Brug havnen

kulturarv.dk

Brug havnen

jernbanen og senere lastbiler. Fiskeriflåden er blevet

reduceret voldsomt i de senere år. Samtidig er flere

industrivirk somheder på havnene lukket, som mange

af de store skibsværfter, eller flyttet bort, fordi virksom

hederne i højere grad betjener sig af lastbiltrans-

port. Disse gennemgribende ændringer betyder på

den ene side, at der investeres store beløb i bygningen

af nye havnearealer og på den anden side, at

største delen af de havnearealer, der er anlagt før

1970, ikke længere anvendes til deres oprindelige

formål.

’Der er altid liv på en havn’, sagde man i gamle dage.

Det gælder ikke nødvendigvis i dag. I de senere år

har de traditionelle havneafsnit mistet liv i takt med,

at de er blevet utidssvarende, og accepten af store

støjende og forurenende anlæg i bymidterne er

blevet mindre.

Langs havnefronter verden over er der derfor

gennemført omdannelser af tidligere industri- og

pakhusområder. Det sker også i Danmark, hvorved

der frigives attraktive og centralt beliggende byom -

råder til nye formål. Det er i flere tilfælde første

gang siden middelalderen, hvor byerne blev anlagt,

at så store områder i eller nær bykernerne bliver

åbnet op. Det udfordrer og forpligter.

Lillebæltsværftet, Middelfart Havn

Albert Dock, Liverpool, Tate Gallery’s boghandel

5

More magazines by this user
Similar magazines