29.01.2019 Views

کاتر آسفالت بر(بتن بر) چیست؟ معرفی انواع کاتر آسفالت بر(بتن بر)

دستگاه برش بتن یا دستگاه برش آسفالت ماشینی است که از آن جهت برش سطح بتن و یا آسفالت جاده ها، خیابان ها و کندن آسفالت در مقاطع کوچک به منظور عملیات عمرانی مختلف همچون کابل گذاری، لوله گذاری و یا تعمیر و ترمیم سطح آسفالت استفاده می گردد. قیمت آسفالت بر در مقایسه با قیمت دستگاه برش بتن کمتر است و علت آن هم تیغه مخصوص بتن بر می باشد. فروش دستگاه برش بتن(بتن بر) نسبت به آسفالت بر (بعلت کارایی بالای آن) بیشتر است. قابلیت این دستگاه کاتر در آن است که آسفالت , بتن و حتی بتن مسلح(با تیغه مخصوص بتن مسلح) رو به صورت مقطعی برش داده و سطح کناری بدون تخریب باقی خواهد ماند، که در ادامه بررسی انواع دستگاه برش بتن بر و کاتر آسفالت بر خواهیم پرداخت.

دستگاه برش بتن یا دستگاه برش آسفالت ماشینی است که از آن جهت برش سطح بتن و یا آسفالت جاده ها، خیابان ها و کندن آسفالت در مقاطع کوچک به منظور عملیات عمرانی مختلف همچون کابل گذاری، لوله گذاری و یا تعمیر و ترمیم سطح آسفالت استفاده می گردد. قیمت آسفالت بر در مقایسه با قیمت دستگاه برش بتن کمتر است و علت آن هم تیغه مخصوص بتن بر می باشد. فروش دستگاه برش بتن(بتن بر) نسبت به آسفالت بر (بعلت کارایی بالای آن) بیشتر است. قابلیت این دستگاه کاتر در آن است که آسفالت , بتن و حتی بتن مسلح(با تیغه مخصوص بتن مسلح) رو به صورت مقطعی برش داده و سطح کناری بدون تخریب باقی خواهد ماند، که در ادامه بررسی انواع دستگاه برش بتن بر و کاتر آسفالت بر خواهیم پرداخت.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

معرفی

دستگاه برش بتن

دستگاه برش بتن یا دستگاه برش آسفالت ماشینی است که از آن جهت برش سطح بتن و یا

آسفالت جاده ها،‏ خیابان ها و کندن آسفالت در مقاطع کوچک به منظور عملیات عمرانی

مختلف همچون کابل گذاری،‏ لوله گذاری و یا تعمیر و ترمیم سطح

آسفالت استفاده می

گردد

‏.قیمت آسفالت بر

در مقایسه با

قیمت دستگاه برش بتن

کمتر است و

علت آن هم

)

تیغه مخصوص بتنبر میباشد .

فروش دستگاه برش بتن

‏(بتنبر

‏)نسبت به

آسفالتبر

بعلت

کارایی

باالی آن(‏

بیشتر است.‏

قابلیت

این دستگاه کاترکه در

سایت ابزارینو

نمونه آن را می

,

بینید،‏

در آن است که آسفالت

بتن و حتی بتن مسلح

‏)با

تیغه مخصوص بتن

رو به مسلح)‏

صورت مقطعی برش داده و سطح کناری بدون تخریب باقی خواهد ماند،‏ که در ادامه بررسی

انواع دستگاه برش بتن بر و کاتر آسفالت بر خواهیم پرداخت.‏


معرفی

دستگاه برش بتن

ویژگی های یک کاتر آسفالت بر خوب

‏-دارای

۱ موتوری با توان و قدرت باال

۲

‏-دارای قاب محافظ مناسب برای موتور جهت استحکام ‏،گرفتن ارتعاشات،‏ جلوگیری از

ورود گرد و غبار به داخل موتور و در نتیجه افزایش طول عمر موتورباشد ویژگی که در تمامی

کاترهای آسفالت بر موجود در فروشگاه اینترنتی ابزارینو می توانید ببینید.‏

‏-دارای مخزن آب قابل شستشو جهت خنک کاری تیغه

‏-قابلیت به کاربردن آسان توسط اپراتور

‏-دارای قاب مناسب در قسمت تیغه جهت جلوگیری از پاشش گرد و غبار و آب به اطراف

‏-دارای کلید قطع اضطراری دستگاه،‏ جهت حوادث ناگهانی

‏-دارای دسته های قابل تنظیم و ارگونومیک جهت در دست گرفتن راحت توسط اپراتور

۳

۴

۵

۶

۷

– ۸

قیمت کاتر آسفالت بر

مناسب و مقرون به صرفه باشد.‏

کاربردهای کاتر آسفالت بر

۱ ‏-برش آسفالت،‏ بتن و سرامیک در مقاطع کوچک جهت عملیات عمرانی مختلف

۲ ‏-برداشت،‏ لکه گیری و ترمیم آسفالت خیابان ها،‏ پل ها،‏ جاده ها و معابر

ویژگی های یک ستون ریز


انواع کاتر آسفالت بر

۳ ‏-برش آسفالت و بتن جهت عملیات لوله گذاری و کابل گذاری

‏-ایجاد حفره و شیارهای عمیق در

کف سالن جهت عبور آب و تاسیسات

۴

انواع کاتر آسفالت بر از لحاظ موتور

۱ ‏-کاتر آسفالت بر با موتور بنزینی

: در این دسته از کاترها می توان از موتوری بنزینی با

۱۶

تا قدرت ۵

اسب بخار استفاده نمود

و نمونه ی آن را می توانید در فروشگاه ابزارینو

۱۵

ببینید،‏

قادرند عمق برش های مختلف تا حداکثر عمق

سانت را برش دهند.‏

این

دسته از کاترها کاربری عمومی دارند و به دلیل قیمت مناسب و کارکرد خوب در بیشتر

پروژه ها از این نوع از دستگاه استفاده

می گردد.‏


انواع کاتر آسفالت بر

‏-کاتر آسفالت بر با موتور دیزل :

به دلیل قدرت و توان باالی موتورهای دیزل،‏ از این

۲

دسته از موتورها در کاترهای بزرگ که توانایی زدن عمق های برش باال تا ۲۵ سانتیمتر

را دارند استفاده می گردد.‏ شاسی این دسته از کاترها

که نمونه آن را در سایت ابزارینو

می بینید،‏

بزرگتر و قوی تر بوده تا بتوانند وزن سنگین تر موتور را تحمل کنند.‏

معموال

در کاربری های خاص از این دستگاه استفاده می گردد.‏

موارد حائز اهمیت در انتقال و

بنزینی

تعمیر و نگهداری دستگاه های کاتر آسفالت بر با موتور

حتما قبل از حمل و نقل دستگاه موارد زیر را انجام دهید:‏

‏-تیغه را باز کنید

‏-مخزن آب دستگاه را خالی کنید.‏

۱

۲

‏-راهنمای برش را در حالت عمودی قرار دهید.‏

‏-با استفاده از چرخ دستی،‏ قاب برش را به باالترین موقعیت خود برسانید.‏

۳

۴


تعمیر

و نگهداری کاتر آسفالت

تعمیر و نگهداری کاتر آسفالت بر با موتور بنزینی

ما سعی نمودیم اکثر موارد مهم در تعمیر و نگهداری در بخش های مختلف دستگاه با

موتور بنزینی را به دلیل رایج بودن و کاربردهای زیاد این نوع در جداول زیر

و در

فروشگاه اینترنتی ابزارینو

به شما انتقال دهیم.‏

تعمیر و نگهداری در قسمت موتور:‏

هر

هر

ماه اول یا هر

۲۲

هر ۳

۵۲

۶

۱۲۲

۲

سال

یکبار

ماه یا

ساعت

ماه یا

ساعت

ساعت

هر بار

استفاده

جدول مربوط به تعمیر نگهداری موتور

√ چک کردن روغن موتور

√ √ عوض کردن
√ چک کردن فیلتر هوا

تمیز کردن

تمیز کردن

چک کردن-‏ تمیز کردن


تعمیر و نگهداری در کل قسمت های ماشین:‏

بعد از

هر

آسیب

بعد از

هر

مشکل

هر

هفته

در

پایان

روز

در زمان

تعویض

ابزار

در

شروع

روز

یک

ساعت

بعد از کار

چک کردن ‏)در صورت

‏(نیاز جایگزین گردد

√ √ √ کنترل بصری


مخزن صافی

سوخت

شمع ها

مسیر

سوخت

جدول تعمیر و نگهداری کل

تمیز کردن

√ √ تمیز کردن

قسمت های ماشین

تمام قسمت های

ماشین

فلنج و قسمت

های از بین برنده

ارتعاش تیغه

√ √ √ √ کنترل کردن کشش تسمهتمیز کردن

مجرا و شیلنگ

آب

√ گریسکاری گودی پیچ

√ تمیز کردن محفظه موتور

سفت کردن و

آچارکشی

پیچ و مهره های

در دسترس


انواع تیغه کاتر بتن

تیغه کاتر بتن بر و آسفالت بر

جهت

تیغه کاتر آسفات بر

کاتر و

بتن بر طیف گسترده ای از تیغه های الماس وجود

دارد که از آن ها می توان برای برش بتن،‏ گرانیت،‏ مواد سرسخت،‏ سرامیک،‏ سنگ گچ

و سنگ مرمر استفاده نمود،‏ تمامی نمونه های این تیغه ها را می توانید در وب سایت

ابزارینو مشاهده نمایید.‏

اما از لحاظ کاربرد تیغه های مورد استفاده در دستگاه کاتر

را

به دو دسته اصلی تقسیم می کنند:‏

1 ‏-تیغه آسفالت بر

برش آسفالت نیاز به یک تیغه منحصر

به فرد دارد که متفاوت از تیغه هایی هست که

برای برش بتن،‏ گرانیت یا سنگ مرمر استفاده می گردد

‏.تیغه آسفالت بر

از آنجا که

آسفالت نرم است،‏ نیاز به یک تیغه الماس سخت با اتصال قوی دارد و تیغه های

نرم

تاثیر چندانی بر روی آسفالت کف خیابان نمی گذارند.‏

در یک تیغه الماس برش آسفالت،‏ لبه های خارجی که در دور تیغه قرار گرفته اند عمل

برش را انجام می دهند،‏ زمانی که بر روی لبه خارجی الیه از خرده سنگ بشیند عمل

برش انجام نمی گیرد،‏ یکی از مشخصه های خوب تیغه های سخت نسبت به تیغه

های نرم هنگام بریدن آسفالت این است که به

راحتی این خرده سنگ ها را دفع

مینمایند.‏


انواع تیغه کاتر بتن

تیغه های برش آسفالت در دو نوع خشک و مرطوب وجود دارد.‏

تیغه های خشک نیاز به

اتصال ضعیفتری

نسبت به تیغه های مرطوب داشته و نکته مهم آنکه تیغه های مرطوب

نیاز به خنک کاری با آب و روغنکاری در حین برش دارند.‏

2- تیغه بتن بر

تیغه بتن بر

دارای سختی و مقاومت بیشتری نسبت به تیغه های آسفالت بر بوده و از

آن می توان برای برش بتن های بدون آرماتور استفاده نمود.‏

همان طور که می

دانیم

دستگاه برش آسفالت

و بتن یکسان بوده و تفاوت اصلی در جنس تیغه هایی است

که بر روی دستگاه بسته می شود و دستگاه را تبدیل به

بتن بر یا آسفالت بر می

نماید.‏

تیغه های بتن بر

موجود در سایت ابزارینو

قابلیت برش آسفالت را نیز دارند به

دلیل آنکه سختی بتن بیشتر از سختی آسفالت است،‏ اما به هیچ وجه از تیغه های

آسفالت بر نباید برای برش بتن استفاده نمود چون عمر مفید آن ها به شدت کاهش پیدا

خواهد نمود و قیمت تیغه بتن براز قیمت تیغه آسفالت بر معموال بیشتر است.‏

همچنین

تیغه کاتر بتن

بر مسلح

در بازار موجود می باشند،‏ که از آن ها جهت برش بتن تازه

ریخته شده استفاده می گردد.‏


نحوه انتخاب سایز

تی غه

نحوه انتخاب سایز تیغه

تیغه آسفالت بر

و بتن بر

در جنس ها،‏ اندازه و ابعاد مختلف برای به وجود آوردن عمق

برش های متفاوت موجود می باشند.‏

برای اینکه بتوانید تیغه مناسب برای دستگاه را

انتخاب کنید اولین نکته جنسی است که می خواهید برش دهید و نکته بعدی عمقی

است که میخواهید پایین بروید.‏ در دستگاه های کاتر

نمایش داده شده در وب سایت

۴۵

ابزارینو

عمق برش همیشه برابر با یک سوم قطر تیغه است،‏ به عنوان مثال با تیغه قطر

سانت می توان عمق برش ۱۵ سانت را درآورد.‏

منبع:‏ https://abzarino.com/asphalt-cutter/

اگر سوالی دارید,‏ هماکنون میتوانید با کارشناسان فروشگاه اینترنتی ابزارینو

با شماره 02133918034

تماس

بگیرید و از

مشاوره تخصصی

این و رایگان

فروشگاه

استفاده کنید.‏


تعمیر و نگهداری باالبر

www.abzarino.com

معرفی دستگاه برش آسفالت

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!