Konklusion

drea.dk

Konklusion

Prostitution i gråzonen

I samme åndedrag anser Jo Bindman fra Anti-Slavery International (1997: 9), at fokuseringen på

denne offerideologi medvirker til at opretholde dikotomiseringen luder (selvforskyldt)/madonna

(offer) inden for prostitutionserhvervet:

”It runs the danger of reiterating the distinction between the 'innocent victim' who deserves pity

and the punishment of those who have criminally abused her, and the willing 'whore' who has

sacrificed her right to social protection through her degraded behaviour.” (Bindman, 1997: 9)

Prostituerede i rettighedsorganisationerne giver i forlængelse heraf udtryk for, at den udbredte

tendens til offerideologi i vesten, hvor velment den end måtte være, snarere medvirker til at

marginalisere og stigmatisere dem:

”Even when we are inscribed less negatively or even sympathetically within dominant discourses

we are not exempt from stigmatisation or social exclusion. As powerless, abused victims with no

resources, we are seen as objects of pity” (Sex Workers Manifesto, 1997:1)

Denne stigmatisering ønsker rettighedsorganisationerne at bekæmpe, idet de anser den for en af de

væsentligste årsager til, at prostitution er en hård branche at befinde sig i.

Den bedste løsning til at sikre og fremme de prostitueredes rettigheder og accept i samfundet er i

følge dem selv ved at legalisere prostitution (World Charter For Prostitutes’ Rights). Prostitution

kan og bør ifølge dem betragtes som et arbejde på lige fod med andet emotionelt, kommercialiseret

arbejde, som eksempelvis psykiatri og omsorgsarbejde – en betragtning, der korresponderer med

såvel Socialministeriets som Muskelkrafts fremstilling. I stedet for at høre ind under straffeloven

anser de således, at prostitution burde blive dækket af arbejdsloven og den offentlige

sundhedspolitik, så prostituerede kunne få samme rettigheder som andre arbejdende

samfundsborgere (Bindman, 1997: 5-6). De argumenterer endvidere, at prostituerede ved en

legalisering ville kunne få bedre beskyttelse mod voldelige kunder (Bindman, 1997: 6). I en

omfattende analyse af lighederne mellem prostituerede og andre arbejdere, samt de delte

udbyttelsesformer erhvervene imellem, demonstrerer Bindman, at allerede eksisterende

menneskerettigheder og anti-slave konventioner er tilstrækkelige til at bekæmpe slaveri inden for

sexindustrien (Kempadoo, 1997: 31). Dette rejser spørgsmål om, hvorvidt en legalisering i

Similar magazines