Greenland Collector 1/2007 - Post Greenland - Filatelia

stamps.gl

Greenland Collector 1/2007 - Post Greenland - Filatelia

A b o n n e m e n t s b l A d f o r s A m l e r e A f g r ø n l A n d s k e f r i m æ r k e r • 1 2 . å r g A n g • n r . 1 • J A n u A r 2 0 0 7

Frimærkeprogram 2007

s. 3

Amnesty International

s. 4

Vestnordisk Råd

s. 5

Spejdere i Grønland

s. 6

Polarår 2007

s. 8

Vind 10.000 kroner

s. 11


Frimærkehæfter

- smart og unikt

Som et særligt frimærkeprodukt udgiver POST Greenland hvert år to

frimærkehæfter. Det første frimærkehæfte udkom i 1989. Siden er der

udgivet i alt 25 frimærkehæfter, hvoraf de 11 er julefrimærkehæfter.

Både julefrimærkehæfter og almindelige frimærkehæfter har altid været

meget populære blandt vores kunder og samlere. At købe et frimærkehæfte

er den smarte måde at købe frimærker på! Man får et lille forråd af

frimærker i de mest gængse valører med hjem og kan bruge dem hen ad

vejen. I de seneste år er frimærkehæfterne udkommet med selvklæbende

frimærker, som er blevet rost for at være meget praktiske og anvendelige

– nemmere kan det ikke være at frankere breve og postkort.

For samlere er frimærkehæfter især interessante, fordi frimærkerne – med

få undtagelser – fås i sammentryk, dvs. frimærker af forskellig valør sidder

side om side på en hæfteside. Mange samlere abonnerer derfor allerede

på frimærkehæfter – og for mange hører frimærkehæfter simpelthen

med til en komplet Grønlandssamling.

Vil du også have frimærkehæfter i din samling, har du nu

mulighed for at tegne abonnement på frimærkehæfter – og få

ét af de første frimærkehæfter, der er udgivet – GRATIS. Send

eller fax bestil-lingskuponen med din abonnementsoprettelse

på frimærkehæfter (kode 301) inden den 30. marts 2007 – så

får du dit gratis hæfte, og du sikrer dig alle frimærkehæfter

fra 2007 og frem – inkl. det nye frimærkehæfte ”EUROPA

– Spejdere”, som er præsenteret på side 6. Mærk venligst din

oprettelse GC0701.

Se også i bestillingslisten eller på www.stamps.gl, hvilke

frimærkehæfter fra de senere år, der endnu er til salg og bestil,

inden de meldes udsolgt!


FRIMÆRKEPROGRAM 2007

I 2007 deltager POST Greenland i fire store internationale

fællesudgivelser og starter en ny serie op med kunstfrimærker.

Vi er også glade for at kunne præsentere

et frimærke med kronprinsfamilien i grønlandske

nationaldragter.

1. udgivelse - 15. januar 2007

Tillægsværdien i 2007 går til FN’s Internationale Børnekonvention,

som Amnesty Kalaallit Nunaat (Grønland)

gerne vil viderebringe til befolkningen i Grønland. Kunstner

bag frimærket er Julie Edel Hardenberg.

POST Greenland genoptager udgivelsen af EUROPAfrimærket,

hvor temaet i 2007 er spejdere. Her introducerer

vi samtidig en ny, meget dygtig grønlandsk kunstner,

Nuka K. Godtfredsen. Vi udgiver to EUROPA-frimærker

med tilhørende frimærkehæfte og småark.

Vestnordisk Råd er et samarbejde mellem Færøerne, Island

og Grønland, hvor Grønland i 2007 overtager formand-

skabet. Dette er den første af de fire ovennævnte fællesudgivelser,

vi deltager i. Ina Rosing har meget kunstnerisk

illustreret vandkraftværket i Buksefjorden ved Nuuk.

I 2007 starter markeringen af IPY, Det Internationale

Polarår, med en fællesudgivelse (kun miniark) med alle de

arktiske postnationer med undtagelse af Rusland. POST

Greenland har valgt at fokusere på to IPY-projekter:

iskerneboring og urbanisering. Martin Mörck har graveret

vores meget flotte IPY-frimærker til disse temaer. Der bliver

i forbindelse med IPY-frimærkerne udgivet en IPY-bog,

som indeholder de 8 miniark fra de arktiske postnationer.

Bogen udkommer den 22. februar 2007.

POST Greenland er endvidere glade for at kunne præsentere

kronprinsfamilien i grønlandske nationaldragter på

frimærke. Fotograf er Steen Evald.

2. udgivelse - 21. maj 2007

PAKKE-PORTO-serien rundes af med et 100-kroners

frimærke som afløser for G150 fra 1992. Dette nye 100

kroners frimærke kan indsættes i vores PAKKE-PORTObog.

Samtidig markeres afslutningen på serien med et mi-

niark, som indeholder alle 3 PAKKE-PORTO-frimærker.

Vi starter en ny serie op med grønlandsk kunst på

frimærker. Vi indleder serien med vores mest kendte

frimærkekunstner igennem tiderne, Jens Rosing. Anne-

Birthe Hove er tillige en af vor tids dygtigste grønlandske

kunstnere og er også med i den første trio sammen med

den meget spændende og dygtige kunstner Linda Riber

Sørensen. Til kunstserien vil vi udgive en smuk souvenirmappe,

som indeholder nærmere beskrivelser af kunstværkerne

og kunstnerne.

3. udgivelse - 1. oktober 2007

Videnskabsserien fortsætter med unikke videnskabelige

emner fra Grønland – denne gang om verdens ældste liv,

fedtsten fra et fedststensbrud, som har én af de højeste

kvaliteter i verden, og Tobias Ø, som blev fundet for et par

år siden og har udvidet Grønlands territorium i Nordøstgrønland.

SEPAC, Small European Postal Administration Co-operation,

er en sammenslutning af små europæiske postvæsner,

som har valgt at gå sammen om en fællesudgivelse på

baggrund af vores mangeårige samarbejde. SEPAC-frimærket

skal sidestilles med Norden- og EUROPA-frimærker.

Frimærket er tegnet af Nuka K. Godtfredsen.

Videnskabs- og SEPAC-frimærkerne vil blive udsendt i

abonnement sammen med årets sidste udgivelse.

4. udgivelse - 8. november 2007

POST Greenlands sidste fællesudgivelse i 2007 sker sammen

med La Poste fra Frankrig. Her markerer vi blandt

andet 100-året for Paul-Emile Victor og præsenterer desuden

én af de mest berømte ekspeditionsfolk fra Frankrig,

Jean-Baptiste Charcot og hans skib ”Pourquoi Pas IV”.

Der vil, som i resten af serien, udkomme et miniark og

en tilhørende souvenirmappe. Det er vores dygtige gravør

Martin Mörck, som har graveret de særligt flotte motiver.

De traditionelle julefrimærker runder året sødt og

glædeligt af med to dejlige julemotiver, tegnet af Ivalu

Risager.

Vi glæder os til at udsende vores flotte frimærker til jer i

løbet af 2007 – god fornøjelse med frimærkerne og de små

historier.

Med venlig hilsen

POST Greenland

Per Svendsen

Postdirektør


amnest

y international

Amnesty / Kallaalit Nunaat sætter fokus på

FN’s konvention om Barnets Rettigheder

01100377

Tillægsværdi-frimærke

”Amnesty Børnekonvention”

Valør: DKK 5,75 + 0,50

Udgivelsesdag: 15.01.2007

50 mærker pr. ark

Format: B-liggende

Kunstner: Julie Edel Hardenberg

Trykkemetode: Offset

Papir: Sopal

Ydre mål: 31,08 mm x 23,60 mm

01106377

Tillægsværdi-miniark

”Amnesty Børnekonvention”

Valør: DKK 25,00

Udgivelsesdag: 15.01.2007

Trykkemetode: Offset

Papir: Sopal

Fra den 15. januar 2007 kan man i Grønland

købe et særligt frimærke, udført af kunstneren

Julie Edel Hardenberg, hvor et beskedent tillæg

på 50 øre går til Amnesty / Kalaallit Nunaat

(Grønland) til støtte for udbredelsen

af kendskabet til FN’s børnekonvention.

Amnesty / KN har i flere år haft planer om

at udgive Børnekonventionen i bogform i

en grønlandsk-dansk udgave, der – ud over

konventionens tekster og tillægsprotokoller

– vil indeholde redegørelser fra sagkyndige

personer og institutioner i Grønland for,

hvilke forpligtigelser Det Grønlandske

Hjemmestyre har påtaget sig ved tilslut-

ningen til Børnekonventionen.

Med bogudgivelsen ønsker Amnesty / KN at

medvirke til at fremme forståelsen for, hvordan

alle niveauer, sektorer og institutioner inden for

den offentlige forvaltning kan og skal medvirke

til at realisere Børnekonventionen. Bogen vil

forhåbentligt blive et nyttigt redskab til at få

indsigt i, hvad Børnekonventionen rummer, og

hvordan vi kan og skal bruge den; hvad enten

du arbejder i Landsstyret, i en kommune,

en institution, skal skrive et lovudkast eller

medvirke til at udarbejde en lokalplan, har du

nemlig pligt til at sikre, at dine beslutninger har

et børneperspektiv. Amnesty / KN vil desuden

fremover intensivere arbejdet for børns adgang til

medierne. Børn skal høres, og deres rettigheder

skal respekteres. Ud over den støtte Amnesty

/ KN modtager i form af medlemsbidrag,

tilskud fra fonde m.v. vil overskuddet fra salget

af frimærket med tillægsværdi kunne give os

en velkommen opbakning og et nødvendigt

økonomisk bidrag til at realisere vores arbejde for

børns rettigheder i det grønlandske samfund.

Amnesty International er verdens største og

stærkeste netværk af menneskerettigheds–

forkæmpere, som deler et håb om retfærdighed og

en fælles tro på, at vi sammen kan gøre en forskel.

Kernen i Amnestys arbejde er at afdække og

dokumentere overgreb på menneskerettighederne

overalt i verden. Amnesty efterforsker

systematisk og upartisk kendsgerningerne i

sager om krænkelser af menneskerettighederne.

Resultaterne bliver offentliggjort og mobiliserer

et offentligt pres på beslutningstagere for at

standse overgreb. Amnesty International blev

grundlagt i 1961 og har i dag flere end 1,8

millioner medlemmer på verdensplan. Amnesty

International er uafhængig af stater, kommercielle

og nationale interesser. Amnesty / Kalaallit

Nunaat blev stiftet ved et offentligt møde i Narsaq

i 1992, har hovedsæde i Nuuk og har flere end

100 medlemmer og støtter over hele Grønland.

Amnesty / KN

Roland Thomsen, Formand

Mere info om Amnesty / KN fås hos:

amnesty@greennet.gl

Lidt om forfatteren:

Roland Thomsen har arbejdet med menneskerettigheder siden 1964, hvor han deltog i Amnesty

International´s stiftende møde i København og senere tog initiativ til stiftelse af Amnesty International /

Faroe Islands Section og var dens formand i nogle år.

Stiftede Amnesty / Kalaallit Nunaat i 1992, da han boede i Narsaq og har siden da arbejdet med organisationens

mærkesager, dels som formand og dels som bestyrelsesmedlem.

AI / KN har siden 1994 haft hovedsæde i Nuuk.


1997-2007

Vestnordisk Råd

I 2007 fejrer Vestnordisk Råd sin 10 års

fødselsdag. Selve fødselsdagen vil blive markeret

ved Rådets årsmøde i Nuuk i august 2007.

Men det er mig samtidig en stor glæde, at

de vestnordiske postvæsener har ønsket at

markere jubilæet med en fælles vestnordisk

frimærkeudgivelse.

Vestnordisk Råd er et parlamentarisk

samarbejdsorgan bestående af 6 medlemmer

fra henholdsvis Grønlands Landsting, Islands

Alting og Færøernes Lagting. På Vestnordisk

Råds årsmøde vedtages rekommandationer rettet

til de tre landes parlamenter. Rådet har ikke

selv nogen egentlig beslutningskompetence,

denne findes på regeringssiden; men Rådets

rekommandationer vægter dog forholdsvis

tungt, ikke mindst da disse sædvanligvis vedtages

enstemmigt i de tre landes parlamenter.

Den fælles frimærkeudgivelse i de vestnordiske

lande har vestnordisk miljøvenlig energi som

tema. På Vestnordisk Råds energikonference

på Island i 2004 rettede Rådet en særlig

fokus på alternative energiformer. Det

grønlandske frimærke er en smuk fortolkning

af vandkraftværket ved Buksefjorden ved Nuuk.

Vandkraft er et eksempel på miljøvenlig energi,

når den er bedst. Værket var ved opførelsen en

enorm investering for Grønland. Men eftertiden

har vist, at det var en rigtig beslutning at

foretage denne investering.

De vestnordiske lande har meget tilfælles i

form af deres beliggenhed i Nordatlanten,

deres brug af de levende ressourcer, deres

erhvervsudvikling m.m. Befolkningsmæssigt

er landene imidlertid så små, at det nogle

gange kan være svært at vinde gehør for deres

interesser i større internationale forsamlinger.

I denne sammenhæng er Vestnordisk Råd af

uvurderlig værdi for alle landene, idet det gamle

ordsprog om, at fællesskab gør stærk, i høj grad

kommer til udtryk i forbindelse med Vestnordisk

Råds relationer til Rådets internationale samarbejdspartnere.

På vegne af Vestnordisk Råd vil jeg takke

de vestnordiske postvæsener for den opmærksomhed,

som de med denne frimærkeudgivelse

viser Vestnordisk Råd. Og til Vestnordisk Råd:

Hjerteligt tillykke med de 10 år, jeg glæder

mig til det fortsatte samarbejde i Rådet i de

kommende år.

Lidt om forfatteren:

Jonathan Motzfeldt, født 25/9-1938 i Qassimiut,

Qaqortoq.

Lærereksamen fra Grønlands Seminarium i 1960

Cand. Theol. fra Københavns Universitet i 1966

Landstingsformand og formand for Vestnordisk

Råd.

Jonathan Motzfeldt var Grønlands første landsstyreformand,

en post han bestred fra 1979-1991

og igen fra 1997-2002. Han er således den længst

siddende landsstyreformand i Grønlands historie.

Jonathan Motzfeldt har gennem tiden haft et

hav af poster, har blandt andet titel af æresdoktor

i politisk videnskab og er også formand for den

grønlandsk-danske selvstyrekommission.

Jonathan Motzfeldt har været medlem af Vestnordisk

Råds præsidium siden 2002 og blev i sommer

for anden gang valgt til formand.

Af Jonathan motzfeldt,

formand for Vestnordisk råd

01100380

Vestnorden-Samarbejdet

Vandkraft

Valør: DKK 5,00

Udgivelsesdag: 15.01.2007

50 mærker pr. ark

Format: B-liggende

Kunstner: Ina Rosing

Trykkemetode: Offset

Papir: Sopal

Ydre mål: 31,08 mm x 23,60 mm


Af: Pertti frandsen, administrations- og logistikleder

Spejderbevægelsen i Grønland

PostEurop markerer 100-års-jublæet for verdens spejderbevægelser. Det

fælles tema for EUROPA-frimærkerne 2007 er således: Spejderbevægelserne

og deres historie i hvert udgivelsesland.

Spejderne verden over er personificeret ved legendariske Sir Robert Baden-

Powell, der grundlagde verdens første spejderbevægelse tilbage i 1907.

I Grønland er spejderbevægelsen samlet og repræsenteret i Kalaallit Nunaanni

Spejderit Kattuffiat / Grønlands Spejderkorps. Korpset blev oprettet

i 1943. Hjemsted for spejderkorpset er Nuuk (Godthåb). Grønlands

Spejderkorps arbejder ud fra Baden-Powells ideer for et opdragende og

udviklende arbejde blandt børn og unge, tilpasset den grønlandske kultur

og tankegang, og med forståelse og respekt for samfundsmæssige og etiske

værdier.

Grønlands Spejderkorps yder et meget stort arbejde for at aktivere børn

og unge i Grønland med rigtig mange tilbud om en sund og mentalt

udfordrende fritidsinteresse. I dag har korpset spejdergrupper tilknyttet i 8

byer og 1 bygd.

Læs mere om Grønlands Spejderkorps på www.scout.gl

Lidt om den debuterende frimærkekunstner bag spejdermotiverne:

Nuka K. Godtfredsen, født i Narsaq i 1970, er et helt nyt navn inden

for grønlandsk frimærkekunst. I Grønland kender vi især Nuka fra hans

tegneseriefigur "Andala", som er elsket af læsere af weekendavisen "Sermitsiaq".

Andala, den selvfede og bedrevidende "verdensmand", slår sig

løs i spalterne og inddrager avislæserne på den mest humoristisk måde, når

han giver os indblik i dagligdagen og opfindsomheden, som den folder sig

ud på de nordlige breddegrader. Udover "Andala" har Nuka K. Godtfredsen

skabt en lang række grafiske arbejder i forbindelse med blandt andet

bogudgivelser.

01301215

Frimærkehæfte nr. 15

EUROPA Spejdere

DKK 79,50

Udgivelsesdag: 15.01.2007

Trykkemetode: Offset

Papir: Avery 96/S2000/Kr130

(indeholder selvklæbende frimærker)

Alle fotos: Hans Chr. Lennert, Formand Grønlands Spejderkorps


generelt: Udgivelsesdag: 15.01.2007, 50 frimærker pr. ark, Format: B - liggende, Kunstner: Nuka K. Godtfredsen, Trykkemetode: Offset

Ydre mål: 31,08 mm x 23,60 mm, Papir: TR8 STAMP PAPER PVA.

01100378

EUROPA Spejdere 1/2

Valør: DKK 5,75

01100379

EUROPA Spejdere 2/2

Valør: DKK 7,50

01107378

Småark

EUROPA Spejdere/1

Valør: DKK 46,00

01107379

Småark

EUROPA Spejdere/2

Valør: DKK 60,00


2007 INTERNATIONALT

I anledning af det Internationale Polarår 2007 præsenterer POST Greenland to frimærker til følgende temaer:

Iskerneboring i Grønland. NGRIP (North Greenland Icecore Project) har fra 1996 til 2003 boret i indlandsisen og forsket i iskerner.

Dette projekt har frembragt over 30.000 år gamle klimadata.

Urbanisering i Grønland viser nutidens befolkning i bymiljø og menneskers bevægelser og kreativitet over tid.

Iskerneboring

Et af de store dansk-ledede projekter i

forbindelse med Internationalt Polarår 2007

er at bore en dyb iskerne gennem Grønlands

Indlandsis højt mod nord ved position 77.7 N,

50 V. Projektet kaldes for NEEM (North

EEMian project), og formålet er at bore en

iskerne, som indeholder uforstyrret is fra

hele Eem perioden (mellemistiden 115.000-

130.000 år før nu) og en del af forrige istid,

hvor isen er ældre end 130.000 år. Borestedet

er udvalgt efter en nøje granskning af radar

opmålinger, iskernedata og isflydemodeller. Det

er afgørende for vores forståelse af kommende

01100381

Int. Polarår 2007 1/2

Iskerne og Klima

Valør: DKK 7,50

klimaændringer at få afdækket Eem-tidens

klima, fordi Eem var en periode, som var

varmere end nu. Eem-tidens klimaforløb kan

således give os et fingerpeg om, hvorledes

klimaforholdene kan udvikle sig i en fremtid

med global opvarmning. Det særdeles varme

klima i Eem-tiden er også interessant, da det

alene kan tilskrives naturlige klimaforandringer.

Det her foreslåede iskerneprojekt er en stor

international satsning, og 14 nationer har meldt

sig som interesserede partnere i projektet. Af nye

nationer i iskerne- og klimaundersøgelserne er

Kina og Korea. Boringen vil foregå med et dansk

01100382

Int. Polarår 2007 2/2

Urbanisering

Valør: DKK 8,00

udviklet iskernebor, men boreholdet vil være

sammensat af internationale forskere. Lejren

vil rumme 25 forskere, og vi vil måle de første

klimaparametre, allerede mens vi er i felten. Vi

vil desuden skære prøver af iskernen til målinger

af urenheder og undersøgelser af fortidens

indhold af drivhusgasser i atmosfæren. Prøverne

vil blive målt i de forskningslaboratorier, der

findes rundt omkring i de 14 lande, der deltager

i projektet.

Kunstner: Naja Abelsen

Udgivelsesdag: 15.01.2007

40 mærker pr. ark

Format: G-liggende

Trykkemetode:

Kombination

Papir: TR4

Gravure: Martin Mörck

Ydre mål:

39,52 mm x 28,84 mm


POLARÅR (IPY)


Urbanisering og byliv i Grønland

Overalt i verden flytter folk til storbyerne. Set i

globalt perspektiv, hvor antallet af byer med over

1 million indbyggere hastigt stiger, er de

grønlandske storbyer som Nuuk, Sisimiut og

Ilulissat meget små, og mange har derfor svært

ved at se dem som urbane miljøer. Men de

grønlandske storbyer har på trods af deres liden

størrelse og spredte placering en uomgængelig

betydning for Grønlands udvikling, da flertallet

af befolkningen bor der. De grønlandske

byer er blevet væsentlige kraftcentre og

platforme for kulturel kreativitet, for politisk

organisering, for en voksende ungdomskultur


01106381

Miniark

Int. Polarår 2007

Valør: DKK 15,50

Udgivelsesdag:

15.01.2007

Papir: TR4

med netcafeer, rap og graffiti, for entreprenante

iværksættere og for store kapitalstærke

virksomheder. Uddannelsessøgende, arbejdsløse,

velfærdstrængende, turister, gæster, fangere,

investorer og kulturinstitutioner bidrager alle

til bylivets særegne dynamik. Udbygningen

af infrastrukturen og den generelle migration

til byerne har både skabt områder med

slum og boligområder med flot havudsigt.

De grønlandske byer er blevet et rum for

mangfoldighed, konflikt, eksperimenter

og muligheder, og på den måde deler de et

fællesskab med andre af verdens storbyer.

Storbyen er derfor mere end blot et rationelt

knudepunkt for strømme af mennesker og

værdier i Grønland. Det bliver her vigtige nye

kulturelle identiteter og selvforståelser i en

globaliseret verden vil blive sat i bevægelse.

Lidt om forfatteren:

Frank Sejersen, lektor, mag.scient, ph.d.

Københavns Universitet

Eskimologi and Arktiske Studier

(www.eskimologi.ku.dk)

01303030

Souvenirmappe

Int. Polarår 2007

Pris: DKK 178,00

Udgivelsesdag: 22.02.2007

NB: Fremsendes til abonnenter sammen med

udgivelsen af 21. maj 2007. Indeholder et postfrisk

eksemplar af hvert af de 8 IPY-miniark. Mere info

om denne IPY-souvenirmappe findes på bagsiden.


10

Rapport fra Frimærker

i Forum

”Frimærkerne lever” var mottoet for messen ”Frimærker i Forum” som i

dagene 10.-12. november 2006 for 18. gang blev afholdt i København.

Og der var virkelig liv i hallen mellem de mange stande, som handlere,

postvæsner og klubber havde stillet op og fyldt med gamle og nye

frimærker, julemærker og tilbehør. Der var igen rigtigt mange aktiviteter,

både for de store og de små. Ved POST Greenlands stand fortalte

Ole Bennike og Naja Mikkelsen om Kap København formationen

og Galathea 3-Ekspeditionen, som begge er motiver på grønlandske

frimærker udgivet i 2006. Udstillingens andet store tema var nordisk

mytologi og her fortryllede Kassaaluk Qâvigaq de besøgende ved POST

Greenlands stand med trommedans og mytiske fortællinger og sagn fra

Nordgrønland.

To af vores dygtige kunstnere var også til stede: Naja Abelsen og Linda

Riber signerede således førstedagskonvolutter, frimærker og miniark.

Samtidig blev valget til årets flotteste grønlandske frimærke indledt og

mange benyttede lejligheden til at afgive deres stemme. Et tilløbsstykke

var uden tvivl konkurrencen om at vinde en rejse til Grønland,

sponsoreret af POST Greenland, Frimærker i Forum og rejsebureauet

Nordic Adventure og den heldige vinder kan glæde sig til 4 dages

oplevelser i Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) i Vestgrønland.

POST Greenland vil hermed takke de 6000 besøgende, som kom

til Forumudstillingen og alle dem, der var med til at skabe den gode

atmosfære under udstillingen, hvor man virkelig kunne fornemme at

”Frimærkerne lever”.

Ny Salgschef pr. 1. februar 2007

Ved udgangen af januar 2007 takker Søren Rose af

som POST Greenlands leder af Filatelia. Gennem

7 år har Søren Rose på fornemmeste vis bestredet

hvervet som salgschef for forretningsområdet

frimærker. Ny salgschef pr. 1.2.07 bliver Allan Pertti

Frandsen, som har arbejdet for POST Greenland

siden 1997, heraf som souschef (administrations- &

logistikleder) for forretningsområdet frimærker siden

år 2000.

Nye priser for breve og pakker

fra 15. januar 2007

Med virkning fra 15. januar 2007 ændrer POST Greenland priserne på breve og

pakker. Som eksempel på prisændringer kan nævnes, at et A-brev under 20 gram

internt i Grønland stiger fra DKK 5,50 til DKK 5,75, samt at et tilsvarende brev

til Europa stiger fra DKK 7,00 til DKK 7,50.

De nye taksttabeller for breve pr. 15. januar 2007 ser således ud:

Breve – Luftpost (A – Prioritaire)

Max. vægt

20 g

100 g

250 g

500 g

1000 g

2000 g

*) Herunder Danmark, Island og Færøerne

**) Herunder Canada

Breve - skibspost (B - Economique)

Max. vægt Grønland Europa*) Øvrige udland**)

20 g

100 g

250 g

500 g

1000 g

Grønland

5,75

10,25

20,50

38,50

61,50

95,50

5,50

8,50

14,25

32,50

32,50

2000 g 46,25

*) Herunder Danmark, Island og Færøerne

**) Herunder Canada

Europa*)

7,50

14,25

28,00

53,50

87,75

166,50

6,50

10,50

21,75

35,50

57,25

100,25

Øvrige udland**)

8,00

30,50

69,50

119,50

228,50

419,25

7,00

16,25

44,50

88,25

161,25

294,00

PDF-fil (på dansk) af den nye prisfolder pr. 15. januar 2007 kan downloades på

www.stamps.gl


G-358

G-359

G-360

G-361

G-362

G-363

G-364

G-365

G-366

G-367

G-368

G-369

G-370

G-371

G-372

G-373

G-375

G-376

VIND 10.000 KRONER

– VÆLG ÅRETS GRØN-

LANDSKE FRIMÆRKE 2006

I løbet af 2006 har POST Greenland udgivet i alt 18 meget

smukke frimærker, som viser mangfoldigheden inden for grønlandsk

kultur, natur, historie og samfund.

Nu kan du vælge din favorit – deltag i valget af årets grønlandske

frimærke! Blandt alle deltagere trækker vi lod om hovedpræmien på

10.000 kroner kontant. Klip denne del af siden af, udfyld og indsend

den til nedenstående adresse. Din stemme skal være modtaget

senest den 1. marts 2007. Kun én stemme per person. Bemærk

også vores tilbud på bagsiden af denne kupon!

OBS: KUN ÉN STEMME PR. PERSON.

Medarbejdere i TELE-POST må ikke deltage i lodtrækningen

- men skal være yderst velkomne til at deltage i afstemningen.

Resultatet og vinderen af valget vil blive offentliggjort i Greenland

Collector Nr.2, April 2007. Du kan også stemme online på

www.stamps.gl

Til venstre ses en oversigt med alle de 18 frimærker med G-nr.

Mit valg: G-Nr.

Navn:______________________________________________

Adresse:_____________________________________________

___________________________________________________

Postnr._____________By:______________________________

Tlf.:________________________________________________

Underskrift:__________________________________________

Send til POST Greenland Filatelia, Postboks 121,

3913 Tasiilaq, Grønland · Fax: (00299) 981432


POST Greenlands nytårstilbud:

Tegn abonnement på årsmapper

– og få en ældre årsmappe GRATIS!

Årsmappen 2006 indeholder alle 18 frimærker og 3 miniark, som er udgivet

i 2006, indsat i et flot illustreret omslag. Prisen er DKK 270,50 og svarer til

den samlede pålydende værdi. Bestil årsmappen 2006 og opret eller udvid dit

abonnement på POST Greenland’s årsmapper. Så får du en ældre årsmappe

tilsendt som gave. Kvit og frit! Klip denne kupon af, udfyld og indsend den i

dag og bliv Grønlandssamler nu. Tilbuddet gælder indtil den 1. marts 2007.

❑ JA, TAK!. Jeg bestiller hermed årsmappen 2006 til DKK 270,50. Samtidig

opretter jeg et abonnement på årsmapper fra 2007. Jeg kan opsige mit abonnement

til enhver tid, og jeg vælger selv betalingsmåden (se side 15). Som tak

modtager jeg en ældre årsmappe fra POST Greenland gratis.

Navn:_______________________________________________________

Adresse:______________________________________________________

____________________________________________________________

Postnr.___________By:_________________________________________

Land: _______________________________________________________

Tlf.:_________________________________________________________

Evt. kundenr.: _________________________________________________

Underskrift:__________________________________________________

Send til POST Greenland, Filatelia, Postboks 121, 3913 Tasiilaq, Grønland.

Eller via Fax: 00299 98 14 32.

Som abonnent opnår du bl.a. følgende fordele:

• Gratis medlemsblad – Greenland Collector – fremsendes 3 gange årligt.

• Gratis nyhedsbrev sammen med din abonnementsforsendelse

• Frankering med grønlandkse frimærker og afstempling af alle forsendelser

• Ingen ekspeditionsgebyr, ingen forsendelsesomkostninger*

• Gratis afstempling af tilsendte frimærker og konvolutter m.m.

• Årlig lodtrækning blandt alle abonnenter

• Og meget mere

*) undtagen bøger og udvalgte særprodukter

Slutsalg

pr. 31. marts 2007

Følgende frimærker og miniark tages ud af vort sortiment den 31. marts 2007,

såfremt de ikke forinden meldes udsolgt. Eventuelle restoplag vil blive makuleret.

01100319. 14.05.2004

Kronprins Frederik & Mary 1/2

DKK 5,00

01100320. 14.05.2004

Kronprins Frederik & Mary 2/2

DKK 5,50

01100350. 20.06.2005

Videnskab I/3

DKK 10,00

01106340. 17.01.2005

Tillægsværdi-miniark

”Red Barnet”

DKK 23,00

Udsolgt vare:

Slædehundesmåark

Den 5. juli 2006 blev småarket med slædehundene, varenr. 01107304, udsolgt.

Oplagstallet blev på 6.849 styk.

læs i greenland ColleCtor nr. 2, april 2007:

• PAKKE-PORTO III

• Moderne kunst

• De næste tre frimærker i videnskabsserien

• SEPAC

• Oplagstallene for slutsalget pr. 30. november 2006

• Vinderen af årskonkurrencen blandt abonnenter

• Vinderen af konkurrencen om valget af Årets Grønlandske Frimærke 2006

• Og meget mere


Galathea 3 i Nuuk

Af søren rose, salgschef frimærker · fotos: malînánguaq m. mølgaard

Den 9. september 2006 udgav POST Greenland et særfrimærke i anledning

af Galathea 3 ekspeditionens besøg i Grønland. Frimærket viser forskere

ombord på ekspeditionsskibet Vædderen, som er i gang med at hente prøver

op fra havbunden i Sydgrønland. For at markere ekspeditionen blev der også

trykt et særligt ekspeditionspostkort i et oplag på 1000 styk. Et team forskere

og besætning, med seniorforsker lic. scient. Naja Mikkelsen i spidsen, stemplede

ekspeditionspostkortene ombord undervejs fra Narsarsuaq til Nuuk, så

de var klar til selve præsentationsdagen den 9. september i Nuuk. Det var et

stort arbejde, som POST Greenland takker hele teamet for.

Udgivelsen fandt som noget ekstraordinært sted på en lørdag, hvor frimærket

officielt blev præsenteret om bord på Vædderen, som lå for anker i Nuuk.

Ekspeditionsdirektør Morten Meldgaard og Naja Mikkelsen fik hver overrakt

Kronprinsparret og Prins Christian

et indrammet ark af Galathea-frimærket af salgschef Søren Rose.

Den 15. oktober 2005 var en glædens dag i hele Rigsfællesskabet. For på nævnte dato nedkom Hendes Kongelige

Højhed Kronprinsessen med en søn. Det fandt sted på Rigshospitalet i København.

I folkemunde blev drengen hurtigt døbt ”Lilleprinsen”. Ved barnedåben lørdag den 21. januar 2006 i Christiansborg

Slotskirke fik den nyfødte så navnet Christian Valdemar Henri John, Prins til Danmark.

Kongehuset har altid været elsket i hele Grønland. Der går således en lige linie fra Kong Christian X’s første

populære besøg i Grønland i 1921, over hans søn Kong Frederik IX , til vores nuværende monark Dronning

Margrethe II. Altid har grønlænderne taget hjerteligt imod kongefamilien. Senest, det kom til udtryk, var under

Kronprinsparrets Grønlandsbesøg i sommeren 2004, få måneder efter parrets bryllup.

Nyheden om H.K.H. Kronprinsessens nye graviditet er for længst nået til Grønland. Og vi glæder os, sammen

med hele Rigsfællesskabet, over udsigten til Prins Christians nye rolle som storebror i 2007.

Som Kronprinsparrets førstefødte vil H.K.H. Prins Christian indgå i arvefølgen til tronen efter H.K.H. Kronprinsen.

Med dette særfrimærke ønsker POST Greenland at fejre tronfølgens sikring i hele Rigsfællesskabet samt lykønske

Kronprinsparret, som nu er blevet en familie.

Efterfølgende var der 'åbent hus' på Vædderen, hvor interesserede både

kunne se og købe Galathea-frimærker og Galathea-ekspeditionskort.

Præsentationen var en stor succes med næsten 300 besøgende. POST

Greenland takker Vædderens besætning for et flot arrangement og ønsker

ekspeditionen god videre færd. Ifølge planen vil skibet være nået frem

til New Zealand i starten af det nye år. Ekspeditionen vender tilbage til

København i april 2007.

Ekspeditionspostkortet har været en stor succes blandt ekspeditionsdeltagere

og samlere. Der er få ekspeditionskort tilbage, som kan bestilles

under varenr. 01520855, pris DKK 50,00.

01100383

Kronprinsfamilien

Valør: DKK 14,25

Udgivelsesdag: 15. januar 2007

40 frimærker pr. ark

Format: G - stående

Foto: Steen Evald

Trykkemetode: Offset

Ydre mål: 39,52 x 28,84 mm

Papir: TR8 STAMP PAPER PVA

1


1

POST Greenland Filatelia på World Wide Web

Af Holger Amelung, kundeservice- & marketingleder

Med base i den lille by Tasiilaq på en ø ved den

barske grønlandske østkyst kan man vist sige, at

POST Greenlands filateliafdeling Filatelia ligger

ved et af verdens yderpunkter. Rejsen til Tasiilaq

er lang og besværlig, og det er tit vejret, der sætter

dagsorden for beflyvningen af området.

På world wide web derimod er der lige så langt til

Filatelias hjemmeside som til alle andre websites.

Den teknologiske udvikling har skabt den berømte

globale landsby, hvor afstande ikke længere findes.

Det tager kun et par klik at besøge Filatelia

www.stamps.gl, lige meget hvor i verden man

logger på Internettet.

Siden 1995 har POST Greenland, Filatelia,

haft et eget website, som siden er blevet fornyet

og forbedret flere gange. Den nuværende

hjemmeside gik i luften i efteråret 2005 og

Nyt fra POST Greenland

Udstillingsstempler

bliver løbende opdateret med informationer

og oplysninger om grønlandske frimærker

og filateli. Som bruger vælger du selv, om

hjemmesiden skal vises på dansk, engelsk eller

tysk. På www.stamps.gl kan du læse de seneste

nyheder fra POST Greenland, du kan gratis

downloade nye og ældre numre af samlerbladet

Greenland Collector som pdf-fil til din

computer, du kan læse om frimærkekunstnere

og meget mere. Du kan også tilmelde dig vores

nyhedsbrev, som vi jævnligt udsender vedr. nye

udgivelser, kampagner og særlige tilbud. Så kan

du nemt holde dig ajour.

Frem til begyndelsen af maj 2007 deltager POST Greenland i følgende

frimærkeudstillinger:

• ”Internationale Briefmarken-Börse”, München, 1. - 3. marts.

• ”Jysk Frimærkemesse 2007”, Fredericia, 10. – 11. marts.

• ”Nordjunex 07”, Trollhättan, Sverige, 20. – 22. april.

• ”17. Internationale Briefmarken-Messe”, Essen, 3. – 5. maj.

Til alle disse udstillinger vil der blive fremstillet grønlandsk særstempel.

På hjemmesiden finder du også vores web-shop,

hvor du kan bestille samtlige frimærker og

Konvolutter til afstempling med disse særstempler skal være POST Greenland,

Filatelia, i hænde senest dagen før åbningen af de respektive udstillinger.

øvrige produkter, Filatelia har til salg. Butikken

er inddelt i forskellige kategorier, så det er nemt

at finde rundt og nemt at bestille. Det eneste, du

behøver for at bestille online, er et betalingskort

(Dankort, VISA, Euro/Mastercard eller JCB).

Det er også muligt at oprette et abonnement

på grønlandske frimærker, ligesom du kan

indsende ændringer til et i forvejen bestående

abonnement eller din adresse.

Som en særlig service kan du også se saldoen

på din konto med de seneste posteringer,

samt hvilke produkter du evt. har i abonnent.

Denne service kræver en tilmelding, som du

kan afsende direkte fra hjemmesiden. Du vil

i løbet af få dage modtage en e-mail med dit

brugernavn og adgangskode, og derefter kan du

til enhver tid logge på og tjekke din konto.

Klik ind på www.stamps.gl i dag og se, hvad vi

har at byde på – åbent 24 timer i døgnet, året

rundt.

POST Greenland vil derudover være repræsenteret på:

• ”Byt i Vig”, Vig, Danmark 4. februar.

• ”Byttedag”, Næstved, Danmark 18. februar.

• ”Jubilæumsudstilling”, Guldborgsund, Danmark 24. - 25. februar.

BEMÆRK: Der vil IKKE blive fremstillet grønlandsk udstillingsstempel

til disse byttedage eller til jubilæumsudstillingen.


kort&kontant

bestillinger / ændringer sendes til:

Post greenland, filatelia

Postboks 121, 3913 tasiilaq,

grønlAnd

telefon: (0045) 70 26 05 50

og (00299) 98 11 55

telefax: (00299) 98 14 32

e-mail: stamps@tele.gl

Ændringer i navn, adresse og/eller abonnementsbestilling

skal foreligge POST Greenland, Filatelia,

senest 5 uger før en udgivelse.

bemærk – undlad venligst at skrive din bestilling

på et giroindbetalingskort, da disse sendes til os

via edb.

betalingsmåder:

Ved betaling, husk altid at angive dit navn og kundenummer.

Dine betalinger kan foretages via giro

til en af de konti, som er nævnt på denne side, via

kreditkort, med internationale svarkuponer eller

kontant i danske kroner, euro eller us dollars. Det

er ikke længere muligt at betale med checks.

Pr. giro:

danmark: BG BANK, Girostrøget 1, 0800 Høje

Taastrup. Konto 9541-940 4120.

IBAN: DK98 30000009404120,

BIC (SWIFT code): DABADKKK

sverige: Postgirot Bank AB (publ), Vasagatan 7,

105 06 Stockholm. Konto 41 45-9.

IBAN: SE9795000099602600041459,

BIC (SWIFT code): NDEASESS

norge: Postbanken, Kunderegister Bedrift,

0021 Oslo. Konto 7878.06.55312

IBAN: NO44 78780655312,

BIC (SWIFT code): DNBANOKK

finland: SAMPO BANK, UNIONINKATU 22, 00075,

SAMPO. Konto 800016-70617928.

IBAN: Fi2580001670617928,

BIC (SWIFT code): PSPBFiHH

nederlandene: Postbank N.V.

Konto: 3487172.

IBAN: NL92 PSTB 0003 4871 72,

BIC (SWIFT code): PSTBNL21

schweiz: Postscheckamt, Office de cheques postaux,

Ufficio dei conti correnti postali, 4040 Basel.

Konto: 40-6773-5.

IBAN: CH37 0900 0000 4000 6773 5,

BIC (SWIFT code): POFiCHBE

tyskland: Postbank, Niederlassung Hamburg,

Überseering 26, 22297 Hamburg.

Konto: 541414200 BLZ 200 100 20.

IBAN: DE03 2001 0020 0541 414200,

BIC (SWIFT code): PBNKDEFF

storbritannien: Alliance & Leicester Commercial

Bank plc., Bridle Road, Bootle, Merseyside,

Liverpool GIR 0AA. Konto: 358 7118.

IBAN: GB69GIRB72000003587118

luxembourg: Postes et Telecommunications,

Division des Postes, Service des Cheques Postaux,

Secretariat, 38 Place de la Gare, 1090 Luxembourg.

Konto: 26606-28.

IBAN: LU18 1111 0266 0628 0000,

BIC (SWIFT code): CCPLLULL

frankrig: La Poste, Centre Régional des Services

Financiers, de la Poste en ile-de-France, 16 rue des

Favorites, 75900 Paris. Konto: 250.01 F020.

IBAN: FR51 3004 1000 0100 2500 1 F02 022,

BIC (SWIFT code): PSSTFRPPPAR

Såfremt du ikke er bosiddende i Danmark og

benytter vores konto 9541-9404120, vil du

blive opkrævet et gebyr for hver transaktion.

Ekspeditionsgebyret opkræves af Eurogiro.

kreditkort

Dankort, Eurocard/MasterCard, JCB, VISA

kontant

- DKK, Euro eller US Dollars – sendes som værdibrev.

Pr. postanvisning

IRC (IBRS) internationale svarkuponer til en værdi

af DKK 7,50 pr. stk, fra 15.01.2007 DKK 8,00 pr. stk.

1 års reklamationsfrist

Eventuelle reklamationer over frimærker eller

filatelivarer, som du har fået tilsendt fra POST

Greenland, skal være POST Greenland, Filatelia, i

hænde senest 1 år målt fra udløbet af den måned,

hvori varerne blev afsendt. Dato på poststemplet,

evt. fakturadato, angiver afsendelsesdatoen.

gebyrer for rekommanderede

breve sendt fra grønland

Tillæg for rekommanderede breve internt

i Grønland eller til Europa (inkl. Danmark

og Færøerne) lyder på DKK 52,00. Eks.:

Postforsendelse af et rekommanderet brev

frankeret med 7,50 (højest 20 g) koster i alt

59,50. For tillægsydelser for forsendelser til

øvrige udland, se www.post.gl.

betalingsfrist 30 dage netto

Betaling af vore fakturaer foretages senest 30

dage regnet fra fakturadatoen.

Vi beder dig samtidigt være opmærksom på, at

registrering af dine indbetalinger tager cirka to

uger eller mere. det kan derfor forekomme, at du

får en faktura med en saldo, som ikke inkluderer

dine sidste indbetalinger.

ombytning af frimærker

POST Greenland ombytter kun gamle frimærker

(som ikke længere findes på vores salgsliste) til nye

frimærker, fra vores salgsliste, efter kundens eget

valg. Der må maksimalt foretages 3 gratis årlige

ombytninger à max. 100,00 kr. pr. kunde. Ved en

værdi af mere end 3 x DKK 100,00 opkræver POST

Greenland, Filatelia, et gebyr på 45% af pålydende

værdi. Gebyret på 45% betales altid kontant.

Den kontante indbetaling kan således ikke erstattes

af andre frimærker. Den maksimale årlige

ombytning af gamle frimærker pr. kunde må højst

udgøre DKK 50.000 i nominel værdi. For yderligere

oplysninger bedes du kontakte POST Greenland,

Filatelia

Alle angivelser af priser, gebyrer, mv. er med

forbehold for trykfejl.

Udgiver: POST Greenland · Redaktion: Søren Rose, ansv.; Pertti Frandsen, Lene Skov Meyhoff, Holger Amelung, Ilka Gerken · Layout: Datagraf · ISSN: 1397-8632 · Forside fotograf: Steen Evald.

Vi behandler dine

henvendelser

Når du skriver, faxer,

e-mailer eller ringer til

POST Greenland, Filatelia,

er det os, du kommer

igennem til.

Vi glæder os til

fortsat at behandle dine

filateliforespørgsler.

Ilka Gerken

Salgsmedarbejder

Tysk, engelsk,

dansk

Anitta Kofoed

Overassistent

Grønlandsk,

dansk

Helene Tukula

Elev

Dansk,

engelsk.

Kenneth Liedtke

Salgsmedarbejder

Dansk, engelsk,

tysk

Kristian »Karé«

Pivat

Assistent

Grønlandsk,

dansk

Holger Amelung

Kundeservice- og

marketingleder

Tysk, dansk,

engelsk.

Pertti Frandsen

Administrations-

og logistikleder

Dansk, engelsk,

tysk.


Juullimi ukiortaassamilu pilluaritsi

På tærsklen til det nye år vil vi gerne bringe en jule- og nytårshilsen fra os alle

sammen.

Det har nemlig været en sand fornøjelse at få lov at servicere dig med dine

filateliforespørgsler og dine bestillinger på grønlandske frimærker gennem hele

2006.

POST Greenland, Filatelia, ønsker hermed alle vores trofaste samlere, læsere og

samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Vi ser meget frem til at servicere dig i 2007.

HUSK: På www.stamps.gl kan du gratis downloade og høre mp3-indspilningen af

noderne, der er illustreret på julefrimærkerne. Melodien er den kendte grønlandske julehymne

"Guuterput qutsinnermiu" skrevet af frimærkekunstner Julie Edel Hardenbergs

tiptipoldefar, Rasmus Berthelsen (1827-1901). God fornøjelse!

ARCTIC IPY 2007

Ny fælles souvenirmappe udkommer 22. februar 2007

År 2007 er erklæret Internationalt Polarår. På engelsk bruges betegnelsen

IPY, en forkortelse for International Polar Year.

IPY vil medføre stor international fokus på videnskab og forskning i

alle de arktiske lande. De polare områder har en afgørende betydning for bl.a. klimaudviklingen

over hele verden. Og Grønlands indlandsis gemmer eksempelvis på mange oplysninger om verdens

klimaudvikling gennem tusinder af år.

For at sprede kendskabet til de aktiviteter og det internationale forskningssamarbejde, IPY muliggør, har 8 arktiske lande valgt at udgive en frimærkeserie med

IPY som tema. Følgende lande er gået sammen om frimærkeudgivelsen: USA, Canada, Grønland, Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark. Frimærkerne

viser et bredt spektrum af forskningsaktiviteter, som foregår i de enkelte lande, eller som de forskellige lande er involveret i, både under selve polaråret og ved

længerevarende undersøgelser og projekter.

Alle 8 landes miniark med disse IPY-frimærker udgives i en speciel designet souvenirmappe den 22. februar 2007. Denne særlige mappe dokumenterer hvert

lands projekter i interessante tekster og med mange flotte billeder. Alle tekster er skrevet på engelsk, mens de enkelte artikler derudover er trykt på det pågældende

lands sprog, hvilket understreger den internationale karakter af IPY. IPY-mappens 50 sider er praktisk samlet i en stor spiralryg, og mappen indeholder et postfrisk

eksemplar af hvert lands IPY-miniark.

Forudbestil IPY-mappen allerede nu: Varenr. 01303030. Pris DKK 178.00. NB: Sendes til abonnenter sammen med Grønlandsudgivelsen af 21. maj 2007.

Du kan læse meget mere om IPY på www.ipy.org (på engelsk)

POST Greenland · Filatelia · Tlf.: (0045) 7026 0550

Fax: (00299) 98 14 32 · stamps@tele.gl · www.stamps.gl

More magazines by this user
Similar magazines