Indholdsfortegnelse og nogle af bogens sider

maskinmesterskolens.boghandel.dk

Indholdsfortegnelse og nogle af bogens sider

Oversigter

1 Oversigter

1.1. Overblik over kapitel 1

Dette kapitel in deholder en række oversigter, ikke egentligt lærebogsstof.

Oversigterne omhandler:

Tabeller i bogen

Præfi kser

Tabelværdier for udvalgte naturkonstanter

Det græske alfabet

Enheder

Symboler, herunder deres betydning og SI-enheder

Formler

1.2. Tabeller i bogen

Tyngdeacceleration (g): s. 31

Densitet: s. 35

Specifi k varmekapacitet samt smelte- og kogepunkt: s. 49

Specifi k smeltevarme og fordampningsvarme samt smelte- og kogepunkt: s. 59

Atommasse: s. 80 og s. 193 (isotoper)

Resistivitet og resistanstemperaturkoeffi cient: s. 122

Bølgelængder for lys: s. 147

Farten af lys i forskellige materialer: s. 159

Løsrivelsesarbejde for elektroner: s. 167

Det periodiske system: s. 177

Kernekort: s. 185

Halveringstid for radioaktive atomkerner: s. 193

Friktionskoeffi cient: s. 236

1.3. Præfi kser

a = atto = 10 –18 m = milli = 10 –3 M = mega = 10 6

f = femto = 10 –15 c = centi = 10 –2 = 0,01 G = giga = 10 9

p = pico = 10 –12 d = deci = 10 –1 = 0,1 T = tera = 10 12

n = nano = 10 –9 h = hekto = 10 2 = 100 P = peta = 10 15

μ = mikro = 10 –6 k = kilo = 10 3 = 1000 E = exa = 10 18

More magazines by this user
Similar magazines