08.01.2020 Views

Gradeci vjesnik 2018 v2.1 priprema

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

INFO@GRADEC.HR

REALIZACIJA ZACRTANIH I PLANIRANJE NOVIH PROJEKATA

BESPLATNI

PRIMJERAK

GradečkiVJESNIK

broj

INFORMATIVNO GLASILO

OPĆINE GRADEC

8, prosinac 2018.

ISSN 1848-3771

Nek’ nam 2018. godina ostane zapamćena po ostvarenim bespovratnim sredstvima u iznosu više od milijun eura za

izgradnju dječjeg vrtića i nogostupa te više od milijun kuna za izgradnju dviju mrtvačnica (Buzadovac i Pokasin),

sufinanciranje radova sanacije divljih odlagališta otpada kao i projektiranje dokumentacije za izgradnje ulica te

održavanje manifestacija na području općine Gradec.

ULAGANJA U MLADE

> Osnovnoškolcima su

podijeljeni besplatni

udžbenici, srednjoškolcima

plaćene prijevozne karte u

iznosu od 90%, studentima

osigurane stipendije, a

roditeljima naknade za

novorođenčad

USUSRET BOŽIĆU I 2019. GODINI

str. 17

NOVE PJEŠAČKE

STAZE KRASE CENTAR

GRADECA

> Faze izgradnje nogostupa

u užem centru Gradeca pri

samom su kraju

Sretan Božić i uspješnu Novu 2019. godinu

svim stanovnicima općine Gradec od srca želi

Načelnica sa svojim djelatnicima i suradnicima!

str. 12

Gradeci vjesnik 2018 v2.1.indd 1 11/12/2018 18:26


2

Gradečki VJESNIK

RIJEČ NAČELNICE OPĆINE GRADEC

LJUBICA AMBRUŠEC

Kada se kontinuirano ulaže i iz godine u

godinu ostvaruje, to me veseli i raduje no

ipak 2018. godina ostaje zapamÊena po

ostvarenim bespovratnim financijskim

sredstvima fondova Ministarstva regionalnog

razvoja i fondova EU te ZagrebaËke županije.

D

rage naše čitateljice i čitatelji, primakla se

nekako ubrzano i ova godina kraju te je stoga

ponovo došao red na naše osmo izdanja

Gradečkog vjesnika i šestog u nizu od kada smo u

uspješnom obnašanju vlasti u našoj Općini Gradec.

Posebno me veseli što vam i ove godine mogu s radošću

podastrijeti sve ono što smo učinili u ovoj 2018.

godini, koja je već sada šesta godina našeg nestranačkog

vođenja i planiranja te ostvarenja mnoštva

zacrtanih planova, koje redom ispunjavamo prema

sebi, a isto tako i prema vama, koji ste nam dali povjerenje

da uspješno vodimo našu lokalnu zajednicu,

a što u konačnici samo potvrđuje kako nezavisnim,

vanstranačkim rukovođenjem to doista vrlo uspješno

s velikim razvojnim postignućem uz rad u slozi i

zajedništvu odrađujemo.

Općina Gradec je, kako ja to volim reći, Božjom rukom

satkana općina jer je kroz bogatu kulturno-povijesnu

i gospodarsku prošlost ostvaren i zadržan

povoljan geografski i prometni položaj, vrijedno je

očuvano prirodno, kulturno i tradicijsko nasljeđe,

očuvana je prekrasna priroda i okoliš. U naših dvadesetak

naselja smještenih u ruralnom podneblju

Zagrebačke županije posjedujemo veliki broj radne

snage koja mahom gravitira prema Zagrebu, manja

poljoprivredna gospodarstva i malo poduzetništvo,

razvoj društvenih djelatnosti iz kojih težimo ka povećanju

kvalitete života u gospodarskom, razvojnom,

socijalnom i kulturnom životu (planiranjem,

projektiranjem, gradnjom, izgradnjom, osnivanjem),

a sve u smislu napretka i boljitka našim mještanima.

Između ostaloga, želja nam je da svime ovime što

ostvarujemo, u ne baš lakim državnim okolnostima,

mladima podarimo bolji život u našoj lokalnoj zajednici

kako bi im i to bio jedan zaustavni moment odlaska

u strane zemlje, nažalost za boljom životnom

egzistencijom o kojoj slabo mari naša neposložena

država, ne vodeći se starom pučkom izrekom “Na

mladima svijet ostaje.”

Mi o tome i te kako vodimo brigu pa smo tako unazad

godinu dana (pa i duže) puno planiranoga ostvarili

ili je u procesu ostvarivanja pa vam stoga želim približiti

sve naše projekte; U vrlo nepovoljnim današnjim

vremenima, mogu s ponosom reći da smo uz

veliki zajednički trud i angažman vrijednih i marljivih

ljudi učinili čak i više od plana u razdoblju do

sada. U kategoriju izvedenih projekata tako možemo

uvrstiti: kompletno je uređen prostor općinske dvorane,

prostor za umirovljenike, Vatrogasne zajednice,

u suradnji sa Zagrebačkom županijom proveden

IMPRESSUM

je projekt pametne klupe i E-punionice, izgrađen

je društveni dom u Malom Brezovcu sa stolarijom

i priključkom električne energije, uređeni su i fasadirani

domovi u Podjalesu i Pokasinu, uređeni su i u

Repincu, Gradecu, Potočecu, Starom Glogu, dijelom

u Velikom Brezovcu i Hagnju, a u izvedbi je dokumentacija

za dom u Fuki, sanitarni čvor u Zabrđu,

trenutno se uređuje dom u Lubeni, dok je za Zabrđe i

Cugovec aplicirano na Natječaj u Zagrebačku županiju,

dijelom spremište u Hagnju, igralište u Hagnju,

sufinancirano saniranje krovišta na područnoj školi

u Hagnju, sufinancirano uređenje pročelja i tornja

na župnoj crkvi u Gradecu, kompletno smo dali urediti

krovište lovačke nadstrešnice u Fuki, asfaltiran

je kompletan prilaz lovačkoj kučici Gaj Gradec, gdje

se trenutno uređuje cijela kućica, uređena je kučica

i kupljena mašina za pucanje na glinene golubove

Trap Gradec, uređeno je pročelje doma i gostionice

u Cugovcu, promijenjene su stolarije na veterinarskoj

ambulanti u Cugovcu i područnoj školi u Repincu,

odrađeno je kompletno uređenje poštanskog

ureda u Gradecu u suradnji s HP, uređen je križ u

Gradečkom Pavlovcu, Velikom Brezovcu, kapelice u

Podjalesu, Potočecu, a djelom kapelica u Cugovcu,

kompletno je iznutra i izvana uređena kapelica Sv.

Nikole u Buzadovcu, kompletno su uređene dotrajale

mrtvačnice u Cugovcu i Gradecu, Bukovac zdenac

u Gradecu, Vodocrpilište te svi bunari i mlake, izgrađeni

su mostovi na Koruški i Malom Brezovcu,

a trenutno ide izvedba mosta Grabrić-Fuka, ceste u

Starom Glogu, Cugovcu, Grabriću, Tučeniku, Gornjem

Repincu i Donjem Repincu, Hagnju, Pokasinu,

Podjalesu, Gradecu, Gradečkom Pavlovcu, saniranje

graba, bankina, procjepa, poljskih putova, svake su

godine izvedena malčiranja te mnoštvo drugih radova

i akcijskih i humanitarnih u velikom zajedništvu

i suradnji sa svima koji god djeluju na području Općine

Gradec.

Nadalje, ove smo godine od mjeseca veljače do mjeseca

rujna kompletno uredili unutrašnjost naših

općinskih prostora gdje su u potpunosti dotrajale

elektroinstalacije i bile opasne za rad (kompletno

je izvedena nova instalacija) kao i stropovi od stare

trstine (izvedena je betonska deka duž cijele zgrade),

obojani su svi zidovi, a na podovima su izvedene

glazure i novi laminat.

U potpunosti je uređen i zadnji-južni dio zgrade koji

je bio totalno devastiran, jedan manji dio ureda namješten

je novim namještajem pa nam je sada općina

ogledni primjer ostalima. Aplicirali smo i projekt

Energetske obnove kompletne općinske zgrade s

vanjske strane na natječaj Fonda za zaštitu okoliša,

kako bi nam uštede i učinkovitost u prostorima bile

što ekonomičnije. U planu nam je slijedeće godine

kroz natječaj istog fonda aplicirati kompletnu zgradu

i u Cugovcu. Prošle godine završen je veliki projekt,

izgrađeno je spremište za vatrogasno vozilo i

Projekt nadogradnje nadstrešnice i cvjetnih otoka u

centru (općinska zgrada i parkiralište iza općinske

zgrade, rekonstrukcija općinskog centra i parkirališta),

koji su 2016. godine aplicirani na natječaj Ministarstva

regionalnog razvoja i EU fondova te su nam

odobrena sredstva od strane ministarstva u visini

373.000,00 kn kao i od Zagrebačke županije u visini

od 200.000,00 kn, kojima smo sve navedeno (uz

ostatak naših proračunskih sredstava) izgradili, nakon

pune tri godine od začetka projekta kako bi sada

služilo svrsi. Isto tako je prošle godine kompletno

uređena i postavljena Mreža 20 dječjih igrališta, po

principu svako naselje dječje igralište, projekt kojim

smo željeli našoj djeci omogućiti kvalitetnije predškolsko

i školsko djetinjstvo sakupljajući ih na dječjim

igralištima kako bi u zajedništvu i igri provodili svoje

slobodno vrijeme, a koje smo kupovali sami iz naših

proračunskih sredstava u vrijednosti 270.398,26 kn.

Ove godine Savjet mladih Općine Gradec kroz uštedu

svojih sredstava i sredstava Natječaja Zagrebačke

županije vodi projekt izgradnje i postave još jednog

dječjeg igrališta na prostore NK Sloboda Gradec, a

iduće bi godine isti postavili na prostore NK Graničar.

Valja spomenuti kako je Savjet mladih kod igrališta

nove škole u Gradecu još postavio i poligon za

vježbanje, a u parku dvorca klackalice i ljuljačke. Isto

tako, prošle smo godine (kao i prijašnjih) po svim

naseljima postavili autobusne kućice za našu školsku

djecu te sada sva naselja imaju zbrinutu djecu

prilikom čekanja školskog autobusa, s time da je trenutno

u planu uređenje iste u Malom Brezovcu, a još

su neke dodatno u planu.

Projekt izgradnje nogostupa od nove osnovne škole

do centra (I. faza) izgrađena je u jesen prošle godine

dok je (II. faza) od centra do groblja aplicirana

ove godine na natječaj Ministarstva regionalnog

razvoja i EU fondova te su nam odobrena sredstva

od 100.000,00 kn, a koja je trenutno pri samom završetku.

Trećom fazom (III. faza) izgradnje ostatka

nogostupa do groblja i uz groblje ograda (čime bi

se groblje odvojilo od ceste i kuća) krećemo u nastavku

iduće godine. U projektu zacjevljenja druge

strane od groblja, a u svrhu dobivanja parking mjesta

velikom dužinom uz cestu, radove financiramo

iz općinskog proračuna i u tijeku su. Prošlogodišnji

projekt izgradnje parkića nasuprot pošte u suradnji

sa Zagrebačkom županijom koja nam je tada donirala

100.000,00 kn, pojačan je ove godine novoizgrađenim

spomenikom poginulim braniteljima kojega je

na Dan naše općine svečano otkrio General Mladen

Markač, a koji nam je ujedno bio i po prvi puta u postojanju

Općine Gradec, počasni građanin čime se

posebno ponosimo.

Projekt potpune izmjene i rekonstrukcije raskrižja

s autobusnim stajalištima i pješačkim stazama i

prolazima na županijskoj cesti kod ulaza u Gradečki

Pavlovec, prije četiri godine je kompletno završen

od strane općine i županije. Općina je financirala

geodetsku podlogu s elaboratima dok je županija financirala

projekt, pa čekamo županijsku upravu za

ceste i samu županiju za realizaciju nama doista crne

točke raskrižja. Nadamo se, a tako smo dogovorili i

prioritete da bi ove jeseni realizirali i sanirali ovo

opasno raskrižje u suradnji sa ŽUC-om no prolongi-

IZDAVAČ: Općina Gradec, Gradec 134, 10345 Gradec, Tel./fax: +385 1 2797 097, e-mail: info@gradec.hr, www.gradec.hr, , MB: 2575850, OIB: 16296383026, ŽR:

2360000-1813500009 UREDNICA: Ana Marija Ambrušec SURADNICI: Ambrušec Ljubica, Agičić Marina, Bogdan Amalija, Birko Ivica, Dončević Ivan, Glogoški

Davor, Glogoški Sanja, Golubić Dijana, Hasanović Hrvoje Stjepan, Habun Vinko, Hmelina Božo, Ivačin Danijela, Ivačin Gordana, Ivanković Šutić Sanja, Klepić Luka,

Knežević Siniša, Kovačić Mato, Kožić Stjepan, Kušec Đurđica, Kveštek Krešimir, Malinarić Snježana, vlč. Matoić Stjepan, Mikec Martin, Miklin Marijan, Mucko

Jelena, Mudrić Martina , Petrović Marjan, Rajtar Gordana, Rajtar Ivica, Rajtar Vladimir, Rakocija Katarina, Rakoš Martina, Smajlović Admir, Škrlec Marina, Škudaš

Željko, Tomica Ivica DIZAJN: Andrea Knapić PRIJELOM: Tomislav Majcenić FOTOGRAFIJE: Ana Marija Ambrušec, arhiva Općine Gradec, Radio Vrbovec,

Studio Vidra TISAK: Grafički zavod Hrvatske NAKLADA: 1.500 primjeraka DISTRIBUCIJA: Općina Gradec

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2018.

Gradeci vjesnik 2018 v2.1.indd 2 11/12/2018 18:26


Gradečki VJESNIK 3

RIJEČ NAČELNICE OPĆINE GRADEC

rano je (s njihove strane) za iduću godinu. Isto tako,

zbog sigurnosti ponajprije školske djece, planom su

obuhvaćeni pješački prijelazi i ugradnja prometne signalizacije

ispred škole u Gradecu koja je u devetom

mjesecu završena, dok u Repincu, Hagnju, Tučeniku

i Cugovcu čekamo realizaciju istih.

Projekt izgradnje mrtvačnice u naselju Pokasin i za

naselja Festinec i Repinec te Projekt izgradnje mrtvačnice

u naselju Buzadovec i za naselja Salajci i

Tučenik je projekt za koji nismo mogli aplicirati niti

na jedan natječaj jer nije sadržan u postupku natječaj,

tj. u potpunosti je brisan iz natječaja Ministarstva

poljoprivrede iz regionalnog, ruralnog razvoja

pa smo ga aplicirali ove godine na natječaj u našu

županiji te smo za obje dobili 630.000,00 kn i obje su

u I. fazi izgradnje. Projekt izgradnje ceste u naselju

Fuka-Vukojice izveden je jesenas kao i dio ceste kroz

gornje naselje u Cugovcu, u vrijednosti (iz našeg općinskog

proračuna) 140.000,00 kn. Projekt ishođenja

dokumentacije za izgradnju ceste Gradečki Pavlovec

do zdravstvene ambulante u Gradecu u fazi je projektiranja

za koji smo ishodili sredstva iz natječaja

Zagrebačke županije u visini od 100.000,00 kn te

bi je iduće godine asfaltirali sredstvima raspisanih

natječaja.

Kad spominjemo naše ili županijske prometnice, a

i lokalne nerazvrstane ceste, moram svakako spomenuti

da ih još puno imamo za obnovu i izgradnju,

iako smo ih već poprilično izgradili i uredili unazad

nekoliko godina pa su tako odrađene neke dionice po

našem općinskom i županijskom planu i programu,

kao i financijama, te smo asfaltirali nekoliko lokalnih

kamenih i nerazvrstanih cesta, ulica i prilaza

po svim općinskim naseljima. Tu moram svakako

istaknuti prošlogodišnju inicijativu Zagrebačke županije

za projekt presvlačenja asfalta na postojećim

županijskim cestama (u vrijednosti 2 milijuna kuna)

kojima smo pod konac godine asfaltirali gore spomenute

županijske ceste, dok ćemo na ostale (još

uvijek neasfaltirane) ceste navoziti kamen, a slijedećih

godina asfaltirati-nakon završetka radova na

dionici pruge kroz Gradec u izvedbi asfaltiranja od

strane investitora HŽ-a. Moram svakako spomenuti

da smo sve naše prometnice, bilo županijske, nerazvrstane

ili pak poljske putove (tijekom gotovo punih

pet godina) legalizirali kako bismo mogli sa kompletno

sređenim katastarski i gruntovnim postupcima,

aplicirati iste na bilo koje natječaje EU fondova pa

tako unaprijediti razvoj naše općine.

Projekt izgradnje našeg dječjeg vrtića prošle je godine

u četvrtom mjesecu apliciran na natječaj Ministarstvo

poljoprivrede iz Programa ruralnog razvoja,

podmjera 7.4., koja se odnosi na ulaganja u

pokretanje, poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih

usluga za ruralno stanovništvo tj. na izgradnju

i opremanje dječjih vrtića. Ove godine u četvrtom

mjesecu dobili smo odluku o odobrenju našeg projekta

i financiranju istog u iznosu (u prihvatljivim

troškovima) projekta od 7.472.500,00 kn te smo uz

mnogobrojne procedure u suradnji s Agencijom za

plaćanje u devetom mjesecu raspisali Javni natječaj

za izvođača radova, pa ćemo polovicom ovog mjeseca

konačno krenuti u izgradnju, s tim da smo za navedeni

projekt od Zagrebačke županije dobili 300.000,00

kn iz Upravnog odjela EU Fondova te smo ostatak

nedostatnih sredstava za izgradnju i opremanje vrtića

natječajem tražili od Ministarstva regionalnog

razvoja i EU fondova koji nam nije odobren pa ćemo

nedostatna sredstva kroz faze izgradnje potražiti

kroz druge natječaje. Nakon dugih pet godina, u

konačnici ćemo riješili vječitu problematiku nemogućnosti

smještaja većine djece s našeg područja, a

samim time unaprijediti razvoj sela i nadam se, zaustaviti

odlazak mladih ljudi iz našega kraja.

Projekt ishođenja dokumentacije i izgradnje prometnice

i mosta na potoku Črnec, dionici Mali Brezovec-Veliki

Brezovec-Gostović na cestu D-41 s kojim

smo u koordinaciji Općina Gradec-Koncern Agrokor

(s velikim upitnikom sada)-Hrvatske vode-Županija-Grad

Vrbovec, Projekt je u ishođenja kompletne

dokumentacije, samo je pitanje suradnje nekih navedenih

dionika (tj.

Agrokora) i izgradnje

istog. Projekt izgradnje

mosta na Glogovnici,

obnova nogostupa

Repinec-Buzadovec

te izgradnja ceste iste

dionice i staroga mlina

još je uvijek u tijeku

izvedbe projektiranja

mosta i ostale dokumentacije

u suradnji s

HV koje smo čekali do

devetog mjeseca ove

godine da završe proširenje

korita kako bi se

kompletirala projekcija

istog. Projekt izgradnje

i asfaltiranje Županijske ceste Lubena-Buzadovac

koja je totalno devastirana, trebala je ove godine ići

u izgradnju od strane ŽUC-a jer su završeni radovi

na pruzi Gradec-Žabno, no sve je s njihove strane

prebačeno u 2019. godinu. Svi navedeni projekti od

velikog su značaja za razvoj općine i poboljšanje života,

kako naših mještana tako i mještana susjednih

nam općina i grada Vrbovca. Nadalje, naša su

nastojanja izgradnje (u suradnji sa Zagrebačkom županijom)

vrlo zahtjevnog projekta vodovodne infrastrukture,

kako bi svako domaćinstvo u svojoj kući

imalo vodu. Sama realizacija još uvijek nije zaživjela

pa se nadamo skoroj jer su ljudi sve više u potrebi za

vodom, obzirom na presušivost postojećih bunara.

Mi smo sa svojom sekundarnom i magistralnom mrežom

pripali pod Vodoopskrbu i odvodnju Vrbovec

d.o.o., još koncem 2013. godine, dok smo 2016. godine

pripali pod novoosnovano poduzeće Vodoopskrba

i odvodnja Zagrebačke županije i velika nam je želja

da navedeni projekt što prije zaživi u potpunosti.

Isto tako, moram spomenuti projekt širokopojasnog

interneta, također u suradnji sa županijom, koji je u

tijeku natječaja, a za kojega se jednako tako nadamo

da ćemo tom izvedbom biti znatno razvijenija općina,

a nadam se i skoroj realizaciji. S “Newlight” projektom

(rekonstrukcija, modernizacija, upravljanje

sustavom javne rasvjete) za kojega je naše općinsko

vijeće jednoglasno donijelo odluku o pokretanju projekta,

u fazi je skorog početka radova, tj. zamjene postojećeg

s LED rasvjetom. I naravno, nezaobilazan je

hvalevrijedan projekt Zagrebačke županije koja je u

potpunosti financirala našu gradečku osnovnu školu

i koja djeluje u jednosmjenskoj nastavi po uvjetima

EU standarda od 2009. godine. Projekt je financijski

težio iznos od cca 31 milijun kuna, a isto tako i područna

škola u Cugovcu koju je županija iz županijskog

proračuna utrošila oko 4,5 mil kn. Zahvaljujući

tome, od ove školske godine uvedena je potpuna modernizacija

i informatizacija rada u školama.

Dokazom i uvidom u mnoštvo projekata, mi naš općinski

proračun trošimo u korisne svrhe, a u cilju

izgradnje naše cijele općine što je naravno vidljivo u

samom probijanju našeg općinskog proračuna u stavci

mjesnih odbora u iznosu od 200.000,00 kn, a koja je

još od 2014. znatno i opravdano veća kada je po stavci

MO utrošeno 800.000,00 kn, u 2015. 1.200.000,00

kn, u 2016. 1.600.000,00, u 2017. 2.966.000,00 kn, a

tako ćemo i ove, te ćemo je rebalansirati u proračunu,

a što je samo dokaz da naši Mjesni odbori rade

požrtvovno i u cilju napretka za dobrobit svih. Moram

se i ovom prilikom zahvaliti našim bivšim MO

koji su (iako, neki više, a neki manje) stvarali dobra

kroz svoj četvetrogodišnji mandat te će njihov trud i

rad zamijeniti staro-novi MO (nakon provedenih izbora

za MO) pa se također nadam da ćemo i s novoizabranim

MO opet odlično surađivati i stvarati nova

dobra za našu zajednicu.

Moram još istaknuti projekte koje smo aplicirali prema

Zagrebačkoj županiji i kojima smo sredstvima u

odnosu 80% županija i 20% općina uredili i izgradili

velik broj gore spomenutih vatrogasnih i društvenih

domova u našoj općini, no neke još imamo u natječaju

po istom principu pa se nadam da ćemo u suradnji

sa županijom i to u dogledno vrijeme učiniti.

Mi djelujemo na svim područjima društvenog života

što je sve vidljivo kroz podršku u kulturi, zdravstvu,

socijalnoj skrbi, školstvu, sportu, ribolovu,

lovu, vatrogastvu i slično, tako i u županiji, državi

kao i međunarodnoj suradnji s našim prijateljima:

Veleposlanicima iz Indonezije, Australije i Kanade

s kojima smo stvorili izuzetno dobre i prijateljske

odnose. Neizostavna je suradnja sa svim udrugama,

župnikom i gospodarstvenicima na području općine

u vidu financijske i svekolike pomoć, što svakako

daje nesebičnost obostrane suradnje. Isto tako lijepo

surađujemo i s našom osnovnom školom kojoj smo

već više puta izašli u susret u raznim financijskim i

ostalim potrebama.

Mislim da smo to potkrijepili i našim dugogodišnjim

sufinanciranjem kupnje udžbenika, kao i ove godine

kada smo u suradnji sa županijom sudjelovali u

kupnji svih udžbenika, a dijelom radnih bilježnica,

mapa i bilježnica, nadalje, prijevoza učenika, škole

plivanja, obroka djece u školi, financiranje novorođene

djece, sufinanciranje svih dječjih vrtića-u koje

još za sada polaze naša djeca do izgradnje našeg gradečkog,

nadalje, pomoć roditeljima u zbrinjavanju

pelena i td. U suradnji sa Savjetom mladih naše općine

u prošloj godini po prvi puta je Općina Gradec

omogućila stipendiranje naših studenata, što smo

učinili i ove upisne godine, kako bi i na taj način

potpomogli napretku mladih. Sve to dokazujemo i

promoviranjem naše uspješne djece, mladih i ostalih

sumještana kojima se dodjeljuju nagrade na Dan

Općine, što samo govori o tome koliko je potvrdna

naša dobra suradnja, i to ne samo sa školom nego i

vatrogasnom zajednicom i DVD-ima gdje također sudjeluju

naša djeca i mladež sa zavidnim rezultatima

na natjecanjima, a gdje ih mi kao općina isto tako

pratimo i potpomažemo koliko god je to u skladu s

našim mogućnostima.

Kroz ovih godina mandata kako obnašamo vlast u

Općini Gradec, mogu svakako sa zadovoljstvom reći

da sam prezadovoljna učinjenim jer smo učinili mnogo

dobra, a krenuli smo daleko ispod nule. Sada je

ljestvica visoko podignuta, a cilj mene i mojih suradnika

i dalje je dakako viši, pa se nadam da ćemo ga

svi zajedno i ostvariti. Razumijem da ima i nezadovoljnih

(što opravdano, što neopravdano), jer znate

kako se u narodu kaže: “Još se nije rodio ko bi svima

ugodio.” No ipak, znam da jesmo i još ćemo činiti i

više nego smo planirali. To smo već dokazali svojim

poštenim radom i narodom s kojim se može mnogo

toga napraviti i postići, kako na lokalnoj, županijskoj

pa tako i na državnoj razini. Nadam se da će mudrost

i pamet prevladati, te nas taj moto vodi i bodri u bolje

sutra, pa vam svima u toj pozitivnoj misli mogu

samo u zajedništvu sa svojim suradnicima i djelatnicima

zahvaliti na ovogodišnjoj suradnji i zaželjeti

vam svima

OBILJE BLAGOSLOVA, LJUBAVI,

MIRA, ZDRAVLJA, ZAJEDNIŠTVA

TE SRETAN BOŽIĆ I USPJEŠNU

NOVU 2019. GODINU!

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2018.

Gradeci vjesnik 2018 v2.1.indd 3 11/12/2018 18:26


4 Gradečki VJESNIK

IZBORI ZA MJESNE ODBORE

ODRŽANI IZBORI ZA MJESNE ODBORE

Rezultati izbora za izbor Ëlanova

vijeÊa mjesnih odbora 2018.

MJESNI ODBOR GRADEC

ima ukupno 395 birača od čega je glasovalo

60 birača (15,19%). Važećih glasačkih

listića bilo je 58, a nevažećih glasačkih listića

2. Kandidacijske liste dobile su sljedeći

broj glasova:

1. NEZAVISNA LISTA VIJEĆA MJESNOG

ODBORA GRADEC Nositeljica liste: Andrea

Masnec - dobila je 39 glasova te

ostvarila pravo na 4 mjesta u vijeću Mjesnog

odbora; Andrea Masnec (predsjednica),

Alen Bunko (tajnik), Darko Jalšovec

(član) i Dinko Šakić (član).

2. BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA

I SOLIDARNOSTI – BM 365

Nositeljica liste: Nives Hendak - dobila je

19 glasova te ostvarila pravo na 1 mjesto

u vijeću Mjesnog odbora; Nives Hendak

(blagajnik).

MJESNI ODBOR

GRADEČKI PAVLOVEC

ima ukupno 378 birača od čega je glasovalo

74 birača (19,58%). Važećih glasačkih

listića bilo je 70, a nevažećih glasačkih listića

bilo je 4. Kandidacijske liste dobile su

sljedeći broj glasova:

1. NEZAVISNA LISTA VIJEĆA MJESNOG

ODBORA GRADEČKI PAVLOVEC

Nositelj liste: Ivica Rajtar - dobila je 36

glasova te ostvarila pravo na 3 mjesta u

vijeću Mjesnog odbora; Ivica Rajtar (predsjednik),

Mira Mrinjek (blagajnik) i Nikola

Rajtar (član).

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA

ZAJEDNICA – HDZ

Nositelj liste: Siniša Vrbnjak – dobila je

12 glasova te ostvarila pravo na 1 mjesto

u vijeću Mjesnog odbora; Siniša Vrbnjak

(član).

3. BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA

I SOLIDARNOSTI – BM 365

Nositeljica liste: Snježana Kalinski dobila

je 22 glasova te ostvarila pravo na 1 mjesto

u vijeću Mjesnog odbora; Snježana Kalinski

(tajnik).

MJESNI ODBOR POTOČEC

ima ukupno 81 birača od čega je glasovalo

45 birača (55,56%). Važećih glasačkih

listića bilo je 44, a nevažećih glasačkih listića

bilo je 1. Kandidacijske liste dobile su

sljedeći broj glasova:

1. NEZAVISNA LISTA VIJEĆA MJESNOG

ODBORA POTOČEC

Nositelj liste: Zlatko Koprić - dobila je 23

glasa te ostvarila pravo na 2 mjesta u vijeću

Mjesnog odbora; Zlatko Koprić (predsjednik)

i Žarko Rosić (blagajnik).

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA

ZAJEDNICA – HDZ

Nositelj liste: Marijan Kaluđerović – dobila

je 21 glas te ostvarila pravo na 1 mjesto u

vijeću Mjesnog odbora; Marijan Kaluđerović

(tajnik).

MJESNI ODBOR MALI BREZOVEC

ima ukupno 52 birača od čega je glasovalo

12 birača (23,08%). Važećih glasačkih listića

bilo je 10, a nevažećih glasačkih listića

bilo je 2. Kandidacijske liste dobile su sljedeći

broj glasova:

1. NEZAVISNA LISTA VIJEĆA MJESNOG

ODBORA MALI BREZOVEC

Nositelj liste: Alen Čolić - dobila je 10 glasova

te ostvarila pravo na 3 mjesta u vijeću

Mjesnog odbora; Alen Čolić (predsjednik),

Anita Čolić (tajnik) i Vlado Jurić (blagajnik).

MJESNI ODBOR VELIKI BREZOVEC

ima ukupno 154 birača od čega je glasovalo

33 birača (21,43%). Važećih glasačkih

listića bilo je 31, a nevažećih glasačkih listića

bilo je 2. Kandidacijske liste dobile su

sljedeći broj glasova:

1. NEZAVISNA LISTA VIJEĆA MJESNOG

ODBORA VELIKI BREZOVEC

Nositeljica liste: Katica Šaško - dobila je

27 glasova te ostvarila pravo na 3 mjesta

u vijeću Mjesnog odbora; Katica Šaško

(tajnik), Ivica Tuk (predsjednik) i Katica

Erdeli (blagajnik).

2. BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA

RADA I SOLIDARNOSTI – BM 365

Nositeljica liste: Đurđica Filipčić – dobila

je 4 glasa te ostvarila pravo na 0 mjesta.

MJESNI ODBOR PODJALES

ima ukupno 135 birača od čega je glasovalo

34 birača (25,19%). Važećih glasačkih

listića bilo je 34, a nevažećih glasačkih listića

bilo je 0. Kandidacijske liste dobile su

sljedeći broj glasova:

1. NEZAVISNA LISTA VIJEĆA MJESNOG

ODBORA PODJALES

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2018.

Gradeci vjesnik 2018 v2.1.indd 4 11/12/2018 18:26


Gradečki VJESNIK 5

IZBORI ZA MJESNE ODBORE

Nositelj liste: Davor Glogoški - dobila je

34 glasova te ostvarila pravo na 3 mjesta

u vijeću Mjesnog odbora; Davor Glogoški

(predsjednik), Darko Klanjec (tajnik) i

Željko Škudaš (blagajnik).

MJESNI ODBOR REPINEC

ima ukupno 283 birača od čega je glasovalo

93 birača (32,86%). Važećih glasačkih

listića bilo je 93, a nevažećih glasačkih listića

bilo je 0. Kandidacijske liste dobile su

sljedeći broj glasova:

1. NEZAVISNA LISTA VIJEĆA MJESNOG

ODBORA REPINEC

Nositelj liste: Ivan Horvatinović - dobila je

32 glasa te ostvarila pravo na 2 mjesta u

vijeću Mjesnog odbora; Ivan Horvatinović

(tajnik) i Gordana Brtan (član).

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA

ZAJEDNICA – HDZ

Nositelj liste: Marko Dušak - dobila je 54

glasova te ostvarila pravo na 3 mjesta u vijeću

Mjesnog odbora; Marko Dušak (predsjednik),

Ranka Ban (blagajnik) i Danijel

Tkalčan (član).

2. BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA

RADA I SOLIDARNOSTI – BM 365

Nositeljica liste: Marija Kuzmić - dobila je

7 glasova te ostvarila pravo na 0 mjesta.

MJESNI ODBOR ZABRĐE

ima ukupno 116 birača od čega je glasovalo

47 birača (40,52%). Važećih glasačkih listića

bilo je 45, a nevažećih glasačkih listića

bilo je 2. Kandidacijske liste dobile su sljedeći

broj glasova:

1. NEZAVISNA LISTA VIJEĆA MJESNOG

ODBORA ZABRĐE

Nositeljica liste: Nada Mijak - dobila je 29

glasova te ostvarila pravo na 2 mjesta u

vijeću Mjesnog odbora; Nada Mijak (predsjednik)

i Krunoslav Đurković (tajnik).

2. BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA

RADA I SOLIDARNOSTI – BM 365

Nositelj liste: Mario Bađun - dobila je 16 glasova

te ostvarila pravo na 1 mjesto u vijeću

Mjesnog odbora; Mario Bađun (blagajnik).

MJESNI ODBOR GRABRIĆ

ima ukupno 73 birača od čega je glasovalo

30 birača (41,10%). Važećih glasačkih listića

bilo je 30, a nevažećih glasačkih listića

bilo je 0. Kandidacijske liste dobile su sljedeći

broj glasova:

1. NEZAVISNA LISTA VIJEĆA MJESNOG

ODBORA GRABRIĆ

Nositelj liste: Mato Kovačić - dobila je 25

glasova te ostvarila pravo na 3 mjesta u vijeću

Mjesnog odbora; Mato Kovačić (predsjednik),

Đurđa Habuzin (tajnik) i Nada

Kovačić (blagajnik).

2. BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA

RADA I SOLIDARNOSTI – BM 365

Nositelj liste: Ivica Čalić - dobila je 5 glasova

te ostvarila pravo na 0 mjesta.

MJESNI ODBOR HAGANJ

ima ukupno 409 birača od čega je glasovao

41 birač (10,02%). Važećih glasačkih listića

bilo je 39, a nevažećih glasačkih listića

bilo je 2. Kandidacijske liste dobile su sljedeći

broj glasova:

1. NEZAVISNA LISTA VIJEĆA MJESNOG

ODBORA HAGANJ

Nositelj liste: Franjo Novak - dobila je 18

glasova te ostvarila pravo na 2 mjesta u vijeću

Mjesnog odbora; Franjo Novak (član)

i Marko Šimek (blagajnik).

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

Nositelj liste: Dražen Baričević - dobila je

21 glas te ostvarila pravo na 3 mjesta u

vijeću Mjesnog odbora; Dražen Baričević

(predsjednik), Željko Jurmanović (član),

Mario Posavec (tajnik).

MJESNI ODBOR TUČENIK

ima ukupno 225 birača od čega je glasovalo

90 birača (40,00%). Važećih glasačkih

listića bilo je 89, a nevažećih glasačkih listića

bilo je 1. Kandidacijske liste dobile su

sljedeći broj glasova:

1. NEZAVISNA LISTA VIJEĆA MJESNOG

ODBORA TUČENIK

Nositelj liste: Božo Hmelina - dobila je 80

glasova te ostvarila pravo na 5 mjesta u vijeću

Mjesnog odbora; Božo Hmelina (predsjednik),

Marijan Zakšek (tajnik), Đuro

Pavić (blagajnik), Ivica Keleković (član) i

Stjepan Ježić (član).

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA

ZAJEDNICA – HDZ

Nositelj liste: Vladimir Salaj – dobila je 7

glasova te ostvarila pravo na 0 mjesta.

3. BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA

RADA I SOLIDARNOSTI – BM 365

Nositeljica liste: Draženka Kučko dobila je

2 glasa te nije ostvarila pravo na sudjelovanje

u diobi mjesta u vijeću Mjesnog odbora.

MJESNI ODBOR CUGOVEC

ima ukupno 663 birača od čega je glasovalo

118 birača (17,80%). Važećih glasačkih

listića bilo je 114, a nevažećih glasačkih

listića bilo je bilo 4. Kandidacijske liste dobile

su sljedeći broj glasova:

1. NEZAVISNA LISTA VIJEĆA MJESNOG

ODBORA CUGOVEC

Nositelj liste: Darija Jambrešić - dobila je

33 glasa te ostvarila pravo na 2 mjesta u

vijeću Mjesnog odbora; Darija Jambrešić

svoju funkciju stavlja u mirovanje i prepušta

ju Marijanu Pisačiću (član) i Damir

Korša (tajnik).

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

Nositelj liste: Kristijan Benjak – dobila je

46 glasova te ostvarila pravo na 2 mjesta

u vijeću Mjesnog odbora; Kristijan Benjak

(predsjednik) i Josip Vinković (blagajnik).

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA

ZAJEDNICA – HDZ

Nositelj liste: Mladen Horvatić – dobila je 20

glasova te ostvarila pravo na 1 mjesto u vijeću

Mjesnog odbora; Mladen Horvatić (član).

2. BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA

RADA I SOLIDARNOSTI – BM 365

Nositelj liste: Tihomir Salaj dobila je 15

glasova te je ostvarila pravo na 0 mjesta.

Puno uspjeha i sloge novoizabranima u

sljedeće 4 godine!

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2018.

Gradeci vjesnik 2018 v2.1.indd 5 11/12/2018 18:26


6

Gradečki VJESNIK

LOKALNA ZBIVANJA

Aktivnosti i suradnje

Mjesnih odbora u

2018. godini

Vatrogasni domovi kroz naselja poprimili su novi sjaj, dvije

mrtvačnice (Cugovec i Gradec) dobile su potpuno nov izgled,

dok preostale dvije (Buzadovac i Pokasin) čekaju izgradnju,

napravljeni su nogostupi u Gradecu, potporni zid u Repincu,

asfaltirane su ceste u Cugovcu i Fuki, a sklopljenim ugovorom

sa Zagrebačkom županijom o sanaciji divljih odlagališta, svi

su divlji deponiji sanirani u iznosu od 105.000,00 kuna.

> > Frezani asfalt

u Cugovcu

> > Obnova

doma u Lubeni

MJESNO ODBOR CUGOVEC

u 2018. godini na području MO Cugovec

se, uz redovno održavanje poljskih putova

(malčiranje živica) i nerazvrstanih cesta

(košnja bankina), radilo i na uređenju Vatrogasnog

doma u Lubeni. Radovi su još u

tijeku zbog nadogradnje za kuhinju. Uredile

su se i dvije ulice nasipavanjem frezanog

asfalta i to; ulica Fuka-Vukoice (od

županijske ceste do zadnje kuće obitelji

Margetić) u dužini od 750 metara te ulica

u Cugovcu-Cugovečki breg u dužini od 130

metara. U Cugovcu je početkom godine

porušeno i očišćeno devastirano skladište

pored Caffe bara Graničar, dok su ispred

groblja izvađeni panjevi na parkiralištu

koje je potom nasuto kamenom kako bi se

olakšalo parkiranje ispred groblja. U naselju

Fuka saniran je divlji deponij na način

da se teren očistio, napravio se utovar i odvoz

u vrijednosti od 15.250,00 kuna. Ovaj

izvještaj predao je Martin Mikec, prijašnji

predsjednik ovog mjesnog odbora čiju je

funkciju sada preuzeo Kristijan Benjak.

MJESNI ODBOR GRABRIĆ

tijekom 2018. godine nije bilo radova na

uređenju infrastrukture niti bilo kojih

drugih radova koji bi se mogli navesti osim

malčiranja živica i uređenja uz ceste od

strane Komunalca Vrbovec u suradnji s

Općinom Gradec. Otkako su prošli izbori

za nove mjesne odbornike, novoizabrani

Mato Kovačić je za naredni period izvijestio

kako u planu imaju napraviti sljedeće;

uređenje kapelice/križa u Grabriću, sanirati

most na putu Grabrić-Vukoice preko

potoka Črnčić, te malčiranje puta u dužini

od cca 200 metara do mosta. Nadalje, plan

im je urgiranje kod Hrvatskih šuma da

očiste put od navedenog mosta do Vukoica

koji dijelom prolazi kroz šumu, zatim kod

Hrvatskih cesta tražiti da malčiraju nadvožnjak

preko brze ceste u Peskima. Po mogućnosti

da se uredi prilaz na dječje igralište

u Grabriću i postavi ograda uz cestu.

MJESNI ODBOR GRADEC

je kao i prethodnih godina aktivno radio

na saniranju i čišćenju poljskih putova i

mostova te malčiranju živica i uređenju zelene

površine uz cestu. Isto tako redovito

> > Kreće gradnja vrtića u Gradecu

se održavala i čistila površina oko Vatrogasnog

doma u Gradecu. Mjesni odbor, kao i

sami mještani ne kriju svoje zadovoljstvo

o razvoju Gradeca, jer uz pomoć, financiranje

i suradnju Općine Gradec započela

je 2. faza izgradnje nogostupa od pošte

prema groblju. Ujedno, saniran je divlji

deponij (asfalta baza Gradec) čija je cijena

sanacije (čišćenje, utovar i odvoz) bila

21.062,50 kuna. Marijan Petrović, prijašnji

predsjednik ovog Mjesnog odbora iznimno

je zadovoljan napretkom naselja Gradec.

Sada će mjesto predsjednika preuzeti Andrea

Masnec na naredne 4 godine.

MJESNI ODBOR

GRADEČKI PAVLOVEC

kroz Gradečki Pavlovec ove je godine

obavljeno kompletno čišćenje i uređivanje

putova kroz naselje. Također je odrađeno

malčiranje živica i uređenje travnatih površina

uz cestu. Od organiziranih događanja

održana je sveta misa kod križa 23. rujna

2018., a svoja su sudjelovanja obilježili i

na događanjima kroz godinu na području

općine Gradec. Predsjednik ovog mjesnog

odbora i dalje ostaje Ivica Rajtar.

> > Montiranje nadstrešnice

kod doma u Hagnju

MJESNI ODBOR HAGANJ

na sastanku predsjednika svih Mjesnih

odbora sa područja općine Gradec sa načelnicom

koji je održan početkom 2018.

godine, Hagnjanci su predstavili svoj plan

aktivnosti. Tada im je od strane Načelnice

naglašeno da će se tokom godine izvršiti

prijava na natječaj Zagrebačke županije-vezano

za uređenje Društvenog doma,

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2018.

Gradeci vjesnik 2018 v2.1.indd 6 11/12/2018 18:26


Gradečki VJESNIK 7

LOKALNA ZBIVANJA

> > Uređenje garaže

vatrogasnog

doma u Hagnju

a što bi trebalo biti

realizirano tijekom

2019./2020.-e godine.

Na području

MO Haganj je u prvoj

polovici godine

izvršeno malčiranje

kanala uz poljske

putove, a uređivane

su i travnate površine

uz cestu. Općina

Gradec je Hagnju

financirala mjerenje

i trasiranje puta

prema željezničkom cestovnom prijelazu

od ulice Perhot do šume. Sudjelovali su na

manifestaciji “Uskrsni običaji Gradečkog

kraja” i na obilježavanju dana Općine Gradec.

Dosadašnji predsjednik Ivan Dončević

svoju ulogu sada prepušta novoizabranom

Draženu Baričeviću.

MJESNI ODBOR MALI BREZOVEC

prethodni predsjednik ovog mjesnog odbora,

Ivan Tomica izvijestio je kako su

tijekom 2018. godine u Malom Brezovcu

ostvareni sljedeći radovi; čišćenje i održavanje

površine oko Društvenog doma

u Malom Brezovcu te čišćenje i uređenje

seoskog križa zbog održavanja svete mise,

a sanirani su i poljski putovi. Malčirala se

živica te ucrtani kanali, uređivane su površine

uz cestu, a Hrvatske vode izvršile

su radove na čišćenju mosta od naplavine.

Isto tako, saniran je i divlji deponij u

Malom Brezovcu gdje se obavilo čišćenje,

utovar i odvoz u cijeni od 19.187,50 kuna,

sukladno Ugovoru sa županijom. Novoizabrani

predsjednik MO Mali Brezovec je

Alen Čolić.

MJESNI ODBOR PODJALES

u naselju Podjeles predsjednik mjesnog

odbora i dalje ostaje, opet izabrani, Davor

Glogoški. Ovu godinu Podjalšani su obilježili

iznimno aktivnim sudjelovanjem u

svim događanjima koja su se odvijala na

području općine Gradec; Uskrsni ponedjeljak,

Lovrečevo, dan Općine, a pripremali

su i razne radionice za djecu. Od održavanja

sela obavljeno je malčiranje živica i

uređivanje travnate površine uz cestu, a

kao i svake godine uređivalo se i oko vatrogasnog

doma te kapelice.

MJESNI ODBOR POTOČEC

i ove godine odrađivali su se uobičajeni poslovi

oko samog održavanja urednosti sela,

pa su tako čišćene i košene zelene površine

i bankine uz cestu, a malčirani su i

poljski putovi zbog bolje prohodnosti. Na

kritičnim mjestima na Pavlovečkom putu

iskopani su propusti i zakopane betonske

cijevi kojim je riješena odvodnja. Uređivan

je i obojen križ u naselju, a možda

ono najbitnije; Vatrogasni dom je priključen

na gradski vodovod. “Sve to ne bi bilo

moguće bez svesrdne pomoći naše općine,

naše načelnice, i naravno svih djelatnika

općine Gradec, na čemu smo neizmjerno

zahvalni!“-rekla je Martina Mudrić, prijašnja

predsjednica ovog mjesnog odbora čiju

je funkciju sada preuzeo izabrani Zlatko

Koprić.

MJESNI ODBOR REPINEC

mjesni odbor Repinec pokriva tri naselja;

Repinec, Festinec i Pokasin. Tako je kroz

sva navedena naselja obavljeno malčiranje

živica i uređivanje travnate površine uz

cestu, a sanirani su i poljski putovi i grabe.

U Pokasinu se kompletno uredio vatrogasni

dom, dok je u Repincu riješen dugogodišnji

problem odrona zemlje između

vatrogasnog doma i križa te je tako napravljen

(betoniran) novi potporni zid kojeg je

u potpunosti financirala Općina Gradec.

Dosadašnji predsjednik ovog Mjesnog odbora

bio je Marijan Miklin, a novoizabrani

je Marko Dušak.

MJESNI ODBOR TUČENIK

mjesni odbor Tučenik, zajedno sa udrugom

žena Tučenik, DVD-om te NK Graničarom,

kroz ovu godinu aktivno je sudjelovao

u svim događanjima u općini Gradec.

Na Uskrsni ponedjeljak pomagali su u izradi

vuzmice, ali i kuhanju gdje su podijelili

120 porcija graha. Također su u svom naselju

već tradicionalno, 4. godinu za redom,

pripremili manifestaciju Lovrečevo koju

je popratio veliki broj stanovnika i gostiju.

Svoje sudjelovanje obilježili su i na danu

Općine Gradec gdje su također pripremali

i dijelili hranu. Što se tiče radova kroz naselja,

u Buzadovcu je saniran divlji deponij

u vrijednosti od 17.812,50 kuna. Popravljani

su poljski putovi, malčirana je živica i

uređivane su zelene površine uz cestu, a

u ulici Banovska Jama zakopane su cijevi

za dva mosta te je iskopan i putni jarak.

Isto tako, na putu za Beljavine zakopane

su cijevi za propust, a popravljen je i dio

puta sa putnim jarcima. Trebalo je napraviti

dio iskopa putnih jaraka u Tučeniku i

Salajcima, ali zbog kvara stroja, radovi se

nisu mogli izvesti, pa će se isti nastaviti

čim to bude moguće. Planovi koji nisu stigli

biti ostvareni, nastojat će se izvršiti što

prije, a to su: proširenje ceste od Cugovca

do Poljane, početak izgradnje mrtvačnice

u Buzadovcu, asfaltiranje lokalnih cesta i

ulica, izgradnja mosta na Glogovnici, priključak

vode na dom i školu, ali i za sva

> > Frezani asfalt u Fuki

ostala kućanstva.

Plan je

još ure diti

dom do kraja,

što uključuje

sanitarni čvor

te preostali dio

stolarije. Božo

Hmelina, dosadašnji

predsjednik

koji je

ponovno zadobio

povjerenje

svojih mještana,

zahvaljuje se svima na suradnji: svim

stanovnicima, načelnici Ljubici Ambrušec,

kao i svim djelatnicima Općine Gradec i

svima ostalima koji su na bilo koji način

pomagali i pomažu.

MJESNI ODBOR VELIKI BREZOVEC

u Velikom Brezovcu obavljeno je malčiranje

živica i uređivanje travnate površine

uz cestu. Održavala se i urednost sela oko

vatrogasnog doma i igrališta gdje je održana

zabava. Uredio se i križ u središtu sela

pored kojeg je u ljeti održana sveta misa.

Mladež iz Velikog Brezovca sudjelovala je

u kuhanju fileka na manifestaciji Uskrsni

običaji gradečkog kraja, a podijelili su pun

kotao porcija. Predsjednik ovog mjesnog

odbora bio je Ivica Birko, no novoizabrani

je od ove godine Ivica Tuk.

MJESNI ODBOR ZABRĐE

dosadašnja predsjednica Mjesnog odbora

Zabrđe, Snježana Malinarić dala je izvještaj

ostvarenih radova u Zabrđu tijekom

2018. godine. Tako je saniran divlji deponij

kod autoputa i kod pršutane, sukladno

s Ugovorom u iznosu od 14.062,50 kuna,

a izgrađen je i put od kućnog broja 48 do

granice sa šumom, u dužini od 390 metara

u vrijednosti 82.000,00 kuna. Izmalčirane

su živice i uređivane zelene površine uz

cestu. Ulogu predsjednice sada preuzima

novoizabrana Nada Mijak.

> > Gradnja potpornog zida u Repincu

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2018.

Gradeci vjesnik 2018 v2.1.indd 7 11/12/2018 18:26


8

Gradečki VJESNIK

AKTUALNO

PROJEKT ZAŽELI

U sklopu EU projekta “Zaželi” zaposlene

su žene i s podruËja opÊine Gradec

TEKST UREDILA: Ana Marija Ambrušec

> > Marina Agičić, zaposlena

na projektu “Zaželi”

Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec

od ove je jeseni krenulo s provedbom EU

projekta “Zaželi”, vrijednog 6,5 milijuna

kuna. Ugovore o radu potpisale su 33 žene zaposlene

putem javnog natječaja. One će sljedeće

dvije godine skrbiti o 180 starijih i nemoćnih

osoba s područja Vrbovca i okolnih općina Dubrava,

Gradec, Farkaševac, Rakovec i Preseka.

„Zaposlene će sljedećih dana proći kroz kratke

pripreme i upoznavanje s radnim obvezama i

pravilima kako bi što prije izašle na teren. Svaka

žena dobit će na korištenje bicikl za obilazak

pet starijih osoba.” – pojasnila je ravnateljica

vrbovečkog Crvenog križa Jelena Mucko.

Svojim će korisnicima pružati pomoć u različitim

kućanskim poslovima i pripremi hrane,

odlaziti u kupovinu te im biti društvo i podrška.

Zaposlene će raditi puno radno vrijeme, od

ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati, a prema

potrebi i izvan radnog vremena. Primat će zakonom

propisanu minimalnu plaću od 2750

kuna uz plaćene doprinose i druga prava poput

regresa, uskrsnice i božićnice. Žene će u sklopu

projekta proći i edukaciju za njegovateljice i

prerađivačice začinskog i ljekovitog bilja.

Jedna od zaposlenih žena je i Marina Agičić iz

Repinca, koja je prije dvije godine sudjelovala

u sličnom projektu vrbovečkog Crvenog križa.

Istaknula je: “Kolegica i ja brinule smo o 17 kućanstava

na području općine Gradec. Potrebe

su velike i posla ima puno. U nekim kućanstvima

nema vode niti struje, tim osobama treba

donijeti vodu, drva za zimu. Neke su osobe

slabo pokretne, njima treba pomoć u obavljanju

raznih poslova, od čišćenja kupaonice do

pranja prozora. No najvažnija je psihosocijalna

podrška, nekad smo mi jedine osobe koje ih

posjećuju i oni nas željno iščekuju.” – priča o

svojim iskustvima Marina Agičić.

Korisnici projekta izabrani su u suradnji s vrbovečkim

Centrom za socijalnu skrb. Za njih

su također osigurane kućanske i higijenske

potrepštine za svaki mjesec provedbe projekta.

GENERAL MLADEN MARKAČ POČASNI GRAĐANIN OPĆINE GRADEC

Nad podignutim spomenikom poginulim

braniteljima svijeÊu je zapalio i general MarkaË

TEKST UREDILA: Ana Marija Ambrušec

Povodom dana općine Gradec i

blagdana Uzvišenja sv. Križa, župe

Ranjenog Isusa, svečano je otkriven

spomenik poginulim braniteljima

Petru Filipčiću i Ivanu Kovačeviću.

Tom prigodom Gradec je posjetio i

general, pukovnik u miru, Mladen

Markač koji je na svečanoj sjednici

proglašen počasnim građaninom.

General Markač se u svojem

obraćanju javnosti zahvalio na toj

TEKST UREDILA: Đurđica Kušec

Nakon posjeta veleposlanika iz Indonezije,

potom veleposlanika iz Australije, a zatim

i veleposlanika iz Kanade koji je zbog oduševljenja

našom općinom te načinom rada

u njoj, dao napraviti spot koji obilazi cijeli

svijet, krajem rujna je u općinu Gradec stigla

obitelj iz Amerike, u potrazi za svojim

“korijenima“. Naime, 93-ogodišnja Ana je

sa kćerkama Patriciom i Peggy, te unukom

Amy i njihovim supruzima Johnom Cowan

i Robertom, posjetila Općinu Gradec zbog

svojih predaka, obitelji Knol koji su živjeli

velikoj časti. Izjavio je kolika je

važna ostvarena samostalnost i

neovisnost cijele Republike

Hrvatske nakon Domovinskog rata

i kako Općina Gradec dokazuje

izvrsne rezultate svojim poštenim

radom, u koje je utkano hrvatsko

srce, a podizanjem spomenika

poginulim braniteljima dokazuje da

nisu zaboravljeni i da i dalje postoje

ljudi koji ih se sjećaju. Istaknuo je

još kako mu je uloga počasnog

građanina Općine Gradec obveza

da i dalje radi za opće dobro. > > General Markač i načelnica Ambrušec ispred

podignutog spomenika braniteljima

Doputovali iz Amerike odati poËast svojim precima u Buzadovac

> > Obitelj koja je doputovala iz Amerike

s djelatnicima Općine Gradec

i umrli tada na ovome području (Tučeniku

i Remetincu). Stigli su iz Amerike samo

iz razloga kako bi vidjeli mjesto odakle

potječu i odati počast na

groblju Buzadovac, gdje

njihovi preci počivaju.

Točnije, ondje je pokopan

Anin djed i ujaci, a ona

je iz tog razloga darovala

600$ za obnovu oltara kapelice

sv. Nikole u Buzadovcu.

Nisu krili oduševljenje

zbog gostoprimstva

i željom da im se pokaže

svako naselje općine Gradec.

Ostali su iznenađeni urednošću, čistoćom

i mirnoćom našeg kraja, te napomenuli

kako se vesele ponovno doći.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2018.

Gradeci vjesnik 2018 v2.1.indd 8 11/12/2018 18:26


“∆

Gradečki VJESNIK 9

DOGAĐANJA

Na dan opÊine Gradec

sveËano je otkriven

novoizgraappleeni spomenik

poginulim braniteljima

TEKST UREDILA: Ana Marija Ambrušec

Općina Gradec je dana 16. rujna 2018. godine

obilježila svoj dan. Tim su povodom

pripremljeni brojni sadržaji. Svečano je

otkriven i blagoslovljen novoizgrađeni spomenik

poginulim braniteljima Domovinskog rata Petru

Filipčiću i Ivanu Kovačeviću iz Hagnja pod nazivom

“SPOMENIK – ZNAK ŽIVOTA“. Nakon toga

je general, pukovnik u miru, gosp. Mladen Markač

pristupio svečanom otkrivanju spomenika, a

župnik župe Ranjenog Isusa u Gradecu, Stjepan

Matoić blagoslovio je spomenik. Zatim je uslijedio

protokol polaganja vijenca i svijeća: gosp. general

Mladen Markač, gosp. mag. Stjepan Kožić, župan

Zagrebačke županije, gđa. Ljubica Ambrušec, načelnica

Općine Gradec i potpredsjednica Skupštine

Zagrebačke županije i gosp. Branko Gačak,

predsjednik Hrvatskog časničkog zbora Republike

Hrvatske. Poslije mise, u školskoj dvorani

održana je svečana sjednica Općinskog vijeća Općine

Gradec. Svečanosti su prisustvovali brojni

uzvanici i gosti: general Mladen Markač, župan

Stjepan Kožić, pomoćnica ministrice kulture gđa.

Marica Mikec, izaslanik Gradonačelnika Grada

Zagreba gosp. Dalibor Bastalec sa suradnicima,

predsjednik Hrvatskog časničkog zbora gosp.

Branko Gačak sa suradnicima, predstavnik Županijske

uprave za ceste Zagrebačke županije gosp.

Branko Petrž, predsjednik Vatrogasne zajednice

Zagrebačke županije i potpredsjednik Hrvatske

vatrogasne zajednice gosp. Stjepan Ptiček, voditelj

Službe za gospodarstvo kod Ureda državne

uprave u Zagrebačkoj županiji gosp. Siniša Čurla,

potpredsjednik Skupštine Bjelovarsko-bilogorske

županije gosp. Zlatko Barila, predsjednica Udruge

za zatočene i nestale osobe “Vukovarske majke”

gđa. Manda Patko te gradonačelnici i načelnici

gradova i općina Zagrebačke županije: zamjenik

gradonačelnika Grada Križevaca gosp. Danijel

Šaško, načelnik Općine Križ gosp. Marko Magdić,

načelnik Općine Sv. Ivan Žabno gosp. Nenad

Bošnjak, predsjednik Općinskog vijeća Općine

Sv. Ivan Žabno gosp. Krešo Habijanec, gradonačelnik

Grada Vrbovca gosp. Denis Kralj, te načelnici

i zamjenici načelnika susjednih nam općina:

zamjenik načelnika Općine Dubrava gosp. Ante

Grizelj, načelnica Općine Rakovec gđa. Brankica

Benc, načelnik Općine Farkaševac gosp. Dražen

Draganić, načelnik Općine Preseka gosp. Nikola

Kožar i zamjenik načelnika Općine Preseka gosp.

Ivan Pavliček, kao i brojni naši gopodarstvenici i

istaknuti mještani Općine Gradec te župnik naše

župe vlč. Stjepan Matoić.

U sklopu obilježavanja Dana Općine Gradec dodijeljena

su javna priznanja (zahvalnice) koja su ove

godine zasluženo primili: gđa. Đurđica Kušec, referentica

za komunalne poslove i komunalna redarica

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradec

za 10 godina neprekidnog rada u službi, Radio

Vrbovec zbog iznimno uspješne poslovne suradnje

i javnog informiranja o događanjima na području

> > Odavanje počasti

poginulim braniteljima

općine Gradec, gđa. Lidija Šustek, modna dizajnerica

(Institut za modu i dizajn Calligari) zbog

suradnje i doprinosa u izvedbi Suvenira Općine

Gradec, Mlin i pekare Sisak d.o.o. zbog uspješne

poslovne suradnje trgovačke djelatnosti, Plinoinstalaterski

obrt Škudaš zbog uspješne poslovne

suradnje, našim vatrogascima zbog iznimnog doprinosa

zajednici i djelovanju u vatrogascima više

od 60 godina: Ivanu Vajdiću iz Velikog Brezovca,

Stjepanu Kalinski iz Gradečkog Pavlovca, Josipu

Uršulinu iz Potočeca, Marku Dončeviću iz Hagnja

i Miji Ambrušcu iz Velikog Brezovca. Godišnju nagradu

Općine Gradec zaprimili su: Vlado Starešec,

profesor, povjesničar i ravnatelj Osnovne škole u

Gradecu zbog uspješne suradnje s Općinom Gradec,

te zbog idejnog osmišljavanja i oblikovanja

službenog grba Općine Gradec, a povodom desetogodišnje

obljetnice od prijave i službenog upisa

grba Općine Gradec pri Središnjem državnom uredu

za upravu. Zbog svog velikog doprinosa Općini

Gardec, nagradu za životno djelo dobio je i magistar

kiparstva gosp. Mate Turić Mata CROata,

profesor likovne kulture kojemu se dodijelilo javno

priznanje kao mladom umjetniku za umjetničko

stvaralaštvo i postignuća ostvarena u kiparstvu,

kako na području Općine Gradec, tako i na području

RH te EU, a svojim je oblikom umjetnosti

jedra u kamenu izradio spomenika braniteljima

> > Ribiči

poginulim u domovinskom ratu u našem centralnom

parku naše općine te mnogobrojne izložbe u

kojima ga Općina Gradec prati. Učenici Osnovne

škole u Gradecu koji su ostvarili izuzetno zapažene

rezultate i odličan uspjeh u školi pod vodstvom

svojih nastavnika i ravnatelja: Nikolina Ban iz Pokasina,

Zvonimir Tirić iz Vrbovca, Petra Tomičić iz

Gradečkog Pavlovca, Elena Kalinski iz Gradečkog

Pavlovca, Elena Bernadić iz Tučenika i Tena Kalinski

iz Gradečkog Pavlovca. Učenici najsportaši,

karatisti, ostvarili su i postigli iznimno zapažene

rezultate pod voditeljstvom trenerice gđe. Dijane

Golubić: Luka Blažević iz Gradečkog Pavlovca, Lorena

Funtak iz Gradeca, Jakov i Andrija Glogoški

iz Podjalesa i Patrick Pisačić iz Cugovca. Nagradu

za životno djelo u 2018. godini zaprimio je gosp.

Josip Boltižar, slikar iz Hagnja zbog iznimnog doprinosa

iz umjetničkog (likovnog) stvaralaštva

kako na području Općine Gradec, tako i na području

cijele RH. Nagrada prvog Počasnog građanina

Općine Gradec u 2018. godini dodijeljena

je generalu pukovniku u miru gosp. Mladenu

Markaču zbog sudjelovanja i iznimnog doprinosa

u Domovinskom ratu, te sudjelovanju u

planiranju i provedbi svih većih redarstveno-vojnih

operacija obrane i oslobađanja teritorija

Republike Hrvatske. Općina Gradec

je zahvalila i županu Zagrebačke županije,

gosp. Stjepanu Kožiću za iznimnu suradnju i

podršku županije u mnogobrojnim općinskim

projektima. Učenici Osnovne škole Gradec

izvrsno su pratili svečanu sjednicu svojim

recitacijskim nastupom i kulturno-scenskim

programom, a u glazbenom dijelu svečanost je

pratio VIS Gratia.

U prostorima Osnovne škole u Gradecu bili

su izloženi radovi učenika kreativne skupine OŠ

Gradec, promocija slika umjetnika Josipa Boltižara,

izložba likovnih radova Radovana Vojvodića,

izložba umjetničkih radova Lare Mucko, izložba

umjetničkih radova Ellen Vučinovec i izložba

umjetničkih radova Tatjane Vučinovec. U prostorima

općinske dvorane je bila izložba “Jedrenjaci

u kamenu” mag. kiparstva Mata CROata, Mate

Turića, a još su bili izloženi radovi učeničke zadruge

“Perunika” OŠ Gradec.

Narodno veselje nastavljeno je na školskom igralištu

Osnovne škole u Gradecu pod šatorom uz

bogati gastro užitak u organizaciji općinskih Mjesnih

Odbora, sportsko-ribolovnih, lovnih i ostalih

udruga Općine Gradec, DVD-a te svih dobronamjernih

sponzora i ljudi dobre volje, a cjelokupno

događanje pod šatorom razveselio je glazbeni sastav

“SERBUS ZAGREB“.

> > Lovci

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2018.

Gradeci vjesnik 2018 v2.1.indd 9 11/12/2018 18:26


10

Gradečki VJESNIK

DOGAĐANJA

Odaziv na manifestaciju “Uskrsni obiËaji

gradeËkog kraja” i ove godine bio je iznimno velik

Petu godinu za redom

održala se gradečka

manifestacija na

Uskrsni ponedjeljak.

TEKST UREDILA: Ana Marija Ambrušec

U

nastojanju da hrvatski ruralni dijelovi zadrže

tradiciju i bogatu kulturnu baštinu,

u Općini Gradec uz pokroviteljstvo Zagrebačke

županije i ove godine održana je tradicionalna

manifestacija “Uskrsni običaji Gradečkog

kraja“, koja se već petu godinu zaredom obilježava

na Uskrsni ponedjeljak (02.04.2018), dan kada

naši mještani ne rade težačke poslove jer je to

dan kada štujemo uskrsnuće Isusa Krista. Misao

vodilja manifestacije je želja da se našem

mladom naraštaju i svakom posjetitelju približe

starinski običaji koji pod utjecajem globalizacije

i modernizacije, nažalost, odlaze u zaborav.

Cilj manifestacije je i ove godine bio da posjetitelji,

uz bogati, starinski, seoski gastro stol i narodne

običaje, zajedno dožive blagdan Uskrsa i

štovanje uskrsnuća Isusa Krista te da našoj djeci

ostavimo običaje, međusobnu ljubav i poštovanje

prema bližnjima. Manifestaciju je i ove godine

pratilo lijepo vrijeme, a posjetili su je brojni

domaći uzvanici i visoki gosti od našeg župana

Zagrebačke županije gospodina mr. sc. Stjepana

Kožića, pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu,

ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke

županije gospodina Josipa Kraljičkovića i njegove

zamjenice gospođe Marije Sesvečan, izaslanika

gradonačelnika Grada Zagreba gospodina

Dalibora Bastalec i gospođe Nives Hendak,

zatim pomoćnice ministrice kulture gospođe

Marice Mikec, saborskih zastupnika gospodina

Tomislava Panenića, gospođe Ines Strenja i

gospodina Roberta Podolnjaka, predstavnika

Vukovarsko-srijemske županije Nazira Šarifa i

općinskog načelnika Općine Kalnik gospodina

Mladena Kešera, te mnogih drugih predstavnika

iz Gradeca i okolice. Središnji događaj bila je

sveta misa u Župnoj crkvi Ranjenog Isusa u Gradecu

uz pratnju VIS Gratia koju je predvodio naš

župnik, vlč. Stjepan Matoić. Nakon svete mise

održan je kulturno-scenski program djece OŠ

Gradec i koncert na orguljama (Marko Đurakić

i solo pjevanje).

Tradicija je u potpunosti zasjala tradicionalnim

paljenjem “Uskrsne vuzmice” dok se pod šatorom

održavao kulturno-scenski program amaterske

glumačke skupine sa predstavom pod nazivom

“Na semnju“. Paralelno su bila događanja

pod nadstrešnicom zgrade Općine Gradec gdje

su naši mještani, gosti i uzvanici mogli razgledavati

i kušati domaće proizvode i starinske kolače,

te pogledati i radionicu za djecu. Izloženi

su bili i radovi učeničke zadruge “Perunika” OŠ

Gradec, kreativne skupine učenika OŠ Gradec,

izložba “Jedrenjaci u kamenu” mag. kiparstva

Mata CROata, Mate Turića, zatim izložba slika

Marine Lohnicki, slike umjetnika Josipa Boltižara,

slike i kiparskih radova Tatjane Vujatović

i izložba likovnih radova Radovana Vojvodića,

Sanje Tarandek, Ellen Vučinovec i Lare Mucko.

Manifestaciji je nazočilo cirkulirajući cca tri tisuće

ljudi koji su se počastili domaćom hranom

i pićem.

Ovako dobroj organiziranosti manifestacije pridonijeli

su skoro svi Mjesni odbori na području

LOVREČEVO

»etvrtu godinu za

redom proslavio se

blagdan sv. Lovre

Općine Gradec: Tučenik,

Gradec, Gradečki

Pavlovec, Repinec, Cugovec,

Mali Brezovec,

Veliki Brezovec, Podjales,

Potočec, Haganj,

IFD “Ogranak seljačke

sloge“, Gradečki Pavlovec,

VZO Gradec, Udruga

žena Tučenik, LD Gaj

Gradec, LD Vidra Cugovec,

LD Jelen Lubena,

ŠRD Šaran Fuka, ŠRU

“Črnec” Gradec, Streljački

klub Trap Gradec,

Udruga umirovljenika

Općine Gradec, Udruga

umirovljenika željezničara

Općine Gradec, svi

DVD-ovi na području

Općine Gradec, OŠ Gradec,

PŠ Tučenik, Savjet

mladih Općine Gradec,

NK Graničar Tučenik,

> > Vuzmica

NK Sloboda Gradec, Mesnica Kalinski, TDS,

Uslužni obrt Glogoški, tvrtka MUNDUS VIRIDIS

d.o.o. Grabrić, župnik naše župe Ranjenog Isusa

u Gradecu, VIS Gratia, Crkveni zbor, Radio stanica

Vrbovec i svi ostali dragi ljudi dobre volje koji

su na bilo koji način pridonijeli da manifestacija

bude uspješna.

Kao dio manifestacije, posvećeni su i blagoslovljeni

nova pješačka staza (nogostup), park u centru

Gradeca i novouređena unutrašnjost općinskih

uredskih prostorija općinske zgrade koje

su vapile za obnovom. Narodno veselje nastavilo

se uz domaći Tamburaški sastav “Graničari” i

domaće proizvode naših vrijednih sumještana,

domaćica i domaćina, a slavilo se duboko u noć.

band”. Organizatori ovog događaja bili

su članovi Mjesnog odbora Tučenik,

članovi DVD-a Tučenik te članice i

članovi Udruge žena Tučenik.

AUTORICA: Danijela Ivačin

> > Okupljeni na manifestacija Uskrsni ponedjeljak

12. kolovoza je četvrtu godinu za

redom održana proslava blagdana sv.

Lovre, zaštitnika sela Salajci, Tučenik

i Buzadovac. Proslava se održala na

sportskim terenima Nogometnog kluba

“Graničar” u Tučeniku, no prije toga

služena je Sveta misa u obnovljenoj

kapelici Svetog Nikole u Buzadovcu.

Nakon održane svete mise slijedilo je

kratko druženje ispred crkve, a zatim je

od 13:00 sati održan kulturno-sportski

program te prigodno druženje koju

je upotpunio muzički sastav “Vanilli

> > Predstava “Pokojnik“

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2018.

Gradeci vjesnik 2018 v2.1.indd 10 11/12/2018 18:26


“∆

DVD HAGANJ

Gradečki VJESNIK 11

VATROGASCI

Jedan od najaktivnijih vatrogasnih

društva na podruËju opÊine Gradec

OBLJETNICE DVD-OVA

Jubilarna godina Tučenika, Pokasina, Zabrđa i Hagnja

mjesecu svibnju DVD Tučenik proslavio

U je svoj 90-i rođendan. Davne 1928. godine

osnovan je DVD Tučenik i počeo s radom

kojeg i dan danas održavaju njegovi aktivni

članovi, ali i mještani naselja Tučenik. Ovaj

veliki jubilej svečano i veselo su proslavili

na prostoru igrališta NK Graničara pod

pokroviteljstvom Općine Gradec, a povodom

čega je novinaraka Ramona Ščuric pripremila

prilog koji se emitirao na HRT-u.

Uz Tučenik, svečanu 50. obljetnicu postojanja

i rada proslavio je DVD Pokasin. Vrijedni

Pokasinčani u lipnju su nakon mise zornice u

kapelici sv. Ivana u Pokasinu, položili vijence

preminulim vatrogascima. Održali su svečanu

sjednicu gdje su podijeljene zastava, plakete

i priznanja, a nakon koje je slijedio ručak te

narodno veselje kraj vatrogasnog doma koji

AUTOR: Ivan Dončević,

predsjednik DVD-a Haganj

Osim jubilarnog 10-og vatrogasnog natjecanja

koje je održano 22.7.2018. pod pokroviteljstvom

Općine Gradec, čekala ih je proslava

90 godina rada i djelovanja DVD-a Haganj.

Tim povodom u potpunosti je promijenjen

izgled doma. Stavljena je fasada, izrađena je

nadstrešnica ispred ulaza u dom površine 30

kvadratnih metara sa limenim pokrovom, a

za koji je sredstva iz općinskog proračuna osigurala

gđa. Načelnica, Ljubica Ambrušec. Na

kraju je održana proslava 30. rujna, pod pokroviteljstvom

Općine Gradec.

Na proslavi je bilo svečano, zadovoljstvo nisu

krili brojni gosti, uzvanici te poduzetnici i obrtnici

pred kojima je tajnica DVD-a Haganj gđa.

Vesna Slunjski

govorila o bogatoj povijesti Društva.

Pred kraj sjednice uslijedila je podjela spomenica,

medalja i zahvalnica, otkrivena je i spomen

ploča poginulim braniteljima Petru Filipčiću

i Ivanu Kovačeviću. Sjednica je završila

je u potpunosti obnovljen. No, uz ove dvije

obljetnice veselo je bilo i u Zabrđu. Naime, u

mjesecu kolovozu DVD Zabrđe proslavilo je 60.

obljetnicu svog osnutka.

Sve je započelo svetom misom kod križa

u Zabrđu nakon koje je uslijedila svečana

sjednica i ručak. Na sjednici se čitao izvještaj

o radu i djelovanju društva, uručene su

plakete i priznanja, a najsvečaniji dio bila je

primopredaja i blagoslov zastave. Posljednja

ovogodišnja proslava jubileja održavala se u

Hagnju.

Rujan je bio mjesec kada je DVD Haganj

slavio svoju 90-u obljetnicu postojanja.

Također, kao i u svim mjestima održana je

sveta misa, svečana sjednica i ručak za sve

prisutne. Haganj je svoju proslavu održao kraj

novouređenog vatrogasnog doma.

> > Podjela priznanja i zahvala

uz svečani ručak i druženje koju su upotpunili

članovi klape “Zrinski“.

> > DVD Pokasin

> > DVD Tučenik

> > Fasada na domu u Hagnju > > Igralište i dom u Pokasinu

> > DVD Zabrđe

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2018.

Gradeci vjesnik 2018 v2.1.indd 11 11/12/2018 18:26


12

Gradečki VJESNIK

VATROGASCI

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE GRADEC

Donosimo godišnje

izvješÊe Vatrogasne

zajednice OpÊine Gradec

Vatrogasna zajednica Općine Gradec je i ove godine vrlo

uspješno surađivala Općinom Gradec u cjelini, a posebno

zahvaljujući načelnici Općine Gradec i potpredsjednici

Županijske skupštine Zagrebačke županije gospođi Ljubici

Ambrušec, njenim suradnicima i djelatnicima Jedinstvenog

upravnog odjela Općine Gradec koji su pridonijeli i pomogli,

posebice u financiranju same Vatrogasne zajednice i svih 11

Dobrovoljnih vatrogasnih društava.

AUTORI: Hrvoje Stjepan Hasanović,

tajnik VZO

Stjepan Fugaj,

zapovjednik VZO

Milivoj Ambrušec,

predsjednik VZO

Dakako, mora se istaknuti da je zajednica

uspješno surađivala i sa

svim DVD-ovima na području Općine

Gradec i to: DVD Cugovec, DVD Gradec,

DVD Gradečki Pavlovec, DVD Haganj,

DVD Lubena, DVD Pokasin, DVD Potočec,

DVD Repinec, DVD Tučenik, DVD Veliki

Brezovec i DVD Zabrđe. Što se tiče suradnje

zajednice vrlo uspješno je surađivala,

kao i protekle, sa Vatrogasnom zajednicom

Zagrebačke županije i Hrvatskom vatrogasnom

zajednicom kao institucijama.

Valja istaknuti da su sva društva u sklopu

Vatrogasne zajednice Općine Gradec sudjelovala

na svim intervencijama od sprečavanja

nastanka požara i poplava kojih

na svu sreću ove godine nije bilo puno.

Što se ovogodišnjih jubileja tiče, proslavljeno

je; dana 27. svibnja 2018. godine na

prostorima NK Graničara Tučenika obljetnica

90-e godišnjice osnutka Dobrovoljnog

vatrogasnog društva Tučenik. Potom je

24. lipnja 2018. godine u prostorijama Dobrovoljnog

vatrogasnog društva Pokasin

održana proslava 50-e godišnjice osnutka

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pokasin.

Nadalje, 25. kolovoza 2018. godine

na prostoru Vatrogasnog doma u Zabrđu

održana je proslava 60-e godišnjice osnutka

i rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva

Zabrđe. I na posljetku, dana 30. rujna

2018. godine u prostorijama Vatrogasnog

doma u Hagnju bila je održana proslava

90-e godišnjice osnutka i rada Dobrovoljnog

vatrogasnog društva Haganj.

Dana 1. srpnja 2018. godine na prostorima

Osnovne škole u Gradecu održano je

općinsko vatrogasno natjecanje djece, a

na prostorima NK Slobode Gradec bilo je

održano općinsko vatrogasno natjecanje

seniora pod organizacijom DVD-a Gradec.

Ekipe koje su se natjecale i plasirale

na županijsko vatrogasno natjecanje su;

DVD Haganj: djeca ženska od 6-12 godina,

osvojeno 1. mjesto. Potom, muška djeca

od 6-12 godina iz; DVD Repinec: osvojeno

1. mjesto, DVD Tučenik: osvojeno 2. mje-

> > Općina Gradec je VZO-u darovala

zapovijedno vozilo marke Golf 4

sto, DVD Haganj: osvojeno 3. mjesto. Kod

seniora, ženska A ekipa iz DVD-a Haganj

osvojila je 1. mjesto, dok su seniori muške

A ekipe osvojili; DVD Tučenik: 1. mjesto,

DVD Veliki Brezovec: 2. mjesto, DVD Repinec:

3. mjesto, DVD Gradec: 4. mjesto.

Seniori muške B ekipe osvojili su: DVD

Haganj: 1. mjesto, DVD Pokasin: 2 mjesto,

DVD Repinec: 3. mjesto.

Dana 9. rujna 2018. godine održano je

Županijsko vatrogasno natjecanje djece u

organizaciji Vatrogasne zajednice Zagrebačke

županije u Pušči. Domaćin natjecanja

bilo je Dobrovoljno vatrogasno društvo

Marija Magdalena. Na natjecanju je sudjelovalo

ukupno 66 ekipa, od toga u kategoriji

djeca muška 44 ekipe, djeca ženska

22 ekipe. Na kraju natjecanja održano je

službeno zatvaranje na kojem su sudjelovali

natjecatelji, voditelji ekipa, članovi voditeljstva

natjecanja, suci i tehničko osoblje.

Uz pozdravne riječi načelnice Općine

Pušća gospođe Anđelke Cirkveni, te predsjednika

Vatrogasne zajednice Zagrebačke

županije i potpredsjednika Hrvatske

> > Unutrašnjost i oprema garaže

VZO-a Gradec

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2018.

Gradeci vjesnik 2018 v2.1.indd 12 11/12/2018 18:26


> > VZO Gradec

Gradečki VJESNIK 13

VATROGASCI

vatrogasne zajednice gospodina Stjepana

Ptičeka proglašeni su željno iščekivani rezultati:

djeca muška (6-12 godina): 4. mjesto

DVD-u Repinec sa osvojenih 388,80

bodova, 7. mjesto DVD-u Haganj sa osvojenih

381,50 bodova i 26. mjesto DVD-u

Tučenik sa osvojenih 363,40 bodova. Nadalje,

djeca ženska (6-12

godina) DVD-a Haganj

osvojila su 11. mjesto sa

osvojenih 377,90 bodova.

Povodom dana Općine

Gradec i proslave Uzvišenja

sv. Križa u župi Ranjenog

Isusa u Gradecu,

16. rujna 2018. godine na

svečanoj sjednici u prostorijama

sportske dvorane

Osnovne škole u Gradecu dodijeljena

su javna priznanja (zahvalnice) vatrogascima

koji imaju najdulje članstvo i aktivnost

u svojim Dobrovoljnim vatrogasnim

društvima, a zaprimili su spomenice za

60 godina rada, požrtvovnosti i hvalevrijednog

doprinosa u vatrogastvu. To su

Sve vatrogaskinje i

vatrogasci žele Vam

ugodne nadolazeće

blagdane, uz

vatrogasni pozdrav:

„VATRU GASI,

BRATA SPASI!“

sljedeći vatrogasci: Ivan Vajdić iz Velikog

Brezvca, Stjepan Kalinski iz Gradečkog

Pavlovca, Josip Uršulin iz Potočeca, Marko

Dončević iz Hagnja, Mijo Ambrušec iz

Velikog Brezovca.

Uz sve spomenuto, predsjednik Vatrogasne

zajednice Općine Gradec, gospodin

Milivoj Ambrušec, te načelnica

Općine Gradec

Ljubica Ambrušec, sudjelovali

su 12. listopada

2018. godine u Splitu,

na proslavi 20-te obljetnice

podružnice firme

VATROPROMET, direktora

Nenada Radojčić,

točnije, sve se održalo u

hotelu “Katarina” u Dugopolju

pod nazivom “Vatrogasnom Lijepom

Našom“, a program je vodio Branko

Uvodić.

Supokrovitelji ovog događaja bili su DVD

Dugopolje, DVD Vranjić, DVD Primošten i

DVD Otočac. Uz ovaj događaj prisustvovali

su i 16. Memorijalu bana Josipa Jelačića

u Zaprešiću, pod organizacijom Vatrogasne

zajednice Grada Zaprešića, 14. listopada

2018. No, uz ova velika događanja,

predsjednik, zapovjednik i tajnik VZO-a

odazvali su se i na sve vatrogasne skupštine

u svojoj općini te na pozive drugih

DVD-ova okolnih općina i gradova, kako

bi održali dobre kontakte. Za njih je svakako

najznačajniji događaj 25 godina osnivanja,

postojanja i rada kojeg su proslavili

24.11.2018. godine. Toj velikoj obljetnici

nazočili su svi živući osnivači VZO-a koji

su primili zahvalnice za svoj dugogodišnji

rad u vatrogastvu, a osim njih, zahvalnice

za dugogodišnji rad preuzeli su članovi

obitelji preminulih vatrogasaca osnivača

Vatrogasne zajednice Općine Gradec.

Tako je i tijekom ove, 2018. godine, bilo

poprilično aktivnosti i natjecanja od strane

svih dobrovoljnih vatrogasnih društava

u sklopu Vatrogasne zajednice Općine

Gradec i vatrogasaca, pa se slobodno

može zaključiti da mlađi naraštaji vatrogasaca

održavaju tradiciju Dobrovoljnih

vatrogasnih društava.

> > Ženska ekipa DVD-a Haganj

> > Ekipa DVD-a Veliki Brezovec na općinskom natjecanju

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2018.

Gradeci vjesnik 2018 v2.1.indd 13 11/12/2018 18:26


14 Gradečki VJESNIK

MLADI

SAVJET MLADIH OPĆINE GRADEC

I u 2018. godini organizirano je

nekoliko događanja, usavršavalo se

kroz razne seminare i konferencije, a

godinu je obilježio ulazak članova u

Savjet mladih Zagrebačke županije s

kojim su do sada samo surađivali.

> > Prijenos finalne utakmice na

velikom platnu u centru Gradeca

popratilo je mnoštvo okupljenih.

AUTORICA: Ana Marija Ambrušec

Osim što je Savjet mladih Općine Gradec

i ovu, petu godinu postojanja obilježio

brojnim aktivnostima, članovi su se od

ove godine uspjeli kandidirati i u Savjet mladih

Zagrebačke županije. Naime, Zagrebačka je županija

raspisala natječaj za izbor novih članova,

a na koji je pristiglo 17 kandidatura od kojih su

vijećnici odredili 13 kandidata i njihovih zamjenika

koji će u narednom razdoblju od tri godine

donositi odluke u svrhu poboljšanja života mladih

na području Zagrebačke županije. Gradečki

Savjet mladih do sada je iznimno dobro surađivao

s mladima iz Zagrebačke županije, no od

> > Ljetno kino održano je zbog

kiše u općinskoj dvorani.

> > Najaktivniji članovi.

sada imaju priliku (osim daljnje suradnje) na

određivanje i dodjeljivanje projekata kroz razna

područja društvenog života.

Nadalje, u ovoj godini je puno toga naučeno

i svladano kroz seminare organizirane pod

vodstvom Udruga gradova i Udruga općina te

Agencije za mobilnost i programe EU gdje su

obrađivane teme koje se primjenjuju u praksi

i na lokalnim razinama. Uz pomoć tih seminara,

kroz ljeto je Savjet mladih Općine Gradec u

sklopu Erasmus+ projekta objavio dva poziva

mladima sa područja općine Gradec da sudjeluju

u radionicama na Jadranu. Ljeto je još ispunjeno

i kinom, tradicionalno, petu godinu za

redom emitiran je animirani film za djecu. Ove

godine odabran je sinkronizirani crtić “Oblačno

s ćuftama 2“. Uz kino, organizirano je i gledanje

prijenosa finalne nogometne utakmice

na velikom platnu, a za potpuni užitak za sve

prisutne bio je pripremljen roštilj.

Kao i svake godine, mladi su sudjelovali u organizaciji

Uskrsnog ponedjeljka te Dana Općine.

Pripremali su radionice za djecu, tehničku

pripremu za izložbe samostalnih umjetnika, a

sudjelovali su i u realizaciji službeno-prigodnog

poklona (suvenira) te estetskom uređenju

dvorane za svečanu sjednicu povodom Dana

Općine.

Isto tako, mladi su suradnju nastavili i sa OŠ

Gradec i područnim školama Cugovec, Haganj,

Repinec i Tučenik. Na taj način, podržan je

projekt “Kad ruka šapu grije, njuška se smije“.

Naime, učenici su

sa svojim učiteljicama

osmislili akciju

pod prethodno

navedenim sloganom

i zatražili od

Savjeta mladih da

podrže i sudjeluju

u toj ideji. Mladi su

objeručke prihvatili

ovaj projekt jer,

radilo se o prikupljanju

potrebnih

stvari za napuštene

i odbačene životinje.

Kroz cijeli

mjesec listopad

prikupljeno je dovoljno

hrane, posudica,

ležajeva,

deka, ogrlica, igra-

> > Akcija “Kad ruka šapu

grije srce se smije“.

čaka, zaštitnika od nametnika i sl., pa je sve

prije zime odvezeno u azil Noina arka kako bi

tim donacijama osigurali životinje prije nadolazećih

hladnih i zimskih dana. Projektom se

želi osvijestiti cijelo stanovništvo o problemu

napuštenih životinja, pa će se zasigurno nastaviti

i u narednim godinama.

Kao savjetodavno tijelo Općine, članovi Savjeta

sudjelovali su još i u Povjerenstvu pri pregledu

dokumentacije prikupljene na natječaj za

stipendiranje studenata sa područja općine

Gradec. Na inicijativu Savjeta mladih, prošle

je godine po prvi puta u povijesti pokrenuto

stipendiranje u općini Gradec, pa je svaki prijedlog

bio bitan, a Načelnica Općine je zatražila

od članova Savjeta mladih da u Povjerenstvu

sudjeluju i ove godine.

„Iznimno nam je drago da smo i ove godine

imali priliku sudjelovati u odluci i detaljnoj

provjeri dokumentacije za stipendiranje. Smatram

da su stipendije od jako velikog značaja

za studente s našeg područja jer im takva financijska

pomoć može olakšati kupnju knjiga

ili obrok svaki dan za vrijeme studiranja. Kao

jedna od rijetkih Općina koja to provodi, moram

spomenuti da me najviše veseli što postoje

ljudi koji imaju sluha za mlade i što se upravo

taj glas mladih uvažio!” – rekao je Luka Klepić,

potpredsjednik Savjeta mladih Općine Gradec.

Kraj godine Savjet mladih završiti će u svom

stilu – aktivno! Odraditi će još nekoliko planiranih

akcija, kao što su; zimsko kino, priprema

i podjela kuhanog vina za malu polnoćku,

a možda se uspije tu svrstati i još neki projekt.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2018.

Gradeci vjesnik 2018 v2.1.indd 14 11/12/2018 18:26


“∆

Gradečki VJESNIK 15

OBRAZOVANJE

Modernizacija i informatizacija rada

u Osnovnoj školi Gradec

AUTORICE: Sanja Ivanković Šutić,

dipl.ing.

> > Modernizacija OŠ Gradec

Katarina Rakocija, prof.

S

početkom ove školske godine OŠ Gradec

počela je s potpunom informatizacijom

rada. Uvedeni su elektronički oblici

imenika i dnevnika. Ovaj je digitalni iskorak

ostvaren na inicijativu ravnatelja i zaposlenika

OŠ Gradec uz podršku Ministarstva znanosti

i obrazovanja, Zagrebačke županije i Carnet-a

kao partnera.

„Ovim putem zahvalili bismo učenicima i njihovim

roditeljima koji su prošle školske godine

sudjelovali u akciji prikupljanja staroga papira

i svojim angažmanom postigli zapažen rezultat

na području Zagrebačke županije i osvojili

pametnu ploču za OŠ Gradec. Posebno smo zahvalni

i načelnici Općine Gradec na suradnji i

podršci u ovoj i svim dosadašnjim aktivnostima.“-

izjavile su nastavnice OŠ Gradec.

Zahvaljujući dobroj suradnji s nadležnim institucijama,

kao i unaprijed odrađenim pripremnim

radnjama škole, ostvarili smo sve preduvjete

za pokretanje e-Dnevnika. Tijekom ljeta

pojačana je bežična mreža čime je omogućen

pristup internetu u cijeloj školskoj zgradi matične

škole i u svim područnim školama. Škola

je osigurala svim učiteljima laptope i tokene

potrebne za pristup aplikaciji. Olakotna okolnost

je rad u novoj školskoj zgradi sa specijaliziranim

učionicama, suvremenim kabinetima

za učitelje, rad u jednoj smjeni i iznimno stručni

kadar. U svemu tome ne zaostaju niti područne

škole. Uvođenjem e-Dnevnika uvelike

smo olakšali način rada i poboljšali kvalitetu i

razmjenu podataka s e-Maticom. Neke od prednosti

su jednostavno vođenje razredne evidencije,

mogućnost detaljne analize statističkih

podataka iz razredne nastave, brz dohvat svih

važnih informacija vezanih uz pojedini razred

ŠKOLA PLIVANJA

I ove godine išlo se u školu

plivanja na Rab

Učenici 3. i 4. razreda matične škole i svih područnih

škola OŠ Gradec sudjelovali su u

školi u prirodi i školi plivanja koja se

odvijala od 15.6. do 22.6 2018. u Dječjem

odmaralištu Varaždin na Rabu. Dječje

odmaralište ‘Varaždin’ nalazi se u mjestu

Banjol, okruženo zelenilom i samo 50

metara udaljeno od pješčane plaže gdje je

more plitko i idealno za djecu svih dobi.

Do gradske jezgre Raba dolazi se kratkom

ili učenika i pregledna evidencija nastave. Učenicima

i roditeljima ovim načinom rada omogućen

je pristup informacijama u svakom trenutku.

Jednostavnom prijavom u svoj korisnički

račun oni sada dobivaju uvid u ocjene, bilješke,

izostanke, lektire i raspored pisanih zadaća.

Ravnatelj, kao i svi učitelji i stručni suradnici,

prošli su potrebne edukacije i osposobljeni su

za uspostavu i primjenu elektroničkog vođenja

pedagoške dokumentacije i suvremenih oblika

provođenja nastave. Informatizaciji škole pridonosi

i činjenica da je Ministarstvo znanosti

i obrazovanja dodijelilo školi 33 000 kuna za

nabavu informatičke opreme čime je kupljeno

10 prijenosnih računala za informatičku učionicu.

Uz već prije nabavljena računala, sada svaki

učenik samostalno može raditi na računalu što

mu omogućuje uspjeh u svladavanju nastavnog

plana i programa. Škola se može pohvaliti i

moderno opremljenom učionicom kemije i biologije.

U njoj se, osim postojećih didaktičkih

sredstava i pomagala za izvođenje nastave, od

nedavno nalazi i pametna ploča. Dostupna je

svim učiteljima i učenicima, a služi za korištenje

multimedijskih sadržaja u nastavnome

procesu.

Zahvaljujući svemu gore navedenom, škola je

postala središte informacijsko komunikacijske

tehnologija. Time, ne samo da OŠ Gradec ne

zaostaje u napretku i razvoju, nego ide u korak

s razvijenim svjetskim tehnologijama i prednjači

u Republici Hrvatskoj. To podrazumijeva

aktivno uključivanje učenika u nastavu, više

istraživačkog rada, samostalno traganje za

činjenicama i suradničko učenje. Na taj način

jača se samopouzdanje učenika, motivacija za

rad, razvija se kritičko razmišljanje i kreativnost,

pri čemu do izražaja dolazi njihova inteligencija,

upornost i želja za pobjedom. Na ovaj je

način omogućeno suvremeno školovanje sadašnjim

i budućim generacijama. Ono će ih pripremiti

za život i izazove koje on sa sobom nosi te

im pomoći u izgradnji u uspješne mlade ljude.

i ugodnom šetnjom po uređenoj obalnoj šetnici. Sve sobe

u Odmaralištu opremljene su krevetima na kat, dok su

na svakom katu sanitarni čvorovi s odvojenim WC-om i

tuševima. Blagovaonica je prostrana i ukrašena dječjim

radovima. Odmaralište ima i dvije vanjske terase na

kojima se održavaju kreativne radionice,

disco večeri i razni drugi animacijski

programi. Djeci se prema preporuci

nutricionista dnevno poslužuju četiri

obroka koji se pripremaju u suvremenoj

kuhinji uz provođenje HACCP standarda,

a osigurana je i stalna medicinska skrb.

OŠ Gradec s područnim školama ljetuje

> > Djeca u školi plivanja na Rabu

u navedenom odmaralištu otkako su

Nerezine bile zatvorene.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2018.

Gradeci vjesnik 2018 v2.1.indd 15 11/12/2018 18:26


16

Gradečki VJESNIK

OBRAZOVANJE

BESPLATNI UDŽBENICI

Svim osnovnoškolcima osigurani besplatni udžbenici, likovne mape te

radne bilježnice za hrvatski

jezik od 5. do 8. razreda

Odlukom Zagrebačke županije i Općine

Gradec osigurano je sufinanciranje

osnovnog kompleta udžbenika za sve

učenike, te su se još dodatnim sredstvima

Općine Gradec kupile likovne mape za sve

učenike od 1. do 8. razreda, radne bilježnice za

hrvatski jezik od 5. do 8. razreda i bilježnice za

hrvatski i matematiku za sve razrede.

Ova odluka je zaista hvalevrijedna jer osigurava

bezbrižno obavezno obrazovanje djeci, a

roditeljima je ovo svakako veće financijsko

olakšanje.

Stipendiranje studenata sa podruËja

opÊine Gradec nastavljeno i ove godine

> > Potpisivanje ugovora

o stipendiranju

AUTORICA: Ana Marija Ambrušec

Kako je prošle godine u mjesecu rujnu

Savjet mladih Općine Gradec proveo

anketu vezanu za stipendiranje studenata

na području čitave općine, na taj je

način po prvi puta u povijesti započeto

stipendiranje studenata u Općini Gradec.

> > Potpisivanje ugovora o

besplatnim udžbenicima

Stipendiranje se nastavilo i u ovoj akademskoj

godini gdje su dosadašnji stipendisti,

koji su zadovoljili sve uvijete

redovnog studiranja, samo nastavili primati

svoje stipendije dalje.

Takvih studenata je sveukupno 6, dok

je za nove stipendiste raspisan natječaj

putem službenih internetskih stranica,

radija i društvenih mreža, pa je njihov

odaziv (kao i prethodne godine) bio dosta

velik.

Dokumentaciju novih prijavljenih studenata

pregledalo je Povjerenstvo i utvrdilo

kako od zaprimljenih 10 prijava, svi

zadovoljavaju uvijete.

Naime, rangiranje se napravilo na način

da se u obzir uzimao prosjek studenta,

vrsta upisanog studija, faktor tržišta

rada, faktor uspjeha te faktor izvrsnosti,

ali i po potvrdi o visini dohotka u

zadnja tri mjeseca zaposlenih članova

kućanstva.

Na natječaj su se mogli prijaviti svi redovni

studenti mlađi od 26 godina, hrvatskog

državljanstva koji imaju prijavljeno

prebivalište na području općine

Gradec duže od 5 godina te da su stekli

minimalno 50 ects bodova u prethodnoj

akademskoj godini, dok su oni koji

su prvi puta upisali neki redovni studij

morali dostaviti svjedodžbe o uredno završenom

srednjoškolskom obrazovanju.

Isto kao i prethodne godine, općinski

stipendisti potpisati će svoje Ugovore o

stipendiranju i 10 mjeseci će primati po

400 kuna mjesečno. Prošlogodišnjih je

bilo 13, a ove godine brojka je porasla na

16 stipendista.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2018.

Gradeci vjesnik 2018 v2.1.indd 16 11/12/2018 18:26


“∆

UDRUGA ŽENA TUČENIK

Gradečki VJESNIK 17

UDRUGE

Udruga žena obilježila je godinu brojnim

sudjelovanjima na manifestacijama

AUTORICA: Danijela Ivačin

Aktivna godina, puna događanja je

iza Udruge Žena Tučenik. Odazvale

su se na sve manifestacije koje su se

održavale u organizaciji Općine Gradec

kao npr. “Uskrsnji običaji gradečkog

kraja” te obilježavanje dana Općine.

Turistička zajednica grada Vrbovca

imala je jednu od uspješnijih manife-

gometnog kluba “Graničar” Tučenik

te DVD-a Tučenik blagdan Svetog

Lovre obilježen je uz kulturno-sportski

program.

> > Aktivne žene

> > Amaterska

glumačka skupina

> > Na manifestaciji “Kaj su

jeli naši stari“

LOVAČKA UDRUGA “GAJ” GRADEC

Ostvareni planovi u LU “Gaj“

AUTOR: Željko Škudaš

2018. godinu Gaj je aktivno započeo. U godini

je izabran novi Upravni odbor udruge

u sljedećem sastavu:

za predsjednika

je izabran Željko

Škudaš, a za tajnika

Ivica Rajtar. Prostorije

Lovačkog doma

poprimile su novi

izgled; montirana

je nova kuhinja, izgrađena

je nova pečenjara,

uređeni su

vanjski objekti – od

čeka do hranilica

> > LU Gaj

stacija, punu novina gdje su naravno

sudjelovale i žene Udruge. Vrijedno je

spomenuti kako su žene bile u Vukovaru

gdje su se predstavljale sve manifestacije

Hrvatske, zatim u Zagrebu na

Rujanfestu te u Laktecu na Sarmijadi.

Ipak, najosobniji događaj je naravno

Lovrečevo u Tučeniku. Već tradicionalno

u suradnji Mjesnog odbora, Noza

prehranu divljači itd. Tijekom mjeseca

kolovoza udruga se prijavila na natječaj

prema Zagrebačkoj županiji zbog sufinanciranja

za naredne planove.

> > Uređuju se prostori kućice LU Gaj

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2018.

Gradeci vjesnik 2018 v2.1.indd 17 11/12/2018 18:26


18

Gradečki VJESNIK

UDRUGE

IFD “OGRANAK SELJAČKE SLOGE” GRADEČKI PAVLOVEC

Ogranak seljaËke sloge vjeran promotor

kulture i narodnih obiËaja gradeËkog kraja

AUTORICA: Gordana Rajtar

Iako smo se ove godine našli u manjim

problemima – normalnom smjenom

plesača i tamburaša zbog kojih nismo

imali folklornih nastupa ove godine, to

nas nije nimalo obeshrabrilo.

Naprotiv, i dalje smo uporni u očuvaju tradicije

našeg kraja. Ponovno smo okupili

male plesače, skupinu djece od 4 godine

do 4. razreda, dok su stariju skupinu plesača

popunile mame i poneki tate naših

plesača i svirača, kao i ostali novi članovi

koji poznaju vrijednost kulturne baštine i

> > Seljačka sloga na “Kaj su jeli naši stari”

vole folklor. Tako sada tu skupinu plesača

čine članovi od 11 godina pa nadalje, sve do

60 godina, a primamo i nove članove, kako

djece, tako i odraslih plesača i svirača. Svi

su dobrodošli, a posebno bi nas veselio povratak

“starih” članova Društva. Također

smo oformili i novu tamburašku sekciju

koju svirati uči učitelj Tomislav Petek koji

već godinama uvježbava školske tamburaše.

Tako ćemo u vrlo kratkom vremenu

ponovno biti spremni za nove nastupe i

krenuti se hvaliti blagom našeg kraja diljem

domovine, a možda i šire, tko zna.

U međuvremenu, i dalje djeluje dramska

sekcija koja tradicionalno već godinama

dočekuje Svetog Nikolu u Društvenom

domu u Gradečkom Pavlovcu, a ove će godine

doček uveličati i gosti – dječje skupine

KUD-a Petar Zrinski iz Vrbovca i Izvorne

folklorne skupine Brčevec iz Brčevca.

Uvježbavamo i dramski prikaz Božićnih

običaja koji su nekad bili obdržavani u

svakom kućanstvu. Danas su rijetka kućanstva

koja ih još poštuju pa smo starije

odlučili podsjetiti, a mladima pokazati

kako je to nekad bilo kad smo mi stariji bili

djeca. U tome će nas glazbenom pratnjom

podržati VIS Gratia. Zajednički ćemo prikazati

običaje u Božićnim danima u Gradecu

i u Vrbovcu u sklopu programa Vrbovečkog

Adventa.

> > Prigodno uređeni štand > > Hodočašće u Trsat

Priprema i prezentacija jela na manifestaciji

“Kaj su jeli naši stari” već nam uobičajeno

dobro ide. Tako smo uz vrlo uspješnu

prodaju kolača ponovno osvojili 3. nagradu

za jelo “Čušpajz od ječmene kaše” koje

nam je pripremio naš vjerni i uspješni dugogodišnji

kuhar Nikola Potočić, te time

nastavio tradiciju osvajanja nagrada za

pripremu tradicijskih jela koju su zaslužile

i Kristina Blažević, Darija Uroić i Željko

Rebrović. Redovito sudjelujemo i na ostalim

događanjima u organizaciji Turističke

zajednice Vrbovec.

S našim svećenikom Stjepanom Matoićem

koji također jako cijeni i podupire naš rad,

išli smo na hodočašće u Trsat i tamo smo

u nošnjama prisustvovali misi i tako predstavili

naš kraj.

Nadalje, prijavili smo se uz pomoć Općine

Gradec na projekt “Kultura u centru – potpora

razvoju javno-civilnog partnerstva u

kulturi” gdje ćemo apliciranjem na Europski

socijalni fond, a ukoliko projekt prođe

obnoviti fond narodnih nošnji i popratnih

odjevnih predmeta potrebnih za nastupe,

opremiti našu prostoriju namještajem i

još mnogočime što će nam pomoći da njegujemo

svoju ljubav prema folkloru i prenosimo

je na nove naraštaje još mnogo

generacija.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2018.

Gradeci vjesnik 2018 v2.1.indd 18 11/12/2018 18:26


“∆

Gradečki VJESNIK 19

UDRUGE

> > VIS Gratia na danu Općine Gradec

VOKALNO INSTRUMENTALNI SASTAV “GRATIA”

VIS Gratia je svoju

iznimnu aktivnost

ponovio i u 2018. godini

AUTORICA: Marina Škrlec

Nakon što je krajem 2018. godine održan

već tradicionalni, 5. po redu božićni

koncert u župnoj crkvi Ranjenog Isusa, VIS

Gratia je svojom glazbom pratila polnoćku

uz tradicionalne božićne pjesme.

Zatim su početkom mjeseca siječnja održali

koncert u Stepinčevom domu u Cugovcu,

a pjesmom su proslavili i Uskrsni ponedjeljak

na svečanoj misi u župnoj crkvi u Gradecu.

Ovogodišnje proljeće bilo im je vrlo zanimljivo

jer su pratili svetu misu u kapelici

sv. Nikole u Buzadovcu povodom obilježavanja

90 godina DVD-a Tučenik, dok su

povodom obilježavanja 50 godina DVD-a

Pokasin pratili misno slavlje u Pokasinu.

No, ono što ih je zaista iznenadilo jest po-

ziv da pjesmom uveličaju misno slavlje u

gradečkoj župnoj crkvi u povodu obilježavanja

50 godina mature jedne generacije.

U ljeti su već tradicionalno prisustvovali

svetoj misi u Buzadovcu gdje se slavio

blagdan sv. Lovre, a rujan je već poznat po

slavljenju dana Općine Gradec, pa su tako

svi članovi VIS Gratiae, nakon mise, upotpunili

svečanu sjednicu u sportskoj dvorani

u Gradecu.

Uz sve navedeno, ovaj sastav je pjesmom

slavio i svečanu misu kod križa u Gradečkom

Pavlovcu te misu u župnoj crkvi povodom

proslave zaštitnika lovaca, sv. Huberta.

Kao i 2017., i ove su godine članice VIS-a

pozvane više puta da sudjeluju kao glazbena

pratnja na obredima vjenčanja u općini,

ali i šire, na što su posebno ponosni.

„Ovdje se zahvaljujemo solistici Martini

Rakoš koja uspješno u nastupima predstavlja

zbor, uz pratnju Marine Škrlec.

Htjeli bi se zahvaliti svim našim aktivnim

članovima udruge na vremenu, volji i zalaganju

koje pokazuju na svakoj našoj probi

i nastupu.

Također, hvala i svim ostalim članovima

koji podržavaju naš rad.” - istaknula je Marina

Škrlec.

Trenutno imaju u tijeku pripreme za božićno

razdoblje, gdje se s veseljem pripremaju

za nove izazove. Nakon uspješne 2018.

godine, plan za 2019. godinu je daljnji razvoj

na području duhovne ali i svjetovne

glazbe.

Nadaju se i vesele budućoj suradnji s udrugama

i svima zainteresiranima na području

općine Gradec i šire.

> > Na misi kod križa u Gardečkom Pavlovcu

> > U kapelici sv. Nikole

u Buzadovcu

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2018.

Gradeci vjesnik 2018 v2.1.indd 19 11/12/2018 18:26


20 Gradečki VJESNIK

ŽUPA GRADEC

Poruka župljanima

AUTOR: Vlč. Stjepan Matoić

Mislioci kažu; najteže zlo naše ljudske

povijesti je što ljudi bježe pred sviješću

odgovornosti, što je premalo ljudi,

a previše takvih koji se, kao nekoć naša

prabaka Eva, izgovaraju na druge kad treba

odgovarati, a oslanjaju se na druge kad bi se

trebalo odlučit po diktatu svoje savjesti.

Previše ljudi mase, a premalo ljudi sa svjesnošću

osobne odgovornosti i uspravnosti.

Danas je to itekako aktualno. Biti čovjek sa

UMJETNOST

RuËni radovi Ëasnih sestara

svjesnošću, čovjek uspravan, nesalomiv, koji

znade što je dobro, usudi se založiti, ustraje

u dobru.

Božić nam svake godine doziva u pamet

da je to moguće, da je čovjek ipak dobar i

sposoban za dobro. To nam tvrdi ono divno

čuvstvo koje na Božić tolike ponese u jednoj

struji oduševljenja. To nam svjedoči mali Božić,

koji je došao da ljude dobre volje ohrabri i

pozove za sobom. Božić nas uči da treba vjerovati

u čovjeka.

O, treba vjerovati u čovjeka po Bogu, ali nije

dosta vjerovati. Vjera bez djela je mrtva, treba

biti čovjek! Treba u djelo provoditi pavu

čovječnost koja je uzdignuta na uzvišenost

dostojanstva Božanskog sinovstva.

Dok se pripravljamo na naš ovogodišnji Božić,

mislimo na to: jer, ako pođeš kući s radosne

božićne ponoćke, a da u srcu ne bude

čvrste odluke za ostvarivanje i ostvarenje

dobra, tvoj će Božić biti slabašan i prazan.

Krist će zapravo otići mimo tvoje kuće.

Ne dao Bog! U svjetlu tih misli neka nam svima

bude sretan Božić!

Jedna od časnih sestara daleko je, od buke i današnje užurbanosti, svoj dom

pretvorila u pravu radionicu u kojoj trudom i radom dolazi do sjajnih rezultata.

Sestra Rafaela, svaki dan provodi

u želji da naučiti nešto novo te

upravo zbog toga kreće u potragu za

novim istraživanjem i tako dolazi

do interesantnih ideja. Naime, ona

izrađuje ručne radove; ukrasne kutijice

za nakit, adventske vijence, unikatne

ukrase za borove, okvire za slike, a bavi

se i oslikavanjem biljaka na platnu,

limenkama te staklenkama. Isto tako,

puno vremena provodi u prirodi pa

samim tim proizvodi i priprema domaće

čajeve, likere te pripravke na biljnoj bazi

(masti, ulja). Većina proizvoda je uvijek

dostupna, a za više informacija obratite

se sestrama milosrdnicama u Gradecu

koje su Vam uvijek na raspolaganju, te

Vas s veseljem očekuju.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2018.

Gradeci vjesnik 2018 v2.1.indd 20 11/12/2018 18:26


UDRUGA UMIROVLJENIKA ŽELJEZNIČARA OPĆINE GRADEC

Udruga umirovljenika ŽeljezniËara

kroz ovu je godinu radila prema

svojim moguÊnostima

AUTOR: VINKO HABUN,

predsjednik udruge

UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE GRADEC

Gradečki VJESNIK 21

Umirovljenici općine Gradec 2018. godinu obilježili su brojnim aktivnostima

AUTOR: Vladimir Rajtar,

tajnik udruge

U

druga umirovljenika općine Gradec

u ovoj 2018. godini obavljala je prije

svega svoje statutarne djelatnosti,

kao što su dragovoljno učlanjivanje

umirovljenika, sudjelovanje u programima

obilježavanja događaja značajnih za općinu

Gradec, ostvarivanje politike sretna starost

u trećoj životnoj dobi - zlatnim godinama.

Za poboljšanje materijalnog položaja Udruge

pobrinula se Zagrebačka županija kao i Općina

Gradec značajnom donacijom koju je uručila

načelnica Općine Ljubica Ambrušec.

Redovna skupština održana je ove

godine 15. travnja u društvenim

prostorijama Općine, s naglaskom

na izvještaje o radu udruge,

blagajnice i Nadzornog odbora.

Nakon diskusija po izvještajima,

usvojen je i plan rada za ovu

godinu.

Na kraju dužnosti je na njegov

zahtjev razriješen odbornik za

Stari Glog Đorđe Kukić, a na

njegovo mjesto jednoglasno

izabran Zlatko Dončević koji se

zahvalio na povjerenju. Druženje

svih umirovljenika s gostima

i upoznavanje sa zaključcima

skupštine upriličeno je tjedan dana

kasnije uz muziku i ples te iće i

V

odstvo udruge opet je zadovoljno svojim

brojnim članstvom. Ističu kako im je najveće

blago kada su članovi zadovoljni svime

što se radi i organizira. Najviše ih vesele izleti

kroz cijelu godinu, pa su tako u ovoj godini išli

piće u domu u Gradečkom Pavlovcu.

Susreti udruga umirovljenika iz Zagrebačke

županije ove godine održani su sredinom

lipnja u Vrbovcu, a naša udruga sudjelovala je

u natjecanjima u šest disciplina: šah, pikado,

belot, potezanje užeta muški, potezanje užeta

žene i streljaštvo. Iako smo bili nadomak

medalja, na žalost, ni jedna disciplina nije

donijela pobjedničko veselje u naše redove,

pa se žal za propuštenim nadoknađivala u

svečanoj i opuštenoj atmosferi druženja s

drugim udrugama umirovljenika Zagrebačke

županije.

Udruga se i u ovoj godini pridružila proslavi

fašnika u Narti, kao i druženju umirovljenika

u Dubravi. Sredinom svibnja s puna dva

autobusa organiziran je izlet u Baranju od

TREĆA DOB

na sljedeća putovanja: hodočašće u Mariju Bistricu,

Trsat, Ludbreg, ali i Međugorje. Tu su bili

još odlasci i na more, kao i obavezno druženje za

blagdan svete Katarine. Ono što uvijek organiziraju

na preporuku liječnika je odlazak na odmor u

trajanju od 10 dana, u Krapinske toplice. Naime, u

hotelu Kras im pružaju mogućnost 9 terapija, a cijene

su pristupačne i postoji mogućnost plaćanja

u ratama, što njihovoj životnoj dobi puno znači.

Predsjednik udruge, gosp. Vinko Habun ističe

kako bi mogli organizirati i više izleta kroz godinu,

no, mirovine umirovljenika su male, pa treba

nekad i štedjeti. Isto tako kaže da se uz dobru organizaciju

vodstva udruge zajednički radi i čini

dosta za dobrobit svih članova, po pitanju organizacije

druženja i odluke izleta.

Kao i svake godine, tako je i u 2018. udruga sudjelovala

na općinskoj manifestaciji “Uskrsni običaji

gradečkog kraja” te na obilježavanju Dana Općine

Gradec. Vrijedne ruke umirovljenica iz udruge na

ovim su se događanjima najviše istaknule svojim

domaćim delicijama: perom, slatkim i slanim

štrudlama, kiflicama i ostalim kolačima raznih

vrsta.

Članovi udruge umirovljenika željezničara Općine

Gradec ovime se putem zahvaljuju načelnici,

gđi. Ljubici Ambrušec za pruženu pomoć njihovoj

udruzi.

Uz ovo kratko godišnje izvješće, cijelom stanovništvu

općine Gradec žele mnogo zdravlja i sreće

u narednoj godini, a umirovljenicima i veće mirovine.

čega je najupečatljiviji bio posjet vinskom

podrumu u Kneževim vinogradima.

Zaključili smo da bi nam jedna bačva riješila

pitanje opskrbe vinom na našim druženjima

za duži period.

Ali, sve je ostalo na tome zbog nedostatka

prostora u bunkeru autobusa. Zanimanje

kod većeg dijela umirovljenika potaknuo je i

posjet mjestima stradanja Hrvata u Vukovaru

gdje su se mogli osvjedočiti svim patnjama

ovoga grada i njegovih stanovnika.

Organizirano je i nekoliko izleta radi kupanja

u moru i toplicama, potom odlazak na

prezentaciju u Stubičke toplice ali i zapaženo

hodočašće u Ludbreg.

Naše vrijedne članice također su sudjelovale

sa zapaženim štandom na općinskim

Uskrsnim svečanostima i prigodno

uređenim izlogom u centru

Gradeca za Dan Općine, kojom

prigodom je naš roštilj slovio za

najpoželjnije odredište mnogih

ljubitelja dobrog zalogaja. Osim

toga, naša je obaveza posjećivati i

pomagati svojim najsiromašnijim

i bolesnim članovima, povodom

čega je u Brdovcu u organizaciji

Zajednice udruga umirovljenika

Zagrebačke županije obilježen

međunarodni dan starijih osoba.

Na kraju, prije završetka ove

godine članovi naše udruge se

okupljaju na proslavi Martinja,

a ni druge aktivnosti još nisu

isključene.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2018.

Gradeci vjesnik 2018 v2.1.indd 21 11/12/2018 18:26


22

Gradečki VJESNIK

SPORT

NK SLOBODA GRADEC

Sloboda sjaji u ureappleenim prostorima

AUTOR: Admir Smajlović

NK

Sloboda iz Gradeca djeluje od

1935. godine. Svoje utakmice

odigrava na igralištu Vladimir

Mudrić u Gradecu. Igralište je dobilo

ime po dugogodišnjem rukovodiocu kluba

Vladimiru Mudriću.

Klub trenutno broji tri selekcije nogometaša,

pionire, juniore i seniore, oko 60 registriranih

nogometaša. Svake godine klub redovito

obilježava sjećanje na dugogodišnjeg sportskog

radnika Vladimira Mudrića organizirajući

turnir nazvan po njegovom imenu.

Klub se natječe u II. Županijskoj nogometnoj

ligi. Jesenski dio prvenstva seniori su završili

na 11. mjestu. Pioniri su dosta uspješniji

te su završili na 2. mjestu. Juniori su jesenski

dio završili na 3. mjestu. Trener seniora

AUTORICA: Gordana Ivačin

Nogometni klub “Graničar Tučenik”

iza sebe ostavlja još jednu godinu

rada. Seniori kluba završili su sezonu

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2018.

2017./2018. na ne baš tako slavnom 12. mjeje

Meho Smajlović, a juniora Mario Husnjak

te pionira Tomislav Mudrić.

Tijekom 2017. godine uređene su klupske

prostorije na čemu se klub iskreno zahvaljuje

predsjednicima Goranu Juriću i Branku

Vukoviću te Općini Gradec.

U 2018. podignuti su stupovi za postavljanje

reflektora koji će do proljeća biti postavljeni

kako bi se treninzi svih selekcija mogli odvijati

i u večernjim satima.

Na inicijativu Savjeta mladih Općine Gradec,

a uz podršku kluba i Općine planira se postaviti

dječje igralište pored nogometnoga.

Na tome izražavamo zahvale Savjetu mladih

Općine Gradec što su izradili i aplicirali

navedeni projekt u vrijednosti od gotovo

30.000,00 kuna prema Savjetu mladih Zagrebačke

županije, te im je odobreno financiranje

u iznosu od 50% Zagrebačka županija,

dok će preostalih 50% pokriti Općina Gradec.

NK GRANIČAR TUČENIK U 2018. GODINI

Klub GraniËar naporno radi na održavanju svojih

objekata i terena, ali i ulaganju u mlade igraËe

stu od 16 ekipa. Bila je to poprilično teška

sezona – odlazak nekih igrača, mimoilaženje

igrača i trenera u mišljenju, ali malo tješi

to što su na fair play tablici od istih 16 ekipa

zauzeli 9. mjesto. U trenutku pisanja ovoga

teksta situacija u seniorskoj ekipi u sezoni

2018./2019. puno je bolja. Tako trenutno zauzimaju

4. mjesto od 13. ekipa. Pioniri su

napornim radom u sezoni 2018./2019. zasluženo

osvojili prvo mjesto u svojoj skupini sa

odigranih sedam utakmica bez poraza sa

lijepih postignutih 38 golova i samo 4 primljena.

Nadamo se da će NK “Graničar Tučenik”

u ovim mladim ljudima imati prave

igrače koji će braniti ime i boje našeg kluba.

Cijele godine naporno se radilo na održavanju

objekta i okoliša kluba. Savjet mladih

Općine Gradec donirao je mreže koje će se

podignuti sa krajnih strana asvaltiranog

prostora koje će imati namjenu štititi odlazak

lopte za sada kod igranja malog nogometa,

a uskoro se nadamo i postavljanju

koševa za košarku, kao i mreže za tenis jer

se sve više ukazuje potreba i za terenima za

te sportove.

Na ulazu u prostor ispred starih svlačiona u

izradi je projekt hidrometeorološke postaje

gdje će se bilježiti sva vremenska događanja

na ovom našem prostoru.

Suradnja između svih udruga i Mjesnog

odbora na području ova tri naselja (Salajci,

Tučenik i Buzadovac) i dalje se uspješno

nastavlja. Zahvaljujemo Općini Gradec na

pomoći kao i Savjetu mladih na kupnji novih

mreža.

Gradeci vjesnik 2018 v2.1.indd 22 11/12/2018 18:26


GMAX GRADEC

Odlični rezultati “Gmax Gradec”

Powerliftig kluba na međunarodnom prvenstvu

AUTOR: Siniša Knežević

Natjecateljska sezona 2018. u powerliftingu

nije obilovala sportskim

natjecanjima po brojnosti, ali zasigurno

jest po kvaliteti. Aktualni trend u

Hrvatskoj, odlazak mladih ljudi u inozemstvo,

odrazio se i na članstvo u Powerlifting

klubu Gmax kao i na opće stanje u

ovom sportu u državi. Sezona nije ponudila

mnogo natjecanja ali smo zato bili na-

zočni na najjačem natjecanju na ovim prostorima.

U Ljubljani je 28.4. održano prvo

profesionalno natjecanje u powerliftingu

na ovim prostorima - balkansko prvenstvo

pod nazivom “Međunarodno prvenstvo

Slovenije” koje je okupilo najjače powerliftere

regije koji su se natjecali po pravilima

Svjetske profesionalne powerlifting federacije.

Reprezentaciju Hrvatske činili su i

članovi Powerlifting kluba Gmax iz Gradeca:

Gabriel Tkalčić i Siniša Knežević.

Gabriel Tkalčić nastupio je u kategoriji

Teens3 do 90kg, podigao je 230kg u čučnju,

145kg u potisku s klupe te 230kg u

mrtvom dizanju te je s totalom od 605kg

postao najjači junior natjecanja i pobjednik

svoje kategorije. Ostvareni rezultati

novi su balkanski profesionalni rekordi

kategorije.

Gradečki VJESNIK 23

SPORT

Siniša Knežević osvojio je zlatnu medalju

u kategoriji Master1 do 90kg, a u ukupnom

poretku mastera zauzeo je drugo mjesto.

Siniša je podigao 200kg u čučnju, 135kg u

potisku s klupe te 200kg u mrtvom dizanju.

Ostvareni rezultati novi su balkanski

profesionalni rekordi kategorije.

O ovom natjecanju i uspjehu naših powerliftera

izvjestio je i Jutarnji list te napravio

posebnu reportažu u nedjeljnom

sportskom prilogu 06.05.2018. U planu je

bio i odlazak na Svjetsko prvenstvo u Mađarskoj,

no zbog nedostatka materijalnih

sredstava, na žalost, ovo je natjecanje preskočeno.

KARATE KLUB BRCKOVLJANI

Karate klub

Brckovljani okuplja

članove s područja

općine Gradec i

općine Brckovljani

Najmlađi članovi su djeca vrtićkog

uzrasta - dobi od 5 godina. Za najmlađe

članove treninzi su organizirani

na način da se kod djece razvija koncentracija,

disciplina, motoričke sposobnosti, ali

kroz zabavu i natjecateljski duh.

Klub je izuzetno ponosan što su neki članovi

koji vježbaju od prvih dana osnutka

kluba (a klub sada djeluje 9. godinu), zakoračili

u srednjoškolske klupe, ali i studentske

učionice, međutim, bez obzira na

mnogobrojne obaveze još su i dalje aktivni

članovi i redoviti na treninzima. Trenerica

Dijana Golubić iznimno je ponosna na

uspjehe učenika, srednjoškolca i studenata,

koji se svojim pozitivnim stavovima

i marljivošću ističu osim u sportskoj dvorani

i u svojim učionicama. Zajedništvo i

prijateljstvo među članovima ideja je vodilja

koja obilježava djelovanje Karate kluba

Brckovljani.

Sportska disciplina i redovito pohađanje

treninga rezultiralo je i dobrim sportskim

rezultatima. Tijekom sezone 2017./2018.

članovi Karate kluba Brckovljani sudjelovali

su na 7 natjecanja, a osvojili su

ukupno 69 medalja.

Treninzi se održavaju u športskoj dvorani

Osnovne škole S. Radić, Božjakovina

utorkom i četvrkom od 19 do 20 sati.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2018.

Gradeci vjesnik 2018 v2.1.indd 23 11/12/2018 18:26


24

Gradečki VJESNIK

RIJEČ ŽUPANA

Stjepan KožiÊ

župan ZagrebaËke županije

I u ovom broju Gradečkog vjesnika

donosimo intervju sa županom.

Kako biste ocijenili 2018. godinu u Zagrebačkoj

županiji?

Mislim da neću pogriješiti ako ovu godinu u Zagrebačkoj

županiji ocijenim kao možda, politički gledano,

najzahtjevniju i najturbulentniju otkad sam

na čelu Županije. Ono što mi je drago je da to nije

utjecalo na konačne rezultate uspješnosti same Županije

prema kojima smo opet u samom vrhu RH,

kao ni na sve one mjere i potpore koje na svojoj koži

uvijek prvo osjete naši žitelji. Osobno sam najponosniji

da smo prema podacima Državnog zavoda za

statistiku za 2017. godinu prvi po rastu zaposlenosti

u RH. Gledajući broj poduzetnika smo četvrta županija

u RH, ali smo zato prema njihovim ostvarenim

prihodima u iznosu od 45,7 milijardi kuna na

drugom mjestu, odmah iza Zagreba. Ukupan iznos

dobiti koji su ostvarili naši poduzetnici iznosi 2,23

milijarde kuna, a s dobiti posluje 73,8 posto županijskih

poduzetnika.

Vrijednost izvoza povećana je za 11 posto te je

dosegla 7,1 milijardu kuna na godišnjoj razini, što

nas izrazito veseli jer pokazuje da naši poduzetnici

mogu konkurirati najboljim tvrtkama iz cijele Europe

pa i šire. Uostalom, potvrda toga došla je i u

obliku velike nagrade i priznanja “Stvaratelji za stoljeća”

za doprinos razvoju poduzetništva u srednjoj i

jugoistočnoj Europi koju je Zagrebačkoj županiji dodijelio

stručni žiri utjecajnih ekonomista. Početkom

godine dodatno nas je motivirala vijest da smo prema

indeksu razvijenosti svrstani u IV. najrazvijeniju

skupinu. To je jedan u nizu ciljeva koje smo zacrtali

i u konačnici realizirali, a posebno smo ponosni na

činjenicu da smo, izuzmemo li Zagreb, jedina kontinentalna

županija u ovoj skupini. Također, treću

smo godinu zaredom dobitnici priznanja Instituta

za javne financije za transparentnost županijskog

proračuna.

Spomenuli ste rast zaposlenosti u Zagrebačkoj

županiji – kako je konkretno Županija tome pridonijela?

U trenutku kada rijeke naših sugrađana napuštaju

zemlju u potrazi za boljim sutra, možemo biti itekako

ponosni na činjenicu da se Zagrebačka županija

bori da ne bude dio te crne statistike. Stoga smo

itekako zadovoljni s posljednjim podacima Državnog

zavoda za statistiku o zaposlenosti za 2017. godinu

prema kojima je Zagrebačka županija ostvarila

najveći rast zaposlenosti u Republici Hrvatskoj sa

stopom od 6,8 posto. Usporedbe radi, županija koja

je odmah iza nas je rasla po skoro duplo manjoj stopi

od 3,6 posto. Osim za prethodno jednogodišnje

razdoblje, Zagrebačka županija je rekorder i prema

podacima za posljednjih pet godina prema kojima je

stopa zaposlenosti porasla za 23,5 posto. Kako smo

to uspjeli? Treba vratiti film 15 godina unazad kada

smo, svjesni da nam razvoj ovisi o investicijama,

krenuli s intenzivnim razvojem poduzetničkih zona

u kojima danas posluje 300-tinjak tvrtki koje zapošljavaju

preko 6.000 ljudi. Rezultati nisu izostali,

prije su našu županiju svi doživljavali kao predgrađe

Zagreba, a danas je to vodeća gospodarska inovativna

regija u kojoj su se smjestile tvrtke Rimac

Automobili, König metali, IKEA, Designer Outleta

Croatia, Logistički centar Kaufland, Lagermax, Distributivno-logistički

centar RALU, Proizvodi pogon

Plive, Eurocabel, PIP, PIK itd…

Žitelji Gradeca orijentirani su prema Domu zdravlja

u Vrbovcu koji se trenutno energetski obnavlja –

kada će završiti radovi?

Drago mi je da mogu reći da se radovi na ispostavi

Doma zdravlja u Vrbovcu odvijaju planiranom dinamikom

te da možemo očekivati da će već idući

mjesec, u siječnju 2019. godine zasjati u novom energetski

učinkovitom ruhu. Ukupna vrijednost radova

je 2.224.513,05 kuna, od čega je 1.120.600,28 kuna

osigurala Zagrebačka županija, dok je preostalih

1.103.912,77 kuna osigurano iz Europskog fonda za

regionalni razvoj.

To je ujedno i maksimalan iznos EU potpore što

znači da smo kao prijavitelj učinili jako dobar posao.

Kad bude obnovljena, zgrada Doma zdravlja u

Vrbovcu bit će jedna od najštedljivijih zgrada javne

namjene u našoj županiji. Na primjer, godišnji račun

za grijanje će biti manji za 60 posto, račun za

rasvjetu će biti manji za 55 posto, a godišnja emisija

CO2 će se smanjiti za čak 81 posto. Osim u Vrbovcu,

Zagrebačkoj županiji već su odobrena europska

sredstva za projekte energetske obnove zgrada domova

zdravlja u Jastrebarskom i Zaprešiću. Ukupna

vrijednost sva tri doma iznosi 9.242.750,14 kuna, od

čega je 4.786.422,70 kuna bespovratnih sredstava.

Koji biste projekt iz sfere poljoprivrede posebno

izdvojili?

Ako moram izdvojiti samo jedan projekt, onda je to

apsolutno otvorenje ULO hladnjače Distributivnog

centra za voće i povrće! Šest godina nakon što smo

izgradili Distributivni centar, uspjeli smo europskim

novcima izgraditi i ULO hladnjaču koja zahvaljujući

trenutno najmodernijoj tehnologiji smanjuje kisik i

omogućuje dugotrajno skladištenje voća i povrća.

Ono što je njena posebnost je da je to prva hladnjača

u RH koja nije u vlasništvu trgovačkih lanaca.

Na taj način poljoprivredni proizvođači svoje proizvode

mogu na tržište plasirati

tijekom cijele godine, a ne samo

sezonski kada je najčešće i najniža

otkupna cijena, i da mogu

konkurirati trgovcima.

Županija se posebno ističe

po ulaganjima u prosvjetu. Po

čemu će školarci pamtiti 2017.

godinu?

Tradicionalno, i ove je godine

najveći dio proračuna bio namijenjen

za prosvjetu. Samo za

kapitalnu izgradnju smo osigurali

50 milijuna kuna vlastitih

sredstava, dok ukupna izdvajanja

za prosvjetu premašuju 150

milijuna kuna. Od početka nove

školske godine obnovili smo

i dogradili tri škole – PŠ Desinec,

OŠ Kupljenovo i OŠ Bistra.

Za dogradnju i rekonstrukciju

OŠ Bistra Zagrebačka župani-

ja je izdvojila 30 milijuna kuna vlastitih sredstava

čime je trosmjenska nastava u našoj županiji otišla

u povijest, a školarci u Bistri dobili su mogućnost

korištenja produženog boravka. Ono po čemu će

svi školarci, a ja bi rekao prvenstveno roditelji,

pamtiti ovu školsku godinu su besplatni udžbenici

za koje je Županija osigurala 12 milijuna kuna,

dok su se gradovi i općine sukladno svojim proračunskim

mogućnostima odazvali kupnji dopunskih

nastavnih sredstava. Još bih samo istaknuo da smo

prijavili energetsku obnovu 5 škola na području županije

ukupne vrijednosti 63,4 milijuna kuna. Sva

dokumentacija pripremljena je stručno i kvalitetno

te stoga očekujemo europska sredstva za njihovu

obnovu i to oko 32 milijuna kuna, dok će ostatak

osigurati Županija.

Sve su bolji i turistički pokazatelji. Kakve su mogućnosti

za njihov daljnji rast?

Trend rasta turističkih pokazatelja bilježimo u dolascima

i noćenjima i to za više od 30 posto u odnosu

na prošlu godinu, a osim naših tradicionalnih gostiju

iz europskih zemalja, sve je više gostiju iz Azije – prvenstveno

Kine. Ipak, smatram kako vrijeme “turističke”

Zagrebačke županije tek dolazi jer razvijamo

zaista specifične, ali vrlo tražene grane turizma.

Tu prvenstvo mislim na cikloturizam na širem području

županije, vjerski turizam u krašićkom kraju,

ali i šoping turizam zahvaljujući dvjema velikim investicijama

u Rugvici – IKEA-i nedavno otvorenom

Designer Outlet Croatia. Također, na proljeće 2019.

godine nas očekuje završetak 50 milijuna kuna vrijedne

investicije dogradnje kompleksa Specijalne

bolnice Naftalan sa nizom novih sadržaja čime se

želimo pozicionirati na lječilišnoj karti svijeta jedinstvenom

metodom liječenja - naftalanom.

Ove godine napravljen je dodatni iskorak županije

u vidu poticanja demografije – novčane potpore za

novorođenčad. Koliko je potpora isplaćeno i planiraju

li se one i u 2019. godini?

To je mjera koja je izazvala puno pozitivne pažnje

u javnosti i definitivno ju je pratila ona “dobar glas,

daleko se čuje“. Od dana kada je objavljena, naš

Upravni odjel za zdravstvo postao je zatrpan zahtjevima

za ostvarenje prava za naknadu i prema

podacima koje za sada imam dodijeljeno je nešto

više od 1,7 milijuna kuna potpora, a do kraja godine

taj će iznos naravno samo rasti. S područja općine

Gradec do sada je tu naknadu dobilo 19-ero novorođenčadi.

S tom mjerom apsolutno nastavljamo i

u 2019. godini.

8. Što biste izdvojili, a tiče se projekata i ulaganja

važnih za našu općinu i žitelje?

Zagrebačka županija svake godine gradovima i općinama

na svom području dodjeljuje bespovratne

potpore za projekte koji oni samo predlože. Ove

godine za tu namjenu Općini Gradec dodijeljeno je

730.000,00 kuna od čega 100.000,00 kn za otpad i

čak 630.000,00 kn za izgradnju mrtvačnica u Buzadovcu

i Pokasinu.

Izrazito me raduje da je Općina Gradec ove godine

dobila bespovratna sredstva za izgradnju dječjeg vrtića

čiju je izradu projektne dokumentacije s nešto

više od 60.000 kuna pomogla Zagrebačka županija.

Kada govorimo o projektnoj dokumentaciji ove je

godine Županija financirala Općini Gradec izradu

projektne dokumentacije kojom će se urediti Ulica

Gradečki Pavlovec do spoja ambulanta i to u iznosu

od 100.000 kuna.

Božićno vrijeme je pred nama, koja je vaša blagdanska

poruka za stanovnike općine Gradec?

Imamo razloga sa zadovoljstvom gledati na godinu

koja nam izmiče, ali isto tako uvijek trebamo gledati

prema naprijed i razmišljati što sve možemo učiniti

kako bi naredna godina nadmašila ovu. Svim

žiteljima općine Gradec kao i čitateljima Gradečkog

vjesnika želim blagoslovljen Božić i obilje zdravlja,

radosti i svakog dobra u novoj 2019. godini.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2018.

Gradeci vjesnik 2018 v2.1.indd 24 11/12/2018 18:26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!