Views
8 months ago

KILAVUZ_28022018

LİSTE ve ŞEKİLLER

LİSTE ve ŞEKİLLER Şekil 1. YKS Başvurusu Nereye Yapılacak? ....................................................................................................................... 3 Şekil 2. Aday Başvuru Formu Örneği ................................................................................................................................. 4 Liste 1. Sınav Merkezleri .................................................................................................................................................... 10 Şekil 3. Soru Kitapçığı Kapağı Örnekleri ............................................................................................................................ 16 Şekil 4. Cevap Kâğıdı Örnekleri .......................................................................................................................................... 19 Şekil 5. Sınavda Elde Edilecek Puanlara Göre Tercih Edilebilecek Yükseköğretim Programları ...................................... 27 Şekil 6. Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu ......................................................................................................................... 36 TABLOLAR Tablo 1A TYT’deki Testler ve Kapsamları.................................................................................................................... 44 Tablo 1B YKS’deki Testler ve Soru Sayıları ................................................................................................................. 45 Tablo 1C YKS TYT Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları ................................................................. 45 Tablo 1D Ağırlıklı Puanların Hesaplanabilmesi İçin Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir? ........... 46 Tablo 1E YKS SAY/EA/SÖZ/DİL Puan Türlerinin Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları ........................................ 46 Tablo 1F Yükseköğretim Programlarına Başvurabilmek İçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir? ................................. 47 Tablo 1G Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sırası Nedir? ..................................................................................................................... 48 Tablo 3A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları ................................... 49 Tablo 3B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı/Yakın Alanlardaki Lisans Programları ..... 60 Tablo 3B.2 Teknoloji Fakültesi / Sanat ve Tasarım Fakültesi / Turizm Fakültesi Lisans Programları ............................ 67 Tablo 3C Tablo 4 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Ek Puanları İle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları ................................................................................................................................... 73 ÖSYM Tarafından Merkezî Yerleştirme Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri ................................................................................................................................................... 106 Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları ...................................... 115 Tablo 6 Okul Türleri ve Kodları ................................................................................................................................. 117 Tablo 7 Ortaöğretim Kurumlarındaki Alan/Dallar ve Kodları .................................................................................... 120 AÇIKLAMALAR VE DUYURULAR e-Devlet Şifresi ile ÖSYM Sistemlerine Giriş İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine Girmek İsteyen Adaylar İçin Genel Başvuru Koşulları Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden Yükseköğretim Kurumlarının Örgün/Uzaktan Eğitim Programlarında Kaydı Olan Öğrenciler Veya Mezun Olanlar İle Açıköğretim Programlarından Mezun Olanların Açıköğretim Programlarına Kaydolmalarına İlişkin Esaslar Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açık Öğretim Programları

1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacaktır. Sınav, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda uygulanacaktır. 2. BAŞVURU 2.1. SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR? 2018-2019 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2018-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır. YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar isteğe bağlıdır. 2018-YKS’ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir: 2017-2018 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), sınava başvurabilirler. Bu adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar. 2.2. SINAVA GİRME ZORUNLUĞU VAR MIDIR? • ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur. • TÜBİTAK’ın katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya alanlar ile Uluslararası ISEF Proje Yarışması ve AB Genç Bilim Adamları Yarışmasına katılarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alan adaylar, isterlerse kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına (burslu programlar hariç) sınavsız olarak kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinden bu adayların YKS’ye girme zorunluluğu yoktur ancak, bu durumdaki adayların başvuru süresi içinde 2018-YKS başvurularını tamamlamış olmaları zorunludur. • Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayanların Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmekte olup ayrıntılı bilgiye www.yok.gov.tr internet adresindeki Öğrenci başlığı altında yer alan Kendi İmkanları ile Eğitim Alacaklar/Yurt Dışında Lise Eğitimi Alanlar sekmesinden ulaşılabilmektedir. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin 2018-YKS’ye başvuru yapma ve YKS’ye girme zorunluluğu yoktur ancak, bazı yükseköğretim kurumları yurt dışından öğrenci kabulünde YKS puanlarını kullanabilecektir. Bununla birlikte ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu veya uyruğundan biri T.C. olan çift uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına girişte bu sınavın sonuçlarından yararlanmayı istemeleri halinde 2018-YKS’ye başvuru yapma ve YKS’ye girme zorunluluğu bulunmaktadır. 2.3. SINAVA BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR? Sınava başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır: a) 2018-YKS Kılavuzuna Erişim: Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. b) Başvuruların Nereye Yapılacağının Belirlenmesi: • Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklardır. • ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi (**) bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir. 1

OSYS2015YerlestirmeMinMaxTablo-323072015
2015/’16
msb-aciktan-135-devlet-memuru-alimi
PROGRAM