22.02.2021 Views

Αύγουστος 2020

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περίοδος: Αύγουστος 2020

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

Προϋπολογισμός

0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 21.000,00 8.369,54 8.369,54

0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές

5.000,00 0,00 0,00

(άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

0129.0001 'Εσοδα από μισθώματα περιπτέρων προβλεπόμενα από το

39.000,00 10.348,24 10.348,24

αρθρ.76,Ν.4257/2014

0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 32.000,00 21.074,32 21.074,32

0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.000.000,00 1.905.448,24 1.905.448,24

0313.0001 Ταμείο Λαϊκών Αγορών 32.000,00 0,00 0,00

0313.0002 Ειδικό τέλος για την συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων κλπ

900,00 218,00 218,00

(άρθρο 37 παρ. 1β ΠΔ 410/1995)

0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 504.000,00 261.947,09 261.947,09

0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων 28.000,00 10.686,11 10.686,11

και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)

0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 8.700,00 1.873,70 1.873,70

0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 7.400,00 58,43 58,43

0471.0002 Τέλος έκδοσης βεβαίωσης υψομέτρου 740,00 976,68 976,68

0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 642.000,00 356.669,51 356.669,51

0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 2.954.247,24 1.969.498,16 1.969.498,16

0612.0003 Επιχορήγηση από Υπ.Εσ. για κάλυψη δαπάνης για καταβολή μισθωμάτων

20.040,00 6.680,00 6.680,00

σχολικών μονάδων & υπηρεσιών πρόνοιας.

0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας

3.900,00 925,00 925,00

επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)

0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-

72.700,00 0,00 0,00

20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)

0718.0008 Ειδικό τέλος κατανάλωσης Φυσικού Αερίου (Ν.2364/95) 10.800,00 24.397,06 24.397,06

1211.0002 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων 0,00 8.190,00 8.190,00

1214.0002 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για δαπάνες δασοπροστασίας 29.500,00 29.500,00 29.500,00

1219.0001 Έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών για την αποφυγή διάδοσης 40.000,00 40.000,00 40.000,00

του Covid-19

1219.0002 Έκτακτη επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία

7.500,00 7.500,00 7.500,00

των αδέσποτων μικρών ζώων λόγω του Covid-19.

1219.0003 Έκτακτη επιχορήγηση

171.118,20 171.118,20 171.118,20

προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από

την εμφάνιση του Covid-19

1311.0002 Επιχορήγηση από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες πρ.ΣΑΤΑ, 2018 209.700,00 52.425,00 52.425,00

1312.0001 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων 76.350,00 78.700,00 78.700,00

αρθρ.13 Ν.2880/01

1321.0001 Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Αισθητική και

184.922,00 0,00 0,00

λειτουργική αναβάθμιση του προαυλίου του Γυμνασίου Λυκόβρυσης"

1321.0002 Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Αστική Βιώσιμη

65.000,00 0,00 0,00

Κινητικότητα στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης"

1321.0004 Χρηματοδότηση από ΠΕΠ Αττικής για την πράξη "Κέντρο Κοινότητας

0,00 111.296,10 111.296,10

Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης"

1322.0001 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την

44.640,00 0,00 0,00

κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες

1322.0002 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την

102.300,00 0,00 0,00

εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις

σχολικές μονάδες της χώρας

1322.0003 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για

50.000,00 0,00 0,00

προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων

για τη δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων

1322.0004 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για

150.000,00 0,00 0,00

προμήθεια απορριμματοφόρου (Αποφ.ΥΠΕΣ 83448/2019)

1322.0005 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για επισκευή, 126.600,00 10.153,53 10.153,53

συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων & λοιπές δράσεις

1322.0006 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για

208.000,00 0,00 0,00

προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών

των Δήμων της χώρας

1322.0007 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για

120.000,00 0,00 0,00

προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού

1322.0008 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ βάσει της

αριθ.30292/2019 απόφασης ΥΠΕΣ

268.000,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2020 Σελίδα 1


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

Προϋπολογισμός

1322.0009 Χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την Πράξη: ΑΣΤΙΚΗ

184.922,40 0,00 0,00

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019

1328.0001 Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για το το έργο:Τεχνική βοήθεια υποστήριξης

24.800,00 0,00 0,00

Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης για την επικαιροποίηση του Τοπικού σχεδίου

Διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΤΣΔΑ)

1411 Προϊόν δωρεών 2.000,00 0,00 0,00

1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74,

6.300,00 2.446,46 2.446,46

ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)

1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν

18.000,00 9.458,95 9.458,95

2130/93)

1519.0006 Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή μη καταβολής τέλους 2% - παρεπ/ντων 450,00 160,45 160,45

1625.0001 Αποζημίωση παροδίων από απαλλοτρίωση οικοπέδου στο ΟΤ 25Α 1.500,00 649,32 649,32

1629.0001 Έσοδα από κατασκευές έργων αγωγών 70,00 15.383,22 15.383,22

1629.0002 Έσοδα από κατασκευές εξωτερικών διακλαδώσεων 1.230,00 2.398,50 2.398,50

1629.0003 Λοιπά έκτακτα έσοδα από ποσοστό 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ 350,00 0,00 0,00

1629.0004 Λοιπά έκτακτα έσοδα από ποσοστό 20% υπέρ Δήμου 300,00 5.386,67 5.386,67

1629.0005 'Εσοδα από υλοποίηση του προγράμματος "Δημιουργική Απασχόληση

24.800,00 7.673,80 7.673,80

παιδιών για το καλοκαίρι του 2020"

1691.0001 Ειδικό τέλος για την αξιοποίηση του οικοπέδου στο ΟΤ9(Δήμου

0,00 40.000,00 40.000,00

Λυκόβρυσης)

1691.0002 Τέλη διέλευσης οπτικών ινών από εταιρείες τηλεπικοινωνίας 350,00 59,00 59,00

1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 500,00 4,42 4,42

2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 827.381,46 780.957,69 780.957,69

2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 168.000,00 121.370,33 121.370,33

2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 5.300,00 5.278,56 5.278,56

2119.0002 Λοιπά Τακτικά Εσοδα 20.000,00 28.801,63 28.801,63

2119.0003 Τακτικά έσοδα από Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν

140.000,00 145.556,61 145.556,61

1080/80)

2211.0003 'Εσοδα από απαλλοτριώσεις (οικοπέδου στο ΟΤ25Α) 200,00 0,00 0,00

2211.0006 Έσοδα από παραβάσεις ΚΟΚ παρελθόντων ετών 1.700,00 2.447,50 2.447,50

2211.0007 Λοιπά έκτακτα έσοδα 3.100,00 354,96 354,96

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 39.985,61 39.985,61 917,38

3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 22.993,86 22.993,86 0,00

3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 304,12 304,12 0,00

3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 19.227,22 19.227,22 400,62

3218.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τακτικό έσοδο επί των ακαθαρίστων εσόδων

71.784,52 71.784,52 2.327,64

επιτηδευματιών (2%)

3218.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από εφαρμογή συμβάσεων 33.183,14 33.183,14 0,00

3219.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 300.101,43 300.101,43 6.875,02

3219.0002 Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων 10.276,93 10.276,93 0,00

3219.0003 Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας 169,10 169,10 0,00

3219.0004 Τέλη Διαφήμισης Κατηγορίας Δ' του αρθ. 15 139.521,66 139.521,66 0,00

3219.0005 Εισπρακτέα υπόλοιπο από Μισθώματα περιπτέρων προβλεπόμενα από το

57.366,43 57.366,43 3.470,24

αρθρ.76,Ν.4257/2014

3219.0006 Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τακτικά έσοδα 1.542,04 1.542,04 113,92

3221.0001 Έκτακτα γενικά έσοδα από αποχέτευση 22.929,43 22.929,43 434,56

3221.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα για παράνομη λειτουργία

337,49 337,49 0,00

καταστημάτων

3221.0003 Έσοδα από απαλλοτριώσεις 907.508,51 907.508,51 26.488,73

3221.0004 Εισπρακτέα υπόλοιπα από αποζημίωση λόγω προσκύρωσης 30.335,35 30.335,35 1.071,95

3221.0005 Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά έκτακτα έσοδα 110.962,92 111.952,96 233,89

3221.0006 Εισπρακτέα υπόλοιπα από παραβάσεις ΚΟΚ 14.237,70 0,00 0,00

4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

270.000,00 223.682,82 223.682,82

(ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη)

4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 200.000,00 125.488,76 125.488,76

4122.0001 Φόρος αμοιβών Δημάρχου-Αντιδημάρχων ,μελών ΔΣ και λοιπών συλλ.οργ. 2.000,00 1.111,52 1.111,52

4122.0002 Χαρτόσημο από είσπραξη μισθωμάτων 5.000,00 15.248,27 1.042,65

4123.0001 Φόρος Προμηθευτών 50.000,00 23.318,70 23.318,70

4123.0002 Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 20.000,00 3.663,28 3.663,28

4124.0001 Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 2.000,00 289,74 289,74

4124.0002 Έσοδα αποδοτέα προς Ελληνικό Δημόσιο από παράβολα αδειών

1.000,00 0,00 0,00

καταστημάτων (20%,Ν.4442/2016)

4124.0003 Έσοδα αποδοτέα προς Ελληνικό Δημόσιο από πρόστιμα για παράνομη

1.000,00 0,00 0,00

λειτουργία καταστημάτων (50%,Ν.4442/2016)

4124.0004 Κράτηση υπέρ Ενιαίας Αναξάρτητης Αρχής Δημ.Συμβάσεων 2.000,00 290,55 290,55

4131.0002 Κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ (υγειονομική περίθαλψη) 180.000,00 100.775,47 100.775,47

4131.0003 Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ 550.000,00 302.639,32 302.639,32

4131.0004 Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 40.000,00 13.294,90 13.294,90

4131.0005 Κρατήσεις υπέρ ΚΥΤ 0,00 3.470,87 3.470,87

4131.0008 Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΕΠ 170.000,00 117.516,62 117.516,62

4131.0011 Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ 4.000,00 1.719,82 1.719,82

4131.0012 Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ τομέας ΝΠΔΔ -Υγειον/κή περίθαλψη 1.000,00 522,18 522,18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2020 Σελίδα 2


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

Προϋπολογισμός

4131.0014 ΕΠΑΣΦ.ΒΑΡΕΩΝ 20.000,00 18.240,43 18.240,43

4131.0015 Δόσεις επασφ.βαρέων 5.000,00 1.475,92 1.475,92

4131.0016 Κρατήσεις υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ. 1.000,00 393,47 393,47

4131.0023 ΟΑΕΔ ειδική εισφορά 1% 12.000,00 6.921,23 6.921,23

4131.0024 ΤΠΔΥ ειδική εισφορά 1% 20.000,00 14.368,27 14.368,27

4131.0025 Υπέρ αλληλεγγύης 2% 45.000,00 32.005,07 32.005,07

4131.0029 Κρατήσεις υπέρ ειδικής εισφοράς 15.000,00 6.173,05 6.173,05

4131.0030 Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ από προγράμματα ΟΑΕΔ 130.000,00 3.404,51 3.404,51

4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 40.000,00 25.353,17 25.353,17

4142.0003 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων από το Τ.Τ. 15.000,00 5.453,98 5.453,98

4142.0004 Κράτηση υπέρ του Σωματείου εργαζομένων Δήμου Πεύκης 10.000,00 6.020,00 6.020,00

4142.0005 Κράτηση υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ 100,00 16,00 16,00

4212.0001 Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης 4.000,00 0,00 0,00

4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 20.000,00 7.129,44 7.129,44

4311 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των

209.840,00 160.800,00 160.800,00

σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν.

1946/1991)

5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη

67.762,08 67.762,08 67.762,08

Υποχρεώσεων Παρελθόντων ετών

5113 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά 'Εσοδα για την κάλυψη

459.505,23 459.505,23 459.505,23

ειδικευμένων δαπανών .

5119 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά Έσοδα για την κάλυψη εν 551.118,42 551.118,42 551.118,42

γένει δαπανών του Δήμου.

5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη

551.253,35 551.253,35 551.253,35

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για

919.799,45 919.799,45 919.799,45

πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες

5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη

1.298.072,39 1.298.072,39 1.298.072,39

ειδικευμένων δαπανών.

5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν 286.407,14 286.407,14 286.407,14

γένει δαπανών του Δήμου.

- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.628.936,82 13.380.666,20 11.639.274,73

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2020 Σελίδα 3


ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6031.0001 Τακτικές Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου 60.000,00 23.673,68 23.673,68

6031.0002 Αμοιβές Δικηγόρων με πάγια αντιμισθία 48.000,00 26.284,67 26.284,67

6031.0004 Αμοιβές ασκούμενου δικηγόρου 6.000,00 4.200,00 4.200,00

6032 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

1.000,00 382,32 300,12

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6053.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ 12.000,00 5.619,62 5.619,62

6053.0003 Εργοδοτικές εισφορές ειδικ.συνεργατών Δημάρχου 16.000,00 6.436,95 6.436,95

6056 Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΠΔΚΥ) 38.400,00 25.600,00 25.600,00

6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και

8.000,00 940,00 940,00

σεμινάρια

6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 3.000,00 1.738,48 1.738,48

6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 9.000,00 0,00 0,00

6117.0003 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2020-2021 4.500,00 0,00 0,00

6117.0005 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2019-2020 824,99 823,94 823,94

6117.0006 Υπηρεσίες διαμόρφωσης συστήματος διαδικασιών και εκπαίδευσης

24.800,00 0,00 0,00

προσωπικού για την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του

Δήμου

6117.0007 Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την ένδικη διαδικασία μεταξύ Δήμου

3.690,00 0,00 0,00

και των κ.κ. Μεγγούσογλου (συνεχιζόμενο)

6117.0009 Αμοιβή γιατρού εργασίας 2019-2020 1.250,00 1.250,00 1.250,00

6117.0010 Αμοιβή γιατρού εργασίας 2020-2021 6.000,00 2.000,00 2.000,00

6117.0013 Αμοιβή υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) 2020 6.000,00 0,00 0,00

6121.0001 Αντιμισθία Δημάρχου,Αντι/χων,Προέδρου Δ.Σ. 130.000,00 76.847,40 76.847,40

6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων 6.600,00 4.200,00 4.200,00

6126.0001 Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας αιρετών (αρθρ.93 Ν.3852/2010) 30.000,00 17.644,54 17.644,54

6131.0002 Αμοιβή για μέτρηση ηλεκτρομαγνιτικής ακτινοβολίας κεραιών κιν.τηλ/νίας 500,00 0,00 0,00

6142.0003 Ενεργειακές επιθεωρήσεις σε Δημοτικά και Σχολικά κτίρια 2020 6.000,00 0,00 0,00

6142.0006 Περισυλλογή και περίθαλψη αδεσποτων ζώων 2020-2021 24.000,00 0,00 0,00

6142.0008 Ηχογράφηση & έκδοση πρακτικών ΔΣ έτους 2019-20 4.885,84 0,00 0,00

6142.0012 Περισυλλογή και περίθαλψη αδεσποτων ζώων 2019-2020 16.418,84 7.892,60 7.892,60

6142.0013 Υλοποίηση του προγράμματος "Δημιουργική Απασχόληση παιδιών για το

24.800,00 1.706,70 0,00

καλοκαίρι του 2020

6142.0016 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη και εφαρμογή

15.376,00 15.128,00 15.128,00

συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και προετοιμασία για

πιστοποίηση κατά ISO/IEC 27001:2013 (συν/νο 2019)

6142.0017 Υπηρεσίες εξειδικευμένου συμβούλου στην εφαρμογή ολοκληρωμένου

24.800,00 0,00 0,00

σχεδίου διαχείρισης της Δημόσιας Ακίνητης περιουσίας & ψηφιακής

αποτύπωσης των πολεοδομικών δεδομένων του Δήμου Λυκόβρυσης -

Πεύκης (συν/νο 2019)

6142.0018 Ηχογράφηση & έκδοση πρακτικών ΔΣ έτους 2020-21 7.000,00 2.984,68 2.984,68

6142.0019 Υπηρεσίες πιστοποίησης για ISO/IEC 27001:2013 1.500,00 0,00 0,00

6142.0020 Ψηφιοποίηση αρχείου των υπηρεσιών του Δήμου 2020 24.800,00 0,00 0,00

6142.0021 Εργασίες σχεδιασμού του συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά το νέο

24.800,00 0,00 0,00

πρότυπο ISO 9001:2015

6221 Ταχυδρομικά Τέλη 4.000,00 3.000,00 3.000,00

6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 40.000,00 38.296,70 34.628,20

6223.0001 Κινητή τηλεφωνία Δημάρχου,Αντιδημάρχων 6.000,00 3.401,37 2.740,96

6251.0001 Ασφάλιστρα Δημοτικών Κτιρίων 5.000,00 4.776,25 4.776,25

6311.0001 Φόροι τόκων από καταθέσεις 10.000,00 3.161,15 3.161,15

6312.0001 Φόρος εισοδήματος (Ν.4172/2013) 45.000,00 5.924,40 5.924,40

6421.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών (Δημάρχου) 3.000,00 0,00 0,00

6421.0002 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

500,00 0,00 0,00

(Αντιδημάρχων, Προέδρου ΔΣ, Δημ. Συμβούλων)

6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 500,00 0,00 0,00

6432.0001 Δαπάνες επίδοσης ειδοποιητηρίων σε κατοίκους εξωτερικού 500,00 0,00 0,00

6433.0002 Παροχή επαίνων ,βραβείων,σε αριστούχους δημότες μαθητές σπουδαστές

3.000,00 0,00 0,00

και φοιτητές

6433.0003 Παροχή αναμνηστικών δώρων σε μαθητές 3.000,00 0,00 0,00

6434.0002 Έκδοση & εκτύπωση ιστορικού εντύπου 24.800,00 0,00 0,00

6443.0002 Δαπάνες δεξιώσεων εορταστικών και εθνικών εκδηλώσεων 2.000,00 1.000,46 1.000,46

6443.0003 Δαπάνες στολισμού εορταστικών εκδηλώσεων 600,00 0,00 0,00

6443.0004 Δαπάνες φωτογραφικής κάλυψης εορταστικών εκδηλώσεων 2.000,00 0,00 0,00

6443.0005 Λοιπές δαπάνες εορταστικών εκδηλώσεων 5.000,00 44,14 44,14

6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 10.000,00 4.133,76 4.133,76

6453.0001 Συνδρομή κέντρου λήψης & επεξεργασίας σημάτων συστημάτων ασφαλείας 600,00 401,76 401,76

6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 0,00 0,00

6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή

5.000,00 2.644,92 2.644,92

συμβιβαστικών πράξεων

6511.0003 Τόκοι Δανείων ΤΠ&Δ Δήμου Λυκόβρυσης 229,13 123,82 123,82

6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 3.000,00 880,80 880,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2020 Σελίδα 4


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6516.0006 Χρεολύσια δανείων Τ.Π.& Δ.(Δ.Λυκόβρυσης) 3.884,53 1.746,03 1.746,03

6521.0001 Τόκοι Δανείου ΤΠ&Δ για αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων 256.047,83 124.908,39 124.908,39

άρθρ.81,Ν.4316/2014

6521.0002 Τόκοι δανείου (Alpha Bank) για αναδιάρθρ.δαν/κών υποχρεώσεων 16.427,61 7.903,45 7.903,45

6526.0002 Χρεολύσιο Δανείου ΤΠ&Δ για αναδιάρθρωση ήδη συναφθέντων δανείων 244.867,43 185.747,12 185.747,12

αρθρ.81,Ν.4316/2014

6526.0003 Χρεολύσια δανείου (Alpha Bank) για αναδιάρθρ.δαν/κών υποχρεώσεων 148.887,54 74.443,77 74.443,77

6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες 236.640,00 134.000,00 134.000,00

6715.0001 Απόδοση επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές για επισκευή &

76.350,00 0,00 0,00

συντήρηση σχολικών κτιρίων (αρθρ.13 Ν.2880/01)

6715.0002 Επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες (ποσοστό

90.000,00 90.000,00 90.000,00

Δ.Φ/Ν.1892/90)

6715.0003 Επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές για επισκευή & συντήρηση σχολικών 50.000,00 50.000,00 50.000,00

κτιρίων (ποσοστό Δ.Φ/Ν.1892/90)

6715.0011 Επιχορήγηση στο ίδιο Ν.Π. του Δήμου " ΚΟΙ.Π.Α.Π." 648.000,00 432.000,00 432.000,00

6715.0012 Επιχορήγηση στο ίδιο Ν.Π.του Δήμου "ΠΕ.Α.Π." 446.000,00 296.000,00 296.000,00

6718.0001 Εισφορά στον Φορέα διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης

5.300,00 3.477,84 3.477,84

Τρίτσης"

6718.0002 Ετήσια συνδρομή στην Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

700,00 700,00 700,00

"ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο.Τ.Α."

6721.0001 Εισφορά υπέρ ΣΒΑΑ 7.000,00 0,00 0,00

6721.0002 Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ 18.000,00 18.000,00 18.000,00

6726.0001 Απόδοση στην ΚΕΔΕ από ΤΑΠ 63.000,00 38.097,27 38.097,27

6726.0002 Προμήθεια και εγκατάσταση Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής 'Αμυνας

0,00 0,00 0,00

(συνεχιζόμενο)

6726.0004 Εισφορά (0,15%) υπέρ ΤΠ&Δ για την κατανομή των ΚΑΠ στο Δήμο μας 6.000,00 5.382,22 5.382,22

6731.0001 Εκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ του Δήμου: ΚΟΙ.Π.Α.Π." 70.000,00 70.000,00 0,00

6731.0002 Εκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ του Δήμου:Π.Ε.Α.Π." 88.000,00 88.000,00 0,00

6733.0001 Δαπάνες περίθαλψης σε άπορους δημότες 24.000,00 12.000,00 12.000,00

6733.0004 Ταμείο Αλληλεγγύης για παροχή οικ. βοήθειας στους ασθενέστερους

15.000,00 4.850,00 4.850,00

οικονομικά δημότες

6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 20.000,00 4.500,00 4.500,00

6737.0001 Επιχορηγήσεις σε Ιερούς Ναούς 6.000,00 0,00 0,00

6821.0002 Καταβολή προστίμου Ν.1337/83 1.000,00 515,90 515,90

6823.0001 Τόκοι υπερημερίας πληρωμών διαφόρων οφειλών 6.000,00 35,38 35,38

7132.0001 Προμήθεια επιβατικού οχήματος 7.000,00 0,00 0,00

7135.0001 Προμήθεια λογισμικού γραφείου Δημοσίων σχέσεων 5.000,00 0,00 0,00

7424.0001 Αποζημίωση σε θιγόμενους από ρυμοτομία 50.607,67 13.395,00 13.395,00

8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10.000,00 4.513,60 4.513,60

8111.0002 Αντιμισθία αιρετών (Δήμαρχος,Αντιδήμαρχοι,Πρόεδρος ΔΣ, Πρόεδροι

12.000,00 11.578,20 11.578,20

Δ.Ε.)

8111.0003 Πληρωμές για αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία ΠΟΕ 8.213,78 4.106,89 4.106,89

8111.0004 Απόδοση κρατήσεων Δεκεμβρίου 2018 20.000,00 19.981,28 19.981,28

8116.0002 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2019 80.308,02 13.112,57 13.112,57

8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές (ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη) 270.000,00 223.682,82 223.682,82

8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 200.000,00 125.488,76 125.488,76

8222.0001 Απόδοση φόρου αμποιβών Δημάρχου,Αντιδημάρχν,μελών ΔΣ & λοιπών

2.000,00 1.111,52 1.111,52

συλλογικών οργάνων

8223.0001 Απόδοση φόρου προμηθευτών 50.000,00 16.247,18 16.247,18

8223.0002 Απόδοση φόρου αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 20.000,00 2.305,29 2.305,29

8224.0001 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Α.Ε.Π.Π. 2.000,00 203,51 203,51

8224.0002 Απόδοση 20% παραβόλων αδειών καταστημάτων (Ν.4442/2016) 1.000,00 0,00 0,00

8224.0003 Απόδοση 50% από πρόστιμα για παράνομη λειτουργία καταστημάτων

1.000,00 0,00 0,00

(Ν.4442/2016)

8224.0004 Απόδοση χαρτοσήμου από είσπραξη μισθωμάτων του Δήμου 5.000,00 0,00 0,00

8224.0005 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημ.Συμβάσεων 2.000,00 454,80 454,80

8231.0001 Απόδοση εισφορών ΙΚΑ 550.000,00 302.639,32 302.639,32

8231.0002 Απόδοση εισφορών ΕΦΚΑ (υγειονομική περίθαλψη) 180.000,00 100.775,47 100.775,47

8231.0003 Απόδοση εισφορών Τ.Α.Π.Ι.Τ. 1.000,00 393,47 393,47

8231.0004 Απόδοση εισφορών ΤΣΜΕΔΕ 40.000,00 16.765,77 16.765,77

8231.0008 Απόδοση εισφορών ΜΤΠΥ 4.000,00 1.719,82 1.719,82

8231.0011 Απόδοση κρατήσεων ΕΤΕΑΕΠ 170.000,00 117.516,62 117.516,62

8231.0013 Απόδοση επασφάλιστρου βαρέων 20.000,00 18.240,43 18.240,43

8231.0014 Απόδοση δόσεων επασφάλιστρου βαρέων 5.000,00 1.475,92 1.475,92

8231.0015 Απόδοση κρατήσεων στο ΤΠΔΥ τομ.ΝΠΔΔ Υγειονομική περίθαλψη 1.000,00 522,18 522,18

8231.0022 Απόδοση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ 12.000,00 6.921,23 6.921,23

8231.0023 Απόδοση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΤΠΔΥ 20.000,00 14.368,27 14.368,27

8231.0024 Απόδοση υπέρ αλληλεγγύης 2% 45.000,00 32.005,07 32.005,07

8231.0028 Απόδοση υπέρ ειδικής εισφοράς 15.000,00 6.173,05 6.173,05

8231.0030 Απόδοση υπέρ ΙΚΑ από προγράμματα ΟΑΕΔ 130.000,00 7.832,49 7.832,49

8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 40.000,00 25.353,17 25.353,17

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2020 Σελίδα 5


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

8242.0001 Απόδοση κράτησης υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ 100,00 16,00 16,00

8242.0002 Απόδοση κράτησης

υπέρ 10.000,00 6.020,00 6.020,00

Σωματείου

Εργαζομένων

Δήμου

Λυκόβρυσης -

Πεύκης

8242.0003 Απόδοση κρατήσεων δανείων Ταχ.Ταμιευτηρίου 15.000,00 5.453,98 5.453,98

8251.0001 Πάγια Προκαταβολή Δήμου Λυκόβρυσης -Πεύκης 4.000,00 4.000,00 4.000,00

8251.0003 Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Ενότητας Λυκόβρυσης 2.000,00 2.000,00 2.000,00

8261.0001 Λοιπές επιστροφές 20.000,00 0,00 0,00

8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Γενικών Υπηρεσιών 1.632.173,67 0,00 0,00

6011.0001 Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων 580.000,00 369.178,68 369.178,68

6011.0005 Τακτικές αποδοχές κλητήρα 15.000,00 10.289,89 10.289,89

6011.0006 Αποδοχές τακτικού προσωπικού ΚΕΠ 93.000,00 63.382,11 63.382,11

6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχων 2.000,00 908,00 726,40

6012.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Πρακτικογράφων Δ.Σ. 2.500,00 222,60 222,60

6012.0003 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Τακτικού Προσωπικού 10.000,00 3.079,84 2.666,96

6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 280.000,00 175.955,20 175.955,20

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

3.000,00 2.016,34 1.795,25

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6041.0003 Αντιμισθία σπουδαστών ΤΕΙ 2.000,00 0,00 0,00

6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑυγειονομική

32.000,00 24.543,16 24.543,16

περίθαλψη)

6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

30.000,00 12.971,49 12.971,49

(ΕΤΕΑΕΠ)

6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 7.000,00 3.149,29 3.149,29

6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑκύρια

70.000,00 52.729,63 52.729,63

σύνταξη)

6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 75.000,00 40.946,77 40.946,77

6052.0004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ. 500,00 195,72 195,72

6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) έκτακτων & σπουδαστών πρακτ.άσκησης 200,00 0,00 0,00

6063.0001 Προμήθεια γάλακτος στο προσωπικό 10.000,00 0,00 0,00

6063.0002 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας διοικητικού προσωπικού-χειριστών 10.000,00 0,00 0,00

Η/Υ

6142.0006 Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο Ισολογισμού του Δήμου

10.000,00 0,00 0,00

Λυκόβρυσης-Πεύκης έτους 2019

6232.0001 Μίσθωμα κτιρίου ΚΕΠ Δήμου Πεύκης 6.000,00 3.840,00 3.360,00

6232.0004 Μίσθωμα ακινήτου για το Αρχείο του πρώην Δήμου Λυκόβρυσης 3.300,00 2.120,00 1.855,00

6233.0001 Μίσθωση μηχ/των για ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου 3.000,00 0,00 0,00

6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.000,00 1.240,17 1.240,17

6261.0003 Συντήρηση και επισκευή κουφωμάτων,πορτών και παραθύρων Δημοτικών

1.000,00 186,00 186,00

κτιρίων

6261.0006 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων 2019 250.000,00 0,00 0,00

6262.0001 Συντήρηση και επισκευή πυρόσβεσης-πυρανίχνευσης για τα Δημ.κτίρια

10.000,00 0,00 0,00

2020

6262.0007 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 2019-20 2.594,41 1.618,20 0,00

6262.0008 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 2020-21 5.000,00 0,00 0,00

6262.0009 Συντήρηση και επισκευή αναλκυστήρων Δημ.κτιρίων 2019-2020 1.428,00 1.388,80 1.388,80

6262.0011 Συντήρηση και επισκευή αναλκυστήρων Δημ.κτιρίων 2020-2021 15.000,00 0,00 0,00

6262.0012 Επέκταση τοπικού δικτύου Η/Υ 15.000,00 0,00 0,00

6263.0004 Συντήρηση και επισκευή τρικύκλων & μοτοποδηλάτου 2020 (Πολυετής

3.700,00 0,00 0,00

Σύμβαση)

6263.0005 Συντήρηση και επισκευή επιβατηγών αυτοκινήτων 2020 (Πολυετής

17.000,00 855,60 855,60

Σύμβαση)

6264.0002 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων(φωτοαντιγρ/κά & λοιπές

10.000,00 0,00 0,00

μηχανές γραφείου) έτους 2020-21

6264.0004 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φαξ, φωτ/κά, και λοιπές

5.225,83 1.921,26 1.921,26

μηχανές γραφείου) 2019-20

6265.0001 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων Δήμου 2020-21 10.000,00 0,00 0,00

6265.0002 Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου Δημοτικού Καταστήματος

3.000,00 0,00 0,00

Λυκόβρυσης

6265.0003 Συντήρηση - τεχνική υποστήριξη συστήματος καταγραφής παρουσιών

2.000,00 0,00 0,00

προσωπικού

6265.0004 Συντήρηση και επισκευή συστημάτων θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων 11.000,00 0,00 0,00

6265.0005 Συντήρηση & τεχνική υποστήριξη σε (2) ηλεκτρονικούς ενημερωτικούς

4.606,60 0,00 0,00

πίνακες του Δήμου

6265.0006 Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού 4.500,00 0,00 0,00

6265.0007 Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου Δημοτικού Καταστήματος

3.000,00 148,80 148,80

Πεύκης

6265.0008 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων Δήμου 2019-20 2.008,20 1.996,33 1.996,33

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2020 Σελίδα 6


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6265.0009 Συντήρηση ποδόμακτρου 360,00 176,70 176,70

6266.0001 Τεχνική υποστήριξη υπαλλήλων στις μηχανογραφικές εφαρμογές και τις

4.500,00 0,00 0,00

νέες τεχνολογίες

6266.0004 Συντήρηση-αναβάθμιση μηχανογραφικών εφαρμογών Οικονομικών και

12.000,00 0,00 0,00

Διοικ/κών Υπηρεσιών

6266.0007 Τεχνική υποστήριξη και ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου (συν/νο) 13.000,00 5.640,31 5.640,31

6266.0009 Συντήρηση - ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδας 0,00 0,00 0,00

6273.0001 Κατανάλωση φυσικού αερίου εγκαταστάσεων Δήμου 130.000,00 93.447,71 92.318,48

6273.0004 Δαπάνες Κοινοχρήστων κτιρίου ΚΕΠ 1.500,00 367,09 367,09

6273.0005 Δαπάνες κοινοχρήστων Ακινήτου οδού Αγωνιστών 6 1.000,00 689,62 689,62

6277.0003 Δαπάνες απολύμανσης Δημοτικών χώρων 2019-20 669,60 669,60 669,60

6277.0004 Δαπάνες απολύμανσης Δημοτικών χώρων 2020-21 4.300,00 0,00 0,00

6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.500,00 0,00 0,00

6323.0001 Έξοδα ΚΤΕΟ επιβατηγών αυτ/των 600,00 600,00 600,00

6331.0003 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτητών Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ) 15.000,00 0,00 0,00

6411.0002 Έξοδα κίνησης επιβατηγών αυτ/των (διόδια, στάθμευσης κλπ) 1.000,00 580,90 580,90

6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.500,00 0,00 0,00

6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 0,00 0,00

6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων Δήμου 2.000,00 1.214,58 1.214,58

6462.0002 Δημοσίευση προκηρύξεων τρίτων (αναδόχων) 2.000,00 483,60 483,60

6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 1.268,52 1.268,52

6495.0001 Αποζημιώσεις σε τρίτους από αστικές ευθύνες του Δήμου 2.000,00 150,00 150,00

6495.0002 Αποζημιώσεις Δήμου από αστική ευθύνη τρίτων 1.000,00 0,00 0,00

6495.0003 Εργασίες επισκευής κλειδαριών & αντικατάστασης κλειδιών 1.000,00 0,00 0,00

6495.0004 Αποφράξεις δημοτικών κτιρίων 1.000,00 0,00 0,00

6611.0002 Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικού τύπου κλπ 2.000,00 434,00 434,00

6612.0002 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων 2020-21 6.000,00 3.184,30 3.184,30

6612.0004 Προμήθεια γραφικής ύλης 2019-2020 2.317,77 1.965,84 1.965,84

6613.0002 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 2020-21 5.000,00 1.669,72 1.669,72

6613.0003 Προμήθεια αναλωσίμων Φωτοτυπικών μηχ/των & εκτυπωτών (γραφίτης,

2.545,72 2.454,58 2.454,58

μελάνια κλπ) (συν/νο 2019)

6613.0004 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 2019-20 960,75 823,05 823,05

6613.0007 Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού 2020 1.000,00 0,00 0,00

6613.0008 Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών (γραφίτης,μελάνια κλπ)

10.000,00 0,00 0,00

2020-21

6613.0009 Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 2020-21 2.000,00 930,00 0,00

6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητος & ευπρεπισμού 2020-21 4.000,00 926,81 926,81

6634.0003 Προμήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισμού 2019-20 2.460,22 0,00 0,00

6641.0003 Προμήθεια καυσίμων για τα επιβατηγά αυτοκίνητα 2019-2020 16.000,00 2.475,67 2.475,67

6661.0001 Προμήθεια υλικών επέκτασης & συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου Πεύκης 1.000,00 0,00 0,00

6661.0002 Προμήθεια υλικών για συντήρηση Δημοτ. Κτιρίων 3.300,00 1.784,03 1.784,03

6661.0003 Προμήθεια υλικών επέκτασης & συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου

1.000,00 0,00 0,00

Λυκόβρυσης

6671.0004 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή επιβατηγών αυτοκινήτων 2020 11.000,00 2.547,53 2.547,53

(Πολυετής Σύμβαση)

6671.0005 Προμήθεια ελαστικών επιβατηγών αυτοκινήτων 2020 500,00 0,00 0,00

6672.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού 3.000,00 0,00 0,00

6672.0002 Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για την τροποποίηση

16.963,20 16.963,20 11.854,40

ανελκυστήρων Δημαρχείου Πεύκης

6681 Υλικά φαρμακείου 6.000,00 1.436,45 1.436,45

6699.0001 Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης 5.000,00 1.494,76 1.494,76

6699.0003 Προμήθεια μικροαντικειμένων γραφείων 1.000,00 0,00 0,00

7133.0003 Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 4.500,00 0,00 0,00

7133.0004 Προμήθεια επίπλων & σκευών 2020-21 2.000,00 0,00 0,00

7134.0001 Προμήθεια Η/Υ και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού 15.000,00 0,00 0,00

7134.0004 Προμήθεια εκτυπωτικών μηχανών και μηχανών σάρωσης 5.000,00 0,00 0,00

7134.0006 Προμήθεια σταθεροποιητών τάσεως (UPS) 5.000,00 0,00 0,00

7134.0008 Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών (συν/νο) 8.800,00 4.340,00 4.340,00

7134.0009 Πομήθεια εφαρμογών λογισμικού 15.000,00 0,00 0,00

7135.0002 Προμήθεια υλικών εγκατάστασης θέρμανσης 11.000,00 0,00 0,00

7135.0006 Προμήθεια ηλεκτρικών μικροσυσκευών για τις ανάγκες του Δημ.Κατ/τος 1.000,00 89,00 89,00

7135.0008 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος FM200 και πυράντοχης

12.000,00 0,00 0,00

γυψοσανίδας στο χώρο του Server του δημαρχείου της Πεύκης

8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 30.000,00 27.031,66 27.031,66

8116.0002 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2019 135.781,90 73.257,78 73.257,78

6011.0001 Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων 21.000,00 14.544,52 14.544,52

6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

2.000,00 0,00 0,00

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6021.0001 Αποδοχές σχολικών φυλάκων αορίστου χρόνου 110.000,00 63.832,05 63.832,05

6021.0002 Αμοιβές Κοινωνικής Λειτουργού ΙΔΑΧ 19.000,00 11.665,34 11.665,34

6021.0003 Αποδοχές νοσηλευτών και λοιπών με σύμβαση Α.Χ" 18.000,00 10.930,00 10.930,00

6021.0004 Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων Α.Χ. 46.000,00 27.600,55 27.600,55

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2020 Σελίδα 7


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

2.000,00 0,00 0,00

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου

27.000,00 16.940,00 16.940,00

Λυκόβρυσης - Πεύκης")

6041.0002 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου

24.000,00 14.490,00 14.490,00

Λυκόβρυσης Πεύκης)

6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑυγειονομική

1.000,00 633,00 633,00

περίθαλψη)

6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

1.000,00 452,13 452,13

(ΕΤΕΑΕΠ)

6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑκύρια

3.000,00 1.854,43 1.854,43

σύνταξη)

6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου 186.519,17 29.538,47 29.538,47

6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας

7.000,00 5.254,33 5.254,33

Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης")

6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων (Δομή παροχής βασικών

6.000,00 3.571,40 3.571,40

αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης)

6063.0001 Προμήθεια γάλακτος υπαλλήλων αορίστου χρόνου 2020-2021 4.000,00 0,00 0,00

6063.0002 Προμήθεια γάλακτος υπαλλήλων αορίστου χρόνου 2019-2020 2.500,00 2.032,42 2.032,42

6063.0003 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 4.000,00 0,00 0,00

6117.0001 Αμοιβή διερμηνέα 1.900,00 0,00 0,00

6232.0001 Μίσθωμα στέγασης αίθουσας εκδηλώσεων του δήμου 3.000,00 2.384,00 2.086,00

6232.0002 Μισθώματα στέγασης Πολυιατρείου Δήμου Λυκόβρυσης 8.200,00 5.440,00 4.760,00

6232.0003 Μισθώματα στέγασης 1ου Νηπιαγωγείου Λυκόβρυσης 12.000,00 7.920,00 6.930,00

6233.0001 Μίσθωση μηχανήματος μαστογραφίας 2.000,00 0,00 0,00

6233.0002 Μίσθωση σκαλωσιάς Δημοτικού θεάτρου 1.000,00 0,00 0,00

6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.600,00 890,42 890,42

6263.0003 Συντήρηση & επισκευή λεωφορείων 2020 (Πολυετής Σύμβαση) 13.000,00 1.361,34 1.361,34

6263.0004 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών λεωφορείων 2019 800,00 0,00 0,00

6263.0005 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών λεωφορείων 2020 800,00 0,00 0,00

6263.0010 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών λεωφορείων 2020 (Πολυετής

2.000,00 0,00 0,00

Σύμβαση)

6266.0002 Συντήρηση λογιστικού συστήματος λειτουργίας ΚΕΠ Υγείας 1.550,00 0,00 0,00

6266.0003 Συντήρηση - αναβάθμιση και υποστήριξη μηχανογραφικής εφαρμογής

4.000,00 0,00 0,00

Κοινωνικής Υπηρεσίας

6322 Τέλη κυκλοφορίας Λεωφορείων 1.000,00 0,00 0,00

6323.0001 Έξοδα ΚΤΕΟ αυτ/των υπηρεσίας Πολιτισμού,Κοιν.Πολιτικής 200,00 0,00 0,00

6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0,00

6463.0001 Δαπάνες δημοσιότητας (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης -

3.000,00 0,00 0,00

Πεύκης")

6463.0002 Δαπάνες δημοσιότητας (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου

3.000,00 0,00 0,00

Λυκόβρυσης – Πεύκης)

6473.0001 Έξοδα οργάνωσης & λειτουργίας κοινωνικών δραστηριοτήτων 3.000,00 0,00 0,00

6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 1.000,00 0,00 0,00

6631.0001 Προμήθεια αντιγριππικών εμβολίων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 1.500,00 0,00 0,00

6641.0003 Προμήθεια καυσίμων για τα Λεωφορεία του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης

40.000,00 135,00 135,00

2019-2020

6654.0001 Λειτουργικά έξοδα (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης -

1.500,00 0,00 0,00

Πεύκης")

6654.0002 Λειτουργικά έξοδα (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης

1.600,00 0,00 0,00

Πεύκης)

6671.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών λωφορείων 2020 (Πολυετής Σύμβαση) 12.000,00 0,00 0,00

6671.0003 Προμήθεια ελαστικών λεωφορείων 2020 2.000,00 0,00 0,00

6671.0004 Προμήθεια ελαστικών λεωφορείων 2019 0,00 0,00 0,00

6699 Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης 1.000,00 0,00 0,00

7134.0002 Προμήθεια εξοπλισμού (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης -

2.000,00 0,00 0,00

Πεύκης")

7134.0003 Προμήθεια εξοπλισμού (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου

2.000,00 0,00 0,00

Λυκόβρυσης – Πεύκης)

7135.0001 Προμήθεια αυτόματου απινιδωτή 1.650,00 0,00 0,00

8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 16.000,00 15.069,64 15.069,64

8116.0002 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2019 3.620,48 184,42 184,42

6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 1.210.000,00 794.410,66 794.410,66

6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

65.000,00 37.620,51 29.207,33

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου 52.000,00 33.707,99 33.707,99

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

5.000,00 294,12 294,12

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 74.000,00 39.774,94 39.774,94

6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

3.000,00 1.111,60 698,35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2020 Σελίδα 8


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑυγειονομική

63.000,00 33.612,34 33.612,34

περίθαλψη)

6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

47.000,00 22.916,32 22.916,32

(ΕΤΕΑΕΠ)

6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΙΚΑ) 40.000,00 40.000,00 40.000,00

6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑκύρια

115.000,00 68.731,55 68.731,55

σύνταξη)

6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 17.000,00 10.588,60 10.588,60

6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ) 24.000,00 12.030,84 12.030,84

6056 Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΠΔΚΥ) 38.000,00 25.600,00 25.600,00

6063.0001 Προμήθεια γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό 2020-2021 22.000,00 0,00 0,00

6063.0002 Προληπτική ιατρική για τους εργαζόμενους 29.000,00 0,00 0,00

6063.0003 Προμήθεια γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό 2019 -2020 15.000,00 11.913,22 9.606,10

6063.0005 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 21.500,00 4.926,00 4.926,00

6063.0007 Προληπτική ιατρική στους εργαζόμενους 2019 363,55 0,00 0,00

6142.0001 Υπηρεσίες για την εκπόνηση του Τοπικού σχεδίου Διαχείρισης

0,00 0,00 0,00

απορριμμάτων του Δήμου (συνεχιζόμενο)

6142.0004 Υπηρεσίες οδικής βοήθειας οχημάτων Δ/νσης Περιβάλλοντος 1.500,00 0,00 0,00

6142.0005 Τεχνική βοήθεια υποστήριξης Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης για την

24.800,00 0,00 0,00

επικαιροποίηση του Τοπικού σχεδίου Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

(ΤΣΔΑ)

6151 Δικαιώματε τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών & φόρων 100.000,00 64.038,37 64.038,37

6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και

420.000,00 285.654,00 285.654,00

κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

6231.0001 Μίσθωση χώρου για στάθμευση οχημάτων του Δήμου Λυκόβρυσης 6.000,00 3.520,00 3.080,00

6232.0001 Μισθώματα αποθήκης υπηρεσίας καθαριότητας Δήμου Πεύκης 5.000,00 3.200,00 2.800,00

6234.0001 Μισθώματα οχήματος για μεταφορά μπαζών 5.000,00 0,00 0,00

6234.0002 Μίσθωση χωματουργικού μηχανήματος για την αποκομιδή κηπευτικών και

1.000,00 0,00 0,00

ογκωδών απορριμάτων"

6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10.000,00 9.962,26 9.962,26

6263.0001 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων Υπηρεσίας Καθαριότητας 6.000,00 0,00 0,00

2019

6263.0004 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων Υπηρεσίας Καθαριότητας 6.000,00 0,00 0,00

2020

6263.0006 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας μικρών οχημάτων

14.300,00 0,00 0,00

2020 (Πολυετής Σύμβαση)

6263.0010 Συντήρηση & επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας μεγάλων οχημάτων

80.500,00 5.096,40 5.096,40

2020 (Πολυετής Σύμβαση)

6263.0012 Συντήρηση & επισκευή JCB 2019 (συν/νο) 1.745,92 0,00 0,00

6263.0014 Συντήρηση & επισκευή JCB 2020 3.000,00 0,00 0,00

6265.0003 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου 2020 (Πολυετής Σύμβαση) 16.000,00 0,00 0,00

6265.0004 Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων 2020 24.800,00 0,00 0,00

6277.0001 Απεντόμωση μυοκτονία φρεατίων κοινοχρήστων χώρων 2020 2.000,00 0,00 0,00

6277.0003 Πλύσιμο κάδων καθαριότητος 8.000,00 4.769,23 4.769,23

6277.0004 Πλύσιμο οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητος 2019 (συν/νο) 4.000,00 1.810,40 1.810,40

6277.0005 Διάθεση αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων κατασκευών (συν/νο) 5.000,00 0,00 0,00

6277.0007 Πλύσιμο οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητος 2020 4.000,00 0,00 0,00

6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00 1.872,00 1.872,00

6323.0001 Έξοδα ΚΤΕΟ αυτ/των Υπηρεσίας Καθαριότητας 2.000,00 2.000,00 2.000,00

6411.0001 Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων Υπηρεσίας Καθαριότητας (διόδια

20.000,00 18.785,50 18.785,50

Αττικής Οδού)

6613.0001 Προμήθεια εντύπων υπηρεσίας καθαριότητας 5.000,00 0,00 0,00

6632.0001 Προμήθεια τροφίμων κλπ για την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων

7.500,00 0,00 0,00

λόγω του Covid-19.

6635.0002 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (σάκκους

15.000,00 0,00 0,00

απορριμμάτων) 2020-21

6641.0003 Προμήθεια καυσίμων αυτ/των καθ/τος 2019-2020 152.000,00 10.831,29 10.831,29

6652.0001 Προμήθεια άλατος για τον πάγο 2.000,00 0,00 0,00

6652.0002 Προμήθεια ραφιών τύπου dexion για την αποθήκη Υπηρεσίας καθαριότητας 2.000,00 1.962,36 1.962,36

6652.0003 Προμήθεια ξυλείας για παγκάκια 5.000,00 0,00 0,00

6671.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή μεγάλων οχημάτων της

80.500,00 11.068,22 11.068,22

υπηρεσίας καθαριότητος 2020 (Πολυετής Σύμβαση)

6671.0003 Προμήθεια αναλωσίμων αυτοκινήτων υπηρεσίας καθαριότητας 1.000,00 0,00 0,00

6671.0004 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας 2019 0,00 0,00 0,00

6671.0005 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας 2020 8.000,00 0,00 0,00

6671.0006 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου 2020 (Πολυετής Σύμβαση) 11.000,00 0,00 0,00

6671.0009 Ανανέωση καρτών ψηφιακών ταχογράφων για τα απορ/ρα του Δήμου 2.000,00 1.305,20 1.305,20

6671.0012 Προμήθεια & τοποθέτηση συστημάτων ελέγχου βάρους σε

0,00 0,00 0,00

απορριμματοφόρα του Δήμου

6671.0015 Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών σε οχήματα του Δήμου 2.000,00 0,00 0,00

6672.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών JCB 8.000,00 0,00 0,00

6699.0003 Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης 2.000,00 193,66 193,66

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2020 Σελίδα 9


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6699.0006 Προμήθεια σιδηρικών υλικών 2.000,00 0,00 0,00

6699.0007 Προμήθεια ανταλλακτικών για κάδους απορριμμάτων 2019 19.000,00 0,00 0,00

6699.0008 Προμήθεια εργαλείων εργατοτεχνικού προσωπικού Τμήματος

6.000,00 0,00 0,00

Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 2020

6699.0010 Προμήθεια εργαλείων εργατοτεχνικού προσωπικού Τμήματος

0,00 0,00 0,00

Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 2019

6699.0011 Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας καθαριότητας 2020 10.000,00 0,00 0,00

6721 Εισφορά υπέρ Ε.Δ.Σ.Ν.Α 400.000,00 157.062,39 157.062,39

7132.0002 Προμήθεια οχημάτων Δ/νσης Περιβάλλοντος από Δ.Δ.Δ.Υ. 5.000,00 0,00 0,00

7135.0002 Προμήθεια και τοποθέτηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων Δ.Ε.

0,00 0,00 0,00

Λυκόβρυσης

7135.0004 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 2019 40.000,00 0,00 0,00

7135.0008 Προμήθεια και τοποθέτηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Πεύκης 0,00 0,00 0,00

7135.0009 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2019 (συν/νο) 54.920,00 30.628,00 30.628,00

7135.0010 Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων 1.000,00 0,00 0,00

7135.0011 Προμήθεια και τοποθέτηση γερανοβραχίονα σε αποριιμματοφόρο 0,00 0,00 0,00

7335.0003 Επέκταση χαμηλού Δημοτικού Φωτισμού 0,00 0,00 0,00

7335.0004 Επέκταση και συμπλήρωση δικτύου φωτισμού με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ

15.000,00 889,33 889,33

ΑΕ (θυγατρική της ΔΕΗ)

8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 50.000,00 33.608,52 33.608,52

8113.0001 Αντίτιμο ρεύματος υπέρ ΔΕΗ (ΠΟΕ) 105.000,00 101.060,89 101.060,89

8113.0002 Απόδοση στην ΚΕΔΕ υπέρ ΔΕΗ (ΠΟΕ) 13.000,00 12.400,84 12.400,84

8113.0003 Δικαιώματα ΔΕΗ 2% (ΠΟΕ) 22.000,00 19.083,01 19.083,01

8113.0004 Ετήσια εισφορά υπέρ Συνδέσμου (ΕΣΔΝΑ) ΠΟΕ Δ' τρίμηνο 2019 235.000,00 234.895,49 234.895,49

8116.0002 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2019 34.505,23 24.357,22 22.677,34

8511.0001 Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 33.497,69 0,00 0,00

6142.0001 Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 2019 - 2020 23.959,28 23.959,28 23.959,28

6142.0006 Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής στο Δήμο 2018-2019 0,00 0,00 0,00

6142.0007 Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 2020-2021 24.000,00 0,00 0,00

6142.0008 Αποφράξεις φρατίων ομβρίων κοινοχρήστων χώρων & φρεατίων

4.000,00 0,00 0,00

αποχέτευσης κτιρίων του Δήμου

6662.0003 Προμήθεια υλικών ύδρευσης 3.000,00 0,00 0,00

7312.0001 Εξωτερικές διακλαδώσεις ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 25.000,00 0,00 0,00

7312.0002 Συνδέσεις ακινήτων με αγωγούς ακαθάρτων 2015 (συνεχιζόμενο) 3.610,30 0,00 0,00

7312.0009 Συνδέσεις ακινήτων με αγωγούς ακαθάρτων 2018 14.795,75 1.387,71 1.387,71

8511.0001 Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 45.727,52 0,00 0,00

6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 265.000,00 164.497,97 164.497,97

6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

25.000,00 8.516,62 7.924,59

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6021.0001 Αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Αορίστου Χρόνου 19.000,00 16.351,17 16.351,17

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

3.000,00 0,00 0,00

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑυγειονομική

12.000,00 4.716,14 4.716,14

περίθαλψη)

6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΚΥΤ) 2.000,00 2.000,00 2.000,00

6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ.Δικαίου(ΤΣΜΕΔΕ) 12.000,00 6.023,36 6.023,36

6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές προσ. με σύμβαση δημ.δικαίου κλάδου

1.500,00 1.496,82 1.496,82

επικουρ,ασφάλισης(ΤΜΕΔΕ)

6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

6.000,00 3.189,79 3.189,79

(ΕΤΕΑΕΠ)

6051.0006 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑκύρια

28.000,00 13.078,30 13.078,30

σύνταξη)

6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Α.Χ. 6.000,00 4.658,41 4.658,41

6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου Προσωπικού Τ.Υ. και σπουδαστών

200,00 0,00 0,00

πρακτικής άσκησης

6063.0003 Προμήθεια γάλακτος προσωπικού 2020-2021 4.000,00 0,00 0,00

6063.0004 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας ΤΥ 4.000,00 0,00 0,00

6063.0005 Προμήθεια γάλακτος προσωπικού 2019-2020 1.600,00 1.374,63 1.074,95

6142.0001 Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών

24.000,00 0,00 0,00

χαρών στη Δημ.Εν.Πεύκης 2020-21

6142.0002 Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών

18.000,00 0,00 0,00

χαρών στη Δημ.Εν.Λυκόβρυσης 2020-2021

6142.0003 Υπηρεσίες για την ωρίμανση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακών 18.600,00 0,00 0,00

υποδομών του Δήμου

6142.0007 Υπηρεσίες πιστοποίησης ΕΛΟΤ για τη λειτουργία των παιδικών χαρών του

3.267,40 1.779,40 1.779,40

Δήμου 2019

6142.0009 Υπηρεσίες πιστοποίησης ΕΛΟΤ για τη λειτουργία των παιδικών χαρών του

5.000,00 0,00 0,00

Δήμου 2020

6142.0014 Παροχή Υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για την υποστήριξη της

10.000,00 0,00 0,00

έγκρισης της μελέτης του ΓΠΣ Δημ.Ενότητας Πεύκης

6142.0015 Επισκευή & μεταφορά μνημείου στη Δ.Ε..Λυκόβρυσης 15.000,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2020 Σελίδα 10


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6142.0019 Τεχνική βοήθεια για την τροποποίηση της υφιστάμενης Δημοτικής

5.000,00 0,00 0,00

Συγκοινωνίας του Δήμου

6142.0020 Αμοιβή τεχνικού συμβούλου για την κατασκευή υπόγειου χώρου

74.400,00 0,00 0,00

στάθμευσης και επίγειου χώρου στο ακίνητο του Δήμου επί του Ο.Τ.25Α

6142.0024 Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών

17.924,20 0,00 0,00

χαρών στη Δημ.Εν.Λυκόβρυσης 2019-2020

6142.0025 Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών

4.588,27 0,00 0,00

χαρών στη Δημ.Εν.Πεύκης 2019-2020

6233.0001 Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκομμιδή υλικών κατεδάφισης 24.000,00 0,00 0,00

6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 700,00 114,62 114,62

6261.0004 Συντήρηση κολυμβητηρίου ΟΤ 9 έτους 2019 64.000,00 15.996,00 15.996,00

6261.0005 Εργασίες διαμόρφωσης-επέκτασης γραφείων Δημαρχείου Πεύκης 20.000,00 0,00 0,00

6262.0002 Εξωραϊσμός διαδημοτικού αθλητικού κέντρου Δήμων Μεταμόρφωσης &

99.200,00 0,00 0,00

Λυκόβρυσης-Πεύκης

6262.0005 Επισκευή εξοπλισμού εγκαταστάσεων κολυμβητηρίου Λυκόβρυσης 18.600,00 6.309,12 6.309,12

6262.0006 Συντήρηση υφιστάμενου γηπέδου καλαθοσφαίρισης στη συμβολή των οδών 25.000,00 0,00 0,00

Σωκράτους & Σάμου στη Δ.Κ..Πεύκης

6263.0002 Συντήρηση & επισκευή αυτοκινήτων Τ.Υ. 2020 (Πολυετής Σύμβαση) 2.000,00 0,00 0,00

6263.0004 Συντήρηση & επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων Τ.Υ. 2020 600,00 0,00 0,00

6266.0001 Αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας 2020 3.000,00 0,00 0,00

6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων ΤΥ 0,00 0,00 0,00

6641.0003 Προμήθεια καυσίμων &λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2019-

6.451,26 0,00 0,00

2020

6654.0001 Προμήθεια ειδικών φωτοτυπιών 2020 2.000,00 0,00 0,00

6654.0002 Προμήθεια ειδικών φωτοτυπιών 2019 1.154,19 606,53 606,53

6654.0004 Προμήθεια εφαρμογής αποτύπωσης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου 0,00 0,00 0,00

6662.0004 Προμήθεια ασφάλτου 2020 10.000,00 0,00 0,00

6662.0007 Προμήθεια αστικού εξοπλισμού 1.000,00 987,04 987,04

6662.0008 Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση συντριβανιών 2020 12.000,00 0,00 0,00

6662.0009 Προμήθεια ασφάλτου 2019 5.071,60 5.071,60 5.071,60

6662.0010 Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση το ΟΤ 9 10.000,00 0,00 0,00

6662.0011 Προμήθεια δομικών υλικών 2020 15.000,00 2.366,65 1.103,22

6671.0002 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων Τ.Υ. 2020 500,00 0,00 0,00

6671.0003 Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων Τ.Υ. 2020 (Πολυετής Σύμβαση) 2.000,00 0,00 0,00

7135.0003 Προμήθεια & αντικατάσταση υλικών οροφής του κλειστού Δημοτικού

75.000,00 0,00 0,00

Γυμναστηρίου "Χρ.Μωραίτης" Δημοτικής Ενότητας Πεύκης

7135.0005 Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων 40.000,00 0,00 0,00

7135.0008 Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας εξωτερικών χώρων 24.000,00 0,00 0,00

7135.0009 Προμήθεια πάγκων (παγκάκια) σε κοινόχρηστους χώρους 4.000,00 3.997,97 3.997,97

7135.0010 Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας εξωτερικών χώρων 24.000,00 0,00 0,00

7323.0001 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και ειδών οδικής ασφάλειας 2018 (συν/νο) 18.000,00 8.723,36 7.235,36

7323.0002 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και ειδών οδικής ασφάλειας 2020 21.000,00 0,00 0,00

7323.0007 Αντικατάσταση πινακίδων ονοματοθεσίας στη Δημοτική κοινότητα

60.000,00 0,00 0,00

Λυκόβρυσης

7323.0008 Αντικατάσταση πινακίδων ονοματοθεσίας στη Δημοτική κοινότητα Πεύκης 0,00 0,00 0,00

7324.0001 Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και κοινόχρηστων

0,00 0,00 0,00

χώρων του Δήμου

7324.0005 Συντήρηση & επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και κοινόχρηστων

388.495,08 0,00 0,00

χώρων του Δήμου (συν/νο 2019)

7326.0007 Προμήθεια και τοποθέτηση νέου συνθετικού τάπητα στην επιφάνεια στίβου 66.960,00 66.960,00 66.960,00

του Δημοτικού σταδίου Πεύκης

7332.0001 Συντήρηση και Επισκευή οργάνων παιδικών χαρών 2020 24.000,00 0,00 0,00

7332.0003 Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικών χαρών 2019 0,00 0,00 0,00

7336.0004 Αντικεραυνική προστασία σχολικών κτιρίων 75.000,00 0,00 0,00

7336.0005 Εργασίες συντήρησης σε κοινόχρηστους χώρους του Ηλιακού Χωριού 24.000,00 22.723,00 0,00

7336.0006 Συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2020 0,00 0,00 0,00

7411.0001 Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω τροποποίησης του

1.771,20 0,00 0,00

ΓΠΣ (συνεχ/νο)

7411.0003 Φωτοερμηνεία σε διάφορα σημεία του Δήμου 2.000,00 0,00 0,00

7411.0004 Σύνταξη μελέτης πράξης εφαρμογής επέκτασης του σχεδίου πόλης

2.933,55 0,00 0,00

Λυκόβρυσης στην περιοχή που γειτνιάζει με την ELCO Βαγιωνής"

(συνεχ/νο)

7411.0017 Εκπόνηση δασικής μελέτης έργων ανάπλασης και ανάδειξης

4.000,00 0,00 0,00

φυσ.περ.ρέματος Πύρνας

7411.0024 Τεχνική υποστήριξη για την μελέτη εφαρμογής άμεσων κυκλοφ/κών

0,00 0,00 0,00

ρυθμίσεων και παρεμβάσεων

7411.0028 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 1.000,00 0,00 0,00

7425.0001 Αποζημίωση για θετικές ζημίες, δαπάνες έκδοσης αδειών λειτουργίας και 311.661,04 244.568,88 244.568,88

δαπάνες συντήρησης του έργου: Ανάπλαση στο Ο.Τ.9 Δήμου Λυκόβρυσης

8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 20.000,00 5.782,57 5.782,57

8116.0002 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2019 118.096,57 65.907,47 65.907,47

6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 71.000,00 48.943,73 48.943,73

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2020 Σελίδα 11


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

5.000,00 3.066,97 2.599,34

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6041.0001 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων 35.000,00 13.521,00 13.521,00

6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

3.000,00 460,17 305,82

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑυγειονομική

4.000,00 2.089,84 2.089,84

περίθαλψη)

6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

2.500,00 1.483,54 1.483,54

(ΕΤΕΑΕΠ)

6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑκύρια

8.000,00 6.080,80 6.080,80

σύνταξη)

6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ) 12.000,00 3.307,81 3.307,81

6063.0001 Προμήθεια γάλατος στην υπηρεσία πρασίνου 2019-2020 2.509,47 1.582,90 1.582,90

6063.0003 Προμήθεια γάλατος στην υπηρεσία πρασίνου 2020-2021 4.000,00 0,00 0,00

6063.0004 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 4.000,00 0,00 0,00

6142.0002 Υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών 2019 1.862,78 0,00 0,00

6142.0003 Υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών 2020 3.000,00 0,00 0,00

6213.0001 Αντίτιμο ύδρευσης παραγωγικής διαδικασίας 88.000,00 58.523,00 54.902,00

6234.0001 Μισθώματα γερανοφόρου οχήματος 3.000,00 0,00 0,00

6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων υπηρεσίας πρασίνου 700,00 0,00 0,00

6263.0002 Συντήρηση & επισκευή αυτοκινήτων υπηρεσίας πρασίνου 2020 (Πολυετής

3.000,00 0,00 0,00

Σύμβαση)

6263.0003 Συντήρηση ελαστικών αυτοκινήτων υπηρεσίας.πρασίνου 2020 600,00 0,00 0,00

6265.0001 Συντήρηση και επισκευή κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2019 5.351,84 2.907,80 2.907,80

6265.0004 Συντήρηση και επισκευή κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2020 4.000,00 0,00 0,00

6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των υπηρεσίας πρασίνου 2.000,00 0,00 0,00

6323.0001 ΄Εξοδα ΚΤΕΟ αυτ/των υπηρεσίας πρασίνου 500,00 0,00 0,00

6641.0003 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για μεταφ.μέσα υπηρεσίας πρασίνου

15.000,00 5.698,15 5.698,15

2019-2020

6671.0002 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων υπηρεσίας πρασίνου 2020 1.000,00 0,00 0,00

6671.0003 Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων υπηρεσίας πρασίνου 2020

2.000,00 0,00 0,00

(Πολυετής Σύμβαση)

6692.0002 Προμήθεια δένδρων, φυτών, θάμνων,ανθέων κλπ 2019 8.051,25 8.050,91 8.050,91

6692.0004 Προμήθεια δένδρων, φυτών, θάμνων,ανθέων κλπ 2020 24.000,00 168,37 168,37

6693.0001 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (κοπριά λίπασμα, κηπευτικό χώμα

4.092,30 522,63 0,00

κλπ) 2019

6693.0003 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (κοπριά λίπασμα, κηπευτικό χώμα

8.000,00 0,00 0,00

κλπ) 2020

6699.0002 Προμήθεια κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2019 9.406,86 6.800,16 6.800,16

6699.0005 Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης 10.000,00 0,00 0,00

6699.0006 Προμήθεια κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2020 3.000,00 0,00 0,00

6699.0009 Προμήθεια υλικών για αυτόματο πότισμα 2020 10.000,00 0,00 0,00

7312.0003 Συντήρηση αρδευτικού δικτύου του Δήμου 7.500,00 0,00 0,00

7312.0004 Συντήρηση γεωτρήσεων 2020 2.000,00 0,00 0,00

7336.0002 Κλάδεμα ψηλών δένδρων (συνεχ/νο2016) 0,00 0,00 0,00

7336.0005 Εργασίες ψεκασμού για την προστασία των δασών 2019 0,00 0,00 0,00

7336.0006 Συντήρηση συντριβανιών 2019 15.984,84 0,00 0,00

7336.0009 Κλάδεμα ψηλών δένδρων 2020 24.000,00 0,00 0,00

7336.0011 Καθαρισμός & κοπή χόρτων σε δάση και κοινόχρηστους χώρους για την

24.000,00 23.727,40 23.727,40

αντιπυρική προστασία 2020

7336.0012 Συντήρηση παρτεριών Δ..Ε.Πεύκης 0,00 0,00 0,00

7336.0013 Συντήρηση παρτεριών Δ..Ε.Λυκόβρυσης 0,00 0,00 0,00

8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.000,00 2.670,07 2.670,07

8113.0001 Παρακράτηση από ΚΑΠ για την καταβολή δόσεων υπέρ ΕΥΔΑΠ ΠΟΕ για 14.062,92 9.375,28 9.375,28

τα έτη 2012-2013

8116.0002 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2019 19.940,78 9.104,25 9.104,25

7131.0001 Προμήθεια & τοποθέτηση στεγάστρων αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας 50.000,00 0,00 0,00

(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

7131.0002 Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού

218.000,00 0,00 0,00

(πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

7131.0003 Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 259.135,20 0,00 0,00

των Δήμων της χώρας (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

7131.0004 Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσσας 16m3 με σύστημα λήψης

175.000,00 0,00 0,00

κάδων από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

7131.0005 Προμήθεια σαρώθρου - πολυμηχανήματος από το πρόγραμμα

100.000,00 0,00 0,00

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

7131.0006 Προμήθεια απορριμματοφόρου από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

175.000,00 0,00 0,00

(Αποφ.ΥΠΕΣ 83448/2019)

7341.0001 Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 125.034,00 83.486,06 83.486,06

7341.0002 Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του προαυλίου του Γυμνασίου

Λυκόβρυσης

184.922,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2020 Σελίδα 12


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

7341.0003 Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του 100.000,00 0,00 0,00

Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

7341.0004 Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την

112.800,00 0,00 0,00

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Λυκόβρυσης -

Πεύκης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

7341.0006 Αστική αναζωογόνηση 2019 231.153,00 0,00 0,00

7411.0001 Αστική Βιωσιμη Κινητικότητα στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης 65.000,00 0,00 0,00

7411.0002 Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίαςκαι σύνταξη τευχών δημοπράτησης για 100.000,00 0,00 0,00

τις σχολικές μονάδες του Δήμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων γενικών καθηκόντων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου 52.000,00 31.005,00 31.005,00

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

3.000,00 743,86 661,21

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων γενικών καθηκόντων με σύμβαση

13.000,00 7.553,20 7.553,20

Αορίστου Χρόνου

7111.0001 Απαλλοτρίωση χώρου εκκλησίας Ο.Τ.112 Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0002 Απαλλοτρίωση πλατείας ΟΤ 468Α (Εθνικής Αντίστασης)Δ.Ε.Π. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0005 Απαλλοτρίωση Ο.Τ.33 για Αθλητικές εγκαταστάσεις Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0006 Απαλλοτρίωση πολιτιστικού χώρου ΟΤ 458Α (Δαβάκη και

1.000,00 0,00 0,00

Εθν.Αντίστασης) Δ.Ε.Π.

7111.0007 Απαλλοτρίωση Πλατείας Ο.Τ.87 Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0008 Απαλλοτρίωση χώρου φερόμενης ιδιοκτησίας Σαφιολέα (εκτός

1.000,00 0,00 0,00

σχεδίου)Δ.Ε.Π.

7111.0012 Απαλλοτρίωση οικοπέδου στο Ο.Τ. 186 (πρώην εργοστάσιο ΠΟΥΡΝΑΡΑ)

1.000,00 0,00 0,00

Δ.Ε.Π.

7111.0013 Απαλλοτρίωση πλατείας ΟΤ447Α (Κωνστ/λεως)Δ.Ε.Π. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0014 Απαλλοτρίωση ακινήτου Επ.Σκιαδά Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0016 Απαλλοτρίωση πλατείας Χαράς Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0017 Απαλλοτρίωση οικοπέδου στο ΟΤ 46 (Κρήτης) Δ.Ε.Π. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0018 Απαλλοτρίωση ακινήτου Αλεξιάδου, Πριοβόλου,Χονδρού Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,00

7424.0001 Περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων 2019 0,00 0,00 0,00

7424.0002 Περιφράξεις Κοινοχρήστων χώρων 2018 19.394,84 19.394,84 0,00

7424.0004 Περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων 2020 23.000,00 0,00 0,00

8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.000,00 4.140,91 4.140,91

9111 Αποθεματικό 27.890,41 0,00 0,00

- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.628.936,82 7.537.374,84 7.296.679,56

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2020 Σελίδα 13


Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

Διαμορφωθέν

Βεβαιώθεντα

Εισπραχθέντα

Προϋπολογισμός

Τακτικά Εσοδα 9.239.564,76 6.357.590,96 5.675.239,72

Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα 5.255.454,00 2.889.157,18 1.830.116,95

Χρηματικό Υπόλοιπο 4.133.918,06 4.133.918,06 4.133.918,06

ΣΥΝΟΛΟ 18.628.936,82 13.380.666,20 11.639.274,73

Ε Ξ Ο Δ Α

Διαμορφωθέν

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

Έξοδα 18.628.936,82 7.537.374,84 7.296.679,56

Αποθεματικό 0,00 0,00 4.342.595,17

ΣΥΝΟΛΟ 18.628.936,82 7.537.374,84 11.639.274,73

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2020 Σελίδα 14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!