Helsingør Stift Stiftsbladet - helsingoerstift.dk

helsingoerstift.dk

Helsingør Stift Stiftsbladet - helsingoerstift.dk

Middelalderlige altertavler

Af tidl. sognepræst Jens Bruun

Altertavlen i Birkerød Kirke

De middelalderlige altertavler i Helsingør

og Roskilde stifter vil i denne

sommer blive fotograferet og registreret

og lagt på internettet på adressen

www.altertavler.dk.

For første gang vil man kunne få et overblik

over, hvad der findes på Sjælland af

disse kunst-, kirke- og kulturhistoriske

skatte.

Middelalderens billedsprog er et religiøst

sprog og som sådan meget stærkt og direkte.

Det tumler på alle måder med forholdet

mellem det menneskelige og det guddommelige.

Det gælder, når opfattelsen af Gud

selv sprænger alle forbehold om hans fjernhed

og utilgængelighed, så billedet af ham

på altertavlen fremviser en gammel, værdig

patriark og fader. Det gælder, når Kristus

skal afbildes som på én gang sand Gud og

Side 6

Foto: UTH

sandt menneske, som lidende og som sejrende.

Og det gælder, når jordiske mennesker

og institutioner skal skabe forbindelse

mellem jord og himmel, i helgenskikkelse

eller i skikkelse af kirke og gejstlighed.

Dette billedsprog folder sig især ud på

kirkernes altertavler, og i dem er der overleveret

os en stor kirke-, kunst- og kulturhistorisk

arv fra de første 5-600 år af Danmark

som et kristent land. Selv om de fleste af

os kender et par eller en håndfuld af disse

skatte, så har det været svært eller umuligt

at skaffe sig et større overblik.

Det overblik har jeg, sammen med museumsinspektør

Sissel F. Plathe fra Nationalmuseet,

siden 1999 arbejdet på at skabe.

Det sker i form af en registrant, der ligger

offentligt tilgængelig på internettet på

adressen www.altertavler.dk. Her bliver

Fakta

Danmarks middelalderlige Altertavler

er et privat, ulønnet initiativ. Registranten

har ingen formel tilknytning til nogen institution.

Registranten har modtaget støtte fra de berørte

stifter, fra Nationalmuseet og bl.a. fra

Ny Carlsbergfondet.

”Middelalderlige Altertavler i Haderslev

Stift” (Poul Kristensens Forlag 2003) bringer,

foruden registranten i bogform, en

række grundlæggende artikler om emnet.

Jens Bruun kan kontaktes på tlf. 75 28 88

71, eller e-mail: jens.w.bruun@mail.dk.

hver enkelt tavle eller fragment af en tavle

indgående beskrevet og afbildet med nyoptagne

farvefotografier. Registreringen sker

stiftsvis, og som de sidste vil de middelalderlige

altertavler i Helsingør og Roskilde

stifter blive føjet til i år. Til maj begynder

jeg rundturen til kirker og museer for at

fotografere, opmåle og beskrive.

I Helsingør Stift er antallet af middelalderlige

altertavler ret beskedent. Det hænger

nok sammen med, at kirkeejerne generelt

har været så velhavende, at der var råd til

at udskifte kirkeinventaret efter moden og

efter reformationens ændrede teologi. Heldigvis

er dog en del af de kasserede altertavler

og figurer endt på Nationalmuseet, så

vi stadig har mulighed for at opleve dem.

More magazines by this user
Similar magazines