Tower News nr: 3/2017/3

certe

Nr TN/3/2017/3

04 Stopka redakcyjna

06 Uczelnie wyższe a lokalny rynek pracy

10 Własna działalność gospodarcza

14 Kultura

24 Kącik poetycki

27 Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych

Tower News 02


str. 6

str. 10

str. 16

Tower News 03


Skład redakcyjny TowerNews.pl:

Katarzyna Podsiadła ­ Redaktor Naczelna

Paweł Bilko ­ I Z­ca Redaktor Naczelnej Dział bezpieczeństwa wewnętrznego

Leszek hr.Maczyński ­ II Z­ca Redaktor Naczelnej & PR ­ MENEDŻER

Aleksander Czichos ­ III Z­ca Redaktor Naczelnej Dział Polityka i Kultura

Monika Dubas ­ Mączyńska ­ Redaktor dział Poradniczy

Olga Bogucka ­ Redaktor Dział Biznes i gospodarka

Malwina Wiora ­ Redaktor Terenowy

Robert Ślęzak ­ Stażysta Dziennikarz społeczny

Adrian Nowak ­ Fotoreporter

Projekt i wykonanie nowego loga i okładki:

Aleksander Czichos i Roksana Miskiewicz

Nasza redakcja jest otwarta na Wasze sugestie.

Na wasze propozycje tematów i tego czym mieli bysmy się zająć czekay pod adresem mailowym:

redakcja@towernew.pl

lub normalnym:

ul. Oskara Lange

42­200 Częstochowa

bądź pod numerem telefonu:

576 515 114

Jeżeli chcieli byście by na naszych łamach ukazała się reklama waszej firmy prosimy o kontakt pod

podanymi wyżej adresem korespondencyjnym, numerem telefonu lub adresem mailowym

reklama@towernews.pl

Tower News 04


Uczelnie wyższe, a lokalny rynek pracy.

Pedagogika, politologia, zarządzanie a

może administracja? Co warto studiować, aby

nie zamartwiać się o swoją przyszłość? Czy

faktycznie po pięciu latach nauki, można tylko

liczyć na pracę za najniższą krajową w pobliskim

dyskoncie?

Niebawem tysiące maturzystów zakończy rok

szkolny. W maju większość z nich podjedzie do

egzaminu dojrzałości. Matura to przepustka do

dalszej edukacji. Wybór kierunku to pierwszy

krok w dorosłe życie. Od podjętej decyzji zależy

w dużej mierze przyszłość na gruncie

zawodowym. Większość licealistów, raczej jest

już ukierunkowana gdyż absolwenci liceów

pokończyli klasy o różnych profilach m.in. :

humanistycznych, matematycznych czy

biologiczno­chemicznych.

Na maturze oprócz przedmiotów

obowiązkowych takich jak: język polski, język

obcy nowożytny oraz matematyka obowiązuje

jeden przedmiot dodatkowy na poziomie

rozszerzonym. Po zadanym egzaminie

maturalnym pozostaje wybór uczelni. Dla osób

pragnących studiować prawo lub kierunki

lekarskie Częstochowa do zaoferowania nie ma

nic. Najczęściej takie osoby opuszczają nasze

miasto. Nie każdego rodzica stać jednak na taki

luksus. Mieszkanie oraz utrzymanie w innym

mieście często bardzo mocno nadwyrężają

domowy budżet. W takim przypadku alternatywy

należy szukać na miejscowych uczelniach.

Przyjrzyjmy się ofercie dla ścisłych umysłów,

tutaj Częstochowa posiada wiele do wyboru. W

tych dziedzinach nie ma sobie mocnych

Politechnika Częstochowska. Coroczny ranking

uczelni wyższych portalu edukacyjnego

Perspektywy, przedstawia ją wśród wszystkich

uczelni technicznych w Polsce na dwunastym

miejscu. Można wybrać spośród trzydziestu

kierunków rozmieszczonych na sześciu

nowoczesnych wydziałach.

Tower News 06


W ofercie dla uczniów posiadają

między innymi: matematykę inżynierię,

fizykę techniczną, energetykę,

elektrotechnikę, budownictwo a nawet

automatykę i robotykę. Humaniści pragnący

studiować na politechnice, również znajdą

coś dla siebie, angielski język biznesu,

turystykę i rekreację oraz zarządzanie. Jeśli

chodzi o ten ostatni, swojego czasu był

najmodniejszym kierunkiem w

Częstochowie. O opinię poprosiliśmy

Magdalenę, absolwentkę zarządzania

kończąca Politechnikę Częstochowską w

2010 roku.

„Moda niestety nie idzie w parze z karierą.

Większość osób, która ukończyła ten

kierunek aby móc znaleźć godną pracę

musiała się zwyczajnie przebranżowić.

Wiadomo, że po każdym kierunku należy

inwestować w swój rozwój osobisty,

poprzez kursy, szkolenia, studia

podyplomowe. Ale żeby sam tytuł magistra

nie otwierał żadnej furtki? Śmiem twierdzić,

że w pewnym momencie w Częstochowie

było więcej zarządzających niż instytucji,

którymi mogliby zarządzać. Złośliwi mówili,

że po tym kierunku można co najwyżej

zarządzać swoim bezrobociem. Moja

historia , tak jak wielu moich koleżanek i

kolegów z roku skończyła się wyjazdem za

granicę.”

Jeśli chodzi o ofertę miejscowa akademia,

również posiada w swojej ofercie kierunki

dla "ścisłych umysłów". Dużym

zainteresowaniem cieszy się chemia,

biotechnologia, dietetyka oraz nowo

powstała kosmetologia. Akademia im. Jana

Długosza w Częstochowie, dawna Wyższa

Szkoła Pedagogiczna, w zeszłorocznym

rankingu szkół wyższych Perspektywy,

zajęła trzecie miejsce wśród wszystkich

uczelni pedagogicznych w całej Polsce.

Jednak mimo wszystko trzeba się głęboko

zastanowić czy warto podjąć naukę na

kierunku pedagogika, bowiem kierunek ten

uzyskał miano tzw. wylęgarni bezrobotnych.

Tower News 07


Na rynku pracy pedagogów jest

bardzo wielu, ale miejsc zatrudnieniatakich

jak chociażby przedszkola jest

bardzo mało. Podobnie, choć nie w tak

dużym stopniu jest po innych kierunkach

takich jak: administracja, politologia,

filozofia, ochrona środowiska, historia

czy praca socjalna. Liczba „umysłów

humanistycznych” szukających pracy po

studiach, nie jest adekwatna do

zapotrzebowania gospodarki. Sytuacja w

Powiatowym Urzędzie Pracy w

Częstochowie nie wygląda najlepiej. Jeśli

biorąc pod uwagę statystyki, to stopa

bezrobocia w naszym mieście wciąż

spada. Na początku 2016 roku wynosiła

8,8 %, a w 2017 już nawet 6,5 %. Czy

ten wyraźny spadek rozwiązuje problem

bezrobotnych studentów, których od

wielu lat wypuszczają na rynek

Częstochowskie uczelnie? Jeśli

przyjrzymy się ofercie, jaką przedstawia

nam PUP, niestety ale ani absolwent

zarządzania jak i dyplomowany pedagog

nie znajdzie nic dla siebie. Do

najczęstszych ogłoszeń należą:

handlowiec, sprzedawca, tokarz,

pracownik produkcji, magazynier,

kierowca pomoc kuchenna oraz

krawcowa. Firmy, w których wciąż

brakuje rąk do pracy to

Stalownia ISD Huty Częstochowa oraz

lider w produkcji części samochodowych

TRW. Ale czy tutaj wymarzoną posadę

znajdzie absolwent historii czy

politologii?

Tower News 08


Problem ten niestety ale nie tyczy

się Częstochowy. Zjawisko bezrobotnych

studentów spotykane jest nie tylko w

Częstochowie ale również całej Polsce.

Powodem takiego stanu rzeczy z

pewnością jest ogromny kryzys

demograficzny, za czym idzie walka o

studenta. Resort nauki i szkolnictwa

wyższego zdaje sobie sprawę z braków

w dostosowaniu kierunków kształcenia

oraz lokalnych możliwości rynku pracy.

Jeśli spojrzeć na stan szkolnictwa

globalnie, z podobnym problemem

zmagała się kiedyś Japonia, gdzie

wówczas wstrzymano rekrutację na

kierunkach humanistycznych i

społecznych.

Zalecane jest monitorowanie losów

zawodowych absolwentów przez

uczelnie, poprzez ankiety. Należałoby

również wprowadzić limity przyjęć na

wybrane kierunki studiów i biorąc pod

uwagę przy tym obecny stan gospodarki

w danym regionie. Ministerstwo Nauki

Szkolnictwa Wyższego powinno

zaostrzyć kryteria przyjmowania

kandydatów na studia humanistyczne,

dzięki czemu naukę podejmą faktycznie

najzdolniejsi z chętnych. Należy

postawić kres utartemu przekonaniu, że

na kierunki humanistyczne łatwiej się

dostać niż na te ścisłe. Warto również

zainwestować w kampanie, które mają na

celu promowanie kierunków

inżynierskich. Uczelnie, powinny także

uatrakcyjnić swoje oferty edukacyjne w

kierunki techniczne, ekonomiczne oraz

ścisłe.

M.W.

Tower News 09


Własna działalność gospodarcza

Czy zastanawiałaś/zastanawiałeś się kiedykolwiek

nad możliwością otwarcia i

prowadzenia swojej własnej działalności

gospodarczej?

należą chociażby oferty banków, biur rachunkowych

czy możliwości uzyskania

dotacji oraz sposobów finansowania naszej

działalności.

Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to sądzę że

znajdziesz tutaj kilka ciekawych informacji.

Podstawową kwestią

przy takiej decyzji

jest bycie

odpowiednio zmotywowanym

i przygotowanym

na system pracy

24/7, bo właśnie tak wygląda

życie początkującego

przedsiębiorcy. Jeżeli już jesteś

zmotywowany to musisz zadać sobie pytanie

czy ja i moja rodzina damy radę udźwignąć ciężar

finansowy i obciążenia psychiczne wynikające z olbrzymiego

natłoku pracy i kosztów

wynikających z potrzeby rozpędzenia

Twojej działalności gospodarczej.

Gotowi ­ udowodnię że nie.

Zanim założycie działalność gospodarczą jest kilka

rzeczy które dobrze jest sprawdzić.

Do najbardziej oczywistych rzeczy do sprawdzenia

Oczywistą oczywistością jest sprawdzenie

czy rynek wykazuje zapotrzebowanie na ten

konkretny produkt który chcemy zaoferować,

warto tutaj pamiętać, że są

rynki takie jak budownictwo lub transport

w których występuje trwałe zapotrzebowanie

na nowe podmioty i

produkty, natomiast zupełnie inaczej

wygląda sytuacja chociażby w

branży ochrony osób i mienia

gdzie o ile występuje

stałe

zapotrzebowanie

na nowe

produkty o tyle polski rynek jest przepełniony

agencjami ochrony i najzwyczajniej nie ma już na

tym rynku miejsca dla nowych podmiotów.

Tower News 10


O wiele mniej oczywistymi rzeczami do sprawdzenia

i przez to z zasady o nich często zapominamy

jest chociażby właściwa przynależność

naszej przyszłej firmy do instytucji takich jak

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd

Skarbowy czy też odpowiednie sądy.

W związku z ostatnim słowem poprzedniego

zdania należy zwrócić uwagę na

fakt, iż nie każdą działalność gospodarczą

można prowadzić swobodnie bez specjalnych

zezwoleń i koncesji bądź też tylko zgłoszenia jej

do odpowiednich rejestrów. Należy tutaj zaznaczyć

że wykonywanie niektórych działalności

gospodarczych bez zgłoszenia jej w odpowiednich

rejestrach bądź uzyskania stosownych

zezwoleń lub koncesji może za

sobą pociągnąć konsekwencje finansowe

bądź odpowiedzialność

karną.

Do takich

prostych działalności jakie ludzie wykonują często

nawet bez prowadzenia firmy jest prowadzenie

własnego bloga, niestety nie zgłoszenie bloga który

w myśl prawa prasowego jest czasopismem, jest

złamaniem tegoż prawa i może skończyć się wyrokiem

sądowym zakazującym takiej działalności

dożywotnio, ponadto będzie nam o wisiało

jako skazanie wyrokiem za złamanie

prawa prasowego. Co

prawda nie jest to tożsame z wyrokiem

z kodeksu karnego przestępstwo

umyślne, ale przy zadaniu

ogólnego pytania: „Czy była Pani/był

Pan skazany prawomocnym

wyrokiem?” już nie możemy zgodnie

z

prawem

odpowiedzieć

„Nie.”

Wydawnictwo

CERTE

wychodzi naprzeciw

takim

potrzebom i

jest gotowa

przyjmować na

siebie przygotowanie

i złożenie w

sadzie odpowiednich

dokumentów

rejestracyjnych.

Działania te wiążą się

z tym, że oficjalnie

wydawca takiego bloga

jest CERTE ale właścicielem

i redaktorem naczelnym

nadal jest osoba

prowadząca swojego bloga.

Warto tu zauważyć, że tytuł Redaktor Naczelny

jest w pisany w rejestrze sądowym i jest funkcja

oficjalna która np. można wpisać sobie do CV

jeżeli staramy się o przyjecie do pracy

gdzie doświadczenie z zakresu

pisania lub redagowania

artykułów, lub zakresu z

którego prowadzimy bloga jest pożądane.

P.B.

Tower News 11


Tower News 12


Tower News 13


Wystartowała O!PLA!

We wtorek, 21.03.2017, ruszyła V edycja

Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji

O!PLA. Po raz kolejny pokazy konkursowych

animacji będzie można obejrzeć również w

Częstochowskiej Klubokawiarnii Ironia.

O!PLA to organizowany od 2013 roku festiwal

skupiający się na nieco zapomnianej przez

ostatnie lata dziedzinie sztuki jaką jest animacja.

Organizatorzy podkreślają że O!PLA jest:

„Próbą odzyskania kontaktu i (od)budowania

relacji pomiędzy polskim widzem, a polską

animacją autorską, a także – za sprawą

projektów towarzyszących – promocją, w kraju

(INWOKACJA O!PLA) i za granicą (O!PLA

ACROSS THE BORDERS), jednej z

najważniejszych dziedzin polskiej sztuki.”

Od początku O!PLA stara się docierać nie tylko

do dużych miast, ale również do małych

miejscowości , tak aby jak najbardziej

promować rodzimą twórczość. Podczas

pierwszej edycji pokazy festiwalowe można

było zobaczyć w 21. miejscowościach (20.

miastach i 1. wsi), podczas piątej odsłony

O!PLA dotarła już do 69. miejscowości (62

miast i 7 wsi).

Tegoroczny festiwal O!PLA odbywa się w

dniach 21 marca – 21 maja 2017, a pokazy

kolejny rok z rzędu można obejrzeć również w

Częstochowie. Ponownie oficjalnym partnerem

festiwalu jest Klubokawiarnia Ironia (Stary

Rynek 19), będzie można obejrzeć tam

wszystkie pokazy animacji oraz zagłosować na

najlepsze filmy. Głosy z całego kraju będą

podliczone podczas finałowej gali i na ich

podstawie przyznane zostaną nagrody i

wyróżnienia.

KULTURA

W CZĘSTOCHOWIE

06.04. – Kategoria Studyjna, wstęp wolny

13.04. – Kategoria Szkolna, wstęp wolny

23.04. – Kategoria Off & GO, wstęp wolny

30.04. – Kategoria Animowany Wideoklip,

wstęp wolny

Wszystkie pokazy rozpoczynać się będą o

godzinie 20:00.

Zapraszamy!

organizator: O!PLA Ogólnopolskiego Festiwalu

Polskiej Animacji, Klubokawiarnia Ironia

źródło: materiały organizatora

A.H.

Rozkład kwietniowych pokazów w

Częstochowie:

Tower News 14


„Sukhishvili” na scenie

Częstochowskiej

Filharmonii

Już 04.04.2017 na deskach Filharmonii w

Częstochowie wystąpi Narodowy Balet Gruzjii

„Sukhishvili”. Zapowiada się niesamowite show

dla całej rodziny.

koncertem na Broadwayu, a po występie na

legendarnej scenie La Scala kurtyna

podnoszona była aż 14 razy pobijając tym

samym rekord Caruso (11 razy).

Polecamy nie tylko zagorzałym fanom baletu.

Bilety dostępne w kasie Filharmonii oraz w

sprzedaży online przez stronę:

https://www.filharmonia.com.pl/

Zapraszamy!

„Sukhishvili” to istniejący od przeszło 70 lat

zespół składający się z ponad 100 tancerzy i

własnej orkiestry. Jego występy łączą w sobie

elementy tradycyjnych tańców Gruzińskich z

nowoczesnymi układami i elementami

folkowymi. Elementy sztuk walki, piękne

kostiumy i niesamowita energia ze sceny

gwarantują wspaniały odbiór występu przez

widownie w każdym wieku.

Narodowy Balet Gruzji „Sukhishvili” ma za

sobą ponad 250 tras, podczas których

przemierzyli 5 kontynentów i odbyli ponad

12 500 występów. Zasłynęli m.in.: wspaniałym

Organizator: WIANNA sp. z o.o.

źródło: materiały organizatora

A.H.

Tower News 15


Bilety dostępne w kasie

Filharmonii oraz w

sprzedaży online przez

stronę:

https://www.filharmonia.co

m.pl/

Zapraszamy!

organizator: Agencja

Artystyczna Paradam

źródło: materiały

organizatora

Fot. Kasia Chmura

Borys Szyc na żywo!

A.H.

Nie wiele osób wie, że znanego z przebojowych

ról filmowych i serialowych aktora Borysa

Szyca, można również zobaczyć na deskach

teatru. Częstochowianie będą mieli taką okazję

już 05.04 na scenie Filharmonii.

„Słoneczna Linia” bo tak nazywa się spektakl,

to najnowsza sztuka Iwana Wyrypajewa

znanego z takich dramatów jak: „Iluzje”, „

Nieznosńie długie objęcia ” czy „Taniec Dehli”.

Tym razem autor przygotował dla widzów

błyskotliwą komedię

poruszającą powszechny w

tych czasach problem

komunikacji między ludzkiej,

na przykładzie konfliktu pary

małżeńskiej. Na oczach

widzów, odgrywający parę

małżonków Karolina Gruszka

i Borys Szyc przechodzą

swoisty seans terapeutyczny

dotyczący tematu: „Jak być

szczęsĺiwym z własną zȯną,

męzėm, partnerem – i w

ogóle, ze sẃiatem? Jak

wysłuchać i być

wysłuchanym?”

Tower News 16


Międzynarodowa

Wystawa "Linia

­ tworzywo wyrazu"

W dniach 07.04 – 15.05, w Sali Śląskiej

Miejskij Galerii Sztuki w Częstochowie

będzie można podziwiać zbiorową wystawę

prac artystów z całego świata ukazującą

zróżnicowane formy plastyczne

wychodzące od motywu linii.

Wystawa jest efektem współpracy

Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie i

Wydziału Sztuki Akademii im. Jana

Długosza w Częstochowie. Pomysłodawcą

i kuratorem wystawy jest Magdalena

Snarska, profesor nadzwyczajny na

Wydziale Sztuki AJD.

powstaje dzieło, w którym pierwotne

znaczenie linii zanika na rzecz pojawienia

się bogactwa różnorodnych form,

zaskakujących struktur, wysmakowanego

koloru i światła.

Wernisaż wystawy odbędzie się w czwartek

06.04 o godzinie 18:00.

Zapraszamy!

organizator: Miejska Galeria Sztuki w

Częstochowie i Wydział Sztuki Akademii

im. Jana Długosza w Częstochowie

źródło: materiały organizatora

A.H.

Wystawa będzie obejmowała pracę w

zakresie malarstwa, rysunku, grafiki,

instalacji i rzeźby świetlnej. Jak

podkreślają organizatorzy, celem wystawy

jest ukazanie fenomenu linii jako prostego

tworzywa, które dzięki działaniom

formalnym nabiera kształtów zgodnie z

wolą twórcy, przekazując w efekcie

skomplikowane idee. W konsekwencji

Tower News 17


Żegnamy ikonę Polskiej

piosenki i kabaretu

W środę, 15.03.2017, po długiej walce z chorobą, w

wieku 76 lat odszedł Wojciech Młynarski. Był jedną

z legend polskiej sceny kabaretowej, autorem tekstów,

satyrykiem, poetą, tłumaczem i felietonistą.

O śmierci Wojciecha Młynarskiego poinformowała

W KRAJU

Anny German. Związany na stałe z Teatrem Rozmaitości,

Teatrem Ateneum oraz kabaretami: Dudek,

Dreszczowiec i Owca. Autor przekładów

piosenek z musicali: Kabaret, Jesus Christ Superstar

i Chicago. Za wybitny wkład w rozwój kultury został

odznaczony: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia

Polski, Złotym Medalem „Zasłużony

Kulturze Gloria Artis” czy Krzyżem Komandorskim

Orderu Odrodzenia Polski.

córka artysty, Paulina Młynarska.

„Dziś o godzinie 20.40, po bardzo długiej chorobie

umarł nasz tata Wojciech Młynarski. Bardzo prosimy

media o danie nam czasu na przeżycie tego w

pokoju. Paulina, Agata i Jan Młynarscy.”

Wojciech Młynarski urodził się 26 marca 1941 w

Warszawie. Był jednym z najwybitniejszych twórców

tekstów kabaretowych w powojennej Polsce.

Jego piosenki świętowały sukcesy zarówno w jego

autorskich programach, jak i w wykonaniu innych

gwiazd Polskiej estrady takich jak: Alibabki, Michała

Bajora, Haliny Frąckowiak, Edyty Geppert, czy

Utwory takie jak: Róbmy swoje, W Polskę idziemy,

Hotel „Europa” czy Prześliczna wiolonczelistka na

stałe wpisały się w kanon i bawiły kilka pokoleń

miłośników polskiej piosenki.

Wojciech Młynarski spoczął w Alei Zasłużonych

na cmentarzu na Warszawskich Powązkach.

Fot. ONS.pl

A.H.

Tower News 18


Tower News 19


Mistrzowie elektronicznej

awangardy ponownie

w Polsce!

W piątek, 17.03.2017 na scenie

Warszawskiego Klubu „Progresja”, na

jedynym w Polsce, wyjątkowym

akustycznym koncercie wytąpiła formacja

Deine Lakaien!

To była magiczna noc w centrum stolicy.

Duet świętujący w tym roku 37lecie

istnienia przyjechał do Polski z

wyjątkowym repertuarem i

niezapomnianymi aranżacjami. Zgodnie z

doniosłością wydarzenia organizatorzy

przygotowali koncert na styl spektaklu

teatralnego. Całą płytę na dużej sali klubu

pokryły rzędy krzesełek, a występ został

podzielony na dwie części, podczas

których zamykane i wygaszane były bary,

aby żadne zewnętrzne czynniki nie

zakłucały licznie zgromadzonej

publiczności odbioru muzycznego

misterium. Zasiadając na widowni i

chłonąc atmosferę na kilka chwil przed

startem można było poczuć doniosły klimat

teatru lub filharmonii.

Na swoją akustyczną trasę Deine Lakaien

wyruszyło w oryginalnym, dwu osobowym

składzie, a koncerty opierały się tylko na

fortepianowych aranżacjach Ernsta Horna

oraz wokalu Alexandra Vilianova. Fani

duetu z Niemiec, którzy mieli okazję

podziwiać ich koncerty w wersjach

elektronicznych, pół–akustycznych lub

symfonicznych mogli mieć obiekcje co do

skromnego zestawu instrumentów, lecz już

pierwsze dźwięki jakie wydobyły się spod

palców Ernsta Horna powinny skutecznie

wszelkie wątpliwości . Żaden inny muzyk

nie był by w stanie w taki sposób oddać

emocji jakie niesie za sobą muzyka Deine

Lakaien.

Tower News 20


Już z pierwszymi dźwiękami utworu

„Gone” otwierającego Warszawski koncert,

pięknie płynące fortepianowe brzmienia

oraz hipnotyzujący głos Alexandra

Vilianova przenosił zasłuchaną widownie

do innego wymiaru. Przepiękne aranżacje

takich utworów jak „Over and Done”,

„Return”, czy „Follow Me” z każdym

kolejnym dźwiękiem wbijały w fotel,

zapierały dech w piersiach i były

nagradzane gromkimi brawami. Nie

zabrakło też kwiatów i prezentów, które

spontanicznie w przerwach między

utworami trafiały na scenę. Natomiast

finałowe wykonanie „Love me to the end”

było istną eksplozją dźwięku i emocji oraz

przepiękną klamrą spinającą ten magiczny

wieczór, nagrodzoną nie kończącą się

owacją na stojąco. Niestety Warszawski

koncert zakończył się bez bisów, gdyż po

występie Ernst Horn wyraźnie pokazywał

kontuzję prawej dłoni.

To był zdecydowanie jeden z

najwspanialszych koncertów sezonu, a

całkowicie akustyczne aranżacje po raz

kolejny ukazały prawdziwą moc

cudownych kompozycji Deine Lakaien,

których magia porywa słuchacza w każdym

wykonaniu.

Fot. Alex Hunter

A.H.

Tower News 21


Tower News 22


Tower News 23


WIERSZEM PISANE

W związku z nawiązaniem współpracy z Nieformalny Związkiem Poetów Niezależnych. Mamy

zaszczyt przedstawić twórczości dwóch osób Pani Patrycja Oliwia i Ros Dominika Postaramy się

aby w każdym nr. Znalazło się trochę twórczości nie tylko literackiej ale również innej, która

będzie możliwa do opublikowania.

Pukać do drzwi kamienia zajęciem jest dla poety

on walczy piórem z chaosem tego świata

dusza jego zagubiona w otchłani twórczej egzystencji.

Mieczem jego jest pióro, a tarczą kątka papieru...

Ros Dominik

Są dni których niewarto dotykać

Są marzenia których nie warto spełniać

Są osoby za którymi nie warto płakać

Są słowa których nie warto używać

Czy do cholery nie może wszystko być takie proste

Czy musimy za każdym razem cierpieć....

P O

Gnije moje serce

Dusza moja płonie

Fałszywcy patrzą

mi w oczy zapłakane

Dokąd iść

komu zaufać

Ros Dominik

Tower News 24


W serce wbiłeś nóż

w serce które cie kochało

teraz próbuje zapomnieć

lecz mozg z sercem przegrywa te walkę

o zapomnienie twojego dotyku

zapomnienie twej osoby w moim życiu

papieros wódka , wódka papieros

i tak w kolo od paru lat

siedzę i plącze

bo wciąż w sercu miłość czuje

do twej osoby

tak szalonej..

Tak kochanej

jesteś i byleś ma jedyna miloscia w życiu

tęsknię, kocham , szlocham

lecz to nic nie da

tylko znów mnie zranisz

zranisz serce które żywa rana krwawiąca jest...

Patrycja Radzioch

Nibylandia

Krwawy krzyk ­ Droga do Hadesu.

Usiłuję nie wiedzieć tego co widoczne gołym okiem. Ta obłuda aż pali...

Zamykam oczy pozbawione powiek

Nie widzialnymi dłonimi zatykam uszy,

nie chcę Cię słyszeć w mroku dnia. Obyś doznawał po tysiąckroć większego cierpienia,

aby twoja Maktub pisana była od nowa ale krwawymi łzami i bólem.

Umiera dusza moja odchodzi w otchłań Hadesu,teraz już bezpowrotnie. Sam o sobie nie

chcę już pamiętać.

Ros Dominik

Tower News 25


A kiedy przyjdzie już ten czas,

By pójść przez życie razem,

Pójdziemy zachwyceni wraz,

Miłość nam będzie drogowskazem.

A więc podajmy sobie dłoń

I złączmy serc swych bicie,

Wspólny nam los i wspólny dom

Na całe nasze życie!

Ros Dominik

każdego dnia modle się o sen ....

o sen związany z tobą ....

moje serce zaczęło płonąć pod twoja miłością....

a teraz jest twarde jak skała....

lecz nie żałuje naszych dni nie żałuje niczego związane z tobą ....

moje serce zamienia się teraz w kamień....

którego nikt i nic już nie będzie umiało poruszyć...

Patrycja Radzioch

W kolejnych numerach nadal będziemy publikować twórczość tych jak i innych członków

Nieformalnego Związku Poetów Niezależnych.

Zapraszamy do lektóry.

Tower News 26


Kongres Wykonawców

Zamówień Publicznych

Końcem marca w CNK w Warszawie odbył się

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych.

Organizatorem kongresu był dwumiesięcznik

"Zamawiający – zamówienia publiczne w

praktyce", a osobą prowadzącą były redaktor

naczelny Pan Witold Jarzyński.

Na kongresie był obecny nasz człowiek. Poniżej

jego krótka relacja z tego eventu.

Co prawda na kongres nie jechałem z naszej

redakcji, ale byłem tam obecny wraz z dwójka

znajomych rzecznikiem prasowym Polskiego

Stowarzyszenia Pracowników Ochrony

Mirosławem Podgórskim i Bezpiecznym Polakiem

(blog www.bezpiecznypolak.pl) Tomaszem

Grabskim – który dodatkowo robił za fotografa i

jego zdjęcia są wykorzystane w tym materiale.

Pierwsze pytanie zwykłego człowieka to czy taki

kongres może być choć odrobinę ciekawy? O

zaletach tego kongresu zdecydowali prelegenci

którzy byli naprawdę w mojej ocenie z najwyższej

pułki w tym temacie. Do najciekawszych wystąpień

w mojej ocenie można zaliczyć wystąpienia

następujących prelegentów:

Włodzimierz Dzierżanowski ­ Doktor nauk

prawnych, w latach 2002 – 2005 wiceprezes Urzędu

Zamówień Publicznych.

Paweł Faczyński ­ Kieruje działem zamówień

publicznych w Uniwersyteckim Centrum

Klinicznym w Gdańsku.

Bartłomiej Wachta ­ Senior Partner w kancelarii

MARUTA WACHTA. Specjalista w obszarze

prawa nowych technologii, posiada ponad 15 –

letnie doświadczenie w kontraktach IT.

Tower News 27


Joanna Filipiak ­ Polski Związek Pracodawców

Ochrona.

Marcin Szołajski ­ Radca prawny, partner w

kancelarii Szołajski Legal Group, redaktor

naczelny portalu „KIO24``.

Jan Styliński ­ Prezes Polskiego Związku

Pracodawców Budownictwa.

Dariusz Ćwik ­ Radca prawny, arbiter Sądu

Arbitrażowego przy Krajowej Izbie

Gospodarczej.

Jak widac reprezentowane były obydwie strony

bo byli i zamawiający i wykonawcy.

Tematy poruszane to tak ważne dla każdego z

nas ponieważ to z naszych pieniędzy

finansowane, sposoby wydawania pieniędzy w

zamówieniach publicznych i paraliż

zamawiających przez ciągłe kontrole i zarzuty o

niegospodarność, więc konieczność zmian w tej

kwestii. Metodyka pracy przez wykonawców na

zamówieniach publicznych zwykle stosowana

metoda waterfalowa wskazana jako jeden z

powodów padania większości dużych projektów

opartych o nowe technologie i wskazanie

przykładów świetnie sprawdzających się metod

agileowych takich jak lotnisko Heatrow, duński

odpowiednik naszego systemu KRS czy

brytyjski odpowiednik naszej informacji o

pacjencie który zaczyna raczkować po

zastosowaniu metody agile, a przez wiele lat nie

udało się go uruchomić tradycyjnymi metodami.

Mnie jako ochroniarza najbardziej interesował

występ Pani Joanny Filipiak z PZPO.

Powiem szczerze: SZCZENA MI OPADŁA.

Do tej pory nie spotkałem się z taka szczerością

ze strony organizacji pracodawców, nawet

Lewiatana.

Tower News 28


Pani Joanna otwarcie powiedziała gdzie leża

przyczyny problemów przy wykonywaniu

zamówień publicznych na usługi ochrony osób i

mienia czyli kolejno:

­ brak wiedzy merytorycznej u osób

przygotowujących zamówienie,

­ wybór oferty tylko w oparciu o cenę, nawet

bez sprawdzania czy za taka cene, usługa może

być realnie wykonana,

­ brak nadzoru zamawiającego nad

wykonywanie zamówienie,

­ przyzwyczajenie poniektórych agencji

ochrony do do traktowania swoich pracowników

jako podludzi,

­ szukanie na siłę oszczędności na zasadzie

nazywania pracy ­ wypełniającej wszystkie

znamiona umowy o prace zawartych w art 22

Kodeksu Pracy ­ zleceniem, wbrew logice i

prawu,

Ponieważ kongres odbywał się już po

wypłynięciu informacji o tym, że firma N.G. Z

Warszawy na zabytkowym folwarku w opolu

swoim pracownikom płaciła 1,19 ­ sławienie

JEDEN ZŁOTY i DZIEWIETNAŚCIE

GROSZY – za godzinę pracy, przez chwile

zastanawiałem się czy ta informacja nie będzie

wykorzystana w tym występie.

Z ciekawych informacji była też duża krytyka

systemu JEDZ czyli Jednolity Europejski

Dokument Zamówienia, który miał ułatwić

składanie wniosków przetargowych na

zamówienia publiczne, a tym czasem

wprowadził dużo utrudnień.

Jak to zawsze bywa na takich eventach było

dużo rozmów w kuluarach, też takowe jako

przedstawiciel PSPO prowadziłem.

Impreza był świetnie przygotowana za co chciał

bym serdecznie podziękować Panu Witoldowi

Jarzyńskiemu.

Chciał bym tez zachęcić Państwa do brania

udziału w takich wydarzeniach bo można z nich

wynieść naprawdę dużo wiedzy i doświadczeń,

których zgromadzenie w sposób naturalny może

kosztować bardzo dużo czasu i za cała

pewnością więcej pieniędzy niż kosztuje

uczestnictwo w takim kongresie.

Fotografie: Tomasz Grabski ­

www.bezpiecznypolak.pl

P.B

Tower News 29


WIOSNA

NAS TEŻ CZEKAJĄ

ZMIANY

More magazines by this user
Similar magazines