Nõustamise alused veebipõhisele nõustajale

Internet on muutumas eelistatud suhtluskanaliks. Aina rohkem inimesi lävib internetis sotsiaalselt ja otsib abi ning informatsiooni. Juba 2002. aastal Norras läbiviidud uurimusest järeldus, et veebipõhine nõustamine oli uuritavate seas eelistatud abi saamise võimalus (Kummervold jt 2002). Võrreldes traditsioonilise näost-näkku nõustamisega tajusid uuritavad veebipõhist nõustamist turvalisemana, sest võisid vajadusel jääda anonüümseks. See lihtsustas oma probleemide jagamist võõra inimesega.

More magazines by this user
Similar magazines