Beboerbladet Trappenyt - Boligforeningen Ungdomsbo

ungdomsbo.dk

Beboerbladet Trappenyt - Boligforeningen Ungdomsbo

TRAPPENYT [ nr. 2 · juni ’13 ]

Nye aktiviteter

på Stengårdsvej

side 8

9 hjertestartere

sat op

side 3

Nye afdelingsbestyrelser

side 12

Mange tilbud fra

fritidsudvalget

side 17


2

[ Formandens hjørne ]

Repræsentantskabsmøde

og afdelingsmøder

Årets repræsentantskabsmøde blev afholdt

i ”Rundetårn” hos UC Syddanmark,

den 27. februar.

Om det skyldes de nye forhold, eller

sidste års tilfredshedsundersøgelses ønske

om en hurtigere afvikling, eller det at vi

først skulle spise efter mødet skal være

usagt, men repræsentantskabsmødet blev

afviklet på kun halvanden time, - det var

effektivt, så det prøver vi igen!

(Se i øvrigt omtale fra mødet side 15.)

Mange afdelinger var blevet inspireret

af repræsentantskabsmødet og havde

indbudt til møde klokken 17.

Og ligesom repræsentantskabsmødet

blev de fleste afdelingsmøder også afviklet

på en time til halvanden, selvom der

nogle steder var mange forslag til debat!

Der var generelt en god stemning på

møderne og det glæder hovedbestyrelsen,

at der var gode debatter og kun ganske få

afdelinger, hvor der ikke blev valgt en afdelingsbestyrelse.

Og tak til beboerne for

de mange positive anerkendelser af såvel

viceværternes som det administrative

personalets arbejde.

Kollegium på Tovværksgrunden

Der har været licitation på det nye kollegium,

som skal bygges på Tovværksgrunden,

og det bliver spændende at se, om

priserne på byggeriet kan holdes inden

for rammebeløbet for bygningen.

Det håber vi naturligvis på, at det kan,

så vi snart kan komme i gang, og blive

færdige til indflytning af 57 nye studerende

inden studiestart i august 2014.

Skolebakken 66

Blokken på Skolebakken 66, der brændte

i maj 2012, er efter endt renovering og

brandsikring blevet beboet igen af nogle

af de tidligere lejere, men også af nye

lejere, der er kommet til, fordi nogle af de

tidligere blev så glade for deres ”genhusnings-lejligheder”,

at de har valgt at blive

boende der.

I øvrigt er de andre blokke blevet gået

efter og brandsikret, så vi håber, at det

bliver trygt at bo i bebyggelsen.

Stengårdsvej

I forbindelse med helhedsplanerne for

Stengårdsvej har områdets afdelingsbestyrelsesmedlemmer

været i Ålborg for

at se på, og lære om, hvorledes de har

grebet det an.

Turen blev en succes, og afdelingsbestyrelsesmedlemmerne

er generelt positive

over for at overføre nogle af erfaringerne

fra Ålborg til Stengårdsvej. Så

arbejdet med at skaffe mulighed for at

etablere projektet, som vi orienterede

om i sidste nummer af Trappenyt,

fortsætter med uformindsket styrke.

Ny inspektør og ny hjemmeside

Der har været 80 ansøgere til jobbet

som ny inspektør. Forventet ansættelse

pr. 1. juni.

Og så arbejdes der med en ny fælles

hjemmeside med byens andre boligorganisationer,

mere om det i næste nummer

af Trappenyt.

Hovedbestyrelsen ønsker alle beboere

og ansatte en god, varm, lang

sommer.

Claus-Peter Aanum, formand.

Indhold

Hjertestartere omkring

viceværtkontorerne 3

Glade for at bo på

Park Kollegiet 4

Besøgte Sundhus i Aalborg 6

På tur til Aalborg 7

Inde i en afgørende fase 7

Nye aktiviteter

på Stengårdsvej 8

Nyt kollegium – alt for dyrt 9

Nye altaner i afdeling 32 9

Renovering af brystning 9

Nye badeværelser i afd. 9? 9

Ny medarbejder

i udlejningen 10

Fritid i din afdeling 11

Afdelingsbestyrelser 12

Hotelværelser & Festsale 14

De mødtes i Rundetårn 15

Fritidsudvalget 17

Lærerig og sjov weekend

på Stengårdsvej 18

Bazardag 2013

på Stengårdsvej 19

Portræt af Cafeens madmor 20

Hundelufter 20

Vandsparetips 20

Opslagstavlen 21

Tillykke til… 22

25 år i Ungdomsbo 22

Få 7 rigtige... 24

Forsidefoto: Arbejdsmiljøchef Lars

Schütt og arbejdsmiljørepræsentant

Henning Skaarup ved den nyopsatte

hjertestarter på Thulevej 104


Hjertestartere omkring

viceværtkontorerne

Efter forsøg med offentlig tilgængelig

hjertestarter placeret ved kontoret på

Nygårdsvej 41 A, udvider Ungdomsbo

nu med 9 nye hjertestartere, så Ungdomsbo

i alt har 10 hjertestartere.

De bliver sat op ved eller i nærheden

af de bemandede viceværtkontorer,

fortæller inspektør Lars Schütt og

fortsætter:

- Hjertestarteren på Nygårdsvej har

nu i et år været opsat med succes. Det

vil sige, at den ikke har været i brug eller

udsat for hærværk eller tyveri.

- Mange gennemgår i dag kursus i

Hjerte-lunge-redning/brug af hjertestarter

gennem deres arbejde, kurser,

erhvervelse af kørekort, på eget initiativ

osv. Derfor finder vi det helt naturligt

at opsætte hjertestartere

omkring

Ungdomsbos

afdelinger.

- For at modvirke

hærværk/

tyveri, er hjerte-

Hjertestartere med manual findes følgende steder pr. 3. juni 2013:

Nygårdsvej 41 A 6700 Esbjerg Til venstre for døren til opgangen.

Platanvej 15 6700 Esbjerg Ved indgang til viceværtkontoret.

Sp. Møllevej 62 6700 Esbjerg Ved porten til værkstedet.

Toftsvej 40 6700 Esbjerg Ved siden af postkassen ved garagen.

Hermodsvej 31 6705 Esbjerg Ø Ved gavlen.

Stengårdsvej 163 6705 Esbjerg Ø Ved indgang til viceværtkontoret.

Fyrparken 348 6710 Esbjerg V Ved vaskeriet.

Thulevej 104 6715 Esbjerg N På plankeværket ved siden af porten.

Tvillingernes Kvarter 88 6715 Esbjerg N På endevæg af vaskeriet.

Kallesbjergvej 28 E 6720 Fanø Ved indgang til viceværtkontoret.

starteren placeret i et rustfrit stålskab

med indbygget alarm, som aktiverer

et akustisk signal samt rødt blink, når

lågen til skabet åbnes.

- Hvis hjertestarteren har været i

brug, skal Ungdomsbo hurtigst muligt

kontaktes

for opladning og

kontrol af udstyret.

Alle hjertestartere

er nummereret på

bagsiden og ved

oplysning af nummeret

kan afdelingen

derfor let findes.

- Vi håber selvfølgelig,

at de får lov

til hænge i fred for

tyveri og hærværk,

så de altid er klar, hvis

der er et akut behov,

siger inspektøren.

Hjertestarterne kan/må afhentes

af alle ved akut behov, og er derfor

tilmeldt Trygfondens hjemmeside

Hjertestarter.dk

På denne side kan man se alle

tilmeldte hjertestartere i det

område, man befinder sig i plus

brug af hjertestarter, video, app

til mobilen og alle andre nyttige

oplysninger ved hjerte-lungeredning.

3


4

Glade for at bo

Afdeling 66 har fået valgt sin første afdelingsbestyrelse

AF LYDIA LUND RASMUSSEN

- Det er da lækkert at flytte ind i en hel

ny lejlighed.

De 42 lejligheder i det nye Park Kollegiet

blev taget i brug ved studiestart

sidste år. Her godt et halvt år efter er

de ved at være ”faldet til” i huset og på

studierne.

Og afdeling 66 har holdt det første

afdelingsmøde, og valgt den første afdelingsbestyrelse:

Theis Binger (formand)

Kristian Hede Olesen og Nicolai Haslund.

De tre 21-årige skal nu i gang med at

give huset liv og indhold.

- Der har været nogle små opstartproblemer,

men de er rimelig hurtigt blevet

udbedret. Der har været god service.

Men vi har da stadigvæk håndværkere

ind imellem i huset, siger Theis Binger og

tilføjer med et grin:

- Det største problem er da, at håndværkerne

altid starter så tidligt på dagen!

Træffetid

Afdelingsbestyrelser og beboere

har mulighed for at træffe

foreningens formand, eller hvis han

er forhindret, et andet medlem af

hovedbestyrelsen.

Træffetiden er: Hver torsdag kl. 15­

17 på kontoret, Nygårdsvej 37.

Har du noget i din afdeling,

som du synes skal omtales

i Trappenyt

–så kontakt Lydia Lund Rasmussen

Tlf. 7526 9024 · Mobil 2093 1363

E-mail: lydia@mail.dk

Theis Binger kommer fra Kolding. Han

læser mediologi på Aalborg Universitet.

- Jeg var i praktik på uddannelsen her

i Esbjerg, og følte det fungerede rigtig

godt. Derfor blev det Esbjerg frem for de

andre universitetsbyer.

Kristian Hede Olesen er esbjergenser.

Han læser til maskiningeniør på Aalborg

Universitetscenter.

- Jeg spiller fodbold i EfB, så kollegiet

er dejlig tæt både på studierne og sporten.

Og så ligger det godt med megen

luft omkring. Det kan jeg godt lide.

Nicolai Haslund er fra Viby ved Roskilde.

Han læser miljø og ressourcemanagement

på Syddansk Universitetscenter.

- Det var det eneste sted, jeg kunne få

uddannelse, så derfor blev det til Esbjerg.

- Når man kommer fra djævleøen, så

er der mange fordomme blandt omgangskredsen

derhjemme, som lige skal

fordøjes. Det lugter af fisk etc. Men der

er ingen af fordommene, der har holdt

vand.

- Jeg har ikke fortrudt mit valg. Jeg

fravalgte i første omgang Park Kollegiet,

fordi det var for tæt på uddannelsesstedet

og for langt fra bymidten. Nu er jeg

rigtig glad for at bo her.

De tre er enige om, at det er dejlige

lyse og rummelige lejligheder, og udsigten

er rigtig god, hvis man er heldig at

bo langt oppe. Det er Kristian og Nicolai,

der begge bor på 6. sal.

- Endnu kender vi ikke hinanden så

godt, men vi hilser når vi mødes på

gangen og i elevatoren. Vi håber, det

Theis Binger (nederst), Kristian Hede Olesen og Nicolai Haslund.


på Park Kollegiet

bliver bedre til sommer, hvor udendørs

faciliteterne bliver færdige.

- Vi håber også at kunne lave noget i

fællesrummet, bl.a. med tv/projekter, så

vi f.eks. kan se større fodboldkampe sammen.

Men det er alt sammen noget, vi nu

skal i gang med at arrangere.

Der er solceller på gavlen, og her kan

beboerne følge med i, hvor meget strøm,

solen giver til kollegiet. Det har fungeret

rigtig godt, og det betaler en væsentlig del

af udgifterne til fællesarealet. Og er dermed

en besparelse på huslejen for den enkelte.

Farvel til

varmemester

Varmemester i afdeling 18 Allan

Nielsen (65) forlader Ungdomsbo

efter 17 år.

Han går på pension 1. september

2013, men har sidste arbejdsdag 27

juli.

Afdeling 18 takker for samarbejdet

ved et åbent hus arrangement sidste

arbejdsdag fra kl. 13.00-15.00, hvor

du kan hilse på.

Allan Nielsen startede i afdeling

13, men flytte så “over gaden” for

15 år siden til afdeling 18. Han har

tillige været varmemester i kollegiebebyggelserne

Stenkrogen

og Hedelundvej

samt

børneinstitutionenRinggården.

SOV BEDRE

Vi giver dit hjem smukke løsninger..

Stormgade 133 I 6715 Esbjerg N I tlf. 79 13 78 78

5


6

Besøgte Sundhus

i Aalborg

Torsdag den 7. marts 2013 var en

busfuld fra Esbjerg på besøg i Aalborg

i forbindelse med helhedsplanen på

Stengårdsvej.

De så Boligforeningen Himmerlands

nye Sundhus, som i store træk minder

om det hus, der arbejdes med at få

bygget på Stengårdsvej.

Der var folk med fra Ungdomsbo

(administrationen), hovedbestyrelsen,

3i1, Esbjerg Kommune samt afdelingsbestyrelserne

i området.

En fin tur hvor der blev fortalt og

forklaret om deres bygning og proces.

Vi har spurgt de fire afdelingsformænd,

hvad de fik ud af turen:

Joan D. Sandholm, formand afdeling 14-15:

Det var alle tiders tur. Rigtig spændende.

Det var flotte bygninger, og så alle de

ting/aktiviteter, de havde i huset. Det

var meget stort med bl.a. lægehus, apotek,

cafe’er og fysioterapeuter. Langt

større end det, vi skal have og har brug

for her på Stengårdsvej.

Jeg ser frem til projektet. Det er også

en god ting, hvis vi kan få elevatorer.

Stemningen var positiv på afdelingsmødet,

men spørgsmålet er, om de kan

overskue en flytning, når der skal laves

elevatorer, og om beboerne rammes på

pengepungen. Det er det alt afgørende

spørgsmål, hvis det skal blive et ja til

projektet.

Elva Lyth, formand afdeling 8:

Det var meget interessant og lærerigt

at se huset i Aalborg.

Hvis vi kan få de samme ting her;

læger, apotek, bibliotek, fysioterapeut

etc. så vi undgår at skulle ind til byen,

vil det blive til stor gavn for beboerne.

På vores afdelingsmøde var der 100

procent opbakning bag helhedsplanen,

ingen negative omtaler, så jeg håber, vi

snart kan komme i gang.

Nils Bangsholt, formand afdeling 18:

Det var både flot og storslået,

- næsten for enorm i hvert fald i

forhold til, hvad vi har brug for her

på Stengårdsvej. Jeg synes, det er

en god ide, men jeg ved ikke, hvor

stor opbakningen er her i afdeling

18.

Det er jo ældre beboere, vi har

her, så måske tænker de, at de ikke

får så meget ud af huset. Og så

er der hele det økonomiske aspekt.

Det skal kunne køre i sig selv. Kommunen

skal være en del af projektet,

for vi skal ikke køre med røde

tal på bundlinjen. Men jeg synes

det lyder spændende. Vi glæder os

til at se mere konkret til projektet.

Egon Hansen, formand afdeling 13

Jeg var forbavset og imponeret.

Jeg må indrømme, jeg selv

har været meget skeptisk over

for helhedsplanen, og det har jeg

aldrig lagt skjul på. Men jeg blev

omvendt.

Det var imponerende lavet, og

imponerende hvordan det blev

drevet. Ja, lad os bare komme i

gang hurtigst muligt.

Det skal ikke være så stort her

på Stengårdsvej, men det skal

fungere på samme måde som

i Aalborg. Det jeg så i Aalborg

gjorde, at min skepsis overfor projektet

blev vendt til et stort plus.

Det var den lange tur værd!


På tur til Aalborg

Karen Grinderslev fortæller om sine oplevelser på turen til Aalborg.

Så kom den tur, afdelingsbestyrelserne

på Stengårdsvej/Stengærdet havde

ventet på.

Vi var i Ålborg for at se på et stort

“fælleshus” i et udkantsområde af byen.

Med på turen var udover afdelingsbestyrelsesmedlemmer

også repræsentanter

fra kontoret, hovedbestyrelsen,

viceværter, 3i1 og Esbjerg Kommune.

Ålborg Kommune var i starten negative

overfor samarbejdet, fordi folk

ikke ville flytte til området. Efterhånden

som projektet skred frem, blev Ålborg

Kommune mere og mere interesseret i

det. De kunne godt se visionerne i det

var gode.

Fælleshuset var indbygget i renoveringen

af de 5 afdelinger i området,

finansieret af delvis Boligforeningernes

Landsbyggefond (BL), Kommunen og

Boligforeningen på samme måde, som

det påregnes her.

Fælleshuset er på 7.000 m 2 , noget

større end vi har brug for, men de har

også 3-400 flere lejemål end os.

Det halve af huset er på boligforeningens

vilkår med aktivitetscenter,

boligkontor, viceværter, mødelokaler og

alt hvad der kunne tænkes.

Resten var lejet ud på 10 års kontrakter,

- naturligvis til markedspris. Vi ved

jo godt, at erhvervslejemål er dyrere

end boligleje.

Der var lægehus med 5 læger, hudklinik,

apotek, bibliotek og børnehave.

Kommunen havde hjemmeplejen i bygningen.

Der var et stort fitnesscenter.

Der var den fordel for beboere i området,

at de kunne bruge centret med

rabat. Ingen fik lov til at bruge centret,

før de havde fået lagt et personligt

program af en tilknyttet fysioterapeut.

Det var jo meget betryggende.

Der var en stor luftig og indbydende

café med eget åbent køkken. Deres

frokostbord så lækkert ud med alt også

til vegetarer, det blev jo også brugt af

de mange ansatte og besøgende i huset.

Festsalen var stadig ude i området.

De store mødelokaler blev lejet ud til

konferencer, når afdelingerne ikke skulle

bruge dem.

De store brede gange var flot udsmykket.

Dem kunne vi passende bruge

til udstilling af vore lokale kunstneres

værker. Vi har jo både kunstmalere og

glaskunstnere i vores bebyggelse og

hvilke kunstnere har vi ellers? Kom frit

frem.

Der var grønt tag på huset – det

samlede regnvand, så det ikke belastede

kloaksystemet, det er både økologi og

økonomi.

Der kunne skrives meget mere godt

om ”Fælleshuset” i lighed med det

projekt, vi gerne vil have i ”Ringparken”

som Stengårdsvej/Stengærdet jo hedder.

Tænk positivt – vi får alle et godt

samlingssted – både unge og ældre.

Inde i en afgørende fase

Det er nu den økonomiske del skal på plads

Arbejdet omkring helhedsplanen for

Stengårdsvej er inde i en afgørende

fase.

Det er fasen, hvor den økonomiske

del skal på plads.

- Der er nedsat en gruppe til fundraising,

som skal søge økonomiske midler

fra forskellige fonde. Der skal findes

midler ikke kun fra Landsbyggefonden,

men også fra andre fonde. Det kan også

være EU-midler, siger direktør Peter

Sandager.

Udvalget er sammensat af folk fra

Esbjerg Kommune, 3i1, Esbjerg Forsyning,

Sydenergi, Ungdomsbo samt

Tonny Nissen.

- Samtidig finder vi interesserede,

der vil leje sig ind i vores nye bydelshus,

læger, tandlæger, fysioterapeuter etc.

så de også selv kan være med til at indrette

deres kommende lokaler, fortæller

Peter Sandager.

- Det er et stort puslespil, vi skal have

til at gå op, og derfor er vi nød til at

bruge megen tid på at snakke tingene

igennem. Det er en vigtig fase, for det

skal ikke jappes igennem.

- Helhedsplanen blev præsenteret på

de 4 afdelingsmøder på Stengårdsvej,

og den blev godt modtaget. Selvfølgelig

var der nogle spørgsmål/rygter, som vi

fik talt igennem og afvist.

- Men endnu er vi i skrivebordsfasen,

så vi skal først have noget mere konkret,

inden beboerne indkaldes til ekstra

ordinært afdelingsmøde, hvor de skal

tage stilling til planen.

- Jeg håber, vi kan få bygget en model

af helhedsplanen, så beboerne får

noget mere håndgribeligt at se på.

Peter Sandager håber meget på, at

det lykkes at få helhedsplanen sat på

skinner.

- Folk er glade for at bo på Stengårdsvej.

Det er folk udefra, der giver

området det dårlige ry. Det vil vi gerne

være med til at rette op, og jeg tror at

et nyt bydelshus samt planerne for det

grønne område vil kunne løfte området

op på det niveau, det fortjener.

7


8

Nye aktiviteter

på Stengårdsvej

Nyt belysning ved multibanen etableret og en outdoor gym­bane på vej

Det var en kold og mørk mandag aften i

marts, en gruppe mennesker var samlet

ved multibanen på Stengårdsvej.

De var der for at markerer ibrugtagning

af den nye belysning omkring

multibanen, og snart var en flok store

drenge i gang med en fodboldkamp.

Den nye belysning – som tændes via

sms – er første del i en række af nye

aktiviteter, som først og fremmest er

henvendt til de unge på Stengårdsvej.

- Vi fik sidste sommer en henvendelse

fra en gruppe drenge mellem 14-20 år,

som manglede aktiviteter og steder at

være i fritiden, fortæller inspektør Erik

Boyschau.

- Vi har mødtes med dem, og vi har

fundet frem til forskellige tiltag, som

ikke kun de kan bruge, men også er et

tilbud til de andre beboere på Stengårdsvej.

- Første del var belysningen på multibanen.

- Anden del bliver en outdoor gymbane,

som efter planen snart kan indvies

og tages i brug. Også her bliver det med

belysning som ved multibanen.

- De unge har været særdeles aktive

deltagere ved udarbejdelsen af aktivitetsbanen,

fortæller Erik Boyschau.

- Vi håber,

banen bliver til

glæde – ikke

kun for drengene

– men for

alle beboere.

- Endvidere

arbejde vi med

at leje baner

i E.F.I. hallen

til indendørs

fodbold til

vinter (fra

efterårsferie til

vinterferie).

- Fodboldaktiviteten

bliver åben for alle

beboere enten lørdag eller

søndag eftermiddag.

- Der arbejdes også med

planer om at lave Street

foldbold-turnering på

multibanen, ligesom der er

planer om danse-aktiviteter

for pigerne i området,

fortæller Erik Boyschau.

- Vi håber, alle vil tage

godt imod de nye aktivitetstilbud,

bruge dem og

være med til at passe på

dem, så det er til glæde for

alle beboere.

Lyset blev tændt, og der

blev aktivitet på multibanen

En flok frysende

beboere var samlet for at

overvære ”indvielsen”

Outdoor gym-bane


Nyt kollegium

– alt for dyrt

Større sparerunde er gået i gang

Det blev ca. 5 millioner for dyrt, så nu

er der gang i en større sparerunde.

Der var licitation 26. februar 2013 på

det nye kollegium, der skal bygges på

Tovværksgrunden.

Resultatet var, at det var næsten 10

procent for dyrt.

- Jeg har aldrig været med til, at der

skulle spares så meget på et af vore

nybyggerier, fortæller teknisk chef Erik

Lykke.

- Det er aldrig rart at skulle i gang

med en sparerunde, og da slet ikke når

Renovering

af brystning

På afdelingsmøderne i afdelingerne

2-3-4 blev det vedtaget, at der skal

laves udvendig isolering af brystningen.

Der er tidligere foretaget en indvendig

isolering i afdeling 4.

De blå plader er ved at være nedslidte,

og er nu i så dårlig stand, at der

skal ske en udbedring.

Brystningen bliver beklædt med farvet

aluminium, og renoveringen betyder

en huslejestigning på ca. kr. 100,-.

Det forventes, at renoveringen vil

blive påbegyndt i løbet af sommeren,

fortæller teknisk chef Erik Lykke.

­ Jeg skal

sandelig love

for, at lægevidenskaben

er gået frem,

sagde gamle fru

Jensen til gamle fru

Olsen i Fyrparken.

­ Da jeg kom ned til lægen

som helt ung, skulle jeg af med

alt tøjet, nu kan jeg nøjes med

bare at stikke tungen ud….

det er så meget. Det er jo alle de små finesser,

som skal give det sidste pift, der

nu skal spares væk, så det er en rigtig

øv-situation, siger Erik Lykke.

Første spadestik er blevet rykket fra

1. april til 22. maj, men kollegiet skulle

efter planen stadig blive færdig til

indflytning ved studiestart september

2014.

Det nye kollegium bliver et højhus på

11 etager med i alt 57 boliger.

Nye badeværelser

i afdeling 9?

På afdelingsmødet i afdeling 9

(Fyrparken) blev det besluttet, at der

skal forberedes et projekt for nye

badeværelser.

Badeværelserne i bebyggelsen er

fra 1969, så de er ved at være meget

nedslidte, og trænger derfor til

udskiftning.

Nye altaner

i afdeling 32

10 lejligheder i afdeling 32 skal

have altaner.

Der er tale om lejligheder i

Skjoldsgade og Finsensgade, der nu

forsynes med altaner. Da afdeling

32 blev bygget i årene 1985-87

var det ikke alle lejligheder, der fik

altan.

Nu får de resterende lejligheder

også altaner. Det betyder en huslejestigning

på kr. 463,- for de 10

lejligheder, som har fået et tilskud

på kr. 300.000,- fra trækningsretten

(Landbyggefonden) for at nedbringe

huslejen til de 463 kroner,

fortæller teknisk chef Erik Lykke.

- Når projektet er klar, vil der blive

indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde,

hvor beboerne skal tage

stilling til projektet, siger teknisk

chef Erik Lykke.

Badeværelses-projektet vil betyde

en husleje-stigning, men endnu er

der ikke sat beløb på.

Skjoldsgade 74 • 6700 Esbjerg

Tlf. 7512 7999 • esbjerg@dai.dk

www.dai.dk

9


10

Ny medarbejder

i udlejningen

AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Gitte Lau Falkengren (37) er ansat som

ny boligrådgiver/informationsmedarbejder

ved Ungdomsbo.

Hun blev den foretrukne blandt rigtig

mange ansøgere til jobbet som afløser

for Wini Nielsen, der døde i september

2012.

Gitte Lau Falkengren er uddannet

cand. it fra Syddansk Universitetscenter,

og har arbejdet i 4 år hos Turistgruppen

Vestjylland, der har kontor i

Hvide Sande. Her har opgaven været at

laves fælles markedsføring for turismen

i den vestlige del af Danmark.

Ved tilfælde af

skade på bygningen

eller eller løsøre.

eller løsøre.

eller løsøre.

eller løsøre.

eller løsøre.

eller løsøre.

DØGNVAGT

70 112 112

WWW.SKADESERVICE-DANMARK.DK

Hun startede i det nye job hos Ungdomsbo

18. februar 2013 efter barselsorlov.

Og familien består nu af to små

døtre.

Hendes nye job er en delt stilling mellem

at være boligrådgiver og bidrage til

den ny it-profil som Ungdomsbo er ved

at udarbejde, og hvor den nye hjemmeside

er en del af.

- Hvorfor søgte du stillingen?

- Det er netop den delte stilling, der

gør jobbet rigtig attraktiv for mig, og

som gjorde, jeg søgte.

- Jeg får brugt min it-uddannelse,

og samtidig er der servicedelen, hvor

jeg får kontakt

til bl.a. lejerne.

Jeg er ikke så

meget it nørd,

at jeg synes, det

er spændende

at bruge hele

arbejdsdagen på

det. Derfor er det

her helt perfekt.

- Samtidig

synes jeg, det er

en spændende

Gitte Lau Falkengren

er ny boligrådgiver/

informationsmedarbejder

på kontoret

hos Ungdomsbo.

Mål dit forbrug

— og kend dine vaner

arbejdsplads, hvor der er en dynamik i

hverdagen. Det indtryk fik jeg klart ved

ansøgningssamtalerne. Her er udvikling

og et drive, som gør arbejdsdagen

udfordrende.

- Samtidig slipper jeg for den daglige

lange transport, og det er skønt, når

man har to små børn. Det giver mere tid

i hverdagen til dem.

- Men uha der er meget nyt at lære,

og jeg må stadig trække meget på

kollegerne. Hele boligområdet er en ny

verden for mig, men jeg synes, det er

rigtig spændende.

Gitte Lau Falkengren er midtjyde, -

opvokset i Ejstrupholm, men har boet

fast i Esbjerg siden 2006.

- Hvordan med fritiden?

- Der er jo ikke så megen tid med hus,

have og to små børn. Men fritidsinteresserne

er meget sæsonopdelte for

mig.

- Om vinteren danser jeg zumba, -

det er så fedt og man bliver så glad. Og

så har jeg gang i forskellige håndarbejdsting.

- Om sommeren er vi et par veninder

der tager en cykeltur en aften om ugen.

Det giver både motion og venindesnak.

Her er der også en have, der skal passes

og plejes, og det kan jeg også rigtig

godt lide, siger Gitte Lau Falkengren.

Brunatas målere hjælper dig med at

holde styr på blandt andet vand- og

varmeforbrug samt fugt i din bolig.

Målerne kan fjernaflæses, så vi aflæser

uden at skulle ind i din bolig, og måledata

kan læses elektronisk på nettet

med korte intervaller.

Læs mere på

www.brunata.dk eller ring for

information på telefonnummer

77 77 70 70.

2012.11_Ungdomsbo_trappenyt 60 x 120.indd 1 23-10-2012 10:32:47


Fritid i din afdeling

Fyrparken

BilliardKlub

Fyrparken 36 kld.

Åbent alle dage kl. 7.00-23.00

Kontaktperson:

Anette Engler, Fyrparken 26, 2. tv.

anetteengler@gmail.com

Thulevej

Motionsrum

Thulevej 4

Kontaktperson:

Helle Maigaard, Thulevej 68

Ungdomsklub

Thulevej 298

Kreativ tirsdag kl. 13.00-21.00

Fredag kl. 19.00-22.00

Lørdag kl. 19.00-23.00

Voksenklub

Thulevej 298

Kreativ tirsdag kl. 13.00-21.00

Fredag kl. 19.00-22.00

Lørdag kl. 19.00-23.00

Stengårdsvej

Cykelværksted

Stengårdsvej 88

- mandag-tirsdag og onsdag

kl. 8.00-12.00 og 12.30-16.00

Kontakttelefon 26 97 26 15.

Akvarieklub

Stengårdsvej 82

- onsdag kl. 19.00

First Aid Samaritter

Stengårdsvej 142

- mandag kl. 19.00

Motionsrum

Stengårdsvej 46

- tirsdag-onsdag og torsdag kl. 15.30-

17.00 (for mænd)

- l ørdag kl. 7.00-9.00 (mænd over 50 år)

- tirsdag og torsdag kl. 19.00-20.30

(for kvinder)

Spejder

Stengårdsvej 40

1-2 år: Mikrober 1:

Mandage kl. 16.00-18.00

3-5 år: Mikrober 2:

Onsdage kl. 16.00-18.00

6-8 år: Mikro tirsdage kl. 16.00-18.00

9-10 år: Mini onsdage kl. 19.00-21.00

11-13 år: Junior tirsdage kl. 19.00-21.00

Spejderne er for alle nationaliteter!

Kontingent pr. mdr. kr. 100,- pr. barn

Kontakt: tlf. 20 30 99 97

Hyggeren

Stengårdsvej 58

- hver anden lørdag i ulige uger fra

kl. 12.00

Mosaikken

– aktivitetshus for

ældre med anden

etnisk baggrund

Stengårdsvej 128, st tv

Mandag-torsdag kl. 10.00-16.00

Fredag kl. 11.00-15.00.

Har du bidrag til “Fritid i din

afdeling” eller ændringer

så kontakt:

journalist Lydia Lund Rasmussen

- mail: lydia@mail.dk

- tlf. 75 26 90 24

eller administrationen.

EHI/Gårdkollegiet

“Madklubben EHI/

Gårdkollegiet Anno 2010”

Vi spiser hver mandag klokken 18.00

Find os på facebook ved at søge på

ovenstående.

Skolebakken

Hobbyklub

Platanvej 2A, kld.

– åben hver dag kl. 7.00-23.00

Dartklub

Platanvej 6A, kld.

– kun for medlemmer

Kontaktperson:

Klaus Husted Christensen, Platanvej

2E, st. mf.

Sauna

Platanvej 4A, kld.

– åbent døgnet rundt

Henvendelse viceværtkontoret

Motionsrum

Bøndergårdsvej 5E, kld.

- åbent kl. 7-21

- henvendelse til Robert Vinter,

Bøndergårdsvej 5B, st. tv.

tlf. 51 25 01 53

Strikkeklub

Platanvej 4A, kld.

- hver tirsdag fra kl. 14.00

Kontaktperson:

Stella Pedersen, Platanvej 4D, 1. tv.

Møllebæk

Kollegiet

Beboere holder

“Super Variety Night”

2. onsdag i måneden!

Beboermøde, fællesspisning og god

stemning.

Mød kollegianerne og tilmeld events

på vores Facebook side, ”MØLLEBÆK

RESIDENTS FORUM”....”interaktiv og

eventful”...!

11


12

Afdeling 1 ­ Toftsvej

Tom Petersen, Toftsvej 32

Rikke Matthiesen, Toftsvej 24

Jytte Pedersen, Toftsvej 40

Beboerkontor: Toftsvej 24, kld.

1. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30

Afdeling 2 ­ Hermodsvej m.fl.

Flemming Guldberg Sørensen,

Palnatokes Allé 31

Lene Sørensen, Hermodsvej 29

Kirsten Pedersen, Hermodsvej 29

Bo Sørensen, Palnatokes Alle 23

Arne Mikkelsen, Hermodsvej 27

Beboerkontor: Hermodsvej 33, kld.

1. mandag i måneden kl. 18.00-18.30

Afdeling 3 ­ Jagtvej m.fl.

Orla Petersen, Palnatokes Allé 13

Willy Kannebjerg, Palnatokes Allé 13

Thomas M. Christiansen, Jagtvej 58

Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld.

1. mandag i måneden kl. 18.00-18.30

Afdeling 4 ­ Hermodsvej

Karna Møller, Hermodsvej 11

Lillian Sibbert, Hermodsvej 7

Erik Sibbert, Hermodsvej 7

Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld.

1. mandag i måneden kl. 18.00-18.30

Afdeling 5 ­ Sp. Møllevej

Inger Stigaard Sandholm, Tulipanvej 44

Mai-Britt Skov Jensen, Sp. Møllevej 295

Ann L. J. Bøckhaus, Sp. Møllevej 273

Beboerkontor: Nellikevej 18

1. onsdag i måneden kl. 18.30-19.30

Afdeling 6­7­37 ­ Platanvej,

Skolebakken, J. L. Heibergs Allé m.fl.

Ole Antonsen, J. L. Heibergs Allé 7

Gloria Paulsen, Platanvej 4C

Otto Hansen, Platanvej 3

John Hansen, Platanvej 9

Peter Weilkiens, Platanvej 3

Beboerkontor: Skolebakken 62, st.

1. onsdag i måneden kl. 19.00-20.00

Afdeling 8 ­ Stengårdsvej 60­118

Elva Lyth, Stengårdsvej 90

Johnny Kristiansen, Stengårdsvej 112

Inger Tingberg, Stengårdsvej 116

Karen Grinderslev, Stengårdsvej 90

Leif Hohn, Stengårdsvej 108

Beboerkontor: Stengårdsvej 94, kld.

2. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30

Ta’ ud og gem

Afdelingsbestyrelser

Afdeling 9­10 ­ Fyrparken

14­40, Jerrigsvej m.fl.

Kurt Olsen, Fyrparken 18

Walther Thinnesen, Fyrparken 28

Jette Thinnesen, Fyrparken 28

Jan Andreasen, K. Andersens Vej 76

Basil Enas, K. Andersens Vej 50

Beboerkontor: Fyrparken 22, kld.

1. tirsdag i måneden kl. 18.30-19.00

Afdeling 11 ­ Sneumvej 37­107

Birgit Bossen, Sneumvej 107

Mette Rømer, Sneumvej 45

Inge Kop Schmidt, Sneumvej 51

Afdeling 12 ­ Sneumvej 13­33

Mette Kaae Jensen, Sneumvej 13B

Jesper Dalgas, Sneumvej 31B

Vivian Kop Damkjær Schmidt, Sneumvej 31C

Afdeling 13 ­ Stengårdsvej 120­142

Egon Hansen, Stengårdsvej 120

Abderrazah B. Mohamed Abidli,

Stengårdsvej 120

Enes Todorovac, Stengårdsvej 140

Beboerkontor: Stengårdsvej 120, kld.

1. onsdag i måneden kl. 17.30-18.00

Afdeling 14­15 ­ Stengårdsvej 8­58

Joan D. Sandholm, Stengårdsvej 44

Per Hansen, Stengårdsvej 30

Kaj Nielsen, Stengårdsvej 14

Gunnar N. Vindelev, Stengårdsvej 12

Aydrus O. Ahmed, Stengårdsvej 26

Beboerkontor: Stengårdsvej 28, kld.

1. torsdag i måneden kl. 19.00-20.00

Afdeling 17 ­ Stenkrogen

- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 18 ­ Stengårdsvej 9­311 m.fl.

Nils Finn Bangsholt, Stengærdet 24

Hanne Britta Ladevig, Stengårdsvej 111

Villy Hansen, Stengårdsvej 275

Ulla Tved, Stengårdsvej 187

Jakob Rademacher, Stengærdet 28

Beboerkontor: Stengårdsvej 203

2. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30

Afdeling 20 ­ Torvegade 49

Bo Christensen, Torvegade 49

Thomas Bull, Torvegade 49

Ulla Jensen, Torvegade 49

Afdeling 21 ­ Thulevej

Joan Petersen, Thulevej 120

Helle Christensen, Thulevej 318

Ulla Kristensen, Thulevej 308

Helle Christina Maigaard, Thulevej 68

Frank Kristensen, Thulevej 308

Beboerkontor: Thulevej 4

1. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30

Afdeling 22­23

(Jerne/Tjæreborg Kollektivboliger)

Elvin Thomsen, Sønderled 12

Gerda Sonny Jørgensen, Sønderled 8

Mona-Lise Pedersen, Mellemvangs Allé 1B

Afdeling 26­29 ­ Fyrparken

Henning Rømer Radoor, Fyrparken 180

Jesper Hauborg, Fyrparken 404

Per Bache, Fyrparken 540

Heidi Munksgaard, Fyrparken 308

Bo Kremerbak, Fyrparken 440

Beboerkontor: Fyrparken 348

1. tirsdag i måneden kl. 19.00-20.00

Afdeling 27­39­58 ­ Fanø

Niels Nissen, Kallesbjergvej 22C

John Birk Petersen, Kallesbjergvej 24D

Mette B. Lauritzen, Kallesbjergvej 32A

Afdeling 28 ­ Fanø

Kate Kjellerup, Niels Engers Vej 12C

Lise Mols Poulsen, Niels Engers Vej 12A

Dagny C. Jensen, Niels Engers vej 12D

Afdeling 32 ­ Nygårdsvej

Knud Larsen, Nygårdsvej 41 A

Per Holger Hornbæk, Finsensgade 18

Kirsten Nygård, Skjoldsgade 4

Afdeling 34 ­ Storegade/

Grundtvigs Alle

Kirsten F. Pedersen, Grundtvigs Allé 58A

Karsten V. Nielsen, Grundtvigs Allé 58C

Frits Grønkjær Nielsen, Grundtvigs Allé 58C

Afdeling 35 ­ Nygårdsvej

- ingen afdelingsbestyrelse

Kontaktperson Mette Knudsen,

Finsensgade 10

Afdeling 40 ­ Tvillingernes/

Tyrens kvarter

Erik Jørgensen, Tyrens Kvt. 7

Sheila Thomson Gemmell, Tyrens Kvt. 22

Jette Hansen, Tvillingernes Kvt. 134

Hans Lauridsen, Tvillingernes Kvt. 122

Asta Stadil, Tvillingernes Kvt. 54

Afdeling 42 ­ Havnegade

- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 44 ­ Islandsgade

Ellen Hørup, Islandsgade 54

Christa Jensen, Islandsgade 58

Knud G. Therkildsen, Islandsgade 62

Afdeling 45 ­ Sct. Georgs Kollegiet

- ingen afdelingsbestyrelse


Claus-Peter Aanum,

Karl Andersens

Vej 42

Afdeling 46 ­ Seniorbo

Gyrithe Kiørbye, Finsensgade 7

Kirsten Rasmussen, Finsensgade 7

Lillian M. Christensen, Finsensgade 7

Afdeling 47 ­ Østergade

Lis Hansen, Østergade 62E

Dora Pedersen, Østergade 62D

Aase Kamstrup, Østergade 62E

Afdeling 48 ­ Østergade

- ingen afdelingsbestyrelse

Kontaktperson Marianne Kristensen,

Østergade 64

Afdeling 51 ­ Finsensgade

Edith Jensen, Finsensgade 9

Tom Jeppesen, Finsensgade 9

Grethe Vad Madsen, Finsensgade 9

Afdeling 53 ­ Ringen

Bjarne Stenderup, Ringen 73

Sonja Vandborg, Ringen 75

Bjarne Schmidt, Ringen 71

Berit Skanderup,

Kallesbjergvej 22 F

Afdeling 55­52­54 ­

Norgesgade / Østergade

Sophia Mona Falk, Østergade 48

Anett Lunde, Norgesgade 36

Preben Kronborg, Østergade 52

Afdeling 56­59 ­ Fanø

Annette Kierkegaard, Lodsvej 63

Jørgen Andersen, Lodsvej 61

Claus Clausen, Lærkevej 11

Afdeling 61 ­ Møllebæk Kollegiet

Christian Petersen, Sp. Møllevej 54E

Kristian Nikolov, Sp. Møllevej 38F

Laurentio Stan, Sp. Møllevej 46A

Mads Christensen, Sp. Møllevej 46F

Petya Vakova, Sp. Møllevej 38F

Afdeling 62 ­ Vognsbøl Kollegiet

Marc S. Borum Hansen, Sp. Kirkevej 179 A

Annie Tækker, Sp. Kirkevej 189

Bent Chr. Jensen, Sp. Kirkevej 175

Casper Hjort Jensen, Sp. Kirkevej 181

Lisa Hyldahl Fynby, Sp. Kirkevej 179 A

Hovedbestyrelsen

Hanne Laursen,

Finsensgade 10

Søren Egdal,

Fiskenes Kvarter 45

Afdeling 63 ­ 4. Maj Kollegiet

Kenneth Østergaard Hansen, Gl. Vardevej 78M

Mette-Louise Rechnagel, Gl. Vardevej 78M

Rasmus R. Nejstgaard, Gl. Vardevej 78M

Afdeling 66 ­ Park Kollegiet

Theis Binger, Sp. Kirkevej 106

Kristian Hede Olesen, Sp. Kirkevej 106

Nicolai Haslund, Sp. Kirkevej 106

Afdeling 67­68 ­ EHI Kollegiet

Betinna Sandvang Jensen, Sp. Kirkevej 99E

Karina Viking Hansen, Sp. Kirkevej 101C

Lars Hedegaard Kristensen, Sp. Kirkevej 99A

Afdeling 75 ­ Gårdkollegiet

Charlotte M. Waad, Sp. Møllevej 62E

Dan Snitgaard Christensen, Sp. Møllevej 62A

Louise E. Jensen, Sp. Møllevej 62E

Lea Nielsen, Sp. Møllevej 62A

Simon Piil Just, Sp. Møllevej 62B

Afdeling 80 ­ Hedelundvej

- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 81 ­ Spelmanns Toft

Jan Jørgen Jensen, Spelmanns Toft 14L

Hans Egebo, Spelmanns Toft 14G

Henrik Rømer, Spelmanns Toft 14A

Afdeling 82 ­ Kallesbjergvej

Grethe Roug, Kallesbjergvej 36B

Jette Beier, Kallesbjergvej 38B

Uffe Pedersen, Kallesbjergvej 38C

Afdeling 92 ­ Kastanien

Bent Lilleøre Nielsen, Vølundsvej 2

Niels Peter Enevoldsen, Vølundsvej 2

Marie Reinh. Madsen, Vølundsvej 2

Inger Tingberg,

Stengårdsvej 116

(Den førstnævnte i afdelingsbestyrelserne er formand)

Henning R. Radoor,

Fyrparken 180

Anett Lunde,

Norgesgade 36

Fritidsudvalget

Inger Tingberg, Stengårdsvej 116

Anette Lunde, Norgesgade 36

Egon Hansen, Stengårdsvej 120

Elva Lyth, Stengårdsvej 90

Kurt P. Olsen, Fyrparken 18

Mai-Britt Skov Jensen, Sp. Møllevej 295

Gitte Lau Falkengren, Ungdomsbo

Redaktionsudvalget

Inger Tingberg, Stengårdsvej 116

Henning R. Radoor, Fyrparken 180

Karen Grinderslev, Stengårdsvej 90

Mette Budgaard Lauritzen, Kallesbjergvej 32 A

Jan Frandsen, Ungdomsbo

Gitte Lau Falkengren, Ungdomsbo

ESB Esbjerg Sociale Byggeselskab

Hanne Nielsen, Pilevej 16

Bent Sørensen, Rosenvængets Alle 73

Britta Nielsen, Sp. Møllevej 269

Laila Jepsen, Mellemsvangs Alle 22

Jane Jespersen, Mellemvangs Alle 40

Boligforeningen Nybo

Allan F. Nielsen, Enghavevej 21

Arly Pedersen, Carit Etlars Alle 33

Birgitte Jørgensen, Enghavevej 3

Inga Steiness, Enghavevej 23

Niels A. Tøndering, Enghavevej 5

TILKALD

af håndværkere i

akutte situationer

Procedure: Ring på

viceværtens tlf. nr. – lad

den ringe ud og du får

oplyst vagtens nummer.

Husk såfremt skaden

er selvforskyldt, skal

du selv betale.

13


14

Hotelværelser

6700 Esbjerg

Platanvej 1 og 7 (2) - Afdeling 37

Udlejning: Heidi Antonsen,

J. L. Heibergs Allé, tlf. 28 60 24 22

Træffetid: Mandag-fredag kl. 13:00-18:00

Ringen 73 kld. (1) - Afdeling 53

Udlejning: Sonja Vandborg,

Ringen 75, St., tlf. 61 78 52 77/ 22 21 77 19

Torvegade 49 kld. (1) - Afdeling 20

Udlejning: Ungdomsbos kontor,

Nygårdsvej 37, tlf. 76 13 50 50

Depositum: kr. 1.000,-

Festsale

6700 Esbjerg

Islandsgade - Afdeling 44

Plads: 15 personer

Udlejning: Varmemesterkontoret,

Østergade 62 A, tlf. 75 45 39 50, kl. 9:00-9:30

Udlejes kun til beboerne i afdeling 44

Møllebæk Kollegiet, Spangsbjerg Møllevej -

Afdeling 61

Plads: 60 personer

Udlejning: Christian Petersen

Spangsbjerg Møllevej 54E, mobilnr.: 40 50 01 08

Træffetid: Efter kl. 18:00

Nygårdsvej 41, kld. - Afdeling 32

Plads: 30 personer

Udlejning: Solveig Larsen, Nygårdsvej 41A,1

tlf.: 24 80 41 26

Udlejes kun til beboerne i afdeling 32

Platanvej 15 - Afdeling 37

Plads: 50 personer

Udlejning: Heidi Antonsen,

J.L. Heibergs Allé 7, tlf. 28 60 24 22

Træffetid: Kl. 13:00-18:00

Toftsvej 24, kld. - Afdeling 1

Plads: 20-25 personer

Udlejning: Halvor Rasmussen,

Toftsvej 28, tlf. 75 13 64 05

Udlejes kun til beboerne i afdeling 1

Torvegade 49 kld. - Afdeling 20

Plads: 40 personer.

Udlejning: Lis Olesen,

Torvegade 49 St. 3, tlf. 40 74 59 00

Udlejes kun til beboerne i afdeling 20

Østergade - Afdeling 55

Plads: 15 personer

Udlejning: Afdelingsbestyrelsen

Udlejes kun til beboerne i afdeling 55

6705 Esbjerg Ø

Stengårdsvej 52 kld. (4) - Afdeling 14

Udlejning: Anita Hansen,

Stengårdsvej 275, tlf. 88 27 81 08

Træffetid: Mandag - fredag

Stengårdsvej 120 mf. (2) - Afdeling 13

Udlejning: Anita Hansen,

Stengårdsvej 275, tlf. 88 27 81 08

Træffetid: Mandag - fredag

(lejes ikke ud på månedsbasis)

6710 Esbjerg V

Fyrparken 14 og 40 (14) - Afdeling 9

Udlejning: Varmemester Per Bylund,

Fyrparken 348, tlf. 75 15 23 27

Træffetid: Mandag-fredag kl. 9:00-10:00

6705 Esbjerg Ø

Hedelundvej 120 - Afdeling 80

Plads: 40 personer

Udlejning: Varmemesterkontoret,

Stengårdsvej 163, tlf. 75 14 54 59

Træffetid: Kl. 9:00-9:30

Udlejes kun til beboerne i afdeling 17

(Stenkrogen) og afdeling 80 (Hedelundvej)

Nellikevej 18 - Afdeling 5

Plads: 40 personer

Udlejning: Maj-Britt Jensen,

Spangsbjerg Møllevej 295, st. tv., tlf. 75 14 00 31

Træffetid: Mandag kl. 19:00-21:00

Udlejes til beboere i Ungdomsbo

Stengårdsvej 163 - Afdeling 18

Plads: 70 personer.

Udlejning: Anita Hansen,

Stengårdsvej 275, tlf. 88 27 81 08

Træffetid: Mandag-fredag kl. 16:00-18:00

Udlejes kun til beboerne på Stengårdsvej

Strandby Kirkevej 133, kld. - Afdeling 2, 3, 4

Plads: 20 personer

Udlejning: Svend Erik Sørensen,

Hermodsvej 29, 2. Tv., tlf. 40 94 17 83

Udlejes kun til beboerne i afdeling 2- 3 - 4

Vølundsvej 2 - Afdeling 92

Plads: 20 personer

Udlejning: Lillian Hjort Jensen,

Vølundsvej 2, tlf. 75 15 15 87

Udlejes kun til beboerne i afdeling 92

6710 Esbjerg V

Fyrparken 20-22 kld. - Afdeling 9

Plads: 40 personer.

Udlejning: Rita Thuesen,

Fyrparken 14, 1, tlf. 28 38 81 74

Træffetid: Kl. 17:00-19:00

6715 Esbjerg N

Thulevej 140 (4) - Afdeling 21

Udlejning: Helle Christensen,

Thulevej 318, tlf. 60 69 54 41

Træffetid: Mandag-fredag kl. 17:00-18:00

6731 Tjæreborg

Sneumvej 69 (2) - Afdeling 11

Udlejning: Nina Saron,

Sneumvej 105, tlf. 30 25 03 91

Priser - inkl. moms:

Beboere Ikke-boende

1. nat kr. 190,- kr. 230,-

Efterfølgende nætter kr. 160,- kr. 200,-

1 uge kr. 625,- kr. 900,-

1 måned (lejer) kr. 1.600,- kr. 2.000,-

1 måned (ikke-lejer) kr. 2.000,- kr. 2.500,-

Fyrparken 170 - Afdeling 26-29

Plads: 50 personer

Udlejning: Camilla Kremerbak,

Fyrparken 440, tlf. 30 61 73 54

Træffetid: Tirsdag kl. 19:00-20:00

Udlejes kun til beboerne i afdeling 9-10-26-29

Tvillingernes kvt. 88 - Afdeling 40

Plads: 90 personer.

Udlejning: Hans Hansen,

Tvillingernes Kvarter 88, tlf. 75 15 75 35

Træffetid: Mandag-fredag kl. 9:00-9:30

Tvillingernes kvt. 90 - Afdeling 40

Plads: 30 personer.

Udlejning: Hans Hansen,

Tvillingernes Kvarter 88, tlf. 75 15 75 35

Træffetid: Mandag-fredag kl. 9:00-9:30

6715 Esbjerg N

Thulevej 448 - Afdeling 21

Plads: 45 personer

Udlejning: Helle Christensen,

Thulevej 318, tlf. 60 69 54 41

Træffetid: Mandag-fredag kl. 17:00-18:00

6720 Fanø

Kallesbjergvej - Afdeling 27 og 58

Plads: 60 personer

Udlejning: Mette B. Lauritzen, tlf. 20 89 48 47

mail: mette_bl@hotmail.com

Udlejes til alle på Fanø

6731 Tjæreborg

Sneumvej 17 E - Afdeling 12

Plads: 40 personer

Udlejning: Vivian Schmidt,

Sneumvej 31C, tlf. 50 40 17 76

mail: viviankop@gmail.com

Udlejes kun til beboerne i afdeling 11 og 12


De mødtes i Rundetårn

Et helt igennem anderledes repræsentantskabsmøde

Det var helt igennem et anderledes repræsentantskabsmøde,

der blev afholdt

den 27. februar 2013.

Det var et nyt sted, nemlig i ”Rundetårn”

hos UC Syddanmark. Tidspunktet

var nyt. Det var allerede kl. 17.00. Og

det var år nul efter Tonny Nissen!

Måske var alt det medvirkende til, at

det blev et meget stille og roligt repræsentantskabsmøde,

der blev afviklet på

rekordtid.

I alt 77 var mødt frem!

Formanden Claus-Peter Aanum kunne

i sin beretning berette om organisationsændringer,

renoveringer i flere

afdelinger, nybyggeri på Fanø og et nyt

kollegium samt nye projekter bl.a. på

Stengårdsvej.

Ungdomsbo er med den nye direktør

i spidsen præget af energi og dynamik,

så den positive udvikling i Ungdomsbo

fortsætter.

Direktør Peter Sandager kunne præsentere

et flot regnskab med et overskud

i foreningen på kr. 2.207.398,50.

– Et overskud der var godt dobbelt så

højt som budgetteret.

Sammenlignet med andre boligorganisationer

har Ungdomsbo et lavere

administrationsbidrag. 51 afdelinger

sluttede med et overskud mens 3 afdelinger

sluttede regnskabsåret med et

underskud.

- Er du sluppet

af med den

frygtelige støj,

du fortalte, du

havde i bilen?

spurgte vennen.

- Ja, jeg

blev

separeret i

torsdag!

Under indkomne forslag

blev to sammenlægninger

godkendt: det er en sammenlægning

af afdeling 29

og 30 samt en sammenlægning

af afdelinger 28 og 38

(Fanø).

Næstformand Berit

Skanderup blev genvalgt,

og det samme blev de to

menige medlemmer Søren

Egdal og Inger Tingberg.

Som suppleanter valgtes

Heidi Munksgaard og Inger

Sandholm.

Peter Sandager kunne

fremlægge et særdeles

flot regnskab.

77 var mødt frem til årets

repræsentantskabsmøde.

Hovedkontor • Østre Havnevej 4 • 6700 Esbjerg • Tlf. +45 7518 0111 • Fax. +45 7545 1004

Kolding • Albuen 80, 6000 Kolding • Tønder • Ndr. Landevej2A, 6270 Tønder

www.ingenior-ne.dk

Medlem af TECH SAM gruppe Rådgivende Ingeniører FRI

15


16

Revisorvalg

–et strategisk vigtigt træk

Frodesgade 125

DK-6701 Esbjerg Tel: +45 79 12 84 44

www.deloitte.dk

Medlem af

Deloitte Touche Tohmatsu

• Vi er eksperter

i løsninger

til badeværelset

• Murervej 16 • 6710 Esbjerg V • Tlf.: 75 45 73 22 • starvvs.dk •

Bedre Bad

Esbjerg

• Besøg vores butik

med alt til

badeværelset

• Bliv inspireret på

www.ic-nielsen.dk

Vi laver også kvalitets

VVS- og smedearbejde

Østre Gjesingvej 19 · 6715 Esbjerg

Tlf. 75 12 96 22 · www.ic-nielsen.dk


Fritidsudvalget

Cirkus i

gamle dage

Søndag den 21. april 2013 var Cirkus

Dannebrog opstillet på Skibhøj,

og fritidsudvalget havde inviteret

beboerne i cirkus.

Teltet var fyldt. Ungdomsbo havde

solgt 397 billetter. Det var meget

tilfredsstillende.

Temaet for forestillingen var ”cirkus

i gamle dage”. Og Dannebrog havde

ramt plet. Det var virkelig godt.

Der var rigtig dygtige artister og

heste der kunne danse. Det var en

uforglemmelig oplevelse.

Tak til alle beboere, der mødte op.

Egon Hansen, fritidsudvalget

Rådgivning er et spørgsmål

om kvalitet - ikke kun pris

v

Jyllands

Park Zoo

Lørdag den 8. juni 2013

Heldagstur til det velkendte forlystelsesland

hvor der er over 500

forskellige dyr fra alverdens lande,

og mange forlystelser at prøve.

En rigtig familiedag.

Jyllands Park Zoo får reserveret

et telt, som deltagerne frit kan

benytte som samlingssted.

Pris: kr. 90,- pr. person

uanset alder (inkl. bus).

Billetter kan købes indtil

31. maj (der er 100 billetter).

Ved køb af billet skal oplyses, om du kører

med bussen eller selv sørger for transport.

Afgang fra Museumspladsen

kl. 9.15. Hjemkomst ca. kl. 17.45.

Kongensgade 58

6701 Esbjerg

Tlf. 79 12 54 55

Fax 79 12 54 54

www.tblaw.dk

JØRGEN JENSEN

TØMRER OG SNEDKER · SÆDDING FINERCENTRAL A/S

SNEDKERVEJ 2 · 6710 ESBJERG V

TLF. 75 15 07 71 · WWW.ESBJERGFINER.DK

Varde

Sommerspil

Onsdag den 3. juli 2013

I år opføres musicalen ”Den eneste

ene” - efter Susanne Biers film af

samme navn.

Hvem skulle tro, at man både kan

grine og græde over dårlig sædkvalitet?

Men det kan man, når 7-kanten

opsætter en af dansk films mest

sete forestillinger – “Den eneste Ene,

The Musical” – på friluftsscenen i

Arnbjerg Parken. Her kan du gense

Niller – køkkenentusiasten med det

gode hjerte og den dårlige sædkvalitet,

der falder for Sus – pigen med

den italienske drømmekæreste, der

desværre ikke er værd at samle på.

Det hele skæres ud i pap af Sus’ kollega

i skønhedssalonen, Stella.

“Sus. Livet er simpelthen for kort til

den forkerte mand!”

Der er dejlig musik skrevet af Thomas

Helmig og Jesper Vinge Leisner. Det

er skuespil og musik for alle aldre.

Pris: kr. 150,- pr. person

inkl. bus.

Billetter sælges fra torsdag den 13.

juni kl. 14.00 på kontoret.

Ved køb af billet skal oplyses, om du

kører med bussen eller selv sørger

for transport. (Der er 50 billetter).

Fritidsudvalget har besluttet, at turen

til Sommerspil i Varde skal være

et tilbud hvert år, hvor det tidligere

kun var hvert andet år.

Sæt X i kalenderen:

• Heldagstur til Vadehavsøen Mandø

Lørdag den 24. august 2013.

• Heldagstur til Fur

– den spændende ø i Limfjorden.

Lørdag den 28. september.

17


18

Lærerig og sjov weekend

på Stengårdsvej

64 børn, unge og voksne sluttede op

omkring Klub Ringgården og Hang out’s

deltagelse i Danmarks Naturfredningsforenings

Landsindsamling af affald

søndag den 21. april 2013.

Hele området blev finkæmmet for affald.

Papir, plastik, metaldåser m.m. Det

blev til mange kilo.

Den største overraskelse var nok de

mange cigaretskodder, som blev til

imponerende 5 kg.

En lille affaldsquiz var også på programmet.

Her skulle der svares på spørgsmål

omkring nedbrydning af forskellige

typer affald i naturen. F.eks. tager det

naturen 2-5 år at nedbryde en cigaret

med filter. Vidste du det?

Der var en fantastik stemning og alle

knoklede løs. Efter strabadserne var der

kage og saftevand.

Fredriksens Tivoli, der besøgte Stengårdsvej

i samme weekend, var med til

at afslutte dagen på en fornøjelig måde.

God stemning, og alt forløb lige efter

bogen.

Fredriksen selv siger det således:

- Det er altid dejligt, når man som

tivoli kan kigge tilbage på en weekend

og kigge på hinanden og smile, og det

har vi virkelig kunnet. Alle beboere i

området har taget super godt imod os,

og de lokale har været med til at holde

ro og orden. Vi glæder os rigtig meget

til næste gang.

Det er anden gang, at man havde

fokus på naturen, og hvor vigtigt det

er at passe på miljøet. Vi glæder os allerede

til næste år, siger SSP Konsulent

Ryan Hansen.

Deres

blikkenslager A/S

Hurtig og sikker service . Målerhusvej 3 . 6700 Esbjerg

Tlf. 75 12 50 11 . Fax 75 45 34 60 · www.deresblik.dk

Mobil 20 84 50 11 . E-mail torben@deresblik.dk

Aut. VVS installatør

TV inspektion

MILJØSTATIONEN

Hedegårdsvej 2

Tlf. 76 12 32 89

Mandag­fredag

kl. 9.00­9.30

Åben:

Mandag kl. 14.00­15.00

Torsdag kl. 14.00­17.00


André Rieu

Koncerttur

Vi var en lille flok lejere fra Ungdomsbo, som med glæde

og forventning tog afsted med Papuga Rejser kl. 16 torsdag

d. 2. maj.

Kort før kl. 18 rullede vi ind foran Herning Messecenter,

hvor vi fik en dejlig 2 retters menu. Der var ca. 2.500

spisende gæster, men alt klappede flot, takket være en stor

flok frivillige fra en af Hernings idræts-foreninger.

Ved 19-tiden kunne vi gå direkte over i Boxen. Det var

overvældende at se Boxen, som var kæmpe stor – der var

ikke udsolgt, men der var folk hele vejen rundt og på gulvet,

jeg vil tro, der var ca. 15.000.

Vi havde pladser på række 14 (næsten foran André).

Præcis kl. 20 begyndte klapsalverne ned bagest fra Boxen,

og vi andre oppe foran klappede med, da vi så André Rieu

komme med hele orkestret helt nede bag fra. Hurtigt var

de på scenen og koncerten var i gang.

Efter et par numre fortalte André om tyrefægtning, og det

farlige i at være i rødt tøj, hvis der var en tyr i nærheden.

Mens melodien blev spillet kommer der pludselig en tyr

løbende op mellem rækkerne – ja, det var da heldigvis en

tyr i forklædning;

Tyren får øje på en dame på 3. række helt i rødt, og den

bliver ellevild. Damen forsøger at flygte med tyren i hælene,

hvordan historien slutter vides ikke…

André underholdt med små fortællinger undervejs, og det

var en bragende flot koncert. Især i 2. del var publikum slet

ikke til at stoppe, der blev vugget og klappet det meste af

tiden, balloner faldt ned fra loftet, og der blev ”knaldet” til

den store guldmedalje. André og Johan Strauss orkestret

måtte give 5 ekstra numre.

Det var en fantastisk koncert. Stor tak til de andre, der var

medvirkende til, at vi havde en hyggelig tur. Et veltilrettelagt

arrangement fra Papuga Rejser.

Anett Lunde, fritidsudvalget

Bazardag 2013

på Stengårdsvej

Velkommen til Esbjergs

hyggeligste områdefest!

Fredag d. 14. juni 2013

kl. 14.00-20.00

Vi inviterer igen i år til Bazardag på Cirkuspladsen på

Stengårdsvej (v. Gymnasiet). Nyd den gode stemning,

imens du spiser lækker mad fra boderne eller finder

unikke loppemarkedsfund!

Der vil være underholdning fra en lille scene, og der er

også flere aktiviteter for børn – bl.a. hoppeborg, ansigtsmaling,

Bocart og highjumper!

Du kan købe en plads til din bod for 50 kr. (ca. 4 x 3

meter), og der er mulighed for at tilslutte 220 v. Medbring

selv borde, stole, pavillontelt, forlængerledning –

kort sagt alt, hvad du får brug for!

Kom ind i Bydelshuset på Stengårdsvej 163 og bestil din

standplads! Du vil få tildelt en standplads efter først-tilmølle

princippet.

Hvis du er under 14 år og gerne vil sælge dit gamle

legetøj, så er det gratis at få en plads på Børneloppemarkedet!

Du skal selv have det med, du får brug for, og

du skal melde dig til i Bydelshuset.

OBS: Det er ikke tilladt at sælge levende dyr, våben,

ikke-fortoldet sodavand, etc.

Overtrædelse medfører bortvisning.

Vi glæder os til at se dig!

Ved spørgsmål

– kontakt Bydelsmedarbejder

Karin Mitens på tlf. nr. 24 29 32 73

(9-15 mandag – torsdag) eller

pr. mail: km@b3i1.dk

BYDELSPROJEKT 3i1

19


20

Portræt af Caféens madmor

1. Først skal jeg lige have dit navn?

- Ja, det er jo Sanne Kjærgård

2. Hvordan kom du i gang med at lave

mad her?

- Jeg blev sendt hertil i aktivering

den 14. januar 2001. Jeg skulle hjælpe

Jette Sejerup. Det er godt nok blevet

hende, der har hjulpet mig. Hvis jeg

var på vej ned i et hul, hev hun mig op

igen. Hun har støtte mig rigtig meget.

3. Har du arbejdet andre steder med mad?

- Ja, jeg har været på ”Paraplyen” og

”Broen”.

4. Hjælper du andre steder med mad?

- Ja, jeg har hjulpet i ”Hyggeren”. Jeg

har da også smurt smørrebrød eller

lavet sandwich til forskellige arrangementer

her på vejen.

STENGÅRDSVEJ

Jeg søger,

Hvor andre i rummet er,

Tør ikke være den, der sover alene,

Men

For at høre andres åndedræt

Sådan er det bare

For mig.

Stengårdsvej søger

Måske også

Andres åndedræt

Er vi på rette vej

Stengårdsvej.

Vi søger ideer

Vi søger planer – helhedsplaner

Nogle, der varer

Og ikke en oplysning

Som slutningen af et åndedræt

Er vi på vej, rette vej.

Stengårdsvej.

Cajus

5. Plejer du at lave måneds menu?

- Nej det gør jeg ikke. Ser jeg noget i

tilbud, jeg kunne tænke mig at lave, så

sætter jeg det på.

6. Kan jeg tillade mig at spørge om børn

og børnebørn?

- Det må du da godt. Jeg har to børn

og 11 børnebørn. Du må ikke få mig

til at foretrække én frem for den

andre, det kan jeg ikke.

Så vil jeg gerne sige tak for interviewet.

Jeg kan da tilføje, at alle vi der

kommer i Caféen tirsdag og torsdag

er meget glade og tilfredse med din

madlavning.

Svend Åge Grinderslev

www. stengårdsvej.nu

Hundelufter

Hvor ser man mange, der lufter deres

hunde.

Hvor ser man mange, der bare lader

klatterne ligge, - selvom de nok så

pænt har en pose bundet til snoren!

Det er rigtig dejligt, at folk er så flittige

til at give hunden motion. Det har

vi jo alle brug for!

Nu har jeg efterhånden set en mand

lufte sin lille hund mange gange. Det

er godt nok en fornøjelse. Han samler

altid op, og så går han med posen til

han kommer til en lejlighed, hvor han

kan smide den i skraldespanden.

Se, det kan man jo kun synes godt

om, så er alle vi andre fri for at træde

i det.

Det er heller ikke pænt at se alle de

små poser, der er smidt i hækkene, den

lave beplantning eller på fortovet.

Så skal viceværterne samle det op,

– de har ellers nok at lave i forvejen.

Stor tak til dig, der altid samler op

og tager med!

Karen Grinderslev, Stengårdsvej

Nej, nej, nej, det

må man ikke…

Fy, fy skamme…

- Det er stadig alt for mange, der fordrer

fuglene på jorden

- Nogle smider endda brødkrummer ud

af vinduerne på 1. og 2. sal

- Mågerne sidder på tagryggen på

spring for at få en godbid. De klatter

hele vejen, på vinduerne etc., - rigtig,

rigtig ulækkert for din nabo/underbo

- Resterne kommer rotterne for at

samle op!

Kære beboere - det er dejligt, når du

fodrer fuglene, men det skal ske på et

fuglefodrebræt!

Vandsparetips

Har du tænkt på, hvor meget vand

du lader rende i vasken?

Både når du bruger koldt og

varmt vand.

Prøv at have en kande stående

ved køkkenvasken, lade det vand,

du ikke skal bruge løbe deri, og

brug det så til dine blomster.

På badeværelset kan du have en

spand, du lader det løbe ned i. Det

løber jo ellers i kloakken. Det er

bedre at bruge det i haven eller på

altanen. Blomsterne skal jo have

vand hele året.

Det du sparer kan sagtens blive til

både 200-300 liter vand, – måske

mere, alt efter hvor stor familien

er. Det vil også kunne ses, når

vandregningen kommer. Nøjes nu

ikke med at tænke på det.

Spar på vandet. – tør du andet?

Det skal jo gerne slå til, – også til

vore efterkommere-

Karen Grinderslev


Opslagstavlen

Farvel til bydelsrådgiver

Bydelsrådgiver Line H. Jensen, Bydelshuset Østerbyen, har sagt

farvel til projekt 3i1. Hun har fået andet arbejde på Rybners, hvor

hun startede 1. maj 2013.

Og bydelsmedarbejder Gitte Sørensen går på barsel 1. august 2013.

Bydelsprojekt 3i1 skal derfor have to nye medarbejdere.

Sommerhuse

Har du lyst til en uges ferie i én af

Ungdomsbos sommerhuse i Ebeltoft

eller på Fanø, så ring til Helene

Mathiasen (76 13 50 84) og hør,

hvornår der er ledige uger!

Fanø

Ebeltoft

Kari­Ann fra Esbjerg havde

netop fået kørekort, og kørte

rundt og rundt i rundkørslen,

da en politipatrulje

havde fået øje på hende

og satte efter hende.

Kari­Ann slog blot en stor latter op og

konstaterede, at det ville tage lang tid at

nå hende, da hun var 17 gange foran!

Hjemmesiden

Husk du kan få de

seneste nyheder fra

Ungdomsbo på:

www.ungdomsbo.dk.

- gå ind på hjemmesiden

og tilmeld dig

nyhedsbrevet, så er

du altid opdateret.

Ventelisten!

Hvor lang tid skal en beboer, der ikke har

betalt det årlige a’jourføringsgebyr, blive

stående på ventelisten inden vedkommende

slettes fra listen?

Det spørgsmål blev behandlet på det sidste

hovedbestyrelsesmøde, og man vedtog en

udvidelse på to uger, så det nu hedder 6+2.

Hvis ikke ajourføringsgebyret er betalt

6 uger efter forfaldsdatoen kommer der

en reminder, og så har man to uger til at

betale, før man bliver slettet af listen.

Tho rdsen

Tho

a/s

Malerfirmaet Thordsen A/S

Bygningsmaler Storstrømsvej 35

Sprøjtelakering 6715 Esbjerg N

Tapetsering

Tlf.: 75 12 45 33

Farverådgivning www.thordsen.dk

21


22

Trappenyt

Nr. 2/2013

Redaktion:

Inger Tingberg, afd. 8

(ansvarshavende)

Henning R. Radoor, afd. 26-29

Karen Grinderslev, afd. 8

Mette Budgaard Lauritzen, afd. 27, 39

og 58

Jan Frandsen, Ungdomsbo

Lydia Lund Rasmussen (journalist)

Næsgårdvej 7, Toftnæs,

6800 Varde,

Tlf. 75 26 90 24 / 20 93 13 63,

E-mail: lydia@mail.dk

Oplag: 4.000

Tryk: Grafisk Trykcenter A/S

Papir: NOPA MATT (Svanemærke)

Det er tilladt at citere fra bladet

med tydelig angivelse af kilde.

Næste nummer af Trappenyt

udkommer omkring

20. august 2013.

Stof til dette nummer skal være

redaktionen i hænde senest

5. juni 2013.

Ungdomsbo

Nygårdsvej 37

Tlf. 76 13 50 50

Fax 76 13 50 90

E-mail: post@ungdomsbo.dk

www.esbjergbolig.dk

www.ungdomsbo.dk

Telefonerne er åbne

ma.-on. fra kl. 8.30-9.30

og 10.30-14.00

to. fra kl. 14.00-17.00

fr. fra kl. 8.30-9.30

og 10.30-12.30

Kontorets åbningstid:

mandag-onsdag kl. 10.30-14.00

torsdag kl. 14.00-17.00

fredag kl. 10.30-12.30

Tillykke til…

Næstformand i hovedbestyrelsen

Berit Skanderup havde 10 års jubilæum

i hovedbestyrelsen marts 2013.

Varmemester Hans Hansen,

afdeling 40 har 20 års jubilæum

den 19. juli 2013.

Regnskabsmedarbejder Laila Baden

fylder 50 år den 6. juli 2013.

SOL, SOMMER OG EN VELPLEJET HAVE - DET ORDNER VI...!

RING OG

FÅ ET GODT

TILBUD -

75 26 96 00

TOTAL HAVE SERVICE

Lav en pleje- og vedligeholdelsesaftale med

TEAM EBA.

Vi er professionelle i løsningen af alle pleje- og vedligeholdelsesopgaver i

din have, virksomhed, bolig- eller grundejerforening.

Team EBA tilbyder at komme og besigtige opgaven og få aftalt hvad der

skal gøres.

Derefter vil vi sørge for at få løst opgaverne i rette tid og I kan direkte, nemt

og hurtigt, indgå løbende aftaler om arbejdets udførelse.

Vi har medarbejdere der kun er beskæftiget med vedligeholdelsesarbejder i

sæsonen.

Laver I en aftale med os kan I få tilknyttet en fast medarbejder der passer

haven eller firmaets udearealer - også om vinteren.

Ring til Eigil Brinch Andersen nu med det samme og lav en aftale om

besigtigelse og få et godt tilbud. Nummeret er 7526 9600.

25 år i

Ungdomsbo

Følgende lejere har boet i samme lejlighed

i 25 år:

Willy Gadgaard,

Grundtvigs Allé 58A st. th.

(flyttet ind 1. juni 1988)

Manoucheher Asgharian Dastanae,

Nygårdsvej 41D, 2 mf

(flyttet ind 15. juni 1988)

Hans Albert Palm,

Hermodsvej 3, 2 tv

(flyttet ind 1. august 1988)

Susanne Nielsen,

Thulevej 288

(flyttet ind 15. august 1988)

ANLÆGS-

GARTNEREN

I VESTJYLLAND

teamEBA ®

Eigil Brinch Andersen, Torrupvej 10,

Alslev, 6800 Varde,Tlf. 7526 9600

www.team-eba.dk.

KG Hansen & Sønner a/s

MURER · ENTREPRENØRER · INGENIØRER

STENHUGGERVEJ 8 · 6710 ESBJERG V

7515 3755


En sikker leverandør

Salg/service:

• Køleskabe, opvaskemaskiner, komfurer

• Tyverialarm-anlæg

• El-installationer af enhver art

Indhent tilbud

Ørnevej 1 · 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 14 22 55

Bavnebjergvej 53 · Nordby · Fanø

Tlf. 75 16 33 55

Fra træ til form

TØMRER • SNEDKER • SPRØJTEMALING • GULVSERVICE

SÆDDING RINGVEJ 21 · 6710 ESBJERG V

TLF. 75 15 31 33 · E-MAIL: YTZEN@EMAIL.DK

Sikringscenter

Tlf. 75 123 666

Totalleverandør

indenfor låse- og

adgangskontrolsystemer

Helgolandsgade 22 . 6700 Esbjerg

Fax 75 453 532 . elt@elt.dk

www.elt.dk

www.thomsenglas.dk

www.thomsenglas.dk

www.thomsenglas.dk

Altid omhyggeligt, effektivt og hurtigt

arbejde Altid omhyggeligt, i høj kvalitet. effektivt Her kan og du hurtigt for-

Altid

vente arbejde

omhyggeligt,

fagmæssigt i høj kvalitet. kvalitetsarbejde

Her kan du for-

effektivt og hurtigt

arbejde

til vente tiden, fagmæssigt

i

udført

høj kvalitet.

af uddannede kvalitetsarbejde

Her kan

medarduforvente

bejdere. til tiden,

fagmæssigt

Vi udført er eksperter af uddannede

kvalitetsarbejde

i forsikrings- medarskader

bejdere.

til tiden,

og Vi

udført

tilbyder er eksperter

af uddannede

desuden: i forsikringsmedarskader

og tilbyder desuden:

bejdere. Vi er eksperter i forsikrings-

• Butiks- og • Solafskærmede

skader


og tilbyder desuden:

facaderuder

Butiks- og • ruder Solafskærmede


Butiks-

Energiruder

facaderuder

og •

Solafskærmede

Ornamentglas

ruder


Døgnvagt facaderuder

Sikringsglas

Energiruder •

ruder

og Ornamentglas

brusedøre


Energiruder

Støjdæmpende

Sikringsglas


Ornamentglas

Brandbeskyt-

og brusedøre

Døgnvagt

70 • 12 06 61

• Sikringsglas

ruder Støjdæmpende •

og

tendeBrandbeskyt- brusedøre

glas

Døgnvagt 70 ruder 12 06 61 tende glas

• Støjdæmpende • Brandbeskyt-

70 Vores ruder 12 kontor 06 er 61 naturligvis tende glas

bemandet Vores kontor i åbningstiden

er naturligvis

bemandet i åbningstiden

Vores kontor er naturligvis

bemandet i åbningstiden

Morsøgade 9A

Morsøgade 6700 Esbjerg 9A

Telefon: 6700 70 12 Esbjerg 06 61

info@thomsenglas.dk

Telefon: Morsøgade 70 12 06 9A 61

info@thomsenglas.dk

6700 Esbjerg

Telefon: 70 12 06 61

info@thomsenglas.dk

• Vinduespolering

• Tæpperens

• Udlejning af affugtere

Esbjerg Vinduespolering

& Rengøringsselskab A/S

Havdigevej 29 · 6700 Esbjerg

75 45 21 16

23


24

Få 7 rigtige...

Gæt og vind

1. Hvem er ny boligrådgiver i Ungdomsbo? _____________________________

2. Hvad hedder årets musical i Varde sommerspil? ______________________

3. Hvem er Caféens madmor? _________________________________________

4. Hvor mange kilo cigaretskodder blev opsamlet på Stengårdsvej? _____

5. Hvornår er der bazardag på Stengårdsvej? ___________________________

6. Hvem sidder i afdelingsbestyrelsen for Park Kollegiet? _________________

7. Hvem har 20 års jubilæum den 19. juli 2013? ___________________________

(Svarene finder du ved at læse bladet)

Navn _________________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________________

Kuponen indsendes senest den 6. juni 2013 til:

Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg

Der trækkes lod om tre gavekort på: kr. 150,­ 125,­ og 100,­

Vindere fra konkurrencen i det seneste nummer af Trappenyt:

1. præmie: Thomas Bull, Torvegade 49

2. præmie: Marie Hundebøl, Toftsvej 46

3. præmie: Lisbeth Andreasen, Fyrparken 186

More magazines by this user
Similar magazines