Helsingør Stift Stiftsbladet - helsingoerstift.dk

helsingoerstift.dk

Helsingør Stift Stiftsbladet - helsingoerstift.dk

Jesu liv for os og med os Af sognepræst Jan Ulrik Dyrkjøb, Værløse Der er noget ved vores trosbekendelse, som i grunden er mærkeligt. Om Jesus bekender vi, at han er Kristus og Guds enbårne Søn, og så nævner vi hans undfangelse og fødsel, hans lidelse og død, hans nedstigning til dødsriget, hans opstandelse, himmelfart og genkomst. Men hvad med alt det, der ligger imellem? Hvad med hans ubemærkede liv i Nazaret? Hvad med hans vandringer sammen med disciplene og hans møde med mennesker? Hvad med hans myndige tale og hans stærke ord? Hvad med hans helbredelser og hans tegn? Naturligvis er de begivenheder, som trosbekendelsen nævner, i en vis forstand de afgørende. At Gud stiger ned fra det høje til det lave og bliver menneske er forudsætningen for alt, hvad der ellers sker. Og forsoningen mellem Gud og mennesker og sejren over døden sker ved hans død på korset og ved opstandelsen påskemorgen. Men alt det, der sker mellem Jesu fødsel og hans lidelse og død, er bestemt også vigtigt. Da Jesus bliver født, er det Guds skaberord, der fødes ind i verden. Men Guds skaberord virker også i hele hans liv. Og han lider ikke først langfredag. Han bliver forfulgt og møder modstand fra første færd. Hans liv er én stor glæde, men i virkeligheden også én lang lidelse. Men hvad betyder det for os? Vi kan sige det sådan: Kristus er kommet for at fylde hele vores liv. Det er en bevægelse, vi bliver draget ind i. Det er en vækst, som han driver frem, men som sker i os. Og at være et kristent menneske, det er at lade det ske. Det er, at vi vender os til ham. Det er at leve i efterfølgelse af ham. Kristi efterfølgelse har op gennem tiden været en overskrift over alt sandt kristenliv. Det handler ikke om, at der kræves overmenneskelige præstationer af os. Det handler om at have ham for øje under alle forhold. Det handler om, at hans dom er den eneste, det gælder ubetinget. Det handler om, at han er den eneste, der kan hele og helbrede os fra grunden. Det handler om, at han vil give os alt, hvad han har at give: sit ord, sin livsoprettelse, ja, slet og ret sig selv. Det handler om, at han vil være i os, og at vi får lov at være i ham. Vi er skabt i Guds billede, men vi forstår i virkeligheden ikke, hvad det vil sige. Vi kan ikke fatte det, for vi kan ikke fatte Gud. Men Kristus er selv ”den usynlige Guds billede” (Kol 1:15), og han kalder gudsbilledet frem i os, så vi kan vokse ind i evigheden. Evangelisterne folder alt det ud, som Jesus i sandhed er, og som han i sandhed virker. Der er intet overflødigt. Og vi skal fordybe os i det og leve os ind i det. Vi skal skabe billeder af det. Vi skal genfortælle det for store og små. Vi skal lade os inspirere. Vi skal bede med hans ord og i hans navn. Vi skal tilbede ham, sådan som de vise mænd fra Østerland tilbad ham, da de nåede frem, og sådan som kvinderne tilbad ham, da de gik fra graven påskemorgen, og han mødte dem. Findes Gud uden for dig eller inde i dig? Liselund-kursus for menighedsrådsmedlemmer og andre interesserede Fredag den 16. - søndag den 18. marts Ånd har krop. Sådan har kirken altid sagt. Men sidder ånden i kirkens salmesang (fællesskabet), i hjertets fornemmelse (individet) eller i hænderne og fødderne (i livsformen). Hvordan forholder den nye spiritualitet sig til kirkens overleverede form for kirkelighed? Det er nogle af spørgsmålene ved dette års menighedsrådskursus på Liselund. Kurset er arrangeret af Kirkeligt Samfund. Tilmelding senest den 8.marts til Vartov, vartov@vartov.dk, tlf. 33 73 28 00. Kirkeligt Samfund - Hvad er det? Kirkeligt Samfund er et åbent landsdækkende netværk, der møder den stadig stigende interesse i befolkningen for at debattere eksistentielle, kirkelige og folkelige spørgsmål. Kirkeligt Samfund inviterer til mange spændende møder, foredrag, kurser og konferencer, og deltager samtidig i de aktuelle politiske debatter om kirke, skole- og kulturliv. En rød tråd i Kirkeligt Samfunds arbejde er præsten, digteren og samfundsdebattøren N.F.S Grundtvigs refleksioner over menneskets længsel og søgen. Nærmere oplysning om de mange fine arrangementer kan ses på www.vartov.dk Oplysninger i øvrigt kan også fås ved henvendelse på vartov@vartov.dk eller til Grundtvig-Akademiet, Kirkeligt Samfund, Vartov, Farvergade 27, 1463 København K. tlf. 33 73 28 00. UTH Side 7

More magazines by this user
Similar magazines