Master 2 generation.indd - Bornholms Middelaldercenter

bornholmsmiddelaldercenter.dk

Master 2 generation.indd - Bornholms Middelaldercenter

6

Middelalderen og Bornholms Middelaldercenter

Middelalderen i Danmark strækker sig fra omkring 1050 – 1536: fra vi

var blevet kristne og holdt op med at tage på vikingetogter og frem l

reformaonen i 1536, hvor vi forlod den katolske kirke l fordel for den

protestanske.

Middelalderen er ikke en sllestående periode på 500 år, men en

periode der rummer forandringer og fornyelser på mange niveauer.

Bornholms Middelaldercenter koncentrerer vi os om den fra 1300

– 1450. Vores tema er ”kultur og natur”, som vi formidler i vores landbobebyggelse,

ved vandmøllen, på den befæstede stormandsgård og i

den smukt varierede natur.

Vi bygger vores middelaldermiljø og formidling på arkæologisk, historisk

og folklorissk viden. Fagfolk er imidlerd ikke ald sikre på eller enige

om, hvordan middelalderen ”så ud”. Vi holder os derfor godt orienterede

og er åbne for nye forskningsresultater og kvalificerede bud. Vi

henter viden fra hele Norden og Europa, da kendskabet l byggeskik,

boligindretning, dagligliv og meget andet er begrænset og l der helt

fraværende i Danmark – ikke mindst når det gælder Bornholm. Der findes

l gengæld mange paralleller og fællestræk mellem de europæiske

lande.

More magazines by this user
Similar magazines