28.01.2013 Views

Zapisnik četrtega sestanka

Zapisnik četrtega sestanka

Zapisnik četrtega sestanka

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dnevni red:<br />

4. SESTANEK SKUPNOSTI DIJAKOV<br />

ŠOLSKO LETO 2010/2011<br />

1. rezultati akcije zbiranja knjig<br />

2. obisk varuhinje dijakovih pravic<br />

3. razno<br />

Sestanek je potekal 25.1.2011 od 11.25 do 12.10<br />

Prisotni:<br />

1.a: Mitja Pišek, Nik Požuh, Megi Medved, 1.b: Žan Mlakar, Vid Kampuš, Tim<br />

Škoberne, Ivan Lapornik, Rok Tanko, David Ravnjak, 1.d: Klara Sorec, 1.e: Robert<br />

Petrič, Tomaž Privošnik, Uroš Jug, Simona Bratec, 2.a: Manja Meklav, Barbara<br />

Jurjovec, Tjaša Čolnarič, 2.b: Tina Šmit, Grega Golavšek, Ajda Cajhen, Nina Guček,<br />

2.c: Siniša Vasiljenič, 2.č: Ana Budeš, Dejan Kreže, Tomi Jesih, 2.d: Matic Retko, Nino<br />

Rampre, Daš Žekar, Matic Jelenc, 2.e: Adrijana Pintar, Darko Borinc, Jan Kovač, 3.b:<br />

Jaka Turnšek, Sašo A. Škorjanc, 3.c: Lara Gačnikar, Bernarda Sušnik, Romina Rovšnik,<br />

3.č: Katja Petek, Anja Ferme, Tjaša Zelič, 4.b: Nejc Srebot, Jaka Ribič, Mateja Kores,<br />

Kateryna Nevmyta, Žan Senica, Žiga Veršec, 4.c: Nika Sovinšek, Lara Magister, Matjaž<br />

Ramšak, 4.č: Aleš Kurnik ter mentor g. Aleš Brod in ravnatelj g. Iztok Leskovar.<br />

K 1. TOČKI<br />

Predsednik dijaške skupnosti Žiga Veršec nam je pred predavanjem gdč. Irene Krajnc<br />

sporočil rezultate zbiralne akcije knjig.<br />

Skupnost dijakov SŠGT se je pridružila akciji zbiranja knjig za slovenske dijake v zamejstvu,<br />

ki jo organizira DOS. Slovenske šole v Trstu imajo le eno samo knjižnico. V njej je približno<br />

100 knjig, od katerih so mnoge še iz začetka prejšnjega stoletja. Tamkajšnji dijaki se že dalj<br />

časa pritožujejo nad slabimi pogoji. Očitno bo nova italijanska šolska reforma odnesla zadnje<br />

upanje o novi knjižnici in povzročila padanje kvalitete šolstva. Slovenski dijaki v Trstu so<br />

zato lani protestno zasedli šole in na ta način pokazali odločnost ohraniti slovensko besedo v<br />

zamejstvu. Odločili smo se, da jih podpremo in jim pomagamo obnoviti knjižnico. S tem<br />

bomo pomagali ohranjati slovensko besedo in narodno zavest tudi izven naših meja.<br />

Bili smo pridni, saj smo zbrali kar 84 knjig.<br />

K 2. TOČKI<br />

Na letošnji četrti redni sestanek smo povabili Ireno Krajnc, varuhinjo dijakovih pravic, ki<br />

nam je predstavila nekoliko bolj podrobno Dijaško organizacijo Slovenije (kakšna<br />

organizacija je to, za kaj se zavzema), svoje poslanstvo in nas tudi seznanila z novostmi<br />

in zakonodajnimi spremembami na področju dolžnosti in pravic dijakov. Zraven pa nam


je še posredovala svoj mail (varuh@dijaska.org) in tel. Št. 051 24-77-77 in tako če<br />

imate/mo kakršno koli vprašanje se lahko obrnemo/te na njo.<br />

K 3. TOČKI<br />

Varuhinja pa seveda ni odšla praznih rok, saj ji je g. ravnatelj poleg pozdrava poklonil<br />

skromno darilce, predsednik dijaške skupnosti pa šopek rož.<br />

Zapisala:<br />

Tina Šmit, podpredsednica

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!