06.11.2023 Views

22 Newspaper November

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Τεύχος 37 ο Νοέμβριος 2023<br />

Επιχειρησιακός & Ψηφιακός<br />

μετασχηματισμός ΑΤΛΑΣ:<br />

Τελική ευθεία!


Τεύχος 37 ο Νοέμβριος 2023<br />

Και να που φτάσαμε στην τελική ευθεία του ΑΤΛΑΣ!<br />

Στην τελική ευθεία του επιχειρησιακού και ψηφιακού<br />

μετασχηματισμού της ΚΑΥΚΑΣ!<br />

Ύστερα από σχεδόν 2 χρόνια συζητήσεων, ερωτήσεων, σχεδιασμών, προβληματισμών, ξανασυζητήσεων,<br />

χρονοδιαγραμμάτων, αποφάσεων, αλλαγών... ήρθε η ώρα να πούμε ότι φτάσαμε<br />

επιτέλους στην τελική ευθεία. Λιγότεροι από δύο μήνες απομένουν για να περάσουμε στην<br />

GoLive εποχή, όπου πάρα πολλά (αν όχι όλα) από αυτά που οραματιστήκαμε πριν από καιρό<br />

(κάποια ίσως και χρόνια), θα γίνουν πραγματικότητα!<br />

ERP, CRM, BI, CPQ, PIM, eWM, Success factor, corporate site… και φυσικά νέο υπερ-σύγχρονο<br />

Κέντρο Διανομής με ρομποτικά συστήματα και αυτοματισμούς! Αξίζουν συγχαρητήρια<br />

στους process owners και στους project managers του έργου και γενικά σε όλους όσους<br />

συμμετείχαν στο εμβληματικό αυτό έργο που προφανώς έχει πολλά υπο-έργα. Αντίστοιχα<br />

όμως, αξίζουν συγχαρητήρια και σε όλους τους υπόλοιπους που «βάλανε πλάτη» για τους<br />

προηγούμενους. Όλη η εταιρεία έχει εμπλακεί άμεσα ή έμμεσα με τον επιχειρησιακό και<br />

ψηφιακό μετασχηματισμό ΑΤΛΑΣ και αυτό είναι σπουδαίο. Για 3 λόγους:<br />

1. Διότι δημιουργήθηκε κάτι καινούριο από ΕΜΑΣ για ΕΜΑΣ! Διότι όλοι εμείς, με τις<br />

εκατοντάδες ιδέες και προτάσεις που είχαμε καταθέσει εδώ και χρόνια αλλά και τις καινούριες<br />

που επεξεργαστήκαμε, βοηθήσαμε στo να γεννηθεί κάτι καινούριο και καινοτόμο που<br />

«απαντάει» στις δικές μας καθημερινές ανάγκες και στις υψηλές προσδοκίες των πελατών μας.<br />

2. Διότι συνεργαστήκαμε όλοι μαζί – νέοι και παλαιότεροι - για ένα κοινό σκοπό<br />

προσπαθώντας ο ένας να «μπει στα παπούτσια» του άλλου. Ναι, μπορεί να μην ήταν πάντα<br />

εύκολη αυτή η συνεργασία αλλά ποτέ δεν είναι όταν υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που εμπλέκονται<br />

και τόσες παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψιν. Γι αυτό και διακριθήκαμε ακόμη μία<br />

χρονιά ως Best workplace!<br />

3. Διότι αποδείξαμε και πάλι ότι μπορούμε να κατακτήσουμε ακόμη υψηλότερες κορυφές!<br />

Κι αυτή τη φορά, όχι μόνο σε πωλήσεις, σε δυναμική και σε αριθμό καταστημάτων αλλά και<br />

σε υποδομές, σε τεχνολογίες αιχμής, σε συστήματα και κυρίως σε ικανούς ανθρώπους που<br />

εμπνέονται από το νέο και διαφορετικό, που εστιάζουν στις<br />

λύσεις και όχι στα προβλήματα, που παθιάζονται με αυτό που<br />

κάνουν και που δε σταματούν να αυτο-βελτιώνονται μέχρι να<br />

αγγίξουν την ακόμη υψηλότερη κορυφή!<br />

Μπράβο KAFKASians!<br />

Πάμε όλοι μαζί δυνατά για την τελική ευθεία, για το<br />

τελευταίο 100άρι!<br />

Και μετά, έρχονται τα καλύτερα...<br />

Βουτσά Κατερίνα<br />

HR Director<br />

2


Για 3η χρονιά η ΚAFKAS<br />

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΛΊΣΤΑ ΤΩΝ BEST WORKPLACES!<br />

Την διάκρισή μας για 3η συνεχόμενη χρονιά στην Ευρωπαϊκή λίστα Best Large WorkplacesTM 2023,<br />

δηλαδή την διάκρισή μας ανάμεσα στις 50 εταιρείες της Ευρώπης με αριθμό εργαζομένων 500+ που<br />

ξεχώρισαν για το εξαιρετικό εργασιακό τους περιβάλλον, γιορτάσαμε στο Λουξεμβούργο!<br />

Τίποτα δεν είναι τυχαίο! Η διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ με υψηλότερη<br />

σειρά στην γενική κατάταξη από πέρυσι (θέση <strong>22</strong>) και 2η σε<br />

εταιρείες retail της κατηγορίας της, προέκυψε μέσα από:<br />

√ τα αποτελέσματα των KAFKASians στην έρευνα για το εργασιακό<br />

περιβάλλον που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 20<strong>22</strong><br />

√ από την αξιολόγηση που διενεργήθηκε από τον οργανισμό<br />

Great Place to work για τις ενέργειες και τις πρακτικές που<br />

ακολουθούμε σε θέματα δικαιοσύνης, ίσης μεταχείρισης, αποδοχής,<br />

διαφορετικότητας, ανοιχτής επικοινωνίας, εκπαίδευσης, ανάπτυξης,<br />

επαγγελματικής εξέλιξης, καινοτομίας, ισορροπίας προσωπικής –<br />

επαγγελματικής ζωής, κλπ<br />

Η επιτυχία ανήκει στους ανθρώπους μας και αξίζουν σε όλες<br />

και όλους θερμά συγχαρητήρια για την καθημερινή προσπάθεια<br />

και τα υψηλά αποτελέσματα, για την συνεργασία, για την<br />

ανατροφοδότηση, για το νοιάξιμο, για το extra mile!<br />

Δεν σταματάμε εδώ! Κάθε μεγάλη επιτυχία είναι πάντα ένα νέο<br />

ξεκίνημα!<br />

ΜΑΖΙ σχεδιάζουμε το μέλλον, MAZI δημιουργούμε αξία και ΜΑΖΙ<br />

κατακτάμε κορυφές!<br />

Stay tuned... Τον Νοέμβριο ξεκινά η νέα έρευνα<br />

Great Place to work 2024<br />

3


Τεύχος 37 ο Νοέμβριος 2023<br />

ΣΥΝΕΝΤΕΎΞΕΙΣ<br />

Το τρίπτυχο της επιτυχίας<br />

του επιχειρησιακού<br />

μετασχηματισμού που φέρνει<br />

το έργο ΑΤΛΑΣ, κατά σειρά<br />

προτεραιότητας, είναι οι<br />

Άνθρωποι, οι Διαδικασίες<br />

και η Τεχνολογία.<br />

4


Επιχειρησιακός & Ψηφιακός<br />

μετασχηματισμός ATΛΑΣ<br />

Είμαστε στην Τελική ευθεία!<br />

Ο Νίκος Πλατής, ΙΤ Director,<br />

μας εξηγεί πώς ξεκίνησε το ταξίδι του μετασχηματισμού στην<br />

ΚΑΥΚΑΣ και μας δίνει το στίγμα της τελικής ευθείας...<br />

Νίκο, τα τελευταία δύο χρόνια βλέπουμε γενναίες<br />

επενδύσεις από την εταιρεία σε υποδομές, σε<br />

συστήματα, σε εξοπλισμούς και φυσικά σε ανθρώπους, που<br />

όλες μαζί αγκαλιάζουν το ταξίδι του επιχειρησιακού και<br />

ψηφιακού μετασχηματισμού AΤΛΑΣ που πλέον έχει μπει στην<br />

τελική ευθεία. Ήταν θεωρείς επιβεβλημένο να ξεκινήσει<br />

το ταξίδι αυτό για την ανάπτυξη της ΚΑΥΚΑΣ και πού μας<br />

οδηγεί;<br />

Θα έλεγα ότι το ταξίδι του επιχειρησιακού μας μετασχηματισμού<br />

ήταν σχεδιασμένο και το έργο ΑΤΛΑΣ ήρθε ως λογική συνέχεια<br />

της προσπάθειας που καταβάλαμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια<br />

προκειμένου να επαναπροσδιορίσουμε την επιχειρησιακή μας<br />

στρατηγική. Η συσσωρευμένη εμπειρία των Ανθρώπων μας σε<br />

συνδυασμό με την συνεχή αναζήτηση και αξιοποίηση βέλτιστων<br />

πρακτικών, μας επέτρεψαν να σχεδιάσουμε ένα επιχειρησιακό<br />

περιβάλλον που θα στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής<br />

αξίας καθώς και στην βέλτιστη εμπειρία του πελάτη, ενισχύοντας<br />

παράλληλα όλα τα digital touch points.<br />

Ένα σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον απαιτεί ταχύτητα στις<br />

αποφάσεις και προσαρμοστικότητα στην αλλαγή προκειμένου<br />

να μπορεί να δημιουργήσει επιχειρηματική υπεραξία. Εδώ<br />

λοιπόν έρχεται το έργο ΑΤΛΑΣ το οποίο θα υποστηρίξει<br />

τον επιχειρησιακό μας μετασχηματισμό μέσα από ψηφιακές<br />

τεχνολογίες αιχμής και αξιοποίηση λύσεων στο Cloud.<br />

Τελικά, ο μετασχηματισμός αυτός αφορά σε αλλαγές<br />

συστημάτων, σε αλλαγή επιχειρησιακού μοντέλου και<br />

λειτουργίας ή λίγο και από τα δύο;<br />

Οι κεντρικοί πυλώνες του έργου ΑΤΛΑΣ υποστηρίζουν κατά<br />

κύριο λόγο τις επιχειρησιακές μας αλλαγές. Ο ψηφιακός<br />

μετασχηματισμός και η τεχνολογία αποτελούν μόνο ένα κομμάτι<br />

του παζλ. Από μόνα τους δεν μπορούν να «απογειώσουν» μία<br />

επιχείρηση και όσοι περιορίζονται μόνο στον μετασχηματισμό<br />

μιας επιχείρησης αποκλειστικά με την τεχνολογία τελικά<br />

αποτυγχάνουν.<br />

Η βάση του ΑΤΛΑΣ είναι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, δηλαδή<br />

το πώς θέλουμε να λειτουργούμε αύριο. Η τεχνολογία και<br />

η ευρύτερη ψηφιακή μετάβαση είναι το μέσο που θα μας<br />

επιτρέψει να υλοποιήσουμε την στρατηγική μας με σύγχρονο και<br />

αποτελεσματικό τρόπο.<br />

Στον παραπάνω σχεδιασμό οι τεχνολογικές προκλήσεις ήταν<br />

πολλές. Όμως σύντομα καταλήξαμε ότι ένας συνδυασμός παλαιάς<br />

και νέας τεχνολογίας δεν θα μπορούσε να μεταφέρει αυτούσιο<br />

το όραμα της ΚΑΥΚΑΣ στην πράξη. Τα παλαιά συστήματα δεν<br />

θα μπορούσαν να υποστηρίξουν όλο το εύρος της επικείμενης<br />

αλλαγής και το αποτέλεσμα θα είχε την ανάγκη σημαντικών<br />

περαιτέρω παρεμβάσεων. Το όραμα της ΚΑΥΚΑΣ έπρεπε να<br />

υλοποιηθεί αποκλειστικά και εξολοκλήρου με την χρήση<br />

τεχνολογίας αιχμής. Επενδύσαμε σε κορυφαίες εταιρείες και<br />

λύσεις πληροφορικής, με ένα αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ο οποίος<br />

συνδυάζει κατά κύριο λόγο τις τεχνολογίες της SAP (S/4HANA<br />

& IS-Retail, EWM, CPQ) με το οικοσύστημά της Microsoft (Azure<br />

Data Warehouse & PowerBI, CRM D365, Power Automate,<br />

Office365) και όλα αυτά στο cloud. Τέλος, για την καλύτερη<br />

διαχείριση των υλικών μας αλλά και την πλήρη ενσωμάτωση<br />

του προτύπου ΕΤΙΜ, επιλέξαμε την πλατφόρμα PIM (Product<br />

Information Management) της εταιρείας Inriver, ενώ παράλληλα<br />

επενδύουμε και σε ένα σύγχρονο και ευέλικτο digital touch point<br />

5


Τεύχος 37 ο Νοέμβριος 2023<br />

για τους B2B πελάτες μας, μέσα<br />

από την υλοποίηση του νέου μας<br />

Β2Β eshop.<br />

Με την ολοκλήρωση του έργου<br />

ΑΤΛΑΣ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι<br />

ο μετασχηματισμός μας περιλαμβάνει<br />

τόσο αλλαγή του επιχειρησιακού μας<br />

μοντέλου όσο και αλλαγές συστημάτων<br />

όμως με αυτή τη σειρά, καθώς τα<br />

«κατάλληλα» συστήματα επιλέγονται<br />

πάντα με γνώμονα το ποιος είναι ο<br />

οργανισμός και τι θέλει να πετύχει.<br />

Και οι άνθρωποί μας, τι ρόλο έχουν<br />

παίξει σε όλο αυτό το ταξίδι του<br />

μετασχηματισμού;<br />

Το τρίπτυχο της επιτυχίας του<br />

επιχειρησιακού μετασχηματισμού που<br />

φέρνει το έργο ΑΤΛΑΣ, κατά σειρά<br />

προτεραιότητας, είναι οι Άνθρωποι,<br />

οι Διαδικασίες και η Τεχνολογία. Οι<br />

άνθρωποι μας πάντα έχουν τον πρώτο<br />

λόγο τόσο στην σχεδίαση όσο και στην<br />

χρήση των νέων διαδικασιών. Μέσα<br />

από ένα ομαδικό και συνεργατικό<br />

κλίμα σχεδιάστηκε το όραμα για την<br />

επόμενη μέρα της ΚΑΥΚΑΣ. Ένα όραμα<br />

που πηγάζει μέσα από την ανάγκη<br />

όλων μας για καλύτερη εξυπηρέτηση<br />

απέναντι στους πελάτες μας. Στα<br />

πρώτα βήματα του σχεδιασμού του<br />

ΑΤΛΑΣ, οι Άνθρωποί μας ήταν αυτοί<br />

που περιέγραψαν και σχεδίασαν τις<br />

νέες διαδικασίες, τις οποίες και θα<br />

κληθούν να εφαρμόσουν στα νέα<br />

συστήματα. Σήμερα, οι Άνθρωποί μας<br />

είναι αυτοί που θα εκπαιδευτούν και θα<br />

παραλάβουν τα νέα συστήματα, μέσα<br />

από μια διαδικασία με συστηματικούς<br />

και ενδελεχείς ελέγχους,<br />

εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη<br />

λειτουργία των συστημάτων για την<br />

επόμενη μέρα.<br />

Βέβαια, η νέα τεχνολογία έχει φροντίσει<br />

και για τους ίδιους τους Ανθρώπους<br />

μας. Μέσα από την υλοποίηση της νέας<br />

HR πλατφόρμας SAP Success Factors<br />

ή αλλιώς HoRizon, όλοι μας θα έχουμε<br />

την δυνατότητα να απολαύσουμε μια<br />

διαφορετική εμπειρία ως εσωτερικοί<br />

«πελάτες» με ένα σύστημα εξαιρετικά<br />

σύγχρονο και αυτοματοποιημένο που<br />

εστιάζει στην ταχύτητα, στην ευελιξία<br />

και στην ανάπτυξή μας.<br />

Δεν νομίζω ότι υπάρχει σήμερα<br />

KAFKASian στην εταιρεία που δεν<br />

ανυπομονεί να «αγγίξει» το νέο<br />

SAP S4/Hana για το οποίο έχουμε<br />

όλοι ακούσει τόσα πολλά! Τι να<br />

περιμένουμε και τι χρονοδιάγραμμα<br />

υπάρχει μέχρι το GoLive την<br />

01.01.2024;<br />

Τα πιο σημαντικά ορόσημα που<br />

ακολουθούν είναι: (α) η παράλληλη<br />

λειτουργία της νέας αποθήκης με την<br />

αξιοποίηση του ρομποτικού συστήματος,<br />

(β) η παραγωγική διαδικασία του SAP<br />

HANA για την Κύπρο και τέλος, (γ) η<br />

παραγωγική διαδικασία του SAP HANA<br />

για την Ελλάδα. Μέσα σε αυτούς τους<br />

μήνες, οι άνθρωποί μας θα εστιάσουν<br />

στους ελέγχους των νέων συστημάτων,<br />

στην εκπαίδευση τους, καθώς και<br />

στην παραλαβή και χρήση των νέων<br />

διαδικασιών που έχουν ενσωματωθεί σε<br />

αυτά τα συστήματα.<br />

Όμως, ο επιχειρησιακός ψηφιακός<br />

μετασχηματισμός της ΚΑΥΚΑΣ δεν<br />

σταματάει εδώ. Αντίθετα, θα μπορούσα<br />

να πω ότι από εδώ ξεκινάει! Με ένα<br />

νέο επιχειρησιακό μοντέλο και με<br />

σύμμαχο την τεχνολογία, είμαστε<br />

έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε με<br />

ευελιξία και αποτελεσματικότητα τις<br />

πλέον απαιτητικές επιχειρησιακές<br />

προκλήσεις.<br />

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι Η<br />

ΚΑΥΚΑΣ είναι μια εταιρεία τεχνολογίας.<br />

Άνθρωποι και τεχνολογία θα πορευτούμε<br />

μαζί προκειμένου να είμαστε πάντα<br />

έτοιμοι για τις μελλοντικές προκλήσεις,<br />

αυτές δηλαδή που δεν γνωρίζουμε<br />

ακόμη…<br />

Nέα<br />

καταστήματα<br />

ΚΑΥΚΑΣ...<br />

και όχι μόνο!<br />

Η εμπορική διείσδυση της<br />

ΚΑΥΚΑΣ συνεχίζεται δυναμικά<br />

με νέα σημεία πώλησης που<br />

εμπλουτίζουν το Δίκτυό μας!<br />

(γράφει ο Γιάννης Ντόκος, Network<br />

Development & Procurement Manager)<br />

Η σημαντική εμπορική δυναμική της<br />

πόλης των Τρικάλων και η βασική μας<br />

προτεραιότητα για συνεχή βελτίωση<br />

της εμπειρίας των πελατών μας,<br />

οδήγησαν την εταιρεία στην απόφαση<br />

να προχωρήσει τον Αύγουστο σε<br />

μετεγκατάσταση του καταστήματος<br />

μας στα Τρίκαλα. Οπότε λοιπόν we<br />

boxed it!! Στην είσοδο της πόλης,<br />

εκεί όπου βρίσκει κανείς όλους τους<br />

big box Retailers, προχωρήσαμε<br />

στην ανέγερση ενός σύγχρονου<br />

μεταλλικού κτιρίου ισόγειου 850μ²,<br />

με άνετους και πλήρως λειτουργικούς<br />

χώρους για επαγγελματίες και<br />

ιδιώτες, αποθήκης με ραφοπάταρο,<br />

στάθμευσης, φορτοεκφόρτωσης και<br />

εξωτερικής αποθήκευσης. Το νέο μας<br />

κατάστημα είναι πολύ πιο λειτουργικό<br />

και ελκυστικό και τα υψηλότερα<br />

αποτελέσματα έχουν ήδη αρχίσει να<br />

φαίνονται.<br />

Περίπου έναν μήνα αργότερα αυξήσαμε<br />

τον αριθμό των καταστημάτων μας σε<br />

79! Στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, έναν<br />

από τους πιο πυκνοκατοικημένους<br />

αστικούς ιστούς της πόλης ξεκίνησε<br />

τον Σεπτέμβριο την λειτουργία του το<br />

5ο μας σημείο πώλησης στην πόλη.<br />

Μέσω του νέου καταστήματος [το οποίο<br />

λειτουργούσε και πριν ως κατάστημα<br />

6


Τρίκαλα<br />

Νεάπολη Θεσσαλονίκης<br />

ηλεκτρολογικού υλικού], συνολικού<br />

εμβαδού 800μ², θα εξυπηρετούνται<br />

στην ευρύτερη περιοχή και θα<br />

καλύπτονται άμεσα κάθε είδους ανάγκες<br />

πελατών Β2Β και B2C σε ηλεκτρολογικό<br />

εξοπλισμό, φωτισμό, αυτοματισμό<br />

κτιρίων, ICT και λύσεις διαχείρισης &<br />

εξοικονόμησης ενέργειας.<br />

Stay tuned…<br />

γιατί στα επόμενα τεύχη μας θα<br />

ταξιδέψουμε στην Αλεξανδρούπολη,<br />

στην Βάρη Αττικής, στην Χίο, ακόμη και<br />

στην όμορφη Πάφο της Κύπρου!<br />

Και επειδή δεν hub…αριάζουμε καθόλου,<br />

για άλλη μια φορά θα βρεθούμε στη<br />

Θεσσαλονίκη.<br />

Κάθε μέρα ΜΑΖΙ<br />

χτίζουμε το μέλλον!<br />

Μεγαλώνουμε κι άλλο την ομάδα μας και σας<br />

προσκαλούμε να μας γνωρίσετε τους φίλους<br />

και τις φίλες σας!<br />

Δε σταματάμε ποτέ να αναζητούμε<br />

ταλαντούχους και φιλόδοξους νέους<br />

KAFKASians που να ταιριάζουν και να<br />

σέβονται τις αξίες και την φιλοσοφία της<br />

ΚΑΥΚΑΣ και να μπορούν να μας βοηθήσουν<br />

να επιτύχουμε τους στόχους μας! Μέσα<br />

από τις δικές σας γνωριμίες, πολλές από<br />

τις προτάσεις σας έχουν καταλήξει σε<br />

εξαιρετικές προσλήψεις ταλαντούχων<br />

ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε!<br />

Σας παροτρύνουμε να μας γνωρίσετε<br />

περισσότερους φίλους σας οι οποίοι<br />

έχουν όρεξη και πάθος για τη δουλειά<br />

τους, νοιάζονται για το καλό της ομάδας<br />

και βλέπουν την κάθε μέρα ως μία νέα<br />

πρόκληση. Ως «ευχαριστώ», δωράκι<br />

αξίας 150€ περιμένει όλους εσάς που η<br />

σύστασή σας θα καταλήξει σε πρόσληψη<br />

και επιτυχημένο ξεκίνημα νέου KAFKASian<br />

στην εταιρεία μας!<br />

Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας στη<br />

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού με την<br />

Μαριάννα Μποτνάρου<br />

(mbotnarou@kafkas.gr)<br />

ή με την Νικολέττα Γιαννακοπούλου<br />

(ngiannakopoulou@kafkas.gr)<br />

για περισσότερες πληροφορίες.<br />

270+<br />

προσλήψεις<br />

το 2023<br />

και συνεχίζουμε…!<br />

7


Τεύχος 37 ο Νοέμβριος 2023<br />

ΝΈΟ ΥΠΕΡ-ΣΎΧΡΟΝΟ ΚΈΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΌΠΥΡΓΟ<br />

Ένα όνειρο ετών<br />

γίνεται πραγματικότητα!<br />

Μπορεί να το περιμέναμε εδώ και χρόνια, μπορεί ο<br />

χρόνος κατασκευής και ολοκλήρωσής του να φαινόταν<br />

ατελείωτος, μπορεί το τελευταίο διάστημα να είναι έντονο<br />

και πιεστικό... το Νέο Υπερ-σύγχρονο Κέντρο Διανομής<br />

μας όμως, είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί και αποτελεί talk<br />

of the town στους ανθρώπους που γνωρίζουν καλά από<br />

supply chain και logistics!<br />

Ο Δημήτρης Γεωργάς, Supply Chain Director, μας εξηγεί το γιατί...<br />

Το Νέο Κέντρο Διανομής μας βρίσκεται στην περιοχή του<br />

Ασπρόπυργου, σε οικόπεδο 50 στρεμμάτων. Ο στεγασμένος<br />

αποθηκευτικός χώρος είναι 16.000 τετραγωνικών μέτρων,<br />

ύψους 12 μέτρων, με δυνατότητα επέκτασης στα 20.000<br />

τετραγωνικά μέτρα. Πρόκειται για μία υπερσύγχρονη εγκατάσταση<br />

τόσο στην κατασκευαστική της δομή όσο και στις τεχνολογίες που θα<br />

λειτουργούν σε αυτή.<br />

Στο Κέντρο Διανομής αναπτύσσουμε 13.000 παλέτες, διαφόρων<br />

τύπων και ύψους έως 2,2 μ. σε πέντε τουλάχιστον επίπεδα<br />

αποθήκευσης. Η προηγμένη τεχνολογία που χρησιμοποιούμε μας<br />

παρέχει τη δυνατότητα άριστης διαχείρισης της ποικιλομορφίας και<br />

πολυπλοκότητας των υλικών μας, καθώς από το Κέντρο Διανομής<br />

θα διακινούνται πανελλαδικά από μικρές ασφάλειες έως στροφεία<br />

καλωδίων 3 τόνων και φωτοβολταικά panels.<br />

Αιχμή του δόρατος αποτελεί το AUTOSTORE, ένα αυτοματοποιημένο<br />

σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης υλικών, κατάλληλο για micro<br />

picking. Σήμερα το AUTOSTORE αποτελεί την πιο αξιόπιστη και<br />

περιζήτητη λύση για εταιρείες του κλάδου μας στο εξωτερικό, καθώς<br />

συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας, της<br />

ευελιξίας και της ακρίβειας του κυκλώματος Logistics. Απαρτίζεται από<br />

ένα συμπαγές πλέγμα, σε κάθε κάνναβο του οποίου τοποθετούνται<br />

κάθετα κιβώτια. Στην κορυφή του πλέγματος κινούνται αυτόνομα<br />

robots, τα οποία αφού ανακτήσουν το κιβώτιο με τα ζητούμενα<br />

προϊόντα το μεταφέρουν μπροστά στο χειριστή ώστε να κάνει τη<br />

συλλογή (goods to man). Το Autostore αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά<br />

8


κίνησης των προϊόντων και αυτορυθμίζεται κατά τη λειτουργία<br />

του συγκεντρώνοντας τα κιβώτια των ταχυκίνητων κωδικών<br />

στα ανώτερα στρώματα κάθε στοίβας, με αποτέλεσμα ο χρόνος<br />

ανάκτησης των προϊόντων να ελαχιστοποιείται.<br />

Στο πλέγμα έχουν τοποθετηθεί 15.000 κιβώτια, ενώ η λειτουργία<br />

του υποστηρίζεται από 15 αυτόνομα robots, τα οποία μεταφέρουν τα<br />

κιβώτια από και προς τους έξι σταθμούς (ports) του αυτοματισμού,<br />

που έχουν διττή χρήση, είτε για λειτουργία εισόδου (goods in) είτε<br />

για έξοδο (pick). Η παραγωγικότητα κάθε σταθμού ξεπερνάει τις<br />

200 γραμμές ανά ώρα, γεγονός που συμβάλει καίρια στη βέλτιστη<br />

εξυπηρέτηση των πελατών μας, παρέχοντάς τους premium<br />

υπηρεσίες παράδοσης, όπως 3 hours delivery ή pick up in 30<br />

minutes.<br />

Η μετακίνηση και μεταφορά των έτοιμων παραγγελιών εντός<br />

της αποθήκης επιτυγχάνεται μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου<br />

ταινιοδρόμων και ραουλοδρόμων, που καταλήγουν μέσω sorters<br />

στις ράμπες του κατάλληλου δρομολογίου.<br />

Η επόμενη αυτοματοποίηση του Κέντρου Διανομής αφορά στην<br />

προμήθεια και εγκατάσταση ενός μηχανήματος Stacker Crane<br />

για τη διαχείριση των στροφείων καλωδίων. Ο γερανός (Crane)<br />

κινείται πάνω σε ράγες και ο σχεδιασμός του επιτρέπει τη βέλτιστη<br />

εκμετάλλευση του διαθέσιμου όγκου και την ταχεία ανάκτηση των<br />

στροφείων που θα οδηγηθούν στους σταθμούς αυτόματης κοπής.<br />

Δε σταματάμε όμως εδώ! Η ανάγκη διαχείρισης χιλιάδων<br />

ανομοιόμορφων κωδικών με διαφορετικά χαρακτηριστικά που<br />

απαιτούν την παρακολούθηση σειριακών αριθμών, παρτίδων<br />

ή ημερομηνιών λήξεως, για να υλοποιηθεί χρειάζεται ένα<br />

ισχυρό σύγχρονο σύστημα WMS, όπως το eWM της SAP που θα<br />

χρησιμοποιούμε από εδώ και στο εξής στο νέο Κέντρο Διανομής<br />

στα πλαίσια του επιχειρησιακού μετασχηματισμού ΑΤΛΑΣ.<br />

Σε όλα τα παραπάνω, που από μόνα τους δε συνιστούν την<br />

μαγική συνταγή της επιτυχίας, δε θα μπορούσα να μην αναφέρω<br />

την σύγχρονη οργανογραμματική δομή του Κέντρου Διανομής<br />

η οποία έχει εμπλουτιστεί τον τελευταίο χρόνο με το Τμήμα<br />

Supply chain Systems. Το τμήμα αυτό θα λέγαμε ότι αποτελεί<br />

τον «πύργο ελέγχου» όλου του κυκλώματος της Εφοδιαστικής<br />

Αλυσίδας το οποίο λειτουργεί άλλες φορές προληπτικά ως red<br />

flag για προβλήματα που φαίνεται ότι θα δημιουργηθούν στην<br />

ροή του κυκλώματος, είτε άλλες φορές βοηθητικά, προκειμένου<br />

να αναλυθούν με ακρίβεια δείκτες και αναφορές που σχετίζονται<br />

με την παραγωγικότητα του κέντρου διανομής και την δημιουργία<br />

προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες μας.<br />

Μαζί με τα υπόλοιπα τμήματα του Κέντρου Διανομής που<br />

απαρτίζονται από έμπειρους συναδέλφους και ανθρώπους με<br />

βαθιά τεχνογνωσία του business αλλά και της εξειδίκευσής τους<br />

προχωράμε δυναμικά μπροστά κάνοντας ένα όνειρο πολλών ετών<br />

πραγματικότητα.<br />

Και επειδή όπως όλοι ξέρουμε, η ΚΑΥΚΑΣ είναι οι άνθρωποί της,<br />

το Νέο Κέντρο Διανομής έχει σύγχρονους χώρους εργασίας που<br />

επιτρέπουν την αλληλεπίδραση και την συνεργασία μεταξύ των<br />

τμημάτων, πολύχρωμους χώρους εκπαίδευσης, χαλάρωσης και<br />

διαλείμματος και σύγχρονο γυμναστήριο για να παραμένουν οι<br />

άνθρωποί μας fit!<br />

Αιχμή του δόρατος αποτελεί<br />

το AUTOSTORE, ένα<br />

αυτοματοποιημένο σύστημα<br />

αποθήκευσης και ανάκτησης<br />

υλικών, κατάλληλο για<br />

micro picking.<br />

9


Τεύχος 37 ο Νοέμβριος 2023<br />

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ<br />

Ένα εμβληματικό έργο<br />

το οποίο ξεκίνησε το... 1986!<br />

37 χρόνια μετά, η ΚΑΥΚΑΣ συμμετέχει ενεργά στο<br />

έργο κατασκευάζοντας πίνακες υψηλής ποιότητας!<br />

Γράφει ο Θοδωρής Μπότσαν Production Supervisor, BD & Solutions Dpt.<br />

Κακός σχεδιασμός, παλινωδίες, επαναλαμβανόμενα<br />

λάθη, χρεοκοπίες εταιρειών, πολιτικές και δικαστικές<br />

αντιπαραθέσεις και πολλή παρασκήνιο χαρακτήρισαν όλα αυτά<br />

τα χρόνια το μετρό της Θεσσαλονίκης. Είναι τόση η καθυστέρηση<br />

από την έναρξη του έργου που πολλοί KAFKASians από την<br />

μονάδα κατασκευής πινάκων Βορείου Ελλάδος δεν είχαν ακόμη<br />

γεννηθεί!<br />

Η συνεισφορά μας στο έργο<br />

Έχουν παραδοθεί 200 Πίνακες Φωτισμού και Πίνακες Κίνησης<br />

για την βασική γραμμή του έργου από το νέο Κατασκευαστικό<br />

Β. Ελλάδος. Επιπρόσθετα, ολοκληρώθηκαν οι παραδόσεις των<br />

ροηφόρων αγωγών (Busbar Legrand SCP CU type) για 14<br />

σταθμούς. Οι ροηφόροι αγωγοί που προμηθεύσαμε συνδέουν τους<br />

μετασχηματιστές με τους Γενικούς Πίνακες Χαμηλής Τάσης που<br />

10


1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7 8 9<br />

10<br />

ηλεκτροδοτούν τον κάθε σταθμό για τις ανάγκες φωτισμού<br />

και κίνησης (ηλεκτρικές σκάλες, ανεμιστήρες αερισμού,<br />

φώτα και λοιπές παροχές). Σε κάθε σταθμό υπάρχουν 2<br />

μετασχηματιστές διαστασιολογημένοι έτσι ώστε, σε περίπτωση<br />

αστοχίας του ενός, να μπορεί ο 2ος μετασχηματιστής να<br />

“σηκώσει” όλα τα φορτία. Οι ροηφόροι αγωγοί έχουν ήδη<br />

εγκατασταθεί, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία SAT (Site<br />

Acceptance Test) και αναμένουν την ενεργοποίησή τους.<br />

11 12<br />

13 14<br />

15<br />

1986-1989: Η πρώτη απόπειρα για την κατασκευή μετρό<br />

1 6<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

από τον Δήμο Θεσσαλονίκης αποτυγχάνει. Κατασκευάζεται<br />

μόνο η αποκαλουμένη «Τρύπα του Κούβελα» (ο οποίος ήταν<br />

Δήμαρχος Θεσ/νίκης εκείνη την εποχή) κάτω από την Εγνατία<br />

οδό. Το έργο εγκαταλείπεται.<br />

1992: Δημοπρατείται το Μετρό της Θεσσαλονίκης ως<br />

συγχρηματοδοτούμενο έργο, με σύμβαση παραχώρησης.<br />

1999: Το έργο κατακυρώνεται στην κοινοπραξία .<br />

2002: Λήγει η σύμβαση παραχώρησης χωρίς να τεθεί σε<br />

εφαρμογή.<br />

2004: Επαναδημοπρατείται από το μετρό, αυτήν τη φορά ως<br />

δημόσιο έργο.<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

2006: Το έργο κατακυρώνεται στην κοινοπραξία ΑΕΓΕΚ.<br />

Η περίοδος κατασκευής ορίζεται σε 6,5 χρόνια<br />

(ολοκλήρωση τον Οκτώβριο του 2012).<br />

2007: Ξεκινά η κατασκευή με την άφιξη του πρώτου<br />

μετροπόντικα.<br />

2009: Δημοπρατείται η επέκταση προς Καλαμαριά.<br />

2010: Τα πρώτα σύννεφα πάνω από το έργο. Το υπουργείο<br />

Υποδομών παραδέχεται ότι με αναλωμένο το 64% του<br />

συμβατικού χρόνου έχει κατασκευαστεί μόλις το 14,5% του<br />

έργου.<br />

2012: Οι εργασίες «παγώνουν» για αρκετούς μήνες, λόγω<br />

σοβαρών οικονομικών προβλημάτων της ΑΕΓΕΚ. Τελικά ο<br />

έλεγχος της εταιρείας περνάει στις τράπεζες.<br />

11


Τεύχος 37 ο Νοέμβριος 2023<br />

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ<br />

2013: Υπογράφεται με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ η σύμβαση για<br />

11 13<br />

12<br />

την κατασκευή της επέκτασης της βασικής γραμμής προς<br />

Καλαμαριά. Νέα προθεσμία ολοκλήρωσης το έτος 2018.<br />

Ξεκινά διαμάχη ανάμεσα στον Δήμο Θεσσαλονίκης και την<br />

Αττικό Μετρό σχετικά με την τύχη των αρχαιοτήτων στο<br />

σταθμό «Βενιζέλου». Ο δήμος προσφεύγει στο Συμβούλιο της<br />

Επικρατείας.<br />

2014: Το υπουργείο Υποδομών δίνει τη δυνατότητα<br />

παραπομπής σε διαιτησία των διαφορών του εργολάβου με<br />

την Αττικό Μετρό. Η πρώτη απόφαση, στο τέλος του έτους,<br />

δίνει στον εργολάβο το δικαίωμα να εγκαταλείψει το έργο.<br />

Η κοινοπραξία καταθέτει αίτημα διάλυσης της σύμβασης. Η<br />

Αττικό Μετρό απαντά αρνητικά. Οι εργασίες σταματούν, οι<br />

εργαζόμενοι στην κατασκευή σταδιακά απολύονται.<br />

14<br />

15<br />

2015: Το υπουργείο Υποδομών ανακοινώνει την επανέναρξη<br />

των εργασιών. Νέος ορίζοντας ολοκλήρωσης το πρώτο<br />

εξάμηνο του 20<strong>22</strong>. Η ΑΚΤΩΡ αναλαμβάνει και την κατασκευή<br />

της βασικής γραμμής και την επέκταση.<br />

2017-2019: Οι εργασίες προχωρούν. Το 2019 αποφασίζεται<br />

η απόσπαση των αρχαιοτήτων από τη Βενιζέλου, η οποία<br />

προκαλεί πλήθος αντιδράσεων και προσφυγών. Τελικώς η<br />

απόσπαση ξεκινάει το 2021.<br />

2021-2023: Το έργο προχωρεί, με την ημερομηνία<br />

ολοκλήρωσης να μετατίθεται συνεχώς. Νέα εκτιμώμενη<br />

ημερομηνία ολοκλήρωσης, το φθινόπωρο του 2024.<br />

Συγχαρητήρια και πολλά<br />

ΜΠΡΑΒΟ αξίζουν σε όλη την ομάδα<br />

του κατασκευαστικού (μηχανικούς,<br />

τεχνίτες παραγωγής και ποιοτικού<br />

ελέγχου, ομάδα αποθήκης) για τα<br />

άψογα αποτελέσματα της προσπάθειάς<br />

τους στην συνολική διαχείριση του<br />

έργου.<br />

Συγχαρητήρια και πολλά<br />

ΜΠΡΑΒΟ σε όλους τους<br />

εμπλεκόμενους συναδέλφους από την<br />

Διεύθυνση BD, των οποίων καθοριστικοί<br />

ήταν οι χειρισμοί τους και ο συντονισμός<br />

των επικοινωνιών για την την ομαλή<br />

εξέλιξη της προμήθειας των ροηφόρων<br />

αγωγών: Ξουράφης Αλέξανδρος/<br />

Power Solutions Supervisor, Μιχελάκη<br />

Παναγιώτα/Power Solutions Engineer<br />

Ροντογιάννης Άρης/BB & SS Design<br />

Engineer.<br />

12


Νέα στρατηγική<br />

επέκταση συνεργασίας<br />

της ΚΑΥΚΑΣ<br />

με την<br />

H ΚΑΥΚΑΣ προχώρησε στην επέκταση της<br />

συνεργασίας της με την JinkoSolar Holding<br />

Co., Ltd., έναν από τους μεγαλύτερους<br />

και πιο καινοτόμους κατασκευαστές Φ/Β<br />

πλαισίων στον κόσμο.<br />

Το καλοκαίρι που μας πέρασε υπεγράφη η στρατηγική<br />

μας συμφωνία σύμφωνα με την οποία η JinkoSolar<br />

θα εισάγει στην αγορά Ελληνική & Κυπριακή τα προϊόντα<br />

αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργειας μέσω της<br />

ΚΑΥΚΑΣ. Επιπλέον, η ΚΑΥΚΑΣ θα παρέχει υπηρεσίες<br />

after sales εξυπηρέτησης για την κάθε περιοχή. Η<br />

συνεργασία σε πρώτη φάση θα έχει διάρκεια μέχρι το<br />

τέλος του 2024.<br />

Η συγκεκριμένη συνεργασία δεν έμεινε απαρατήρητη από<br />

την παγκόσμια Φ/Β αγορά, καθώς έγιναν αναφορές στην<br />

επίσημη σελίδα του Χρηματιστηρίου της Ν. Υόρκης και<br />

στο έγκριτο ειδησεογραφικό πρακτορείο BLOOMBERG.<br />

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας μας, το<br />

τριήμερο 13-15 Σεπτεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε<br />

στις εγκαταστάσεις της Suncycle στο Erfurt της<br />

Γερμανίας , αντίστοιχου συνεργάτη της JINKO για την<br />

Γερμανία, ενημέρωση σε στελέχη της ΚΑΥΚΑΣ σχετικά με<br />

τη νέα γκάμα προϊόντων της JINKO SOLAR. Την ΚΑΥΚΑΣ<br />

εκπροσώπησαν ο Παναγιώτης Φράγκος και ο Αντώνης<br />

Κρόκος οι οποίοι εκπαιδεύθηκαν και ενημερώθηκαν<br />

για τη συγκεκριμένη προϊοντική κατηγορία. Σύντομα η<br />

γνώση που αποκτήθηκε θα μεταδοθεί εσωτερικά ώστε<br />

να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της<br />

αγοράς Φ/Β σε Ελλάδα & Κύπρο!<br />

13


Τεύχος 37 ο Νοέμβριος 2023<br />

Οι κυρίες των<br />

Business Units!<br />

Τα job descriptions δεν έχουν φύλο. Τουλάχιστον, όχι στην ΚΑΥΚΑΣ.<br />

Αγκαλιάζουμε την ισότητα ανδρών και γυναικών και είμαστε<br />

περήφανοι για τις γυναίκες KAFKASians που συνεισφέρουν<br />

καθημερινά στην επιτυχία των Business Units της Διεύθυνσης<br />

Business Development & Solutions.<br />

Πέννυ Γαυγιωτάκη<br />

MV&LV Senior Project Engineer, Panel Building BU<br />

Είμαι απόφοιτος του Τμήματος<br />

Ηλεκτρολογίας από το Α.Τ.Ε.Ι.<br />

Κρήτης και είμαι μέλος της ομάδας<br />

του Τμήματος Μέσης Τάσης στο<br />

κατασκευαστικό μας στο Μενίδι. Οι<br />

αρμοδιότητες πολλές, διαφορετικές και<br />

ενδιαφέρουσες. Η ομάδα μας, αξιολογεί<br />

τις ζητήσεις Πινάκων Μέσης Τάσης,<br />

εκπονεί προσφορές ανάλογα με την<br />

εκάστοτε εφαρμογή, σχεδιάζει τους Πίνακες (αυτοματισμός και<br />

κυρίως κύκλωμα) σύμφωνα με τις ζητήσεις και τέλος οργανώνει<br />

και επιβλέπει την κατασκευή μέχρι το προϊόν να είναι έτοιμο<br />

για αποστολή. Πρόκειται για μια θέση με πολλές προκλήσεις,<br />

αλληλεπίδραση με πολλούς ανθρώπους (συναδέλφους και<br />

πελάτες), επίλυση προβλημάτων και φυσικά πολύ έντονο το<br />

κομμάτι της δημιουργίας, μιας και στη Μέση Τάση σχεδόν<br />

κανένα προϊόν δεν είναι ίδιο με τα προηγούμενα!<br />

Σαν γυναίκα στον κλάδο της κατασκευής και της ανάπτυξης<br />

στον τομέα των ηλεκτρικών πινάκων, πρέπει να σημειώσω<br />

ότι ίσως παλιότερα να μην ήμασταν πολλές και οι συνθήκες<br />

να ήταν κάποιες φορές δύσκολες για εμάς. Τώρα πια, με χαρά<br />

διαπιστώνω ότι η αναλογία μας στον κλάδο όλο και αυξάνεται.<br />

Αρκετές συνάδελφοι με όρεξη το τολμούν, ξεπερνώντας το<br />

στεγανό του «ανδρικού επαγγέλματος». Άλλωστε, η μονάδα<br />

κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων, σου δίνει τη δυνατότητα να<br />

αναδειχτεί το ταλέντο και η δημιουργικότητα σου σε πολλά και<br />

διαφορετικά τμήματα!<br />

Γεωργία Χατζοπούλου<br />

Industry Marketing Specialist, Industry & Marine BU<br />

Είμαι απόφοιτος του Τμήματος<br />

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών<br />

και Μηχανικών Υπολογιστών του<br />

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου<br />

Θεσσαλονίκης.<br />

Πριν από 7,5 χρόνια ξεκίνησα τη διαδρομή<br />

μου στην ΚAYKAΣ με την ένταξή μου<br />

σε κατάστημα. Η καθημερινή τριβή, οι<br />

εφαρμογές και η συνεχής εξέλιξη στο<br />

βιομηχανικό υλικό συνέβαλαν στο ενδιαφέρον και τη διάθεσή<br />

μου για ενασχόληση με τη βιομηχανία. Έτσι, πριν από περίπου 1<br />

χρόνο εντάχθηκα στην ομάδα του Industry & Marine στη θέση<br />

Industry Marketing Specialist. Από τη θέση αυτή, έρχομαι σε<br />

συχνή επικοινωνία με προμηθευτές για αναζήτηση εναλλακτικών<br />

επιλογών σε βιομηχανικό υλικό και σε φορτιστές ηλεκτρικών<br />

αυτοκινήτων. Σκοπός, είναι η ενημέρωση για νέες τάσεις και<br />

προϊόντα στη βιομηχανία, καλύτερες τιμές και επιτυχημένες<br />

συμφωνίες. Επιπλέον, ο συντονισμός και η συνεργασία με άλλα<br />

τμήματα της εταιρείας και με το δίκτυο καταστημάτων, αποτελούν<br />

μία πρόκληση για εμένα και καλλιεργούν τη διάθεσή μου για<br />

μεγαλύτερη προσπάθεια και εξέλιξη.<br />

Από την εμπειρία μου μέχρι τώρα έχω αντιληφθεί ότι δεν<br />

χρειάζεται να μας τρομάζει κάτι το οποίο δεν ξέρουμε. Όταν<br />

κάτι μας αρέσει, πρέπει να «αρπάζουμε» την ευκαιρία και να<br />

προσπαθούμε. Και προς όλες τις γυναίκες της ΚAYKAΣ θα ήθελα<br />

να πω, ότι η βιομηχανία δεν πρέπει να μας φοβίζει, αντίθετα να<br />

μας προκαλεί διότι αποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο κλάδο.<br />

14


Ιωάννα Πασχαλίδου<br />

Energy Solutions Operations Specialist, Energy Solutions BU<br />

Έχω αποφοιτήσει από το τμήμα<br />

Οργάνωσης και Διοίκησης<br />

Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο<br />

Μακεδονίας και έχω επιλέξει να ενισχύσω<br />

τις σπουδές μου με ένα MBA στο European<br />

International University of Paris.<br />

Στον κλάδο των Φ/Β Συστημάτων<br />

απασχολούμαι τα τελευταία 5 χρόνια, από<br />

τα οποία τα 2 περίπου στην ΚΑΥΚΑΣ. Ο<br />

ρόλος μου στην ομάδα δεν σχετίζεται ούτε απαιτεί τις γνώσεις<br />

ενός μηχανικού όπως αυθόρμητα αρκετοί θα σκεφτούν. Εκτείνεται<br />

στον τομέα του operations αναλαμβάνοντας αρμοδιότητες για<br />

τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος σε<br />

ενέργειες που αφορούν κυρίως Logistics, Procurement & Marketing.<br />

Ο κλάδος διαγράφει τα τελευταία χρόνια μια ανοδική πορεία,<br />

και δείχνει να έχει ακόμα πολλά να δώσει, πράγμα που τον καθιστά<br />

εξαιρετικά ελκυστικό! Ο ρυθμός με τον οποίο εξελίσσεται η αγορά,<br />

οι συνεχείς εναλλαγές αλλά και η ταχύτητα με την οποία πρέπει να<br />

μάθει κανείς να προσαρμόζεται σε αυτά, δημιουργούν μια έντονη<br />

και γεμάτη δημιουργία καθημερινότητα. Σε αυτή την όμορφη<br />

και δημιουργική καθημερινότητα συμβάλλει φυσικά και η πολύ<br />

δυναμική ομάδα που έχει δημιουργηθεί στο Energy Solutions της<br />

ΚΑΥΚΑΣ στην οποία σίγουρα υπάρχει χώρος για να εξελιχθεί και<br />

να αναδειχθεί μία γυναίκα!<br />

Αφροδίτη Κατερινοπούλου<br />

Building Technologies Engineer, Βuilding Technologies BU<br />

Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός<br />

μέλος της ομάδας κτιριακού<br />

αυτοματισμού. Καθημερινά ασχολούμαι με<br />

την εύρεση κατάλληλων τεχνολογιών και<br />

έξυπνων λύσεων, οι οποίες εφαρμόζονται<br />

στα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα<br />

των κτιρίων. Ένα έξυπνο κτίριο μαθαίνει<br />

τις ανάγκες των χρηστών και λειτουργεί<br />

αυτοματοποιημένα υπό τις βέλτιστες<br />

συνθήκες. Oι εσωτερικοί χώροι στους οποίους περνάμε το<br />

μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μας, μετατρέπονται σε έξυπνα<br />

οικοσυστήματα που παρέχουν άνεση, ασφάλεια, εξοικονόμηση<br />

ενέργειας και οικονομία στον χρήση. Βεβαίως πίσω από την<br />

απλοποιημένα αυτοματοποιημένη εικόνα, τρέχουν σύνθετα<br />

πρωτόκολλα επικοινωνίας, αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης<br />

και γλώσσες προγραμματισμού. Όλα αυτές οι προκλήσεις μου<br />

επιτρέπουν να ακονίζω καθημερινά το μυαλό μου!<br />

Αν και ο κτιριακός αυτοματισμός παραδοσιακά στο μυαλό των<br />

περισσότερων αποτελεί έναν ανδροκρατούμενο τομέα, σας<br />

διαβεβαιώ ότι η γυναικεία μου φύση δεν αποτέλεσε εμπόδιο αλλά<br />

αντιθέτως καθημερινά εισπράττω από την ομάδα μας ότι εκτιμούν<br />

την γυναικεία μου ματιά, το πάθος και το συναίσθημά μου στην<br />

προσέγγιση των τεχνικών λύσεων μας. Τόλμησα με θάρρος να<br />

εστιάσω στο αγαπημένο μου αντικείμενο σε μια εταιρεία που ακούει<br />

τον άνθρωπο και είναι μπροστά στις τεχνολογικές εξελίξεις.<br />

Τόλμη και θάρρος αξίζει στις γυναίκες που δοκιμάζονται καθημερινά<br />

με διαφορετικές προκλήσεις. Ο καθένας αξίζει να αγωνίζεται για ό,τι<br />

αγαπά γιατί μόνο έτσι στο τέλος νιώθεις πλήρης.<br />

Τίνα Κωστάκη<br />

Project Solutions Presales Engineer, Project Solutions BU<br />

Έχω σπουδάσει τεχνικός<br />

αυτοματισμών και η πορεία<br />

μου στην εταιρεία ξεκίνησε πριν<br />

περίπου 2,5 χρόνια στις πωλήσεις<br />

του καταστήματος Ελληνικού.<br />

Ύστερα από μια σύντομη διαδρομή<br />

στο τμήμα ICT, από τον Φεβρουάριο<br />

του 2023 είμαι μέλος του σχετικά<br />

νεοσύστατου τμήματος Project Solutions.<br />

Στην ουσία ασχολούμαι με UPS και σταθεροποιητές<br />

που αφορούν σε μεγάλες ζητήσεις και έργα. Τα UPS είναι<br />

αρκετά περίπλοκα ως συσκευές και αυτή η δυσκολία είναι που<br />

με ωθεί στο να μάθω όλο και περισσότερα για την μηχανική<br />

τους. Ωστόσο, δεν θα τα είχα καταφέρει αν δεν είχα τους<br />

συναδέλφους μου. Μέσα στην ΚΑΥΚΑΣ έχω βρει ανθρώπους<br />

που ξέρω με σιγουριά ότι μπορώ να στηριχθώ τόσο σε<br />

επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.<br />

Όλα τα παραπάνω όμως είναι εφικτά, ακριβώς επειδή η ίδια η<br />

εταιρεία μας επιτρέπει να εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας και<br />

να αποκτούμε περαιτέρω κατάρτιση έχοντας μας πάντα στις<br />

προτεραιότητές της χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς. Είναι<br />

η πρώτη εταιρεία που έχω εργαστεί που αναγνωρίζει αλλά<br />

και ανταμείβει την πραγματική θέληση για εξέλιξη. Έτσι, αν<br />

θα έδινα μια συμβουλή σε όλους τους συνάδελφους μου και<br />

πιο ειδικά στις γυναίκες, θα ήταν να τολμούν να δείξουν τι<br />

πραγματικά μπορούν να κάνουν. Να αρπάζουν κάθε ευκαιρία<br />

που απλόχερα τους δίνεται και να μην ξεχνούν πόσο δυνατοί/<br />

ες είναι.<br />

15


Τεύχος 37 ο Νοέμβριος 2023<br />

Εσωτερική έρευνα<br />

συνεργασίας<br />

ΚΑΥΚΑΣ!<br />

Με στόχο τη διατήρηση και την περαιτέρω<br />

ανάπτυξη της συνεργασίας των τμημάτων<br />

της εταιρείας, για 2η συνεχόμενη<br />

χρονιά πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η<br />

εσωτερική έρευνα συνεργασίας<br />

μεταξύ των τμημάτων της<br />

ΚΑΥΚΑΣ.<br />

Το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, αποτελεί<br />

ισχυρό σύμμαχο στην ομαλή και αποτελεσματική<br />

λειτουργία μίας επιχείρησης και στην καλή ψυχολογία<br />

των ομάδων της. Δεν αρκεί όμως να υπάρχει ομαδικό<br />

κλίμα στους κόλπους μίας μεμονωμένης ομάδας.<br />

Όταν πρόκειται για εταιρείες με πολλές ομάδες και<br />

τμήματα, χρειάζεται η συνεργασία και η ομαδικότητα<br />

να επιτυγχάνεται και μεταξύ των διαφορετικών<br />

διευθύνσεων και τμημάτων. Πόσο εύκολο όμως είναι<br />

πρακτικά αυτό; Πώς μπορεί το κάθε τμήμα να καταφέρει<br />

να «μπει στα παπούτσια» ενός άλλου τμήματος και να<br />

προσφέρει αυτό που του ζητείται, στην ποιότητα και<br />

στους χρόνους που του ζητείται;<br />

Ο Νίκος Λάππας, ο Μιχάλης Ανδρικόπουλος και ο<br />

Β. Τσιάρας, επικεφαλής των τριών τμημάτων που<br />

σημείωσαν φέτος τις υψηλότερες αξιολογήσεις στην<br />

εσωτερική έρευνα συνεργασίας της εταιρείας, μας<br />

δείχνουν τον δρόμο της εξαιρετικής συνεργασίας και<br />

της επιτυχίας...<br />

Top 5 2023<br />

1. Τμήμα Compensations & Benefits (HR)<br />

2. Τμήμα Building Technologies (BD)<br />

3. Τμήμα Training & Development (HR)<br />

4. Τμήμα Talent Acquisition (HR)<br />

5. Τμήμα ICT (BD)<br />

#1<br />

Τμήμα Compensation<br />

& Benefits (HR)<br />

2η χρονιά πρωτιά στην καρδιά των ανθρώπων της εταιρείας!<br />

Νίκος Λάππας<br />

COMPENSATIONS & BENEFITS MANAGER<br />

Για 2η συνεχόμενη χρονιά το Τμήμα Compensation & Benefits της ΚΑΥΚΑΣ<br />

αναδεικνύεται Πρώτο στην Εσωτερική Έρευνα Συνεργασίας! Μυστικό της<br />

επιτυχίας μας αποτελεί η ενεργή επικοινωνία με όλους τους συναδέλφους<br />

και το γεγονός ότι το Τμήμα αφουγκράζεται τους προβληματισμούς και τις<br />

ανησυχίες τους δίνοντας ανθρωποκεντρικές λύσεις με κύριο μέλημα την<br />

άμεση εξυπηρέτηση στα αιτήματα που λαμβάνουμε καθημερινά. Τηρούμε<br />

αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα και λειτουργούμε με πυξίδα τις αξίες και τις<br />

αρχές της εκτελεστικής αριστείας. Απολαμβάνουμε να αντιμετωπίζουμε νέες<br />

προκλήσεις που μας κάνουν να εξελισσόμαστε καθημερινά επιδεικνύοντας<br />

επαγγελματισμό, πειθαρχία και εναρμόνιση, τόσο με τη νομοθεσία όσο και<br />

με τις εταιρικές πολιτικές. Προφανώς κάνουμε λάθη, τα αποδεχόμαστε,<br />

μαθαίνουμε και προχωράμε! Η αρμονική συνύπαρξη της δικής μας ομάδας,<br />

οι ξεκάθαροι ρόλοι, η προτεραιοποίηση και ο σωστός καταμερισμός εργασιών,<br />

η παραγωγική συνεργασία της ομάδας και κυρίως η κουλτούρα μας να<br />

βλέπουμε την μεγάλη εικόνα για την εταιρεία και τους ανθρώπους της και<br />

όχι το τι βολεύει εμάς, μας καθοδηγούν στο να είμαστε ευθυγραμμισμένοι με<br />

τους στόχους της εταιρείας και των ανθρώπων της και να παλεύουμε για το<br />

κοινό όφελος. Γιατί Η ΚΑΥΚΑΣ είναι οι άνθρωποί της!<br />

16


#2 #3<br />

Τμήμα Building<br />

Technologies (BD)<br />

Για 2η χρονιά στο Top 5! Για 2η χρονιά στο Top 3!<br />

Τμήμα Training &<br />

Development (HR)<br />

Mιχάλης Ανδρικόπουλος<br />

BUILDING TECHNOLOGIES MANAGER<br />

Οι άνθρωποι (KAFKASians) αποτελούν έτσι<br />

και αλλιώς την πεμπτουσία της εταιρείας<br />

ΚΑΥΚΑΣ. Έτσι λοιπόν και η ομάδα του κτιριακού<br />

αυτοματισμού απαρτίζεται από εξαιρετικούς<br />

ανθρώπους που καταρχάς αγαπάμε πολύ το<br />

αντικείμενο της ενασχόλησης μας. Και όχι μόνο<br />

έχουμε μία αστείρευτη διάθεση να μοιραζόμαστε<br />

τις γνώσεις μας αλλά θεωρούμε ότι αποτελεί<br />

μονόδρομο η καθημερινή επικοινωνία με<br />

τους συναδέλφους άλλων τμημάτων ώστε να<br />

καταφέρουμε να διεισδύσουμε ακόμα περισσότερο<br />

στην νέα αγορά των κτιριακών αυτοματισμών.<br />

Η συνεχής επικοινωνία και η στενή συνεργασία με<br />

τα κανάλια πωλήσεων, βοηθάει στο να αποκτήσουμε<br />

όλοι ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση γύρω από<br />

τον κόσμο των «έξυπνων» κτιρίων με σκοπό να<br />

προσφέρουμε αυτό που πραγματικά χρειάζεται ο<br />

τελικός πελάτης.<br />

Βαγγέλης Τσιάρας<br />

TRAINING & DEVELOPMENT MANAGER<br />

Η συνεργασία αποτελεί για όλους εμάς στο training βασικό<br />

πυλώνα επιτυχίας σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Νιώθουμε<br />

ιδιαίτερα περήφανοι που – για ακόμη μία χρονιά – οι συνάδελφοί<br />

μας στην ΚΑΥΚΑΣ μας τίμησαν με τα σχόλια και τη θετική τους<br />

αξιολόγηση.<br />

«Στο δικό μας κατάστημα» δίνουμε καθημερινά τον καλύτερό<br />

μας εαυτό για να προσφέρουμε στους «δικούς μας πελάτες»,<br />

τους συναδέλφους μας σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο,<br />

το employee experience που τους αξίζει για να πάμε την<br />

εταιρεία ακόμα ψηλότερα. Κάνουμε τη δική μας διερεύνηση<br />

ακούγοντας τους συναδέλφους μας ώστε να προσαρμοστούμε<br />

στις απαιτήσεις της κάθε εποχής. Κάνουμε το δικό μας “up selling”<br />

εισάγοντας όλο και περισσότερα καινούργια εκπαιδευτικά<br />

προγράμματα και το δικό μας “cross selling” εμπλουτίζοντας<br />

με νέο υλικό τα εκπαιδευτικά μας εργαλεία! Άλλωστε, όλοι στο<br />

training νιώθουμε (και είμαστε!) παιδιά του Δικτύου!<br />

Σας ευχαριστούμε όλους για την αναγνώριση και την<br />

εμπιστοσύνη!<br />

17


Τεύχος 37 ο Νοέμβριος 2023<br />

Cyber Security…<br />

ακούμε συχνά τον όρο, ξέρουμε όμως τι είναι;<br />

(γράφει ο Δανιήλ Βόγδος, Infrastructure & Security Manager και η Αναστασία Διονυσοπούλου, Junior Training Assistant)<br />

όρος “Cyber Security” αναφέρεται στην Κυβερνοασφάλεια, δηλαδή στην<br />

Ο προστασία των υπολογιστικών συστημάτων, δικτύων, εφαρμογών και<br />

δεδομένων από κινδύνους, επιθέσεις και απειλές από κακόβουλους χρήστες ή<br />

αλλιώς hackers.<br />

Δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων σε<br />

παγκόσμιο επίπεδο, αναγνωρίζουν ανοιχτά ότι οι κυβερνο-επιθέσεις αποτελούν<br />

έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, καθότι μία<br />

επίθεση μπορεί να αποβεί μοιραία για την φήμη της εταιρείας και τους πελάτες<br />

της. Για τον λόγο αυτό, η διαχείριση των απειλών που εμφανίζονται στον<br />

κυβερνοχώρο αποτελεί μια σύνθετη πρόκληση που απαιτεί εξαρχής ενέργειες<br />

πρόληψης και συμμόρφωσης.<br />

Εξάλλου, η σημασία του cyber security δεν περιορίζεται μόνο σε επιχειρήσεις,<br />

αλλά αφορά τον καθένα από εμάς, καθώς ο Κυβερνοχώρος αφορά στον<br />

ευρύτερο ψηφιακό χώρο του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των<br />

υπηρεσιών, των συσκευών και των δικτύων που συνδέονται μεταξύ τους.<br />

Όλοι χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας ψηφιακές πλατφόρμες και<br />

υπηρεσίες, άρα όλοι είμαστε ευάλωτοι σε κακόβουλες απειλές.<br />

Η ΚΑΥΚΑΣ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εταιρικών<br />

δεδομένων χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, καινοτόμες τεχνικές και<br />

μεθόδους προστασίας. Σημαντικός όμως κρίκος στην αποφυγή λάθους ή<br />

υποκλοπής εταιρικών δεδομένων αποτελεί η επαγρύπνηση σε cyber security<br />

θέματα, όλων των συναδέλφων που χρησιμοποιούν εταιρικό υπολογιστή,<br />

κινητό ή διαθέτουν εταιρικό λογαριασμό.<br />

Πώς μπορώ να ενημερωθώ και να<br />

προφυλαχτώ:<br />

Στην Εκπαιδευτική πλατφόρμα BLUE, στην ενότητα<br />

Μαθήματα > CYBER SECURITY θα βρείς 3 ολιγόλεπτα<br />

videos με μορφή cartoon, που έχουν δημιουργηθεί<br />

από το Τμήμα εκπαίδευσης σε συνεργασία με το ΙΤ, στα<br />

οποία θα ανακαλύψεις:<br />

• όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για τους κινδύνους<br />

στον κυβερνοχώρο<br />

• ορθή και ευχάριστη ενημέρωση με παραδείγματα από<br />

την καθημερινή ζωή<br />

• χρήσιμες συμβουλές για την προστασία από απάτες<br />

μέσω διαδικτύου (όπως phishing, smishing, απάτες<br />

σχετιζόμενες με επενδύσεις, απάτες μέσω τιμολογίων<br />

και διαδικτυακών ραντεβού)<br />

Κλείνοντας, η κυβερνοασφάλεια δεν είναι μόνον<br />

ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά ένα ηθικό και κοινωνικό<br />

καθήκον. Η σωστή προστασία των πληροφοριών<br />

μας στον κυβερνοχώρο απαιτεί συνείδηση, συνεχή<br />

εκπαίδευση και συνεργασία. Μόνον έτσι μπορούμε να<br />

δημιουργήσουμε έναν ασφαλή, αξιόπιστο, και δυναμικό<br />

ψηφιακό κόσμο, που θα εξυπηρετεί τους χρήστες και<br />

θα προάγει την καινοτομία και την ανάπτυξη.<br />

18


Νέα ψηφιακή<br />

εκπαιδευτική πλατφόρμα<br />

Blue Leaders<br />

Σε συνέχεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του 20<strong>22</strong> “Build:<br />

Leadership Mode:ON”, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε εκπαιδευτικά<br />

τους Διευθυντές<br />

Καταστημάτων μας με τη<br />

νέα ψηφιακή εκπαιδευτική<br />

πλατφόρμα Blue Leaders.<br />

Στην πλατφόρμα Blue<br />

Leaders, η μάθηση γίνεται<br />

πιο εύκολη από ποτέ! Οι<br />

χρήστες εκπαιδεύονται ασύγχρονα από τον υπολογιστή τους, το<br />

smartphone ή το tablet τους, όποτε το επιθυμούν. Τα προσφερόμενα<br />

μαθήματα, εκ των οποίων τα περισσότερα έχουν δημιουργηθεί σε<br />

συνεργασία με το MIT, αφορούν κυρίως την ενδυνάμωση των soft<br />

skills και επικεντρώνονται σε πολύ σημαντικές δεξιότητες για το ρόλο<br />

ενός Διευθυντή Καταστήματος όπως ηγεσία, διαχείριση αλλά και<br />

παρακίνηση ανθρώπινου δυναμικού.<br />

Όλα τα μαθήματα είναι με την μορφή video και προσφέρονται με<br />

ελληνικούς υπότιτλους.<br />

Εκτός όμως από την παρακολούθηση videos για την παραπάνω<br />

θεματολογία, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα:<br />

• να διαβάσουν ηλεκτρονικά βιβλία, πολλά από τα οποία είναι<br />

παγκόσμια best seller,<br />

• να ακούσουν audiobooks & podcasts<br />

Στην ΚΑΥΚΑΣ πιστεύουμε ότι η μάθηση είναι ο δρόμος προς<br />

την εξέλιξη! Συνεχίζουμε δυναμικά λοιπόν να μαθαίνουμε, να<br />

αναπτυσσόμαστε, να εμπνέουμε και προσκαλούμε όλους τους<br />

Διευθυντές Καταστημάτων να κάνουν το ταξίδι της γνώσης και της<br />

επιτυχίας με την Blue Leaders.<br />

KAFKASians always keep learning!<br />

Always keep growing!<br />

Manager’s<br />

feedback<br />

16-30 Οκτωβρίου προσφέραμε<br />

το πολυτιμότερο δώρο στον/στην<br />

προϊστάμενό μας. Ποιο ήταν; Μα<br />

φυσικά το μυστικό για να γίνεται κάθε<br />

χρόνο καλύτερος manager.<br />

Πιθανώς έχετε ακούσει τη φράση: «Οι άνθρωποι δεν<br />

παραιτούνται από τη δουλειά τους. Εγκαταλείπουν<br />

τα αφεντικά τους». Ακούγεται κλισέ; Ίσως! Ωστόσο,<br />

υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτή τη φράση διότι<br />

έρευνες έχουν δείξει ότι σε μεγαλύτερο ποσοστό<br />

οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τους managers /<br />

προϊστάμενούς τους, όχι τις εταιρείες.<br />

Αν το σκεφτούμε είναι απόλυτα λογικό αφού ο<br />

κάθε επικεφαλής ομάδας είναι αυτός που είναι (ή<br />

θα πρέπει να είναι) κοντά στους ανθρώπους του<br />

για να τους υποστηρίζει, να τους καθοδηγεί, να<br />

τους επιβραβεύει και να τους δείχνει τον δρόμο<br />

για την επιτυχία. To κάνει όμως; Κι αν ναι, πόσο<br />

αποτελεσματικά;<br />

Αυτό ακριβώς κληθήκαμε να αναδείξουμε όλοι μας<br />

στις 16-30 Οκτωβρίου. Για 3η συνεχόμενη χρονιά<br />

συμμετείχαμε στην διαδικασία Manager’s feedback<br />

όπου προσφέραμε ειλικρινή και αποτελεσματική<br />

ανατροφοδότηση στον προϊστάμενό μας<br />

βοηθώντας τον να γίνει πιο αποτελεσματικός/η<br />

στο ρόλο του. Με τον τρόπο αυτό, κάθε χρόνο<br />

συνεισφέρουμε στο να καλλιεργηθεί μία σχέση<br />

εμπιστοσύνης μεταξύ μας και ένα όμορφο κλίμα<br />

συνεργασίας που οδηγεί την ομάδα (άρα και εμάς)<br />

σε υψηλότερες κορυφές!<br />

19


Τεύχος 37 ο Νοέμβριος 2023<br />

Tαξιδάκι με πελάτες μας 3 GROUPS<br />

στο εργοστάσιο της στη Δράμα!<br />

ιδέα γεννήθηκε το Μάιο σε κάποιο meeting πωλήσεων...<br />

Η Στόχος ήταν η διοργάνωση ενεργειών προώθησης<br />

προϊόντων σε στοχευμένες ιεραρχίες υλικών, σε συνεργασία<br />

με προμηθευτές μας. Και η RAYCAP ήταν ένας από αυτούς.<br />

Με ταχύτατους ρυθμούς διοργανώθηκε από το Marketing<br />

και την συνεργαζόμενη εταιρεία μία εξαιρετική εκδρομή σε 3<br />

γκρουπς στην πόλη της Δράμας το διάστημα 29.09-03.10, εκεί<br />

όπου βρίσκεται το ευρωπαϊκών προδιαγραφών εργοστάσιο της<br />

Raycap. Στελέχη της ΚΑΥΚΑΣ (Area managers, Διευθυντές<br />

καταστημάτων, account managers και product managers)<br />

συνόδεψαν επιλεγμένους πελάτες της εταιρείας μας στην<br />

Δράμα, συνδυάζοντας όλοι μαζί ξενάγηση στο εργοστάσιο<br />

της Raycap και ενημέρωση για το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ 60364<br />

αντικεραυνικής προστασίας, περιήγηση στα σημαντικά<br />

αξιοθέατα της πόλης, διαμονή σε πολυτελές ξενοδοχείο και<br />

διασκέδαση.<br />

Τέτοιες ενέργειες αναδεικνύουν τη δύναμη, την τεχνογνωσία<br />

και τις στρατηγικές συνεργασίες της ΚΑΥΚΑΣ και δημιουργούν<br />

ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας. Άλλωστε, η εμπορικότητα<br />

ανήκει στο τρίπτυχο της εταιρείας μας και επιτυχημένες<br />

πρωτοβουλίες σαν κι αυτή, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους<br />

στρατηγικούς μας πελάτες.<br />

GROUP 1 27-28.09<br />

GROUP 2 28-29.09 GROUP 3 02-03.10<br />

20


ΟΙ ΝΈΕΣ ΙΔΈΕΣ & ΟΙ ΒΈΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ<br />

ΒΡΉΚΑΝ... ΤΟ «ΣΠΊΤΙ ΤΟΥΣ»<br />

Σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον το κλειδί της επιτυχίας<br />

βρίσκεται στην καινοτομία, την αποτελεσματικότητα και τη<br />

συνεχή βελτίωση. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που<br />

συμβάλλει στην εξέλιξη και στην αλλαγή, είναι οι ίδιοι οι<br />

άνθρωποι που εργάζονται για την επιχείρηση, οι οποίοι είναι<br />

ενεργοί πολίτες με ερεθίσματα, φρέσκιες ιδέες, πάθος γι’<br />

αυτό που κάνουν και φυσικά ανοιχτή ματιά.<br />

Ακριβώς αυτό είναι που συμβαίνει στην ΚΑΥΚΑΣ! Αν<br />

κάποιος μπορούσε να μετρήσει πόσες ιδέες έχουν προταθεί<br />

τα τελευταία χρόνια από τους ανθρώπους μας και πόσες<br />

πρακτικές που υλοποιήθηκαν κυρίως στα καταστήματά μας<br />

έδωσαν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα, θα ξαφνιαζόταν<br />

από το νούμερο στο οποίο θα κατέληγε. Στην ψηφιακή<br />

εποχή που ζούμε όμως, πώς μπορούμε όλον αυτό τον πλούτο να τον<br />

αξιοποιούμε αποτελεσματικότερα; Πώς μπορούμε να διευκολύνουμε<br />

τους ανθρώπους μας στο να σκέφτονται δημιουργικά και να<br />

μοιράζονται εύκολα και γρήγορα τις ιδέες τους;<br />

Μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία ο καθένας θα μπορεί<br />

να καταθέτει την ιδέα και τα επιχειρήματά του, η οποία θα είναι<br />

προσβάσιμη σε όλους τους KAFKASians οποιαδήποτε στιγμή και<br />

από οποιαδήποτε συσκευή, είναι η λύση!<br />

Με Project Leader τον Σταμάτη Πατρινό (CΧ & Transformation<br />

Manager) και άξιους συνοδοιπόρους του τον συν-δημιουργό Γιάννη<br />

Μάντη (Distribution Project Manager), τον Ανδρέα Κοκαλάκη<br />

(Business Solutions Manager) και τον Στέφανο Καραστέργιο (SAP<br />

Trainer), είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναγγείλουμε<br />

ότι μία νέα πλατφόρμα καινοτόμων ιδεών και βέλτιστων<br />

πρακτικών θα είναι σε πλήρη λειτουργία πολύ σύντομα!<br />

Η νέα πλατφόρμα – το όνομα της οποίας αναζητούμε - αποτελεί<br />

μία πύλη την οποία όλοι οι KAFKASians θα μπορούν να επισκεφτούν<br />

και να καταθέσουν την ιδέα τους μέσω PC ή mobile συσκευής. Στην<br />

πλατφόρμα αυτή, δεν θα καταγράφονται απλώς ιδέες & βέλτιστες<br />

πρακτικές αλλά θα διαμορφώνεται το μέλλον του οργανισμού μας<br />

δημιουργώντας κουλτούρα αριστείας.<br />

Ξεκινάμε λοιπόν δυναμικά σε λίγες μέρες το νέο μας εγχείρημα<br />

και για αρχή, προσκαλούμε όλους εσάς να αγκαλιάσετε την νέα<br />

πλατφόρμα καταθέτοντας στον Project leader Σταμάτη Πατρινό<br />

(spatrinos@kafkas.gr) έξυπνες προτάσεις για το όνομά της!<br />

Σκεφτείτε έξυπνα και δημιουργικά και κερδίστε εσείς τον τίτλο του<br />

«νονού» ή της «νονάς» της νέας πλατφόρμας μας.<br />

KAFKASian Super Interns<br />

Στην ΚΑΥΚΑΣ αντιλαμβανόμαστε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με<br />

την ευθύνη μας απέναντι στη νέα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών<br />

γενιά και τοποθετούμε ως υψηλής που περιελάμβανε πολλαπλές δράσεις,<br />

στρατηγικής σημασίας τη συμμετοχή μία εκ των οποίων αφορούσε στην<br />

μας σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν απασχόληση φοιτητών με τον θεσμό<br />

τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής<br />

της πρακτικής άσκησης. Έτσι λοιπόν<br />

κοινότητας με το επιχειρηματικό<br />

στις αρχές Σεπτεμβρίου καλωσορίσαμε<br />

περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, τον 6 νέους KAFKASian Super Interns στη<br />

Οκτώβριο του 20<strong>22</strong> προχωρήσαμε στην δυνατή ομάδα της ΚΑΥΚΑΣ, οι οποίοι<br />

είναι τελειόφοιτοι του Μεταπτυχιακού<br />

Προγράμματος Διοικητικής Επιστήμης<br />

& Τεχνολογίας από το Οικονομικό<br />

Πανεπιστήμιο Αθηνών.<br />

• Άρτεμις Καμινά & Στέλλα Μπίτα<br />

BI Analyst Trainees<br />

• Μαριάννα Πουγεράση & Γεωργία<br />

Χρίστου<br />

Supply Chain Systems Analyst Trainees<br />

• Χάρης Κουτσούκος<br />

Distribution Analyst Trainee<br />

• Αμαλία Φραγκοπούλου<br />

Marketing Communication Trainee<br />

Καλή επιτυχία!<br />

21


Τεύχος 37 ο Νοέμβριος 2023<br />

Welcome back<br />

Αντώνη!<br />

Πόσοι από εμάς έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η ζωή μας<br />

μπορεί να αλλάξει ριζικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα;<br />

Αυτό ακριβώς συνέβει πριν 19 μήνες στον<br />

Αντώνη Γιαζιτζόγλου, πατέρα 2 ανήλικων<br />

παιδιών και συνάδελφό μας από το 2007, όταν<br />

τροχαίο ατύχημα με την μηχανή του οδήγησε σε<br />

ακρωτηριασμό του ενός ποδιού του και πολλαπλά<br />

κατάγματα σε άλλα σημεία του σώματός του.<br />

Αν και η ζωή του άλλαξε ριζικά από εκείνη την<br />

ημέρα, εκείνος δεν «το έβαλε κάτω» ούτε στιγμή.<br />

Παρέμεινε δυνατός και αισιόδοξος, παρέμεινε<br />

Μαχητής κι αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο μήνυμα<br />

για όλους εμάς, που θεωρούμε ότι καθημερινά<br />

αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλες δυσκολίες και<br />

προβλήματα.<br />

Μετά από μήνες νοσηλείας στα νοσοκομεία<br />

και ύστερα από πολλά χειρουργεία στα οποία<br />

υποβλήθηκε, επέστρεψε στο γραφείο του πριν λίγες<br />

εβδομάδες χαμογελαστός, δυνατός και αισιόδοξος<br />

(όπως ήταν πάντα), πλημμυρίζοντας όλους μας<br />

με χαρά και συγκίνηση. Η μικρή γιορτούλα που<br />

οργάνωσαν με πολλή αγάπη η manager του<br />

τμήματος Δώρα (Μαγγιώρου) και η Ελένη (Σαλτερή)<br />

ήταν το καλύτερο welcome back για τον Αντώνη<br />

μας!<br />

Να είσαι γερός και δυνατός Αντώνη! Να χαμογελάς<br />

κάθε μέρα και να απολαμβάνεις με αισιοδοξία<br />

χαρές, στιγμές και ευκαιρίες!<br />

Τι λέει ο ίδιος:<br />

« Ένα σοβαρό τροχαίο πριν 19 μήνες έμελλε να μου αλλάξει ριζικά την ζωή. Είμαι<br />

άνθρωπος με κινητικές δυσκολίες σήμερα, όμως οι “ΑμεΑ” δηλαδή «Άτομα με<br />

αναπηρίες» μπορούμε να γίνουμε φωτεινό παράδειγμα για όλους. Έχοντας περάσει<br />

μεγάλο χρονικό διάστημα στα νοσοκομεία και στα χειρουργεία και χωρίς να έχω<br />

τελειώσει ακόμα, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η αποκατάστασή μου, είχα σκεφτεί<br />

πολλές φορές να τα παρατήσω... δεν το έκανα όμως! Η τακτική επικοινωνία με<br />

πολύ κόσμο που μου έδειχνε την αγάπη και την υποστήριξή του, ήταν για εμένα<br />

σημαντικά μαθήματα τα οποία με δυνάμωναν και με πείσμωναν. Σας ευχαριστώ<br />

όλους!<br />

Αντλώ καθημερινά έμπνευση από όλους εσάς γιατί πάρα τις δυσκολίες που<br />

μπορεί να φέρει η ζωή στον καθένα μας, το χαμόγελο μας δεν πρέπει να πάψουμε<br />

ποτέ να το προσφέρουμε. Γιατί όλοι το έχουμε ανάγκη! Εξάλλου, τα ωραιότερα<br />

μηνύματα προέρχονται από άτομα που αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις. Σας<br />

ευχαριστώ και πάλι γιατί βλέποντας εμένα, πολλοί από εσάς παίρνετε δύναμη να<br />

συνεχίσετε να προσπαθείτε και να μην το βάζετε κάτω. Κι αυτό είναι θαυμάσιο!<br />

Η μεγάλη περιπέτειά μου, με δίδαξε να αισθάνομαι χαρά για οτιδήποτε επιτυγχάνω<br />

βοηθώντας παράλληλα, έστω και ψυχολογικά σε αυτή την φάση, άλλους<br />

συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα. Επίσης, μου<br />

έδειξε πόσο πραγματικά τυχερός είμαι γιατί είχα την οικογένειά μου πάντα διπλά<br />

μου. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω πολύ κόσμο, όλους σας και τον κύριο Νίκο<br />

προσωπικά, γιατί μου παρείχε την οικονομική βοήθεια για να πάρω το πρόσθετο<br />

μέλος και να ενταχθώ ξανά στην κοινωνία.<br />

Δεν σταματάμε να κυνηγάμε τα όνειρα μας!<br />

Να προσέχετε!»<br />

<strong>22</strong>


ΜΑΖΙ<br />

ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ!<br />

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: Μήνας αφιερωμένος σε δράσεις ευαισθητοποίησης και<br />

πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού.<br />

• 1 Οκτωβρίου: ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα<br />

Ζωής», διοργάνωσε για 15η χρονιά το Greece Race for the Cure. Μικροί και μεγάλοι<br />

KAFKASians, πιστοί στο ραντεβού μας όπως κάθε χρόνο, συμμετείχαμε δυναμικά<br />

στους αγώνες δρόμου 5χλμ και στον συμβολικό περίπατο 2χλμ, ενώσαμε τις φωνές<br />

μας μαζί με 40.000+ εθελοντές και survivors και μεταφέραμε το μήνυμα «Μαζί,<br />

είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού».<br />

• 20 Οκτωβρίου – Πανευρωπαϊκή ημέρα #pinkatwork: δυναμική<br />

παρουσία KAFKASians στην εργασία με ροζ βραχιολάκια με μηνύματα<br />

ΕΛΠΙΔΑΣ, ΔΥΝΑΜΗΣ, ΚΟΥΡΑΓΙΟΥ και υπέροχες φωτογραφίες.<br />

• 25 Οκτωβρίου – Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του μαστού: Ενημέρωση<br />

για τρόπους πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της νόσου και κληρώσεις για δωρεάν<br />

προληπτικές εξετάσεις σε 8 τυχερές KAFKASians.<br />

Ημιμαραθώνιος Κρήτης<br />

Την Κυριακή 1η Οκτωβρίου, διεξήχθη<br />

ο πολυσυζητημένος Ημιμαραθώνιος<br />

Κρήτης που για 7η συνεχόμενη χρονιά<br />

διοργάνωσε ο σύλλογος ΑΘΛΗ.Σ.Υ. στο<br />

ημιορεινό Αρκαλοχώρι, 25χλμ νότια<br />

του Ηρακλείου.<br />

24 KAFKASians από κάθε γωνιά της<br />

Κρήτης και ντυμένοι στα χρώματα της<br />

ΚΑΥΚΑΣ, έλαβαν μέρος στην διαδρομή<br />

των 5χλμ, γεμάτοι ενθουσιασμό και<br />

αγάπη για τον αθλητισμό. Έτρεξαν<br />

με σθένος και γιόρτασαν με πολλά<br />

χαμόγελα αυτήν την κορυφαία στιγμή<br />

του αθλητισμού και του πολιτισμού<br />

στην Κρήτη.<br />

Και του χρόνου!<br />

& Αθλητισμός<br />

πάνε ΜΑΖΙ!<br />

11οι Εθνικοί Εργασιακοί<br />

Αγώνες<br />

Ήμασταν κι εμείς εκεί!<br />

Το 3μερο 29.9-1.10 διεξήχθησαν στην Αθήνα, οι 11οι Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού<br />

μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Εργασιακής Άθλησης και Υγείας ή αλλιώς Hellenic<br />

Organization for Company Sport & Health – HOCSH.<br />

Ο Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης και Υγείας διοργανώνει κάθε χρόνο, μεταξύ άλλων,<br />

εθνικούς αγώνες στους οποίους συμμετέχουν φορείς και εταιρείες λαμβάνοντας μέρος<br />

ομαδικά ή ατομικά σε διάφορα αγωνίσματα όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, beach volley, πινκπονκ,<br />

τέννις, σκάκι, bowling, darts, αγώνες δρόμου κλπ.<br />

Οι δικοί μας KAFKASians δεν θα μπορούσαν να λείπουν φέτος από αυτήν την διοργάνωση<br />

στην οποία συμμετείχαμε με πάθος και πολύ ενθουσιασμό στα παρακάτω αθλήματα:<br />

• 3x3 Basket Ανδρών • 2x2 Beach Volley • Ping Pong • Σκάκι<br />

Ευχαριστούμε όλους όσουν συμμετείχαν είτε ως αγωνιζόμενοι, είτε ως «δυνατή<br />

κερκίδα» και υποσχόμαστε να ακολουθήσουν κι άλλες όμορφες δράσεις (και σε άλλες<br />

περιφέρειες εκτός Αττικής), που στόχο έχουν να μας φέρουν πιο κοντά στον αθλητισμό, να<br />

διασκεδάσουμε αλλά και να καλλιεργήσουμε αξίες όπως ο σεβασμός και η ευγενής άμιλλα.<br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!