KIRKEBLADET - Lundehus Kirke

lundehuskirke.dk

KIRKEBLADET - Lundehus Kirke

KIRKEBLADET

FASTE - PÅSKE - PINSE

Vort daglige brød

Kirkeblad for Lundehus sogn nr. 1, 2011


2

Godt forår

Julen er vel overstået og

vinteren er så småt ved at

være forbi. Her i Lundehus

sogn har vi holdt et

møde , hvor kirken var

vært. Vi skulle snakke

om, hvordan vi kunne

lave et kulturelt mødested

i vores bydel. Specielt nu

hvor kommunen ikke synes, de vil deltage.

Dette møde blev afholdt den 25. januar. Her

snakkede vi om mange ting bl.a. om filmaftner,

koncerter, bogcafe og andre ting. Vi

besluttede, at det vil være det bedste, hvis vi

stifter en forening, som kan stå for arbejdet,

og som kan finde steder, hvor arrangementer

kan holdes og lave program og søge midler til

alt dette.

Derfor bliver der indkaldt til en stiftende

generalforsamling mandag den 28. marts 2011

kl. 19 i kirken. Se annonce andetsteds i Kirkebladet.

Ligesom vi også vil sætte det i Østerbro

Avis. Kom og vær med.

I sidste kirkeblad skrev jeg, at nu skulle vi have

vores Rose-skulptur på plads i kirkehaven bag

alteret. Men det viste sig, at grunden Rosen

skal stå på var for blød til dens vægt, så vi

skulle i gang med at lave et fundament, der

kunne bærer. Arbejdet er nu i gang og forventes

at være færdig, som dette kirkeblad

kommer ud. Og hvis det går som forventet,

bliver der invielse af Rosen den 10. april. Men

hold øje med vores hjemmeside

www.lundehuskirke.dk, vores nyhedsbrev og

opslagstavlen.

Stig Ekman

formand for menighedsrådett

Indhold

2 Fra formanden

3 Giv os i dag vort daglige brød...

5 Emmaus

7 Brødet - en meditation

8 Kommende arrangemebter

10 Årsmødet

11 Sommerkoncert

Lundehus Forsamlingshus

12 Sognenyt

13 Det sker

14 Gudstjenester

15 Info om kirken

Nyhedsbrev

Få information om kommende arrangementer

i kirken tilsendt pr e-mail. Tilmeld dig via

et klik på kirkens hjemmeside:

www.lundehuskirke.dk

Kirkebladet

udgives af Menighedsrådet og er Lundehuskirkens

hilsen og bindeled til alle i sognet.

Kirkebladet uddeles til alle husstande uanset

skilte med ”nej tak til reklamer” eller ”nej tak

til lokalaviser”. Ønsker man ikke at modtage

bladet, kan det afmeldes på kirkens kontor.

Tryk: Nørrebros Bogtryk & Grafisk Center


Giv os i dag vort daglige brød...

sådan beder vi i Fadervor

Dagligt brød. Men det har vi jo - så rigeligt. Vi

kan vælge mellem alle mulige lækre brød, og

sult er ikke problemet i vores del af verden -

det er snarere fedme. Fordi vi spiser mere, end

vi har brug for.

For ikke så længe siden hos os selv lå sult og

hungersnød på lur som en nærliggende fare, og

er det stadig mange andre steder. Hvor brød er

en mangelvare, opfattes det som noget helligt.

Uden brød er livet i fare. Når vi har brød nok,

svinder oplevelsen af, at det skulle være særligt

helligt.

Måske kender vi alligevel til at sulte, der er områder

hvor vi er underernærede. I vores rige

land er der mange mennesker, der har en skrigende

sult af ensomhed. Mennesker, der sulter

efter kontakt, efter andre mennesker som de

kan fortælle deres oplevelser til. Kroppen

skriger efter et kærtegn på kinden. Kan man

ikke kalde det sult? når man i den grad savner

og mangler det der kan mætte?

Eller hvad med sulten efter selvværd? Den sult

kan gemme sig inde bag et tjekket ydre, bag

moderigtigt tøj, sikre skridt, højtråbende stemmeføring,

et ”her-kommer-jeg”, et vildt højt

3


4

arbejdstempo. Inde bag den tjekkede overflade

er der mange mennesker, hvis indre hænger i

laser, som sulter efter anerkendelsen fra nogen

- en far, en mor, en kæreste - sulter efter at

høre og mærke ordene: Du er elsket.

Det kan også være sulten efter mening. Hvad

er meningen med livet? Hvor skal og kan jeg

bruges? Vi kender ganske godt erfaringen af,

at livet er skrøbeligt og når som helst kan forsvinde

eller tages fra os. Så går jagten ind på

det, der skal mætte.

Der mærkelige er, er vi ret tit går de forkerte

steder hen for at stille vores sult. Køber tøj for

identitet, oplevelser for mening, prestige for

anerkendelse.

Måske giver det så ganske god mening at

bede: ”Giv os i dag vort daglige brød”, når vi

opfatter brød som symbol for alt det vi ikke

kan leve uden. Ikke det delvist nødvendige

eller unødvendige, men det livsnødvendige - til

i dag. Det vi næres ved. Som når vi tygger på

det, andre giver os, fortæller os eller udfordrer

os med.

Dagligt brød er at høre til, være en del af, at

ha´ sprog for det vi oplever, at vide sig set og

selv kunne se. Dagligt brød er gode venner,

livsopgaver, stunder hvor tiden går i stå, børns

underlige spørgsmål, at kunne bevæge sig og

opleve stilhed.

Bønnen til Gud om ”dagligt brød” er i sig selv

en måde at forholde sig til vores sult på. Jesus

trak et bånd - et brødbånd fra himmel til jord,

for det var ham, der var så meget i overensstemmelse

med livets kilde, at han kunne kalde

sig: ”Livets brød.” Han er forbindelsen - forbindelsen

fra det himmelske spisekammer fyldt

med ”brød” til det menneske, der skriger af

sult - sult efter alt det, vi ikke kan leve uden.

Som det ensomme menneske kender Jesus selv

både brødet og sulten, for han skreg på korset

helt forladt af alle - selv af Gud. Til det menneske

rækker han sig selv som brød: Det er mit

legeme - tag og spis det, og lad det fylde i dig.

Igennem nadverens enkle måltid minder Jesus

os om, at han er livets brød. Tidligere slægter

forstod det helt bogstaveligt. De betragtede

nadverbrødet som rejsekosten, der holder os i

live gennem alle vore dage og igennem døden

til livet hos Gud. På den måde er nadverbrødet

det levende brød, som kommer fra himlen -

også i det daglige brøds skikkelse og gave. Derfor

beder vi: Herre giv os altid det brød - dagligt

brød og livets brød.

Fadervor er i grunden en farlig bøn! Jeg

nævnte, at vores fedme kommer af, at vi ikke

har brug for så meget, som vi spiser. Det

”farlige” ved ”Giv os i dag brødet” er, at det

må gives videre for ikke at sætte sig som overvægt.

Tør vi tage imod sådan et brød, der nok vil

mætte, men samtidig kalder mig til at flytte

fokus fra mig selv, og fra at jeg selv vil styre

det efter mine ønsker og så i stedet sætter

fokus på, at brød og liv skal deles?

Tør jeg tage imod et brød, som ønsker at

gennemtrænge hver fiber i min krop? Et brød

der kalder på, at mit liv ikke er mit private liv,

men er knyttet ind i brødbåndet fra himmel til

jord - det brødbånd der kalder på at dele livet.

Tag det, 5

siger han til dig - ikke til ejendom,

men til at du kan vokse i kærlighed, folde dig

ud, leve dit menneskeliv. Som livets brød bliver

det mindre, ved at du gemmer det, men

vokser derimod hver gang du deler ud af det

- det vokser ved at blive delt, og noget, som

vokser ved at blive delt, har vi et ord for: helligt.

Det daglige brød er det, der er helligt for os.

BA


Emmaus

Flere af illustrationerne til dette Kirkeblad

fortæller historien fra Lukas-evangeliet, om de

to disciple, der påskedag gik til byen Emmaus.

På vejen møder de ”en fremmed”, som de

fortæller om det frygtelige, der var sket i de

sidste dage, at deres Herre - Jesus - var blevet

korsfæstet. Han taler med dem, trøster dem,

og da det bliver aften opfordrer de ham til at

blive og spise sammen med dem. Da han

bryder brødet - ser de, hvem han er.

Kender vi det ikke? – at være på vej til Emmaus

uden håb for fremtiden og med fortidens

håb begravet, uløseligt bundet sammen i forvirring

og sammenknugethed.

De havde håbet - men nu er de blevet brikker i

et virvar af begivenheder i et spil, de ikke selv

kender.

Den fremmede på vejen reder deres længslers

historie ud igen. Først ved at udlægge de ældgamle

håb og løfter hos Moses og profeterne

for dem. At det var deres længslers historie -

følte de, for deres hjerter brændte i dem. Og

kender man sine længslers vej og håbet, så er

man ikke blot en brik i begivenhedernes virvar.

De var på vej til at finde sig selv igen, finde

deres sted i verden.

Men færdige med den fremmede var de ikke,

vel fordi det var smerteligt for dem at genfinde

deres håb og længsler. Det var jo dem, der lige

var blevet skuffede - det er smerteligheden,

som brænder i deres hjerter. Og de vil ikke

give slip på ham, de opfordrer ham: ”Bliv hos

os! Det er snart aften, og dagen er allerede gået

på hæld”, og så her - ved aftensmåltidet - genopstår

det fællesskab, som de havde med Kristus,

før han døde - da han bryder brødet. Det


6

var den stærkest mulige erindring om fællesskabet,

de havde haft. Det pegede tilbage til

forleden aften - skærtorsdag, hvor han havde

fortalt dem, at han skulle gå bort - men også,

at de skulle indoptage ham, sådan som de indoptog

det brød og den vin, han delte rundt.

Så ser de ham. Måske var det den tone, han

sagde velsignelsen i. Måske en særlig bevægelse

med hånden. De ser et tegn - og genkender

ham, og i samme øjeblik behøver de ham ikke

mere. Han blev usynlig for dem - de behøvede

ham ikke længere i udvendig forstand, for de

så nu, at han og alt det, han havde givet dem

ikke var dødt - men opstået til nyt liv.

Og de bryder op og skynder sig tilbage til den

by, hvor de troede håbet var dødt.

HCS

Billedet på forsiden er af Mogens Hoff, s.3: Rembrandt.,

s. 5: Duccio og herunder: Caravaggio


BRØDET – en meditation

Der var en tid hvor man bøjede hovedet,

slog korsets tegn

og med ydmyghed og ømhed tog kornet og

tilsåede sin mark.

Man var i et arbejdsfællesskab med sin skaber.

I århundreder

modtog man brødet af Guds hånd,

takkede og spiste,

man var et med sin Gud i takkebønnen.

Mennesket havde lov til at bruge Guds gave.

Brødet var livslinjen til skaberen.

Gud og mennesker mødtes,

når 8 brødet blev brudt og delt.

Dette møde

skabte folk med ansvar og nøjsomhed,

for man misbrugte jo ikke Guds gaver.

En forslidt, arbejdende mor

står stille ved bordet

med barnet på ryggen.

Hun slår korsets tegn og takker for brødet,

mens den rige søster

7

har glemt brødets velsignelse.

I Europa sidder de ensomme og tomme

og forsøger at æde sig gennem brødet.

Mon vi har glemt at dele og at takke?

Har vi glemt skaberens endeløse gavmildhed?

Mon du i dag tør takke din Gud for brødet?

Tør du vise dine nærmeste,

at brødets rigdom er en gave?

Måske ville det forandre alt,

brødet skjules af overflod og nydelse.

Engang var der en,

der - efter Guds vilje -

i smerte delte brødet og vinen.

Han bad i ensomhed,

og derpå delte han sig selv

med menneskeheden,

inden han lod sig dræbe,

for at de tomme, de glemte, de skyldige

kunne leve i frihedens og opstandelsens rige.

7

frit efter Ruth Jeppesen


8

Kommende arrangementer

Engleaften

Birte Andersen og Hans Chr. Sørensen indbyder

endnu en gang til en aften om engle i

ord, billeder og toner – torsdag den 24.

marts kl. 19 (NB), Vi inviterer vores muslimske

venskabsmenighed fra Imam Ali-moskeen

med til denne aften. Engle er en af de ting, vi

har fælles med muslimerne. Gabriel er en af

dem, vi har navn på og en af de vigtigste i begge

religioner.

Skærtorsdagsmåltid

Efter gudstjenesten skærtorsdag – den 21.

april kl. 17 – indbyder vi igen til skærtorsdagsmåltid

med lammesteg og rødvin.

Prisen er 40 kr.

Rumænien

Hvordan ser der ud i Rumænien? Hvordan

lever befolkningen? Og hvordan kan man være

kirke igen efter kommunismen? Er der forbindelse

mellem de fine gamle fresker fra middelalderen

og de mange ikoner til det liv, der

leves i dag? Og er der forbindelse mellem

rumænernes gudstro og vores vestlige gudstro?

Kan den rumænske kirke lære os noget om

Guds rige, og vi måske lære dem noget om,

hvordan man forvalter landet og jorden? Noget

af det har i flere år optaget Birte Andersen,

og i sommeren 2010 blev nogle af

spørgsmålene besvaret. Tirsdag den 5. april

kl. 14,30 er der mulighed for at høre nærmere.


Påskelørdag

vil kirkens klokke ringe 12 slag ved midnat og

forkynde opstandelsen i forbindelse med opstandelsesliturgien,

der begynder kl. 23,30 og

varer en lille time.

Det er en stemningsfuld oplevelse med salmer,

musik, bibellæsning, mørke og lys og

Grundtvigs digt: ”I kvæld blev der banket på

Helvedes port”, og kirken bliver til sidst oplyst

af levende lys.

Påskelørdag er i år den 23. april.

Skovtur

Tirsdag den 24. maj holder vi den årlige

skovtur. Vi kører fra kirken kl. 10 og er

hjemme igen omkring kl. 17. Turen går til det

smukke område omkring Ringsted og Sorø

med besøg i Fjenneslev Kirke. Vi spiser middagen

og drikker kaffen på Skovkroen i

Gyrstinge. Prisen for køretur, middag og kaffe

er kr. 250. Tilmelding og betaling ved eftermiddagsmødet

5. april og herefter på kirkens

kontor frem til og med mandag den 16. maj.

9


10

Grøn er vårens hæk

Tirsdag 3. maj kl. 14,30 - en eftermiddag med

plads til hyggeligt samvær over en kop kaffe

samt sang, horn og klaver hjulpet godt på vej af

Anna Louise Cholewa Petersen, Lise Wille Jørgensen,

Martin Cholewa og Torben Olsen.

SangCafé

Torsdag 12. maj 2011 kl. 19,30 er der igen

åbent i SangCaféen, hvor der bydes på en række

af kendte danske sange og viser og

schlagere. Dertil et let traktement for 30 kr.

Aftenen er tilrettelagt af LundehusKoret og

Torben Olsen.

Sankt Hans

Også i år vil KFUM-Spejderne i Lundehus

Gruppe stå for et flot sankthansarrangement

ved søen med grill og bål. Torsdag den 23.

juni fra kl. 18.

Årsmødet

er i år torsdag den 12. maj kl. 17,00. Ifølge

lovene skal forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer

såvel som andre forslag til behandling

på Årsmødet fremsendes inden 1.

april.

Følgende afgår efter tur:

Kirkekredsen: Corinna Jensen samt revisor.

Lundehus Kirkes Ungdomsgård: John

Abrahamsson og Vibeke Madsen (brugerrep.)

samt suppleanter.

Lundehus Kirkes Fond: Preben Eerslew og

Thomas Kirkeskov (suppleant).

Forslagene skal sendes til formændene for

de respektive organisationer:

Kirkekredsen: Hans Chr. Sørensen, Danstrupvej

15, 2100 København Ø.

Ungdomsgården: John Abrahamsson, Emdrup

Vænge 85, 2100 København Ø.

Fonden: Preben Eerslew, Sjælør Boulevard

109,1. mf. 2500 Valby

Efter Årsmødet serveres et par stykker

smørrebrød - tilmelding på kirkens kontor

senest tirsdag den 10. maj.


med det landskendte kor Lille MUKO -

søndag 29. maj kl. 15

Universitetskoret Lille MUKO er et af Danmarks

stærkt førende klassiske kor med talrige

optrædener i både ind- og udland. Koret

har i de sidste år bl.a. markeret sig i flere

programmer på DR. Herudover er koret især

Lundehus Forsamlingshus

Indkaldelse til

Stiftende generalforsamling

Lundehus Forsamlingshus”

mandag den 28. marts kl. 19

I Lundehuskirken

Dagsordensforslag:

· Velkomst

· Oplæg

· Vedtægter – herunder navn

· Valg

· Eventuelt

Sommerkoncert

kendt og elsket for sine fortolkninger af

sange fra den danske sangskat. Koncerten i

Lundehus Kirke falder inden for denne tradition.

Her vil blive sunget en række af

årstidens mest elskede danske sange suppleret

med enkelte nyere korværker, der

knytter sig til årstiden. Alle er velkommen.

Der er gratis adgang.

Initiativtagere:

Peter Sørensen, Pia Liske,

Hanne Petersen, Niels Refslund,

Ebbe Lauridsen og Stig Ekman

11


Sognenyt

Menighedsrådet

Menighedsrådet holder møde i kirkens konfirmandlokale

kl. 19,00 - 17. marts, 14. april, 10.

maj (NB kl. 18,30), 21. juni og 24. august.

Møderne er offentlige, og dagsorden fås på

kirkens kontor senest 4 dage før mødet.

Spaghetti med mere

Spaghettigudstjenester er et tilbud til især de

3-8 årige og deres forældre - en kort gudstjeneste

kl. 17,00, hvor vi synger og hører historier

fra Bibelen, og bagefter spiser vi sammen.

Så slipper far og mor for at købe ind og lave

mad. Der er spaghettigudstjenester tirsdag den

22. marts og tirsdag den 10. maj - begge dage

kl. 17,00, og vi serverer ikke altid spaghetti!

Kulturklubben

viser film hver onsdag kl. 10 – program kan

hentes i kirken, Genbrugsen eller ses på hjemmesiden:

www.lundehuskirken.dk. Onsdag

den 27 april kl. 10,30 er der ingen film, men

levende musik med Roar og hans musikalske

venner, og de spiller Country Blues.

TS

Konfirmation 2012

De unge, der nu går i 7. klasse og skal konfirmeres

fredag den 4. maj 2012

(storebededag) skal indskrives hos sognepræst

Hans Chr. Sørensen i løbet af maj

måned. Det er lettest, hvis man ringer i telefontiden

(se bagest i bladet) og aftaler en tid.

Konfirmandundervisningen vil også næste

sæson ligge på søndage kl. 10,30-ca 17 og på

8. klassetrin. Nærmere besked om datoer

ved indskrivningen. Dåbsattest/navneattest

medbringes.

EVENTYRLANDET

Sidste nyt om Lundehus kirkes Vuggestue og

Børnehave - Lyngbyvej 180 - er, at vi fusionerer

med Taksigelseskirkens Menighedsbørnehave

i Teglværksgade. Vi havde håbet

på, at fusionen kunne træde i kraft pr. 1. januar

2011, og begge bestyrelser har arbejdet

på højtryk for at nå at få nye vedtægter og

driftsoverenskomst i hus inden årsskiftet. Vi

nåede det, men nu venter vi på underskriften

fra Københavns kommune, og ting tager jo

tid i det kommunale system.

Vores nye navn bliver ”Eventyrlandet”

med to afdelinger, der kalder sig ”Lundehus

og ”Taksigelsen”. Vores institutioner vil

blive liggende, hvor de ligger nu altså med en

afstand på ca 2 km.

Den fusionerede institution hører kommunalt

under Østerbro distrikt, men forældre

der bor i Lundehus sogn og kommunalt hører

under Bispebjerg distrikt, kan stadig få

skrevet deres barn/børn op til vores institution.

Når fusionen er trådt i kraft, vil institution

bestå af 84 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn,

én leder , to afdelingsledere og ca. 20

ansatte. Vi er allerede begyndt at gå på besøg

hos hinanden med børnene og holde fælles

personalemøder og -dage. Vi ser frem til

mange gode og hyggelige stunder sammen

på tværs af afdelingerne.

Vibeke Felby Madsen

tidligere leder - nu afdelingsleder i ”Eventyrlandet”


Rosen

Nu er man gået i gang med at grave ud og støbe

fundament i kirkehaven bag alteret til opstilling

af vores store granitskulptur ”Rosen”. Det er et

stort projekt, for den vejer flere tons og er et par

meter høj, og Lundehuskirken er bygget på gammel

søbund (Lersøen). Skulpturen har været

færdig længe og befinder sig stadig i kunstneren,

Laila Westergaards værksted. Om alt går efter

planen, regner vi med at kunne holde indvielse

og en lille reception søndag den 10. april i forbindelse

med gudstjenesten kl. 10,30.

SOMMERTID

I sommermånederne juni, juli og august samler

vi menigheden omkring kun én søndagsgudstjeneste

- kl. 10,30. Prædikantliste kan læses på

kirkens hjemmeside eller hentes i kirken.

Næste nummer af Kirkebladet udkommer sidst i

august.

DET SKER

Tirsdag den 22. marts kl. 17,00: Spaghettigudstjeneste,

spisning.

Torsdag den 24 marts kl. 19: En aften om engle

- muslimske og kristne engle v. Birte Andersen

og Hans Chr. Sørensen. Besøg fra Imam Alimoskeen.

Mandag den 28 marts kl. 19: Lundehus Forsamlingshus,

stiftende generalforsamling.

Tirsdag den 5. april kl. 14,30: Rumænien i

billeder og ord ved Birte Andersen.

Søndag den 10. april kl. 10,30: Gudstjeneste og

reception, indvielse af ”Rosen”.

Torsdag den 21. april kl. 17,00: Gudstjeneste og

skærtorsdagsmåltid - lammesteg og rødvin.

Lørdag den 23. april kl. 23,30: Opstandelsesliturgi

- ”I kvæld blev der banket på Helvedes

port”.

Onsdag den 27. april kl. 10.30: Roar og hans

venner spiller Country Blues

Tirsdag den 3. maj kl. 14,30: ”Grøn er vårens

hæk”.

Tirsdag den 10. maj kl. 17,00: Spaghettigudstjeneste,

spisning.

Torsdag den 12. maj kl. 17,00: Årsmøde, smørrebrød.

Torsdag den 12. maj kl. 19,30: SangCafé, traktement.

Tirsdag den 24. maj kl. 10-17: Skovtur til bl.a.

Fjenneslev Kirke.

Søndag den 29. maj kl. 15: Sommerkoncert

med ”Lille MUKO”.

Torsdag den 23. juni fra kl. 18: Sankthansaften

ved Søen v. KFUM-Spejderne.

13


14

Gudstjenester

MARTS

Søndag den 20. (2.s.i fasten)

kl. 9 og 10,30:

Hans Chr. Sørensen

Tirsdag den 22.

kl. 17,00: spaghettigudstjeneste

spisning

Søndag den 27. (3.s.i fasten)

kl. 9 og 10,30:

Hans Chr. Sørensen

APRIL

Søndag den 3. (midfaste)

kl. 9 og 10,30:

Hans Chr. Sørensen

Tirsdag den 5.

kl. 16,30: Aftensang

Søndag den 10.(Mariæ bebud.)

kl. 9 og 10,30:

Birte Andersen

Søndag den 17. (palmesønd.)

kl. 10 og 12:

Birte Andersen og

Hans Chr. Sørensen

Konfirmation

Torsdag den 21. (skærtorsdag)

kl. 17,00:

Hans Chr. Sørensen

Spisning

Fredag den 22. (langfredag)

kl. 10,30:

Birte Andersen

Lørdag den 23. (påskelørdag)

kl. 23,30:

Opstandelsesliturgi

Søndag den 24. (påskedag)

kl. 10,30:

Hans Chr. Sørensen

Mandag den 25. (2. påskedag)

kl. 10,30:

Birte Andersen

MAJ

Søndag den 1. (1.s.e. påske)

kl. 9 og 10,30:

Birte Andersen

Søndag den 8. (2.s.e. påske)

kl. 9 og 10,30:

Hans Chr. Sørensen

Tirsdag den 10.

kl. 17,00: Spaghettigudstjeneste

spisning

Søndag den 15. (3.s.e. påske)

kl. 9 og 10,30:

Hans Chr. Sørensen

Fredag den 20. (bededag)

kl. 10,30:

Birte Andersen

Kirkebil

Til alle møder og gudstjenester kører kirkebil, den kan bestilles

på kirkens kontor senest dagen før - telef. 3920 8797.

Lørdag kan besked indtales på telefonsvareren.

Søndag den 22. (4.s.e. påske)

kl. 10,30:

Hans Chr. Sørensen

Søndag den 29. (5.s.e. påske)

kl. 9 og 10,30:

Hans Chr. Sørensen

JUNI

Torsdag den 2. (Kristihimmelf.)

kl. 10,30:

Birte Andersen

Søndag den 5. (6.s.e. påske)

kl. 10,30:

Birte Andersen

Søndag den 12. (pinsedag)

kl. 10,30:

Hans Chr. Sørensen

Mandag den 13. (2. pinsedag)

kl. 10,30:

Hans Chr. Sørensen

Søndag den 19. (trinitatis)

kl.10,30:

Hans Chr. Sørensen

Søndag den 26. (1.s.e.trin.)

kl.10,30:

Birte Andersen

I sommerperioden fra Kristihimmelfart

og pinse samler vi menigheden

omkring kun én

søndagsgudstjeneste - kl. 10,30.

Prædikantliste kan læses på

kirkens hjemmeside eller hentes

i kirken.

Næste nummer af Kirkebladet

udkommer sidst i august.


Info om kirken 15

Lundehus Kirke

Strødamvej 1

2100 København Ø

Tlf. 3920 8797

www.lundehuskirke.dk

Kirken er åben for personlig, stille

andagt mandag, tirsdag og torsdag 9-13,

onsdag 10-17, fredag 10-13.

Kirkens præster:

Hans Chr. Sørensen, hacs@km.dk

Danstupvej 15, 2100 København Ø

tlf. 3920 6432. Træffes i reglen

mandag, tirsdag, torsdag og fredag

kl. 10-11, mandag tillige kl. 17-18.

I øvrigt efter aftale.

Birte Andersen, bia@km.dk

Træffes i reglen tlf. 3918 3039

tirsdag, onsdag, fredag og

lørdag kl. 10-11, torsdag kl. 18-19.

I øvrigt efter aftale.

Kordegnekontoret:

Alice Agerriis, aag@km.dk

Kordegnen træffes mandag, tirsdag, torsdag og

fredag kl 10-13, onsdag kl 11-17, lørdag lukket.

tlf. 3920 8797

Kirketjener:

Lars Fagerström,

træffes bedst i kirken kl. 9-11, tlf. 3929 0078

(Mandag fri).

Organist:

Torben Olsen,

Mirabellevej 4, 2635 Ishøj,

tlf. 4373 7062.

Menighedsrådets formand:

Stig Ekman

Emdrup Vænge 184, 2100 København Ø

tlf. 3920 3160

stig.ekman@kabelmail.dk

Menighedsplejen:

Hans Chr. Sørensen (formand)

giro: 100-24773

Kasserer for Kirkekredsen:

Kirsten Sørensen, Havsgårdsvej 9,

2900 Hellerup, tlf. 3962 8721

Sognemedarbejder

Thomas Sandberg, træffes bedst

mandag-fredag kl. 10-12,

tlf. 3929 0078 thsa@km.dk

Ungdomsorganisationerne:

KFUM-Spejderne:

Mikael Thyssen, Peter Borgsvej 3

3400 Hillerød, tlf. 2091 8178

mikaelthyssen@hotmail.com

FDF K27:

Maria Holte Nielsen, Albaniensgade 3, 4.tv.

2300 København S, tlf. 3284 7004

mariaholte@tiscali.dk

Vuggestue/Børnehave (0-7 år)

Eventyrlandet, Lundehus afd.

Lyngbyvej 180, 2100 København Ø

afd.leder: Vibeke Madsen, tlf. 3927 7007,

www.lundehus.dk; lundehus@lundehus.dk

Lundehus Kirkeblad:

Udgives af Menighedsrådet

og redigeres af præsterne og Ebbe Lauridsen

giro: 700-3803

Uddeling: KFUM-Spejderne, Lundehus Gruppe.


Biskoppen var på visitats søndag den 30. januar

More magazines by this user
Similar magazines