06.05.2013 Views

Velkommen til Silkeborg Rideklub

Velkommen til Silkeborg Rideklub

Velkommen til Silkeborg Rideklub

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Velkommen</strong> <strong>til</strong><br />

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong><br />

- vi har også plads <strong>til</strong> dig!<br />

<strong>Velkommen</strong> i din nye klub<br />

Vi er glade for, at du har valgt <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> og<br />

ser frem <strong>til</strong> samarbejdet med dig.<br />

Den klub, du nu træder ind i, er en af de ældste i<br />

Danmark, og klubben kunne i 2008 fejre 100 års<br />

jubilæum. Stedet, hvor <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> hører<br />

hjemme, hedder ”Holmehus” og har været vores<br />

adresse siden 1972 - en adresse hvor der har været<br />

et væld af aktiviteter gennem årene. <strong>Silkeborg</strong><br />

<strong>Rideklub</strong> er medlem af Dansk Rideforbund. Hvad<br />

dette indebærer for dig, kan du læse mere om på<br />

vores hjemmeside.<br />

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> er forsikret gennem Dansk<br />

Rideforbund. Forsikringen dækker dog ikke dig som<br />

udøver, og kommer du <strong>til</strong> skade på rideskolen, vil<br />

det være en god ide, hvis du har tegnet en<br />

ulykkesforsikring.<br />

Ejerforhold<br />

Samtlige bygninger på ”Holmehus” ejes af S/I<br />

<strong>Silkeborg</strong> ridehal, som er en selvejende institution.<br />

<strong>Silkeborg</strong> rideklub lejer stalde, haller og<br />

bygningerne af S/I <strong>Silkeborg</strong> ridehal som enelejer.<br />

Det er dog <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong>, der har det fulde<br />

driftsansvar for elevskole, opstaldning og<br />

undervisning, og dermed er det også <strong>Silkeborg</strong><br />

<strong>Rideklub</strong>, som du køber/lejer hos.<br />

Frivilligt arbejde i medlemsejet klub<br />

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> er medlemsejet, og alt arbejde<br />

kommer medlemmerne <strong>til</strong> gode. Vi har derfor<br />

forskellige udvalg, hvori medlemmer og mange af<br />

klubbens venner arbejder - og hygger sig med det.<br />

Enhver håndsrækning fra ryttere, familie og venner<br />

er altid velkommen, og man behøver slet ikke at<br />

vide noget med hestesport i forvejen.<br />

Det praktiske<br />

Åbningstider i ridehallerne og staldene er følgende:<br />

Mandag – fredag: kl. 8.00 – 22.00<br />

Weekender: kl. 8.00 – 21.00<br />

Helligdage: Se opslagstavler eller hjemmesiden<br />

Vi vil <strong>til</strong> enhver tid, med hensyn <strong>til</strong> åbningstider,<br />

telefonkontakter og en lang række andre detaljer,<br />

henvise <strong>til</strong> <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong>s hjemmeside:<br />

www.silkeborgrideklub.dk<br />

Hjemmesiden er altid opdateret med alt det sidste<br />

nye, og den er meget detaljeret og rummer stort<br />

set alle de oplysninger, du har brug for.<br />

Der er også opslagstavler i staldene, i ridehallerne<br />

og i rytterstuen, hvor diverse arrangementer vil<br />

være angivet.<br />

Mange aktiviteter i <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong><br />

Der er rigtig mange aktiviteter i årets løb. Der er<br />

elevstævner 4 gange om året for vores elevafdeling,<br />

distriktsstævner for pony og hest i både dressur og<br />

spring og hvert år i uge 29 afholder vi Jysk Rideuge,<br />

hvor der kommer ryttere fra både ind- og udland.<br />

Hver sommer har vi også rytterlejre for både elev-<br />

og privatafdelingen. Sommeren byder ligeledes på<br />

fælles arbejdsdag, hvor vi har en forventning om, at<br />

alle møder op og giver en hånd med, så vi kan<br />

bibeholde en dejlig rideskole. Og selvfølgelig fejrer<br />

vi Sankt Hans på rideskolen. Ind i mellem har vi<br />

fællesspisning om onsdagen samtidig med, at der er<br />

springundervisning – en rigtig hyggelig stund.


Bredde og elite<br />

I <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>til</strong>stræber vi at spænde over<br />

bredden såvel som eliten. Dette afspejler sig blandt<br />

andet i vores undervisnings<strong>til</strong>bud, der spænder fra<br />

elevhold med børn fra 3 år <strong>til</strong> den individuelle<br />

undervisning af eliteryttere. <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> har<br />

naturligvis ansat en uddannet berider som har det<br />

daglige ansvar på rideskolen sammen med vores<br />

uddannede staldmester.<br />

Certificeret af Dansk Rideforbund<br />

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> er certificeret af Dansk<br />

Rideforbund. Certificeringsordningen har <strong>til</strong> formål<br />

at skabe en skarp profil af Dansk Rideforbunds<br />

klubber, så medlemmer og interessenter nemmere<br />

kan orientere sig. En certificering er således<br />

forbundets blåstempling og anbefaling af<br />

rideklubben.<br />

Hvad forventer vi af dig<br />

Ud over et godt humør forventer vi, at du<br />

overholder alle regler, der er i <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong>.<br />

Det være sig ordensregler, ridehusregler,<br />

staldregler og foldregler. Overtrædelse af reglerne<br />

kan medføre bortvisning. Selvfølgelig forventer vi<br />

også, at du betaler alle regninger rettidigt. <strong>Silkeborg</strong><br />

<strong>Rideklub</strong> er en ikke ryger klub, og det er ikke <strong>til</strong>ladt<br />

at ryge indendørs – heller ikke i ridehaller.<br />

Støtteforeningen ”Gyngehesten”<br />

Gyngehesten indsamler penge via<br />

støttearrangementer og sponsorater, der ubeskåret<br />

går <strong>til</strong> forbedringer af faciliteterne på rideskolen. Du<br />

kan hjælpe rideskolen ved at give Gyngehesten et<br />

tip om et muligt sponsorat. Du kan også støtte<br />

Gyngehesten ved at melde dig ind i Gyngehesten.<br />

Det koster kun 50 kr. om året. Har du ikke allerede<br />

fået en indmeldelsesblanket <strong>til</strong> Gyngehesten, kan<br />

du finde den på hjemmesiden.<br />

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong>s sponsorer hjælper dig<br />

Når du er rytter i <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong>, har du ganske<br />

automatisk en lang række fordele. Udover at<br />

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> benytter sig af uddannet og<br />

kompetent personale, så er der også en lang række<br />

økonomiske fordele ved at ride her. Aftaler med<br />

nogle af vore sponsorer giver dig mulighed for at<br />

spare rigtig mange penge, - hos blandt andre:<br />

Statoil, Ringvejen i Lysbro, 8600 <strong>Silkeborg</strong><br />

Midtjysk Rideudstyr, Århusvej 10, 8670 Låsby<br />

Genbrugsbiksen<br />

Vi har også vores egen lille forretning, hvor der<br />

sælges ridebeklædning og forskelligt udstyr, man<br />

for eksempel er vokset fra. <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> får<br />

en meget lille del af prisen som støtte, sælgeren<br />

kommer af med varen for en ok pris, og køberen får<br />

nyt for små penge. Genbrugsbiksens åbningstider<br />

annonceres på hjemmesiden; men der er som<br />

hovedregel åbent, når der er stævner og andre<br />

arrangementer og den første hele uge hver måned.<br />

Du kan læse mere herom på hjemmesiden og<br />

opslagene i klubben.<br />

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong>, Funderholmevej 31,<br />

postboks 51, 8600 <strong>Silkeborg</strong><br />

www.silkeborgrideklub.dk<br />

sir@silkeborgrideklub.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!