DUGSNyt nr. 1. 2012 - Dansk Urogynækologisk Selskab

dugs.dk

DUGSNyt nr. 1. 2012 - Dansk Urogynækologisk Selskab

Dugs inFO

FORMAND

Afdelingslæge, ph.d.

Mette Hornum Bing

Gynækologisk-obstetrisk afdeling Herlev

Hospital

mbing@dadlnet.dk

NæSTFORMAND

Overlæge, ph.d.

Susanne Greisen

Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y Aarhus

Universitetshospital, Skejby 8200 Aarhus N

susagrei@rm.dk

KASSERER

Reservelæge

Charlotte Graugaard-Jensen

Urologisk afdeling K Aarhus Universitetshospital,

Skejby 8200 Aarhus N

graugaard@ki.au.dk

SEKRETæR

Læge, ph.d. studerende

Rikke Guldberg Sørensen

Kompetencecenter Syd for Landsdækkende

Kliniske Databaser Afdeling for Kvalitet og

Forskning/MTV Odense Universitetshospital

rikke.guldberg.soerensen@ouh.regionsyddanmark.dk

SELSKABETS HJEMMESIDE

www.dugs.dk

Bestyrelsen for DUGS

BESTYRELSESMEDLEM

Kontinenssygeplejerske

Annette Vestermark

Medicinsk Center Hjørring Sygehus Vensyssel

Bispensgade 37 9800 Hjørring

a.vestermark@rn.dk

REDAKTøR AF DUGSNYT

Overlæge Lene Paulsen

Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Hillerød Hospital

Dyrehavevej 29

3400 Hillerød

l.b.paulsen@dadlnet.dk

WEBREDAKTøR

Overlæge

Ulla Darling Hansen

Gynækologisk/obstetrisk afdeling Odense

Univesitetshospital 5000 Odense C

udh@dadlnet.dk

28 DUGSNyt nr. 1. 2012

More magazines by this user
Similar magazines