Kirkeblad nr. 2 - 2012 - juni - august - Mølholm Kirke

molholm.kirke.dk

Kirkeblad nr. 2 - 2012 - juni - august - Mølholm Kirke

Fotograf Søren Hauge Carlsen

MØLHOLM

KIRKE OG SOGN

26. 4. juni marts 2012 2012 til til 19. 3. august juni 2012 2012 nr. nr. 1 2 - - 50. 50. årgang

MenighedsrådsVALG 2012

”Sprudler du – så er du den, der skal være med”

Læs artiklerne om folk og kirke i Mølholm fra side 3

Mere information på: på:

www.molholm-kirke.dk


Konfirmander 2012

Lørdag 5. maj - 7. C.

Lotte Kepler Bentzen

Henrik Hundebøl Bjerregaard

Thomas Immerkær Dalgaard

Victor Mathias Sørud Gredal

Chris Birkholm Guldbæk

Søren Juul Hansen

Anna Jordan Vind Hededal

Amalie Josefine Hjortebjerg Hornstrup

Jacob Faurholdt Jensen

Sofie Amalie Lemming Jonassen

Catrine Bech Madsen

Maria Mølgaard Mortensen

Lea Linke Møller

Oliver Heiner Nielsen

Mark Alexander Nikolajsen

Anders Schou Pedersen

Frederik Pedersen

Mette Rydder

Sofie Scheibner

Frederik Cenholt Simonsen

Sebastian Mulvad Stokkendal

Rebecca Rahbek Therkilsen

Laura Bundgaard Thomsen

Emma Lund Villumsen

Søndag 6. maj - 7. A.

Marie Mölsted Andersen

Alexander Bundgaard Bach

Frederik Duvald

Anne Sofie Jul Elben

Mikala Mai Halbirk

Maria Seest Hebsgaard

Peter Fuglsang Heegaard

Ditte Elizabeth Dall Hersland

Maria Leerbæk Iversen

Katrine Simmelkjær Johannsen

Kristian Seeberg Larsen

Jens Ahrnfeldt Madsen

Josephine Mathea

Julie Neergaard

Frederik Heisig Pedersen

Mathias Schou Pedersen

Tobias Hartvig Pinderup

Cathrine Kaufmann Terp

Lukas Vogtmann Thinnesen

Frederik Okkels Overgaard Thomsen

Josephine Holde Thomsen

Søndag 13. maj - 7. B

Signe Skovbakke Baltzersen

Kristina Elise Bendstrup

Andreas Lomborg Bosteen

Johan Lund Bramming

Mathilde Damgaard Dyssekilde

Kasper Niklas Kjær Hansen

Annie Staun Hjerrild

Sara Beadle Kops

Rebecca Winterskov Kristiansen

Jesper Eberhardt Kruse

Kasper Enemark Lauridsen

Cecilie Kjær Mortensen

Alex Altfelde Nielsen

Mikkel Paarsgaard Nielsen

Simone Øgelund Nielsen

Kasper Willow Nissen

Alexander Bjørn Pedersen

Maria Guldbrandt Poulsen

Christian Nicolaj Leonardo Qvitzau-Dreyer

Johannes Raj Pilegaard Thomsen

Esben Poulsen Ulvbjerg

-2-

Fotograf Søren Hauge Carlsen

”og alligevel kommer man til at lave en

masse! Lyder det fra Anne Sofie, der er

en af årets konfirmander. ”Det kan godt

blive kedeligt, hvis man kun sidder og

læser og svarer på spørgsmål – men det

har vi heldigvis ikke gjort meget i konfirmandforberedelsen”.

For den har stået

på alt fra pakning af dyner til Sácele, besøg

i Kirkens Korshær i Vejle, en tur som

”kirkegårdspoliti” ude på kirkegården, til

et par gange med at lave en avis over

påskens begivenheder.

”Når man omsætter kristendom til praksis,

så bliver det til liv for mennesker!”,

lyder det fra Anne Sofies forældre, Elsebet

Olesen og Niels Elben, som har gang

i konfirmand nr. 2 i Mølholm Kirkes regi.

De har oplevet, at der kommer en større

interesse for værdispørgsmål. Hvad er

rigtigt og forkert, hvordan kan vi tage

os af andre, hvorfor skal vi ikke dømme

og fordømme andre? Eller hvordan teenagere

nu kan få formuleret det på deres

egen måde.

Netop dette med at formulere sig om det

helt nære i livet og det helt store i livet

– er det for præsten Erik Steen vigtigt,

at konfirmanderne prøver. Så når vi har

set film, for eksempel Les Miserables, så

er det vigtigt, at man selv prøver at fortælle,

hvad man har set. Hvordan menneskene

i filmen traf nogle valg, og hvad

konsekvensen var af disse valg. Film er

fortælling, og i det hele taget er der megen

fortælling og megen samtale i konfirmandlokalerne

i sognehusets kælder.

Kirken kan være rammen om at snakke”,

lyder det fra forældrene, ”snakke om

fællesskab, sorg og glæde.” Ja, det kan

være en øvelse i at være sårbare sammen.

Og så er det slet ikke så tosset, at far

Niels selv er konfirmeret i Mølholm Kirke,

så nu kan han glæde sig over endnu en

fælles historie med datteren og konfirmanden

Anne Sofie.

”Du er der som dig …

der er ikke nogle krav til dig”

-3-


OPSLAGSTAVLEN … husk!

Søndag 17. juni kl. 16.00

Jazzgudstjeneste med grillarrangement

Søndag 17. juni rykker jazz’en ind i Mølholm

kirke. Ida Gormsen leder og fordeler den musikalske

indsats, gudstjenesten afvikles i et

spændingsfelt mellem det traditionelle og

det skæve, som jazz’en står for.

Efter gudstjenesten inviterer vi til festligt

samvær omkring den store grill. Vi opfordrer

til, at hver enkelt familie medbringer salat og

godt brød til fælles salat- og brødbord samt

kød,

Tirsdag den 12. juni kl. 16.00-16.30.

Betty Sørensen Parken

Betty Sørensen Parkens Kulturfestival.

Syng danske sange med Mølholm Kirkes Pigekor

og hør dem synge deres favorit sommersange.

Kaffe-koncerter i juni

Kom og nyd dejlig musik af barokkens store

mester Johann Sebastian Bach og en kop

kaffe

Vibeke Astner spiller Bach’s orgelværk ”Clavierübung

III teil” – også kaldet “Tysk Orgel

Messe”, fordelt på tre formiddagskoncerter

af cirka 35 -40 minutters varighed.

Clavier-Übung III anses for at være Bach’s

mest betydningsfulde og omfattende værk

for orgel og indeholder nogle af hans musikalsk

mest komplekse og teknisk mest krævende

kompositioner for dette instrument.

-4-

Mellem det store ”St. Anne”-præludium der

indleder værket og den tredobbelte fuga i

Es-dur, der afslutter værket, er 21 koral-fantasier

som musikalske dele af den lutherske

messe og katekismus, efterfulgt af fire duetter.

Formålet med dette store orgelværk var

en praktisk oversættelse af den lutherske

lære i musikalske vilkår til andagtsbrug i kirken

eller i hjemmet og et kompendium over

orgelmusik i alle mulige stilarter og udtryksformer,

både gamle og moderne. Som værk

præsenterer det eksempler på alle mulige

former for kontrapunktisk komposition, der

går langt ud over tidligere afhandlinger om

musikteori.

… Det lyder måske en anelse tørt og teoretisk

– men det er smuk og berigende musik med

dybere mening.

Kaffekoncerter: Onsdag d. 13., 20. og 27. juni

kl. 10.30.

Gratis entré og kaffe.

Kirkekontoret:

Niels Skousvej 13 A

Åben: Mandag-fredag kl. 10.00-12.30

samt torsdag kl. 16.00-18.00

Kordegn: Grethe Lang Jakobsen

tlf. 75 72 23 22 – fax 75 72 23 63

E-mail: kirkekontor@molholm-kirke.dk

Mølholm Sognehus:

Tlf. 75 83 65 89 - Køkken: lokal 12.

Kirkegårdskontor:

Åben hverdage 10.00-11.00 (undt. lørdag)

Kirken 75 83 65 89, lokal 11

E-mail: kirkegaard@molholm-kirke.dk

Præsterne:

Erik Steen Nielsen

Rønshovedvej 1, tlf. 75 82 39 04

E-mail: esn@molholm-kirke.dk

Træffes bedst tirsdag, torsdag og

fredag kl. 12-13, onsdag kl. 11-12,

samt efter aftale. Mandag er fridag

Finn Illum

Gl. Bjert 27, 6091 Bjert, tlf. 75 82 34 28

E-mail: fi@molholm-kirke.dk

Træffes i Mølholm Sognehus hver tirsdag

kl. 11-12 tlf. 75 83 65 89, lokal 13

Mandag og fredag er fridage

Kirkegårdsleder:

Anders Hansen

Privat tlf.: 75 86 31 33

Kirken: 75 83 65 89, lokal 11

E-mail: kirkegaard@molholm-kirke.dk

Kirketjener:

Søren Koldkjær Sørensen

Privat tlf.: 75 82 69 16

Kirken: 61 28 69 16

E-mail: kirketjener@molholm-kirke.dk

Organist:

Vibeke Astner

tlf. 75 83 65 89, lokal 71

E-mail: organist@molholm-kirke.dk

Sogneassistent:

Grete Nørlem

Privat tlf.: 75 82 34 98

Kirken: 75 72 23 22

E-mail: sogneassistent@molholm-kirke.dk

Gaver til kirkebladet kan indsættes på:

Giro 7255551 eller

bank 3262-3262020509

www.molholm-kirke.dk

I løbet af et år er det utroligt mange mennesker,

som har deres gang i Mølholm Kirke,

sognehus og på kirkegården. Måske

skulle man engang prøve at tælle det op?

Mange mennesker – ja, og forskellige

mennesker, men alle med deres egne

bevæggrunde, deres egen historie, deres

egen vej i livet. Men på et eller andet tidspunkt

har deres veje krydset sig ind over

hinandens og ind i kirken, sognehuset eller

ud på kirkegården.

I dette nummer af kirkebladet har vi lavet

interview med nogle ganske få af disse

MenighedsrådsVALG 2012

”Sprudler du – så er du den, der skal være med”

Artikler om folk og kirke i Mølholm

mange, forskellige mennesker. Måske de

er repræsentative for mange – eller måske

mangler din historie? Mølholm Kirke

er en folke-kirke. Folk og kirke. Vi vil gerne

rumme mennesker, og mennesker skal

gerne mødes med respekt og anerkendelse

og indlevelse og medleven og frem

for alt, så skal alle gerne møde hinanden

med åbenhed og fællesskab. For kirken

er ikke murstenene men menneskene!

Så når artiklerne her fortæller om mennesker

i Mølholm Sogns liv, så fortæller de

også om kirken. Og trækker deres tråde

helt om bag ved og ind til det menighedsråd,

der har til opgave at være en tjener

for, at det hele fungerer. Menighedsrådet

er medlemmernes råd – vores råd. Og det

er til dette råd, at der skal være valg her

til efteråret. Med det formål at give plads

til mennesker, hvis veje krydses ind over

hinandens og ind i kirken, sognehuset eller

ud på kirkegården.

Interviewene er lavet af Erik Steen Nielsen.

Der skal lyde en stor tak til alle, der

har stillet sig til rådighed!

-5-


At bære en af sine kære til graven...

”Sidder her med lukkede tanker

Lytter til mit hjerte der banker

Jeg forstår det stadig ikke skat

At vi ikke længere skal pjat”

sådan lyder starten af det digt, som Gitte

skrev til brug i Mølholm Kirke. Den dag,

da kæresten Casper skulle bisættes. For

Casper var blevet akut syg, ganske pludselig

men meget markant. Og hans liv

stod ikke til at redde.

Derfor sad Gitte og Caspers familie,

forældrene Margit og Ole, søskendene

Christian og Rikke på de forreste bænke

i Mølholm Kirke – så tæt på Casper som

tænkes kan og dog så ufatteligt langt

fra ham. Hvordan mennesker magter at

rumme så fortvivlede følelser og afmagt

– det kan vi ikke forstille os. Men nogen

-6-

Kirkegården er et pænt sted at komme.

Vi troede bare ikke det sku le være nu.

gange skal vi mennesker rumme meget

mere, end vi ønsker og håber.

For Caspers familie og kæreste var det

en stor styrke og glæde og trøst, at kirken

var fyldt med familie og venner og

naboer og kollegaer. De var ikke alene,

og havde tiden op til bisættelsen i Mølholm

Kirke været kaotisk og frygtelig og

umenneskelig, ja så oplevede Caspers

far, Ole, en stor ro i kirken. Det gav ro

at være der – ro at være sammen – ro at

synge salmerne – ro at være sammen om

Caspers liv gennem talen – ro at være ”i

Guds hus”.

”Efter talen føler jeg, at jeg kender

Casper”, lød det fra en kollega, der kun

kendte Ole. Og sådan skulle det meget

gerne være, for det er et konkret men-

Foto: Søren Hauge Carlsen

neskes liv, som vi er samlet om i Mølholm

Kirke. Det er dette Guds eget døbte barn,

som i sit konkrete liv har givet livet videre

til andre på sin helt egen måde. Casper

spillede livets spil. Han gjorde som i sangen

The Gambler – han satte alt ind – sig

selv – sit humør – sin personlighed – sit

temperament – sin utålmodighed – sin

lidenskab – de skøre indfald – omsorgen

for mennesker han mødte. ALT satte

Casper ind i livets spil. For som det lyder

i sangen .. ”tæl aldrig dine penge ved

bordet …” men spil 100 %. Spil altid – vær

altid til stede – vær altid nærværende –

opmærksom – levende. Nu. Det er NU, at

du spiller – NU, at du lever. Og det betyder

noget, hvad du gør nu.

Sådan lød det ved Caspers kiste. I samme

kirke, som han var blevet konfirmeret i,

for alt for få år siden. Og i samme kirke,

som Margit og Ole var blevet viet i. Den

lidt underlige bygning, som skiller sig ud

fra alle de andre – og som alligevel på sin

helt egen måde formår at være rammen

om det største i livet – det skønneste og

det sværeste.

”Det var helt i Caspers ånd”, lyder det fra

Margit. ”Både i kirken og i sognehuset til

samværet bagefter”. For begge steder

var der rammer for følelserne og for afmagten

og sågar grinet. ”Det ville Casper

have grinet af ...” lød det midt i den svære

situation. Og så kunne snakken i sognehuset

brede sig og minderne om Casper

dukke op og få ord. Ord om det daglige

og det konkrete og det nære men også

om det store og det svære og det uforståelige.

Ord, som virker så befriende og

livgivende.

I kirken var det højtideligt

på en uformel og rigtig måde

Tilgivelsens sidste ord inden lyset

slukkes, er kærlighedens kilde

næste morgen …

”Her skal jeg også begraves”, lyder det

fra Dorthe Mahler. Men lige nu lever hun

i bedste velgående! Og glæder sig stadig

over brylluppet i Mølholm Kirke i 2010.

Dorthe og hendes ægtefælle Jan har et

fælles ideal: at prøve tre nye ting hvert

MenighedsrådsVALG 2012

”Sprudler du – så er du den, der skal være med”

Artikler om folk og kirke i Mølholm

år. Gerne nogle, der ikke ligger lige for.

Det er nemlig vigtig ikke at dømme og

fordømme på forhånd. Det kunne jo

være, at netop det ukendte blev til både

liv og glæde i deres ægteskab. Som noget

nyt, der kom ind i deres liv.

Foto: Søren Hauge Carlsen

Men ægteskabet – det er ”once in a lifetime”.

Ikke sådan forstået, at der ikke

findes skilsmisser og problemer og

forhindringer i livet. I stedet skal det forstås

sådan, at selve dagen – i kirken og

med familien og vennerne, den er unik

og enestående. ”Once in a lifetime”.

”Inde fra kirken er der minder, som kun

man selv kan huske”, fortæller Jan.

Vigtige minder, betydningsfulde minder.

Langt ud over om jakken sad pænt, eller

smilet var skruet rigtigt på. Minder

som handler om det helt fantastiske, at

et andet menneske siger ja til at ville

være med på livets vej sammen med dig.

Minder om at være helt 112 % til stede

og mærke, at det både handler om dem

som mennesker, og at de hører til i en

større sammenhæng. Kirken rummer de

fælles historier. De helt store, at her har

mange andre stået før mig. Og de helt

nære, at her er børnene konfirmeret,

Dorthe og Jan er viet her, og når den tid

kommer, ja da skal det også være her.

Det er planlagt, og det giver mening.

Kirken er som et fri-rum”, siger Jan. Og

ved, hvad han taler om fra både sit arbejde,

sin hobby som sejler og fra sit liv

som ægtemand. Et fri-rum er et sted,

hvor du ikke skal præstere men kan leve.

Og leve, det fornemmer man, at Dorthe

og Jan, de gør. Med en nysgerrighed på

livet og menneskene og hinanden og

med en lyst til aldrig at fordømme men

altid rumme og udvide, så bærer de både

noget meget menneskeligt og noget

meget kirkeligt med sig ud blandt andre.

For tingene hænger sammen – og der

skal opleves mindst tre ting nye hvert år.

-7-


-8-

MenighedsrådsVALG 2012

”Sprudler du – så er du den, der skal være med”

Artikler om folk og kirke i Mølholm

… kærlighed kan aldrig svares af andet end

taknemmelighed … om at bære et barn til dåb

At bære et barn til dåb er en ultimativ

handling. Det er en taknemmelighedens

og befrielsens og glædens handling.

”Hvad er livet – hvad er meningen –

hvordan lever kærligheden. Og svaret

er ikke et standardsvar – det er ikke et

nemt svar – nej, svaret er altid en proces

– en bevægelse – jeres bevægelse – Ditte

og Tor – jeres bevægelse sammen og

hen imod hinanden – det er jeres proces

– bundet i tryghed, tillid og behov. Jeres

behov for hinanden. Som mennesker. Et

bundløst behov og en stærk tilknytning

– alt sammen omdrejningspunkt for

både jeres liv med hinanden og jeres liv

hver især. Et samliv – et fællesskab som

er totalt – som omfatter det hele menneske

Ditte og det hele menneske Tor

– et fællesskab som rummer William og

Mathilde og Dagmar – ja, mere end rummer

– et fællesskab, som er bygget op

i et integreret – dynamisk og levende

kompleks med børn og hinanden og alt,

hvad det medfører og indebærer.”

Og siden denne vielsestale er Ingrid

også kommet til. Så med tre børn båret

til døbefonten i Mølholm Kirke (William

er døbt i en anden kirke) har Ditte og Tor

Reedtz med egne ord givet deres børn

en ”fælles ramme”. Både det, at dåben

har været i Mølholm Kirke og det, at de

er døbt. Så det snakker de med deres

børn om. Når de går tur forbi kirken og

Foto: Søren Hauge Carlsen

præstegården – eller har været til gudstjeneste

indenfor. Ikke fordi familien

sidder på bænkene hver søndag. Men

af og til, for det er vigtigt at høre til og

være en del af noget andet og mere end

blot lige sit eget lille univers.

”Det er med kirke ligesom gadefest og

naboskab” – lyder det fra Ditte og Tor.

Der er nemlig fællesskab. Man er nødt

til at forlade hjemmet og begive sig ud

i livet – ud på vejen eller ind i kirken. Og

ude på vejen – eller i kirken, der møder

man mennesker, man ellers ikke ville

Indlevelse er vigtig, også for en præst.

have mødt. Andre aldre – andre familier

– andre baggrunde. Det er en berigelse,

og det er vigtigt, at ens børn får input og

lærer at rumme forskelligheder.

Og børnene elsker at snakke med.

Kommentere, at her er de døbt, her er

en gravsten, her bor præsten, her bor

naboen eller hvad der nu lige kommer

på dagsordenen på gåturen. For der er

så meget, der er vigtigt – selv for en

forælder!

… mon der kan laves noget for mig på 45 - 60 år ?

invitation til ”Spørge-Jørgen’er” i hele sognet

Både Magrethe Hammershaimb og

Bente Møller har siddet i menighedsrådet

for Mølholm Kirke. Så de ved godt,

at ingenting kommer af sig selv. Der skal

spørges og undres og lokkes og arbejdes.

Nu er det så tid til at spørge: …mon der

laves noget for mig? For når man er for

gammel til babysalmesang og spagettigudstjenester

og for ung til onsdagsklubben,

hvad skal man så gøre? Ja,

selvfølgelig er gudstjenesten søndag kl.

Foto: Søren Hauge Carlsen

10 en del af mulighederne. Men hvis det

gerne må rumme mere og andet!

Sådan spørger de hinanden og Mølholm

Kirke. Og de spørger så meget, at de

gerne vil invitere andre med til at spørge.

For hvis man nu kunne samle en hel flok,

der spørger sig selv og hinanden, ”om

der er noget for mig i Mølholm Kirkes

regi”, så kunne det jo være, at ideerne

vokser frem i fællesskabets rum.

Det kunne være noget projektorienteret

– noget med for eksempel glaskunst

og prædikener, malerier og udtryk, diskussionsaftener

eller måske kommer

spørgsmålet: ”hvad kan jeg bruges til –

hvad giver mening?”

Der inviteres til fælles spørgeaften for

alle interesserede onsdag 20. juni kl.

19.30 over et godt stykke brød, lidt ost

og en kop kaffe. For man skal ikke forklejne

et godt måltidsfællesskab. Og

det, der kan vokse ud af dette.

Åben spørge- og inspirationsaften onsdag 20. juni 19.30

Mølholm Sognehus: Er der noget for mig i Mølholm Kirkes regi?

-9-


… selv når fingrene er stive, så

kan de godt bevæges for andre

Onsdagsklubbens sy-gruppe har længe

været i gang med at lave et meget flot

patchwork-tæppe.

Til sognemedhjælper Grete Nørlems

meget store glæde er denne gruppe lige

så stille vokset til nu at være omkring

omkring ti flittige kvinder, som hygger

sig meget med snak og sytøj. Og altså

har lavet dette patchwork-tæppe. ”Jeg

synes en så særlig gevinst ikke bare må

blive en blandt andre - og så er der også

Foto: Søren Hauge Carlsen

-10-

MenighedsrådsVALG 2012

”Sprudler du – så er du den, der skal være med”

Artikler om folk og kirke i Mølholm

en “tråd” i, at vores kirkes sykreds laver

dette til hjælp for venskabsmenigheden

i Sácele og deres flittige kvinder,

som bistår præsten i hans arbejde med

hjælpeopgaverne dernede.”

Så Onsdagsklubben vil gerne afsætte

dette tæppe til fordel for Sácele – og

inviterer samtidig alle til at deltage i

møderne onsdage fra 10.30 – 12.30, når

den nye sæson starter 5. september.

… trappetårnet er noget af det, jeg som medlem af

menighedsrådet har beskæftiget mig med

Jeg blev valgt til menighedsrådet ved

valget i 2004 og blev efter eget ønske

valgt til at varetage funktionen som

kirkeværge, idet jeg i mit daglige arbejde

som arkitekt har udført mange forskellige

opgaver for diverse menighedsråd

og derved havde fået en god viden i

forbindelse med vedligeholdelse og nybyggeri

ved kirkelige bygninger.

En kirkeværges fornemmeste opgave er

at tilse, at menighedsrådets bygninger

samt kirkegården er vel vedligeholdt og

ikke går i forfald og bistå ved eventuelle

nyanskaffelser og nybyggeri.

I Mølholm Sogn er vi den lykkelige situation,

at alle de tidligere menighedsråd

og kirkeværger har været meget omsorgsfulde,

idet alle vore bygninger og

kirkegården er særdeles godt vedligeholdt.

Det har således for mig været en

forholdsvis let opgave at varetage opgaven

som kirkeværge.

I de næsten 8 år jeg nu har været

kirkeværge i Mølholm Sogn har der

dog været især to opgaver, der været

presserende at få udført.

Vi havde igennem nogle år registeret en

tiltagende revnedannelse i sognehusets

østlige facademurværk, som vi besluttede

at få udbedret og sikret, således at

forholdet ophørte. Det medførte at hele

den østlige gavl måtte nedtages og at

der blev indbygget kraftige stålsøjler og

Foto: Søren Hauge Carlsen

stålbjælker til at modsvare de belastninger,

der forårsagede revnedannelsen.

Dette arbejde blev udført i 2007og afsluttet

i 2008. Vi har ikke siden konstateret

alvorlige revner i sognehuset.

Der havde igennem flere år i menighedsrådet

været et stort ønske om at få gjort

adgangen til kælderetagen mere handicapvenlig

og samtidig få indbygget en

elevator eller lift til såvel bevægelseshæmmede

og til transport af stole og

borde til og fra depotet. Dette arbejde

lod vi sognehusets arkitekt Exners Tegnestue

i Århus udføre.

Glastilbygningen blev udført i 2009

og vi er i dag meget tilfredse med den

lille nye flotte glastilbygning med en ny

halvsvingstrappe med reposer, og med

en handicaplift, som vi dog har erfaret,

ikke bliver brugt så flittigt som ønsket.

Jeg har været meget glad for mit arbejde

i menighedsrådet, men har nu ønsket at

udtræde og overlade arbejdet til en ny

kirkeværge, som kan fortsætte det gode

arbejde med at tilse Mølholm Sogns bygninger

og kirkegård.

Klaus Andersen – menighedsrådsmedlem

og kirkeværge (ansvarlig for

bygningerne)

-11


… om at skabe liv i kirken … babysalmesang

- noget af det, jeg som medlem af menighedsrådet ved

Mølholm Kirke har beskæftiget mig med

I Mølholm Kirke har vi - foranlediget

af sognepræst Finn Illum og organist

Vibeke Astner - i nogle år haft et tilbud

om babysalmesang.

Det blev min opgave at stå for det praktiske

ved afviklingen og som hjælper for

sangpædagog Karin Elkjer, der står for

-12-

MenighedsrådsVALG 2012

”Sprudler du – så er du den, der skal være med”

Artikler om folk og kirke i Mølholm

undervisningen. Babysalmesang er for

de allermindste børn, nemlig dem fra 0

måneder og op til omkring 9 måneder og

deres mødre og/eller fædre.

Meningen med at lave babysalmesang

er at lege salmer og børnesange ind hos

børnene gennem sang, fagter, rytmer

og dans. At stimulere deres rytmiske

sans og frem for alt gøre forældrene

opmærksomme på, at uanset, hvilken

måske spæd sangrøst man er udstyret

med – så er det den allerbedste stemme

ens barn kan høre. Babysalmesangen

foregår i kirken, så sangene toner i det

store kirkerum med den flotte klang dét

giver. Alle voksne synger med og laver

fagterne.

Personligt har det været en dejlig oplevelse

at få lov at være med til. Karin og

jeg har haft et godt samarbejde – og det

er en meget stor glæde at følge de små

under forløbet, se hvor meget de udvikler

sig, og også mærke den entusiasme,

som forældrene lægger i at komme

og være med, ofte i et vejr, som måske

fristede mere til at holde sig inden døre.

I forbindelse med det senest afsluttede

forløb besluttede vi at lave den allersidste

dag til en lille børnegudstjeneste helt

på de mindstes betingelser. Her medvirkede

også nogle dagplejemødre med

deres børn, og Bodil Jølver var præsten

i gudstjenesten. Det blev en meget fin

afslutning, hvor der naturligvis også var

kirkekaffe – til anledningen suppleret

med æbler, gulerødder og saftevand til

dagplejebørnene.

Grete Nørlem - menighedsrådsmedlem

Menighedsrådsvalg november 2012

Orienteringsmøde

tirsdag den 4. september kl. 19.30

Kære alle i Mølholm Sogn.

Så er det igen tid til, at der afvikles valg

til menighedsrådet. Jeg vil meget gerne

opfordre mennesker i vort sogn, som

er medlem af folkekirken til at overveje

at stille op som kandidat til rådet.

Som medlem af menighedsrådet har du

medindflydelse på arbejdet i kirken, de

kirkelige aktiviteter og et stort samspil

med kirkens præster, organist, kirketjener,

kordegn, og kirkegårdspersonale.

Biskop Niels Henrik Arendt udtrykte

sig således i 2008, hvilket stadigvæk

gælder:

Det er væsentlig, at vi får et menighedsrådsvalg

med opbakning og interesse,

ellers kan vi ikke blive ved med at tale

om nærdemokrati og græsrødder. Så

mister menighedsrådene deres legitimitet.

Og så bliver de for svage medspillere

og modspillere for både præster

og for hele ”apparatet”.

Vi har en kirke, hvor der er stor søgning

og mange aktiviteter. Vi vil gerne, at der

fortsat er liv i kirken, og at der vil være en

menighed, som bakker op om det liv, der

er, samt medvirker med nye initiativer

og kommer med forslag hertil. Gennem

engagement i menighedsrådsarbejdet

har du en reel mulighed for indflydelse

på væsentlige forhold i dit sogn. Rådet

har det overordnede ansvar for det kirkelige

liv, hvor opgaven består i at skabe

gode vilkår for evangeliets forkyndelse

i sognet.

Menighedsrådets medlemmer har

også det overordnede ansvar for det

økonomiske, det administrative og det

ledelsesmæssige. Menighedsrådet har

ansvaret for sognets kirke, kirkegård,

præstebolig, sognehus og mandskabshus.

Menighedsrådet er desuden arbejdsgiver

for kirkefunktionærerne, det vil

sige alle de medarbejdere, der er ansat

ved kirken eller kirkegården bortset fra

præsterne. Ved præsteskifte indstiller

menighedsrådet til ansættelse.

Folkekirken er i øjeblikket ude i et stormvejr,

hvor der blandt andet diskuteres:

Skal der lukkes kirker på grund af for

ringe kirkegang, kirkens berettigelse i

et moderne samfund og vielse af homoseksuelle

mennesker.

Det nyvalgte menighedsråd skal deltage

i bispevalget til foråret 2013, hvor Niels

Henrik Arendt tager sin afsked som

biskop i Haderslev Sstift.

Vi i menighedsrådet håber oprigtigt, at

der er mennesker i vort sogn, som kunne

tænke sig at blive medlem af det kom-

mende menighedsråd.

Derfor mød talstærk op den 4. september

til orienteringmøde og eventuelt

efterfølgende opstillingsmøde.

Kirsten Meyer Rokkjær

menighedsrådsformand

-13


-14-

FAKTABOKS om menighedsrådsvalget 2012

• valg tirsdag 13. november

• orienteringsmøde og efterfølgende opstillingsmøde i Mølholm

sogn tirsdag 4. september

• kandidatlister kan indleveres fra 25.september til 2. oktober

• valgbare:

• 18 år

• medlem af folkekirken

• bo i Mølholm eller have løst sognebånd

Mølholm Menighedsråd har søgt om at deltage i en forsøgsordning,

hvor funktionsperioden for det nyvalgte råd er 2 år

Storhaven/Fredericiavej

7100 Vejle

Tlf. 75 82 36 31

Åben: Tirsdag til torsdag 10-17

Fredag 10-18 Lørdag 9-13

Vindinggaard Center 13 C . 7100 Vejle

Tlf. 30 25 23 68 .

Email: blomsteriet@live.dk

Mølholm Vin-Kolonial

Trianglen

7100 Vejle

Tlf. 75 82 06 81

Skærup Gl. Brugs

Motorsave

Skovartikler

Plæneklippere

Overbyvej 12, Skærup

7080 Børkop

Tlf. 75 86 76 22

E j E N D O M S S E L S K a B E T

BERTEL NIELSEN A/S

www.boelgen-vejle.dk

Ved Bølgen 19, st. tv.

7100 Vejle

Tlf. 75 82 18 26

Rørhaven 3 . 7100 Vejle

Tlf. 7583 3355

www.ovejensenas.dk . info@ovejensenas.dk

Gert Stokkendal . Statsaut.

ejendomsmægler

Dæmningen 64, 7100 Vejle, Tlf. 75 72 44 44

Email: info@vejle.danbolig.dk

www.danbolig.dk

Professionel og personlig IT-rådgivning og

support til små og mellemstore virksomheder

Kirsten Piils Vej 17, 7100 Vejle

Tlf. 76 40 04 24, Email: hm@beck-moeller.dk

www.beck-moeller.dk

Toldbodvej 9 . 7100 Vejle

Tlf. 75 83 44 22

www.palleiversen.dk

Fredericiagade 3

7100 Vejle

Tlf. 75 82 12 13

ShELL

Bøgeparken

Kiosk - Pølser - Vask

Fredericiavej 151

7100 Vejle

Tlf. 75 82 63 29

Fredericiavej 73

7100 Vejle

Tlf. 75 82 36 55

Expert Mølholm

Vindinggard Center 11

7100 Vejle . Tlf. 75 82 22 99

Nørrebrogade 9

7100 Vejle

Tlf. 75 82 07 25

Pensler/børster/tovværk/snore

Fundersvej 6

7100 Vejle

Vindinggård Center 23, 7100 Vejle

Tlf. 76 42 07 30

email: vinding@midspar

SVENDs BUSSER

Tlf. 75 82 54 55

info@svends-busser.dk

www.svends-busser.dk

Fredericiavej 97 . 7100 Vejle

Tlf. 75 82 44 44

www.vejlebilservice.dk

Vindinggård Center 27 C

7100 Vejle

Tlf. 45 12 08 90

Løget Center 6, 7100 Vejle, Tlf. 75 72 08 98

Email: vejle@konditor-bager.dk

www.vejle.konditor-bager.dk

CENTERFRISØREN

for hele familien

Man.-ons. 8 30 -17 00

tors. 8 30 -19 00 , fre. 8 30 -13 00

Vindinggaard Center 15 D

7100 Vejle

Tlf. 75 83 92 81

Grejsdalens

Begravelsesforretning

for Vejle og Opland

v/ Bente Lorenzen

Grejsdalsvej 264, 7100 Vejle

Tlf. 75 72 36 46

AmTETS

BEgRAvELSESfoRRETNINg

alle aftaler kan træffes i Deres hjem.

Døgnvagt alle ugens 7 dage.

v/ Susanne og Hans Boesen

Vardevej 31 / Fredericiavej 89, 7100 Vejle

Tlf. 75 82 24 55

Vindinggaard Center 7a . 7100 Vejle

Tlf. 75 72 05 12 Fax 75 87 06 -11- 95

optik.hallmann.vejle@gmail.com


Juni 2012

Gudstjenester i Mølholm Kirke

Søndag 3. Kl. 10 Trinitatis søndag Finn Illum

Tirsdag 5. Kl. 17 Fyraftensandagt Finn Illum

Søndag 10. Kl. 10 1. søndag efter trinitatis Erik Steen Nielsen FDF´s missionsarbejde

Søndag 17. Kl. 16 2. søndag efter trinitatis Erik Steen Nielsen Jazzgudstjeneste med grill,

se omtale

Søndag 24. Kl. 10 3. søndag efter trinitatis Erik Steen Nielsen DKG-Danmarks Kristelige

Gymnasiastbevægelse

Juli JULI 2012

Søndag 1. Kl. 10 4. søndag efter trinitatis Finn Illum

Søndag 8. Kl. 10 5. søndag efter trinitatis Finn Illum

Søndag 15. Kl. 10 6. søndag efter trinitatis Søren Matthiesen

Søndag 22. Kl. 9 7. søndag efter trinitatis Søren Matthiesen

Søndag 29. Kl. 10 8. søndag efter trinitatis Erik Steen Nielsen

August AUGUST 2012

Søndag 5. Kl. 10 9. søndag efter trinitatis Erik Steen Nielsen

Søndag 12. Kl. 10 10. søndag efter trinitatis Erik Steen Nielsen

Søndag 19. Kl. 9 11. søndag efter trinitatis Erik Steen Nielsen

Søndag 26. Kl. 10 12. søndag efter trinitatis Erik Steen Nielsen

Læs mere på: www.molholm-kirke.dk

More magazines by this user
Similar magazines