Views
8 months ago

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛ/ΝΙΕΣ CY - ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

IoT

IoT ενδιάμεσος, ούτε καν ο άνθρωπος αφού αυτή η διαδικασία γίνεται αυτόματα. • Κάθε σημείο που θα απαιτούσε την ύπαρξη πίστης, δηλαδή εμπιστοσύνης σε μία οντότητα που διασφαλίζει τη λειτουργία του δικτύου, εξασφαλίζεται ουσιαστικά μέσω της εμπιστοσύνης στα μαθηματικά και τη δυνατότητα της τεχνολογίας να επιλύει μαθηματικά προβλήματα. Εμείς όμως που βλέπουμε στο Blockchain πεδία εφαρμογών πέρα από τη φούσκα των κρυπτονομισμάτων (όχι κατ’ανάγκη πέρα από τα κρυπτονομίσματα εν γένει), είμαστε της άποψης ότι δίκτυα συνδεδεμένων συσκευών όποιου τύπου, στη λογική του ΙοΤ, έχουν πολλά να κερδίσουν αν μπορέσουν να ενσωματώσουν τις παραπάνω αρχές λειτουργίας του Blockchain στις διάφορες εφαρμογές ΙοΤ. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνουμε τις εξής τρεις ομάδες παραδοσιακών εφαρμογών ΙοΤ στις οποίες, θεωρητικά, το Blockchain θα πρόσφερε σε αξία και θα έκανε τη ζωή των ανθρώπων που διαχειρίζονται δίκτυα συσκευών ΙοΤ, «Έξυπνων Συσκευών», πιο εύκολη: • Εφαρμογή παρακολούθησης προϊόντων που αλλάζουν καταστάσεις στον κύκλο ζωής τους (προϊόντα σε κίνηση στο δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας, τρόφιμα που αλλάζουν ποιότητα, κ.λπ.), προώθηση της ιδέας του «Έξυπνου Προϊόντος». • Αξιοποίηση των υπαρχόντων δικτύων κρυπτονομισμάτων προκειμένου είτε αυτά είτε το δίκτυο που υπάρχει ήδη να χρησιμοποιηθούν για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ συσκευών και «Έξυπνων Προϊόντων», είτε γιατί οι χρήστες τους θέλουν να πραγματοποιήσουν αγορές (ειδικά δε σε «ψηφιακές αγορές» υπηρεσιών που έχουν φτιάξει οι κατασκευαστές των προϊόντων δίνοντας κίνητρα αγορών μέσω κρυπτονομισμάτων) είτε για να υποστηρίξουν το κόστος της λειτουργίας τους (πόροι για παρακολούθηση και συντήρηση «έξυπνων συσκευών», κόστος συνδεσιμότητας, κ.λπ.). • Πραγματοποίηση ενημερώσεων λογισμικού που εξ ορισμού χρειάζεται στις «Έξυπνες Συσκευές» με τρόπο τέτοιο ώστε να καταχωρούνται παλαιότερες εκδόσεις λογισμικού, να εξετάζεται αν έχουν ενημερωθεί ως πρέπει οι συσκευές, και γενικά να ενισχύονται χαρακτηριστικά που υλοποιούν την ασφάλεια των «Έξυπνων Συσκευών» ΙοΤ. • Στην ίδια λογική με την ενημέρωση λογισμικού, μπορεί να γίνεται και η διαχείριση προσωπικών και άλλων ευαίσθητων δεδομένων που συνδέονται με όποιο τρόπο με τις «έξυπνες συσκευές», όπως για παράδειγμα κατάσταση λειτουργίας, τοποθεσία, προσωπικές πληροφορίες χρηστών, κ.λπ. 14 KT MΑΡ 2018

Στις επόμενες μέρες θα ολοκληρώσουμε μία πιο ενδελεχή μελέτη σχετικά με το ποιες ακριβώς είναι εκείνες οι εφαρμογές ΙοΤ στις οποίες το Blockchain θα προσέφερε επιπλέον αξία. Για το σκοπό αυτό, πρόκειται να ανατρέξουμε στις υπάρχουσες εφαρμογές εταιρειών, όπως η Bosch, η Oracle και η Fujitsu μεταξύ άλλων, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν και τους παράγοντες εκείνους που θα έκαναν εν γένει το Blockchain να έχει νόημα χρησιμοποίησης γενικά. Συνοπτικά, οι λόγοι χρησιμότητας εφαρμογής δικτύων και τεχνολογιών Blockchain: • Εκεί όπου η μετάβαση σε ένα αποκεντρωμένο δίκτυο υπολογιστών θα οδηγήσει σε ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου. • Όπου πραγματοποιούνται συναλλαγές μεταξύ απομακρυσμένων μερών (εγγράφων, προϊόντων, χρημάτων, πιστοποιητικών, κ.λπ.) και υπάρχει η ανάγκη ύπαρξης αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. • Στα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν ή και βασίζονται στις ηλεκτρονικές πληρωμές (POS, διόδια, «έξυπνες συσκευές»). • Συμμετοχή πολλών συναλλασσόμενων μερών, που δεν εμπιστεύονται κατ’ανάγκη το ένα το άλλο, σε μία αγορά, υπό τους όρους της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας. Πέρα από τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής του Blockchain στα έργα ΙοΤ, την οποία θα καταδείξουν οι δοκιμαστικές εφαρμογές και έργα “Proof of Concept” (ΡοC), θα ήταν ευχής έργο να βλέπαμε βήματα προόδου στο πεδίο της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των δικτύων Blockchain, ειδικά στον απόηχο της «φούσκας» του Bitcoin και της αντίστοιχης μεταβλητότητας της αξίας των κρυπτονομισμάτων (δηλαδή της τιμής με την οποία αντιστοιχίζονται σε μονάδες πραγματικών νομισμάτων), και γενικότερα στους κανόνες εκείνους που διάφορες δράσεις στα δίκτυα Blockchain θα αντιστοιχίζονται με τον πραγματικό κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, αν πρόκειται τα κρυπτονομίσματα να χρησιμοποιούνται σε όποιες εφαρμογές συνδεδεμένων συσκευών, θα πρέπει η ισοτιμία τους με τα πραγματικά νομίσματα να είναι τουλάχιστον περίπου σταθερή. Επίσης, για χρηματικές συναλλαγές και εμπορικές εφαρμογές, όπως στην περίπτωση των «Έξυπνων Προϊόντων» ή και της εφοδιαστικής αλυσίδας, ακόμα δεν είναι διαφανής η ισχύς και η δυνατότητα επιβολής όρων και προϋποθέσεων καθώς και νομικές συνέπειες σε περιπτώσεις που θα χρειαστεί. Το ίδιο ισχύει και για τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς ένα βασικό πλεονέκτημα του Blockchain είναι η ανωνυμία και η διαφάνεια των όποιων συναλλαγών πραγματοποιούνται σε αυτό. Τι θα γίνει αν όμως χρειαστεί να αρθεί η ανωνυμία ενός χρήστη; Η υπόθεση Blockchain άρχισε μόλις να αποκτά ενδιαφέρον. Αναφορικά με το ΙοΤ, το αισιόδοξο σενάριο είναι ο συνδυασμός των δύο τεχνολογιών να δώσει μεγαλύτερη ώθηση για την εξάπλωση του ΙοΤ, να προσδώσει στις σχετικές εφαρμογές περισσότερη αξιοπιστία, τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων και γενικά να οδηγήσει σε μία καλύτερη, πιο εύκολη και διαφανή σχέση των ανθρώπων με τα διάφορα διασυνδεδεμένα συστήματα τεχνολογίας που μας περιβάλλουν. 15 KT MΑΡ 2018

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 233
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 239
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 217
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 234
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 229
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 207
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 240
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 212
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 220
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 238
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 226
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 221
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 219
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 233
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 223
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 227
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 236
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 242
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 244
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 230
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΕΥΧΟΣ 207
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 215
Digital Life - ΤΕΥΧΟΣ 92
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 231
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 237
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 234
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 240
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 238
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 235
Mobile Life - Τεύχος 48