16.05.2019 Views

Spoločenské menu k 15.05.2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FAQ:<br />

Ktoré priestory sú najvhodnejšie pre našu rezerváciu?<br />

Priestory open-space Galérie na poschodí (posch.1) s kapacitou do 35 hostí ponúkajú presvetlený priestor<br />

s vlastnou klimatizáciou. Vzhľadom na priestrannosť priestoru je možné uložiť stolovú tabuľu do rôznych tvarov<br />

písmen I, širšie I, U alebo T, podľa príležitosti a počtu hostí. V prípade VIP rezervácie Galérie Vám zabezpečíme<br />

uzavretú spoločnosť celého priestoru počas trvania Vašej rezervácie. Do Galérie vedie 18 schodov, preto treba<br />

zvážiť, či máte v rezervácii aj hostí s obmedzeným pohybom, nakoľko toalety sa nachádzajú na poschodí 0 - v<br />

priestoroch reštaurácie.<br />

Komornejšie priestory Pivárne (posch. -1) sú vhodné pre rezervácie do 30 hostí. Klimatizovaný priestor<br />

umožňuje sedenie do tvaru U, prípadne pri nižšom počte hostí v tvare I. Nachádza sa tu aj separátna fajčiarska<br />

miestnosť. Štandardné otváracie hodiny pivárne sú od 16:00 hod. Pri dohodnutých rezerváciach pre Vás radi<br />

otvoríme podľa Vašich požiadaviek (od 11:00 hod)). Do pivárne vedie od hlavného vchodu 17 schodov (prípadne<br />

13 schodov zo záhrady), avšak výhodou pre imobilnejších hostí sú toalety bez nutnosti chodenia po schodoch.<br />

V priestoroch pivárne Vám vieme zabezpečiť uzavretú spoločnosť do 17:00 hod. Po tomto čase v prípade<br />

prebytočných stolov v rámci rezervácie (ak napr. niektorí hostia odídu), sú tieto posunuté do priestoru a poskytnuté<br />

ďalším hosťom. Rezerváciu je možné z časti oddeliť paravanmi.<br />

Rezervácie do 12 hostí je možné usadiť aj v Reštaurácii (posch.0). Slávnostné nastieranie podčiarkne<br />

významnosť Vašej rodinnej udalosti. Výhodou je bezbariérovosť priestoru. V reštaurácii nie je možné zabezpečiť<br />

uzavretú spoločnosť.<br />

V letných mesiacoch rezervácie so slávnostným nastieraním v priestoroch letnej Záhrady majú tiež veľkú<br />

obľubu. Rezervácie do 20 hostí pohodlne usadíme do tvaru I. V prípade nepriaznivého počasia v deň rezervácie,<br />

Vám pripravíme rezerváciu podľa dostupných priestorových možností vo vnútri prevádzky. (Rezervácie na hornej<br />

Terase je možné zrealizovať pre max. 6 hostí.)<br />

Máme medzi hosťami alergikov a hostí so špeciálnymi<br />

požiadavkami (vegetariáni, vegáni). Viete nám vyhovieť?<br />

Každá jedna rezervácia je odkomunikovaná individuálne<br />

presne podľa požiadaviek hostiteľa.<br />

Väčšinou všetky naše jedlá sú bezlepkové (omáčky nezahusťujeme<br />

múkou, avšak v prípade alergikov nás prosím informujte).<br />

Treba uhradiť zálohu pri rezervácii?<br />

Prosím poistite si Vašu rezerváciu úhradou zálohy (v<br />

hotovosti) čo najskôr. Vratnú zálohu môžete uhradiť počas<br />

otváracích hodín na hl. bare v reštaurácii, kde Vám bude vystavený<br />

príjmový pokladničný doklad. Záloha Vám bude stiahnutá z účtu v<br />

deň rezervácie.<br />

<br />

Môžeme platiť v hotovosti alebo kartou?<br />

Úhrada v deň rezervácie môže prebiehať alebo v hotovosti, alebo kartou.<br />

<strong>15.05.2019</strong><br />

"Poďakovanie: Dovoľte mi, aby som sa<br />

Vám v mene celej mojej rodiny<br />

poďakovala za prekrásnu oslavu mojich<br />

narodenín. Ďakujem za krásne vyzdobený<br />

slávnostný stôl. Špeciálne poďakovanie<br />

pánu šéfkuchárovi a celému tímu za<br />

úžasné jedlo (tá bravčová panenka bola<br />

famózna). Takisto ďakujem obidvom<br />

slečnám čašníčkam, ktoré sa o nás po celý<br />

čas starali. A poďakovanie aj Vám milá<br />

Katka za to, že Ste mi umožnili aj vďaka<br />

Vám stráviť príjemný večer s mojou<br />

milou rodinou a blízkymi priateľmi. V<br />

budúcnosti sa ku Vám určite rada opäť<br />

vrátim. S vďakou Vaša zákazníčka."<br />

Môžeme si priniesť tortu alebo zákusky?<br />

Pri rezerváciach so slávnostným nastieraním Vám umožňujeme priniesť si vlastnú tortu alebo zákusky či<br />

pagáče. Môžete ich priniesť aj deň vopred (podľa otváracích hodín), máme kapacity na ich uskladnenie.<br />

Obráťte sa na obsluhujúci personál, ktorý Vám rád zákusky uskladní. Odporúčame označiť zákusky menom,<br />

na aké je evidovaná rezervácia, z pochopiteľných dôvodov pri viacerých rezerváciach na prevádzke.<br />

Do kedy potrebujeme upresniť predobjednávku?<br />

Predobjednávku môžete zaslať prostredníctvom mailu kedykoľvek pred rezerváciou. Pokiaľ je Vaša<br />

rezervácia cez víkend, tak ideálne je zosumarizovať predobjednávku do utorka v daný týždeň. Suroviny<br />

objednávame na konkrétnu rezerváciu, pokiaľ by bola predobjednávka upresnená neskôr, mohol by nastať<br />

problém s dodávateľmi.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!