Slides fra fyraftensmøde november 2012 - Sundhed.dk

sundhed.dk

Slides fra fyraftensmøde november 2012 - Sundhed.dk

FAGLIGE YDELSER

2013


Formål

Alle i sundhedsvæsenet anvender samme

ydelser

Trække statistik

Monitorering


Nye ydelser

Ydelsesbeskrivelsen er ændret – ikke selve

ydelsen

Benævnelsen er ændret

Beskrivelsen er ændret

Ydelserne er blevet mere nuanceret - for det

meste

Ydelserne ændrer kode fra 1010 – 1020 til

1021 - 1042


Undersøgelse

Fysioterapeutisk vurdering eller

undersøgelse (1021)

Anamnese

Almene test


Information og Vejledning

Afløses af 5 forskellige ydelser

1022 hovedindholdet er pædagogisk

1023 Kontekstspecifik ADL træning

1024 træning af kognitiv/intellektuel funktion

1025 Rådgivning erhvervsaktivitet

1026 Forebyggelsessamtaler og -

interventioner


Generelle pædagogiske

interventioner (1022)

Motivering

Afledning

Supervisering

Oplæring af pårørende

Rådgivning af pårørende

Rådgivning af anden behandler


Færdighedstræning i ADL (1023)

Indøvning af basale færdigheder

Kompensationstræning ved basale færdigh.

Vedligeholdelse af basale færdigheder

Indøvning af udadvendte aktiviteter

Kompensation for tabt funktion af udadv. akt.

Træning af problemløsning i ADL


Træning af kognitive og

intellektuelle funktioner (1024)

Aktivitetstræning af:

Initiativ

Hukommelse

Koncentration

Struktureringsevne

Kropsopfattelse

Sprog

Rumopfattelse

Perception, gnose og praksi


Rådgivning vedr.

erhvervsaktivitet (1025)

Fremtidigt erhverv

Individuel forebyggelse

Bevarelse af tilknytning til arbejdsmarkedet

Erhvervsaktivitet, herunder afprøvning af

hjælpemidler


Forebyggelsessamtaler /særlige

forebyggelsesintervent.(1026)

Samtaler vedr. en risikoadfærd

Interventioner vedr. en risikoadfærd


Biomekanisk bevægeterapi

Biomekanisk bevægelsesterapi (1027)

Intervention i relation til mavetarmkanalen

(1028)


Biomekanisk bevægelsesterapi

(1027)

• Konditionstræning

• Mobilitetstræning

• Strækninger ved aktiv udspændning af væv

• Styrketræning

• Udholdenhedstræning

• Cirkulationstræning

• Vedligeholdelsestræning ved

immobilisering


Intervention i relation til

mavetarmkanalen (1028)

• Colonmassage

• Bækkenbundstræning

• Behandling og træning af bækkenbund


Neurofysioterapi

Neuromuskulær bevægelsesterapi (1029)

Aktivitetstræning af fysisk funktion (1030)


Neuromuskulær

bevægelsesterapi (1029)

Grundmotorisk træning af basisfunktioner

Træning af posturalitet og balance

Facilitering

Kognition

Kontrakturprofylakse

Koordinationstræning

Motorisk kontrol

Tonusregulering


Aktivitetstræning af fysisk

funktion (1030)

Generel fysisk funktion v. aktivitet

Vedligeholdelse af samme

Sanseintegrationstræning v. aktivitet

Sansetræning v. aktivitet

Tonusnormalisering v. aktivitet

Balancetræning v. aktivitet

Ledbevægelighed v. aktivitet

Arvævsbehandling v. aktivitet


Aktivitetstræning af fysisk

funktion (1030) fortsat

Kontrakturbehandling

Krafttræning v. aktivitet

Udholdenhedstræning v. aktivitet

Koordinationstræning v. aktivitet


Psykomotorisk bevægelsesterapi

Psykomotorisk bevægelsesterapi (1031)

Træning af kropsbevidsthed

Træning af kropslige funktioner

Træning af bevægelsesfærdigheder og

handlemuligheder

Manuel terapi med henblik på kropsopfattelse


ADL-funktionstræning

Funktionstræning - både med og uden

hjælpemidler (1032)

Træning i relation til forflytning

Funktionstræning i relation til lejring

Funktionstræning af overekstremitet

Funktionstræning i brug af hjælpemidler


Kompenserende behandling

Behandling med proteser, ortoser og

ortopædisk fodtøj (1033)

Kompenserende behandling med

hjælpemidler, redskaber og boligændringer

(1034)


Behandling med proteser,

ortoser og ortop. fodtøj (1033)

Træning med proteser, ortoser og ortopædisk

fodtøj

Behandling med halskrave

Korsetbehandling


Kompenserende behandling med

hjælpemidler, redskaber og

boligændringer (1034)

Fremstilling af hjælpemidler til kompenserende

behandling

Tilpasning og afprøvning

Tilpasset værktøj

Fremstilling af værktøj

Tilpasning og afprøvning af værktøj

Planlægning af boligændringer med bruger


Lungefysioterapi

Intervention ved behandling af

respirationslidelser (1035)

Lungeterapi og anden respirationsbehandling

Lungeterapi inkl. alle former for

maskebehandling


Ødembehandling

Ødembehandling og ødemprofylakse

(1036)

Lymfødembehandling (1037)


Ødembehandling og

ødemprofylakse (1036)

Ødembehandling ved elevation

Ødembehandling ved kompression og aktivitet

Ødembehandling ved manuel terapi


Lymfødembehandling (1037)

Drænage ved lymfeødembehandling

Hudpleje ved lymfeødembehandling

Bandagering ved lymfeødembehandling


Manuel behandling

Manuel terapi inkl. bløddelsbehandling og

ledmobilisering (1038)

Bløddelsbehandling ved manuel terapi

Ledmobilisering

Manipulation af columna og led

Manuel udspændingsbehandling

Neuroreflektorisk behandling


Apparaturbehandling

Afløses af 4 ydelser:

Apparaturbehandling af lidelser i

bevægeapparatet (1039)

Nervestimulation, blokade og

smertebehandling (1040)

Termoterapi ved lidelser i bevægeapparatet

(1041)

Inkontinensbehandling (1042)


Apparaturbehandling af lidelser i

bevægeapparatet (1039)

Elektroterapi

Indøvelses af muskelkontrol ved bio-feedback

Mekanisk bevægeterapi

Behandling med trykbandager


Nervestimulation, blokade og

smertebehandling (1040)

smertebehandling


Termoterapi ved lidelser i

bevægeapparatet (1041)

Behandling med ispakninger

Behandling med kolde pakninger

Behandling med varme pakninger

Behandling med paraffinbade


Inkontinensbehandling (1042)

El-stimulationsbehandling ved inkontinens

Træning ved inkontinens

More magazines by this user
Similar magazines