12.10.2021 Views

AL 2 FIRE EXTINGUISHERS katalogos mobiak

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

THE KEY TO SUCCESS!<br />

w w w . m o b i a k . c o m<br />

Vlerë në Siguri...<br />

Investim në Cilësi!<br />

ikse zjarri


KONTAKT<br />

QENDRA SHPËRNDARJE<br />

FABRIKA - SHOW ROOM:<br />

Akrotiri, Hania, Kretë K.P. 731 00<br />

FABRIKA:<br />

Akrotiri, Hania, Kretë K.P. 731 00<br />

Tel. +30 28210 63222<br />

Fax <strong>FIRE</strong>FIGHTING DEPT.: +30 28210 66260<br />

Fax MOBIAKCARE: +30 28210 66403<br />

Fax LIQUID & GAS DEPT.: +30 28210 66405<br />

e-mail: exports1@<strong>mobiak</strong>.com, exports@<strong>mobiak</strong>.com<br />

Dyqani i shitjeve me pakicë Hania:<br />

PYROMEDIC<strong>AL</strong> Ltd<br />

Markou Mpotsari 96 -98 Hania Kretë K.P. 731 36<br />

Tel. +30 28210 63222<br />

Fax <strong>FIRE</strong>FIGHTING DEPT.: +30 28210 66260<br />

Fax MOBIAKCARE: +30 28210 66403<br />

Fax LIQUID & GAS DEPT.: +30 28210 66405<br />

e-mail: exports1@<strong>mobiak</strong>.com, exports@<strong>mobiak</strong>.com<br />

Greqia Qendrore, Jugore & Ishuj:<br />

Vendndodhja Skineza , Aspropirgos , Atiqi K.P. 193 00<br />

Tel.: +30 210 4614006, +30 210 5593004<br />

Fax: +30 210 5595986<br />

Tel.: +30 28210 91561 / +30 28210 91661<br />

Fax: +30 28210 91644<br />

Filiali për studime dhe montime PIROPROSTASIA<br />

sh.p.k.:<br />

Anapafsesos 20 . Hania , Kretë . K.P. 731 00<br />

Tel.: +30 28210 72445<br />

Greqia e Veriut & Ballkani:<br />

Arkadiu 8 Kalohori , Selanik , K.P. 570 09<br />

Tel.: +30 2310 785668, +30 2310 778477<br />

Fax: +30 2310 574793<br />

Filiali për Ballkanin MOBIAK MK Shkup:<br />

Rruga 24 br.37, nas.Ilinden, Skopje<br />

Tel. / Fax: +389 2511 5221<br />

www.<strong>mobiak</strong>.com


ikse zjarri


Fikse zjarri<br />

6 8 SISTEMI<br />

SET ME PRODUKTE PËR FIKJEN E<br />

ZJARRIT & FIKSE ZJARRI SPECI<strong>AL</strong>E<br />

FIKSE ZJARRI<br />

SPECI<strong>AL</strong>E<br />

20<br />

FIDIAS<br />

22<br />

AMPULA<br />

FIKSE ZJARRI MINIATUR<br />

AUTOMATIKE<br />

24<br />

FIKJEN<br />

TERMIKE PËR<br />

E ZJARRIT (Ε-BULB)<br />

28<br />

FIKSE ZJARRI PORTABLE<br />

ME PLUHUR<br />

53<br />

FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE ME SHKUMË<br />

54 56<br />

FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE LITHIUM<br />

FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE SHKUME<br />

70<br />

FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE ME UJË<br />

74 78<br />

FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE WATER MIST<br />

FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE ME SHTESË<br />

UJI<br />

80<br />

FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE WET<br />

CHEMIC<strong>AL</strong><br />

84<br />

FIKSE ZJARRI<br />

PLUHURI PORTABLE<br />

ME DOREZË DHE FIKSE<br />

ZJARRI ABF PORTABLE<br />

100 102 108<br />

FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE ME<br />

BOMBOLIN TË BRENDSHME<br />

FIKSE ZJARRI PORTABLE<br />

ME DYOKSID KARBONI CO 2<br />

FIKSE ZJARRI PORTABLE<br />

MED<strong>FIRE</strong>


index<br />

110<br />

124<br />

FIKSE ZJARRI SERIA<br />

KITEMARK (BSI)<br />

FIKSE ZJARRI PORTABLE<br />

SERIA UL<br />

130 134 138<br />

TOPIK<strong>AL</strong><br />

FIKSE ZJARRI PËR APLIKIM<br />

FIKSE ZJARRI CLEAN<br />

AGENT / HFC-227EA<br />

FIKSE ZJARRI PËR<br />

APLIKIM TOPIK<strong>AL</strong> ABF-WET<br />

CHEMIC<strong>AL</strong><br />

146 149<br />

FIKSE ZJARRI<br />

ME RROTA SERIA<br />

KLASIKE<br />

FIKSE ZJARRI ME RROTA<br />

ME S<strong>AL</strong>DIM<br />

153<br />

SHKUME<br />

GJENERATOR<br />

ME RROTA<br />

154<br />

BOMBOLIN<br />

FIKSE ZJARRI ME RROTA ME<br />

NGA JASHTË<br />

161<br />

FIKSE ZJARRI ME RROTA<br />

DYOKSIDI KARBONI


SET ME PRODUKTE PËR FIKJEN E ZJARRIT<br />

PËR PËRDORIM NË AUTOMJETE - ANIJE - KUZHINA<br />

CODE 0141105<br />

MBK10 - SET - PYR1 - ABC85<br />

1Kg<br />

A B C<br />

85%<br />

8A<br />

34B<br />

C<br />

Set fikse zjarri 1 Kg pluhur<br />

- Trekëndësh<br />

- Kuti farmacie (me çertifikatë CE)<br />

CODE 0141106<br />

MBK10 - SET - PYR2SM<strong>AL</strong>L<br />

2Kg<br />

A B C<br />

13A<br />

89B<br />

C<br />

Set fikse zjarri 2 Kg pluhur<br />

- Trekëndësh<br />

- Kuti farmacie (me çertifikatë CE)<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

EXTINCTEURS<br />

Katasztrófavédelmi<br />

Kutatóintézet<br />

MPA<br />

Dresden<br />

V-BENOR<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

6<br />

Aναγραφή επί της συσκευασίας του αριθμού σειράς κατασκευής (S/N), για τη


SET ME PRODUKTE PËR FIKJEN E ZJARRIT<br />

PËR PËRDORIM NË AUTOMJETE - ANIJE - KUZHINA<br />

CODE 0141088<br />

ΜΒΚ07- SET - PYR2BIG<br />

2Kg<br />

A B C<br />

13A<br />

89B<br />

C<br />

Set fikse zjarri 2Kg pluhur i thatë<br />

- Trekëndësh<br />

- Kuti farmacie (me çertifikatë CE)<br />

- Jelek fosforishent me çertifikatë sipas CE EN 471.<br />

- Kuvertë termike me çertifikatë CE<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

EXTINCTEURS<br />

Katasztrófavédelmi<br />

Kutatóintézet<br />

MPA<br />

Dresden<br />

V-BENOR<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

γρήγορη συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης του Πελάτη και έκδοση Πιστοποιητικών.<br />

7


FIKSE ZJARRI<br />

FIKSE ZJARRI LULE E ZGJUAR<br />

CODE 0135207<br />

ΜΒΚ09 - 15 FLOWER - F - CLASS<br />

ΑΒF - WET CHEMIC<strong>AL</strong><br />

Fiksja e zjarrit lule e zgjuar përdoret për fikjen e zjarreve nga<br />

yndyrna gatimi në stadin fillestar të tyre .<br />

Mund të përdoret dhe si lule dekorative në kuzhinë , duke u<br />

vendosur mbi siperfaqen metalike të frigoriferit ose në vazo për<br />

lule. E përshtatshme për kuzhina profesionale dhe shtëpiake .<br />

Mund të jipet si dhuratë<br />

Në kuti kartoni për copë<br />

ΕΒΕΤΑΜ<br />

t e s t e d<br />

JETËGJATËSI 5 VJET<br />

8


FIKSE ZJARRI<br />

FIKSE ZJARRI SPECI<strong>AL</strong>E<br />

CODE 0141112<br />

MBK10 - SET - BOX<br />

2Lt<br />

A B F<br />

5A<br />

34B<br />

40F<br />

Set sigurie<br />

Produkti përmban 1 copë fikse zjarri 2Lt e tipit ABF - Wet Chemical dhe kuvertë<br />

termike 0,90x0,90 m .<br />

Fiksja e zjarrit është e përshtatshme për zjarre të tipit F (për kuzhina - menca - pjektore)<br />

si dhe të tipit A (për tekstile, dru. letër, materiale të ngurtë, etj) dhe B (lëngje të<br />

djegshëm)<br />

I përshtatshëm për përdorim profesional dhe shtëpiak.<br />

Rekomandohet dhe për përdorim në hotele.<br />

Në kuti kartoni për copë<br />

Karakteristika :<br />

1. Në bazë të udhëzimit europian ΕΝ3.7/2004 + Α1 2007(Ε), këto lloj fikse zjarri<br />

karakterizohen si të vetmet fikse të përshtatshme për zjarre të tipit, d.m.th.<br />

për kuzhinat dhe pjektoret shtëpiake ose të restoranteve<br />

2. Fiksja e zjarrit ka manometër për kontrollin e presionit, me valvol sigurie<br />

manometri<br />

3. Pas përdorimit të fikses së zjarrit ABF - Wet Chemical pastrimi i ambientit<br />

bëhet lehtë.<br />

4. Fiksja e zjarrit plotëson kërkesat për provë dielektrike në bazë të par. 9 të<br />

EN3-7:2004 + Α1.<br />

5. Bombola e fikses së zjarrit ka veshje të brendshme plastike kundër korozionit<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

EXTINCTEURS<br />

Fikse zjarri oval me pluhur<br />

E përshtatshme për montim në sipërfaqe, shumë i hollë.<br />

Doreza, suporti dhe varëse prej metali të paoksidueshëm.<br />

Mekanizëm dhe hedhës prej alumini, me rezistencë nga korrozioni, bombol alumini,<br />

me varëse.<br />

Model më projektim novator, i cili lejon fiksen të rrotullohet pothuajse 90°, në çdo<br />

drejtim, pa u rrëzuar. Montohet në murrë ose kolonë me një lidhëse (lidhësja nuk<br />

përmbahet)<br />

E përshtatshme për ambiente me fushë magnetike<br />

CODE 0135512<br />

MBK19 - 10PA - OV<strong>AL</strong>J - UL<br />

10 LB<br />

ABC<br />

PLUHUR<br />

ΝΕW<br />

4A<br />

80B<br />

C<br />

10JABC - MR<br />

10HABC - MR<br />

VËLLIMI<br />

10 LB (4,6 Kg)<br />

10 LB (4,6 Kg)<br />

PESHA<br />

24 LB (11,1 Kg)<br />

22 LB (10,1 Kg)<br />

CODE 0135513<br />

ΝΕW<br />

LARTËSIA<br />

56 cm<br />

58 cm<br />

MBK19 - 10PA - OV<strong>AL</strong>H - UL<br />

GJERËSIA E BOMBOLËS<br />

GJERËSIA E PËRGJITHSHME<br />

26 cm<br />

28 cm<br />

21 cm<br />

23 cm<br />

10 LB ABC<br />

PLUHUR<br />

4A<br />

80B<br />

C<br />

PESHA<br />

8 cm<br />

9 cm<br />

9


FIKSE ZJARRI<br />

SISTEM PËR KUZHINA SHTËPIAKE<br />

IDOMENEUS ®<br />

CODE 0139140<br />

MBK19 - IDOMENEUS<br />

ΝΕW<br />

Sistem për fikjen e zjarrit në kuzhina<br />

shtëpiake<br />

CERTIFIED<br />

Sistemi për fikjen e zjarrit në kuzhina shtëpiake IDOMENUS, është një sistem dedektimi dhe fikjes<br />

së zjarrit, pa presion apo gaz pronovues, për mbrojtje nga zjarre në vajra gatimi, në kuzhina apo<br />

barbequ. Sistemi për fikjen e zjarrit është projektuar për të qenë rezultativ, për zjarre të vegjël në<br />

kuzhina ose kuzhina në automjete RV. Për arsye se lënda shuarëse është rezultative për fikjen e<br />

zjarreve në materiale të ngurta të kategorisë A, sistemi mundë të përdoret dhe në ambiente të<br />

tjerë, ku ka rrezik zjarri.<br />

Sistemi për fikjen e zjarrit në kuzhina shtëpiake IDOMENUS, mbi zonën e rrezikut për zjarr dhe përshtatet<br />

për të mbuluar zonën e rrezikshme.<br />

Lënda shaurse nuk dëmton ambientin.<br />

Përmirëson kuzhinën shtëpiake<br />

Sistemi për fikjen e zjarrit në kuzhina shtëpiake IDOMENUS, bën përshtypje pozitive me dizajnin e<br />

tij.<br />

• I testuar sipas DIN 14497<br />

• Temperatura e aktivizimit 57 O C<br />

• Nuk është i domosdoshëm servisi për 4 vjet<br />

10<br />

Envir onmenta lly<br />

Responsib le<br />

Choice !


®<br />

Envir onmenta lly<br />

Responsib le<br />

Choice !<br />

®<br />

ib<br />

11


12<br />

FIKSE ZJARRI<br />

SMART <strong>FIRE</strong> EXTINGUISHER FOR CHIMNEYS


SISTEM PËR PARAND<strong>AL</strong>IMIN E ZJARRIT<br />

PRINCE GEORGE STOVE GUARD<br />

CODE 0139179<br />

MBK19 - PGSGUARD<br />

Sistemi Prince George Stove Guard, përmban një sensor për dedektimin e temperaturës, i cili<br />

montohet mbi enën e gatimit dhe një njësi kontrolli, e cila ndërpret rrymën elektrike në pajisje.<br />

Aktivizohet më shpejtë se çdo lloj pajisje mbrojtëse për përdorim shtëpiak, duke minimizuar<br />

numrin e aksidenteve nga zjarri në ambiente shtëpiake.<br />

Rezultativ dhe i thjeshtë në përdorim.<br />

Me teknologji për vetë regjistrim sistemi Prince George Stove Guard , është i thjeshtë në përdorim.<br />

Regjistron në mënyrë automatike parametrat e temperaturës, në temperaturat e gatimit të<br />

përdoruesit, duke mënjanuar alarme të remë. Për shkak të regjistrimit automatik, nuk kërkohet<br />

të kryet test mujor.<br />

Montohet pavarësisht ose paralelisht me çdo sistem për fikjen e zjarrit në kuzhina shtëpiake .<br />

Karakteristika<br />

• Përshtatet në alarm për temperatura maksimale - Dedekton temperatura të larta të<br />

rrezikshme<br />

• Përshtatet në alarm për rritje graduale të temperaturës - një rritje e menjëhershme e<br />

temperaturës, është tregues i rrezikut për zjarr<br />

• Regjistron ndjeshmërin në bazë të stilit të gatimit.<br />

Me sinjal alarmi kur sensori i temperaturës është jashtë perimetrit që mbron<br />

• Me diagnostikim të menjëhershëm të gabimit - Kontroll të funksionit të sistemit<br />

• I përshtatshëm për pajisje elektrike me një fazë<br />

• Sinjal alarmi 80 dB(A)@1m / me opsion pa zhurmë<br />

• Konsum i ulët i energjisë elektrike ( më pak se 1 W)<br />

• Buton elektrik pa shkëndijë<br />

• Pajisje sinjali SRD (Short Range device) , që përdoret për sisteme wireless ( 443 Mhz )<br />

• Sensori i temperaturës dhe njësia e kontrollit janë të regjistruara nga fabrika<br />

• Tensioni i funksionimit 230 VAC<br />

• Prej materiali plastik rezistent në nxehtësi<br />

• Patent : EP1861839 & EP2902710<br />

• Në bazë të standartit europian EN 50615<br />

CODE 0139181<br />

MBK19 - PGSGUARD - BRA<br />

Suport montimi në murr, vetëm me porosi<br />

13


FIKSE ZJARRI<br />

FIKSE ZJARRI AUTOMATIKE NË FORMË SFERE<br />

Në kuti kartoni për<br />

copë<br />

CODE 0135205<br />

MBK15 - <strong>FIRE</strong>B<strong>AL</strong>L<br />

1.3Kg<br />

A B C<br />

90%<br />

AUTOMATIC <strong>FIRE</strong> B<strong>AL</strong>L 1.3KG PLUHUR<br />

Karakteristika teknike<br />

Përdorimi Për fikje të zjarrit në fazën e tij fillestare<br />

Mënyra e aktivizimit Me aktivizim automatik në temperaturën 70ºC<br />

Lënda shuarëse Pluhur ABC90% (MAP)<br />

Kategoria e zjarrit A , B , C<br />

Koha e reagimit 3 -5 sec<br />

Vëllimi shuarës 3-5m³<br />

Pesha 1.3±0.2Kg<br />

Diametri 15 cm<br />

Zhurma e aktivizimit 120 dB<br />

Jetëgjatësia 5 vjet<br />

Montimi Montohet në suport në zonën ku kemi rrezik të madh për zjarr ose e<br />

hedhim në zonën që ka marrë zjarr .<br />

Materiali Poliester me dendësi të madhe PVC<br />

Fiksja e zjarrit automatike 1,3 kg pluhur ABC 90%, fire ball, është një produkt<br />

inovativ, i cili përdoret për fikjen e zjarreve në fazën e tyre fillestare.<br />

Fiksja e zjarrit ka peshë të vogël, përdorim të thjesht dhe mund të përdoret<br />

nga fëmijë ose të moshuar (në rastet që është e domosdoshme).<br />

Fiksja e zjarrit aktivizohet automatikisht në qofte se gjendet në ambient me<br />

temperaturë 70ºC, mund të montohet në suport afër zonën që mbrojmë nga<br />

zjarri ose e hedhim në zonën ku kemi zjarr.<br />

Me këtë mënyrë nuk është e domosdoshme nga përdoruesi të jetë afër zjarrit<br />

Fiksja fire ball përdoret për mbrojtjen e paneleve elektrik, server , materiale<br />

të djegshme kimike, lëngjeve djegëse, etj, në përgjithësi në ambiente me<br />

rrezik për zjarre të kategorisë A, B, C në fazën fillestare.<br />

Zhurma gjatë aktivizimit mund të përdoret dhe si sinjal alarmi për zjarr<br />

(lajmëron personat të cilat gjenden afër zonës së zjarrit).<br />

Ky produkt inovativ nuk ka nevoj për servis<br />

14


FIKSE ZJARRI<br />

FIKSE ZJARRI SPECI<strong>AL</strong>E<br />

CODE 0135237<br />

MBK10 - AEROSOL<br />

Aerosol<br />

8B<br />

C<br />

5F<br />

Fiksja e zjarrit më e vogël me aerozol<br />

> Model i ri - i zgjuar - i pastër - lëndë shuarse ekonomike<br />

> Pajisje e vogël, me përmasa për përdorim të lehtë<br />

> E përshtatshme për përdorim në kuzhina (zjarre të tipit F) në<br />

prani të energjisë elektrike.<br />

> Bombola e fikses së zjarrit nuk është nën presion<br />

> Nuk kërkon servis vjetor<br />

> Nuk lë mbeturina pas fikjes së zjarrit<br />

> Nuk dëmton ambientin - ka përdorim të thjeshtë<br />

> E sigurt - produkt rezultativ - me çertifikatë CE<br />

Është fiksja e zjarrit me e vogël e çertifikuar në rang botëror. Është zgjidhja më e<br />

mirë dhe rezultative për fikjen e zjarrit ne shtëpi, anije, ambiente profesionale,<br />

etj.<br />

SGS<br />

EMC dir 2004 / 108 / EC Annex II<br />

CODE 0135349<br />

ΜΒΚ14 - PA19<br />

Fikse zjarri shpine 19 Lt ujë, e prodhuar nga material me rezistencë të lartë ndaj<br />

zjarrit, me filtër mbrojtës në hyrje të ujit.<br />

Funksionimi<br />

Tërhiqni pompën manuale nga suporti mbështetës dhe e montoni në qeskën<br />

shpinore, së bashku me tubin lidhës.<br />

Mbushni qeskën shpinore me 19 lt ujë. Fiksja e zjarrit shpinore aktivizohet duke<br />

tërhequr dhe presuar pompën manuale.<br />

Lëvizim sprucatorin nga pozicioni fillestar në atë maksimal për të pasur rrjedhje<br />

maksimale të ujit.<br />

Përdorimi<br />

Fiksja e zjarrit shpinore është e përshtatshme për përdorim për fikjen e zjarreve<br />

të vogla në pyje, në fazën e tyre fillestare, ku përmbahen materiale të ngurta<br />

(kategoria A).<br />

Transportohet dhe magazinohet lehtë. Me rryp për varje në shpatulla, në mes<br />

dhe me dorezë për transport<br />

Kujdes<br />

Nuk përdoret për fikjen e zjarreve në pajisje elektrike<br />

15


CODE 0135546<br />

MBK19 - THROWING - EGG<br />

Fikse zjarri në formë veze 350 mm<br />

Përdoret për zjarre në fazën e tyre fillestare. Zona e veprimit 1 m2 dhe duhen 1-2 copë.<br />

Në qoftë se zjarri nuk fiket hedhim më tepër fikse zjarri.<br />

16


FIKSE ZJARRI<br />

FIKSE ZJARRI SPECI<strong>AL</strong>E<br />

CODE 0135545<br />

MBK19 - PAN<strong>FIRE</strong> - STICK<br />

Stick për tigan - Për fikjen e zjarrit në vajra gatimi<br />

Cooking stick përdoret për zjarre deri në 1 lt<br />

vaj gatimi<br />

CODE 0141311<br />

Kuti sigurie për zjarre në banesa që përfshin produkte bazë të mbrojtjes nga zjarri për shtëpinë:<br />

Përmban fikse zjarri me pluhur 1kg dhe një batanie kundër zjarrit 1x1 m, në kuti të përforcuar.<br />

Fiksja e zjarrit është e përshtatshme për zjarre të kategorisë A , lëndë të ngurta djegëse ( dru, plastkë,<br />

letër etj). Për zjarre të kategorisë B , lëngje të djegshme (parafin, benzin,naftë etj). Për zjarre të<br />

kategorisë C ( Gaze) dhe për zjarre në pajisje elektrike, pajisje deri në 1000 volt , në distance minimale<br />

1m. Batanija kundër zjarrit 1x1 m. Është një batanije jashtëzakonisht rezistente ndaj flakës që mund të<br />

përdoret ose për të shuar një zjarr të vogël në fazën fillestare ose për të mbështjellë një person në rast<br />

zjarri. Funksionon duke ndërprerë oksigjenin dhe “mbyt” zjarrin.<br />

17


FIKSE ZJARRI<br />

SET PRODUKTE PËR FIKJEN E ZJARRIT - GEM <strong>FIRE</strong><br />

COOKING<br />

OIL AND FAT<br />

Për<br />

përdorim<br />

shtëpiak<br />

ELECTRIC<strong>AL</strong><br />

<strong>FIRE</strong>S<br />

CODE 0141128 CODE 0135341<br />

MBK14 - SET500 - GEM<br />

MBK14 - GEM<strong>FIRE</strong> - 500<br />

500gr<br />

AR-AFFF<br />

3A<br />

13B<br />

5F<br />

500gr<br />

AR-AFFF<br />

3A<br />

13B<br />

5F<br />

Set shtëpiak për mbrojtje nga zjarri, i cili përmban<br />

produkte bazë për mbrojtje të një shtëpie. Përmban<br />

një fikse zjarri të tipit aerozol, një dedektor tymi të<br />

pavarur fotoelektrik dhe një batanije termike me<br />

përmasa 1x1 m.<br />

Fiksja e zjarrti e tipit aerozol është e përshtatshme,<br />

për zjarre të kategorisë A materiale të ngurt të<br />

djegshëm, (dru, plastikë, letër, etj), për zjarre të<br />

kategorisë B lëngje të djegshëm (parafin, benzin,<br />

naftë, etj ), për zjarre të kategorisë F ( vajra gatimi<br />

dhe yndyrna )dhe për zjarre të kategorisë E deri<br />

në 100 V (zjarre në pajisje elektrike). Fiksja e zjarrit<br />

realizon ftohjen e zjarrit dhe pengon rimarjen e tij,<br />

duke formuar një shtresë shkume.<br />

Dedektori fotoelektrik i tymit është projektuar që të<br />

dedektoj tymin që futet brenda tij, nuk dedekton<br />

nxehtësi ose flakë. Dedektori i tymit është projektuar<br />

për të dhënë alarm të menjëhershëm për raste<br />

zjarri, duke aktivizuar sirenën e alarmit që ka të<br />

bashkëngjitur.<br />

Batanije termike me përmasa 1 x 1 m , është një<br />

batanije rezistente ndaj zjarrit, e cila mundë të<br />

përdoret dhe për fikjen e zjarrit, në stadin e tij<br />

fillestar ose të mbështjellim një person që ka marrë<br />

zjarr. Ndërpret oksigjenin dhe mbyt zjarrin.<br />

Fikse zjarri e tipit Aerozol ,me shkumë AR - AFFF .<br />

Produkt i veçantë ekologjik , i përshtatshëm për zjarre<br />

të kategorisë A materiale të ngurtë të djegshëm, (dru,<br />

plastikë, letër, etj ), për zjarre të kategorisë B lëngje<br />

të djegshëm (parafin, benzin, naftë, etj ), për zjarre të<br />

kategorisë F (vajra gatimi dhe yndyrna ) dhe për zjarre<br />

të kategorisë E deri në 1000 V, zjarre në pajisje elektrike,<br />

në distancë mbi 1 m. Fiksja e zjarrit realizon ftohjen e<br />

zjarrit dhe pengon rimarrjen e tij, duke formuar një<br />

shtresë shkume.<br />

Karakteristika kryesore:<br />

> E përshtatshme për zjarre të kategorisë A, B, F , E<br />

> E parrezikshme për shëndetin e njerëzve dhe pa pasoja për ambientin<br />

> Funksionon në temperatura nga 0 deri në + 60 gradë<br />

> Mundë të përdoret nga distancë 3-4 m nga zjarri për siguri<br />

> Për një përdorim<br />

> Amballazhuar në kuti kartoni për copë , mbrojtur me membranë plastike<br />

18<br />

ELOT 1066:2006<br />

(BS 6165)<br />

EN14604 EN1869<br />

MPA<br />

Dresden<br />

ELOT 1066:2006<br />

(BS 6165)<br />

Approved<br />

MPA<br />

Dresden<br />

Approved


FIKSE ZJARRI<br />

SET PRODUKTE PËR FIKJEN E ZJARRIT - GEM <strong>FIRE</strong><br />

COOKING<br />

OIL AND FAT<br />

Për<br />

përdorim<br />

shtëpiak<br />

ELECTRIC<strong>AL</strong><br />

<strong>FIRE</strong>S<br />

CODE 0141129 CODE 0135342<br />

MBK14 - SET750 - GEM<br />

MBK14 - GEM<strong>FIRE</strong> - 750<br />

750gr<br />

AR-AFFF<br />

3A<br />

21B<br />

5F<br />

750gr<br />

AR-AFFF<br />

3A<br />

21B<br />

5F<br />

Set shtëpiak për mbrojtje nga zjarri, i cili përmban<br />

produkte bazë për mbrojtje të një shtëpie. Përmban<br />

një fikse zjarri të tipit aerozol, një dedektor tymi të<br />

pavarur fotoelektrik dhe një batanije termike me<br />

përmasa 1x1 m.<br />

Fiksja e zjarrti e tipit aerozol është e përshtatshme,<br />

për zjarre të kategorisë A materiale të ngurt të<br />

djegshëm, (dru, plastikë, letër, etj), për zjarre të<br />

kategorisë B lëngje të djegshëm (parafin, benzin,<br />

naftë, etj), për zjarre të kategorisë F (vajra gatimi<br />

dhe yndyrna) dhe për zjarre të kategorisë E deri<br />

në 100 V ( zjarre në pajisje elektrike). Fiksja e zjarrit<br />

realizon ftohjen e zjarrit dhe pengon rimarjen e tij,<br />

duke formuar një shtresë shkume.<br />

Dedektori fotoelektrik i tymit është projektuar që të<br />

dedektoj tymin që futet brenda tij, nuk dedekton<br />

nxehtësi ose flakë. Dedektori i tymit është projektuar<br />

për të dhënë alarm të menjëhershëm për raste<br />

zjarri, duke aktivizuar sirenën e alarmit që ka të<br />

bashkëngjitur.<br />

Batanije termike me përmasa 1 x 1 m, është një<br />

batanije rezistente ndaj zjarrit, e cila mundë të<br />

përdoret dhe për fikjen e zjarrit, në stadin e tij<br />

fillestar ose të mbështjellim një person që ka marrë<br />

zjarr. Ndërpret oksigjenin dhe mbyt zjarrin.<br />

Fikse zjarri e tipit Aerozol ,me shkumë AR - AFFF. Produkt i<br />

veçantë ekologjik, i përshtatshëm për zjarre të kategorisë<br />

A materiale të ngurtë të djegshëm, (dru, plastikë, letër,<br />

etj), për zjarre të kategorisë B lëngje të djegshëm (parafin,<br />

benzin, naftë, etj), për zjarre të kategorisë F (vajra gatimi<br />

dhe yndyrna) dhe për zjarre të kategorisë E deri në 1000<br />

V, zjarre në pajisje elektrike, në distancë mbi 1 m. Fiksja e<br />

zjarrit realizon ftohjen e zjarrit dhe pengon rimarrjen e tij,<br />

duke formuar një shtresë shkume.<br />

Karakteristika kryesore:<br />

> E përshtatshme për zjarre të kategorisë A, B, F, E<br />

> E parrezikshme për shëndetin e njerëzve dhe pa<br />

pasoja për ambientin<br />

> Funksionon në temperatura nga 0 deri në + 60 gradë<br />

> Mundë të përdoret nga distancë 3-4 m nga zjarri<br />

për siguri<br />

> Për një përdorim<br />

> Amballazhuar në kuti kartoni për copë, mbrojtur me<br />

membranë plastike<br />

ELOT 1066:2006<br />

(BS 6165)<br />

EN14604<br />

EN1869<br />

MPA<br />

Dresden<br />

Tested<br />

ELOT 1066:2006<br />

(BS 6165)<br />

MPA<br />

Dresden<br />

Tested<br />

19


• Me gamë të madhe përdorimi në zjarre të kategorisë A, B, C, si dhe në<br />

am biente me prani të energjisë elektrike<br />

• Me jetëgjatësi 5-10 vjet, në varësi të ambientit dhe kushteve të përdorimit.<br />

• Nuk kryhet servis gjatë të gjithë kohës së përdorimit<br />

• Nuk ka bombol dhe i gjithë sistemi vendoset brenda në ambientin që<br />

mbrojmë<br />

• Nuk dëmton pajisjet dhe njerëzit gjatë aktivizimit<br />

• Me mundësi lidhjeje me buton piesostat dhe sirenë alarmi<br />

• Me manometër për kontrollin e presionit të lëndës shuarëse<br />

• Lënda shuarëse (HFC-227ea) nuk dëmton ambientin<br />

• Me aktivizim automatik si rezultat i bymymit të lëndës shuarëse, për shkak të<br />

rritjes së temperaturës<br />

• Sistem 100% i pavarur nag rryma elektrike<br />

• Montohet thjeshtë - ska nevoj për trajnim<br />

• Mund të vendoset në ambiente me temperatura nga -20°C deri në + 80°C,<br />

me përdorim butoni piesostatik<br />

• Mund të vendoset në ambiente me temperatura nga -40°C deri në + 90°C<br />

pa përdorim butoni piesostatik<br />

• Temperatura e aktivizimit 105°C ± 3°C<br />

SISTEM AUTOMATIK PËR FIKJEN E ZJARRIT<br />

NË PANELE ELKTRIKË DHE MOTORA<br />

AUTOMJETESH<br />

HFC-227ea<br />

FIDIAS ®<br />

Manometër<br />

Kuti paketimi për copë<br />

Pajisje për alarm akustik - optik<br />

Piesostat<br />

Manometër<br />

ERP KODI PËRSHKRIMI<br />

0139167<br />

MBK19-FDS-100FA<br />

Sistem automatik HFC227EA FIDIAS 1m<br />

0139168<br />

MBK19-FDS-200FA<br />

Sistem automatik HFC227EA FIDIAS 2m<br />

0139169<br />

MBK19-FDS-300FA<br />

Sistem automatik HFC227EA FIDIAS 3m<br />

0139170<br />

MBK19-FDS-400FA<br />

Sistem automatik HFC227EA FIDIAS 4m<br />

0139171<br />

MBK19-FDS-500FA<br />

Sistem automatik HFC227EA FIDIAS 5m<br />

0139172<br />

MBK19-FDS-600FA<br />

Sistem automatik HFC227EA FIDIAS 6m<br />

0139173<br />

MBK19-FDS-100FA-SWITCH<br />

Sistem automatik HFC227EA FIDIAS 1m me piesostat<br />

0139174<br />

MBK19-FDS-200FA-SWITCH<br />

Sistem automatik HFC227EA FIDIAS 2m me presion<br />

0139175<br />

MBK19-FDS-300FA-SWITCH<br />

Sistem automatik HFC227EA FIDIAS 3m me piesostat<br />

0139176<br />

MBK19-FDS-400FA-SWITCH<br />

Sistem automatik HFC227EA FIDIAS 4m me piesostat<br />

0139177<br />

MBK19-FDS-500FA-SWITCH<br />

Sistem automatik HFC227EA FIDIAS 5m me piesostat<br />

0139178<br />

MBK19-FDS-600FA-SWITCH<br />

Sistem automatik HFC227EA FIDIAS 6m me piesostat<br />

A B C<br />

0149049<br />

MBK15-FDS-SIREN004<br />

Sirenë për sistem Fidias për panele elektrik<br />

149111<br />

MBK15-FDS-SIREN200<br />

Sirenë për sistem Fidias për automjete<br />

20<br />

Solid Fuel Liquid fuel Gas fuel electricity<br />

149112<br />

MBK15-FDS-SIREN200-BRACK<br />

Suport sirene për sistem Fidias për auutomjete


SISTEM AUTOMATIK PËR FIKJEN E ZJARRIT<br />

NË PANELE ELKTRIKË DHE MOTORA<br />

AUTOMJETESH<br />

FIDIAS ®<br />

HFC-227ea<br />

Kodi<br />

Lënda<br />

shuarëse<br />

Sasia e lëndës<br />

shuarëse ( kg )<br />

Gjatësia e<br />

sistemit<br />

( cm )<br />

Vëllimi maksimal<br />

(m³ ) për panele<br />

elektrik<br />

Vëllimi maksimal<br />

(m³ ) për motora<br />

Për temperatura<br />

(°C)<br />

MBK19 - FDS - 100FA<br />

HFC-227ea<br />

250 ± 5gr<br />

113cm<br />

0,35-0,57<br />

0,27-0,44<br />

-40°C to +90°C<br />

MBK19 - FDS - 200FA<br />

HFC-227ea<br />

500 ± 5gr<br />

215cm<br />

0,71-1,15<br />

0,54-0,88<br />

-40°C to +90°C<br />

MBK19 - FDS - 300FA<br />

HFC-227ea<br />

750 ± 10gr<br />

319cm<br />

1,06-1,72<br />

0,81-1,31<br />

-40°C to +90°C<br />

MBK19 - FDS - 400FA<br />

HFC-227ea<br />

1000 ± 10gr<br />

422cm<br />

1,41-2,30<br />

1,08-1,75<br />

-40°C to +90°C<br />

MBK19 - FDS - 500FA<br />

HFC-227ea<br />

1250 ± 10gr<br />

526cm<br />

1,77-2,87<br />

1,34-2,19<br />

-40°C to +90°C<br />

MBK19 - FDS - 600FA<br />

HFC-227ea<br />

1500 ± 10gr<br />

630cm<br />

2,12-3,45<br />

1,61-2,63<br />

-40°C to +90°C<br />

Montimi i sistemit<br />

Sirenë për<br />

automjete<br />

Fillimi i zjarrit<br />

Aktivizimi i sistemit<br />

Suport për<br />

sirenë për<br />

automjete<br />

Shkarkimi i lëndës<br />

shuarëse<br />

Fikje e zjarrit<br />

21


MPA<br />

Dresden<br />

AMFE<br />

FIKSE ZJARRI MINIATUR<br />

AUTOMATIKE<br />

Energjia elektrike është e rrezikshme. Statistikisht, si në Evropë ashtu edhe në Amerikë shërbimi<br />

zjarrfikës merr thirrje për zjarre për çdo dy minuta.<br />

Energjia elektrike, sistemet elektrike dhe pajisjet elektronike janë shkaqe të mundshme për<br />

shpërthimin e një zjarri. Praktikisht, mund të ketë edhe më shumë zjarre të cilat nuk raportohen<br />

për shkak të frikës ose si pasoj e rritjes së kostos së siguracionit për oblektet ose është fikur zjarri në<br />

fazën e tij fillestare nga persona që ishin të pranishëm , kryesisht në objekte industrial.<br />

Pasojat e zjarreve janë shpesh shkatërruese - jo vetëm për ata që janë prekur, por edhe për kompanitë<br />

që janë të lidhura financiarisht me një incident të tillë. Shpenzimet për riparimin dhe zëvendësimin e makinerive,<br />

automjeteve të dëmtuara ose pajisjeve janë shpesh e keqja më e vogël - dëmi më i madhë shkaktohet nga pasojat<br />

e ndërprerjes së prodhimit ose shërbimeve.<br />

AMPULA E QELQIT<br />

Në lidhje me zgjedhjen e mënyrës së aktivizimit, duhet të zgjidhet edhe ampula e saktë e cila përcakton temperaturën<br />

e aktivizimit. Me fjalë të tjera, është temperatura në të cilën shpërthen ampula dhe çliron lëndën shuarëse. Ne rekomandojmë<br />

një rritje prej 20 gradë celsius të temperaturës maksimale në zonën e instalimit (p.sh. në verë mund të jetë deri në<br />

70°C në dhomën e kontrollit, atëherë duhet zgjedhur temperaturën e aktivizimit në 93°C për të shmangur aktivizim të<br />

parakohshëm ose gabimisht ).<br />

68 O C / 155 F 93 O C / 200 F 79 O C / 175 F 141 O C / 286 F<br />

22


INCLUDED IN THE VDS<br />

CERTIFICATION<br />

AMFE<br />

FIKSE ZJARRI MINIATUR AUTOMATIKE<br />

AMFE: AKTIVIZIM AUTOMATIK TERMIK<br />

AMFE është i integruar në qark dhe në varësi të modelit është e mundur të lidhet me<br />

pajisje të jashtme.<br />

Lidhja elektrike e S-AMFE dhe R-AMFE është e ngjashme. Në rast zjarri, të dy modelet<br />

kanë aftësinë për të dërguar një sinjal se ka një zjarr. Megjithatë, R-AMFE mund të<br />

aktivizohet edhe nga distanca nëpërmjet instalimeve elektrike.<br />

Kjo bëhet duke rritur temperaturën dhe si pasojë ampula të shpërthejë.<br />

S-AMFE: ME LIDHJE TË SENSORËVE<br />

Në rast aktivizimi, sinjali ndërpritet pas thyerjes së ampulës së xhamit të modelit S-AM-<br />

FE duke i dhënë sinjal panelit të dedektimit të zjarrit. Si rezultat, në rast zjarri, rryma<br />

ndërpritet, duke e penguar zjarrin të rindizet.<br />

Në rast aktivizimi, sinjali ndërpritet pas thyerjes së ampulës së xhamit të modelit S-AM-<br />

FE duke i dhënë sinjal panelit të dedektimit të zjarrit. Si rezultat, në rast zjarri, rryma<br />

ndërpritet, duke e penguar zjarrin të rindizet.<br />

R-AMFE: MONITORING AND REMOTE ACTIVATION<br />

R-AMFE mund të aktivizohet nga një rrymë e jashtme aktivizimi. Ampula mbinxehet<br />

dhe shpërthen kur arrihet temperatura e duhur e aktivizimit. Nëse ky aktivizim në distancë<br />

dështon, R-AMFE do të funksionojë në bazë të temperaturës së ampulës ( nga<br />

zjarri )<br />

AMFE S-AMFE R-AMFE<br />

AMFE LLOJET E BOMBOLAVE<br />

Seria AMFE përfshin 6 madhësi të ndryshme të bombolave të fikseve<br />

të zjarrit, në katër variacione të mundshme. Kokat e aktivizimit montohen<br />

nga përdoruesi në bombol.<br />

Përveç versionit bazë të bombolave , një variant tjetër përmban një<br />

tregues të përhershëm presioni në formën e një manometri/matësi të<br />

presionit të instaluar në fabrikë dhe të testuar për rrjedhjet.<br />

Tregon vizualisht presionin e brendshëm të bombolës së fikjes së zjarrit.<br />

Gama nominale (e shënuar me ngjyrë të gjelbër) për presionin e<br />

brendshëm është afërsisht 34 bar (T=20°C). Ky variant është krijuar për<br />

kontroll të drejtpërdrejtë vizual mbi pajisjen nga përdoruesi.<br />

Në rastet kur manometri nuk është i përshtatshëm (p.sh. për shkak të<br />

pozicioneve të montimit të vështira për t'u arritur), mund të përdoret<br />

versioni me sensorë elektronikë të presionit. Një sinjal analog 4-20mA<br />

përfaqëson presionin aktual brenda cilindrit dhe mund të lexohet<br />

p.sh. nëpërmjet një hyrje analoge në një PLC (nuk jepet). Kjo lejon<br />

monitorimin në distancë të aktivizimit dhe të kontrollit. Ky version lejon<br />

funksionimin e plotë në distancë (me mirëmbajtje të përhershme në<br />

distancë!).<br />

23


MPA<br />

Dresden<br />

AMFE<br />

FIKSE ZJARRI MINIATUR<br />

AUTOMATIKE<br />

SI TË ZGJIDHNI SISTEMIN MË TË PËRSHTATSHËM<br />

Për të siguruar mbrojtje optimale për të gjitha llojet e pajisjeve, duhet të merrni<br />

parasysh dy hapat e më poshtëm për të zgjedhur sistemin e duhur. Në thelb, kryhet përzgjedhja<br />

e ampulës dhe sprucatorit .<br />

KARAKTERISTIKA<br />

Përmasat<br />

Përmasa të ampulave<br />

Përmasa<br />

Diametër x<br />

Gjatësi (mm)<br />

Përmasa<br />

Diametër x<br />

Gjatësi (inch)<br />

Suporti<br />

mbështetës<br />

Suport që<br />

rekomandohet<br />

Lënda<br />

NOVEC TM<br />

Përmban<br />

NOVEC<br />

Lëndë shuarëse 3M TM NOVEC TM<br />

Zjarr i tipit A VdS 2381<br />

(5,8%)<br />

Vëllimi që mbron (m 3 )* M<br />

Zjarr i tipit A F<br />

EN15004-2 (5,3%)<br />

Hapi 1: Sa është madhësia e ambientit që duam të mbrojmë ? Rregulli bazë për përzgjedhjen<br />

e ampulës më të përshtatshme : vëllimi i ambientit - vëllimin e aksesorëve = vëllimin e lirë.<br />

#0 22x128<br />

#1 35x154<br />

7/8 x 5.04<br />

1 3/8 x 6,06<br />

RGSS 22<br />

RGSS 35<br />

24<br />

72<br />

0,046<br />

0,137<br />

0,050<br />

0,151<br />

Zgjidhni madhësinë e bombolës që mbulon vëllimin e lirë.<br />

#2<br />

40x186<br />

1 9/16 x 7,32<br />

RGSS 40<br />

120<br />

0,229<br />

0,251<br />

Hapi 2: Cili sprucator është më i përshtatshëm dhe kur duhet të aktivizohet ?<br />

Zgjidhni sprucatorin AMFE në bazë të nevojave dhe kërkesave tuaja.<br />

#3<br />

#4<br />

51x251<br />

51x356<br />

2 x 9,88<br />

2 x 14,02<br />

2x RSGU 56<br />

2x RSGU 56<br />

241<br />

360<br />

0,459<br />

0,686<br />

0,505<br />

0,754<br />

#5<br />

60x380<br />

2 3/8 x 14,96<br />

2x RSGU 63<br />

603<br />

1,149<br />

1,264<br />

VDS CERTIFIKIM G 622002<br />

PËR MODELET S-AMFE DHE R-AMFE ME MANOMETËR DHE SENSOR<br />

PRESIONI<br />

Madhësi të vogla, rezultate të mëdha. Madhësitë e zgjedhura të bombolave bëjnë të<br />

mundur shuarjen e zjarrit në mënyrë të sigurt dhe efektiv direkt në burimin e tij me përdorimin<br />

minimal të mundshëm të materialit shuarës. Mos i jepni zjarrit shans<br />

të përhapet dhe fikeni në fazën e tij fillestare ! Kjo jo vetëm që kursen para, por edhe kohë<br />

MPA<br />

Dresden<br />

LËNDA SHUARËSE NUK PËRCJELL ENERGJINË ELEKTRIKE DHE ËSHTË<br />

E PASTËR<br />

Në lidhje me lëndë të tjera p.sh. CO2 , sistemi AMFE përdor lëndën shuarëse NOVEC të 3M.<br />

Kjo lëndë shuarëse eshtë e lëngët në temperaturë ambienti dhe temperatura e avullimit<br />

është 49 gradë celsius. Lënda NOVEC karaterizohet si lëndë shuarëse e pastër dhe në rastë<br />

aktivizimi nuk përcjell energjinë elektirke dhe nuk shkakton dëme në materialet që mbron.<br />

FUSHA PËRDORIMI<br />

Panele elektrik<br />

Muze & Koleksione të çmuara<br />

• Jo toksike<br />

• Nuk përcjell elektricitetin<br />

• Jo gërryes<br />

• Nuk ka mbetje pas aktivizimit<br />

• Zero ndikim në ambient (0 ODP)<br />

• Ndikim shumë i vogël në ngrohjen globale<br />

Produkte teknologjike<br />

/ Ekrane dixhital<br />

Trena<br />

Marinë<br />

Stacione prodhimi energjisë<br />

me erë<br />

Miniera<br />

Bankomat<br />

24<br />

24


AMFE<br />

FIKSE ZJARRI MINIATUR AUTOMATIKE<br />

KODI<br />

MBK18-APM-NVC24<br />

MBK18-APM-NVC72<br />

MBK18-APM-NVC120<br />

MBK18-APM-NVC241<br />

MBK18-APM-NVC360<br />

MBK18-APM-NVC603<br />

MBK22-APM-NVC24-PG<br />

MBK22-APM-NVC72-PG<br />

MBK22-APM-NVC120-PG<br />

MBK22-APM-NVC241-PG<br />

MBK22-APM-NVC360-PG<br />

MBK22-APM-NVC603-PG<br />

MBK22-APM-NVC24-PSC<br />

MBK22-APM-NVC72-PSC<br />

MBK22-APM-NVC120-PSC<br />

MBK22-APM-NVC241-PSC<br />

MBK22-APM-NVC360-PSC<br />

MBK22-APM-NVC603-PSC<br />

MBK22-APM-NVC24-PSP<br />

MBK22-APM-NVC72-PSP<br />

MBK22-APM-NVC120-PSP<br />

MBK22-APM-NVC241-PSP<br />

MBK22-APM-NVC360-PSP<br />

MBK22-APM-NVC603-PSP<br />

MBK16-APM-SPR68<br />

MBK16-APM-SPR79<br />

MBK16-APM-SPR93<br />

MBK16-APM-SPR141<br />

MBK16-APM-SPR182<br />

MBK16-APM-SPRD68<br />

MBK16-APM-SPRD79<br />

MBK16-APM-SPRD93<br />

MBK16-APM-RPRD68<br />

MBK16-APM-RPRD79<br />

MBK16-APM-RPRD93<br />

MBK18-APM-NVC24-BRACKET<br />

MBK18-APM-NVC72-BRACKET<br />

MBK18-APM-NVC120-BRACKET<br />

MBK18-APM-NVC241-BRACKET<br />

MBK18-APM-NVC360-BRACKET<br />

MBK18-APM-NVC603-BRACKET<br />

MBK22-APM-NVC1-BRACKET-CT<br />

MBK22-APM-NVC2-BRACKET-CT<br />

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT<br />

Ampulë AMFE Cylinder 24ml<br />

Ampulë AMFE Cylinder 72ml<br />

Ampulë AMFE Cylinder 120ml<br />

Ampulë AMFE Cylinder 241ml<br />

Ampulë AMFE Cylinder 360ml<br />

Ampulë AMFE Cylinder 603ml<br />

Ampulë AMFE 24ml me manometër<br />

Ampulë AMFE 72ml me manometër<br />

Ampulë AMFE 120ml me manometër<br />

Ampulë AMFE 241ml me manometër<br />

Ampulë AMFE 360ml me manometër<br />

Ampulë AMFE 603ml me manometër<br />

Ampulë AMFE 24ml me sensor presioni me kabëll 2m<br />

Ampulë AMFE 72ml me sensor presioni me kabëll 2m<br />

Ampulë AMFE 120ml me sensor presioni me kabëll 2m<br />

Ampulë AMFE 241ml me sensor presioni me kabëll 2m<br />

Ampulë AMFE 360ml me sensor presioni me kabëll 2m<br />

Ampulë AMFE 603ml me sensor presioni me kabëll 2m<br />

Ampulë AMFE 24ml me sensor presioni me prizë<br />

Ampulë AMFE 72ml me sensor presioni me prizë<br />

Ampulë AMFE 120ml me sensor presioni me prizë<br />

Ampulë AMFE 241ml me sensor presioni me prizë<br />

Ampulë AMFE 360ml me sensor presioni me prizë<br />

Ampulë AMFE 603ml me sensor presioni me prizë<br />

68 Ο C AMFE Nozzle<br />

79 Ο C AMFE Nozzle<br />

93 Ο C AMFE Nozzle<br />

141 Ο C AMFE Nozzle<br />

182 Ο C AMFE Nozzle<br />

68 Ο C AMFE Nozzle with Signal<br />

79 Ο C AMFE Nozzle with Signal<br />

93 Ο C AMFE Nozzle with Signal<br />

Sprucator AMFE i tipit sprinkler me sensor 68 Ο C<br />

Sprucator AMFE i tipit sprinkler me sensor 79 Ο C<br />

Sprucator AMFE i tipit sprinkler me sensor 93 Ο C<br />

Suport për ampulë 24ml AMFE Cylinder<br />

Suport për ampulë 72ml AMFE Cylinder<br />

Suport për ampulë 120ml AMFE Cylinder<br />

Suport për ampulë 241ml AMFE Cylinder<br />

Suport për ampulë 360ml AMFE Cylinder<br />

Suport për ampulë 603ml AMFE Cylinder<br />

Suport për ampulë 24ml, 72ml, 120ml AMFE Cylinder<br />

Suport për ampulë 241ml, 360ml, 603ml AMFE Cylinder<br />

25<br />

25


AMPULA TERMIKE PËR FIKJE ZJARRI (E-BULB)<br />

Në ambiente shtëpiake si dhe në industri ka një numër të madh makinerish<br />

dhe pajisje të cilat na ndihmojnë në jetën tonë të përditshme.<br />

Pjesa më e madhe e tyre janë pajisje elektronike. Mund të jenë kompjuter,<br />

makina larëse pjatash apo makina tharëse, panele elektrike ose pajisje të<br />

zgjuara për shtëpi, si dhe në industri, në pajisje elektronike.<br />

®<br />

0149093<br />

0149094<br />

0149102<br />

0149095<br />

MBK16-EBULB-5X20-1A<br />

MBK16-EBULB-5X20-5A<br />

MBK16-EBULB-5X20-10A<br />

MBK16-EBULB-5X20-16A<br />

Siguresë NOVEC 1A (5x20)mm<br />

Siguresë NOVEC 5A (5x20)mm<br />

Siguresë NOVEC 10A (5x20)mm<br />

Siguresë Bulb NOVEC 16A (5x20)mm<br />

0149096<br />

0149097<br />

0149103<br />

0149098<br />

MBK16-EBULB-5X40-1A<br />

MBK16-EBULB-5X40-5A<br />

MBK16-EBULB-5X40-10A<br />

MBK16-EBULB-5X40-16A<br />

Siguresë NOVEC 1A (5x40)mm<br />

Siguresë NOVEC 5A (5x40)mm<br />

Siguresë NOVEC 10A (5x40)mm<br />

Siguresë NOVEC 16A (5x40)mm<br />

0149104<br />

0149105<br />

0149106<br />

0149107<br />

MBK16-EBULB-7X40-1A<br />

MBK16-EBULB-7X40-5A<br />

MBK16-EBULB-7X40-10A<br />

MBK16-EBULB-7X40-16A<br />

Siguresë NOVEC 1A (7 x 40)mm<br />

Siguresë NOVEC 5A (7 x 40)mm<br />

Siguresë NOVEC 10A (7x 40)mm<br />

Siguresë NOVEC 16A (7x 40)mm<br />

0149108<br />

0149109<br />

0149110<br />

MBK16-EBULB-5X20-HOLDER<br />

MBK16-EBULB-5X40-HOLDER<br />

MBK16-EBULB-7X40-HOLDER<br />

Suport për siguresë NOVEC (5x20)mm<br />

Suport për siguresë NOVEC (5x40)mm<br />

Suport për siguresë NOVEC (7x40)mm<br />

Të gjitha këto pajisje si më sipër, të cilat na lehtësojnë jetën tonë, kanë një<br />

rrezik të madh nga defekte elektrike si dhe nga zjarri. Në rang botëror mbi 30%<br />

e zjarreve shkaktohen nga pajisjet dhe impiante elektrike dhe elektronike. Me<br />

rrezikun e zjarrit nga pajisjet elektrike, rreziku për humbje të jetës së njerëzve dhe<br />

të pasurisë rritet me numrin gjithnjë e më të madh të pajisjeve elektrike.<br />

Duke pas si vizion "Një botë ku të gjithë mbrohen nga rreziqet e zjarrit, kudo<br />

dhe çdo kohë", ne kemi projektuar një zgjidhje për dedektimin dhe shuarjen e<br />

zjarreve nga burimet elektrike, kur ato janë akoma në fazë fillestare.<br />

Më ampulën tërmike për fikjen e zjarrit ( E-Bulb ) u projektua një sistem që<br />

dedekton nxehtësinë në brendësi të pajisjes elektrike, fik zjarrin dhe më e rëndësishme,<br />

ndalon rimarrje të zjarrit me ndërprerjen e energjisë elektrike.<br />

ZGJIDHJA<br />

Për mbrojtjen e jetës dhe të pasurisë në rangë botëror, në industri, përdoren<br />

me sukses të plotë ampulat termike për fikjen e zjarrit prej qelqi. Ampula e<br />

qelqit thyhet në temperaturë të caktuar - hedhësi hapet dhe lëshon lëndën<br />

shuarëse, mbi zjarr, duke realizuar fikjen e tij. Ampula termike E - Bulb është një<br />

hap tjetër në zhvillimin e produktit , i cili përdor teknologji e ampulave termike .<br />

26


AMPULA TERMIKE PËR FIKJE ZJARRI (E-BULB)<br />

®<br />

FUNKSIONIMI<br />

Ampulat termike për fikjen e zjarrit janë plotë me lëndë 3M Novec. Kjo lëndë<br />

shuarëse, jo toksike dhe që nuk përcjell energjinë e elektrike, lirohet brenda pajisjeve, kur<br />

hariet temperatura e përcaktuar për thyerjen e ampulës. Pas aktivizimit, ampula kryen<br />

fikjen e zjarrit dhe ndërpret energjinë elektrike. Lëngu shuarëse, kthehet menjëherë në<br />

gaz. Si rezulatat i ftohjes dhe reduktimit të oksigjenit, një zjarr në një plaket elektronike do<br />

fiket për pak sekonda dhe nuk do të kemi rimarrje të zjarrit.<br />

AVANZAZHET<br />

* Ampulat termike E-Bulb janë 100% të sigurta<br />

* Montohen thjeshtë<br />

* Temperatura e aktivizimit (ambientit, aktivizimit) mund të<br />

përshtaten<br />

* Nuk ka nevojë për servis<br />

* Lënda Novec 3M , nuk përbën rrezik për njerëzit<br />

* Mund të përmirësohet niveli teknik në modelet egzistuese<br />

* Jo korroziv<br />

* I parrezikshëm për ozonin<br />

* Nuk reagon me lëndë të tjera<br />

* Mund të funksionojnë si sistem pasiv deduktues dhe për fikjen e zjarrit (pa ndërprerje<br />

të energjisë elektrike)<br />

* Lënda shuarëse nuk përcjell energjinë elektrike<br />

* Zvogëlon nevojën për zgjidhje alternative për shkak të gabimit në plaketat elktronike<br />

APROVIME<br />

* Testim si zgjidhje e suksesshme nga Instituti MPA Dresden<br />

* Testim si zgjidhje e suksesshme nga Organizmi i sigurisë UL<br />

* Testuar me sukse nga VDE Përfshihet në listën e UL<br />

SPECIFIKIME<br />

Dimensionet (standart)<br />

Ø 5 x 20 mm Ø 5 x 40 mm Ø 7 x 40 mm<br />

Ndjeshmëria<br />

1<br />

48 48 48<br />

Volumi i gazit [ml] 16,6 42,0 88,5<br />

Vëllimi që mbron<br />

[ml] 2 4%<br />

416 1,049 2,212<br />

Vëllimi që mbron<br />

[oz] 2 4%<br />

14 35 ½7<br />

75<br />

E - Bulb disponohen me specifikime elektrike të ndryshme<br />

Rryma elektrike: Class 1: Class 2: Class 3: Class 4:<br />

Tensioni:<br />

0..250V AC / DC0 ..250V AC / DC0 ..250V AC / DC0 ..250V AC / DC<br />

®<br />

27


SASI NË COPË FIKSE ZJARRI PËR<br />

P<strong>AL</strong>ETË<br />

Paketim për paleta 1,00 x 1,20m.<br />

28


SASI NË COPË FIKSE ZJARRI PËR<br />

P<strong>AL</strong>ETË<br />

Paketim për paleta 0,80 x 1,20m.<br />

29


30<br />

YEAR OF MANUFACTURE


YEAR OF MANUFACTURE<br />

31


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - PLUHUR<br />

Exclusive!<br />

CODE 0135225<br />

MBK09 - 010PA - P1D<br />

1Kg<br />

A B C<br />

8A<br />

34B<br />

C<br />

Fikse zjarri 1 Kg me bombol me një ngjitje.<br />

Me mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

CODE 0135211<br />

MBK09 - 010PA - DF<br />

1Kg<br />

A B C<br />

8A<br />

34B<br />

C<br />

Fikse zjarri 1 Kg me bombol me një ngjitje.<br />

Me mekanizëm me valvol sigurie<br />

manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

V-BENOR<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

EXTINCTEURS<br />

Manometër metalik me<br />

vrimë për kontrollin e funksionit<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Suport për fikse zjarri<br />

Kuti katroni<br />

për copë<br />

Udhëzime përdorimi të<br />

stampuara<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

32<br />

Aναγραφή επί της συσκευασίας του αριθμού σειράς κατασκευής (S/N), για τη


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - PLUHUR<br />

CODE 0135523<br />

MBK19 - 010PA - PC<br />

1Kg<br />

A B C<br />

85%<br />

8A<br />

55B<br />

C<br />

Fikse zjarri 1 Kg me bombol me një ngjitje.<br />

> PORTABLE - PLUHUR<br />

MPA<br />

Dresden<br />

CODE 0135249<br />

ΜΒΚ04 - 010ΡΑ - Ρ1Ε<br />

1Kg<br />

A B C<br />

85%<br />

8A<br />

34B<br />

C<br />

Fikse zjarri 1 Kg me bombol me një ngjitje.<br />

Aftësia shuarëse e njëjtë me aftësinë shuarëse<br />

të fikses së zjarrit 2 Kg me pluhur ABC 40%<br />

Me mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Manometër metalik me<br />

vrimë për kontrollin e funksionit<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Βάση<br />

Suport për fikse zjarri<br />

του πυροσβεστήρα<br />

Kuti katroni për<br />

copë<br />

Udhëzime përdorimi të<br />

stampuara<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

γρήγορη συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης του Πελάτη και έκδοση Πιστοποιητικών.<br />

33


34<br />

YEAR OF MANUFACTURE


YEAR OF MANUFACTURE<br />

35


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - PLUHUR<br />

CODE 0135208<br />

MBK02 - 020PA - P1S<br />

2Kg<br />

INOX<br />

A B C<br />

8A<br />

34B<br />

C<br />

Fikse zjarri 2 Kg me bombol me një<br />

ngjitje.<br />

Me mekanizëm me valvol sigurie<br />

manometri.<br />

Manometër metalik me<br />

vrimë për kontrollin e<br />

funksionit<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Suport për fikse zjarri<br />

IKuti katroni<br />

për copë<br />

Udhëzime përdorimi të<br />

stampuara<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

36


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - PLUHUR<br />

CODE 0135524<br />

MBK19 - 020PA - PC<br />

2Kg<br />

A B C<br />

13A<br />

70B<br />

C<br />

Fikse zjarri 2 Kg me bombol me një ngjitje.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

MPA<br />

Dresden<br />

CODE 0135212<br />

MBK09 - 020PA - DF<br />

2Kg<br />

A B C<br />

13A<br />

89B<br />

C<br />

Fikse zjarri 2 Kg me bombol me një ngjitje.<br />

Me aftësi shuarëse të njëjtë ose më të madhe se<br />

aftësia sharëse e fikses së zjarrit 3 kg pluhur ABC 40%<br />

Me mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

CODE 0135250<br />

ΜΒΚ04 - 020ΡΑ - Ρ1Ε<br />

2Kg<br />

A B C<br />

85%<br />

13A<br />

70B<br />

C<br />

Fikse zjarri 2 Kg me bombol me një ngjitje.<br />

Me aftësi shuarëse të njëjtë ose më të madhe se<br />

aftësia shuarëse e fikses së zjarrit 3 kg pluhur ABC 40%<br />

Me mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

EXTINCTEURS<br />

Katasztrófavédelmi<br />

Kutatóintézet<br />

MPA<br />

Dresden<br />

V-BENOR<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

Manometër metalik me<br />

vrimë për kontrollin e<br />

funksionit<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Suport për fikse zjarri<br />

Kuti katroni për<br />

copë<br />

Udhëzime përdorimi të<br />

stampuara<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

37


38<br />

YEAR OF MANUFACTURE


Exclusive!<br />

FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - PLUHUR<br />

CODE 0135227<br />

MBK09 - 030PA - P1B<br />

3Kg<br />

A B C<br />

21A<br />

113B<br />

C<br />

Fikse zjarri 3Kg me bombol me një ngjitje.<br />

Me mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Katasztrófavédelmi<br />

Kutatóintézet<br />

Për përdorim në<br />

impiante elektrik deri<br />

në 35KV<br />

CODE 0135251<br />

ΜΒΚ04 - 030ΡΑ - Ρ1C<br />

3Kg<br />

A B C<br />

85%<br />

21A<br />

113B<br />

C<br />

Fikse zjarri 3Kg me bombol me një<br />

ngjitje.<br />

Me aftësi shuarëse të njëjtë ose më të<br />

madhe se aftësia sharëse e fikses së<br />

zjarrit 6 kg pluhur ABC 40%<br />

Me mekanizëm me valvol sigurie<br />

manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

CODE 0135206<br />

MBK02 - 030PA - P1S<br />

3Kg<br />

INOX<br />

A B C<br />

13A<br />

55B<br />

C<br />

Fikse zjarri 3Kg me bombol me një<br />

ngjitje.<br />

CODE 0135625<br />

ΜΒΚ20 - 040ΡΑ - ABC -VR<br />

4Kg<br />

A B C<br />

Fikse zjarri 4Kg me bombol me një<br />

ngjitje.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

21A<br />

113B<br />

C<br />

Manometër metalik me vrimë<br />

për kontrollin e funksionit<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Suport për fikse zjarri<br />

Kuti katroni për<br />

copë<br />

Udhëzime përdorimi të<br />

stampuara<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

39


40<br />

YEAR OF MANUFACTURE


YEAR OF MANUFACTURE<br />

41


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - PLUHUR<br />

Golden Series!<br />

CODE 0135236<br />

MBK10 - 060PA - GEM<br />

6Kg<br />

A B C<br />

43A<br />

233B<br />

C<br />

Fikse zjarri 6 Kg me bombol me një ngjitje dhe<br />

me mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Manometër metalik me<br />

vrimë për kontrollin e<br />

funksionit<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Suport i galvanizuar<br />

Tub EPDM për hedhjen e pluhurit me clips dhe<br />

rakor të galvanizuar , me spucator prej plastike të<br />

përforcuar si dhe magnet për përgatitje të shpejtë<br />

Kuti katroni për<br />

copë<br />

Udhëzime përdorimi & servisi<br />

të stampuara me vend të<br />

mjaftueshëm në pjesën e<br />

sipërme të stampës për<br />

vendosje të etiketës me<br />

logon e kompanisë suaj .<br />

Me mundësi për<br />

montim në suport<br />

metalik për tu varur<br />

nga bombola. Vetëm<br />

me porosi<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

42


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - PLUHUR<br />

Exclusive Series!<br />

6Kg<br />

CODE 0135229<br />

MBK09 - 060PA - P1F<br />

A B C<br />

43A<br />

233B<br />

C<br />

Fikse zjarri 6Kg me bombol me një ngjitje dhe<br />

me mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

EXTINCTEURS<br />

Fikse zjarri 6 Kg me bombol<br />

me një ngjitje dhe me<br />

mekanizëm me valvol sigurie<br />

manometri.<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Suport i galvanizuar<br />

Tub EPDM për hedhjen e pluhurit me clips dhe<br />

rakor të galvanizuar , me spucator prej plastike të<br />

përforcuar si dhe magnet për përgatitje të shpejtë<br />

Kuti katroni për<br />

copë<br />

Udhëzime përdorimi & servisi<br />

të stampuara me vend të<br />

mjaftueshëm në pjesën e<br />

sipërme të stampës për<br />

vendosje të etiketës me<br />

logon e kompanisë suaj .<br />

Me mundësi për<br />

montim në suport<br />

metalik për tu varur<br />

nga bombola. Vetëm<br />

me porosi<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

γρήγορη συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης του Πελάτη και έκδοση Πιστοποιητικών.<br />

43


44<br />

YEAR OF MANUFACTURE


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - PLUHUR<br />

Balcan!<br />

CODE 0135214<br />

MBK09 - 060PA - DF<br />

6Kg<br />

A B C<br />

43A<br />

233B<br />

C<br />

Fikse zjarri 6 Kg me bombol me një ngjitje dhe<br />

me mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

Katasztrófavédelmi<br />

Kutatóintézet<br />

Upon request<br />

photoluminescence<br />

labels can be<br />

provided.<br />

Për përdorim në<br />

impiante elektrik deri në<br />

90KV<br />

Manometër metalik<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Suport i<br />

galvanizuar<br />

për fikse zjarri<br />

Tub PVC për hedhjen e pluhurit me clips dhe<br />

rakor të galvanizuar, me spucator prej plastike të<br />

përforcuar si dhe magnet për përgatitje të shpejtë<br />

Kuti katroni<br />

për copë<br />

Udhëzime përdorimi & servisi<br />

të stampuara me vend të<br />

mjaftueshëm në pjesën e<br />

sipërme të stampës për<br />

vendosje të etiketës me<br />

logon e kompanisë suaj.<br />

Me mundësi për<br />

montim në suport<br />

metalik për tu varur<br />

nga bombola. Vetëm<br />

me porosi<br />

45


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - PLUHUR<br />

CODE 0135478<br />

6Kg<br />

MBK17 - 060PA - VR<br />

A B C<br />

34A<br />

233B<br />

C<br />

Fikse zjarri 6 Kg me mekanizëm me valvol<br />

sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BS EN3-7<br />

KM 675727<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

MPA<br />

Dresden<br />

CODE 0135353<br />

MBK15 - 060PA - PD6E - EH<br />

6Kg<br />

A B C<br />

43A<br />

233B<br />

C<br />

Fikse zjarri 6 Kg me mekanizëm me valvol<br />

sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

MPA<br />

Dresden<br />

6Kg<br />

CODE 0135354<br />

MBK15 - 060PA - PD6<br />

A B C<br />

90%<br />

55A<br />

233B<br />

C<br />

Fikse zjarri 6 Kg me mekanizëm me valvol<br />

sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

MPA<br />

Dresden<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

Manometër metalik me vrimë<br />

për kontrollin e funksionit<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Suport i galvanizuar<br />

Kuti katroni për<br />

copë<br />

Tub EPDM për hedhjen e pluhurit me clips dhe<br />

rakor të galvanizuar, me spucator prej plastike<br />

të përforcuar si dhe magnet për përgatitje të<br />

shpejtë<br />

Udhëzime përdorimi & servisi<br />

të stampuara me vend të<br />

mjaftueshëm në pjesën e<br />

sipërme të stampës për<br />

vendosje të etiketës me<br />

logon e kompanisë suaj .<br />

Kapak i zi bombole,<br />

plastik<br />

Me mundësi për<br />

montim në suport<br />

metalik për tu varur<br />

nga bombola . Vetëm<br />

me porosi<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

46<br />

Aναγραφή επί της συσκευασίας του αριθμού σειράς κατασκευής (S/N), για τη


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - PLUHUR<br />

Për përdorim në<br />

impiante elektrik deri në<br />

35KV<br />

CODE 0135252<br />

MBK07 - 060PA - P1I<br />

6Kg<br />

A B C<br />

85%<br />

43A<br />

233B<br />

C<br />

Fikse zjarri 6 Kg me bombol me një ngjitje<br />

dhe me mekanizëm me valvol sigurie<br />

manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

CODE 0135800<br />

6Kg<br />

MBK22 - 060PA - FX<br />

A B C<br />

55A<br />

233B<br />

C<br />

Fikse zjarri 6 Kg me bombol me një ngjitje<br />

dhe me mekanizëm me valvol sigurie<br />

manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

MPA<br />

Dresden<br />

Manometër metalik me vrimë<br />

për kontrollin e funksionit<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Suport i galvanizuar<br />

Kuti katroni për<br />

copë<br />

Tub EPDM për hedhjen e pluhurit me clips dhe<br />

rakor të galvanizuar, me spucator prej plastike<br />

të përforcuar si dhe magnet për përgatitje të<br />

shpejtë<br />

Udhëzime përdorimi & servisi<br />

të stampuara me vend të<br />

mjaftueshëm në pjesën e<br />

sipërme të stampës për<br />

vendosje të etiketës me<br />

logon e kompanisë suaj .<br />

Kapak i zi bombole,<br />

plastik<br />

Me mundësi për<br />

montim në suport<br />

metalik për tu varur<br />

nga bombola . Vetëm<br />

me porosi<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

47


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - PLUHUR KATEGORIA D (MET<strong>AL</strong>E)<br />

CODE 0501071<br />

MBK11 - 060DPA - P1A<br />

6Kg<br />

D<br />

Fikse zjarri 6 Kg me pluhur D për fikjen e<br />

zjarreve në metale<br />

si, magnez, alumin, alkalik<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

CODE 0501070<br />

MBK11 - 120DPA - P1A<br />

12Kg<br />

D<br />

D<br />

Fikse zjarri 12 Kg me pluhur D për fikjen e<br />

zjarreve në metale<br />

si, magnez, alumin, alkalik<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

MET<strong>AL</strong> <strong>FIRE</strong>S<br />

Manometër metalik<br />

Siguresë mekanizmi<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Suport metalik i<br />

galvanizuar<br />

Tub EPDM për hedhjen e pluhurit me clips dhe<br />

rakor të galvanizuar, me spucator prej plastike<br />

të përforcuar si dhe magnet për përgatitje të<br />

shpejtë<br />

Kuti katroni<br />

për copë<br />

Udhëzime përdorimi & servisi<br />

të stampuara me vend të<br />

mjaftueshëm në pjesën e<br />

sipërme të stampës për<br />

vendosje të etiketës me<br />

logon e kompanisë suaj.<br />

Me mundësi për<br />

montim në suport<br />

metalik për tu varur<br />

nga bombola. Vetëm<br />

me porosi<br />

γρήγορη συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης του Πελάτη και έκδοση Πιστοποιητικών.<br />

48


FIKSE ZJARRI<br />

FIKSE ZJARRI<br />

CODE 0135001<br />

ΜΒΚ02 - 060ΡΑ - Ρ1S<br />

6Kg<br />

INOX<br />

A B C<br />

21A<br />

113B<br />

C<br />

Fikse zjarri 6Kg e paoksidueshme, me<br />

bombol me një ngjitje<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Manometër metalik me vrimë<br />

për kontrollin e funksionit<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Suport i<br />

galvanizuar për<br />

fikse zjarri<br />

Kuti katroni për<br />

copë<br />

Tub PVC për hedhjen e pluhurit me clips dhe rakor të<br />

galvanizuar , me spucator prej plastike të përforcuar<br />

49


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - PLUHUR<br />

CODE 0501093<br />

MBK15 - 060PA - BC90<br />

6Kg<br />

B C<br />

90%<br />

233B<br />

C<br />

Fikse zjarri 6 Kg me bombol me një ngjitje dhe me<br />

mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Me testim nga KDEP DEI për rezistecë në rrymë<br />

elektrike 90 KV<br />

EN 615<br />

MPA<br />

Dresden<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

Tub PVC për hedhjen e pluhurit me clips dhe rakor të<br />

galvanizuar, me spucator prej plastike të përforcuar si<br />

dhe magnet për përgatitje të shpejtë<br />

Për përdorim në impiante elektrik deri në<br />

90KV<br />

Manometër metalik<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Suport i<br />

galvanizuar për<br />

fikse zjarri<br />

Kuti katroni për<br />

copë<br />

Udhëzime përdorimi & servisi të<br />

stampuara me vend të mjaftueshëm<br />

në pjesën e sipërme të stampës për<br />

vendosje të etiketës me logon e<br />

kompanisë suaj .<br />

Me mundësi për<br />

montim në suport<br />

metalik për tu varur<br />

nga bombola . Vetëm<br />

me porosi<br />

50


Vlerë në Siguri... Investim në Cilësi!<br />

51


52<br />

YEAR OF MANUFACTURE


YEAR OF MANUFACTURE<br />

53


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - PLUHUR<br />

CODE 0135215<br />

MBK09 - 090PA - DF<br />

9Kg<br />

A B C<br />

55A<br />

233B<br />

C<br />

Fikse zjarri 9 Kg me bombol me një ngjitje<br />

dhe me mekanizëm me valvol sigurie<br />

manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

V-BENOR<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

EXTINCTEURS<br />

Katasztrófavédelmi<br />

Kutatóintézet<br />

CODE 0135216<br />

MBK09 - 120PA - DF<br />

12Kg<br />

A B C<br />

55A<br />

233B<br />

C<br />

Fikse zjarri 12 Kg me bombol me një ngjitje dhe<br />

me mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Katasztrófavédelmi<br />

Kutatóintézet<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

Për përdorim në<br />

impiante elektrik<br />

deri në<br />

35KV<br />

Manometër metalik<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Suport i galvanizuar për fikse<br />

zjarri<br />

Kuti katroni për<br />

copë<br />

Tub PVC për hedhjen e pluhurit me clips dhe<br />

rakor të galvanizuar , me spucator prej plastike<br />

të përforcuar si dhe magnet për përgatitje të<br />

shpejtë<br />

Udhëzime përdorimi & servisi të stampuara me<br />

vend të mjaftueshëm në pjesën e sipërme të<br />

stampës për vendosje të etiketës me logon e<br />

kompanisë suaj.<br />

Me mundësi për montim<br />

në suport metalik për<br />

tu varur nga bombola.<br />

Vetëm me porosi<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

54


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - PLUHUR<br />

Exclusive Series!<br />

12Kg<br />

CODE 0135228<br />

MBK09 - 120PA - P1F<br />

A B C<br />

55A<br />

233B<br />

C<br />

Fikse zjarri 12 Kg me bombol me një ngjitje dhe<br />

me mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Manometër metalik me<br />

vrimë për kontrollin e<br />

funksionit<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Suport i galvanizuar<br />

Kuti katroni<br />

për copë<br />

Tub EPDM për hedhjen e pluhurit me clips dhe<br />

rakor të galvanizuar, me spucator prej plastike<br />

të përforcuar si dhe magnet për përgatitje të<br />

shpejtë<br />

Udhëzime përdorimi & servisi të<br />

stampuara me vend të mjaftueshëm<br />

në pjesën e sipërme të stampës për<br />

vendosje të etiketës me logon e<br />

kompanisë suaj .<br />

Me mundësi për<br />

montim në suport<br />

metalik për tu varur<br />

nga bombola . Vetëm<br />

me porosi<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

γρήγορη συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης του Πελάτη και έκδοση Πιστοποιητικών.<br />

55


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - PLUHUR - INOX<br />

CODE 0135005<br />

ΜΒΚ02 - 120PA - Ρ1S<br />

12Kg<br />

INOX<br />

A B C<br />

55A<br />

233B<br />

C<br />

Fikse zjarri 12 Kg e paoksidueshme,<br />

me bombol me një ngjitje .<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Manometër metalik me<br />

vrimë për kontrollin e<br />

funksionit<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Suport i galvanizuar për<br />

fikse zjarri<br />

Kuti katroni<br />

për copë<br />

Tub PVC për hedhjen e pluhurit me clips dhe rakor të<br />

galvanizuar, me spucator prej plastike të përforcuar<br />

56


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - SHKUME<br />

CODE 0135285<br />

MBK13 - 010AF - COLOR<br />

1Lt<br />

FOAM<br />

5A<br />

21B<br />

Fikse zjarri 1 Lt me bombol me një ngjitje, në ngjyra<br />

të ndryshme, për dhuratë.<br />

Me mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

NGJYRA VETËM ME POROSI<br />

57


FIKSE ZJARRI PËR BATERI LITIUMI<br />

ZJARRE NË BATERI LITHIUMI<br />

58


FIKSE ZJARRI PËR BATERI LITIUMI<br />

ZJARRE NË BATERI LITIUMI<br />

CODE 0501128<br />

CODE 0501127<br />

8A<br />

5A<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

59


60<br />

YEAR OF MANUFACTURE


YEAR OF MANUFACTURE<br />

61


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - SHKUMË<br />

CODE 0135100<br />

MBK04 - 010AF - P1C<br />

1Lt<br />

SHKUMË<br />

5A<br />

21B<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

Fikse zjarri 1 Lt me bombol me një ngjitje,<br />

me veshje të brendshme plastike dhe me<br />

mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

Me test prove sipas EN3<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

CODE 0135059<br />

MBK04 - 010AF - P1S<br />

1Lt<br />

INOX<br />

SHKUMË<br />

5A<br />

21B<br />

Fikse zjarri 1 Lt me bombol me një ngjitje ,<br />

me veshje të brendshme plastike dhe me<br />

mekanizëm me valvol sigurie manometri .<br />

Me test prove sipas EN3<br />

Manometër metalik me<br />

vrimë për kontrollin e<br />

funksionit<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Gjenerator shkume metalik<br />

Filtër për sifon<br />

Bombol me veshje të<br />

brendshme plastike<br />

Kuti katroni për<br />

copë<br />

Suport për fikse zjarri<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

62


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - SHKUMË<br />

CODE 0135117<br />

MBK05 - 020AF - P1D<br />

2Lt<br />

SHKUMË<br />

8A<br />

55B<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

Fikse zjarri 2 Lt me bombol me një ngjitje , me<br />

veshje të brendshme plastike dhe me mekanizëm<br />

me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

CODE 0135077<br />

MBK04 - 020AF - P1S<br />

2Lt<br />

INOX<br />

SHKUMË<br />

5A<br />

34B<br />

Fikse zjarri 2 Lt me bombol me një ngjitje ,<br />

me veshje të brendshme plastike dhe me<br />

mekanizëm me valvol sigurie manometri .<br />

CODE 0135044 CODE 0135067<br />

MBK04 - 030AF - P1B<br />

MBK04 - 030AF - P1S<br />

3Lt<br />

SHKUMË<br />

13A<br />

113B<br />

3Lt<br />

INOX<br />

SHKUMË<br />

13A<br />

113B<br />

Fikse zjarri 3 Lt me bombol me një ngjitje, me<br />

veshje të brendshme plastike dhe me<br />

mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Fikse zjarri 3 Lt me bombol me një<br />

ngjitje<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

Manometër metalik me<br />

vrimë për kontrollin e<br />

funksionit<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Gjenerator shkume metalik<br />

Filtër për sifon<br />

Bombol me veshje të<br />

brendshme plastike<br />

Kuti katroni për<br />

copë<br />

Suport për fikse zjarri<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

63


64<br />

YEAR OF MANUFACTURE


YEAR OF MANUFACTURE<br />

65


FIKSE ZJARRI<br />

FIKSE ZJARRI PORTABLE - SHKUMË<br />

CODE 0501025<br />

MBK07 - 060AF - P1E<br />

6Lt<br />

SHKUMË<br />

34Α<br />

233Β<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

Fikse zjarri 6 Lt me bombol me një ngjitje,<br />

me veshje të brendshme plastike dhe me<br />

mekanizëm me valvol sigurie manometri .<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

EXTINCTEURS<br />

Katasztrófavédelmi<br />

Kutatóintézet<br />

Manometër metalik me vrimë<br />

për kontrollin e funksionit<br />

Siguresë mekanizmi<br />

e paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit<br />

me gërma të stampuara<br />

Filtër<br />

për sifon<br />

Suport i galvanizuar për<br />

fikse zjarri<br />

Bombol me<br />

veshje të<br />

brendshme<br />

plastike<br />

Tub EPDM për hedhjen e shkumës<br />

me clips dhe rakor të galvanizuar,<br />

me spucator prej plastike të<br />

përforcuar si dhe magnet për<br />

përgatitje të shpejtë<br />

Sprucator special<br />

plastik<br />

Kuti katroni<br />

për copë<br />

Me mundësi për<br />

montim në suport<br />

metalik për tu varur<br />

nga bombola.<br />

Vetëm me porosi<br />

Kapak i zi<br />

bombole, plastik<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

66


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - SHKUMË<br />

CODE 0501089<br />

MBK15 - 060HFR - P1E<br />

6Lt<br />

SHKUMË<br />

43Α<br />

233Β<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

Fikse zjarri 6 Lt me aftësi shkuarëse të lartë , me<br />

bombol me një ngjitje , me veshje të brendshme<br />

plastike dhe me mekanizëm me valvol sigurie<br />

manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

MPA<br />

Dresden<br />

Për përdorim në impiante<br />

elektrik deri në 35KV<br />

Manometër metalik me<br />

vrimë për kontrollin e<br />

funksionit<br />

Siguresë<br />

mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Filtër për<br />

sifon<br />

Suport i galvanizuar për<br />

fikse zjarri<br />

Bombol me veshje<br />

të brendshme<br />

plastike<br />

Sprucator special plastik<br />

Kuti katroni për copë<br />

Me mundësi për montim në<br />

suport metalik për tu varur<br />

nga bombola. Vetëm me<br />

porosi<br />

Tub EPDM për hedhjen e shkumës me clips dhe<br />

rakor të galvanizuar , me spucator prej plastike të<br />

përforcuar si dhe magnet për përgatitje të shpejtë<br />

Udhëzime përdorimi & servisi të stampuara me vend<br />

të mjaftueshëm në pjesën e sipërme të stampës për<br />

vendosje të etiketës me logon e kompanisë suaj .<br />

67


FIKSE ZJARRI<br />

FIKSE ZJARRI PORTABLE - SHKUMË<br />

CODE 0501026<br />

MBK07 - 090AF - P1D<br />

9Lt<br />

SHKUMË<br />

43Α<br />

233Β<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

Fikse zjarri 9 Lt me bombol me një ngjitje, me veshje të<br />

brendshme plastike dhe me mekanizëm me valvol<br />

sigurie manometri .<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

EXTINCTEURS<br />

CODE 0135515<br />

MBK19 - 090AF - VR - 34A<br />

9Lt<br />

SHKUMË<br />

34A<br />

233Β<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

Fikse zjarri 9 Lt me bombol me një ngjitje, me veshje të brendshme<br />

plastike dhe me mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

MPA<br />

Dresden<br />

Manometër metalik me vrimë<br />

për kontrollin e funksionit<br />

Siguresë mekanizmi<br />

e paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit<br />

me gërma të stampuara<br />

Filtër<br />

për sifon<br />

Suport i galvanizuar për<br />

fikse zjarri<br />

Bombol me<br />

veshje të<br />

brendshme<br />

plastike<br />

Tub EPDM për hedhjen e shkumës<br />

me clips dhe rakor të galvanizuar,<br />

me spucator prej plastike të<br />

përforcuar si dhe magnet për<br />

përgatitje të shpejtë<br />

Sprucator special<br />

plastik<br />

Kuti katroni<br />

për copë<br />

Me mundësi për<br />

montim në suport<br />

metalik për tu varur<br />

nga bombola.<br />

Vetëm me porosi<br />

Kapak i zi<br />

bombole, plastik<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

68


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - SHKUMË<br />

CODE 0135037<br />

ΜΒΚ04 - 060AF - Ρ1S<br />

6Lt<br />

INOX<br />

SHKUMË<br />

27Α<br />

233Β<br />

Fikse zjarri 6 Lt me bombol të<br />

paoksidueshme, me një ngjitje<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

CODE 0135091<br />

ΜΒΚ04 - 090AF - Ρ1S<br />

9Lt<br />

INOX<br />

SHKUMË<br />

34Α<br />

233Β<br />

Fikse zjarri 9 Lt me bombol të<br />

paoksidueshme, me një ngjitje<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Manometër metalik me<br />

vrimë për kontrollin e<br />

funksionit<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Filtër për sifon<br />

Tub EPDM për hedhjen<br />

e shkumës me clips dhe<br />

rakor të galvanizuar, me<br />

spucator prej plastike të<br />

përforcuar dhe dorezë<br />

plastike<br />

Sprucator special<br />

plastik<br />

Kuti katroni<br />

për copë<br />

Suport i galvanizuar<br />

për fikse zjarri<br />

69


70<br />

YEAR OF MANUFACTURE


YEAR OF MANUFACTURE<br />

71


FIKSE ZJARRI<br />

FIKSE ZJARRI PORTABLE - SHKUMË<br />

CODE 0501080<br />

MBK07 - 060AF - P1E - ECO<br />

6Lt<br />

SHKUMË<br />

34Α<br />

233Β<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

Fikse zjarri 6 Lt me bombol me një ngjitje,<br />

me veshje të brendshme plastike dhe me<br />

mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

Me shkumë që nuk dëmton ambientin<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

EXTINCTEURS<br />

Manometër metalik me vrimë<br />

për kontrollin e funksionit<br />

Siguresë mekanizmi<br />

e paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Filtër për<br />

sifon<br />

Bombol me<br />

veshje të<br />

brendshme<br />

plastike<br />

Suport i galvanizuar për<br />

fikse zjarri<br />

Tub EPDM për hedhjen e shkumës me<br />

clips dhe rakor të galvanizuar , dorezë<br />

plastike jeshile, me spucator prej plastike të<br />

përforcuar si dhe magnet për përgatitje të<br />

shpejtë<br />

Sprucator special<br />

plastik<br />

Kuti katroni për<br />

copë<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

Kapak mbrojtës<br />

manometri (jeshil)<br />

Kapak mbrojtës për<br />

bombolën ( jeshil )<br />

Me mundësi për montim në<br />

suport metalik për tu varur<br />

nga bombola. Vetëm me<br />

porosi<br />

72


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - SHKUMË<br />

CODE 0501117<br />

MBK19 - 090AF - HR-ECO<br />

CODE 0501081<br />

MBK07 - 090AF - P1D - ECO<br />

9Lt<br />

SHKUMË<br />

55Α<br />

233Β<br />

9Lt<br />

SHKUMË<br />

43Α<br />

233Β<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

Fikse zjarri 9 Lt me bombol me një ngjitje,<br />

me veshje të brendshme plastike dhe me<br />

mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

Fikse zjarri 9 Lt me bombol me një ngjitje,<br />

me veshje të brendshme plastike dhe me<br />

mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

Me shkumë që nuk dëmton ambientin<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK nga<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

EXTINCTEURS<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

Manometër metalik me vrimë<br />

për kontrollin e funksionit<br />

Siguresë mekanizmi<br />

e paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Filtër<br />

për sifon<br />

Bombol me<br />

veshje të<br />

brendshme<br />

plastike<br />

Suport i galvanizuar për<br />

fikse zjarri<br />

Tub EPDM për hedhjen e shkumës me<br />

clips dhe rakor të galvanizuar, dorezë<br />

plastike jeshile, me spucator prej plastike të<br />

përforcuar si dhe magnet për përgatitje të<br />

shpejtë<br />

Sprucator special<br />

plastik<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

Kuti katroni<br />

për copë<br />

Kapak mbrojtës<br />

manometri (jeshil)<br />

Kapak mbrojtës<br />

për bombolën<br />

( jeshil )<br />

Me mundësi për montim në<br />

suport metalik për tu varur<br />

nga bombola. Vetëm me<br />

porosi<br />

73


74<br />

YEAR OF MANUFACTURE


YEAR OF MANUFACTURE<br />

75


FIKSE ZJARRI<br />

FIKSE ZJARRI PORTABLE - UJË<br />

CODE 0501034<br />

MBK09 - 060WT - P1A<br />

6Lt UJË 13Α<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

Fikse zjarri 6 Lt uji, me bombol me një ngjitje,<br />

me veshje të brendshme plastike dhe me<br />

mekanizëm me valvol sigurie manometri .<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

CODE 0501028<br />

MBK08 - 090WT - P1A<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

9Lt<br />

UJË<br />

27Α<br />

Fikse zjarri 9 Lt uji, me bombol me një ngjitje,<br />

me veshje të brendshme plastike dhe me<br />

mekanizëm me valvol sigurie manometri .<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Manometër metalik me<br />

vrimë për kontrollin e<br />

funksionit<br />

Siguresë mekanizmi<br />

e paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit<br />

me gërma të stampuara<br />

Filtër<br />

për sifon<br />

Suport i galvanizuar për<br />

fikse zjarri<br />

Bombol me<br />

veshje të<br />

brendshme<br />

plastike<br />

Tub EPDM për hedhjen e ujit me clips<br />

dhe rakor të galvanizuar, dorezë plastike,<br />

me spucator prej plastike të përforcuar si<br />

dhe magnet për përgatitje të shpejtë<br />

Sprucator special plastik<br />

Kuti katroni<br />

për copë<br />

Me mundësi për<br />

montim në suport<br />

metalik për tu varur<br />

nga bombola.<br />

Vetëm me porosi<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

76


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - UJË ME SOLUCION SHTESË PA FLUOR<br />

CODE 0501134<br />

6Lt<br />

MBK21 - 060WT - SW<br />

UJË ME<br />

SOLUCION SHTESË<br />

43A<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

CODE 0501104<br />

9Lt<br />

MBK18 - 090WT - SW<br />

UJË ME<br />

SOLUCION SHTESË<br />

55Α<br />

Fikse zjarri 6 Lt uji me solucion shtesë, me bombol me<br />

një ngjitje, me veshje të brendshme plastike dhe me<br />

mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Fikse zjarri 9 Lt uji me solucion shtesë, me bombol<br />

me një ngjitje, me veshje të brendshme plastike<br />

dhe me mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

MPA<br />

Dresden<br />

CODE 0501135<br />

6Lt<br />

MBK21 - FFECO - 6<br />

UJË ME<br />

SOLUCION SHTESË<br />

27A<br />

144B<br />

25F<br />

Fikse zjarri 6 Lt uji me solucion shtesë, me bombol me<br />

një ngjitje, me veshje të brendshme plastike dhe me<br />

mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

Ka aritur kapacitet shuarës 25F<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

CODE 0501136<br />

9Lt<br />

MBK21 - FFECO - 9<br />

UJË ME<br />

SOLUCION SHTESË<br />

34A<br />

183B<br />

Fikse zjarri 9 Lt uji me solucion shtesë, me bombol<br />

me një ngjitje, me veshje të brendshme plastike<br />

dhe me mekanizëm me valvol sigurie manometri .<br />

Ka aritur kapacitet shuarës 25F<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

EXTINCTEURS<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

EXTINCTEURS<br />

Manometër metalik me<br />

vrimë për kontrollin e<br />

funksionit<br />

Siguresë për valvol<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit<br />

me gërma të stampuara<br />

Filtër për<br />

sifon<br />

Suport i galvanizuar për<br />

fikse zjarri<br />

Bombol me<br />

veshje të<br />

brendshme<br />

plastike<br />

Tub EPDM për hedhjen e ujit me clips<br />

dhe rakor të galvanizuar , dorezë plastike<br />

, me spucator prej plastike të përforcuar<br />

si dhe magnet për përgatitje të shpejtë<br />

Sprucator special me<br />

plastikë të përforcuar<br />

Kuti katroni<br />

për copë<br />

Me mundësi për<br />

montim në suport<br />

metalik për tu varur<br />

nga bombola .<br />

Vetëm me porosi<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

77


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - UJË ME SOLUCION SHTESË PA FLUOR<br />

CODE 0501142<br />

6Lt<br />

MBK22 - FFECO - 6<br />

UJË ME<br />

SOLUCION SHTESË<br />

27A<br />

144B<br />

25F<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

Fikse zjarri 6 Lt uji me solucion shtesë, me bombol<br />

me një ngjitje, me veshje të brendshme plastike<br />

dhe me mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

Ka aritur kapacitet shuarës 25F<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

CODE 0501143<br />

MBK22 - FFECO - 9<br />

9Lt<br />

UJË ME<br />

SOLUCION SHTESË<br />

34A<br />

183B<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

Fikse zjarri 9 Lt uji me solucion shtesë, me bombol<br />

me një ngjitje, me veshje të brendshme plastike<br />

dhe me mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

Ka aritur kapacitet shuarës 25F<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Manometër metalik me<br />

vrimë për kontrollin e<br />

funksionit<br />

Siguresë për valvol<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit<br />

me gërma të stampuara<br />

Filtër për<br />

sifon<br />

Suport i galvanizuar për<br />

fikse zjarri<br />

Bombol me<br />

veshje të<br />

brendshme<br />

plastike<br />

Tub EPDM për hedhjen e ujit me clips<br />

dhe rakor të galvanizuar , dorezë plastike<br />

, me spucator prej plastike të përforcuar<br />

si dhe magnet për përgatitje të shpejtë<br />

Sprucator special me<br />

plastikë të përforcuar<br />

Kuti katroni<br />

për copë<br />

Me mundësi për<br />

montim në suport<br />

metalik për tu varur<br />

nga bombola .<br />

Vetëm me porosi<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

78


FIKSE ZJARRI<br />

FIKSE ZJARRI PORTABLE - SHKUMË<br />

CODE 0501151<br />

MBK23 - 020AF - FF<br />

2Lt<br />

SHKUMË<br />

5A<br />

40F<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

Fikse zjarri 2 Lt me bombol me një ngjitje,<br />

me veshje të brendshme plastike dhe me<br />

mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Manometër metalik me<br />

vrimë për kontrollin e<br />

funksionit<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit<br />

me gërma të stampuara<br />

Sprucator metalik<br />

Filtër për<br />

sifon<br />

Bombol me veshje<br />

të brendshme<br />

plastike<br />

Kuti katroni<br />

për copë<br />

Suport për<br />

fikse zjarri<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

79


FIKSE ZJARRI<br />

FIKSE ZJARRI PORTABLE - SHKUMË<br />

CODE 0501152<br />

6Lt<br />

MBK23 - 060AF - FF<br />

SHKUMË<br />

13A<br />

75F<br />

Fikse zjarri 6 Lt me bombol me një ngjitje,<br />

me veshje të brendshme plastike dhe me<br />

mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

CODE 0501153<br />

MBK23 - 090AF - FF<br />

9Lt<br />

SHKUMË<br />

27A<br />

75F<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

Fikse zjarri 9 Lt me bombol me një ngjitje,<br />

me veshje të brendshme plastike dhe me<br />

mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Manometër metalik me<br />

vrimë për kontrollin e<br />

funksionit<br />

Siguresë<br />

mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit<br />

me gërma të stampuara<br />

Filtër për<br />

sifon<br />

Suport i galvanizuar për<br />

fikse zjarri<br />

Bombol me<br />

veshje<br />

të<br />

brendshme<br />

plastike<br />

Tub EPDM për hedhjen e<br />

shkumës me clips dhe<br />

rakor të galvanizuar, me spucator<br />

prej plastike të<br />

përforcuar si dhe magnet për<br />

përgatitje të shpejtë<br />

Sprucator i tipit<br />

special prej plastike<br />

të përfocuar<br />

Kuti katroni<br />

për copë<br />

Me mundësi për<br />

montim në<br />

suport metalik për<br />

tu varur<br />

nga bombola.<br />

Vetëm me<br />

porosi<br />

Kapak plastik për<br />

mbrojtjen e bazës<br />

së fikses<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

80


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - ME UJË ME SOLUCION SHTESË PA<br />

FLUOR<br />

CODE 0501154<br />

6Lt<br />

MBK23 - 060FFC - PP<br />

UJË<br />

13A<br />

113B<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

Fikse zjarri 6 Lt ujë me bombol me një ngjitje , me<br />

veshje të brendshme plastike dhe me mekanizëm<br />

me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

EXTINCTEURS<br />

CODE 0501155<br />

MBK23 - 090FFC - PP<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

9Lt<br />

UJË<br />

21A<br />

183Β<br />

Fikse zjarri 9 Lt ujë me bombol me një ngjitje , me<br />

veshje të brendshme plastike dhe me mekanizëm<br />

me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

EXTINCTEURS<br />

Manometër metalik me<br />

vrimë për kontrollin e<br />

funksionit<br />

Siguresë<br />

mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Filtër<br />

për sifon<br />

Suport i galvanizuar për<br />

fikse zjarri<br />

Bombol<br />

me veshje<br />

të brendshme<br />

plastike<br />

Tub EPDM për hedhjen e<br />

shkumës me clips dhe rakor të<br />

galvanizuar, me spucator prej plastike të<br />

përforcuar si dhe magnet për përgatitje<br />

të shpejtë<br />

Sprucator i tipit<br />

special prej plastike<br />

të përfocuar<br />

Kuti katroni<br />

për copë<br />

Me mundësi për<br />

montim në suport<br />

metalik për tu varur<br />

nga bombola. Vetëm<br />

me porosi<br />

Kapak plastik për<br />

mbrojtjen e bazës<br />

së fikses<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

81


ZJARRE NË BATERI LITIUMI<br />

FIKSE ZJARRI PORTABLE PËR<br />

BATERI LITIUMI<br />

Studimet kanë treguar se zjarret e shkaktuara nga bateritë litiumi (në kompjuter, automjetet elektrike, cigaret elektronike etj.)<br />

janë rritur në mënyrë dramatike.<br />

Kjo kategori zjarresh nuk mund të trajtohen me lëndët e njohura për shuarjen e zjarrit.<br />

MOBIAK përdor një material të ri shuarës, i zhvilluar vitet e fundit, duke iu përgjigjur në këtë mënyrë kërkesës për produkte që<br />

mund të shuajnë Zjarret e Metaleve të Ndezshme si p.sh Bateria e litiumit .<br />

Ky material i ri shuarës ofron një përmirësim të dukshëm në fikjen e zjarrit në krahasim me fikset konvencionale.<br />

Përdorimi për fikjen në këto lloje shumë të veçanta zjarri – ka efektivitet më të lartë.<br />

Materiali shuarës është aktualisht i disponueshëm në mbarë botën për zjarret e baterive litiumi.<br />

Është solucion në gjendje të lëngshme, me ngjyrë ari / kafe, miqësor me mjedisin, i cili është prodhuar prej Vermikulit natyral.<br />

Proven results on<br />

Lithium Ion<br />

Batteries / Cells<br />

I përshtatshëm<br />

për zjarre të<br />

kategorisë A<br />

Përdorim në prani<br />

të elektricitetit deri<br />

në 35 KV<br />

Produkt miqësor<br />

ndaj ambientit<br />

FUNKSIONIMI I LËNDËS SHUARËSE<br />

Kur bateritë e litiumit ekspozohen në temperaturave të larta ose kur kanë dëmtime fizike / difekte apo edhe për shkak të :<br />

Mbingarkesë , mbinxehje duke shkaktuar në qelizat e baterisë bymimin e tyre dhe çlirimin e gazeve të nxehta të ndjeshme ndaj zjarrit (hidrokarbure) , gaze të cilat mund të ndizen<br />

në temperatura të larta.<br />

Në këtë rast, lënda shuarëse çlirohet nga fiksja e zjarrit , në formën e spërkatjes dhe rezultat kemi ftohje të menjëhershme të baterisë dhe shuarje të zjarrit. trol.<br />

A ËSHTË MATERI<strong>AL</strong>I SHUARËS I SIGURT PËR MJEDISIN?<br />

Vermikuliti është një mineral natyral që përjashtohet nga rregulloret REA CH. Është material inertë nga ana kimike dhe fizike.<br />

Lëshon avullin vetëm kur ekspozohet ndaj temperaturave të larta ndërsa është gjithashtu jo toksik për njerëzit, bimësinë dhe kafshët. Nuk përmban fluor dhe është një zgjedhje miqësore<br />

me mjedisin<br />

FIKSET E ZJARRIT PËR BATERI LITIUMI<br />

Materiali shuarës evakuohet në formë spërkatjeje nga aparate zjarri me cilësi të lartë që ofrojnë zgjidhje perfekte për shuarjen e zjarreve të baterive të litiumit.<br />

Fikset e zjarrit për bateri litiumi të MOBIA K janë prodhuar në Greqi me një procedurë të rreptë testimi dhe cilësi që siguron shuarjen në mënyrën më efektive.<br />

Kapacitetet e disponueshme: Fikse zjarri portatable 2Lt, Fikse zjarri portable 6Lt & Fikse zjarri portable 9Lt.<br />

CODE 0135761<br />

MBK22 - LITH - KIT - SM<strong>AL</strong>L<br />

Set i vogël për fikjen e zjarrit në bateri litiumi.<br />

Përfshin fikse zjarri Aerosol 500 ml, syza<br />

mbrojtëse, doreza mbrojtëse dhe këllëf<br />

kundër zjarrit për izolimin e zjarrit.<br />

CODE 0135762<br />

MBK22 - LITH - KIT - LARGE<br />

Set i madh për fikjen e zjarrit në bateri litiumi.<br />

Përfshin fikse zjarri 2 lt, syza mbrojtëse,<br />

doreza mbrojtëse dhe këllëf kundër zjarrit<br />

për izolimin e zjarrit.<br />

82


ZJARRE NË BATERI LITIUMI<br />

FIKSE ZJARRI PORTABLE PËR<br />

BATERI LITIUMI<br />

CODE 0501127<br />

Pajisje aerosol për trajtimin e mbinxehjes në<br />

bateritë litiumi<br />

Pajisja është një model i ri Aerosol , inovativ<br />

me kapacitet 500 ml, që ofron mbrojtje nga<br />

mbinxehja e baterive litiumi, për përdorim pa<br />

rrezik në pajisje të vogla personale.<br />

5Α<br />

Fikse zjarri 2 Lt, me bombol me një ngjitje, me<br />

veshje të brendshme plastike, me fileto të<br />

bombolës nga ana e jashtme dhe me<br />

mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

Εxtincteurs<br />

Extinguishers<br />

CODE 0501128<br />

8Α<br />

Fikse zjarri 6 Lt, me bombol me një ngjitje, me<br />

veshje të brendshme plastike, me fileto të<br />

bombolës nga ana e jashtme dhe me<br />

mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Fikse zjarri 9 Lt, me bombol me një ngjitje, me<br />

veshje të brendshme plastike, me fileto të<br />

bombolës nga ana e jashtme dhe me<br />

mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

Εxtincteurs<br />

Extinguishers<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

Εxtincteurs<br />

Extinguishers<br />

Shënim : Fikset e zjarrit me rrota janë në proçes prodhimi<br />

No. Modeli i Fikses së Zjarrit Bateria Aplikacioni<br />

1 500 ml Pajisje aerosol për bateri litiumi<br />

Nën 60 Wh<br />

Telefona celular, komjuter, tablet , pajisje shtëpiake<br />

2 2 Lt Fikse zjarri për bateri litiumi<br />

60-250Wh<br />

Pajisje shtëpiake , pajisje laboratorike<br />

3 6 Lt Fikse zjarri për bateri litiumi<br />

250-500Wh<br />

Ambiente me bateri për riciklim<br />

4 9 Lt Fikse zjarri për bateri litiumi<br />

500-750Wh<br />

Makineri dhe automjete elektrike<br />

5 25Lt Fikse zjarri me rrota për bateri litiumi<br />

Mbi 750 Wh<br />

Ambiente për karikim baterie<br />

6 50Lt Fikse zjarri me rrota për bateri litiumi<br />

Mbi 750 Wh<br />

Fabrika për prodhim baterie<br />

83


FIKSE ZJARRI PORTABLE<br />

PËR BATERI LITIUMI<br />

CODE 0501160<br />

MBK22 - LITHIUM - HGEL - 2<br />

2Lt<br />

HYDROGEL<br />

5A<br />

5F<br />

Fikse zjarri 2Lt Hydrogel, me bombol me një ngjitje me VESHJE<br />

TË BRENDSHME PLASTIKE, me fileto të bombolës nga ana e<br />

jashtme, me siguresë për mbipresion dhe manometër.<br />

E përshtatshme për zjarre në bateri litiumi.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

Manometër metalik me vrimë<br />

për kontrollin e funksionit<br />

Siguresë mekanizmi<br />

e paoksidueshme<br />

Filtër për sifonin<br />

Suport për<br />

fikse zjarri<br />

Bombol me<br />

veshje të brendshme<br />

plastike<br />

Kuti katroni<br />

për copë<br />

84


FIKSE ZJARRI PËR BATERI LITIUMI<br />

FIKSE ZJARRI PORTABLE<br />

PËR BATERI LITIUMI<br />

CODE 0501149<br />

6Lt<br />

MBK22-LITHIUM-HGEL-6<br />

HYDROGEL<br />

13A<br />

25F<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

Fikse zjarri 6Lt Hydrogel, me bombol me një ngjitje<br />

me VESHJE TË BRENDSHME PLASTIKE, me fileto të<br />

bombolës nga ana e jashtme, me siguresë për<br />

mbipresion dhe manometër.<br />

E përshtatshme për zjarre në bateri litiumi.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Εxtincteurs<br />

Extinguishers<br />

CODE 0501150<br />

MBK22-LITHIUM-HGEL-9<br />

Fikse zjarri 9Lt Hydrogel, me bombol me një<br />

ngjitje me VESHJE TË BRENDSHME PLASTIKE,<br />

me fileto të bombolës nga ana e jashtme, me<br />

siguresë për mbipresion dhe manometër.<br />

E përshtatshme për zjarre në bateri litiumi.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

9Lt<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

HYDROGEL<br />

21A<br />

Εxtincteurs<br />

Extinguishers<br />

Manometër metalik me vrimë<br />

për kontrollin e funksionit<br />

Siguresë mekanizmi<br />

e paoksidueshme<br />

Filtër për sifonin<br />

Me mundësi për montim<br />

në suport metalik për tu varur<br />

nga bombola.<br />

Bombol me<br />

veshje të brendshme<br />

plastike<br />

Tub EPDM për hedhjen e shkumës,<br />

me clips dhe rakor të galvanizuar,<br />

dorezë plastike, me spucator prej plastike të<br />

përforcuar si dhe magnet për përgatitje të shpejtë<br />

Sprucator<br />

special plastik<br />

Kuti katroni<br />

për copë<br />

85


86


87


FIKSE ZJARRI<br />

FIKSE ZJARRI PORTABLE - WATER MIST<br />

CODE 0135369<br />

MBK15 - WM - 2<br />

2Lt<br />

UJË<br />

5Α<br />

25F<br />

Fikse zjarri water mist 2 Lt, me bombol me një<br />

ngjitje, me veshje të brendshme plastike dhe me<br />

mekanizëm me valvol sigurie manometri .<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

MPA<br />

Dresden<br />

Për përdorim në impiante<br />

elektrik deri në 35KV<br />

Sifon special me rotor<br />

Manometër Μεταλλικό metalik Μανόμετρο me vrimë<br />

με për Οπή kontrollin Δοκιμής e Λειτουργίας<br />

funksionit<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit<br />

me gërma të stampuara<br />

Bombol me<br />

veshje të<br />

brendshme<br />

plastike<br />

Me mundësi për<br />

montim në suport<br />

metalik për tu varur<br />

nga bombola. Vetëm<br />

me porosi<br />

Sprucator special plastik<br />

Kuti katroni për<br />

copë<br />

88


FIKSE ZJARRI<br />

FIKSE ZJARRI PORTABLE - WATER MIST<br />

CODE 0135371<br />

MBK15 - WM - 6<br />

6Lt<br />

UJË<br />

13Α<br />

40F<br />

Për përdorim në impiante<br />

elektrik deri në 35KV<br />

Fikse zjarri water mist 6 Lt, me bombol me një ngjitje, me<br />

veshje të brendshme plastike dhe me mekanizëm me<br />

valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

MPA<br />

Dresden<br />

CODE 0135372<br />

MBK15 - WM - 9<br />

9Lt<br />

UJË<br />

21Α<br />

40F<br />

Fikse zjarri water mist 9 Lt , me bombol me një<br />

ngjitje, me veshje të brendshme plastike dhe me<br />

mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

MPA<br />

Dresden<br />

Për përdorim në impiante<br />

elektrik deri në 35KV<br />

Manometër metalik me vrimë<br />

për kontrollin e funksionit<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Sifon special me<br />

rotor<br />

Bombol me<br />

veshje të<br />

brendshme<br />

plastike<br />

Tub EPDM për hedhjen e<br />

ujit me clips dhe rakor të<br />

galvanizuar dhe dorezë<br />

plastike<br />

Sprucator<br />

special plastik<br />

Kuti katroni<br />

për copë<br />

Suport i galvanizuar për<br />

fikse zjarri<br />

Me mundësi për<br />

montim në suport<br />

metalik për tu varur<br />

nga bombola.<br />

Vetëm me porosi<br />

89


MBK15 - 060XF - P1E është një fikse zjarri 6Lt, e cila ka kaluar testet laboratorike dhe përmban shkumë pa fluoride. Kur zbrazet, nuk krijon shkumë dhe rekomandohet<br />

për rastet kur përdorimi i shkumës nuk lejohet. Karakteristikat e saj unike realizojnë: Fikjen e zjarreve të kategorisë A (si dru, mbeturina të riciklueshme, plastikë<br />

dhe goma).<br />

Karakteristikat:<br />

Ftohje dhe spërkatje të zjarrit<br />

Karakteristikat unike të ftohjes dhe spërkatjes së zjarrit , të fikses MBK15 - 060XF - P1E janë për shkak të reagimit të solucionit shtesë me ujin .<br />

Me test të rezistencës dielektrike nga KDEP në 1000 volt.<br />

Mjedisi:<br />

Lënda shuarëse që përdoret në fiksen e zjarrit është i biodegradueshëm me efekte minimale në mjedis. Përveç kësaj, nuk është toksik për njerëzit dhe nuk<br />

përmban fluor, PFOS, PFOA dhe PFT.<br />

90


FIKSE ZJARRI<br />

FIKSE ZJARRI PORTABLE - SHKUMË PA FLUOR<br />

FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE ME SHKUMË<br />

PA FLUOR PËR ZJARRE<br />

TË KATEGORISË A DHE<br />

F<br />

CODE 0501096<br />

MBK15 - 060XF - P1E<br />

6Lt<br />

SHKUMË<br />

13Α<br />

25F<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

Fikse zjarri 6 Lt uji me solucion shtesë, me<br />

bombol me një ngjitje, me veshje të brendshme<br />

plastike dhe me mekanizëm me valvol sigurie<br />

manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

100%<br />

PA<br />

FLUOR<br />

Manometër metalik me vrimë<br />

për kontrollin e funksionit<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Filtër për<br />

sifon<br />

Bombol me<br />

veshje të<br />

brendshme<br />

plastike<br />

Tub EPDM me clips dhe<br />

rakor të galvanizuar, me<br />

spucator special dhe<br />

shtesë tubi metalik<br />

Udhëzime<br />

përdorimi<br />

& servisi të<br />

stampuara<br />

Kuti katroni<br />

për copë<br />

Kapak plastik jeshil<br />

për bombolën<br />

Suport i galvanizuar për<br />

fikse zjarri<br />

Me mundësi për<br />

montim në suport<br />

metalik për tu varur<br />

nga bombola.<br />

Vetëm me porosi<br />

91


92<br />

YEAR OF MANUFACTURE


YEAR OF MANUFACTURE<br />

93


FIKSE ZJARRI<br />

FIKSE ZJARRI PORTABLE - ABF - WET CHEMIC<strong>AL</strong><br />

PËR<br />

TEMPERATURA<br />

TË ULTA TË<br />

AMBIENTIT DERI<br />

NË -30°C<br />

E<br />

PËRSHTATSHME<br />

PËR ZJARRE TË<br />

TIPIT F<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

CODE 0501079<br />

MBK13 - 020ABF - P1E<br />

2Lt<br />

SHKUMË<br />

5Α<br />

34B<br />

40F<br />

Fikse zjarri 2 Lt me bombol me një ngjitje<br />

me VESHJE TË BRENDSHME PLASTIKE dhe me<br />

mekanizëm me valvol sigurie manometri.<br />

E përforcuar me sprucator të ri plastik<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

-30°C<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

EXTINCTEURS<br />

CODE 0501076<br />

CODE 0501077<br />

MBK13 - 060ABF - P1E<br />

MBK13 - 090ABF - P1E<br />

6Lt<br />

SHKUMË<br />

21Α<br />

144B<br />

75F<br />

9Lt<br />

SHKUMË<br />

27Α<br />

233B<br />

75F<br />

-30°C<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

Fikse zjarri 6 Lt me bombol me një ngjitje<br />

me VESHJE TË BRENDSHME PLASTIKE<br />

dhe me mekanizëm me valvol sigurie<br />

manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

-30°C<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

Fikse zjarri 9 Lt me bombol me një ngjitje<br />

me VESHJE TË BRENDSHME PLASTIKE<br />

dhe me mekanizëm me valvol sigurie<br />

manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

EXTINCTEURS<br />

EXTINCTEURS<br />

Manometër metalik me vrimë për<br />

kontrollin e funksionit<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Filtër<br />

për sifon<br />

Suport i galvanizuar<br />

për fikse zjarri<br />

Bombol me<br />

veshje të<br />

brendshme<br />

plastike<br />

Tub EPDM për hedhjen e ABF - Wet<br />

- Chemical me clips dhe rakor të<br />

galvanizuar, dorezë plastike, me<br />

spucator prej plastike të përforcuar<br />

si dhe magnet për përgatitje të<br />

shpejtë<br />

Sprucator special<br />

plastik<br />

Kuti katroni<br />

për copë<br />

Kapak plastik blu<br />

për bombolën<br />

Me mundësi<br />

për montim në<br />

suport metalik<br />

për tu varur nga<br />

bombola. Vetëm<br />

me porosi<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

94


FIKSE ZJARRI<br />

FIKSE ZJARRI PORTABLE - ABF - WET CHEMIC<strong>AL</strong><br />

CODE 0501098<br />

MBK15 - 060ABF - SS<br />

6Lt<br />

SS<br />

SHKUMË<br />

34Α<br />

233B<br />

75F<br />

Fikse zjarri 6 Lt me bombol të paoksidueshme, me<br />

një ngjitje dhe me mekanizëm me valvol sigurie<br />

manometri.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

MPA<br />

Dresden<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

Manometër metalik me vrimë për<br />

kontrollin e funksionit<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Filtër për<br />

sifon<br />

Sprucator special<br />

plastik<br />

Bombol me<br />

veshje të<br />

brendshme<br />

plastike<br />

Tub EPDM për hedhjen e ABF - Wet<br />

- Chemical me clips dhe rakor të<br />

galvanizuar , dorezë plastike , me<br />

spucator prej plastike të përforcuar<br />

si dhe magnet për përgatitje të<br />

shpejtë<br />

Sprucator<br />

special plastik<br />

Kuti katroni<br />

për copë<br />

Kapak plastik blu<br />

për bombolën<br />

Me mundësi<br />

për montim në<br />

suport metalik<br />

për tu varur nga<br />

bombola. Vetëm<br />

me porosi<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

95


96


97


FIKSE ZJARRI SERIA TITANIUM<br />

PORTABLE - PLUHUR ME BUTON DHE BOMBOL<br />

TË BRENDSHME<br />

CODE 0135495<br />

MBK13 - 060PA - P1LFR (GER)<br />

6Kg<br />

A B C<br />

Fikse zjarri me buton 6 Kg me bombol me një ngjitje.<br />

Me test të rezistencës dielektrike nga KDEP DEI në<br />

90 KV .<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

34Α<br />

183B<br />

C<br />

CODE 0135289<br />

MBK13 - 060PA - P1LFR<br />

6Kg<br />

A B C<br />

34Α<br />

183B<br />

C<br />

Fikse zjarri me buton 6 Kg me bombol me<br />

një ngjitje.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

EXTINCTEURS<br />

EXTINCTEURS<br />

CODE 0501111 CODE 0501095<br />

MBK15 - 060BC90 - P1LFR (GER)<br />

MBK15 - 060BC90 - P1LFR<br />

6Kg<br />

B C 90%<br />

183B<br />

6Kg B C 90%<br />

C<br />

183B<br />

C<br />

Fikse zjarri me buton 6 Kg me bombol me një ngjitje.<br />

Me test të rezistencës dielektrike nga KDEP DEI në 90 K .<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Fikse zjarri me buton 6 Kg me bombol me një<br />

ngjitje. Me test të rezistencës dielektrike nga<br />

KDEP DEI në 90 KV.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

MPA<br />

Dresden<br />

MPA<br />

Dresden<br />

Për përdorim<br />

në impiante<br />

elektrik deri në<br />

90KV<br />

Për përdorim<br />

në impiante<br />

elektrik deri në<br />

90KV<br />

Tub EPDM me ndërprerës së rrjedhjes së<br />

pluhurit, me clips dhe rakor të galvanizuar, me<br />

spucator prej plastike të përforcuar, dorezë<br />

plastike të verdhë si dhe magnet për përgatitje<br />

të shpejtë<br />

Mekanizëm special<br />

alumini dhe rakor nga<br />

jashtë<br />

Kapak mbrojtës<br />

plastik<br />

Kuti katroni për copë<br />

Me mundësi për<br />

montim në suport<br />

metalik për tu varur<br />

nga bombola.<br />

Vetëm me porosi<br />

Udhëzime përdorimi & servisi të stampuara me<br />

vend të mjaftueshëm në pjesën e sipërme të<br />

stampës për vendosje të etiketës me logon e<br />

kompanisë suaj .<br />

Pjesë nderimi bombolinë CO 2<br />

,<br />

e përshtatshme për fikse zjarri me<br />

pluhur<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

98


FIKSE ZJARRI SERIA TITANIUM<br />

PORTABLE - PLUHUR ME BUTON DHE BOMBOL<br />

TË BRENDSHME<br />

CODE 0135355<br />

MBK15 - 060PA - GPD6 - A<br />

CODE 0135475<br />

MBK18 - 060PA - P1L<br />

6Kg<br />

A B C<br />

90%<br />

Fikse zjarri me buton 6 Kg .<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

55Α<br />

233B<br />

C<br />

6Kg<br />

A B C<br />

Fikse zjarri me buton 9 Kg.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

34Α<br />

183B<br />

C<br />

MPA<br />

Dresden<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

EXTINCTEURS<br />

CODE 0135290<br />

MBK13 - 090PA - P1LFR<br />

9Kg<br />

A B C<br />

43Α<br />

233B<br />

C<br />

Fikse zjarri me buton 9 Kg me bombol me<br />

një ngjitje.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

CODE 0135496<br />

MBK13 - 090PA - P1LFR (GER)<br />

9Kg<br />

A B C<br />

43Α<br />

233B<br />

C<br />

Fikse zjarri me buton 9 Kg me bombol me<br />

një ngjitje.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

EXTINCTEURS<br />

EXTINCTEURS<br />

MPA<br />

Dresden<br />

MPA<br />

Dresden<br />

Tub EPDM me ndërprerës së rrjedhjes së<br />

pluhurit, me clips dhe rakor të galvanizuar, me<br />

spucator prej plastike të përforcuar, dorezë<br />

plastike të verdhë si dhe magnet për përgatitje<br />

të shpejtë<br />

Mekanizëm special<br />

alumini dhe rakor nga<br />

jashtë<br />

Kapak mbrojtës<br />

plastik<br />

Kuti katroni për copë<br />

Me mundësi për<br />

montim në suport<br />

metalik për tu varur<br />

nga bombola.<br />

Vetëm me porosi<br />

Udhëzime përdorimi & servisi të stampuara me<br />

vend të mjaftueshëm në pjesën e sipërme të<br />

stampës për vendosje të etiketës me logon e<br />

kompanisë suaj.<br />

Pjesë nderimi bombolinë CO 2<br />

, e<br />

përshtatshme për fikse zjarri me<br />

pluhur<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

99


FIKSE ZJARRI SERIA TITANIUM<br />

PORTABLE - PLUHUR ME BUTON DHE BOMBOL<br />

TË BRENDSHME<br />

CODE 0135476<br />

9Kg<br />

MBK18 - 090PA - P1L<br />

A B C<br />

Fikse zjarri me buton 9Kg.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

43Α<br />

233B<br />

C<br />

CODE 0135483<br />

12Kg<br />

MBK18 - 120PA - P1L<br />

A B C<br />

Fikse zjarri me buton 12Kg.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

55Α<br />

233B<br />

C<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

EXTINCTEURS<br />

MPA<br />

Dresden<br />

Tub EPDM me ndërprerës së rrjedhjes<br />

së pluhurit, me clips dhe rakor të<br />

galvanizuar, me spucator prej plastike<br />

të përforcuar, dorezë plastike si dhe<br />

magnet për përgatitje të shpejtë<br />

Mekanizëm special<br />

alumini dhe rakor nga<br />

jashtë<br />

Kapak mbrojtës<br />

plastik<br />

Me mundësi për<br />

montim në suport<br />

metalik për tu varur<br />

nga bombola.<br />

Vetëm me porosi<br />

Kuti katroni për copë<br />

Udhëzime përdorimi & servisi të stampuara me vend<br />

të mjaftueshëm në pjesën e sipërme të stampës për<br />

vendosje të etiketës me logon e kompanisë suaj.<br />

Pjesë nderimi bombolinë CO 2<br />

, e<br />

përshtatshme për fikse zjarri me<br />

pluhur<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

100


Vlerë në Siguri... Investim në Cilësi!


ME AMPULË SHKUME SIPAS POROSISË<br />

Kur aktivizohet dhe shkarkohet ampula<br />

CO 2<br />

, shkuma lirohet dhe përzihet me<br />

ujin, me qëllim që fiksja e zjarrit të jetë<br />

gati për përdorim<br />

FIKSE ZJARRI SERIA TITANIUM<br />

PORTABLE - SHKUMË ME BUTON DHE BOMBOL<br />

TË BRENDSHME<br />

CODE 0135497<br />

MBK13-060BSX-P1L (GER)<br />

6Lt<br />

SHKUMË<br />

34Α<br />

233B<br />

40F<br />

Fikse zjarri 6 Lt me buton, me bombol<br />

me një ngjitje me VESHJE TË BRENDSHME<br />

PLASTIKE.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

CODE 0135311<br />

6Lt<br />

MBK13 - 060BSX - P1L<br />

SHKUMË<br />

34Α<br />

233B<br />

40F<br />

Fikse zjarri 6 Lt me buton, me bombol<br />

me një ngjitje me VESHJE TË BRENDSHME<br />

PLASTIKE.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

EXTINCTEURS<br />

Titanium Series!<br />

Tub EPDM me ndërprerës së rrjedhjes së shkumës,<br />

me clips dhe rakor të galvanizuar, me spucator prej<br />

plastike të përforcuar dhe dorezë plastike jeshile<br />

Mekanizëm special<br />

alumini dhe rakor nga<br />

jashtë<br />

Kapak mbrojtës<br />

plastik<br />

Me mundësi për<br />

montim në suport<br />

metalik për tu varur<br />

nga bombola.<br />

Vetëm me porosi<br />

Udhëzime përdorimi & servisi të stampuara me vend<br />

të mjaftueshëm në pjesën e sipërme të stampës për<br />

vendosje të etiketës me logon e kompanisë suaj.<br />

Pjesë nderimi bombolinë CO 2<br />

, e<br />

përshtatshme për fikse zjarri shkume / uji , me<br />

mbulesë plastike për mbrojtje nga korozioni<br />

Kuti katroni për copë<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

104


ME AMPULË SHKUME SIPASPORSISË<br />

Kur aktivizohet dhe shkarkohet ampula<br />

CO 2<br />

, shkuma lirohet dhe përzihet me<br />

ujin, me qëllim që fiksja e zjarrit të jetë<br />

gati për përdorim<br />

FIKSE ZJARRI SERIA TITANIUM<br />

PORTABLE - SHKUMË ME BUTON DHE BOMBOL<br />

TË BRENDSHME<br />

CODE 0135498<br />

9Lt<br />

MBK13-090BSX-P1L (GER)<br />

SHKUMË<br />

27Α<br />

233B<br />

40F<br />

Fikse zjarri 9 Lt me buton, me bombol<br />

me një ngjitje me VESHJE TË BRENDSHME<br />

PLASTIKE .<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

CODE 0135312<br />

MBK13 - 090BSX - P1L<br />

9Lt<br />

SHKUMË<br />

27Α<br />

233B<br />

40F<br />

Fikse zjarri 9 Lt me buton, me<br />

bombol me një ngjitje me VESHJE TË<br />

BRENDSHME PLASTIKE .<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

EXTINCTEURS<br />

Titanium Series!<br />

Tub EPDM me ndërprerës së rrjedhjes së shkumës ,<br />

me clips dhe rakor të galvanizuar, me spucator prej<br />

plastike të përforcuar dhe dorezë plastike jeshile<br />

Mekanizëm special<br />

alumini dhe rakor nga<br />

jashtë<br />

Kapak mbrojtës<br />

plastik<br />

Me mundësi<br />

për montim në<br />

suport metalik<br />

për tu varur nga<br />

bombola. Vetëm<br />

me porosi<br />

Udhëzime përdorimi & servisi të stampuara me vend<br />

të mjaftueshëm në pjesën e sipërme të stampës për<br />

vendosje të etiketës me logon e kompanisë suaj<br />

Pjesë nderimi bombolinë CO 2<br />

, e<br />

përshtatshme për fikse zjarri shkume / uji , me<br />

mbulesë plastike për mbrojtje nga korozioni<br />

Kuti katroni për copë<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

105


FIKSE ZJARRI SERIA TITANIUM<br />

PORTABLE - SHKUMË ME BUTON DHE BOMBOL<br />

TË BRENDSHME<br />

Për përdorim në impiante<br />

elektrik deri në 35KV<br />

CODE 0135356<br />

MBK15 - 060AF - GFM6 - H<br />

6Lt<br />

SHKUMË<br />

34Α<br />

233Β<br />

Fikse zjarri 6 Lt me buton, me bombol<br />

me një ngjitje me VESHJE TË BRENDSHME<br />

PLASTIKE.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

MPA<br />

Dresden<br />

Titanium<br />

Series!<br />

CODE 0135357<br />

MBK15 - 090AF - GFM9 - H<br />

9Lt<br />

SHKUMË<br />

43Α<br />

233Β<br />

Fikse zjarri 9 Lt me buton, me bombol<br />

me një ngjitje me VESHJE TË BRENDSHME<br />

PLASTIKE .<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Për përdorim në impiante<br />

elektrik deri në 35KV<br />

MPA<br />

Dresden<br />

Tub EPDM me ndërprerës së rrjedhjes së<br />

shkumës, me clips dhe rakor të galvanizuar, me<br />

spucator prej plastike të përforcuar dhe dorezë<br />

plastike blu<br />

Kapak mbrojtës<br />

plastik<br />

Me mundësi për<br />

montim në suport<br />

metalik për tu varur<br />

nga bombola. Vetëm<br />

me porosi<br />

Kuti katroni për copë<br />

Udhëzime përdorimi & servisi të stampuara me vend<br />

të mjaftueshëm në pjesën e sipërme të stampës për<br />

vendosje të etiketës me logon e kompanisë suaj.<br />

Pjesë nderimi bombolinë CO 2<br />

, e përshtatshme<br />

për fikse zjarri shkume / uji, me mbulesë plastike<br />

për mbrojtje nga korozioni<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

106


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - ME BUTON DHE BOMBOL TË<br />

BRENDSHME<br />

-30°C<br />

CODE 0135726<br />

ΜΒΚ20 - 060AF - 30C<br />

6Lt<br />

Për përdorim në impiante<br />

elektrik deri në 35KV<br />

Tub EPDM me ndërprerës së rrjedhjes së shkumës, me<br />

clips dhe rakor të galvanizuar, me spucator prej plastike<br />

të përforcuar dhe dorezë plastike blu<br />

Valvol alumini me<br />

buton dhe rakor në<br />

anën e jashtme<br />

Kapak mbrojtës<br />

plastik<br />

Suport metalik për<br />

fikse zjarri, për tu<br />

varur nga bombola<br />

e fikses<br />

Udhëzime përdorimi & servisi të stampuara me vend<br />

të mjaftueshëm në pjesën e sipërme të stampës për<br />

vendosje të etiketës me logon e kompanisë suaj.<br />

Pjesë nderimi bombolinë CO 2<br />

, e përshtatshme<br />

për fikse zjarri shkume / uji, me mbulesë plastike<br />

për mbrojtje nga korozioni<br />

Kuti katroni për copë<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

107


FIKSE ZJARRI SERIA TITANIUM<br />

PORTABLE - UJI ME BUTON DHE BOMBOL<br />

TË BRENDSHME<br />

SERIES<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

CODE 0501138<br />

6Lt<br />

MBK22-FFECO-6-P1L<br />

UJË ME<br />

ADITVE<br />

27Α<br />

144B<br />

25F<br />

Fikse zjarri 6 Lt me buton, me bombol me një<br />

ngjitje me VESHJE TË BRENDSHME PLASTIKE .<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

PA<br />

FLUORIN<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

EXTINCTEURS<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

CODE 0501139<br />

MBK22-FFECO-9-P1L<br />

9Lt<br />

UJË ME<br />

ADITVE<br />

34Α<br />

183B<br />

Fikse zjarri 9 Lt me buton, me bombol me një<br />

ngjitje me VESHJE TË BRENDSHME PLASTIKE .<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Përdorim në prani<br />

të elektricitetit<br />

deri në 35 KV<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

EXTINCTEURS<br />

Tub EPDM me ndërprerës së rrjedhjes së<br />

shkumës, me clips dhe rakor të galvanizuar, me<br />

spucator prej plastike të përforcuar dhe dorezë<br />

plastike jeshile<br />

Mekanizëm special<br />

alumini dhe rakor<br />

nga jashtë<br />

Kapak mbrojtës<br />

plastik<br />

Me mundësi për<br />

montim në suport<br />

metalik për tu varur<br />

nga bombola.<br />

Vetëm me porosi<br />

Udhëzime përdorimi & servisi të stampuara me vend<br />

të mjaftueshëm në pjesën e sipërme të stampës për<br />

vendosje të etiketës me logon e kompanisë suaj.<br />

Pjesë nderimi bombolinë CO 2<br />

, e<br />

përshtatshme për fikse zjarri shkume / uji, me<br />

mbulesë plastike për mbrojtje nga korozioni<br />

Kuti katroni për copë<br />

108<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte


FIKSE ZJARRI SERIA TITANIUM<br />

PORTABLE - UJI ME BUTON DHE BOMBOL<br />

TË BRENDSHME<br />

CODE 0135617<br />

MBK20-060WMIN-P1L<br />

6Lt<br />

Ujë me<br />

Aditve<br />

21A<br />

75F<br />

I PËRSHTSHËM PËR ZJARRE TË KATEGORISË F<br />

Fikse zjarri 6 Lt me buton, me bombol me një ngjitje<br />

me VESHJE TË BRENDSHME PLASTIKE.<br />

I përshtatshëm për zjarre në vajra gatimi<br />

Mist Technology<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Përdorim në prani<br />

të elektricitetit<br />

deri në 35 KV<br />

CODE 0135618<br />

MBK20-090WMIN-P1L<br />

9Lt<br />

Ujë me<br />

Aditve<br />

27A<br />

75F<br />

I PËRSHTSHËM PËR ZJARRE TË KATEGORISË F<br />

Fikse zjarri 9 Lt me buton , me bombol me një<br />

ngjitje me VESHJE TË BRENDSHME PLASTIKE.<br />

I përshtatshëm për zjarre në vajra gatimi<br />

Mist Technology<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

CODE 0135386<br />

CODE 0135385<br />

6Lt<br />

MBK15 - 060WT - P1L<br />

UJË<br />

8Α<br />

Fikse zjarri 6 Lt me buton, bombol me një<br />

ngjitje me VESHJE TË BRENDSHME PLASTIKE.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

9Lt<br />

MBK15 - 090WT - P1L<br />

UJË<br />

13Α<br />

Fikse zjarri 9 Lt me buton, bombol me një<br />

ngjitje me VESHJE TË BRENDSHME PLASTIKE.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Tub EPDM me ndërprerës së rrjedhjes së<br />

shkumës, me clips dhe rakor të galvanizuar, me<br />

spucator prej plastike të përforcuar dhe dorezë<br />

plastike jeshile<br />

Mekanizëm special<br />

alumini dhe rakor<br />

nga jashtë<br />

Kapak mbrojtës<br />

plastik<br />

Me mundësi për<br />

montim në suport<br />

metalik për tu varur<br />

nga bombola.<br />

Vetëm me porosi<br />

Udhëzime përdorimi & servisi të stampuara me vend<br />

të mjaftueshëm në pjesën e sipërme të stampës për<br />

vendosje të etiketës me logon e kompanisë suaj.<br />

Pjesë nderimi bombolinë CO 2<br />

, e<br />

përshtatshme për fikse zjarri shkume / uji, me<br />

mbulesë plastike për mbrojtje nga korozioni<br />

Kuti katroni për copë<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

109


110


FIKSE ZJARRI SERIA TITANIUM<br />

PORTABLE - ABF - WET CHEMIC<strong>AL</strong> ME BUTON DHE<br />

BOMBOL TË BRENDSHME<br />

Titanium<br />

Series!<br />

-25°C<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

CODE 0135314<br />

6Lt<br />

MBK13 - 060ABF - P1L<br />

SHKUMË<br />

Fikse zjarri me buton 6 Lt me bombol me një ngjitje,<br />

me VESHJE TË BRËNDSHME PLASTIKE.<br />

Përmban lëng shuarës ABF, i përshtatshëm për<br />

temperatura shumë të ulta dhe për zjarre në vajra<br />

gatimi.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

EXTINCTEURS<br />

13Α<br />

183Β<br />

75F<br />

CODE 0135315<br />

9Lt<br />

MBK13 - 090ABF - P1L<br />

SHKUMË<br />

21Α<br />

233Β<br />

75F<br />

Fikse zjarri me buton 9 Lt me bombol me<br />

një ngjitje, me VESHJE TË BRËNDSHME PLASTIKE.<br />

Përmban lëng shuarës ABF, i përshtatshëm për<br />

temperatura shumë të ulta dhe për zjarre në<br />

vajra gatimi.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

-25°C<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

EXTINCTEURS<br />

Tub EPDM me ndërprerës së rrjedhjes së<br />

shkumës, me clips dhe rakor të galvanizuar, me<br />

spucator prej plastike të përforcuar dhe dorezë<br />

plastike blu<br />

Mekanizëm<br />

special bronxi<br />

Kapak mbrojtës<br />

plastik<br />

Me mundësi<br />

për montim në<br />

suport metalik<br />

për tu varur nga<br />

bombola. Vetëm<br />

me porosi<br />

Udhëzime përdorimi & servisi të stampuara me vend<br />

të mjaftueshëm në pjesën e sipërme të stampës për<br />

vendosje të etiketës me logon e kompanisë suaj.<br />

Kuti katroni për copë<br />

Pjesë nderimi bombolinë CO 2 , e<br />

përshtatshme për fikse zjarri shkume / uji,<br />

me mbulesë plastike për mbrojtje nga<br />

korozioni<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

111


112


FIKSE ZJARRI SERIA TITANIUM<br />

PORTABLE - PLUHUR ME BOMBOL NGA JASHTË<br />

CODE 0135231<br />

6Kg<br />

MBK15 - 060PA - EXT85<br />

A B C<br />

85%<br />

55Α<br />

233Β<br />

C<br />

Fikse zjarri me bombolinë CO 2<br />

150gr, nga jashtë<br />

E thjeshtë në përdorim<br />

• Me dorezë mbajtëse të fikses së zjarrit<br />

• Mekanizëm me aktivizim të menjëhershëm<br />

• Tub special me pistolet për hedhje në 360 gradë<br />

Për përdorim në impiante<br />

elektrik deri në 90 KV<br />

Projektim novator<br />

• Bombol që rimbushet me CO 2<br />

, me valvol sigurie<br />

Pluhur ABC 85%, për të pasur aftësi shuarëse të lartë<br />

dhe përdorim të gjerë<br />

• Kosto e ulët servisi<br />

• Kohë servisimi me e vogël në krahasim me fikset e zjarrit<br />

me presion të brendshëm<br />

• Kapak plastik mbrojtës<br />

Me përdorim të gjerë<br />

• Kaldaja<br />

• Garazh dhe parking<br />

• Anije<br />

Me testim për rezistec dielektrike nga KDEP DEI.<br />

MPA<br />

Dresden<br />

Bombolinë e jashtme<br />

Presioni i punës @20ºC (bar)<br />

16.5bar<br />

Diapazoni i temperaturës (ºC) -30 to +60<br />

Suport metalik për fikse zjarri<br />

Koha mesatare e shkarkimit (sec.)<br />

Lartësia / Gjerësia /<br />

Diametri pa tub<br />

Lartësia / Gjerësia /<br />

Diametri me tub<br />

Pesha<br />

17S<br />

530mm*270mm<br />

*150mm<br />

530mm*350mm<br />

*150mm<br />

10.8kg<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

113


114


115


FIKSE ZJARRI PORTABLE<br />

PORTABLE - DYOKISD KARBONI CO 2<br />

Exclusive!<br />

CODE 0129005<br />

KX11 - 532 - AOR<br />

(MBK06 - 020CA - P1D)<br />

2Kg<br />

Fikse zjarri CO 2<br />

, 2 Kg, me dalje përpara.<br />

Lartësia e bombolës: 540 mm<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

2Kg<br />

CODE 0135259<br />

MBK12 - 020CA - P1A<br />

34B<br />

Fikse zjarri CO 2<br />

, 2 Kg, me dalje përpara.<br />

Lartësia e bombolës: 570 mm<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

CO 2<br />

MPA<br />

Dresden<br />

Katasztrófavédelmi<br />

EXTINCTEURS<br />

Kutatóintézet<br />

CO 34B<br />

2<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

Katasztrófavédelmi<br />

Kutatóintézet<br />

Hinkë hedhëse CO 2<br />

, e tipit<br />

të rëndë me dalje përpara<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Suport i galvanizuar<br />

Udhëzime përdorimi & servisi të stampuara me vend të mjaftueshëm<br />

në pjesën e sipërme të stampës për vendosje të etiketës me logon e<br />

kompanisë suaj.<br />

Kuti katroni për copë<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

116


FIKSE ZJARRI PORTABLE<br />

PORTABLE - DYOKISD KARBONI CO 2<br />

CODE 0135501<br />

MBK19 - 020CA - P1D<br />

2Kg<br />

CO 2<br />

34B<br />

Fire Extinguisher 2Kg CO 2<br />

,<br />

with side Anti Frost Outlet<br />

Height: 520 mm<br />

> G<strong>AL</strong>VANIZED BRACKET INCLUDED<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

MBK19 - 020CA - VR - BSI<br />

2Kg CO 34B<br />

2<br />

CODE 0135519<br />

Fire Extinguisher 2Kg CO 2<br />

, with Side<br />

Anti Frost Outlet<br />

> G<strong>AL</strong>VANIZED BRACKET INCLUDED<br />

MPA<br />

Dresden<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

Hinkë hedhëse CO 2<br />

, e tipit të rëndë me<br />

dalje në krah<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Suport i galvanizuar<br />

Udhëzime përdorimi & servisi të stampuara me vend të mjaftueshëm<br />

në pjesën e sipërme të stampës për vendosje të etiketës me logon e<br />

kompanisë suaj.<br />

Kuti katroni për copë<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

117


118


Fikse zjarri CO2, 5 Kg, me tub, me hinkë dhe dorezë<br />

plastike. Lartësia e bombolës: 760 mm<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

FIKSE ZJARRI PORTABLE<br />

PORTABLE - DYOKISD KARBONI CO 2<br />

Exclusive!<br />

CODE 0135034<br />

MBK02 - 050CA - P1A<br />

5Kg CO 89B<br />

2<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

EXTINCTEURS<br />

Katasztrófavédelmi<br />

Kutatóintézet<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

MPA<br />

Dresden<br />

CODE 0135162<br />

MBK19 - 050CA - P1D<br />

5Kg<br />

CO 2<br />

89B<br />

Fikse zjarri CO 2<br />

, 5 Kg, me tub me hinkë.<br />

Lartësia e bombolës: 670 mm<br />

Height: 670 mm<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

CODE 0135162<br />

MBK06 - 050CA - P1D<br />

5Kg<br />

CO 2<br />

89B<br />

Fikse zjarri CO2, 5 Kg, me tub, me hinkë dhe<br />

dorezë plastike. Lartësia e bombolës: 670 mm<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Katasztrófavédelmi<br />

Kutatóintézet<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

Tub EPDM me hinkë dhe dorezë<br />

plastike.<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Suport i galvanizuar<br />

Një variant tjetër për fiksimin<br />

e hinkës<br />

Udhëzime përdorimi & servisi të stampuara me vend të mjaftueshëm<br />

në pjesën e sipërme të stampës për vendosje të etiketës me logon e<br />

kompanisë suaj.<br />

Kuti katroni për copë<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

119


FIKSE ZJARRI PORTABLE<br />

PORTABLE - DYOKISD KARBONI CO 2<br />

CODE 0135442<br />

MBK17 - 050CA - VR<br />

5Kg<br />

CO 2<br />

89Β<br />

Fikse zjarri CO 2<br />

, 5 Kg<br />

PT 315BAR<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

EXTINCTEURS<br />

BS EN3-7<br />

KM 675727<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

Tub EPDM me hinkë dhe dorezë<br />

plastike.<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Suport i galvanizuar<br />

Një variant tjetër për fiksimin<br />

e hinkës<br />

Udhëzime përdorimi & servisi të stampuara me vend të mjaftueshëm<br />

në pjesën e sipërme të stampës për vendosje të etiketës me logon e<br />

kompanisë suaj.<br />

Kuti katroni për copë<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

120


E<br />

M<br />

E<br />

D<br />

F<br />

MED<br />

<strong>FIRE</strong><br />

I<br />

R<br />

E<br />

M<br />

E<br />

D<br />

F<br />

I<br />

R<br />

Spërkatësi përmban ujë me solucion antiseptik për përdorim në trupin e njeriut. Uji ka vetin të freskojë dhe të<br />

largojë ndjenjën e temperaturës nga lëkura e plagosur, ndërsa solucioni antiseptik godet mikrobet, për mbrojtje<br />

nga infeksioni, deri sa të çohet personi për trajtim mjekësor të mëtejshëm.<br />

Solucioni antiseptik shërben gjithashtu për të na ofruar siguri, në përdorimin e ujit të pijshëm, në lëkurën e djegur.<br />

Ky produkt përdoret si fikse zjarri, mund të përdoret dhe nga personi i dëmtuar & rekomandohet për lehtësimin e<br />

dhimbjes dhe nuk është terapi për shërimin dhe trajtimin e djegieve.


FIKSE ZJARRI<br />

ΒSI KITEMARK ® SERIES<br />

122 110


123 111


FIKSE ZJARRI<br />

BSI KITEMARK ® SERIES<br />

CODE 0135271<br />

1Kg<br />

MBK13 - 010PA - BSI<br />

A B C<br />

8A<br />

34B<br />

C<br />

Fikse zjarri 1 Kg, me bombol me një ngjitje.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

CODE 0135432<br />

1Kg<br />

A B C<br />

ΝΕW<br />

MBK17 - 010PA - VR<br />

8A<br />

55B<br />

C<br />

Fikse zjarri 1 Kg, me bombol me një ngjitje.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

MPA<br />

Dresden<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

BS EN3-7<br />

KM 675727<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

CODE 0135272<br />

2Kg<br />

MBK13 - 020PA - BSI<br />

A B C<br />

13A<br />

55B<br />

C<br />

Fikse zjarri 2 Kg, me bombol me një ngjitje.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

CODE 0135433<br />

2Kg<br />

A B C<br />

ΝΕW<br />

MBK17 - 020PA - VR<br />

13A<br />

89B<br />

C<br />

Fikse zjarri 2 Kg, me bombol me një ngjitje.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

MPA<br />

Dresden<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

BS EN3-7<br />

KM 675727<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

Seri fikse zjarri të miratuara nga ministritë e mbrojtjes së Katarit, Dubait, Kuvajtit dhe Omanit<br />

Manometër<br />

metalik<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Suport metalik për fikse zjarri<br />

KITEMARK® 1 kg / 2 kg pluhur<br />

Kuti katroni për copë<br />

Sprucator<br />

Udhëzime përdorimi<br />

& servisi të<br />

stampuara<br />

124<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte


FIKSE ZJARRI<br />

BSI KITEMARK ® SERIES<br />

CODE 0135434<br />

4Kg<br />

A B C<br />

ΝΕW<br />

MBK17 - 040PA - VR<br />

21A<br />

113B<br />

C<br />

Fikse zjarri 4 Kg, me bombol me një ngjitje.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

CODE 0135478<br />

MBK17 - 060PA - VR (FT)<br />

A B C<br />

34A<br />

233B<br />

C<br />

Fikse zjarri 6 Kg, me bombol me një ngjitje.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BS EN3-7<br />

KM 675727<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

BS EN3-7<br />

KM 675727<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

MPA<br />

Dresden<br />

CODE 0135273<br />

6Kg<br />

MBK13 - 060PA - BSI<br />

A B C<br />

34A<br />

183B<br />

C<br />

Fikse zjarri 6 Kg, me bombol me një ngjitje.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

CODE 0135406<br />

MBK13 - 060PA - ABC85 - BSI<br />

6Kg<br />

A B C<br />

85%<br />

ΝΕW<br />

34A<br />

233B<br />

C<br />

Fikse zjarri 2 Kg, me bombol alumini .<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

Seri fikse zjarri të miratuara nga ministritë e mbrojtjes së Katarit, Dubait, Kuvajtit dhe Omanit<br />

Manometër<br />

metalik<br />

Tub shkarkimi me clips alumini<br />

Suport metalik për fikse zjarri KITEMARK®<br />

4 kg / 6 kg pluhur<br />

Siguresë mekanizmi<br />

e paoksidueshme<br />

Kuti katroni<br />

për copë<br />

Kapak<br />

mbrojtës<br />

plastik<br />

Udhëzime përdorimi<br />

& servisi të<br />

stampuara<br />

Me mundësi<br />

për montim në<br />

suport metalik<br />

për tu varur nga<br />

bombola. Vetëm<br />

me porosi<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

125


FIKSE ZJARRI<br />

BSI KITEMARK ® SERIES<br />

CODE 0135274<br />

9Kg<br />

MBK13 - 090PA - BSI<br />

A B C<br />

43A<br />

233B<br />

C<br />

Fikse zjarri 9 Kg, me bombol me një<br />

ngjitje.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

CODE 0135436<br />

9Kg<br />

A B C<br />

ΝΕW<br />

MBK17 - 090PA - VR<br />

43A<br />

233B<br />

C<br />

Fikse zjarri 9 Kg, me bombol me një<br />

ngjitje.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

BS EN3-7<br />

KM 675727<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

CODE 0135275<br />

12Kg<br />

MBK13 - 120PA - BSI<br />

A B C<br />

55A<br />

233B<br />

C<br />

Fikse zjarri 12 Kg, me bombol me një<br />

ngjitje.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

CODE 0135437<br />

12Kg<br />

MBK17 - 120PA - VR<br />

A B C<br />

55A<br />

233B<br />

C<br />

Fikse zjarri 12 Kg, me bombol me një<br />

ngjitje.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

ΝΕW<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

BS EN3-7<br />

KM 675727<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

Seri fikse zjarri të miratuara nga ministritë e mbrojtjes së Katarit, Dubait, Kuvajtit dhe Omanit<br />

Udhëzime<br />

përdorimi<br />

& servisi të<br />

stampuara<br />

Tub shkarkimi me clips alumini<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Udhëzime përdorimi &<br />

servisi të stampuara<br />

Kapak<br />

mbrojtës<br />

plastik<br />

Kuti katroni për copë<br />

Udhëzime përdorimi<br />

& servisi të<br />

stampuara<br />

Me mundësi për montim<br />

në suport metalik për<br />

tu varur nga bombola.<br />

Vetëm me porosi<br />

126<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte


FIKSE ZJARRI<br />

BSI KITEMARK ® SERIES<br />

CODE 0135276<br />

MBK13 - 060CARTRIDGE - BSI<br />

6Kg<br />

A B C<br />

34A<br />

183B<br />

C<br />

Fikse zjarri 6 Kg, me bombol me një<br />

ngjitje dhe bombolinë të brendshme.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

CODE 0135400<br />

9Kg<br />

A B C<br />

ΝΕW<br />

MBK16 - 090CARTRIDGE - BSI<br />

43A<br />

183B<br />

C<br />

Fikse zjarri 9 Kg, me bombol alumini dhe<br />

bombolinë të brendshme.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

CODE 0135401<br />

ΝΕW<br />

MBK16 - 120CARTRIDGE - BSI<br />

12Kg<br />

A B C<br />

55A<br />

233B<br />

C<br />

Fikse zjarri 12 Kg, me bombol alumini dhe<br />

bombolinë të brendshme.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

Seri fikse zjarri të miratuara nga ministritë e mbrojtjes së Katarit , Dubait , Kuvajtit dhe Omanit<br />

Tub shkarkimi me<br />

clips alumini<br />

Suport metalik për fikse zjarri<br />

KITEMARK® 6 kg / 9 kg pluhur<br />

Kapak<br />

mbrojtës<br />

plastik<br />

Udhëzime përdorimi<br />

& servisi të<br />

stampuara<br />

Internal Cartridge<br />

Kuti katroni për copë<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

127


FIKSE ZJARRI<br />

BSI KITEMARK ® SERIES<br />

CODE 0135277<br />

MBK13 - 020AF - BSI<br />

CODE 0135444<br />

ΝΕW<br />

MBK17 - 020AF - VR<br />

2Lt<br />

SHKUMË<br />

5A<br />

55B<br />

2Lt<br />

SHKUMË<br />

5A<br />

55B<br />

Fikse zjarri 2 lt, me bombol me një qepje<br />

dhe veshje të brendshme plastike.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Fikse zjarri 2 lt, me bombol me një qepje<br />

dhe veshje të brendshme plastike<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

BS EN3-7<br />

KM 675727<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

CODE 0135447<br />

ΝΕW<br />

E PËRSHTATSHME<br />

PËR ZJARRE TË<br />

KATEGORISË F<br />

MBK17 - 020FC - VR<br />

2Lt<br />

WET<br />

CHEMIC<strong>AL</strong><br />

5A<br />

34B<br />

40F<br />

Fikse zjarri 2 lt, me bombol me një qepje<br />

dhe veshje të brendshme plastike.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

BS EN3-7<br />

KM 675727<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

Seri fikse zjarri të miratuara nga ministritë e mbrojtjes së Katarit, Dubait, Kuvajtit dhe Omanit<br />

Manometër metalik<br />

Suport metalik për fikse zjarri<br />

KITEMARK® 2 lt shkume<br />

Siguresë<br />

mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Kuti katroni për<br />

copë<br />

Udhëzime përdorimi<br />

& servisi të<br />

stampuara<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

128


FIKSE ZJARRI<br />

BSI KITEMARK ® SERIES<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

CODE 0135278<br />

6Lt<br />

MBK13 - 060AF - BSI<br />

SHKUMË<br />

13A<br />

144B<br />

Fikse zjarri 6 lt, me bombol me një qepje<br />

dhe veshje të brendshme plastike.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

CODE 0135445<br />

6Lt<br />

MBK17 - 060AF - VR<br />

SHKUMË<br />

ΝΕW<br />

21A<br />

144B<br />

Fikse zjarri 6 lt, me bombol me një qepje dhe<br />

veshje të brendshme plastike .<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

BS EN3-7<br />

KM 675727<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

MPA<br />

Dresden<br />

CODE 0135402<br />

MBK16 - 060CART - AFFF - BSI<br />

6Lt<br />

AFFF<br />

SHKUMË<br />

13A<br />

113B<br />

C<br />

ΝΕW<br />

Fikse zjarri 6 lt, me bombol alumini dhe<br />

bombolinë të brendshme<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

CODE 0135403<br />

MBK16 - 090CART - AFFF - BSI<br />

9Lt<br />

AFFF<br />

SHKUMË<br />

21A<br />

183B<br />

C<br />

ΝΕW<br />

Fikse zjarri 9 lt, me bombol alumini dhe<br />

bombolinë të brendshme<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

Seri fikse zjarri të miratuara nga ministritë e mbrojtjes së Katarit, Dubait, Kuvajtit dhe Omanit<br />

Manometër<br />

metalik<br />

Kapak plastik<br />

mbrojtës<br />

Suport metalik për fikse zjarri<br />

KITEMARK® 6lt / 9lt shkumë/ujë<br />

Siguresë<br />

mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Tub shkarkimi<br />

Kuti katroni<br />

për copë<br />

Internal Cartridge with External<br />

Plastic Coating for avoid<br />

corrosion<br />

Udhëzime përdorimi<br />

& servisi të<br />

stampuara<br />

Me mundësi për montim<br />

në suport metalik për<br />

tu varur nga bombola.<br />

Vetëm me porosi<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

129


FIKSE ZJARRI<br />

BSI KITEMARK ® SERIES<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

CODE 0135446<br />

9Lt<br />

SHKUMË<br />

ΝΕW<br />

MBK17 - 090AF - VR<br />

27A<br />

183B<br />

Fikse zjarri 9 lt, me bombol me një qepje.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

CODE 0135279<br />

9Lt<br />

MBK13 - 090AF - BSI<br />

SHKUMË<br />

13A<br />

183B<br />

Fikse zjarri 9 lt, me bombol me një qepje<br />

dhe veshje të brendshme plastike.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BS EN3-7<br />

KM 675727<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

CODE 0135464<br />

ΝΕW<br />

MBK17 - 090WT - SW<br />

9Lt<br />

SHKUMË<br />

55A<br />

Fikse zjarri 6 lt, me bombol me një qepje<br />

dhe veshje të brendshme plastike .<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

BS EN3-7<br />

KM 675727<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

Seri fikse zjarri të miratuara nga ministritë e mbrojtjes së Katarit, Dubait, Kuvajtit dhe Omanit<br />

Manometër<br />

metalik<br />

Tub shkarkimi<br />

Suport metalik për fikse zjarri<br />

KITEMARK® 9lt ujë<br />

Siguresë mekanizmi<br />

e paoksidueshme<br />

Kapak plastik<br />

mbrojtës<br />

Kuti katroni<br />

për copë<br />

Udhëzime përdorimi<br />

& servisi të<br />

stampuara<br />

Me mundësi<br />

për montim në<br />

suport metalik<br />

për tu varur nga<br />

bombola. Vetëm<br />

me porosi<br />

130<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte


FIKSE ZJARRI<br />

BSI KITEMARK ® SERIES<br />

CODE 0135448<br />

MBK17 - 060WT - VR<br />

ΝΕW<br />

6Lt<br />

UJË<br />

13A<br />

Fikse zjarri 6 lt, me bombol me një qepje dhe<br />

veshje të brendshme plastike.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BS EN3-7<br />

KM 675727<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

CODE 0135449<br />

ΝΕW<br />

MBK17 - 090WT - VR<br />

CODE 0135280<br />

MBK13 - 090 - WT - BSI<br />

9Lt<br />

UJË<br />

21A<br />

9Lt<br />

UJË<br />

13A<br />

Fikse zjarri 9 lt, me bombol me një qepje<br />

dhe veshje të brendshme plastike.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Fikse zjarri 9 lt, me bombol me një qepje<br />

dhe veshje të brendshme plastike.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

BS EN3-7<br />

KM 675727<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

Seri fikse zjarri të miratuara nga ministritë e mbrojtjes së Katarit, Dubait, Kuvajtit dhe Omanit<br />

Manometër<br />

metalik<br />

Tub shkarkimi<br />

Suport metalik për fikse zjarri KITEMARK® 9lt ujë<br />

Siguresë mekanizmi<br />

e paoksidueshme<br />

Kapak plastik<br />

mbrojtës<br />

Kuti katroni për copë<br />

Udhëzime përdorimi<br />

& servisi të<br />

stampuara<br />

Me mundësi<br />

për montim në<br />

suport metalik<br />

për tu varur nga<br />

bombola. Vetëm<br />

me porosi<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

131


FIKSE ZJARRI<br />

BSI KITEMARK ® SERIES<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

CODE 0135281 CODE 0135764<br />

MBK13 - 020CA - BSI<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

MBK13 - 020CA1 - BSI<br />

2Kg<br />

CO2<br />

34B<br />

2Kg<br />

CO2<br />

34B<br />

Fikse zjarri 2 Kg CO 2<br />

.<br />

Me hinkë për hedhje në krah Antifrost<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Fikse zjarri 2 Kg CO 2<br />

.<br />

Me hinkë për hedhje në krah Antifrost<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Fikse zjarri 2 Kg CO 2<br />

, me bombol alumini<br />

Me hinkë për hedhje në krah Antifrost<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

CODE 0135606<br />

2Kg<br />

MBK20 - 020COSH - VR<br />

CO2<br />

Fikse zjarri 2 Kg CO 2<br />

,<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

55B<br />

CODE 0129005<br />

2Kg<br />

MBK06-020CA-P1D<br />

(KX11-532-A0R)<br />

CO 2<br />

34B<br />

Fikse zjarri 2 Kg CO 2<br />

i Me hinkë për<br />

hedhje nga përpara, e tipit të rëndë<br />

Lartësia 540 mm<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

Katasztrófavédelmi<br />

Kutatóintézet<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

CODE 0135441<br />

MBK17 - 020CA - VR<br />

CODE 0135501<br />

MBK19 - 020CA - P1D<br />

2Kg CO 34Β<br />

2<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

2Kg<br />

CO2<br />

Fikse zjarri 2 Kg CO 2<br />

Me hinkë për hedhje Antifrost<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

34Β<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

Fikse zjarri 2 Kg CO 2<br />

,<br />

Me hinkë për hedhje në krah Antifrost. Lartësia 52 mm<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

Seri fikse zjarri të miratuara nga ministritë e mbrojtjes së Katarit, Dubait, Kuvajtit dhe Omanit<br />

Hinkë Antifrost për fikse<br />

zjarri 2Kg, CO 2<br />

KITEMARK®<br />

SERIES<br />

Hinkë Antifrost për fikse zjarri 2Kg,<br />

CO2 KITEMARK® SERIES<br />

Suport metalik për fikse<br />

zjarri KITEMARK® 2 kg CO 2<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

132<br />

Kuti katroni<br />

për copë<br />

Udhëzime përdorimi<br />

& servisi të<br />

stampuara<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte


FIKSE ZJARRI<br />

BSI KITEMARK ® SERIES<br />

CODE 0135282<br />

MBK13 - 050CA - BSI<br />

CODE 0135765<br />

MBK13 - 050CA1 - BSI<br />

5Kg<br />

89B<br />

5Kg<br />

89B<br />

Fikse zjarri 5 Kg CO 2<br />

.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Fikse zjarri 5 Kg CO 2<br />

.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

CODE 0135283<br />

MBK13 - 050CA - <strong>AL</strong>U - BSI<br />

5Kg<br />

89B<br />

BS EN3-7<br />

KM 594785<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

Fikse zjarri 5 Kg CO 2<br />

, me bombol<br />

alumini<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

Fikse zjarri 5 Kg CO 2<br />

.<br />

Lartësia 670 mm<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

CODE 0135442<br />

MBK17 - 050CA - VR<br />

CODE 0135443<br />

MBK17 - 050CA - <strong>AL</strong> - VR<br />

5Kg<br />

89Β<br />

5Kg<br />

89Β<br />

Fikse zjarri 5 Kg CO 2<br />

.<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

BS EN3-7<br />

KM 675727<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

BS EN3-7<br />

KM 675727<br />

Portable Fire Extinguishers<br />

Seri fikse zjarri të miratuara nga ministritë e mbrojtjes së Katarit, Dubait, Kuvajtit dhe Omanit<br />

Tub me hinkë për fikse zjarri 5Kg<br />

CO 2<br />

KITEMARK® SERIES Suport metalik për fikse zjarri KITEMARK® 5 kg CO 2<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Kuti katroni për copë<br />

Udhëzime përdorimi<br />

& servisi të<br />

stampuara<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

133


FIKSE ZJARRI<br />

ME RROTA BSI KITEMARK® SERIES DYOKSID<br />

KARBONI CO 2<br />

CODE 0129008 CODE 0129009<br />

MBK14 - 2X5CO2 - A0D<br />

MBK14 - 100CA - P1A<br />

10Kg<br />

CO 70B<br />

2<br />

10Kg CO 2<br />

CO 2<br />

113B<br />

Fikse zjarri me rrota CΟ 2<br />

10 Kg (2x5Kg),<br />

me karrocë të tipit të rëndë, me dy<br />

bombola (7,5 lt) dhe tub hedhës EPDM<br />

5m, me hinkë<br />

Fikse zjarri me rrota CΟ 2<br />

10Kg, me<br />

bombol 16 lt dhe tub hedhës 5m<br />

2010/35/EU(π) EN1964 - 1<br />

ISO 9809 - 1<br />

EN1866<br />

BS EN1866<br />

KM 597953<br />

Mobile Fire Extinguishers<br />

BS EN1866<br />

KM 597953<br />

Mobile Fire Extinguishers<br />

CODE 0129010<br />

MBK14 - 300CA - P1A<br />

30Kg<br />

144B<br />

Fikse zjarri me rrota CΟ 2<br />

30Kg, me bombol<br />

40 Lt dhe tub hedhës 5m<br />

2010/35/EU(π)<br />

EN1866<br />

Të gjitha fikset e zjarrit CO 2<br />

me rrota,<br />

ju ofrohen me porosi dhe me tub 8 m<br />

BS EN1866<br />

KM 597953<br />

Mobile Fire Extinguishers<br />

Tub CO 2<br />

me hinkë, EPDM, për presion të lartë, me dorezë druri<br />

dhe hedhje të kontrolluar sipas ΕΝ 853, me WP 155bar<br />

Dorezë për mbrojtjen e<br />

mekanizmit<br />

Karrocë e tipit të rëndë<br />

134


FIKSE ZJARRI<br />

ME RROTA BSI KITEMARK® SERIES<br />

PLUHUR<br />

CODE 0135335<br />

MBK14 - 500PA - H1B<br />

50Kg<br />

A B C<br />

A<br />

IIB<br />

C<br />

Fikse zjarri 50 Kg, me rrota me tub<br />

shkarkimi 5 m. Me valvol sigurie<br />

manometri<br />

CODE 0135334<br />

MBK14 - 250PA - H1B<br />

25Kg<br />

A B C<br />

A<br />

IB<br />

C<br />

Fikse zjarri 25 Kg, me rrota me tub shkarkimi<br />

5 m. Me valvol sigurie manometri<br />

FIKSE ZJARRI<br />

ME RROTA BSI KITEMARK® SERIES<br />

SHKUMË<br />

CODE 0135292<br />

MBK14 - 250AF - W1A<br />

25Lt<br />

SHKUMË<br />

A<br />

IB<br />

Fikse zjarri 25 Lt, me rrota me tub shkarkimi<br />

5 m. Me valvol sigurie manometri<br />

CODE 0135336<br />

MBK14 - 500AF - W1A<br />

50Lt<br />

FOAM<br />

A<br />

IIB<br />

Fikse zjarri 50 Lt, me rrota me tub<br />

shkarkimi 5 m. Me valvol sigurie<br />

manometri<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

για τη Γρήγορη Συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης του Πελάτη και Έκδοση Πιστοποιητικών<br />

135


TË ÇERTIFIKUAR SIPAS ΑS/NZS 1841.5<br />

FIKSE ZJARRI<br />

AS / NZS PORTABLE ME PLUHUR<br />

ΝΕW<br />

CODE 0135782<br />

MBK22-010PA85-ASNZS<br />

CODE 0135784<br />

MBK22-020PA85-ASNZS<br />

1Kg<br />

PLUHUR<br />

2A<br />

10B<br />

E<br />

2Kg<br />

PLUHUR<br />

3A<br />

30B<br />

E<br />

Fikse zjarri me pluhur 1 Kg<br />

> Përmban suport metalik<br />

Fikse zjarri me pluhur 2 Kg<br />

> Përmban suport metalik<br />

CODE 0135783<br />

MBK22-015PA85-ASNZS<br />

1,5Kg<br />

PLUHUR<br />

3A<br />

20B<br />

E<br />

Fikse zjarri me pluhur 1,5 Kg<br />

> Përmban suport metalik<br />

CODE 0135785<br />

MBK22-025PA85-ASNZS<br />

CODE 0135787<br />

MBK22-090PA85-ASNZS<br />

2,5Kg<br />

PLUHUR<br />

4A<br />

40B<br />

9Kg<br />

PLUHUR<br />

10A<br />

80B<br />

Fikse zjarri me pluhur 2,5 Kg<br />

> Përmban suport metalik<br />

Fikse zjarri me pluhur 4,5 Kg<br />

> Përmban suport metalik<br />

CODE 0135786<br />

MBK22-045PA85-ASNZS<br />

4,5Kg<br />

PLUHUR<br />

10A<br />

60B<br />

Fikse zjarri me pluhur 4,5 Kg<br />

> Përmban suport metalik<br />

136


TË ÇERTIFIKUAR SIPAS ΑS/NZS 1841.6<br />

FIKSE ZJARRI<br />

AS / NZS PORTABLE NE<br />

DYOKSID KARBONI CO 2<br />

CODE 0135788<br />

MBK22-020CO-ASNZS<br />

2Kg CO 2<br />

2B<br />

E<br />

Fikse zjarri CO 2<br />

, 2Kg<br />

> Përmban suport metalik<br />

ΝΕW<br />

CODE 0135789<br />

MBK22-035CO-ASNZS<br />

3,5Kg CO 2<br />

10B<br />

E<br />

Fikse zjarri CO 2<br />

, 3,5Kg<br />

> Përmban suport metalik<br />

CODE 0135790<br />

MBK22-050CO-ASNZS<br />

5Kg CO 2<br />

10B<br />

E<br />

Fikse zjarri CO 2<br />

, 5Kg<br />

> Përmban suport metalik<br />

137<br />

137


TË ÇERTIFIKUAR SIPAS ΑS/NZS 1841.4<br />

FIKSE ZJARRI<br />

AS / NZS PORTABLE - ME SHKUMË<br />

ΝΕW<br />

CODE 0135792<br />

MBK22-090AF-ASNZS<br />

9Lt<br />

SHKUMË<br />

4A<br />

30B<br />

Fikse zjarri me shkumë 9Lt<br />

> Përmban suport metalik<br />

138<br />

138


TË ÇERTIFIKUAR SIPAS ΑS/NZS 1841.2<br />

ΠΥΡΟΣBΕΣΤΗΡΕΣ<br />

AS / NZS PORTABLE - ME UJË<br />

ΝΕW<br />

CODE 0135791<br />

MBK22-090WT-ASNZS<br />

9Lt UJË 3A<br />

Fikse zjarri me ujë 9Lt<br />

> Përmban suport metalik<br />

139<br />

139


TË ÇERTIFIKUAR SIPAS ΑS/NZS 1841.3<br />

FIKSE ZJARRI<br />

AS / NZS PORTABLE - WET CHEMIC<strong>AL</strong><br />

ΝΕW<br />

CODE 0135793<br />

MBK22-020WC-ASNZS<br />

CODE 0135794<br />

MBK22-070WC-ASNZS<br />

2Lt<br />

WET<br />

CHEMIC<strong>AL</strong><br />

1A<br />

4F<br />

7Lt<br />

WET<br />

CHEMIC<strong>AL</strong><br />

3A<br />

4F<br />

Fikse zjarri Wet Chemical 2Lt<br />

> Përmban suport metalik<br />

Fikse zjarri Wet Chemical 7Lt<br />

> Përmban suport metalik<br />

140<br />

140


TË ÇERTIFIKUAR SIPAS ΑS/NZS 1841.3<br />

FIKSE ZJARRI<br />

AS/NZS SHKUMË PA FLUOR<br />

CODE 0135818<br />

MBK23-500PA-ASNZS<br />

50kg<br />

PLUHUR<br />

10A<br />

80B<br />

E<br />

Fikës zjarri me pluhur të thatë, 50 kg<br />

CODE 0135827<br />

MBK23-500FFF-ASNZS<br />

50lt<br />

SHKUMË PA<br />

FLUOR<br />

4A<br />

20B<br />

3F<br />

Fikës zjarri pa fluor, 50 lt<br />

INOX<br />

141


142


143


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - UL PLUHUR<br />

CODE 0135261<br />

2.5Lb<br />

MBK12 - 2,5PA - UL<br />

A B C<br />

1A<br />

10B<br />

C<br />

Fikse zjarri 2.5lb pluhur me valvol bronxi<br />

> Përmban suport metalik<br />

CODE 0135611<br />

MBK12 - 2,5P<strong>AL</strong> - UL<br />

2.5Lb<br />

A B C<br />

1A<br />

10B<br />

C<br />

Fikse zjarri 2.5lb pluhur me valvol të<br />

paoksidueshme<br />

> Përmban suport metalik<br />

USCG<br />

MARINE APPROVED<br />

Çertifikuar sipas USCG. Vetëm në qoftë<br />

se përdoret suport i përshtatshëm.<br />

(Shitet dhe vetëm - 0114139)<br />

CODE 0135262<br />

5Lb<br />

MBK12 - 5PA - UL<br />

A B C<br />

3A<br />

30B<br />

C<br />

Fikse zjarri 5lb pluhur me valvol bronxi<br />

> Përmban suport metalik<br />

CODE 0135612<br />

5Lb<br />

MBK12 - 5P<strong>AL</strong> - UL<br />

A B C<br />

3A<br />

40B<br />

C<br />

Fikse zjarri 5lb pluhur me valvol të<br />

paoksidueshme<br />

> Përmban suport metalik<br />

USCG<br />

MARINE APPROVED<br />

Çertifikuar sipas USCG. Vetëm në qoftë<br />

se përdoret suport i përshtatshëm.<br />

(Shitet dhe vetëm - 0114140)<br />

Suport për mur<br />

2,5lb<br />

Suport për 5lb<br />

144


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - UL PLUHUR<br />

CODE 0135263<br />

10Lb<br />

MBK12 - 10PA - UL<br />

A B C<br />

4A<br />

60B<br />

C<br />

Fikse zjarri 10lb pluhur me valvol bronxi<br />

> Përmban suport metalik<br />

CODE του 0135614<br />

MBK12 - 10P<strong>AL</strong> - UL<br />

10Lb<br />

A B C<br />

4A<br />

60B<br />

C<br />

Fikse zjarri 10lb pluhur me valvol të<br />

paoksidueshme<br />

> Përmban suport metalik<br />

USCG<br />

MARINE APPROVED<br />

Çertifikuar sipas USCG. Vetëm në qoftë<br />

se përdoret suport i përshtatshëm.<br />

(Shitet dhe vetëm - 0114141)<br />

CODE 0135264<br />

20Lb<br />

MBK12 - 20PA - UL<br />

A B C<br />

6A<br />

80B<br />

C<br />

Fikse zjarri 20lb pluhur me valvol bronxi<br />

> Përmban suport metalik<br />

CODE 0135613<br />

20Lb<br />

MBK12 - 20P<strong>AL</strong> - UL<br />

A B C<br />

6A<br />

80B<br />

C<br />

Fikse zjarri 20lb pluhur me valvol të<br />

paoksidueshme<br />

> Përmban suport metalik<br />

USCG<br />

MARINE APPROVED<br />

Çertifikuar sipas USCG. Vetëm në qoftë<br />

se përdoret suport i përshtatshëm.<br />

(Shitet dhe vetëm - 0114142)<br />

10lb<br />

20lb<br />

145


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - UL DYOKSID KARBONI (CO 2<br />

)<br />

CODE 0135377<br />

MBK15 - 5CO - UL<br />

5Lb<br />

CO 2<br />

2B<br />

C<br />

Fikse zjarri 5lb CO 2<br />

me bombël alumini<br />

dhe dalje në krahë<br />

> Përmban suport metalik<br />

CODE 0135378<br />

MBK15 - 10CO - UL<br />

10Lb<br />

CO 2<br />

10B<br />

C<br />

Fikse zjarri 5lb CO 2<br />

me bombël alumini,<br />

tub shkarkues dhe hinkë<br />

> Përmban suport metalik<br />

USCG<br />

MARINE APPROVED<br />

Çertifikuar sipas USCG. Vetëm në qoftë<br />

se përdoret suport i përshtatshëm.<br />

(Shitet dhe vetëm - 0114143)<br />

Suport për mur<br />

5lb<br />

Suport për mur<br />

10lb<br />

15 - 20lb<br />

146


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - UL DYOKSID KARBONI (CO 2<br />

)<br />

CODE 0135379<br />

MBK15 - 15CO - UL<br />

15Lb<br />

CO 2<br />

10B<br />

C<br />

Fikse zjarri 15lb CO 2<br />

me bombël alumini,<br />

tub shkarkues dhe hinkë<br />

> Përmban suport metalik<br />

USCG<br />

MARINE APPROVED<br />

Çertifikuar sipas USCG. Vetëm në qoftë se<br />

përdoret suport i përshtatshëm.<br />

(Shitet dhe vetëm- 0114143)<br />

CODE 0135380<br />

MBK15 - 20CO - UL<br />

20Lb<br />

CO 2<br />

10B<br />

C<br />

Fikse zjarri 20lb CO 2<br />

me bombël alumini,<br />

tub shkarkues dhe hinkë<br />

> Përmban suport metalik<br />

Suport për mur<br />

5lb<br />

Suport për mur<br />

10lb<br />

15 - 20lb<br />

147


FIKSE ZJARRI<br />

PORTABLE - UL WET CHEMIC<strong>AL</strong> DHE UJË<br />

CODE 0135489<br />

MBK19-1.5WC-UL<br />

1,5gal<br />

WET<br />

CHEMIC<strong>AL</strong><br />

1A<br />

K<br />

Fikse zjarri 1,5 Gal Wet Chemical me bombol dhe valvol inox.<br />

I përshtatshëm për zjarre Α&Κ.<br />

> Përfshihet suport metalik për varrje nga bombola<br />

CODE 0135488<br />

MBK19-2.5WC-UL<br />

2,5gal<br />

WET<br />

CHEMIC<strong>AL</strong><br />

1A<br />

K<br />

Fikse zjarri 2,5 Gal Wet Chemical me bombol dhe<br />

valvol inox. I përshtatshëm për zjarre Α&Κ.<br />

> Përfshihet suport metalik për varrje nga bombola<br />

CODE 0135701<br />

MBK21-2.5G<strong>AL</strong>-WT-UL<br />

2,5gal<br />

WATER<br />

2A<br />

Fikse zjarri 2,5 Gal Ujë me bombol dhe valvol inox.<br />

I përshtatshëm për zjarre Α&Κ.<br />

> Përfshihet suport metalik për varrje nga bombola<br />

Suport për varje nga valvola<br />

(Vetëm me porosi -<br />

Shitet si aksesor )<br />

Suport për varje nga bombola<br />

Përfshihet<br />

148


FIKSE ZJARRI<br />

FIKSE ZJARRI SPECI<strong>AL</strong>E<br />

CODE 0135513<br />

MBK19-10PA-OV<strong>AL</strong>H-UL<br />

10Lb<br />

A B C<br />

4A<br />

80B<br />

C<br />

CODE 0135512<br />

MBK19-10PA-OV<strong>AL</strong>J-UL<br />

10Lb<br />

A B C<br />

4A<br />

80B<br />

C<br />

Fikse zjarri oval me pluhur<br />

E përshtatshme për montim në sipërfaqe, shumë i hollë.<br />

Doreza, suporti dhe varëse prej metali të paoksidueshëm.<br />

Mekanizëm dhe hedhës prej alumini, me rezistencë nga korrozioni, bombol alumini,<br />

me varëse.<br />

Model më projektim novator, i cili lejon fiksen të rrotullohet pothuajse 90°, në çdo<br />

drejtim, pa u rrëzuar. Montohet në murrë ose kolonë me një lidhëse (lidhësja nuk<br />

përmbahet)<br />

E përshtatshme për ambiente me fushë magnetike<br />

10JABC - MR<br />

10HABC - MR<br />

VËLLIMI<br />

10 LB (4,6 Kg)<br />

10 LB (4,6 Kg)<br />

PESHA<br />

24 LB (11,1 Kg)<br />

22 LB (10,1 Kg)<br />

LARTËSIA<br />

56 cm<br />

58 cm<br />

GJERËSIA E BOMBOLËS<br />

26 cm<br />

21 cm<br />

GJERËSIA E PËRGJITHSHME<br />

28 cm<br />

23 cm<br />

PESHA<br />

8 cm<br />

9 cm<br />

149


150


<strong>FIRE</strong> <strong>EXTINGUISHERS</strong><br />

PORTABLE - UL WET CHEMIC<strong>AL</strong> & WATER<br />

MBK22 - 1.5WM - UL<br />

1.5 Gal<br />

WATER<br />

2A<br />

C<br />

Fire Extinguisher 1.5 Gal, Water Mist<br />

CODE 0135802<br />

MBK22 - 2.5WM - UL<br />

2.5 Gal<br />

WATER<br />

2A<br />

C<br />

ANTI - MAGNETIC CERTIFATE<br />

Magnetic Field Interaction Testing Performed at 7-Tesla on the Water<br />

Mist Fire Extinguishers which are made from “Non-Magnetic” or<br />

weakly Magnetic Materials and intended for use in a High Magnetic<br />

field environment, such as that associated with a Magnetic<br />

Resonance (MR) System.<br />

Wall Bracket<br />

151


152


153


SPRINKLER I ÇERTIFIKUAR NË<br />

EMRIN E MOBIAK<br />

FIKSE ZJARRI<br />

TAVANORE<br />

PLUHUR<br />

Janë të vetmet fikse<br />

zjarri tavanore në treg<br />

me TP 26 bar dhe<br />

trashësi 2,5 mm, me<br />

siguri më të madhe<br />

CODE 0135163<br />

MBK15 - ACE1 - A0<br />

CODE 0135164<br />

MBK15 - ACE3 - A0<br />

1Kg<br />

A B C 40<br />

3Kg<br />

A B C 40<br />

Fikse zjarri tavanore 1 Kg me kafaz mbrojtës<br />

për sprinkler (Nuk përmbahet).<br />

Lartësi 25cm<br />

Diametri 16cm<br />

Fikse zjarri tavanore 3Kg<br />

Lartësi 27,6cm<br />

Diametri 24cm<br />

ASSEMBLY<br />

SPRINKLER<br />

Bombol e prodhuar dhe testuar sipas PED<br />

CODE 0124046<br />

MBK07 - MBK - CPCEILING<br />

CODE 0135121<br />

MBK15 - ACE6 - A0R<br />

6Kg<br />

Fikse zjarri tavanore 6Kg.<br />

Lartësi 40,5cm<br />

Diametri 21,3cm<br />

PAJISJEJE<br />

KURORË KONIKE ME DIAMETËR MË TË MADHË<br />

(160 mm) PËR MONTIM MË TË LEHTË<br />

A B C 40<br />

Rakor për mbushjen e fikseve të zjarrit<br />

tavanore<br />

CODE 0141130<br />

MBK14 - CEILING - PRESS<br />

Buton piesostatik për fikse zjarri tavanore.<br />

CODE 0114052<br />

KX11 - ACE - ADB<br />

Suport i regjistrueshëm në gjatësi për montimin<br />

e fikseve të zjarrit tavanore në lartësinë e<br />

dëshiruar. Përmban bulon me dado. Gjatësia<br />

nga 80 - 150 cm .<br />

Manometër metalik me vrimë për<br />

kontrollin e funksionimit.<br />

Suport me bulon dhe dado për<br />

montim më të lehtë<br />

SPRINKLER 68 o C me çertifikatë<br />

CE, me siguresë dhe valvol të<br />

bashkëngjitur dhe pozicion për<br />

manometri .<br />

Kurorë konike me vrima për hedhje më të mirë të<br />

lëndës shuarëse, për kontrollin e manometrit dhe<br />

për montim më të lehtë<br />

Rekomandohet buton piesostatik,<br />

me presion aktivizimi 10 bar për tu<br />

lidhur me sprinkler<br />

154


SPRINKLER I ÇERTIFIKUAR NË<br />

EMRIN E MOBIAK<br />

FIKSE ZJARRI<br />

TAVANORE<br />

PLUHUR<br />

Janë të vetmet<br />

fikse zjarri<br />

tavanore në treg<br />

me TP 26 bar dhe<br />

trashësi 2,5 mm,<br />

me siguri më të<br />

madhe<br />

CODE 0135173<br />

MBK15 - ACE12 - A0M<br />

CODE 0135198<br />

MBK15 - ACE12 - AOM - 122<br />

12Kg A B C 40<br />

Fikse zjarri tavanore 12Kg.<br />

Lartësi 37cm.<br />

Diametri 30,2cm!<br />

ASSEMBLY<br />

12Kg<br />

ASSEMBLY<br />

B C<br />

20%<br />

Fikse zjarri tavanore 12Kg.<br />

Lartësi 37cm.<br />

Diametri 30,2cm!<br />

B C<br />

CODE 0124046<br />

MBK07 - MBK - CPCEILING<br />

Rakor për mbushjen e fikseve të zjarrit<br />

tavanore<br />

KURORË KONIKE ME DIAMETËR MË TË MADHË<br />

( 160 mm ) PËR MONTIM MË TË LEHTË<br />

CODE 0141130<br />

MBK14 - CEILING - PRESS<br />

Buton piesostatik për fikse zjarri tavanore.<br />

Llogaritja e sasisë së lëndës shuarëse për të mbuluar një ambient të<br />

caktuar , do të duhet të bëhet nga inxhinier - teknik i specializuar.<br />

Si rregull në ambiente të mbyllur përdoret sasia e lëndës 12 Kg , për<br />

ambiente me sipërfaqe rreth 10 m2 dhe lartësi 1,5 - 2 m nga pika e<br />

shuarjes.<br />

Theksojmë se në ambiente ku ka hapësira, sasia e lëndës shuarëse<br />

që nevojitet, është më e madhe për arësye të humbjeve.<br />

CODE 0114052<br />

KX11 - ACE - ADB<br />

Suport i regjistrueshëm në gjatësi për montimin<br />

e fikseve të zjarrit tavanore në lartësinë e<br />

dëshiruar. Përmban bulon me dado. Gjatësia<br />

nga 80 - 150 cm.<br />

Manometër metalik me vrimë për<br />

kontrollin e funksionimit.<br />

Suport me bulon dhe dado për<br />

montim më të lehtë<br />

SPRINKLER 68 o C me çertifikatë<br />

CE, me siguresë dhe valvol të<br />

bashkëngjitur dhe pozicion për<br />

manometrin.<br />

Kurorë konike me vrima për hedhje më të mirë të lëndës<br />

shuarëse, për kontrollin e manometrit dhe për montim<br />

më të lehtë<br />

Rekomandohet buton piesostatik,<br />

me presion aktivizimi 10 bar për tu<br />

lidhur me sprinkler<br />

155


FIKSE ZJARRI<br />

CLEAN AGENT / HFC-227ea<br />

Lënda shuarëse HFC-227ea ka veti të shkëlqyera shuarëse për përdorim në<br />

sisteme për fikje të zjarrit . Seria e re e fikseve të zjarrit tavanore HFC-227ea,<br />

është e përshtatshme për mbrojtjen nga zjarri në ambientet e motorave të<br />

skafeve, server room, magazina dhe në telekomunikacion.<br />

Lënda shuarëse është e përshtatshme për zjarre të kategorisë A, B dhe për<br />

zjarre me prani të energjisë elektrike. E rëndësishme është që të vendoset<br />

një fikse zjarri tavanore për tu mbuluar i gjithë vëllimi i ambientit që duam të<br />

mbrojmë.<br />

• Mundë të përdoret buton piesostatik, i cili montohet tek sprinkleri i fikses së<br />

zjarrit<br />

• Pajisja monitoron vazhdimisht presionin e fikses së zjarrit.<br />

• Në rast të aktivizimit të fikses së zjarrit, kur presioni të bjerë nën 10Bar,<br />

butoni piseostatik aktivizohet dhe jep sinjal në një pajisje alarmi.<br />

• Lënda shuarëse HFC-227ea nuk duhet të përdoret në zjarre në të cilat<br />

përfshihen materialet si më poshtë:<br />

> Kimikate ose përzierje kimike si celuloza azotike dhe piritit, të cilat janë<br />

të afta për oksidimit të shpejtë<br />

> Metalet si Litiumi, Natriumi, Kaliumi, Magnezi, Titani, Zirkoni, Uraniumi dhe<br />

Plutoni.<br />

> Hydride metalike.<br />

> Kimikate të cilat shpërbëhen në temperatura të larta<br />

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME<br />

• Nuk dëmton Ozonin<br />

* Nuk lë mbeturina<br />

* Me suport për montim<br />

* E përshtatshme për zjarre të kategorisë A dhe B<br />

* Me përdorim pa rrezik në prani të energjisë elektrike<br />

* Çertifikatë CE Sprinkler 68°C<br />

* Për ambiente nga 1.2m³ deri në 10m³<br />

* Me opsion përdorimi buton piseostatik<br />

156<br />

* Presioni i funksionimit 15 bar - Lënda pronovuese Azot


GAS<br />

HFC-227ea<br />

CLEAN AGENT<br />

CEILING<br />

Jo korroziv<br />

E përshtatshme për mbrojtje të makinerive me vlerë të madhe<br />

Nuk dëmton ozonin<br />

Me përdorim pa rrezik në prani të energjisë elektrike<br />

157


FIKSE ZJARRI<br />

TAVANORE CLEAN AGENT / HFC-227ea<br />

CODE 0135424<br />

MBK21 - HFC - 2<br />

Fikse zjarri tavanore automatike 2Kg<br />

HFC-227ea<br />

• 68ºC Sprinkler<br />

• Lartësia 27,6cm.<br />

• Diametri 24cm<br />

BOMBOL & SPRINKLER<br />

Lënda shuarëse HFC me çertifikatë UL<br />

CODE 0135425<br />

CODE 0135426<br />

MBK21 - HFC - 4 MBK21 - HFC - 8<br />

Fikse zjarri tavanore automatike 4Kg<br />

HFC-227ea<br />

• 68ºC Sprinkler<br />

• Lartësia 40,5cm.<br />

• Diametri 21,3cm<br />

VESSEL & SPRINKLER<br />

Fikse zjarri tavanore automatike 8Kg<br />

HFC-227ea<br />

• 68ºC Sprinkler<br />

• Lartësia 37cm.<br />

• Diametri 30,2cm<br />

VESSEL & SPRINKLER<br />

Lënda shuarëse HFC me çertifikatë UL<br />

Lënda shuarëse HFC me çertifikatë UL<br />

Manometër metalik me<br />

vrimë për kontrollin e<br />

funksionimit.<br />

CODE 0124046 CODE 0141130<br />

MBK07 - MBK - CPCEILING<br />

Rakor për mbushjen e fikseve të zjarrit<br />

tavanore<br />

MBK14 - CEILING - PRESS<br />

Buton piesostatik për fikse zjarri<br />

tavanore.<br />

CODE 0114052<br />

KX11 - ACE - ADB<br />

Suport i regjistrueshëm në gjatësi për montimin e<br />

fikseve të zjarrit tavanore në lartësinë e dëshiruar.<br />

Përmban bulon me dado. Gjatësia nga 80 - 150 cm .<br />

SPRINKLER<br />

Suport me bulon dhe dado për<br />

montim më të lehtë<br />

Rekomandohet buton piesostatik, me<br />

presion aktivizimi 10 bar për tu lidhur me<br />

sprinkler<br />

158


FIKSE ZJARRI<br />

CLEAN AGENT / HFC-227ea<br />

CODE 0501110<br />

MBK18 - 030HFC - P1A<br />

3Kg<br />

CLEAN<br />

AGENT<br />

34Β<br />

Fikse zjarri CLEAN AGENT / HFC236 - fa 3 Kg me<br />

mekanizëm me valvol sigurie<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

MPA<br />

Dresden<br />

Jo korroziv<br />

E përshtatshme për mbrojtje të makinerive<br />

me vlerë të madhe<br />

Nuk dëmton ozonin<br />

Me përdorim pa rrezik në prani të energjisë<br />

elektrike<br />

CODE 0501109<br />

MBK18 - 060HFC - P1A<br />

6Kg<br />

CLEAN<br />

AGENT<br />

5Α<br />

55Β<br />

Fikse zjarri CLEAN AGENT / HFC236 - fa 6 Kg me<br />

mekanizëm me valvol sigurie<br />

> PËRMBAN SUPORT MET<strong>AL</strong>IK<br />

MPA<br />

Dresden<br />

Manometër metalik me vrimë për<br />

kontrollin e funksionimit.<br />

Siguresë mekanizmi e<br />

paoksidueshme<br />

Lidhëse e tipit shirit me<br />

gërma të stampuara<br />

Unazë e vitit të prodhimit me<br />

gërma të stampuara<br />

Suport metalik për fikse<br />

zjarri<br />

Llastik i ri EPDM me clips dhe rakor të<br />

galvanizuar, me magnet për të shmangur<br />

humbjen e kohës së përgatitjes.<br />

Spucator të<br />

tipit të ri special<br />

prej plastike të<br />

përforcuar<br />

Kuti katroni i<br />

bardhë për<br />

paketim për<br />

copë<br />

Të dhënat teknike të tabelës së mësipërme nuk janë të disponueshme për disa produkte<br />

159


FIKSE ZJARRI PËR SISTEM AUTOMATIK PËR<br />

FIKJEN E ZJARRIT<br />

Për ambiente ku përdoren vajra gatimi në prani të<br />

energjisë elektrike (kuzhina, restorante etj)<br />

FIKSE ZJARRI<br />

PËR APLIKIM TOPIK<strong>AL</strong> / ABF - WET CHEMIC<strong>AL</strong><br />

ME MEKANIZËM AUTOMATIK<br />

Fikse zjarri për sistem automatik për fikjen e zjarrit për ambiente ku përdoren vajra gatimi në prani të energjisë elektrike.<br />

Sistem për fikjen e zjarrit në restorante me përdorim të lëndës shuarëse ABF - Wet Chemical.<br />

Përdoret për zjarre të tipit F (vajra dhe yndyrna gatimi) si dhe në zjarre të tipit A (material i ngurtë) dhe të tipit B (lëngje).<br />

Egziston mundësia e prodhimit të çdo lloji fikseje zjarri për aplikim topikal me lëndë shuarëse ABF - Wet Chemical, në<br />

bombola 6 - 9 - 25 - 50 Lt dhe ne bombola të paoksidueshme 12 Lt.<br />

Për më tepër informacion komunikoni me departamentin e shitjes.<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

Siguresë dhe me vend<br />

për detonator, me<br />

çertifikatë CE nga TUV.<br />

CODE 0501037<br />

ΜΒΚ09 - 060FCS - L1C<br />

CODE 0135210<br />

ΜΒΚ09 - 090FCS - L1C<br />

6Lt<br />

A B F<br />

9Lt<br />

A B F<br />

Fikse zjarri për aplikim topikal 6Lt , ABF - “Wet<br />

Chemical” me mekanizëm automatik të certifikuar<br />

CE, me siguresë dhe me vend për detonatorin 1/4’’<br />

(nuk përmbahet)<br />

PËRMASAT E BOMBOLËS<br />

DIAMETRI 160 mm LARTËSEIA 470 ± 5mm<br />

PAJISJEJE<br />

Fikse zjarri për aplikim topikal 9Lt , ABF - “Wet<br />

Chemical” me mekanizëm automatik të certifikuar<br />

CE , me siguresë dhe me vend për detonatorin 1/4’’<br />

(nuk përmbahet)<br />

PËRMASAT E BOMBOLËS<br />

DIAMETRI 190 mm / LARTËSEIA 525 ± 5mm<br />

PAJISJEJE<br />

CODE 0501041<br />

CODE 0501042<br />

CODE 0501040<br />

MBK10 - 110FCS - L1C<br />

11Lt<br />

MBK10 - 120FCS - L1C<br />

12Lt<br />

MBK10 - 130FCS - L1C<br />

13Lt<br />

A B F<br />

A B F<br />

A B F<br />

CODE 0501043<br />

MBK10 - 140FCS - L1C<br />

14Lt<br />

CODE 0501044<br />

MBK10 - 150FCS - L1C<br />

15Lt<br />

CODE 0501045<br />

MBK10 - 160FCS - L1C<br />

16Lt<br />

A B F<br />

A B F<br />

A B F<br />

Fikse zjarri për aplikim topikal, ABF - “Wet Chemical” me<br />

mekanizëm automatik të certifikuar CE, me siguresë dhe me vend<br />

për detonatorin 1/4’’ (nuk përmbahet)<br />

PËRMASAT E BOMBOLËS<br />

DIAMETRI 190 mm / LARTËSEIA 795 ± 2mm<br />

CODE 0501047<br />

CODE 0501046<br />

MBK10 - 170FCS - L1C<br />

17Lt<br />

MBK10 - 180FCS - L1C<br />

18Lt<br />

A B F<br />

A B F<br />

CODE 0501048<br />

MBK10 - 190FCS - L1C<br />

19Lt<br />

CODE 0501039<br />

MBK10 - 200FCS - L1C<br />

20Lt<br />

A B F<br />

A B F<br />

Fikse zjarri për aplikim topikal, ABF - “Wet Chemical” me<br />

mekanizëm automatik të certifikuar CE , me siguresë dhe me<br />

vend për detonatorin 1/4’’ (nuk përmbahet)<br />

PËRMASAT E BOMBOLËS<br />

DIAMETRI 270 mm / LARTËSEIA 627,5 ± 5mm<br />

PAJISJEJE<br />

PAJISJEJE<br />

160


FIKSE ZJARRI<br />

PËR APLIKIM TOPIK<strong>AL</strong> / ABF - WET CHEMIC<strong>AL</strong><br />

ME DY V<strong>AL</strong>VOLA<br />

CODE 0135224<br />

MBK09 - 060FCS - L1D<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

6Lt<br />

Fikse zjarri për aplikim topikal 6 Lt ABF - “Wet<br />

Chemical” me bombol me një ngjitje me dy<br />

valvola manuale 1/2” dhe siguresë.<br />

PËRMASA TË BOMBOLËS<br />

DIAMETRI 160± 1,5 mm / LARTËSEIA 470 ± 5mm<br />

BOMBOLE<br />

A B F<br />

CODE 0135223<br />

MBK09 - 090FCS - L1D<br />

9Lt<br />

A B F<br />

Fikse zjarri për aplikim topikal 9 Lt ABF - “Wet<br />

Chemical” me bombol me një ngjitje me dy<br />

valvola manuale 1/2” dhe siguresë.<br />

PËRMASA TË BOMBOLËS<br />

DIAMETRI 190± 1,5 mm / LARTËSEIA 525 ± 5mm<br />

BOMBOLE<br />

Manometër metalik me<br />

vrimë për kontrollin e<br />

funksionit<br />

Kolektor i derdhur, bronxi (pa ngjitje) për përshtatjen e dy<br />

valvolave manuale 1/2” dhe siguresë.<br />

Zgjidhje përfundimtare në rrjedhjet e gazit pronovues.<br />

Valvol gazi, prej bronxi, për presion të lartë<br />

DISPONOHEN VETËM ME POROSI FIKSE ZJARRI PËR APLIKIM TOPIK<strong>AL</strong> ABF - “WET CHEMIC<strong>AL</strong>” ME DY V<strong>AL</strong>VOLA MANU<strong>AL</strong>E 1/2" NË BOMBOL<br />

19,5 Lt<br />

DISPONOHEN VETËM ME POROSI FIKSE ZJARRI PËR APLIKIM TOPIK<strong>AL</strong> ABF - “WET CHEMIC<strong>AL</strong>” ME DY V<strong>AL</strong>VOLA MANU<strong>AL</strong>E 3/4 " NË BOMBOLA<br />

25 Lt & 50 Lt ME 17 - 35 Lt LËNDË SHUARSE<br />

DISPONOHEN VETËM ME POROSI FIKSE ZJARRI PËR APLIKIM TOPIK<strong>AL</strong> ABF - “WET CHEMIC<strong>AL</strong>” ME DY V<strong>AL</strong>VOLA MANU<strong>AL</strong>E 1/2 " NË BOMBËLA TË<br />

PAOKSIDUESHME 10 Kg/ Lt DHE ME DY V<strong>AL</strong>VËLA MANU<strong>AL</strong>E 3/4 " NË BOMBOLA TË PAOKSIDUESHME 20 Kg /Lt<br />

161


FIKSE ZJARRI PËR SISTEM AUTOMATIK PËR<br />

FIKJEN E ZJARRIT<br />

Për ambiente ku përdoren vajra gatimi në prani të<br />

energjisë elektrike (kuzhina, restorante etj)<br />

FIKSE ZJARRI<br />

PËR APLIKIM TOPIK<strong>AL</strong> / ABF - WET CHEMIC<strong>AL</strong><br />

ME MEKANIZËM AUTOMATIK<br />

CODE 0501038<br />

ΜΒΚ10 - 100FCS - L1C<br />

10Lt<br />

INOX<br />

A B F<br />

Fikse zjarri e paoksidueshme për aplikim topikal,<br />

ABF - “Wet Chemical” me mekanizëm automatik<br />

të certifikuar CE , me siguresë dhe me vend për<br />

detonatorin 1/4’’ (nuk përmbahet)<br />

PERMASAT E BOMBËLËS:<br />

DIAMETRI: 180 mm / LARTËSIA: 525 ± 3mm<br />

PAJISJEJE<br />

ΙΝΟΧ<br />

Siguresë dhe me vend për detonator,<br />

me çertifikatë CE nga TUV<br />

162


FIKSE ZJARRI PËR SISTEM AUTOMATIK PËR<br />

FIKJEN E ZJARRIT<br />

Për ambiente ku përdoren vajra gatimi në prani të<br />

energjisë elektrike (kuzhina, restorante etj)<br />

FIKSE ZJARRI<br />

PËR APLIKIM TOPIK<strong>AL</strong> / ABF - WET CHEMIC<strong>AL</strong><br />

ME MEKANIZËM AUTOMATIK PNEUMATIK<br />

(INDIRECT ILP)<br />

CODE 0142228<br />

ΜΒΚ16 - 060FKS - GA<br />

CODE 0142229<br />

ΜΒΚ16 - 090FKS - GA<br />

6Lt<br />

A B F<br />

9Lt<br />

A B F<br />

Fikse zjarri për aplikim topikal 6 Lt ABF - “Wet<br />

Chemical” me bombol me një ngjitje, me<br />

mekanizëm automatik pneumatik (Indirect<br />

ILP), me siguresë. Aktivizim me tub fleksibël të<br />

ndjeshëm ndaj temperaturës, me dedektim<br />

linear termik.<br />

PËRMASA TË BOMBOLËS<br />

DIAMETRI 160± 1,5 mm / LARTËSEIA 470 ± 5mm<br />

CE BOMBOLE & MEKANIZMI<br />

π 0029<br />

Fikse zjarri për aplikim topikal 9 Lt ABF - “Wet<br />

Chemical” me bombol me një ngjitje, me<br />

mekanizëm automatik pneumatik (Indirect<br />

ILP), me siguresë. Aktivizim me tub fleksibël të<br />

ndjeshëm ndaj temperaturës, me dedektim<br />

linear termik.<br />

PËRMASA TË BOMBOLËS<br />

DIAMETRI 190± 1,5 mm / LARTËSEIA 525 ± 5mm<br />

CE BOMBOLE & MEKANIZMI<br />

π 0029<br />

CODE 0142230<br />

ΜΒΚ16 - 150FKS - GA<br />

15Lt<br />

A B F<br />

Fikse zjarri për aplikim topikal 15 Lt ABF - “Wet<br />

Chemical” me bombol me një ngjitje , me<br />

mekanizëm automatik pneumatik (Indirect<br />

ILP), me siguresë . Aktivizim me tub fleksibël të<br />

ndjeshëm ndaj temperaturë , me dedektim<br />

linear termik.<br />

PËRMASA TË BOMBOLËS<br />

DIAMETRI 190 / LARTËSEIA 795 ± 5mm<br />

Mekanizëm automatik pneumatik, me siguresë<br />

( Indirect, ILP)<br />

Certifikatë<br />

π 0029<br />

CE BOMBOLE & MEKANIZMI<br />

π 0029<br />

163


FIKSE ZJARRI<br />

PËR APLIKIM TOPIK<strong>AL</strong> - PLUHUR<br />

DISPONOHEN VETËM ME POROSI FIKSE ZJARRI PËR APLIKIM TOPIK<strong>AL</strong><br />

6 Kg DHE 12Kg PA SIFON<br />

CODE 0135065<br />

ΜΒΚ04 - 060PΑ - L1C<br />

6Kg<br />

A B C<br />

Fikse zjarri për aplikim topikal 6 Kg, me<br />

bombol me një ngjitje, me dy valvola<br />

manuale 1/2” dhe siguresë.<br />

PËRMASA TË BOMBOLËS<br />

DIAMETRI 160± 1,5 mm<br />

LARTËSEIA 470 ± 5mm<br />

BOMBOLE<br />

CODE 0135026<br />

ΜΒΚ03 - 120PΑ - L1C<br />

12Kg<br />

A B C<br />

Fikse zjarri për aplikim topikal 12 Kg, me bombol<br />

me një ngjitje, me dy valvola manuale 1/2” dhe<br />

siguresë.<br />

PËRMASA TË BOMBOLËS<br />

DIAMETRI 190± 1,5 mm<br />

LARTËSEIA 535 ± 5mm<br />

BOMBOLE<br />

Manometër metalik me<br />

vrimë për kontrollin e<br />

funksionit<br />

Kolektor i derdhur, bronxi (pa ngjitje) për përshtatjen e dy<br />

valvolave manuale 1/2” dhe siguresë.<br />

Zgjidhje përfundimtare në rrjedhjet e gazit pronovues.<br />

Valvol gazi, prej bronxi, për presion të lartë<br />

164


FIKSE ZJARRI<br />

PËR APLIKIM TOPIK<strong>AL</strong> - PLUHUR<br />

ME MEKANIZËM AUTOMATIK<br />

CODE 0135135<br />

MBK05 - 120PA - L1D<br />

12Kg<br />

A B C<br />

Fikse zjarri për aplikim topikal 12 Kg, me bombol<br />

me një ngjitje, me mekanizëm automatik të<br />

certifikuar CE, me siguresë dhe me vend për<br />

detonatorin 1/4’’ (nuk përmbahet)<br />

PËRMASA TË BOMBOLËS<br />

DIAMETRI 190± 1,5 mm<br />

LARTËSEIA 535 ± 5mm<br />

PAJISJEJE<br />

Manometër metalik me vrimë<br />

për kontrollin e funksionit<br />

Siguresë dhe me vend për<br />

detonator, me çertifikatë CE<br />

nga TUV<br />

165


FIKSE ZJARRI<br />

PËR APLIKIM TOPIK<strong>AL</strong> - PLUHUR<br />

ME MEKANIZËM AUTOMATIK<br />

CODE 0135027<br />

MBK03 - 250PA - L1C<br />

25Kg<br />

A B C<br />

Fikse zjarri për aplikim topikal, për pikat e karburantit, 25 Kg,<br />

me mekanizëm automatik të certifikuar CE , me siguresë<br />

dhe me vend për detonatorin 1/4’’ (nuk përmbahet)<br />

PERMASAT E BOMBËLËS:<br />

DIAMETRI: 270 ± 2,5mm<br />

LARTËSIA: 627,5 ± 5mm<br />

PAJISJEJE<br />

CODE 0135092<br />

MBK03 - 500PA - L1D<br />

50Kg<br />

A B C<br />

Fikse zjarri për aplikim topikal, për pikat e karburantit, 50 Kg,<br />

me mekanizëm automatik të certifikuar CE, me siguresë dhe<br />

me vend për detonatorin 1/4’’ (nuk përmbahet)<br />

PERMASAT E BOMBËLËS :<br />

DIAMETRI: 320 ± 3mm<br />

LARTËSIA: 875 ± 5mm<br />

PAJISJEJE<br />

DISPONOHEN VETËM ME POROSI FIKSE ZJARRI PËR APLIKIM TOPIK<strong>AL</strong> 25 & 50<br />

Kg DHE ME DY V<strong>AL</strong>VOLA MANU<strong>AL</strong>E 3/4’’<br />

Bombol me TP 40 bar dhe PS 28 bar, me trashësi 3 mm dhe<br />

3,2 mm për fikse zjarri 25 Kg dhe 50 Kg, përkatësisht.<br />

PLUHUR<br />

Suport i pavarur nga bombola me doreza për transport -<br />

montim dhe me mbështetëse për montim më të sigurt të<br />

fikses së zjarrit<br />

166


Vlerë në Siguri... Investim në Cilësi!<br />

167


168


169


Është përdorur material i butë për<br />

kurorat mbajtëse të bombolës, për të<br />

shmangur korozionin dhe dëmtimet e<br />

bombolës.<br />

FIKSE ZJARRI<br />

ME RROTA ME PLUHUR<br />

ME KARROCË TË PAVARUR NGA BOMBOLA<br />

Është vendosur rrotë e tretë ndihmëse në<br />

pjesën e përparme të fikses së zjarrit me rrota<br />

për tu përdorur më lehtë gjatë transportit.<br />

CODE 0135202<br />

MBK09 - 250PA - H1B<br />

25Kg<br />

A B C<br />

A IB C<br />

Fikse zjarri me rrota 25 Kg, me tub hedhës së<br />

lëndës shuarëse 5 m.<br />

Me mekanizëm me valvol sigurie manometri<br />

EN1866<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

CODE 0135203<br />

MBK09 - 500PA - H1B<br />

50Kg<br />

A B C<br />

A IIIB C<br />

Fikse zjarri me rrota 50 Kg, me tub hedhës së<br />

lëndës shuarëse 5m.<br />

Me mekanizëm me valvol sigurie manometri<br />

EN1866<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

Bombol me grykë 50 mm me fileto<br />

nga jashtë<br />

Karrocë e pavarur nga bombola<br />

Rrota të tipit të rëndë<br />

Siguresë me dy ane për siguri të<br />

dyfishtë<br />

Tub shkarkues me sprucator të tipit pistolet, me hedhje të<br />

kontrolluar ( jo valvol ), prodhuar nga material me rezistencë<br />

mekanike të përmirësuar dhe me sustë të përforcuar të<br />

paoksidueshme, për shmangien e deformimeve.<br />

170


171


FIKSE ZJARRI<br />

ME RROTA ME PLUHUR<br />

ME RROTA TË S<strong>AL</strong>DUARA NË BOMBOL<br />

CODE 0135339<br />

MBK14 - 250PA - WLD<br />

25Kg<br />

A B C<br />

A IB C<br />

Fikse zjarri 25 kg, me rrota të salduara, me tub<br />

hedhës së lëndës shuarëse 5 m .<br />

Rrota të tipit të rëndë<br />

Me mekanizëm me valvol sigurie manometri<br />

EN1866<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

CODE 0135340<br />

MBK14 - 500PA - WLD<br />

50Kg A B C A IIIB C<br />

Përdorim në impiante<br />

elektrik deri në 35KV<br />

Fikse zjarri 50 kg, me rrota të salduara,<br />

me tub hedhës së lëndës shuarëse 5 m.<br />

Rrota të tipit të rëndë<br />

Me mekanizëm me valvol sigurie<br />

manometri<br />

EN1866<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

Bombol me dizajn ergonomik<br />

Bombol me grykë 50 mm me fileto<br />

nga jashtë<br />

Rrota të tipit të rëndë<br />

Siguresë me dy ane për siguri të<br />

dyfishtë<br />

Tub shkarkues me sprucator të tipit valvol për hedhje të<br />

kontrolluar , prodhuar nga material me rezistencë mekanike të<br />

përmirësuar dhe me sustë të përforcuar të paoksidueshme , për<br />

shmangien e deformimeve.<br />

172


Është përdorur material i butë për<br />

kurorat mbajtëse të bombolës , për të<br />

shmangur korozionin dhe dëmtimet e<br />

bombolës.<br />

FIKSE ZJARRI<br />

ME RROTA ME PLUHUR & SHKUMË<br />

ME KARROCË TË PAVARUR NGA BOMBOLA<br />

Është vendosur rrotë e tretë ndihmëse në<br />

pjesën e përparme të fikses së zjarrit me rrota<br />

për tu përdorur më lehtë gjatë transportit.<br />

CODE 0135234<br />

MBK10 - 1000PA - H1B<br />

100Kg<br />

A B C<br />

A IVB C<br />

Fikse zjarri 100 kg, me tub hedhës së lëndës<br />

shuarëse 5m.<br />

Me mekanizëm me valvol sigurie<br />

manometri<br />

EN1866<br />

CODE 0501049<br />

MBK10 - 1000AF - W1Α<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

100Lt<br />

FOAM<br />

A IVB<br />

Fikse zjarri 100 Lt, me tub hedhës së<br />

lëndës shuarëse 5m.<br />

Me mekanizëm me valvol sigurie<br />

manometri<br />

EN1866<br />

Bombol me grykë 50 mm me fileto<br />

nga jashtë<br />

Karrocë e pavarur nga bombola<br />

Rrota të tipit të rëndë<br />

Siguresë me dy ane për siguri të<br />

dyfishtë<br />

Tub shkarkues me sprucator të tipit pistolet, me hedhje të<br />

kontrolluar (jo valvol), prodhuar nga material me rezistencë<br />

mekanike të përmirësuar dhe me sustë të përforcuar të<br />

paoksidueshme, për shmangien e deformimeve<br />

173


Është përdorur material i butë për kurorat<br />

mbajtëse të bombolës, për të shmangur<br />

korozionin dhe dëmtimet e bombolës.<br />

Është vendosur rrotë e tretë ndihmëse në<br />

pjesën e përparme të fikses së zjarrit me rrota<br />

për tu përdorur më lehtë gjatë transportit.<br />

FIKSE ZJARRI<br />

ME RROTA ME SHKUMË<br />

ME KARROCË TË PAVARUR NGA BOMBOLA<br />

CODE 0135085<br />

ΜΒΚ03 - 250AF - W1Α<br />

CODE 0135033<br />

ΜΒΚ03 - 500AF - W1B<br />

50Lt<br />

A IIIB<br />

SHKUMË<br />

25Lt<br />

EN1866<br />

SHKUMË<br />

Fikse zjarri 25 Lt, me tub hedhës së lëndës<br />

shuarëse 5m.<br />

Me mekanizëm me valvol sigurie manometri<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

A IIB<br />

Fikse zjarri 50 Lt, me tub hedhës së lëndës<br />

shuarëse 5m.<br />

Me mekanizëm me valvol sigurie manometri<br />

EN1866<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

CODE 0137068<br />

MBK14 - 500AF - WLD<br />

CODE 0135494<br />

MBK18 - 500AF - W1B<br />

50Lt<br />

SHKUMË<br />

A IIIB<br />

50Lt<br />

SHKUMË<br />

A IIIB<br />

Fikse zjarri 50 Lt, me tub hedhës së lëndës<br />

shuarëse 5m.<br />

Me mekanizëm me valvol sigurie<br />

manometri<br />

EN1866<br />

Fikse zjarri 50 Lt, me tub hedhës së lëndës<br />

shuarëse 5m.<br />

Me mekanizëm me valvol sigurie<br />

manometri<br />

EN1866<br />

PAR AFNOR CERTIFICATION<br />

EXTINCTEURS<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

Bombol me grykë 50 mm me fileto<br />

nga jashtë<br />

Karrocë e pavarur nga bombola<br />

Rrota të tipit të rëndë<br />

Siguresë me dy ane për siguri të<br />

dyfishtë<br />

Tub shkarkues me sprucator të tipit pistolet, me hedhje të<br />

kontrolluar (jo valvol), prodhuar nga material me rezistencë<br />

mekanike të përmirësuar dhe me sustë të përforcuar të<br />

paoksidueshme, për shmangien e deformimeve.<br />

174


TROLLEY FOAM GENERATOR<br />

CODE 0103023<br />

MBK19 - 200 - TROLLEY<br />

Karrocë për gjenerator shkume, për fikjen e zjarreve me përmasa të mëdha , të cilat<br />

nuk mund të përballohen me fikset me rrota klasike shkume. Për të funksionuar pajisja,<br />

është e domosdoshme të lidhet me rrjetin e ujit.<br />

Rekomandohet përdorimi në karburante, tretës dhe në çdo rast me lëngje që digjen.<br />

Përmban:<br />

• Përzierës shkume - uji alumini<br />

Rrjedhje maksimale 400 lt /min me rakor storz 2''. Pesha 2,4 kg. Fileto 2'' mashkull.<br />

• Tub për thithjen e shkumës . Përshtatet me përzierësin me filtër. Fileto 1''. Gjatësi 1,5 m<br />

• Hedhës shkume - uji alumini me valvol për kontrollin e hedhjes dhe me dorezë.<br />

WP:16bar. PT: 24bar. Pesha: 2,70Kg. Gjatësia: 680mm. Fileto: 2" BSP.<br />

Rrjedhje maksimale 215 lt .min, në 5 bar<br />

• 2 tuba hidranti 2’’ WP 15 bar, me rakor, me tel të galvanizuar dhe mbrojtëse tubi.<br />

CODE 0103009<br />

Disponohet dhe<br />

me fuçi 150 Lt dhe<br />

200 Lt , vetëm me<br />

porosi.<br />

ΜΒΚ05 - 100AF - W2A<br />

Gjenerator - Fikse zjarri shkume, me rrota për shuarjen e zjarreve me përmasa të mëdha,<br />

të cilët nuk mundë të përballohen me fikset e zjarrit me rrota të thjeshta me shkumë.<br />

Për funksionimin e pajisjes bëhet lidhja me rrjetin e ujit. Rekomandohet përdorimi i tij në<br />

lëndë djegëse, bojra dhe në të gjithë materialet e djegshëm.<br />

Përmban:<br />

• Fuçi plastike 100 Lt shkume të koncentruar sipas dëshirës suaj(1,5%, 3% ose 6%) NUK<br />

PËRMBAHET.<br />

• Fuçia është përshtatur në karrocë plastike me dy rrota të tipit të rëndë.<br />

• Përzierës shkumë - ujë alumini. Rrjedhja maksimale: 400Lt/min. Pesha: 2,40Kg.<br />

Fileto mashkull : 2"<br />

• Tub thithje shkume. Përshtatet tek përziersi me filtër. Fileto: 1". Gjatësia: 1,5 m<br />

• Sprucator shkume - uji, alumini me ndërprerës së rrjedhjes dhe dorezë.<br />

WP: 16bar. TP: 24bar. Pesha: 2,70Kg. Gjatësia: 680mm. Fileto: 2" BSP.<br />

Rrjedhje maksimale: 215Lt/min në 5bar.<br />

• 2 tuba hidranti 2’’ WP 15 bar, me rakor, me tel të galvanizuar dhe mbrojtëse tubi<br />

175


176


177


Është përdorur material i butë për kurorat<br />

mbajtëse të bombolës, për të shmangur<br />

korozionin dhe dëmtimet e bombolës.<br />

FIKSE ZJARRI<br />

ME RROTA ME PLUHUR & SHKUMË<br />

ME BOMBOLINË NGA JASHTË<br />

CODE 0135323<br />

MBK14 - 500PA - EXT<br />

CODE 0135324<br />

MBK14 - 500AF - EXT<br />

50Kg<br />

A B C<br />

A IIIB C<br />

50Lt<br />

SHKUMË<br />

A IVB<br />

Fikse zjarri 50 kg, me tub hedhës së lëndës<br />

shuarëse 5m.<br />

Bombolina nga jashtë përmban azot, si gaz<br />

pronovues.<br />

Fikse zjarri 50 Lt, me tub hedhës së lëndës<br />

shuarëse 5m.<br />

Bombolina nga jashtë përmban dyoksid<br />

karboni CO 2<br />

, si gaz pronovues.<br />

EN1866<br />

MPA<br />

Dresden<br />

BS EN1866<br />

KM 597953<br />

Mobile Fire Extinguishers<br />

Është vendosur rrotë e tretë ndihmëse në<br />

pjesën e përparme të fikses së zjarrit me rrota<br />

për tu përdorur më lehtë gjatë transportit.<br />

BOMBOL ME<br />

VESHJE TË<br />

BRENDSHME<br />

PLASTIKE<br />

BS EN1866<br />

KM 597953<br />

Mobile Fire Extinguishers<br />

Karrocë e pavarur nga bombola<br />

Bombolinë e jashtme<br />

Tub shkarkues me sprucator të tipit pistolet , me hedhje të<br />

kontrolluar ( jo valvol ), prodhuar nga material me rezistencë<br />

mekanike të përmirësuar dhe me sustë të përforcuar të<br />

paoksidueshme, për shmangien e deformimeve.<br />

178


FIKSE ZJARRI<br />

ME RROTA ME PLUHUR & SHKUMË<br />

ME BOMBOLINË NGA JASHTË<br />

INOX<br />

Është përdorur<br />

material i butë për<br />

kurorat mbajtëse të<br />

bombolës, për të<br />

shmangur korozionin<br />

dhe dëmtimet e<br />

bombolës.<br />

CODE 0135358<br />

MBK15 - 500AF - EXT<br />

50Lt<br />

INOX<br />

SHKUMË<br />

A IVB<br />

Fikse zjarri 50 lt, me tub hedhës së lëndës<br />

shuarëse 5m.<br />

Bombolina nga jashtë përmban azot , si<br />

gaz pronovues.<br />

EN1866<br />

MPA<br />

Dresden<br />

CODE 0135514<br />

MBK19 - 1350AF - EXT<br />

135Lt<br />

SHKUMË<br />

A IVB<br />

Fikse zjarri 135 kg, me tub hedhës së lëndës<br />

shuarëse 5m.<br />

Bombolina nga jashtë përmban azot, si gaz<br />

pronovues.<br />

EN1866<br />

MPA<br />

Dresden<br />

Karrocë e pavarur nga bombola<br />

Tub shkarkues me sprucator të tipit pistolet, me hedhje të<br />

kontrolluar ( jo valvol ), prodhuar nga material me rezistencë<br />

mekanike të përmirësuar dhe me sustë të përforcuar të<br />

paoksidueshme, për shmangien e deformimeve.<br />

179


Me lidhëse T,<br />

të përforcuar,<br />

për<br />

shmangien<br />

e rrjedhjeve<br />

dhe me<br />

shtresë<br />

metalike për<br />

mbrojtje nga<br />

korozioni<br />

CODE 0129004<br />

MBK15 - 536 - A0D<br />

CO 2<br />

10Kg<br />

70B<br />

Fikse zjarri me rrota CΟ 2<br />

10 Kg (2 x 5 kg), me<br />

CODE 0129000<br />

karrocë të tipit të rëndë, me dy bombola (7,5 lt)<br />

dhe tub shkarkues EPDM 5 m, me hinkë<br />

10Kg CO 2<br />

EN1866<br />

CODE 0129001<br />

MBK03 - 300CA - P1A<br />

30Kg<br />

ME RROTA ME DYOKSID KARBONI CO 2<br />

FIKSE ZJARRI<br />

CO 113B<br />

2<br />

MBK06 - 100CA - P1A<br />

Fikse zjarri me rrota CΟ 2<br />

10 Kg , me<br />

karrocë të tipit të rëndë, me bombol<br />

16 lt dhe tub shkarkues EPDM 5 m,<br />

me hinkë<br />

2010/35/EU(π) EN1964 - 1<br />

EN1866<br />

70B<br />

Fikse zjarri me rrota CΟ 2<br />

30 Kg, me karrocë<br />

të tipit të rëndë, me bombol 40 lt dhe tub<br />

shkarkues EPDM 5 m, me hinkë<br />

2010/35/EU(π)<br />

EN1964-1<br />

EN1866<br />

IT<strong>AL</strong>IAN<br />

HOMOLOGATION<br />

Të gjitha fikset e zjarrit CO 2<br />

disponohen me porosi dhe tub shkarkues 8 m<br />

Tub CO 2<br />

i presionit të lartë, EPDM, me hinkë,<br />

dorezë dhe valvol për kontrollin e shkarkimit<br />

Dorezë mbrojtëse për<br />

mekanizmin<br />

Karrocë e tipit të rëndë<br />

Dorezë mbrojtëse<br />

për mekanizmin<br />

180


Vlerë në Siguri... Investim në Cilësi!<br />

181

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!