Dansk Neuro Onkologisk Register - Sundhed.dk

sundhed.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register - Sundhed.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register _________________________________________________________________________________________ 4.4 Organisation Der er en styregruppe for DNOR med en formand for styregruppen udpeget af DNOG, to repræsentanter for Kompetencecenter Syd, en repræsentant for Region Syddanmark, som er den dataansvarlige myndighed, en repræsentant fra hver region og som er dæk- kende for de forskellige lægelige specialer, og DNOG’s formand. Tabel 4-1: Styregruppen for DNOR Navn, Stilling Rolle i styregruppen Organisation Steinbjørn Hansen, Overlæge, formand Anders Green, Professor Jan Nielsen, Biostatistiker Mads Haugaard, Afdelingschef René J. Laursen, Overlæge Henrik Schultz, Overlæge Birthe Rasmussen, Overlæge Helle Broholm, Overlæge Preben Andersen, Overlæge Michael Kosteljanetz, Overlæge 4.5 Drift Årsrapport 2011 Formand for DNOR’s Styregruppe Region Syddanmark Repræsentant for kompetencecenter Kompetencecenter Syd Repræsentant for kompetencecenter Kompetencecenter Syd Dataansvarlig myndighed Region Syddanmark Repræsentant for Neurokirurgi Region Nordjylland Repræsentant for Onkologi Region Midtjylland Repræsentant for Neurologi Region Hovedstaden Repræsentant for Patologi Region Hovedstaden Repræsentant for Neurologi Region Sjælland DNOG’s formand er altid medlem af styregruppen DNOG Driften er finansieret af Danske Regioners puljemidler til kliniske kvalitetsdatabaser. DNOR’s sekretariat har til huse i Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Sekre- tariatet er bemandet af en leder af registeret, og en sekretær der har ydet sekretærbi- stand ad hoc, og som er ansat af Onkologisk Afdeling, OUH. Side 9

More magazines by this user
Similar magazines