Views
5 years ago

Bag henget - Plantning og Landskab

Bag henget - Plantning og Landskab

Bag henget - Plantning og

Bag hegnet Historien om levende hegn i det danske landskab Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger 2002

 • Page 2: BAG HEGNET
 • Page 5 and 6: BAG HEGNET Historien om levende heg
 • Page 8 and 9: Forord »Endnu engang forynger sig
 • Page 10 and 11: Landskabet En nyudnævnt herredsfog
 • Page 12 and 13: Den relative befolkningstilvækst p
 • Page 14 and 15: uske som eg, ask, avnbøg, navr, ha
 • Page 16 and 17: Jysk hedelandskab ved 1800-tallets
 • Page 18 and 19: omdriftsarealet henlå som græsset
 • Page 20 and 21: samtidig steg tilskuddet til foreni
 • Page 22 and 23: Kurve over det samlede antal hegnsp
 • Page 24 and 25: Mange gamle hegn var ikke holdt ved
 • Page 26 and 27: ledes påvist en samlet reduktion a
 • Page 28 and 29: Men fra slutningen af 1960erne har
 • Page 30 and 31: mandsbrug i landsdelen. Men endnu i
 • Page 32 and 33: Vinden I et fladt, kystnært land s
 • Page 34: En ny sandflugtslov fra 1857 bestem
 • Page 37 and 38: Den relative forekomst af forskelli
 • Page 39 and 40: Bortset fra la Cours ungdomsstudier
 • Page 41 and 42: Vindtunnelen på Danmarks Tekniske
 • Page 43 and 44: sulenter og plantningsforeninger ge
 • Page 45 and 46: Hvidgranen (Picea glauca) stammer f
 • Page 47 and 48: Den relative læ - forstået som de
 • Page 49 and 50: Frugtlegemer af rodfordærversvampe
 • Page 51 and 52: Hestespand ved ungt, velpasset hegn
 • Page 53 and 54:

  de første år ret let udkonkurrere

 • Page 55 and 56:

  Et efter tidens standard velpasset

 • Page 57 and 58:

  selskabets Tidsskrift med titlen

 • Page 59 and 60:

  Erling Graven, der var havebrugskan

 • Page 61 and 62:

  Såkaldt »adresse« fra De Samvirk

 • Page 63 and 64:

  Planteformidling og rådgivning hø

 • Page 65 and 66:

  dets elite var lykkedes. Frem til 1

 • Page 67 and 68:

  Tvilum Skovgård der i mange år va

 • Page 69 and 70:

  Christian Dalgas (1862-1939) måtte

 • Page 71 and 72:

  stensen i repræsentantskabet i 191

 • Page 73 and 74:

  Nyplantet bredt løvtræshegn ved s

 • Page 75 and 76:

  Skolebørn fra Hejbøl Skole ved Ø

 • Page 77 and 78:

  Mindesten er et væsentligt virkemi

 • Page 79 and 80:

  Triste og glade roer, som er dyrket

 • Page 81 and 82:

  Holt et lille århundrede senere ko

 • Page 83 and 84:

  Egnen omkring Kvols ved Hjarbæk Fj

 • Page 85 and 86:

  390 medlemmer pr. forening, og for

 • Page 87 and 88:

  I de første år modtog kredsformæ

 • Page 89 and 90:

  Bestyrelse og kredsforstandere fra

 • Page 91 and 92:

  med tjenestefolk og mange medhjælp

 • Page 93 and 94:

  ening. 351 Et lav dannet i Tarm år

 • Page 95 and 96:

  tilfælde overvældende. Endnu i 19

 • Page 97 and 98:

  Ungt granhegn skærmer en nybrudt k

 • Page 99 and 100:

  Det ideelle træbevoksede landbrugs

 • Page 101 and 102:

  Apoteker J. C. H. Strøyberg fra Ly

 • Page 103 and 104:

  De Samvirkende Plantningsforeninger

 • Page 105 and 106:

  eningerne ikke forekommer i årsmø

 • Page 107 and 108:

  menfald mellem plantningssagen og l

 • Page 109 and 110:

  indsats var dog uden tvivl, at det

 • Page 111 and 112:

  skabet og Landsudvalget for plantea

 • Page 113 and 114:

  Vesterager pludseligt kun 60 år ga

 • Page 115 and 116:

  Et medlem af »Det flyvende korps«

 • Page 117 and 118:

  Udviklingen i landbrugserhvervets a

 • Page 119 and 120:

  Med traktoren som trækkraft blev o

 • Page 121 and 122:

  Pakning på maskine i Aksel Olsens

 • Page 123 and 124:

  Et år gammelt seljerøn hegn radre

 • Page 125 and 126:

  Seljerønhegn, som er meget åbent

 • Page 127 and 128:

  med forskellige former for traktorp

 • Page 129 and 130:

  I modsætning til det traditionelle

 • Page 131 and 132:

  Nyopført gylletank ved Dråby på

 • Page 133 and 134:

  Den socialdemokratiske statsministe

 • Page 135 and 136:

  I Hedeselskabets Tidsskrift 1893 ku

 • Page 137 and 138:

  med repræsentanter fra landbo- og

 • Page 139 and 140:

  at statstilskuddet blev reduceret,

 • Page 141 and 142:

  Statens udgifter til hegnsplantning

 • Page 143 and 144:

  længet med yderligere fem år, ide

 • Page 145 and 146:

  Majsafgrøde i læ af trerækket l

 • Page 147 and 148:

  Kort- og Matrikelstyrelsens digital

 • Page 149 and 150:

  Det er gennem de seneste hundrede

 • Page 151 and 152:

  kvaliteter, har til gengæld vist s

 • Page 153 and 154:

  Maleri med titlen ‘I høhøstens

 • Page 155 and 156:

  Fuglekirsebær (Prunus avium) er me

 • Page 157 and 158:

  Tre vigtige begrundelser for at pla

 • Page 159 and 160:

  Som en meget simpel måde at anskue

 • Page 161 and 162:

  Henvisninger 1 Citeret efter J. Die

 • Page 163 and 164:

  72 T. Topsøe-Jensen 1966: Ad hjuls

 • Page 165 and 166:

  144 C. Nøkkentved & C. E. Flensbor

 • Page 167 and 168:

  234 F. Skrubbeltrang 1966 (se note

 • Page 169 and 170:

  ning for Jylland, Hedeselskabets Ti

 • Page 171 and 172:

  s. 34. 446 H. C. Johansen 1985 (se

 • Page 173 and 174:

  vende og biotopforbedrende beplantn

 • Page 175 and 176:

  Efterord Denne bog er blevet til p

 • Page 177 and 178:

  Jerndorff, August 47 Johansen, Th.

Vedligeholdelse af løvtræshegn - Plantning og Landskab
Landskabets udvikling i Danmark - Geocenter København
Landskab og kulturhistorie - Syddjurs Kommune
Meningsmåling - Landskabet efter COP15 - Mandag Morgen
LANDSKAB 2011 - Have & Landskab
Bag om Graenseforeningens kulturmoedeambassadoerer.pdf
Download lærervejledning - Vilhelm Kyhn & det danske landskab
Teknisk Rapport 3 – Landskab, kulturarv og friluftsliv - Naturstyrelsen
WIDEX - historien bag DEn goDE lyD
Landskab og visuelle forhold - Vejdirektoratet
Større sammenhængende landskaber og ... - Naturstyrelsen
Strand, vand og grønne, åbne landskaber - Greve Kommune
Have og Landskab - Grønt Miljø
10.500 gæster på Have & Landskab - Grønt Miljø
Landskabet ved Kirke Værløse - K?benhavns Amt
1. Kulturen mellem kyst og land - Kulturarvens mønstre i landskabet.
Klik her for at hente - Dansk Landskabsøkologisk Forening
Undervisningsmateriale om Landskab - Åbne Samlinger
BYNÆRE LANDSKABER - Dansk Landskabsøkologisk Forening
DEN ADMINISTRATIVE INDDELING OG LANDSKABET - Dansk ...
VANDET I LANDSKABET - Dansk Landskabsøkologisk Forening
Landskab i vadehavsområdet - Danmarks nationalparker