracijeooooKolaboracija je strukturirani rekurzivni proces ukojem dvoje ili više e ljudi radi zajedno dijelećiznanje u nastojanju ostvarenja zajedničkog ciljaKolaboracija je nužna na koko bi se iskoristiointelektualni potencijal (kapital) organizacijeKooperacijaKoordinacijaHrOUG 2007Copyright © 2007, Altin usluge d.o.o.Slide 18


Zahtjevi koje treba ispuniti za kolaboracijuoooNorma ISO 9001 nudi okvir za procesnoupravljanje organizacijomNeophodna primjena ITo Document & Record Managemento Workflow Managemento BAM (Business Activity Monitoring)o BPM (Business Process Management)Analiza i redizajn procesao BPMN, BPELHrOUG 2007Copyright © 2007, Altin usluge d.o.o.Slide 19


Ostvarenje kolaboracije donosioooooooUpravljanje poslovnim sadržajemajemUpravljanje web sadržajemajemZajedničko korištenje sadržajaajaPovezivanje poslovnih aktivnosti u definiraneprocesePraćenje efikasnosti poslovnih procesaZajedničko korištenje ostalih resursaZadovoljenje zakona i normiHrOUG 2007Copyright © 2007, Altin usluge d.o.o.Slide 20


Podloga za upravljanjeOdluke/AkcijeKolaboracijaKomunikacijaKlasifikacijaPrikupljanjeVRIJEDNOSTPredviđanjeZnanjeInformacijePodaciHrOUG 2007Copyright © 2007, Altin usluge d.o.o.Slide 21


KPP (ključni poslovni pokazatelji)Osnova upravljanja sustavom je poznavanjereferentne vrijednosti u odnosu na koju seizvode korektivne akcije. Plan i praćenjeizvršenja plana je osnova za akcije koje sepoduzimaju unutar organizacije.Olakšava ava izdvajanje informacije iz podataka(informatički paradoks) i koncentraciju naproblematične, ili potencijalno problematične,veličine.ine.HrOUG 2007Copyright © 2007, Altin usluge d.o.o.Slide 22


Zadovoljenje normiooooooooUsmjerenost na kupca (svrha postojanja)Vodstvo (jedinstvo ciljeva i usmjerenja)Uključivanje ljudi (srž organizacije)Procesni pristup (povećanje efikasnosti)Sustavni pristup (interakcija između procesa)Kontinuirano unapređenje sustavaČinjenični ni pristup odlučivanjuObostrano korisni odnosi s dobavljačimaHrOUG 2007Copyright © 2007, Altin usluge d.o.o.Slide 23


Konkretna tehnološka rješenjaenjaoooooUpravljanje poslovnim procesimaPotpuno upravljanje sadržajem ajem (poslovni i javni)Upravljanje pristupom i životnim ciklusomsadržaja aja na svim razinamaPotpuna kompatibilnost sa zakonskimzahtjevima i industrijskim normamaJednostavna integracija s ostalimkomponentama IS-a a organizacije, povezivanje svanjskim čimbenicimaHrOUG 2007Copyright © 2007, Altin usluge d.o.o.Slide 24


ZaključakoooGlavni pokretači i promjena su konkurencija iukus kupaca. Vrijeme za reakciju je sve kraće.Kolaboracija u realnom vremenu je neophodanpreduvjet za podizanje konkurentnosti.Procesna orijentacija i usmjerenost na kupca suprirodno povezani, stoga su realna pozitivnaočekivanja u odnosu na tradicionalneorganizacije.HrOUG 2007Copyright © 2007, Altin usluge d.o.o.Slide 25


Pitanja ??Kontakt:ALTIN USLUGE d.o.o.Fallerovo šetalište 2210000 ZAGREBTel: 01 3655 040Fax: 01 3655 041info@altin-usluge.hrwww.altin-usluge.hrHrOUG 2007Copyright © 2007, Altin usluge d.o.o.Slide 26

More magazines by this user
Similar magazines