GuiaUso19-20

bibliotecamontemoas

Pequena guía de usuarios da Biblioteca do IES Monte das Moas

Préstamo

N 0

C

• Pódense levar a casa ata tres libros ou

DVDs

• O período máximo de préstamo é de

15 días e tres para os DVDs. Transcorrido

ese tempo, o material poderá ser

renovado unha vez se é libro de lectura

obrigatoria e 2 veces se non o é.

• Devolucións: os libros deberán ser depositados

no caixón de devolucións

que está xunto a mesa do profesor.

• Todas as operacións de préstamo quedarán

rexistradas no ordenador.

• DEMORA: A biblioteca poderá notificar

ben directamente, a través da titoría

ou avisando aos pais ou titores legais

do alumnado as devolucións fóra de

prazo.

• Deterioro ou perda: neste caso deberá

procederse á súa reposición ou ben ao

pago en metálico do libro extraviado.

• Axuda á Docencia

A biblioteca poderá ser utilizada como aula

de traballo cando o profesorado o necesite.

Na sala atoparedes todo o material necesario

ou diversos recursos para traballar as

competencias básicas, os contidos transversais…

Realizamos préstamos para as aulas e

se necesitades algo pedídenolo!

ESTAMOS AO SERVIZO DA COMUNIDADE

EDUCATIVA.

NG

8

9

Guía de Uso

Plano da nosa

biblioteca

...E non deixedes de visitar os nosos blogs :

7

BIBLIOTECA:

http://bibliomoas.blogspot.com.es/

CLUB DE LECTURA:

http://lecturasrebuldeiras.blogspot.com.es/

1

2

3

5

6

IES

MONTE DAS MOAS

Guía de Uso

Curso 2019/20

BIBLIOTECA


Biblioteca IES Monte das Moas

DESCRICIÓN

A nosa biblioteca está situada na ala

esquerda do centro, na planta baixa, a

escasos metros da entrada principal e

fronte a cantina.

Contamos con 35 postos de traballo

ou estudo individual, 8 de lectura informal

e 6 postos de ordenadores á

disposición do alumnado, proxector e

diversos taboleiros de carácter informativo.

O noso catálogo consta duns 10.000

rexistros que estamos actualizando

grazas ao Proxecto Meiga, ao que pertencemos,

e co que podemos facer

buscas de todos os nosos fondos polos

campos máis comúns: autor, título,

materia, editorial, así como informarnos

das novidades.

http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/

Na sala

Todos os libros están ordenados segundo a

CDU (Clasificación Decimal Universal). Este

sistema, que atoparás na meirande parte

das bibliotecas, baséase na división de todo

o coñecido en 10 grupos ou seccións que

engloban as materias principais:

0. Xeneralidades: Enciclopedias e dicionarios.

1. Filosofía. Psicoloxía . Ética

2. Relixión. Mitoloxía

3. Ciencias Sociais: Socioloxía, Economía,

Dereito …

4. (Baleiro)

COMO BUSCAR?

5. Ciencias Puras: Matemáticas, Ciencias

Naturais, Física, Química, Bioloxía


6. Ciencias Aplicadas: Medicina, Tecnoloxía,

Informática

7. Arte. Deporte. Música

8. Lingua e literatura

9. Xeografía e Historia

Entón, os libros do mesmo tema teñen no

lombo unha etiqueta que comeza polo

mesmo número. Podedes localizalos coa

axuda dos sinais que hai nos andeis.

Lembrade que temos organizados os libros

de literatura cunha CDU personalizada e simplificada

para facilitar a localización:

Así :

N: Narrativa en Castelán

NG: Narrativa en Galego

T: Teatro en Castelán

TG: Teatro en Galego

P: Poesía en Castelán

PG: Poesía en Galego

As etiquetas dos libros dinnos onde está colocado

o libro: a materia, o autor e o título. Por

exemplo:

NG

QUE

amo

Dende a casa

Narrativa en galego

Queizán, Mª Xosé

Amor de Tango

Non tedes máis que acceder ao noso catálogo

virtual indicado con

este símbolo

a través da

páxina web ou de calquera

dos nosos blogs:

BIBLIOMOAS ou

LECTURAS REBULDEIRAS

More magazines by this user
Similar magazines