03.06.2021 Views

Direct Selling Magazine PM-International Coverstory I Polska

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

05-2021 Cover <strong>PM</strong> - Polnisch.indd 1 17.06.2021 15:31:27


COVERSTORY<br />

ROLF SORG<br />

Jako mechanik samochodowy,<br />

odkrył sprzedaż bezpośrednią,<br />

szukając okazji na dodatkowy<br />

zarobek podczas studiów.<br />

Gdy firma, dla której pracował,<br />

zbankrutowała, w 1993 roku<br />

założył własną firmę <strong>PM</strong>-<strong>International</strong>.<br />

Jego idea to „dawanie<br />

innym szansy, którą sam<br />

otrzymałem: samozatrudnienie<br />

i natychmiastowy dodatkowy<br />

dochód bez ryzyka, elastyczność<br />

czasu pracy i dobra zabawa w<br />

czasie pracy”.<br />

DIRECT SELLING MAGAZINE I EDITION 05 // 2021 I 2<br />

05-2021 Cover <strong>PM</strong> - Polnisch.indd 2 17.06.2021 15:31:27


<strong>PM</strong>-INTERNATIONAL AG NA KURSIE EKSPANSJI<br />

PO REKORDOWYM ROKU 2020, <strong>PM</strong>-INTERNATIONAL AG SZACUJE WYNIKI SPRZEDAŻY NA PONAD DWA MILIARDY DOLARÓW<br />

Kiedy Rolf Sorg założył firmę <strong>PM</strong>-<strong>International</strong> w Niemczech w 1993 r., nikt nie<br />

przypuszczał, że okaże się ona jednym z największych sukcesów w branży sprzedaży<br />

bezpośredniej. Dziś <strong>PM</strong>-<strong>International</strong> AG jest jedną z najszybciej rozwijających się i<br />

najbardziej stabilnych firm zajmujących się sprzedażą bezpośrednią na świecie. Po<br />

osiągnięciu sprzedaży w wysokości 1,11 miliarda dolarów po raz pierwszy w 2019 roku,<br />

CEO i założyciel Rolf Sorg planuje teraz sprzedaż na poziomie ponad 2 miliardów<br />

dolarów w 2021 roku. Jest to bardziej niż realistyczny cel, ponieważ firma z siedzibą w<br />

Luksemburgu ma prawdopodobnie lepszą pozycję na arenie międzynarodowej niż<br />

kiedykolwiek wcześniej.<br />

Od momentu założenia firmy sprzedaż <strong>PM</strong>-<strong>International</strong><br />

stale rośnie, stabilnie i nieprzerwanie,<br />

odzwierciedlając filozofię jej założyciela, którego<br />

największe atuty to cierpliwość, wytrwałość, dyscyplina<br />

oraz uczciwość. Wraz z wprowadzeniem<br />

na rynek w 1995 roku Q10, pierwszego suplementu<br />

diety FitLine, a następnie w 1996 r. Activize, który<br />

został sprzedany w milionach, historia sukcesu<br />

firmy <strong>PM</strong>-<strong>International</strong> zaczęła nabierać tempa.<br />

Zaledwie dziesięć lat po założeniu firmy, w<br />

2003 roku rozpoczęto ekspansję na Azję, a roczna<br />

sprzedaż w wysokości 100 milionów euro<br />

została po raz pierwszy osiągnięta w 2004<br />

roku. W roku 2005 firma zmieniła się ze spółki<br />

z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) na<br />

spółkę nienotowaną na giełdzie (AG) w celu dalszego<br />

wzmacniania fundamentów firmy.<br />

W 2008 roku, gdy <strong>PM</strong>-<strong>International</strong> była już obecna<br />

na 30 rynkach na całym świecie, firma zaczęła<br />

koncentrować się na tworzeniu nowej infrastruktury<br />

w celu wspierania dalszej, międzynarodowej<br />

ekspansji. W rezultacie w 2011 roku rozpoczęto<br />

budowę centrum logistyczno-administracyjnego w<br />

Szwajcarii, natomiast w 2012 roku powstał nowy<br />

budynek administracyjny w Speyer, skąd koordynowana<br />

jest obecnie cała logistyka na rynki europejskie.<br />

Wraz z oficjalnym otwarciem nowej siedziby<br />

głównej w Luksemburgu w 2015 r., położono<br />

kolejny kamień węgielny, który w znacznym stopniu<br />

przyczynił się do otwarcia na nowe kraje. Firma<br />

jest obecna na najważniejszych rynkach wartych<br />

miliardy dolarów w Europie, Azji, Ameryce i<br />

Australii, gdzie jest reprezentowana przez swoje<br />

przedstawicielstwa oraz biura. Ta koncepcja i strategia<br />

mają wpływ na partnerów dystrybucyjnych<br />

i klientów oraz budują zaufanie. Od 2015 roku<br />

sprzedaż firmy wzrosła z 350 milionów dolarów do<br />

1,71 miliarda dolarów w 2020 roku.<br />

Ten rekordowy obrót zapewnił firmie <strong>PM</strong>-<strong>International</strong><br />

10. miejsce w aktualnym rankingu „DSN<br />

Global 100” firm zajmujących się sprzedażą<br />

bezpośrednią o najwyższych obrotach na świecie<br />

i zaowocował dodatkową nagrodą Bravo <strong>International</strong><br />

Growth Award.<br />

Z około 700 milionami sprzedanych do tej pory<br />

produktów FitLine, planem wynagrodzeń zgodnym<br />

z prawem i modelem biznesowym opartym na klientach,<br />

<strong>PM</strong>-<strong>International</strong> należy bez wątpienia do<br />

absolutnej czołówki firm sprzedaży bezpośredniej<br />

na świecie. Stabilność ekonomiczna firmy jest<br />

również ważnym czynnikiem dla partnerów, którzy<br />

chcą budować biznes dla pokoleń.<br />

Również w tym przypadku <strong>PM</strong>-<strong>International</strong> może<br />

przekonać potrójnym ratingiem „AAA” (Triple A<br />

+) i wskaźnikiem kapitału własnego na poziomie<br />

ponad 60%, co stanowi podstawę planowania<br />

długoterminowego.<br />

DIRECT SELLING MAGAZINE I www.direct-selling-magazine.de I 3<br />

05-2021 Cover <strong>PM</strong> - Polnisch.indd 3 17.06.2021 15:31:27


COVERSTORY<br />

Firma rodzinna<br />

"Założyłem <strong>PM</strong>-<strong>International</strong> jako<br />

firmę dla przyszłych pokoleń"<br />

- mówi Rolf Sorg. Dla niego<br />

firmy rodzinne mają wyraźne<br />

zalety, zaczynając od szybkiego<br />

podejmowania decyzji, ponieważ<br />

"chodzi o wartości, którymi<br />

żyjemy, a nie tylko o kolejny<br />

kwartał" - mówi CEO <strong>PM</strong>-<strong>International</strong>.<br />

Dla nas model „firmy<br />

rodzinnej” sprawdził się nawet w<br />

burzliwych czasach, ponieważ<br />

pozwala nam zawsze elastycznie<br />

reagować na zmiany.<br />

DIRECT SELLING MAGAZINE I EDITION 05 // 2021 I 4<br />

05-2021 Cover <strong>PM</strong> - Polnisch.indd 4 17.06.2021 15:31:27


Skumulowana wartość sprzedaży w<br />

ciągu ostatnich jedenastu lat na<br />

poziomie 6,391 miliarda dolarów<br />

Zanim firma <strong>PM</strong>-<strong>International</strong> była w stanie osiągnąć wartość sprzedaży<br />

w wysokości 100 milionów euro w 2004 roku, od założenia minęło około<br />

jedenaście lat. Po kolejnych dziesięciu latach sprzedaż wynosiła już 313<br />

mln dolarów, a w 2019 roku po raz pierwszy w historii firmy przekroczyła<br />

granicę miliarda dolarów ze sprzedażą na poziomie 1,11 mld dolarów.<br />

Tylko od 2010 do 2020 roku skumulowana<br />

wartość sprzedaży <strong>PM</strong>-<strong>International</strong><br />

wyniosła 6,391 miliardów dolarów, przy<br />

wzroście sprzedaży o około 1,49 miliarda<br />

dolarów, czyli 688 procent w porównaniu<br />

z rokiem 2010. Strategiczna ekspansja<br />

globalna, która rozpoczęła się<br />

w 2015 roku, zaowocowała kolejnym rekordem<br />

sprzedaży. W roku 2021 poziom<br />

sprzedaży nowego giganta w dziedzinie<br />

sprzedaży bezpośredniej z siedzibą w<br />

Luksemburgu ma wynieść nieco ponad 2<br />

miliardy dolarów.<br />

05-2021 Cover <strong>PM</strong> - Polnisch.indd 5 17.06.2021 15:31:28


COVERSTORY<br />

Niemcy są<br />

centralnym<br />

ośrodkiem dla<br />

całego rynku<br />

europejskiego.<br />

Historia firmy <strong>PM</strong>-<strong>International</strong><br />

sięga 1993 roku, kiedy<br />

pochodzący z Palatynatu Rolf<br />

Sorg założył firmę w siedzibie<br />

zamkniętej firmy swojego dziadka<br />

w Limburgerhof. W tamtym<br />

czasie <strong>PM</strong>-<strong>International</strong> składała<br />

się z kilku członków założycieli,<br />

do których należał również<br />

Henryk Kretek, z którym Rolf<br />

Sorg założył pierwsze przedstawicielstwo<br />

zagraniczne w Polsce<br />

w 1993 roku. Dziś, 28 lat później<br />

<strong>PM</strong>-<strong>International</strong> jest jedną z<br />

największych firm sprzedaży<br />

bezpośredniej na świecie.<br />

Już na początku istnienia firmy<br />

<strong>PM</strong>-<strong>International</strong> CEO i założyciel<br />

Rolf Sorg miał wielką wizję:<br />

osiągnięcie pozycji światowego lidera<br />

rozwoju oraz dystrybucji wysokiej<br />

jakości produktów dla zdrowia,<br />

kondycji i urody. Duża część<br />

długofalowego i wykładniczego<br />

rozwoju firmy jest również zasługą<br />

najstarszego i największego rynku<br />

<strong>PM</strong>-<strong>International</strong> - Niemiec.<br />

W ubiegłym roku <strong>PM</strong> pozyskała<br />

na tym rynku klientów w<br />

sześciocyfrowym przedziale, przy<br />

średnim wzroście sprzedaży na<br />

poziomie 34,9 proc. w porównaniu<br />

z rokiem poprzednim. Również<br />

w tym roku najstarszy rynek bije<br />

wszelkie rekordy w drodze do<br />

drugiego miliarda. Już w pierwszym<br />

kwartale Niemcy odnotowują<br />

stały wzrost sprzedaży o ponad<br />

30 procent. Aktualnie w Polsce<br />

dynamika również kształtuje<br />

się na poziomie dwucyfrowego<br />

wzrostu w porównaniu z rokiem<br />

poprzednim. „Jesteśmy przekonani,<br />

że będziemy w stanie<br />

utrzymać tę dynamikę. Ten sukces<br />

zawdzięczamy naszym liderom,<br />

ponad 5 000 niezależnym partnerom<br />

oraz klientom i pracownikom<br />

w Polsce. Bez ich doskonałych wyników,<br />

zaangażowania i lojalności<br />

nigdy nie miałoby to miejsca."-<br />

mówi prezes <strong>PM</strong>I <strong>Polska</strong> Henryk<br />

Kretek. „Nasz stały i innowacyjny<br />

rozwój oraz optymalizację produktów<br />

postrzegam jako ważny<br />

element naszej zrównoważonej<br />

ekspansji, nie tylko w Polsce, ale<br />

także na pozostałych rynkach” -<br />

dodaje.<br />

Henryk Kretek<br />

Henryk Kretek jest członkiem<br />

zespołu założycielskiego firmy.<br />

Od 27 lat niezmiennie promuje<br />

firmę <strong>PM</strong>-<strong>International</strong> oraz produkty<br />

FitLine na polskim rynku,<br />

współpracując niejednokrotnie<br />

już z drugą generacją młodych<br />

Team Partnerów idących<br />

śladem swoich rodziców.<br />

Prezes widzi duży potencjał w<br />

polskim rynku: „Obecne nasycenie<br />

rynku w Polsce szacuje się<br />

na około 5 procent. Oznacza<br />

to, że dopóki rynek nie zostanie<br />

nasycony, nadal możemy<br />

zwiększyć naszą sprzedaż!”<br />

DIRECT SELLING MAGAZINE I EDITION 05 // 2021 I 6<br />

05-2021 Cover <strong>PM</strong> - Polnisch.indd 6 17.06.2021 15:31:28


W europejskiej siedzibie<br />

pracuje ponad 250<br />

pracowników<br />

W samą porę na 10-lecie firmy w 2003<br />

roku, <strong>PM</strong>-<strong>International</strong> przeniosła się do<br />

nowo wybudowanej europejskiej siedziby i<br />

centrum logistycznego w Speyer. Obecnie<br />

w pobliżu Renu znajdują się cztery magazyny<br />

i dwa budynki administracyjne.<br />

Trzeci bardzo potrzebny budynek administracyjny<br />

jest już na etapie planowania<br />

i powinien zapewnić miejsce dla około 60<br />

dodatkowych pracowników. Rozpoczęcie<br />

budowy planowane jest na ten rok. W<br />

2020 r. zaczęto z 192 pracownikami, jednak<br />

oddział w Speyer do kwietnia<br />

2021 roku zatrudnia już<br />

łącznie 254 pracowników.<br />

Ze względu na silną ekspansję<br />

we wszystkich działach wciąż<br />

potrzebni są nowi specjaliści.<br />

Oprócz centrum logistycznego<br />

Speyer <strong>PM</strong>-<strong>International</strong><br />

posiada również 27 oddziałów<br />

sprzedaży bezpośredniej<br />

w całych Niemczech, które<br />

zajmują się sprzedażą w danym<br />

regionie.<br />

Tam klienci, partnerzy oraz<br />

każdy zainteresowany może<br />

kupić oraz spróbować produktów<br />

FitLine i uzyskać poradę. Aby zapewnić<br />

najwyższą jakość, wszystkie produkty<br />

FitLine „Made in Germany” są produkowane<br />

zgodnie ze standardami GMP, które<br />

odnoszą się do standardów przemysłu<br />

farmaceutycznego oraz są regularnie i<br />

niezależnie testowane przez TÜV SÜD<br />

ELAB. Dostęp do wyników można uzyskać<br />

za pomocą kodu QR widocznego na produkcie.<br />

Europejskie centrum logistyczne<br />

Przedstawicielstwa w Europie i poza nią są zaopatrywane<br />

przez Centrum Logistyczne. Tylko w marcu 2021 roku 58.051<br />

paczek zostało wysłanych do klientów i Team Partnerów w<br />

Niemczech, a dodatkowe 4500 palet trafiło do oddziałów krajowych<br />

i międzynarodowych. Aby sprostać rosnącym liczbom, w<br />

październiku ubiegłego roku otwarto czwarty magazyn. Obejmuje<br />

146 metrów długości, 25 metrów szerokości i 9 metrów wysokości.<br />

Europejskie Centrum Logistyczne dysponuje obecnie łącznie<br />

7 400 miejscami na palety na prawie 8 000 m².<br />

DIRECT SELLING MAGAZINE I www.direct-selling-magazine.de I 7<br />

05-2021 Cover <strong>PM</strong> - Polnisch.indd 7 17.06.2021 15:31:28


COVERSTORY<br />

Pozycja na najważniejszych<br />

światowych rynkach wartych<br />

miliardy dolarów<br />

<strong>PM</strong>-<strong>International</strong> działa w 35 lokalizacjach w ponad<br />

40 krajach. Założyciel Rolf Sorg rozpoczął ekspansję<br />

wcześnie; najpierw w Europie, potem w regionie Azji i<br />

Pacyfiku oraz w Ameryce. Jego rodzinna firma opiera<br />

się na silnej lokalnej obecności: „Dla nas podejście<br />

premium oznacza oferowanie indywidualnej obsługi<br />

naszym klientom i partnerom. W końcu sprzedaż<br />

bezpośrednia rozwija się dzięki interakcji” - podkreśla<br />

Rolf Sorg.<br />

Siedziba Międzynarodowa - Luksemburg<br />

Otwarta w 2015 roku siedziba w Schengen znajduje<br />

się rzut beretem od miejsca, w którym powstała Unia<br />

Europejska. W związku z rozwojem firmy i zatrudnieniem<br />

obecnie prawie 100 pracowników, również tutaj<br />

realizowane są inwestycje: właśnie ruszyła budowa<br />

drugiego budynku administracyjnego.<br />

Amerykańska Siedziba - USA<br />

Otwarta w 2019 roku siedziba wraz z<br />

centrum logistycznym z certyfikatem GMP<br />

została właśnie rozbudowana o drugi magazyn<br />

i budynek administracyjny. Sammy<br />

El Ghoul, dyrektor ds. sprzedaży w Ameryce:<br />

„W 2021 roku otworzymy kolejne biuro<br />

w regionie zachodnim, ponieważ sprzedaż<br />

stale rośnie. Mamy już w pełni działające<br />

przedstawicielstwa w Kanadzie, Chile<br />

i Meksyku”.<br />

DIRECT SELLING MAGAZINE I EDITION 05 // 2021 I 8<br />

05-2021 Cover <strong>PM</strong> - Polnisch.indd 8 17.06.2021 15:31:33


Strategiczne otwarcia<br />

rynku<br />

Siedziba Europejska - Niemcy<br />

„Ekspansja wymaga przestrzeni. W tej chwili planujemy<br />

trzeci budynek administracyjny, zaraz po otwarciu<br />

naszego czwartego magazynu w 2020 r.” - wyjaśnia<br />

dyrektor ds. Sprzedaży Patrick Bacher. Europejska<br />

siedziba, zatrudniająca ponad 250 pracowników, jest<br />

największą lokalizacją <strong>PM</strong>.<br />

Firma <strong>PM</strong>-<strong>International</strong> rozpoczęła<br />

działalność na rynku kanadyjskim w 2020<br />

roku, przedstawicielstwo ma siedzibę w<br />

Toronto. „Mamy rosnącą siłę handlową na<br />

tym rynku i odnotowaliśmy + 171% wzrost<br />

sprzedaży w 2020 roku w porównaniu z<br />

rokiem poprzednim”<br />

- mówi Rolf Sorg.<br />

Jesienią ubiegłego roku firma <strong>PM</strong>-<strong>International</strong><br />

weszła na rynek belgijski z nowym<br />

przedstawicielstwem odpowiedzialnym za<br />

administrację i logistykę w Belgii i Holandii.<br />

W Indonezji właśnie świętowano kolejne<br />

sukcesy w rozwoju rynku podczas spotkania<br />

założycieli i wydarzeń internetowych<br />

poprzedzających otwarcie w kwietniu tego<br />

roku.<br />

W 2021 roku <strong>PM</strong>-<strong>International</strong> planuje otwarcie<br />

rynków w Wielkiej Brytanii, Węgrzech,<br />

Portugalii, Wietnamie i Chinach, a także<br />

dalszą ekspansję w Ameryce Środkowej<br />

i Południowej. „Nawet jeśli obecna sytuacja<br />

pokazuje, że długoterminowe plany<br />

nie zawsze mogą zostać zrealizowane na<br />

czas - nie będziemy się powstrzymywać.<br />

Jesteśmy elastyczni i tak właśnie działamy”.<br />

Siedziba Azja-Pacyfik - Singapur<br />

Aby wesprzeć dalszy rozwój w regionie Azji i Pacyfiku,<br />

<strong>PM</strong>-<strong>International</strong> zainwestowała w nowe i większe<br />

obiekty w Singapurze w 2020 r. „Rozwijamy się tutaj<br />

bardzo szybko i mamy duże plany. Ponadto planujemy<br />

utworzyć centrum logistyczne w Azji Północno-<br />

Wschodniej, aby wesprzeć cały region ”- mówi Marcus<br />

Sandström, dyrektor ds. Sprzedaży na region Azji i<br />

Pacyfiku.<br />

DIRECT SELLING MAGAZINE I www.direct-selling-magazine.de I 9<br />

05-2021 Cover <strong>PM</strong> - Polnisch.indd 9 17.06.2021 15:31:38


COVERSTORY<br />

Do tej pory<br />

sprzedano prawie<br />

700 milionów<br />

produktów FitLine<br />

Aby wciąż rozwijać produkty,<br />

<strong>PM</strong> wykorzystuje najnowsze<br />

odkrycia. Firma od ponad 25 lat<br />

prowadzi badania podstawowe i<br />

stosowane, zarówno z własnym<br />

zespołem naukowców z dziedzin<br />

takich jak nauka o żywieniu,<br />

badania komórek i technologii<br />

żywności, jak i we współpracy<br />

z Luksemburskim Instytutem<br />

Nauki i Technologii oraz Wyższą<br />

Szkołą Nauk Stosowanych w<br />

Górnej Austrii.<br />

Doprowadziło to do wielu badań<br />

naukowych, a <strong>PM</strong>-<strong>International</strong><br />

posiada również około 70 patentów<br />

na całym świecie. Dr Tobias<br />

Kühne: „Nasze projekty badawcze<br />

uosabiają dokładnie to,<br />

co chcemy osiągnąć jako firma.<br />

Dzięki grantowi badawczemu w<br />

wysokości 1,1 miliona euro od<br />

rządu Luksemburga mogliśmy<br />

znacznie rozszerzyć naszą<br />

działalność”. „Naszą główną misją<br />

jest opracowywanie nowych produktów<br />

premium dla zdrowia,<br />

kondycji i urody, od wewnątrz i na<br />

zewnątrz” - wyjaśnia dr Tobias<br />

Kühne, szef rady naukowej<br />

<strong>PM</strong>-<strong>International</strong>.<br />

„Ponadto zawsze pracujemy<br />

nad dalszą poprawą<br />

bioprzyswajalności produktów<br />

FitLine”.<br />

Koncepcja Transportu<br />

Substancji Odżywczych<br />

(NTC®) reprezentuje<br />

podstawowy fundament<br />

<strong>PM</strong>-<strong>International</strong>: dostarcza<br />

składniki odżywcze do<br />

miejsca, gdzie są potrzebne<br />

– na poziom komórkowy, od<br />

wewnątrz i z zewnątrz.<br />

Najwyższa jakość i<br />

maksymalne<br />

bezpieczeństwo<br />

„Jakość jest dla nas<br />

decydującym czynnikiem” -<br />

wyjaśnia dr Kühne. „Nasze<br />

produkty są produkowane<br />

w Niemczech, zgodnie ze<br />

ścisłymi wytycznymi GMP,<br />

który jest standardem przemysłu<br />

farmaceutycznego”. Aby<br />

zagwarantować stałą wysoką<br />

jakość produktów, są one regularnie<br />

i niezależnie testowane<br />

przez TÜV SÜD ELAB. Klienci<br />

mogą przeglądać informacje o<br />

analizie bezpośrednio na stronie<br />

internetowej TÜV SÜD ELAB,<br />

skanując kod QR z opakowania<br />

produktu. Żaden inny konkurent<br />

nie oferuje takiego poziomu<br />

przejrzystości.<br />

DIRECT SELLING MAGAZINE I EDITION 05 // 2021 I 10<br />

05-2021 Cover <strong>PM</strong> - Polnisch.indd 10 17.06.2021 15:31:39


Ponad 3000 dzieci<br />

objętych wsparciem<br />

z World Vision<br />

<strong>PM</strong> We Care, fundacja charytatywna <strong>PM</strong>-<br />

<strong>International</strong> i największy korporacyjny<br />

sponsor organizacji pomocowej, rozwojowej<br />

i rzeczniczej World Vision, wspiera<br />

dzieci, ich rodziny i całe społeczności w<br />

ponad 60 długoterminowych projektach<br />

rozwojowych w ponad 25 krajach na całym<br />

świecie. „Zasada jest prosta” - wyjaśnia<br />

ambasadorka organizacji charytatywnej<br />

Vicki Sorg. „Każdy sprzedany produkt FitLine daje „ jedną godzinę życia”. W ten sposób wszyscy klienci<br />

i partnerzy aktywnie przyczyniają się do zmiany życia dzieci!” W ciągu ostatnich 18 lat wygenerowano<br />

6,1 mln euro. World Vision wykorzystuje te darowizny do budowy studni i szkół, edukacji ludzi w zakresie<br />

praw dziecka lub tworzenia centrów porodowych. Cel jest zawsze ten sam: „Każde dziecko ma prawo<br />

do rozwoju w najlepszy możliwy sposób! Wspieramy wielkie projekty World Vision i cieszymy się, że<br />

możemy wnieść w to swój wkład. W dłuższej perspektywie naszym celem jest wesprzeć 10 000 dzieci,<br />

ponieważ jest to sprawa bliska naszym sercom ”- mówi Vicki Sorg.<br />

FitLine jest obecna od<br />

ponad 20 lat w sporcie<br />

zawodowym<br />

Ponad 1000 najlepszych sportowców i ponad<br />

20 stowarzyszeń w 60 dyscyplinach sportowych<br />

z 30 krajów zaufało suplementom FitLine, które<br />

zapewniają większą wytrzymałość, koncentrację<br />

i regenerację. Oprócz optymalnych wyników i<br />

tolerancji, doceniają wysokie bezpieczeństwo produktu<br />

dzięki obecności suplementów diety FitLine<br />

na Liście Kolońskiej®, niezależnym laboratorium<br />

zajmującym się profilaktyką dopingową. Z<br />

punktu widzenia sprzedaży informacje otrzymywane<br />

ze świata sportu są motywacją<br />

i pomocą w nawiązywaniu nowych kontaktów<br />

zainteresowanych sportem.<br />

Achim Heukemes<br />

Legenda sportów ekstremalnych (69 lat):<br />

World Champion 10x Ironman M55<br />

Wicemistrz świata 24-godzinnej próby czasowej i dwuboju (Masters)<br />

6 mistrzostw świata w ciągu 5 lat / 5 medali<br />

„Produkty są ze mną od ponad 20 lat - bez FitLine<br />

nie byłbym w stanie utrzymać tego poziomu”.<br />

DIRECT SELLING MAGAZINE I www.direct-selling-magazine.de I 11<br />

05-2021 Cover <strong>PM</strong> - Polnisch.indd 11 17.06.2021 15:31:40


COVERSTORY<br />

Liderzy odnoszący największe sukcesy na całym<br />

(w kolejności alfabetycznej) I 15.5.2021<br />

Gyokyuran Arai<br />

Japonia<br />

Hege Bläcker<br />

Szwecja<br />

Jürgen Bruckner<br />

Austria<br />

Young Hwi Cho<br />

Korea<br />

Marcel Dezsö<br />

Szwajcaria<br />

Andreas Gutekunst<br />

& Andreas Ulbrich<br />

Niemcy<br />

Joachim Heberlein<br />

Niemcy<br />

Yu Ying Ji<br />

Japonia<br />

Helene & Rudolf Junker<br />

Szwajcaria<br />

Sion Kim<br />

Korea<br />

Carsten Ledulé<br />

Niemcy<br />

JaeDuk Lee<br />

Korea<br />

YunHee Lee<br />

Korea<br />

Yaming Li<br />

Niemcy<br />

Sabine & Wolfgang<br />

Lindemann<br />

Niemcy<br />

Marina Longhi<br />

Włochy<br />

Eliseo Molinari & Trinidad<br />

Garcia / Hiszpania<br />

Björn Müller<br />

Niemcy<br />

Ute & Tino Puschmann<br />

Niemcy<br />

Yi Qu<br />

Niemcy<br />

Ivan Riva<br />

Włochy<br />

Giulia Romanelli<br />

Włochy<br />

Adele Samarelli<br />

Włochy<br />

Ralf Wünsch<br />

Niemcy<br />

Karin Zuber<br />

Niemcy<br />

DIRECT SELLING MAGAZINE I EDITION 05 // 2021 I 12<br />

05-2021 Cover <strong>PM</strong> - Polnisch.indd 12 17.06.2021 15:31:43

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!