Views
2 years ago

Nõustamise alused veebipõhisele nõustajale

Internet on muutumas eelistatud suhtluskanaliks. Aina rohkem inimesi lävib internetis sotsiaalselt ja otsib abi ning informatsiooni. Juba 2002. aastal Norras läbiviidud uurimusest järeldus, et veebipõhine nõustamine oli uuritavate seas eelistatud abi saamise võimalus (Kummervold jt 2002). Võrreldes traditsioonilise näost-näkku nõustamisega tajusid uuritavad veebipõhist nõustamist turvalisemana, sest võisid vajadusel jääda anonüümseks. See lihtsustas oma probleemide jagamist võõra inimesega.

HIV _ nõustamise alused - Tervise Arengu Instituut
Maailmataju 2018
NÕU ANDJAST NÕUSTAJAKS - Põllumajandusministeerium
Tiia Pedastsaar ÕPI- JA ÕPETAMISVIISID - Opetaja.edu.ee
T-Kit käsiraamat Projektijuhtimine - Euroopa Noored
Lastekirjandus - see on imelihtne! - Tartu Linna Keskraamatukogu
Peavy, R. V. Sotsiodünaamiline nõustamine, 2002 (pdf) - Rajaleidja
Noortepassi avastades - Euroopa Noored
Ajakiri Vegan Taimetoidumess 2017
tekste ja ülesandeid erialase eesti keele õppeks tü narva kolledži ...