Sikkerhedssæt SM6, clorius 4.10.02 DK - Clorius Controls

cloriuscontrols.com

Sikkerhedssæt SM6, clorius 4.10.02 DK - Clorius Controls

Sikkerhedssæt SM6

Karakteristika

• Opfylder kravene i Arbejdstilsynets

publikation nr. 58.1975

• Stor lukkekraft

• Let at montere og justere

• Springreturn til åben eller lukket

stilling

• Kapsling IP 44, dryptæt

• Engangssmurt gearkasse

• 2-4 sikkerhedsfunktioner

• Alarmrelæ indbygget

Formål

Sikkerhedssæt SM6 bruges til nødlukning

af varme-, køle-, ventilationsog industrianlæg,

uanset om mediet er vand, damp

eller olie.

Anvendelse

Sikkerhedssæt SM6 er udviklet til aktivering

af alle Clorius ventiltyper i størrelser

indtil 150 mm. Den kan også anvendes til

visse andre ventilfabrikater i tilsvarende

størrelser og virkemåde. Den er derfor

velegnet til modernisering af eksisterende

anlæg.

Dimensionering

For dimensionering af ventiler og lukketryk

se ”Hurtigvalg af temperatur-regulatorer”

prospekt nr. 9.0.00.

Konstruktion

Sikkerhedssæt SM6 består af en ventilmotor,

en styreboks og en dobbelttermostat.

Ventilmotoren drives af en elmotor med

gearudveksling. Motoren er en enfaset

synkronmotor med kondensatorstart.

Ventilmotoren leveres for 24 V AC.

Springreturn er standardudstyr og sikrer

en lukkehastighed på maks. 4 sek. Ved

temperaturer over 170°C monteres et

KS-4 eller KS-6 kølestykke mellem ventil

og motor.

Gearudvekslingen er en lukket gearkasse

af trykstøbt aluminium. Alle tandhjul og

lejer er levetidssmurte.

Ventilmotorens slaglængde kan indstilles

trinløst til ventilen fra 4 til 22 mm på

krumtapmekanismens skala.

Ventilmotorens pakdåse har teflonpakning

og kan udskiftes som en enhed.

Mellem pakdåsen og krumtapmekanismen

er indskudt en fjeder, som sikrer

mod overbelastning.

Ventilmotorens springreturn udløser ved

strømafbrydelse på holdeviklingen og

bringer ventilen til fuldt lukket stilling.

Et tidsrelæ i styreboksen sikrer, at

motoren tidligst kan genindkobles ca. 10

sek. efter udløsning af springreturn. Det

hindrer, at motoren starter før springreturnfunktionen

er afsluttet.

Springreturn funktion er kun beregnet som

sikkerhedsfunktion og ikke som daglig

åbne/lukke funktion. Ønskes dette skal

almindelig åbne/ lukke funktion anvendes

(klemme 1-2), se tilslutningsdiagram.

Styreboksen indeholder

• en 230/24 V AC transformer, der

driver ventilmotoren,

• 10 sek. tidsrelæ for springreturn

• en potentialfri alarmkontakt.

• en klemrække for tilslutning af ventilmotoren,

dobbelt-termostaten, evt.

alarm og evt. andre sikringsfunktioner.

• en sikring, der bryder ved overbelastning

eller kortslutning.

Dobbelttermostaten indstilles på den

ønskede udkoblingstemperatur, fx 90°C,

over hvilken ventilmotoren skal lukke.

Den indeholder desuden en overkogsikring,

der nødlukker med springreturn

ved 105°C. Det sikrer korrekt funktion, fx

hvis driftstermostaten skulle svigte. Som

yderligere sikkerhed kræver overkogtermostaten

manuel genindkobling efter

udløsning.

4.10.02-B

DK-1

Indbyggede

sikkerhedsfunktioner

Strømafbrydelse

Den indbyggede springreturn lukker

ventilen. Når strømmen vender tilbage,

går motoren i gang efter 10 sek., og fører

ventilen tilbage til udgangsstillingen.

Overkogssikring

Motorens springreturn lukker ventilen

ved signal fra termostaten, når overkogstermostaten

udløser ved 105°C.

Overkogstermostaten skal genindkobles

manuelt.

Der er endvidere mulighed for:

Cirkulationssvigt-sikring

Springreturn kan lukke ventilen, når en

i sekundærkredsen anbragt flowswitch

bryder strømmen, fx ved pumpesvigt.

Når cirkulation atter opnås, åbner ventilen

automatisk efter 10 sek.

Tryksvigt-sikring

Ved hjælp af en pressostat (statisk tryk)

kan springreturn lukke ventilen, hvis

vandtrykket i sekundærkredsen falder.

Alarmfunktion

Det indbyggede potentialfri alarmrelæ

aktiveres ved nødlukning (springreturn).

Ret til ændringer forbeholdes.

Clorius Controls A/S

Tempovej 27 · DK-2750 Ballerup · Denmark

Tel.: +45 77 32 31 30 · Fax: +45 77 32 31 31

E-mail: mail@cloriuscontrols.com

Web: www.cloriuscontrols.com


Sikkerhedssæt SM6

Tekniske data

Ventilmotor

Spænding 24 V AC

+10/-15%, 50/60 Hz

Effektforbrug ca. 9 VA

Kapsling IP44, dryptæt

Kabelforskruning 1 stk. PG 13,5

1 stk. PG 13,5 blind -

prop

Lukkehastighed Max. 4 sek.

Omgivelsestemp. -15 til +60 °C

Lukkekraft 500 - 1200 N

Slaglængde 4 - 22 mm

Ventiltilslutning G1 omløber

Vægt 3,7 kg

Styreboks

Transformer 230/24 V AC, 10 VA,

50/60 Hz

Timer 10 sek.

Ekstern alarm Potentialfri kontakt

Sikring T 0,5 A / 250 V

Dobbelt-termostat

Variabel Justerbar 50 - 130°C

Overkogsikring 95 - 130 °C.

Plomberet til 105°C.

Manuel reset

Gevind ½″ RG

Dykrørslængde 110 mm

Tilbehør

Kølestykke KS-4

Beskytter motorens pakdåse, anvendes

ved ventiltemperaturer mellem 170°C og

250°C.

Kølestykke KS-6

Erstatter ventilmotorens pakdåse. Forsynet

med bælgtætning. Obligatorisk ved

hedtolieanlæg og ved ventiltemperaturer

over 250°C.

Ret til ændringer forbeholdes.

Målskitse

SM6 Motor

M

Primærside

Manometer

Styrebox

Varmeveksler

4.10.02-B

Tilslutningsdiagram, termostatstyring og sikkerhedssæt

Styreboks med 230 / 24 V trafo for 24 V ventilmotor

og ca. 10 sek. forsinket indkobling af springreturn

Glassikring T 0,5 A / 250 V

PE L N 1 2 3 4 1

J F 0

230 V AC 50 Hz

evt. Tryksvigt

evt. Flowsvigt

105ºC Var.

Diagram for udrustning

3 2

PE

til dampopvarmet/ hedtvandsopvarmet

anlæg, hvor primærside er

udført for dampens/ hedtvandets

max. tryk.

3

2

1 1

Dobbelt-termostat

Lukke

Åbne

Fællespunkt

Holdefunktion

(Springreturn)

2 Mp 3 5 6

1 2 Mp 4

Ventilmotor 24 V AC

med springreturn

For ekstern

alarm-indikering

Max. 250 V / 3A AC

Flowsvigt

Dob.-termostat

Tryksvigt

Sekundærside

DK-2

Manometer

Clorius Controls A/S

Tempovej 27 · DK-2750 Ballerup · Denmark

Tel.: +45 77 32 31 30 · Fax: +45 77 32 31 31

E-mail: mail@cloriuscontrols.com

Web: www.cloriuscontrols.com

More magazines by this user
Similar magazines